Page 1

A doki, akinek Egy nap, amikor Romló színvonal, a gyógyvizünket Kiskunhalas volt újabb leépítés is köszönhetjük a világ közepe a Démásznál Elképesztő életút után kap új és új elismeréseket a megyei-halasi egészségszervező főorvos

Emléktábla emlékeztet majd arra, amikor kelet és nyugat között e városban indult el a változás

A szakszervezet szerint túlterheltek a dolgozók, és a fogyasztók járnak rosszul

Kiskunhalas és környéke közéleti hetilapja • Alapítva: 1987-ben

Palásti 56-ról: a jólét segíti a feledést Tuska Peti az élre ugratott Hétszáz liter esőt kaptunk Konferencia és nyílt fórum a cukorbetegségről

fotó: pozsgai ákos

2014. október 22. • XXVIII. évfolyam 43. szám•Ára: 165 Ft

Szobor Daczi Zsoltnak

Az ünnepre készülnek Halason gyakoroltak a díszlovasok


közösség

2014. október 22.

Fotók: Pozsgai ÁkosKiskunsztságok címmel nyílt fotókiállítás a Közösségek Házában múlt pénteken. A tárlat anyagát a Kiskunszt Fotóklub tagjainak képeiből állították össze. A megnyitó vendégeit Halla Zoltán, a szervező Halasi Média és Kultúra Kft. munkatársa köszöntötte. Hangsúlyozta, attól rendkívüli ez az alkalom, hogy egyszerre 9 fotós mutatkozik be alkotásaival. A Kiskunszt Fotóklubot Daróczi

Csaba és Kis Csaba hozta létre. A tagok rendszeresen találkoznak és véleményezik egymás munkáit. – Egy évre kell visszamenni a társaság fogantatásához. Akkor jött az ötlet, hogy jó lenne egy közösséget létrehozni. Szóltunk azoknak, akik-

Nagy kunszt a Kiskunságból ről úgy gondoltuk, hogy érdeklődőek lesznek. Azóta havonta egyszer találkozunk és elmondjuk a véleményünket egymás képeiről – tudtuk meg Daróczi Csabától. – Én 22 éve fogtam először fényképezőt a kezembe komolyabban. Azt tanácsolom, ne is-

Amiben nincs határ… Kiállítások, zenés estek, irodalmi műsorok – többek között ilyen, színes programokra kerülhet sor hamarosan városunkban és a határon túli vajdasági kisvárosban, Szenttamáson. Az elmúlt hétvégén tartott kulturális találkozón több egyesület is képviseltette magát, mindkét részről. Így merült fel az ötlete Gion Nándor, vajdasági író irodalmi estjének Halason, egy közös kézimunka kiállítás megvalósítása, valamint a Halas Tánc-

Felsőszálláson évek óta hagyomány, hogy az ott élő tanyaiak a városi szüret hetei után szűkebb körben is ünnepelnek. Hogy mit? Azt, amiből a városban mind kevesebb van: az összetartozást. Amikor pár éve stábunk is meghívást kapott a családias rendezvényre, az ott élők arról

együttes meghívása a szenttamási „Őseink zenéje” elnevezésű népművészeti fesztiválra. A január végi esemény több éves hagyománnyal rendelkezik és nagyon népszerű a vajdasági magyarok körében. A zenés programon népzenészek, néptáncegyüttesek, szólóénekesek mutatkoznak be, de mindig a színpadra lép egy-egy meglepetés vendég Magyarországról is. A kötetlen hangulatú kulturális találkozón mindkét fél igyekezett

kolát keressenek, hanem egy jó fotóklubot, ahol mások munkáiból sokat lehet tanulni, ezáltal fejlődni. Aki csatlakozna hozzánk, szívesen fogadjuk – fűzte hozzá a Nemzetközi Fotómûvész Szövetség képviselõje. A mostani, november 5-ig láto-

gatható kiállítás képei változatosak, ezúttal is a helyi fotós közösség döntötte el, hogy melyek kerüljenek a közönség elé. Természeti képek, portrék egyaránt megtalálhatók, várnak minden érdeklődőt a Közösségek Házában. P. L.

Cigány-magyar táncház

bemutatni városa kulturális sokszínűségét, és az új kapcsolatokkal új lehetőségeket hozni Szenttamásra és Kiskunhalasra is. Városunkat a kézművesek, táncosok, fúvósok mellett az irodalmi egyesületek képviselték, de élénk az érdeklődés a színjátszóink és a citerazenészeink iránt is a Vajdaságból. A szervezők bíznak abban, hogy a két település szoros kulturális kapcsolatot alakít ki a közeljövőben. Félmillió forintot nyert a NemzeVadkerti Mónika ti Kulturális Alaptól a KRK Szilá-

dy Áron Református Gimnázium cigány-magyar táncház szervezésére. Az oktatási intézményben évtizedes hagyománya van a különféle táncházaknak, a korábbi években erdélyi és különböző magyar tájegységek néptáncaival ismerkedhettek a diákok. A cigány táncházak szervezésében közreműködik majd a Kiskunhalasi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat is. Kép, szöveg: Pozsgai Ákos

Családias tanyabuli Felsőszálláson beszéltek: a társadalom elfeledett rétegeként élnek, távol nemcsak a város központjától, hanem a társadalmi gondoskodástól is. „Cserébe”

viszont olyan emberi együvé tarto- A minapi felsőszállási tanyabu- nyeket és ízes húsokat, az otthon zás melegét élik át, ami a tömeg- lin ismét több tucat ott élő ment érlelt bort és a ritkán elővett hartelepülések lakói számára csaknem el Krivai Rózsa tanyájára, vitték a monikát, szaxofont… ismeretlen… batyus bálba a finom házi sütemé(HT-összeállítás)


2014. október 22.

Mennyből az Angyal Szerencsére csak Apámtól tudok ’56 vérzivataros eseményeiről, az áhított szabadságot keserves kínokkal megmunkált, örökkévalóságba zuhanó óráiról. Történész sem vagyok, tehát be kellett érnem, – mint ahogy hála Istennek sokunknak – a forradalmat meghamísító történelemkönyvek lapjaival, melyekben még sokáig ellenforradalomként aposztrofálták a szabadságharcot és be kellett, be kell érnünk az élő tanúk könnyes, lélekig ható beszámolóival. Mi sok mindent nem értünk és nem érthetünk, ami nekik természetes fájdalom, keserű dicsőség. Persze lehet azon elmélkedni, hogy meghozta-e várt eredményét ez a forradalom, meghozta-e a valódi szabadságot, az emberi lélek szabadságát. ’56 nem zárt, hanem kezdett egy új korszakot, mely ma is tart. Naponta vívjuk forradalmainkat. Önnön magunk felszabadításán kell, kellene munkálkodni, hisz gyakran észre sem vesszük, hogy a magunk által emelt falak válnak életünk börtönévé, hogy a saját béklyóinkat nem vagyunk képesek lerázni és megbilincselt bennünket a világ értéktelen kirakata. ’56 sokunk számára olyan üzenet, amely tiszta értelmet ad a ma már frázissá üresedett bátorságnak, hitnek, hűségnek, a hazaszeretetről, a szabadságról már nem is szólva. ’56 esély volt. Esély egy szabad, erőszakmentes jövő megteremtésére. Lehet vitatkozni az ötvenhatos eszmék valódiságával, a történelmet azonban nem lehet végképp eltörölni. Nem lehet feledni, sőt szent kötelességünk emlékezni az életüket feláldozó, nemzetüket még a bitófa alatt sem megtagadó hősökre, a külföldre kitántorgó több százezer magyar derékba tört életére. ’56 soha nem lehet lerágott csont, lejárt lemez, megunt irodalmi művek elnyűtt sokasága. Igazolásul álljon itt Márai Sándor verse. Ennek tükrében öltöztessük fel lelkünk karácsonyfáját! Supka Éva

SZUBJEKTÍV

1956 halasi ünnepe

Kiskunhalas is megemlékezik az 1956-os forradalomról és szabadságharcról, október 23. és november 4. között számtalan program várja majd a városlakókat.

Mennyből az angyal – menj sietve. Az üszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok Között hallgatnak a harangok. Ahol nem csillog a karácsony. Nincsen aranydió a fákon, Nincs más, csak fagy, didergés, éhség. Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából: Angyal, vigyél hírt a csodáról.

Mert Ő sem szól már, nem is vádol, Néz, mint Krisztus a keresztfáról. Különös ez a karácsonyfa, Ördög hozta, vagy Angyal hozta Kik köntösére kockát vetnek, Nem tudják, mit is cselekesznek, Csak orrontják, nyínak, gyanítják Ennek az éjszakának a titkát, Mert ez nagyon furcsa karácsony: A magyar nép lóg most a fákon.

Csattogtasd szaporán a szárnyad, Repülj, suhogj, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, Ahol most gyertyafény világol, Meleg házakban terül asztal, A pap ékes szóval vigasztal, Selyempapír zizeg, ajándék, Bölcs szó fontolgat, okos szándék. Csillagszóró villog a fákról: Angyal, te beszélj a csodáról.

És a világ beszél csodáról, Papok papolnak bátorságról. Az államférfi parentálja, Megáldja a szentséges pápa. És minden rendű népek, rendek Kérdik, hogy ez mivégre kellett. Mért nem pusztult ki, ahogy kérték? Mért nem várta csendben a végét? Miért, hogy meghasadt az égbolt, Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.”

Mondd el, mert ez világ csodája: Egy szegény nép karácsonyfája A Csendes Éjben égni kezdett És sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, nézi, Egyik érti, másik nem érti. Fejük csóválják, sok ez, soknak. Imádkoznak vagy iszonyodnak, Mert más lóg a fán, nem cukorkák: Népek Krisztusa, Magyarország.

Nem érti ezt az a sok ember, Mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. De most sokan kérdik: mi történt? Ki tett itt csontból, húsból törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik, Hebegve, mert végképp nem értik Ők, akik örökségbe kapták -: Ilyen nagy dolog a Szabadság?...

És elmegy sok ember előtte: A Katona, ki szíven döfte, A Farizeus, ki eladta, Aki háromszor megtagadta. Vele mártott kezet a tálba, Harminc ezüstpénzért kínálta S amíg gyalázta, verte, szidta: Testét ette és vérét itta Most áll és bámul a sok ember, De szólni Hozzá senki nem mer.

Angyal, vidd meg a hírt az égből, Mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor - a gyermek, a szamár, a pásztor Az álomban, a jászol mellett, Ha az Élet elevent ellett, A Csodát most is ők vigyázzák, Leheletükkel állnak strázsát, Mert Csillag ég, hasad a hajnal, Mondd meg nekik mennyből az angyal.

álláspont/hírek 

Október 23-án, délelőtt tíz órakor felvonják az országzászlót, majd a moziban lesz a városi ünnepség. A programban közreműködnek a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium diákjai, emlékbeszédet mond Kelemen András, a Nemzeti Fórum országos alelnöke. Az ünnepi műsort követően a megemlékezők a kopjafánál helyezhetik el koszorúikat, virága-

ikat. A program után a hagyományoknak megfelelően a katolikus temetőben megkoszorúzzák Nagy Szeder István sírját. Október 27én, hétfőn 16 órától a sortűz áldozatainak táblájánál és az új református temetőben a síroknál lesz megemlékezés. Október 31-én, pénteken fél öttől Nagy Szeder István szobránál idézik fel az 1956. november elsejei halasi népszavazást, emlékbeszédet Lukács László mond majd. November 4-én, kedden, 16 órától a főtéri kopjafánál lesz ökumenikus emlékezés és levonják majd a forradalmi lobogót. Beszédet mond Pajor Kálmán, az 56-os Emlékbizottság elnöke. jel

Amikor Kiskunhalas volt a világ közepe

Ha nem is önszorgalmából vagy hősies szerepvállalásából fakadt, de 25 évvel ezelőtt, 1989 tavaszán Kiskunhalas világtörténelmi eseménynek vált a színhelyévé. 1989. április 12-én Kiskunhalason kezdődött meg a Magyarországot megszálló szovjet haderő kivonása. Míg eleinte részleges csapatkivonásról és haderőcsökkentésről beszéltek, ma már tudjuk, hogy – részben Antall József akkori magyar miniszterelnöknek a Varsói Szerződés egyik utolsó tanácskozásán elmondott erélyes felszólalása révén – visszavonhatatlanul lezárult egy korszak. Az első település, ahonnan megkezdődött a katonák, a páncélosok és más katonai apparátusok elszállítása, a kiskunhalasi rako-

dó-pályaudvar volt. A történelmi pillanat szele olyan bulvárcelebeket is a városba sodort, mint a magyar-olasz pornókirálynő, de az MTI akkori munkatársának fotóiról mégis egy nagyívű, emlékezetes pillanat képei maradnak fent a jelennek és az utókornak. Mint interjúnkban (10-11. oldal) olvasható, a Thorma-múzeum, a katolikus egyház és az önkormányzat most emléktábla-kihelyezéssel is megörökíti a szovjet csapatkivonást: az emlékművet a főbejárat mellett helyezik majd ki a tervek szerint. (kz)
HÍREK

2014. október 22.

13 bicajt lopott Kecskeméten a halasi

Üszkös falak, szénné égett berendezések: ennyi maradt abból az Alsóöregszőlőkben lévő családi házból, amelyikben múlt szerdán az ott lakó ötven év körüli asszony benzint loFelismerte az utcán sétáló tol- csolt a kályhába… vajt egy kecskeméti nyomozó, így bukott le az a 41 éves ha- Az épület teljesen kiégett, lakhalasi férfi, aki összesen 13 ke- tásra alkalmatlanná vált. A bútorok, rékpárt lopott el Kecskemé- az összes berendezés elégett, a teten. Lebukott egy másik halasi tőszerkezetet is több helyen megtolvajbanda is a megyeszék- perzselték a lángok. A házban lakó helyen: félszáz üveg pálinkát középkorú nő az eddigi információk szerint este nyolc óra után nem és gázpalackot loptak. sokkal úgy akart begyújtani, hogy A kecskeméti rendőrség indított benzint locsolt a tűzhelybe, a felcsanyomozást és vette őrizetbe a ha- pó lángok megégették őt is. lasi gyanúsítottat, miután Kecskemét belvárosában, szeptemberben több kerékpár is eltűnt nyomtalanul. Több alkalommal is a köztéri figyelő kamerák felvették az elkövetőt, Helyreigazítást kért Jekő Attila és Kiss Barnabás a felvételt elemezték a kecskeméti nyomozók, de számukra nem volt A Halasi Tükör 2014. október 8- ós iroda mögött álló szervezetek nyomozás nem folyt, vádlott nem ismert az elkövető. án megjelent számában „Zusch- fiktív voltáról és azok pénzügyi volt, nem asszisztált végig semmilag kitálal” című interjúban finanszírozásáról. lyen csalást vagy lopott pénzt, ezZuschlag János néven nevezett zel szemben tanúként segítette az több közismert kiskunhalasi po- Valótlan állítás: ügy felderítését. Tehát az is valótlitikust. A cikk tartalmát illetően „(…) Kiss Barnabás, aki a szó- lan állítás, hogy Jekő Attila helyett Jekő Attila és Kiss Barnabás az ban forgó egyesület vezetője, aki bárki is börtönben ült, vagy kellet alábbi helyreigazítási kérelmet Jekő magáncégének ügyvezető- volna ülnie. juttatták el szerkesztőségünkbe, je jelenleg is. Ez a cég a Kreatív mivel az érintettek szerint valót- Projekt Kft.” *** Ezzel szemben a valóság az, Az alábbiakban Kiss Barnabás Az egyik nyomozó aztán október lanságot állított a cikk. hogy a Kreatív Projekt Kft. nem helyreigazítási kérelmét tesszük 15-én a kora délelőtti órákban éppen szolgálati feladatot teljesített Alulírott Jekő Attila, ezúton tiszte- Jekő Attila magáncége, az inter- közzé: egy társával a belvárosban, amikor lettel kérem, hogy a Pp. 342.§ (1) jú megjelenésekor sem volt az. A „(…) Azok, akik az MSZP-ben az utcán felismerte a videofelvéte- bekezdése alapján a Halasi Tükör Kreatív Projekt Kft.-nek Jekő At- nekem köszönhetik felemelkedélen látott elkövetőt. A rendőrpáros hetilap október 8-i számában, a tila nem tulajdonosa, tulajdoni há- süket, élükön Jekő Attilával, Váradi Krisztiánnal, Kiss Barnabásgépkocsijukkal azonnal a férfi után „Zuschlag kitálal” címmel megje- nyada nincs benne. sal, ma nem is köszönnek. Úgy ment, igazoltatták és előállították a lent interjúban és a címoldalon leközölt, az alábbi részek miatt hely- Valótlan állítás: kezeltek, mint egy leprást, holott rendőrkapitányságra. „(…) Azok akik az MSZP-ben ők maguk is leprásak, azzá váltak F. Ferenc a kihallgatásakor össze- reigazítást közölni szíveskedjen. sen 13 kerékpárlopást ismert be, A leírt részletek olyan valót- nekem köszönhetik felemelkedé- azokban az években, amikor véezt követően őrizetbe vette a rend- lan tények állítását tartalmaz- süket, élükön Jekő Attilával, Vá- gigasszisztáltak minden csalást, őrség, és kezdeményezték előzetes zák, amelyek személyhez fűző- radi Krisztiánnal, Kiss Barnabás- minden lopott pénzt, csak gyáván letartóztatását, amelyet a Kecske- dő jogaimat egyértelműen sértik. sal, ma nem is köszönnek. Úgy hátat fordítottak.” méti Járásbíróság el is rendelt. Arról Mindezekre tekintettel a sajtó- kezeltek, mint egy leprást, holott Ezzel szemben a valóság az, hogy nincs információ, hogy a halasi fér- szabadságról és a médiatartal- ők maguk is leprásak, azzá váltak a kiemelten kezelt Zuschlag János fi esetleg Kiskunhalason vagy más mak alapvető szabályairól szóló azokban az években, amikor vé- és társai ellen folytatott büntekörnyező településeken is lopott-e 2010. évi CIV.tv.12. § (1) bekez- gigasszisztáltak minden csalást, tőügyben Kiss Barnabás neve fel kerékpárokat, a nyomozók nem le- dése alapján az alábbi helyreigazí- minden lopott pénzt, csak gyáván sem merült, ellene nyomozás nem tó közlemény közzétételét kérem: hátat fordítottak.” folyt, sem tanú, sem vádlott nem pődnének meg, ha így lett volna. volt, nem asszisztált végig semÖsszesen 53 üveg pálinkát, 2 gáz„Helyettük is ültem” milyen csalást vagy lopott pénzt. palackot és egyéb háztartási gépe- Valótlan állítás: ket, műszaki eszközöket és kézi- „(…) Jekő Attilának is ponto- Ezzel szemben a valóság az, hogy Tehát az teljes mértékben valótszerszámokat lopott el az a halasi san tudnia kellett, hogy az álta- hogy a kiemelten kezelt Zusch- lan állítás, hogy Kiss Barnabás hetolvajbanda, amelynek utolsó, még la vezetett, Gyurcsány Ferenc ál- lag János és társai ellen folytatott lyett bárki is börtönben ült, vagy szabadlábon lévő tagját, a 20 éves tal személyesen átadott ifjúsági büntetőügyben Jekő Attila ellen kellett volna ülnie. M. Józsefet október 18-án fogták el információs iroda mögött milyen a kecskeméti rendőrök. A halasi férfit fiktív civil szervezetek és pénzek azzal gyanúsítja a rendőrség, hogy a állnak.” már korábban elfogott társaival még Ezzel szemben a valóság, hogy január 8-án a hajnali órákban törtek Jekő Attilának nem volt pontos inbe Kecskeméten egy házba. (pá) formációja az ifjúsági informáci-

Benzin a kályhába: mindene odaveszett Zuschlag kiverte a biztosítékot

A kiskunhalasi tűzoltók három szerkocsival érkeztek a helyszínre, a bokrokkal körbenőtt, dombon lévő házat azonban nem volt egyszerű megközelíteni a tűzoltókocsikkal a felázott sáros talajon. Mire a tűzoltók megérkeztek, egy gázpalack felrobbant és a negyven négyzetméteres épület már teljes egészében lángokban állt. Még a késő esti órákban a helyszínre érkezett a városháza illetékese is, hogy felmérje, az önkormányzat miben tud segítséget nyújtani a bajba jutott asszonynak, akit a közelben lakó fia fogadott magához, mert a házban minden odaveszett. Kép-szöveg: PÁ

RÖVIDEN Emberkereskedők Két tizenéves fiatalt gyanúsít a rendőrség azzal, hogy külföldieket csempésztek Szerbiából Magyarországra. A most lezárult vizsgálat még nyáron indult, amikor egy tizenöt fős, afgánokból és szírekből álló csoportot tartóztattak fel a határrendészek az 55-ös főút mellett. Velük volt egy 15 és egy 17 éves fiatal, egyikük szerb, a másikuk szerbmagyar kettős állampolgár volt. A kihallgatásuk során kiderült, hogy ők ketten kalauzolták át a külföldieket a szerb oldalról Magyarországra, ezért pedig pénzt kaptak. A hatóságok most vádemelési javaslattal juttatták el az aktákat az ügyészségnek. Nem kellett volna Elképzelhető, hogy hosszabb időre búcsút mondhat a jogosítványának az a halasi férfi, aki a napokban bukott le a város belterületén, a Botond utcában. A 27 éves P. K. Zsoltot a rendőrjárőr igazoltatta, és ahogy az lenni szokott, elkérték az iratait. Igen ám, de a sofőrnél nem volt ott a vezetői engedélye. Nem is lehetett, mert azt a helyi kapitányság két héttel korábban elvette tőle. A tilalom jövő év júniusáig szólt volna, de ez nyilván most meghoszszabbodik. Zsoltot szabálysértési őrizetbe vették és gyorsított eljárás keretében állítják bíróság elé. jel


2014. október 22.

Október közepéig közel hétszáz milliméter csapadék hullt Kiskunhalasra, ez négyzetméterenként hétszáz liter vizet jelent. Hogy a májusi eső valóban aranyat ért-e, a gazdák tudják, mindenesetre abban a hónapban esett a legtöbb eső.innen  onnan

A sok túlórára panaszkodnak az EDF DÉMÁSZ szerelői és adminisztratív dolgozói, akik a tavalyi létszámleépítés miatt brutálisan sok túlmunkát kell, hogy vállaljanak a szakszervezet szerint. A társaság a 2013-ban bevezetett rezsicsökkentés és a többi szolgáltatót is érintő adórendszer-változások terheit igyekszik ellensúlyozni a működés racionalizálásával. A dél-magyarországi villamosenergia-szolgáltatók közül az EDF DÉMÁSZ rendelkezik a leghosszabb elosztóvezeték-hálózattal, a közművezeték után fizetendő adó kiemelkedően nagy terhet ró a társaságra. Az adó- és tarifaváltozások együttes hatása miatt az EDF DÉMÁSZ továbbra is alapos költségoptimalizálásra kényszerül, így mind beruházási, mind működési költségeit folyamatosan felül kell vizsgálnia – a többi gazdasági társasághoz hasonlóan – annak érdekében, hogy a bevételekhez igazítsa azokat. 2014-ben eddig nem volt létszámleépítés, azonban a menedzsment, ahogy eddig is, továbbra is megvizsgál minden megoldást a fenntartható és hatékony működés érdekében, hiszen az EDF DÉMÁSZ célja és fő feladata továbbra is az, hogy ügyfeleinek folyamatos és biztonságos villamosenergia-szolgáltatást nyújtson a szabályozó hatóság által elvárt minőségben. Az elmúlt évben azonban több mint 1400 dolgozójából közel 300at küldött el az EDF DÉMÁSZ Zrt., így most 1170 embert foglalkoztatnak. Sajtóinformációk szerint az elmúlt hetekben újabb leépítésekről és „brutális mennyiségű” túlóráról számoltak be a nevük elhallgatását kérő dolgozók. Elmondásuk szerint gyakran 16-18 órákat kell dolgozniuk, mert olyan kevés szerelő maradt. A Délmagyar információi szerint

hírek

1 millió ivóvízre

F Kígyózó sor a halasi ügyfélszolgálaton: a fogyasztóknak nyújtott szolgáltatások színvonala csökken

A nyereség dacára leépít a Démász? Túlterheltek a dolgozók, romlik a lakossági szolgáltatás színvonala

az adminisztratív munkatársaknál sem ritka a több mint 12 órás munka. Emiatt nem tudják elvégezni időben a javításokat, illetve többet kell várniuk a fogyasztóknak az ügyfélszolgálaton. Kiskunhalason hetente mindössze két napon, egy nap délelőtt, másik nap délután van ügyfélfogadás a helyi kirendeltségen, ilyenkor hoszszú tömött sorokban várakoznak az ügyfelek a félfogadási idő végéig, előfordul azonban, hogy sokan így sem tudják elintézni ügyes-bajos dolgaikat. A DÉMÁSZ Szakszervezet elnöke szerint a 2013-as legutóbbi, több mint 20 százalékos leépítést nem előzte meg semmiféle előzetes hatástanulmány vagy felmérés. Emiatt a munkatársakra sokkal nagyobb terhelés jut, ez többször, sőt szerintünk túl sokszor okoz túlórákat. Nagy Sándor megerősítette a lapnak, hogy emiatt a fogyasztók-

nak nyújtott szolgáltatások színvonala csökken az ügyfélszolgálaton és a műszaki területen is. A szakszervezet vezetője szerint erről nem a dolgozók tehetnek, hiszen ők gyakran ebédszünetüket, pihenőidejüket feláldozva teljesítenek. Hibaelhárításoknál gyakori a 14-16 órás munkavégzés. Ez a szerelők készenlét alatti munkájánál azt jelentheti, hogy úgy dolgoznak feszültség közelében, feszültség alatt, hogy már 20-22 órája talpon vannak. Mivel ez nagyon nagy körültekintést igénylő munka, ahol alapvető a munkabiztonság, erről folyamatosan egyeztetnek a menedzsmenttel. A szolgáltatási színvonal tudatos csökkentését is megerősítette az érdekképviseleti vezető. Úgy fogalmazott, a menedzsment legfelső francia vezetői tudatosan felvállalták, hogy a leépítések, átszervezések kellemetlenséget okozhatnak a fogyasztóknak. Idézte a lapnak a

menedzsment álláspontját: „csak annyit nyújtunk, amennyit előírnak számunkra”. Az EDF-DÉMÁSZ a tavalyi kormányzati intézkedéssel bevezetett rezsicsökkentés ellenére is pozitív eredménnyel zárta az elmúlt évet, és több mint 13 milliárd forint osztalékot vitt ki a tulajdonos EDF a cégből. A tulajdonos EDF nagyjából 85 százalékban a francia államé. A szakszervezet információi szerint mindeközben újabb 20 százalékos költségcsökkentést terveznek a szolgáltatónál, ami szerintük a dolgozói létszámban is meg fog mutatkozni. Soron kívüli egyeztetést kértek, minden eszközt meg kívánnak ragadni, amivel megakadályozhatják az esetleges leépítéseket – közölte a szakszervezet vezetője, aki szerint a munkavállalókon és ezen keresztül a fogyasztókon csattan a rezsicsökkentés hatása. Kép, szöveg: Pozsgai Ákos

Az egészségesebb ivóvíz biztosítására nyert 1 millió 10 ezer forintot a kisszállási önkormányzat, amelyet jelenleg – a környék több településéhez hasonlóan, az ivóvízjavító program megvalósulásáig – a honvédség által felajánlott, az állam által pénzügyileg támogatott lajtos kocsikból biztosít a település. Az önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be az illetékes szaktárcához a felmerülő pluszköltségek fedezésére, amelyet a kormany.hu közlése szerint pozitívan bírált el a minisztérium.

Halasi ügyintézőből polgármester

A Kiskunhalasi Járási Hivatal okmányirodai ügyintézőjét, a független jelöltként induló Túriné Czeglédi Editet választották Imrehegyen polgármesternek. Az új polgármester korábban többek között a szociális, majd az okmányirodai ügyek területén szerzett tapasztalatot. Összeférhetetlenség miatt azonban most fel kellett adnia kormánytisztviselői állását.

Bíróságon a volt képviselőjelölt

Bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Magyar Állami Kincstár ellen Uray Erzsébet a kötelezően visszafizetendő kampánypénzzel kapcsolatosan. Mint korábban lapunkban is beszámoltunk róla, a tavaszi országgyűlési választáson induló volt halasi független képviselőjelölt sem tudott elszámolni azzal az egymillió forinttal, amit, mint képviselőjelölt kapott állami forrásból a kampányköltségeinek a fedezésére. Uray, állítása szerint

Hétszáz liter esőt kaptunk

statisztika szerint október 15-ig közel 700 milliméternyi esőt kaptunk, nem volt olyan hónap, amelyben ne hullott volna valamennyi az égi áldásból. Március volt a legszegényebb eső A vízügy mérései szerint csapadé- szempontjából, akkor alig 7,1 millimékosnak mondható eddig az évünk. A tert mértek. A május viszont csapa-

dékban gazdag volt, az adatok szerint 181 milliméter eső hullott. A július és a szeptember is esős volt, közel 130 milliméternyi csapadékkal. Az adatokból az is kiderül, hogy eddig az október viszont átlagosnak mondható, szinte milliméterre pontosan megegyezik a

tavalyi, illetve tavaly előtti mérésekkel. Az eddig leesett 700 milliméternyi csapadék a szakemberek magyarázata szerint azt jelenti, hogy minden egyes négyzetméterre a városban 700 liternyi vízmennyiség jutott kilenc és fél hónap alatt, október 15-ig. JL

jelentős késedelemmel tudott csak hozzájutni a kampánypénzéhez, a MÁK ellen indított pere október 15-én kezdődött a kecskeméti munkaügyi bíróságon. (pá)
HÍREK

2014. október 22.

F Gratuláció után kezdődhet a munka

Megalakult Közel négyezer halasi cigány ügyes-bajos dolgait kell intézniük, emellett a halasi önkormányzattal, a szociális intézményekkel együttműködve azon kell ügyködniük, hogy javuljanak az életkörülményeik. Megalakult a Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Tudják, hogy egyre nagyobb teher és egyre több feladat hárul rájuk, de igyekeznek minden elvárásnak megfelelni. Kiskunhalason is megalakult a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, amelynek már húszéves múltja van a városban. Az ünnepélyes eskütételen és a megbízólevelek átadásán ott volt a város frissen megválasztott polgármestere, Fülöp Róbert is, valamint a FideszKDNP frakció több tagja is jelen-

létével tisztelte meg az eseményt. Mezei János, a Helyi Választási Bizottság elnöke kihirdette a hivatalos eredményt, amely szerint Kolompár László, Rostás László, Szabó Tünde és Szűcs Csaba került be a roma önkormányzatba. Ők esküt is tettek, valamint átvették a megbízóleveleiket. Elnöknek Rostás Lászlót választották, aki jelezte: alelnökként számít Szűcs Csaba munkájára. Rostás beszédében azt emelte ki, hogy közel négyezerre tehető már a cigány kisebbség száma a városban. Ez jelentős feladatokat jelent majd a most megalakult testület számára. Legfontosabb feladatként a lakhatási feltételek javítását tűzték ki célul. Üdvözölte a roma önkormányzat megalakulását Fülöp Róbert polgármester is. A város első embere szerint számtalan olyan terület van, ahol együtt kell működnie a városházának és a nemzetiségi testületnek. JL

10 fős a jobboldali frakció Skribanek Zoltánt választotta frakcióvezetőnek a FideszKDNP az alakuló frakcióülésükön. Az új frakcióvezető szerint az az önkormányzat tud hatékonyan működni, amely a helyi problémákra összpontosít és képes szót érteni az országos politikát irányító kormányzati és parlamenti többséggel. A Fidesz-KDNP frakciója 10 fős lesz az új képviselő-testületben, amely, ha a szintén fideszes polgármestert is belevesszük, több mint háromnegyedes többséggel rendelkezik majd a csütörtökön alakuló új önkormányzatban. Frakcióvezető-helyettesnek választották Aradszky Lászlónét, aki harmadik képviselői ciklusát kezdi meg, mint mondta, gördülékeny és hatékony munkára szá-

mít az új képviselő-testületben. Kuris László, a Fidesz-KDNP képviselőcsoport sajtóügyekért felelős politikusa arra emlékezetett a frakció alakuló ülésén, hogy nem szabad szem elöl téveszteni, mik a céljaik és merre szeretnének haladni, mire kaptak megbízást a választópolgároktól. A Fidesz médiapolitikusa fontosnak nevezte, hogy az emberek tudják és értsék, hogy egy-egy döntés mögött komoly értékek és elhatározások, valamint szakmai támogatás van. Fülöp Róbert megválasztott polgármester annak az örömének adott hangot, hogy az általa is képviselt gazdasági-társadalmi programot olyan testülettel tudja megvalósítani, ahol Kiskunhalas mind a 10 választókerületének képviselőjével együtt tud majd tenni a város előrehaladásáért. (pá)

Rabszolgák rendszerváltása Mi fontosabb? A szabadság vagy a teletömött has? Az emberi méltóság vagy az anyagi biztonság? Mi fontosabb? Az, hogy szabadon beszélhess, gyakorolhasd a vallásod, tüntethess a helyi földesúr és az aktuális állampárt ellen – vagy az, hogy olcsón tankolhass a Trabantba/Suzukiba? Mi fontosabb: a túlélés vagy az életminőség?

rék hatalmát, utána azonban a totális korrupció (ami latinul romlást, rontást jelent) évtizedei következtek. Minden egyes polgárt megvettek kilóra olcsó kenyérrel, biztos munkahelyekkel és ingyenes kórházzal-iskolával. Rokonszenves vívmányok – vonzóak lennének, ha nem a lelkek megrontása árán biztosította volna ezeket a rendszer.

Kádár jános tudta a választ. Mondjuk, nem volt nehéz tudnia. Elég volt annyit éreznie, hogy a magyaroknak 1956 novemberének közepére végképp elfogyott az ereje a hősködéshez. Bírták Mohács után, bírták Rákóczival és Hajnóczyékkal, különösen Széchenyivel és Kossuthtal, de aztán Trianon és Rákosi a maradék erőiket is felőrölte. A forradalmat és a szabadságharcot – lényegében már ellenállás nélkül – leverő szovjet tankok csak bevégezték azt a pusztítást, ami a magyar történelmi pszichében végbement.

De mi közünk ehhez ma? Jó volna, ha mondhatnánk, hogy csak rossz álom, tévút, kerülő volt ez a lealjasítás és lealjasodás, ahonnan visszatérve újból visszanyerjük a régi, egészséges nemzeti és egyéni önbecsülésünket. Ám sajnos nem ez a helyzet. A lélek már csak olyan, hogy sosem felejt: ami megtörténik, az nyomot hagy a személyiség belsejében. Nincs olyan erény és bűn, nincs olyan nagylelkűség és hitványság, nincs olyan büszkeség és szégyen, ami rejtve maradna vagy elfelejtődne a lélekben. Bármit követünk is el, az visszahat a következő cselekvéseinkre. Ha például egyszer eláruljuk magunkat, akkor is csökken vagy összeomlik az önbecsülésünk, ha szeretnénk nem tudomást venni erről. A közös lélek pedig ugyanígy működik: a meghasonlás, az önleértékelés, a megronthatóság ugyanúgy hat a „nemzeti lélekre”, mint az egyénire…

Mire a gerinctörő napoknak vége lett, a magyarok feladták. Annyi mindenbe bele kellett halni, annyi mérget és szívszorító bánatot el kellett viselni, annyi égbekiáltó igazságtalanságot kellett mosolyogva tűrni egy évszázadon belül, hogy ez már sok volt. Tűrni kellett a Bach-korszakot, a háborús vereségeket, a trianoni csonkolást és a román katonákat, tűrni és szeretni a kommunista és a nyilas diktátorokat, tapsolni és talpnyaló verseket írni egy olyan torzónak, mint Rá- Ezért nem sikerült a rendszerváltás 1989-ben. Könykosi Mátyás. Aztán meg kellett éljenezni május 1-jén nyű átírni a törvényeket, könnyű átkeresztelni az orazt a sokadik szág államformáját, proletárdiktábevezetni a Tudta, hogy miután a forradalmait szétzúzták, könnyű tort, aki véretöbbpártrendszert, sen elárulta a megbüntették a hibáiért, a magyar többé nem és könnyű újra nemzet utolsó fog kiállni saját magáért. szabadon beszélkitörési kísérni meg templomletét; aki születésnapjukon végezte ki a fiatal gyere- ba járni. Ami nehéz, az a személyiségváltozás. Rabkeket; aki kolhozokba rúgta-terelte a parasztokat; aki szolgából öntudatos szabaddá lenni. Ahol a szülők és végül tönkretette az ország gazdaságát és végképp nagyszülők 40 évig tapsolnak, hajbókolnak, hazudnak megnyomorította az erkölcseit. tiszteletet és hűséget egy ostoba és arrogáns diktatúrának, ott a gyerekek és az unokák génjeibe (maAz alacsony ösztönökre kell hatni – ez volt Ká- gatartási mintáiba) is bekódoltatik a meghunyászkodár grandiózus stratégiája. Pontosan érzékelte, hogy dó túlélni vágyás. annyi veszteség, kényszerű öncsalás, annyi önmagán elkövetett erőszak után a magyar nem lesz töb- Ez nem demokrácia vagy diktatúra kérdése. A rendbé vevő a minimális polgári heroizmusra sem. Tud- szert nem a jogszabályok és nem az államforma teta, hogy miután a forradalmait szétzúzták, miután szik, hanem a polgárok öntudata. Amilyenek a polgádurván és sokszor aránytalanul, igazságtalanul meg- rok, olyan lesz az állam, olyan kormányt választanak büntették a hibáiért, azután a magyar többé nem fog és olyan lesz a közhangulat utcákon, a közhivatalokkiállni saját magáért. Meg fog elégedni a hasa jólla- ban, a családokban és a kisebb-nagyobb közösségekkatásával és a kispolgári jólét más kompromisszu- ben. Sokunk szereti szidni a fennálló helyi, országos maival. Tudta, hogy a nép a gulyás(!)kommunizmust vagy európai hatalmat, pedig a helyi vagy kontinentátöbbre értékeli majd, mint a demokráciát. A kommu- lis szervezeteket nem az ufók hozzák ide: mi magunk nizmushoz elég a népség, a tömeg, a demokráciához választjuk őket. Amíg egy ország polgárai félnek, adpolgárok kellenek: a polgár pedig önálló, vagyis vég- dig megfélemlítik őket, de ha holnaptól úgy döntenek, ső soron hősies lény. A népköztársaság elvtársaival hogy szabadok, bátrak és önállóak, akkor maholnap a szemben a polgár kiáll önmagáért, kész lemondani hatalom is igazodni fog ehhez. bizonyos testi-jövedelmi előnyökről azért, hogy szabadon (besz)élhessen. 1956 azt mutatta meg, hogy a terror idején is izzik a zsarátnok a polgári szívekben és öntudatban, és bár A magyarok lelkét megvásárolta a magyarországi a szabadság- és függetlenségi mozgalmakat gyakran kommunizmus a 60-as évek felétől. Az eltiport 56-os leverik, a célkitűzések később mégis megvalósulnak. forradalom után pár évig a félelem stabilizálta KádáKohoutZ


2014. október 22.

Neki köszönheti a gyógyvizét Halas (is)

Tudományos előadásra, majd utána nyílt, klubfoglalkozásra és lakossági fórumra várják az érdeklődőket a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház munkatársai október 30-án.

Évszázadok óta ismerősen cseng a Bátory-név Kiskunhalason: a család egykori kúriája ma speciális intézetnek ad otthont, a lelkész és tanár felmenők között pedig volt olyan, aki a Kurucszobor avatóbeszédét mondta el. Bátory Gábor főorvos tovább öregbítette a família – és persze saját – hírnevét. Nem egyszerű orvos-portré következik, hanem olyan, történelmen és szakmaágazatokon átívelő pillanatkép, amely bepillantást ad a törekvő elhivatottság világába.

gattam, hogy otthon van rum, amit megihat. Otthon aztán megetette-megitatta apám, én meg közben – hiszen előtte már leventeképzésben részt vettem – gyorsan titokban kitáraztam a puskáját. Az egyre részegebb katona újra ránk fogta a fegyvert, de már nem féltünk, és végül két arra járó orosz tiszt mentette meg a családot az ámokfutótól…

retek, kutatások elterjedéséhez. Részben ennek is az eredménye a strandfejlesztés akkoriban, aminek a vázlataiban én is részt vettem. Nagyon szomorú, hogy a továb– Jó kapcsolatunk volt a buda- bi fürdőbővítés azóta is elmarad a A kezdeményezőkészségnek és pesti egyetemi tanszékkel, így egy folytonos civakodás miatt… bátor leleményességnek Báto- kutatás során addig egyedülálló kíry Gábor azután is hasznát vet- sérletbe kezdtük a halasi stran- Noha Bátory Gábornak mottóte, hogy a Szilády utolsó reformá- don. Randomizált (véletlenszerű ja Jézus bibliai idézete – senki sem tus osztályából érettségizve, majd – a szerk.) kettős vak vizsgálatot lehet próféta a saját hazájában – ő Szegeden orvosi diplomát szerezve végeztünk két betegcsoport bevo- úgy érzi, sikerült bizonyítania szaka megye egyik legfontosabb szak- násával úgy, hogy sem a betegek, mai és emberi vonatkozásban. Ám orvosává vált. de még a kísérletben közvetlenül az eredmények ellenére sem tagadta meg az eredetet, ahonnan Amit meg akartam valósítani, azt sikerült. A elindult. dást, és ez Bátory főorvos esetében sem volt másként, amikor az érdeklődése a termálvíz gyógyhatása felé irányult.

gyógyításban Halas sokáig az elsők közt volt, magunk neveltük ki a máig aktív és szakmailag elismert utódokat, képzési helynek is akkreditálták a kórházi ellátóhelyet… De én közben az maradtam, aki mindig is voltam, és mindig is kötődtem, ragaszkodtam az enyéimhez.

Ezek az erős gének és ellenálló- – Örömmel jöttem vissza a kezdeképesség végigkísérte az életét. ti évek után Budapestről, és vállaltam az új kórházban a belgyógyá– Sokszor újjászülettem. Amikor szati osztály vezetését. Ám amikor például negyvennégy októberében láttam, milyen sok a mozgásszervi, bejöttek az oroszok, és hozták ma- reumás beteg, akkor a reumatológukkal a románokat, egyszer csak giai szakvizsga után megyei szakszembejön velem egy részeg ro- főorvosi posztot vállaltam, és nemán, és rám fogja a fegyverét, kiláttam a megyei reumatológiai hogy mindjárt le akar lőni. Tényleg ellátás és ellenőrzés megszervezéigaz a legenda, hogy ilyenkor lepe- sének. Így Halas akkoriban ebben reg az életed filmje a szemed előtt: is megelőzte a megyét! én is láttam mindent, a kiskoromtól addig a pillanatig. Úgy menekültem Az orvos azonban mindenhol ormeg, hogy nagy nehezen elmuto- vos – parafrálhatjuk a régi mon-Konferencia és nyílt fórum a cukorbetegségről

Elképesztő életút után kap új és új elismeréseket a megyei-halasi egészségszervező főorvos

Szeptemberben életműdíjat, konkrétan a Magyar Reumatológusok Egyesületének Díszoklevelét kapta több évtizeden át tanúsított, a tudományág haladásáért kifejtett kiemelkedő szakmai és egészségügyszervező munkája elismeréseként Bátory Gábor főorvos. A díjátadó csaknem egybeesett a diplomáját 60 éve megszerző, 85 éves orvos gyémánt oklevelének átvételével is. Az egyszerű beszédű, közvetlen, paraszti és értelmiségi származását egyaránt értékként őrző szakember szembeötlően energikus is: egy tízest minden további nélkül letagadhatna a korából. – A gének teszik – legyint mosolyogva, mikor a receptről kérdem. – A dédapám nagy kort ért meg, de az utolsó napokig pipázott. Hiába mondta neki a doki, hogy vigyázzon, evés után inkább ne szunyókáljon, hanem legalább ezer lépést sétáljon…! Ő csak azután is ugyanúgy tett mindent. Egy nap, már kilencvenkét évesen, az ebéd végén megint megtömte a pipát, aztán elszenderedett, és mielőtt elégett volna a dohány, már el is ment közülünk…

egészségügy

részt vevő orvosok sem tudták, melyik az igazi termálvíz és melyik a csak festett csapvíz. Az eredmények meggyőzően bizonyították a gyógyhatást, és a kutatási adatok, megállapítások még a British Medical Journalban (tekintélyes egészségügyi folyóirat Nagy-Britanniában – a szerk.) is megjelentek. Ez volt Magyarországon az első ilyen kísérlet, amelynek a megállapításait aztán Olaszországtól Thessalonikiig sok helyen bemutattunk, és végső soron ez vezetett a gyógytermálvizekkel kapcsolatos isme-

– Amit meg akartam valósítani, azt sikerült. A gyógyításban Halas sokáig az elsők közt volt, az általunk elindított osztályon sosem volt fluktuáció, sőt: magunk neveltük ki a máig aktív és szakmailag elismert utódokat, így ma már képzési helynek is akkreditálták a kórházi ellátóhelyet, és sikerült megalapítanom a reumatológus egyesület Dél-Magyarországi Szekcióját is a nyolcvanas években. De én közben az maradtam, aki mindig is voltam, és mindig is kötődtem, ragaszkodtam az enyéimhez. Sokat járok vissza Halasra, és ma is négy-ötórás ultipartikat vívok a barátokkal. Úgyhogy, elégedett és boldog vagyok: öt gyermekemtől öt unokám és négy dédunokám van, internetet nem használok, de ha kell, ma is levezetek az Adriára a családdal… (Kép, szöveg: KZ)

A cukorbetegségben szenvedők száma világszerte – így Magyarországon is – gyorsan emelkedik. A 2004-es adatok alapján mintegy félmillió diabeteses beteg él hazánkban, de a kezelt páciensek számának többszöröse lehet a fel nem ismert cukorbetegség. Egyes adatok szerint a férfiak között Észak-Magyarországon, a nőknél Dél-Dunántúlon legmagasabb az e kórban szenvedők száma. Legalacsonyabb százalékos megbetegedést a férfiaknál Nyugat-Dunántúlon, a nőknél Dél-Alföldön regisztráltak. A cukorbetegség a világon a leggyakoribb anyagcsere-betegség, mely szövődményei révén rontja a beteg életminőségét és életkilátásait. Cukorbetegségben az inzulinhatás csökkent vagy hiányzik, emiatt a szervezet egyes sejtjei nem képesek a vérből a szőlőcukrot felvenni, így éheznek. A vérből a szőlőcukor a vizelettel kiürül, sok vizet vive magával, innen a betegség neve. Az inzulinhatás csökkenése vagy hiánya kialakulhat inzulinhiány vagy inzulinrezisztencia miatt. Ilyenkor ugyanakkora inzulinhatáshoz magasabb inzulinszintre van szükség. A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Tudományos Bizottsága és a Halasi Egészségfejlesztési Iroda (HEFI) tudományos ülést tart 2014. október 30-án, délután 3 órakor Kiskunhalason, a Csipke Hotel konferenciatermében, majd diabeteses klubfoglalkozásra, valamint kötetlen beszélgetésre, fogadásra hívja az érdeklődőket. A neves előadók prezentációit, illetve a cégbemutatókat követően a Kiskunhalasi Diabeteses Beteg Klub nyilvános foglalkozást tart betegek, klubtagok, leendő klubtagok és bármely érdeklődő számára. (Munkatársunktól)
csipke

2014. október 22.

F Együtt dolgozik a kuratórium, az új igazgató és a művészeti vezető

„Sok szép feladat vár rám”

Tudja, hogy nem lesz egyszerű dolga, de máris nagy ambícióval látott munkához a Csipkeház napokban kinevezett igazgatója. Szécsiné Rédei Évát két pályázó közül választotta ki a kuratórium és meg is fogalmazták a vele szemben támasztott elvárásokat. Szécsiné Rédei Éva elsőként a Tükörnek beszélt bővebben terveiről. • Meggyőződésem, hogy a halasi csipke, mint különleges termék és áru versenyképes lehet a mai piacon is. Meg kell találni a megfelelő módszert és helyet a népszerűsítésre és értékesítésre – mondta beszélgetésünk elején a frissen megválasztott igazgató. • A hétköznapi ember azt gondolná, hogy rendben van a csipkénk értékesítése. Ön mégis lehetőséget lát a bővítésre. • A halasi csipkének nemcsak a szűk felső réteg és a külföldiek jelenthetnek vásárlóerőt, hanem sokkal szélesebb közönség. Az átlagjövedelemmel rendelkezők is jeles napokra, évfordulókra, ballagásra, esküvőre, családtagok, barátok különleges ajándékozására sokszor nagyobb összeget is áldoznak. Az elvárás az, hogy legyen értékálló és egyedi az ajándék. Ennek az elvárásnak szerintem a csipkénk tökéletesen megfelel. • Tényleg, hány helyen lehet most halasi csipkét venni? • Jelenleg az országban a Csipkeház kivételével négy helyen lehet csipkét vásárolni. Ebből kettő nép-

művészeti bolt, amelyet csak egy szűk vásárlóréteg látogat. • Ez nem tűnik soknak. • Igaz, hogy a csipkeértékesítés nagy része a Csipkeházban történik, de emellett elképzelésem szerint fel kell kutatni megfelelő színvonalú óra-ékszer, valamint ajándék üzleteket. Tárgyalásokat kell kezdeményezni a csipke bizományosi kihelyezésben történő értékesítésére a jelenleginél jóval több helyre. Többéves munkát követően a végső cél az lenne, hogy az ország minden nagyvárosában, legalább egy üzletben lehessen halasi csipkét vásárolni. • A pályázatában olvastam, hogy bővítené a megjelenési lehetőségeket is. • Komoly lehetőséget látok a csipke különböző ékszerfoglalatban történő megjelenítésében. Gondolok itt medálra, brossra, esetleg karkötőre. Helyi ötvös vállalkozóktól történő folyamatos megrendelés esetén sikerülhet olyan áron megjelenni az ékszerekkel, amely még elérhető széles vásárlóközönség részére is. • Bevallom, én már többször

gondolkodtam azon is, hogy elegendő-e a jelenlegi kiállítóhely. Ön szerint elegendő? • Véleményem szerint bővíteni szükséges a Csipkemúzeum kiállítási részlegét. Jelenleg hagyományos módon, vitrinekben elhelyezve csodálhatjuk a csipke szépségét. Fontos lenne állandó kiállításon megmutatni, hogy a csipke hogyan emelheti a mindennapjaink színvonalát, hogyan tudjuk elhelyezni környezetünkben ezt a múlt században megszületett, de ma is fiatalos és gyönyörű tárgyat. Olyan kiállító részlegre lenne szükség, ahol a csipkét különböző életképekbe megjelenítve mutatjuk be. Ebben a részlegben több bemutató sarkot kellene kialakítani. • Hallottam egy ismert magyar divattervezőtől, hogy a csipke öltöztet, sejtelmes, légiesen könnyű, ugyanakkor hihetetlenül elegáns. Talán ebbe az irányba is el lehetne mozdulni, nem? • Így van. Fontos lenne a mai korban használható ruhákon való megjelenítés bemutatása. Ez lehet modern menyasszonyi ruhán, de alkalmi kis fekete ruhán történő elhelyezése a csipkének. Ide tartozik a férfi öltönyön a csipkével díszített zsebkendő bemutatása. Visszautalnék a kiállítótér bővítésére. Szerintem minderre megfelelő helyet jelenthet a jobb oldali bemutató te-

rem, amely rendszerint időszaki kiállításoknak ad helyet. • Mi lenne ezekkel az alkalmi tárlatokkal? • Az időszaki kiállítások fontos részét képezik a Csipkemúzeumnak, egyfajta változatosságot jelentenek. Ezután az időszaki kiállításoknak a nagy teremben kellene megjelenést biztosítani, ugyanis a kisterem véleményem szerint már többször szűknek, levegőtlennek bizonyult a megnyitó ünnepségek alkalmával. • Ön szerint a gyerekek menynyire ismerik a csipkét? • Jó lenne elérni, hogy minden kiskunhalasi kisdiák legalább egyszer, szervezetten ellátogasson hozzánk. Terveim között szerepel a múzeum megújítása során egy interaktív gyermeksarok kialakítása is. • Beszéltünk már az értékesítés, bemutatás bővítésének lehetőségéről. Ehhez azonban színvonalas alkotások kellenek. Az itt dolgozó kilenc csipkevarró minden elismerést megérdemel. Nem mindegy, milyen csipke kerül ki a kezükből. • A közelmúltban döntött úgy a kuratórium, hogy visszaállítja a művészeti vezetői munkakört, Kardos Zsuzsanna kapta ezt a feladatot. A művészeti vezető feladata a csipkevarrás folyamatának az ellenőrzése, az elkészült munkák átvételében való részvétel, a csipke állandó minőségi felügyelete. A művészeti vezető a belső minőségbiztosítási rendszer egyik pillére. A másik jelentős pillér a jövőben kialakítandó „házi zsűri” lenne. • Házi zsűri? • Ebben a zsűriben már a művészeti vezetővel együtt, több csipkéhez jól értő külsős személy is részt venne. Az elkészült munkákat ők vennék át a csipkevarróktól. Ha szükséges, ész-

revételeket fogalmaznának meg a jövőben alkalmazandó technikára és minőségre vonatkozóan. Szükségesnek tartom, hogy valamennyi elkészült csipkén nyilvántartásra kerüljön a tervező neve mellett a kontúrozó és csipkevarró személye, valamint a készítés éve. • Ha jól tudom, akkor a világon jelenleg kilenc csipkevarró van. Nekem ez nagyon kevésnek tűnik. • Elengedhetetlenül szükséges a csipkevarró-utánpótlásról gondoskodni. A csipkevarrást megtanulni legalább egy év. Nagyobb munka önálló, kiváló minőségű elkészítéséhez pedig több év gyakorlata szükséges. Időközben derül ki, hogy a tanuló alkalmas-e egyáltalán erre a tevékenységre. Álláshirdetést kellene megjelentetni fiatal, kézügyességgel rendelkező lányok részére, akik elkezdhetnék a csipkevarrást tanulni. • Azok alapján, amiről eddig beszélgettünk, nekem úgy tűnik, lesz feladata bőven. Gondolom, nem csak én vagyok arra kíváncsi, hogy miért is vállalta a pályázatot, majd a feladatot. • Magam is már régóta nagy tisztelője és csodálója vagyok a halasi csipkének. Örülök annak, ha tehetek érte valamit. Az elmúlt hónapokban felkérésre részt vettem a felügyelő bizottsági vizsgálatokban és megismerve a tényleges helyzetet és adatokat egyre több és több ötlet fogalmazódott meg bennem a csipke jövőjével kapcsolatban. Egyszerűen szólva rabul ejtett a feladat. A halasi csipkének a jelenleginél sokkal szélesebb mértékben helye van a mai világunkban és környezetünkben. Ennek elérésére és érdekében szeretnék tevékenykedni. Kép, szöveg: Jáger Levente

Vannak elvárásaink..

… ezt már Pajor Kálmán, a Halasi Csipke Közalapítvány kuratóriumi elnöke mondta a Tükör érdeklődésére. Az igazgatói pályázatra ketten jelentkeztek, végül nagy többséggel Szécsiné Rédei Évát bízták meg a feladattal. Pajor Kálmán azt mondja: azt várják az új igazgatótól, hogy szélesítse a csipke kapcsolatrendszerét, piacait. Emellett a gazdálkodási, csipketárolási, ad-

minisztrációs rendetlenséget, valamint a Csipkeház épületének, környékének elhanyagolt állapotát fokozatosan szüntesse meg. Feladata lesz még a csipkevarróés kontúrozó-utánpótlás mielőbbi megoldása. – Sok szép feladata lesz az igazgatónőnek, hogy a büszkeségünk, a halasi csipke fönnmaradjon és tovább szárnyaljon – fogalmazott Pajor Kálmán.


2014. október 22.

Egészség, zöldség, fantázia „Az egészség a korona az ember fején, de csak a beteg láthatja meg azt.” – ennek az egyiptomi közmondásnak a jegyében telt a Felsővárosi Általános Iskola FUTAKID Egészségnapja szombaton. A szabadidős, ismeretterjesztő programokba az alsó és felső tagozatosokat egyaránt bevonták. – Célunk volt ráirányítani a figyelmet az egészséges életmódra, táplálkozásra, a testi-lelki egészség fontosságára. Próbáltuk úgy össze-

gasztroA jubileumi sör

állítani a feladatokat, hogy a gyerekek aktív résztvevői lehessenek – mutatott rá Juhászné Czinkóczi Éva igazgató. Induljunk együtt! – hívták futni reggel az iskola közösségét. A testmozgást, futást, kerékpározást Jeszenszky Péter triatlonista beszélgetés alkalmával is népszerűsítette. A játékos gyakorlatokba az elsőtől a nyolcadik évfolyamig bevonták a diákokat.

Az egészséges életmód jegyében gyümölcsös falatokkal, továbbá teljes kiőrlésű pékáruval, magvas kenyerekkel kínálták a gyerekeket. A gasztronómiai ajánlatot tovább gazdagították a szülők által készített különleges befőttek, lekvárok, krémek. Zöldségfantázia címmel pedig kiállítást rendeztek az aulában. A diákok a zöldség- és gyümölcsfaragás rejtelmeibe is betekintést nyerhettek Fekete Csaba (képün-

kön, jobbra) és R. Nagyné Forczek Leona útmutatásával. Kiegészítő programokként tisztálkodási és elsősegély-nyújtási ismereteiket is bővíthették a tanulók, akik nemcsak maguk, hanem a társaik testi épségéért is felelősek mindannyian. A te sikered, a mi sikerünk is! mottó jegyében a versenyek legjobbjait jutalmazták évfolyamonként. Kép-szöveg: P. L. 25 év — ennyi ideje működik a barátság és a partnerség a halasi szakképző intézmény és a kronachi Josef Kaim Schule között. Az elmúlt hétvégén egy busznyi lelkes tanárral, öregdiákkal és „magyarbaráttal” állt meg a busz Halas központjában. Ünnepelni jöttek, hisz negyedszázad nagy idő. Az együttműködés hosszú évei alatt már több ezer diák és tanár utazott 12-14 órát, hogy tanuljon, találkozzon és megismerje a másik nemzet kultúráját. Ezúttal sem maradt el a „Váriban” tett szakmai látogatás és az ünnepi műsorok, de nagy örömmel fogadták a két nagy programot: a hajósi, illetve a budapesti kirándulást. Ezeken számos nyelvi segítő kísérte a néis nagyon megörült, hogy kisegí- met vendégeket, megkönnyítve ti a sok kis szorgos kéz… Kövi- a kommunikációt. dinka ültetvényükön pedig akadt A gálavacsorának a Csipke még annyi termés, hogy min- Hotel adott helyet, mely a badenki megtölthette a kis vödrét. jor söröshordó csapra ütésével A szüret közben az óvó nénik el- kezdődött. mondták, hogy a pedagógiai cél Ezt pedig ki másra bízhatták a néphagyományok és a jeles volna, mint Kiss László szállonapok megismertetése. Szent daigazgatóra? Mindehhez Albin Mihály napja alkalmából idén a Reif és Szabó Edina intézményszőlőszüret és –feldolgozás volt vezetők asszisztáltak. a téma. Az elmúlt hetekben vá- A kiértékelés mellett a jösárt is rendeztek az ovisok, vőt is tervezték: a Kiskunhalaahol mustot és őszi terménye- son, a Sóstó Csárdában tartott ket kóstoltak. Így talán jobban záró vacsorán már a németek tisztelik majd azokat, akik ere- 2015-ben érkező cserediákjaijüket nem kímélve a termelés- nak programja volt az egyik fő téma. ben dolgoznak. K. L. Káposzta Lajos

Szüreteltek a bóbitások

Akármennyire is borvidéken élünk, egyre kevesebb azok száma, akik valamennyire is kapcsolatban állnak a mezőgazdaság ezen ágával. A vendégmunkások, illetve egyre inkább a szüretelőkombájnok által leszedett fürtöket csak a palackokban láthatjuk viszont, a közbenső folyamatokat pedig éppen úgy csak könyvből ismerjük, mint akármelyik nagyvárosi ember. Ezen akartak élményszerűen változtatni a Bóbita Óvoda pedagógusai, amikor három gyerekcsoportot szüretelni vittek. Az időjárás éppen kedvezett a nagy munkához és a soltvadkerti szőlősgazda, ifj. Font Sándor

Ilyen is van, legalább is a német hagyományok szerint. És mivel most a Vári Szabó István Szakközépiskolát látogatta meg a kronachi testvérintézménye, így kézenfekvő volt a jubileumi ajándék.


10

helytörténet

2014. október 22.

A jólét elősegíti a

Kádár János „huncut politikája” és két nap, amivel Halas beírta a n • Tudtak hozni, még sztorikat is, sőt, sokan találtak még 2. világháborús leveleket, de ez nem ritka: sokszor hallom-látom a tananyagnál, hogy szólnak, van otthon csajka, levél, fotó, amiket a család őriz. Még régebbi egy olyan ritkaság, amit egy frontra készülő férfi kapott Fiumében: egy liter tengervíz egy barátjától, ami mind a mai napig megvan… Irányzatok, huncutságok, megalkuvások

F Nagy Szeder István portréja a Hősök ligetében. Egy kisváros nagy alakja Halas egészen addig követte a pesti eseményeket, míg el nem jött a helyi kisgazdák ideje – és akkor országosan is egyedülálló módon vérontás nélkül leváltották a kommunista rendszert. A város 1989-ben is – illetve akkor már – a világtörténelem szereplőjévé vált. A forradalom leverése után Kádár három dolgot kért, hogy megroppantsa a nemzet gerincét – erről is beszélt lapunknak Palásti Károly, a Bibó-gimnázium történelemtanára. Egy liter tengervíz – és az emlékek • Ahogy a beszélgetésünkre jöttem, felötlött bennem az utcán, hogy ezeken a sarkokon bő ötven éve tankok álltak, sortűz dördült el… Átadható, „átélhető” mindennek a súlya, jelentősége egy mai fiatal számára? • Aki 56 után született, annak csak akkor, ha a nagyszülők, rokonok között van olyan, akivel történt valami annak idején az eseményekhez köthetően. Más esetben történelemmé szelídül az idők során. Ahol voltak megrázó, emlékezetes események: súlyos anyagi veszteség, életveszélyes fenyegetés, börtön, ott nyilván nemcsak a benne érintettek emlékeznek másképp, hanem a mai generáció is. És

azt látom, hogy az idősek jó szívvel veszik, ha a fiatalok tudnak, érdeklődnek a helyi és országos eseményekről. • Mi a tapasztalatod a gimnáziumban, kapnak is otthonról bőséggel emlékeket: tárgyakat, históriákat, fotót, egyebet? • Pár éve a Thorma János Múzeummal együtt szerveztünk egy 56os utca nevű rendezvényt. A múzeum tárlókba gyűjtötte az 56-os tárgyi emlékeket, a diákoktól pedig azt kértem, hozzanak be mindent, ami köthető a témához. Nagyon hasznos, tartalmas és szép foglalkozás volt. Megmutatkozott az is, hogy vannak emlékek a „barikád túloldalán állóktól” is… • Ezek szerint tudtak mit vinni a diákok, emlékben nincs hiány.

• Ötvenhat megítélése legalábbis vitatott volt a rendszerváltás után, a különféle pártok, politikai oldalak mindig aszerint értelmezik, ami éppen megfelelt nekik. Ez mennyire igaz még a mában? • A pontosság sokakban ott dől el, hogy ki hol állt annak idején. Aki áldozata volt, az nem fogja másként látni, mint áldozatként. A történelemórán egy fontos dolgunk van: bemutatni, hogy 1956ban négy irányzat volt jelen. Egyrészt a reformkommunista, Nagy Imrével az élen, aki végig helyzetben volt. A másik volt a jobboldal, Mindszentyvel, a harmadik Bibó István, a negyedik féle pedig a szélsőjobboldal, a radikális és köztörvényes bűnözők elegyével, akik minden kaotikus, forradalmi helyzetben megjelennek mind fosztogatók, lincselők. A Kádár-korszak persze igyekezett ez utóbbiban láttatni az egész 56-ot, erre helyezni a hangsúlyt, és sem a reformirányzatot, sem Mindszenty vagy Bibó szerepét nem elismerni. Ehhez tartozik még, hogy bár 56-ban villámgyorsan újra megalakulnak a 48 után betiltott pártok, de arra már nem volt idő, hogy programot hirdessenek, azaz nem tudni, mit terveztek volna. • Felnőtt fejjel sem értem viszont azt, hogy hogyan lehetett egy bár csak pár napos, de ilyen erejű megmozdulás után olyan totális fordulatot átélni. Hatalomtechnikailag értem, de hogyan lehetett elfogadtatni a társadalommal, hogy mindezek után tapsolni, hajbókolni kell a forradalmat

vérbe fojtó, eláruló vezetők előtt, sőt, még népszerűnek elfogadni Kádárt…? Képesek ezt fogni a diákok? • Az 56-os témához nagyon fontos a Kádár-rendszer nagyon huncut politikájának az ismerete. Kádár három dolgot kért, hogy fogadjon el a társadalom. Egy: hogy 56 ellenforradalom volt, kettő: a párt vezető szerepe megmarad, három: maradnak a szovjet katonák is. Azt mondta, ha erről nem beszéltek, akkor cserébe jólét lesz, biztonság. A szabadság nem elsődleges érték, a jólét általában fontosabb. Sokáig egyébként én sem értettem, miért fontos a szabadság, miért kell 56ról beszélni. Amikor gyerek voltam, nem értettem a nagybátyámat, aki erről beszélt, vagy Reagan amerikai elnököt, hogy miért nevezi ki október 23-át a szabadságharcosok napjának… Azt gondoltam, miért fontos ez, ha egyébként van olcsó benzin, teljes foglalkoztatottság, közbiztonság… Szabadon beszélhetsz – érted…?! • …és a diákok, akik a szabadságba születtek, sem értik ma? • Azt értik, hogy a felejtés előidézhető a jóléttel, főleg, ha a rendszerváltás nem sok jót hozott. A foglalkoztatás, a közbiztonság nem jobb most, mind Kádár alatt, így sajnos bizonyos téren jogosak a nosztalgiák. • Valaki egyszer arról írt, hogy vajon képes volna-e a ma társadalma fegyvert fogni a szabadsága érdekében egy külső-belső hatalom, diktatúra ellen? • Szerintem minden korszak úgy élt, hogy lehetetlennek tartotta az erőszakot. Aztán rendre jöttek-jönnek olyan körülmények, hogy mégiscsak lett erőszak, forradalom. Ezt nem lehet megjósolni, mert ki gondolta volna például, hogy Jugoszlávia összeomlik vagy Ceausescu és a rendszere úgy végzi, ahogy. • Azt még tudják dekódolni a diákok, hogy mi vezetett el az 56-os eseményekig? • A 45 utáni korszakban két nagy

témakörünk van: a Rákosi- és a Kádár-rendszer, amelynek a tengelyében ott áll ötvenhat. A Rákosi-korszakban értik, mi vezetett a politika kriminalizálásáig, és a magántulajdon felől közelítve értik, milyen az, amikor valakitől elvesznek valamit. Olyan példákkal szoktam élni, hogy akiknek a családjában van cég, vagyon, üzem, akár kocsi, képzeljék el, hogy egyszer csak jönnek, és elveszik, államosítják… • … vagy „egyszerűen csak” beköltöztetnek a házába valakiket. • Így van, felvázolom, ha most kellene kollektivizálni, államosítani, az milyen „rosszul esne”. • Értik-e a diákok az olyan elvontabb fogalmakat, mint a gondolat-, szólás-, vallás- és sajtószabadság? • Ezek az egyének szükségleteit ábrázoló Maslow-i értékpiramis csúcsán helyezkednek el, vagyis ezeket elég nehéz értelmezni. A vallásszabadság még konkrétabb,

Kádár három dolgot kért, dalom. Egy: hogy 56 ellen párt vezető szerepe megm szovjet katonák is. Azt mon tek, akkor cserébe jólét les nem elsődleges érték, a Sokáig egyébként én sem szabadság, miért kell 56-ró • …és a diákok, akik a sz értik ma? • Azt értik, hogy a felejtés leg, ha a rendszerváltás ne de a szólásszabadságnál már kevésbé megfogható, hol jelenik meg és mik a formái. Hogy például az ellenzék maga is hatalmi tényező, hiszen a Parlamentben fejtheti ki az ellenvéleményét. A sajtóval kapcsolatban azt szoktam bemutatni, hogy annak a szerepe azért fontos, mert a döntésük indoklására kényszeríti a döntéshozókat. Vagyis a politikus sem tehet meg bármit.


2014. október 22.

a feledést

helytörténet

11

nevét a (közép-európai) történelembe

umi alapítvány mellett a katolikus egyház és az önkormányzat is • Mennyire vihető be a tan- támogatja. anyagba a helyi 56-tal kapcsolatos tudásanyag? Van-e Átlagos és egyedülálló idő, hely rá a gimnáziumban? halasi forradalom • Ezekben a napokban volt egy • Úgy érzem, a helyi eseóránk Pajor Kálmánnal (a he- ménysorozatnak két katartilyi 56-os bizottság elnöke – a kus mozzanata volt: egy dráma szerk.), akivel az eredeti helyszí- és egy történelmi diadalként neken emlékeztünk a helyi ese- mérhető – a sortűz és a Nagy mények mozzanataira – sortűz- Szeder-féle választás. Te mit re, a tankokra, Nagy Szeder híres emelsz ki, amikor a halasi 56beszédeire. Nyilvánvaló, hogy Juli- ról összefoglalót adsz? us Ceasar helyett nem lehet Kis- • Az események lényegében kunhalast tanítani, de vannak pontosan követték a pesti forolyan formák, amelyekkel kö- gatókönyvet. Ha október 23-án, zelebb vihető a téma a diákok- huszonegy óra harminckét perchoz. Hadd kampányoljak csak kor ledöntötték a Sztálin-szobazzal, amit a magam részéről tu- rot Budapesten, akkor ez megtördok: általános és középiskolások- tén itt is; ha levették a sapkákról nak rendezünk történelmi vetél- és a középületekről a vörös csillakedőt Végső István helytörténeti got, akkor levettük mi is. Sortűz olvasókönyve alapján. Idén Halas is eldördült más településeken, a szovjet megszállás idején cím- sőt, sokkal véresebb következmel készültünk, de a Szent József- ményekkel, mint itt: Tiszakécskén iskolával évek óta rendezi ezt a például repülőgépről lőttek a töhelytörténeti versenyt. Egy má- megbe, Mosonmagyaróváron sokkal több áldozatot követelt a löveAmiben viszont egyedülálló hogy fogadjon el a társa- tés. Halas, az valóban, a Nagy Szenforradalom volt, kettő: a der által megszervezett választás. marad, három: maradnak a Fantasztikus, hogy a pártja olyan szervezetten működött, hogy pár ndta, ha erről nem beszél- nappal a forradalom kitörése után sz, biztonság. A szabadság már erre sor kerülhetett. • Hogyan volt képes ez a betiljólét általában fontosabb. tott Kisgazda-párt és a hálózam értettem, miért fontos a ta túlélni a Rákosi-rendszert? • Jó kérdés, nem tudom. De ól beszélni. azért az a pár év, ami eltelt, ahzabadságba születtek, sem hoz szerencsére kevés volt, hogy széthulljon a hálózat. Még minélt a riadólánc, ami percre ki s előidézhető a jóléttel, fő- dig volt számolva, és a tagok lóhátra, biciklire pattanva értesítették em sok jót hozott. egymást a szomszéd tanyákon is, sik ilyen program a diákoknak is hogy „a Nagy Szödör beszél a Váaz az emléktábla-avatás, amivel rosházánál…!”. Az a beszéd aztán 1989. április 12-ére emlékezünk: valóban csodaszép. Ahhoz képest, Magyarországon és az egész Ke- hogy Nagy Szeder István mérlet-Európában kitüntetett szere- nökember volt, ma is megindító pet játszott Kiskunhalas, mert el- a szónoklata: „Mélységes alázasőként itt kezdődött meg a szovjet tossággal küldjünk egy néma, de katonai csapatok kivonása a vas- egész lényünkből fakadó, megútállomás rakodó-pályaudvaráról. igazult fohászt az Egek Urához! A tábla a főbejárat mellett emlé- Aki megengedte érnünk a mai nakeztet majd erre a huszonöt év- pot… A második néma fohászunk vel ezelőtti pillanatra, és a múze- legyen azoké, akik az Úristen akaFoglalkoznak vele

F Koszorúzó tanárok, diákok, polgárok az 56-os emlékműnél. Történelemmé szelídül ratának földi munkásai – földi létünk legtöbbjét: életüket áldozták a haza, a magyar, a mi szabadságunkért! Az ő haláluk, emberi mértékkel nem mérhető lelkierejük, a szabadságra vagy halálra feltevő, világot bámulatba ejtő hősiességük a kizárólagos oka annak, hogy ma itt állhatunk, újra együtt lehetünk…” (a beszédet teljes egészében lapunk következő számában közöljük – a szerk.). Nagy Szeder egyébként már akkor megfogalmazta, hogy melyek legyenek a nemzeti ünnepeink: október 6., október 23.(!) és március 15., illetve augusztus 20. Ez megvalósult, és ő maga már 1956. november 23-án megünnepelte a forradalmat. A kommunisták is a kisgazdákat hívták a bajban • Nagy Szeder híve volt annak, hogy lehetőleg vérontás nélkül történjen meg az átmenet. • Reile Géza tanácselnök is hozzá fordult, mert tudta, hogy valójában ő a fő erő, mögötte áll hatalom a kisgazdák révén, és együtt akarták megóvni az embereket. Akkor már híre volt, hogy szervezkedés kezdődött a szovjet tankok bevonulása ellen, már számolták a páncélöklöket. Nagy Szeder határozottan ellenezte, mert nem akarta, hogy bárkinek az élete veszélyben

legyen. Szomorú, hogy ennek ellenére többéves börtönbüntetésre ítélték 57 februárjában. • Mi lett következménye itt a forradalomnak? • Végül nem volt semmilyen ellenállás a bevonuló, megfélemlítő szovjet tankokkal szemben. Nagy Szederéknek még sikerült november végén élelmiszergyűjtést szervezniük a pesti gyerekek számára. • Aztán ezt követte itt és másutt is a gerincroppantó megtorlás, amiről többek között a halasi kötődésű tudós, Ö. Kovács József is írt a téeszesítésről szóló könyvében – hogy 56 után mindenféle ellenállás megszűnt, megroppant a kádári diktatúrával szemben. • Kádár azt mondta magáról: láttátok, hová vezetett a Rákosikorszak, és láttátok, mi lett a vége Nagy Imre szerepének, én viszont itt vagyok középen, és nyugalmat, jólétet ígérek. Ez törhette, hajlíthatta meg a nemzet gerincét, amitől megszűnt az ellenállás. Csodás évek és kiábrándító változások • Hogyan lett ebből 1989? • Úgy, hogy azokból a pillérekből, amiken a Kádár-rendszer nyugodott – például a mögötte álló szovjet hatalom és a jólét –, több is összeomlott. Miután a

Szovjetunió nem bírta a fegyverkezési verseny terhét, Andropov és főleg Gorbacsov idején már muszáj volt felhagyni a brezsnyevi pangással, jött a peresztrojka (újjáépítés) és a glasznoszty (nyíltság). Így tehát a magyar rendszerváltás mögött sem tisztán magyar szándék volt, de az tény, hogy ezzel párhuzamosan itt is megkezdődött az átalakulás: először a kettős jelölés, aztán a pártok újjáalakulása, megalakulása. Így lett 1989 „annus mirablis” – csodák éve a történelem nyelvén, vagyis latinul. Csoda volt ez, mert kevesen hitték volna, hogy mindez egyszer megvalósul… • Mit gondolsz, ha a régi 56-osok látnák, mi történt itt 1989 óta, akkor elégedettek lennének? • Jó kérdés. Azt hiszem, elégedettek lennének sok mindennel, mert sok alapkérdés megvalósult: a megszállók elmentek, a szabadságjogokat kivívtuk – ezek voltak a fő célkitűzések akkor. • És mivel volnának elégedetlenek? • Azt hiszem, az életszínvonallal. Nekünk már az Osztrák-Magyar Monarchia idején is sokkal jobban ment, és nyilván sokkal jobb helyzetben lennénk ma, ha – mint Ausztriából – innen is hamarabb kivonulnak a megszálló szovjetek. KohoutZ


12

HÍREK

2014. október 22.

Halason készültek a díszlovasok A kiskunhalasi lovas bázison készült fel az október 23-ai állami ünnepségeken való részvételre a Készenléti Rendőrség Nemzeti Lovas Díszegysége. A lovasok 1848-as huszárruhában, a lovak pedig szintén korhű felszerelésben jelennek majd meg a Kossuth téri ünnepségen. Az ország különböző pontjairól érkezett lovakat és a lovasokat a halasi bázison bárki megnézhette a felkészülésük közben.

– A lovas rendőr értelemszerű- sa” révén több, mint egy jól kép- újságíróknak Madarász Róbert en lovas tudása révén több, mint zett lovas. Persze ennél jóval több- hadnagy, a Készenléti Rendőrség a többi rendőr és a „rendőrtudá- ről van szó – mondta az őt kérdező Lovas Alosztályának vezetője a kis-

kunhalasi felkészülésük során. A Készenléti Rendőrség lovasainak rendkívül változatos a feladatuk, vannak nem teljes mértékben rendőriek is. Rendőri feladat például az országos hatáskörben végzett járőrszolgálat, a biztosítási feladatok különféle sporteseményeken vagy a gyülekezési törvény hatálya alá eső rendezvényeken. Nem rendőri feladat a kiképzések végzése, végrehajtása, bemutatók tartása, díszelgések teljesítése. A 2001-ben alakult Nemzeti Lovas Díszegység díszelgésein való megjelenés mindig hálás feladat. Ilyenkor a lovasok 1848-as huszárruhában, a lovak pedig szintén korhű felszerelésben jelennek meg különféle állami protokollrendezvényeken, mint például zászlófelvonásokon, nemzeti ünnepeken, köztársasági elnökök fogadásán. Felkérésre – a Készenléti Rendőrség parancsnokának jóváhagyásával – megjelenhetnek más rendezvényeken is. Így lovaik és lovasaik részei voltak már a Nemzeti Vágta nyitó és záró képének, ott voltak a Fogathajtó Világbajnokságon. A lovakat mindenhol szívesen fogadják, egyfajta PR tevékenység is ez, hi-

szen javítják a rendőrök és a lakosság kapcsolatát. A halasi lovas bázisra visszatérő vendégek a Készenléti Rendőrség lovasai, több hazai és nemzetközi lovas versenyt is lebonyolítottak már itt, áprilisban több nemzet lovas rendőreivel mérték össze tudásukat a magyar lovas rendőrök. A lovas rendőröknek nagyon magas szinten kell tudniuk lovagolni, az idomítólovaglás mindennek az alapja, emellett a díjugratás és lovastusa bizonyos elemei is helyet kapnak a képzésükben. A lovas rendőrnek mindig, minden körülmények között uralnia kell a lovát, mert rendkívül balesetveszélyes környezetben dolgoznak. Elég egy rossz lépés, hogy mindketten bajba kerüljenek. De részt kell tudniuk venni a lovak szállításában is. Akik az elmúlt napokban kilátogattak a halasi lovas bázisra, közvetlen is megnézhették a KSZ lovas rendőreinek felkészülését, almát, répát, de még cukrot is vihettek az érdeklődők a rendőrlovaknak. A tervek szerint tavasszal ismét Halasra jönnek majd tréningezni a lovas rendőrök. Kép, szöveg: Pozsgai Ákos

lentős áramfogyasztással bír, így a projekt során közvetlen cél volt a vételezett villamos energia nagymértékű kiváltása, emiatt a beruházás keretében 208 db áramtermelő napelem panel került elhelyezésre, amelyek összesen 49,92 kW teljesítményűek. Ezek a napelem panelek lehetővé teszik az épület majdnem teljes energiafogyasztásának kielégítését, így jelentős megta-

karítást eredményeznek, továbbá a megújuló energia megtermelése során a környezetterhelés minimalizálódik, valamint csökken az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértéke. A projekt során példamutató a megújuló energiahordozó-felhasználás növelése, illetve a fenntarthatóság irányába fejlődő életforma kialakításának elősegítése.

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziumának energetikai felújítása Pályázati támogatás segítségével napelemes rendszer került telepítésre a Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma épületén, amely összességében 49,92 kW-os teljesítményű. Jelen fejlesztés keretében a napelemes rendszer által termelt villamos energia lefedi az éves fogyasztás több mint 83%-át. A Kiskunhalasi Reformá-

tus Kollégium Szilády Áron Gimnázium az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” (Kódszám: KEOP-2012-4.10.0/A) című pályázati felhívásra benyújtott, „KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú, helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energia-

forrásokkal a Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma területén” című projektben 39,90 Millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, annak érdekében, hogy az intézmény villamosenergia-fogyasztásának jelentős része megújuló energián alapuljon. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma folyamatos kihasználtsága során igen je-


2014. október 22.

Tánc- és játszóház, csillagászati témájú és családbarát előadások. Ezt kínálja a Programkosár erre a hétre. Csemegézzenek belőle érdeklődési körüknek megfelelően! A belépés ingyenes a rendezvényekre. Október 25. Mindenszentek Havi Aprók Tánca várja a 14 év alatti gyerekeket és szüleiket, kísérőiket a Fészekrakó és a Pásztortűz Egyesület szervezésében. Rendezvényüket október 25-én 15 órától tartják a Végh-kúriában. Amit kínálnak: magyar és nemzetiségi néptánc- és énektanítás.

információkkal a csillagászati világképek történetéből. A változó csillagászat kezdetét Magyarországon dr. Zsoldos Endre kutató ismerteti szerdán. A csillagászati Nobel-díjak történetéről pedig dr. Hegedűs Tibor docens beszél csütörtökön. Az előadások minden nap 18 órakor kezdődnek a Csipkeház dísztermében. Október 29. A városi könyvtárban folytatódik a Családbarát közgondolkodás sorozat a Pásztortűz Egyesület szervezésében. Dr. C. Molnár Emma pszichológus október 29én 17 órakor tart előadást a Család fontossága, változások a pár-

13

Nem lehet elfelejteni…

Fotó: Pozsgai Ákos

programkosár

kultúra

Kettesben Illényi Katicával – ezt kínálta péntek estére a filmszínház. Brahms V. Magyar táncától az Engem nem lehet elfelejte-

ni című népszerű dalig énekelve, hegedülve hallhatta a közönség a legismertebb slágereket, jazz standardeket, a klasszikus hege-

dűirodalom míves darabjait – virtuóz módon előadva. A Liszt-díjas művésznő másfél órás előadása meglepetést is kínált. Az érintés nélkül megszólaltatható elektromos hangszer, a theremin igazi különlegesség volt, melyet egy néző is kipróbálhatott. Illényi Katicát zongorán kísérte Bundzik István, a Miskolci Zenei Konzervatórium tanszékvezető tanára. A vastapssal jutalmazott koncert után dedikálásra is lehetőség nyílt. Interjúnkat Illényi Katicával későbbi számunkban olvashatják. Pál László

Boldog történetek

Újra stúdiózik Lobó-Szalóky Lázár, a Dirty Slippers együttes frontembere. Az énekes, zenész ezekben a hetekben saját lemezén munkálkodik.

F Szombaton ismét aprók tánca a Végh-kúriában Október 27-30. Újra lehet kémlelni az eget. A XXXIX. Kiskunhalasi Csillagászati Napok október 27-től négy napon át előadásokat tartogat az érdeklődőknek. Hétfőn Fülöp Róbert polgármester megnyitója után dr. Almár Iván professzor témája: Ameddig eljutottunk – A bolygórendszer széléig. Kedden dr. Gazda István tudománytörténész szolgál

kapcsolatokban címmel. A nő ezer arca című nagy sikerű könyv szerzője szerint a felgyorsult világ, a stressz, a sok munka, a civilizációs problémák nem könnyítik meg a kapcsolatokat. A pszichoterapeuta előadása segít eligazodni a megváltozott szerepek világában. Tanácsot ad hogyan lehet megtalálni a harmóniát férfi és nő kölcsönös együttműködése során. Kép-szöveg: P. L.

Emlékeztek

Ezúttal szólóalbuma dalain dolgozik Lobó-Szalóky Lázár. Október elején kezdte felvenni legfrissebb, Minden rendben! című számát – tudtuk meg tőle kiskunhalasi látogatásakor. Az énekes-gitáros szerint Szinusz című debütáló lemeze olyan lesz, amire mindig is vágyott, és ebben segítik remek zenésztársai. „Kitűnő zongorajáték, akusztikus gitárok, boldog történetek, valamint a belső vívódások, a lelki fejlődésem eredményei egy-egy F Lázár szívesen idõzött a halasi Sétáló utcán dalba öntve. Hamarosan hallani fogjátok.” – ígéri Lázár. rendszeresen tájékozódhatnak a ve- Ízelítõül egy-egy friss dalt is elcsípAkik követik õt közösségi oldalán le kapcsolatos friss eseményekrõl. hetnek. Kép-szöveg. P. L.

Emlékmûsort tartottak a hétvégén Soltvadkerten, az első világháborús áldozatok tiszteletére helyi előadók mellett halasiak részvételével. A Nagy-Pál István Helytörténeti Gyűjtemények Háza zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel. A Bibó István Gimnáziumból Zákányné Frei Erzsébet magyar-latin szakos tanárnõ tartott előadást az első világháború és az irodalom témakörben. A diákok révén számos ismert és kiemelkedően fontos vers és versidézet hangzott el többek között Ady Endrétől, Babits Mihálytól, Gyóni Gézától. Végső István történész arról beszélt a jelenlévőknek hogy Kiskunhalasra milyen hatással F A Bibó Szülõi Közössége adománnyal érkezett a Wiegervolt a Nagy Háború. H. T. da Alapítványhoz

Adomány

A Bibó István Gimnázium Szülői Közössége jótékony célú KÖSZI, teanap!-jának bevételét múlt szerdán vitték el az Ékes Kapu református otthonban élőknek. Tóthné Felföldi Zsuzsa szervező azt mondta, az esernyős városi összefogáshoz csatlakoztak ők is programjukkal. Örömét fejezte ki, hogy a bibós közösség ezúttal is megmozdult és segíthetnek. A pénzadományt Lovas János önkéntes ügyintéző vette át a Wiegerda Az Eltérő Fejlődésű Gyermekekért Közhasznú Alapítvány nevében. A felajánlott összeget speciális udvari szabadidő és fejlesztő eszközök beszerzésére fordítják. Kép-szöveg: P. L.


14

színház

2014. október 22.

Tekintélyes igazgató, gátlásos férfi

Harsányi Gábor kettős szerepben

Irányítgatjuk azokat a fiatalokat, akik úgy gondolják, szeretnék magasabb szinten kifejezni a gondolataikat és az érzelmeiket. Azokat, akik úgy érzik, hogy hátrányban vannak bizonyos kommunikációs készség hiánya miatt, akik hallgatagok az iskolában vagy pont az ellenkezője, túlmozgásúak.

• Én egy gátlásos férjet alakítok a darabban, akinek különlegesen szép a felesége. Jóval fiatalabb nála, magas, karcsú – mondja Harsányi Gábor. – A férjnek a gátlásaiból fakadóan szorongásai vannak, emiatt pedig potenciazavarai támadnak. Nagyon féltékeny, azután kiderül, hogy a feleség is féltékeny. Cselszövések mennek, szerelem, harag, bosszú, leskelődés, félreértés. Számomra azért izgalmas ez a darab, mert kettő szerepet játszom: egy urat és egy alkoholistát. Ezt a két embert összetévesztik, mert nagyon hasonlítanak egymáshoz. Ebből rengeteg kalamajka, vicc, huOszter Alexandra már visszatérő vendég Halason. A színész- mor származik. Úgy gondolom, hogy nagyon élvezi a nővel legutóbb a Bolha a fülbe című vígjátékban, Lucienne Ho- közönség – fűzi hozzá a népszerű színész. • Milyen előadás van még repertoáron? menides de Histangua szerepében találkozhatott a közönség. • Ami számomra nagyon izgalmas, az a saját ’56-os • Egy spanyol vérbő nő, aki iga- lom az olvasás éjszakája előzetes zából harmonikus házasságban él, programjaként. de ebben a kapcsolatban két vér- • Mit szeret a kisfiad? Mit rajbő ember van, mert a férje is az. Az zolsz neki? én szerepemet a férjem teljesen fél- • Róla mintáztam Sün Petit, a főhőst. reértelmezi, így aztán megvadul, el- Azt szereti, ha minél több sünit rajzoszabadult bikaként viselkedik. lok neki, merthogy az ő. Ezt egyéb• Legutóbb a Mona Marie ként is mindenkinek elmondja. Szeremosolya című előadással vol- ti, ha készítek neki meserajzokat. tál itt. Megy még? • Beszéltél korábban az Alföldi • Megy, sőt nagyon sok előadá- legendáriumról. Megjelent már? sunk lesz idén is mindenfelé az or- • Igen és annak is van egy követkeszágban. Nagyon szeretjük. ző verziója, amin nemsokára elkez• Újak jöttek-e mellé? dünk dolgozni. Lesz több kötet, Dél• Ez, a Bolha a fülbe az új, illetve alföldi, illetve Dunántúli legendárium. nekem több illusztrációs munkám • Előadás előtt a közösségi olvan. A Sün Peti például. daladon olvastam, hogy készülsz • Ez a könyv tavasszal jelent Kiskunhalasra. meg. Milyenek a visszajelzések? • Bizony, bizony. A közönség szereti • Hála Istennek, nagyon jók és ter- követni az eseményeket. A mai világvezzük a második részét. Folyama- ban nagyon fontos az online kontaktosan járunk dedikálásokra, illetve tus. Van, aki blogot vezet. Van, aki ezt. gyerekekkel szervezünk közös olva- Van, aki azt. Nekem az időm annyit sásos délutánokat. Ilyenkor mesé- enged meg, hogy a Facebookon az allünk, én pedig rajzolok mindenkinek kotásaimat, kiállításaimat, előadásaegyenként. A hétvégén a Nyugati té- imat publikálom. A közösségi oldalari könyvesboltban is volt ilyen alka- mat erre szántam. Pál László

darabom, ami most készült el Mártírok címmel. Egymás után többször játsszuk, remélem, ide is eljut. (A premierje október 20-án volt – P. L.) • Az őszi színházi évaddal párhuzamosan a színi stúdiója is elindult. • Nagyon-nagyon szeretek fiatalokkal foglalkozni. Bár, hozzá kell tennem, hogy a stafétabotot már féligmeddig átadtam a lányomnak, aki drámapedagógus és nagyszerűen teszi a dolgát. Sokat tanult mellettem, meg sokat tanult az iskolákban, főiskolán, egyetemen. A színi stúdiót most már ketten vezetjük, sőt már lassan veszi át az egészet, de azért ott vagyok mellette, ott vagyok mögötte. Nagyon jól érzem magam a fiatalok között, engem is megfiatalítanak. Nagyon sok tehetség van. Nem arról van szó, hogy mi színművészek sorát képezzük. Inkább irányítgatjuk azokat a fiatalokat, akik úgy gondolják, szeretnék magasabb szinten kifejezni a gondolataikat és az érzelmeiket. Azokat, akik úgy érzik, hogy hátrányban vannak bizonyos kommunikációs készség hiánya miatt, akik hallgatagok az iskolában vagy pont az ellenkezője, túlmozgásúak, szintén várjuk. Igyekszünk karbantartani, ápolni, igazítani őket, hogy a pályán, az életben megtalálják a helyüket. • Mi a legfontosabb üzenete színészként, pedagógusként? • Jó úton járnak, akik több vasat tartanak a tűzben. Egy fiatal ma már nem egy célt tűz ki maga elé, legalábbis én ezt látom. Így nem keseredik el, nem éri igazán kudarc, ha valamelyik célt nem tudja elérni, mert ott van mögötte a másik, ugyanakkor az elsőt se hanyagolja el. Mondok konkrét példát. Volt olyan fiatal, aki színművész akart lenni és kérdezte tőlem, hogy hogyan látom. Azt mondtam, természetesen meg kell próbálni a Színművészeti Egyetemet, de nagy a túljelentkezés, keveset fesznek fel. Könnyen előfordulhat, hogy nem sikerül, ezért valami mást is válasszon. Azután ez a fiatalember a jogi vénáját is megpróbálta hasznosítani. Két irányba indult el. A Színművészeti nem sikerült, a másik meg igen. Ő már kész jogász, aki nagyon-nagyon jól tudja alkalmazni és használni a színi képességeit. Pál László

Fotó: Pozsgai Ákos

Félreértett nej

Fotó: Pozsgai Ákos

Az őszi halasi színházi évad első előadása Georges Feydeau Bolha a fülbe című vígjátéka volt múlt hétfőn a mozi színpadán. „Egy rossz helyre tévedt levél, egy kétes eredetű amerikai nadrágtartó, egy váratlanul impotenssé váló férj, egy beszédhibás rokon és megannyi fordulat egy darabban” – telt ház előtt, fergeteges sikerrel. Harsányi Gábor immár többedszer komédiázott Halason, ezúttal Victor Emmanuel Chandebise, a köztiszteletben álló biztosítási igazgató és Poche, a panzió-alkalmazott szerepében.


2014. október 22.

könyvtár

15

A városi könyvtárban múlt kedden irodalmi estre várta az érdeklődőket Márton József és Misán Györgyi. Közösen jegyzett, Huszár voltam Moszkvában című novellájuk első helyezést ért el az Élni jó! című pályázaton.

F Faddi Anikó önálló kiállítása november közepéig látogatható

Képek, hangulatok

Faddi Anikó egy dekorcégnél dolgozik tervező grafikusként. Azzal foglalkozik, amit szeret. Az alkotás szabadidős tevékenység is számára. Képeiből, művészetéből most a városi könyvtárban kaphatnak ízelítőt az érdeklődők. A megnyitót múlt szerdán tartották az olvasóteremben. Faddi Anikó első, Töredék című kiállításának Kiskunhalason, a Boróka Civil és Ifjúsági Ház adott otthont 2010-ben. Tavaly Kunfehértón volt tárlata Mítosz és valóság néven. A legújabb helyszín a Martonosi Pál Városi Könyvtár, ahol november közepéig tekinthetők meg a művei. – Hangulatfüggő, hogy mikor rajzolok. Itt a kezdetektől a diplomamunkámig, a főiskola utáni időszakig bemutatom a képeimet. Grafittal kezdtem, majd később, a

F Teret kapott a kreativitás

középiskolában már szénnel dolgoztam, mostanában az akrill felé orientálódnék – tudtuk meg. Anikó sokat készült a kiállításra, melynek anyagát gondosan válogatta össze. Azt, hogy milyen nagy munkában volt, jelzi, hogy a legfrissebb alkotása a megnyitó előtti éjszakán lett kész. Ez egy madarat ábrázol, ami a szabadságot jelképezi. Címet viszont nem adott neki, ahogy a többi képnek sem. – Nem szoktam címeket adni. Nem akarom megmagyarázni, befolyásolni, hogy ki mit lásson. Inkább a látogató döntse el! – vallja. „Az alkotás, út egy saját, külön világba.” – olvasható az egyik paravánon mottóként. Erről is megkérdeztük Faddi Anikót. – Ilyenkor megszűnik a külvilág. Az ember alkotás közben kizárja a külső hatásokat, csak arra koncentrál, amivel foglalkozik – mondta. Kép-szöveg: Pál László

Itthoni és határainkon túli magyar nyelvű írók számára hirdetett irodalmi pályázatot dr. Lenkei Gábor orvos, író. A megméretésre száznál több pályamű érkezett, közülük legjobbként a Márton József személyes élményein alapuló novellát olvasta fel az eredményhirdetés alkalmával Tihanyi Tóth Csaba színművész. A zsűriben rajta kívül dr. Lenkei Gábor és Nemere István író, elnök foglalt helyet. Egyenes út vezetett innen az Élni jó! című antológiába való bekerüléshez, mely 34 szerző válogatott írásait tartalmazza. A kötet öt éve jelent meg, a történet azonban régebbi időkre nyúlik vissza. Egészen pontosan az 1975 és 1980 közötti időszakra tehető, amikor Márton József a Moszkvai Határőrparancsnoki Egyetemen tanult. – A magyar mentalitást nem hazudtoltuk meg Moszkvában sem. Úgy éreztem, ki kell szakadnom a katonai egyetem falai közül. Mindig be kellett jelenteni, hogy hova megyünk, és a Vörös térre már nem hivatkozhattam többször. Kitaláltam, hogy a nagykövetséget jelölöm meg, azt nem utasíthatják vissza. Ott értesültem arról, hogy lehet jelentkezni népi táncra, magyar lányokkal ismerkedni. Ez ígéretesen hangzott, csatlakoztam tehát a csoporthoz – tudtuk meg Márton Józseftől. Egy alkalommal lehetőség adódott arra, hogy fellépjenek a november 7-i

F Az esten Venczelné Misán Györgyi beszélgetett Márton Józseffel

Huszár voltam Moszkvában

ünnepségen. Sőt, a magyar táncosoké volt a finálé. – A közönség soraiban ült Tyereskova, a világ első űrhajósnője; Beregovoj űrhajós tábornok és Szűrös Mátyás nagykövet. Az öltözőben bátorításképpen vodkáztunk, vidámak voltunk, a színpadon beleadtunk mindent a huszártáncba. A vezető táncosunk túlságosan is, mert szűk huszárnadrágja térdtől hasig szétszakadt. Így kerültem én, őt váltva, az első sorba táncolni – idézte fel az emlékezetes műsort a novella szerzője. A siker fergeteges volt, többször visszatapsolták a magyar fiúkat, akik azon tanakodtak, vajon mit vehetett észre a közönség a nadrágos afférból. Reménykedtek, talán semmit, de a nagykövet fogadáson tett megjegyzése után, miszerint ajánlja a kakas töke pörköltet, már támadtak kételyeik…

Szerzők. Márton József moszkvai egyetemi tanulmányai után a magyar-jugoszláv határ őrizetében vett részt. Szeret olvasni, sportolni, zenét hallgatni. Hobbiból írogat, mostanában napi két-három órát. Venczelné Misán Györgyi pedagógus, grafológus. Nagyon szereti az irodalmat, a filmeket, a színházat.

Márton József jó 20 éve kezdett el írogatni. Egy társaságba járt Venczelné Misán Györgyivel, aki biztatta őt. – Alapvetően vidám vagyok és optimista. A barátaim szívesen hallgatják, ha humoros oldalról fogom meg az emlékeimet. Biztattak, ezek a történetek leírva is jók. Kár lenni veszni hagyni ezeket az érdekes sztorikat. Györgyinek nagyon sokat köszönhetek – mondta. Ami pedig a folytatást illeti: Márton József egy terjedelmesebb műre készül most. Újra utazik, ezúttal gondolatban, az emlékei között. – Regényt írok Huszár voltam Moszkvában címmel, miután dr. Lenkei Gábor a hozzájárulását adta ehhez. Azt tervezem, hogy 8-15 oldalas novellákat fűzök sorba. Legalább 15 kiadóval felvettem a kapcsolatot, közülük 4 visszajelzett. Bizakodom. Erre van is oka, mert Nemere István is biztatja. A stílusát szellemesnek, rendkívül pozitívnak értékelte. – Mindig az élet jó oldalát keresem, ez látszik. Fontos mosolyogni, vidámra venni a figurát. A rosszban is azt nézem, mit lehet kihozni jóra – mondta. Kép, szöveg: Pál László

Őszi könyvtári napok. A Martonosi Pál Városi Könyvtárban október 13-tól 18-ig számos programmal várták az érdeklődőket. Irodalmi est, tárlat, játszóház szerepelt a kínálatban. – Most is igyekeztünk minél szélesebb korosztályt megszólítani, Felnőttek, gyerekek egyaránt találhattak érdekes programot. A megbocsátás hete, a lejárt kölcsönzési idejű könyvek késedelmi díj nélküli viszszahozásának lehetősége és az ingyenes beiratkozás is sikeres volt. Nagy népszerűségnek örvendett továbbá a kincses játszóház – értékelte az Őszi könyvtári napokat Erhardt Györgyi igazgató. A kézműves foglalkozáson baglyos, leveles füzért, hajtogatott leveleket, levélszoknyás filctündéreket és tökfigurákat is készíthettek a gyerekek. Kép, szöveg: P. L. F Arcfestés Hambalkó Magdolnával


16

hirdetés

Műanyagüzembe dolgozót sünk. Bérezés megegyezés Tel.: 06 70/50-30-555

kerealapján. A-1996

Soltvadkerti műanyagüzembe flexo nyomdagép mellé keresünk, egy év gyakorlattal rendelkező nyomdászt, azonnali kezdéssel. Kiemelkedően magas kereseti lehetőséget biztosítunk. Tel.: 06 30/20-668-61 (egész nap), 06 78/582-310 (8-13-ig) A-1999 Németországi munkára keresünk szakmunkásokat és házi beteggondozókat. Tel.: 06 30/870-12-54 A-2021 Nemzetközi gépkocsivezetőt felveszünk. Jelentkezni személyesen Átlós út 31-33. Tel.: 06 30/913-55-01 A-2032 Raktárost felveszünk! Feltétel: középfokú végzettség, temperamentumosság. Előny: számítógépes ismeretek. Vidékiek bejárási költségeit biztosítjuk! Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal: CARTEX Halas Kft. Kiskunhalas, Szénás u. 15. Tel.: 06 77/424-340 A-2034 A Postakocsi Söröző és Pizzéria szakképzett szakácsot és felszolgálót keres. Tel.: 06 70/384-99-21 A-2035 A Ganzair Kft. gépész ill. villamosmérnököt vagy technikust keres angolnyelv-tudással. Orosz, szerb, németnyelv-tudás előny. Feladat: projektmérnöki team támogatása, piackutatás, ajánlatok értékelése, beszerzés előkészítése, dokumentációk készítése. Önéletrajzokat fizetési igény megjelöléssel a ganzair@ganzair.hu email címre várjuk. A-2036 Villanyszerelőt felveszek. Tel.: 06 30/92-53-368

A-2037

Jó kommunikációs készséggel call centerbe szervezőket keresünk. Tel.: 06 70/425-12-36 (hétfőtől péntekig, 9-17-ig) A-2040 Kiskunhalasi cég fémszerkezet festésére gyakorlott festő munkatársakat és asztalost keres. Tel.: 06 30/747-65-30 A-2041 Kertészetbe keresünk B vagy C kategóriás jogosítvánnyal rendelkező dolgozót. Tel.: 06 20/988-55-64 (érdeklődni 17 óra után) A-2056 56 éves asszony munkát keres. Tel.: 06 70/298-81-29

A-2057

Anyakönyvi hírek Születtek: Szalai Nóra (Lackó Linda) Kiskunhalas, Vajda Zalán (Pastrovics Aliz) Pirtó, Becker-Paprika Bíborka (Paprika Edina) Kiskunhalas, Madarász Karolina (Kuklis Annamária) Kiskunhalas Elhunytak: Becze Mihály (Kiskunhalas), Kardos Pálné Demkó Mária (Kiskunhalas), Kacsándi Józsefné Béleczki Ilona (Kiskunhalas), Puskás Józsefné Kormos Ágnes Piroska (Kiskunhalas), Molnár János (Kisszállás), Osztobányi Károly (Kiskunhalas), Kasziba Kálmánné Szamos Julianna (Kiskunhalas), Kiss Józsefné Molnár Erzsébet (Kiskunhalas)

2014. október 22. Nemzetközi gépkocsivezetőt keresünk 7,5 T és ponyvás furgonra gyakorlattal. Tel.: 06 20/418-12-36 A-2058 Varrónőt felveszünk. Tel.: 06 70/328-53-45 A-2059 Lakatosok jelentkezését várom. Tel.: 06 20/976-92-51 A-2060 Kőműveseket felveszek kiskunhalasi munkára. Tel.: 06 30/435-43-82 A-2069 Tehergépkocsi-vezetőt, önrakodós teherautóra keresünk felvételre. Kiskunhalas, Majsai út 7. A-2070

Kiscicák gondos gazdi számára ingyen elvihetőek! Tel.: 06 30/486-00-90 A-2061

Raktárak, irodák bérelhetők a volt a Levi’s területén. Már 300 Ft +áfa/m2/hó ártól. Tel.: 06 20/92-70-946 A-1285 Turistáknak, brigádoknak olcsó szállás kiadó. www.halasszallo.hu Tel.: 06 20/483-09-96 A-1286 Jánoshalma központjában a Gombáknál üzlethelyiség kiadó. Tel.: 06 70/331-59-04 A-2062 Üzlethelyiségek, raktárak és műhelyek kiadók a Panyova épületében. Tel.: 06 20/92-48-400 A-2063

Tejet vásárolok! Tel.: 06 70/45-14-882 A-2030 Kedvezményes tujafavásár őstermelőtől! Tel.: 06 20/993-80-00 A-2005 Kukorica-felvásárlás csak beszállítva Kiskunhalason. Zsellér Kft. Tel.: 06 77/521-820 A-2047 Bontásra autót veszek. www.autobontokalocsa.hu Tel.: 06 30/432-62-26 A-2048

Széchenyi utcában 61 m2-es, II. emeleti lakás sürgősen eladó. Tel.: 06 30/682-00-13 A-1949 Belvárosban családi ház reális áron eladó. Tel.: 06 30/999-81-88 A-1704 Szegeden panellakás eladó. Tel.: 06 70/408-08-10 A-1887

Belvároshoz közel 2 generációs családi ház a Vas u. 5. szám alatt családi okok miatt áron alul sürgősen eladó. Tel.: 06 70/31-75-123 A-1838 1 szobás felújított lakás a volt ÁMK-val szemben eladó. Tel.: 06 30/936-13-42 A-1843 3 szobás, 73 m2-es, III. emeleti lakás eladó. Tel.: 06 70/38-74-948 A-1917 Alkotmány u. 17. sz. alatti bontásra ítélt házrész 429 m2 területen eladó. Iá.: 2,9 M Ft. Érdeklődni: Kerekesné, Nyárfa u. 9. A-2050 Felsőöregszőlőkben komfortos, riasztós tanya sürgősen eladó. Tel.: 06 70/341-92-11 A-2064 1 szobás lakás a Kurucon reális áron eladó. Tel.: 06 20/93-51-646 A-2065 Soltvadkert áron alul felújított ház eladó. Tel.: 06 30/384-20-50 A-2066 Kiskunhalason, a Szegedi úton közvetlen a város szélén 3 szobás lakóház melléképületekkel és 1,2 ha földdel eladó. Tel.: 06 70/341-92-35 A-2067 Kiskunhalason új építésű családi ház eladó. Irányár: 15,8 M Ft. Tel.: 06 70/39-44-722 A-2071

Veterán Mercedes esküvőre kiadó! Tel.: 06 20/483-09-96 A-1636 Épületenergetikai tanúsítás. Ocskó László Tel.: 06 20/91-35-535 A-1528 lcd-tv-monitor-szerviz.hu Tel.: 06 30/626-10-21 (H-P 8-18-ig) A-1992 Vízvezeték-szerelést és csatornahálózat-bekötést vállalok. Tel.: 06 70/339-22-65 A-2011 Vízszerelés, dugulás-elhárítás, szennyvízcsatorna-bekötés. Tel.: 06 20/91-71-403 A-2053 Sminktetoválás akció az Aphrodité szépségszalonban, november 30-ig. Tel.: 06 77/421-850 A-2054

2 napos számmisztikai tanfolyam indul Kiskunhalason. Érd.: anikam0501@gmail.com A-2068

Nézze digitálisan jó minõségben a HALAS TV-t

MÛSORAJÁNLATUNK: Október 22. szerda 00:00 Képújság 07:00 Híradó/kedd (ism.) 07:30 Sport Magazin (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Sport Magazin (ism.) 12:30 Híradó/kedd (ism.) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/szerda 19:20 Napi Mozaik 19:30 Beszéljünk róla 20:00 Híradó/szerda (ism.) 20:20 Napi Mozaik (ism.) 20:30 Beszéljünk róla (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/szerda (ism.) 22:20 Napi Mozaik (ism.) 22:30 Beszéljünk róla (ism.) 23:00 Képújság Október 23. csütörtök 00:00 Képújság 07:00 Híradó/szerda (ism.) 07:20 Napi Mozaik (ism.) 07:30 Beszéljünk róla (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Beszéljünk róla (ism.) 12:30 Híradó/szerda (ism.) 12:50 Napi Mozaik (ism.) 13:00 Képújság 19:00 Híradó/csütörtök 19:20 Zöld Percek 19:30 Kultúrkép – kulturális magazin 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:30 Kultúrkép – kulturális mag.(ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/csütörtök (ism.) 22:30 Kultúrkép – kulturális mag. (ism.) 23:00 Képújság Október 24. péntek 00:00 Képújság 07:00 Híradó/csütörtök (ism.) 07:30 Kultúrkép – kulturális mag. (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Kultúrkép – kulturális mag. (ism.) 12:30 Híradó/csütörtök (ism.) 13:00 Képújság 17:55 Műsorajánló 18:00 Homok az idő tornácán - diákelőadás 19:00 A Halasi Csipke – érték, szépség 1902 óta 19:30 153 – Lélekmód – ifjúsági m. (ism.) 20:00 A Halasi Csipke – érték, szépség 1902 óta 20:30 153 – Lélekmód – ifjúsági m. (ism.) 21:00 Képújság 22:00 A Halasi Csipke – érték, szépség 1902 óta 22:30 153 – Lélekmód – ifjúsági m. (ism.) 23:00 Homok az idő tornácán - diákelőadás 00:00 Képújság Október 25. szombat 00:00 Képújság 08:00 Híradó/péntek (ism.) 08:30 Kultúrkép (ism.) 09:00 Képújság 12:00 153 – Lélekmód – ifjúsági m. (ism.)

12:30 Híradó/péntek (ism.) 13:00 Képújság 17:20 Napi Mozaikok, Gyermeksarok (ism.) 18:00 Homok az idő tornácán - diákelőadás 19:00 Sport Magazin (ism.) 19:30 Kultúrkép – kulturális m. (ism.) 20:00 153 – Lélekmód – ifjúsági m. (ism.) 20:30 Beszéljünk róla (ism.) 21:00 Képújság Október 26. vasárnap 00:00 Képújság 15:30 Esélyes – esélyegyenlőségi m. 16:00 Megyei Krónika (ism.) 16:30 Sport Magazin (ism.) 17:00 Kultúrkép – magazin (ism.) 17:30 153 – Lélekmód – ifjúsági m. (ism.) 18:00 Beszéljünk róla (ism.) 18:30 Híradó/hétfő (ism.) 19:00 Híradó/kedd  (ism.) 19:30 Híradó/szerda  (ism.) 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:30 A Halasi Csipke – érték, szépség 1902 óta 22:30 Képújság Október 27. hétfő 00:00 Képújság 07:00 Homok az idő tornácán - diákelőadás 08:00 Képújság 12:00 Homok az idő tornácán - diákelőadás 13:00 Képújság 17:00 Kiskunhalasi UKSC - Szigetvár (férfi kézilabda mérkőzés) 18:30 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/hétfő 19:20 Napi Mozaik 19:30 153 – Lélekmód – ifjúsági m. 20:00 Híradó /hétfő/ (ism.) 20:30 153 – Lélekmód – ifjúsági m. (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/hétfő (ism.) 22:30 153 – Lélekmód – ifjúsági m. (ism.) 23:00 Képújság Október 28. kedd 00:00 Képújság 07:00 Híradó/hétfő (ism.) 07.30 153 – Lélekmód – ifjúsági m. (ism.) 08.00 Képújság 12:00 153 – Lélekmód – ifjúsági m. (ism.) 12:30 Híradó/hétfő (ism.) 13:00 Képújság 17:00 Kiskunhalasi UKSC - Szigetvár (férfi kézilabda mérkőzés) 18:30 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/kedd 19:20 Napi Mozaik 19:30 Sport Magazin 20:00 Híradó/kedd (ism.) 20:20 Napi Mozaik (ism.) 20:30 Sport Magazin (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/kedd (ism.) 22:30 Sport Magazin (ism.) 23:00 Képújság online műsorújság www.halasmedia.hu A mûsorváltozás jogát fenntartjuk.


2014. október 22.

Filharmónia A filmszínházban hamarosan újraindul a Filharmónia-sorozat. Cinemagis címmel november 5én a Szolnoki Szimfonikus Zenekar ad hangversenyt. A második elõadásra januárban kerül sor: Hegedûs Endre zongoramatinéja várja az érdeklõdõket Liszt Ferenc virtuóz zongoramûveivel, korabeli opera-parafrázisokkal. Áprilisban Kotta nélkül szabadon – a Bohém Trió jazz koncertje szerepel mûsoron, zárva az ifjúsági hangversenybérlet-sorozatot. P. L.

Könyvbemutató: Bay gyûjtemény

A kiskunhalasi könyvek sorát újabb gazdagítja: Büki Barbara és Kovács Zita Bay gyűjtemény című kötete Szakál Aurél szerkesztésében. Az albumot múlt szerdán mutatták be a Thorma János Múzeumban. Dr. Bay Miklós és felesége, Éva műgyűjtők közel fél évszázada. Kollekciójuk jelentős részét Kiskunhalasnak, a múzeumnak ajándékozták. A város és az ado-

hírek+HIRDETÉS 17

mányozók közötti együttműködés fontos állomása e képzőművészeti album megjelentetése, mely három szöveges fő fejezetet és 222 reprodukciót tartalmaz. A nagybányai festőiskola mozgalmát egyedi módon bemutató kiadványról és a tervezett új halasi képtárról jövő heti lapszámunkban részletesebben olvashatnak. Kép-szöveg: P. L. F Fülöp Róbert polgármester dr. Bay Miklós mûgyűjtővel


sport

innen  onnan Újabb siker

A Mórahalom elleni idegenbéli győzelem után egy hazai meccs következett a Kiskunhalasi FC női labdarúgócsapatának. A Dunaszentbenedek volt az ellenfél a városi sportpályán. A Balázs Tímea, Jónás Csilla, Törteli Cintia, Kovács Klaudia, Törteli Diána, Martonosi Erika, Seprényi Csilla, Krepsz Ivett alkotta csapat végig veszélyeztetett. Az első gólra 23 percet kellett várni, ekkor Martonosi Erika szerezte meg a vezetést a halasiaknak. A folytatásban rengeteg helyzetet kidolgozott és ki is hagyott a KFC, a második, mindent eldöntő találat, amely Törteli Cintia nevéhez fűződik, a 62. percben esett. Kiskunhalasi FC-Dunaszentbenedek 2-0.

Kihajóztunk

Szép győzelmet aratott az U17es bajnokságban a Kiskunhalasi FC. A csapatban Lévai Márton, Vásárhelyi László, Vásárhelyi Richárd, Gergely Máté, Vincze Gergő, Racsmán Szabolcs (Mityók Patrik), Pap Roland (Nagy Levedi István), Ördög Kristóf, Borbély Bendegúz, Gazdag Gábor (Szefcsik Norbert), Gyenizse Gergő (Farkas Péter) kapott helyet. A fiúk a Hajós csapatával meccseltek és Ördög Kristóf két, valamint Pap Roland egy góljával 3-0 arányban vezettek. Még az első félidőben szépítettek a vendégek, majd a második félidőben még szorosabbá tették a meccset. Kiskunhalasi FCHajós 3-2.

Gurítottak

Elindult a városi bowling bajnokság 2014/2015-ös sorozata. Az első fordulóban hat mérkőzést rendeztek. Eredmények: Strike Bizottság-Halaspack 3:0, Leki Strike-Pontvadászok 3:0, Bowling Boys-Amazonok 3:0, Fa Vágók-Digit Iroda 2:1, Szekeres Pálinka-Jankováczi Golyószórók 3:0, Rolling Balls-Drink Team 3:0. A forduló csapata a Strike Bizottság volt, amely 2667 fát ütött. A legeredményesebb játékos a nyitányon ifj. Bodor Sándor volt, aki egymaga 773 fát gurított. (jl)

2014. október 22.

Közel a bravúrhoz

Tavaly március óta veretlen volt hazai pályán a Rinyamenti KC, az előző szezon bajnokának otthonában majdnem sikerült ezt a sorozatot megtörnie a Kiskunhalasi UKSC-nek. Paic Róbert csapata óriási csatában szerzett, de úgy is lehet fogalmazni, hogy vesztett egy pontot a nagyatádiak ellen. A mezőnyből toronymagasan kiemelkedő Rinyamenti KC NB Iet is megjárt játékosokkal várta a Kiskunhalasi UKSC-t. A hazaiak az előző szezon nyertesei voltak, de nem vállalták a magasabb osztályt. Ráadásul az előző idényben oda-vissza legyőzték az atádiak a halasiakat. A mieink egy, a Kalocsától elszenvedett hazai vereség után szerettek volna javítani az erős ellenfelek otthonában. Az elején úgy tűnt, hogy meglepetés születhet és az UKSC megtörheti a hazaiak másfél éve tartó veretlenségi sorozatát. Nagyon jól kezdtek

a mieink, a tizedik percben már 72-re vezettek a halasiak. A vendégek ekkor még nem tudtak felzárkózni, de az utolsó tíz perc előtt beleerősítettek. Ennek az lett az eredménye, hogy a huszadik percben 10-9-re átvette a vezetést a Rinyamenti KC. Az UKSC viszont nem adta fel, éppen ellenkezőleg. Jó és eredményes kézilabdával megnyomta az utolsó tíz percet és a szünetben már 13-12-es halasi vezetést mutatott az eredményjelző. A térfélcsere után három perc alatt négy gól esett, ebből hármat a mieink szereztek. A

fotó: jáger levente

18

F Nagy volt a küzdelem

Minden kimaradt

Még a gólvonalról is kifelé perdült a labda a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban, a Kiskunhalasi FC-Tiszakécske mérkőzésen. A halasiak legalább négy óriási ziccert hibáztak öt méteren belülről. Egyetlen gól esett a találkozón, az is még az első félidő első negyedórájának végén, a halasi védők hibáját kihasználta a Tiszakécske csatára, Nagy Dániel. Sokáig úgy tűnt, hogy a KFC nem tud helyzetet kialakítani. Aztán az utolsó öt percben több izgalom volt, mint az azt megelőző nyolcvanötben. A KFC egymás után rúghatta a szögleteket és alakította ki a nagyobbnál nagyobb ziccereket. A vendégek kétségbeesetten védekeztek, szeren-

cséjük is volt, a mieink pedig még két méterről sem tudták bevenni a kaput. Az utolsó pillanatokban is benne volt a meccsben az egyenlítés, de Fortuna a tiszakécskei kapufán ült. Egy gól három pontot ért, a hazai drukkerek pedig talán utoljára vehettek napfürdőt a szép őszi időjárásnak köszönhetően. Kiskunhalasi FC-Tiszakécske 0-1. A KFC a hétvégén Kiskunmajsán játszik. Ifjúsági eredmény: Kiskunhalasi FC-Tiszakécske 3-4. JL

F Paic Róbert (a kép jobb oldalán) nyolc gólt szerzett folytatás is a halasiaké volt, a 44. percben már 21-16-ra vezettünk a bajnok otthonában. Úgy tűnt, hogy az UKSC a forduló meglepetését okozhatja. A Rinyamenti KC az utolsó öt percben tudott viszszajönni a meccsbe úgy, hogy az 56. percben még 22-25 volt az állás. Három hazai gól és egy izgalmas utolsó fél perc után maradt a pontosztozkodás. Rinyamenti KC-

Kiskunhalasi UKSC 25-25. A halasi gólokon Paic Róbert 8, Pecséri Máté 8, Kanuric Nenad 4, Szabadi Attila 3, Pecséri Viktor 2 osztozott. A halasiak minden dicséretet megérdemelnek, a hazaiak edzője azt mondta, hogy örülniük kell az egy pontnak is. Az UKSC vasárnap, 18 órától hazai pályán fogadja a Szigetvárt. Kép-szöveg: JL


2014. október 22.

jük legnagyobb megelégedésére. Varga Kata kiváló edzésmunkája is meghozta gyümölcsét, hiszen az országos mezőnyben is ezüstérmet tudott szerezni 400 méter gyorson, 200 méter háton a dobogóról éppen lecsúszva negyedik lett. Fülöp Bianka negyedik és ötödik helyet szerzett. Ha lehet ezt tovább fokozni, a Novotny csapat megtette a verseny másnapján. Huszonkét egyéni nevezésből tizenkét alkalommal ők is felülírták egyéni legjobb időeredményeiket. Juhász Adél, Juhász Janka, Szilvási Gréta, Vas Luca, Kripkó Ádám, László Levente, Nagy András nyolc arany-, öt ezüst- és három bronzérmet szereztek úgy, hogy a csapat nagy része az idősebbek között állt rajtkőre, valamint versenyen kívüli indulás is volt. Több alkalommal „háziversenyt” vívtak, és

Óvtak

Jól kezdtek az úszóink

maguk között döntötték el a dobogós helyezések sorsát. – A nyári vakációt követően, másfél hónap kemény alapozás után, kéthetes edzőtáborból hullafáradtan hazaérkezve enyhén szólva sem megszokott teljesítmény így októ-

ber közepén – nyugtázta Novotny Attila, aki gondolatban már összeállította a következő hetek edzésprogramját. A soron következő megméretés a novemberi országos rövidpályás bajnokság lesz a felnőttek mezőnyében. HT

Tuska Peti az élre ugratott

májusában Dunakeszi-Alagon rendeznek, a galopp pályán. Ezek már világkupa-versenyek és igen nehéz szintűek. Ha sikeresen abszolválnám ezeket a versenyeket is, akkor minősülnék a jövő nyáron megrendezendő felnőtt Európa-bajnokságra, ahol a kontinens legjobbjaival kéne versenyeznem – vetíti előre sportkarrierje következő állomásait Tuska Péter, aki lapunk hasábjain keresztül köszönte meg állatorvos testvérének, édesanyjának és édesapjának is a remek eredményt: mert ők is nagyban hozzájárultak ehhez. (kz)

Miközben a mezőny fele be sem tudta fejezni az igen kemény cross country-menetet, a halasi lovas hibátlan versenyzéssel vette át a vezetést egy romániai versenyen.

– A háromnapos nemzetközi millitary (ami CCI**-os volt) igen nehéz szintnek számít. Az első nap volt a díjlovaglás, ahol én 58 százalékot tudtam díjlovagolni. Ez nem rossz teljesítmény, de itt azért van még mit javítani, bár ezzel az eredménnyel is ötödik voltam a 15 fős mezőnyből. Szombaton már a cross country terepverseny következett, ahol a 2700 méteres pályán 22 ugrás volt 125 centire megépített természetes ugrásokkal, ahol 550 méter/ perces iramot kellett galoppozni. Az alapidő 7:35 volt, itt én voltam egyedül hibátlan, és az élre ugrottam. Kiválóan haladtunk, Ben Bendegúz nevű lovam annyira jól ment, hogy erre még mi sem nagyon számítottunk – mondta a verseny után Tuska Péter. A vasárnapi díjugratáson – a nehéz terep után egy kis izomlázzal, de – a meggyőző fölény tudatában lovagolt, és lova is nagyon-nagyon jó formában volt.

– Így alakult ki a végeredmény. A verseny nehézségét tükrözi, hogy a 15 fős mezőnyből összesen öten fejeztük be a versenyt. Ezzel az eredménnyel szintet léptem, és jöhetnek a háromcsillagos versenyek. Elsőként egy rövid háromcsillagos novemberben Ravennában, és egy hosszú, amit jövő

19

innen  onnan

Nagyon jól kezdték az őszi versenyszezont a halasi úszók, akik ott folytatták a sikersorozatukat, ahol néhány hónappal ezelőtt abbahagyták. Mint megtudtuk: nyolc arany-, hat ezüst- és három bronzérem volt a termés, Novotny Attila és Grigorov Leila tanítványai a dobogós helyek mellett számtalan figyelemreméltó eredményt értek el. A HalasThermál és a Merkbau Kft. támogatásával készülő halasi úszók megkezdték a 2014/15-ös versenyszezont. Másfél hónapja folyik ismét nagy lendülettel a munka Novotny Attila és Grigorov Leila irányításával a helyi uszodában. Az edzésidő átszervezésével sikerült némi teret nyerni, ezzel kompenzálva a versenyzők fejlődésével járó megnövekedett helyigényt. A nyári pihenőt követő első megméretés Székesfehérváron zajlott, ahol szombaton a 8-11 évesek, vasárnap az idősebbek számára írtak ki versenyprogramot. Leila „néni” csoportja máris érezte a plusz egy pálya jótékony hatását, Kiss Virág, Christ Izabella, Király Anna és Flaisz Fanni valamennyi versenyszámában egyéni csúcsot úszott, így a mezőny első harmadában végeztek. Öt-hét másodperces javulások is voltak, edző-

Sport

Tekla sikerei Szépen ível felfelé a halasi Temesváry Tekla sportpályafutása. Mint arról korábban beszámoltunk, a tehetséges focista Szegeden készül

és ott is játszik több csapatban. Legutóbb az U17-es bajnokságban győzte le a Teklával felálló csapat a jl Pécset, mégpedig 4-3-ra.

Elképzelhető, hogy a következő szezonban mégis a másodosztályban szerepelhet a következő szezonban a Halasi Tenisz Club. Ennek oka rendkívül prózai: az OB III-ban szereplő és tízből tíz mecscset megnyerő, de a feljutásról döntő mérkőzést 5:4-re elvesztő csapat megóvta ezt a találkozót. Mint megtudtuk, méltatlan körülmények fogadták a halasiakat, nem volt rendes öltöző, mosdó, illemhely sem. Ráadásul a házigazda Budakalász több alkalommal is rendkívül sportszerűtlenül viselkedett, nyilvánvaló pontokat nem adtak meg a halasiaknak. Ezért döntött úgy a HTC, hogy óvni fog és jogorvoslati lehetőséget kér a Magyar Tenisz Szövetségtől. Kocsis József csapatkapitány azt is jelezte, hogy készek akár az újrajátszásra is. Ha viszont a szövetség számukra kedvezőtlenül dönt, de egy másik csapat visszalép a magasabb osztálytól, akkor a Halasi Tenisz Club vállalja az OB II-es szereplést. Lapzártánk idején érdeklődtünk Franczia Imrénél, a Halasi Tenisz Club elnökénél, hogy hol tart az ügy. – Egyelőre nem született döntés, közben a Budakalász is jogorvoslatot kért. Nem tudjuk, hogy mi lesz a vége – közölte a sportvezető.

Bowling

Évek óta hagyomány, hogy a Centrum Bowling és Squash Klub megrendezi az általános és középiskolások bowling versenyét. Szombaton a „ kisebbek” gurítottak az Esze Tamás lakótelepen található komplexumban. Bor Péter versenyszervezőtől megtudtuk, hogy izgalmas volt a küzdelem. A győzelmet végül 1515 fás teljesítménnyel a Kertvárosi Általános Iskola szerezte meg, második helyen a Központi Református Általános Iskola (1255 fa), harmadikon a Szent József Katolikus Általános Iskola (1093 fa), míg negyediken a Fazekas Mihály Általános Iskola (969 fa) végzett. jel


fotó: Bereczki Zsolt

FOTÓ: HALASI TÜKÖR, ARCHÍV/JÁGER LEVENTE

2014. október 22.

Erős a dalos mezőny

Az idei év sem múlhat el tehetségkutatás nélkül. A Halas Televízió stábja 2009 óta minden évben megszervezi a Pont Karaokeversenyt. A műsor hatodik évadára jelentkezők száma minden eddigi nevezési számot felülmúlt. Nehéz dolga lesz a zsűrinek az idei Pont Karaokeverseny mezőnyéből kiválasztani a legjobb hangokat: nemcsak minden eddigitől többen szeretnének döntőbe kerülni, de a múlt szombati előválogató alkalmá-

val az is kiderült, hogy a műsor történetének legerősebb énekescsapata küzd a Kistérség Hangja címért. A Hardy-Horváth Mária és Csorvási Zoltán alkotta zsűri mindössze 18 énekest juttathatott a döntőbe: kisiskolás gyermekek, többgyermekes családanya, fotográfus, konyhai kisegítő és pizzafutár is van a mezőnyben. Míg a műsor első évadaiban szinte csak városunkból és egy-két környező településről jöttek énekesek, idén szinte már több volt a vidéki nevező, mint a hazai. A halasi énekesek mellett érkeztek sze-

replők Budapestről, Szegedről, Balotaszállásról, Algyőről, Kecelről, Kecskemétről, Pécsről, Hódmezővásárhelyről és Forráskútról is. Végülis a döntőbe került Bánfi Annamária, Károly Renáta, Kristó Krisztián, Tóth Marianna, Rapavi Rebeka, Kovács Viktória, Kovács Réka, Petes Gábor, Oláh Martina, Mondok Renáta, Vincze Rita, Szabó Borisz, Antal Katalin, Major Nóra, Tutsek Zsuzsa, Bárkányi Zoltán, Pataki Violetta és Paplanos Ildikó. A műsor felvételére szombaton (október 25-én) keSzőri Attila rül sor.

hoz adom, összedolgozom a tojással és a fűszerekkel, majd kis gombócokat készítek, amit mindjárt egy szelet baconbe csavarok. A sütőlemezt kibélelem sütőpapírral, és a kész fasírtokat ráteszem sorban. Előmelegített sütőben készre sütöm, mielőtt kiveszem a sütőből, megszórom sajttal a húsok tetejét, és hagyom ráolvadni. Ha kérdése, ötlete van, írjon az attila@halasmedia.hu címre A bacon mindenre jó: arra pirospaprika. A beáztatott zsem- szerkesztőségünknek! Rita asszony is, hogy egy szokványosnak lét kinyomkodom, és a darált húsmondható fasírt ízét mennyeivé varázsolja. Fotó: Szőri Attila

rita ízvarázslata

Fasírt baconben Hozzávalók: 40 dkg darált hús, 2 zsemle áztatva, 1 tojás, 10 dkg reszelt sajt, 1 cs. bacon szalonna, 1 kis fej vöröshagyma apróra vágva, 2 gerezd fokhagyma, só, bors, majoránna, bazsalikom, oregánó, reszelt gyömbér, zöldpetrezselyem,

Szobrot állítanak Daczi Zsoltnak

Zenével, koncertekkel, vetítéssel egybekötött szoboravató lesz pénteken délután 16 órától a Ben Joe bárban. A kiváló gitáros, zeneszerző, a fájdalmasan fiatalon elhunyt Daczi Zsolt emlékének adózva lesz az ünnepség. Mint megtudtuk: a Halasi Zenész Club szervezésében kerül sor a rendezvényre, amelyen részt vesznek Zsolt barátai, zenésztársai, tisztelői. Koncertet ad a Rocklife és a Corona Mortis is. Daczi Zsolt tizenkilenc éves korában került be a Bikini zenekarba, egészen a feloszlásig 1992-ig volt gitárosa a népszerű együttesnek. Ezután a Tirana Rockers-ben zenélt, a Bikini visszatérése után 1997-től ismét ebben a formációban muzsikált, közben a Carpatia Projekt nevű formációval lemezt készített, amely a szakma megítélése szerint is világszínvonalú volt. A Bikiniből 2004-ben lépett ki, ezután az Ómen gitárosa volt. Súlyos betegség következtében, 2007. augusztus 6-án hunyt el. Jellegzetes, ízes stílusa okán az ország egyik legjobb gitárosaként tartották számon. JL

mozaik

20

Stop. Fiatalabb koromban autóstoppal jártam az országot, a sovány zsebpénz és az idegenekkel való ismerkedés öröme miatt. Jellemző tapasztalat volt, hogy a drága, felső kategóriás autók vezetői álltak meg a legritkábban, a kopott Zsigulik, öreg Opelek vagy zörgő Daciák viszont megbízható gyakorisággal. Akkoriban nyögte utolsó éveit a Kádár-korszak, és a vagyoni-jövedelmi különbségek még nem voltak annyira szembeszökően durvák. Azóta Magyarország is behajtotta a fejét a vadkapitalizmus jármába, és átvette a piacgazdaság egyik legvisszataszítóbb vonását: az embereket egymással szembeállító egzisztenciális távolság szélesítését. Embert az embertől mindig a különbözőség távolítja el: más bőrszín, más szokás, más hitvallás – vagy a jelentősen más vagyoni helyzet. Gazdag és szegény az emberiség hajnalától külön világban él, és köztük a párbeszéd mindig is akadozva halad, miután mindkét állapot elviseléséhez jelentős mennyiségű bölcsesség szükségeltetne… Csakhogy időközben kialakult a modern állam nevezetű – áldott és átkozott, nagyszerű és skizofrén – organizmus. Az Állam többek közt azért szed adót, hogy kielégítse a polgárok bizonyos kényelemigényeit (út, iskola, doki), másrészt azért, hogy biztosítsa a rendet. Rendetlenség pedig nemcsak köztörvényes bűnözők és anarchista tüntetők képében jön el, hanem a közösség összetartozás-tudatát megbontó válságok formájában is. A vagyoni különbségek aránytalan túlfeszítése ilyen demoralizáló válságtünet. Azt jelzi, hogy nincs szolidaritás, egység és összhang a közösségben – sem az állam, sem a tehetős nem törődik az alatta élőkkel: nem törődünk egymással. Nemcsak az autóstopban: felmérések szerint minél tehetősebb valaki, arányosan annál kevesebbet adakozik közcélokra. Közben minden évben nő az irreálisan gazdagok – illetve az elszegényedők tábora, világszerte. Ezt a folyamatot a gazdaság és a kormányok sosem fogják megállítani: a váltáshoz lelki átalakulásra vár az emberiség. k-out

XXVIII. évf. 43. szám 2014. október 22.