Page 1

Elvadult elmék Kiirtanám őket! Lomtalanítás! és az ebola-pánik – ez a programja – három év után halasi szemmel őszre Benőnek végre újra A kórházi főorvos szerint a térség nyugodt, és még vannak gyógyszerek Európában…

Egy halasi férfi cigány- és zsidóellenességgel ülne be a városi képviselő-testületbe

Csoda történik – ismét lesz ingyenes lakosságszemét-elszállítás. Nézze meg az utcalistát!

Kiskunhalas és környéke közéleti hetilapja • Alapítva: 1987-ben

Ház-háború a Felsőöregszőlőkben Nyitott a Fidesz és a Jobbik Tiszteli-e a törvényt a Városháza? Már faként nő az embernél is magasabb parlagfű Halason Bezár a belvárosi Spar

2014. augusztus 27. • XXVIII. évfolyam 35. szám•Ára: 165 Ft

Nyerve veszít és elbocsát a Tesco

Édes kis sztori Cáfolják a cukor-adómutyizás vádjait a környékbeli vállalkozásnál
talĂĄlkozĂĄsok

2014. augusztus 27.

F SzĂ­npadon a Budapest Klezmer Band

F Koltai RĂłbert szĂ­nmĂťvĂŠsz

F MacskĂĄssy Izolda festĂľmĂťvĂŠsz ĂŠs RaĂĄb AndrĂĄs hitkĂśzsĂŠgi elnĂśk

Klezmer-koncert ĂŠs neves mĹąvĂŠszek

A vilåghírŹ Budapest Klezmer Band telt håzas koncertjÊvel kezdþdÜtt a X. Halasi Zsidó Fesztivål szombat este a Vårosi Filmszínhåzban. Raåb Andrås, a Kiskunhalasi Izraelita HitkÜzsÊg elnÜke nyitotta meg, Ês Róna Tamås, az alfÜldi rÊgió vezető rabbija mondott åldåst. A magyarorszågi zsidósågÊrt kifejtett mŹvÊszeti Ês kÜzÊleti tevÊkenysÊgÊÊrt Díszoklevelet vehetett åt Macskåssy Izolda festőmŹvÊsz.

A magyarorszågi Zsidó Nyåri Fesztivål rÊsze a halasi kulturålis programsorozat. A Budapest Klezmer Band fellÊpÊse mellett vasårnap Mezey BÊla fotóiból nyílt kiållítås KÜvekbþl, fåkból, vizekből címmel a hitkÜzsÊg gyßlekezeti håzåban. A fesztivål díszvendÊge

volt Macskåssy Izolda. A mŹvÊsznő 50 Êve van a pålyån. Felbecsßlhetetlen ÊrtÊkŹ kÊpeinek Ês csalådi ereklyÊinek sokasåga azonban odaveszett a kÜzelmúltban, amikor budapesti otthonåt ismeretlen tettesek felgyújtottåk. Macskåssy Izoldåt a Magyaror-

szågi ZsidósågÊrt kifejtett mŹvÊszeti Ês kÜzÊleti tevÊkenysÊgÊÊrt DíszoklevÊllel jutalmazta a helyi hitkÜzsÊg, az elismerÊst Raåb Andrås elnÜk adta åt. Róna Tamås rabbi NoÊ bårkåja tŹzÜzÜnben címŹ előadåsåt sokan hallgattåk a zsinagógåban, ahol vasårnap dÊlutån Koltai Róbert Jåszai Mari-díjas, Érdemes mŹvÊsz előadåsa is telt håzas volt. KÊp-szÜveg: P. à .

“ Csipkedd magad�

SĂ“STĂ“ FĂœRDO CSALĂ DI NAP 8:30

20 Êves Kolping-baråtsåg Csaknem kÊt Êvtizedre tekint vissza Gyergyó Ês Kiskunhalas Kolping-egyesßleteinek baråti egyßttmŹkÜdÊse. Az erdÊlyi katolikus-humanitårius civil szervezet kÊtÊvente låtogat el vårosunkba, ahol az idei esztendőben a Halason mŹkÜdő Baranyi Låszló Kolping Csalåd Egyesßlet az újjåalakulåsånak 21. Êvfordulójån van túl. A nagyszerŹ időben Ês jó hangulatban eltÜltÜtt napok tovåbb mÊlyítettÊk a kÊt szervezet tagjai kÜzt kialakult baråtsågot, Ês új szålak szÜvődtek a gazdag Ês igÊnyes programokon. Meglåtogattåk a kÜzeli fßrdőket, a Csongråd melletti KÜrÜs-torokot Ês az Ópusztaszeri TÜrtÊneti EmlÊk-

parkot, a Kurultajt Ês Bugacot, de jutott idő mÊg egy pÊcsi vårosnÊzÊsre, benne a nemrÊg impozånsan felújított Zsolnay-negyed megtekintÊsÊre is. A nemes ital kedvelőit hajósi pincelåtogatås Ês borkóstoló is vårta – adta hírßl lapunknak Dózsa Tamås Kåroly, a helyi Kolping-napok egyik szervezője. (kz)

9:15

2014. AUG.30. V]RPEDW

WyOKDMQDOKDVDGiVLJ

=HQpVJ\Â OHNH]Ä?DIÄ?WpUHQD9iURVL)~YyV]HQHNDU N|]UHPÄ N|GpVpYHO +DUG:RUN&URVV&KDOOHQJH UDMWDIÄ?WpUUÄ?ON|]|VNRFRJiVDYHUVHQ\]Ä?NNHO6yVWyUD

Ki futva, ki kerĂŠkpĂĄrral teheti meg a tĂĄvot 10:00

10:00

10:20

13:00

WyO 20:00

+DOiV]OpIÄ?]Ä?YHUVHQ\

EgyesĂźletek, csalĂĄdok, barĂĄti tĂĄrsasĂĄgok nevezĂŠsĂŠvel

+DUG:RUN&URVV&KDOOHQJH

%HIXWypVYHUVHQ\NH]GpVHD6yVWyIÂ UGÄžPHOOHWWLWHUÂ OHWHQ

/\UD(J\Â WWHV J\HUPHNPÄ VRUD .|]|VV]tQSDGLWRUQD D=XPEDULQiNNDO

11:00

14:30

%HW\iUROLPSLD

TrĂŠfĂĄs, falusi feladvĂĄnyok

6]LODM&LWHUD]HQHNDU

15:00 $NDGiO\YHUVHQ\DWyEDQ SzĂ­npadon: Yohara HastĂĄnc, I Love Dance, Dance my way - szambabemutatĂł, 6]HQW7DPiVLQpSWiQFHJ\Â WWHVPÄŹVRUD7UHPROR(J\Â WWHV

6yVWyIÂ UGÄ?EiOD0HORG\ODQG=HQHNDUUDO

0Ä VRUYH]HWÄ?N 9iJy3LURVpV$EDKi]L&VDED ,QIy 30/426-39-52


2014. augusztus 27. Amióta van média, azóta nem tudni, hogy mi van a valóságban.

A SZERK.

Túlzás ez? Mint minden egyszerűsítés, bizonyára ez is sántít. De aki követte például az augusztus 20-i sajtóhíreket a fővárosi tűzijátékról, az meggyőződhetett róla, hogyan működik a professzionális káosz. Mivel több százezer ember szórakoztatásáról van szó, az internetes újságok egymást túlszárnyalva igyekeztek tájékoztatni – így a legkisebb felhő, szélrezdülés vagy meteorológusi bizonytalanság súlyos és fontos hírként vágódott be a köztudatba. Az egyik „eredmény” a késő délutánig tartó bizonytalanság arról, milyen lesz az időjárás, megtartják-e a látványos eseményt, vagy lefújják.

Fertőző játékok

Mindez pedig pénz. Az interneten mérhető, hányan kerestek rá egy hírre, és minden ilyen kattintás valahol pénzt hoz az adott médiumnak. Könnyű eljutni innen odáig, hogy egy médiumnak megérje ellenőrizetlen, bizonytalan hitelességű vagy legalábbis „érdekesre felpumpált” „információt” kiadnia – minél nagyobbat lő, annál több a kattintás, annál több a pénz…

ömlesztése nem elősegíti, hanem megakadályozza az értelmező feldolgozást. Így a hírfogyasztó ember nem informálódik, nem értelmes „tájat”, hanem öszszezavart, ellentmondásos zűrzavart lát maga körül. A szóelemző értelmezés szerint a latin ’információ’ szó ’hír’-t, ’üzenet’-et jelent, tágabban „alakra szabásra”, „formába öntésre” utal – egyfajta formai rendre, amelynek kontúrja, jelentése és üzenete világosan megragadható. Túl sok hír = zéró tájékoztatás. Túl sok illat a parfümériában, túl sok kedvesség túl sok gyógyszer, túl sok étel, túl sok pénz (vagy túl sok szöveg) – sok a jóból rosszat tesz. Az érzékelésnek nemcsak fizikai, hanem érzelmi és értelmi téren is vannak határai. Akinek „telebeszélik”, annak „zsongani” kezd a feje, és képtelenné válik rá, hogy „átrágja magát” a kapott anyagon. Nem fogja tudni, mi veszi körül, mi várható és ebből eredően mi az ő szerepe és teendője – nem helyesen-értesült lesz, hanem végül tájékozatlan, összezavart, bizonytalan és tétova. Így élünk. Hogy van-e összeesküvés a mai média működése möazt ezek után vérmérséklettől, világnézettől és személyiségkaraktertől függően mindenki maga gondolhatja végig, és – ha sikerül neki – döntheti el. Tudjuk, hogy már az egyiptomi papok is tanították a tömeg feletti vezetés tudományát, és ebben benne volt az információk visszatartása, megválogatása és idomítása. A cél az volt, hogy az egyszerű emberek is idomíthatók legyenek ezzel: csak anynyi és olyan tudást birtokolhassanak, amennyi és amilyen tudás a közösségben betöltött szerepükhöz kell. A kőfejtő ennyit, a könyvesházi írnok annyit, a fáraó meg nyilván amannyit. A közéletet fertőző hatalmi célok ötezer év után sem változtak: az uralkodó osztályoknak, a gazdaság, a művelődés és a hatalom főembereinek ma is érdekük, hogy az alattuk élők – hogy világosan mondjuk – manipulálhatók maradjanak. gött,

És akkor a facebook-szerű pletykaklubokról még nem is beszéltünk… Ha vannak az emberi ostobaságnak, nárcizmusnak és szenzációhajhászásnak nagy közös szemétgyűjtői, akkor a közösségi oldalak egész biztosan ezek közé tartoznak. Mint egy bolygónyi méretű zsibvásár, ahol giccses-csókos naplementefotók, kilóra mért bölcsességek és sörözőkből szerzett tudományos értesülések egyszerre szerepelnek. Itt mindenki jól értesült arról, hogy milyen nemzetközi összeesküvés áll a tűzijátékmegrendezés mögött; milyen szer/növény gyógyítja garantáltan a rákot és persze arról, hogy melyik Az átlagember ma hasonlóan bizonytalan a saját minisztérium vagy hírügynökség miért-hogyan-mi- világában, mint ötezer, ötszáz vagy ötven évvel ezkor hazudik… előtt. Ha az őskorban az időjárás és a vetésmenynyiség, ha a középkorban a háborúk és a tömegEllenálló-képesség: ez volna az a kulcsfogalom, pusztító járványok, akkor a mai városi létezésben aminek érdekében a tájékoztatásnak működnie kel- a politikai és gazdasági viszonyok kiszámíthatatlene. A közösségek – hadseregek, államok vagy ké- lansága és bonyolultsága teszi áttekinthetetlen zilabdacsapatok – azért szereznek információt a dzsungellé a környezetünket. Közben az embemásikról, hogy kidolgozhassák a cselekvési tervü- ri elme és személyiség is összehasonlíthatatlanul ket. Ezért tettek békát az üvegbe a dédszüleink, többrétegűbb és összetettebb, mint eddig bármiezért adtak ki újságot először cirka 400 évvel ez- kor. Ugyanúgy nincs, vagy alig van több és megbízelőtt. Azért, hogy a közösség megértse a környeze- hatóbb kapaszkodónk, mint évekkel-évszázadoktét, és kitalálhassa benne a helyét. kal ezelőtt. Egy valami nem változott: a személyes viszonyaink fontossága és valószerűsége – igaz, A mai média erre a feladatra egyre kevésbé ké- azokhoz korábban sem kellett külső, intézményes pes. A hírek önkényes, szűretlen kiárasztása, szét- közvetítő, azaz médium…

fotó: kohout zoltán

Egy tűzijáték persze nem komoly ügy – nincs olyan súlya, mint egy járványnak (lásd e témáról cikkünket a 10-11. oldalon!), fegyveres incidensnek vagy árvízi előkészületnek. De azért még egy tűzijátékra is több százezer ember: gyerekek, családok, vidékről Budapestre utazók készülnek, akiknek egyáltalán nem mindegy, hogy „lehet, de nem biztos, hogy elmarad, ha így és úgy lesz, vagy éppen fordítva”. Mivel nem mindegy, ezért sokan folyamatosan kattintanak, megnyitnak, olvasnak internetes híreket, sőt: minél nagyobb bizonytalanságot teremtenek az ellentmondásos hírek, annál nagyobb az érdeklődés, a várakozás a bizonyosságot hozó információkra.

álláspont/hírek 

Mennyire törvénytisztelő a városházánk? Nem szerepelt rosszul a halasi önkormányzat azon a sajátos vizsgálaton, amelyet a Korrupciókutató Központ szakemberei végeztek a közelmúltban. A felmérés arra terjedt ki, hogy menynyire nyitottak és mennyire törvénytisztelők a helyhatóságok. Az alapot a városházi honlapok szolgáltatták, Kiskunhalas az átlagosnál jobb indexeket kapott. MANYI, vagyis nyitottsági index, valamint az ÖNTI, az Önkormányzati Nyitottsági Index volt a „mértékegysége” annak a vizsgálatnak, amelyet városházi honlapok alapján végeztek el a Korrupciókutató Központ szakemberei. Összesen 368 települést vizsgáltak meg. A kutatók a weblapokat nézték meg, többek között olyan szempontok alapján, hogy van-e idegen nyelvű része, oldaltérképe, és megjelenteti-e az adott település közbeszerzései terveit. Arra is kíváncsiak voltak a KK munkatársai, hogy mennyire jelennek meg a képviselő-testületi jegyzőkönyvek, vagy éppen közlik-e a következő tanácskozás napirendjeit. Tizenhét ezzel kapcsolatos szempont alapján nulla és egy között pontoz-

tak. A halasi városháza nyitottsági indexe 0,59 volt, amely meghaladta az átlagot (0,44). Ezen a felmérésen Jánoshalmának 0,47, Kiskőrösnek 0,53, Kiskunfélegyházának 0,41, Kiskunmajsának 0,65, míg Mélykútnak 0,53 volt az indexe. Vizsgálták az önkormányzatok törvénytiszteletét is. Tíz szempont alapján kutattak, többek között arra voltak kíváncsiak, mennyire átlátható, elszámoltatható tájékoztatási szempontból az adott település a honlapja alapján. A törvénytiszteleti index átlaga 0,54 volt a kutatott 368 településen. Kiskunhalason ez az index 0,8 volt. Ez a szám Jánoshalmán 0,5, Kecelen 0,9, Kiskőrösön 0,7, Kiskunfélegyházán 0,5, Kiskunmajsán 0,8, míg Mélykúton 0,6 volt. Jáger L.
ingatlan

2014. augusztus 27.

Százmilliókat költenek intézményeinkre Komoly energetikai korszerűsítések zajlottak, illetve ezekben a napokban is folynak a halasi intézményekben. Napelemes fejlesztés, szigetelés, tetőcsere mindmind annak érdekében történt, hogy olcsóbb legyen a működtetés.

F A Felsőöregszőlők számos pontján épülnek új házak, és alakulnak ki új csomópontok. A terület a viszonylag olcsó telekárak miatt vonzó a fiatalon vagy kevés tőkével építkezőknek, a terjeszkedési folyamat pedig megmozgatja az ingatlanbefektetők – tePályázati forrásból fejlesztetlekvásárlók és házépítők – fantáziáját is (felvételünk illusztráció) ték több halasi intézmény energetikai rendszerét. Az általános iskoláinkban, a Bernáth Lajos Kollégiumban, valamint a Bibó István Gimnáziumban városi önerő egészítette ki a több százMegbékélnek-e a szomszédok a kívánt ház ügyében? millió forintra rúgó beruházások költségét. Nyomásgyakorlás, fenyegető- kezd vonzó lenni a környéken la- Ez a fiú évek kemény munkájával a semmiből A napelemek felszerelésével az zés – állítólag ilyen eszközö- kók szerint, mert arra számítaadott intézmények energiafo- ket is bevetettek azok a szom- nak, hogy a város arrafelé fog teremtette elő, amije most van: rendesen dolgyasztása jelentősen csökken- szédok, akik egy fiatalember terjeszkedni. gozik, építgeti a házát, ahová a párjával költöhet majd. Volt olyan iskola, ahol Felsőöregszőlők-beli telkét – A porta és a ház eleve a városaz intézmény-felújítási keretből akarták megvásárolni a kö- ra néz, és itt fog elhaladni az út (a zik majd. Kötelességünknek éreztük, hogy mi is kellett sürgősen elvégezni a vi- zelmúltban. Rövid, hétköznapi riport szereplői nemcsak nevük, ha- melléálljunk, és ne hagyjuk magára. zesblokkok felújítását is. egyfelvonásos következik. nem a konkrét helyszín-megjelölés mellőzését is kérték – KZ). Így aztán „Ne engedjen…!” tegyen vagy ne tegyen, és ebből Lépésről lépésre egyre értékesebb lesz. Nekem eddig hátránya származhat. Az utóbbi – Mindent a magam kezével épí- bő hárommillióban van, de ha meg- A környéket és a konkrét konf- pedig akkor valósul meg, ha vatettem, többet ér ez nekem, mint adnák érte ezt az árat, akkor sem liktust ismerő egyik ingatlanke- lakit zaklatás, megfélemlítés, háamennyi forintban van az eddig akarnék megválni tőle, úgy érzem. reskedő szerint sikerülhet békésen borgatás ér mások részéről. Álfelhasznált anyag és a belefekte- De ennyit persze nem is akarnak fi- rendezni az ellentétet. talánosságban fontos szem előtt tett munka – mutat aggódó sze- zetni érte – toldja meg G. – Én is hallottam G. és a szom- tartani, hogy sose írjunk alá semmekkel G., a késő-huszonéves fiszédok vitájáról, és magam is arra milyen vagyontárgy-értékesítési atalember a Felsőöregszőlőkben „Próbáljuk békésen” biztattam a fiút, hogy tartson ki, ne okiratot szakember, ügyvéd jelenépülő kis házára. Kemény, bütykös Többszöri próbálkozásunkra a engedjen a követelésnek, ne írjon léte nélkül, fenyegetőzés, zaklatás marka kézfogáskor tüstént elárul- szomszédságot nem sikerült fel- alá semmit ügyvéd vagy más ta- esetén pedig forduljunk a rendja: dolgos emberként, kitartó mun- kutatnunk, így egyelőre nem tud- núk nélkül, vagyis, természetesen őrséghez – figyelmeztet Mihálykával jut előre az életben. – Ahogy ni, mi és milyen mértékben igaz a ne adja el a házát, ha nem akar- né Bornemissza Eleonóra megyei a pénzem engedi, megcsinálok ezt- házát építő fiatalember verziójá- ja. Azóta, úgy tudom, elcsitultak az rendőrségi szóvivő. azt: hol a kerítést, hol a nyílászáró- ból. Szerinte viszont tanú is van ar- indulatok – mondta lapunknak. Nem hagyják magára F …hogy télen se fázzanak a kat. Máskor meg bérbe’ dolgozom ra, hogy nyomást gyakoroltak rá. Háborgatás általánosságban valamelyik szaküzletnek, és on- – Még a rendőrségen is jártam, Szerencse a viszontagságos ügyfiatalok nan kapok fát, festéket, anyagot a hogy hátha tudnak védelmet nyúj- Határozott magatartást javasol a ben, hogy G.-nek nemcsak munkaA Szilády Áron Református folytatáshoz – vázolja gyarapodása tani, hogy ha ne adja Isten, tör- rendőrség is mindazoknak, akiket társai és barátai, hanem – úgy tudténik valami. Ott azt javasolták, akár szóval, akár tettel fenyege- juk – a helyhatóság, illetve a sajtó Gimnáziumban az energetikai epizódjait a háztulajdonos. hogy egyelőre ne aggódjak, pró- tés, zaklatás ér. is segítségére sietett bajában. rendszer korszerűsítése melKezdett vonzó lenni – Ez a fiú évek kemény munkálett leszigetelték a kollégiumot és a régóta esedékes műfű-fel- Nem csoda, hogy rossz néven vet- A fiatalember háza – idősebb barátai és kollé- jával a semmiből teremtette elő azt az egzisztenciát, amivel most újítást is elvégezték, illetve még te, amikor szomszédjai – állítása ezekben a napokban is dolgoz- szerint – sokadszorra is megpró- gái szerint is – azért kezd vonzó lenni a környé- rendelkezik: rendesen dolgozik, báltak ráutazni leendő otthonára. ken lakók szerint, mert arra számítanak, hogy a építgeti a házát, ahová a párjának rajta a szakemberek. val költözik, amint elkészül. KöteUgyancsak szállt a por és leke- – Először csak noszogattak, hogy lességünknek éreztük, hogy mi is rült a cserép a tetőről a II. Rá- adjam el nekik a portát. Amikor város arrafelé fog terjeszkedni. melléálljunk, és ne hagyjuk magákóczi Ferenc Katolikus Szakkö- látták, hogy nem akarok megválzépiskolában, ahol lapzártánk ni tőle, fenyegetőzni kezdtek, hogy báljuk békésen, fizikai fenyegeté- – A törvény ismeri a kényszerí- ra – mondta lapunknak egy munidején is dolgoznak a munkások. így vagy úgy, erővel vagy trükkel sek és károkozás nélkül rendez- tés és a zaklatás fogalmát is. Az kahelyi kollégája, aki lapunknak is Az energetikai korszerűsítés pá- úgyis elveszik – panaszkodik G. ni az ügyet. De hát csak nem lehet első esetben arról van szó, ha va- jelezte a Felsőöregszőlők-beli házlyázati és egyházi forrásból va- A fiatalember háza – idősebb ba- valakit arra kényszeríteni, hogy el- lakit erőszakkal, fenyegetéssel harc esetét. Kép, szöveg: KZ JL rátai és kollégái szerint is – azért adja, ami az övé, ha nem akarja…! akarnak rávenni, hogy valamit lósulhat meg.

Ház-háború a Felsőöregszőlőkben


2014. augusztus 27.

Teljes behozatali tilalmat vezetett be Oroszország az Európai Unióból, az Egyesült Államokból, Ausztráliából, Kanadából és Norvégiából származó marha- és sertéshúsra, szárnyasokra, halárukra, tejtermékekre és zöldségekre. Az embargós szankció így a Magyarországról származó termékekre is vonatkozik. A Nemzeti Agrárkamara szerint új piacokat kell keresni ezeknek az

Vaskos veszteséggel zárta az üzleti évet a Tesco, amely felülvizsgálva magyarországi terveit, egy év alatt 1800 fővel csökkentette a munkavállalói létszámát. Halason 10 fővel dolgozhatnak kevesebben, mint egy éve – olvasható a cég értékelésében.

A BOV bírja az embargót …de az egész mezőgazdaság megszívhatja a büntető korlátozásokat áruknak, így lehet enyhíteni a kiesést. A Kiskunhalasi Baromfifeldolgozóban több száz tonna kacsát dolgoznak fel, ennek az Oroszországba szállított mennyisége azonban nem éri el az 1 százalékot sem, így a halasi céget nem érinti jelentősen az orosz embargó. Kiss István szerint az Európai Unió piacain huzamosabb időn keresztül bennragadó árufelesleg rövid tá-

von jelentős árcsökkenést okozhat idehaza is, amely bizonyára jó a vásárlóknak, hosszú távon azonban jelentős drágulást okozhat. A Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Zrt. igazgatója azt reméli, hogy a magyar kormány közvetlen tárgyalásokat kezd az orosz kormányzattal a magyar termékekre vonatkozóan. Pénzügyi, gazdasági szakértők

Bezár a belvárosi Spar

szerint a hosszú távú orosz büntetőintézkedések miatt közvetett hatásként elmaradhatnak beruházások a mezőgazdasági szektorban, illetve munkahelyek szűnhetnek meg. Ez azért nagy probléma, mert a mezőgazdaság egy nagyon nagy foglalkoztató ágazat, ezért fontos, hogy ott a munkahelyek megmaradjanak. P. Á.

Elég volt!

ILLUSZTRÁCIÓ: KOHOUT ZOLTÁN

Várhatóan több hétre bezár a főtéri Spar. Mint arról korábban beszámoltunk, a belváros rekonstrukciós munkálataival párhuzamosan az áruház üzlettere is megszépül majd.

Korábban is írtunk róla, hogy a főtér felújítási munkái idejére néhány hétre bezár a Spar. Olvasóink közül többen kérdezték, hogy mikorra tehető a boltszünet. Fehér István, a Spar Magyarország Kft. sajtóügyekért felelős képviselője pontos időpontot nem tudott mondani. Érdeklődésünkre annyit közölt, hogy várhatóan szeptember első hetében zár az áruház és a tervek szerint valamikor november elején nyit újra. A kommunikációs vezető arra is kitért, hogy ezt az időt kihasználják az üzlet belső szépítésére. Ennek részletei szintén nem ismertek, de úgy tudjuk, hogy szolgáltatás-bővítést tervez a cég. A leállás egyébként nem érinti a másik, piacnál lévő boltot. (jl)Veszteség és leépítés a Tescóban

Fotó: Kohout Zoltán

A halasi baromfifeldolgozót csak nagyon kis mértékben érinti az orosz embargós válság, hosszú távon azonban tartani lehet attól, hogy az európai uniós piacon beragadt termékek miatt jelentősen csökkenti fog a vízi szárnyasok ára is, amely kedvezőtlenül hat majd a hazai baromfiágazatra is – nyilatkozta lapunknak Kiss István, a Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Zrt. igazgatója. A cégvezető ugyanakkor abban bízik, hogy az ukrán krízis miatt az európai uniós élelmiszerek oroszországi bevitelére vonatkozó embargó ügyében tesz még lépéseket a magyar kormány, a hazai termékek érdekében.

gazdaság

… az eső – mondják a gazdák az elmúlt hetek csapadékos időjárására. A piaci árusok egytől egyig panaszkodnak a termés minőségére, de az is gondot okoz, hogy a raktározást sem bírja a sok esőt kapott termés. Hogy mentsék a helyzetet, próbálnak minél hamarabb túladni az árujukon. Van, aki azt mondja 60, de még az is lehet, hogy 80 százalékos lesz a kára. Ráadásul az éhes seregélyekkel is meg kell küzdeniük az ültetvényeken. Van, aki próbálja a jó oldalát is nézni a sok esőnek – legalább nem kellett locsolni –, bár amit ezen megspóroltak, az elment a növényvédelmi költségekre. Ráadásul a tervezettnél gyakrabban kellett permetezni a növényeket a gombabetegségek miatt. (fe)

F Inkább csak papíron van lejtmenetben Az éles váltást nem a forgalom drasztikus visszaesése okozta, hanem egy több tízmilliárdos óriásleírás. A cég egy terven felüli értékcsökkenést számolt el a tavalyi évre, ugyanis a gyorsan változó kereskedelmi környezetre hivatkozva felülvizsgálta hosszú távú terveit. Ennek eredményeként egyszeri tételként 54,3 milliárd forinttal csökkentették tárgyi eszközeik könyv szerinti értékét. A Tesco szerint e ráfordítás a csoport által áprilisban közzétett éves jelentésben is szerepelt, de a Tesco alapvetően továbbra is jövedelmező. Ám a tavalyi év nem alakult túl jól a Tescónak: csökkentek az eladások, az árrés, az átlagjövedelem és a munkavállalók létszáma is – öszszesen 1800 fővel az egy évvel korábbihoz képest. Információink szerint a helyi Tesco-áruházban is kevesebben dolgoznak, mint egy éve: tavaly karácsony után nem hosszabbítottak meg több, lejárt munkaszerződést. Pontosan nem tudni, hány fővel csökkent a munkavállalók száma a halasi áruházban – 5-10 fővel dolgozhatnak kevesebben, mint tavaly ilyenkor. A társaság határozott időre szóló munkaszerződéssel elsősorban nappali tagozatos diákokkal igyekszik feltölteni a hiányzó létszámot… Kép, szöveg: Pozsgai Ákos
választás

Már gyűjtenek a jelöltek

2014. augusztus 27.

70 év után váltást ígér a Fidesz Bemutatta jelöltjeit és vállalkozó szellemű polgármestert, városvezetést ajánl a jobboldal

F Eddig három jelölőszervezetből választhatunk Miközben két politikai szervezet is bemutatta jelöltjeit a nyilvánosság előtt, hivatalosan is megkezdődött a választási kampány, valamint az ajánlások kérése. A Helyi Választási Irodáról egymás után viszik el a megbízottak az aláírásgyűjtő íveket. Aki szeretne felkerülni a szavazólapra, annak két hete van megszerezni a szükséges számú támogatást. Három jelölőszervezet már egészen biztosan indít valamennyi körzetben jelöltet az október 12-i önkormányzati választáson. A Fidesz, a Jobbik és a Sikeres Halasért Társaság már be is mutatta õket. Mindhárman jelöltek potenciális polgármestert is. Közben a múlt szombaton, ötven nappal a szavazás előtt megkezdődött hivatalosan is a kampány. Ez egészen október 12-én 19 óráig, a szavazókörök zárásáig tart. Hétfőtől pedig két héten át van lehetőség a szavazólapra kerüléshez szükséges számú aláírás összegyűjtésére. Ez a tíz körzetben változó. Van, ahol 22 elegendő, van, ahol 28 kell. Érdekesség, hogy – hasonlóan a tavaszi szavazáshoz – ezúttal is körzeten belül egy polgár több helyre is adhatja ajánlását. Úgy tudjuk, hogy hétfő óta megnőtt a forgalma a Helyi Választási Irodának, ahová egymás után érkeznek a megbízottak az ajánlóívekért. Csakúgy, mint áprilisban, most is el kell számolni valamennyi felvett okmánnyal. Aki nem tudja ezt teljesíteni, az ismét bírságot kap. (További hírek a választásról, a Halasmédia választási irányelveiről a 8. oldalon). JL

70 év baloldali városvezetés után nemcsak új szellemiséget, hanem az állami szervekkel való gyümölcsözőbb kapcsolatot ígéri győzelme esetén a helyi jobboldal. Ennek megfelelően állította össze csapatát az októberi választásokra Bányai Gábor választókerületi elnök, aki szerint még a baloldal is nekik szurkol… – Amikor idejöttem, még a most távozó polgármester is odaszólt nekem: „Hajrá!”. Örülök, mert ez azt jelenti, hogy még a baloldal is nekünk szurkol – utalt derűsen kitűzött céljaikra a hétfői jelöltbemutató rendezvényen Bányai Gábor (Gyovai István a baloldali tömörülés egyik képviselőjelöltje – a szerk.). Bányai szavaiból kitűnt: a Fidesz-vezette összefogás most történelmi helyzetet teremthet Kiskunhalason azzal, hogy megszakítja a 70 éves baloldaliságot és a több évtizedes megosztottságot. – Kiskunhalas két dolgot még nem

próbált ki. Egyrészt azt, milyen a jobboldali városvezetés, másrészt azt, milyen az, amikor szoros és hatékony együttműködésben a város együtt tud dolgozni a kormánnyal. Bízom benne, hogy a rátermett és emberi-szakmai képességét bizonyító Fülöp Róbert polgármester mellett erővel lesz jelen a Fidesz a képviselő-testületben. Ez a záloga annak, hogy az önkormányzat és a kormányzati törekvések közötti szorosabb, közvetlen kapcsolat legyen, és

a város fejlődése új távlatot kapjon – hangsúlyozta Bányai. A parlamenti képviselő arról is beszélt, hogy Kiskunhalasnak újra térségi dominanciájú várossá kell emelkednie. – Nemcsak a város polgárainak, a tágabb térségnek is fontos, hogy legyen egy gazdasági motorja a régiónak. E szerep betöltéséhez vállalkozó szellemű városvezetőre, Fülöp Róbertre van szükség és mellette olyan képviselő-testületre, amely a

vállalkozások fejlesztésében, a helyi gazdaság fellendítésében és a munkahely-teremtésben a kormánnyal összefogva eredményt tud elérni. A Fidesz-KDNP-összefogásban magasan reprezentált a nők szerepvállalása is. Az 1-es körzetben Farkas Dániel, a 2-ben Laskovicsné Terzics Edit, a 3-ban Hunyadi Péter, a 4-ben Gyöngyi László, az 5ben Aradszky Lászlóné, a 6-ban Dr. Bognárné Nagy Éva, a 7-ben Vincze Attila, a 8-ban Dr. Skribanek Zoltán, a 9-ben Hevesiné Vincze Éva, míg a 10-ben Kuris István László képviselik majd megválasztásuk esetén a választókerület lakóit. A fórumon Fülöp Róbert rámutatott: a következő EU-költségvetési ciklusban számos olyan forrás áll rendelkezésre, amely fellendítheti a város gazdasági életét. A jelölti csapat ennek elősegítésére kiválóan alkalmas. A kampány során normális hangvételű, Kiskunhalas előtt álló feladatokra koncentráló kommunikációt kívánnak folytatni.

Mind a tíz körzetben indít jelöltet a Jobbik

Meglepetésre készül a Jobbik október 12-én, az önkormányzati választáson. Ehhez mind a tíz egyéni választókerületben indít jelölteket a párt, amely be is mutatta aspiránsait lapzártánk idején. Farkas Gergely országgyűlési képviselő szerint felkészült és Kiskunhalas irányába elkötelezetteket sikerült csatasorba állítaniuk.

– Már áprilisban bebizonyosodott, hogy komolyan kell számolni a Jobbikkal. A 25 százalékos támogatottságunkat tovább lehet növelni, mi

meglepetésre készülünk október 12én – mondta Farkas Gergely a párt lapzártánk idején tartott sajtótájékoztatóján. Az országgyűlési képvi-

selő szerint felkészült, Kiskunhalas irányába elkötelezett és talpraesett jelölteket indítanak mind a tíz egyéni körzetben. A politikus azt is hozzátette, hogy programalapú, pozitív kampányra készülnek. A kampányt arra használják ki, hogy minél több emberrel találkozzanak. Farkas Gergely bemutatta a tíz egyéni jelöltet, akiktől jó szereplést várnak október 12én. Az 1-es körzetben Juhász István, a 2-ben Bús József, a 3-ban Fejes Ferenc, a 4-ben Tari Szabolcs Manó, az 5-ben Bús Mónika, a 6-ban Harkai Péter, a 7-ben Maruzsa István, a 8-ban Patocskai Tamás, a 9ben Tajti Csaba, míg a 10-ben Szemerédi Tibor vállalja a megméretést. A bemutatkozó tájékoztatón beszélt programjáról a Jobbik polgármesterjelöltje, Patocskai Tamás is. Róla Farkas Gergely azt mondta, felkészült, Kiskunhalasért tenni akaró személyiség, aki számára nem ismeretlen a közélet. Korábban országgyűlésiképviselő-jelöltként, valamint önkormányzati képviselőként dolgozott már a városért. Patocskai Tamás azt mondta, hogy az ön-

rendelkezés erősítése lesz az egyik legfontosabb célja. Hozzátette azt is, hogy kiemelt helyen szerepel programjában a munkahelyteremtés, álláshelyek bővítése, valamint az Ipari Park fejlesztése. A polgármesterjelölt kitért arra is, hogy Kiskunhalason, csakúgy, mint az ország több városában fontos kérdés a közbiztonság megszilárdítása. Ennek egyik eleme lehet az évek óta tervezett közterületi kamerarendszer kiépítése is. Patocskai Tamás fontosnak tartja a mezőőrség erősítését a külterületen élők védelmében. A Jobbik aspiránsa úgy értékeli, hogy fontos az értelmes közmunka biztosítása, a jelenlegi rendszer reformokra szorul. Patocskai szerint a fiatalok Halason tartása is elengedhetetlen a város jövője szempontjából. Ehhez viszont álláshelyekre, lakásokra van szükség. Amennyiben nyer a jelölt, tervezi leltár készítését is, többek között arra keresve a választ, miért maradt el a strandfejlesztés és az Ipari Park felvirágoztatása eddig. Ha kell, akkor a felelősségre vonás sem marad el – jelentette ki.


2014. augusztus 27.

szirénainnen  onnan Hajléktalant gázolt

Hírbe hozták a cukorbiznisszel a kisszállási manufaktúrát Lapunk is utánajárt merre tart az áru az egykor növényvédõszer-raktárnak használt mûhelybõl Ezer cég egy családi házban? Zacskóscukor-csomagolás egy növényvédőszeres raktárban? 211 forintos áru 199-ért? Enynyi is elég volna egy kiadós áfacsalásos történethez Magyarországon, de a valóság ennél is sokkal „izgalmasabb”. Édes homály

szágos méretű hálózatába, ami legalábbis kamionok tucatjait jelentette volna. A Mester Konyha ezt (lásd alább!) azzal magyarázza: vevőket nem, csak partneri kamionokat fogadnak a telephelyen. Évek óta ugyanaz Az újságírók nem tudtak érdemi kapcsolatba kerülni a Mester Konyha (igazi) vezetőivel sem: a különféle illetékesek, strómanok nem vagy alig ismerik egymást. Továbbá a cukorbizniszben érdekelt cégeket viszonylag gyakran – általában a gyanús körülmények miatt várható adóhatósági ellenőrzések előtt – eladják. Ez esetben például vajdasági szerbek voltak a vásárlói annak az előd-cégnek, amely a Mester Konyha előtt hasonló ügyletekben lehetett benne. Hogy folyamatos és azonos szereplőkkel zajló történetről van szó, azt maga a Spar erősítette meg a hvg.hu-nak: évek óta ugyanazoktól vásárolnak, az áruházlánc a Mester Konyha Kft. jogelődeivel működött együtt korábban. Ami a folyamatos beszállítás ténye mellett azonos, az az ügyvezető személye: egy Halason és a környéken ismert O. István nevű férfi, aki a NAV idén februári végrehajtási rendelkezése előtt – tavaly augusztusban – eladta a céget a szerbeknek. O. cégei jellemzően adóminimalizáló profilúnak tűnnek – állítja a portál: a bevételei és a kiadásai szinte teljesen megegyeznek, így alig fizet adót, s kisebb az esélye, hogy rámennek a NAV emberei.

Júniusban még 211, augusztus elején már csak 199 forint volt egy kiló kristálycukor egy budapesti kisboltban. Ez a látszólag kedvező változás vonta magára a hvg.hu nevű honlap két újságírójának a figyelmét, akik egészen Kisszállásig jutottak riporteri nyomozásuk során. A Sovereign cukrot, ami év elején áfacsalásba keveredett, jelenleg a két szóban írt Mester Konyha Kft. forgalmazza. A cég a Budapesttől pár kilométerre fekvő Újlengyelen, egy olyan családi házban van bejegyezve, ahol rajta kívül közel ezer(!) cégnek van telephelye az utóbbi években. Ugyanakkor a cukor Kisszállásról érkezik a boltba a zacskón levő felirat szerint – egy viszonylag kis alapterületű és meglehetősen régen renovált épületből, amelynek a falára 2012-ben még ez volt írva: „Növényvédőszer Agricopter Kft.” A cég az internetes adatbázisok szerint aktív, de a telefonszámon előfizető nincs. Ezek után nem csoda, hogy a hvg.hu újságírói sem találtak olyan helybélieket, akik számottevő mozgást láttak volna a raktár környékén. Márpedig mozgásnak lennie kellene, mert a Mester Kony- Nem biztos, de sejteni lehet ha Kft. a riport szerint egy ekkora Az egyik például az egyik évben csomagolóüzemből szállít a Spar or- 1,5 milliós nyereséget mutatott ki,

pedig majdnem 350 milliós árbevételt ért el. Egy másik, szintén a cukorkereskedelemre alapított SaltImage Kft. úgy növelte a forgalmát 4 év alatt 176 millióról közel 650 millióra, hogy egyik évben sem mutatott ki másfél millió forintnál nagyobb mérleg szerinti eredményt. Amikor aztán tavaly a két szerb megvette azt, a forgalom már 370 millió forintra csökkent, és 6 milliósnál nagyobb veszteség keletkezett papíron… A hvg.hu sem állítja biztosra, de sejteti, hogy a szóban forgó folyamat mögött áfacsalás és adóminimalizálás lehet a cél. Elõfordul, hogy egy tulajdonosi vagy ügyvezetői körhöz kapcsolódóan felszámolt cégek sorát találjuk, amelyek például ugyanannak a cégnek, ugyanazt a terméket szállítják be, így csak lecserélik őket, ha valami probléma adódik velük. Erre utal a csomagolás mint tevékenységi kör is: gyakran élnek ezzel az adócsaló cégláncolatok, ha homogén termékeket (lisztet, étolajat, cukrot) forgalmaznak: ezzel névleges tevékenységet tudnak felmutatni az adóhatóság felé. Csakhogy mindeközben… …a Mester Konyha nem érti, sőt, cáfolja a hvg.hu megállapításait és sejtetéseit. – Minden terméket, amit feldolgozunk, csomagolunk és továbbértékesítünk, azt nyomonkövethető, magyarországi eladótól vesszük. Kétség sem férhet hozzá, hogy a teljes tevékenységünk legális – reagált lapunkban a hvg.hu cikkére a

Mester Konyha (MK) Kft. egyik vezető beosztású alkalmazottja. A neve elhallgatását kérő illetékes elmondta: 1-1,2 tonnás kiszerelésben vásárolják a cukrot, majd azt kilósfélkilós zacskókba csomagolják, illetve a porcukorrá őrlés is a Kisszállás melletti üzemben készül. – Ez egy kis manufaktúra, de egyrészt minden automatizált, emberi kéz érintése nélkül bánunk a termékkel, illetve folyamatosan frissítjük a HACCP-minősítésünket is – tudtuk meg. Az MK illetékese szerint azért nem érzékelhető számottevő mozgás a község melletti telephelyen, mert ott nem folyik kereskedés, csak a partneri kamionok le- és feltöltése. – A Mester Konyha március óta bérli ezt a korábban talán valóban növényvédőszer-raktárként használt helyiséget. Átalakítottuk, felszereltük, itt minden patyolattiszta. Itt továbbá nem fogadunk vásárlókat, ezért itt legfeljebb azt a néhány tucat kamiont látni, amik hozzák a cukrot vagy a partnereinknek elkészített terméket elviszik. Természetesen nem mi vagyunk a nagy bolthálózat egyetlen beszállítója – érvel az MK egyik vezetője. A hvg.hu egyébként – mint cikkünkben írtuk – a 199 forintos ár nyomán kezdett „nyomozni”. Ugyanakkor néhány nagy – köztük hazai! – áruházlánc polcain a Mester Konyháénál is olcsóbb kilós kiszerelésű cukrot lehet kapni. Az átlagár valóban 199 forint, de előfordulnak 189, 187, sőt, 179 forintos csomagok is. Kép, szöveg: KZ

Nem tudták megmenteni annak a gyalogosnak az életét, akit szombaton este gázolt el egy tompai autós. Az 53-as főúton, a határváros külterületén történt a baleset egy olyan útszakaszon, ahol nincs közvilágítás. Úgy tudjuk, hogy az 52 éves hajléktalan nem viselt láthatósági mellényt és abban a sávban haladt, ahol az autós is. Információink szerint a sofőr nem kerülhette el a gázolást. A tragikus baleset körülményeit a halasi rendőrkapitányság közlekedésrendészete vizsgálja.

Százan menekültek

Régen volt már ennyire aktív a zöldhatár, mint az elmúlt néhány napban. Jöttek a menekültek csoportosan, párosával, a tehervagon aljára kapaszkodva és gyalogszerrel is. A rendőrség tájékoztatása szerint volt olyan nap, hogy négy csoportban 66 migránst tartóztattak fel a zöldhatár közelében. Az adatok azt mutatják, hogy Koszovóban probléma lehet, mert ebből az országból szöknek a legtöbben. Egyik nap 63 koszovói polgárral szemben indult eljárás. Voltak szerbek, afgánok, törökök, szírek, irániak is. A közel száz migráns döntő többsége menekültstátuszért folyamodott, de voltak olyanok is, akik idegenrendészeti őrizetbe kerültek.

Tompa bedugult

A szerbiai vendégmunkások özöne komoly várakozási időket okozott a tompai átkelőnél is az elmúlt időszakban. Összesen közel 100 ezer ember és majd’ 35 ezer jármű beléptetését kellett megoldaniuk a szolgálatban lévőknek. Volt olyan időszak, amikor valamennyi sávon kezelték az útleveleket és a vámosok átvizsgálták az autókat, buszokat. A tapasztalatok szerint a roham nagy része már lement, de a legutóbbi hétvégén, szombaton és vasárnap is kialakult egy-egy órás várakozás. (jl)
lomtalanítás

2014. augusztus 27.

Lomtalanítás lesz Halason szeptember 5. és 12. között

A lomtalanítás során a következő hulladékok kerülnek begyűjtésre: – nagy térfogatú lomhulladékok (szekrény, ágy...), – fém-, fa-, papír-, műanyaghulladékok, – zöldhulladékok (biológiailag lebomló hulladékok). A lomtalanítás során a hulladékokat a következőképpen kérjük kihelyezni: – a kis térfogatú hulladékokat zsákban összekötözve, – a növényi eredetű hulladékokat összekötve. Veszélyes hulladékok: elemek, akkumulátorok, festékek, lakkok, ragasztók, oldószerek, savak, lúgok, növényvédő szerek, veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolási hulladékok és minden egyéb veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, háztartási, információs, távközlési, szórakoztató-elektronikai hulladékok, gumiabroncsok nem kerülnek elszállításra! Kérjük a zsákok megtöltésénél szíveskedjenek odafigyelni arra, hogy a zsákok kézi erővel mozgathatóak legyenek! Az egyéb módon kihelyezett hulladékok nem kerülnek elszállításra! 2014.09.01. hétfő: Kossuth u., Sétáló u., Schönfeld u., Szent István u., Hősök tere, Városház u., Kórház, Monszpart L. u., Szilády Á. u., dr. Nagy Mór, Lehel u., Kisfaludy u., Kárpát u., Bocskai u., Bercsényi u., Bessenyei tér, Kovács Pál tér, Kurucz V. tere., Erdei F. tér, Vasút u., Kölcsey u. Széchenyi és Jókai u. között, Jókai u., Bethlen G. tér, Mátyás Tér, Jósika u., Táncsics u., Sárkány u., Dózsa Gy. u., Május 1. tér, Magyar u., Avar u., Bocskai u. (tízemeletes), Posta u. 2014.09.02. kedd: Kölcsey u., Széchenyi és Szélmalom u. között, Bojtár u., Ág u., Szélmalom u., Városkert u., Számadó u., Mázsa u., Lepke u., Kárpát

u., Kis Marton u., Kmeth S u., Pacsirta u., Eskü tér, Rózsa tér, Zrínyi u., Tárnok u., Vörösmarty u., Álmos u., Fácán u., Thorma J. u., Hársfa u., Rózsatér, Török u., Bástya u., Székely u., Eötvös u., Báthory u.

part u. között, Bokányi u., Állomás u., Katona J. u., Szent Imre u., Szentháromság tér, Petőfi u., Hunyadi u., Polgár u., Honvéd u., Lovag u., Nap u., Kálvin tér, Huszár u., Sarló u., Nyárfa u., Vezér u., Kosár u., Zerge u., Pipa u., Sáros 2014.09.03. szerda: u., Vadász u., Csillag u., Alkony, Ó Vadkerti út, Pozsony u., Bajza u., u., Bajnok, Szép u., Vihar u., HatyHenger u., Baranyai u., Járószék, tyú u., József A. u., Révész u. Korvin, Sóstó u., Zöldhalom, Eperd u., Radnóti M. u., Szent Gál u., Kas- 2014.09.09. kedd: sa u., Kéve u., Kötönyi u., Kárász Mártírok u., Kiffer u., Gárdonyi u., Szénás u., Galamb u., Félegyha- G. u., Híd u., Ván B. u., Gyárfás u., zi u., Olajbányász, Molnár u., Só- Kökény u., Kardvirág u., Zsigray lyom u., Kard u., Baross u., Deák F. u., Bangó u., Kanizsa tér, Tormásu., Hímző u., Tábor u., Síp u., Árpád sy u., Imreh M. u., Akácköz, Áru., Szondi u., Szántó K. u., Áchim A. vácska u., Bajnár u., Bangó P. u., u., Szent Gy. tér, Róka u., Harangos Balajti Dénes u., Bartók B. u., Botelep, Harangos tér. róka u., Budár u., Cserény u., Dália u., Fridrich L. u., Gál L. u., Grósz 2014.09.04. csütörtök: F. u., Gyöngyvirág u., Hírnök u., JáEpreskert u., Széchenyi u. pá- cint u., Juhar u., Korda I. u., Kun ros oldal, Botond u., Latabár u., Kapitány, Tóth János u., LevenduKolmann u., Halászcsárda u., Ka- la u., Liget u., Lugas köz, Margadarka u., Karányi sik u., Iparsző- réta u., Mészáros L. u., Mocsári L. lők, Ibolya u., Laktanya u., Mályva u., Muskátli u., Nagy Cz. l. u., Nagy u., Venyige u., Fakopáncs u., Ta- Kálmán u., Nyírfa u., Ormánság u., vaszi Hérics u., Sárgarigó u., Sáf- Páfrány u., Pálma tér, Pandúr u., rány u., Cseresznyés u., Zsoltina u., Bánegyháza, Szilvás köz, Platán u., Izabella u., Árvalányhaj u., Fazekas M. u. (ipari iskolától a Határ útig), Károly u., Vörösmarty u., Attila u., Hold u., Vitéz u., Szegfű u., Szatmári u., Nagy Szeder I. u., Erzsébet kir. tér, Fűrész u., Semmelweis tér Monszpart és Dózsa Gy u. között. 2014.09.05. péntek: Kertész u., Csokonai u., Kazinczy u., Gimnázium u., Bem u., Fazekas M. u. (benzinkúttól az ipari iskoláig), Sas u., Kölcsey u., Fenyő u., Tavasz u., Csap u., Szabó E. u., Lovarda u., Csipke u., Tambura u. 2014.09.08. hétfő: Bajcsy-Zs. u., Árok u., Csónak u., Széchenyi u. páratlan oldal, Kőrösi u., Futó u., Nád u., Víz u., Nyár u., Nyíl u., Lapály u., Perc köz, Tóköz u., Rét u., Bokor u., Jegenye u., Szabadság tér, Torma J. u., Semmelweis tér Magyar u. és Monsz-

A felvétel illusztráció

A lomtalanítást Kiskunhalas város területén az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi, az alább felsorolt útvonalterv alapján. A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik, és tart az aznapi útvonaltervben szereplő utcák befejezéséig. A lomtalanítás során a lomhulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni, úgy, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és a rakodás biztonságosan és balesetmentesen, kézi erővel elvégezhető legyen.

2014.09.11. csütörtök: Köztársaság u., Kígyó u., Szövetség tér, Török u., Diószegi u., Fejérföld u., Dobó u., Szállás u., Virág u., Dugonics u., Budai N. A. u., Szalag u., Temető u., Gerle u., Tompa u., Borz u., Bornemisz2014.09.10. szerda: sza u., Hajnal u., Csuczor u., BimFelsőöregszőlők, Alsóöregszőlők, bó u., Határ u., Gózon u., Új u., Kamilla u., Gubodi u., Keceli út, Sereg u., Dr. Nagy Mór, Karacs Nemzetőr u., Téglagyár köz, Tinódi T. u. u., Csendes köz, Ván Benjámin u., Partiszőlők, Homok u., Szegedi út, 2014.09.12. péntek: Kinizsi u., Holló u., Kalap u., MérEsze T. ltp., Bokréta u., Marleg u., Malomsor, Átlós u., Gyep u., kovics M. u., Viola u., Tuba u., Vállalkozók útja, Arany J. u., Dob Fecske u., Batthyány u., Lomb u., u., Bodza u., Toldi u., Tó u., Vásár- Majsai u., Bükkönyös u., Csalotér, Kopolya köz, Kopolyai út, Ró- gány u., Brázai u., Rezeda u., Góna u., Zalán u., Pásztor u., Berki V. lya u., Szász K u., Ady u., Nyúl u., u., Berzsenyi u., Ősz u., Szabadkai Ősök Tere, Vajda u., Vas u., Csiga u., Bácskai u., Füzér u., Kazal u., u., Bálvány u., Hajó u., Rákóczi Béke u., Füzes u., Patkó u., Gábor tér, Gyapjú u., Kármán u., MunÁ. u., Pákász u., Zsák u., Galago- kács u., Damjanich u., Széksós nya u., Szőlő u., Cserepes u. u., Alkotmány u., Bacsó L. u. Pattantyús u., Szélmolnár u., Peterka J. u., Stephanek E. u., Pipacs u., Práger Á., Tímár u., Tulipán u., Vas L. u., Lőtér u., Tárogató u., Lakatos Vince u., Vári Sz. I. u., Vas Lajos u.


2014. augusztus 27.

hírekEmbermagasságú parlagfűvel küzdöttek hétfőn Kiskunhalason, a Jókai utcai volt hulladéklerakó területén. Az utolsó pillanatban láttak munkához, mostanra ugyanis megjelent a parlagfű pollenje a levegőben, ami már tüneteket okozhat a gyomnövényre érzékeny allergiásoknál. Közben folyamatosan ellenőrzik a földhivatalok munkatársai is az ingatlanokat, és ahol szükséges, kényszerkaszálást rendelnek el. Ha egy terület tulajdonosa nem irtja ki a parlagfüvet, akár 5 millió forintos bírságot is kaphat. A közép-magyarországi régióban az Alföld északi és keleti részén az már közepes koncentrációban mé- ÁNTSZ már elrendelte harmadforik a parlagfűpollent a levegőben, kú parlagfű-riadót. Ez azt jelenti, hogy már minden betegnél tüneteket okozó mennyiségben van jelen a pollen. A halasi földhivatal munkatársai közel 15 ezer hektárnyi területet ellenőriznek, 25 hektáron végezték el az ellenőrzést. Az eddigi tapasztalatok szerint az ingatlantulajdonosok tájékozottak az előírásokat illetően, és igyekeznek is betartani azt. Voltak ugyan, akik az időjárási körülmények miatt nem tudták időben elvégezni a szükséges gyomtalanítást. Akik ezt előre jelezték, haladékot kaptak, és rend-

F Most is érdemes irtani

Parlagfűdzsungel a városban szerint az új határidőre elvégezték a parlagfű-mentesítést a területükön. A felderített területekről készült jegyzőkönyvet átadják a kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának, akik elindítják a közérdekű védekezést – ezt a köznyelvben kényszerkaszálásnak hívják –, és kiszabják a növényvédelmi bírságot. A bírság

15 ezer forintnál kezdődik és akár 5 millió forint is lehet, emellett a tulajdonosnak a kényszerkaszálás költségeit is ki kell fizetnie. A Jókai utcai volt hulladéklerakó területén azonban mostanra közel két méter magasra nőtt a parlagfű. Ez a növény nagyon gyorsan terjed, nagyon jól ellenáll a hidegnek, a szárazságnak és a gyomir-

tó szerek többségének is. Az idei csapadékos nyár azonban a parlagfűnek is nagyon kedvezett: az ingatlantulajdonosoknak többször is le kellett vágni. Az előírás szerint ugyanis a telkeken és a földeken a tulajdonos, illetve a terület bérlője köteles kiirtani a parlagfüvet. Kép, szöveg: Pozsgai Ákos

Baleset, Halasi jogsi nélkül „hasfelmetsző” Néhány nap múlva járt volna le a büntetése, mégis autóba ült egy 19 éves pirtói fiatalember. Pechjére balesetbe keveredett és kiderült, jogsi nélkül vezetett.

Egy törött üveggel vágta meg egy helybéli férfinek a hasát G. Róbert, akinek ezért a bíróság előtt kell felelnie. A szóváltásból nagyobb tragédia is történhetett volna, de a sérülés így is életveszélyes volt.

A megyei főkapitányság tájékoztatása szerint Pirtó belterületén történt egy baleset, amelynek során egy autó és egy kerékpár ütközött. A körülmények tisztázása közben derült ki, hogy a sofőrnek nincs jogosítványa, merthogy azt korábban bevonták. A 19 éves fiatalembernek a kecskeméti bíróság idén március 28-án öt hónapra vonta be a vezetői engedélyét. A baleset augusztus 24-én történt, alig néhány nap múlva visszakapta volna a papírját. Most szabálysértési őrizetbe került, gyorsított bírósági eljárás folyik ellene. Jáger

Az eset még május 11-én éjszaka történt Kiskunhalason. A 28 éves G. Róbert szóváltásba keveredett valakivel egy szórakozóhelyen, majd a verbális viadal az utcán is folytatódott. G. furcsán vetett véget a vitának, egy törött sörösüveggel vágta meg ellenfele hasát. Folyt a vér, jöttek a mentők és a rendőrök, a férfi kezére bilincs került. Kiderült, hogy súlyos, életveszélyes sérülést okozott. A nyomozást a napokban fejezték be a megyei főkapitányság szakemberei, vádemelési javaslattal éltek G. Róbert ellen, akinek életveszélyt okozó testi sértés kísérlete és garázdaság miatt kell felelnie. Jáger


10

háttér

2014. augusztus 27.

Amíg vannak elvadult elmék A megye egyetlen – halasi – fertőzőosztályának vezetője az eboláról és arról, meddig vagyunk védve a „szuperbetegségek” ellen Szupervírusok, újra előtámadó egzotikus betegségek, lassuló gyógyszerfejlesztés – nem éppen megnyugtató a kép, ha a médiában olvasható-hallható esetekre, hírekre hagyatkozunk. A legfrissebb szenzáció az ebola nevű vírus, amely évtizedek óta ismert ugyan, de most újra tömegével szedi az áldozatait, és a sajtó szerint már Európában is felütötte a fejét. Mennyire vagyunk felkészülve ezekre a fenyegetésekre? – kérdeztük a megye egyetlen fertőzőosztálya vezetőjének, a halasi kórház főorvosának véleményét. Egri Antal infektológus szerint a jövő kérdése, ki nyeri a versenyt az ember és a kórokozók vetélkedésében.

denkinél kizárták az ebola-fertő- megbetegedés, ami arra is utal, zöttséget, így mondhatni, hogy nem hogy ez egy nagyon felszínes adat: • Mennyire van oka megijed- jutott ki a vírus. Magyarországról is az említett rossz viszonyok miatt ni ma Magyarországon bárkinek? Vagy „csak” arról van szó, Egzotikus betegségekről – például eboláról – hogy az ebola, a malária hálás és felfújható téma a sajtónak? potenciálisan nyilván nem beszélhetünk sem • Mivel az ebola egy komoly be- nálunk, sem országosan, de bizonyos speciátegség, természetes, hogy a sajtóban kiemelten foglalkoznak vele. lis esetek: malária, HIV, hepatitis már előforTény az is, hogy a betegség lefo- dulnak a határ közelsége és a migránsok révén lyása nagyon gyors, és nagyon nagy behurcolt fertőzések miatt. százalékban sajnos halállal végződik. Ugyanakkor Afrikának azokon viszonylag korlátozott azok száma, ennél sokkal több elhalálozás és saja területein, ahonnan származik, akik Afrikának az érintett vidékei- nos sokkal-sokkal több beteg lehet. nagyon rosszak az infrastrukturális re utaznának, hiszen ezek általában viszonyok – rosszak az utak, gyen- polgárháborús, szociálisan rossz ál- Mocsárláz és vad elmék ge az egészségügyi ellátó hálózat –, lapotban lévő övezetek, és aki meg • Mi az a tényező, ami okot vagyis a betegeknek egyrészt nem is engedhetné magának vadászat, adhat arra, hogy a média felnagyon van idejük elhurcolni más természetjárás címén, azok is in- kapta az ebolát? Arról régóvidékekre, másrészt viszont kisebb kább máshová utaznak. ta hallunk, hogy megjelennek az esélyük még időben ellátáshoz • Év eleje óta több, mint ezer- vagy újra megjelennek egjutni. ezerkétszáz megbetegedés zotikus, hangzatos betegsé• Akkor hogyan jutott ki on- mégis történt. Ez járvány, ko- gek. A maláriáról is azt hittük, nan a vírus? moly járvány? hogy Európában vége, aztán • A vírus nem jutott ki. Az megtör- • Mindenképpen az: a szigorú de- Görögországban több száz ténhetett, hogy néhány potenciális finíció szerint egy adott helyen egy eset jelentkezett újra. Ez áll a vírushordozó, európai vagy ame- időben három vagy annál több meg- háttérben? rikai orvos vagy más, aki azokon a betegedés már legalábbis mikrojár- • Két dolog lehet a háttérben. területeken járt, hazatérve karan- vány. Pontosítanék: itt több, mint Egyrészt az ebolánál nagyon maténba kerülhetett. De végül min- ezer elhalálozás történt, nem csak gas az elhalálozási ráta, száz betegHalálos séta a természetben

ből átlag nyolcvan sajnos meghal. A másik, ami a sajtóban gyakori téma: a klímaváltozás, ami miatt a mediterrán égöv is egyre északabbra kerül, ezzel együtt azok az élőlények is, amelyek hordozhatják ezeket a kórokozókat. Korábban Európában például az ön által említett malária is a természet átalakítása révén, konkrétan a mocsarak lecsapolásával tűnt el (innen eredt a betegség magyar neve is: mocsárláz). Most valóban újra előtör Európa déli részén, de valószínűleg például Oroszország déli területein is, csak onnan az adatközlés lényegében nulla. • Ezekre megvannak a válaszaink? Ha például a malária újra betör Európába, fel van erre készülve a kontinens vagy éppen a magyar ellátórendszer? • Gyakorlatilag igen. Még mindig vannak – általam elvadult elméknek is nevezett – olyan kutatók, kollégák, akik az életüket tették fel arra, hogy ezeket a betegségeket kutassák, sokáig a helyszínen tanulmányozták ezeket Ázsiában, Afrikában vagy másutt. Ha ilyen betegségekkel vagy azok gyanújával jelentkeznek betegek, van hová továbbküldeni őket.

még elég volt öt-tíz egységnyi ebből a bizonyos penicillinből. Amikor én elkezdtem a gyógyítást, huszonöt évvel ezelőtt, sőt: már az én gyerekkoromban abból az antibiotikumból, amit a tüszõs mandulagyulladásra adtak, már milliós nagyságrendű volt egy ampulla…! Vagyis húsz év alatt egyes baktériumtörzsek ellenállóvá váltak a penicillinre. Ezekre új hatóanyagok kifejlesztése volt a válasz, de pár év múltán ezekre is kialakultak a rezisztens törzsek. • Így jutunk el ma a szupervírusokhoz? • Ezek baktériumok – a szupervírusok másik kategória, de ott is az történt, hogy a megbetegítő- és ellenálló-képességük felfokozódott, hiszen úgy mutálódtak, hogy képesek legyenek túlélni a gyógyszerekkel szemben. Most nem szednekszedtek még annyi áldozatot, mint a múltban, de ezt még nem tudhatjuk, ugyanakkor már tudjuk, hogy nagy hasonlóság van például az első világháború után pusztító spanyolnátha és a pár éve kitört madárinfluenza között. A spanyolnátha volt, ami a világháború áldozatainál többet, húszmillió embert ölt meg… • De, gondolom, ebben benne voltak a háború utáni közAmikor már egészségügyi viszonyok is. a csodaszer sem hat • Sok járványügyi kutató vitatko• Ugyanakkor itt van példá- zik a különféle lehetséges okokon, ul az ebola, és itt vannak a tu- amik közt ez is lehetséges. dományos-fantasztikus világot idéző úgynevezett szupervíru- Nyaralásromboló jégkocka sok, amikkel szemben szintén • Szöget üt a fejembe, ahogy nincs ellenszer – legalábbis a fogalmazott: hogy ezek a szusajtóhírek szerint. Hol vannak pervírusok „még nem szednek ma a gyógyítás határai ezen a annyi áldozatot…”. Ez elég agtéren? gasztóan hangzik, mert arra • Tudomásul kell venni, hogy a utal, hogy vannak válaszaink, vírus, a baktérium ugyanolyan élő de nem mindenre. A többi, ezek szervezet, mint minden más: akár szerint, a szerencsén vagy az az ember is, és így ugyanazok a cé- isteni gondviselésen múlik…? lok is vezérlik: túl akar élni, szapo- • Ez ideológiai kérdés: mindketrodni akar, és biztosítani akarja a tőt el tudom fogadni – lehet az isléte fenntartását. Ez egy vetélkedés teni gondviselés megjelenési módaz erőforrásokért, amiről a sejtek és ja egy tudós fejéből kipattanó ötlet a legfejlettebb emlősök élete is szól. is. A madárinfluenza kapcsán példáA szupervírusok és bizonyos bakté- ul éppen a spanyolnátha-kutatásból riumok esetében is ez történik: al- szerzett tapasztalatok révén tudtak kalmassá kell válniuk a környeze- egy olyan gyors metodikával oltástükre, így némelyikük ellenállóvá sort kidolgozni, aminek eredményeválik például egyes gyógyszerekre. ként sokkal kevesebb megbetegeA legjobb példa erre maga a peni- dés történt. Bár az én ízlésemnek cillin esete, amit a múlt század ele- az a huszonkilenc áldozat is sok, akit jén talált fel Flemming, és hatalmas elveszítettünk, de a többmilliós áleredményt értek el vele a háborús dozathoz képest ez – matematikasérülések utókezelésében. Addig a ilag – szerencsére elenyésző. legtöbb katona nem is a sérülésébe • Mit tehet az átlagember, halt bele, hanem a fertőzésbe. Ak- hogy még ebbe a „huszonkikoriban, vagyis az 1940-es években lencbe” se tartozzon?


2014. augusztus 27. tegségekről – például eboláról – potenciálisan nyilván nem beszélhetünk sem nálunk, sem országosan, de bizonyos speciális esetek: malária, HIV, hepatitis a határ közelsége és a migránsok révén behurcolt fertőzések, például ez a fajta májgyulladás előfordulnak. Ezeknek az ellátására tartja fent a kórház bő harminc éve a májgondozóját. A kiskunhalasi kórház e tekintetben

Húsz év alatt egyes baktériumtörzsek ellenállóvá váltak a penicillinre. Ezekre új hatóanyagok kifejlesztése volt a válasz, de pár év múltán ezekre is kialakultak a rezisztens törzsek. A megbetegítő- és ellenálló-képességük felfokozódott, képesek túlélni a gyógyszerekkel szemben. Most nem szednek-szedtek még anynyi áldozatot, mint a múltban, de ezt még nem tudhatjuk… – amihez a helyiek rég alkalmazkodtak – ránk hasmenéssel vagy más tünettel hat, ami legalábbis elronthatja a nyaralásunkat. Vagyis érdemes a higiéniai szabályokat betartani. • Például ellenőrzött forrásból enni-inni, nem kézzel dobálni a jégkockát… • Rizikó lehet még az is, mert például a szalmonella túléli a hűtést is. A jelszó ezeken a területeken az, hogy „Mosd vagy hámozd meg, vagy dobd el!”, de az óvatosság még a tárgyakra, például a bazárokban árult mütyűrökre is vonatkozik. Aztán Kelet-Ázsiában egyes országokat a szexuális szolgáltatásokért keresnek fel, ami a hepatitis B-fertőzést terjesztheti. Nem gondolnák sokan, de a világon másfél milliárd ember fertőzött ezzel, ami hatalmas szám, és bizony nem könynyen kezelhető, sokszor súlyos vagy akár halálos szövődményeket okozó betegségről van szó. (Csak zárójelesen mondanám: még ennek ellenére is van, aki a facebookon a hepatitis elleni védőoltás ellen kampányol áltudományos érvekkel… Pedig ez pont azokat a gyerekeinket védi, és elég jó hatékonysággal, akik a szexuális élet megkezdése előtt állnak.)

fokozottan érintett, hiszen a megyében nálunk van az egyetlen fertőző osztály, és minden beteget ideutalnak be a kollégák. Amik most feladatot jelentenek, azok a speciális, gyógyszerre nem reagáló baktérium törzsek.

• Mit lehet kezdeni olyan beteggel, akinek az esetében nem hat a gyógyszeres kezelés? • Nem pontos, hogy nem hat rá semmilyen gyógyszer – a szokványosra nem, de bizonyos antibiotikumokra reagál, és ezek a hatóanyagok még rendelkezésre is állnak… • Mi lesz akkor, ha ez a „még” már nem áll fenn? Mi történik, ha a magyar vagy európai, Vissza a természeteshez! vagy globális egészségügy már • Halas és a térség mennyi- nem tud választ adni ezekre a ben érintett, a kórház tapasz- kihívásokra – nincs gyógyszer, talatai mit mondanak erről? hatóanyag, ad absurdum nincs • Ahogy utaltam rá, egzotikus be- gyógytea sem…?

• Ez a jövő roppant nagy kérdése, ami minket is foglalkoztat, hisz, ahogy mondtam, állandó verseny van a kórokozók és az orvosok között. Bizonyos természetes anyagok, növények ma is ugyanolyan hatékonyak, mint régen. A tőzegáfonya-kivonattól bizonyos antibiotikumos kezelések után használt baktériumflórákig, amiket a tejből vonnak ki, ma is nagy szolgálatot tesznek. Itt fontos kitérni arra, hogy magunk is hogyan viszonyuljunk egyes gyógyszerek használatához. Például nagyon fontos lenne az antibiotikumok alkalmazási szabályainak a betartása: egyrészt nem kellene rögtön és mindent ezzel kezelni…

11

Pánikhangulat nincs, de felkészültek a déli határvégeken

Már a spájzban vannak… • …de hiszen gyakran pont háziorvosok intézik el a kérdést egy jól irányzott recepttel. • …mindenesetre egy egyszerű láz vagy köhögés nem igényel antibiotikumot, viszont a szervezet ellenálló-képességének jobb, ha maga gyűri le ezeket a könynyebb betegségeket. Másrészt, ha már szükség volt rá, fontos végigszedni ezt a fajta gyógyszert, mert akkor fejti ki a hatását. Ennyiből

A felvétel illusztráció

• Ami sorsszerű, azzal szemben nem tehetünk sokat. Az egyik, amit tehetünk, hogy hallgatunk a józan észre. Nézzük például az ebola vonatkozásában. Igenis, figyelni kell a Külügyminisztérium jelentéseit a nem javasolt vidékekről, és oda egyszerűen nem kell menni. Még ha olyan régióba utazunk is, ahol nincsenek ilyen fenyegetések, előfordulhat, hogy a helyi baktérium-flóra

háttér

máris tudható, hogy amikor „átmegyünk a szomszédba egy kis antibiotikumért”, és ott van is a spájzban, akkor valaki valamit rosszul csinált, és a saját későbbi gyógyíthatóságát veszélyeztette. Fontos még azt is tudni, hogy az emberi szervezetben négy-öt kilónyi baktérium van. Ezek szükségesek az egészséges működéshez, csakhogy az antibiotikum nem válogatja meg, hogy a betegséget okozókat vagy az egészséget szolgálókat öli ki. Vagyis azokat, amelyek a szervezetünkben nélkülözhetetlen szerepet játszanak, utólag pótolnunk kell. Kép, szöveg: KohoutZ

Az eddig közel 1500 főre tehető halálos áldozatot követelő ebolával fertőzött országokból is érkeznek menekültek Magyarországra a déli államhatáron át. A határ menti településeken folyamatosan tájékoztatják a lakosságot, ezért nincs pánikhelyzet. Az államhatár közelében élők együttműködnek a hatóságokkal. Az elmúlt napokban is közel száz határsértőt tartóztattak fel a hatóságok, több nigériai állampolgárt, korábban pedig többek között mauritániai, guineai és Sierra Leone-i migránsok is fennakadtak az ellenőrzésen. A WHO szerint a fertőzéssel érintett számos afrikai ország állampolgára próbálta illegálisan átlépni a határt. A térségben ezért igyekeznek felkészülni az esetleges veszélyre. Tompán és Mórahalmon, de az összes többi határ menti településen is tájékoztatják a lakosságot. Arra kérik az embereket, hogy ne kerüljenek fizikai kontaktusba a határsértőkkel, hanem azon-

nal értesítsék a határrendészeket. A boltosakat és különböző kereskedőket szintén figyelmeztették, hogy ne szolgálják ki a menekülteket. Az itt élők partnerek ebben, és azonnal szólnak, ha határsértőket látnak. Az elfogott migránsokat a BácsKiskun és a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságok orvosainak és munkavédelmi felügyelőjének irányításával+ az ÁNTSZ és a Magyar Vöröskereszt bevonásával, megfelelő védőeszközök használatával vizsgálják. A rendőri állományt is felkészítették az intézkedés alá vont külföldi személyek esetében esetlegesen előforduló betegségek tüneteinek felismerésére, külön rendészeti és egészségügyi protokoll szabályok vannak életben – közölte a rendőrség. A gyógyíthatatlan vírus miatt a megye déli végein dolgozó polgárőrök is elővigyázatosak. Gumikesztyűt viselnek, és ha tovább súlyosbodik a helyzet, szájmaszkot is felvesznek majd. P. Á.


12

magazin

2014. augusztus 27. Világos, hangulatos lakás, egy nemrég épült társasházban. A nappaliban szabadon röpködő, színes papagáj. Csupa régi, felújított parasztbútor, egy kényelmes hintaszék. Virágok, babák, mackók az ablakokban, polcokon. A szoba közepén egy elvarázsolt kandalló-ház, melynek belsejében mesebeli kis manók laknak. A szoba sarkában varrógép. Ez Hambalkó Magdolna babakészítő magánbirodalma. Nem mindennapi környezet. A valóság és mesevilág azonban nemcsak a lakásban folyik szétválaszthatatlanul össze, hanem a babák kitalálójának életében is…

Álombabák hatalmas sikere

Hambalkó Magdi nem sokat álmodozik, de szereti, ha a fantáziája röpíti. Ez a fantázia álomszép és rendkívül eredeti babák megoldásához vezetett. Magdi nem tanulta a babakészítést, sem a modellezést. Ösztönösen a fantáziája teremtette mindezt. Minden babája önálló karakter, egyedi arc, mindegyik másmás hangulatot személyesít meg. Van elgondolkodó, vidám, bamba, huncutul visszakacsintó, pajkos vagy bájosan mosolygó. Mesebeli emberek ők, erdei kobold és manó álruhában. Magdinak gyermekkorában is nagyon élénk volt a fantáziája. Akkor még nem létezett a Harry Potter, de Magdi a nagymamája tanyaudvarán álló eperfáról azt képzelte, hogy egy kis önálló mesevilágot rejt magába. Nyolcévesen már arról fantáziált, hogy a fatörzsben apró emberkék, egész családok laknak, melyeket apró tárgyaik vesznek körül. • Gyermekkoromban nagyon szerettem rajzolni, festeni és varrni. Készítettem bababútorokat, könyvjelzőket, és nagyon szerettem hímezni is. Ez máig megmaradt, és a fantáziám sem kopott meg. • Soha nem gondoltál arSe veled, se nélküled; Ha nem tudom, nem fáj; A füredi Anna-bálon; Országút – megannyi sláger és 600 ezer értékesített hanghordozó. Ez Köteles István és Váradi Jenõ, azaz a Dupla KáVé másfél évtizedes sikersztorijának mérlege.

ra, hogy hivatásos iparművész legyél? • A sors úgy hozta, hogy más útra terelődtem, de nem bánom, hogy így alakult, bár volt tanáraim máig emlegetik, hogy milyen gyönyörűen rajzoltam. Még mindig nagyon szeretek

rajzolni és festeni, bár ezeket a babakészítés kicsit háttérbe szorította. Kihívást jelent számomra, hogy olyan területen kell helytállnom, melyen kevesen képviseltetik magukat. • Hogy jött az ötlet, hogy babákat varrj? • A kisfiam, Endre egyéves, a lányom Eszter hároméves volt, amikor a TV macit varrtam. Ez 19 éve volt. Utána a Pumukli jött, majd a Betlehemesek. Az egész gyerekjátéknak indult, és évek során fejlesztettem ki saját technikámat, amelynek köszönhetően alkotásaim egyre aprólékosabbak, élethűbbek és egyedibbek. • Nemcsak a babákat varrod, hanem a díszleteket, maketteket is te készíted. A kis várat, kis TV-t, az apró lakás tükrét, bútorait stb… Szinte modellező munkát végzel. • Igen, vannak hozzá szerszámaim is. Itt a szobában használom a dekopír fűrészt, a rezgő csiszolót. • Mióta állítasz ki babákat? • Egyszer, úgy hét éve bementem a művházba és szó esett arról, hogy babákat is készítek. Éppen te, és Király Gábor kérdeztétek meg, hogy nem akarom-e kiállítani őket? Ezt követően szépen belelendültem, és egyre jobban lekötött a babakészítés. Ma már legalább 100 babám van, és többségüket nagybátyáméknál, egy kamrában tartom. • Hogy kerültél Magyarország legnagyobb bababemutatójára, Győrbe, a XVIII. Országos Babakészítő Versenyre?

Férfiszív

• A kisszállási művelődési ház előtt nagyon sokan összegyűltek, fergeteges volt a hangulat. Ez jellemezte a nyarat? • Azt hiszem, igen. Ha valaki felmegy a Dupla KáVé Facebook-oldalára, talál a rendezvényeinken F A Dupla Kávé Kisszálláson ünnepelt a közönséggel

• Bozókiné Tóth-Baranyi Andrea vett rá, hogy pályázzak. A kiállítás előtt elővettem a korábbi vendégkönyvet, és folytogatott a sírás, olyan szívhez szólók voltak a beírások. A közönség szeretete mindig is lendületet adott nekem. Halason sokan jöttek el a kiállításomra, de Győrben a kutya nem ismert. • Profi mezőnyben ismeretlenül is mindkét beadott munkáddal első díjat nyertél. • Életképek kategóriában a TV maci nyert, a fantázia kategóriában pedig az Erdei manók és koboldok a Nincsis utcában című jelenetem. • Összesen 11 kategória volt, és profi művészek is indultak. Hány alkotás volt összesen? • Több mint 200 alkotás volt kiállítva a Zichy-palotában és a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban volt a díjátadó. Ott, a díjátadón én lepődtem meg legjobban, hogy a babáimat milyen magasra értékelték. Nagyon jó élmény volt. • Valószínűleg te voltál a legsikeresebb az összes induló között. Ez nagyon nagy szó. Ha jól tudom, a szervezők is meglepődtek a rendkívül eredeti és mívesen kivitelezett munkáidat látván. Jövőre is indulsz? • Nagyon szeretnék. A kiállítás rendezői említették, hogy szívesen látnak a következő alkalommal is. • Szinte nap mint nap készíted az újabb és újabb babákat. • Folyamatosan újabb és újabb ötletek jutnak az eszembe, teljesen bele tudok feledkezni az alkotásba.

Amikor most hazajöttem Győrből, azonnal nekiláttam egy kerámia baba megformálásának. A lányom meg is jegyezte, hogy „azt hittem, már visszakapom az anyámat”. • Beszéljünk az erdei manókról és koboldokról. Ennek a jelenetnek van mese háttere? • Mivel ez az egyik legújabb alkotásom, nem találtam ki hozzá mesét. Mikor még kicsik voltak a gyermekeim, sokszor a közismert meséket vidámabbá tettem. Ezek közül az egyiket meg is alkottam, ez a Piroska és a vega farkas kompozíciója, melyben a farkas nem hal meg, hanem jó útra tér. • Ezeket a meseváltozatokat leírtad? • Nem. • Pedig érdemes lenne, így lenne teljes a mesevilág. Most, amikor beszélgetünk, nagyon fel vagy dobva. Mit tervezel jövőre? • A jövőben elkészítendő babákról listát vezetek. A Japán Héten, amit a művházban tartanak az idén szeptemberben, egy gésát állítok ki. A következő munkám Hófehérke és a hét törpe lesz, akiket a mostoha varázstükrében helyezek majd el. A másik nagy tervem egy öttagú zenekar. Pánsíp, hegedű, dob biztos, hogy lesz a hangszerek között. Rajtuk kívül még sok más tervem is van, de ez legyen meglepetés. 2015-ig ezeket a terveket szeretném megvalósítani, és egy kiállítás keretében először Kiskunhalason bemutatni. Kép-szöveg: Szűcs Károly

készített fotókat. Hol nagyon sokan, hol sokan, hol kevésbé sokan, mert eső volt, de szerintem a hangulat végig jó volt – mondja Köteles István énekes. • Miben más az augusztus 20-i műsorotok, mint a többi? • A műsorunk szinte ugyanaz. Egy számot tettünk bele pluszként: a Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország lemezről a címadó dalt pontosan augusztus 20-a tiszteletére. • A nyári fesztiváloktól búcsúzunk, viszont elkezdünk szüretelni főleg itt, vidéken. Tele a naptár őszre?

• Igen, még nagyon sok rendezvényen veszünk részt. Ma szerda van, péntek óta folyamatosan megyünk, fellépünk. Egy pihenőnapunk van, a csütörtök. A heti utazásainkat vasárnap fejezzük be Erdélyben. Hála Istennek, a szervezőnk kézben tartja, hogy mi lesz szeptemberben, októberben, de úgy tudom, hogy nagyon sok előadás van. • Folyamatosan készülnek dalok. Melyik a legújabb szerzemény? • A Férfiszív, amit a Sláger TV szeptemberben mutat be. Kép-szöveg: Pál László


2014. augusztus 27.

magazin

13

Az esemény fél 9-kor kezdődik a felújítás előtt álló főtéren. A Hard Work Cross Challange résztvevőivel együtt rajtoljanak el azok, akik vállalják, hogy a városból a Sóstóig kifutnak. A távot kerékpárosan, vagy épp szabad helyek függvényében lovas kocsikon is meglehet tenni. 10 órakor füstfelhő száll a magasba, hisz több mint 20 halfőző csapat egyszerre gyújt a bográcsok alá. A kisgyermekes családoknak a Lyra együttes gyermekműsora ígér kellemes kikapcsolódást. A Natura Tanya elérhető és kipróbálható közelségbe hozza a régi hétköznapi tárgyakat, játékokat. Így verhetnek majd vályogot a gyerekek, dagaszthatnak és süthetnek a kedvükre valót, de akár lovagolhatnak is a szép környezetben. A Hard Work Cross Challange résztvevői mindeközben a Sóstó melletti parkolóban méretik össze erejüket, kitartásukat, 11 órakor pedig kezdetét veszi a „Betyárolimpia”, amelynek vállalkozó kedvű szereplőit tréfás, falusi feladványok elé állítják a szervezők. Maguk a résztvevők és a nézők is garantáltan jól szórakozhatnak majd, hisz a csizmadobás, az asszonycipelés feladja a leckét. Még a halászlé elfogyasztása előtt megmozgatják az érdeklődőket a Zumbarinák, majd a Szilaj Citerazenekar gondoskodik a kellemes zenei aláfestésről. 15 órakor az egyik leglátványosabb elemnek ígérkezik a Cross trainingesek tóban való akadályversenye. Már a Sóstó megközelítése is nehéz lesz, hisz sárban, drótkötelek alatt kúszva kell a vízbe érkezniük a versenyzőknek, ahol aztán a kiépített akadálypályán kell a legjobb idő alatt teljesíteni. A színpadi műsorok ezután is folytatódnak: a Yohara

fotó: bereczki zsolt

A nyári szünet utolsó szombatján, augusztus 30án a halasi családokat, baráti társaságokat egy kellemes családi napra várják a Sóstó partjára.

Betyárosan jó nap lesz Hastáncsoport, az I Love Dance tánckomplexum, a Dance my way szamba bemutatójával, majd a vajdasági Szent Tamás néptáncegyüttes bagi táncműsorával és a Tremolo együttes koncertjével. Az első Sóstó fürdő bálon a Melodyland zenekar húzza majd a talpalávalót. Ezen a napon akciós halászlévá-

F A ByTheWay és rajongói együtt énekeltek Kiskunhalason, a Hõsök ligetében

Vigasságok

sárlási lehetőség is lesz, elvitelre és helyben fogyasztásra 1100 Ft/adag áron. A Sóstó Fürdő családi napjának házigazdái Vágó Piros és Abaházi Csaba, a Class FM népszerû műsorvezetői lesznek. Vadkerti Mónika

F Janza Kata a kisszállási ünnepi gálán

Állami ünnepünk alkalmából Halason és a térségben is számos rendezvénnyel várták a közönséget. Városunkban, a Hősök liF Aradi Tibor és Varga Ferenc getében voltak bemutatók, koncertek, de többek között Pirtón, Zsanán és Kisszálláson is kulturális összeállítással, szórakoz- F Égetõ Lászlóné József Pirtón tató műsorokkal és bállal kedveskedtek az érdeklődőknek. Pirtón már az ünnep előestéjén, 19Király Viktorra, aki a VIVA Cometen én elkezdődött az ünneplés. Ara- ták, ahogy a bálon is ők játszottak. ket a helyi közönségnek a Hősök elnyerte az Év férfi előadója címet di Tibor és Varga Ferenc József hu- Kiskunhalason zenés, táncos be- ligetébe. és ehhez méltó műsorral érkezett. morista szórakoztatta a közönséget mutatók és koncertek voltak. A Zsanán falunapot tartottak au- Aki pedig mulatni akart, megtehetpoénjaival. Égető Lászlóné dalok- Dokk Party, majd az X-Faktor leg- gusztus 20-án. A nevetőizmokat te a 3+2 koncertjén. kal érkezett, a zenei kíséretet Lajkó utóbbi szériájának ezüstérmes csa- Polgár Peti és Ihos József dolgoz- A kisszállásiak nívós szórakoztaPéter és muzsikustársai biztosítot- pata, a ByTheWay hozott slágere- tatta meg. Sokan voltak kíváncsiak tásáról az Operettszínház sztárjai

F Ihos József Kató néniként gondoskodtak. Janza Kata, Dolhai Attila és Mészáros Árpád Zsolt az Elisabeth bajai előadása előtt adott ízelítőt a musicalből és még sok-sok népszerű dallal megörvendeztette a népes közönséget. Kép-szöveg: Pál László


Nekünk énekel

Nagyon készül kiskunhalasi koncertjére Miklósa Erika. Évek teltek el azóta, hogy legutoljára szülővárosában énekelt, ezért különleges repertoárral kedveskedik majd a nézőknek. – Tényleg régen volt már az, amikor Kiskunhalason énekeltem. Ezért is örültem a szervezők felkérésének – nyilatkozta a Tükörnek Miklósa Erika. Városunk szülötte, díszpolgára, aki a világ operaszínpadainak elismert művésze különleges műsorral készül a halasi fellépésre. – Elég vegyes lesz a repertoár. Énekelek majd az opera műfajából is, de lesznek könnyedebb dallamok is. Biztos elhangzik egy-két dal a legutóbbi, Másképp című lemezemről is. Úgy gondolom, hogy a komolyabb műfaj tökéletesen megfér a sanzonok, spanyol dallamok mellett. Ezúttal is Harazdy Miklós kísér majd zongorán, nagyon készülök a fellépésre – árulta el lapunk érdeklődésére a Kossuthdíjas művésznő. Elmondta azt is, hogy már nagyon sokan keresték szülővárosából, akik jelezték neki, egészen biztosan ott lesznek majd a koncerten. A várakozás óriási a fellépés iránt, ugyanis Miklósa Erika énekére a világ valamennyi neves operaszínpadán hatalmas az érdeklődés. Nem véletlen, hogy hónapokra előre be van táblázva, éppen ezért nagy dolog a halasi koncert. Mint a szervezőktől megtudtuk, a jegyek szépen fogytak, már az első pillanatoktól kezdve jelentős érdeklődés volt Miklósa Erika koncertje iránt. Szinte biztos, hogy telt ház fogadja a mûvésznõt a baptista imaházban. JL

2014. augusztus 27. • Jubileumot ünnepelnek. Az év ennek jegyében telik? • Igen, az egész év bármelyik koncertjére rámondhatjuk. Az együttes 1964. április 12-én alakult, akkor voltam húszéves – mondta Molnár Gyula, a zenekar alapítója és vezetője. – Szegeden, az Ifjúsági Házban volt az otthoni nagykoncert április 26-án telt ház mellett. Budapesten, a Városmajorban július 5-én koncerteztünk. Közben amerre járunk, mindenütt azt mondjuk, hogy az a jubileumi körúthoz tartozik. • Milyen műsorral készültek Falusi Mariannal együtt? • Nemrég volt egy Muzsikáló Udvar rendezvény Szegeden, de az eső miatt a városháza udvara helyett az Ifjúsági Házban tartották. Mariannal ott találkoztunk először. Kezdetben féltünk ki-

csit, de nagyon jól össze tudtuk egyeztetni a számainkat. Nagy siker volt. • Miben hoz újat az együttműködésük? • Szavakban kifejezni nehéz, mert Mariann elég széles skálán énekel. Nemcsak standard számokat, hanem modernebb dalokat is előad. Például Ella Fitzgeraldtól a Mr. Paganinit vagy Leonard Cohentől a Hallelujah-t, ami egy felkapott sláger. Nekünk az a lényeg, hogy az énekest szolgáljuk. Ha ő ezt akarja énekelni, akkor nem probléma kísérni. F Molnár Gyula 70, zenekara 50 éves • A 45. születésnapra készült CD. Most lesz-e lemez? • Igen, teljesen új számokat vettünk fel. A koncerten ezekből és a régebbi számainkból is szemezgetMolnár Gyula idén 70 éves. Zenekarát fél évszázaddal ezelőtt tünk, játszottunk. Az album címe: alapította. E kettős jubileum határozza meg a szegedi Molnár Molnár Dixieland Band 50 éves jubileum. Pál László Dixieland Band számára a 2014-es esztendőt. fotó: pozsgai ákos

kultúra

fotó: nánási pál

14

Jubileumi év

20 éves a Csipkevarró

Halas szobrai egészen különlegesek. Más városoktól eltérően nem a nagy nemzeti hősökről készültek a város közterein felállított legjelentősebb szobrok, hanem a helyi, lokális értékeket megjelenítő eseményekről, helyi hírességekről. Nincs életnagyságú Petőfi vagy Kossuth szobor, de van Kuruc szobor, a halasi halottakra emlékező I. és II. Világháborús emlékmű. A helyi értékeket megjelenítő, kiemelkedő köztéri szoborkompozíció a Csipkevarró szobor. Mezőfi Mojzer Ilona első halasi mûve Thorma János mellszobra volt, 1992-ben. Barth Károly készítette a A Csipkeház parkjának Kossuth utcai portálja előtt következő évben, 1993-ban a Bethlen Gábor téren 20 éve, 1994. augusztus 20-án adták át a Csipke- felállított Hollós kutat. Első, közös halasi munkájuk varró szobrot. A szobor megszületésének előzmé- volt a Csipkevarró. A szobor kompozíciója azt a jelnye igen érdekes. A rendszerváltást követően Tóth legzetes pillanatot örökíti meg, amikor a széken ülő Zoltán polgármester felvette a kapcsolatot a Halas- és csipkét varró Markovits Mária fölé hajol Dékáni ról elszármazott, Németországban élő Mezőfi Mojzer Árpád, a csipke ideájának szülőatyja, és érdeklődIlona szobrásznővel. Õ a szintén magyar származá- ve figyeli a majdani halasi csipke megszületésének sú férjével, Barth Károllyal több munkáját közösen pillanatát. Markovits Mária a császári udvar fehérkészítette Németországban és Magyarországon. nemű varrója volt, és az ő érdeme a halasi csipke Ennek ellenére önállóan is sok munkájuk született. varrástechnikájának kidolgozása, majd később évtiTelt házas nótaest. Eddig is lehetett tudni, hogy a magyar nóta népszerű. Ezt újra és újra bizonyítják helyi rendezvények. Legutóbb az Él a magyar nóta című vacsorás műsorra telt meg zsúfolásig érdeklődőkkel a Végh-kúria galériaterme. Sós Dezső zöldbabos marhalábszárpörköltet készített 70 személyre. Az Életműdíjas mesterszakács elárulta, régi családi recept alapján főzött. – Tartalmas, laktató, zaftos étel. Rengeteg városban megfőztük már és mindenütt nagy sikere volt – tudtuk meg. – Burgonyás, zöldbabos, tejfölös, kapros – tette hozzá, mikor a hozzávalókról érdeklődtünk.

zedeken át a csipkevarró műhely vezetése. Dékáni Árpád a Református Gimnázium első, főiskolát végzett rajztanára volt, aki népi színdarabokat rendezett az Úri Casino színpadán (ma Közösségek Háza), és fő törekvése volt a hajdani Kun csipke életre keltése. Utóbbi igyekezetében volt társa és segítője Markovits Mária. Kettőjük együttműködéséből született meg 1902-ben a halasi csipke. Az első csipkék Dékáni tervei alapján készültek, és szecessziós formavilágú, színes csipkék voltak. Nem sokan tudják, de a halasi csipkével jelent meg a kor legjelentősebb, modernista stílusáramlata, a szeceszszió. Ez is teljesen egyedi jelenség, ami talán csak a pécsi Zsolnay Gyár működéséhez hasonlítható. A város további szecessziós emlékei a Kuruc szobor (1903) és a Városháza (1905-06). A Csipkevarró szobra városunk hírnévhozó múltjának egyik legjelentősebb eseményét ábrázolja és ebben az értelemben a kollektív időpillanat, a kollektív múlt kiemelkedő jelentőségű jelképe, amely a Mezőfi Mojzer–Barth házaspár szobrászéletművében is kiemelkedő jelentőségű. Ez az alkotás potenciális főtéri szobor, mivel ilyen máig nincs városunkban. A szobor építészeti környezete Kuminka István főépítész munkáját dicséri. Kép-szöveg: Szűcs Károly

F Aki kérte, elhúzták a nótáját Négy óra múltán emelték le a lángokról a bográcsot, kezdődhetett a vacsora és a nótaest. A jó hangulatról a 100 Tagú Cigányzenekar három muzsikusa gondoskodott, akiktől

F Sós Dezsõ kérni is lehetett nótát. – Egy hármas Halasra is eljött hegedű kontra nagybőgővel és énekkel. Azzal a céllal szerveztük a nótaestet, hogy szórakozhassanak, akik szere-

tik ezt a műfajt. Többen dolgozunk, hogy legyen jelene és legfőképpen jövője a magyar nótának – mondta Schneider Pál szervező. Kép-szöveg: Pál László


2014. augusztus 27.

kultúra

15

fotó: pozsgai ákos

Szeret tanár bácsi lenni

F Falusi Mariannt a Zöld-híd elnök Mongyi Marianna köszönti

Jó együtt

Falusi Mariann operaénekesként diplomázott, de szívesen koncertezik több műfajt képviselve. Pályája kezdetétől fellép jazz zenekarokkal, a nagyközönség azonban a Pa Dö Dő slágerei révén ismerte meg és szereti nagyon. • Nem először jár Halason. Milyen emlékek kötik a városhoz? • Szerintem nincs olyan város és falu az országban, ahol ne lettünk volna az elmúlt 26 évben a Pa Dö Dővel, és én szólóban is elég sok helyen megfordultam. Nem is az a fontos, hogy mi milyen emlékeket őrzünk a városokról és a falvakról, hanem az, hogy rólunk milyen emlékeket őriznek. Most sorra járunk olyan helyekre, ahol régen énekeltünk. Tizenkét év után voltunk például a medgyesegyházi dinnyefesztiválon. Úgy hiszem, Halas is egy olyan hely, ahová visszajárunk. • Legutóbb egy ökobálon vett itt részt a Zöld-híd egyesület szervezésében. Ezek szerint a környezetvédelmet is nagyon fontosnak tartja. • Igen, mindenképpen fontos. Szoktak keresni az ökos lányok, most is hoztak nekem gyönyörű virágot. A környezetvédelem nemcsak úgy fontos, hogy mondjuk, tenni is kell érte. Kormány-, állami és országos szinten vannak nagy célkitűzések, hogy mit valósítsunk meg. Szerintem a legfontosabb az, hogy az ember a saját kis környezetében megtegye azt, amit megtehet. Így állhat össze az egész egyben, nagyban. A környezetvédelem mindenkinek itt kell, hogy elinduljon, utána lehet csatlakozni olyan kezdeményezésekhez, amik már valami fajta hívó szó után jönnek létre. • Mindezzel párhuzamosan az éneklés is nagyon fontos. A jazz meghatározó volt pályája elején, most újra előtérben van. • Igen, jazz kategóriában nyertem a Ki mit tud?-on ’83-ban, de a főiskolán

operaénekesként végeztem. Évekig dolgoztam jazz zenekarral, meg aztán Györgyivel a Pa Dö Dő-ben, ami töretlenül tart. A jazz közben mindig feltűnt, előjött. Azok, akik ezt tudják, együttműködnek velem ezekben a törekvéseimben. Arató Sándor, akit már nagyon régóta ismerek és több bulit szervezett nekem különböző felállásban, azt mondta, nagyon nagy célja, hogy összehozzon a Molnár Dixieland Band-del. Pár héttel ezelőtt Szegeden nagyszerűen sikerült ez a találkozás. A jövőben, ahol csak tudunk, fellépünk együtt, és ennek nagyon örülök. Kiskunhalas a második állomás volt. • Milyen dalokat hozott? • A tradicionális bluestól kezdve Leonard Cohenig sok mindent, ami a dixieland műfajának jól áll. Itt most nem én vagyok a főszereplő, itt a Molnár Dixieland Band zeneszeretete a lényeg. Én ehhez csatlakozom, és együtt jól érezzük magunkat. • A Pa Dö Döről volt már szó, az együttessel kapcsolatos újdonságokról viszont még nem. Hogyan tovább? • Nagyon fontos volt nekünk, hogy összeállítsuk az életművünket, az első 25 évet. Nem hagytuk a rajongóinkat CD nélkül. Hála Istennek, a Facebookon nagyon komoly táborunk van, és megszavaztattuk a legnépszerűbb számokat. Ez alapján kialakult egy sorrend több, mint 30 dallal, mi pedig digitalizálva, lemez formájában megjelentettük. Budapesten, a Városmajorban nagy sikerű koncertünk volt, telt házzal, őrjöngtek. Nagy boldogság ez. Pál László

Király Viktor New Yorkban született, de most már Budapesten él. Rendszeresen járja az országot, és azt mondja, tetszik neki a vidéki élet. Interjúnkban aktuális tervei mellett az is szóba került, hogyan érezte magát élete első magyaros lagzijában. A 2008-as Megasztár győztes énekesével a zsanai falunapon beszélgettünk. Õszi pihenõ után nagykoncert

• A Dal, A nagy duett és Az ének iskolája adásai után jött el számodra a nyári szünet. Menynyit sikerült pihenned a sok fellépés mellett? • A nyár nekünk, énekeseknek a legforgalmasabb időszak, nem nagyon van lehetőség nyaralásra. Azt tervezem, hogy inkább ősszel megyek el valahova. • Tervezel nagykoncertet is. Hol tartanak az előkészületei? • A helyszín még nem biztos, de a nagykoncert ténye az. Úgy tervezzük, hogy decemberben lesz. A pontos dátumot hamarosan közölni fogjuk mindenkivel. Nagyon-nagyon készülődünk. Nagyon örülünk, hogy elértünk egy olyan szintet a menedzsmenttel együtt, hogy be merjünk vállalni egy ekkora bulit. Reméljük, jó sokan jönnek. • Addigra kész lesz az új album? • Így van. Egyértelműen úgy jöttek össze a szálak, hogy ez egy lemezbemutató koncert is lesz. Most is dolgozom az albumon, nagyon várom. Szerintem tökjó lesz négy év után végre kiadni egy lemezt. • Angol vagy magyar nyelvű lesz? • Angol, de lesz rajta két-három dal, ami magyar nyelven szólal meg. Nagyon-nagyon örülök ennek. Nagyon jó szerzőtársam van, akivel úgy írjuk a szöveget, hogy az mégiscsak az enyém legyen. Lépésről lépésre segít nekem, mert én nem tudok magyarul szöveget írni. Amikor elkészül, szerintem bátran mondhatom, hogy őszintén jött. Nemzetközi karrier • Nagy siker a DMC-vel közös számotok. Lesz-e folytatása? Hogyan tovább? • Tartjuk a kapcsolatot. Konkrét tervek a folytatás szempontjából nincsenek jelen pillanatban. Nemrég volt egy nagyon sikeres koncertünk New Yorkban a nővéremmel együtt. DMC volt a vendégfellépő, nagyon jó fej. Nem tervezgetünk görcsösen. Ami jön, az jön. DMC-vel e-mailezgetünk, beszélgetünk tervekről, de lesz, ami lesz. • Folyamatosan járod az országot. Zsanán is meghívtak téged. Mennyire tetszik a vidéki élet? • Nagyon szeretem. Nemrég voltam életem első igazi lagzijában. Nagyon nagy élményt jelentett, mert nekem ez még idegennek számít. Élveztem, hogy egész este ment a buli. Teljesen más volt a hangulat, mint

F Négy év után új lemeze lesz Király Viktornak Pesten. Olyan önfeledten tudnak szórakozni az emberek. Nagyon boldogok, mosolyognak, és ezáltal én is boldog vagyok. Attól féltem, az egész este arról szól majd, hogy ha itt vagy Viktor, énekelj nekünk! Ez az elején így volt, azután mintha befogadtak volna a családba, én is ugyanúgy részese voltam a bulinak. Jó volt nagyon. Az ének iskolája • Szeptember 1-jén indul az oktatás, Az ének iskolája viszont tavasszal, a második félévben szokott kezdődni. Lesz-e folytatása? • Azt a hírt kaptam, hogy lesz – lekopogja –, de ez még nem hivatalos hír. Remélem, lesz, mert ez sikeres és nagyon kedvelt műsor. Sokkal inkább foglalkozunk a gyerekekkel, mint bármilyen más tehetségkutatóban. Amikor arról van szó, mi tényleg tanítunk. • Szeretsz tanár bácsi lenni? • Szeretek. Ez egy új feladat nekem. Az elején féltem tőle. Azt hittem, nem leszek megfelelő erre a szerepre, mert úgymond építem a saját zenei karrierem, és nem lesz időm foglalkozni a gyerekekkel. Rájöttem, hogy nagyon is van időm. Szokták mondani, hogy mindenkinek van egy szabad órája. Ez csak attól függ, hogy akarja-e az ember. Rájöttem, hogy akarok erre időt fordítani. Kaptunk egy naptárat kötelező és nem kötelező megjelenésekkel. Én mindegyiken ott voltam, mert ez a gyerekeknek nagyon sokat számított. Sokkal magabiztosabban mentek fel a színpadra. Sokat segített nekik a felkészülésben. Kép-szöveg: Pál László


16

hirdetés

Márkaszerviz keres gépjárművillamossági-műszerészt, vagy autóvillamosságban jártas autószerelőt. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a feherszilvia@ kbautoteam.hu email címen lehet. A-479 Vezető beosztásba munkatársat keresünk az alábbi feltételekkel: mérlegképes könyvelői, vagy közgazdász végzettség, legalább 3 év szakmai tapasztalat pénzügy-könyvelés területén, számítógép és Office kezelése haladó szinten, B kategóriás jogosítvány. Angolnyelv-ismeret előnyt jelent. Fényképes önéletrajzokat a juhasztibor@ kbautoteam.hu email címre kérjük. A-689 Németországi munkára, azonnali kezdéssel keresünk németül jól beszélő házvezetőnőt, egyedülálló idős hölgyhöz. Nem betegápolás. Tel.: 06 30/870-12-54 A-1845 Építőipari cég keres építésvezetőt, valamint építőipari szakmunkásokat és segédmunkásokat. Tel.: 06 30/526-90-94 A-1846 Adminisztratív munkakörbe keresünk angolnyelv-tudással munkaerőt. Fényképes önéletrajzokat várunk Kiskunhalas, Pf. 31. A-1847 Bádogost, és technológiai szigetelésben jártas dolgozót felveszünk. Tel.: 06 70/466-84-04 A-1848 A Faddikorr Kft. (Kunfehértó) keres lakatos szakmunkásokat és AWI hegesztőket! Email: info@ faddikorrkft.hu. Tel.: 06 30/299-71-12 A-1849 Agilis, tárgyalóképes építész műszaki vezetőt és előkészítőt keresünk felső- vagy középfokú végzettséggel, B kategóriás jogosítvánnyal, 5 éves szakmai gyakorlattal. Tel.: 06 30/279-06-22 A-1850 Munkatársat keresünk reklámfeliratok ragasztására, reklámtáblák szerelésére. Kézügyesség, szerelésben való jártasság szükséges. Bemutatkozó leveleket a dekartbt@gmail.com címre várjuk. www.dekart.hu A-1851 Soltvadkerti műanyagüzembe gyakorlattal rendelkező karbantartót keresünk. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a következő email címen: gyimo@ bsplastic.hu. Tel.: 06 20/406-95-26 A-1852 Értékesítőket felveszünk jó kommunikációs készséggel irodai munkára! Vidékiek bejárási költségéhez hozzájárulunk! Jelentkezni személyesen: CAR-TEX Halas Kft. Kiskunhalas, Szénás u. 15. A-1853 Nemzetközi gépkocsivezetőt keresek, heti váltással német viszonylatra. Tel.: 06 30/96-76-292 A-1854 Szakképzett szakácsot keresünk. Tel.: 06 70/330-54-58 A-1855 Konyhai kisegítőt keresünk. Tel.: 06 70/330-54-58 A-1856 Szitanyomó/nyomdai kisegítő munkatársat keresünk. Jelentkezés: info@flextec.hu. A-1802 Országos direktmarketing munkához előadókat keresünk, kiemelten magas kereseti lehetőséggel. Feltételek: jó kommunikációs készség, érettségi, B kategóriás jogosítvány. Tel.: 06 70/31-75-123 (17 órától) A-1815 A Radix Kft. orvostechnikai műszer gyártáshoz keres mérnökasszisztenst Kiskunhalasra. Angolnyelv-tudás és programozói számítógépes ismeret előny. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a halasmunka@gmail.com címen. A-1819 Jó kommunikációs készséggel, B-s jogosítvánnyal és vezetési rutinnal rendelkező munkatársat keresek, vidéki munkavégzéssel, aszszisztensi munkakörbe! Jó fizetési lehetőséggel! Tel.: 06 20/467-28-70 (délutáni órákban) A-1800 Informatikai mérnökasszisztens középfokú angolnyelv-vizsgával munkát keres. Tel.: 06 30/71-85-355 A-1823

Anyakönyvi hírek Születtek: Szekeres Rebeka Viktória (Vörös Adrienn) Pirtó Házasságot kötöttek: Petrohán Gábor és Bartos Fortuna, Árvai Roland és JegyesMolnár Tünde, Aszódi Gábor és Gál Gabriella Anett, Kocsis Zoltán Ferenc és Varga Zsuzsanna Meghaltak: Szamosfalvi Imréné Nagy Ilona (Harkakötöny)

2014. augusztus 27. Gazdaasszony házkörüli munkára munkatársat keres, bentlakással. Tel.: 06 30/501-88-57 A-1824 Nemzetközi gépkocsivezetőt keresünk. Érdeklődni személyesen, Kiskunhalas, Átlós út 31-33. Tel.: 06 30/913-55-01 A-1806 Szakácsot felveszünk. Tel.: 06 70/340-45-40 A-1857 Házaspár mezőgazdasági munkát keres, férfi tagja tökéletesen beszél németül. Tel.: 06 30/78-88-636 A-1858 Házvezetői, betegápolói munkát keresek hoszszú távra, külföldön is, nyelvismeret nélkül. Tel.: 06 70/20-75-385 A-1859 A Halasfa Kft. 2 fő bútor- és épületasztalos tanulót felvesz gyakorlatra! Tel.: 06 70/601-09-89 A-1860 Kútkezelőt keresünk a kiskunhalasi Edo töltőállomásra. Jelentkezni a benzinkúton lehet fényképes önéletrajzzal. A-1861 Takarítást vállalok. Tel.: 06 30/561-24-14 A-1862 Kiskunhalasi Tesco-ba szeptember 16-i leltárra keres a Biztos Kész Iskolaszövetkezet diákmunkásokat nappalos és éjszakás munkaidőbe. Nettó órabér nappal: 531 forint, éjszaka: 678 forint. Jelentkezni: csilla@biztoskesz.hu címen lehet. A-1863 Számítástechnikai feladatok ellátására keresünk WordPress, Office, HTML szerkesztő programokban jártas munkatársat. Bemutatkozó levelet a vektormarket@gmail.com címre várjuk. A-1864 Nemzetközi forgalomban jártas tehergépjárművezetőket keresek. West Halas Truck Kft. Tel.: 06 70/620-14-90 A-1865 Kiskunhalasi gyorsétterembe pultost keresünk. Érdeklődni: wokmagic@freemail.hu. A-1866 Kiskunhalasi gyorsétterembe szakácsot keresünk. Érdeklődni: wokmagic@freemail.hu. A-1867 Soltvadkerti műanyagüzembe munkatársat keresünk. Bérezés megbeszélés szerint. Tel.: 06 70/50-30-555 A-1868 Libatömőt keresek. Tel.: 06 70/339-81-99 A-1869 Műanyagüzemünkbe gépkezelő és kisegítő munkakörökbe segédmunkásokat keresünk. A fényképes önéletrajzokat az info@rollo.hu címre várjuk. A-1870 7. osztályos korrepetálót keresünk délutánonként. Tel.: 06 30/65-59-342 A-1896 Napos csibék és jércék eladóak. Tel.: 06 70/64-44-726 Kiskutya házával ingyen elvihető. Tel.: 06 30/535-98-66

A-1871 A-1872

Raktárak, irodák bérelhetők a volt a Levi’s területén. Már 300 Ft +áfa/m2/hó ártól. Tel.: 06 20/92-70-946 A-1285 Újépítésű munkásszállón szobák kiadók, 20 fős csoport fogadására is alkalmas. 800 Ft/áfától/fő/ nap. Tel.: 06 20/483-09-96 A-1286 Szegeden lakás kiadó. Tel.: 06 20/911-45-42 A-1873 Kertes ház kiadó. Tel.: 06 70/29-55-511 A-1874 Csendes, szép, parkosított környezetben, 3 szobás, nappalis, 2 fürdőszobás, kényelmes, erkélyes lakás udvarral, hosszú távra kiadó. Tel.: 06 70/406-52-92 A-1875 Mélykút központjában kb. 100 m2 üzlethelyiség kiadó (főút mellett)! Tel.: 06 77/460-098, 06 30/219-75-17 A-1826 Kiskunhalason keresek KIADÓ 3 szobás házat vagy lakást (35.000 forintig). Munkahely van, kaució 2 havi lehetséges. Tel.: 06 70/577-94-63 A-1876 Szegeden 49 m2-es lakás kiadó, eladó. Tel.: 06 30/654-50-82 A-1877 Eladó új szúnyogháló, redőny nélküli erkélyajtóra. Mérete: 219x68 cm. Tel.: 06 20/491-98-21 A-1878 Akác fűrészpor eladó. Tel.: 06 77/423-553 A-1879

Bontásra autót veszek. www.autobontokalocsa.hu Tel.: 06 30/432-62-26 A-1831 Veszek rossz elektromos dolgokat. Tel.: 06 20/255-65-20 A-1832 Nyári vásár 30-50% árengedménnyel. Cipődiszkont Kiskunhalas, Szilády u. 1. A-1833 Kukorica 5300 Ft/q, szója 16.000 Ft/q. Tel.: 06 30/32-33-789 A-1834 Tűzifa 2650 Ft-tól! Tel.: 06 20/347-11-47 A-1880 Körbálás lucerna és fűszéna eladó. Tel.: 06 30/498-21-45 A-1882 Eladó 35 méhcsalád méhészeti felszerelésekkel, bekerített 1 kh területű tanyával. Tel.: 06 20/311-71-40 A-1883 Rekettyei út mellett 1 hold szántó eladó. Tel.: 06 20/886-44-14 A-1813 Belvárosban családi ház reális áron eladó. Tel.: 06 30/999-81-88 A-1704 Hajósi présház eladó. Irányár: 2 M Ft. Tel.: 06 30/715-02-52 A-1796 Budapest X. ker. Rózsaliget lakóparkban 1,5 szobás lakás eladó. Tel.: 06 30/619-46-45, 06 30/20-58-259 A-1884 Jánoshalma központjában 2 szobás házrész eladó. Iá.: 2,6 M Ft. Tel.: 06 20/40-33-573 A-1885 Kiskunhalason Kölcsey utcában 597 m2 építési telek eladó. Tel.: 06 20/982-61-68 A-1886 Szegeden panellakás eladó. Tel.: 06 70/408-08-10 A-1887 Budapest, Corvin-sétány melletti, 45 m2-es, 1 szobás erkélyes téglalakás eladó. Udvari parkolás. Tel.: 06 30/657-00-32 A-1888 Felsővárosban családi ház nagy kerttel, melléképületekkel eladó. Tel.: 06 20/568-30-45 A-1889 Kiskunhalason Felsővárosban kisebb családi ház reális áron eladó. Tel.: 06 20/227-40-10 A-1890 Kiskunhalashoz közel Felsőszálláson tanya villannyal, fúrott kúttal, mellékhelyiségekkel, háztájival, erdőterülettel eladó. Tel.: 06 20/411-42-31 A-1891 4 szobás 90 m2-es zöldövezeti lakás a Semmelweis téren eladó. Tel.: 06 20/380-68-60 A-1835 Szegeden 2,5 szobás földszinti lakás eladó. Tel.: 06 20/411-45-23 A-1836 Felsőöregszőlőkben 2002-ben épült családi ház őszibarackossal eladó. Iá.: 11,5 M Ft. Tel.: 06 70/94-22-953 A-1837 Belvároshoz közel 2 generációs családi ház a Vas u. 5. szám alatt családi okok miatt áron alul sürgősen eladó. Tel.: 06 70/31-75-123 A-1838 A tízemeletesben felújított lakás eladó. Tel.: 06 70/44-33-536 A-1840 Belvárosi felújított családi ház reális áron eladó. Tel.: 06 30/270-28-53 A-1842 1 szobás felújított lakás a volt ÁMK-val szemben eladó. Tel.: 06 30/936-13-42 A-1843 Radnóti u. 84. szám alatt családi ház eladó. Iá.: 10 M Ft. Tel.: 06 70/584-48-92 A-1892 Kanizsa téren üzlethelyiségek olcsón eladóak. Tel.: 06 20/29-58-963 A-1893 Lehel utcában I. emeleti 2 szobás lakás eladó. Tel.: 06 20/97-04-383 A-1894 3 ha szántó, kaszáló eladó. 805/61. hrsz. Tel.: 06 30/296-99-22 A-1881 Háromkerekű El-Gó típusú kocsi, mozgássérültnek eladó. Tel.: 06 20/886-44-14 A-1814 Mazda Premacy 2003. évj. dízel, VW Polo 2000 évj. dízel eladó. Tel.: 06 30/498-21-45 A-1895 Veterán Mercedes esküvőre kiadó! Tel.: 06 20/483-09-96 A-1636 Épületenergetikai tanúsítás. Ocskó László Tel.: 06 20/91-35-535 A-1528

Nézze digitálisan jó minõségben a HALAS TV-t

MÛSORAJÁNLATUNK: Augusztus 27. szerda 00:00 Képújság 07:00 Híradó/kedd (ism.) 07:30 Sport Magazin (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Sport Magazin (ism.) 12:30 Híradó/kedd (ism.) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/szerda 19:20 Képviselői beszámoló 19:30 Beszéljünk róla 20:00 Híradó/szerda (ism.) 20:20 Képviselői beszámoló (ism.) 20:30 Beszéljünk róla (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/szerda (ism.) 22:30 Beszéljünk róla (ism.) 23:00 Képújság Augusztus 28. csütörtök 00:00 Képújság 07:00 Híradó/szerda (ism.) 07:30 Beszéljünk róla (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Beszéljünk róla (ism.) 12:30 Híradó/szerda (ism.) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/csütörtök 19:20 Zöld Percek 19:30 Kultúrkép – kulturális magazin 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:30 Kultúrkép – kulturális magazin (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/csütörtök (ism.) 23:00 Kultúrkép – kulturális magazin (ism.) 23:30 Képújság Augusztus 29. péntek 00:00 Képújság 07:00 Híradó/csütörtök (ism.) 07:30 Kultúrkép – kulturális magazin (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Kultúrkép – kulturális magazin (ism.) 12:30 Híradó/csütörtök (ism.) 13:00 Képújság 17:55 Műsorajánló 18:00 PONT – ifjúsági magazin (12) 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/péntek 19:20 Képviselői beszámoló 19:30 Megyei Krónika (ism.) 20:00 Híradó/péntek (ism.) 20:20 Képviselői beszámoló (ism.) 20:30 Megyei Krónika (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/péntek (ism.) 22:30 Megyei Krónika (ism.) 23:00 PONT – ifjúsági magazin (12) 00:00 Képújság Augusztus 30. szombat 00:00 Képújság 08:00 Híradó/péntek (ism.) 08:30 Kultúrkép (ism.) 09:00 Képújság 12:00 Megyei Krónika (ism.) 12:30 Híradó/péntek (ism.)

13:00 Képújság 17:20 Képviselői beszámoló (ism.) 18:00 PONT – ifjúsági magazin (12) 19:00 Sport Magazin (ism.) 19:30 Kultúrkép – kulturális magazin (ism.) 20:00 Beszéljünk róla (ism.) 20:30 10 éve történt (ism.) 21:00 Képújság Augusztus 31. vasárnap 00:00 Képújság 15:00 A Halasi Csipke – érték, szépség 1902 óta 15:30 Esélyes – esélyegyenlőségi magazin 16:00 Megyei Krónika (ism.) 16:30 Beszéljünk róla (ism.) 17:00 Kultúrkép – magazin (ism.) 17:30 10 éve történt (ism.) 18:00 A Halasi Csipke – érték, szépség 1902 óta 18:30 Híradó/hétfő (ism.) 19:00 Híradó/kedd  (ism.) 19:30 Híradó/szerda (ism.) 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:30 Híradó/péntek (ism.) 21:00 Képújság Szeptember 1. hétfő 00:00 Képújság 07:00 PONT – ifjúsági magazin (12) 08:00 Képújság 12:00 PONT – ifjúsági magazin (12) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/hétfő 19:20 Képviselői beszámoló 19:30 10 éve történt 20:00 Híradó/hétfő (ism.) 20:20 Képviselői beszámoló (ism.) 20:30 10 éve történt (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/hétfő (ism.) 22:20 Képviselői beszámoló (ism.) 22:30 10 éve történt (ism.) 23:00 Képújság Szeptember 2. kedd 00:00 Képújság 07:00 Híradó/hétfő (ism.) 07:20 Képviselői beszámoló (ism.) 07:30 10 éve történt (ism.) 08.00 Képújság 12:00 10 éve történt (ism.) 12:30 Híradó/hétfő (ism.) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/kedd 19:20 Képviselői beszámoló 19:30 Sport Magazin 20:00 Híradó/kedd (ism.) 20:20 Képviselői beszámoló (ism.) 20:30 Sport Magazin (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/kedd (ism.) 22:30 Sport Magazin (ism.) 23:00 Képújság online műsorújság www.halasmedia.hu A mûsorváltozás jogát fenntartjuk.


2014. augusztus 27. Augusztus 28. Miklósa Erika világhírű operaénekesnő, Kiskunhalas díszpolgára hamarosan újra városunkban koncertezik. Előadása augusztus 28-án 19 órakor kezdődik a baptista imaházban a Halasi Hetek Fesztivál kiemelkedő zenei eseményeként. London, Párizs, Milánó, München és New York operaszínpadai után a helyi kö-

zönséget kápráztatja el tehetségével a Kossuth-díjas művésznő Harazdy Miklós zongorakíséretével. Az operacsillag büszkén vallja: „Elmenetelen soha, hazajövetelen állandóan képviselője augusztus 29-én 19 gondolkozik. Szüksége van a magyar órakor ad koncertet Kiskunhalalevegőre és a magyar földre.” son, a Hősök ligetében. A tévénéző közönség a Vidám Augusztus 29. Vasárnapból ismerheti, ahol ő írja Pajor Tamás az Amen és az Össz- az elhangzó dalok egy részét. Paközmű frontembere, a szózene jor Tamás előadó, prédikátor és üzletember, aki pozitív példát kíván közvetíteni. Szerinte az a zene, amit a Neurotic együttes óta csinál, sokkal érettebb és átütőbb. Heti szinten találkozik olyan emberekkel, akiknek azt jelentik a dalai, hogy Isten felé fordulnak és helyrejön az életük.

fotó: Rékasi rami

• Ő egy roma édesanya, akinek mindene a család. Központi figura, a származásából fakadó társadalmi hátrányok ellenére erőn felül próbálja összefogni és rendezni a családja életét – tudtuk meg Nyári Anikótól. • A próbák nyár elején kezdődtek. Mennyire volt nehéz azonosulni a szerepeddel kezdetben? • Nem volt könnyű feladat, mivel egy teljesen más életfelfogású családból származom. Igyekeztem megtalálni a bennünk rejlő közös pontokat, ezekből kezdtem építkezni. Elvira is anya, aki hozzám hasonlóan mindent megtenne a gyermekeiért. Ez az ő legfőbb mozgatórugója. A másik nehézséget az okozta, hogy Elvira az eddigi legnagyobb szerepem. Szinte végig a színpadon van, rengeteg szöveggel. De nagyon szeretem, mert roppant hálás szerep, és nagy kihívás számomra. • Miért érzed magadhoz közelebb most már?

17

programkosár

Elvira Halason

A Halas Teátrum szeptember 19-én 19 órakor és 21-én 17 órakor mutatja be az Elvira címû tragikomédiát a Közösségek Házában. A címszerepet Nyári Anikó alakítja.

ajánlat

• A próbafolyamat végén járunk, most már úgy érzem, teljesen megfejtettem és megértettem őt. Nagyon csodálom, amiért a legnehezebb helyzetekben is képes megőrizni a józan eszét és méltóságát. Élete legnagyobb bukásakor is azon van, hogy minden erejével úrrá legyen a családban eluralkodó káoszon. Nagyon tanulságos volt számomra. • Mit kívánsz közvetíteni az általad megformált karakterrel? • Nagyon fontosnak tartom, hogy megértsék az emberek: az élet egyikünk számára sem könnyű. De talán a magyar romák számára sokkal nehezebb, mert nekik évszázados előítéletekkel kell megküzdeniük, és megfelelniük egy más tradíciókkal, szokásokkal bíró országban. P. L.

Augusztus 30. Aki hétvégén sem rest korán kelni, és még a sportos életmód gyakorlásához is kedvet érez, csoportos bringázásra indulhat reggel 7 órakor a Közösségek Háza udvaráról. A IV. Szabadkai Kulturális Napok keretében Szabadka–Palics az úti célja a IV. Barátság Kerékpártúrának. A rendezvény védnöke: dr. Becsey Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésért felelős helyettes államtitkára. Akik úgy döntenek, hogy Halason

maradnak, azokat előbb – reggel fél 9-kor – a főtéren zenés gyülekezővel, fúvós muzsikával, majd 10-től a Sóstón várják programokkal. A köztes távot ki-ki futva vagy biciklivel teheti meg. Lesz halászléfőző verseny, Lyra és Tremolo-koncert, betyárolimpia, torna a Zumbarinákkal, Szilaj citeramuzsika, akadályverseny és tánc minden mennyiségben. A Sóstó fürdő bálon a Melodyland szolgáltatja a talpalávalót. Műsorvezetők: Vágó Piros és Abaházi Csaba. Ha kedvet kaptál a programokhoz, irány a Sóstó: „Csipkedd magad!” További infók a 2. és a 13. oldalon. A Szilády Áron Református Gimnáziumban jubileumi könyvbemutató lesz. Az iskola 350 éves történetéről szóló kötettel augusztus 30-án 15 órától ismerkedhetnek meg az érdeklődők az intézmény dísztermében. Jövő heti előzetes A IV. Szabadkai Kulturális Napok folytatódik. A Közösségek Házában szeptember 4-én Szajkó István festőművész képeit mutatják be és a kArc-sorozat keretében irodalmi est is lesz Kosztolányi Dezső életműve alapján. A Garden Quartet szeptember 5-én koncertezik. Mûemléképületünknél szeptember 6-án 16 órától ismét lesz Zenélő Szélmalom a Pásztortűz Egyesület szervezésében prózás, zenés, táncos produkciókkal. A hagyományos halasi programról a Duna Tv augusztus 28-án 12.30kor kezdõdõ Kívánságkosár címû műsorában is szó lesz. Vendég Bakó Katalin népdalénekes és Végső István, a Pásztortűz Egyesület elnöke. P. L.


18

sport

2014. augusztus 27.

innen  onnan Érmeseink

Hétvégén az Ikarus pálya adott otthont a Budapest Junior, Ifjúsági és Serdülő Bajnokság – Magyar Liga Versenynek, melyen halasi versenyzők is rajthoz álltak. A 2000-ben született Jerémiás Donát – már az Ikarus BSE színeiben – 800 m-es síkfutásban remekelt 2:07,62 perces, új egyéni csúcs időeredménnyel. A győzelmet azonban UTE-s ellenfele szerezte meg, aki 2:07,26-ot tudott, azaz Donát a 0,36 másodperces (!) különbség miatt a dobogó második fokára szorult. Örömmel értesültünk Váradi Krisztina sikereiről is, aki a KARC, megyeszékhelyünk sportegyesületének képviseletében nyerte meg a diszkoszvetést 48,85 méteres dobásával, míg súlylökésben 13,81 méterrel ezüstérmes lett a női Szuper Liga népes mezőnyében. (vk)

Mázsányi hal

Harminckét nevezője volt a hagyományos BSK Kupa pecaversenynek, amelynek a Tóth-tó adott otthont a hétvégén. A résztvevők nem kispályáztak, több mázsányi halat emeltek ki a vízből. A győzelmet Jagodics Zsolt szerezte meg, aki egymaga közel 84 kilónyi kopoltyúst zsákmányolt. A második helyen Sejben István (65,28 kilogramm), a harmadikon pedig Szabadi Attila (58,79 kilogramm) végzett. A legnagyobb halat, egy több, mint 14 kilós példányt Szabadi Attila emelte ki a vízből. A legkisebb halat, egy 19 centis kárászt Burszki Zoárd zsákmányolta, ő lett egyébként a legeredményesebb junior versenyző is. A nők mezőnyében Szabadi Viktória diadalmaskodott, ő 23,8 kilónyi halat fogott az egyébként remek hangulatú versenyen.

Kölyökliga

Idén is vállalja a megméretést a Kölyökligában a Kiskunhalasi Szilády RFC. A halasiaknak négy korosztályban többek között a Mészöly Focisuli, a Vasas, a Budapest Honvéd, a Vác ellen kell bizonyítani, hogy remek utánpótlás-nevelő klub. (jl)

F Még tanulniuk kell A Szarvas ellen kezdte meg a szereplését az NB II-es labdarúgó-bajnokságban a Kiskunhalasi Szilády RFC U14-es és U15-ös csapata. Az első hazai meccsek mérlege vegyes: a „nagyok” simán és megérdemelten verték ellenfelüket, a „kicsik” viszont vereséget szenvedtek. Újoncok egész sorával vágott neki a Kiskunhalasi Szilády RFC U14-es és U15-ös csapata az NB II-es labdarúgó-bajnokságnak. Velez Attila huszonkét pályára lépő játékosának többsége most debütált ebben az osztályban. Ennek megfelelő já-

F Néggyel jobbak voltunk

Egy siker, egy kudarc tékot nyújtottak a pályán. Elsőként az U15 lépett a zöld gyepre. A Bjátéktér talaja kifogástalan volt, a halasiak lendületére sem lehetett panasz, azonban sok hiba csúszott a támadásokba. Velez Attila korholt, dicsért, pórbált javítani a focin. Az RFC két góllal zárta az első félidőt, de az edző nem volt maradéktalanul elégedett. A szünet után sem sokat változott a játék képe, a hazaiak domináltak ugyan, de még mindig sok volt az eladott lab-

da, rossz átadás. Mindezek viszont nem hatottak ki az eredményre, mert a mieink újabb gólokat lőttek, igaz, egyszer a vendégek is beköszöntek a halasiaknak. Összességében magabiztos győzelmet aratott a formálódó csapat, de rengeteg munka vár még a fiúkra, az eredmény miatt dicséret illeti őket. Kiskunhalasi Szilády RFCSzarvas 5-1, a halasi gólokon Papdi Martin 2, Bleszák Csaba 2, Papp Dominik osztozott.

Az U14 kilenc újoncot avatott, és ezt igyekeztek kihasználni a vendégek. A halasi fiatalok a mezőnyben néhány egészen szép megoldással vétették magukat észre, de a kapura szinte veszélytelenek voltak. A szarvasiak viszont kegyetlenül megbüntettek minden hazai hibát és magabiztos győzelemmel távozhattak Kiskunhalasról. Kiskunhalasi Szilády RFC-Szarvas 1-5. Kép-szöveg: Jáger L.

Halasi csoda Hartán Ezüst Bence

Valljuk be, nem sokan fogadtunk volna nagy összegben arra, hogy a Kiskunhalasi FC nyer Hartán a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A sérülések és az eligazolások viszont annyira összekovácsolták a csapatot, hogy gyõztek idegenben, ráadásul az utánpótlás kilenc emberrel szerezte meg a három pontot. A Kiskunhalasi FC csodát tett Hartán. Még talán a játékosok sem remélték, hogy győztesen tudnak hazautazni. Pedig nyertek és nem is akármilyen körülmények között. Kezdjük talán az ifistákkal, akik nem kevesebb mint kilenc emberrel voltak kénytelenek pályára lépni. Hárman ugyanis ki tudja miért, nem utaztak el a csapattal, így az edző Gerner Daninak kilenc játékost kellett pályára küldeni a szokásos tizenegy helyett. Úgy tűnik, hogy így is tud játszani az U21, mert 3-2-re győztek a teljes csapattal és cseréket is bevető hazaiak ellen. A halasi gólokat Csillag Dániel 2 és Lavati Alex szerez-

te. Óriási küzdelem, szép halasi győzelem volt. A felnőtteknél, akik valójában zömében ifjúsági korúak nem volt létszámgond, igaz, egy kapus- és egy mezőnycsere ült a kispadon. Tápai Tibornak a sérülések és a hirtelen eligazolások jelentettek fejfájást, de a pályára lépők mindent megtettek a sikerért. Pedig a hazaiak szereztek vezetést, de Tóth Tamás egy remek lövéssel egalizálta az eredményt. Sőt, Amariutei Sorin egy szöglet után már a vezetést is megszerezte a KFC-nek. A szünet után, még egy perce sem voltak pályán a csapatok, amikor egyenlített a Harta. Ez sem szegte a halasiak kedvét, percekkel később Torma Barnabás óriási ziccert hibázott, majd ugyanő pazar gólt lőtt, miután a védőket és a kapust is leküldte „gyufáért”. A hátralévő időben nyomott ugyan a Harta, de Torma és Sorin ébren tartotta a hazai védők figyelmét is. A hármas sípszó viszont nekünk ért három, nagyon értékes bajnoki pontot. Harta-Kiskunhalasi FC 2-3. jáger

A kínai Nanjing-ban rendezik az Ifjúsági Olimpiai Játékokat, ahol egymás után születnek a magyar sikerek. Külön öröm, hogy nekünk, halasiaknak egy korábbi sportolónkért is lehetett szorítani, az egyik legtehetségesebb magyar dobóatlétáért, Halász Bencéért. Ráadásul a szombathelyi dobóiskola reménysége kiválóan teljesítette a selejtezőt és simán bejutott a döntőbe. Ott aztán Bence, aki Kiskunhalason ismerkedett meg a sportág alapjaival és itt ismerték fel a tehetségét, picit túlizgulta a kezdést és az első két kísérlete érvénytelen volt. A sportoló azonban nem adta fel és óriásit dobott a kalapáccsal. Ez azonban az ukrán versenyző mögött a második helyre volt elegendő. Az ezüstérem szépen csillog és egészen biztos, hogy Halász Bence nem keseredik el és rövidesen aranyéremmel örvendeztet meg minket. Szombathelyen, korosztályában rengeteget fejlõdött Bence, métereket javult és biztosan szoríthatunk még neki felnőtt olimpián is. jel


Nagy Hajtás volt!

2014. augusztus 27.

Sport

19

A vártnál kevesebben álltak rajthoz a huszonkilencedik alkalommal megrendezett Halasi Hajtáson. Hogy mi riasztotta el a nevezőket, nem tudni, mindenesetre a fiataloknál hárman, míg a triatlontávon 36-an álltak rajthoz. Itt Csányi Róbert bebizonyította, hogy bizony az utolsókból is lehetnek elsők. A verseny két legjobb halasija Pappné Tóth Adrienn és Kohout Dávid volt. F A kerékpározás rostálta a mezőnyt Bár visszakerült eredeti időpontjába, augusztus huszadikára a hagyományos Halasi Hajtás, mégsem volt annyi nevező, mint ahogy arra előzetesen számítani lehetett. Mondjuk az ég felhős volt, ami elriaszthatta a nevezőket, a fiata-

F Rajtra készen a Sóstóban

lokat pedig a gólyatáborok tarthatták távol a vetélkedéstől. Akik viszont eljöttek, azok nagyon jó versenyen vehettek részt. A sóstói strand területén pontban 10 órakor csobbant vízbe a 14 év alattiak háromfős mezőnye.

Egy lány és két fiú vágott neki a távnak, köztük volt a halasi Becze Milán is. Az úszás után a bicajozás, majd a futás várt a tizenévesekre, akik derekasan teljesítették a penzumot. Milán két rutinos triatlonos mögött a harmadik helyen végzett. Nem sokkal fél 11 előtt már el is rajtolt a 14 év felettiek 36 fős mezőnye. Már a tóban tempóztak a résztvevők, amikor Csányi Róbert a vízbe gázolt, őt váratlanul érte a kiírtnál korábbi rajt. Robi viszont nem adta fel és ennek meg is lett az eredménye. Az úszás után még egyben volt a mezőny, a kerékpározás viszont megrostálta. Ketten is defektet kaptak, ők feladni kényszerültek a versenyt. A húsz kilométeres tekerés után még

F Dobogón az első három egy tó körüli futás várt a nevezőkre. A majd’ öt kilométer megtétele után Csányi Róbert sziluettje bukkant ki a fák mögül, jókora előnynyel. Mivel nem a jó úton érkezett be, ezért vissza kellett mennie a pályára. A győzelme így sem forgott veszélyben. Ami nekünk, kiskunhalasiaknak nagy öröm volt, az Kohout Dávid szereplése, aki abszolút harmadikként érkezett be a célba. Ő lett ezzel a legjobb halasi, így Pappné Tóth Adrienn társaságában különdíjat vehetett át. A nőknél Pászti Edit végzett az első helyen. A versenyen számtalan hala-

F Becze Milán jól versenyzett

si képviseltette magát, akik közül többen ugyan már nem szülővárosukban élnek, de fontosnak tartották a versenyzést. Volt, aki komoly felkészülés után először teljesítette a távot. A Halasi Hajtás most a harmincéves jubileumára készül. Talán még a kitalálók, Mester Sándorék sem gondolták a nyolcvanas évek közepén, hogy ennyit megér ez a háromtusa. Mindenesetre a jövő évi születésnap színvonalas, jó versenyt, különleges rendezést érdemel, a szervezők máris nekifogtak, hogy ennek a kritériumnak megfeleljenek. Kép-szöveg: JL


2014. augusztus 27.

A teherautósofőrként dolgozó halasi férfi internetes oldalán azt hirdeti magáról, hogy az októberi önkormányzati választásokon Kiskunhalason, a 4-es számú választókerületben indul független jelöltként. Aki szavazatával támogatja, annak egy pohár ingyen vizet ígér a Semmelweis téri szökőkútnál, ha megválasztják. A férfi szerint le kell váltani a városban a „kommunistákat” és felelősség-

A Fidesz leadta

… augusztus 26-án reggel a jegyzőnek a jelölésekhez szükséges ajánlóíveket. A jobboldal az összesen több, mint 600 ajánlással a szükségesnek a kétszeresét kapta a helyi polgároktól. A Fidesz kampánycsapatának nevében Skribanek Zoltán, a Fidesz helyi elnöke elmondta, hogy természetesen az ajánlások gyűjtése tovább folyik, egészen a kampány végéig, amelynek során minden törvényes lehetőséget megragadnak a jelöltek és az aktivisták, hogy kapcsolatot teremtsenek a választókkal. A polgármesteri hivatalban az ajánlóívek darabszámának meglétét ellenőrizték, majd ezt követően az ajánlók aláírásának, adatainak hitelesítése történik meg, amely várhatóan több napot vesz igénybe. Csak az alapos ellenőrzés után ül össze a helyi választási bizottság és hagyja jóvá az ajánlószelvények érvényességét, amelyről értesítik az érintetteket és a nyilvánosságot is. (Munkatársainktól)

20

Benő zsidóirtással lenne képviselő re kell vonni a csatornázó cégeket az utak nem megfelelő helyreállításáért, valamint még a tél beállta előtt rendbe hozná a külterületi utakat és kitakaríttatná a Dong-ér csatornát, hogy ne bűzölögjön. Szerinte nincs szüksége a városnak állami támogatásra, csak összetartozásra és az emberek tiszteletére. Hogy ez utóbbi hol kezdődik és végződik nála, az nem egyszerű: politikai nézeteit cigányellenes szélsőjobbosnak jelölte meg, további bejegyzéseiben pedig több helyen is annak a véleményének adott hangot, hogy „ki kell irtani a zsidókat, mert azok nem emberek”. Egy július 26-ai bejegyzésében „zsidó zászló égetéséhez keresett öngyújtót”, egy másik bejegyzésben pedig összemontírozott fényképekkel igyekezett bizonyítani, hogy a holokauszt nem történt meg. Egy másik hozzászólásá-

Fotó: Facebook

„A zsidókat ki kellene irtani, mert ők nem emberek” – ez a „programja” annak a 31 éves halasi férfinak, aki zsidó- és cigányellenes nézetekkel szeretne önkormányzati képviselő lenni Kiskunhalason. Darányi Benő az egyik internetes közösségi portálon keres támogatókat, és ingyen szökőkút-vizet ígér, meg arról ír, hogy „ingyen gázt adna a zsidóknak, zárt térben, nagy koncentrátumban”. A helyi izraeliták elnöke jogi lépéseket fontolgat.

mozaik

ban pedig arról írt egy fotóval illusztrálva, hogy egy auschwitzi cipővásárra ingyen buszjárat indul „minden seriff csillagos g…-nek”. Darányi szerint sokat ártottak Magyarországnak a zsidók, amiről persze hallgatnak. A férfi a Halasi Zsidó Fesztivált hirdető közösségi portálon közzétett fényképhez fűzött hozzászólásával hívta fel magára a figyelmet az elmúlt hétvégén, amelyet Kiskunhalas Város hi-

vatalos oldalára írt. Az oldal kezelői lementették a bejegyzést, majd eltávolították az oldalról. A hétvégi fesztivál megnyitó rendezvényen egyébként Kiskunhalason volt Kunos Péter, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke is, akivel közösen tervez jogi lépéseket az ügyben Raáb András, a Kiskunhalasi Zsidó Hitközség elnöke. (Munkatársunktól)

Bután gyűlölni. Magunkra haragudni talán a legkeservesebb dolog a világon. Kifelé nézni könynyebb, kevesebb felelősséggel és több mentséggel jár, mint befelé. Másokban mindig lehet elegendő hibát találni a haraghoz, gyűlölethez, hibáztatáshoz, sőt: az ellenséges indulat – legyünk őszinték – az egyik legédesebb kábítószerünk… De önmagunkba döfni a beismerés, az ön-okolás tőrét általában túl fájó ahhoz, hogy gyakorlatozzunk vele. Mind ezt csináljuk, így az utóbbi két-háromezer év sem volt elég, hogy megtanuljuk, hogy a gyűlölet sosem képes megoldásra vezetni a konfliktusokat. Az indulat, a pusztítás úgy hat a dolgokra, mint az olló a hajra vagy a kasza a gyomnövényre: ideig-óráig eltünteti a problémát, aztán még nagyobbá-erősebbé növeli. Ennyi idő, ezredévek során sem tanultuk meg a két legfontosabbat. Az egyik az, hogy bárki bármilyen gaztettet követ el – bizony, meg fogja magát büntetni miatta. Lehet, hogy élete végéig megússza a rokonok, barátok haragját-megvetését, megússza a börtönt, de minden „rossz” lépésünket felrójuk magunknak, és önmagunk elől nincs hová bújni. A másik elfeledett tudásunk a Másik Emberrel való egységünkről szól. Emberi ostobaságunk egyik legszomorúbb vonása ez: abban a tévhitben élünk, hogy vannak egyirányú cselekvéseink és egyirányú érdekeink egymás között. E tévedés következménye az, hogy néha el akarjuk venni a Másikét, és gyakran el akarjuk pusztítani a Másikat. A modern kori gyűlölködők ehhez még a gyáva ostobaság különösen visszataszító vonásait is felvonultatják: ilyen-olyan fórumokon – plakáton, facebookon, sörözőben – uszítanak magyarok, zsidók, svábok, cigányok, arabok vagy mások ellen. Ritkán veszik (hála Istennek) a bátorságot valami tébolyult cselekvéshez, de ahhoz van képük, hogy másokat is felingereljenek a primitív (jellemzően súlyos nyelvi hibáktól hemzsegő) marhaságokkal és összeesküvés-elméletekkel. k-out

XXVIII. évf. 35. szám 2014. augusztus 27.  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you