Page 1

Fogytán az üdülő- Feljelentéssel Most aztán tulajok türelme folytatódik tényleg fontos a csipke-saga jól dönteni Fehértón Csökkenő ingatlanérték, növekvő elégedetlenség előzi meg az augusztus 23-i fórumot

Az FB szerint sok a hiány; Ferincz János szerint …mármint ősszel, amikor nem 4, hanem 5 évre kevés a bizalom a vezetőségben választunk városvezetést Kiskunhalas és környéke közéleti hetilapja • Alapítva: 1987-ben

Ismert vállalkozóval újít a Fidesz Multi helyett helyit: jön a városkártya Szembesülni az esztelenséggel: mit hozott, mit vitt a világháború Önnek van igazi barátja…?!

fotó: pozsgai ákos

2014. augusztus 13. • XXVIII. évfolyam 32-33. szám•Ára: 165 Ft

Nyolcszoros esőrekord született a térségben

Az életébe került... Írásunk a 6-7. oldalon.
barĂĄtsĂĄg

2014. augusztus 13.

Mindig kell egy baråt‌

F Andival Ês a diszkós lånyokkal A ’baråt’ szó hallatån a szerencsÊseknek azonnal tÜbb nÊv is beugrik. Van, aki egy, de igaz baråttal bßszkÊlkedhet, van, akinek tÜbb jó baråtja van, míg måsoknak komåik, haverjaik vannak. Napjainkban tÜbben felszínesen, a vilåghålón Êlik ki emberi kapcsolataik ezen szßksÊgletÊt, míg akadnak olyanok is, akiknek egyåltalån nincs, akit baråtjuknak mondhatnak. Baråtsåg! Nem egyenlő a haversåggal, jó komasåggal, cimborasåggal. Amilyen kÜnnyŹ kimondani a fogalmat, Êpp oly nehÊz is meg-

Kata, akivel mĂĄr a szĂźlĂŠszet csecsemĹ‘osztĂĄlyĂĄn egyĂźtt „oĂĄ-koltunkâ€?, hisz egyszerre ĂŠrkeztĂźnk erre a nagyvilĂĄgra. Sodorhatott az ĂŠlet minket tĂśbb ezer kilomĂŠter tĂĄvol, a barĂĄtsĂĄgunk tĂśretlen maradt, s bĂźszkĂŠn vallom, az elmĂşlt 4 ĂŠvtizedet veszekedĂŠs, nĂŠzeteltĂŠrĂŠs nĂŠlkĂźl ĂŠltĂźk le. Ĺ? egyĂźtt ĂśrĂźlt velem az ĂŠletem nagy tĂśrtĂŠnĂŠseinĂŠl, hĂĄzassĂĄgkĂśtĂŠsemnĂŠl, a gyermekeim szĂźletĂŠsĂŠnĂŠl, ĂŠs ĂŠn is, amikor nemrĂŠgiben ĂŠletet adott kisfiĂĄnak. NehĂŠz, mi tĂśbb nyomasztĂł ĂŠrzĂŠs volt elengedni egy idegen orszĂĄgba a

imådjåk egymåst Ês kÜzben ÊszrevÊtlenßl a fÊrjeink is Üsszebaråtkoztak. KÜzÜs nyaralåsok, vacsoråk, ßnnepek teszik mÊg nyomatÊkosabbå ezt az amúgy mÊg „gyermekÊvekben� jåró baråtsågot. Napjainkban nem megszerezni, hanem megtartani nehÊz egy-egy jó kapcsolatot. Sokakat eltÊrítenek az anyagi javak vagy a politikai nÊzetek. NehÊz ezeken felßlkerekedni, hisz ezekről szólnak a mindennapjaink. Nålunk viszont ez aranyszabåly! Nem kotoråszunk egymås pÊnztårcåjåban, Ês nincs politika sem a kÜzÜs asztalnål, sem egy kÜzÜs programnål. Persze a „listån� ott vannak mÊg rÊgi diszkós baråtnők, akikkel sok

F Katåval, az þ nagy napjån Êven keresztßl dolgoztunk egyßtt a våros legmenőbb szórakozóhelyÊn, Ês bår a diszkó tÜbb Êve nem mŹkÜdik, nekßnk nincs olyan hónap, hogy egyikßnknÊl-måsikunknål Üszsze ne jÜnnÊnk. Míg rÊgebben a bulik, kÊsőbb a babåzós, csalådi ÜszszejÜvetelek, napjainkban pedig a hajnalokba torkolló nagy beszÊlgetÊsek jellemzik a kapcsolatunkat.

Szóval, kedves Olvasó, gondolatÊbresztőnek itt a legújabb tÊma: a baråtsåg! Ön milyen helyzetben van? Az Êlet mit adott Önnek a kapcsolatok terÊn? Hiånyzik valami az ÊletÊből? Jó volna egy jó baråt, akinek elmondhatja ÜrÜmÊt, bånatåt?! Vagy Êpp oly szerencsÊs, hogy mindez megadatik Önnek. A jÜvő hÊttől minden szerdån kÜzelebb hozunk ÖnhÜz egy-egy kÜzismert embert. Sportolót, zenÊszt, orvost, vållalkozót, akit bår ismerhet akår låtåsból, akår kÜzelebb – de vajon tudja-e, hogy ki a legjobb baråtja? Kivel osztja meg fÊltett titkait? Kihez fordulhat Êjnek idejÊn?! Ismerje håt meg azokat a halasiakat, akik vållaltåk, bemutatkoznak Olvasóinknak Ês legjobb baråtjukat is megismerhetik, csak Êpp mås oldalról, måskÊppen – jÜvő hÊttől itt, a Halasi TßkÜr hasåbjain. Vadkerti Mónika

“ Csipkedd magad�

SĂ“STĂ“ FĂœRDO CSALĂ DI NAP 8:30 9:15

2014. AUG.30. V]RPEDW

WyOKDMQDOKDVDGiVLJ

=HQpVJ\Â OHNH]Ä?DIÄ?WpUHQD9iURVL)~YyV]HQHNDU N|]UHPÄ N|GpVpYHO +DUG:RUN&URVV&KDOOHQJH UDMWDIÄ?WpUUÄ?ON|]|VNRFRJiVDYHUVHQ\]Ä?NNHO6yVWyUD

Ki futva, ki kerĂŠkpĂĄrral teheti meg a tĂĄvot 10:00

10:00

F AdÊllal Ês csalådjåval ErdÊlyben fogni. Merthogy ez a most induló sorozatunk tÊmåja. ElőszÜr azt gondoltam, kÜnnyŹ helyzetben leszek, hisz baråtja mindenkinek van. Magamból kiindulva, mert Ên szerencsÊs helyzetben vagyok. Nekem, ha nem is sok, de bßszkÊn vallom, hogy tÜbb van. Az „igazi�

måsodik legjobb baråtnőt, Andit, akit az Êjszaka kÜzepÊn is hívhattam bårmiÊrt, vagy Êpp ő kereshetett a hajnali óråkban az ő bajåval. Bårmi is volt, megoldottuk. Aztån elment. Az új Ês szebb Êlet remÊnyÊben. Boldog vagyok, hogy boldogul, hogy szÊpen alakul az Êlete, csak az fåj, hogy nem itt, nem velßnk, nem mellettßnk. Az Êlet, azonban ha elvesz, ad is. Szinte azonos időben kaptam helyette AdÊlt, akivel bår nagyobb csoportban ismerkedtßnk meg, az első pillanattól kezdve kerestßk egymås tårsasågåt. Hasonló az ÊrdeklődÊsi kÜrßnk, a gyerekeink

10:20

13:00

WyO 20:00

+DOiV]OpIÄ?]Ä?YHUVHQ\

EgyesĂźletek, csalĂĄdok, barĂĄti tĂĄrsasĂĄgok nevezĂŠsĂŠvel

+DUG:RUN&URVV&KDOOHQJH

%HIXWypVYHUVHQ\NH]GpVHD6yVWyIÂ UGÄžPHOOHWWLWHUÂ OHWHQ

/\UD(J\Â WWHV J\HUPHNPÄ VRUD .|]|VV]tQSDGLWRUQD D=XPEDULQiNNDO

11:00

14:30

%HW\iUROLPSLD

TrĂŠfĂĄs, falusi feladvĂĄnyok

6]LODM&LWHUD]HQHNDU

15:00 $NDGiO\YHUVHQ\DWyEDQ SzĂ­npadon: Yohara HastĂĄnc, I Love Dance, Dance my way - szambabemutatĂł, 6]HQW7DPiVLQpSWiQFHJ\Â WWHVPÄŹVRUD7UHPROR(J\Â WWHV

6yVWyIÂ UGÄ?EiOD0HORG\ODQG=HQHNDUUDO

0Ä VRUYH]HWÄ?N 9iJy3LURVpV$EDKi]L&VDED ,QIy 30/426-39-52


2014. augusztus 13. Jó-e utálni a cigányokat, vagy haragudni rájuk?

A SZERK.

Így kérdezni persze eleve őrültség, hiszen csak a bolondok utálkoznak és haragszanak valakikre csoportosan. De mi, magyarok és általában mi, posztmodern városi emberek gyakran bolondul működünk.

Az Úr szavai a cigányúton nyekkel jár majd, ha dühében túlbünteti a gyerekét, ha gyomra vagy nemi szerve éhségében leüt vagy megerőszakol valakit egy utcasarkon, vagy ha éppen nekiáll hangulatot szítani egy kisebbség ellen. Könnyű indulatosan kimondani, hogy a cigányokat (keresztényeket, zsidókat, svábokat, arabokat, indiánokat vagy bárkiket) ki kellene irtani, el kellene űzni az országból, ki kellene telepíteni egy koncentrációs táborba vagy fellőni a Holdra. A végrehajtásra (hála Istennek) senki nem gondol komolyan, természetesen azért, mert az indulatból előkerülő ötletek a racionális ész számára gyakran kivitelezhetetlenek.

A kisebbséggel ellenséges többség indulatosai Erre könnyű haragudni, ezt könnyű utálni. Ér- számára marad az a félmegoldás, hogy megállvek tömkelege áll rendelkezésre onnantól, hogy a nak félúton: szitkozódnak, utálkoznak, megvetőek magyar állam szegény, és a közös adót egyszer- és haragszanak. Cselekedni – szerencsére – senre lopják a politikushaverok; hogy a segélyezési ki sem cselekszik. rendszer úgy rossz, ahogy van: egyszerre pazarol, és egyszerre lyukas a szociális háló; és hogy a Pedig cselekedni lehet máshogyan is – és a szerdologtalan segélyezettek néha maguk is felelőtlen kesztőségi jegyzet írója is előre érzi, milyen irés pimasz léhareálisan ható sággal demonstpéldákat fog rálják ingyen Könnyű utálkozni és haragudni, ha nem könnyű említeni. Belkapott létük ké- az élet, de kérdés, hová vezet el bennünket ez ső íveink nényelmét. A több- az össznépi megszokás. Félelmet kelteni és in- melyikén arség tagjait okkal ról írunk, hogy frusztrálja ez a dulatot szítani gyerekesen könnyű; szeretni, ál- például vannak helyzet, hiszen dozatot hozni és törődni viszont felnőtt vállal- közösségek, nem vagyunk akik nem átallSvájc vagy Hol- kozás, de segít mindenkinek felnőni. nak a Bibliálandia, ahol a val próbálkozminimálbér vagy az átmeneti munkanélküli segély ni. Kiviszik az Istenről és Istentõl szóló igét vagy is elegendő a mindennapos polgári léthez. A ma- éppen a bajba jutottakon segítő adomány-tízezgyarok többségének még a saját fizetése is csak a reket a Sáros utcába – jobb híján azzal próbálhó végéig elég: felhalmozni, előrejutni, művelőd- nak hatni, amivel tudnak. Persze nem kell valláni, hitel nélkül lakást-autót venni csak az tud, akit sosnak, kereszténynek lenni a bölcs emberséghez: otthonról úgy eresztenek el, vagy örököl, vagy vannak, akik táborba, tanfolyamokra visznek cizsírosan tejelő állami tőgyet talál fejni. gány gyerekeket – és ami még fontosabb: felnőtteket, hiszen ők adják majd a döntő erejű példát a Hanem a kérdés az, hogy mire megyünk ezzel a felnövekvőknek. jól megalapozott cigányutálattal? Csakhogy ez a kérdés kettős játék: a „mire megyünk?” az ész- „Gárdista” „egyenruhában” masírozni, a megléhez szól, az utálat, a harag pedig a szívhez: az ér- vő buta gyűlölködést demagóg hülyeségekkel szízelmek heve és a racionális érvek hűvöse ritkán tani – ezek gyerekesen könnyű dolgok. Áldozaelegyedik. tot hozni, békével és kvázi-szeretettel válaszolni egy kisebbség sokszor ellenszenves vonásaira – Mivel kissé mind bolondok vagyunk, keveset gon- ez már viszont valami. Ez már olyan felnőtt magadolkozunk. Általában senki sem gondolja végig, tartás, ami segít felnőni ennek a buta és gyermehová jut-jutna el azon az úton, amire az indulata teg országnak, és segít felnőni egy veszedelmesen vitte. Senki nem gondol bele, milyen következmé- elhanyagolt kisebbségnek.

FOTÓ: SEBESTYÉN ISTVÁN

A cigányság nagy része a többség által befizetett adókból él. Nem élnek persze jól: ugyanúgy élnek, mint a nem cigány többi mélyszegénységben élő. A családi pótlék és az ilyen-olyan segélyek nagyjából a tárgyhó közepéig való túlélést teszik lehetővé. Utána marad a nyomorgás, az alkalmi munka és/vagy a betöréses lopás. A segély ráadásul – és itt tisztelet a nem is kis számú kivételnek – sokszor nem az élelmiszerbolt alapvetőáru-polcainál vagy a gyerekekre költetik el, hanem a videókölcsönzőben, vagy cukrászda és a söröző előtt leparkoló taxiban, ami szintén a súlyosan hátrányos helyzet adta frusztrált életmód egyik tipikus vonása.

álláspont/hírek 

F … hogy a multik ne vigyék ki a halasiak pénzét a városból

Jöhet a halasi városkártya!

Több mint másfél száz helyen nyílik lehetőség arra, hogy csekket és telefonszámlát fizessünk be, főként kisboltokban lesz elérhető ez a szolgáltatás. Egy vadonatúj, országos rendszer Halason is elérhetõvé válik, ehhez a képviselő-testület megadta az első lökést. Mint megtudtuk: ez a hálózat lehet alapja a később bevezetett városkártyának is. Az ötlet kiváló, a rendszer működtetésének az első tapasztalatai azt mutatják, a lakosok és a kiskereskedők is jól fogadták és igény van újabb hálózat kiépítésére. Az úgynevezett fizetési pont lényege az, hogy egy kisboltban elhelyezett terminál segítségével akár csekket és telefonszámlát is befizethetünk. De a tervek szerint, a későbbiek folyamán akár a gáz- és villanyóraállást is feladhatjuk ezen keresztül. A kormánytámogatást is

élvező társaság vezetője, Balogh Péter arról tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Kiskunhalason a tervek szerint több mint másfél száz ilyen pont működhet majd a közeljövőben. Kizárólag kiskereskedelmi egységeket, garázsboltokat céloztak meg, a multik kimaradnak ebből a lehetőségből. – Jól járnak, akik csatlakoznak. Egyrészt jutalék is megilleti őket, másrészről nyilván aki ott fizeti be a csekkjeit, az majd vásárolni is fog – mutatott rá a szolgáltatás előnyeire az igazgató. Az első tapasztalatok azt mutatják, hogy ahol működnek fizetési pontok, ott megélénkült a helyi kereskedelem. A Tükör megtudta, hogy már több helyi vállalkozó komolyan érdeklődik a kezdeményezés iránt. Kiderült az is, hogy ez a rendszer jó alapja lehet majd a városkártyának, amelynek bevezetését már évek óta tervezik Kiskunhalason. Jáger L.
közélet

2014. augusztus 13.

Vidékjáráson az LMP

Október 12-én öt évre választunk

Vidéképítő elképzelések állnak a Lehet Más a Politika (LMP) gondolkodásának középpontjában. Az LMP már a tavaszi parlamenti választásokat is a „pártok közé szorult”, független gondolkodású polgárok képviseletével vitte végig.

Nem négy, hanem öt évre választunk polgármestert és képviselő-testületet október 12-én. A városvezetői székre pályázóknak háromszáz ajánlást kell összegyűjteni, hasonlóan az áprilisi parlamenti voksoláshoz egy polgár több jelentkezőt is támogathat aláírásával. Különösebb meglepetést nem okozott az államfő azzal, hogy bejelentette: idén október 12-én, vasárnap lesz az önkormányzati választás. Kiskunhalason, csakúgy, mint az egész országban, polgármesterre, képviselő-testületi tagokra voksolhatunk. Hasonlóan az áprilisi, parlamenti választáshoz a városban harminc helyen lehet majd élni állampolgári jogunkkal. Mindenkinek ugyanoda kel mennie, mint legutóbb, kivéve akkor, ha változott a lakcíme. Ha valaki bizonytalan, az érdeklődhet a városházán. A halasi képviselőtestületbe, hasonlóan, mint négy esztendővel ezelőtt, tíz tagot delegálhatunk közvetlenül. Ők a tíz egyéni körzetben méretik majd meg magukat. A testület tizenöt tagú, bekerül még a polgármester és listáról négy jelölt. A választások lebonyolításában oroszlánrésze lesz a Helyi Választási Bizottságnak. Minden panaszt, kifogást ők tárgyalnak majd meg. A tagjait már megválasztotta, zárt ülésen a képviselő-testület. E szerint Mezei János, Józsi Klára és Piegel Attila rendes, míg Darányi József és Katona Miklós póttagként vehet részt a munkában. A bizottság kiegészülhet a pártok által delegáltakkal is. A hivatalos választási kampány ötven nappal a szavazás előtt, augusztus 23-án rajtol és egészen október 12-én 19 óráig, a szavazókörök zárásáig tart. A jelöltek augusztus 25-től szeptember 8-ig gyűjthetik a polgárok ajánlásait. A polgármesterjelöltséghez 300 halasi aláírása szükséges, míg a képviselő-jelöltséghez az adott körzet lakói 1 százalékának ajánlása kell. Hasonlóan a parlamenti voksoláshoz egy polgár több jelentkezőt is ajánlhat. (JL)

F Bányai Gábor, Fülöp Róbert, Skribanek Zoltán és Nagy Ernõ

Új jelölt Vállalkozó polgármestert nyerhet a város

Sajtótájékoztató keretében hozta nyilvánosságra Nagy Ernő, a Fidesz halasi polgármesterjelöltjének visszalépését a helyi pártszervezet vezetése augusztus elején. Skribanek Zoltán elnök bejelentése szerint Nagy Ernő egészségügyi okok miatt nem vállalja a jelöltséget, így a párt helyi elnöksége új jelöltet állított Ifj. Fülöp Róbert személyében. A képviselőként, majd alpolgármesterként régtől fogva közszerepet vállaló Fülöp Róbert személyes vállalkozói ambícióit félretéve vállalja a jelöltsé-

get – közölte a sajtóval. – Nagyon sajnálom, hogy Nagy Ernő egészsége nem engedi, hogy jelölt maradjon. Ugyanakkor az élet megy tovább, és hiszem, hogy Kiskunhalas a jelöltjeink testületbe kerülésével, megválasztásom esetén polgármesteri működésemmel megerősíti térségi vezető szerepét, és egy új felfogású fejlődési pályán indulhat el – fogalmazott az alpolgármester. Fülöp Róbert a kormányzati törekvésekkel, az országgyűlési képviselő Bányai Gáborral meglévő közvetlen kapcsolattal összhangban és városvezetői tapasztalatával részéről a konkrét városfejlesztési cselekvésre helyezi a hangsúlyt. Célja, hogy Kiskunhalas térségi vezető közigazgatási, rendészeti, közlekedési, oktatási, egészségügyi ellátási, kereskedelmi

központi és vállalkozásfejlesztési szerepe további teret nyerjen. Ebben mind a képviselőjelölti csapat, mind Bányai Gábor parlamenti képviselő támogatását fontosnak tartja. – Fülöp Róbert egyöntetű bizalmat kapott, ambícióira nagy szükség lesz. Tudom, hogy Róbert korábban a vállalkozói magánszférában akarta folytatni pályáját, így örülök, hogy ezt a döntését megváltoztatta, mert ahogy az ország, úgy Kiskunhalas jövője is a kis és közepes vállalkozások fejlesztésének bővítésével javulhat. Fülöp Róbert tevékenysége révén Kiskunhalas várospolitikájába integrálhatóak az ő tapasztalatai – méltatta a Fidesz polgármesterjelöltjét Bányai Gábor, a térség parlamenti képviselője. (Munkatársunktól)

Patocskai a Jobbik polgármesterjelöltje A Jobbik is indít Kiskunhalason polgármester- és mind a tíz körzetben önálló képviselőjelöltet. A városvezetői székért – ahogy azt hetekkel ezelőtt a Tükör megszellőztette – az egykori MIÉP-es képviselő, Patocskai Tamás száll ringbe. A Jobbik áprilisi eredményei azt bizonyítják, hogy komoly harmadik erőként jelentkezik a halasi politikai palettán. Többek között ezzel is indokolta Farkas Gergely országgyűlési képvi-

selő, hogy a párt Kiskunhalason önálló polgármester- és mind a tíz körzetben képviselőjelöltet állít az önkormányzati választásokon. A politikus leszögezte, hogy Patocskai Tamásnak komoly közéleti múltja van. Az érintett bemutatkozó sajtóbeszélgetésén elmondta, hogy örült a felkérésnek, hiszen ezer szállal kötődik Kiskunhalashoz. Nem ismeretlen számára a közélet, korábban önkormányzati képviselőként dolgozott. Kiemelt helyen kezelné a munkahelyteremtést, a foglalkoztatottságot, a közbiztonság megszilárdí-

tását. Mivel maga is olyan helyen lakik, így ismeri a problémákat, s külön figyelmet szentelne a külterületen lakók gondjainak enyhítésére. Kép-szöveg: Jáger Levente

Nem központi pártprogramok és nem központi pártutasítások kellenek a vidéki településekre, hanem a helyi viszonyokat ismerő saját kezdeményezések, és pártoktól független, hiteles emberek – ez áll a Lehet Más a Politika (LMP) vidéképítő elképzeléseinek középpontjában. Most, az őszi, helyhatósági kampányban, az elmúlt 25 év eredménytelenségével elégedetlen polgárok megszólításán dolgozik – jelentette be Sallai R. Benedek halasi sajtótájékoztatóján. Az LMP Alföldről származó parlamenti képviselője szerint a rendszerváltás óta sem sikerült a vidék két súlyos problémáját megoldani: a fiatalok helyben tartását és a munkahelyek számának megtartását, növelését. – Megoldatlan az önfenntartó gazdaságok létrehozása, megerősítése, a helyi erőforrások kiaknázása, így továbbra is fenyegetés, hogy a fiatalok elvándorolnak a nagyvárosokba vagy külföldre. Ugyanakkor már vannak működő modellek a vidéki, kis- és középgazdaságokban megvalósítható foglalkoztatásnövelésre. A legfontosabb, hogy ne mástól: ne a mindenkori kormányoktól vagy az Európai Uniótól várjuk a segítséget, hanem mi magunk kezdjünk cselekedni – hangoztatta a képviselő. Sallainak és a vele együtt érkező a tavaszi kampányban jelöltként szereplő Lapos Péternek célja, hogy ebben a ciklusban folyamatosan látogassák a körzetet. – A LMP az önfoglalkoztató családi gazdaságokat látja az állam stratégiai partnerének. A közéletben pedig nem az a célunk, hogy pártpolitikusokat ültessünk a városok, községek képviselő-testületeibe, hanem az, hogy az itt élő civilek maguk válasszák ki önmaguk közül a hiteles, pártoknak el nem kötelezett személyeket. Ők nem lesznek lekötelezve a nagy pártok központi programjainak, valóban hozzáértők lehetnek, és valóban a helyi lakosság céljainak, érdekeinek a megvalósulását képviselik – hangzott el a Petőfi-szobornál tartott sajtótájékoztatón, melyen a lakosság érdekeinek megvalósulását tartották a legfontosabbnak. (KZ)


Ferincz János visszaveszi fotóit a Csipkeháztól

2014. augusztus 13.

hírekHárom bejelentés is tovább fodrozza a halasi csipke körüli cirkuszt. Miközben a hungarikum közalapítványának felügyelő bizottsága nagymértékű leltárhiány miatt feljelentést tesz, aközben a lemondott igazgatónő koncepciós eljárással válaszol, a Csipkeházat segítő Pro Urbe-díjas fotós pedig visszavonja ajándék képeit a manufaktúrától. Feljelentést javasolnak csipke-ügyben Megalapozottnak véli a korábban feltárt gazdasági szabálytalanságok gyanúját a Csipke-közalapítvány felügyelő bizottsága, ezért egyhangúlag ismeretlen tettes ellen feljelentést javasol. Ismeretlen tettes elleni feljelentést javasol a Halasi Csipke Közalapítvány felügyelő bizottsága (FB), többszörös gazdasági szabálytalanság miatt a kuratórium elnökének. A Jerémiás Béláné, Horváth Róbert és Szabadi József alkotta FB július végi tanácskozásán, egyhangúan hozta meg ezt a döntést. A felügyelő bizottság elnöke, Jerémiás Béláné azt mondta, a határozatuk alapját a január 27-én tett jelentésükbe

foglalt gazdasági hiányosságok, valamint az alapítvány 2009. január elseje és 2013. december 31-e közötti időszak vizsgálata kapcsán megfogalmazott többszörös gazdálkodási hiányosságok (különös tekintettel a nagymértékű leltárhiányra) szolgáltatják. Ezért döntöttek a büntetőfeljelentésrõl. A vizsgálat részleteiről egyelőre nem kívántak bővebb információkat adni. Kiliti szerint alaptalan a vád A Csipkeház nyár derekán lemondott igazgatónője szerint azért tettek feljelentést – ismeretlen tettes képében – őellene, hogy indokot kreáljanak az eltávolításához.

Kiliti Zsuzsanna szerint a mostani, szerinte alaptalan leltárhiány-

KÖZLEMÉNY Csipkés történet

A polgármester sajtóközleménye Az elmúlt években több alkalommal indultak, és fejeződtek be különböző vizsgálatok az önkormányzati szervezeteknél. Számos ügy munkaügyi eljárás keretében folyt, egy részük bírósági szakaszba is lépett, több esetben pedig büntető eljárás is indult. Egykét nagyobb ügy kivételével a közvélemény nem szerzett róluk tudomást, a vétkesek megkapták büntetésüket, a rend helyreállt. Az esetek többségében senkinek sem állt érdekében a nyilvánosság elé tárni a szennyest; határozottan kerültük, hogy Kiskunhalast ismét a bűnügyi vagy bulvárhírekből ítélje meg az ország. Az önkormányzati ciklus végére mégis sikerült egyes képviselő-testületi tagoknak a város és az ország nyilvánossága előtt botrányt teremteni. Az események drámaiak, de a róluk szóló hírek a szándékukkal ellentétben távolról sem a bűnügyi, legfeljebb a politikai, de inkább a bulvárhírek szintjét ütötték meg. A Halasi Csipke Közalapítvány Felügyelő Bizottsága (FB) múlt év végén kezdeményezett „véletlenszerű” vizsgálatának súlyos szabálytalanságokat feltételező jelentésére alapozva az alpolgármester márciusi előterjesztése a polgármestert kívánta kötelezni, hogy „büntetőeljárás megindítását kezdeményezze a Legfőbb Ügyészségen, hűtlen kezelés bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt, ismeretlen tettesek ellen.” Az előterjesztést végül nem

vádaskodást egy eleve szabálytalan, jogszerűtlen felügyelő bizottsági vizsgálat előzte meg (a kuratórium elnökét nem értesítették a vizsgálat indokáról és megkezdéséről), amit az ügyészség és a kormányhivatal is megerősített. Kiliti szerint a leltárhiány vádja már azért is alaptalan, mert 2009-2013 között (vagyis a vizsgált időszakban) több könyvvizsgáló is elvégezte e feladatot, és szabálytalanságot, hiányt soha nem állapított meg annak ellenére sem, hogy ők is és a könyvelőiroda is évenként bekapcsolódtak a leltározásba. – Miközben a felügyelő bizottság „szakértői” soha semmiféle tényleges leltározást nem végeztek, mert az elmúlt közel 10 évben csak az éves pénzügyi jelentés elfogadásában merült ki a munkájuk, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ellenőrzése is évenként vizsgálta az alapítvány gazdálkodását, és mindig „megfelelt” értékeléssel zárta azt le – érvel saját védelmében a távozó Csipkeház-igazgató. – Bármit tesznek is, elévülhetetlen felelősségük

fotó: kohout zoltán

Leltárhiány miatt feljelentést tesz az FB – Kiliti cáfol

van a csipke hírnevének – ami az elmúlt 15 év alatt országhatárokon kívül és belül is szárnyalt – ily módon történő befeketítésében – írja augusztus elején kelt levelében az önmagát „az ismeretlen tettes”-ként aposztrofáló Kiliti Zsuzsanna. Ferincz János nem akar asszisztálni Visszakéri a személyesen a Csipkeház-vezetőnek átadott képeket és albumokat a város elismert fotósa. A Csipkeház körüli „konfliktust és annak következményeit mély aggodalommal figyeli” Ferincz János is. A Pro Urbe-díjas fotós – Kiliti Zsuzsannaának írt, de lapunkhoz is eljuttatott – nyílt levelében azt írja: számára „már az eddigi személyi

tárgyalta a testület, ám áprilisban „átfogó ellenőrzést” rendelt el egy „teljes jogkörrel” felruházott vizsgáló bizottság felállításával. A bizottság tagjai közé az Alapítvány egyes kurátorait is delegálták, mely összeférhetetlen a tisztségükkel. A határozat végrehajtását – polgármesteri jogommal élve – felfüggesztettem, újratárgyalásra ítéltem. A határozat egyes tételeit a Kormányhivatal és a Járási Ügyészség is törvénytelennek minősítette, az újratárgyalás alkalmával született döntés ezért nem tartalmazta a korábbi célokat, mindössze egyetértett az FB törvényben rögzített feladataival, semmi több. Az FB viszont új vizsgálatba kezdett, melynek munkájában az összeférhetetlensége ellenére a két kurátor is részt vett. Az elvégzett vizsgálat eredményeként született július végi FB határozat „tekintettel a vizsgálati jelentésben megfogalmazott többszörös gazdálkodási szabálytalanságra … javasolja a Halasi Csipke Közalapítvány Kuratóriumának, hogy … ismeretlen tettes ellen tegyen büntető feljelentést.” A féléves vádaskodás tehát visszajutott kiindulási pontjához, ugyanaz az FB ismét javaslatot tett ismeretlen tettes elleni feljelentésre, bár már nem bűncselekmény megalapozott gyanúja, hanem mindössze gazdálkodási szabálytalanságok miatt. Fél év eltelt, és meggyőződésük ellenére sem a képviselők, sem az FB, sem a vizsgálók nem éltek felelős állampolgári jogukkal, és kötelességükkel: nem tettek feljelentést. Nem vállalták, csak tovább kenték, a Kuratóriumnak tettek javaslatot. Annak a Kuratóriumnak, melynek rövidesen hivatalába lépő elnöke – a Kuratórium várható döntése alapján – aláírásával indítja útjára a leginkább általa vágyott feljelentést. Ezt megte-

változások is előrevetítik a szomorú jövőképet, amiben nem a csipke, hanem a politika kap szerepet. Ferincz levelében méltatja a csipkét nemzetközi ismertséghez és minisztériumi elismeréshez juttató Kiliti érdemeit, és aggódik a halasi csipke jövője miatt, mert szerinte a szakértelmet a politikai hovatartozás, a párthoz való hűség határozzák meg”. Ferincz János végül bejelenti: „mint a városáért már valamit (le)tevő halasi polgár, ehhez már nem kívánok asszisztálni. Ezért úgy döntöttem, hogy az elmúlt években a csipke rendezvényekről készített, személyesen neked ajándékozott fotóimat, albumaimat visszakérem, mivel az új vezetőkben nem látom biztosítottnak azoknak szakszerű kezelését és korrekt felhasználását”. (jl-kz)

hette volna fél évvel ezelőtt is – Kiskunhalas, és a Csipke nevének befeketítése nélkül. Mindenesetre az a helyzet is előállhat, hogy a Kuratórium nem támogatja a javaslatot, vagy a feljelentést megalapozott gyanú hiányában a bíróság elutasítja. Mi lesz akkor? Nem lesz semmi. A vádaskodók a céljukat már elérték, a folyamatos zaklatás miatt az elnök és az igazgatónő lemondott. Kiliti Zsuzsanna másfél évtizedes elismert munkája véget ért, napokon belül nem lesz felelős vezetője a munkaközösségnek, a rendezvények szervezésének, a jól kiépített kapcsolatok ápolásának. Számtalan halasi lakos véleményét tolmácsolom azzal, hogy most is megköszönöm Zsuzsika munkáját, amit becsülettel, lelkiismerettel a város javára tett. Szakmai és emberi hozzáállásával, és együttműködő munkatársaival a csipke ügyét messze a város fölé emelte, s ezzel Kiskunhalas, Magyarország ismertségét, jó hírét, megbecsültségét növelte. Nehéz lesz pótolni a tapasztalatokat, rendkívül nehéz lesz megtalálni, újraépíteni a csipke kapcsolatrendszerét, s épp ezért lesz nehéz kiválasztani a megfelelő, új vezetőt. Az elmúlt félév eseményei alapján bevallom, félek, hogy az igazgatói állás pályázata újabb meglepetéseket okozhat. Bármilyen eredmény is születik, az új képviselő-testület felelőssége lesz az elmúlt év Csipke Alapítvánnyal kapcsolatos döntéseit megváltoztatni, vagy megerősíteni, s ezzel a Halasi Csipkéhez méltatlan eljárások sorozatát hosszú időre lezárni. A képviselő-testület felelőssége? Valamennyi választó közös felelőssége! Gyovai István polgármester
riport

2014. augusztus 13. MÁSZ a lejárt díjtartozás miatt kikapcsolta az áramszolgáltatást, a Sáros utcaiak azonban nem törődve a veszéllyel, időről időre, maguk eszkábált vezetékkel visszakötötték az áramot a házakba. A cég nemrégiben a sajtóban megjelent cikkek és az önkormányzat jelzése nyomán több, illegális bekötést is leszerelt. Több ügyben rendőrségi eljárás is indult.

fotók: pozsgai ákos

Pillantás a mélybe

F Sokakat megrendített a fatális baleset

Áramlopásért gyermekhalál Az apa köthette be szabálytalanul a vezetéket?

A saját apja köthette be a házukba szabálytalanul azt a villanyvezetéket, amitől két hete halálos áramütést szenvedett egy 2 éves kislány Kiskunhalason, a Sáros utcában. A csöppség a házba vezető lépcsőkön mászott fel, amikor megkapaszkodott az ott húzódó hibás vezetékben. Információink szerint a kislánynak a keze égett meg és súlyosan sérültek a belső szervei is. A kiérkező mentőknek már a helyszínen újra kellett éleszteniük a gyereket, miután sikerült stabilizálniuk az állapotát, előbb a kiskunhalasi kórházba, majd a szegedi klinikára szállították tovább. A kislány három nappal később meghalt. A leázott szigetelés

ázott róla a szigetelés. A kislánynak a keze égett meg csúnyán, de úgy tudjuk, a szíve és a mája is súlyosan károsodott az áramütéstől. Menthetetlen volt, három nappal később a szegedi klinikán belehalt a sérüléseibe.

A 40 ezres tartozás

Nem új keletű ügyről van szó. Lapunk információi szerint a házból évekkel korábban egy 40 Kiskunhalason, a Sáros utcában mindenki tudta, hogy melyek ezres tartozás miatt kapcsolta ki azok a házak, ahova illegálisan az áramot a szolgáltató. Nem ez az kötötték vissza a korábban taregyetlen ház, ahonnan az EDF DÉtozás miatt kikapcsolt elektromos vezetéket. Az itteni áramlopásokkal lapunkban is több ízben foglalkoztunk. Legutóbb éppen egy hónapja, amikor a helyi rendőrség vádemelési javaslattal lezárt egy nyomozást. Az eset éppen annak a háznak a szomszédságában történt, ahol most a szabálytalanul bekötött villanyvezeték agyoncsapta a 2 éves gyereket. A kislány a házba vezető lépcsőn mászott fel és próbált megkapaszkodni az ajtó mellett húzódó szabálytalanul kihúzott vezetékben. Éppen azon a helyen fogta meg, ahol össze volt kötve a két vezeték vége, de le- F Nagy tömeg kísérte utolsó útjára a kétéves kislány koporsóját

A kiskunhalasi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat szóvivője nyilatkozatban hárította el a nemzetiségi önkormányzat felelősségét tragédia miatt. Szűcs Csaba szerint az itt élő cigány családok munkanélküli segélyből és különböző önkormányzati támogatásokból, családi pótlékokból tengetik az életüket. A közmunkaprogram jelentette számukra az egyetlen plusz megélhetési forrást, de az is csak ideig-óráig, mostanra ugyanis többségüknek újra nincs munkája. – A helyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat korábban, több ízben is drámai hangvételű nyilatkozatban hívta fel a városvezetés figyelmét az egyre kilátástalanabb helyzetben lévő családokra. Eddig azonban nem történt semmi – nyilatkozta Szűcs Csaba. Közlése szerint a helyi gyermekvédelmi szolgálat munkatársai a tragédia hírére megjelentek a Sáros utcai családnál, ahol közölték, hogy a gyerekeket elveszik a szülőktől, de ezt elmondása szerint a cigány nemzetiségi önkormányzat elnökének közbenjárására egyelőre sikerült megakadályozni. Elmondása szerint a hozzátartozók vállaltak gyámságot a gyerekek felett.

Az

Az áramszo Hogyan és miért lett 54 ezerből bő 300 ezer forintos tartozása az áramütésbalesetben meghalt kislány családjának? Van-e reális esélye az eladósodott vagy korábban illegális áramfogyasztónak tisztáznia magát, és szabályos helyzetet teremtenie? Ezek a kérdések is a figyelem középpontjába kerültek a Sáros utcai házban történt tragédia kapcsán. Vérszívás-fokozatok és missziós segítség A balesetben meghalt kislány családja korábban – közkeletű kifejezéssel élve – lopta az áramot. Az illegális vételezés időszakában 54 ezer forintos adósságot halmoztak fel az áramszolgáltatóval szemben, amit a Démász illetékesei átadtak egy adósságkezelő cégnek – mondja egy, a családot évek óta patronáló egyházi misszionárius. Oroszi Gábor, aki végigkövette a Mezei-család kálváriáját, elmondta azt is, hogy bár kaptak részletfizetési ígéretet, a következő számla már nem 54, hanem 75 ezerről szólt. Rövid időn belül ez az összeg is csaknem megduplázódott: amikor Mezeiék adóssága a halasi vég-

A szülők vállalták a rendezést

Mester Sándor, a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének tájékoztatása szerint a körülmények valóban szükségessé tették, hogy az említett családból kiemeljék a gyerekeket, ám ennek nagyon szigorú törvényi feltételei vannak. A család évek óta a szolgálat gondozásában állt, a jogszabályoknak megfelelően a családgondozó megbeszélte a szülőkkel az együttműködés feltételeit, rendjét és azt, hogy mielőbb változtatnak a lakhatási körülményeiken annak érdekében, hogy megszűnjön a gyerekek súlyos veszélyetetettsége – melynek egyik eleme volt csak az áramszolgáltatás helyreállítása –, természetesen ez egy


z adósság drámai szorításában

2014. augusztus 13.

riportVan vékony ösvény a segítségnek

Mester Sándor lapunknak elmondta, hogy a Gyermekjóléolgáltató felelősségét is felvetik a kislány halálos balesete kapcsán ti Szolgált és a halasi Családrehajtóhoz került, már 144 ezer fo- családok könnyebben, kiszámít- sem családvédelmi hálózat nem segítő Szolgálat eddig is és ez rintot kellett volna kicsengetniük. hatóbban boldogulhatnak. – Fon- működik, amely folyamatosan után is kiemelt figyelmet forEzt a számukra hajmeresztő ösz- tos volna, hogy az áramszolgálta- monitorozná a családok ilyen dít az áramszolgáltató felé díjszeget az Oroszi-féle vallási kör se- tó és a jogszabályok ne nehezítsék jellegű problémáit (lásd Rostás tartozással lévő családokra. A korábbi években közel félszáz gített előteremteni. az amúgy is nehéz helyzetű embe- László nyilatkozatát alább!). – Annak érdekében cselekedtünk, rek dolgát, hanem elébe menjenek – Rostás nagyon szigorú volt kiskunhalasi családnak sikehogy a család visszatérhessen a le- a problémának. Nem biztos, hogy azokkal a cigányokkal, akik nem rült jelentős segítséget nyújtagális áramvételezéshez. Ezt nem- muszáj százezreket követelni, ha járatták óvodába, iskolába a gye- ni az EDF DÉMÁSZ és a Máltai csak a keresztény erkölcs, hanem valaki tényleg vissza akar térni a reket, vagy akik nem éltek a ka- Szeretetszolgálat adósságkea balesetbiztonság szempontjai is legális státuszba, és ha tapasztal- pott lehetőségekkel. De min- zelő programján keresztül több diktálták számunkra és számukra ható a részükről ez a törekvés, ak- dig minden tőle telhetőt megtett százezer forint értékben. Ebben is, hiszen Biblia-olvasó emberek ők kor a pusztán hivatalos út és tar- azokért a cigányokért, akik akar- a programban csak azok a díjis, mint mi – tárja fel motivációjuk tozáskövetelés helyett emberséges tak dolgozni, akartak változ- hátralékos fogyasztók vehetnek részleteit a misszionárius. megoldást kell találni – mondja a tatni a helyzetükön, akár tanul- részt, akiknél még nem kapcsolEkkor azonban újabb akadállyal vallási vezető. Egyben utal a min- ni akartak, akár rendbe tenni a ták ki az áramot, és a támogaszembesültek: mivel egy éven túl denki által ismert társadalmi prob- házat, akár tisztázni az adóssá- tásért cserébe vállalják a megvolt lekötve – az egyébként mű- lémára: amíg csak rossz szemmel, gukat – mondja Mezeiék egyik állapodásban rögzített részletek fizetését. Ebben a programban, szakilag megfelelő állapotú – vil- előítélettel vagyunk hajlandóak szomszédja. lanyóra, újat kellett felszereltetni. nézni a cigányokra, addig semmi Kolompár István egyébként a dél-alföldi régióban a kiskunEz újabb, ráadásul egy összegben sem fog történni, ám amint készek maga is tagja a Sáros utcai Bib- halasi szolgálat az élen járt. Azt is elmondta, hogy a szolkifizetendő 112 ezer forintos ki- vagyunk cselekedni a különbségek lia-olvasó körnek, és azt mondadás, amihez további műszaki költ- és problémák enyhítéséért, mind- ja: az Úr szavai és tanításai mel- gálat maga is jelzéssel élt a ségek is adódtak volna több tízezer járt adódnak áldozatkész segítők a lett Rostásnak és az Oroszi-féle DÉMÁSZ illetékesei felé azokforintos nagyságrendben. Vagyis hátrányos helyzetűek érdekében. keresztény körnek köszönheti, nak a körzeteknek a vonatkozáMezeiéknek egy kisebb vagyonba’ hogy a börtön után új távlatokat sában, ahol több szabálytalanságot észleltek. fájt volna az, hogy legálisan és bal- Az Úr szava kapott az élete. (Természetesen nem „feljeesetbiztonsági szempontból meg- és emberek segítsége – A szabadulás után egy évig senyugtató körülmények között jus- A Sáros utcán úgy vélik, azóta hol se kaptam munkát, még a vá- lentgettek”, hanem kérték a sanak áramhoz. vannak újra problémák a legszegé- rosnál se. Most szerkezetlakatos- fokozott ellenőrzéseket, amik nyebb cigányok szociális és meg- nak tanulok, nagyon szeretem, és februári e-mailben történt megLenne humánus megoldás élhetési ügyeivel, amióta a Rostás már tudom, hogy lesz munkám. De keresésük után meg is szaporodOroszi Gábor szerint ilyen esetek- László vezette kisebbségi önkor- nagyon sokak nem tudnak előre- tak a környéken!) A Gyermekjóben a kártyás áramfogyasztás lehe- mányzat nem jut jelentősebb mű- jutni az életükkel vagy változtatni, léti Szolgálat vezetője szerint a tősége volna a megoldás, amellyel ködési és programtámogatáshoz. ha nem kapnak segítséget, amikor felelősség elhárítása és az egymásra mutogatás helyett fontoa hátrányos helyzetű, kisjövedelmű Jelenleg sem olyan saját rend-, bajban vannak. sabb lenne a hasonló tragédiák megelőzése érdekében az emhosszú folyamat, a gyermekek sal” („sajátjaként”, azaz meg- valóságnak. Sajnálja, hogy nem lített városrészben és másutt is „azonnali elvitelével” senki sem felelő gondoskodással és odafi- informálódtak, kérdeztek előbb az áramlopás, mint általános jelenség megszüntetése. fenyegette őket. A gondozá- gyeléssel) nevelje a gyerekeket, a nyilatkozók. si tervet, annak előrehaladását, amíg a körülmények nem vála megállapodás betartását fo- toznak meg. A kapcsolat ezután lyamatos családlátogatások so- sem szakad meg, hiszen a felülrán egyeztették, megbeszélték. vizsgálatok során, ha a körülméEnnek során egyébként a csa- nyek megfeleleően alakulnak, a ládgondozó jelezte észrevéte- gyermekek visszakerülhetnek A Cigány Nemzetiségi Önkor- szeretném tisztázni, hogy nincs cileit – pl. ha észlelt szabálytalan családjukhoz, ebben természe- mányzat elnöke a problémát ösz- gány polgárőrség a híresztelésekenergiavételezést –, ami meg is tesen közreműködik továbbra is szetettnek és közös felelősség- kel ellentétben, nekünk nemzetiszűnt a jelzések utáni (átmeneti) a szolgálat. nek érzi. ségi önkormányzatként pedig az időszakban. Ennek menetét szintén jogsza– Alapvető gond, hogy a la- érdekvédelem mellett a hagyoMivel most megtörtént a sú- bály határozza meg. Így ebben az kások többségében díjtarto- mányaink ápolása, a kultúránk lyos tragédia a lakás jelenlegi eljárásban a helyi Cigány Nem- zás miatt nincs áram. Megnéz- megmentése, az intézményekállapotában nem alkalmas arra, zetiségi Önkormányzat semmi- tem, ez harmincöt lakást érint kel történő együttműködés a felhogy ott gyermekek nevelked- lyen módon nem működött köz- és a vízzel sem jobb a helyzet. adatunk, nem az, hogy ellenőrizjenek, ezért intézkedésre kerül re, így nekik nem kellett semmit Az áram visszakötése százez- zük, ki, milyen módon jut például sor – nem a gyermekek elvite- „megakadályozniuk”. A szolgálat rekbe kerül, ugyanakkor valót- áramhoz. Főként úgy nem, hogy le, hanem a megfelelő gondos- vezetője értetlenül áll a nemze- lan és képtelen, több millió fo- ezt a szolgáltató állandóan nézi. kodás, felügyelet biztosítása tiségi önkormányzat szóvivőjé- rintról szóló tételek szerepelnek Évek óta jelzem, hogy nem műköérdekében –, hogy egyik közeli nek nyilatkozata előtt, amely vé- a Démász kimutatásain. Azt is dik a harmonikus családvédelem. hozzátartozó „családba fogadás- leménye szerint nem felel meg a

F Az áramlopás életveszélyes Az áramszolgáltató védené a kábeleket Az EDF DÉMÁSZ közleménye szerint hamarosan olyan szigeteléssel látják el a problémásabb városrészekben a légkábeleket, amelyekre nem lehet majd szabadon rácsatlakozni. Ettől azt reméli a szolgáltató, hogy csökkenni fognak a szabálytalan áramvételezések. A tragédia kapcsán a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya folytat nyomozást foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés vétség elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. A rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja az eset körülményeit – közölte a megyei kapitányság sajtószolgálata. A tragédiában elhunyt 2 éves kislányt kedden temették el Kiskunhalason, a hozzátartozók és a közeli szomszédok adták össze a temetésre a pénzt, és besegített a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat is. kz-pá-sé

A cigány önkormányzat sem mindenható Cigány szociális segítő hálózatot kell működtetni egy ekkora közösségnél, de olyan segítőkre van szükség, akik beszélik a nyelvünket, részei az életünknek, példát mutatnak és főként jövőképet. Biztos vagyok abban is, hogy 8-4-ig, nem lehet a cigányügyet rendezni. A tragédiát szenvedett család gyermekei egyébként védelem alatt álltak, tehát elvileg rájuk fokozottan kellett volna figyelni – mondta Rostás László.
HÍREK

2014. augusztus 13.

Az első világháború ezer halasi áldozatára emlékeztek

Kiskunhalason az első világháborús, Hősök szobra emlékműnél tartott megemlékezést a halasi Pásztortűz Egyesület. Emlékműsorral, ökumenikus áldással és koszorúzással hívták fel a figyelmet a szervezők a több millió ember halálát okozó világégés 100. évfordulójára. Kiskunhalasról sok ezer férfit vittek a frontra, elsősorban a paraszti származásúakat érintette a sorozás. Közülük közel 1000 ember esett el, nevük az első világháborús emlékművön olvasható. Száz évvel ezelőtt, 1914. július 28-án, egy hónappal Ferenc Ferdinánd trónörökös és feleségének szarajevói meggyilkolása után üzent hadat az Osztrák-Magyar Monarchia Szerbiának, ezzel kitört a négy esztendőn át tartó, egész Európa térképét átrajzoló első világégés. Az első világháborúnak közel ezer ha-

lasi áldozata is volt. Végső István, a Pásztortűz Egyesület elnöke megemlékező beszédében arra kérte a halasiakat, ha az emlékmű előtt járnak, tekintsenek néha fel rá, érdemes körbenézni az összes nevet, hátha van olyan, aki a családjukba tartozott. Emlékezzenek a halasiak a hétköznapokban is ezekre a kato-

nákra, akik egy értelmetlen és förtelmes világháború áldozatai lettek – mondta megemlékező beszédében. Végső István szerint példaként kell szolgálnia az utókor számára annak az összefogásnak, ami akkor megvalósult a városban a hadiárvák, a hadiözvegyek megsegítésére. – Ők kell, hogy példát mutassanak a ma élő halasiaknak, és ha tudunk, okuljunk abból, hogy a háborúnak semmi értelme, a száz évvel ezelőtt kitört világháborúnak pedig valóban csak áldozatai voltak, győztesei nem – fogalmazott. Katonanóták és dalok hangzottak el a Szilaj Citerazenekar és Vladár Károly előadásában. Kép-szöveg: P. Á.

Közös járőrözés a magyar-szerb határon Ne lepődjenek meg a magyarszerb államhatár közelében élők, ha mostantól szerb rendőrökkel is összefutnak a magyar oldalon. Egy hónapon keresztül a magyar és a szerb rendőrök ugyanis együtt járőröznek a schengeni külső határon. A tompai közúti határátkelőhelyen folytattak megbeszélést a szerb és a két ország határrendészetért felelős vezetői. Részt vettek annak a képzésnek a megnyitóján, amelyen a közös járőrszolgálatban résztvevő rendőröket készítik fel. A két ország belügyminisztere már 2013-ban aláírta azt a megállapodást, amely lehetővé teszi, hogy az illegális migráció elleni még hatékonyabb fellépés

érdekében magyar rendőrök segítsék a szerb határrendészek munkáját, illetve a külföldi hatóság munkatársai erősítsék a magyar rendőröket az itteni oldalon. A felek megállapodtak, hogy közösen készítik fel a járőrszolgálatban résztvevőket a két ország tevékenységére vonatkozó jogszabályokból, szervezeti felépítéséből, sajátosságaiból. A képzést követően a kollektíven elkészített járőrözési terv alapján már megkezdődött a közös járőrszolgálat a szerb-magyar schengeni külső határon, melyben a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai is részt vesznek – közölte a Bács-Kiskun Megyei rendőr-főkapitányság sajtószolgálata. Kép-szöveg: P. Á.

A felújítás elõtt leszerelték a fõtéri padokat …és most ennek okai iránt érdeklődik a belvárost járó lakosság azután, hogy a Halasi Városgazda apparátusa a napokban lebontotta a felújítás előtt álló főtér ülősorának deszkapallóit. A Városgazda-vezérigazgató szerint nem elsietett, hanem ellenkezőleg: tervezett beavatkozás történt. – Igaz, hogy a főtér felbontása még nem kezdődött el, de előrelátó módon most vezényeltünk munkásokat erre a feladatra, mert most volt szabad kapacitásunk. A mostani esős időben számos más, ráadásul váratlan feladatra kell felkészülnünk, ezért kihasználtuk az időt, és elvégeztük a padok eltávolítását, hogy ez már ne akadályozza esetlegesen a főtér burkolatbontási munkálatait – mondta portálunknak Molnár Ferenc. A főtéri padok eltávolítását egyébként terv és menetrend szerint végezték, városházi utasításra. Kép, szöveg: KZ


2014. augusztus 13.

Strandfürdõfejlesztés: keresik a forrásokat

Munkában

Hivatalosan is letette a képviselői esküt és munkába állt Kuris István László. Mint arról korábban beszámoltunk, Pajor Kálmán lemondott a mandátumáról, mert a Halasi Csipke Közalapítvány kuratóriumi elnökeként tevékenykedik tovább. Helyére a Fidesz-lista következő tagja, Kuris István László lépett. A képviselő a július végi rendkívüli tanácskozáson ült először a frakcióban. Ezen az ülésen be is választották a pénzügyi bizottságba is.

Közmunka

FOTÓ: KOHOUT ZOLTÁN

Jelen állás szerint nem biztos, hogy lesz erre uniós forrás. Úgy tűnik, hogy külső befektető bevonása szükséges, ugyanakkor ha a kormány kiemelt beruházássá minősítené a halasi projektet, az is komoly segítséget jelentene. Több képviselő is javasolta Gyovai Istvánnak, hogy további egyeztetéseket folytasson Bányai Gáborral, aki sokat segíthet a halasi tervek megvalósításában. Fontos az is, hogy meghatározzák a fejlesztés irányát, mert egyébként könnyen zátonyra futhatnak a tervek.innen  onnan

Újabb lépést tette a halasi képviselő-testület annak érdekében, hogy végre elkezdődhessen a helyi strand fejlesztése. Mint emlékezetes, néhány héttel ezelőtt Bányai Gábor országgyűlési képviselő személyesen jelentette be, hogy támogatja a halasi elképzeléseket és biztatta a várost a megvalósítás előkészítésére. A gyógyhellyé minősítés és az előzetes megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése hamarosan elkezdődhet, kérdés az, hogy milyen forrás lesz a beruházásra. Rövidesen elkezdődhet a halasi strand gyógyhellyé minősítéséhez szüksége eljárás, miután a képviselő-testület rendkívüli tanácskozás keretében megszavazta a pályázat kiírását. Hasonló a helyzet az előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével is, amelyet elkészülte után akár már szeptember végén napirendjére vehet a városi közgyűlés. A beérkező ajánlatok értékelésébe komoly betekintést nyernek majd a képviselők is, miután ezt kérte Aradszky Lászlóné képviselő. A tulajdonviszonyok rendezése, amely szintén gátja a fejlesztésnek, egy éven belül megvalósulhat a polgármester szerint. Komoly dilemma az, hogy milyen forrásból szépül meg a fürdőnk.

városfejlesztés

F Fontosak a gyakori egyeztetések

beruházásokat, a megyénél pedig különösen fontos programként fut a halasi fürdő fejlesztése, még akkor is, ha Brüsszelnek ez és a hasonló elképzelések nem tetszenek. Az országgyűlési képviselő leszögezte, hogy csak az Bányai: vannak források előzetes tanulmányok, vizsgálaMegkeresésünkre Bányai Gábor tok eredményeinek birtokában elmondta, hogy a kormányzat ki- és ismeretében lehet meghatáemelt helyen kezeli a turisztikai rozni a fürdő jövőjét, megalapo-

zott döntést kell hozni a fejlesztést illetően. Mint mondta, úgy telt el több mint két évtized, hogy ebben egyetlen lépést nem tett a város. Amennyiben hathatós érvek és adatok szólnak a gazdaságos működtetés, az eredményes üzemeltetés mellett, meg fogják találni a fejlesztéshez rendelhető forrást is. (Munkatársunktól)

358 millióra sikeresen pályáztak

Eredményesen pályázott 15 kiskunhalasi cég és vállalkozás a Halas-Fa Korlátolt Felelősségű Társaság, szakmunkástanuló gyakornoki Széchenyi 2020 európai uniós pályázaton. Összesítve 358 mil- program: 2,2 millió Ft (100 %). lió forintot nyertek foglalkoztatásra és telephelyfejlesztése. A Kollár Ágnes egyéni vállalkozó, gyakornoki program: 2,03 millió Ft forrásból 70 és 100 százalékos mértékig támogatja az EU a (100%). nyertes halasi elképzeléseket. Kraftwerk Gázmotor Korlátolt Felelősségű Társaság, új telephely létesítése Kiskunhalason: 37,7 millió Ft (70 %). A nyertes halasi cégek és vállalkozók listája: BABUD és TÁRSA Építőipa- ROYAL II. Sütőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, gyakornoki ri, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, telephely- program: 5,7 millió Ft (100%) fejlesztés: 59,5 millió Ft (70 százalékos támogatottság). SZ-N TRADE Műanyag-feldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt FelelősséDr. Dutkay Lóránt Béláné egyéni vállalkozó, gyakornoki program: 2 036 gű Társaság, feldolgozó üzem bővítése, gyártási kapacitás növelése célmillió Ft (100 %). jából: 14,4 millió Ft (70 %). ELEK Ingatlankezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, szerelő- és mosó- TÉRVÁZ Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, telephely korszerűcsarnok építése: 58,4 millió Ft (70%). sítése: 56 millió Ft (70 %). EU-JUST-4U Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, pályakezdő fia- Tósaki Ildikó, gyakornoki program: 6,4 millió Ft (100 %). talok foglalkoztatása: 16,9 millió Ft (93 %). VANKÓ Épületgépészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, teFRIVILL 92 Villamossági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelős- lephelyfejlesztés: 55,2 millió Ft (70 %). ségű Társaság, foglalkoztatás-bővítési program: 2,04 millió Ft (100 %). VAN-PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, GER-KILO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, pályakezdő telephelyfejlesztés: 39,7 millió Ft (70 %). gyakornok foglalkoztatása: 1,9 millió Ft (100 %). (pá)

Idén májusban a Városgazda sikerrel pályázott a munkaügyi központhoz hagyományos, hosszabb idejű közmunkaprogramra. Ezzel négy és fél hónapon keresztül nyílt lehetőség a közterület-fenntartási munkák elvégzésére. Ezzel a lépéssel a Városgazda elismerten közfoglalkoztatói státuszba került, így a jövőben nincs szükség hasonló pályázatoknál a város részvételére. Ez csak bonyolítja a folyamatokat – többek között ez is szerepelt abban az előterjesztésben, amelyet legutóbbi rendkívüli tanácskozásán tárgyalt a képviselő-testület. Mivel a Zrt. keretein belül folyik a munka, a feladatszabás, ezért célszerű a munkáltatói jogokat, a foglalkoztatás helyét és a felügyeletet is a társaságban összevonni. A jelenlévő valamennyi képviselő egyetértett abban, hogy a jövőben, a munkaügyi központ pályázatain közvetlenül a Városgazda indul, és kihagyja az önkormányzatot.

Új lámpa

Hamarosan újabb lámpát telepít a szolgáltató a halasi Csipke utcában. Az önkormányzat már meg is bízta a Démászt a munkálatok elvégzésével. Mint kiderült: a Tambura utca sarkától légvezeték épül majd ki, ez táplálja majd az új lámpatestet, amelynek köszönhetően az arra járóknak nem kell majd a sötétben botorkálniuk. (jl)


10

üdvözlet

2014. augusztus 13.

FOTÓ: SEBESTYÉN ISTVÁN

Ha az ingatlanok értékének a csökkenése tovább fokozódik, akkor megindul egy olyan folyamat, amely nem lehet érdeke egy felelősségteljesen gondolkodó és a jövőért tenni akaró önkormányzatnak.

F Ki gépen száll fölébe, annak nyugodt e táj

Fogytán az üdülőtulajok türelme Fehértón Csökkenő ingatlanérték, növekvő elégedetlenség előzi meg a 23-i fórumot strandbelépők, áttételesen a strandon működő vendéglátók szolgáltatásainak igénybevétele együttesen nem elhanyagolható pénzügyi szempont kellene legyen az önkormányzat gazdálkodásában. Ha az ingatlanok értékének a csökkenése tovább fokozódik, akkor meginnak, és olyan szintű zajszennyet dul egy olyan folyamat, amely nem ömlesztenek a környéken élőkre, ami az elviselhetetlenség határát súrolja – fogalmazott lapunknak Nagy Béla. Az itt nyaraló vendég szerint ha rendőrt hívnak is, azok rendben kijönnek és figyelmeztetik a csendháborítókat, de miután távoznak, a fiatalok, a mulatozók folytatják a zajongást.

Milyen érdek az, amely több száz adófizető állampolgár nyugalmát, a pihenéshez való jogát semmibe veszi? – kérdik méltatlankodva Kunfehértón azok az üdülőtulajdonosok, akik speciel nem haszonélvezői, hanem kárvallottjai a csendes vidék mind nagyobb népszerűségének. E népszerűség ugyanis – állítják – egyben növekvő zajszennyezéssel is jár, miközben a pihenéshez való jog előbbre való a szórakozásénál. Szennyes szórakozás Régről ismeri és „az ország egyik legvonzóbb, családias hangulatú üdülőövezetének” tartja egy panaszos budapesti polgár azt a „csodálatos természeti környezetet, amely a kunfehértói nyaralók körzetét áthatja”. Nagy Béla nemrégiben egy barátja invitálására jött pihenni újra a szomszédos községbe, de azzal nem számolt, hogy mivel találkozik majd. – Első pillanattól feltűnt, hogy Vadkerthez vagy Majsához képest sok eladó és gondozatlan ingatlan található… Magam is átéltem és megtapasztaltam, hogy szinte egyetlen hétvége sem telt el június elejétől kezdődően – éjszakánként rendszeresen, de sokszor napközben is – csendháborítás nélkül. A zajhatások általában és elsősorban valamilyen elektronikus zenei berendezésekből áradtak. Sok ingatlantulajdonos adja bérbe nyaralóját a hétvégére, s a bérlők legtöbbször olyan fiatalkorúak, akik szórakozás és nem pihenés céljából veszik ki az épületeket. A szórakozás náluk azt jelenti, hogy lerészegednek vagy drogoz-

Értékek, érdekek, felelősség, jövő Sokan vélik úgy, hogy amíg a helyi önkormányzat partnere a csendháborításnak, a rendet felügyelő szervek tehetetlenek. Azt is kérdésként vetik fel, hogy a pár évvel ezelőtt bevezetett kötelezettség – amely a diszkónak és a vendéglátóknak a helyiségek hangszigetelését írta elő – mára miért vált betartatlanná. – Milyen érdek az, amely több száz – az üdüléséért adót fizető – állampolgár nyugalmát, a pihenéshez való jogát semmibe veszi? A választ mindenki tudja, de ez érthetetlen. Ugyanis az üdülőtelepi ingatlanokból befolyó adó, a tulajdonosok által megvásárolt

lehet érdeke egy felelősségteljesen gondolkodó és a jövőért tenni akaró önkormányzatnak – véli több fehértói üdülőtulajdonos.

rendőrség tartsa fenn a rendet, a köznyugalmat, és tegyen a csendháborítások ellen – mondja Harnóczi Sándor, aki arra biztatja az üdülőtulajdonosokat, a pihenni váZajos ellenérdekeltség gyókat, hogy minden ilyen esetben Az üdülőtulajdonosok között ter- és haladéktalanul hívják a körzeti jedőben van az a vélemény, hogy megbízottat, a járőröket. bár sokan szeretik a környéket és a nyaralójukat, és betartják az írott A szabad tér bűvöletében és íratlan szabályokat, mégis fon- Kunfehértón körülbelül 750 nyatolgatják, hogy megválnak az in- ralót tart nyilván az önkormánygatlantól, mert nem tudják elvi- zat. Ezek sokaságát a tulajdonosok selni, hogy rendszeresen zavarják gyakran adják bérbe vagy kölnyugalmukat. Így aztán logikus az csön. A mai szórakozási szokásoellenérdekeltség is: míg az egyik kat és magatartási jellemzőket istulajnak nyereség a bérbeadásból merve nyilvánvaló, hogy a városból eredő pénz, a másik kár a lármából és más településekről érkező fiatakövetkező nyugtalanság. lok szabadabban adnak teret a buA polgármester – aki egyébként lizásnak egy félig természetes, rámaga is üdülőtulajdonos – egyet- adásul számukra ismeretlen – így ért a panaszokkal. – Bár van lezserebb viselkedést megengedő csendrendeletünk, az is annyit ér, – övezetben, mint az otthoniban. mint minden más rendelkezés: any- A téma várhatóan ismét napinyit, amennyit sikerül belőle be- rendre fog kerülni a soron követtartatni. Erre azonban a községnek kező, augusztus 23-án tartandó sem pénze, sem apparátusa nincs, kunfehértói üdülőterületi fórumon. arra kell hagyatkoznunk, hogy a KohoutZ


2014. augusztus 13.

kultúra

11

– Kicsit hasonló az eddigiekhez, kicsit azonban más is – ezt mondta a múlt héten megjelent Halasi Hetek Fesztivál kiadványáról Rémán János, a Halasi Hetek Alapítvány kuratóriumi elnöke. Ezúttal a tavaly alakult Halasi Média és Kultúra Kft.-vel dolgoztak együtt a fesztiválért, valódi csapatmunka tehát a rendezvénysorozat. Rémán János rámutatott, a kultúra közösségteremtő erő. Közösséget is formál: hasonló érdeklődési körű emberek találkozhatnak, együtt szórakozhatnak vagy sportolhatnak. Most is közreadnak egy csokrot abból, amivel a város büszkélkedhet. Az elnök köszönetet mondott a társszervezőknek és a támogatóknak a rendezvénysorozat és a kiadvány létrejöttéért, mely félszáz fejezetcímet tartalmaz. A kiemelt programok között sze-

fotók: pozsgai ákos

A Közösségek Házában volt pénteken a XXII. Halasi Hetek Fesztivál ünnepélyes megnyitója. A sajtótájékoztató, a Halasi Hetek Díj és a Kultúra Mecénása Díj átadása után kiállítással is várták az érdeklõdõket.

F A közönség, Fésüsné Bakos Ágnes és Patai Tivadar (jobbra) a megnyitón

F Rémán János és Mongyi Marianna Zöld-híd elnök

Színesítik a kultúrát

riuma a fesztivál érdekében végzett kiemelkedő és színvonalas munkájáért. A Kultúra Mecénása Díjat idén a Váport Kft. és az Aranymérleg Patika érdemelte ki a rendezvénysorozat folyamatos támogatásáért. Az ünnepség után Simon Balázs alkotásaiból nyílt kiállítás. Franciaországba költözése után Blaise Simon néven vált nemzetközi szinten is ismert és elismert művésszé.Halasi tárlatán, a Közösségek Házá-

ban Cubintra – Szimbiózis című fő műve fogadja a látogatókat. A Forrás-teremben zománcképei, különleges fa erezetes munkái, geometrikus alkotásai, kapaarc művei, szerszámszobrai, indiai bronz és vörösréz lemez alkotásai tekinthetők meg augusztus végéig. Blaise Simon tárlatát ifj. Gyergyádesz László ajánlotta a közönség figyelmébe. A művészettörténész kitért arra is, hogy a mûvész szívesen ötvözi a természetet és a modern technikát, sok-sok alkotást készített különbözõ természetes anyagok felhasználásával a kókuszdióP. L. tól a bambuszig.

A négynapos út elmondásuk szerint újból emlékezetes és tartalmas volt. – Az első napon kronachi városnézés, Halász Balázs gyűjtő kiskanál-kiállításának és a Berki Viola Munkácsy-díjas festő- és grafikusművész képeit is bemutató tárlat megnyitója szerepelt. Ez utóbbin nagy sikerrel közreműködött énekkarunk. A kronanachi vár Frank Galériájában polgármesteri köszöntők hangzottak el, majd méltatták a kiállító alkotókat, köztük a halasi származású művésznő munkásságát. Az énekkar német dalokat énekelt, majd az ünnepség végén magyar dudanótákat szólaltatott meg dr. F A Kiskunhalasi Városi Vegyes Kar szereplés előtt a kronachi várban Vladár Károly népzenész hangszeres kíséretével. A rendezvény utáni fogadáson sok dicséretet, elismerést kaptunk – mondta Faddi Istvánné kórusvezető. Újabb vendégszereplésen vett részt a Kiskunhalasi Városi Vegyes Kar. A tavaszi sepsiszent- Második nap egész napos kiránduláson vettek részt Weimarban, ahol györgyi utat követően – július közepén, 10-től 14-ig – Kronachban énekelt a helyi kórus. a város nevezetességei közül megHarmadszor szervezett Péter Imré- ba, Kronachba utat a Kiskunhalasi merősökkel, akikkel közösen szin- tekintették Goethe lakóházát és né némettanárnő testvérvárosunk- Városi Vegyes Karnak kibővítve is- te egy baráti társaságot alkotnak. nyári rezidenciáját. A magyar csoport természetesen Liszt Ferenc lakóházába is ellátogatott. Következő nap felkeresték a nemrég átadott oberfrankeni Tropikáriumot, majd Lauenstein híres kézműves csokoládéüzemébe látogattak.

– A program szervezésében most is nagy segítséget nyújtott, és végig a csoporttal volt Herbert Schwarz nyugalmazott kronachi könyvtárigazgató, akit a halasiak jól ismernek rendszeresen kiállított gyűjteményei, relikviái kapcsán. Idén ősszel ismét lesz kiállítása a művelődési központban. Felkért bennünket, hogy énekeljünk a megnyitón. Természetesen nagy örömmel vállaltuk, hiszen ez megtiszteltetés egy olyan embertől, aki nagyon sokat tesz a két város kapcsolatának erősítéséért, a német kultúra megismeréséért. A hazautazás napja is tartogatott szép programot a halasi csoportnak. A burgenlandi Eisenstadtban, vagyis Kismartonban a csodálatos Esterházy-palotát nézték meg magyar nyelvű idegenvezetéssel. – Természetesen a kastély kápolnájában akusztikapróbát tartottunk. A tartalmas kalauzolást egy szép dallal is megháláltuk az idegenvezetőnek – tudtuk meg Faddi Istvánnétól. – Köszönettel tartozunk mindannyian Péter Imréné tanárnőnek azért, hogy újból sok ismerethez, élményhez juttatta énekkarunkat és velünk utazó barátainkat – tette hozzá a kórusvezető. P. L.

tos programok valósulhatnak meg településünkön. Király Gábor programszervező tovább erősítette: a kultúra városteremtő erő. Szólt a város Szabadkához fűződő jelentős kapcsolatáról. Ez is motiválta, hogy negyedszer is megrendezzék a Szabadkai Kulturális Napokat. A Halasi Hetek Díj 2014 kitüntetésben a Zöld-híd Halasi Környezetvédők Egyesületét részesítette a Halasi Hetek Alapítvány kurató-

Fotó: Balog Éva

repel a Molnár Dixieland Band és Falusi Mariann közös koncertje, Miklósa Erika operaénekesnő előadása és a Sóstói Családi Nap. Flösser Tamás, a Halasi Média és Kultúra Kft. ügyvezetője arról beszélt, hogy idén színesítették a kultúrát idegenforgalmi látványosságok bevonásával. Próbálják minél jobban megmutatni Kiskunhalas értékeit az érdeklődőknek. Ő is kiemelte a mecénások szerepét, akik segítségével változa-

Dalosaink Németországban


12

helytörténet

2014. augusztus 13. egy-egy ilyen „kém” miatt százezrek haltak meg.

Szembesülni az esztelenséggel

Európának és a nyugati kultúrának is bealkonyult a szörnyű I. Világháborúval A véres történelmet író Európa sosem szembesült addig olyan esztelen és ördögien hatékony emberirtással, mint amit az I. Világháborúban bevetett hadászati eszközök és módszerek produkáltak. A gyűlölködés és a vérontás szelleme azonban nemcsak kétségbeejtő emberáldozatot követelt, de egyben elhozta az addig világvezető kontinens hanyatlását is, ráadásul előrevetítette újabb háborúk és a szörnyűséges náci és kommunista diktatúrák rémképét is. Halas és a kun vidék sem úszta meg gyötrelmek nélkül az idén 100 éve kirobbant válságot – erről beszélgettünk Végső István helytörténésszel. • Minden háború kegyetlen, de akármennyit olvastam is róla, az első világháború tűnik a legdöbbenetesebbnek e téren. Nem is (csak) az áldozatok nagy száma, hanem az emberiséget máig megrendítő pusztítás miatt. Először fordult elő, hogy szabályos mészárlást rendeztek a szemben álló felek gépekkel és mérges gázzal, míg a lövészárkokban élő, de sokszor holtan is ott hagyott katonák képe mint a „Megvalósult Pokol” égett be az emlékezetünkbe. Mi idézte elő ezt az embertelenséget? • Az embertelenség már régen megvolt, de akkoriban a gyarmatokon dúlt. Például képtelenség felmérni, hogy csak a spanyolok és az amerikaiak hány indián őslakost gyilkoltak le saját életterük bővítése érdekében. Európa ekkor szembesült egyrészt a szinte az élet minden területét megvál-

toztató technikai fejlődéssel, másfelől azzal, hogy az afrikai és ázsiai országokban kegyetlenkedő hadseregek az öreg kontinensen sem változtatnak a hozzáállásukon. A másik gond, hogy a fegyverek modernek voltak, de a tábornokok a korábbi módszerek szerint akarták megvívni a csatáikat. Ezért voltak hatalmasak a véráldozatok. Mustárgáz, lángszóró, gépfegyver, tank és repülő irtotta az ellenséget. Mindent bevetettek egyik és másik oldalon, miközben a régi módszer szerint harcmezőkön álltak egymással szemben. Stratégailag ez egyértelmű halált jelentett a frontra érkezőknek. A lövészárkokból megrohamozni a szögesdrótokkal körülvett géppuska-állásokat nem volt épeszű cselekedet, de mégis így telt el négy év a nyugati fronton. Csak a Ypern melletti csatában – 1914 őszén – negyedmillió katona esett el.

• Mindez valószínűleg nem lett volna így, ha előzőleg nincs háborús hipnózis a fegyverkező, háborúra készülő országokban… • Tény, hogy még inkább összefügg az embertelenséggel a két szemben álló fél kölcsönös démonizálása. Hihetetlen történeteket és propagandát folytattak egymással szemben. A németek gyermek- és tömeggyilkos gépezetek voltak, míg a Monarchia katonáit a „vad hunokkal” azonosították. A háború borzalmai azért lettek ennyire felnagyítva, mert ekkora már a média által a társadalom sokkal jobban értesülhetett minden eseményről. Napóleon egyiptomi hadjárata (1798-1801) vagy a búrháborúk (1880-1881, 1899-1902) sem voltak kevésbé rettenetesek. Mára kiderült, hogy számtalan volt az áruló egyik vagy másik oldalon. Döbbenetes tény, hogy akár

Az oroszok is adtak el haditerveket a németeknek, de az osztrákok között is volt olyan, aki Szerbia lerohanásának tervét bocsátotta áruba. Félelmetes mennyiségű halottat termelt így a háború. Végül nem az győzött, aki áttörte a vonalakat, hanem az, ahol nem fogytak el a tartalékok. Nagy-Britanniában a mai napig elítélik az angol expedíciót. Illetve pontosabb, ahogy lezajlottak az események, és ahogy milliónyi brit fiatal embertelen körülmények között ottmaradt, megsebesült. Sok volt a hadirokkant és a pszichológiailag sérült, aki visszatért a szigetre. Az antant több – több, mint tízmillió – katonát vesztett, mint a legyőzöttek (9,4). Hiába győzelem, ha generációk tűntek el a társadalomból. Emellett sokan kerültek hadifogságba, ami szintén trauma volt. Pláne, ha a halottnak hitt férj egyszer csak hazatért, de az aszszony újraházasodott… • Mennyiben volt „casus belli”, vagyis kapóra jött háborús ok a trónörökös szarajevói meggyilkolása, és mennyiben volt szükségszerű, hogy kitörjön az első világégés? • Az első világháború kitörése, ha engem kérdezel, sok mindent bebizonyított. Egyfelől, hogy a világtörténelemben vannak esetek, amikor valóban csak a véletleneken múlik milliók halála. A világháborút mindenki akarta, de 1914-ben pont nem állt rá készen senki. Néhány túlbuzgó német, osztrák miniszter és tábornok totálisan rosszul mérte fel a helyzetet.

ígéret miatt az antant mellé álltak. Megjegyzem az antanot összetartó „entente cordiale” (1904) sem volt egyértelműen egy szoros szövetség. Sőt! Így aztán a később oly „egyértelmű” szövetségi rendszerek is valójában hirtelenjében öszszeállt államok voltak. Rengeteg diplomáciai csűrés-csavarás kellett ahhoz, hogy végül ez így történjen. Mindenki vonakodó szövetséges volt. Az USA sem akart a világháború részese lenni. A japánoknak elsősorban az oroszokkal, amerikaiakkal és az angolokkal szemben volt követelésük, mégis melléjük álltak. A németek már rég bekebelezhették volna a Habsburg territóriumot, de nem akarták túlnöveszteni a birodalmukat, viszont sohasem bíztak déli szomszédjukban. Azonban számos további diplomáciai hibát is elkövettek. Nem sikerült kihasználniuk az angol-francia gyarmati háborút, és mindkettővel szemben álltak. Vé-

A következményeket ismer tárok átírása és a rövid, d A klasszikus európai civilizá tás kezdődött el: Észak-Am a fasizmus, a náci és a sztá diktatúrái, amelyek milliók nyomását hozták el. Az első végül tömegesen irtották a gül csak néhány kisebb, mint később kiderült: gyenge, ingadozó és széthullás előtt lévő államot (például az Osztrák-Magyar Monarchia, a Török Birodalom vagy Bulgária) tudhattak maguk mellett. Hiába állt I. Viktória brit királynő halottas ágya mellett (1901) II. Vilmos császár, az angolok nem akartak a német hatalmi törekvésekből. És ne feledjük: a Habsburgok, a Hohenzollernek, a Romanovok és a Windsorok – vagyis a nagy európai uralkodóházak – rokoni kapcsolatban álltak, de ez akkor már nem volt döntő jelentőségű. Azonban 1914 nyarán az osztrák külügyminiszter, Berchtold gróf úgy döntött, elég volt a szerbek balkáni fészkéből, el kell őket söpörni. Ám kellett a németek beleegyezése, s végül II. Vilmos császár állítólag

A két idős uralkodót úgy kellett rábeszélni a hadüzenetekre, és csak úgy sikerült őket rávenni, hogy gyors háborút ígértek nekik. Ők is jól tudták, hogy képtelenek lennének a saját hátországaikkal ezt a háborút évekig megvívni. Közben folytak a tárgyalások a többi nagyhatalom között is. Oroszország alapvetően szövetségese volt a németeknek és az osztrákoknak is, de a viszony a század végére megromlott (1879). Az olaszok még pár évvel előtte szövetségben álltak a későbbi központi hatalmakkal (1882), bár az oszt- az ebédlőasztalánál hagyta rákokkal szemben voltak terüle- jóvá az osztrák tervet. ti követeléseik. Mégis mindenfé- Bethmann Hollweg német kanle, mára már jól láthatóan ingatag cellár pedig biztatta a Monarchi-


2014. augusztus 13. át a támadásra, és mindenki abban bízott, hogy az oroszok nem lépnek idő előtt közbe. Teljesen elszámították magukat. Azt gondolták, ez is csak egy balkáni kisháború lesz, és egyik nagyhatalom sem avatkozik bele. Nagy-Britanniát például minden forgatókönyvből kihagyták, úgy hitték, semleges marad egy ilyen konfliktusban. Az ultimátum átadása után viszont egyértelművé vált, hogy a franciák és az oroszok biztosan be akarnak avatkozni. Így Moltke német tábornok leporolta a már halott Von-Schlieffen tervét, amely villámgyors sikert ígért Franciaországgal szemben. A Monarchia eközben krúdys lassúsággal és nyugalommal kezdte meg a felvonulást Szerbia ellen, amely így felkészülve várhatta az osztrákmagyar szuronyokat. A következményeket ismerjük: legalább négyévnyi háborús kín, milliók halála, országhatárok átírása és egy

lehetett volna más végső kimenetele, mint az újabb, még pusztítóbb világégés. Valóban ennyire egyszerű igazság ez? • Ahogyan kitört, úgy lett vége. Átgondolatlan és rossz tényfelmérések mentén jött létre a Versailles-i békerendszer. Néhány államalakulat szétesett, számtalan jött létre. Utóbbiak már a korrjük: sokéves háborús kín, milliók halála, országha- újszakban is életképtelenek voltak, de annál sötétebb és véresebb 20. század kezdete. mára többségük el is tűnt a világ áció összeomlott, és valami teljesen más időszámí- térképéről. A győztesek nem tudtak mit kezdeni a sikerükkel. Egymerikába tolódott át a világ központja, megjelentek másban sem bíztak. Féltek, hogy álinizmus totaliarista eszmerendszerek modern kori valamelyikük megerősödik a márovására. Ellentmondásos dönőrjöngő vastapsa mellett százmilliók gyötrelmes el- sik téseket hoztak. Valahol védték a ő tömegháború tömegideológiákat termelt, amelyek nemzetiségeket, máshol figyelmen kívül hagyták őket. Az „első az embereket a gázkamrákban és a Gulágon. nagyháború” valójában elkerülhekorszak lezárulta. Az első világhá- déli hadjáratba. Jellemző a későb- tő lehetett volna, ha Németország borúval vége lett a hosszú 19. szá- bi történetírásra, hogy végül pont vezető szerepét legalább részben zadnak (1789-1914) és megkez- az ő nyakába varrják a világhábo- elfogadják a nagyhatalmak. Akár pár tucat gyarmat átadásával dődött a rövid, de annál sötétebb rú összes tortúráját. és véresebb 20. század (1914megelőzhető lett volna 1990). A klasszikus európai civili- Trianon sajnos egyenes a háború. következménye volt záció összeomlott, és valami teljesen más időszámítás kezdődött el. annak, hogy a nyugati politikusok A német közvéleményt teljesen A vén kontinens szerepe is bealko- teljesen tájékozatlanok voltak a kielégítette volna egy közepesebb nyult, és Észak-Amerikába toló- kelet-európai, kissé bonyolult tár- afrikai vagy ázsiai területgyaradott át a világ központja. sadalmi-nemzetiségi helyzetben. podás is. Cserébe az angolok, az • Tudománytalan kérdés, A ránk kényszerített 1920-as bé- oroszok és a franciák is kaphatde e következmények isme- keszerződés az összes gyermek- tak volna engedményeket II. Vilretében előtolakodik, hogy betegséget magán hordozta, amit mos császártól. Az európai diplovolt-e – lett volna-e – Ma- az a korszak előhozhatott: nem- mácia totális bukása ez. Hol volt gyarországnak más perspek- zetiségi számarányok figyelmen már, amikor a kontinenst megtívája, mint hogy a később kívül hagyása, történelmi múlt és kímélve vagy íróasztaloknál vagy vesztessé váló hatalmak- értékek sutba dobása, továbbá az, más kontinensek „bozótharcai” hoz csatlakozzon a háború hogy olyan államoknak is fizettünk révén döntöttek? Természetesen kirobbanásakor? jóvátételt, amelyek nem is létez- a Balkán mindig lőporos hordó • Természetesen nem, de még tek a világháború előtt. Egy olyan volt, és a harcok alig szűntek ott, így sem volt olyan egyszerű a országot büntettek, amely nem is meg persze a porosz-francia háhelyzet. A Monarchia koronataná- volt független, így nem dönthetett ború is igen közeli élmény volt, de csán Tisza István magyar minisz- önállóan a háborúba lépéséről… mégsem hoztak annyi szenvedést, terelnök személyében a magyarok • Szokás mondani, hogy az mint az első világégés. A túlzott nem akarták a világégést. Azok a első egy befejezetlen világ- nacionalizmus elbizakodottá tette kisebbségi képviselők viszont, akik háború volt, aminek nem is mindkét oldalt. A közvetett ered-

később felosztják egymás között ezt az államot, egyértelműen kiállnak a Szerbia elleni ultimátum mellett. Tisza egyébként egész Európában szinte egyedül mondott nemet a háborúra. Hosszú meggyőzés és be nem tartott biztosítékok mentén egyezik végül bele a

mény pedig a fasizmus, a náci és a sztálinizmus totaliarista eszmerendszereinek felszínre törése lett. Milliók őrjöngő vastapsa mellett a modern kori diktatúrák százmilliók gyötrelmes elnyomását hozták el. Az első tömegháború tömegideológiákat termelt, amelyek végül tömegesen irtották ki az embereket a gázkamrákban és a Gulágon. • Jung, a híres svájci pszichológus azt írta a két háború közti időszakban, hogy a modern korban az emberiség újraéli az elfojtott, ősi, irracionális és romboló ösztöneit. Vagyis, hogy annyira megpróbáltunk civilizált európaiak lenni, hogy közben elnyomtuk, elfeledkeztünk az „árnyékos”, a gonoszabbik énünkről, és ez nyilvánult meg a tömegpusztító háborúban. A történettudomány hogyan látja ezt a lélektani megközelítést a maga szemszögéből? • Mindig voltak háborúk, emberirtás is előfordult. Csak gondoljunk a sok bibliai történetre, az ókorban is tűntek el népek. A középkorban is irtották egymást az emberek. Nem gondolom, hogy a modern ember sajátossága a gyilkolás. Azért haltak akkoriban százezrek, milliók, mert a Föld lakossága, így a hadseregek létszáma is megnőtt. Míg 1000-ben még csak 46 millió volt a világ népessége, 1914-re másfél milliárd felett járt. Számomra azonban sokkal inkább lényegesebb, hogy milyen hatással volt ez a festészetre, az irodalomra, a művészetekre, a tudományra és az életmódra. Utóbbinál én azt hiszem, érdemes kiemelni, hogy ekkora hatással semmi nem volt a korabeli lakosságra. Minden megváltozott. Az addig évszázados tradíciók és hagyományok átalakultak. Átformálódott a nők és férfiak kapcsolata, a szexuális magatartásformák és a családok hierarchiája. A generációk között addig jól bevett szabályok bomlottak fel. A világ kultúrái soha nem voltak ennyire közel egymáshoz. Persze a hellenizmus meg a római civilizáció, majd a kereszténység térhódítása vagy akár a török hódoltság okozott komoly változásokat, de azoknál egyértelmű volt, hogy mi a vallási-gazdasági-kulturális expanzió célja. Ám 1914 után nem volt egységes az a multikulturális hatás, ami a világot érte. Gondoljunk csak bele, azon

helytörténet

13

a szegedi pusztán, ahol egykor Rúzsa Sándor betyárjai szalonnáztak néhány évtizede, ott 1918-ban francia gyarmatokról toborzott színes bőrű katonák állomásoztak. Osztrák, német vagy magyar katonák hadifogságuk idején számukra igencsak idegen közegbe kerültek Szibériában vagy Nyugaton. Újfajta életmódokkal ütköztek a régiek. „Ismeretlen”, formálódó, „világmegváltó” politikai eszmék terjedtek az egyszerű és az elithez tartozó emberek között egyaránt. A hatás leírhatatlan, és máig szinte megmagyarázhatatlan következményekkel járt. • Hogyan érintette az első világháború Kiskunhalast? Mit tud a helytörténet erről az időszakról: halottainkról, katonáinkról, és polgári lakosságra gyakorolt hatásairól? • Kiskunhalast is komolyan érintette a világháború. Két-háromezer férfi volt folyamatosan távol az otthonától. Közülük ezer fő oda is veszett a teljesen értelmetlen háborúban. Hadikórházak is működtek a város területén, így a más vidékről való katonák közül többen itt haltak meg, fronton szerzett betegség vagy sebesülés miatt. Több száz orosz, délszláv és olasz hadifogoly és internált is idekerült. Ám a lakosságot sem hagyta érintetlenül a háború, hiába nem ment át rajtunk a front. Ráadásul vasúti csomópont voltunk, így mindennaposak voltak a katonai szerelvények. A kezdeti lelkesedést követően az egyre növekvő nélkülözés és elégedetlenség lett úrrá mindenkin. Elvitték a gabonát, drága volt a hús, a harangokat ágyúnak olvasztották be, és még a fatalpú cipők is megjelentek. Mindenből hiány volt, és a rekvirálások mindennaposak lettek. A katonai beszállásolások egyre nagyobb terhet jelentettek. Az akkori rendszer az emberek szemében megbukott, terhessé vált. Nem csoda, hogy 1918 után itt is gyorsan hatalomra jutottak az addig vagy nem létező vagy nagyon kis támogatottsággal rendelkező (szélső)baloldali csoportosulások. Olyan utópisztikus elgondolások is teret kaphattak, mint a Kun Köztársaság terve 1918-ban… Kép, szöveg: KZ


14

városháza

2014. augusztus 13.

A Város Háza

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalának idõszaki értesítõje (melléklet)

A képviselőtestület 2014. július 31-i rendkívüli ülésén hozott döntések:

új feltételekkel: Kiegészül a szerződés: 4.1. Szolgáltató vállalja, hogy a teszt időtartama a szerződés aláírásától számított 3 hónapnál nem hosszabb. 5.4. Szolgáltató vállalja, hogy a teszt időtartamának lezárta után legfeljebb 6 hónapon belül kiegészíti szolgáltatását „Városkártya” bevezetésével. A „Városkártya” szolgáltatás feltételeit Felek közösen állapítják meg. (A mellékletet terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a www.kiskunhalas.hu honlapon.)

élvez az időarányosnál alacsonyabb összegű 2014. évi kifizetés) 3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a „Kiskunhalasi Gyógyfürdő” Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány készítés, és a gyógyhellyé nyilvánítás költségeinek fedezetét a 2014. évi, és a 2015. évi költségvetésében biztosítja. 4. Kiskunhalas Város Képviselőtestülete felhatalmazza Gyovai István polgármestert az ajánlattételi eljárásban legkedvezőbb ajánlat benyújtójával a vállalkozási szerződés aláírására. 5. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza Gyovai István polgármestert a „Kiskunhalasi Gyógyfürdő” tervezett projektjéhez külső befektetőkkel történő tárgyalásokra.

keznek a jogszabályokban előírt az intézmény vezetéséhez szükséges szakmai végzettségekkel, és gyakorlattal. A pályázók nagy tapasztalattal rendelkeznek szakterületükön, folyamatos önképzéssel fejlesztett elméleti felkészültségük, alkalmassá teszi őket a megpályázott munkakör színvonalas ellátására.

ügyi, Költségvetési és Gazdálkodási és Településfejlesztési Bizottság előzetes hozzájárulása, azon felül pedig a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges.

245/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 235/2014. Kth. alábbi nyilatkozat megtételére Kiskunhalas Város Önkormányhatalmazza fel a polgármestert: zatának Képviselő-testülete a 242/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányválasztási eljárásról szóló 2013. Kiskunhalas Város Önkormány- zata - a Kiskunhalasi Geoterévi XXXVI. törvény 23. §-ban zata partnerként részt kíván mikus Projekt Kft-n keresztül kapott felhatalmazás alapján Kisvenni a „Balkans and Europe a város távhő ellátását bővíteni, kunhalas Város Helyi VálasztáTogheter: Opportunitíy for a és geotermikus alapra helyezni si Bizottsága tagjainak az alábbi New Experience towards Uni- kívánja. A távhő rendszerbe a személyeket választja meg: fications! – BETonEU” projekt- meglévő lakóépületeken túl az Tag: ben. Kiskunhalas Város részéről Önkormányzat kezelésében lé1. Dr. Mezei János 6400 Kisa projektrészvétel 2014. évben vő közintézmények bekapcsolákunhalas, Árpád u. 27. többletforrás biztosítást nem sa tervezett. 2. Dr. Józsi Klára 6400 Kiskunigényel, a kiadásokat a tényle- A távhőszolgáltatás, mint helyhalas, Kertész u. 16. 239/2014. Kth. gesen rendelkezésre álló támo- ben biztosítható közfeladatok 3. Dr. Piegel Attila 6400 Kis- 1. Kiskunhalas Város Képvise240/2014. Kth. gatás erejéig tudjuk teljesíteni. körében ellátandó helyi önkunhalas, Fazekas M. u. 90/A. lő-testülete ajánlattételi eljárást Kiskunhalas Város Önkormány- Kiskunhalas Város Képviselő- kormányzati feladat (2011. évi Póttag: hirdet a 214/2014. Kth hatá- zata Közszolgáltatási szerződést testülete felhatalmazza a polgár- CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 20.) 1. Dr. Darányi József Tibor rozatában megállapított, alábbi köt a HALASTHERMÁL Für- mestert, hogy a projektpartneri az önkormányzat számára a te6400 Kiskunhalas, Molnár u. feladatokra: dő és Idegenforgalmi Kft.-vel. megállapodást írja alá Szabad- lepülés üzemeltetése és fejlesz2/A. 1.1. a strand-környezet gyógy- Kiskunhalas Város Képviselő- ka Városával és gondoskodjon tése tekintetében a kiemelt pri2. Dr. Katona Miklós 6400 Kis- hellyé nyilvánítási folyamatának testülete felhatalmazza a pol- a programok maradéktalan elő- oritással kezelendő feladatok kunhalas, Víz utca 6/A. menedzsment munkája gármestert, hogy a mellékletben készítéséről és lebonyolításáról, közé tartozik. A munka tartalma: szereplő megállapodást aláírja, továbbá a soron következő elő- A tervezett geotermikus beru236/2014. Kth. - döntés-előkészítő tanulmány a és gondoskodjon az abban meg- irányzat-módosításkor a költség- házás és távhő rendszer bőKiskunhalas Város Önkormány- gyógyhely területére vonatkozó fogalmazott célkitűzések mara- vetésbe történő beépítésről. vítés önkormányzati célt szolzatának Képviselő-testülete a javaslatokkal, folyamat-leírással, déktalan megvalósításáról. gál. A Kiskunhalas városi távhő választási eljárásról szóló 2013. és költségvetés-tervezetekkel, (A mellékletet terjedelmére te243/2014. Kth. rendszer fejlesztése kapcsán léévi XXXVI. törvény 24.§ (1) be- - a természetes gyógytényezők- kintettel nem közöljük, megte- Kiskunhalas Város Önkormány- tesítendő geotermikus rendszer, kezdésében kapott felhatalmazás ról szóló 74/1999.(XII.25.) EüM kinthető a www.kiskunhalas.hu zatának Képviselő-testülete le- és a kapcsolódó primer és szealapján, az alábbi személyeket rendelet alapján gyógyhellyé honlapon.) mond a „Beruházás a 21. száza- kunder kör bővítések az Önkorszavazatszámláló bizottsági tag- minősítési kérelem összeállítása, di iskolába” program keretében mányzat szempontjából közcélú nak megválasztja: és benyújtása, az egyes munka241/2014. Kth. a TRFC/KP/OM/2001/0300003 beruházásnak minősülnek, a lé1. Farkas Péterné, Kiskunha- részek koordinálása. 1. Kiskunhalas Város Képvise- számú Támogatási szerződés tesülő vezetékek közcélú hálólas, Galagonya u. 1. A munka határideje: 2015. lő-testülete hivatkozva a nem- alapján, a Magyar Fejleszté- zatot képeznek. 2. Rácz Róbert László, Kis- szeptember 31. zeti köznevelésről szóló 2011. si Bank Rt-vel a Szűts József kunhalas, Esze Tamás ltp. 1/ 1.2. a „Kiskunhalasi Gyógyfür- évi CXC tv. 68.§.(1) bekezdésé- Általános Iskola és a Felsővá246/2014. Kth. a. 3/11. dő” fejlesztése Előzetes Meg- re a Bács-Kiskun Megyei Peda- rosi Általános Iskola akadály- Kiskunhalas Város Képviselő-tes3. Dr. Makra Jenő Szilveszter, valósíthatósági Tanulmányának gógiai Szakszolgálat Kiskunhala- mentesítésére, felújítása című tülete a Kiskunhalasi HegyköKiskunhalas, Kölcsey u. 20. (EMT) elkészítése si Tagintézménye tagintézmény projekt megvalósítására kötött zséggel 2014. május 30-án kötött 4. Ritterné Szemlics Erzsébet, A munka tartalma: igazgatói beosztásának ellátásá- 47/2004 számú kölcsönszer- együttműködési megállapodás Kiskunhalas, Pozsony u. 92. - a Széchenyi Terv kiemelt tu- ra Darányi Csilla és Feketéné ződéshez kapcsolódóan vissza időtartamát 2017. november 315. Végvári Zoltán, Kiskunhalas, risztikai projektek egyszerűsített Zsigó Marietta magasabb veze- nem térítendő kamattámogatás ig meghosszabbítja, felhatalmazPozsony u. 48. megvalósíthatósági tanulmányá- tői megbízásához az alábbi vé- 7.135.906,- Forint, támogatási za a Polgármestert a megállapoPóttagok: nak készítéséhez 2011. decem- leményt adja: keret maradványról. dás módosításának aláírására. 1. Masáné Pertics Orsolya, 6400 berben kibocsátott útmutatója A pályázatok alapján megállapítA képviselő-testület felhatal- (A mellékletet terjedelmére teKiskunhalas, Széchenyi u. 14. alapján. ható, hogy a pályázók rendel- mazza a polgármestert a támo- kintettel nem közöljük, megte2. Tumbász Mónika, 6400 Kis- A munka határideje: 2014. keznek a jogszabályokban elő- gatási keret maradvány lemon- kinthető a www.kiskunhalas.hu kunhalas, Kéve u. 26. szeptember 31. írt az intézmény vezetéséhez dás, illetve az ehhez kapcsolódó honlapon.) 2. Az 1. pontban meghatáro- szükséges szakmai végzettsé- dokumentumok aláírására. 237/2014. Kth. zott ajánlattételi eljárás felhívá- gekkel, és gyakorlattal. Pályáza244/2014. Kth. 247/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormány- sának összeállítása, és az ajánla- tukból kitűnik, hogy a terüle- Kiskunhalas Város Önkormány- A Képviselő-testület tulajdonozatának Képviselő-testülete a tok értékelése az önkormányzat tet jól ismerik, tisztában vannak zatának Képviselő-testülete fel- si hozzájárulást ad a Hardwork helyi önkormányzatokról szóló Beszerzési Szabályzata alapján a problémákkal azok megoldá- hatalmazza az önkormányzati Hungary Kft.-nek (1054 Buda2011. évi CLXXXIX. tv. 57.§ történik. sára rendelkeznek tervekkel, tulajdon kezelésével és fenn- pest, Szemere utca 23. 1. em. /1/ bekezdése alapján Kuris Ist- Az ajánlatok értékelésére a Pol- elképzelésekkel. tartásával, valamint egyes ön- 1.), hogy a kiskunhalasi sportpáván László képviselőt 2014. jú- gármester köteles meghívni a 2. Kiskunhalas Város Képvise- kormányzati kötelező feladatok lyán álló öltöző – szertár épület lius 31. napjától a Pénzügyi, Képviselő-testület tagjait. lőtestülete hivatkozva a nem- elvégzésére megbízott Halasi bővítéseként 224 m2 befoglaló Költségvetési, Gazdasági és Te- Az ajánlatok értékelésének zeti köznevelésről szóló 2011. Városgazda Zrt-t, mint a 2011. méretű acélszerkezetű edzőterlepülésfejlesztési Bizottság tag- főbb évi CXC tv. 68.§.(1) bekezdésé- évi CVI. törvény 1.§ (3) be- met építsen, azzal a kikötéssel, jának megválasztja. szempontjai: re a Bács-Kiskun Megyei Peda- kezdés f.) pontja szerinti köz- hogy a bővítmény valamennyi - Az elmúlt 10 évben teljesí- gógiai Szakszolgálat Kiskunhala- foglalkoztatót, hogy az önkor- homlokzati magassága azonos 238/2014. Kth. tett hasonló tartalmú szakmai si Tagintézménye tagintézmény mányzat által átadott feladatok legyen és a tetőfelület lejtése Kiskunhalas Város Képvise- referenciák igazgatói helyettesi beosztásá- elvégzésére „Közfoglalkoztatá- egyik homlokzaton sem lehet lő-testülete felhatalmazza Gyo- - Ajánlat összege nak ellátására Ágoston Ildikó si jogviszony” létesítésére meg- látható. Az építés megkezdévai István polgármestert a - Szerződéses feltételek: és Bujdosó Rita Judit magasabb hirdetett valamennyi pályázatot sének feltétele, hogy a berumellékelt „Szolgáltatási szerző- - Együttes vállalás (előnyt él- vezetői megbízásához az alábbi benyújtsa. A nem 100 %-ban házó a Halasi Városgazda Zrt.dés POS Terminálon keresztül vez a mindkét feladatra benyúj- véleményt adja: finanszírozott pályázatok be- vel a terület és az öltözőépület számla kiegyenlítésére” szerző- tott ajánlat) A pályázatok alapján megállapít- nyújtása előtt a költésvetésben használatára vonatkozó megálladés-tervezet aláírására az alábbi - Fizetési ütemezés (előnyt ható, hogy a pályázók rendel- szereplő keret terhéig a Pénz- podást kössön.


2014. augusztus 13.

kultúra

15

A kun mítosz festője Száz éve született Diószegi Balázs

Centenáriumi kiállítás nyílt Diószegi Balázs Munkácsy-díjas képzőművész festményeiből Kiskunhalason. A Thorma János Múzeumban október 11-ig látogatható tárlat anyagát, városunk díszpolgára képeit dr. Szabó Tibor ajánlotta a közönség figyelmébe. A filozófus, művészettörténész, festő az egyik szerzője az 1987-ben megjelent Diószegi című könyvnek: Diószegi Balázs festõi világa címmel írt tanulmányt a kötethez.

F 10 év után a Végh-kúriában talált méltó helyre alkotása

Napszobor

S. Császár Anna több mint 30 éve kezdett kerámiázni óvodapedagógus hivatása mellett. Érdeklődése azonban nyugdíjasként is maradt a művészetek iránt, sőt több ideje jut rá. – Az elmúlt három évtizedben több kiállításom volt itthon és külföldön: Lengyel- és Németországban, Ausztriában. Ez idő alatt kerámia szakkört tartottam a Borókában egészen az elmúlt évig. A megváltozott körülmények és átszervezések következtében azonban áttettem székhelyemet a Végh-kúriába – mondja S. Császár Anna. – Ősztől viszont már saját stúdiómban, az Ady és a Holló utca sarkán levő épületben található alkotóműhelyemben folytatom a kreatív foglalkozásokat. Örülök, hogy a gyerekeken kívül fiatalok, felnőttek is érdeklődnek a kerámiázás iránt. A halasi művész a Tájházban is rendszeresen előfordul játszóházak és nyári táborok vezetőjeként. A foglalkozások nyitottak bárki számára, alkotótársai is felkeresik, akik elkalandoznak kicsit a festészettől a térbeli formák irányába. – A növendékeim között vannak rajztanárok, professzionális alkotóművészek. Különösen büszke

vagyok közülük Kiss Kármenre, Ábrahám Istvánra, Péter-Szabóné Lakatos Mónikára, akiknek már több önálló kiállításuk is volt. Perjési Zita, Vikor Lilla szintén remek művészek, Nagy Eszter pedig ígéretes tehetség, jelenleg a Tömörkény István Gimnázium szobrász szakos növendéke. S. Császár Anna tanít és ezzel párhuzamosan alkot is sokak örömére. Napszobor című munkája idén nyáron vált elérhetővé a közönség számára. – Tíz évig dobozban várta az alkalmat, hogy méltó helyen kiállítsam. Végső István kérte, hogy egy kültéri alkotással gazdagítsuk és tegyük hangulatossá a Végh-kúria udvarát. Ekkor jutott eszembe, hogy a bécsi Hundertwasser kiállításon szerzett élményeim alapján készült Napszobor éppen idevaló lehet – fogalmazott. Idevaló, és reméljük, minél többen megcsodálják a Végh-kúriában. Kép-szöveg: Pál László

• A kiadványban Diószegi Balázs festői világáról ír. Mi fogta meg benne? • Diószegi Balázsnak elsősorban a személyisége volt nagyon vonzó. Különös ember volt már kinézetre is: megnyerő és feltűnő személyiség. Amikor az ember beszédbe elegyedett vele, rögtön kiderült, hogy rendkívül művelt, sokoldalúan képzett. Nemcsak a képzőművészetet ismeri nagyon jól, hanem tisztában volt a tudományokkal, a filozófiában is járatos volt. A festő Diószegi egy különleges és rendkívül erőteljes alkat volt, ami azt jelenti, hogy soha nem kis, apró dolgokat ábrázolt a képein. Elsősorban olyan alkotásokat készített, amelyek a látványtól haladtak a lényeg felé, azt ragadta meg. Volt egy olyan különleges tehetsége, amely a magyar képzőművészetben is eléggé ritka.

ját. Ide 1957-ben már úgy érkezett, hogy ő tudta ezt. Az első kiállítása a Thorma János Múzeumban volt ’58-ban. • Mióta ismerte? • A ’70-es évek eleje óta. Ő a Duna-Tisza közti vidékről a kun nép leszármazottja volt. Feladatának tekintette, hogy a kun népek ősi gyökereit megragadja és ezt mítosszá alakítsa át. A kun mítosz festője volt. Megfestette az itteni emberek életét, életérzését, mindennapjait. Amikor Kiskunhalasra érkezett, szerintem nagyon boldog időszakot élt. • Mi lehetett számára inspiráló az itteni környezeten, tájon túl? • Elsősorban a gyökerek. Azért

Diószegi egy különleges és rendkívül erőteljes alkat volt, ami azt jelenti, hogy soha nem kis, apró dolgokat ábrázolt a képein. Elsősorban olyan alkotásokat készített, amelyek a látványtól haladtak a lényeg felé, azt ragadta meg. • Diószegi Balázs nem élt mindig városunkban. Hogyan jellemezhető a kiskunhalasi korszaka? • Arra az időszakra esik, amikor ő már egy kiérlelt, sajátos jellemvonásokkal rendelkező festőművész volt, hiszen a korábbi időszakokban volt alkalma arra, hogy tökéletesítse festészeti látásmód-

F Prof. Szabó Tibor ajánlotta a múzeumi Diószegi-kiállítást a közönség figyelmébe

érezte jól magát Kiskunhalason, mert úgy érezte, hazatér. Járt Szentendrén, Nyíregyházán, Délvidéken is, de neki ez volt a hazája. Itt megnyugodott, letisztult az alkotási folyamata. Maguk a művei is ezt mutatják. Egy képén csak kevés üzenetet küld a befogadó számára, nem zsúfol túl. Amit átad, közvetít, az a kun népről szól.

A múltból üzen nekünk, a ma élő embereknek, hogy mindenféleképpen ragaszkodjunk a gyökereinkhez. • Mire fókuszál a mostani, centenáriumi kiállítás? • Egy kicsit bemutatja az indulását a ’30-as évektől, a Képzőművészeti Főiskola elvégzésétől egészen élete végéig. Itt meg lehet látni szépen, milyen nagy változásokon ment át a festészete. A kiérlelt művei mindenféleképpen Kiskunhalashoz kötik őt. • Milyen üzenete van Diószegi Balázs művészetének a ma emberének? • Diószegi Balázs nagyon igényes ember volt. Az üzenete talán az lehet, hogy az alkotásai is rendkívül nagy műgonddal, igényességgel jelentek meg. A múltból üzen nekünk, a ma élő embereknek, hogy mindenféleképpen ragaszkodjunk a gyökereinkhez, melyek rendkívül fontosak. Innentől kell előretekinteni a jövőbe is, talán ez lehet az igazi üzenete. A festményein ez meglátszik. Ő nem egy múltba forduló ember volt, mindig a jövőre gondolt. Rendkívüli mértékben szerette tanítványait. Nyilván abban bízott, hogy a gyerekek továbbviszik mindazt a gondolatot, amit nekik elmond és megmutat a festészetben. Kép-szöveg: Pál László


16

kultúra

2014. augusztus 13.

programkosár Augusztus 14. Tombol a nyár és szabadtéri programokból továbbra sincs hiány. Öko-túra indul augusztus 14-én 15 órakor a Sóstóról. Ismerkedni lehet a természettel bringára pattanva és sétálva egyaránt, szakember vezetésével. Kalandtúra, fejtörő és játékok várják a vállalkozó kedvű jelentkezőket. Augusztus 15.

Olyannyira, hogy újabb bringatúra indul augusztus 16-án délelőtt 9 órakor a Közösségek Háza udvaráról. Az úti cél ezúttal Kiskunfélegyháza a Kiskunhalasi Kerékpáros Klub szervezésében. Augusztus Örömhír a tárlat-látogatóknak, hogy a Homokvilág gombái című fotókiállítást meghoszszabították: egész augusztusban megtekinthető. Dr. Kovács Enikő Éva fényképei közel hozzák hozzánk ezt az ismeretlen ismerős élőlényvilágot. Döbbenetes tényeket tudhatunk meg a gombákról. Gyógyító erejükről, hasznosságukról és természetesen esetenként veszélyességükről is. Minderre a Végh-kúriában nyílik lehetőség hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között.

A rekonstrukciós munkák után augusztus 15-én 18 órakor lesz a felújított alsóvárosi katolikus templom és a Szentháromság szobor felszentelése. A ceremóniát dr. Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsek tartja Nagyboldogasszony ünnepén. A Közösségek Háza este 8-kor kezdődő programja igazi zenei kuriózumnak ígérkezik: az 50 éves Molnár Dixieland Band és Falusi Mariann együtt koncer- Ünnepi elõzetes tezik városunkban. A slágereket A Programkosár előzetest is tarontó Pa Dö Dõ együttesből megis- togat. Állami ünnepünk alkalmert énekesnő ezúttal a jazzt kép- mából két napon át tartó programviseli. Ne hagyják ki! sorozattal készülnek a Halasi Média és Kultúra Kft. szervezői. AuguszAugusztus 16. tus 19-én este 7-től thai chi- és A drótszamarakat a hétvégére hastáncbemutató, 5 Non Bondsse tessék a biciklitárolóba rakni! koncert és tűzzsonglőr-produkció

helyszíne a Hősök ligete. Augusztus 20-án délelőtt 10 órától gyerekeknek szóló rendezvények lesznek ugyanezen a helyszínen. Az ünnepi beszédet fél 12-kor mondja el Gyovai István polgármester, majd kenyérszentelést tartanak. A kenyérkínálásban helyi néptáncosok vesznek részt. Délután 1-től szórakoztató programokkal várják az érdeklődőket. Fitnesz- és hapkido-bemutató után a ByThe- F A táborozó csoport a közeli üdülõfaluban Way koncertezik a ligetben, a lovas szobornál. Pirtó Pirtón utcabállal köszöntik az állami ünnepet. A Mûvelõdési Ház elõtti parkban – esõ esetén az épületben – lesznek programok. A poénok özönérõl Varga Ferenc József és Aradi Tibor, a Mikroszkóp Színpad és a Sas-kabaré humoristái gondoskodnak, Égetõné Ilonka pedig dalokkal érkezik. A meglepetésmûsor után a talpalávalót Lajkó Péter és zenekara szolgáltatja, táncra fel! Minden kedves vendéget nagy szeretettel vár a pirtói Vöröskereszt. A belépés díjtalan, de adományokat elfogadnak a Pirtón élõ súlyos betegek támogatására.

Betyáros Pásztortűz

F Végsõ István tanyamakettel is várja az érdeklõdõket A júliusi zsúfolt fesztiválszezonban is megrendezték a hagyományos Pásztortűz Estét. A magyar népzene hangjai és a szalonnasütögetés mellett vidám társaságok beszélgettek és szórakoztak a Végh-kúria udvarán, a hónap utolsó szombatján. A remek muzsikát az üllési Rokka Együttes és dr. Vladár Károly biztosították az érdeklődőknek. A Pásztor-

tűz Egyesület a népi kultúra népszerűsítését augusztusban is folytatja. – A furfangos pásztortotó kérdései az agytekervényeket, míg a néptánc a testet és a lelket is megmozgatják – fogalmazott Végső István Pásztortűz-elnök. A folytatásra augusztus 16-ig kell várni. A Pásztortűz Estnek felvezetője is lesz. A Halasi Kézműves Műhely

15 és 17 óra között kínál kézműves tevékenységeket mindenkinek – díjtalan belépés mellett – a Tájházban. S. Császár Anna az agyagozás, Ákossy Zoltán pedig a népi fafaragás rejtelmeibe avatja be az érdeklődőket. A Pásztortűz és a Fészekrakó Egyesület közös rendezvénye a 17 órakor kezdődő Kisasszony Havi Aprók Tánca, melyre a 14 éven aluli gyermekeket és szüleiket várják tánc- és énektanítással, kézműves tevékenységgel, játékkal a Végh-kúriába. A belépés ide is díjtalan. A Betyáros Pásztortűz Este 20 órakor startol. Az ajánlat: füzespusztai betyár gulyásleves főzése, pásztorés betyárhagyományok bemutatása füzespusztai hagyományőrzőkkel, magyar népzenével a Halas Bandától, továbbá: tanyamakett, pásztortotó. Mindez szintén belépő váltása nélkül, szeretettel várnak minden érdeklődőt. Kép-szöveg: P. L.

Büszke kiskunok

A Kiskunhalasi Városi Könyvtár és a Pásztortűz Egyesület idén nyáron is megszervezte a Büszke Kiskun Tábort. Végső István helytörténész vezetésével a gyermekek megismerkedhettek városuk és más helységek helytörténetével. – Előadások és séták révén sokat megtudhattak elődeinkről, a kunokról, a régészeti kincsekről, az itt lezajlott csatákról, a pásztorokról, a műemlékekről és más érdekességekről Halas kapcsán – mutatott rá a Pásztortűz-elnök. A tábor résztvevői a Kiskunság néhány településére is ellátogattak. Úti cél volt Jakabszállás, a Magyarkert, ahol Magyarország föld-

és természetrajzáról tudtak meg többet. Kunfehértón a település történetével ismerkedhettek. Benke László, a helyi művelődési ház igazgatója kalauzolásával megnézték a tájházat is, Bakó Márton erdész vezetésével pedig sétáltak a régi erdőben. Tófürdői kirándulással pihenték ki a sok látnivalót. Kiskunmajsai kiruccanás zárta a tábort. Az egykori Mayossaszállásán a helytörténeti gyűjteménybe, majd a kenyérsütő tájházba látogattak el. A nap végén az ’56-os múzeum különleges tárlatát tekinthették meg a gyerekek. P. L.

Értéktárunk

A két évvel ezelőtti hungarikum törvényhez kapcsolódva indította el a Hungarikum Bizottság a nemzeti értékek gyűjtését. Tavaly év végén jött létre a Kiskunhalasi Települési Értéktárgy Bizottság, amely eldönti, hogy mi kerülhet a helyi értékek közé. A Pásztortűz Egyesület a kezdetektől igyekszik segíteni ezt a munkát és maga a szervezet is tett javaslatot több alkalommal. – A helyi értékek fogalma a törvényben nincs konkrétan meghatározva, így szinte bármi lehet nemzeti érték, amit a közösségből valaki javasol és a bizottság elfogadja – tájékoztat Végső István. – Egyesületünk továbbra is aktív részvételre buzdítja a lakosságot. Eddig régi épületek, műemlékek, festmények, természeti kincsek, ételek, italok, életművek, szobrok és egyesületek szerepelnek az értéktár-javaslatok között – tette hozzá a Pásztortűz-elnök. Helyi értékeket ajánlani a kiskunhalas.hu oldalon található adatlapok helyes kitöltése után lehet elektronikusan: muvoszt@kiskunhalas.hu és postán: Kiskunhalasi Értéktár Bizottság, 6400 Kiskunhalas Hõsök tere 1. címen. Végső István hangsúlyozta, a javaslattétel csak akkor érvényes, ha elektronikusan és postai úton egyaránt benyújtják. A Pásztortűz Egyesület számára fontos hagyományaink őrzése és közkinccsé tétele. Az eddigi javaslatokról a kiskunhalas.hu Értéktár menüpontjára kattintva tájékozódhatnak az érdeklődők. P. L.


2014. augusztus 13.

tóparti

17

fotó: szõri attila

Hal & Sör Fesztivál F A Welcome ezúttal is nagyon népszerû volt

Gasztronómia, ének, zene és tánc – ezt kínálta a Hal & Sör Fesztivál a Vadkerti-tó partján. Nyitásként brazil szambabemutató forrósította a hangulatot, majd rapperek érkeztek. Előbb a Kecelbeat, majd Sub Bass Monster, aki éppen 15 éve kezdte népszerűsíteni Gyulafirátótot. Nótár Mary mindig garantálja a mulatós kedvet. A halasi kötődésű Légy a kaktuszban blues muzsikával, a Tegnapi Emberek és a Welcome együttes pedig slágerekkel szórakoztatták

fotók: pál lászló

A programok mellett az idő- a közönséget. Az AB/CD rockot járás is elég változatos volt nyomott az AC/DC-től megnyera július végi soltvadkerti Sör ve ezzel a műfaj kedvelőit. F A Légy a kaktuszban a blues mûfaját képviselte & Hal Fesztiválon. A kezdeti napsütés után felhők érkeztek és az R-GO koncertet már eső áztatta.

Dóra, majd a ByTheWay. Majka és Curtis ezúttal is bizonyította, hogy nagy rajongótáborral rendelkezik, ahogy az R-GO és vele a csikidam stílus szintén. Szikora Robiék koncertje azonban a tervezettnél rövidebb lett a zuhogó eső miatt. Ennek ellenére a rendezvény kellemes emlék lehet a fesztiválozóknak, köztük sok-sok halasinak. P. L.

F Lelkes közönség az R-GO koncertjén

F Szikora Robiék a látványra is sokat adtak

A fesztivál második napján a térség művészeti formációi után az X-Faktor sztárjai vették birtokba a színpadot: elõbb Danics

F A 5 Non Bonds együttes Kiskunhalast képviselte

F Curtisnek és Majkának nagy rajongótábora van F Nótár Mary aláírására sokan vártak

F Tibi, Csipa, Endi és Zsolti több, mint 2 órán át koncerteztek a kelebiai Kárpát Fesztiválon

F Dj Nacsa & Dj Fad'I zenéjére is táncoltak a fiatalok

Hooligans-história. Az idei Kárpát Fesztivál legnagyobb buliját a Hooligans együttes csinálta Kelebián. A zenészek kétórásnál is hosszabb koncertjükön tavaly megjelent História című lemezük számai mellett korábbi nagy slágereiket is előadták. A Királylánytól a Hotel Mámorig mindent felvonultattak, ami valami pezsgést hozott a helyiek és a környező településekről érkezők legnagyobb örömére. A rendezvény szervezői a sztárok meghívása mellett a hagyományőrzésnek is fontos szerepet tulajdonítanak évről évre helyi tehetségek bemutatásával. Kép-szöveg: P. L.

Buli Fehértón. Az üdülõfaluban rendezett Sör & Grill Fesztiválon a gasztronómia mellett a zene is nagyon jelentõs szerepet kapott. Koncertezett többek között a Punnany Massif, a Carbonfools, az Anti Fitness Club, Péterfy Bori és a Love Band, a Supernem, a Welcome, a Gypo Circus, a vízi színpadon pedig dj-k szórakoztatták a közönséget. Kép-szöveg: P. L.


18

kultúra

2014. augusztus 13.

A maga múzsája

F Fehér Balázs énekes és dalszerzõ

Fehér Balázs énekesként a Carbonfools együttesben vált ismertté és népszerűvé. Maximalista művész, aki keresi a kihívásokat. A zenekar éppen új klipje, az Easter Song premierjének napján koncertezett Kunfehértón. E dal fogadtatása is szóba került interjúnkban és többek között az is, Balázsnak hogyan sikerült megküzdenie a tökéletességre törekvéssel, a munka és a pihenés közötti egyensúly megtalálásával. • Beszélgettünk a srácokkal arról, hogy mitől lesz egy koncert magasztosabb vagy kevésbé ünnepélyes és igazából nem tudtuk megfejteni. Amerikában meg Németországban az igazán profik statisztikát írnak, milyen körülmények teszik lehetővé, hogy felhőtlenül érezzük magunkat. Ez fontos lesz majd akkor, amikor világ körüli vagy Európa-turnét csinálunk. Egyelőre nem ennyire feszített a tempó, meg ebben a kis országban még talán fegyverrel vadásznánk légyre, ha elkezdenénk statisztikát vezetni. Mindenesetre e nélkül is jönnek a felismerések. • Voltatok a Balaton Soundon, koncerteztetek Kunfehértón. Mennyire szerettél, vagy szeretsz fesztiválozni privát? • Megváltozott ez a dolog, nagyon-nagyon szeretek fesztiválozni. Ugye, mi kétféleképpen tesszük ezt: vendégként meg fellépőként. Mind a kettő különböző élmény. Itt van mindig egy drukk, egy megfelelési kényszer bennünk, hogy a legjobb formánkat nyújtsuk. Amikor meg vendégek vagyunk, elengedhetjük magunkat, mint a szórakozni jövő közönség. Elég fura érzés ez, de én nagyon-nagyon imádom a munkámat. Nekem igazából mind a kettő ünnep, csak máshogy. Változtatni kellett • Olvastam, a tökéletességre törekedsz mindig és évekig problémát okozott, hogy ezt feldolgozd. Minek a hatására változott meg, hogy már „lazábban” tudod felfogni?

• Egyszerűen csak annyi feszültség jött ebből, hogy úgy éreztem, változtatnom kell valamin. Akkor még nem is tudtam, hogy ez lesz az. Nagyon-nagyon sok mindenben történt pálfordulás az elmúlt másfél évben és ez is közéjük tartozik. Nagyon fontos, saját magamat hogy fogadom el: tökéletesnek próbálok tűnni, vagy úgy szeretem magam, ahogy vagyok. Szerintem minden ember életében rettentő fontos, hogy úgy szeresse magát, ahogy. Ez alól nem mentesülnek a szép emberek, a csúnyák, a vékonyak, a dagadtak, senki. Ezen mindenki átmegy. Itt nem számít a külső, mint ahogy igazából sem számít, ki hogy néz ki. Attól nem lesz jobb kedve, hogy minden reggel elmondja magának: de jól nézek ki. Attól csak hülyébb lesz valaki szerintem – nevet. • Ha már itt tartunk, te a kifutók világából jöttél a popzenébe. Volt először ellenállás ezzel kapcsolatban, amikor megjelentél a zenekarban? Ugyanakkor zenész családból is származol, az a vénád is megvan. • Igen, de a népszerűbb pletyka az volt, hogy modellként kerültem vissza a zenész szakmába. Titusz szereti a furcsaságokat. Nem amiatt vettek fel, mert modell vagyok, de ez vizuális műfaj is, nyilván fontos, az ember hogy néz ki. Én nem attól látom szépnek a körülöttem levőket, hogy néznek ki, hanem attól, hogy milyen emberek. Szerintem bennem sem ez a szépség dominál, vagy én legalábbis így érzem, hanem az a szépség, amit kemény munkával elértem évek alatt, hogy el tudjam magam fogadni olyannak, amilyen. Ettől szépültem meg igazán, nem attól, hogy édesanyámék milyen génekkel áldottak meg. Álmot álmodni • Pár éve jelent meg a legutóbbi lemezetek, a Carbonsweet. Gondolom, készül már a következő album. Énekelsz és szövegeket írsz. • Igen. Nekem volt hosszú ideig egy múzsám. Úgy néz ki, hogy most a múzsám én magam lettem, mert már nem kifele figyelek, hanem befele inkább. Az a szám, amit most (július 18. – P. L.) hallottatok először, az az én álmomról szól. Arról, hogy egy álmot vajon egyedül vagy mással érdemes álmodni. Ha ott van valaki más, akkor nélküle lehet-e tovább álmodni vagy sem. Az a konklúzió, hogy lehet egyedül álmodni. Igazából nem kell ehhez senki más, csak te. • Nekem tetszik az Easter Song. • Köszönöm. • Én egy vagyok a sok közül. Milyen viszszajelzéseket kaptál még? • Nagyon nagy érdeklődéssel várom, hogy a turnébuszban megnézhessem a neten, hányan voltak rá kíváncsiak a délután 5 órai klippremier óta. Nagyon-nagyon sokat várok ettől a számtól. Nyilván minden új számtól sokat várunk, de ez az én gyermekem. Titusszal közösen produ-

Sokkal többet dolgozik, mint valaha, de ő ezt egyáltalán nem bánja. Danics Dóra, az XFaktor magyarországi szériáicáltuk. Írtam egy harmónia-, egy akkordmenetet nak eddigi egyetlen női győza refrénben. Az én szövegem, az én vokálötlete- tese azt csinálja, amit szeret. im dominálnak. Titusz kicsit átengedte a pálcát. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy fogják Pozitív változás kajálni az emberek. Szerintem nagyon jó. Min- • Miben változott meg legdenki azt mondja, nagyon-nagyon tetszik a dal. A inkább az életed az X-Faktor klip fantasztikus. Az nem az én érdemem, hanem óta? Emilé, egy jó barátomé, aki szerintem egy világ- • Egyrészt abban, hogy csak azt sztár grafikus, kreatív rendező. Mindent, ami jó, csinálom, amit szeretek. Szerintem ez egy olyan pozitív változás, amivárok ettől a kliptől. • Angolul énekelsz, de amikor dalszöve- ért nem lehet eléggé hálás az ember. Mindig is énekelni szerettem get írsz, akkor angolul is gondolkodsz? • Aha, mindig. Angolul jutnak eszembe a gon- volna és nagyon sokáig – nyolcdolatok. Ennél a dalnál lefogták az első pár har- tíz évig – csak hobbiszinten művelmóniát és azonnal angolul jutottak eszembe a hettem, most pedig tényleg ebből szavak, hogy ez egy álom lesz. Én hogyan álmo- élek. Ez a legnagyobb változás. Nagyon boldog vagyok, nagyon sokat dom. Azt hiszem, hogy álmodom. dolgozom: sokkal többet, mint élePezsgés és pihenés temben valaha, de nagyon szere• Az előbb beszéltünk a tökéletességre tem és nagyon élvezem. törekvésről, arról, hogy maximalista vagy. Mennyire tudsz ellazulni? Mennyi részét Leforgatta elsõ klipjét • Úgy tudom, hogy készül tölti ki egy napodnak a zene? • Igyekszem minél több időt csendben eltölte- a lemezed. Mikor juthat el a ni és a kontrasztot megtartani a mindig pezsgő rajongókhoz? hétköznapjaim és a pihenéssel töltött percek kö- • Nagyon remélem, hogy októzött. Nagyon-nagyon szeretem a csendet. Szere- ber környékén már ki tudunk jönni tek egyedül lenni. Mindig is nagyon szerettem, az albummal. Július végén forgatviszont nagyon igénylem a társaságot, az olyan tam életem első videoklipjét egy emberek társaságát, akiket szeretek. Most már teljesen új, augusztusban megjeúgy érzem, hogy tudok pihenni, de ehhez olyan lenő dalhoz. Plusz érdekessége a szinten át kellett lépni a korlátaimat, hogy már történetnek, hogy leugrottam egy majdnem belegebedtem és elájultam, annyit dol- háztetőről egy kisebb teraszra. A goztam. Rá kellett jönnöm, hogy a pihenés leg- helyszínt egy kaszkadőr biztosítotalább annyira fontos, mint a munka. Igazából en- ta nekem, ő tanított meg engem nek az egyensúlya is hoz egy boldogságot, amivel ugrani. Kérdezték, akarok-e dublőrt, de mondtam, hogy én szeretelégedett vagyok így az életemmel. • Kunfehértón is lehetett volna pihenni, ném csinálni. Izgi volt, de nagyon ha éppen nem koncerteztek. Jártál-e már félelmetes. Egy idő után már naitt, a környéken, az üdülőfaluban vagy gyon-nagyon-nagyon tériszonyos lettem. Kiskunhalason? • Nem, sajnos, nem. Ilyenkor nincs időnk. Igazából egy helyet mindig az emberek tesznek Nagyon sokat dolgoszéppé. Ha tudok beszélgetni, interjúzgatni, dumálni hátul a backstage-ben, akkor az nekem zom: sokkal többet, elég szokott lenni általában. Fürödni nagyon-na- mint életemben vagyon sokat fürödtem már nagyon sokféle vízben, úgyhogy tudom, milyen élményt nyújt, viszont az laha, de nagyon szeúj emberek mindig meglepetést okoznak. Inkább retem és nagyon ere a fajta szórakozásra hajtok. élvezem. • Budapesten sokan klubkoncerteznek. Hol lehet veletek találkozni? • A lemezbemutatónk december 4-én és 5-én Családias fesztiválozás lesz az Aquariumban. Kétnaposra tervezzük, kí- • A nyár a fesztiválozásról váncsiak vagyunk, hogy meg tudjuk-e tölteni. szól. Amikor éppen nem éneNagyon izgulunk, de szerintem nem lesz baj. Az kelsz, privát is szívesen részt élet egy folyamatos biztonságkeresés, ami a leg- veszel ilyen rendezvényeken? nagyobb illúziók egyike egyébként, mert sosincs • Abszolút szívesen részt vennék, biztonság. Egyetlen dologban tudod megtalálni a ha lenne rá időm. Régen minden biztonságot, szerintem abban, hogy elengeded, évben voltunk Kapolcson, a Művélétezik ilyen (nevet). szetek Völgyében, nagyon-nagyon Kép-szöveg: Pál László szeretem. A kicsit családiasabb


2014. augusztus 13.

kultúra

19

Szabó Dávid az Operettszínház egyik legfoglalkoztatottabb ifjú művésze: három musical- és öt operettelőadásban játszik a szeptemberben kezdődő új évadban. Mindemellett Dave Mess néven énekesi karrierjét is építi. • Éppen a születésnapodon beszélgetünk. Hogyan telt eddig, mivel ünnepeltél? • Tegnap (augusztus 1. – P. L.) jöttem haza Máltáról egy nyelviskolából, úgyhogy ma reggel aludtam, azután indultam fellépni. Még nem ünnepeltem. Holnap fogok a családommal, ma meg a közönséggel. • Mennyire foglalkoztat téged az idő múlása? • Egyáltalán nem foglalkoztat. Nagyon örülök, hogy nem 18 éves vagyok, mert nagyon sok mindent jobban és bölcsebben tudok már. Nagyon sokat tanulok, ami az idő múlását jelzi. Ez jó. Nyaralás és nyelvtanulás • Említetted az előbb Máltát, ahol nemcsak nyaraltál, hanem egy angol nyelvtanfolyamon is részt vettél. Van-e ennek köze a nemzetközi Dave Mess-projekthez? • Csak ahhoz van köze, igen (mosolyog), sőt még a nyelviskolától kapott oklevélre is Dave Messt F Danics Dóra boldog, hogy azt csinálhatja, amit szeret írattam rá, nem a saját nevemet, az itthonit. Azért mentem ki, hogy még jobban beszéljem a nyelvet és ehhez az kell, hogy tanuljak. • Mi volt a nyaralás legnagyobb élménye? • A delfinúszás. Életem legnagyobb élménye volt, hogy együtt úsztam velük. Sajnos, fogságban fesztiválozás nekem jobban bejön, érnek, így együtt tudjuk tölteni az voltak, de a vadon élőkhöz Mexikóba kellett volna mennem. Az mint a nyomjuk a bulit a Szigeten, időnket. majd a következő projekt lesz bár az is jó lehet. Ami bejön a közönségnek remélhetőleg. Hal és sör • Milyen dalok szerepelnek a 10 év, kedves szerepek • Most a soltvadkerti Hal és repertoárodon? Sör Fesztiválon beszélgetünk. • Leginkább a személyes ked- • Térjünk vissza kicsit a szíHogy állsz ezzel az étellel és venceim azok közül, amiket az nészethez. Jubileumi év az itallal? X-Faktor színpadán is énekel- idei: a Rómeó és Júlia elő• Vegetáriánus vagyok, de halat tem. Azt hiszem, hogy a közön- adásban Mercutióként 10 néha eszem. A sörért oda vagyok. ségnek is tetszenek. Lírai dalt éve léptél közönség elé az Nagyon szeretem a cseh söröket, kevesebbet szoktam énekelni, Operettszínházban. de itthoni kedvencem is van. azért nem akarom nagyon meg- • Pont 10 éve, igen. • Anyukád nagy rajongód. ríkatni a közönséget. Az elmúlt • Ez idő alatt nagyon sok Elkísér a fellépésekre? több, mint fél év alatt már ösz- szerepet játszottál. Melyek • Abszolút, ha ideje engedi, mert szeállt, hogy mi jön be igazán a álltak hozzád a legközelebb? • Az Elisabeth című előadáső is elég sokat dolgozik. A bará- közönségnek. taim is jönnek velem, amikor ráKép-szöveg: Pál László ban Rudolf. Az nagyon én vagyok,

„Mindig énekelni szerettem volna”

F Szabó Dávid énekel és készíti új dalait

„Ilyen vagyok” az új évad, mi az, amit továbbviszel az Operettszínházban? • Musicalből a Rómeó és Júliát és a Szép nyári napot; operettből a Csárdáskirálynőt, a Lili bárónőt, a Cirkuszhercegnőt és a Csókos asszonyt. A Bajadér lesz a premierem, amit szeptemberben újítunk fel. Ezen kívül az Amerikai komédiába fogok beállni. Három musicalben és öt operettben szerepelek a következő évadban. • Mikor jelentkezel új dalokkal Dave Messként? • Most készítek új dalokat. A Dave Mess-projekt nem egy rövidtávú terv. Nagyon nehéz megtalálni azt az embert, akivel együtt tudok lélegezni és zenélni. Most úgy néz ki, hogy sikerült, nagyon bízom benne. Ő írta a Pouring Raint is, Krajczár Petinek hívják. Nagyon remélem, hogy eredményes lesz a jövőben a közös munka. Mindenképpen új Premier és új dalok dalokat, új videoklipet kell csinál• A Ghost elbúcsúzott júni- nom és nyitni külföldre. usban. Hamarosan kezdődik Kép-szöveg: Pál László

meg nagyon én voltam. Többször is összetűzésbe keveredtem a rendező úrral emiatt, mert nem szerette volna ilyen érzékenyre venni a figurát, de hát én meg ilyen vagyok. Az anyukámmal is nagyon bensőséges a kapcsolatom, úgyhogy én ezt nagyon szerettem játszani, még akkor is, ha talán az egyik legkisebb szerepem volt. Illetve a Koldusopera. Ott, az alatt, azt gondolom, két év Színművészetit elvégeztem, anynyit tanultam. Ez nagyon-nagyon fontos nekem. Mindegyik szereppel tanul valamit az ember, de az nagyon meghatározó volt. A két tulajdonképpen legkisebb szerepemet szeretem a legjobban. A harmadik pedig egy néma szerep volt a Mario és a varázsló című előadásban. Ez a három tartozik a kedvencek közé. A többit is nagyon szeretem csak más miatt.


20

hirdetés

2014. augusztus 13. Belvárosban családi ház reális áron eladó. Tel.: 06 30/999-81-88 A-1704

Márkaszerviz keres gépjárművillamosságiműszerészt, vagy autóvillamosságban jártas autószerelőt. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a feherszilvia@kbautoteam.hu email címen lehet. A-479 Vezető beosztásba munkatársat keresünk az alábbi feltételekkel: mérlegképes könyvelői, vagy közgazdász végzettség, legalább 3 év szakmai tapasztalat pénzügy-könyvelés területén, számítógép és Office kezelése haladó szinten, B kategóriás jogosítvány. Angolnyelv-ismeret előnyt jelent. Fényképes önéletrajzokat a juhasztibor@kbautoteam.hu email címre kérjük. A-689

Raktárak, irodák bérelhetők a volt a Levi’s területén. Már 300 Ft +áfa/m2/hó ártól. Tel.: 06 20/92-70-946 A-1285

Pozsony utcában lakás eladó. Iá.: 12,8 M Ft. Tel.: 06 30/424-86-06 A-1756

Újépítésű munkásszállón szobák kiadók, 20 fős csoport fogadására is alkalmas. 800 Ft/áfától/fő/nap. Tel.: 06 20/483-09-96 A-1286

Kétgenerációs családi ház a városközponthoz közel, a Vas u. 5. szám alatt családi okok miatt sürgősen, áron alul eladó. Tel.: 06 70/317-51-23 A-1779

1 szobás lakás kiadó. Tel.: 06 20/261-53-36

Felsővárosban 3 szobás családi ház eladó. Tel.: 06 70/549-09-82 A-1795

Tejet vásárolok. Tel.: 06 70/451-48-82

A-1810

Hajósi présház eladó. Irányár: 2 M Ft. Tel.: 06 30/715-02-52 A-1796 A-1731

Nemzetközi gépkocsivezetőt keresünk. Jelentkezni személyesen, Átlós út 31-33. Tel.: 06 30/913-55-01 A-1737

Nyári vásár 20% engedménnyel. Cipő Diszkont, Szilády Á. u. 1. A-1794

Jó kommunikációs készséggel, B-s jogosítvánnyal és vezetési rutinnal rendelkező munkatársat keresek, vidéki unkavégzéssel, asszisztensi munkakörbe! Jó fizetési lehetőséggel! Tel.: 06 20/467-28-70 (délutáni órákban) A-1769

A-1811

Fiatal, dinamikus csapatba várjuk 1 fő jelentkezését fényképes önéletrajzzal karbantartócsőszerelő munkakörbe az alábbi email címen: kothencz.agnes@halastuz.hu. A-1799 Biológia és informatika szakos tanárt keresünk munkaviszonyba vagy óraadóként. Tel.: 06 77/421-016 A-1800 Területi képviselő kollégát keresünk pénzügyi területre, alkalmazotti munkaviszonyba. Tel.: 06 70/321-05-09 A-1801 Szitanyomó/nyomdai kisegítő munkatársat keresünk. Jelentkezés: info@ flextec.hu. A-1802

Erdőt veszek vágásengedéllyel. Tel.: 06 30/630-95-61

A Patkó utcában áron alul családi ház sürgősen eladó. Tel.: 06 70/451-48-82 A-1730

Kiskunhalason 2 szobás földszinti lakás eladó. Iá.: 5 M Ft. Tel.: 06 20/37-13-480, 06 70/27-96-751 (17 óra után) A-1812

Veterán Mercedes esküvőre kiadó! Tel.: 06 20/483-09-96 A-1636 Épületenergetikai tanúsítás. Ocskó László Tel.: 06 20/91-35-535 A-1528

Anyakönyvi hírek Születtek: Kolompár Rikárdó (Kolompár Hajnalka) Kiskunhalas, Kolompár Izabella (Kolompár Hajnalka) Kiskunhalas, Kazi Panna (Gyevi Andrea) Balotaszállás, Molnár Máté (Grezsu Éva) Kiskunhalas, Fodor Csenge (Kura Edina) Kiskunhalas, Fodor Csongor (Kura Edina) Kiskunhalas, Jagodics József (Gulyás-Oldal Beáta) Kisszállás, Antal Máté (Várdai Natália) Tompa, Pozsgai Bianka (Forgó Viktória) Tompa, Hofmeister Anna (Balog Helga) Harkakötöny, Gyögye Tifani Jázmin (Rostás Tímea) Kiskunhalas, Kolompár Natasa (Kolompár Sára) Kiskunhalas

Nézze digitálisan jó minõségben a HALAS TV-t

MÛSORAJÁNLATUNK: Augusztus 13. szerda 00:00 Képújság 07:00 Híradó/kedd (ism.) 07:30 Esélyes – esélyegyenlőségi magazin (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Esélyes – esélyegyenlőségi magazin (ism.) 12:30 Híradó/kedd (ism.) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/szerda 19:20 Napi Mozaik 19:30 Tükörképben - magazin 20:00 Híradó/szerda (ism.) 20:20 Napi Mozaik (ism.) 20:30 Tükörképben - magazin (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/szerda (ism.) 22:20 Napi Mozaik (ism.) 22:30 Tükörképben - magazin (ism.) 23:00 Képújság Augusztus 14. csütörtök 00:00 Képújság 07:00 Híradó/szerda (ism.) 07:20 Napi Mozaik (ism.) 07:30 Tükörképben - magazin (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Tükörképben - magazin (ism.) 12:30 Híradó/szerda (ism.) 12:50 Napi Mozaik (ism.) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/csütörtök 19:20 Zöld Percek 19:30 Kultúrkép – kulturális magazin 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:30 Kultúrkép – kulturális magazin (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/csütörtök (ism.) 23:00 Kultúrkép – kulturális magazin (ism.) 23:30 Képújság

Építőipari cég 2 fő faiparban jártas segédmunkást keres azonnali kezdéssel. Tel.: 06 20/324-52-02 A-1805

Augusztus 15. péntek 00:00 Képújság 07:00 Híradó/csütörtök (ism.) 07:30 Kultúrkép – kulturális magazin (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Kultúrkép – kulturális magazin (ism.) 12:30 Híradó/csütörtök (ism.) 13:00 Képújság 17:55 Műsorajánló 18:00 PONT – ifjúsági magazin (12) 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/péntek 19:20 Gyermeksarok 19:30 Megyei Krónika (ism.) 20:00 Híradó/péntek (ism.) 20:20 Gyermeksarok (ism.) 20:30 Megyei Krónika (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/péntek (ism.) 22:30 Megyei Krónika (ism.) 23:00 PONT – ifjúsági magazin (12) 00:00 Képújság

Munkát keresek. Tel.: 06 70/422-13-07

Augusztus 16. szombat 00:00 Képújság 08:00 Híradó/péntek (ism.)

Értékesítő munkatársat keresünk mezőgazdasági gépek értékesítésére. Feltétel: szakirányú érdeklődés, tapasztalat, jó kommunikációs készség, számítógépkezelői-ismeret. Teljesítménybérezés. Fényképes önéletrajzokat a munkaugy@bicsak.hu címre várjuk. A-1803 Vendéglátásban szerzett tapasztalattal és szakmunkás bizonyítványnyal rendelkező személyt keresünk. Tel.: 06 20/324-52-02 A-1804

A-1807

Szarvasmarhatelepre (Zsana) dolgozót keresek, lakás biztosított. Tel.: 06 30/37-00-207 A-1808 Azonnali belépéssel felveszünk szakképzett felszolgálót soltvadkerti étterembe. Tel.: 06 30/22-44-006 (Rokolya Kinga) A-1809

Házasságot kötöttek: Lőszter József és Daru Gyöngyi, Szabó Norbert és Magyar Brigitta, Rózsakerti Márton és Radvánszky Katalin Meghaltak: Besze István (Kiskunhalas), Gyura Istvánné Tóth Etelka Ilona (Kiskunhalas), Szilágyi Sándorné Lovászi Irén (Kiskunhalas), Horváth Lajos (Kiskunhalas), Ökördi Benőné Veres Zsuzsanna Éva (Kiskunhalas), Faragó Ferenc (Balotaszállás), Rékasi József (Kiskunhalas), Farkas Józsefné Kószó Terézia (Kiskunhalas), Vincze Jánosné Urbán Erzsébet (Kiskunhalas), Kőrösi István (Kiskunhalas)

08:30 Kultúrkép (ism.) 09:00 Képújság 12:00 Megyei Krónika (ism.) 12:30 Híradó/péntek (ism.) 13:00 Képújság 17:20 Napi Mozaikok, Gyermeksarok (ism.) 18:00 PONT – ifjúsági magazin (12) 19:00 Megyei Krónika (ism.) 19:30 Kultúrkép – kulturális magazin (ism.) 20:00 Esélyes – esélyegyenlőségi magazin (ism.) 20:30 Tükörképben - magazin (ism.) 21:00 Képújság Augusztus 17. vasárnap 00:00 Képújság 15:30 Esélyes – esélyegyenlőségi magazin 16:00 Megyei Krónika (ism.) 16:30 Tükörképben - magazin (ism.) 17:00 Kultúrkép – magazin (ism.) 17:30 PONT – ifjúsági magazin (12) (ism.) 18:30 Híradó/hétfő (ism.) 19:00 Híradó/kedd  (ism.) 19:30 Híradó/szerda  (ism.) 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:30 Híradó/péntek (ism.) 21:00 Képújság Augusztus 18. hétfő 00:00 Képújság 07:00 PONT – ifjúsági magazin (12) 08:00 Képújság 12:00 PONT – ifjúsági magazin (12) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/hétfő 19:20 Napi Mozaik 19:30 10 éve történt 20:00 Híradó/hétfő (ism.) 20:20 Napi Mozaik (ism.) 20:30 10 éve történt (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/hétfő (ism.) 22:20 Napi Mozaik (ism.) 22:30 10 éve történt (ism.) 23:00 Képújság Augusztus 19. kedd 00:00 Képújság 07:00 Híradó/hétfő (ism.) 07:20 Napi Mozaik (ism.) 07:30 10 éve történt (ism.) 08.00 Képújság 12:00 10 éve történt (ism.) 12:30 Híradó/hétfő (ism.) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/kedd 19:20 Napi Mozaik 19:30 Sport Magazin 20:00 Híradó/kedd (ism.) 20:20 Napi Mozaik (ism.) 20:30 Sport Magazin (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/kedd (ism.) 22:30 Sport Magazin (ism.) 23:00 Képújság online műsorújság www.halasmedia.hu A mûsorváltozás jogát fenntartjuk.


2014. augusztus 13.

Sport+HIRDETÉS 21

Roberta világbajnoki ezüstje A halasi sport egyik legnagyobb sikerét érte el Karsai Roberta. Városunk szülötte, aki az elmúlt szezontól a Szeged kézilabdacsapatának meghatározó játékosa, a magyar strandkézilabda-válogatottal nyert ezüstérmet a világbajnokságon. – Nagyon jól éreztem magam, a hangulat, a játék egészen kiváló volt. Amikor megvolt az ered-

ményhirdetés, többen el sem hittük, hogy világbajnoki ezüstérem lóg a nyakunkban – mesélte Karsai Roberta. A halasi sportoló, aki az elmúlt szezonban oroszlánrészt vállalt a Szeged NB I-es feljutásában, a válogatottban is helytállt. A nemzeti csapatunk Európa-bajnokként utazott Brazíliába, a csoportmeccsek

után a középdöntőben és az elődöntőben is remekelt. A fináléban a házigazdákkal játszottak a lányok egy jó meccset, de a brazilok még jobbak ebben a sportágban. A világbajnoki ezüstérem is szépen csillog, ez a strandkézilabda eddigi egyik legnagyobb sikere. (Részletek a jövő heti Tükörben.) JL

VB-bronz volt a zsákmány Világbajnoki bronzéremmel gazdagodott Temesváry Gyula (jobbról a második, elsõ sor). A kiskunhalasi horgász a veterán pecások római VB-jén szerepelt a magyar válogatott tagjaként, a nemzeti csapat végül a harmadik helyen zárt. Gyula szerint mindenki hozzátette a maga részét a sikerhez, igazi csapatmunka volt. Részletes élménybeszámolót a Halasi Tükör következõ számában olvashatnak. jl


22

sport

innen  onnan Championatus

Rekordszámú nevezőt hozott a Championatus és Országos Minősítő Verseny a halasi Lovasiskolában. Minden eddiginél több lovat, háromszáz felettit kellett elhelyezni a halasi objektumban. A szervezők, Juhász Tibor versenymenedzser és Rózsahegyi Róbert versenyigazgató szerint kiválóan vizsgázott a létesítmény és a szervezőgárda. A többszöri heves esőzés sem lehetetlenítette el a versenyt és minden résztvevő, valamint a Magyar Lovas Szövetség is elégedetten nyilatkozott az eseményről. Jól vizsgázott a helyi bázis, egészen biztos, hogy a jövőben további rangos megméretéseknek lehet Kiskunhalas a házigazdája.

2014. augusztus 13. Komoly fiatalítás történt a Kiskunhalasi FC-nél, amelyet javarészt a kényszer szült. Többen jobb ajánlat és pénz miatt elhagyták a klubot, a csapatba kerülők viszont, úgy tűnik, bizonyítani akarnak Tápai Tibor edzőnek. Egyelőre nem lehet tudni, hogy mire lehet képes a halasi csikócsapat. Egy hónapja kezdte meg a felkészülést a Kiskunhalasi UKSC a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságra. A nyár folyamán többen is elhagyták a klubot, sőt, folyamatosan csak a távozókról lehetett hallani. Volt, aki a munkahelyi elfoglaltság, állásajánlat okán váltott, volt, aki pénzt kapott a másik csapatban való szereplésért. Ezekkel pedig nem tudott ver-

F Kell a harcosság a bajnokságban is

Fiatalosan folytatják

senyezni a KFC vezetősége. Tápai Tibor és a fiatalokkal feltöltött keret viszont eltökélt, harcos, lendületes, és több egészen jó teljesítményt mutatott már a hat edzőmérkőzés során. A tizenéves fiatalok hajtósak,

akarnak is, taktikai hiányosságaikat és rutintalanságukat lelkesedéssel igyekeznek kompenzálni. A felkészülési meccseken látszott, hogy van néhány egészen jó képességű, tehetséges fiatal focista a KFC-ben.

A két szélső, Torma Barnabás és Kerekes Márk életveszélyes lehet az ellenfelek kapujára, Tóth Tamás magabiztosan játszik, az új szerzemény, egyelőre még a papírjait és játékengedélyét intéző Willy komoly erősítés lehet. Ő egyébként a KFC történelmének első színes bőrű játékosa. Patocskai Mátyás, Farkas Ákos is biztató dolgokat mutatott. Tápai Tibor edző nem szereti az alibit, a lélektelen focit, erre figyelmezteti is játékosait. A bajnoki szezon egyébként augusztus 16-án rajtolna, de a Kiskunfélegyháza ellen halasztott a KFC. Legközelebb bajnoki mérkőzésen, szeptember 6-án a Tompát fogadják, előtte Hartán és Kecskeméten mutatja meg magát a formálódó csapat. Kép-szöveg: Jáger Levente

Új terem

Bővülhet a halasi sportpálya, mégpedig vállalkozói segítséggel. Mint arról korábban beszámoltunk, egy budapesti társaság igyekszik még jobban felrázni a helyi sportéletet. A crossFit egy modern sportág, amelynek már számtalan helyi követője van. Versenyekre járnak, sőt az augusztus végi Sóstón megrendezett családi napon is lesz egy bajnokságuk. A terem könnyűfém-szerkezetes lesz, 224 négyzetméter alapterülettel. A kivitelezés előtt és közben folyamatos egyeztetéseket kell tartani a Városgazda Zrt.-vel, a sportpálya üzemeltetőjével.

Balaton körül

Húsz, mindenre elszánt halasi vállalkozott arra, hogy körbetekerje a Balatont. A helyi tűzoltók kezdeményezéséhez több családtag is csatlakozott. A több mint 220 kilométeres túrát több alkalommal nehezítette eső, vihar, kánikula, de az élmény mindenkit kárpótolt. A kiinduló- és a végállomás is a siófoki tűzoltóságon volt. A résztvevők már most eldöntötték, hogy jövőre újra körbetekerik a magyar tengert. (jl)

F Paic Róberttel (a kép bal oldalán) izmosodtunk

Játékosedzővel erősödött az UKSC Két hete kezdte meg a felkészülést a Kiskunhalasi UKSC az ősszel rajtoló NB II-es férfi kézilabda-bajnokságra. Nem titkolt cél a dobogó elérése, ebben sokat segíthet egy új játékos, Paic Róbert, aki eddig edzőként kispadon ült. A legfőbb erősítése a Kiskunhalasi UKSC-nek házon belülről érkezett. Paic Róbert eddig a csapat szakmai munkáját irányította, mostantól viszont játékosként is feltűnhet a pályán. Gólerős kézilabdázóról van szó, aki nagyot lendíthet a csapat eredményein. Mint megtudtuk: a keret július 31-én, heti öt edzéssel megkezdte a felkészülést az őszi szezonra. A játékosok közül Szabó Tamás az élet más területén, más sportágban igyekszik kamatoztatni tehetségét, míg Kanyik

Árpád elköszönt a csapattól és másik egyesületben folytatja pályafutását. Paic Róbert játékosedzőtől megtudtuk, hogy több korábbi halasi kézilabdázó készül együtt a kerettel. Egyelőre nem tudni, hogy közülük kik lépnek majd pályára az őszi csapatban. A szakember úgy időzítette a felkészülést, hogy az erőnléti, labdás edzéseken túl tréningmeccseken is pallérozódjon az UKSC. Az első ilyenre éppen lapzártánk idején kerül sor a városi sportcsarnokban, az ellenfél az NB I/B-s Kecskemét. Az UKSC-nél nem titkolt cél, hogy a dobogón végezzen a csapat, erre minden esély meg is van. Egy jó felkészüléssel, Paic Róbert szakmai és játékos irányításával elérhető ez az eredmény. A csapat egyébként ősztől is az NB II dél-nyugati csoportjában szerepel majd. Kép-szöveg: JL

F A halasi sikercsapat

Úszóinké volt a július Júliusban szinte minden pozitív hír a halasi úszókról szólt. Juhász Adél ifjúsági Európa-bajnoki címet szerzett, a többiek pedig országos bajnokságokon öregbítették Kiskunhalas hírnevét. Ez volt a szezonzáró hónap is, most egy kis pihenőre van idő a kiváló teljesítmények után. Juhász Adél ifjúsági Európa-bajnoki címet nyert júliusban, a többiek pedig országos bajnokságokon szerepeltek. Nem csoda, hogy a halasi úszók bekerültek abba az öt egyesületbe, amelyre még lehet szavazni a hónap utánpótlásműhelye cím elnyerésének érdekében. Egerben, az országos serdülő bajnokságon Adél húga, Janka két aranyérmet, és egy ezüstérmet nyert. Szeivolt Melinda, aki éppen Egerből igazolt

a halasi sikerklubhoz szintén országos bajnoki címet nyert, Vas Luca bronzérmet hozhatott haza. Kiválóan szerepeltek a váltóink is. A 4x100 méteres gyorsváltó (Juhász Janka, Ölvedi Petra, Szeivolt Melinda) ezüstérmet nyert, míg a 4x200 méteres gyorsváltó (Juhász Janka, Ölvedi Petra, Szeivolt Melinda, Vas Luca) az ország legjobbja volt. Az egri versennyel véget ért egy csodálatos szezon, amelyben a halasiak remekeltek. Az ifjúsági Európa-bajnoki cím mellett 12 országos bajnoki cím, 8 ezüst- és 5 bronzérem fémjelezte a kivételes teljesítményt. A csapat most rövid pihenőre vonul, közben várják a szavazás eredményét, lapzártánk idején egyébként a voksoláson vezettek a halasi úszók, de továbbra is várják a támogatást. HT


2014. augusztus 13.

Sport

23

• Hol került kapcsolatba a lovassporttal és miért döntött a Határőr Dózsa mellett? – kérdeztük tõle. • 11 évesen az állatszeretet vitt a Pécs külvárosához tartozó Üszögpusztai Állami Gazdaság Lovardájába, ahova rendszeresen lejártam és megbarátkoztam a lovakkal. Először pónikkal vehettem részt versenyeken, de később, miután az akadálypályán is próbát tettem, a teljesítményem meggyőzte az edzőt. A már régebb óta nem versenyző Vándor nevű lóval 15 évesen az Ifjúsági Magyar Bajnokság bajnokcsapatában szerepeltünk. Tulajdonképpen ekkor köteleztem el magam végérvényesen a lovassporttal, innen indul az egész életemre kiható kapcsolat. A következő évben saját nevelésű dalmandi tenyésztésű Meteor nevű lovammal a szerbiai Dzskavóban megnyertük a nagydíjat. Itt találkoztam először a halasi lovasokkal, majd később a kéthetes halasi edzőtáborozáskor, ahonnan a pozsonyi nemzetközi megmérettetésre minősültem. Majd két év múlva igazoltam át a Dózsához, azért mert ott fejlődhettem, teljesedhetett ki a tudásom egy olyan kiváló edző kezei között – akinek pályám során a legtöbbet köszönhetek – mint Hir-

ling József. Itt albérletbe költöztem, s az Alsóvárosból a Sóstó közeli Afit-hoz – ahol autófényezői munkát végeztem – jártam reggel hatra, gyalog. Délutánonként pedig lovagoltam, készültem. Még 1987-ben bekerültem a belgiumi Monsban megrendezett Ifjúsági Európa bajnokságra utazó válogatottba. Ott, hála Varró Józsefnek, kölcsön-lovával 13. lettem egyéniben. A rá következő dániai – Aarhus helyszínen – Junior EB-n Svejk nevű lovamat a megnyitó és a záró versenyszámában szalagozták. Közben csapattal többször is nyertünk Magyar Bajnokságot. • Mégis megvált a Határőr Dózsától, jó képességű Dália, Dicső, Svejk nevű lovaitól sikerei csúcsán, 1995-ben. • Igen, mert úgy éreztem, ez így nem tölti ki az életem, ezt szeretném továbbra is csinálni, de valahogy egészen másképpen. Hozzátartozik, hogy pár évvel előtte már vettem egy tanyát, oda költöztem, megépítettem az első istállót, volt saját lovam, s reggel úgy mentem a Lovas-laktanyába „dolgozni”, hogy a lovakat előtte elláttam, lelovagoltam. Ez év novemberében meg is nősültem. • Ekkor a villányi Vylyan, majd 2000-től a saját alapí-

Fotók: Pozsgai Ákos

Most, legutóbb a múlt hétvégi halasi versenyen gyűjtött be újabb értékes helyezéseket Fodor Gábor az Equiria Lovas Klub égisze alatt. A Határőr Dózsa Sportegyesület volt válogatott, többszörös magyar bajnok versenyzője, noha a helyi rendezésű viadalokon rendre feltűnik és ébren tartja az érdeklődést maga, illetve szereplése iránt, némileg kikerült a nyilvánosság látóköréből. Fodor Gábor 1987. elejétől, alig hogy 18. életévét betöltötte, él városunkban.

F Kiss Kamilla, Gaston, Fodor Gábor, Szekeres Zoltán, Echo és Pintye Réka

Így kerek az életem tású „Equiria – szabad fordításban: Holdisten tisztelete – Lovas Klub” képviseletében érték el jó eredményeiket. Közülük a legkiemelkedőbbek a Felnőtt Magyar Bajnokság ezüstérmes helyezése kétszer is, továbbá egy hetedik hely, „Fröccsel” a Samsung CSIO Nemzetek Díja csapatverseny megnyerése hibátlanul szintén kétszer, Budapesten és Pozsonyban, tenyészversenyek korcsoportos győzelmei, Hóvirág és Marokkó mén-kancaverseny aranyai. • Sajnos ezeket a lovakat el kellett adni, a stabil 150-160 centi-

F Fodor Álmos, Fodor Hunor, Fodorné Imre Tímea, Fodor Gábor és Fodor Elõd

méteres pályán veresnyző Fröcscsöt Amerikába, Marokkót, a szintén „egyhatvanat” tudó lovat a francia válogatottba. Egy ilyen, mondhatom, felső kategóriás lóval nemzetközi szinten lehetne versenyeznem, de ahhoz, hogy a gazdaságunkban tudjak előbbre lépni, hogy állandóan, fokozatosan fejleszteni tudjon az ember, ezeket az áldozatokat meg kell hozni. Ezután támadt némi űr, de tavaly sikerült szert tennem egy szuper, rendkívül érzékeny, intelligens lóra, bár az ugró technikája javításra szorul. Rádiháza – Echora úgy tűnik, lehet majd számítani, ötévesen már az ország legjobb negyven lova közt lett első verőhiba nélkül a tenyészversenyen. • Aktív versenyző, saját klubjukban edzősködik, gondoskodik 15-20 – bértartásban lévő és saját – lóról. Fér még valami a hajnaltól késő estig tartó munkájába? • Egyesületi versenyzőink, tehetséges tanítványaim – Kiss Kamilla, Pintye Réka, Balogh Andrea, Dudás Vanda, Bihari Csenge és Takács István, Szekeres Zoltán – mellett az iskola megkeresésére felvállaltam a Vári Szabó SZKI lótartó és tenyésztő szakmunkásképzésének gyakorlati oktatását. A tanévben minden napra jut valamelyik évfolyamból, szünidőben két hónap a nyári gyakorlatuk. Az eltelt öt év alatt mintegy harminc tanuló sajátította el a szakma alap-

jait, tett vizsgát. Egyébként pedig tényleg mindenre oda kell figyelnem, egész nap „van mit a tejbe aprítani” és sok mindenhez kell érteni. Szerencsére vannak jó munkatársaim. Nem beszélve arról a segítségről, amelyet feleségemtől kapok. • Huszadik éve? • Talán a sors keze, de a feleségemet is a lovassportnak köszönhetem. Bólyban lakott, szülővárosomtól 30 kilométerre és 1994-ben láttam meg egy versenyen. Beszédbe elegyedtünk és tudtam, õ az igazi. Következő évben házasodtunk össze, azóta Fodorné Imre Tímea néven ismerik, már három fiunk édesanyja és az OTP-ben dolgozik. Életem biztos pontja a család már gyermekkorom óta, amelyet most ő tart öszsze és a velünk élő idős szüleimről is õ gondoskodik. Fiaimra, akik közül a két nagyobb a Sziládyban tanul – joggal vagyok büszke. Őket nem a lovassport hódította meg, bár jó érzékük van hozzá. A 16 éves Álmos bokszol, a Magyar Bajnokságon korcsoportos második helyezést harcolt ki, a 14 esztendős Elődöt a küzdősportok érdeklik, de még nem horgonyzott le. Hunor a legkisebb, most készül a „gólyafészkes” óvodába, bátor stramm kis legény, már másfél évesen magam elé vehettem a lovon. Nem kizárt, hogy ő követ majd ebben a sportágban – zárta szavait Fodor Gábor. Vass Katalin


2014. augusztus 13. Úsztak a halasi utcák néhány júliusi napon, erről a Halasmédia többször is beszámolt. A monszunszerű csapadékkal, a hirtelen lehullott nagy mennyiségű vízzel csak órák alatt birkózott meg az elvezető rendszer. Hogy ez számokban kifejezve mit jelenthet, arra a vízügy hivatalos mérései adnak támpontot. A Dong-ér halasi csatornaőrházának adatai szerint idén júliusban tizennégy csapadékos nap volt, 27-én és 28-án közel 70 milliméternyi eső esett. Az adatok azt is elárulják, hogy a hetedik hónapban összesen 130,6 milliméternyi esőt mértek. Ez az adat akkor mond sokat igazán, ha hozzátesszük az egy évvel korábbi méréseket. 2013-ban ugyanezen a helyen, ugyanebben a hónapban 15,6 (!) milliméternyi csapadékot regisztráltak. Mindössze három olyan nap volt, amikor esett az eső. Érdemes rápillantani az idei augusztusi adatokra is. Lapzártánkig, augusztus 11-éig 39,6 milliméter csapadékot jegyeztek fel, eddig három esős napunk volt Tavaly júliushoz képest idén, az év hetedik hónapjában nyolcszor(!) annyi eső esett Kiskunhalason ebben a hónapban. (jl) a vízügy mérései szerint. Volt olyan nap, amikor egy havi égi áldás hullott ránk 24 óra alatt.

Özönvíz jellemezte a halasi, kiskunsági júliust

Tovább „sárgultak“ a halasi mentők

Jelentősen javult Kiskunhalas és körzetének sürgősségi betegellátása azzal, hogy a közelmúltban újabb, korszerű autó állt szolgálatba a kiskunhalasi mentőállomáson. A Volkswagen Crafter másfél éven belül már a második ilyen modern jármű, közben komoly előkészületek folynak a jánoshalmi mentőállomás megépítése érdekében.

A sofőrök szerint pedig könnyű vezetni és biztonságosabb, mint amilyenek a korábbi járművek voltak. Nagy József állomásvezető mentőtiszt azt emelte ki, hogy már a második korszerű járművet kapták, amellyel színvonalasabb lesz a sürgősségi betegellátás az állomáshoz tartozó település 80 ezer lakója számára. Ez még tovább javulhat majd a jánoshalmi mentőállomás megépítésével. A tervek szerint két autóval, várhatóan a jövő eszNem sokat pihent a halasi mentő- tendőben kezdi majd meg a műköállomás garázsában az a korszerű dését az új bázis, amelynek alapVolkswagen Crafter, amely már a második ilyen jármű a helyi flottában. Mint megtudtuk: a sárga színű autóba éppen hogy belekerültek a felszerelések, máris riasztása volt. Azóta több alkalommal is tesztelhették a sofőrök és az ápolók a Craftert, amely több újítást is hozott, főként a betegtérben. A praktikusabb eszközelhelyezések még hatékonyabbá teszik az ápolók munkáját és a betegek kényelmét.

kőletétele a napokban lesz. Ha az állomás „beszáll” majd a sürgősségi betegellátásba, akkor több olyan területre is hamarabb ér oda a segítség, mint eddig. Sokat segített a

halasi mentőknek az is, hogy a közelmúltban új járművet kapott a majsai állomás és Kiskőrösön esetés rohamkocsi működik. Kép-szöveg: Jáger L.

mozaik

24

Égés. Az I. Világháború és a (nagyon sokak esetében szó szerint) lélekölő következmények kérlelhetetlenül felrázták Európát abból az álomból, amiben a modern világ bölcsője évszázadokon át ringatta magát. Goethe, Voltaire, Beethoven, Széchenyi, Schiller és Thomas Mann kontinensén úgy küldtük a fiatal katonák millióit a géppuskák vágóhídjára és a tetves-patkányfalkás lövészárkokba, és annyi civil áldozatot produkáltunk, mintha nem a görög és keresztény kultúrán született volna ez a civilizáció, hanem a törzsi vérengzések őserdeiben. A második világégésre már erről a leírhatatlanul sötét epizódról is kiderült, hogy csupán előjátéka volt a földi pokol teljes kibontakozásának. Kiderült rólunk, európai kultúremberekről, hogy voltaképpen vadállatok vagyunk. Az újkorban megkezdett gyarmatosítást, népirtást és koncentrációstábor-építést a náci és kommunista tömeggyilkosok fejlesztették démoni tökélyre, s végül sem háború, sem éhezés nem kell ahhoz, hogy szisztematikusan irtsuk egymást. A fasisztáknak és a bolsevikoknak elegendő volt ehhez már a maguk esztelen ideológiája is. Mi hát az ember? Egy több százezer éves gyilkosmajom-féleség, amely abban a tévedésben van, hogy ha barlangból városba költözik és ruhába öltözve beszélget, akkor letagadhatja állati mivoltát. Egy földre költözött angyal, amely abban a tévedésben van, hogy muszáj állatmódra vérengzősen viselkednie ahhoz, hogy boldogságot és jólétet teremtsen önmaga körül. Vagy lehet, hogy az ember tényleg: csak ember, akinek nem volna szabad elfelejtenie, hogy égi származása nem garancia az állati jelleg legyőzésére. A múlt mindenesetre intő jelekkel teli. Akármikor előbújhat belőlünk a civilizáltnak, legyőzöttnek és túlhaladottnak hitt ősi ember, a földiállati én, amely nem ismer testvért és fajtársat, csak éhséget, kapzsiságot és félelmet. S ha a visszatekintés veszedelmes árnyakat idéz – megnyugtatóbb előre nézni, abba a jövőbe, amit egy szellemibb, bölcsen-türelmesebb emberiség ír majd. k-out

XXVIII. évf. 32-33. szám 2014. augusztus 13.  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you