Page 1

Lakásárak: Munkahelyeket Hoppá: semmis végre vége hozott Halasnak a devizahiteles az áresésnek az uniós program szerződés!

Aki hajlandó lenyelni a békát, vevőt nyerhet az ingatlanpiacon

Az újabb nagy rohamra vár ősztől a Bethlen-főtéri Széchenyi-iroda

„Nem vagyok hajlandó fizetni az évszázad csalásáért” – a bíró is így látja

Kiskunhalas és környéke közéleti hetilapja • Alapítva: 1987-ben

Köteles Ferenc és Pityu esete a csárda számítógépes rulettjátékával… Ősszel Patocskait indítja a Jobbik Sírt a rabló: nem így tervezte… Finta atya jubileumi miséje

2014. július 9. • XXVIII. évfolyam 28. szám•Ára: 165 Ft

Képviselők panaszlistája

Hamisítás után alkotmányos abszurd köti gúzsba a fejlesztéseket a termálfürdő területén

A strand drámája
belváros

2014. július 9. Marci: – Részemről van benne egy kis polgárpukkasztás is, de inkább színcsempészés – A Street Art Hungary Facebook-csopor- a hétköznapok szürkeségébe. Innen ered a tom egyik tagja, a „Kipakol Zsófi” nevezetű Bosszús Bab név… hölgy vezetett el Nagy-Apáti Ivett szervezőhöz, aki az egész kezdeményezés ötletgazdá- Full színes ja – mondja Marci, aki 29 múlt és szakács. – Szabad kezet kaptunk, viszont Kiskunha- A fiúk folyamatosan alkotnak. Ákosnak 15 las nevezetességei feltűnnek: a szélmalom, a éves kora óta vannak dekorációs felkérései, hal, de csak szimbolikusan – veszi át a szót mint megtudtuk, a SZIN-en is festenek. MarÁkos. – Ha észreveszik és tetszik, annak ci már dolgozott Angliában, Birminghamban örülünk, mások gondolkodásának megvál- megrendelésre készített képeket. A street toztatása viszont nem célunk – teszi hozzá artot hat éve műveli különböző formákban. a Szegedi Tudományegyetem képi ábrázolás Mint mondja, hol vadabban, hol szelídebben űzi ezt a sportot. szakos hallgatója. – Aki a főtéren jár, a monumentális alko- Marcellnek egyelőre hobbi ez az egész a tás egy részletével találkozik. Mindenhonnan tanulás mellett. Azt viszont mindhárman álmás a hatás, felülről komplexebb lenne a kép lítják, hogy a kiskunhalasi az eddigi legna– csatlakozik a beszélgetéshez Marcell, aki gyobb közös projektjük. Erre a kültéri festésükre a legbüszkébbek. Ez a leghatalmasabb egyetemi hallgatótársa Ákosnak. munkájuk: több száz négyzetméter és full színes. Szenvedély, polgárpukkasztás Aki további street artos alkotásaikra kívánA street artot egyesek vizuális izgatószer- csi, azok számára a következő elérhetőségenek tartják. Kíváncsiak voltunk, mit jelent a ket ajánljuk: www.flickr.com/photos/optikdsgn srácoknak a festés. Ákos: – Hobbi, szenvedély. Olyan, mint más- http://optikum.wix.com/festes nak egy számítógépes játék hatása alá kerülni. https://www.facebook.com/ Marcell: – Nekem is. Azért csinálom, mert mutyur.ur?ref=tn_tnmn Pál László örömet okoz.

Fotó: Pozsgai Ákos

Szabad kezet kaptak

F A street art mesterei: Mostoha Marcell, Marton Ákos és Túsz Márton

Halas, a street art fellegvára Monumentális alkotás díszíti a főteret

Új színfolttal gazdagodott Kiskunhalas belvárosa és ez szó szerint értendő. Marton Ákos, Mostoha Marcell és Túsz Márton, a szakmai berkekben Bosszús Bab néven futó street-alkotó négy napra birtokba vette és átalakította a főteret. Eddig ez a legnagyobb munkájuk és nagyon büszkék rá mindhárman.

Fotó: Bertalan Gábor

A fiúk Szegedről érkeztek, igaz, közvetett térbúcsúztató Fesztivál rendező gárdájának módon, de az a lényeg, hogy ők és a Fő- tagjai egymásra találtak.

Sikeres tanév. A Szilády Áron Református Gimnáziumban is véget ért a tanév. Varga Judit igazgatónő elmondása szerint sikeres hónapokon vannak túl, melynek kiváló bizonyítéka a gimnázium 4,2-es tanulmányi összátlaga. Az iskolában a tanév végén 58 kitűnő és 66 jeles bizonyítványt kaptak kézhez a tanulók. A legjobb átlaggal, 4,62-vel a „12.a” osztály büszkélkedhetett, de az „5.a” 4,47-es és az „5.b” 4,46-os átlaga is kiemelkedően jó. Az iskola vezetősége több díjat is kiosztott a legtehetségesebb diákoknak. Év diákjának idén Palkovics Mátét (fotónkon jobbra) választották, Jó tanuló, jó sportoló díjat vehetett át Taskovics Gellért, Taskovics Teodor, Simon Márk János, Jerémiás Donát. Jerémiás Béladíjat Pakai Kristóf és Tóbiás Anna kapott. Nyáron sem áll meg azonban az élet a Szilády-gimnáziumban, hiszen több nagyszabású projekt is folyamatban van. Önerőből megtörtént az iskola főépületének tetőfelújítása, így nincs akadálya annak, hogy egy elnyert pályázati összegből felkerülhessenek a napelemek. Ezzel egyidőben készül a kollégiumi épület hőszigetelése is, a tervek szerint ősztől már egy sokkal korszerűbb épület várja majd vissza a vidéki tanulókat. Ezen felül egy labor kiépítésére is pályázott a gimnázium, ám ez a munkafolyamat egyelőre nem kezdődhet meg, hiszen még várják a támogatói okirat aláírását. Szőri Attila


2014. július 9. Rendszerváltás van a közművelődésben Halason. Most, hogy leírjuk ezt a mondatot, szinte érezni az álmos legyintést a nyájas olvasó kedélyében. Nem duzzogunk, megértjük: kevés annyi elkoptatott, elfásult és kiábrándító témája van a posztmodern, úgynevezett-demokratikus magyar társadalomnak, mint ez a kettő. A kultúra, a közművelődés, a civil identitás, tetejébe még a frusztrált, eltaknyolt, megrontott rendszerváltás… – igen, mindez épp elég, hogy unjuk a témát. Csakhogy közben történik valami. Valami érdekes, ami megérdemli (megérdemelné) a figyelmet. Különösen azért is, mert Kiskunhalason is zajlik ez a történés. És ennek a magára maradt, hanyatlástól fenyegetett kisvárosnak becsületére válik, fényét csiszolja ez a változás. Anynyi mindenben lemarad(t)unk, hogy most úgy fest, onnan jönnek új szelek, ahonnan a legkevésbé vártuk volna.

álláspont/hírek 

A SZERK.

A köz, ha művelődik ben van, hanem a tömeg: néhány kreatív ember és sok támogató polgár akaratában. Az a tudás, hogy nemcsak a törvénykönyvekben volt rendszerváltás, hanem a fizikai valóságban is: nemcsak az elit, hanem mi magunk vagyunk az állam – és igenis megvalósulhat, amit a polgárok akarnak. Ez a tudás ma sem érlelődött még meg, és egyre kevésbé látszik, hogy erre tartanánk: a magyarok önként hajtják a fejüket a pártpolitikai manipuláció kalodájába. – Másfelől hiányzott a pénz. Jó jövedelemmel bíró polgárok, tehetős mecénások és viszonylag jó szinten működtetett kulturális intézményrendszer nélkül nincs civil-lakossági közművelődés.

A történet persze mégis a rendszerváltással kezdődött. Ami azonban mostanában történik, az azt sugallja, hogy Akkor a helyi közművelődés átalakítói – Lukács László és „a zemberek” megelégelték a kulturális hiánygazdaságot. Mikó Piroska népművelő-közösségszervezők, Tóth Zoltán Halason az utóbbi évtizedekben azt tapasztaltuk, hogy akkori városvezető és akik mentek velük – nekifogtak a rutinszerűen mennek a rendezvények. Március közepén szocialista, politika-hatalmi jellegű közművelődési rend- jönnek a menetrendszerű frázis-repeták és a nyikorgó diszert szépen lebontani. Mi volt vele a baj? Csak a kézi irá- ákszavalatok; szüretkor menet plusz testvérvárosi tánc; nyítás lehetősége. Ami persze nem kevés. Goethe azt októberben óvatosan súlyozott semmitmondás némi mondta, az embereknek nem azt kell adni, amit kérnek, Nagy Szeder-citálással. Továbbá láttuk-látjuk, hogy a kihanem amit kérniállítás-megnyiük kellene. Na, hát Ma már a mozi vállalkozói (azaz polgári) hasz- tókat ugyanaz a szocialista proa néhány tucat paganda éppen ezt nosítása, a szüret mellett a nagy sikerű sóstói ember látogattette – a maga ki- gulyás- és kunmotoros-nap, a váratlanul hatal- ja; a rendezfordított módján: vényszervezésazt adta az embe- mas tetszést arató Szent Iván-éji est – és leg- ben öngyilkosan reknek, amit sze- utóbb, azaz nemsokára a főtér-átfestő búcsúz- egymásra licirintük kapniuk a kisebb tató kavalkád mind azt bizonyítja, hogy képes tálnak kellett, és alárenműhelyek. Ebdelte a lakossági a polgárság a maga kezébe venni a sorsát, ha be a sémás, érigényeket a politi- akarja. tékpazarló álkai berendezkedés lapotba hozott szellemének – és ennek megfelelően alárendelte a mű- be új életet egy bizonyos igény – történetesen éppen az, velődési kínálatot is. Az 50-es évekre kinyírták a vallásos amelyre oly nagy vágy és kereslet lett volna a rendszerés polgári civil kezdeményezéseket; a 70-es évekre kitel- váltás után. jesedett a szovjet mintájú internacionalizmus; és csak a 80-as évek általános szellemi-hatalmi hanyatlása kezdte Ez az igény az ébredő civil akarat megnyilvánulási igéfellazítani az ideológiai egyoldalúságot. (Ugyanakkor volt nye. A sort talán a Hazatérés-Honfoglalás baráti kör egy rokonszenves elkötelezettsége a Kádár-korszak köz- kezdte új szemléletű és tartalmú előadásokkal, rendezvéművelődés főáramának: a népi kultúra és hagyományőr- nyekkel, aztán jött a Pásztortűz, amelyek mind folytatták zés intézményesítése – más kérdés, hogy a benne foglalt, a Szilády Áron Társaság által már kijelölt ösvényt. Annak a szocialista korszellemmel óhatatlanul összeegyeztethe- a jele, hogy az intézményes közművelődés hanyatlásátetlen tradíció csak szűrten jelenhetett meg benne.) val párhuzamosan megerősödik a civil rendezvény- és közösségszervezés, igazán a szüreti fesztivál átvételével A közművelődés-átalakítási kísérlet azonban el- vált egyértelművé. Ma már a mozi vállalkozói (azaz polakadt. Ugyanott akadt el, ahol a polgárosodás folyama- gári) hasznosítása, a szüret mellett a nagy sikerű sóstói ta. Elég csak megnézni, hogyan beszél „Magyarország” gulyás- és kunmotoros-nap, a váratlanul hatalmas tet(vagyis a hivatalos állami elit) a magyarokról. Attól füg- szést arató Szent Iván-éji est – és legutóbb, azaz nemgően, milyen kormány, milyen kurzus van, hol ’elvtár- sokára a főtér-átfestő búcsúztató kavalkád mind azt bisak’-at, hol ’polgár’-okat, hol ’ember’-eket emleget, ami- zonyítja, hogy képes a polgárság a maga kezébe venni a kor rólunk beszél. A szavakkal nincs is probléma – a mö- sorsát, ha akarja. göttük rejlő és üres vagy kiüresedő tartalommal van a probléma. A cél ugyanis az volt, hogy valóban egy öntu- Az önkéntes és önérdekű közösségi működés minden stadatos, polgári és civil felfogásban megerősödő, lakossági bil társadalom alapja. Amíg a tömeg a helyi vagy orszáakaratra alapuló helyi közművelődés épüljön fel. gos vezetéstől várja a (tágan vett) kulturális vagy gazdasági betevő: azaz a jólét megteremtését, addig sosem Mi hiányzott ehhez? Elsősorban az a tudás, hogy a ha- válnak a tömeg tagjaiból polgárok. Ebben minden területalom valójában nem a városházán és nem a parlament- ten jó lenne kiművelődnünk.

Csatát vívtak a fiatalok

A dicsőséges pozsonyi csata elevenedett meg Halason, a Semmelweis téren az elmúlt szombaton. A Magyarok Szövetsége által szervezett családi és hagyományőrző napon több, mint fél félszáz szereplő adott elő néhány jelenetet a 907. július 4. és 7. közötti időben zajlott csatából, amely a kora középkor egyik legjelentősebb ütközete volt. Bár a csata pontos menetéről nem maradt fenn leírás, ismert, hogy a győzelem megerősítette a magyar törzsszövetség helyzetét a Kárpátmedencében. A pozsonyi csata méltatlanul elfeledetté vált a magyar köztudatban, ezért a Magyarok Szövetsége kiskunhalasi szervezete fontosnak tartja a csata emlékének megőrzését, a korabeli hagyományok ápolását. A szervezők a pozsonyi csata évfor-

dulóján a továbbiakban is szeretnének minden alkalommal egy-egy színi előadással előrukkolni, a magyarság szempontjából fontosnak ítélt ütközetet felelevenítve. Ennek jegyében a hétvégi rendezvényen az 1749-es kenyérmezei csata emlékének állítottak emlékművet a téren. Jövőre pedig Attila királyunk emlékére készülnek előadással. A hétvégi családi napon a hagyományőrző programok keretében volt ostorbemutató, botbirkózás, rovásírás-tanítás, kürtõs kalács, lepény és íjászbemutató is. A gyerekeknek zsíroskenyér-evő versenyt is szerveztek. Egy jurta sátorban pedig a Kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum Gyűjteményét mutatták be. Este Vári-Kovács Péter előadása és tábortűz várta az érdeklődőket. Kép-szöveg: P. Á.
HÍREK

2014. Július 9.

Finta atya jubileumi miséje

gének 20 fős kollektívája a Magyar Ápolási Egyesület javaslata alapján külön Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott. A halasi kórházban minap tartott Semmelweis-napi ünnepségen Gyovai István halasi polgármester köszöntötte az egészségügyi dolgozókat. Méltatta azt az erőfeszítést, amit nap mint nap tesznek az egészségügyi ágazat dolgozói

annak érdekében, hogy a szűkös anyagi források ellenére is színvonalas, megfelelő ellátásban részesüljenek a betegek. Lengyel János orvos-igazgató köszönetet mondott a kórház dolgozóinak, hogy türelemmel viselték az átépítések miatt adódott kellemetlenségeket. Rácz-Nagy Ágnes, az intézmény névadója az 1818-ban született és 1865-ben maghalt, a hazai orvostudomány egyik kiemelkedő alakja, Semmelweis Ignác életútját méltatta. Az ő nevéhez fűződik többek között a gyermekágyi láz kórokozójának felismerése. A Város Egészségügyéért-díjban részesült Bánfi József és Bakáné Csontos Edit, akik korábban a városi ünnepség keretében vették át az elismerést. Semmelweis-emléklapot kapott Cebei Ágota, Dobos Erika, Eszter Zsolt, dr. Horváth Attila és Lázárné Kuklis Tímea. A kórházi ünnepségen jelentették be az orvosi előléptetéseket: 11 orvos és további 30 dolgozó vehetett át 20-25-30 éves Törzsgárda jutalmat. Az elismeréseket Romhányi Zoltán főigazgató, Lengyel János orvos-igazgató és Kellner M. Barnabásné ápolási igazgató adták át a kitüntetetteknek. Az eseményen felolvasták annak a 19 kórházi dolgozónak a nevét is, akik új szakképesítést szereztek. Kép, szöveg: Pozsgai Ákos

ra és a kelebiai Kárpát-találkozóra költözik a népszerű egészségügyi szűrősátor. A fehértói népünnepélyen július 18-án a hagyományos alapadatokon – vérnyomás-, vércukorszint-, testzsírarány- és testtömegindexellenőrzésen, -mérésen túl lehetőség lesz dietetikussal is díjmentesen konzultálni az egészséges étkezés ismereteiről délután 2 és 6 óra között. Érdemes lesz felkereseni a Sem-

melweis-kórház – általában kiváló hangulatú – szűrősátrát a XI. Kelebiai Kárpát Fesztiválon is. A határmenti községbe július 26án várják szeretettel a polgárokat a kórház munkatársai. A lakossági szűrés délután 4-től 8-ig áll bárki rendelkezésére, természetesen ingyen, sőt, aki részt vesz a programon, reformétel-kóstolóra is ingyenes jegyet kap! (Kép, szöveg: KZ)

Búcsút tartottak a Szent Péter és Szent Pál apostolról elnevezett halasi alsóvárosi római katolikus templomban Péter és Pál napján. A felújítás alatt álló közel 250 éves templomban Finta József plébánost húsz éve szentelték pappá. A templombúcsú a katolikus templomok esetében mindig a védőszenthez kötődik, minden templomot egy, két vagy akár több szentnek a tiszteletére F Képünkön (balról) Romhányi Zoltán főigazgató köszönti Horváth Attila szülész-főorvost szentelnek fel. A jeles alkalomhoz idén egy évforduló is kapcsolódott, két évtizeddel ezelőtt szentelték pappá Finta József halasi plébánost. – Nagyon örü-

A miniszter is gratulált Állami, kórházi és városi elismerések a Semmelweis-napon

F Örömmel szolgál Halason

lök, hogy az elmúlt húsz évben mindig olyan emberek között lehettem, akik nyitottak voltak arra a szolgálatra, amit én akartam közvetíteni. Örülök, hogy mindenhol, akár előző szolgálati helyemen, Kalocsán és akár itt, Kiskunhalason, sok ember él azzal a lehetőséggel, amit Isten általam is nyújtani akar. Az elmúlt húsz évben szép életpálya van mögöttem, amit nem tudok eléggé megköszönni. Örülök, hogy pap lettem, és nem választanék más pályát ma sem – nyilatkozta a Halasmédiának az atya. Finta József bízik abban, a kalocsai érseknek is szándéka, hogy hosszabb távon maradhasson Kiskunhalason plébánosként, és be tudja fejezni a megkezdett templomfelújítást. Öt év múlva, amikor 250 éves lesz a templom, akkorra a belsejét is sikerüljön felújítani, ami még nagyobb vállalkozás lesz, mint a mostani. Az atya szerint a külsődlegességeknél fontosabb a benső: az élő templom építése a halasi hívek közösségében. Kép-szöveg: Pozsgai Ákos

Az egészségügyi dolgozókat köszöntötték a kiskunhalasi kórházban is a Semmelweis-nap alkalmából. Többen különböző elismeréseket, díjakat vehettek át a városi ünnepségen és Budapesten.

ségügyi ellátás érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Pro Sanitate-díjat adott át Urfi Lászlónak, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főorvosának. Nagy András korábban Budapesten a köztársasági elnök Magyar Balog Zoltán, az emberi erőfor- Ezüst Érdemkereszt kitüntetését rások minisztere a Pesti Vigadó- vehette át. A Kiskunhalasi Semban tartott ünnepségen az egész- melweis-kórház szülészeti részle-

Vidéken az egészségsátor Ingyenes reformétel-kóstoló és vidám hangulatú szűrés várja a kistérség polgárait. Védd, amíg megvan! – ez az a jelszó és irányadás, ami immár csaknem egy éve meghatározza a kiskunhalasi kistérség egészségfejlesztési programját. A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház úttörő szerepet vállalt a magyar egészség talán legelhanyagoltabb területén: a megelőzésben, az egészségvédelemben és az egészségtudatos szemlélet elterjesztésében. Ennek érdekében pályázott és hozott 124 millió fo-

rintot a térségbe, és azóta rendezvények, nyilvános lakossági szűrések és előadások keretében fordul a tömegekhez. A nyár folyamán az eddigi helyszíneken túl a kunfehértói sörfesztivál-


2014. július 9.

Munkahelyeket hozott Halasnak az EU Az újabb nagy rohamra vár ősztől a helyi Széchenyi Programiroda Több tucat fiatalt segít munkához ezekben a hónapokban az Európai Unió és a helyi Széchenyi Programiroda (SZPI) az EU egyik gyakornoki pályázata révén. Ez is egyike azoknak, amelyek még az unió előző ciklusából erednek, ugyanakkor az irodáknál – így a halasinál is – már az őszi, követF Farkas Dániel programiroda-munkatárs egy tavalyi kező nagy pályázati hullámra készülnek. SZPI-rendezvényen Két hullám között Bár télen nem volt könnyű menet Halasra hozni a Széchenyi Programiroda-hálózat halasi egységét, a pályázókat ingyen segítő szolgáltatás forgalma bizonyította létjogosultságát. A Bethlen Gábor téren működő iroda munkatársának, Farkas Dánielnek akkori közlése szerint év végén, év elején nem ritkán 8-10 ügyfél is egymásnak adta a kilincset – elsősorban vélhetően amiatt, hogy lezárultak a 2007-2013-as uniós költségvetési ciklus pályázatai. Sajtóhírek és helyi közlések szerint a Széchenyi-programirodákban most – vagyis a 2014-2020-as ciklusra való átálláskor – arra készülnek, hogy a következő nagy ügyfélhullám ősszel jelenik majd meg. Munkahelyeket teremtettek Ugyanakkor több kifutóban lévő korábbi pályázat még ma is lendületesen „pörög”. Az egyik legnépszerűbb (bár sajnos nem tömegesen igénybe vett) munkahely-teremtési pályázat a pálya-

kezdők gyakornoki foglalkoztatását segítette. A programban a gyakornokot szakképesítésének megfelelő munkakörben kilenc hónapig foglalkoztatják – teljes időszak alatt a frissen felvett fiatal bérét és annak járulékait az állam fizeti. Sőt, nemcsak a gyakornokét, hanem az őt betanító, segítő szakember munkatárs – mentor – pluszmunkáját is honorálja a program; a kormány döntése értelmében teljesen az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése finanszírozza közösen. A támogatás emellett kiterjed a gyakornok felvételével járó adminisztrációs feladatok ellátására, a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához szükséges eszközök beszerzésére, megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges beszerzésekre, az ezzel esetleg járó felújításokra-átalakításokra is. A cégnek csupán annyit kell vállalnia, hogy az ezt követő 4,5 hónapban továbbfoglalkoztatja a gyakornokot.

Ezért a lehetőségért Kiskunhalason nyolc vállalat folyamodott – és többségük a halasi Széchenyi-iroda közreműködésével bonyolította gyakornoki pályázatát. Öszszesen csaknem 30 millió forintot nyertek a cégek: a Coop-

Bár a következő uniós időszak pályázatai október-november táján jelennek majd meg, az idő rövid: azok lesznek előnyben, akik már ma nekifognak a tervezésnek. A hangsúly a foglalkoztatás, a versenyképesség, a CO2-kibocsátás csökkentése, a kutatás-fejlesztési és innovációs beruházások területére helyeződik, és a vállalkozásoknak már most érdemes felvázolniuk: mit, milyen összeggel és milyen céllal akarnak megvalósítani. Halas, a Halaspack, a Jenei Trade, a Sóstói vendéglátás, a Merkbau, illetve három egyéni vállalkozó: Hegedűs István, Jekő Attila és Szombati Szilvia.

Javul a külterület Sokadszorra került a testület napirendjére a külterületen élők életminőség-javító programja. Több éve elkészült a tervezet, de a korábban elfogadott megvaló-

sítandó feladatok közül csak nagyon kevés teljesült. Ilyen a tájékozódást segítő GPS-rendszer beüzemelése, az utcanév-jelző táblák kihelyezése a gyűjtőutak

Már most fontos tervezni, előregondolkozni Bár a következő uniós időszak pályázatai október-november táján jelennek majd meg, az idő rövid – figyelmeztetnek a Széchenyi-irodák szakértői. Miután az uniós forrásokra igen nagy a kereslet és az igény, azok lesznek előnyben, akik már ma nekifognak a tervezésnek. A különféle főbb pályázati témakörök már ma is ismertek: a foglalkoztatás, a versenyképesség, a CO2-kibocsátás csökkentése, a kutatás-fejlesztési és innovációs beruházások előmozdítása és az info-kommunikációs fejlesztések területére irányulnak. A vállalkozásoknak már most érdemes felvázolniuk: mit, milyen öszszeggel és milyen céllal akarnak megvalósítani. Amikor ez a koncep-

mentén. A GPS alapú program alapjai magánszemélyek szorgalmából és jóvoltából elkészültek. Csupán eszközök kellenének hozzá és működhetne. A legfrissebb

ció megszületett, a Széchenyi Programirodák – így a Bethlen téri halasi is – szakmai segítséget nyújt a leendő pályázóknak. (Kép, szöveg: KZ) határidő szerint a képviselő-testület határozatának megfelelően lapzártánk után kell megérkeznie a Városgazda számlájára annak a 8,3 millió forintnak, amelyből traktort és a hozzá tartozó homlokrakodó adaptert is megvásárolhatja a cég. jel

városfejlesztés  innen  onnan Szemét és gaz

Nem volt megfelelő a városi fűkaszálás, legalábbis kritikákat fogalmazott ezzel kapcsolatban Jerémiás Béláné. A képviselőnő szerint a buszmegálló melletti kerékpártároló környékén nem történtek meg a munkálatok, majdnem térdig ér a fű és a gaz. Egy másik problémára is felhívta a figyelmet. A Kossuth utca 17-19. számú társasház lakói panaszkodtak, hogy a közeli családi házakból odahordják a szemetet, főként éjszaka. Már egy kisebb rakás keletkezett, amit el kellene szállítani. Jerémiás Béláné említette még, hogy néhány villanyoszlopról lóg a műanyag borítás, amely balesetveszélyes helyzeteket okozhat.

Fapados földutak

Elhanyagolt állapotban vannak a földutak az Esze Tamás és a Sóstói lakótelep környékén. Aradszky Lászlóné úgy látja, hogy a nagy forgalmat lebonyolító szakaszokon jókora gödrök vannak az úton. Ezek csapadékos időben megtelnek vízzel és tovább nehezítik a lakók közlekedését. Ugyanezek a problémák megvannak a külterületi részeken is. A képviselőnő szerint legalább a mélyedéseket kellene betömni. Kérte még a Radnóti utcai kiserdő és a Kassa utcai kis tó környékén a fű kaszálását, valamint a zöldhulladék elszállítását.

Kopott csipke

Nem méltó Halasra és a csipkére nézve sem az a tábla, amely a városba látogatókat fogadja. Halász Balázs már többedszerre kéri, hogy színvonalasabb tábla hirdethetné a város és az egész ország kulturális értékét. A jelenlegi jelzés kopott és egyáltalán nem éri el a célját vele Halas.

Vízbaj

Komoly gondok jelentkeznek a Batthyány utca felüljáró felõli részén csapadék idején. Skribanek Zoltán a lakók panaszát tolmácsolta akkor, amikor a vízelvezetési gondokról beszélt. A képviselő azt mondta, hogy amikor esik az eső, a járdán bokáig ér a víz és befolyik az udvarokba, kertekbe is. Valószínűleg az elvezető-rendszerrel lehet probléma. Jó volna, ha ezt mielőbb kijavítanák. (jl)
riport

2014. Július 9.

F Rendőri ellenőrzés a strandon. Bűncselekményeket vethet fel

A termálfürdő drámája Lehet, hogy jogilag elévültek a durva szabálytalanságok, de jelenleg egy alkotmányos abszurd köti gúzsba a strandterület fejlesztését

tehát a város megvette azt 12 millióért, akkor konkrét területrészként mehetett rá az árverésen a kempingre – de ettől még a kemping 23 százaléknyi része megmaradt az osztatlan közös vagyon szerves tagja. Amikor azonban ezt a területrészt áthamisították a felszámolás alatt lévő Délvíz tulajdonába, akkor nem konkrétan „kemping”-et emlegettek – csak tulajdoni hányadot (mégpedig 2322/10000-ednyi részben). Idővel aztán, 2001-re a Délvíz Rt. felszámolása befejeződött, és ezzel a város elvileg akár meg is nyugodhatott volna. Hiszen ha egy felszámolás befejeződik, az azt jelenti, hogy eladott „maga alól” minden vagyontárgyat. Mivel az „elhamisított” kemping sem szerepelt már a könyvekben, ezért logikus volt, hogy nem is számolnak vele. Úgy tűnt, az ügynek vége.

Becsület és becstelenség – Ez lehetetlen! Ilyen nincs vagy ha van, nem maradhat így! – ilyen és hasonló kifakadások születnek annak a történetnek a végén, amely a halasi termálfürdő elmúlt 20 évét írja le. A história tényleg észbontóan ostoba, józan ésszel megfontolva súlyosan Csakhogy 2004-ben Halason mégtörvénytelen elemekkel van tele, de sajnos ezek az abszurd elemek ma is megakadályozhatják a közérdekű fejlesztések megva- iscsak észlelték, hogy valami nincs lósítását. A most következő krónika nem lesz éppen könnyű olvasmány, szívderítő sem, de – miközben fontos témákat vet fel – rendben ezzel az átkozott 2322 tízezrednyi ingatlanrésszel (vagylegalább választ ad olyan kérdésekre, amelyek joggal bosszantják a térségben élőket hosszú évek óta. is a kempinggel). Ekkor már Várnai Lesz – vagy csak lenne…? 14-ből három elemet kapott meg: gatlanrészként került a kezébe, ha- szerűen átírták: elvettek Halastól egy László volt a polgármester, és az ő A termálfürdő területén egy már a strand területét (benne az úgyne- nem az osztatlan terület részeként. cirka 23 százaléknyi területrészt, és idejében elvégzett ellenőrzések kimegkezdett és egy most körvona- vezett, ma is sátor- és lakókocsi-táazt kézzel(!) átírták a felszámolás buktatták, hogy közös vagyon van a lazódó nagyszabású fejlesztést ter- borként működő kemping 1-est), a Szentesített hamisítás alatt álló Délvíz Rt. tulajdonába. Tóth város és a felszámolt Délvíz között. veznek. Az egyik egy felnőttoktatási termálkutat és a strand területén lé- – kézzel…! Zoltán erről azt mondta: ő maga so- Ez a közös vagyon éppen a kemping központ, a másik egy gyógy-idegen- vő kis vízműtelepet. E három elem Az első, máig rendkívüli módon za- sem írt volna alá a testület határo- területe volt, ami – mint írtuk – a forgalmi célú beruházás lenne. Len- azonban megosztatlan, közös ingat- varba ejtő mozzanat ekkor követke- zatával ellentétes papírt, különö- hamisítással került át a földhivatalne – mert bár pénz és szervezési lanként szerepel. zett be. Az még simán ment, hogy a sen nem egy olyat, amit kézzel írnak ban a várostól a Délvíz tulajdonába. háttér már volna ezekhez, a fürdőhalasi önkormányzati testület 1996 át – ez viszont tényleg azt sejteti, A hamis bejegyzésről a halasi városterületen meglévő titokzatos tulaj- Egy biztos: megvették tavaszán határozatban rögzítette a hogy valaki időközben egyszerűen háza semmit sem tudott, így nyilván donosi viták tengelyt akaszthatnak 12 millióért városi tulajdoni arányokat a strand meghamisította a bejegyzésre váró nem is érthette, hogyan lett a saját maga vásárolta kempingből „közös az évtizedek óta várt előrelépésnek. Amikor az állami DBKM hatalmas területén. Ebben szerepelt, hogy a dokumentumot. Hogy ez hogyan lett így? mamutteste kimúlt, létrehozták az város 9000/10000-ed részt birtokol, Egy biztos: amit akkor a földhiva- vagyon”… A halasi városvezetés erre fogAz okok 22 évvel ezelőttre vezet- utódaként a Délvíz Rt-t, amelyet ta magát, és levélben értesítette a nek vissza. a sok adósság miatt felszámolásra Az mégiscsak bizarrul nézne ki, ha egyetlen szeproblémáról a felszámolót. Ha ezt adtak. Hogy a hitelezőket kielégítse, A mamut lebontása a felszámoló – a Reorg Rt. – levá- mély szeszélyén múlna egy kistérség, egy város a becsületes és bürokratikus szemA durván 5 hektáron fekvő hala- lasztotta az eladható vagyoneleme- termálfürdője és gyógy-idegenforgalmi fejlesz- pontból korrekt lépést Halas nem teszi meg, akkor ma nincs a mostani si strand tulajdonosa 1992-ben az ket: a Délvíznél így adták el például akkor még létező Dél-Bács-Kiskun a néhai Sepsi Lászlónak a kis ven- tése, különösen úgy, hogy városvezetők, par- idióta helyzet. De jóhiszemûen megMegyei Vízmű Vállalat (DBKM) volt. dégházat; a faházat egy halasi ven- lamenti képviselők és állami intézmények dol- tették, mire a Reorg újra megnyitotta a Délvíz felszámolási eljárását Amikor a rendszerváltás után ezt az déglátósnak, a klubot a Halasvízgoznak rajta… – hiszen „új” vagyonelemet talált, állami monstrumot is szétszedték, nek és a Tölgyfát a városnak. (Hogy és vagyonát az önkormányzatok a strand északkeleti, mai nyári be- ebben van benne a kemping nagyjá- tal bejegyzett, azt szentesítették a amiből – elvileg – folytatni lehetett között szétosztották, 14 egységre járatánál lévő sportpályát és a ker- ból 23 százaléknyi része. Ezt a hatá- magyar törvények – magyarul: Ha- az egykori Délvíz-hitelezők kielébontották a fürdő különféle, ismert tészetet hogyan vesztette el a vá- rozatot az akkori polgármester (Tóth las papíron elveszítette azt a terüle- gítését. A felszámolót láthatóan az ingatlanrészeit (például Tölgyfa ét- ros és a fürdő, arról lásd keretes Zoltán) aláírta, az ügyvédek elvitték a tet – a kempinget –, amit 12 millió- sem zavarta, hogy arról a kempingrészről van szó, amit a város egyterem, emeletes irodaház, Vízmű anyagunkat!) Délvíz felszámolójához (a Reorghoz), ért megvett… szer már megvett 12 millióért. PerKlub, kemping, faház-büfé és a töb- A Halas kezében maradó fürdő- és majd a dokumentum bekerült a földElvileg megnyugtató sze azt sem tudni, hogy a 2001-ben bi). Az állami, így a vízmű-vállala- kempingcélú vagyonelemek azon- hivatali bejegyzési folyamatba. lezárt felszámolásban érintett hiteleti vagyont is elosztó Vagyonátadási ban maradtak leválasztatlanul, egy Csakhogy közben a papír tartal- véget ért Bizottság (VÁB) később döntő fon- közös helyrajzi számon és osztatlan ma megváltozott – nem is akárho- Hogy tovább csavarjunk a sztorin, zők 2004 után tudtak-e erről az eltosságúnak bizonyuló határozatában tulajdonban. Így aztán amikor a 90- gyan. Miután a városháza mai ve- vissza kell menjünk egy pillanatra hamisított új vagyontárgyról, és azt meg is jelölte ezeknek a vagyonele- es évek közepe táján a város borsos zetői korainak tartották az ügyben 1992-be, amikor a VÁB a kempinget sem tudni, hogy amikor ezt újra elmeknek a használati megosztását. áron, 12 millióért megvette a kem- nyilatkozni, annyit sikerült megtud- annak funkciója alapján leválasztotta adták, akkor abból kaptak-e valamiÍgy a kiskunhalasi önkormányzat a pinget, az sem önálló, lehatárolt in- nunk, hogy a határozatot egész egy- az osztatlan területen belül. Amikor lyen részösszeget…


2014. július 9. A kutya sem gondolta Vicces, de amikor a Reorg a 2000es évek derekán újra elkezdte eladásra hirdetni a kempinget, még értesítette is Halast, hogy elővételi joga van arra, ami jog szerint már az övé lett 12 millióért… A halasi városvezetés nem fogott gyanút. Talán az önkormányzat nem volt olyan vicces kedvében, mint a Reorg, és nem gondolta, hogy a rendszerváltás után 15 évvel egy hivatalos felszámoló újra piacra dobja azt, ami Halasé. Elvégre a tulajdonhoz való jog a törvények szintjénél is magasabb: az Alkotmány garantálja. Nem gondolhatta továbbá azért sem, mert a Reorgnak annyi figyelme se volt, hogy kempinget írjon az értékesítési hirdetménybe: helyette strandot és medencét tüntetett fel. A kutya sem jelentkezett még a harmadik meghirdetésre sem. Aztán egyszer csak mégis, amikor már az eredeti 50 helyett csak tizenpár millióért kínálták a (nem győzzük ismételni: a város által 1993-ban megvett) kempinget. A területrészre végül egy kisszállási vállalkozó, bizonyos Horváth Ferenc cége, egy bizonyos Győri Bt. jelentkezett. Sőt, ekkor kiderült, hogy ez a Győri Bt. egy hónappal korábban egy ügyes húzással már tulajdonostárssá vált! Hogy a fenébe’ lehet más kezében? A kempingrész megvétele előtt egy hónappal ugyanis ez a Horváthféle cég megvásárolta a korábban lehatárolt faház-büfét, ami a mostani nyári strandbejárat mellett működik. A vétel körülményeiről nincs tudomásunk, de elég is annyit tudni róla, hogy miután meglett a büfé, már tulajdonostársként előnyösebb helyzetből indulhatott a kempingért is. Meg is vette a szóban forgó 2322/10000 részt – azaz a Horváth Ferenchez köthető cégnek cirka 23 százalékos tulajdonrésze lett a halasi termálfürdő területében. Csak úgy mellékesen: a felszámoló 2007ben adta el a területet Horváthnak – vagyis pont tíz évvel azután, hogy az a bizonyos kézzel való határozat-átírás megtörtént a földhivatali bejegyzés előtt… Aki eljutott idáig a sztoriban, annak szembetűnő a legfőbb ellentmondás. Ha a város megvette, de vélhetően jogellenesen veszítette el a 12 milliós kemping (pontosabban egy 23 százalékos területrész) tulaj-

van az osztatlan fürdő-ingatlanban, zet teremtődjön a termálfürdő tulajakkor minden ügyben rákényszerít- donviszonyait illetően. heti az akaratát a kisebbségi tulajdonosra, sőt, adott esetekben a bíróság Stop, gát, szabotázs? pótolhatja az aláírását, ha fejlesztési Lehetséges persze, hogy Horváth Lehetséges, de tarthatatlan vagy más ügyekben tulajdonosi hoz- cége, cégei azóta továbbadta/toA városháza, mint írtuk, korainak zájárulásokra van vagy lesz szükség vábbadták a szóban forgó területrészt tartotta nyilatkozni a kérdésben – – mondta lapunknak Tóth Zoltán. másnak-másoknak – például más mondta a strand problematikáját feltáró Fülöp Róbert alpolgármes- Csakhogy közben a papír tartalma megváltoter. Az mindenesetre a városházán nyílt titok, hogy ezt a jogellenesen zott – nem is akárhogy: a határozatot egész kialakult helyzetet rövid távon sem egyszerűen kézzel(!) átírták. Elvettek Halastól tartják fenntarthatónak. Tóth Zoltán volt polgármes- egy cirka 23 százaléknyi területrészt, és átírták ter azonban hívásunkra kész volt a a felszámolás alatt álló Délvíz Rt. tulajdonába. A kommentárral. – Előfordulhat, hogy meghamisított dokumentumot pedig bejegyezegy önkormányzati határozat megmásítva kerül a földhivatali bejegy- te a földhivatal – így Halas papíron elveszítette zés alá, de ez akkor sem maradhat azt a területet, amit 12 millióért megvett… így. Ha egy ilyen tévedés vagy vétek el is évül jog szerint, attól még a A városházáról mindössze egyelő- cég(ek)nek. Erre ő maga tett utalást, joggal való visszaélés történt, és ez re nem hivatalos információnk van, amikor igen kurtán „nyilatkozott” a tarthatatlan. Továbbá úgy vélem, ha hogy fontolgatják a jogi lépéseket Tükörnek. Azt mondta, eladta már a városnak többségi tulajdoni része annak érdekében, hogy tiszta hely- a tulajdonrészét egy olyan cégnek, donjogát, akkor hogy a fenébe’ lehet most az egy idegen vállalkozó vagy azóta már egy idegen vállalkozás kezében?

Pipásan ment a bíróságra a polgármester A termálfürdőben máig szóbeszéd az egykori, úgynevezett kemping 2-es (vagyis a strand mellett egykor használt sportpálya és a kertészet) területrészének „elkótyavetyélése”. Meglepő volna-e, ha a szálak ugyanoda vezetnének, mint a cikkben kirajzolódó felelősségi kör…? A fürdő mostani, nyári bejárata mellett a 90-es évek végéig sportpálya és kemping működött. A terület lehatárolását ugyanaz a Vagyonátadási Bizottság végezte el, amely 1992-1993-ban a DBKM privatizációjakor (szétbontásakor) a halasi strand területének elemeiről is diszponált. A kemping 2-es terület eladását már a DBKM utódaként alapított Délvíz Rt. végezte el, amely a 90-es évek derekán a többi vagyonelem mellett ezt is nyílt, nyilvános árverésre bocsátotta. Mivel azonban a kiskunhalasi önkormányzatnak elővételi joga volt – lett volna – a területre, ezért az árverésről értesítést kellett volna kapjon. Ez azonban – állítja határozottan az akkor hivatalban lévő polgármester, Tóth Zoltán – nem történt meg, és a város nem is tudott arról, hogy az árverésen a 2. számú kempingterület új kézbe kerül. Sőt, később sem értesült az eladásról, csak két év múlva(!), amikor ez a földhivatali bejegyzés is megszületett. (Akkoriban – többek között a kárpótlási földkiadások korában – a földhivatalok túlterheltsége és informatikai alulfejlesztett volta adott magyarázatot ilyen távú késedelemre.) A területet Földi Lajos, Mamlecz Benő és Perényi János vették meg, és később ott látványos, mai szemmel is igényes idegenforgalmi beruházás valósult meg, magántőkéből. Tóth Zoltán viszont vizsgálóbizottságot bízott meg, és nem hivatalosan ügyészségi véleményt is kért az

ügyben. – Direkt ellenzéki szakértőket, Ván Lajos és Nagy Lajos urakat kértem fel a vizsgálatra, de ők is ugyanarra jutottak: nincs nyoma annak, hogy a várost értesítette volna a Délvíz a kemping-részterület árveréséről és eladásáról, pedig Halasnak elővételi joga volt. Akkoriban ráadásul a célunk az volt, hogy minél több ingatlanrészt megszerezzünk a strand területéből – mondta nemrég Tóth, hozzátéve: „nagyon pipásan” felkeresett ügyészeket is annak érdekében, hogy tisztázza: maradtak-e jogorvoslati lehetőségek a kemping elvesztésének rekonstrukciójára. Mi úgy tudjuk, nem maradtak: mire a mulasztással fedett árverés következményei ismertté váltak, a jogvesztő határidőn túl nem maradtak eszközei a városnak. Tóth Zoltán mégsem adná fel. – Mégsem gondolom, hogy nem maradtak eszközeink, csak nincsenek még feltárva a lehetőségek – mondja Tóth Zoltán. – Először is végére kell járni annak a kézzel átírt, nem ellenjegyzett dokumentumnak, ami alapján a földhivatal a testületi döntéssel ellenkező tulajdoni hányadokat jegyzett be. Kérdés a tulajdoni hányad is: ha az terület-alapú, hogyan viszonyul ez a vagyon nagyságához? Aztán: a kisebbségi tulajdonos kötelezhető-e a fejlesztésben tulajdoni arányának megfelelően részt venni. Úgy hiszem, igen. Ha ezt megtagadja, a bíróság kötelezheti rá, hiszen kisebbségi tulajdonosként nem akadályozhatja meg a közérdekű fejlesztéseket. Itt lesz érdekes, hogy a tulajdoni hányad csak a területre vagy a vagyonra vonatkozik-e. Továbbá, mivel a külső tulajdonosok pontosan körülhatárolt területeket vettek meg, kérdés, hogy ezeket lehetséges-e akár utólag is a használatnak megfelelő külön tulajdonként kezelni? Ha igen, akkor megszűnne ez az átkozott osztatlan közös tulajdon és többé nem jelentene vélt vagy valós problémákat.

riportamely nem tartozik az ő érdekeltségébe. Kérdésünkre azt is mondta, hogy nem akarja akadályozni a strandon folyó fejlesztéseket, átalakításokat. Ez azért még kérdéses. Úgy tudjuk, hogy a területnek ma már papíron tényleg nem Horváth a tulajdonosa, hanem – legutóbbi tudásunk szerint – egy Norfolk Hungária nevű befektető cég, amely annyiban legalábbis kötődik a térségünkhöz, hogy pár éve egy halasi bankfióknál vezették a számláját, és ma is egy soltvadkerti nő a vezérigazgatója. A cég tevékenysége erőteljesen az ingatlankereskedésre állt be. Na most ezt a céget hiába keresik akkor, amikor valamilyen fejlesztésiátalakítási munkálathoz a szóban forgó telekrész tulajdonosaként a hozzájárulásuk kellene. Egyszerűen nem reagálnak – árulták el nekünk hivatalos források. Így hiúsult meg például a nyári bejárat átépítése, a régi kabinsorok és egy régi vizesblokk lebontása is. Nem kizárt, hogy ugyanez a cég áll amögött, hogy befékeztek egy másik, a strand területét érintő felújítási-átalakítást is. Ebben már egy állami szervezet: a Türr István Képző és Kutató Intézet is érintett. Az intézet a Nagy Szeder utcára néző emeletes irodaépületben felnőttképzési központot alakítana ki. Az ehhez szükséges építési engedély határozatát azonban megfellebbezték… Egyébként kit érdekel…?! De egyáltalán miért fontos ez az egész história, és miért lenne fontos Horváth személye vagy cégeinek ingatlanmanőverei? Miért fontos az, hogy ez az idegen tulajdonos hogyan szerezte meg (ha jog szerint megszerezte egyáltalán) a területrészt, és miért fontos, hogy hogyan viselkedik a jelenben? Azért, mert ezen múlhat egy sor, nagyon vagy kevésbé fontos fejlesztés sorsa. Normális esetekben egy értelmes és konstruktív külső tulajdonossal (főleg amikor törvényes úton jut tulajdonrészhez) gyümölcsöző lehet az együttélés. De az mégiscsak bizarrul nézne ki, ha itt egyetlen személy szeszélyén múlna egy kistérség, egy város termálfürdője és gyógy-idegenforgalmi előmenetele. Különösen úgy, hogy közben városvezetők, Bányai Gábor parlamenti képviselő és egy állami intézmény együtt törekszenek a terület fejlesztésére… Kép, szöveg: Kohout Zoltán
HÍREK

Õsszel Patocskait indítja a Jobbik

A Halasmédia megbízható, de még nem hivatalos információja szerint Patocskai Tamás kertészmérnököt jelöli polgármesternek a Jobbik az őszi helyhatósági választásokon Halason. Az elmúlt hetekben Patocskai Tamás mellett a korábban a Jobbik támogatását is élvező Dózsa Tamás Károly neve is felmerült. A jelenleg Kunfehértón élő Patocskai jelöltségét a helyi és megyei szintű pártszervezetek után várhatóan az országos Jobbik is jóváhagyja, és a döntést a következő napokban jelenthetik be hivatalosan.

Patocskai Tamás 1991 óta él Kunfehértón héttagú családjával. Korábban húsz éven át dolgozott a Kiskunhalasi ÁG-ban, majd egyéni gazdálkodóként tevékenykedett. Több mint tízéves vadásztársasági elnöki szerepe mellett tagja volt a kiskunhalasi képviselő-testületnek – illetve több bizottságának – 1998-2002 között, 2006-ban pedig a MIÉP, a Jobbik Magyarországért Mozgalom és a Független Kisgazdapárt tagságának és vezetésének támogatásával indult a választásokon. A magát szókimondónak, nyílt beszédűnek jellemző, és a magyarság megmaradását legfontosabbnak tartó Patocskai, többek között a „káros és kóros globalizáció megállítását, az EU-val kötött megállapodások magyar érdekeknek megfelelő újratárgyalását tartja a legégetőbb kérdésnek. A tízéves múltra visszatekintő nemzeti radikális párt egyébként úgy foglal állást, hogy a párt tagsága alulról szerveződve, önerőből, tiszta lelkiismerettel érte el a mai eredményeit és sikereit. (kohoutz)

2014. Július 9. „Nem vagyok hajlandó fizetni az évszázad csalásáért. Ez már rég túl van a Ptk. törvényein, s a büntető kategóriába tartozik” – így értékelte a bíróság döntését a bankját perelő kiskunmajsai Horváth Ferencné, akinek devizahitelszerződése ügyében hétfőn hozott megsemmisítő ítéletet a Kecskeméti Törvényszék. Horváth Ferencné tájékoztatása szerint a bíróság tisztességtelennek ítélte az árfolyamkockázat teljes mértékű áthárítását az ügyfélre, és ezért nyilvánította semmissé a szerződést. Az első fokon született ítélet nem jogerős. A kiskunmajsai asszony a facebookon közzétett üzenetében arra biztatta devizaadós hitelkárosult sorstársait, hogy nyújtsanak be ők is keresetet a bíróságon. Horváthné kijelentette: „Nem vagyok hajlandó fizetni az évszázad csalásáért. Ez már rég túl van a Ptk. törvényein, s a büntető kategóriába tartozik”. Az ítélettel egy három éve hú-

F Perekre biztatja adóstársait a pernyertes devizaadós asszony

Bíróság: semmis a devizaadós szerződése

zódó peres ügyben nyilvánítot- áll a Kúria legutóbbi döntésével, ségből adódó veszteség teljes átta semmisnek a bíróság a hitel- amely tisztességtelennek mond- hárítását az adósokra. szerződést. Az ítélet összhangban ta ki a devizaárfolyam-különbKép-szöveg: P. Á.

F A tûz szinte mindent felemésztett

Összefogtak a családi drámában

Az ablakon keresztül mentette ki édesanyját az égő házból Tompán egy férfi néhány napja. Az Arany János és a Táncsics utca sarkán lévő takaros épület rövid idő alatt vált a lángok martalékává, az asszony és fia megsegítésére a szomszédok és az önkormányzat példátlan összefogásba kezdett. A lángok másfél hete szombat éjjel csaptak fel, amikor már aludt a házban élő nő és a fia. A fiú éppen felkelt, kiment az udvarra, de vissza már nem tudott menni, akkora volt a tűz. Az anyja pedig bent aludt, a fia és az egyik szomszéd létrákkal rohantak, hogy felkeltsék és kimenekítsék, nehogy álmában bent égjen.

– Egy egész élet munkája veszett oda, a családnak szinte mindene elégett. Csak egy szétázott heverőt tudtak kimenteni a lángoló házból – mesélte lapunknak az egyik közvetlen szomszédasszony, aki befogadta magához a nőt és a fiát. A tető teljesen leégett, és bent is szinte minden. Éjjel 11 óra körül ébredt fel a fiú és kiment az udvarra. Már nem tudott visszajutni az épületbe, olyan hatalmasak voltak a lángok. Azonnal segítségért kiabált, édesanyja ugyanis az égő házban, a belső szobában aludt. Az egyik szomszédban lakó férfi rohant egy létrával, azzal és egy másik létrával másztak be az ablakon, és hozták ki a lángoló házból asz idős asszonyt. – Fél 12 körül arra ébredtem fel, hogy dörömbölnek az ablakon, hogy Magdika gyere, mert ég a ház, gyere ide az ablakhoz. Olyan hirtelen ébredtem fel, azt sem tudtam, hol vagyok, fiú vagyok vagy lány – mesélte Bárkányiné Szabó Magdolna, az átélt szörnyű éjszaka eseményeit. Mindössze néhány bútor maradt csak meg, minden más odaveszett. Ruhájuk is alig maradt.

A fia szobájából semmit nem lehetett megmenteni. Az asszony szerint zárlat okozhatta a tüzet, elektromos hiba, mert rossz volt egy kapcsoló is, amit már régóta nem használtak. Amikor villanykörtét cseréltek, már akkor is gond volt, a tűzoltóság is megerősítette, hogy elektromos zárlat okozhatta a tüzet. Véh László, Tompa polgármestere elmondta, hogy a kisváros lakói példátlan összefogásba kezdtek, gyűjtést szerveznek a bajba jutott családnak. – A ház lakhatatlanná vált a tűzben, az asszony és fia számára az önkormányzat biztosít szükséglakást, amíg rendbe nem hozzák a leégett épületet. Emellett azonnali pénzügyi segítséget is nyújtott az önkormányzat, és segít a romok eltakarításában, valamint az újjáépítésben is – mondta el a polgármester. A tompai városházán, várják a segíteni akarók felajánlását. Elsősorban anyagi támogatásra és építőanyagra volna szükség, hogy a fedél nélkül maradt család még a tél beállta előtt viszszaköltözhessen otthonába. Kép-szöveg: P. Á.


2014. július 9.

szirénaEljátszotta a kosztpénzt is, majd feljelentett Kiskunhalason Köteles Ferenc és Pityu esete a csárda számítógépes rulettjátékával… Garázdasággal gyanúsítja a rendőrség azt a 34 éves helybéli férfit, aki mivel állítása szerint 200 ezer forintot vesztett a számítógépes szerencsejátékon, összetört egy computert a Halasi Csárdában. A gyanúsított férfi ráadásul bosszúból fel is jelentette a NAV-nál a vendéglátóhely tulajdonosát tiltott szerencsejáték miatt. Az üzemeltető tagadta lapunknak a tiltott szerencsejátékot. A háromgyerekes segédmunkás, alkalmi munkákból élő Köteles Ferenc a piacról hazamenet tért be a közeli csárdába, ahol találkozott Pityu nevű barátjával. Kettő üveg sört ivott meg a pultnál, majd állítása szerint haverja unszolására a kocsma belső felében lévő érintőképernyős számítógépen kezdett el rulettezni. A pultos nőnek adta oda mindig a megjátszott összeget, amit ő egy pendrive segítségével állított be a számítógépen. Pityu segített neki, hogyan kell játszani, mert ő akkor próbálta először. A felesége háromnegyed 4 körül jelent meg a kocsmában, a tőle kapott pénzt is mind

Tetten érhette a tulajdonos, az elkövető társát még keresik Súlyos fejsérülésekkel került a kiskunhalasi kórházba, ahonnan a szegedi klinikára szállították egy bócsai dohánytrafik tulajdonosát, aki betörőket ért tetten. Információink szerint a helyi kórházban ápolják egyiküket, akit a helyszínen sikerült elfogniuk a rendőröknek.

F Köteles Tibor állítja, hogy 200 ezer forintot adott a pultos nőnek eljátszotta, így alig egy óra alatt közel 200 ezer forintot vesztett, de nem nyert semmit. Ezen annyira feldühítette magát, hogy földhöz vágta a számítógépet a hozzátartozó billentyűzettel együtt. Szerinte csalt a gép, ezért nem nyert rajta egy fillért sem. A rendőrök állították elő a kapitányságra a dühöngő férfit, aki a nyomozóknak elismerte a bűncselekményt és a vele okozott mint-

egy 60 ezer forintos kárt. Később azonban a csárda tulajdonosával szeretett volna megállapodni, ha visszafizeti neki a 200 ezer forintot, abból levonhatja az összetört számítógép árát. Az egyezségre azonban nem került sor, ezért emberünk feljelentette a kocsmárost tiltott szerencsejáték miatt. A Halasi Csárda tulajdonosa érdeklődésünkre tagadta a férfi vádjait, hogy tiltott szerencsejáték

folyt volna az összetört számítógépen, állítása szerint sima, nem pénznyerő játék volt rajta. A pultos hölgy is tagadta, hogy neki pénzt adott volna a gyanúsított. Az üzemeltető ugyanakkor elismerte azt az értesülésünket, hogy a NAV korábban tiltott szerencsejáték miatt már vizsgálódott a szórakozóhelyen, ennek ellenére bátran áll a mostani vizsgálat elé is. Kép, szöveg: Pozsgai Ákos

Fotó: Délmagyar.hu

Sírt a rabló: nem így tervezte…

F Sírva kért bocsánatot a sértettektől A szegedi bíróság egyelőre elnapolta az ügy tárgyalását, mert nem készült el a vádlott elmeorvosi szakértői véleménye. H. Ákos hozzájárult, hogy a tárgyalóteremben fényképfelvételek készüljenek róla. A fiatalember elmondása szerint véletlenszerűen, az interneten választotta ki az üzletet. 2014. január 15-én rabolta ki a pénzváltót, előtte egy közeli kapualjban átöltözött, az arcát egy sállal takarta el,

ápolják a trafikrablót

Sírva kért bocsánatot az a megtört 19 éves kötönyi fiatalember, aki fehér ingben, öltönyben állt a bíróság elé. H. Ákos januárban Szegeden, a Tisza Lajos körúton ment be egy pénzváltóba fegyverrel a kezében és rabolt 2 milliót. A fiatal önkéntes tűzoltó és mentős akart lenni. A gázriasztó pisztolyt, amivel rabolni indult, meg sem töltötte… a helyiségbe az ajtót berúgva rontott be. A vádirat szerint a férfi a gázpisztoly markolatával több alkalommal is kis és közepes erősségű ütést mért az egyik alkalmazott nő fejére, majd kifelé menet egy másik alkalmazottat is bántalmazott. A férfinek a rabolt 2 millió forinttal sikerült kimenekülnie a helyiségből, de a kihallatszó civakodásra, ekkor már több járókelő is felfigyelt, és a futásnak eredt rablóra több járókelő is rávetette magát. A földre teperték, a rendőrök kiérkezéséig visszatartották.

A tárgyalás után a vádlott védője, dr. Halász Tamás az újságírók kérdésére válaszolva elmondta, hogy védence megbánta a tettét. Maga sem érti, miért követte el azt, nem akarta bántani a pénzváltó alkalmazottját. Elmondta azt is, hogy a fiatalember nemrég érettségizett, önkéntes tűzoltó, büntetlen előéletű és mentősként szeretett volna

dolgozni. A fegyveres rablással vádolt H. Ákos sírva kért bocsánatot a tárgyalóteremben a sértettektől, tényfeltáró beismerő vallomásával segítette a nyomozást. A vádlott jogi képviselőjének elmondása szerint a védelem azért kért elmeorvosi szakértői vizsgálatot, hogy kiderüljön, mi vezette H. Ákost a pénzváltórabláshoz. Az ügyvéd elmondása szerint védence lőszert sem rakott a működésképtelen gázriasztó pisztolyba, úgy ment rabolni. A bíró az ügy tárgyalását július 14-ére halasztotta. P. Á.

Múlt szombaton hajnali fél 4 körül tört be egy 29 éves bonyhádi férfi és társa a bócsai dohányüzletbe. Ki-

szerelték a bolt ablakát, majd a trafikból kihordott dohánytermékeket zsákokba pakolták és egy kukába rejtették, hogy majd elviszik. Bár a rendőrségi jelentésből nem derült ki, lapunk úgy tudja, hogy a bolt tulajdonosa tetten érte a betörőket, akikkel a helyszínen dulakodásba keveredett. A férfit súlyosan megsebesítették a fején, a kiskunhalasi kórházba szállította a mentő, azóta viszont a szegedi klinikán kezelik. Megsérült az egyik betörő is, a bonyhádi férfit szintén a halasi kórházba hozták, azóta a bíróság elrendelte az előzetes letartóztatását. Társát még keresik a rendőrök. A nyomozók a helyszínen megtalálták a kukába rejtett cigarettákat, amit lefoglalt a rendőrség. P. Á.


magazin

2014. július 9.

Fotó: pál lászló

Fotók: szõri attila

12

F Koncertet adott a Csík zenekar

F Kis Grófo mulatóst hozott

F Színpadon a kiskunhalasi kötõdésû Heart Jammers Company

F A Wriggle It szintén Kiskunhalast képviselte

Soltvadkerten 2000 óta rendeznek borfesztivált, mely az elmúlt években már Bor és Sajtfesztivál néven várja az érdeklődőket a „Büdöstó” partjára. A hagyományoknak megfelelően, a gasztronómiai különlegességek mellett sztárok is emelték a rendezvény színvonalát. A környék valamennyi ismert bortermelője képviseltette magát. Mint mondták, fontos, hogy ilyen

impozáns környezetben, kulturált körülmények között tudjanak tapasztalatot cserélni. A szervezők jóvoltából a hűs nedűk mellett különleges sajtok és ételek is helyet kaptak a gasztroudvarban. Kis Grófo több ezer embert vonzott jól ismert slágereivel a színpad elé. Helyi és környékbeli fellépőkből sem volt hiány, a publikum találkozhatott például a Soltvadkerti

Ínyencségek sztárokkal

Asszonykórussal és Citerazenekarral, a Főnix Tánciskola növendékeivel, Kurcz Szandival, a Wriggle It-tel és a T-Banddel. A könnyűzene rajongóinak legnagyobb örömére, ellátogatott a fesztiválra Szűcs Judith és Bereczki Zoltán is. A vasárnap esti hangulatfokozásról és programzárásról pedig a Gypo Circus és a Csík zenekar Szõri Attila gondoskodott.

Bábos nyár

A Szivárvány Bábszínházi Alapítvány az elmúlt tanévben Pirtón havi rendszerességgel lépett fel óvodás közönség előtt. A halasi szervezet székhelyén, városunkban is játszik az érdeklődőknek. Legutóbb a Panel-Varázs című rendezvényen a Vitéz László című bábjátékukat adták elő a lovaspályán. A nyár továbbra is fellépésekkel telik.

F Fejes Józsefné A Szivárvány Bábszínházi Alapítvány júniusban az oromi fesztiválon képviseltette magát. A község és a környékbeli települések vettek részt a programon és Magyarországról Kiskunhalas. – Hagyományőrző programokra épült, egész Délvidék művészeti csoportjai bemutatkoztak. Mi meghívásos alapon mentünk ki: a Surranó és Brekkenőt és egy békatáncoltatót adtunk elő – tudtuk meg Fejes Józsefnétől. – Meghívást kaptunk Kunfehértóra, a sörfesztiválra is, ahol szintén előadjuk a közked-

velt Vitéz Lászlót és egy meglepetésjátékkal készülünk. Műsorunkat július 20-án délelőtt 10 órától tekintheti meg a közönség. Magyarkanizsára, a Népkör szervezésében augusztus 2-án megyünk bábozni – tette hozzá a halasi csoport vezetője. Bábosaink ezeket a rendezvényeket megelőzően július 7-től egy héten át még Oromon vendégeskednek, ezúttal a Tájházban. Táboroznak és az ottani gyerekekkel együtt a már meglevő darabjuk alapján Szent István király történetét dolgozzák fel bábok és díszletek készítésével, a délvidéki pedagógusok együttműködésével. A

már kész produkciót a községben többször műsorra tűzik és a tervek szerint augusztus 20. alkalmából Magyarkanizsán és Palicson is bemutatják. A Kun legenda bábszínpadi feldolgozására nyár végén kerül sor délvidéki gyerekekkel Kiskunhalason. A Szivárvány Bábszínházi Alapítvány Halasi csipke című előadása is folyamatosan utazik a budapesti szakmai bemutatót követően. Kiskunhalason óvodai és iskolai csoportoknak közel negyvenszer adták elő, most Kúla és vonzáskörzete az úti cél. A délvidéki premier időpontja november 8. a Népkörben. Kép-szöveg: P. L.

F Lett vendégek is részt vettek a megnyitón

Hímzések

Az Aizkrauklei Történeti és Művészeti Múzeum gyűjteményéből tekinthetnek meg kézzel készített munkákat a Csipkeházban. A lett hímzéseket bemutató tárlat augusztus 17-ig látogatható.

A kiállításnak otthont adó Csipkeház képviseletében Kiliti Zsuzsanna igazgató köszöntötte a vendégeket. Rámutatott: többéves kulturális kapcsolat, barátság van az Aizkrauklei Történeti és Művészeti Múzeum és a Csipkeház között. Ezúttal a népművészeti, hímzési gyűjteményükbe adnak betekintést a lettek. A Kiskunhalasi Baptista Gyülekezet és az Élő Reménység Alapítvány Barangolás az Ószövetségben cím- A tárlatot Gyovai István ajánlotta a mel tart rendezvénysorozatot július 7-tõl 11-ig. Az alkalmak minden este 18 órakor kezdõdnek a Nagy közönség figyelmébe. A polgármester Szeder u. 24/a címen, szeretettel várnak minden érdeklõdõt a szervezõk. P. L. csodálatosnak értékelte a kiállítást,

Bibliai barangolások

mely próbálja visszaadni azt a változatosságot, amit lettországi látogatásakor táncfesztiválon is tapasztalt. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Imants Liegis, Lettország nagykövete. Beszédében kiemelte az együttműködés fontosságát, mely most a művészetek vonatkozásában mutatkozik meg. Részt vett a megnyitón Dzintra Cepure, az aizkrauklei múzeum igazgatója is. Elmondta, náluk eddig három halasi kiállítás vendégeskedett: csipke, helyi alkotók művei és Halász Balázs teáskanál-gyűjteménye. Ezúttal ők mutatják be kulturális örökségüket. Szorgalmas aizkrauklei asszonyok hobbimunkáit hozták el, akik hosszú őszi és téli estéken hímeznek. Különlegességük az általuk kitalált geometrikus ornamentika. Kép-szöveg: Pál László


2014. július 9.

• Általában színházi produkciók kiskunhalasi előadásai kapcsán találkozunk a moziban, legutóbb is így történt, a Mona Marie mosolya alkalmával. Milyen az elmúlt évad mérlege? • Nagyon fárasztó volt, ahogy az lenni szokott, de nagyon jó. Volt négy bemutatóm Budapesten, az Új Színházban és egy Pécsett, a Harmadik Színházban. Már nagyon jó, hogy jött a nyári szünet. Vannak előadások, fellépések, mint a kiskunhalasi is, de azért ez mégsem annyira feszített, mint amikor nap mint nap ott kell lenni a színházban és még mellette vidékre menni. Úgy érzem, jó kis évadot zártam. Nem maradt bennem hiányérzet, elégedett vagyok. • A Panel-Varázs című helyi rendezvényre közös műsorral készültetek Csengeri Attilával.

• Önállóan is szoktam menni. Egy munkatársam, barátom, aki műsort szervez, egyszer csak engem is teljesen meglepett, amikor mondta: fellépésem lesz Csengerivel. Most már nem is tudom, hányadik alkalommal megyünk Attilával. Azt szoktam mondani, biztosan azért, mert nagyon jól kiegészítjük egymást. Tele voltam az elején kisebbségi komplexussal, mert Csengeri Attila kiváló musical-énekes. Abban a műfajban, amelyben dolgozik, vérprofi, tényleg az élvonal-

A lakótelepeken otthonos lakások vannak, béke meg nyugalom van, úgyhogy én kifejezetten szeretem. ban van. Ehhez képest én prózai színésznő vagyok. Először azért éreztem magam egy picit furán, mert nem hazai terepen vagyok, nem verseket kell szavalnom. Nekem kellett idomulnom hozzá. Mindig nagyon szerettem énekelni, de nagyon féltem is tőle. Most is. Nyilván azért, mert apukám által van egy megfelelési kényszer, szerintem ez soha nem fog elmúlni. Félek, hogy túl nagyok az elvárások azzal kapcsolatban, hogy mit örököltem

F Gregor Bernadett Karády-dalokkal érkezett Halasra tőle ebből a szempontból. Attilával viszont nagyon jó együtt dolgozni. Azt érzem, hogy húz magával és nekem szakmailag is jót tesz. Nagyon szívesen vagyok vele, sokat tanulok tőle. Ebben a műfajban kis szárnypróbálgatások ezek nekem. • Milyen dalokat hoztatok Kiskunhalasra? • A Jöjj, kedvesem és az Azért vannak a jó barátok című dalokat duettben szoktuk előadni. Különben Karády-dalokat éneklek. Van még egy számomra nagyon kedves duett apukámmal, akinek a hangja felvételről szól a fellépéseken. • A Panel-Varázs című Lakótelepi Fesztiválra hívtak városunkba. Éltél-e valaha ilyen környezetben? • Szegeden, a felsővárosi lakótelepen nőttem fel, úgyhogy ez számomra egyáltalán nem idegen, nagyon-nagyon szerettem.

13

Négyemeletes panelben laktunk, de ott minden csupa-csupa zöld volt. Rengeteg játszótér, rengeteg gyerek. Lehetett kutyát tartani, sétáltatni. Nagyon boldog gyerekkorom volt a lakótelepen. A nővéremék Szegeden szintén ott laknak, és mindig szívesen megyek haza, mert otthonérzetem van. • Ott sosincs egyedül az ember. • Így van, sosincs egyedül, meg valószínűleg azért is, mert ilyen helyen nőttem fel. Nekem már egy lépcsőház is nagyon otthonos. A pesti bérházak olyan hidegek, ridegek tudnak lenni a nagy belmagasságukkal. A lakótelepeken otthonos lakások vannak, béke meg nyugalom van, úgyhogy én kifejezetten szeretem. • A nyarat is átszövik előadások? • Igen, vannak még. Az Egy életem, két halálom című darabot Moravetz Levente rendezésében Pécsett mutattuk be, most Egerben játszom. A Francia négyest, amivel Kiskunhalason is voltunk, tovább utaztatjuk. Éless Béláékkal A néma leventét játsszuk júliusban is, meg augusztusban is. Azután szeptembertől kezdődik az új évad. • Lesz új bemutató, amivel újra lehet jönni? • Természetesen, de még formálódik a jövő évi műsor. Például az Új Színháztól a Mert a mamának így jó szintén utaztatható. Két-három új bemutató is biztos lesz. • Várunk szeretettel. • Jövök, köszönöm szépen. Pál László

Kipróbálja magát

Csengeri Attila 30 éve kezdett énekelni. A Géniusz együttesből a színi pályára vezetett az útja, ahol 25 éves jubileumára készül. A népszerű énekes-színésszel a kiskunhalasi Nagyon nyugodt ember vagyok, el Panel-Varázs című rendezvé- tudnék gazdálkodni egy tanyán, de nyen beszélgettünk. az élet ide sodort, énekes lettem. Ez a feladatom, járom az országot. • A család szokott kísérni a Összeszámoltuk, ma 700 kiloméfellépésekre. Milyen távol- tert autózunk. ságig? Ezúttal nem tartottak • Milyen dalokat hoztál veled. Kiskunhalasra? • Most azért nem jöttek el, mert • Ismert filmdalokat, slágereket, a nagyobbik lányom, Zsanna szüli- musical-betétdalokat: Hotel Mennapi bulijára készülnek. Egyébként thol, Valami Amerika, Lehetsz kiaz orfűi fesztiválon már ünnepel- rály, Fame – Hírnév és duettünk, hát hová vigyünk egy 13 éves teket. Egy igazi egyveleg, ami lányt?! Ott vezettem karaoke-mű- szórakoztató. sort, mert mindenhez értek, ugye, • A halasi Lakótelepi Feszén egy fantasztikus művész va- tivál apropóján beszélgegyok, de ezt csak viccből mondtam. tünk. Éltél-e valaha hasonló Nagyon sokszor eljönnek velem, a környezetben? távolság nem akadály, 250 kilomé- • Zuglóban, a Füredi úti lakóteleter sem gond. Innen a Bükkbe, Sa- pen nőttem fel, persze. Hároméves jószentpéterre megyünk, a kettő koromtól ott éltem. Első kis másegyütt már sok lett volna. fél szobás lakásomat ’93-ban vet• Voltál már Kiskunhalason, tem meg Újpalotán, az is lakóteleigaz, jó pár éve. pi volt. Úgy nőttem fel, hogy kulcs a • Igen, emlékszem, hogy voltam nyakban. Lejártunk biciklizni, focizitt. Nagyon szeretem ezt a kör- ni. Télen fellocsoltuk a pályát, akkor nyéket, az Alföldet, a tanyavilágot. még olyan telek voltak, hogy meg-

fagyott a víz és korcsolyáztunk. Jó időben összejöttünk, padokon ültünk, zenéltünk, lábteniszeztünk. A gömbmászókában – nem tudom, van-e még, mert nem EU-szabvány – ültünk és rúgtuk a labdát. Mondhatom, nosztalgiával gondolok a régi szép időkre, amikor még rendőrök jártak a parkokban és igazoltattak minket, hogy mit keresünk este 8-kor a padon egy gitárral.

Nagyon szeretem ezt a környéket, az Alföldet, a tanyavilágot. Nagyon szép emlékeim vannak. • Beszéljünk a színházról is! Új bemutatóra készülsz Beleznay Endrével. • Bolha a fülbe címmel mutatjuk be. Egy szép szerelmes legényt, Romain Tournelt játszom. Idén nyáron a Piszkos Fred, a kapitányban is van két kisebb szerepem. Egerben Bál a Savoyban bemutatóm lesz.

Utána a Bulvárszínházban a Marica grófnő vár. Mondhatom, teljes a paletta, mindenben kipróbálom magam. • Szerelmek az égből… • Igen, abba az előadásba is beálltam. Ami nagyon nagy büszkeség még: A fejedelem című Rákócziról szóló musicaldarabban Bercsényi Miklóst alakítom. A nyaram tényleg csodálatos. Olyan, amilyet egy igazi művészember elképzel magának. • Hamarosan 25 éve leszel a pályán. Hogyan ünnepled meg? Gondolkodtál már rajta? • Igen. Szerintem barátokkal együtt állok színpadra és kinevezzük életműkoncertnek. Az eddigi 25 év visszatekintés lesz a régi dalokra. A Géniusz együttessel 1984-ben kezdtem zenélni. Az az előéletem, bizony annak meg már 30 éve. Magát az éneklést, a rockzenélést három évtizede űzöm. Érdekes, 32-33 évesnek néz, ha valaki nem ismer. • Ez jó hír. • Igen. Felkért az egri Gárdonyi

Fotó: Pozsgai Ákos

Gregor Bernadett eddig színházi előadásokkal vendégszerepelt Kiskunhalason. A színésznő rendszeres szereplője a helyi művelődési központ programsorozatainak, ezúttal azonban a Panel-Varázs című rendezvényen találkoztunk vele. Azt mondta, ő kifejezetten szereti a lakótelepeket, ahol nagyon otthonos lakások vannak.

Fotó: Pozsgai Ákos

Jó, hogy jött a nyár

magazin

F Csengeri Attilának tetszett a Segway Géza Színház igazgatója, Blaskó Balázs barátom, hogy január 9-én Török János szerepében debütáljak náluk a Légy jó mindhalálig című musicalelőadásban, amit 1991-ben, 23 éve mutattunk be a Rockszínházban. Még mindig eljátszhatok egy huszonéves fiatal fiút, Török Jánost. Ez azt jelenti, hogy még mindig van jövőm és van helyem a pályán. Pál László


14

élõ múlt

2014. Július 9.

In memoriam

Bakó Gábor 1929. augusztus 5-én született Szankon. Mind a gimnáziumban, mind a tanítóképzőben kitűnővel végzett. Tázláron tanított, közben elvégezte Szegeden a Pedagógiai Főiskolát történelem– rajz szakon. Ott ismerkedett meg feleségével. Betegeskedése miatt orvosai tanácsára hegyes vidékre költözött a család, Parasznyára, ahol 8 évet tanított. Ám hiányoztak neki a szülei, akik ekkor már Kiskunhalason éltek, ezért Halasra költöztek. A Felsővárosi-iskolába kerültek tanítani feleségével, ahol Zsubori Károly igazgató

50 éve ballagtak a Felsőből Szeretett tanárukra is emlékeznek az öregdiákok a hónap végén Július 26-án, szombaton délelőtt találkoznak a fél évszázaddal ezelőtt végzett diákok a Felsővárosi-iskolában. Az öregdiákok a nosztalgiázó együttlét után a temetőbe mennek majd, ahol virágokkal róják le

és egy nagyon jó tantestület hamar befogadta, megszerette mindkettőjüket. Szakköröket vezetett, és a dolgozók esti iskolájában is tanított. Bakó Gábor a képen szereplő „kis diákoknak” a 7. és 8/a évfolyamban volt osztályfőnöke. A tanár 1981-től a bíróságon hivatásos pártfogóként is dolgozott. Megromlott egészégi állapota ellenére is lelkiismeretesen végezte munkáját, amit elismerésben részesített a megyei bíróság is. Sokat betegeskedett, és bár mindent megtettek orvosai, tavaly február 28-án elhunyt. (HT-információ)

Halasiak a Duna Tv kulákokról szóló műsorában

Halasi megszólalók is megjelennek a Duna Televízió Elhallgatott történelem című műsorában. A többrészes műsor az alábbi időpontokban lesz: tiszteletüket egykori tanáraik és szeretve tisztelt Elhallgatott történelem – Ha a kulák mozdulna 2. – 2014. 07. 14. 21:35 osztályfőnökük, Bakó Gábor (életútjáról a szomszé- Duna; 2014. 07. 15. 03:00 Duna World dos hasábokon olvashatnak) sírjánál. A felsős öreg- Elhallgatott történelem – Ha a kulák mozdulna 3. – 2014. 07. 21. 21:55 Duna; 2014. 07. 22. 02:55 Duna World diák-találkozó a Tiszti Klubban folytatódik.

Kreatív táborok

Az iskolaév befejezését követően egyre nagyobb jelentőséget kapnak az iskolák, civilek által szervezett alkotótáborok. Hatévestől nyugdíjas korig látogatják ezeket a táborokat a művészeti önkifejezési igénytől fűtött halasiak. A két legrégebbi alkotótábor, melyek több mint egy évtizedes múltra tekintenek vissza, a Fazekas Mihály Általános Iskola tűzzománc tábora és S. Császár Anna kerámia kurzusa. A Fazekasban Jakabfi Márta vezeti a színes és fényes fémfestékekkel dolgozó tűzzománc fogalakozásokat. A 860 oC-ban kiégetett fémfestékek értő kezek alatt valódi csodát tehetnek, ugyanis a tűz megváltoztatja, átszínezi és élet-

re kelti a rézlapra eredetileg felvitt, fakónak tűnő színeket. Kollarics Gábor vezetésével már évek óta a Bibó-gimnázium végzős diákjai is itt készítik az iskola falára kikerülő búcsú plakettjeiket. A másik érdekes kezdeményezés S. Császár Anna nevéhez fűződik. Az idén a Tájház adott otthont kerámia alkotótáborának. A reggeltől délutánig tartó foglalkozásoknak nem csak általános iskolás diákok

Ökumenikus Kézműves Tábor. … várta Kelebián 3 település gyermekeit. Őri Viola kezdeményezésére egy emberként fogott össze a falu lakossága, a cserkészcsapat és az egyházak. A nemrégiben átadott kelebiai piactér, virgonc gyermekbirodalommá változott közel egy hétre. Tompáról, Csikériáról és Kelebiáról közel 60 gyermek töltötte itt hasznosan és tartalmasan az elmúlt hetet. Kézműves foglalkozásokon, akadályversenyeken, ügyességi feladványokban mérhették össze tudásukat a csapatok. Megismerkedhettek a gyerekek az agyagozás, a gyöngyfűzés, a batikolás és az üvegfestés rejtelmeivel, de még a harkakötönyi Máris-tanyára is eljutottak a táborozók. „Maga a voltak aktív résztvevői. A szege- csoda, ami itt történik” – fogalmazta meg Viola az elmúlt napok élményeit: „csoda az összefogás, az önzetlen táKép, szöveg: Vadkerti Mónika di Tömörkény szobrász szakára já- mogatás és a lelkes segítőkészség”! ró halasi lány mellett felnőtt alkotók, sőt az ismert halasi ikonfestő is élvezték a formázás és korongozás útján létrejövő művészi folyamat varázslatát. Kép, szöveg: Szűcs Károly


2014. július 9.

ingatlan

15

Ingatlanpiac: megállt az árzuhanás Több vásárló, nagyobb kereslet fékezte le a válság óta tartó negatív folyamatot

F Egyre többen keresnek Miután 25-30 százalékkal megzuhantak a lakóingatlan-árak Kiskunhalason és a térségben, az utóbbi félév mintha kezdene friss vért ömleszteni a piacba: egyre több a vevő, élénkül a kereslet – mondja óvatosan az ingatlanszakértő.

oka –, hogy a globális hitelválság „elvitte” a korábbi, magas árakat. Egy átlagos paraméterekkel bíró, kétszobás lakást például 7 millió körül adtak-vettek a 2008-as Vevőt hoz, ha lenyeled a békát lassan akad vevő az eladó laká- krízis kirobbanása előtt – ma szeGyöngyi László év elején még sokra. Ennek főként az a – gazda- rencsés az, aki ugyanezt 5,5 milazt mondta: alig vagy csak nagyon ság-lélektanilag nagyon is érthető lió felett nyélbe üti, de kelt már

el ilyen ingatlan 4,5-4,8 milliós (sőt, extrém esetben vagy sürgős okoktól kényszerítve 4 millió alatti) áron is. Ebből következően ma az talál könnyebben vevőt, aki lenyeli a békát, és tudomásul veszi a külső folyamatok ilyen következményű begyűrűzését. – Lehet, hogy valaki százezreket, milliókat költött egy ház vagy lakás csinosítására, és érthető, ha ezt szeretné viszontlátni, amikor megválna tőle. Ám ez a piacot nem érdekli: ha ma „nincs” ára a lakásnak, akkor csak kevesen fogják megfizetni az egykori értéknövekményt – fogalmazott Gyöngyi László januárban.

százalékkal több eladó lakóingatlan van, mint a válság előtti időkben. Ha 9 ezer lakással-házzal kalkulálunk, ez 600-1000 értékesítendőt jelent, amihez képest – az általános életszínvonal-esés, a hitelvilág anomáliái és az említett migráció miatt – viszont kevesebb a vevő, mint a hanyatlás évei előtt. Ebben azonban némi elmozdulás figyelhető meg, jelzi az ingatlankereskedő. Gyöngyi László szerint egyértelműen tapasztalható, hogy megállt a meredek áresés. – Ha nem is érjük el távolról sem a válság előtti árakat és a korábbi értékesítési arányokat, az már elmondható, hogy nem csökkennek tovább az ingatlanárak. Ez főként Innen már csak felfelé annak az eredménye, hogy több Ma Halason a külföldre, illetve ta- vevő jelent meg a bőséges kínányás ingatlanba való tömeges el- lat mellett – teszi hozzá. költözések miatt körülbelül 20-30 Kép, szöveg: KZ

Játszótér a drótok mögött Teljesen felújították a rendőrség Kárpát utcai, eddig használaton kívüli Őrzött Szállását Kiskunhalason. Játszóteret, sétálóudvart és egy speciális foglalkoztatót is kialakítottak a különleges bánásmódot igénylő, hazánkba érkező migránsoknak. A több mint 100 millió forintból megvalósult átalakítás során létrehoztak egy, az Õrzött Szálláshoz tartozó, gyermekjátékokkal felszerelt sétálóudvart, valamint az épület belsejében hálókörleteket és vizesblokkokat, étkező- és foglalkoztató-helyiségeket alakítottak ki. A földszinti és emeleti szinten teljes körűen korszerűsítették a gépészeti berendezéseket, kicserélték a külső-belső nyílászárókat. Korábban Kiskunhalason átadtak egy speciális terápiás foglalkozta-

tó helyiséget is, amelynek kialakításában a Menedék Egyesület nyújtott anyagi és szakmai támogatást. Ez a szoba a hivatali jellegtől eltérő berendezésű, képekkel, játékokkal, pelenkázó-asztallal felszerelt helyiség, amely a sérülékeny csoportba tartozók nyugodt és európai követelményeknek megfelelő meghallgatását, illetve foglalkoztató, terápiás célokat szolgálja. Az átalakítás célja az volt, hogy a felújított épületrész a lehető leghumánusabb körülmények között legyen képes biztosítani a különleges bánásmódot igénylő, hazánkba illegálisan érkező külföldi személyek (kisgyermekes családok, egyedülálló nők, fogyatékkal élők) fogva tartását. Hamarosan megújul a Fazekas Mihály utcai Őrzött Szállás energetikai korszerűsítése. (pá)


16

hirdetés

Szakképzett dekoratőr munkatársat keresünk. Tel.: 06 20/41-49-747 A-1705 Kiskunhalasi székhelyű autókereskedés értékesítői munkakörbe munkatársat keres. Feltételek: középfokú végzettség, autóértékesítői szakmai gyakorlat, B kategóriás jogosítvány, Word, Excel felhasználói szintű ismeret, idegennyelv-ismeret előny. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal, a juhasztibor @kbautoteam.hu email címen. A-1580 Nemzetközi gépkocsivezetőt keresünk. Jelentkezni személyesen, Átlós út 31-33. Tel.: 06 30/913-55-01 A-1667 Értékesítőket felveszünk jó kommunikációs készséggel, irodai munkára! Jelentkezni személyesen: CAR-TEX Halas Kft. Kiskunhalas, Szénás u. 15. A-1668 Áruszállító, gépkocsivezető, áruterítő munkatársat keresünk, aki egyben értékesítői feladatokat is ellát. Elvárások: középfokú végzettség, jó kommunikációs készség. A jelentkező rendelkezzen B kategóriás vezetői engedéllyel. Jelentkezni személyesen: CAR-TEX Halas Kft. Kiskunhalas, Szénás u. 15. A-1732 Hétvégére pultost keresünk a Mini Caféba, diákok is jelentkezhetnek! Tel.: 06 20/98-21-163 A-1663 Gépkocsivezetőt keresünk CE jogosítványnyal, élőállat és takarmány szállítására. Tel.: 06 30/24-92-881 A-1707 Telefonos szervezői munkához kollégát keresünk, jó kommunikációs készséggel. Tel.: 06 70/425-12-36 (H-P 9-17-ig) A-1710

2014. július 9. Nemzetközi gépkocsivezetőt keresünk. Jelentkezni személyesen, Átlós út 31-33. Tel.: 06 30/913-55-01 A-1737 Corso Verona gyorsétterembe tapasztalattal rendelkező szakácsot kiemelkedő fizetéssel felveszünk, azonnali kezdéssel. Tel.: 06 70/425-60-70 A-1738 Baromfi-feldolgozó munkakörbe keresünk gyakorlattal rendelkező munkatársakat. Tel.: 06 70/451-50-24 (hétköznap 8-16 óráig) A-1740 Gyakorlattal rendelkező szakképzett csőszerelőket keresünk vidéki munkavégzésre. Tel.: 06 30/563-18-94 A-1741

A Patkó utcában áron alul családi ház sürgősen eladó. Tel.: 06 70/451-48-82 A-1730

Vízépszolg 94 Kft. laboratóriuma felvesz vegyészmérnököt műszeres analitikai vizsgálatok végzésére. Jelentkezni: papp.zoltanne@vizepszolg.hu vagy karrier@vizepszolg.hu. A-1744 AWI és csőszerelőt keresünk, azonnali kezdéssel, Németországba. Tel.: 06 30/870-12-54 A-1745 Legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező pék vagy cukrász szakmunkást felveszünk. Jelentkezés szakmai önéletrajz leadásával hétköznapokon, bejelentkezés alapján, 16-18 óra között. Tel.: 06 20/97-20-259 A-1746 Munkatársat keresünk dekorációs munkák végzésére és reklámeszközök szerelésére. Bemutatkozó leveleket a dekartbt@gmail. com címre várjuk. www.dekart.hu A-1747

Raktárak, irodák bérelhetők a volt a Levi’s területén. Már 300 Ft +áfa/m2/hó ártól. Tel.: 06 20/92-70-946 A-1285

Postakocsi Söröző és Pizzéria gyakorlattal rendelkező szakképzett felszolgálót keres. Tel.: 06 20/546-40-01, 06 77/423-219 A-1715

70 m2-es, 2 szintes belvárosi üzlethelyiség kiadó. Tel.: 06 77/423-543 A-1706

Anyakönyvi hírek Születtek: Kádár Gyöngyi Éva (Jónás Gyöngyi) Balotaszállás, Konkoly Benett (Rostás Andrea) Kiskunhalas, Czene Bálint Noel (Szűcs Ágnes) Kiskunhalas Házasságot kötöttek: Mohácsi Károly és Zsivánovics Kitti Elhunytak: Magyar Gergely (Kiskunhalas), Radva Lászlóné Tumó Julianna Ágnes (Kiskunhalas), Sárosi József (Kiskunhalas)

A-1731

Körbálás fűszéna eladó nagy tételben is! Tel.: 06 30/498-21-45 A-1699

Piacra, vásárba dolgozót keresek. Tel.: 06 30/21-79-794 A-1743

Keresünk szakmai gyakorlattal autószerelőt, vagy gépszerelőt. Szakmai fejlődési lehetőséget, kiemelkedő fizetést biztosítunk. B kategóriás jogosítvány szükséges. Tel.: 06 30/531-53-73 A-1713

Kiskunhalasi ékszerüzletbe szakképzett eladót keresünk. Tel.: 06 20/95-51-476 A1735

Tejet vásárolok. Tel.: 06 70/451-48-82

Bontásra autót veszek. www.autobontokalocsa.hu Tel.: 06 30/432-62-26 A-1604

1 hónapos ft üsző és bika eladó. Tel:. 06 30/654-75-69 A-1748

Alkalmi munkavállalásra keresek fizikai munkára munkavállalót elsősorban hétvégi munkára, légvárak telepítésére, felügyeletére. Feltételek: jó kommunikációs készség, büntetlen előélet, B kategóriás jogosítvány. Tel.: 06 70/314-49-58 A-1734

Egész napos egészségnap Budapesten augusztus 10-én! Előadások, tanácsadások, koncertek. Jöjjön velünk! anikám0501@ gmail.com Tel.: 06 70/20-53-540 A-1752

Munkatársakat keresünk autószerelő-takarító-udvaros munkakörökbe. Tel.: 06 30/69-01-800 A-1742

Call centerbe irodai munkakörbe keresünk érettségizett, számítógépet magabiztosan kezelő, kiváló kommunikációs készséggel rendelkező munkatársat, teljes munkaidőbe. Tel.: 06 70/425-12-36 (H-P 9-17-ig) A-1711

Nemzetközibe kamionsofőröket keresünk. Tel.: 06 70/330-89-70 A-1733

25 kW vegyestüzelésű kazán eladó. Álmos u. 14C. Doczi A-1751

50 db anyabirka és 10 db malac eladó. Tel.: 06 20/550-37-10 A-1749

Munkásszálló kiadó. Tel.: 06 20/483-09-96

A-1286

Szegedi út 71-73. szám alatt porta szolgálattal őrzött, vagyonvédelmi cég által biztosított 220 m2 területű, központi fűtéssel ellátott, önállóan zárható raktár és iroda együtt kiadó. Érdeklődni: ingatlan1992 @gmail.com. A-1718 1 szobás bútorozott lakás szeptembertől kiadó. Tel.: 06 20/23-24-064 A-1728 Esze Tamás lakótelepen 2 szobás lakás kiadó. Tel.: 06 20/422-27-53 A-1750

Kiskunhalason a Kölcsey utcában 597 m2-es építési telek eladó. Tel.: 06 20/982-61-68 A-1703 Belvárosban családi ház reális áron eladó. Tel.: 06 30/999-81-88 A-1704 2 szobás családi ház eladó. Tel.: 06 20/31-88-102

A-1729

Jánoshalma – Kéleshalom külterületén 43 ha, több önálló helyrajzi számon levő, különböző korú, akác, nyár, fekete fenyő erdőterület, lehetőleg egyben eladó. Ár: 25 M Ft. Tel.: 06 30/330-61-09 A-1753 Strand mellett közművesített építési telek eladó. Tel.: 06 70/205-39-75 A-1754 Lakás eladó. Tel.: 06 30/410-49-56

A-1755

Pozsony utcában lakás eladó. Iá.: 12,8 M Ft. Tel.: 06 30/424-86-06 A-1756 Eladó magasföldszinti, felújítandó 54 m2-es panel, erkélyes, déli fekvésű szobákkal, az alatta lévő 21 m2-es garázzsal. Kuruc 23. Ár: 6,2 M Ft. Tel.: 06 70/574-39-10 A-1757 Baky-kastély környékén tanya eladó. Tel.: 06 30/659-86-00 A-1758 1.1-es Trabant műszakival eladó. Tel.: 06 30/438-16-61

A-1759

Veterán Mercedes esküvőre kiadó! Tel.: 06 20/483-09-96 A-1636 Épületenergetikai tanúsítás. Ocskó László Tel.: 06 20/91-35-535 A-1528 Kreatív életmód napközis tábor 512 éves gyerekeknek, július 21-25-ig. Tel.: 06 30/619-46-45, 06 77/421-396 A-1760 Főtérbúcsúztató? Szállás: Csipke Hotel! 13.800 Ft/2 fő/éj. Tel.: 06 77/421-455 A-1761

Nézze digitálisan jó minõségben a HALAS TV-t

MÛSORAJÁNLATUNK: Július 9. szerda 00:00 Képújság 07:00 Híradó/kedd (ism.) 07:30 Sport Magazin (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Sport Magazin (ism.) 12:30 Híradó/kedd (ism.) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/szerda 19:20 Napi Mozaik 19:30 Beszéljünk róla 20:00 Híradó/szerda (ism.) 20:20 Napi Mozaik (ism.) 20:30 Beszéljünk róla (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/szerda (ism.) 22:20 Napi Mozaik (ism.) 22:30 Beszéljünk róla (ism.) 23:00 Képújság Július 10. csütörtök 00:00 Képújság 07:00 Híradó/szerda (ism.) 07:20 Napi Mozaik (ism.) 07:30 Beszéljünk róla (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Beszéljünk róla (ism.) 12:30 Híradó/szerda (ism.) 12:50 Napi Mozaik (ism.) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/csütörtök 19:20 Zöld Percek 19:30 Kultúrkép – kulturális magazin 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:30 Kultúrkép – kulturális mag.(ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/csütörtök (ism.) 23:00 Kultúrkép – kulturális mag.(ism.) 23:30 Képújság Július 11. péntek 00:00 Képújság 07:00 Híradó/csütörtök (ism.) 07:30 Kultúrkép – kulturális mag. (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Kultúrkép – kulturális mag.(ism.) 12:30 Híradó/csütörtök (ism.) 13:00 Képújság 17:55 Műsorajánló 18:00 PONT – ifjúsági magazin (12)

18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/péntek 19:20 Gyermeksarok 19:30 10 éve történt (ism.) 20:00 Híradó/péntek (ism.) 20:20 Gyermeksarok (ism.) 20:30 10 éve történt (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/péntek (ism.) 22:30 10 éve történt (ism.) 23:00 PONT – ifjúsági magazin (12) 00:00 Képújság Július 12. szombat 00:00 Képújság 08:00 Híradó/péntek (ism.) 08:30 Kultúrkép (ism.) 09:00 Képújság 12:00 10 éve történt (ism.) 12:30 Híradó/péntek (ism.) 13:00 Képújság 17:20 Napi Mozaikok, Gyermeksarok (ism.) 18:00 PONT – ifjúsági magazin (12) 19:00 Sport Magazin (ism.) 19:30 Kultúrkép – kulturális mag. (ism.) 20:00 10 éve történt (ism.) 20:30 Beszéljünk róla (ism.) 21:00 Képújság Július 13. vasárnap 00:00 Képújság 15:30 Esélyes – esélyegyenlőségi m. 16:00 Megyei Krónika (ism.) 16:30 Sport Magazin (ism.) 17:00 Kultúrkép – magazin (ism.) 17:30 10 éve történt (ism.) 18:00 Beszéljünk róla (ism.) 18:30 Híradó/hétfő (ism.) 19:00 Híradó/kedd  (ism.) 19:30 Híradó/szerda  (ism.) 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:30 Híradó/péntek (ism.) 21:00 Képújság Július 14. hétfő 00:00 Képújság Július 15. kedd 00:00 Képújság online műsorújság www.halasmedia.hu A mûsorváltozás jogát fenntartjuk.


2014. július 9.

programkosár Július 10. Aki nem hiszi, hogy a homokvilág nem csak bolondgombát terem, az jöjjön el a Végh-kúriába és csodálatos fotók formájában kap erre kulturális és gasztronómiai szempontból is igazolást. Dr. Kovács Enikő Éva ugyanis a tárlat címét is adó Homokvilág gombáit, különleges és élvezetes darabjait kapta lencsevégre. Az alkotásaiból 18 órakor nyíló kiállítást Faggyas Szabolcs természetvédelmi szakér-

tő ajánlja a figyelmünkbe. A vizuális élmény mellé ínycsiklandó falatok is társulnak. Aki még nem evett gyógygombás pogácsát és nem ivott ilyen teafőzetet, annak itt a helye! A Halasi Média és Kultúra Kft., valamint a Vasvarjú Alapítvány közös eseményén Székely Tibor népzenész muzsikál. Július 11. Egy festékes vödörbe esett bika zuhant az ugráló várba. Ez persze

programkosár

17

így nem igaz, de a Főtérbúcsúztató Fesztiválon minden előfordulhat. A szervezők egy különleges programokkal tarkított, vidám estére hívják a város lakosságát. Ingyen koncertek, élő zene, ugrálóvár, rodeóbika, segway, fergeteges hangulat csalogatja a halasiakat pénteken. A rendezők várnak minden olyan fotót is a monika@ halastv.hu e-mail címre, ami a főtéren készült valamikor. A legnépszerűbb képek készítőit jutalmazzák és a beérkezett fotókból virtuális kiállítást nyitnak a Főtérbúcsúztató Fesztivál Facebook oldalán. Részletek a 2., 10., 11., 20. oldalon. P. L.


18

sport

Életük versenye Lapunk megjelenésének napján már medencébe ugrik a Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület fiatal tehetsége az ifjúsági Európa-bajnokságon. Juhász Adél élete versenyére készül, mégpedig nem is akármilyen reményekkel. Csúcsformában vannak a halasi úszók. Erre bizonyíték az elmúlt hetek eredménysorozata, valamint az a hihetetlen akarat, lendület, amely hajtja, űzi a lányokat. A napokban erre már nemcsak a sportberkekben, hanem a városházán is felfigyeltek. Gyovai István polgármester személyesen gratulált a hihetetlen eredmények egész sorát felmutató úszóinknak és edzőjüknek, Novotny Attilának. Nem sok idő maradt az ünneplésre, ugyanis Juhász Adél és az Egerből ideigazolt Szilvási Gréta most életük nagy versenyére készülnek. Ott lehetnek az európai elitben, ugyanis a hollandiai Dordrecht ad otthont az ifjúsági kontinensviadalnak. Külön öröm, hogy a magyar válogatott színeiben két halasi egyesületi tag is medencébe ugrik. Novotny Attila tanítványai remekeltek az elmúlt időszakban. A szakemberek úgy vélik, hogy most beérhet az a sok munka, amelyet elvégeztek a lányok. Juhász Adél komoly esélyekkel indul a 200 méteres pillangóúszásban, ráadásul a közelmúlt teljesítménye kapcsán ő a ranglistavezető. Nem lenne nagy meglepetés, ha ennek a számnak valamelyik érme Kiskunhalasra kerülne. A 100 méteres pillangóban is Adél helye egyértelműen a legjobbak között van. Ráadásul remek kvalitásait, szorgalmát ismerve egészen biztosan figyelemreméltó eredményt könyvelhet majd el. Szilvási Gréta a hét második felében versenyez, két vegyes szám lesz az övé. Számára komoly sikert jelentene a döntőbe jutás is. A kiskunhalasi kontingens, Novotny Attila edző vezetésével lapzártánk idejlén utazott az EB helyszínére. HT

2014. Július 9. küli, hogy egy klub tíz aranyérmet gyűjt be alig valamivel több, mint egy évtized alatt. A KB Autoteam SE megtette ezt a bravúrt, amely szinte példa nélküli Magyarországon. És ezt még lehetett überelni. Keszthely adott otthont a megyebajnokok országos bajnokságának, ezen öt csapat szerepelt. Külön érdekessége a versengésnek, hogy Bács-Kiskunt a KB Autoteam képviselte, más csapatból nem szerepelt játékos a keretben. A halasiak négy mérkőzést játszottak és ennek alapján ők lettek az elsők. A siker azért is dicséretes, mert hónapokkal ezelőtt véget ért a szezon, de mindenki feláldozta a szabadidejét és a csapat valamennyi tagja odatette magát a jó szereplés érdekében. A Keszthelyen megrendezett megméretésen kitűnt a mezőnyből a halasi csapat, F Nemcsak Bács-Kiskunban, hanem az országban is a legjobbak egyrészt tudásban, másrészt lelkesedésben és egységben is. Ráadásul a gólkirálynő 24 góllal Hászné Baksa Niolett volt. A lányok most már jól megérdemelt szabadságukat tölÚjabb szenzációs sikert ért el a KB Autoteam SE kézilabdacsapata. A tizedik megyei bajnoki címet tik, de ősszel ismét pályára lépnek, szerző lányok ezúttal országos elsőséget szereztek, mégpedig a megyebajnokok versengésében. a cél pedig a tizenegyedik bajnoki elsőség begyűjtése lesz. A lendüleFeltette a pontot az i-re a KB Au- tudtuk: a halasiak, akik nem olyan bajnoki címüket, egy újabb trófeát tet ismerve, ez sem okoz majd nekik JL toteam SE a hétvégén. Mint meg- régen ünnepelték tizedik megye- gyűjtöttek be. Már az is példa nél- gondot…

Országelső a megyebajnok

Junior Open A Halasi Tenisz Club idén is megrendezi a nyári szünetben a Merkbau Junior Open-t, amellyel az utánpótlásnak kívánnak versenyzési lehetőséget biztosítani és eddig is nagy népszerűségnek örvendett a fiatalok körében.

A Junior Open-be bármikor be lehet kapcsolódni, a mérkőzéseket szerda délelőttönként rendezik Kiskunhalason, az Erzsébet királyné téren. Az első alkalommal voltak gyakorlottabb teniszezők, de olyanok is, akik akkor ragadtak ütőt és labdát. Virág István azt mondVirág István főszervező érdeklődésünkre el- ta, hogy várják még a csatlakozókat az idei mondta, hogy évről évre komoly érdeklődés sorozatra. övezi a fiatalok részéről a versenysorozatot. Kép-szöveg: JL


2014. július 9.

Világbajnok sebész

Világkupa Fotó: dr. Katona Magdolna

tudtam úszni, de miután szüleim egy balatoni nyaralást ettől tettek függővé, két hét alatt megtanultam. Aztán annyira megszerettem, hogy ősszel jelentkeztem szülővárosom egyesülete, a SZEAC úszó szakosztályába és 18 éves koromig aktív versenyző voltam. Bár a hosszabb távokat jobban bírtam akkor is, most is, a 200 méteres mellúszásban szereztem meg legjobbam, az országos harmadik helyezést. Az érettségi idejére azonban már besokalltam a reggel hat órától és a délután háromkor kezdődő edzésektől – és negyven évig tájára sem mentem az uszodáknak. A visszatérés? Relatíve az is „kényszernek” köszönhető. Síbaleset: vállcsont-törés, esés a jégen: szalagszakadás másik vállban. Úgy

19

innen  onnan onnan innen

Az évenként megrendezésre kerülő Orvos Világjátékoknak az idén, június 21-28. között a gyönyörű felső-ausztriai város, Wels adott otthont, ahol városunk jó hírét mind a négy képviselője tovább erősítette. Dr. Jerémiás Attila, dr. Kecskés István, Kuti Sándor és dr. Zsoldosné Jerémiás Ildikó is – mindösszesen kilenc – orvos világbajnoki címet harcolt ki a nívós mezőnyben. A résztvevők között két évtizede hagyományosan sikeres dr. Jerémiás Attila, az elmúlt 12 év alatt számtalan arany-, ezüst- és bronzérmet begyűjtő Kuti Sándor, valamint a rendszeresen dobogós dr. Jerémiás Ildikó mellé az ez évben újonnan jelentkező dr. Kecskés István szinte nagyágyúként robbant be az úszás mezőnyébe. Hat versenyszámban indult – és hatból érmet szerzett, ráadásul ennek fele az orvos világbajnoki címet hozta meg számára. A Semmelweis Kórház sebész főorvosa öt esztendeje fordult – vissza – az úszáshoz. Érdemes volt. De mi indította annak idején efelé a sportág felé, és mi volt az oka a visszatérésének? – kérdeztük a sikeresen debütáló sportolót. – Nyolcéves koromban még nem

Sport

F Dobogósok: dr. Kecskés István (középen) Halast képviselte gondoltam a sok gyógyszer, gyógykenőcs, gyógytorna után majd az úszás teljesen helyrehozza. Mozgással nagyon sokat lehet tenni az egészségért. Így is történt, egy évre rá – jó öt éve – már részt vettem az 5,2 kilométeres Balaton-átúszáson, azóta is rendszeresen indulok, mint ahogyan a szenior úszók különböző versenyein, nem is eredménytelenül. – És az Orvos Világjátékok? – Már régebb óta tervezem, most valósult meg. A kezdő versenynapomon 100 méteres gyorsúszásban második, 50 méter háton harmadik lettem, ezt másnap a 400 méter gyorson győzelem követte. Az egyik komoly, lengyel ellenfelem kétszáz

méterig ugyan még velem tartott, ám a végére már nagyon lemaradt. Csütörtökön 100 méter mellúszásban elsőként értem célba, 1500 méter gyorson viszont másodikként, jóval fiatalabb, másik igazi, spanyol ellenfelem mögött. Zárásként az eddig nem próbált 200 méteres vegyes-úszásban nyertem a harmadik aranyat. Nemcsak a helyezéseimmel, időeredményeimmel is elégedett vagyok, hiszen minden úszásnemben, illetve távon megúsztam a legjobb időmet – tudtuk meg dr. Kecskés Istvántól. Dr. Jerémiás Attila, dr. Jerémiás Ildikó és Kuti Sándor sikereiről jövő héten olvashatnak. Vass Katalin

Lapzártánk idején kelt útra a magyar katolikus középiskolás válogatott, amely Bécsben szerepel majd a világjátékokon. Az a megtiszteltetés érte a II. Rákóczi-szakközépiskolát, hogy nyolc diákot adhat a nemzeti csapatnak. Dózsa Zsolt edző, valamint Frittmann Patrik, Barta Patrik, Döbrentei Dávid, Honfi Benedek, Honfi Dávid, Rózsa Bence, Andróczki Máté és Lavati Alex lehet ott a világjátékokon.

Edzőtábor

Míg úszóink a hollandiai korosztályos Európa-bajnokságon öregbítik a halasi sport hírnevét, addig a fitneszeseink Olaszországban edzőtáboroznak. Angeli Ágota és Tóth Péter vezetésével Cesanatoban Skribanek Dóra, Tassi Nelli és Zsebi Dóra készül az őszi megméretésekre. A kemény edzések mellett azért kikapcsolódásra is van lehetőség. Mint megtudtuk: a tábor nemzetközi, a magyarokon kívül olasz, izlandi, román és spanyol fitneszesek készülnek. (jl)


2014. jĂşlius 9.

mozaik

20

XXVIII. évf. 28. szám 2014. július 9.  
Advertisement