Page 1

Erdei és a tér: Norbi és a vadak: Lángolt harc a zsugori meddig hagyjuk, a Sóstó pókok ellen… hogy így legyen? Szent Ivánkor Ma is közterület őrzi a fő padláslesöprő nevét; s volt, aki beleőrült a kuláküldözésbe

A fehértói eset is rávilágít: mi a bűnüldözés és mi a felada- Hatalmas siker a hagyományteremtő varázstunk a vademberek visszaszorításában éjszaka! Kiskunhalas és környéke közéleti hetilapja • Alapítva: 1987-ben

Tíz év börtönre ítélte a bíró a bírót Amerikai lapok emlékeznek a magyar-halasi focikapusra Éles sósavriadó volt a vasútállomáson Szúnyog van, irtás nincs

2014. június 25. • XXVIII. évfolyam 26. szám•Ára: 165 Ft

Mégis Halas kapja az új vasutat

Horror a húsfarmon

Kukacok közt rothadó döghulladék, patkányok, fertőzés. Ezt találták a hatóságok a baromfi- és sertésfarm kapcsolatában. Részletek a 7. oldalon


7vége

2014. június 25.

Fotó: kohout zoltánNem kevesebb, mint negyvenféle programmal várta a halasi múzeum- és kultúrakedvelőket az országos programsorozat keretében a Thorma János Múzeum. Régész- és helytörténeti előadások mellett többek között fotós élménybeszámoló, zenés és táncos előadások, kézműves és népi iparművészeti sátrak, pogácsakóstolás, kenyérsütőverseny mulattatta a népes vendégsereget.

lom-dombon nemrég végzett feltárás részleteit. Inkey Alice fotóművész új kötetéről; Szakál Aurél pedig a szégyenkő és a paráznaság pikáns történetéről beszélt. A múzeumigazgató tisztázta a pellengér – mint a földesúri – és a szégyenkő – mint egyháA halasi múzeum-éj izgalmas és ásatási közelképek sokaságá- zi – büntető alkalmatosság közti előadásainak sorát Gallina Zsolt val illusztrálta a csaknem 6000 eltérést, és szólt arról, hogy a konyitotta meg. A régész légifotók négyzetméteres tázlári Temp- rabeli viszonyok között igen kön-

nyen erkölcsi szabálysértővé válhatott valaki. A közeljövőben könyvben is megjelenő helytörténeti érdekességek egyik hangzatos, bár a maga korában nyilván okkal félt büntetési módszere volt a lányok „kipacalozása”: ha egy nő nem volt hajlandó beismerni a paráznaságot, a haját lenyírták, kiürített állati gyomrot

húztak a fejére, s így űzték el a közösségből… A hangulatos múzeumi éjszakán a színes programban a gyerekek is találtak vonzó perceket: táncok mellett tündér- és manófelvonulás és -választás, kincsvadászat és kvízjáték, később pedig népzenei és rockkoncertek szórakoztatták a vendégeket, késő éjszakáig. (Halasmédia-összeállítás)

Fotó: Szûcs Károly

Izgalmas zsongás a múzeum(ok) éjszakáján

a strandfürdő üzemeltetője, Savanya Szabolcs és jó néhány segítőjükkel együtt egy varázslatos estét, éjszakát hoztak össze. Már a menet is impozáns látványt nyújtott az 53-as főút mentén, a mágia pedig a tóparton is folytatódott. Egymást követték a fellépők a színpadon, de nagyon sokan voltak a bográcsok környékén és évtizedes kapcsolatok kaptak új színt, valamint új barátságok is szövődtek. Aztán sötétedés után kigyúltak a tüzek, a tűzzsonglőrök produkcióját is százak nézték végig. A kezdeményezés célba talált, a várost elvarázsolták Szent Iván éjjelén, így biztosan lesz folytatás…. JL

Fotó: jáger levente

Szent Iván éjjel...

Fotó: Supka éva

..megmozdult Kiskunhalas. Szerényebb becslések szerint is legalább két és félezren gondolták úgy, hogy részt vesznek ezen az el- tói programon. Vadkerti Móniső alkalommal megrendezett sós- ka ötletéhez gyorsan csatlakozott


2014. június 25. ön mit gondol saját magáról?

Azt, hogy „átlagosan tájékozott, körültekintő fogyasztó”?

A SZERK.

Igen? No, akkor bizonyára kapásból tudja értela városi önkormányzat vízdíj-megállapítási rendeletét vagy a parlament közbeszerzési jogszabályait, netán az Európai Unió előírásait a nem-kormányzati pályázati támogatások elszámolásáról. Akkor ön otthon, esténként szórakozásból nem is Jóbarátokat néz, hanem rejtvényt fejt vagy barátainak, szomszédainak személyijövedelemadó-bevallását töltögeti kisujjból.

Az apróbetűs rész

mezni

Nem okozhat önnek gondot akkor a bankok devizahitel-szerződéseinek apróbetűs záradékát gyorsan elemezni sem. Vagy tévedünk? Ön ezek szerint kivétel, mert a magyarok túlnyomó többségének, bizony, nemcsak a parkolójegy-kiadó automaták kezelési útmutatója, de egy segélyügyi városházi határozat is a szociális-kulturális távolság áthidalhatatlan szakadékát jelenti. A magyar emberek harmada funkcionális analfabéta. Azokat nevezzük így, akik a betűket-szavakat több-kevesebb pontossággal felismerik, de a szóhalmazok (mondatok) jelentését már nem képesek hatékony ismeretté fordítani. Nekik a szaknyelv, a hivatalok, jogszabályok nyelve – lényegében idegen nyelv. Ez életveszélyes, hiszen ebből az következik, hogy minden 3. magyar ember elveszti a fonalat, amikor valamilyen hivatalos papírt alá kell írnia. Beiskolázási vagy fűtéstámogatás, orvosi beavatkozást engedélyező okirat, rendőrségi jegyzőkönyv, szemétszállítási szerződés vagy éppen a horror-kategória: egy banki hitel-megállapodás záradéka – csupa olyasmi, amivel ma vagy holnap minden felnőtt szembe találhatja magát. És ha itt a polgár elveszti a fonalat, akkor úgy áll a világban, mint egy külföldön eltévedt turista: magányosan, kiszolgáltatottan, elveszetten.

őrá hárítanak majd, és nyilván tudta minden devizahiteles azt is, hogy végül a háza, az élete is rámegy a jó üzletre, és ennek tudatában írta alá az apróbetűs résszel súlyosbított hitelszerződést. Csak azt nem értjük, hogy ha mindezt az átlag (és harmadrészben szövegértésileg analfabéta) magyar polgár mind előre tudta, akkor miért kellett ezeken a szerződéseken még a főbíróságoknak is hónapokat kotlaniuk? Akkor miért nem mondták meg ők, a nem-analfabéta jogtudósok, hogy mi nem stimmel mégiscsak a devizás szerződésekkel? Miért nem szóltak például már akkor, amikor a jobb- és baloldali kormányok (igen) bevezették ezeket az országba? Ha nekik, a jogszakértőknek, a kormány jogtanácsosainak és ez EU jogászainak is hónapok kellenek, akkor hogyan volt várható egy ilyen életveszélyes termék józan megítélése a hitelszomjas polgárok részéről…? – Egyszerűen azért, mert a bürokrácia, a bankok, a hivatalok és az államigazgatás pontosan tudja, miért dolgozik értelmezhetetlenül bonyolult, már-már rafináltan kifacsart és pimaszul még apró betűkkel is szedett szövegekkel. Azért, hogy jogvita és felelősségfirtatás esetén a balhét a polgár vigye el. Ettől persze még lehet mondani, hogy aki hülye, haljon meg a devizahitelével együtt. Ez passzolna is a Korszerű Magyar Néplélek alapbeállítódásához: a szolidaritás teljes hiányához és a versengő, bunkókapitalista morál magyar válfajához. Ha valamit lehet a jobboldali kormány javára írni, akkor az az, hogy devizahitel-ügyekben nem ezt a primitív, demoralizáló korszellemet követte. Hanem a felmerült probléma szétterítését a teljes lakosságra azzal, hogy törvénnyel és közpénzzel próbálja orvosolni a bajt. Igazságtalan ez? Igen. Olyanok adója is rámegy erre, akik nem is vettek fel ilyen hitelt? Igen, ez is igaz. De ha bukni hagyják a bankok által megvezetett tízezreket, akkor annak az egész magyar gazdaság és társadalom issza meg a levét, nagyon.

Nemrég a legfőbb magyar bírói testület képes volt azt mondani, hogy a devizahiteles szerződések árfolyamra és törlesztésre vonatkozó tételei rendben vannak. Merthogy egy „átlagosan tájékozott, körültekintő fogyasztó” tudhatta volna, hogy ha 2007ben 1 svájci frankra 160 forintot kell fizetni, akkor pár hónap múlva már mondjuk 250 forintot kell A devizahitelezés magyarországi története közös törlesztenie. gyalázat. Nem lehetnek rá büszkék – természetesen elsősorban – a bankok, amelyek szinte rásózták Ez nem kis dolog! Ezek szerint a magyar főbírósá- e veszedelmes termékeiket a hiteléhes polgárokra. gok úgy látják: az átlag magyar ember előre tudhat- Nem voltak elég körültekintőek és nem reagáltak ta, hogy a bank- és tőzsdevilág hitelválságba sodor- elég gyorsan a bajra a jobb- és baloldali kormányok ja a világgazdaságot. Az átlag magyar tudta előre sem. Továbbá az is tény, hogy a Homo Hungaricus is azt is, hogy a nála járó banki hitelközvetítő ügynö- felelős, amiért nem hajlandó tájékozódni, tanulni, jó kök hazudnak (tagadnak, csúsztatnak, hamisítanak helyen okosakat kérdezni, mielőtt aláírja a bürokrástb.), mint a vízfolyás (lásd erről cikkünket a 4. ol- cia sokszor aljas papírjait. dalon!). Tudta azt is mindenki, hogy az apróbetűs részek minden terhet és felelősséget egyoldalúan Közös hibák pedig közös korrekcióért kiáltanak.

álláspont/hírek 

Tízmilliók hiányoznak …Halason az intézmény-felújításokhoz A napokban felosztott 12,5 millió forintos intézményfelújításikeret csak a tűzoltásra volt elegendő, ha csak azt nézzük, hogy 60 millió forintos igény érkezett be, akkor is tízmilliók hiányoznak a rendszerből. A pénz sorsáról döntő pénzügyi bizottság elnöke azt mondja, indokolt volna újabb források bevonása erre a célra. F A Fazekashoz is gyorsan utaltak

Lerobbant állapotban van a halasi intézményrendszer, legalábbis ezt tapasztalták a pénzügyi bizottság tagjai a helyi bejárásokon. A képviselők személyes tapasztalatok alapján döntöttek a rendelkezésre álló felújítási keret elosztásáról. Nagy Róbert elnök a többiek véleményét is tolmácsolta akkor, amikor azt nyilatkozta a Tükörnek: komoly lemaradás van a karbantartások, felújítások terén. Ennek egyik oka az, hogy az elmúlt években nem volt külön keret erre a célra. Hozzátette, hogy a mostani 12,5 millió forint a legszükségesebb és legégetőbb javításokra volt elegendő. Kilenc halasi intézmény részesült a pénzből, a Fazekas-iskolánál és a Bernáth-kollégiumnál már

kritikus helyzet alakult ki a vizesblokkok állapota kapcsán. Nagy Róbert elmondta, a halasi intézményektől bekért problématérkép 60 millió forintos renoválási igényt takar. Továbbra is van beázó tornaterem, festésre váró tanterem, rossz állapotú helyiség. – Egyöntetű volt a véleményünk, hogy a 12,5 millió forinton felül jócskán lehetne még költeni. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy a határozatba is belevesszük ezt. Javasoltuk a képviselő-testületnek, hogy a költségvetés módosításakor emeljük meg a célra elkülönített összeget – tájékoztatott a bizottsági elnök. (jl)

röviden

122 tonna papírt, 223 tonna műanyagot és 252 tonna üveget szállítottak el az ürítések során.

Egymillió köbméter

Kukapanasz

Több mint egymillió köbméter, vagyis egymilliárd liternyi vizet használtak fel 2013-ban a halasi háztartások. A szolgáltató beszámolójából kiderült, hogy a városban közel 248 kilométeres az ivóvízhálózat, és közel 12,5 ezer háztartási, vállalkozói bekötés van. A cég arra is kitért a testület elé kerülő anyagban, hogy a zavartalan ellátás érdekében Halason 50 közkifolyót is működtetnek.

A szolgáltató hiába igyekszik mindent megtenni, vannak olyan halasi polgárok, akik képtelenek megszokni a szelektív gyűjtést. Sőt, rendszeresen körbeszemetelik a speciális kukák környezetét. A szerkesztőségünk az elmúlt napokban több lakossági panaszt kapott a Fazekas Mihály utcából, valamint a sportpálya környékéről, de a Kölcsey utcából is. A Váriszakközépiskola mellett több zsáknyi háztartási szemét van, és valaki egy használt monitort is odadobott. A sportpályánál lévő sziget állapotával kapcsolatban már több alkalommal interpellált Hunyadi Péter. Oda is rendszeresen visznek ismeretlenek több zsáknyi háztartási szemetet. A szolgáltató rengeteg alkalommal kitakarítatta a területeket, de újra és újra beszennyezik azokat a renitensek. jáger

Hegynyi hulladék Úgy tűnik, hogy kevesebbet szemetelünk, legalábbis a szemétszállító társaság jelentéséből ez derül ki. Míg 2012-ben 7,31 millió kilónyi háztartási hulladékot termelt a város, ez a szám 2013-ban 6,755 millió kilogrammra esett vissza. Ezzel párhuzamosan viszont megfigyelhető a növekedés a hulladékgyűjtő szigeteken, amelyből 32 működik Halason. A szelektív kukákból
gazdaság

2014. Június 25.

Devizások: a remény hal meg utoljára Míg tavaly csak a politika volt hajlandó kimondani a devizahitelek problémás voltát, addig ma már – a Kúria állásfoglalása után – a bankszövetség is elismeri, hogy baj van a súlyos gondokat okozó konstrukcióval. A devizahitelesek többéves elszánt érdekharca, úgy tűnik, mind jobb helyzetbe hozza őket, de áttörő eredményhez parlamenti törvényre lesz szükség – mondják szakértők. Megkérdőjelezhető erkölcsök A Kúria mint legfelsőbb bíróiszakértői testület a múlt héten ismertté vált úgynevezett jogegységi határozatában nyilatkozott arról, tényleg „hibás” termék-e, illetve ha igen, mely részleteiben a devizahiteles szerződés. A Kúria lényegében azt mondta ki, hogy az árfolyamrés (a deviza vételi és eladási ára közötti különbség, ami alapján a havi részletet is kiszáBefejeződött az építkezés, elkészült a halasi Fogyatékos Személyek Otthonának bővítése. A pályázati támogatással megvalósult közel 80 milliós beruházás lehetővé teszi a lakók létszámának növelését. Most még hátravan a bebútorozás és a szükséges engedélyek beszerzése, így várhatóan augusztusban költözhetnek be a lakók a megújult intézménybe. A beruházás segítségével emberibb, tágasabb és akadálymentesített lett az intézmény. A Nefelejcs utcai otthon hajdanán egy családi házból indult, ma pedig már minden követelménynek megfelel. A fejlesztés során új szobákat alakítottak ki,

molták) alkalmazása önmagában is tisztességtelen része volt a szerződéseknek. Az így nyert bevételt a bankoknak valószínűleg vissza kell majd fizetniük az ügyfeleknek. A legnagyobb tételt illetően viszont csak feltételes módban elemezte a helyzetet a Kúria: az árfolyamkockázat áthárítása, valamint az egyoldalú kamatemelés is tisztességtelen lehet. Az árfolyamkockázatot egyoldalúan az ügyfél viseli, önmagában ezért nem tisztességtelen a devizahitel-szerződés. Ugyanakkor megkérdőjelezhető annak erkölcsös volta, ha nem volt teljes a tájékoztatás. Ezt a Kúria úgy fogalmazta meg, hogy az árfolyamkockázat egyoldalú áthárítását egy „ésszerűen tájékozott, körültekintő átlagfogyasztónak” értenie kellett… Ha bizonyítható, hogy valakit becsaptak, nem kellően tájékoztattak, akkor devizaszerződése részlegesen vagy teljesen semmis lehet – igaz, ez a bizonyítás vélhetően feladná a leckét egy jogásznak…

F Sokan megjöttek belőle… Nem párszázalékos átverés… Az egyoldalú szerződésmódosítások (és az így megemelt kamat) akkor tisztességtelenek, ha azok nem feleltek meg a Kúria korábban meghatározott jogelveinek. Ezek megkövetelik, hogy az egyoldalú módosítás megfeleljen az egyértelműség, az érthetőség, az átláthatóság, a szimmetria és a felmondhatóság követelményeinek. A sajtóban megjelent vélemények szerint nagyon kevés szerződés fog e feltételeknek megfelelni.  Egy lapunk által megkérdezett háziasszony elmesélte tipikusnak mondható történetét. Amikor 2008-ban svájcifrank-alapú devizahitel-szerződést kötöttek házfelújítás és autócsere céljából,

Szebb, tágasabb a Nefelejcs Otthon Várhatóan augusztusban költözhetnek a lakók megoldották az akadálymentesítést, liftet kapott a megújuló szárny, így kerekes székkel is fel lehet jutni az emeletre, és a költséghatékonyabb működés érdekében szigeteléssel is ellátták az épületet. A fejlesztéssel az otthon nyolc újabb lakónak ad majd lehetőséget. Itt a fogyatékos személyek önálló életet élhetnek, ám mégis van felügyelet és segítség. Az érdeklődésből úgy látják, nem lesz nehéz meg-

FOTÓ: POZSGAI ÁKOS

A Kúria-döntés után most a parlamenti mentőövre várnak a mind jobb helyzetbe kerülő devizahitelesek

tölteni a létszámot – tudtuk meg Nyilas Lászlótól, a Szociális Szolgáltató Központ vezetőjétől. Az intézmény lakói a munkálatok idejére átköltöztek a Szabó Ervin utcai egykori kollégium épületébe. Kiss Tivadar, az egyik lakó elmesélte: örül a liftnek, mert így kerekes székkel is fel tud jutni az emeletre. A szobákat még nem osztották szét egymás között, de már várják a viszszaköltözést és az új lakókat. F. E.

akkor a bank hitelközvetítője világosan azt mondta nekik: az árfolyam legfeljebb 2-3 százalékot mozoghat, de azt is inkább lefelé. Ami akkor megfelelt a valóságnak, az másfél év múlva súlyos átverésnek minősült: a kezdeti mintegy 40 ezer helyett 60 fölé ugrott a havi törlesztendőjük. Egy kisvállalkozó arról beszélt lapunknak: ma már az egész raktárkészlete nem ér annyit, mint amennyit a válság előtt felvett devizahitele miatt most még mindig nyilvántart a bank mint tőke- és kamattartozást.

tivációját: nem a hitele eltörlését akarja, csupán végre egy korrekt elszámolást attól a banktól, amely sosem tájékoztatta korrektül, de folyamatosan emelte a fizetendő összegeket. A tévének nyilatkozó jogász szerint nem csoda, hogy ezek miatt az anomáliák – illetve a kormányzati erőfeszítések hatására – folyamatosan nőnek a bankokkal szemben indított devizahiteles perek. A szakértő ugyanakkor úgy véli, még mindig nem jósolható meg előre egy árfolyamemelkedés miatt indított kereset kimenetele, ugyanakkor jelenTöbben vannak, tősen tisztázza majd a helyzetet, de még nem elég ha a kormány a törvényalkotás A Halas Tv minapi adásában egy segítségével szabályozza ezt a majsai-halasi asszony elismétel- területet. (Halasmédia-összeállítás) te Halason folyó perének fő mo-

Halasé a selyemút

Alaptalanok azok a hírek, mely szerint nem Kiskunhalason, hanem Szegeden halad át az a vasúti nyomvonal, amit felújítanak a Belgrádi vonalon. Bányai Gábor, Kiskunhalas és körzete országgyűlési képviselője tájékoztatása szerint a májusban, Pekingben aláírt szerződésen a Belgrád–Kiskunhalas– Budapest vasútvonal felújítása szerepel. Hónapokon át dolgozott a szerb–magyar–kínai munkacsoport a projekt megvalósításán, amelyben több lehetséges nyomvonalat is mérlegeltek a szakemberek a közlekedésszakmai, technikai és gazdaságossági szempontok figyelembevételével. A két főváros közötti 374 kilométeres vasúti pályából Szerbiában már kész egy 40 kilométeres szakasz, a többit kell kétirányúvá tenni és moder-

nizálni. A várható költség 2,89 milliárd dollár. Kína már korábban felajánlotta, hogy tízmilliárd dolláros alapot hoz létre a kelet-közép-európai térség infrastrukturális fejlesztésére. Kínának a balkáni térség nagyon fontos, ezért lényeges a Budapest–Belgrád vasútvonal korszerűsítése is. Kétvágányú, végig villamosított, óránként 160 kilométeres maximális sebességet lehetővé tevő vasúti pályát építenek ki a két főváros között. A vonatok menetideje így a mostani 7-8-ról 3 óra alá csökkenne. Budapestről Belgrádba jelenleg a Budapest–Kunszentmiklós–Tass–Kelebia vonalon lehet eljutni vasúttal. A vonal jellemzően egyvágányú, villamosított, de rossz állapotban van, gyakoriak a késések, épp ezért esett a felújítás erre a vonalra. Magyarország és Szerbia a tervek szerint 2015re újítja fel a Budapest–Belgrád vasútvonalat. (pá)


2014. június 25.

gazdaságAki most kimarad, jó időre lemarad Területfejlesztési vita indult: fontos, hogy a vállalkozók végre bedobják magukat

kell, és vannak, akik folyamato- – Különösen jónak tartom, san pályáznak – mondja a tér- hogy először felmérik a vállalkoség vállalkozóiról Gál István, a zók elképzeléseit és ezekhez igaKamintherm Kft. vezetője. zítva írják majd ki a pályázatoA cége fejlődése sokat köszön- kat – fűzte hozzá a cégvezető. het a pályázatoknak és most is A társadalmi vita a tervezés folyamatosan figyelemmel kíséri fontos fázisa, szeretnének minél figyelmet, hogy a munkahelyte- a megye fejlesztési elképzeléseit. több észrevételt felhasználva elremtési és vállalkozásfejlesztési programokkal párhuzamosan képzéseket is kell indítani. – Mivel a térségben az állástalanok jelentős része szakképzetlen, ezt a problémát is meg kell oldani, hogy az új munkahelyekre legyenek megfelelően képzett dolgozók – mondta Bányai Gábor. A fejlesztésekből a települések sem maradnak ki. Halas önkormányzatának például fürdő- és kerékpárút-fejlesztést ajánlott fel a legutóbbi testületi tanácskozáson a megyei elnök. – Van, akit még noszogatni F Polgármesterek és intézményvezetõk a fórumon

Most még bele lehet szólni az elképzelésekbe. Megkezdődött a megye területfejlesztési programjának társadalmi vitája. Halason a napokban tartott erről fórumot a megyei önkormányzat. A tanácskozásra a térség településeinek polgármestereit, intézmények vezetőit, valamint vállalkozókat és cégvezetőket vártak. – A megyébe sokkal több támogatás érkezése várható az elkövetkező években, mint eddig bármikor – nyilatkozta Bányai Gábor, a megyei közgyűlés elnöke, a térség országgyűlési képviselője. A forrásoktól főként új munkahelyeket remélnek, ami egy új lendületet adhat a térségnek. Ám fontos tudni, hogy a most összegyűjtött elképzelések, pályázati kiírások 2020-ig szólnak, így aki most nem jelzi fejlesztési szándékát és lemarad a programról, az évekre kimaradhat a támogatási lehetőségekből. Bányai Gábor arra is felhívta a

jutni a végleges változathoz. A program jelenlegi tartalma sok vélemény beépítésével alakult ki, de a társadalmi vita során próbálnak még ennél is szélesebb körhöz eljutni. A fejlesztési elképzelésekről, a 2020-ig érkező uniós források felhasználásáról július 23-ig várják az észrevételeket a megyei önkormányzathoz (teruletfejlesztes@bacskiskun.hu) és a témában tartott fórumokon is fogadják a véleményeket – nyilatkozta Rideg László, a megyei közgyűlés alelnöke. A társadalmi véleményezés után, az észrevételeket beépítve augusztusban készül el a megyei fejlesztési terv végleges változata. Ez a tervek szerint szeptemberben kerül a kormány elé és november tájékán jelenhetnek meg az első pályázati felhívások. (Halasmédia-összeállítás)

Mélykúti csatornázás

– Végre megkezdődtek a tényleges munkálatok, a szakem-

Fotó: Pozsgai Ákos

Az elkövetkező hónapokban hatalmas árkok és gödrök látképe fogadja a mélykúti lakosokat a település szinte valamennyi utcáján. A Mélykút Város Szennyvízcsatornázási és Szennyvíztisztítási Beruházása elnevezésű projektre a település önkormányzata 2.858.942.558 forint pályázati összeget nyert az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával, az Új Széchenyi Terv keretében.

berek szépen lassan egyre több utcát foglalnak majd el a gépekkel. A lakosságtól már most előre elnézést kérünk, hiszen az elkövetkező időszakban zajjal és porral járó munkálatokat végeznek majd településünkön. Abban

biztos vagyok, hogy a kivitelező A városatya szerint hosszú táazon lesz, hogy a lehető legrö- von sok haszna lesz a település videbb idő alatt visszaállítsák az eredeti állapotokat, addig viszont tényleg türelmet kérünk a mélykútiaktól – nyilatkozta lapunknak Kovács Tamás polgármester.

életében a most megvalósuló projektnek. Többek között új vállalkozások idetelepülését sem tartják kizártnak, ha elkészül ez a komoly beruházás. A szakemberek azt mondják, a munkálatok megfelelő tempóban, ütemterv szerint haladnak. – Miután a házi bekötések megtörténnek, elkészítjük minden utcában a gerincvezetékeket. Ezen felül kilenc szennyvízátemelő fog épülni, a gerinccsatorna hossza harmincnyolc kilométer, a házibekötések összhossza pedig 25 kilométer – tudtuk meg Horváth Csaba projektvezetőtől. (x)


HÍREK

innen  onnan Járdán kerekezők

Egyre többe használják a városi járdákat kerékpárútként, a rendészet kimutatása szerint az előző évben több mint 1100 alkalommal figyelmeztették a renitenseket. Hunyadi Péter külön is felhívta a figyelmet, hogy a Semmelweis tér szökőkút felőli oldalán is egyre több gondot okoznak a szabálytalankodó kerékpárosok, sőt a képviselő szerint arra is volt példa, hogy autó parkolt a zöldfelületen. Az interpellációjára adott válaszból kitűnik, hogy a közterület-felügyelet ilyen esetekben maximum figyelmeztethet, a büntetés a rendőrség hatásköre.

Lesz-e út?

Leghamarabb jövőre kaphat szilárd burkolatot a Vörösmarty utca Kölcsey és Csokonai utca közötti szakasza. Esőben a tengelyig érő sár, szárazságban pedig a por bosszantja a lakókat. Többször elhangzott az is, hogy a csatornaberuházást követően lehet szó az aszfaltozásról. Legutóbb Halász Balázs kérdezett a témával kapcsolatban. Kiderült, hogy már 2003-ban készültek tervek a burkolásra, ám akkor a lakók kétharmada sem vállalta a hozzájárulás megfizetését, így pályázni sem lehetett. Az elmúlt öt évben pedig nem volt ilyen célra központi forrás. A jövő évi költségvetés összeállításakor lehet tervezni pénzt erre a célra. Addig száraz időben gyakori locsolást javasolt a hivatal.

Kerékpárutak

Könnyítené a kerékpárosok közlekedését a városban Pajor Kálmán. A képviselő a legutóbbi testületi tanácskozáson kérte, hogy vizsgálják meg ennek lehetőségét. Ugyanakkor a városatya azt is szerette volna, hogy továbbra is napirenden legyenek a belterületi bicajutak tervezései. A válaszokból kitűnik, hogy a kerékpáros-közlekedés könnyítése komoly előkészületeket igényelne több hatóság bevonásával és lenne anyagi vonzata is. Ezt pedig költségvetésben kellene elkülöníteni. Ami a bicajutakat illeti: a Jókai utcától a piactérig megvalósul egy szakasz hamarosan, pályázati kiírás viszont nincs erre a célra, amely további részek kialakítását segítené. (jl)

2014. Június 25.

Börtönre ítélte a bíró a bírót Akár tíz évet is kaphat, ha marad az első fokú döntés Büntetőbírót ítélt el csütörtökön nem jogerősen a Debreceni Törvényszék: a halasi származású N. Norbert Barnát, a Csongrád Megyei Bíróság volt tanácselnökét vesztegetés, hivatali visszaélés és társtettesként elkövetett közokirat-hamisítás miatt 10 év börtönre ítélték. N. Norbertet, a Csongrád Megyei Bíróság tanácsvezető bíráját 2011 telén vette őrizetbe a Szegedi Nyomozó Ügyészség, majd helyezte előzetes letartóztatásba a Kecskeméti Városi Bíróság. A valamikor Kiskunhalason érettségizett büntetőjogász a harmadik érintett volt abban a jogászbotrányban, amelyet a Szegedi Nyomozó Ügyész-

ség vizsgálata robbantott ki két hónappal korábban, és őrizetbe vett egy ismert szegedi ügyvédet is. A büntetőbírót hivatalos személy által kötelességszegéssel elkövetett vesztegetéssel és egyéb bűncselekményekkel gyanúsították. Az ügyvéd a gyanú szerint egy kiemelt jelentőségű, 650 millió forintos adócsalási ügyben ajánlotta fel segítségét az egyik előzetesben lévő gyanúsítottjának. Kétmillió forintért vállalta a férfi szabadlábra helyeztetését, aki az ajánlattétel után valóban szabadult. Az ügyvédet előbb befolyással való üzérkedéssel, majd hivatali vesztegetéssel gyanúsították meg, előzetes letartóztatásba helyezték ügyvédbojtárját, majd hamarosan, kapcsolatba hozták N. Norberttel is,

FOTÓ: POZSGAI ÁKOSSósavriadó Közel tíz órán át tartott az a mentőakció, amely teljesen megszüntette a sósav kifolyását egy tartálykocsinál a halasi állomáson. Ha egyliteres hypós flakonokba akartuk volna kimérni a veszélyes anyagot, akkor 62 ezer darabra lett volna szükség… Vasárnap délután sósav folyt ki egy kilyukadt, hatvankét köbméteres tartálykocsiból a helyi állomáson, a várótermek közelében. A gyorsan érkező tűzoltók biztosították a terepet, de Szegedről, majd Budapestről riasztott speciális segítséget a vasút és a katasztrófavédelem. Közben az utasforgalomnak a balesettől 200 méterre, a pályaudvar északi felén alakítot-

tak ki ideiglenes megállót. A tűzoltók és a vasút szakemberei speciális védőöltözetben közelítették meg a vagont, amelynek az alján lévő lyukból ömlött ki a veszélyes anyag. A sósavat egy különleges tepsiben gyűjtötték össze, majd kisebb tartályokba szivattyúzták át. Órákkal később érkezett meg egy mentesítő vonat, amelynek kocsijába át lehetett fejteni a maradék maró anyagot. Az akció közel 10 órán át tartott, a lakosság nem volt veszélyben. Elsődleges adatok szerint anyaghiba okozhatta a balesetet: a vasút nem, a társaság kocsija volt bajban. A Rail Cargo Hungária Kft. kommunikációs osztályánál még fontolgatták, adnak-e ki hivatalos közleményt, de lapzártánkig nem érkezett ilyen. Jáger

aki a fenti ügyben másodfokon eljáró 3 tagú testület tanácsvezető bírója volt. A Szegedi Nyomozó Ügyészég akkori gyanúja szerint a bíró az ügyvédtől kenőpénzt fogadhatott el a felmentő ítéletért, ezért 2011. november végén kezdeményezte a Legfőbb Ügyészség felé N. Norbert mentelmi jogának felfüggesztését, amelyet Magyarországon kizárólag a köztársasági elnök rendelhet el. Ezt megelőzően a Csongrád Megyei Bíróság is belső vizsgálatot rendelt el: N. Norbert őrizetbe vételéig semmilyen bírói tevékenységet nem folytathatott. A Csongrád megyei bíróság elnöke az ügyben eljáró tanács másik tagjával szemben saját hatáskörben intézkedett, míg a tanács harmadik tagjáról a belső

vizsgálat során feltárt tények ismeretében megállapította: semmilyen felelősség nem terheli. N. Norbert mentelmi jogának felfüggesztését később elrendelte az államfő, így nem volt akadálya a halasi származású jogász őrizetbe vételének és előzetes letartóztatásba helyezésének a szökés és elrejtőzés, valamint az eljárás jogellenes befolyásolásának veszélye miatt. Végül a Debreceni Törvényszék nem jogerősen N. Norbert Barnát vezető beosztású, hivatalos személy által üzletszerűen, kötelezettségszegéssel elkövetett vesztegetés bűntette, hivatali visszaélés bűntette és társtettesként hivatalos személy által elkövetett közokirathamisítás bűntette miatt 10 év letöltendő szabadságvesztésre ítélte nem jogerősen. Az ügy másodrendű vádlottját, egy ügyvédet a bíróság felmentette a társtettesként, hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás vádja alól. PÁ


2014. június 25.

F A Holla-Baromfi tagadja, hogy a baromfihulladék tőlük került a Holla-Malacfarmra…

riportF A Holla-Malacfarm meg azt nem tudja, kitől vette a baromfihulladékot…

Durva disznóság: horror a húsfarmon Az emberre is veszélyes lehet a Holla-Malacfarm terméke

Azonnali karantént rendeltek el egy kiskunhalasi sertéstelepen, ahol az élelmiszerbiztonsági hatóság razziázott a napokban. Az olajosok útján lévő farm az ellenőrök szerint minden létező szabályt áthágva működött: baromfibelsőséggel etették az engedély és állatorvosi felügyelet nélkül tartott disznókat, hegyekben álltak a kukacok, és rajzottak a patkányok a telepen. A legijesztőbb az, hogy az itt nevelt disznókból már közel száz darabot el is adtak, vagyis bekerültek az élelmiszerláncba. Bár a razziáról a TV2 Napló című műsora helyiségnév nélkül számolt be, a sertéstelep környékén élők révén a Halasi Tükör azonosította a helyszínt, az érintettek jóváhagyásával. Rothad az egész – Elképesztő, felháborító, gyomorforgató – e szavakkal kommentálta az illegálisan működő sertéstelepről készült anyagot a műsorvezető. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal (NÉBIH) ellenőrei több hetes előkészítés után csaptak le, miután gyanút fogtak. A hizlalda bejáratánál döbbenetes képek tárultak eléjük. A „gazdaságban” totálisan figyelmen kívül hagytak minden egészségügyi előírást: kacsafejjel és más állati nyesedékkel, belekkel és rothadó belsőséggel te-

li szemetes kukákat találtak egy kisteherautón, ami éppen akkor érkezett a telepre. Az ellenőrök becslése szerint egy kukában 2 mázsa hulladék van, a gépkocsin 11 kuka volt, tehát több mint 2 tonna baromfi-vágóhídi mellékterméket hoztak a telepre, amikor a NÉBIH munkatársai tetten érték őket.

sok, akár állatról emberre terje- marhákat állati eredetű fehérjédő megbetegedésért lehet felelős: vel etették, és milliószám vágták vérfertőzés, gennyes bőrgyulla- le őket, miután a betegség átterdást okozó baktériumok fordul- jedt az emberre is. Akkor az EU hatnak elő. A nyári meleg tovább gyakorlatilag betiltotta az állati súlyosbítja a problémát: a rotha- fehérje takarmányozási célú feldás során felszabaduló hullamér- használását, és minden, száznál gek szintén veszélyesek lehetnek több állatot tartó farmnál köteaz emberek, illetve az állatok szá- lező állatorvossal szerződni. A mára egyaránt, ami igen komoly halasi hizlaldában félezer állatot károsodással járhat – magyaráz- tarthattak, de az ellenőrök szeTonnányi bél a disznók elé ta a halasi sertéstelepen készült rint állatorvos sose járt a telepen, Az igazi szörnyűségek a farm képsorokat kommentálva a szak- a gondozók maguk végezhetbelsejében fogadták az ellenőrö- értő. E hulladékot szigorú eljárá- ték az állatok egészségügyi elláket – olyannyira, hogy az állapo- sokkal fehérje-feldolgozóban ke- tását. A hűtőházban bomló állati tokat látva védőruhát húztak. Az elhanyagolt, koszos tanyán az ál- A hűtőházban bomló állati maradékot találtak latok orvosságait az emberi élelmiszerekkel együtt tárolták, de a az ellenőrök, amin nyüzsögtek a kukacok. A személyzeti helyiségek is mocs- legaggasztóbb az, hogy az irodában fellelt dokosak. Az ólakhoz érve derült ki, milyen céllal érkeztek a belekkel kumentumok szerint közel száz malacot már megpakolt kukák: a sok belső- értékesítettek is a telepről, vagyis bekerült a ség tonnaszám került a sertések helyi élelmiszerláncba. elé. Az állatok gondozója először tagadta az ellenőröknek, de az- zelik, ám ennek akár milliós havi maradékot találtak az ellenőrök, tán belátta, hogy a látvány önma- költsége is lehet. Ezt spórolhatta amin nyüzsögtek a kukacok. A gáért beszél: heti két alkalommal meg a közelben működő baromfi- legaggasztóbb az, hogy az irodá8-10, állati maradványokkal teli vágóhíd, ahol az élelmiszerbizton- ban fellelt dokumentumok szerint kuka érkezett a telepre. ságiak szerint a levágott állatok közel száz malacot már értékeszáma és a lekönyvelt állati hulla- sítettek is a telepről, vagyis beÁllatról emberre dék nem volt arányban. Ez keltet- került a helyi élelmiszerláncba. A terjedő veszély te fel a hatóság figyelmét – ezért NÉBIH azonnali karantént rendelt A hatályos egészségügyi előírá- jöttek a halasi tanyára is. el, de az sincs kizárva, hogy a sok sok szerint az első számú veszészabálytalanság miatt a hizlaldát lyességű állati eredetű hulladé- Orvos sose volt, de malacot végleg bezáratják. kot nem szabad állatokkal etetni, azért árultak mert az Dein Zoltán igazság- Hasonló ügy volt a 90-es évek Semmit se tud, ügyi-, állategészségügyi- és élel- végén az Egyesült Királyságban senkit se ismer miszerbiztonsági szakértő szerint a kergemarha-kór: a szarvas- Lapunk megkérdezte a hizlal-

dát üzemeltető Holla-Malacfarm Kft. ügyvezetőjét, Baka Mihályt, aki cáfolta az élelmiszerbiztonságiak állításait, mely szerint a közeli, Holla-Baromfi Kft. vágóhídjáról kerültek volna a sertéstelepre az állati maradványok. Baka állította, hogy az olajosok útján számára ismeretlen személyek ajánlották eladásra az állati maradványokat, és hogy nem tudta, milyen egészségügyi kockázattal járhat az állati maradványok disznókkal való feletetése. Ugyanakkor elismerte, hogy már több sertést is értékesített: a helyi vásárba nem vitt állatokat, de ott keresett rájuk vevőket… Tagadta, elismerte, tagadta

Horváth Ferenc, a baromfihúsfeldolgozással és tartósítással foglalkozó, Holla Baromfi többségi tulajdonosa, aki a Holla-Malacfarmban is meghatározó tulajdonosi hányaddal rendelkezik, ugyancsak tagadta, hogy tőlük kerültek volna a sertéstelepre a baromfimaradványok. Ugyanakkor elismerte, hogy a hizlaldának nincs használatba vételi engedélye, vagyis nem is működhetne. Érdeklődésünkre elmondta, hogy az NÉBIH ellenőrei a baromfifeldolgozóban több dokumentumot ellenőriztek, fényképeztek, de véleménye szerint az írásos szerződések nem fogják alátámasztani az ellenőrök állítását. Kép, szöveg: PÁ
helytörténet

2014. Június 25.

tak nyilván kulákként. Országosan lepítéssel, internálással, vagy az1949-ben 61 ezer embert rekesztet- zal, hogy sokakat mondva csinált tek ezáltal ki a társadalomból. A ku- ürüggyel citáltak bíróságok elé. A láküldözés Erdei Ferenc földművelés- tanácsok elsődleges feladatai letügyi miniszter irányítása alatt zajlott tek a kulákok üldözése. Egy helyen le a padlássöprésekkel együtt. Bár- tudunk kirívó esetről: Békés memikor mehettek hozzájuk a párt és gyében egy kulákot felakasztottak, más hivatalok vezetői, képviselői, és megfélemlítésként. A kulákok ülmindent elvihettek az ekétől a jószá- döztetése hasonló a zsidókéhoz, azgokon át a konyhaasztalig. Láttam zal a jelentős eltéréssel természeolyan, úgynevezett „hivatalos átvé- tesen, hogy végül a kulákokat nem teli papírt”, amit egy négyzetrácsos gettósították és deportálták. kis fecnire írtak fel. Amit azon átvet- Hasonlatosság van ott is, hogy tek, természetesen soha nem kapták sokféleképpen lehetett segíteni a vissza az eredeti tulajdonosok. Mind- kulákokon. Egy jóindulatú hivatalezzel párhuzamosan folyt a tanya- nok például lehúzhatta őket a lisrombolás. Sajnálatosan ennek egyik táról, bár ez volt a ritkább eset. halasi kötődésű filmes propagandis- Gyakoribb volt, hogy egykori cseF Rendőrségi ellenőrzés egy parasztporta padlásán tája Lakatos Vince volt. A kulákok lédek, jó szomszédok élelmiszergyerekeitől is félt a rendszer. Nem csomagokkal segítettek a rászolehettek például fegyveres katonák: ruló üldözötteken. Végül aztán csak munkaszolgálatosként vonul- 1953 nyarától a Nagy Imre korhattak be. Igen nehéz körülmények mány vizsgálta felül a kuláklistábányákban, építkezések- kat, és fokozatosan szüntette meg Ma is terünk őrzi a fő padláslesöprő nevét * Volt, aki beleőrült a kuláküldözésbe között nél kellett dolgozniuk, megbélyege- a kirekesztésüket. A magyar történelem 20. százada bővelkedik a szégyenle- mára megteremteni a mindennapi zett emberekként. Voltak olyan he- A kuláksors a későbbiekben igen lyek, ahol még orvosi ellátásban sem változatos lehetett. Akik túlélték, tes hatalmi visszaélésekben: akár a keresztények, akár a zsi- kenyeret.  részesülhettek… nem őrültek bele, és esetlegesen dók üldöztetésére, akár a 2. világháború után a parasztság havolt indíttatásuk a hatalommal vagyományos világának szétverésére gondolunk. A nagygazdák Bármikor bemehettek, A régi cselédek ló együttműködésre, azok, ha nem – szovjet-orosz mintára – kulákoknak való kikiáltása és gazda- bármit elvehettek is segítettek… is olyan gazdaságban, amit szerettek sági-társadalmi kiközösítése ez utóbbi folyamat egyik különö- • Kiskunhalason mit tud a sen ostoba és visszataszító vonása volt. Hogy is történt? – kér- helytörténet a kuláküldözésről? • Mik voltak a legszélsősége- volna, de megélhettek. Sokan azondeztük Végső István helytörténésztől. Helytörténészként hogyan érzi: sebb esetek? Illetve voltak-e ban örökre meggyűlölték a renda magyar történelem e sötét feAz „élősködő zsugoriak” Sokan ekkor jezete mennyire feltárt, mennyire ismert a ma embere számá• Míg a 2. világháború előtt lettek öngyilkosok a családi kis- és középgazda- • Mennyiben követte mind- ra? Amikor például Ö. Kovács ságok voltak a mintaadók a ez a szovjet-orosz mintát, József könyvet írt a téeszesínemzetgazdaság e szegmen- és mennyiben voltak sajáto- tésről, ott azt mondta: döbbesében, addig a kommunista san magyar vonásai az itthoni netes, mennyi félreértés, tényismeret-hiány tapasztalható. fordulat, 1947 után ők váltak kuláküldözésnek? főellenséggé. Mi történt? • Magyarországon 1947-től kez- • Kiskunhalason kéziratok formá• A tanyavilág, a nagy-, közép- dődött meg a parasztság üldözése. jában már feldolgozott a kulák törtéés kisparasztság döntő többsé- Elvileg az számított kuláknak, aki- net (Végső István két kézirata a Kisge kommunistaellenes volt, vagy nek legalább 25 katasztrális holdja kunhalas története IV. kötetben fog inkább kisgazdapárti. Őket mint volt, de a gyakorlatban bárkit fel- megjelenni – a szerk. megj.). A kuszavazóbázist, társadalmi réte- vehettek a kuláklistára. Sőt, 1949- lákok, birtokos parasztok megféget egyértelműen szét kellett zúz- től név szerint is számon tartották lemlítése és ellehetetlenítése Kisni, hiszen a Magyar Kommunista őket. Megbélyegezték mindazo- kunhalason is folyamatosan zajlott. F Az ügyész és a járási kapitányság megbízottja kutat a perPártra és a szovjet típusú rend- kat is, akik kulák családban éltek. A begyűjtéseknél alkalmazott re- be fogott Takács Károly „kulák” padlásán (A képek a Magyar szerre is veszélyt jelentettek. Dó- A személyi igazolványaikba, hivata- torziók és túlkapások hivatali szin- Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárából valók) zsa György óta a hatalomban ülők los irataikba is beleírták ezt a szár- ten folytak. Az önkéntes földfelajánféltek a szabad gondolkozású, mazást, így a családtagok is kiszol- lások 1950-től 1956-ig évente több ugyanolyan pozitív emberi pél- szert, és vagy elhagyták az országot, földből élő tömegektől. Meg kel- gáltatottá váltak mindenféle hivatal száz ügyet jelentettek a Kiskunha- damutatások, mint például a vagy azon nagyon kis maroknyi csolett őket törni, fel kellett számolni számára. Gyakorlatilag a gazdasá- las Város Tanácsa Végrehajtó Bizott- zsidómentések idején? porthoz tartoztak, akik ellenálltak a a paraszti társadalmat. gi potenciáljuk szétzúzásával iktat- ság Mezőgazdasági Osztályának. Vi- • A kuláküldözés a vagyon- és szocialista típusú rendszernek. • Honnan ered a ’kulák’ el- ták ki őket, és tették életképtelenné szont az is egyértelműen látható az a jogfosztáson túl járhatott kite(kohoutz) nevezés, és ki számított birtokaikat, kis családi gazdasága- 1950-es évek erőltetett szocialisannak? ikat. Ez most elsőre talán nem tű- ta típusú mezőgazdasági termelésé• A Szovjetunióból ered ez az nik erősnek, de bizony ez sokak szá- ből, amelyet a város felügyelt, hogy orosz eredetű szó: zsugorit jelent. mára reménytelenséget jelentett. A rengeteg hiányosság és hiba fűzőA magyar baloldali politikai újság- legtöbb parasztember számára az dött ehhez az időszakhoz. A váro- … emlékezik meg Kiskunhalas hivatalosan a kuláküldözés emléknapírásban zsírosparasztként is jel- volt az egyik utolsó csepp, amikor a si végrehajtó bizottságba állandóan járól. A Sétálóutcai Közösségek Házában június 29-én, vasárnap, déllemezték és ’élősdi ’, ’kizsákmá- lovaikat elvették. Sokak ekkor ön- érkeztek a jelentések a termőterüle- után 5 órakor beszédet mond Bányai Gábor országgyűlési képviselő nyoló ’, ’pók’, ’pióca’, ’vámpír’, gyilkosok lettek, nem tudták elvisel- teken tapasztalt problémákról. A hi- és Dányi-Nagy Márió református lelkész; közremûködik Vesztergám ’vérszopó’ jelzőkkel illették őket. ni, hogy nem tudják családjaik szá- vatalok 1950-ben 1160 főt tartot- Miklós tárogatóművész – adta hírül a Halasi Média és Kultúra Kft.

Harc a zsugori pókok ellen

Most először


2014. június 25.

hírekAmerikai lapok emlékeznek a magyarhalasi focikapusra F Halasról a katolikus válogatottba

A válogatott zöme halasi! Halasi labdarúgók kapnak főszerepet a katolikus világbajnokságon

– Óriási megtiszteltetés, hogy a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola nyolc diákja is bekerült a válogatottba. Látszik, hogy nemcsak a tanulásra, lelki nevelésre fektetjük a hangsúlyt, hanem a sportra is – fogalmazott Finta József plébános annak kapcsán, hogy a katolikus középiskolák viAz amerikai magyar sajtó több terjedelmes cikkben számolt be lágbajnokságára készülő maHenni Géza haláláról. A visszaemlékezők szerint a halasi szü- gyar nemzeti csapat Kiskunletésű futballkapus nemcsak „akrobata” volt a Ferencváros há- halason edzőtáborozott. lójában, de csodálatos embernek, művelt és nagyszerű sportoA világ legnagyobb és legjelentőlónak is ismerték. sebb katolikus országai képvisel„A Vihar utcában laktak, velünk játékosokat is megzsarolták – Hen- tetik magukat a bécsi mérkőzéssoszembe’, a háború után költöztek nit azzal, hogy ha aláír a Dózsához, rozaton. A magyar fiatalok egészen Dunaharasztira, aztán New York- akkor kiengedik a Csillag-börtönből biztosan szembekerülnek majd ba érkezésünk után is, már az első az ott fogva tartott testvérét. Henni Brazília, Portugália, Argentína és héten összetalálkoztunk” – írta a azonban nem állt kötélnek (testvé- Csehország legjobbjaival. Az sem napokban kiskunhalasi barátjának rét később elengedték), de vélhető- véletlen, hogy a válogatott éppen egy ma is az USA-ban élő magyar en ez a momentum is közrejátszott honfitársunk. Nem ők az egyetle- abban, hogy 1956-ban ő is elhagynek, akik máig érően emlékeznek ta az országot. Az USA-ba emigrált, Henni Gézára. A Magyarság című ahol 1965-1967 között az USA szölap például „legendás”-nak nevezi vetségi kapitánya, majd a Houston a Fradi egykori kapusát. Stars proficsapatának vezetőedzőHenni Géza 1926-ban született je, végül a Rhode Island-i egyetem Kiskunhalason. Rudas Ferenc, a futballcsapatának trénere, illetve Juhászné Czinkóczi Éva igazgama élő legidősebb válogatott játé- az egyetem professzora lett. Szak- tónő búcsúztatta a ballagókat a kos Henni, a magas, atléta termetű mai és emberi teljesítményével be- Felsővárosi Általános Iskolában. fiatalember testi, sportolói és em- került a New England-i Hírességek A nyolcadikos diákok nevében beri nagyságát is méltatta a kinti Csarnokába. Farkas-Wodring Kata kötötte sajtó megemlékezéseiben. Halasi Henni Géza 80 éves koráig rend- fel az elköszönõk szalagját. születésű sporttársát csodálatosan szeresen hazalátogatott, találkoművelt embernek, intelligens és zott a Fradi öregfiúk-csapatának Kata az Év közösségi embere cífantasztikus sportolónak nevezte. tagjaival is. met is átvehette a ballagási ünnepHenni Géza 1948 és 1953 között – Aztán hirtelen elmaradt, s már ségen, az iskola és az osztálya kö16 meccsen viselte a nemzeti válo- csak annyit tudtunk róla, hogy Flo- zösségi életének aktív szervezője gatott mezét. A kommunista rend- ridában él – mondta az amerikai volt. Két év óta a diákönkormányszer aljasságával 1950-ben találko- sajtónak Rudas Ferenc. zat vezetője, negyedikes kora óta zott, amikor a pártvezetés tönkre Henni Gézát Sarasotában temet- pedig az ökoiskolai tevékenységek akarta zúzni a fasisztának tartott fe- ték el. diákképviselője. Részt vett többek rencvárosi sportegyesületet. Ehhez a (Halasi Tükör-összeállítás) között a Te Szedd akcióban, az au-

Kiskunhalason edzőtáborozik. – Nagy öröm számunkra, hogy vendégül láthatjuk a nemzeti csapatot. Bár a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola két évvel ezelőtt került katolikus működtetésbe, máris nagy sikert ért el. Biztos vagyok abban is, hogy fiataljaink helytállnak majd a világeseményen – fogalmazott Finta József plébános, aki személyesen látogatta meg a városi csarnokban tréningező fiatalokat. Elismerően szólt a diákokról az igazgató is. Téglás László azt mondja, nem kis teljesítmény az, hogy a válogatottba, amely a nemzetet képviseli, nyolc tekós diák is bekerült. Ez nagy elismerés, és mutatja azt, hogy az iskola máris rangot szerzett a katolikus intézmények sorában. A válogatott

a napokban Kiskunhalason készült a július 9-én, Bécsben rajtoló világbajnokságra. Dózsa Zsolt edző szerint valamennyi játékos komolyan veszi a mérkőzéseket, valamint a ráhangolódást is. A Tekót, Kiskunhalast Frittmann Patrik, Barta Patrik, Döbrentei Dávid, Honfi Benedek, Honfi Dávid, Rózsa Bence, Andróczki Máté és Lavati Alex képviseli majd. A srácok nagyon várják már a rajtot, a kapus Frittmann Patrik különösen nagy gonddal készül. – Nem voltam még válogatott, nagyon jó érzés felvenni a címeres mezt. Kicsit elfogódott is vagyok, mondjuk, a brazilok tudása miatt, de ez az érzés, hogy ilyen csapatok ellen védhetek, feldob és motivál – mondta Patrik. Kép-szöveg: Jáger L.

tómentes nap és a Halasi Szüreti Napok szervezésében, az ökoiskolák diáktalálkozóin, de szinte minden iskola rendezvény lebonyolításában is. Eemellett nyolc éven át kitűnő tanuló volt, számtalan tanulmányi versenyen eredményesen szerepelt.

Rajta kívül az Év tanulója kitüntetést vehette át László András és Eszter Ákos 8. b osztályos tanuló. Az ünnnepségen Év sportolója elismerésben részesült László Levente 8. b és Juhász Janka 8. a osztályos tanuló. Kép-szöveg: P. Á.

Év közösségi embere


10

Riport

2014. Június 25. munkáját, akár járőr, akár nyomozó, akár rendőri vezető – mondta korábban városi kapitányként a szakmájában elismert rendőr. Kérdésünkre – mi a véleménye az átlagos beosztású rendőri állomány fizikai és morális felkészültségéről? – úgy vélekedett, hogy az intézkedések minősége, illetve a határozott fellépés elmaradása arra utal, hogy komoly hiányosságok vannak ezen a téren.

FOTÓ: POZSGAI ÁKOS

Hülyén nézne ki…

F Nemcsak a rendőrök tehetnek zablát a tűrhetetlen alakokra – a lakosság nélkül rövid lesz az őrizet…

Miért hagyjuk, hogy így legyen? Norbi esete is rávilágít: meddig mehet el a bűnüldözés, és mi a társadalom feladata a garázdaságok és a vademberek visszaszorításában

A leggyakrabban hajnaltájban szabadul el a pokol a szórakozóhelyek világában, amikorra sokan már magatehetetlenre vagy agresszívra isszák, szívják magukat piával, droggal. Különösen ott válik fenyegetővé a helyzet, ahová a város, a térség legnépszerűtlenebb alakjai is bejárnak: a sötét alakok, akik a kábszerek vagy „csak” az arcoskodás miatt rendszeresen belekötnek a többé-kevésbé normális jelenlévőkbe. Aztán ha lecsendesül a balhé, a következmények láttán szokásosan a rendőrségen és a hatóságokon kérjük számon, hogy nem előzték meg a bajt. Mint például az olyan szomorú esetekben, mint a Fehértón megütött Márta Norberté. De mi a mi felelősségünk – itt élőké, polgároké, szülőké…? Kin múlik, hogy ezek a sötét alakok kiszoruljanak az utcákról, szórakozóhelyekről? Keresni a felelősöket

Miután a Márta Norbert elleni támadás és annak következményeként aggasztó állapota nyilvánosságra került, a támadóval-támadókkal szembeni jogos indulatokon túl a felelősségkeresés is újabb dimenziókat kap.

lített szervezetek kezelték az esetet. Mint többször megírtuk: Márta Norbertet egy, az éjszakai és szórakozóhelyi világból ismert-hírhedt társaság egyik tagja ütötte meg a hónap elején a fehértói Nádas Teraszon. A fiatalember békíteni igyekezett két

Kin is múlik, hogy ezek a sötét alakok kiszoruljanak az utcákról, szórakozóhelyekről…? Az aggodalom és a harag – lélektanilag érthető módon – a lakosság, a rokonok, barátok felől mind a rendőri intézkedésben, a kórházi ellátásban, részben még a sajtóban is keresi a hibát. Akár azért, hogy az egyetlen, vélhetően tévedésből leadott ütéssel életveszélybe sodort fiatal bajba került, másrészt azért, ahogyan az em-

dulakodó társaságot, vagyis indokolatlanul és vélhetően tévedésből kapta az ütést, amely csaknem megölte. Ez és a késő hajnali időpont azért fontos momentumok, mert éppen a lényegre világítanak. Megelőzhető-e minden baj? A lényegi kérdés Norbert megrá-

zó esete kapcsán ugyanis az: hogyan előzhető meg vagy minimalizálható az ilyen esetek előfordulása? Kiknek és mit kellene tenniük ahhoz, hogy senki ne keveredjen akarata ellenére verekedésbe, vagy ne váljon más erőszakos támadás áldozatává? Továbbá hogyan előzhető meg, hogy a (néha egészen) fiatalok korlátlan mennyiségű alkoholhoz és droghoz jussanak? Könnyű volna arra mutatni, hogy minderről a rendőrök és ügyészek, a szórakozóhelyek kidobóemberei és az ital-nagykereskedések gondoskodjanak. De vajon képesek-e rá, és ha képesek volnának is, el volna-e intézve ezzel a probléma? A rendőr merjen cselekedni! Abban alapvetően egyetértenek a bűnüldözés szervei, hogy a rendőrségnek minden eszköze megvan a hatékony fellépéshez. Kastyják János ügyvéd szerint semmi más nem kellene, mint hogy hagyják őket dolgozni. – Az én időmben is voltak és jelenleg is megvannak azok a jogszabályok, amelyek megfelelő lehetőséget adnak a rendőrség kezébe a bűnüldözéshez, és rendelkezdésre állnak a technikai feltételek, a korábbiaknál elméletileg felkészültebb szakembe-

Ám minden szórakozóhely és minden fiatal mellé nem állítható még felkészült rendőr sem elegendő számban. A család- és ifjúságvédelemben dolgozók évek óta hangoztatják: a fiatalok szórakozási szokásai magukban hordják a balesetek és a sértetté válás veszélyét. Közismert tény, hogy manapság a fiatalok – már kora-tizenévesen is – akkor indulnak el a szórakozóhelyre vagy baráti társaságba, amikor mi, a szüleik fiataléként már hazafelé indultunk. – A bulik ma tíz-tizenegykor kezdődnek, aki előtte megy, hülyén néz ki. Én se mennék le nyolckor a Gombába, hogy a telefonom nyomogas-

Gyakran vetik a szemünkre, miért nem intézkedünk a jogosítvány nélkül autózók vagy a kábítószer-kereskedők ellen, pedig „mindenki tudja”, kikről van szó. Csakhogy közben ez a „mindenki” sosem tesz bejelentést avagy feljelentést! Ugyanakkor viszont a szülők maguk engedik el a gyereket késő éjjel, és nem vagyok biztos benne, hogy tudják, mit fogyaszt a gyerek… sam – mondja I., az egyik helyi középiskola diákja. És ő még, ahogy magát identifikálja szórakozási szokásaiban, a „gyengébbek” közé tartozik. – Sokan este tizenegy után még beszaladnak az éjjel-nappaliba vagy a Tescóba, ott veszik a piát, hogy „bent” már ne kelljen drágán berúgni. Ők aztán reggel előtt F Dr. Kastyják János nem keverednek haza – vezet torek. Gond azzal van, amikor a politika vább a pénteki-szombati éjjelek vielkezd beleszólni ebbe a munkába, és lágába I. nem hagyják, hogy a rendőr élhessen is a jogaival, ne féljen, és tudja is jog- A pénz erősebb a családnál szerűen alkalmazni a kényszerítő A jelek szerint a különféle ifjúeszközeit, hogy tegye a dolgát. Nem ságvédelmisek nem tudnak áttörő új törvény kell, hanem az, hogy a fi- eredményt elérni. Szemléletformázikailag és elméletileg is felkészített ló előadások, elrettentő rendőrség rendőr érezze maga mögött a felet- baleset-elemzések és felvilágosítók, tesei bizalmát, jogszerű intézkedése drog-cigi- és alkohol-ellenes bemuesetén a közvélemény támogatását tatók bőven vannak. A gimnáziumok és a jogvédelmet, ennek tudatában fiatalokat involváltak fogyasztóvémerjen bátran fellépni, végezni a delmisekkel közös próbavásárlások-


2014. június 25. ra, hogy a pia- és cigikiszolgálásokat lebuktassák. Továbbá kampányszerűen igyekeztek a szülők figyelmét felhívni a késő éjszakai, hajnali mulatozások visszaszorítására – nevelési, családi eszközökkel. Bár e kezdeményezések még élnek, a mindenen áthatoló bulikultúra, a szórakozóhelyek önmérsékletet nem ismerő piaci érdeke láthatóan felülírja ezeket a törekvéseket. Amikor aztán eljön a hajnal… Ez persze nem szakmai kérdés, de nyilván nem meglepő, ha a helyi ügyészség vezetése is ezt a szempontot említi az elsők között.

F Dr. Téglás Péter – Számos adat mutat arra, hogy különböző súlyú garázda típusú bűncselekmények a hajnali órákban történnek. Vélhetően ekkora fáradnak ki a mulatozók, vagy veszítik el nagyobb mértékben az önkontrolljukat, így nagyobb a veszélye egyfelől az agressziónak, másfelől annak, hogy valaki agresszió áldozatává válik – foglalja össze Téglás Péter. A járási vezető ügyész szerint az egyik legjobb megoldás az, hogy ha a szórakozni vágyók zárt körben, magánháznál vagy nyilvános szórakozóhely izolált különtermében találkoznak. – Oda nem kötelező bárkit beengedni, szűrhető a jelenlévők összetétele. Ám akkor is ügyelni kell arra, hogyan mennek esetleg tovább, vagy hogyan jutnak haza a rendezvény, találkozó után – int a szakember. Eltakaríthatók-e a sötét alakok? Ám mindezzel még csak a nyilvános vendéglátó- és szórakozóhelyek esetében sikerülhet megelőzni a találkozást a kigyúrt agyatlan vademberekkel vagy a súlyosan tudatmódosult ismeretlenekkel. A Márta-ügy másik hulláma a helyi nyilvánosságban most újra azt firtatja, amit a nagy visszhangot kiváltó uzsorásperek idején is: mikor tisztul meg – megtisztítható-e egyáltalán – a város a luxuskocsis drogdílerektől, védelmipénz-szedőktől, számlagyáros áfacsalóktól és uzsorásoktól?

Az igazságszolgáltatás egyes helyi forrásai ebben már szkeptikusak. Ám nem amiatt, hogy a bűnüldöző szerveknek ne volnának eszközeik és jogi-jogszabályi felhatalmazottságuk. Hanem, meglepő módon, a társadalom passzív közönye miatt, ami adott esetekben kvázi-asszisztenciának biF Molnár László zonyul. Miről is van szó? halasi rendőrkapitány. Molnár LászNyomozati sikerre ló szerint az éjjel, hajnalban is nyitva teljes kudarc tartó szórakozóhelyek maguk is feleA nevezetes halasi uzsorásperek lősek a rendért, hiszen biztosíthatnák például a helyi bűnüldözés egyik si- a szükséges őrizetet. kertörténetének nevezhetők. Benn- A rendőrök szerint egyébként fentes forrásaink egytől egyig úgy a polgárok maguk sem követítélik meg: kiváló felderítő munkát kezetesek a testülettel szembeni végeztek a helyi rendőrkapitányság elvárásaikban. nyomozói azok ellen, akik irreális kamatokkal adtak ki százezres-több- Beszédes adatok milliós összegeket, majd ezeket fe- Erre rímel, hogy azon a hajnalon, nyegetéssel, zaklatással hajtották be amikor Márta Norbertet megütöt„ügyfeleiktől”. ték, egy fiatal – 17-18 éves – fiatal A vádemeléseket követő pereket egyenesen behányt a söntéspultazonban – szó szerint így fogalma- ba. Nem nagy, de a mai viszonyokzott ügyészségi forrásunk – „totá- ra jellemző mozzanat akárcsak az a lis kudarc” követte. Ahhoz ugyanis, további beszédes tény, hogy a szóhogy az uzsorások valódi büntetést rakozóhelyekhez köthető garázdakaphassanak, a tanúk érdemi sze- ságok zöme pirkadat előtt történik. repvállalására lett volna szükség – A minapi fehértói erőszakkísérez azonban sorozatosan elmaradt. A let hajnali 3, korábban a halasi haperek során vagy letagadták eredeti sonló eset 4 óra tájban, egy másik vallomásukat, vagy visszavonták azt, pofozkodás tavaly júniusban 5.30vagy addig szépítgették a históriát, kor történt. Fontos megemlíteni, míg a vádak megrendültek. Előfor- hogy – a közvélekedéssel szemben dult olyan is, hogy az uzsorások áldo- – ezekben nem csak cigányok vetzatai maguk kérték(!) a pénzkölcsön- tek-vesznek részt. zők szabadon engedését – ugyanis Ugyanakkor a rendőrség hatéaz ő hiteleik biztosították az életmód- konyságát igazolja, hogy az ismertjukat. Döbbenetes, hogy az uzsorás- té vált garázdaságok száma igen perekben még az is elhangzott: sok alacsony: tavaly 12, idén 16 ilyen esetben a kölcsönadó zsaroló és a történt. A rablások – azaz erősza„kicsontozott” ügyfél összejárt va- kos vagyon elleni bűncselekmények csorázni, családi ünnepeket ülni… – száma sem magas (12 történt taE perekben tehát tetten érhető volt valy és idén), sőt: ezek mindegyikémindaz a butaság, súlyos tájékozat- ben elfogták az elkövetőket. lanság és általános erkölcstelenség, amely nemcsak lehetővé teszi az A mi dolgunk uzsorások, zsarolók működését, de Aznap hajnalban, amikor Márnéha kifejezetten elősegíti azt. ta Norbertet megütötték, csaknem egy tucatnyi rendőr teljesített szolTudjuk, de nem jelentjük gálatot Fehértón. A halasi kapitány – Majd ha minden szórakozóhelyen szerint ez is megerősíti, hogy ké„kötelező kellék” lesz a rendőr, ak- szültek a szezonnyitóra, mint ahokor a garázdaságok, zsarolások, vé- gyan folyamatosan figyelemmel ködelmipénz-követelések zömét vissza vetik az éjszakai élet eseményeit. fogja szorítani a rendőrség. Ez persze De azt mind ő, mind az ügyészlehetetlen, de ugyanígy lehetetlen ki- ségi források, mind a szülői-iskolai zárólag a rendőrségen követelni, ifjúságvédelmisek hangsúlyozzák, hogy minden pofont vagy súlyosabb hogy nekünk, civil átlagemberekgarázdaságot, erőszakos cselek- nek kell úgy törődnünk a gyereményt előzzön meg. Amíg a társada- keinkkel, önmagunk felelős és kölom maga nem hajlandó a magatar- rültekintő biztonságával, hogy tásával segíteni a megelőzést, addig rendőrre és bíróságra lehetőleg ne a rendőrség is csak akkor léphet köz- legyen szükség. be, amikor már baj van – mondja a Kohout Zoltán

Riport

11

Halas lehet a lovas rendőrök nemzetközi találkozóhelye

Rangos nemzetközi rendőr lovasverseny helyszíne volt a halasi lovaspálya június 15én. A Készenléti Rendőrség több nemzet lovas rendőreinek részvételével tartotta a megmérettetést. A rendőrség és a város ezzel hagyományt szeretne teremteni. A kiskunhalasi lovasbázis második alkalommal látta vendégül a Készenléti Rendőrség lovasait, immáron nemzetközi szintre bővítve a meghívott versenyzők körét. A rendezvény célja a magyar rendőrség és a meghívott külföldi országok rendőr lovas szolgálatai, valamint a hazai rendőrség és az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) Lovas Tagozata közötti szakmai együttműködés fejlesztése, továbbá a Készenléti Rendőrség lovas szolgálatának népszerűsítése a lakosság körében. A versenyen a lengyel, cseh, szlovák és szerb nemzetiségű csapatok mellett az OPSZ, a HajdúBihar és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőr-főkapitányságok, valamint a Készenléti Rendőrség lovas rendőrei vettek részt. – Ma már nem kérdés, hogy a lovas rendőr szolgálat méltó helyén

van a magyar rendészet rendszerében. A kiskunhalasi lovasbázis pedig kiváló helyszín ahhoz, hogy a lovas rendőrök nemzetközi mezőnyét vendégül lássa, és egy ilyen verseny keretében kicseréljék a különböző nemzetek lovas rendőrei a szakmai tapasztalataikat – hangsúlyozta Balogh János vezérőrnagy, a Készenléti Rendőrség országos parancsnoka. Gyovai István, Kiskunhalas polgármestere szerint a több mint egy évszázados halasi lovassport kiváló szakmai háttere lehet egy ilyen nemzetközi lovas rendőr találkozónak. A Készenléti Rendőrség lovasaival a városban és a környező külterületeken is lehetett találkozni, ahol a helyi rendőri erőket lovas járőrszolgálattal erősítették. Kora délelőtt a Készenléti Rendőrség zenekara ébresztette a halasiakat látványos zenés felvonulással invitálták a helybélieket a lovaspályán zajló verseny színhelyére. A hétvégi programokat színesítette a Kiskunhalasi Lovas Bandérium bemutatója, valamint a Készenléti Rendőrség zenekarának látványos gyep-showja. Kép-szöveg: P. Á.


12

magazin

2014. Június 25.

Érdekes-e még Diószegi Csillag és Csók és művészete?

F Varo Karmela alkotása Kiskunhalason sokan ismerik Diószegi Balázs művészetét, és emlékeznek még az utcán sétáló, kávéházban gyorsportrét rajzoló alakjára. Ez a halasi emlékezet. Mindez azonban kevés és nem is igazán kielégítő emlékezetforma Diószegi művészetének súlyához és jelentőségéhez képest. A város határain túl, a magyar művészet nagykönyvében még a szakemberek is alig-alig említik az „utolsó magyar parasztfestő” művészetét. Az idén novemberben lesz Diószegi születésének

100. évfordulója. Ebből az alkalomból több rendezvény színesíti a Diószegi-évet. Például megjelenik egy monográfia, amely a festő életművét dolgozza fel. A monográfia kéziratát Szűcs György művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgató-helyettese értékelte. Ezt követőn beszélgettünk, és némi meglepetéssel hallottam, hogy számára mekkora újdonság volt Diószegi életművének megismerése. A számtalan művészettörténeti összefoglalót író neves szakember elmondta, hogy Diószegi sokkal jelentősebb művész, mint ahogy korábban gondolta. A halasi festő újrafelfedezése a közeljövőben várható. Az újrafelfedezés másik helyi lépése volt a közelmúltban megnyílt Tisztelet Diószegi emléke előtt című kiállítás. A Közösségek Háza tárlatán a halasi alkotók mutatták be a festő művészete által ihletett műveiket. Az alkotók névsora: Varo Karmela, S. Császár Anna, Rácz-Fodor Mihályné, Rácz-Fodor Ibolya, Faddi Anikó, Vajgel Pál, Rácz-Fodor Katalin, Vikor Lilla, PéterSzabóné Katalin, Nagy Eszter, Hamar Sándor, Virágné Színes Ilona, Petruskáné Markó Ibolya, Bácsalmási Gabriella, Baráth József, Lázár Kálmán, Lackóné P. Zita, Barabás Anita és Szűcs Károly. A kiállítás július 15-ig tekinthető meg. Szűcs Károly

A Nyírségi Gondolat Könyvtársorozat 13. köteteként jelent meg a Csillag és Csók, mely kiskunhalasi és város környéki szerző műveiből is közread alkotásokat. A Lant és Toll díjas szerkesztőbizottság ezúttal a magyar asszonylíra műveiből válogatott.

A könyvben Sári Katalin és Hajdók Zsóka, dr. Kocsis Mária, Táborosné Kovács Erzsébet és Fekete Zsuzsanna Kiskunhalast képviseli, Fülöp Benjáminné pedig Kiskunmajsát. Az Előszóban Szűcs Veronika szerkesztő arról ír, hogy a nőkben hatalmas élő szellemi kincsek keresnek teret a kibontakozásra, de olykor akadályoztatva vannak ezek a kiteljesedések. Rámutat, az itt színre lépett bátor tollforgatók minden tiszteletet megérdemelnek szerepvállalásukért. Bizonyságát adják annak, hogy a nő, ha kibontakoztathatja képességeit és hajlamait, akkor kortól függetlenül képes felülemelkedni a hétközna-

piságon. Arra biztatja a szerzőket, hogy „örökítsék meg küzdelmes, rögös útjaikat – akár tanulságul is – a Csóktól a Csillagokig”. A jövőbeni íróknak, költőknek, a közönségnek pedig azt ajánlja a szerkesztőség nevében, hogy: „forgassák ezt a könyvet, és rádöbbennek, hogy a hősök itt élnek közöttünk a hétköznapokban.” – Ezzel a hiánypótló kötettel arra szerettünk volna rávilágítani, hogy meg lehet teremteni az egészséges, tanulságos „kibeszélés” hölgyekben meglévő adottságainak kulturális színterét – mutat rá Kulimár János főszerkesztő, lektor. – Az írás és minden más alkotás hozzásegíti a személyt ahhoz, hogy az önmegvalósítás terén kellő bátorságot szerezzen, és merje múltját, jövőjét kritikusan elemezni. Ha ezt teszi, hamar rájön, hogy sok mindenre van megoldás – fűzte hozzá. A könyvben szereplő alkotások számos sorsdöntő tanulságot rejtenek. Fedezzék fel ezeket! P. L.

Nyárnyitó Bor & Sajt Fesztivál a Vadkerti-tónál A térség strandfesztiválja várja a vendégeket a Vadkerti-tónál július 5-én és 6-án. A korábbi évek sikereit formáló halasi szervezők célja már 15 éve, hogy a borkultúrát népszerűsítsék, ezért ebben az évben is 20 ismert borászatot, valamint házisajt-készítőt hívtak meg a fesztiválra, valamint gondoskodnak az országos és nemzetközi ismertséggel bíró sztárvendégek fellépéséről, helyi közösségek bemutatkozását kínáló programsorról. A fellépők mellett a gyermekeket, a családokat kedves vidámparkkomplexum, valamint a szomszédságban üzemelő kalandpark várja. Ahogy már 15 éve, a szervezők most is meghívták a többféle műfajnak, érdeklődésnek, ízlésnek megfelelő előadókat, sztárvendégeket. Így ott lesznek a hagyományápolás képviselői, a helyi és környék-

beli asszonykórusok, citerazenekarok, nemzetiségi együttesek, de bemutatják a legfiatalabbak is tánctudásukat a Főnix Tánciskola szervezésében. Az Ének iskolája múlt évi sikeres szereplője, a soltvadkerti Kurcz Szandi is színpadra lép. Nem hiányozhatnak a sztárok sem, sokak jelenlegi kedvencei Bereczki Zoltán, a Hősök, Jolly és Suzy, Kis Grófo, a halasi ér-

dekeltségű Gypo Circus, valamint a nosztalgia képviselője Szűcs Judith. A szombatot tóparti buli zárja a TBand együttes közreműködésével, a fesztivál fináléjában pedig a népszerű Csík zenekar ad 2 órás élő koncertet, ahol a hagyományos népzene mellett megszólalnak a jól ismert A szervezők széles rétegeket szó- minden vendégnek, ami kivételes slágerek átdolgozásai is: Csillag vagy rakoztatni kész, vendéghozó és ma- lehetőség a térség látogatóinak is a fecske, Most múlik pontosan… rasztaló Bor & Sajt Fesztivált kínálnak vadkerti Büdös tó közelsége miatt.


2014. június 25.

F Caramel A lovaspályán pénteken és vasárnap is szórakoztató programok várták a közönséget. A Lávakövi roadshow és a Panel-Varázs fellépõiként számos énekest, zenészt köszönthettünk Halason.

F A közönség lelkesen tapsolt

13

F Vikidál Gyula a Panel-Varázs színpadán

Hétvégi sztárparádé a lovaspályán

Az Apostol együttes és Caramel is élő koncertet adott múlt pénteken a Lávakövi roadshow kiskunhalasi állomásán. A lovaspályán felállított színpad előtt több százan csápoltak a hazai zenei élet hírességeinek. Régi slágerek mellett a legújabb szerzemények is elhangzottak. A sztárok produkciói ezzel még nem értek véget, vasárnap szintén a lovaspályán rendezték meg az első Lakótelepi Fesztivált a Civilek a Jövőért Alapítvány szerve- F Az Apostol együttes legendás slágereivel érkezett a Lávakövi roadshow helyi állomására

F Együtt énekeltek kedvenceikkel

Egy híján húsz...

Véget ért a Bibó István Gimnázium 19. tanéve. Veszelszkiné Huszárik Ildikó igazgató szokásos rövid, frappáns beszédében megköszönte a diákok és a tanárok 2013/2014-es tanévben nyújtott teljesítményét, előtte azonban a hagyományos díjak, elismerések, kitüntetések átadására került sor. Posztumusz Pro Schola-díjat ado-

magazin

mányozott a középiskola Paprikáné Miklós-Illés Edit tanárnőnek. Az elismerést fia, Paprika Donát vette át Veszelszkiné Huszárik Ildikó intézményvezetõtõl. Az Ember és természet, 2000 díjat Endre Klaudia kapta. A díjat Kiss László munkaközösség-vezető adta át.

F Attila és Berni

zésében. A helyi hagyományőrzők és művészeti együttesek mellett a hazai művészvilág ismert előadói is felléptek. A Szivárvány Bábszínház Alapítvány előadásában Vitéz László bábelőadását nézhették meg a gyerekek. A délutáni zenei parádé keretében Csengeri Attila és Gregor Bernadett lépett színpadra, de eljött Halasra a Dupla KáVé és a Los Andinos együttes is. A humor nagyágyúja, Trabarna is sziporkázott a színpadon, este Vikidál Gyula koncertje, majd tűzzsonglőr show zárta az egész napos programot. Kép-szöveg: Pozsgai Ákos

F Dupla KáVé, a mulatós mûfaj jeles képviselõi

A Dr. Szabó Miklós-díjat Kovács Viktória érdemelte ki. A díjat dr. Szabó Miklósné adta át. A Gloria Scolae Universalis kitüntető címet Schindler Regina és Tóth Tamás vehette át. A díjakat dr. Mezei János, az iskolaszék örökös elnöke adta át. A Gloria Scolae Specialis díjat Bogáromi Dávid kapta. A Gloria Scolae Artifex, Gimnastica elismerést Szabadi Beatrice érF Szabadi Beatrice, Tóth Tamás, Schindler Regina, Veszelszkiné demelte ki. Kép-szöveg: Tóth István Huszárik Ildikó, Bogáromi Dávid, Endre Klaudia, Kovács Viktória


14

kultúra

2014. Június 25.

Komolyan venni a humort Puszi, Halas! Pál Feri atya a testi és a lelki egészség szerepéről

F A mozgást fontosnak tartja, de már ritkán kerékpározik

Pál Feri atya rendszeresen járja az országot. Katolikus papként és mentálhigiénés szakemberként egyaránt találkozik az emberekkel, és szívesen elbeszélget velük, ahogy tette ezt Kiskunhalason is a közelmúltban. Azt talán kevesebben tudják róla, hogy aktívan sportolt. Már nem atletizál, de a mozgásnak fontos szerepet tulajdonít, ahogy a humornak is, amelyet komolyan kell venni, mert sokat segíthet, a jókedv forrása lehet. • Magával hozta A szorongástól az önbecsülésig című könyvét. Ez előadásának a fő témája is? • Igen, pontosan, mert az önbecsülés nagyon-nagyon fontos téma. Az életünknek szinte minden területére kihatással van az, hogy rendelkezünk-e reálisan pozitív önbecsüléssel. • Budapesten, a MOM Kulturális Központban rendszeresen vannak alkalmai. Ezek most éppen szünetelnek, de ősztől kedd esténként újra követhetőek lesznek az interneten. E fórumon inkább fiatalok követik nyomon? • Szerencsére sokan vannak fiatalok, de tulajdonképpen az előadások hallgatóinak az átlagéletkora inkább a 30 és a 40 között található. • A fontos és magvas gondolatok mellett a humor is

• Tulajdonképpen nem sportolok már. Erre a kérdésre azt mondhatom, hogy már csak mozgok, de azért elég intenzíven néha. • A lelki egészséghez fontos a testi egészség is. Ez része annak? • Része. A testi egészség egyébként valóban nagyon-nagyon sokat segít. Például egy kutatás jut eszembe. Depresszióval küzdő embereknek adták azt a feladatot, hogy rendszeresen sportoljanak és ez egyértelmű hatással volt a lelkiállapotukra. • Gondolom, az előadás és a mozgás szerepet kap a június 30-tól július 6-ig tartó sátoraljaújhelyi nyári táborukban is. Mire számíthat, aki elmegy oda? Mi lesz az újítás az előzőekhez képest? • A hely valóban új, ez most már a negyedik táborunk. Nagyon sok programot szervezünk ilyenkor. Talán aminek a legjobban örülök az az, hogy nagyon-nagyon sok önkéntes vesz részt abban, hogy maguknak, egymásnak, másoknak fontos napokat tudjanak teremteni. • Mi lesz az idei fő téma gondolatiságában? • Határok, határtalanság és min-

A humornak az az óriási áldása, hogy segít bennünket nézőpontot váltani. Segít, hogy magunkat egy kicsit kívülről is lássuk... Aki tud magán derülni, életre szóló forrását találta a jókedvnek. szerepet kap előadásain. Mit szól ahhoz, ha a stand up mûfajához hasonlítják? • A humornak nagyon nagy jelentősége van. Egyszer valaki azt mondta, hogy a humort nem veszszük elég komolyan. A humornak az az óriási áldása, hogy segít bennünket nézőpontot váltani. Segít, hogy magunkat egy kicsit kívülről is lássuk. Gyökössy Bandi bácsi, a lelki gondozás magyar atyamestere azt mondta, hogy aki tud magán derülni, életre szóló forrását találta a jókedvnek. • Korábban atléta volt. Menynyire része még életének a sport?

Thai vendég a Bibóban

F Kecskés Renáta és Theeranat Sirikulpiyarat, Mook Theeranat Sirikulpiyarat, Mook az elmúlt tanévet Kiskunhalason töltötte az AFS diákcsereprogram keretében. A thai lány a Bibó István Gimnáziumban tanult. – Szülők, család, a régi barátaim nélkül éltem itt, ami eleinte nehéz volt – mondta érdeklődésünkre. – Időközben könnyebb lett, amiben tudtak, segítettek az iskolatársaim, a fogadó család, ahol laktam – tette hozzá. Az együttműködés és szorgalma eredményre vezetett. Mook a tanév végére középfokú nyelvvizsgát tett magyarból. Nyelvtanulása szinten tartását a jövőben gyakorlófüzete és az internetes közösségi oldalon való csevegés segíti. Megkérdeztük, mi az, ami újdonság volt neki Halason. – A puszi üdvözléskor, elköszö-

néskor. Nálunk ez nem szokás, itt tanultam meg – árulta el. Mook magyar népzenét is szívesen hallgatott, tetszettek neki a népviseletek, a régies ruhák. A magyar ételek elkészítésével is közelebbről megismerkedett. – Anya megtanította neki például, hogyan kell paprikás krumplit főzni. Megkapta a receptet, otthon meglepheti vele a családját, barátait – tudtuk meg Kecskés Renátától, a fogadó család képviselőjétől, akinek mentalitására hatott Mook. – Türelemre és megfontoltságra tanított – fogalmazott a bibós diáklány. Az AFS diákcsereprogram ősszel folytatódik. A következő tanévben három diák érkezik külföldről Kiskunhalasra, a Bibó István Gimnáziumba, az AFS partneriskolájába, ahol 1996 óta vannak külföldi cserediákok. Kép, szöveg. P. L.

Lett hímzések

den, ami belefér, meg ami túl van rajta. • Ez azt jelenti, hogy a határon túlról is jönnek, miközben utal a gondolati szabadságra? • Mind a kettőt jelenti. • Kiskunhalason először van? • Sokszor jöttem-mentem már itt, de hosszabb időt még nem töltöttem nálatok. • Hamarosan, június 29-én lesz a születésnapja. Hogyan telik? • Nagyon egyszerűen. Örülök, ha Hímzések Lettországból címmel kivalaki felköszönt, de más nem szo- állítás nyílik július 4-én 17 órakor a kott történni. Csipkeházban. Az Aizkrauklei TörtéKép, szöveg: Pál László neti és Művészeti Múzeum gyűjtemé-

nyének tárlata a lett hímzés három típusát mutatja be: fehér munkákat, színes alkotásokat és a lett népviseleten megtalálható hímzéseket. Az aizkrauklei régió hímzéseit – hasonlóan Lettország többi régiójáhoznyugati technikákkal készítették. A hímzésekhez főleg házi készítésű len cérnát használtak, de pamut cérnával is dolgoztak. A kézimunkákon gyakran ábrázoltak geometriai mintákat, illetve tipikus ősi lett szimbólumokat – ezzel eltértek az európai alkotásoktól. P. L.


programkosár Ez a hét többnyire előadásokat kínál a kiskunhalasi közönségnek, bár különböző műfajúakat és eltérő helyszíneken. A szabadtéri kulturális, szabadidős rendezvények mellett meditáció és színházi produkció egyaránt szerepel a programok között. Június 26-27.

Figyeld a hangot! – tanácsolja a Kiskunhalasi Zen Kör. A városi könyvtárba ZEN meditációra várják az érdeklődőket csütörtökön este 7 órától. Aki tanít: Csong An Szunim zen szerzetes. Pénteken délelőtt 9-től délután fél 1-ig a természetben folytatódik a meditáció. Találkozó reggel fél 9-kor a könyvtár előtt. Infó: 70/2345-273. Adományokat a templom részére köszönettel elfogadnak. Június 27.

vehetnek részt a színházkedvelők. A Genéziusz társulata újra elővette és felújította a legendás komédiát, a helyi kötődésű Horváth István (képünkön) rendezésében. Június 28. A Sóstó-fürdő területén kutyás napot tartanak szombaton délután 2-től. A kutyás bemutatók mellett ebszépségverseny is lesz. Előadások hangzanak el az ivartalanításról, a chipezésről és az oltási programokról. Halasra várják Tornóczky Anitát is, az Országos Állatvédőrség Alapítvány vezetője a felelős állattartásról beszél negyed 5-tõl. Június 29. A kuláküldözés emléknapja alkalmából a Közösségek Házában tartanak megemlékezést június 29-én 17 órakor. Beszédet mond: Bányai Gábor országgyûlési képviselõ és DányiNagy Márió református lelkész. Vesztergám Miklós tárogatón játszik. Zárva: július 1-augusztus 3.

kultúra

Teátrumi berkekben történt portalanítás után visznek közönség elé Kiskunhalason egy klasszikust. A Közösségek Házában június 27-én 19 órakor mutatja be a Genéziusz Színház Brandon Thomas Charley nénje című komédiáját három felvonásban. Az előadásról és terveiről Horváth István színész-rendezőt, a társulat veze- F Horváth István színész-rendezõ nõi szerepben tőjét kérdeztük. • Beköszöntött a vakáció, a kőszínházak ilyenkor nyári szünetet tartanak, a társulatok turnéznak. Milyen volt az évad? • Hosszú, de szerencsés évadunk volt. Nehezen indult el, főként a játszóhely miatt. Bár Szegeden sok művelődési központ van, nagyon nehezen fogadnak be társulatot. Szerencsénk volt a Zero Art Caféval és az IH Rendezvényközponttal, ahol feltétlen bizalmat és segítséget nyújtottak nekünk. De nagy köszönettel tartozunk a Szegedi Miniszínháznak is, hiszen nélkülük nem lenne a

Izgalmas szerep, régi vágyam is volt, hogy kipróbáljam. És mert a csapatban én vagyok a legrondább nő.

A városi könyvtár július 1-jétől öt hétig zárva tart belső munkálatok miatt. Nyitás: augusztus 5-én 9 órakor. Olvasnivalóról tehát jó elõre Kiskunhalason, a Közösségek Há- gondoskodjanak! P. L. Charley nénjének ilyen fantasztikus zában a Charley nénje előadáson díszlete. De a nehézségek ellenére haladtunk, és dolgoztunk. Bár keveArvisura-kutatás. Az Arvisura egy sebb előadást hoztunk létre idén, ez térben és időben nagy távolságot átnem azt jelenti, hogy lustálkodtunk. fogó irodalmi mű, amely regevilágon Nagy projekt volt a Charley nénje, át mutatja be a magyarok múltját. Sájóval hosszabb ideig is tartott, mire mánok által írt és őrzött hagyomány. bemutathattuk. Számos felmerülő történelmi kérdéssel kapcsolatban fejtette ki véleméKlasszikus újragondolva nyét Born Gergely a városi könyv• Hamarosan Kiskunhalason is tárban csütörtökön tartott előadásán. vendégszerepeltek az előadásKözel 20 éve foglalkozik őstörténettel, sal. Ezt a darabot többen, többszakrálisföldrajz- és magyarságkuféleképpen vitték már színpadtatással. A művelődéstörténész szera. Mire helyezted a hangsúlyt, rint a magyar néphagyományok olyan miben újítottál rendezőként? elemekkel rendelkeznek, amivel más • Őszinte leszek, kicsit féltem az nemzetek nem. P. L. F Born Gergely kutató

15

Fotó: Nógrádi Claudia

2014. június 25.

A komédia új íze Charley nénje új köntösben

elején. Három felvonásos, csúnya komédia, nehéz munka, de a társulat nagyon jól megbirkózott a feladattal, rengeteget köszönhetek nekik. Mi eleve az eredeti színdarabot vettük elő. Egy régi, 1927-es újság fénymásolatát. Ezzel kezdtünk dolgozni. Aztán szépen, lassan formálódott, és a kész szövegkönyvet begépeltük. Addigra már a dalszövegek egy része készen volt, melyet Hajdú Róberttel és Kun Áronnal írtunk. Mert a régi darabban nem voltak dalok, azokat Szenes Iván és Aldobolyi-Nagy György írták hozzá. És hogy miért az új dalok? Mert izgalmas feladatnak tűnt, és mert próbáltam többet mutatni a kapcsolatokról a vígjátékban. Néhány szereplő kissé más, mint a klasszikus feldolgozásokban, ez egy új ízt ad ennek a poros, ám korántsem elavult darabnak. • Kit alakítasz a vígjátékban? Hogy érzed magad e figura bőrében? • Lord Frank Bebberley-t játszom, aki akarata ellenére belekeveredik az egész cifra komédiába. Izgalmas szerep, és régi vágyam is volt, hogy kipróbáljam. (És mert a csapatban én vagyok a legrondább nő.) Persze, a próbafolyamat rengeteg humoros pillanatot hozott. Negyvenötös méretű női cipőt találni nem egyszerű, Szegeden sem, de végül Halason találtam. És mivel magas sarkú, abban

meg is kell tanulni járni, sőt, táncolni is. De komolyra fordítva a szót, élvezem, nagy ösztönzést jelent a sikere, és főként a társulat miatt. Jó csapatban, ahol mindenki egy kicsit őrült, jó dolgozni. Halasról a Várjátékokra • Mióta játsszátok az előadást? Hanyadik állomás Kiskunhalas? • A bemutató 2014. február 20án volt Szegeden. Azóta játszottuk Pusztaszabolcson és Nagyszénáson is, június 20-án Vasváron, egy nemzetközi fesztivál keretein belül. Kiskunhalas után Ebesre visszük, majd július 10-én a Szegedi Várjátékokon is megmutatjuk a darabot az érdeklődőknek. • Milyen tervekkel készülsz a következő szezonra? Lesz új utazó darab? • Tervek vannak, főként kevés szereplős kamaradarabok, különböző műfajban. Szerencsére, már a nyáron el tudunk kezdeni felkészülni a következő évadra. Hogy milyen darabok lesznek? Nehéz lenne címekkel dobálózni, hiszen tervek egyelőre, de a társadalomkritikus vígjátéktól a zenés tragédián át a pszicho-horror is szóba került. Utóbbinak az érdekessége, hogy a darab most íródik számunkra. Hogy mi lesz belőle? Az a jövő zenéje. Utazni pedig bármivel lehet, és szeretnénk is. Pál László


16

hirdetés

Kiskunhalasi székhelyű autókereskedés értékesítői munkakörbe munkatársat keres. Feltételek: középfokú végzettség, autóértékesítői szakmai gyakorlat, B kategóriás jogosítvány, Word, Excel felhasználói szintű ismeret, idegennyelv-ismeret előny. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal, a juhasztibor@ kbautoteam.hu email címen. A-1580 Jó kommunikációs készséggel, „B”-s jogosítvánnyal és vezetési rutinnal rendelkező munkatársat keresek, vidéki munkavégzéssel asszisztensi munkakörbe! Jó fizetési lehetőséggel! Tel.: 06 20/467-28-70 (délutáni órákban) A-1623 Soltvadkerti műanyagüzembe dolgozni akaró munkaerőt keresünk. Jelentkezni önéletrajzzal: muanyagmunka@gmail.com. A-1638 Mezőgazdasági gépszerelőt keresünk. Előny a szakirányú végzettség. Feladatok: új gépek beüzemelése, új és használt gépek szervizelése, javítása, a javítások dokumentálása. Elvárások: legalább B kategóriás jogosítvány, szakmai tapasztalat. Fényképes önéletrajzokat a munkaugy@bicsak.hu címre várjuk. A-1665 Mezőgazdasági gépeket ismerő számítógépes ismeretekkel rendelkező bolti eladót keresünk mezőgazdasági alkatrészboltba. Fényképes önéletrajzokat a munkaugy@ bicsak.hu címre várjuk. A-1666 Nemzetközi gépkocsivezetőt keresünk. Jelentkezni személyesen, Átlós út 31-33. Tel.: 06 30/913-55-01 A-1667 Értékesítőket felveszünk jó kommunikációs készséggel, irodai munkára! Kiemelt fizetés! Jelentkezni személyesen: CAR-TEX Halas Kft. Kiskunhalas, Szénás u. 15. A-1668 Recepciós-titkárnő munkára, jó kommunikációs készséggel rendelkező jelentkezőket felveszünk! Jelentkezni személyesen: CAR-TEX Halas Kft. Kiskunhalas, Szénás u. 15. A-1669 A hamarosan nyíló Malom Csárdába kiemelt bérezés mellett keresünk pincéreket és szakácsokat. Tel.: 06 70/374-78-51 A-1685 Szakmai gyakorlattal rendelkező gépi kötőt felveszek. Tel.: 06 20/886-12-70 A-1686 Fogtechnikai laborba kisegítő munkatársat keresünk. Előny: jó kézügyesség, számítógépes ismeret. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a halasmunka@gmail.com címen. A-1687 Nemzetközibe kamionsofőröket keresünk. Tel.: 06 70/330-89-70 A-1688

Anyakönyvi hírek Születtek: Bor Klaudia Lilla (Tóth Kornélia) Kiskunhalas, Perneki Lili (Dr. Hegyesi Adrienn) Kiskunhalas, Horváth Enikő Kinga (Fődi Szilvia) Balotaszállás, Kanyuk Bálint (Balog Renáta) Kiskunhalas, Jó-Molnár Jázmin (Jó Bernadett) Kiskunhalas Házasságot kötöttek: Maczkó Győző és Torma Renáta, Huszka Norbert és Ruzsányi Gabriella, Török Tamás és Bene Renáta Elhunytak: Dusnoki Józsefné Vásárhelyi Etelka (Kisszállás), Gáspár Ferenc (Kiskunhalas), Borbás Margit Ágnes (Kiskunhalas), Szabó Elek (Kiskunhalas), Svéda Balázs (Kiskunhalas), Martonosi Gézáné Miklós-Balog Margit (Kiskunhalas), Kováts Lászlóné Vincze Erzsébet (Balotaszállás), Pál Istvánné Temesvári Verona (Kiskunhalas), Gila Józsefné Bodnár Edit (Pirtó)

2014. június 25. Az ExtractumPharma Zrt. kunfehértói gyógyszergyára diplomás munkatársat keres minőségbiztosítási munkakörbe! Jelentkezési feltételek: gyógyszerészi végzettség, társalgási szintű, szóbeli és írásbeli angolnyelv-tudás. Önéletrajzokat a boroczia@expharma.hu email címre kérjük elküldeni! A-1689 Corso Verona gyorsétterembe pizzaszakácsot felveszünk. Jelentkezni személyesen az étteremben. A-1690 Lakatosokat keresek vidéki munkára. Tel.: 06 30/436-41-54 A-1691 Modellezőszabász munkatársat keresünk női munkaruházati termékek gyártásához, kiskunhalasi munkavégzéssel. Elvárások: szakirányú képesítés, számítógépes ismeretek. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal: halastext@gmail.com. A-1662 A Holla Baromfi Kft. lakatos szakmunkás dolgozót keres felvételre azonnali belépéssel. Tel.: 06 70/451-50-13 (munkaidőben 8-16) A-1692 Jó kommunikációs képességgel rendelkező telefonos szervezőket keresünk főállásba. Tel.: 06 70/425-12-36 (H-P 9-17-ig) A-1636 Munkatársat keresünk marketinges feladatok ellátására, Office programjaiban való jártasság szükséges. Bemutatkozó levelet a vektormarket@gmail.com címre várjuk. A-1693 Dolgoznék. Tel.: 06 20/34-35-485 A-1673 Kiskunhalasi ékszerüzletbe szakképzett eladót keresünk. Tel.: 06 20/95-51-476 A-1694 Élelmiszerboltba, részmunkaidős eladót keresek. Tel.: 06 20/544-16-01 A-1695 Raktárak, irodák bérelhetők a volt a Levi’s területén. Már 300 Ft +áfa/m2/hó ártól. Tel.: 06 20/92-70-946 A-1285 Munkásszálló kiadó. Tel.: 06 20/483-09-96 A-1286 Új családi ház nagyon kedvező rezsiköltséggel albérletbe kiadó. foldisanyi68@ gmail.com A-1696 Garázs kiadó a Kuruc téren. Tel.: 06 70/665-80-56 A-1697

Komfort nélküli kis ház körüli munkáért Tel.: 06 70/336-90-28

tanya akár is kiadó. A-1698

Családi ház kiadó. Tel.: 06 30/30-37-374

A-1702

Árpa, búza, tritikálé, takarmánybúza, rozs, zab felvásárlás Kiskunhalas és környékéről, Kiskunhalasra beszállítva. Tel.: 06 77/521-820 A-1678 Körbálás fűszéna eladó nagy tételben is! Tel.: 06 30/498-21-45 A-1699 Meggy eladó, szedd Tel.: 06 20/325-22-56

magad is! A-1700

Szedd magad a meggyet Halason! Tel.: 06 77/422-799, 06 30/359-16-86 (esti órákban) A-1701 Ház eladó, Ág u. 9. Tel.: 06 20/97-65-168

A-1357

Pozsony utcában lakás eladó. Tel.: 06 77/424-063

A-1630

Belvárosban I. emeleti 2 szobás lakás eladó. Tel.: 06 20/97-04-383 A-1646 Hobbi eladó. Szerszámos, víz, villany van. Tel.: 06 30/60-40-558 A-1651 A tízemeletesben felújított lakás eladó. Tel.: 06 70/44-33-536 A-1681 Felsővárosban 3 szobás családi ház eladó. Tel.: 06 70/549-09-82 A-1684 Kiskunhalason a Kölcsey utcában 597 m2-es építési telek eladó. Tel.: 06 20/982-61-68 A-1703 Belvárosban családi ház reális áron eladó. Tel.: 06 30/999-81-88 A-1704 Veterán Mercedes esküvőre kiadó! Tel.: 06 20/483-09-96 A-1636 www.lcd-tv-monitor-szerviz.hu Tel.: 06 30/626-10-21

A-1653


2014. június 25. Nézze digitálisan jó minõségben a HALAS TV-t

MÛSORAJÁNLATUNK:

Június 18. szerda 00:00 Képújság 07:00 Híradó/kedd (ism.) 07:30 Sport Magazin (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Sport Magazin (ism.) 12:30 Híradó/kedd (ism.) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/szerda 19:20 Napi Mozaik 19:30 Beszéljünk róla 20:00 Híradó/szerda (ism.) 20:20 Napi Mozaik (ism.) 20:30 Beszéljünk róla (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/szerda (ism.) 22:20 Napi Mozaik (ism.) 22:30 Beszéljünk róla (ism.) 23:00 Képújság Június 19. csütörtök 00:00 Képújság 07:00 Híradó/szerda (ism.) 07:20 Napi Mozaik (ism.) 07:30 Beszéljünk róla (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Beszéljünk róla (ism.) 12:30 Híradó/szerda (ism.) 12:50 Napi Mozaik (ism.) 13:00 Képújság 19:00 Híradó/csütörtök 19:20 Zöld Percek 19:30 Kultúrkép – kulturális magazin 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:30 Kultúrkép – kulturális magazin (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/csütörtök (ism.) 23:00 Kultúrkép – kulturális magazin (ism.) 23:30 Képújság Június 20. péntek 00:00 Képújság 07:00 Híradó/csütörtök (ism.)

07:30 Kultúrkép – kulturális magazin (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Kultúrkép – kulturális magazin (ism.) 12:30 Híradó/csütörtök (ism.) 13:00 Képújság 17:55 Műsorajánló 18:00 PONT – ifjúsági magazin (12) 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/péntek 19:20 Gyermeksarok 19:30 10 éve történt (ism.) 20:00 Híradó/péntek (ism.) 20:20 Gyermeksarok (ism.) 20:30 10 éve történt (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/péntek (ism.) 22:30 10 éve történt (ism.) 23:00 PONT – ifjúsági magazin (12) 00:00 Képújság Június 21. szombat 00:00 Képújság 08:00 Híradó/péntek (ism.) 08:30 Kultúrkép (ism.) 09:00 Képújság 12:00 10 éve történt (ism.) 12:30 Híradó/péntek (ism.) 13:00 Képújság 17:20 Napi Mozaikok, Gyermeksarok (ism.) 18:00 PONT – ifjúsági magazin (12) 19:00 Sport Magazin (ism.) 19:30 Kultúrkép – kulturális magazin (ism.) 20:00 10 éve történt (ism.) 20:30 Beszéljünk róla (ism.) 21:00 Képújság Június 22. vasárnap 00:00 Képújság 15:30 Esélyes – esélyegyenlőségi magazin 16:00 Megyei Krónika (ism.) 16:30 Sport Magazin (ism.) 17:00 Kultúrkép – magazin (ism.) 17:30 10 éve történt (ism.) 18:00 Beszéljünk róla (ism.)

18:30 Híradó/hétfő (ism.) 19:00 Híradó/kedd  (ism.) 19:30 Híradó/szerda  (ism.) 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:30 Híradó/péntek (ism.) 21:00 Képújság Június 30. hétfő 00:00 Képújság 07:00 PONT – ifjúsági magazin (12) 08:00 Képújság 12:00 PONT – ifjúsági magazin (12) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/hétfő 19:20 Napi Mozaik 19:30 10 éve történt 20:00 Híradó/hétfő (ism.) 20:20 Napi Mozaik (ism.) 20:30 10 éve történt (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/hétfő (ism.) 22:20 Napi Mozaik (ism.) 22:30 10 éve történt (ism.) 23:00 Képújság Július 1. kedd 00:00 Képújság 07:00 Híradó/hétfő (ism.) 07:20 Napi Mozaik (ism.) 07:30 10 éve történt (ism.) 08.00 Képújság 12:00 10 éve történt (ism.) 12:30 Híradó/hétfő (ism.) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/kedd 19:20 Napi Mozaik 19:30 Sport Magazin 20:00 Híradó/kedd (ism.) 20:20 Napi Mozaik (ism.) 20:30 Sport Magazin (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/kedd (ism.) 22:30 Sport Magazin (ism.) 23:00 Képújság online műsorújság www.halasmedia.hu A mûsorváltozás jogát fenntartjuk.

HIRDETÉS

17


18

sport

2014. Június 25.

innen  onnan Masters

Kiskunhalasi és bácsalmási szereplője is volt a Masters Kézilabba Európa-bajnokságnak, amelyet a nemzetközi szövetség rendezett Prágában. Halast Szipán Sándor, Almást Prókai Károly képviselte a nívós mezőnyben. Érdekesség, hogy a magyar csapatok zöme rendszeres résztvevője a hagyományos halasi Öregfiúk Kupának, több játékos is ott lehetett Európa legjobbjai között.

Kispálya

Véget ért a város műfüves kispályás labdarúgó-bajnokság tavaszi sorozata. A győztes 35 ponttal a Kis-Itália volt, megelőzte a 31 pontos Laza FC és a 28 pontos Drazsé csapatát. A negyedik helyen a Szivacs végzett (25 pont), ötödik a Top-ÁrBácskaagrár (22 pont), hatodik a Filantrop (12 pont), hetedik a Halaspack (6 pont) és nyolcadik a Valkom Pékség pont nélkül. A gólkirályi címet Török András (Kis-Itália) 18 találattal szerezte meg. A legjobb kapusnak Feketű Norbertet (Drazsé), a legjobb játékosnak pedig Kárász Zsoltot (Laza FC) választották.

Lovasnapok

Két nap alatt két rangos lovasversenyt rendez majd Kiskunhalas. Rózsahegyi Róbert, a Lovasbandérium elnöke érdeklődésünkre elmondta, hogy szombaton egy B-kategóriás országos bajnokságot láthatnak a kilátogató nézők. Másnap, a Póni Szövetség bajnokságát nézhetik meg az érdeklődõk. Mindkét napra a belépés díjtalan. Az is kiderült, hogy augusztusban egy rangos championatus versenynek lesz a halasi lovarda a házigazdája.

Apa-fia foci

Ötödik alkalommal rendezi meg a Kiskunhalasi Szilády RFC a hagyományos Apa-Fiú Focikupát a városi sportpályán. Szombaton sajátos szabályok mellett csapnak majd össze a nevezők, hogy a végén győztest hirdessenek. Az RFC egyébként ezzel a programmal zárja az idei versenyszezont. (jl)

F Pályán volt az utánpótlás

Virág István emlékére

Három korosztályban közel másfél száz gyermek lépett pályára a tizenegyedik alkalommal megrendezett Virág István Kupán. A kiváló edző emléke előtt adózva nemcsak az utánpótlás, de az egykori NB II-es és NB III-as bajnokcsapat is szerelést öltött.

lők és szakemberek kiváló játékot, sok gólt láthattak. A legfiatalabb, U9-es korosztályban a Szilády RFC nyert a Kecel, a Solt, a Kiskunhalasi FC és a Balota előtt. A legIdeális labdarúgóidő várta a tizen- A-játéktéren kialakított három pá- jobb kapus Gilányi Áron (Szilády) négy csapatot, amelyek a megújult lyán szerepeltek. A kilátogató szü- volt, a torna válogatottjába halasi-

ként Vincze Bence és Vincze Ádám került. Az U12-es korcsoportban kiskunfélegyházi siker született, megelőzve a Szilády, a Solt, a Kiskunhalasi FC és a Balota csapatát. A torna válogatottjába a halasiak közül Teremi Dániel, Simon-Jójárt Roland került. Az U14-et a Kiskunhalasi Szilády RFC nyerte meg a Balota, a Kelebia és a Kiskunhalasi FC-t megelőzve. A gólkirály Papp Dominik (Szilády RFC) volt. A válogatottba Kiskunhalasról Angeli Tamás, Keresztúri Márk, Lávai Márton került. A kupát és az érmeket Virág István fia adta át Faddi Jánossal, a Kiskunhalasi FC elnökével közösen. A tornát követően pályára léptek az egykori Virág-tanítványok is, az NB II-es és NB III-as bajnokságot nyert csapat tagjai. Az ellenfél soraiban volt NB-s labdarúgók, többek között Bárányos Zsolt, Hamar István, Tóth Iván szerepeltek. Látványos, jó, gólgazdag meccset játszottak a csapatok a kilátogató nézők nem kis örömére. Kép-szöveg: JL

Reményt keltő „delfinek”

A nagyok előző heti remeklése után a mostani hétvégén a legkisebbek mérették meg magukat a Kiskunhalasi Úszó- és Gyógyúszó Egyesület versenyzői közül. Az Országos Delfintalálkozót követően van okunk a bizakodásra.

Budapesten, a „Csasziban”, a Császár-Komjádi Uszodában rendezték meg a 9-10 éves úszók számára kiírt Országos Delfintalálkozót. A Kiskunhalasi Úszó- és Gyógyúszó Egyesületet ezúttal a legkisebbek képviselték Grigorov Leila irányításával. Kiss Virág, Barna Rozina, Christ Izabella és Pajor Lili versenyzett halasi

színekben, mégpedig meggyőző teljesítménynyel. A lányok összesen harminckét alkalommal álltak rajtkőre a két nap alatt. Ötven-, százméteres távokon, valamint 4x50 méteres vegyes váltóban vállalták a megméretést. Mint megtudtuk: az edző különösen elégedett volt Rozina és Lili versenyzésével, ők egyébként sokat tudtak javítani egyéni legjobb időeredményeiken. Megtudtuk azt is, hogy Virág és Iza is szépen teljesített. – Az állandó helyhiánynak köszönhetően az országos mezőnyben van még hova fejlődni, így a vakáció alatt újult erővel csapnak majd a hullá- F Christ Izabella, Kiss Virág, Pajor Lili mok közé a lányok – szólt az értékelés. JL és Barna Rozina Grigorov Leila edzővel


2014. június 25.

Gépfelkelés

A KAC-ból indultak

Ismét meghódították Kiskunhalast a veteránok, akik Kántor András emlékére immáron huszonegyedik alkalommal gyűltek össze. Több mint száz autó- és motorcsoda vonzott tömegeket a halasi főtérre. A gépfelkelés beteljesedett, a siker pedig nem maradt el.

F A Volga családi örökség

A múlt hétvégén lebonyolított Budapest Nemzetközi Nyílt Felnőtt Bajnokság – Schulek Ágoston Emlékversenyen négy – nevelőegyesületét tekintve városunkhoz kötendő – volt kiskunhalasi atléta is remekül szerepelt.

la után a család folytatta az örökséget. Nem véletlen, hogy a két F Két keréken, magasan lehetett büszke a találkozóra Fejes Ferenc, a halasi egyesület elnöke és Horváth Csaba titkár, akik segítőikkel éjt-nappallá téve dolgoztak azért, hogy mindenki jól érezze magát. A nap is rájuk sütött ezen a délelőttön, több százan nézték meg a krómon, nikkelen, acélon pihenő fényeket. Álmodoztak, visszarepültek az időben, a gép forgott, az alkotó pedig pihent. Kiskunhalas ismét jó házigazdája volt a hagyományos gépfelkelésnek. Kép-szöveg: JL

F A világon kettő van belőle unoka keni-vágja, hogy mit kellett tudni a szép kék Volgáról. Joggal

F Kis gyerek, nagy traktor

Fotó: Greguss Viktor

Strandkéziünnep Ilyen még nem volt: a Kiskunhalasi UKSC remek kezdeményezést indított útjára a hétvégén Soltvadkerten, ahol az első KU-PI Kupáért küzdhetett meg hat lányés tíz strandkézilabda-csapat. A sportág nagyon népszerű országszerte, de eddig körzetünk kima-

19

innen  onnan

A veteránok jöttek, láttak, gyõztek

Hogy milyen szép tud lenni egy 1938-ban gyártott angol jármű, amelyből ráadásul két darab létezik a világon, azt is láthattuk vasárnap délelőtt a halasi főtéren. A kecses példány szépen és méltóságteljesen gördült be a mozi elé, egyből tízen állták körbe. A tulajdonos, Sütő János pedig büszkén mesélt kedvencéről. Merthogy a több mint száz géphez legalább ezer történet társul. A gyártásról, a felújításról, azokról a legendás körülményekről, ahogyan éppen a tulajdonos megszerezte valahonnan a hőn áhított motort vagy autót. Aztán itt voltak Nagy Sanyiék, akik hagyományt ápoltak és folytattak. Sanyi apósa, Hadfi Ferenc közismert gyűjtő volt, tavalyi halá-

Sport

radt belőle. A régió első ilyen jellegű tornájáért nagyon sokat tett Demeter Ádám, Nagy Gábor és az UKSC edzője, Paic Róbert. Az esemény rangját emelte, hogy megjelent Kun István, a megyei szövetség frissen megválasztott elnöke is. A résztvevők szuperlatívuszokban szóltak a kupáról, a kiváló időjárás, a remek szervezés, a pazar hangulat azt eredményezte, hogy egészen biztosan lesz még folytatás. JL

Bár már volt „anyaegyesületükből”, a Kiskunhalasi Atlétikai Clubból eligazoltak, sikeres szereplésükkel még ma is jó fényt vetnek rá, s közvetve városunkra is. Négy atlétáról van szó, akik az Ikarus Pályán, egy hete lezajlott Budapest Nemzetközi Nyílt Felnőtt Bajnokság keretében megrendezett Schulek Ágoston Emlékversenyen rajthoz álltak. A viadal színvonalát jól mutatja, hogy a közel ezer nevező között, a magyar elit jelentős számú képviselőjét felvonultatta. Az Ifjúsági Ligában a nemzetközi élvonalba tartozó Halász Bence súlylökésben, kalapács- és diszkoszvetésben győzött meggyőző fölénnyel. Az 5 kilós súlygolyót 16,77 m-re, a kalapácsot 82,90 m-re, a diszkoszt (1,75 kg) 47,78 m-re küldte a Dobó SE tehetséges képviselője. A 2000-es születésű Jerémiás Donát 300 méteres síkfutásban indult az Ikarus BSE színeiben és kemény küzdelemben a második helyezést szerezte meg. UTE-s ellenfele csupán mindössze 0,34 másodpercet bírt „ráverni”. Váradi Krisztina a kecskeméti KARC versenyzőjeként lépett súlylökésben dobókörbe, és a női Szuper Liga előkelő harmadik helyezésével zárt – 14,07 méteres eredményével. A 4 kilós súlygolyóval 13 centiméter döntött a második helyezett javára. A győztes világklasszis, brazil Keely Medlioros 16,06 m-t dobott, „alulmúlva” önmagát, hiszen 17,28 métert tud! Krisztina klubtársa, a kecskeméti Piarista Gimnáziumban most érettségizett Kollarics Attila a középtáv 400 méterén jeleskedett, a 34 felnőtt férfi mezőnyében 18. lett, 51,76 mp-s – edzője szerint is elismerésre méltó – időeredménnyel. Vass Katalin


2014. június 25.

Szúnyog van, irtás nincs Az enyhe tél, a korán jött tavasz, és a nagy esőzések miatt az idei nyáron a szokásosnál is több a szúnyog Halason is, de idén sem jut túl sok pénz az önkormányzat költségvetésében a gyérítésükre.

F Bányai Gábor (középen), Losonczy László (balról) és Faddi János avatott

Tízmilliós pályaavató

Szinte bizonyos, hogy hamarosan folytatódhat majd a városi sportpálya felújítása. Többek között ez is elhangzott azon az avatón, amelyen a megújult A-játékteret adták át.

szereltek fel és modern kazánt kapott az öltözőépület. Az A-játéktér egyes részein kicserélték a gyeptéglákat és automata öntözőrendszert kapott. Az ünnepélyes avatáson Bányai Gábor országgyűlési képviselő örömét fejezte ki, hogy Közel tízmillió forintból újult meg ekkora beruházás meg tudott vaa városi sportpálya négy évtize- lósulni. A politikus jelezte, hogy a des létesítménye. Új nyílászárókat vállalkozók társaságiadó-hozzá-

járulásaiból újabb fejlesztésekre lesz lehetőség. Ugyanezt erősítette meg Losonczy László, a labdarúgó szövetség megyei igazgatója is. Nemcsak a Kiskunhalasi FC, hanem a Szilády RFC is pályázik majd ilyen forrásokra, van remény, hogy egyre jobb feltételek teremtődnek majd a halasi fociban. Kép, szöveg: JL

rita ízvarázslata

Fotó: Szőri Attila

A szúnyogok jó része nem pusztult el, mint máskor, amikor a fagyos napok megtizedelik az állományt. Ha pedig marad az elmúlt időszakban tapasztalt csapadékos, meleg idő, akkor most is számíthatunk a vérszívók további elszaporodására. Más településeken már áprilisban elvégzik az első szúnyogirtást, és ha kell, megismétlik még kétszer, háromszor. Halason az idén még nem volt szúnyogirtás, és a tavalyi esztendőhöz hasonlóan most sem fogják túlzásba vinni. A költségvetésben erre a célra nincs elkülönített keret, egy vegyszeres irtás hozzávetőleg 450 ezer forintba kerül, tudtuk meg a városi főkertésztől. Matos Andrea elmondta, ha szükségessé válik a vérszívók gyérítése, lesz rá anyagi fedezet, de szerinte még nem éri el a szúnyogok száma azt a kritikus mértéket, hogy irtani kelljen őket. Ha az óránkénti csípésszám meghaladja a százat, akkor szokták elrendelni a kémiai irtást. Hazánkban a csípőszúnyogoknak kilenc-tíz fajtája honos. A nálunk régóta ismert szúnyogfajták ugyanakkor a szakemberek szerint egyre északabbra költöznek, míg hozzánk a déli egyedek érkeznek. Ezek csípése jóval komolyabb bőrreakciókat vált ki, és egyre csúnyább betegségeket terjesztenek. A Magyar Madártani Egyesület azonban a kémiai gyérítés helyett inkább a fizikai és biológiai védekezést javasolja, vagyis a szúnyogháló, ultrahangos készülékek, az ereszcsatornák, vízelvezető árkok tisztítását. Emellett létezik biológiai irtás is: olyan baktériumfaj, ami kizárólag a szúnyoglárvákra nézve halálos. Ám ez a módszer nem olyan egyszerű, mint a kémiai szereké. Pontosan ismerni kell az adott területen előforduló pangó vizeket, az előforduló szúnyogfajokat, a lárvák fejlettségi állapotát, így a legtöbb önkormányzat nem bíbelődik vele, hiába volna hosszú távon biztonságosabb és még gazdaságosabb is – vélik a madárszakértők. (pá)

Könnyed nyári vacsi. A piacon és az üzletekben lépten-nyomon friss spárgával találkozhatunk. Ha egy könnyed nyáresti vacsorára vágyunk, egy kis tojás segítségével készíthetünk a friss zöldségből egy

ízletes salátát is. Hozzávalók: 70 dkg spárga, 2 db keményre főzött tojás, 4 db retek, 4 szál újhagyma, 2 evőkanál fehérborecet, 3 evőkanál olívaolaj, 2 evőkanál aprított petrezselyem, ízlés szerint tenge-

ri só és bors. A spárgát megtisztítjuk, majd apró darabokra vágva enyhén sós vízben 10-15 perc alatt készre főzzük. A tojást, a retket, az újhagymát apró darabokra vágjuk, majd a lecsöpögtetett spárgához adjuk. Az olívaolajat elkeverjük a fehérborecettel, ízesítjük sóval és borssal, majd az elkészült öntettel meglocsoljuk a salátánkat. Óvatosan összeforgatjuk, megszórjuk a felaprított petrezselyemmel és már tálalhatjuk is. Ha elkészítette, ossza meg velem tapasztalatait az attila@halasmedia.hu címen! Rita asszony

mozaik

20

Fordulat-ok. A halasi valóság meszsze nem azonos azzal, amiről a halasi sajtó hírt ad. Magyarország és a világ valósága sem azonos a hazai és világsajtó jelentéseivel. És tovább: az emberiség egész történelme sem azonos azzal, ami a törvénykönyvekből kiolvasható. A felvilágosodás például megvolt vagy 300 évvel ezelőtt, de még sem mondhatjuk, hogy úgy gondolkozik az emberiség (még az európai tömegek sem!), mint az 1700-as évek elejének filozófusai. A felvilágosodás zászlóvivői – csak zászlóvivők voltak, és igen kevesen mentek velük. Olyan, hogy a polgár egyenlő a királlyal, hogy legyek testvéries a másik emberrel, hogy minden ember szabad – ez olyan gondolkodásmód, amit még ma sem igen vesz be az átlagember gyomra, nemhogy akkor, amikor még uralkodók, merev erkölcsi szabályok és kikezdhetetlen egyházi főméltóságok osztották a törvényt és az igét a kevés polgárnak és a tömegnyi jobbágynak. Azóta hivatalosan elterjedt a demokrácia – de elsősorban továbbra is csak a törikönyvek, a hivatalos jelentések és a sajtó szerint. A valóságban, elég csak a hivatalosan rendszerváltott Magyarországon körülnézni, ma is féldespotikus, félfeudális viszonyok vannak. Az emberek tömegeinek a gondolkodása ma sem a szabadságról, az egyenlőségről szól, hanem az érdekkijárásról, a politikai-hatalmi tekintélytiszteletről és a testvérharcról… Közben viszont azt is látjuk, hogy újabb kulturális fordulat van kibontakozóban – egy szellemi, ha úgy tetszik: spirituális elmozdulás, ébredés. Korai állapotban van, így elég komolytalan hangzik. Ám ettől még tény: a 60-as évek óta éledőben van a modern világ versengő, anyagias, fogyasztói és ateista szemléletét elutasító, meghaladó szemlélet. Nem egyházias, nem vallásos – sokkal inkább lelki és szellemi, azaz pszichológiai és istenkereső. Ma ez talán ugyanúgy nevetségesen és bizarrul hangzik, mint 300 éve emberi jogokról beszélni. És ugyanolyan kevesen is vannak azok, akik hisznek a fordulatban; továbbá a sajtó és a hivatalos világ ugyanúgy nem vesz róla tudomást, mint a korábbi szellemi fordulatok idején. Úgyhogy van remény…:) k-out

XXVIII. évf. 26. szám 2014. június 25.  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you