Page 1

Fény és szerelem Még a végén Milliárdokat a rejtelmes csak feltámad és ellentéteket nyári éjjelen a termálfürdő?! fúj a szél Pikáns, rejtelmes és varázslatos – sosem látott estély június 20-án Sóstón, Szent Iván éjjelén

Miután jól elbaltázták a helyzetét a (közel)múltban, most akár egy zsák pénz is leeshet fejlesztésre

Több halasi munkát akarnak a kiskunhalasi építészek, bár nem mindenki elégedetlen

Kiskunhalas és környéke közéleti hetilapja • Alapítva: 1987-ben

5 percenként 6 szabálytalanság a zebrákon Befejeződik a történelmi kórházfejlesztés Életveszélyes költöztetés Hosszú távra találjuk ki! Rostás is rendre tanítaná a cigányokat

2014. június 4. • XXVIII. évfolyam 23. szám•Ára: 165 Ft

Rémán Éva: ami átitatja az életem

fotó: pozsgai ákos

Kegyetlen ütés

Megrázó dráma a fehértói diszkó-szezonnyitón: túléli-e épségben az ártatlan fiatal a vadember ökölcsapását?
LAPZÁRTA 2014. június 4.

Zene, tánc, A nemzeti összetartozás napja képzőművészetek

– Alapítványunk egyik kurátora minden egyes alkalommal elmondja, hogy a sikeres gyermekei mennyit köszönhetnek annak, hogy zenét tanultak – fogalmazott Ulakcsainé Lovas Jolán. Az alapfokú művészetoktatási intézmény igazgatója azt mondja, az elmúlt hetekben komoly előkészületek folytak a felvételik kapcsán. Húsz óvodás csoportot fogadtak, amelyek megismerkedhettek az intézményben folyó oktatással és ki is próbálhatták a hangszereket. A helyi általános iskolákban is tartottak toborzókat, a hangulat kedvéért pedig még egy fúvószenekar is felvonult. Persze az iskola életében nemcsak a zeneoktatás játszik fontos szerepet. Kovács Ibolya igazgatóhelyettes hozzátette: a közelmúltban tehetségpont lett az intézmény. Ennek köszönhetően egy összművészeti képességfelmérést végeztek a Bóbita Óvoda hat csoportjában. Ennek eredményeit éppen a héten értékelik és ezt meg is osztják a szülőkkel.

Fotó: Pozsgai Ákos

Felvételiztetett az alapfokú művészetoktatási intézmény. Ulakcsainé Lovas Jolán igazgatónő elmondta, hogy hetek óta a nagy esemény lázában égnek.

A nemzeti összetartozás napja az ahol magyar népdalok hangzanak közreműködésével. Az ünnepség 1920-as trianoni békeszerződés el az elszakított országrészekből. végén koszorúkat és virágokat aláírásának évfordulója. A progra- A zászlófelvonást követően em- helyeznek el. A Végh-kúriában Ez a teszt megmutatja, hogy az adott mokat június 4-én 16.30-kor tart- lékező műsor kezdődik a Bibó Ist- 17.30-kor Trianoni képeslapok P. L. óvodásnak milyen területtel érde- ják az Országzászló emlékműnél, ván Gimnázium diákjai és tanárai címmel nyílik kiállítás. mes behatóbban foglalkozni. Kovács Ibolya szerint nagyon sok tehetséges gyermek mutatta már meg kivételes képességét. Többen már jelezték is, hogy szeretnének zenét, képzőművészetet vagy táncot tanulni. Ulakcsainé Lovas Jolán azt is elmondta, hogy már a gyermeknapi rendezvényen is a közelgő felvételikre készültek. Standjukon a kicsik kipróbálhatták a hangszereket, többen többször vissza is mentek. Ezt jó jelnek tartja az igazgatónő, aki szerint az intézménye is megküzd a konkurenciaharccal. Annyi sportág és egyéb lehetőség vár a gyerekekre, hogy nehéz a választás. Ennek ellenére a helyi művészetoktatás népszerű és a több évtizedes tradíció, kifogástalan oktató-, nevelőmunka meghozza eredményét. – Halason még mindig nagyon sokan vannak, akik fontosnak tartják a zenei és a művésze- F Hangszerbemutatót tartottak és dalokat tanítottak a legendás együttes tagjai ti nevelést – fogalmazott az igazgatónő. A felvételik éppen lapzártánk idején zajlanak, de természetesen bármikor szívesen fogadják az érdeklődőket. Jáger L. Rendhagyó ének-zeneóra mol- ipari cég támogatásával évente fontos a folyamatos zenei neban, lüktető táncmuzsika – ezt ötven-hatvan alkalommal. Vá- velés. A zenészek hangszerkínálta a Muzsikás együttes rosunkban ezúttal a Vári Sza- bemutatókat tartottak, meghétfői halasi vendégszereplése- bó- és a Kertvárosi-iskolában ismertették a diákokat dalok kor. A legendás zenekar több, találkoztak a gyerekekkel. Ha- történetével, majd közös énekmint egy évtizede járja az or- mar Dániel a zenekar képvi- lésre, csujogatásra és mulatoszágot és folytat kultúrmissziós seletében többek között arról zásra hívták a fiatalokat lüktető tevékenységet az ország okta- beszélt a Halasmédiának adott táncmuzsika mellett. tási intézményeiben egy olaj- nyilatkozatában, hogy milyen P. L.

Találkozások a Muzsikással

F A szerzõ dedikálta is könyvét

Megyek utánad Két hete került a boltokba Grecsó Krisztián legújabb regénye. Az író hétfő este közönségtalálkozóra várta az érdeklődőket a halasi városi könyvtár olvasótermében, ahol Palásti Károly moderátorral Megyek utánad című kötetérõl is sokat beszélgettek. – A könyv találkozás egy fiatalemberrel, csak visszafelé. Az elbeszélő folyton

számon kéri õt: mit csinálsz?! A tükröt itt nem a család tartja, hanem a szerelmek – fogalmazott Grecsó Krisztián. – A Mellettem elférsz folytatása ez a könyvem. Abban megbocsátottam; ennek kapcsán pedig örülök, hogy nekem megbocsátottak – tette hozzá az író. Kép, szöveg: P. L.


2014. június 4.

Drámai kérdés Csoda-e, hogy elszabadulnak az indulatok a fehértói szörnyűség híre láttán? Csoda-e, hogy a „közvélemény” a saját félelmét haraggal és a vademberek mellett más bűnbakok keresésével próbálja enyhíteni?A SZERK lemmel; ki terjeszti a drogokat; ki zsarolja uzsorával a kölcsönkérőket. Tudjuk azt is, kiknek nincs jogsija, és mégis furikáznak jobb-rosszabb luxuskocsikkal. Kis előretekintéssel azt is tudhatjuk, hol lesz botrány, vér és ne adja Isten: újabb tragédia a következő diszkómegnyitón. Ahol ezek megjelennek, ott valószínűleg lesz drog, lesz balhé, lesz dráma. Lehet, hogy a rendőrjárőrök manapság már megnyerően intelligensek a kerékpárosok és autósok könyörtelen bírságolásakor… De biztosan nem alkalmasak arra, hogy az alvilág vastagnyakú, tetovált, veszett alakjaival megmérkőzzenek.

Nem, mindez nem csoda: ezek természetes reakciók. Kunfehértón néhány alvilági figura betépett és/vagy berúgott, elveszítette a társas emberi viselkedés legalsó fokait képező önuralom és valóságkezelés képességét, és ennek következményeként egyikük kis híján megölt egy tök vétlen fiatalembert. Az iszonyú erejű ütés – a jelenlegi hírek szerint –alighanem visszavonhatatlan károsodást okozott az áldozat agyában; vagyis egyetlen őrült pillanat egy egész A harmadik probléma széles általánosságok horizontcsalád, barátok és ismerősök, sőt, szélesebb merítésben jához vezet. Magyarországon a szocialista rendszer osegy egész térség súlyos drámájává terebélyesedik. tobasága, aztán a demokratikus újrakezdés korrupt és elvtelen évtizedei lehetetlenné tették a cigányság és a Amit ép ésszel nem lehet felfogni, azt higgadt érzelmek- többség közeledését. A nyomortelepek felszámolásákel sem könnyű kezelni. És itt kezdődnek a problémák. ban ugyanúgy nem történt szinte semmi, mint az iskolai integráció területén. Látszatmegoldások, félúton elhaAz Első Probléma A Cigányokat Érő Fenyegetés. Az ló programok, tűzoltó intézkedések történnek. S közben emberi fajban ősi ösztön a mással, a másféleséggel az állam és a társadalom tétlenül nézi mind a cigányok szembeni gyanakvás, előítélet, félelem és az ezekre re- többségének rettenetes nyomorát, mind a nagyobb ciagáló agresszió. A bőrszín, a testalkat nemcsak a hordák gányszervezetek magyaros romlottságát. Nem lehet csoőskorában, hanem ma is elevenen ható elkülönítő ténye- dálkozni, hogy ezen a romláson úgy nő fel a neofasiszta ző; ugyanígy az eltérő szokások, az eltérő ruhaviselet és demagógia, mint a gyomnövény a trágyarakáson. magatartás. Ha egy cigány lop, vagy ver félholtra egy ártatlan embert, akkor – az iménti előítéletek miatt – nem A negyedik megfontolandó szempont a „közvélemény”. egyetlen, konkrét vadembert tesz felelőssé a „közvé- Olyan, hogy ’közvélemény’ persze nem létezik. Embelemény”, hanem a csoportját: A cigányokat. A mostani rek sokasága létezik, akik csak bizonyos esetekben műeset olaj lesz a tűzre a cigánybűnözést emlegetőknek, az ködnek, reagálnak és cselekszenek egyként, egységes ilyen-olyan félfasiszta, „nemzeti” gárdáknak, „betyárse- egészként. Amikor béke, nyugalom, jólét és szolidáris viregeknek”. Mindenkinek, akik féligazságokra építik az szonyok vannak, az emberek megengedik maguknak, identitásukat. Mert a cigányok (zsidók, románok, svá- hogy önállóan gondolkozzanak, döntsenek és viselkedbok stb.) hibáztatása mindig és törvényszerűen legfel- jenek. Az individuumok, egyének sokasága akkor olvad jebb féligazság. A másik fele maga a hibáztató többség, össze manipulálható masszává, amikor valamilyen feaki nem tett eleget a közrend és a társadalmi szolidari- nyegetés éri a létét: gazdasági, természeti vagy éppen tás követelményeinek. közbiztonsági fenyegetés. A másik probléma a rendőrség és a hatóságok tétlensége. Érthetetlen, hogy évek-évtizedek óta miért nem történik semmi azokkal a sötét alakokkal, akik az ilyen balhékban rendre főszereplők. Mindenki tudja a városban, melyik gazembernek miből van a Mercije. Tudjuk, ki csalja a gabonaáfát. Tudjuk, ki fenyegeti a kocsmákat véde-

álláspont/hírek

A hétvégi dráma ilyen fenyegetés. Melyik szülő fogja ezután elengedni a gyerekét Halason, Fehértón vagy másutt egy hangulatos nyári szórakozóhelyre? Ki fogja kiszűrni onnan az olyan barmokat, akik betépve akár halálos őrültségre is képesek? Magyarán: ki garantálja azt a biztonságot, ami az ijesztő továbbgondolásokat megelőzheti?

Befejeződik a történelmi kórházfejlesztés

Lezárult a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban három éve megkezdett hatalmas volumenű korszerűsítő átalakítás. A Dél-BácsKiskun megye csaknem 150 ezer lakosának gyógyításáért felelős kórház új épületrésszel, korszerű orvosi berendezésekkel, új informatikai és betegirányítási rendszerrel gyarapodott. A több mint 3 milliárd forintos uniós pályázat (TIOP 2.2.4) célja volt az ellátás szakmai minőségének további javítása, a betegutak rendszerének átalakítása és új, a legkorszerűbb technikát-technológiát képviselő orvostechnológiai berendezések beszerzése, üzembe állítása, továbbá a több évtizede épült intézmény építészeti megújítása, bővítése. A beruházás során az Intenzív Osztály új betegőrző monitorokat, intenzív-ágyakat, lélegeztetőkészülékeket, az életfunkciók biztosításhoz szükséges műszereket kapott, míg a program egyik első elemeként szinte teljesen megújult a radiológia-részleg is, amely modern képalkotó diagnosztikai apparátussal (új CT-vel, digitális röntgennel és mindezekhez, szoftverekkel) gyarapodott. A műtőtraktusokba új műtőasztalok, altatókészülékek, modern berendezések, orvosi eszközök érkeztek. A TIOP-beruházás leglátványosabb eleme a kórház Semmelweis tér felőli homlokzatán befejezett, a 6. szintig emelt toronyépület. Az új épületrésszel az intézmény gyógyításra használt alapterülete 1160 négyzetméterrel bővült, míg az átalakítás összesen több mint 4000 négyzetmétert érintett az egész intézményen belül. Új liftek mellett a beruházás során a 6. szintig befejeződött a teljes nyílászáró-felújítás is. A beruházás révén új, megfelelő helyre, a járóbeteg-szakrendelő földszintjére került a gyógytorna. A nagy volumenű program egyik

nagy fejezete volt a szülészet átfogó modernizációja: az új, egyágyas szülőszobákkal lehetővé válik, hogy a családtagok együtt legyenek a vajúdó anyával; alternatív szülési módok választhatók; megújult a császárműtő; új, négydimenziós ultrahang-készülékek érkeztek. Ezzel párhuzamosan történt a gyermekellátás megújítása (gyermekosztály, gyermekfertőző). A gyermekek gyógyulásához biztosított a kísérőnek a gyermekkel együtt való elhelyezése. A program egyik záró momentuma az informatikai rendszer korszerűsítése volt. A bruttó 108 millió forintos nagyságrendű beszerzés révén a régi, elavult géppark helyett 152 számítógép, 62 asztali lézernyomtató, 5 hálózati nagy teljesítményű lézernyomtató és 2 nagyteljesítményű szerver állt működésbe. A szisztémát adatmentő és központi vírusvédelmi rendszer, hozzá 50 darabos irodai szoftvercsomag – benne komplett Vezetői Információs Rendszer támogatja. A minapi, programzáró sajtótájékoztatón dr. Romhányi Zoltán hangsúlyozta: nagyon nagy lépést tett az intézmény a korszerűsítéssel, ugyanakkor rámutatott: a többmilliárdos nagyságrendű fejlesztés egyben a kezdetet jelenti a régió kórházának teljes modernizációjában. A kórház főigazgatója korábban és most is leszögezte: a folytatásban az épület délkeleti frontján félig felépült torony továbbépítése, illetve más, energetikai célú korszerűsítő fejlesztéseket terveznek. Munkatársainktól
HÍREK 2014. Június 4.

Fegyházbüntetést javasol a kiskunhalasi ügyészség annak a többszörösen visszaeső halasi nőnek, aki egy évvel ezelőtt több házból is készpénzt, valamint arany ékszereket lopott el 115 ezer forint értékben. A bűnügyi szakzsargon szerint kifosztással vádolja az ügyészség a nőt, aki tavaly május 17-én, a délutáni órákban a nyitott kapun besurrant egy családi házba, onnan 5 ezer forint készpénzt lopott el. Ugyanezen a címen egy másik lakrészben szintén a nyitott lakásból arany ékszereket lopott el, mintegy 90 ezer forint értékben. Két héttel később, július 1-jén Kiskunhalason egy másik házba surrant be a nyitott ajtón, az ott élő mozgássérült férfi, akinek korábban mindkét lábát amputálták, a tolókocsiban ült és éppen a pénzét számolta, amiből 20 ezer forintot kivett a nő. A mozgásképtelen sértett nem tudta megakadályozni a lopást. Néhány órával később Mélykúton surrant be egy záratlan házba, ahonnan 800 ezer forint értékű készpénzt és ékszert próbált meg elemelni, a tulajdonos azonban tetten érte a nőt és meg tudta akadályozni a lopást. Az ügyészség a vádlottal szemben fegyház kiszabását indítványozta a Kiskunhalasi Járás Bíróságon zajló tárgyaláson. P. Á.

Fotók: Halasinfo

Folytatódott a házakat fosztogató nő pere

Életveszélyes költöztetés Durva szabálytalanságokat rögzítő fotósorozat készült az elmúlt napokban az egyik kiskunhalasi dohánybolt költöztetésénél. Speciális daruval és szállító járművel vitték el a trafikkonténert az egyik helyi benzinkútról. Egy megkérdezett munkavédelmi szakember szerint lényegében semmilyen balesetbiztonsági előírást sem tartottak be a szállítómunkások, könnyen baj is történhetett volna. A hét elejétől már nem nyithatnak ki azok a nemzeti dohányboltok, amelyek benzinkutakon, bevásárlóközpontokban vagy 2500

négyzetméternél nagyobb alapterületű üzlethelyiségben működtek eddig. Országosan háromszáz, Kiskunhalason három trafik kény-

Béna bicajtolvaj A halasi rendőrök elfognak egy férfit, aki az alapos gyanú szerint ellopott három bicajt. Előállítják a kapitányságon; annak rendje és módja szerint kihallgatják, majd elengedik a rendőrségről. A pasas elindul, mindjárt úgy gondolja, hogy szerez egy újabb kétkerekűt. Kinéz magának egyet – hol másutt, mint a kapitányság parkolójában. El is indul vele, de mivel zár van rajta, félig viszi, félig tolja. Csak a vaknak nem szúr szemet a látvány, így nem csoda, hogy egy

arra járó nyomozó tüstént kiszúrja az ordító gyanút. Persze, kérdőre vonja, mire a balfék biciklitolvaj „ügyes” magyarázatot ad. – Ezzel jöttem, viszem haza, csak elvesztettem a kulcsot… – Nem baj, hogy számzár van rajta? – így a rendőr. A balfácán keveset gondolkodik, aztán rávágja. – Jól van főnök, mehetünk vissza – és már néz is a kapitányság felé… gerLe

szerült új helyre költözni az elmúlt napokban. A szabálytalan költöztetést rögzítő képsorozat a Kárpát utcai Shell benzinkút mellett készült. A szállító cég embereit az sem zavarta, hogy a speciális műveletet többen fényképezték, filmezték. Egy járókelő elmondása szerint volt olyan munkás, aki papucsban, védő sisak nélkül mászkált a felemelt, 4 tonnás bódé alatt. Egyik

szállító munkáson sem volt semmilyen védőfelszerelés – mutatják az elkészült fotók. A képeket megnézve egy munkavédelemmel foglalkozó szakember – a neve elhallgatását kérve – az egyik országos napilapnak úgy nyilatkozott: kötelező munkavédelmi sisakot, védőcipőt, kesztyűt, láthatósági mellényt kellett volna viselniük a munkásoknak. A bódé tetején dolgozókon sem volt zuhanást gátló védőfelszerelés, ráadásul nem kerítették el a munkaterületet az illetékteleP. Á. nek elől.

Veszélyes kóbor kutyák Az előző évben mintegy háromszáz kóbor kutyát fogtak be a város területén, mivel azonban csak 18 férőhelyes a gyepmesteri telep, ezért az állatok elhelyezése komoly fejtörést okoz a városi rendészetnek. A képviselő-testület elé kerülő beszámoló szerint sokszor falkába verődnek a csatangoló négylábúak, amelyek veszélyeztetik a közlekedőket. Töröcsik Dávid szerint mindenképpen szükség volna a gyepmesteri telep bővítésére és új kennelek vásárlására. Ha ez nem történik meg, akkor kezelhetetlenné válhat a helyzet – figyelmeztet a beszámoló készítője. A képviselõ-testület elé kerülő anyagból azt is megtudtuk, hogy tavaly 13 eljárás indult azok ellen, akiknek az utcán csatangolt a házi kedvence. Egy esetben bírságot is ki kellett szabni. JL

5 perc, 6 szabálytalankodó Sokan tévesen azt hiszik, hogy elsőbbsége van a kerékpárral közlekedőnek a gyalogos-átkelőhelyen. Ezért is fordul elő időnként, hogy bicikliseket a zebrán gázolnak el. Fontos azonban tudni, hogy a kerékpározót csak abban az esetben védi a zebra, ha leszáll és tolja a jármûvét az úttesten – figyelmeztetnek a közlekedési szakértők.

F Így szabálytalan az átkelés Kiskunhalason sem gyakori, hogy a rendőrök büntetnék azokat, akik kerékpárjukon közlekedve kelnek át a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen. Pedig szabálysértési eljárás indítható azok ellen,

akik biciklijükrõl nem szállnak le. Érdekes statisztikai tény, hogy a legtöbb kerékpárost ért baleset a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken, az azokon kerékpárral történő átkelés

során következik be. Téves a biciklisek azon ismerete, mely szerint a gyalogos-átkelőhelyen, kerékpáron fennülve elsőbbséget élveznek a gépjárművezetőkkel szemben, ugyanis ez csak abban az esetben igaz, ha a kerékpáros a KRESZ szabályainak megfelelően a gyalogosátkelőhelyen leszáll a járművéről és azt gyalogosan tolja át – nyilatkozta lapunknak az egyik kiskunhalasi

autós iskola oktatója. Amennyiben a zebrán elütik a kerékpárral közlekedőt, a baleset okozója ő lesz! A gyalogos-átkelőhelyen történő átkerékpározásban a legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy a kerékpáros nagyobb sebességgel éri el a gyalogos-átkelőhelyet és halad át rajta, mint a gyalogos, ily módon a gépjárművezetők veszélyre történő reagálási ideje jelentősen lerövi-

dül – figyelmeztetett a szakember. Kiskunhalason a közlekedési szakemberek tapasztalatai azt mutatják, hogy tíz kerékpárosból nyolc szabálytalanul, a biciklijén fennülve kel át a zebrán. Ezt támasztják alá lapunk fotói is, 5 perc leforgása alatt 6 szabálytalankodót fényképeztünk a Fejérföld út és a Kárpát utca kereszteződésében. Kép, szöveg: P. Á.


FOTÓ: pozsgai ákos

2014. június 4.

F Itt történt vasárnap hajnalban a megmagyarázhatatlan tragédia

Gyilkos erejű ütés: szörnyű szezonnyitó Kunfehértón Abszurd agresszió a diszkó-megnyitón: még a cigányönkormányzat is elhatárolódik a barbár támadóktól Csak úgy… A verekedés vasárnap hajnalban, 4 óra tájban tört ki, egyelőre ismeretlen okok miatt. A Nádas Teraszon egy, a térségi éjszakai és bűnözői életből ismert nagydarab cigány férfiakból álló csapat, illetve egy keceli ketrecharcos sportolói kör is jelen volt, amikor az incidens kirobbant. Úgy tudni, az egyetlen kritikus momentum az lehetett, amikor az egyik vendég a pincérnél sürgette a kiszolgálást, de hogy a cigányok erre miért agresszívan reagáltak, azt nem tudni. Tragikus véletlen Ekkor avatkozott közbe a kiskunhalasi M. Norbert, aki csitítani próbálta a kibontakozó konfliktust, ám szerencsétlenségére – teljesen indokolatlanul, és bármiféle előzmény nélkül – őt érte a legpusztítóbb erejű ütés. Az sem kizárt, hogy véletlenül lépett, hajolt bele a „Jama” névre hallgató egyik nagydarab férfi ütésébe. Lapunk úgy tudja, rendkívül súlyos arc- és koponyasérülései miatt lényegében már nem is saját erejével hagyta el a helyszínt: az eszméletét is elveszítette, életéért és

Rendkívül súlyos az állapota annak a fiatalembernek, akit minden ok nélkül ütött le egy nagydarab férfi a kunfehértói Nádas Terasz szombati megnyitóján. A véres incidens már vasárnap hajnalban történt, és egy sor kérdést vet fel: hogyan fordulhat elő ilyen egy fiataloknak nyitó szórakozóhelyen, és minek vannak (ott) rendőrök, ha a szemük láttára félholtra verhetnek egy huszonévest.

szirénaférfi – úgy tudni – fejbe rúgta az egyiküket, akinek kitört a foga.

nek botrányos előélete közismert a hatóságok előtt is.

Drog, kamera, rendőr A rendőrök magatartása azért is téma most a környéken, mert köztudott, hogy a Halason állomásozó készenlétiek gyorsan mozognak: a nyári szezont megnyitó, korábban sem problémamentes helyen elkelt volna a jelenlétük. Az átlagos járőri-rendfenntartói apparátus vélhetően nincs felkészítve ilyen jellegű konfliktusok hatékony kezelésére. Bár a helyiséget kamerákkal szerelték fel, ezek felvételei legfeljebb bizonyító erejű adatokat szolgáltatnak majd, a megelőzést nem szolgálják. A rendőrség azt állítja: fokozott járőri jelenléttel vett részt a közrend és a közbiztonság fenntartásában a diszkóban, és amint tudomásukra jutott a verekedés, a járőrök haladéktalanul intézkedni kezdtek. Hat személyt állítottak elő, és szerintük nem igaz, hogy a szájba rúgástól ekkor sérült meg az egyikük. A rendőrök arról sem tudnak, hogy kábítószer is szerepet játszott volna az ügyben.

A szemtanú – Semmilyen előjele nem volt a balhénak. Egyik pillanatban még buli volt, aztán elszabadult a pokol – így idézte fel a kis híján tragédiába torkolló vasárnap hajnali verekedést az egyik szemtanú. A fiatalember ott szórakozott a többiekkel együtt, amikor kitört a balhé. Azt mondja, minden pillanatok alatt történt. A 24 éves halasi fiatal pedig teljesen vétlenül esett áldozatául az ütésnek. – Norbert rosszkor volt rossz helyen. Éppen lépett, amikor megütötte őt valaki. Akkor még nem tudtuk, hogy olyan nagy a baj. Később aztán rosszul lett Norbert és bevitték a kórházba. Ott derült ki, hogy milyen súlyos a sérülése. Mindannyian aggódunk érte, várjuk a híreket Szegedről – mesélte a szemtanú.

Rostás is dühös Az ügy mindenesetre rendkívül nagy visszhangot ver a térségben. A halasi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke reménykedik, hogy a legszigorúbb büntetést kapja az elkövetõ, és a cigányönkormányzat elhatárolódik az esettõl. Rostás László szerint félő, hogy az ilyen és hasonló esetek a normális életvitelû cigányokra is rossz fényt vetnek, ezért leszögezte: tűrhetetlen, ami történt, de ez csak néhány garázda személyre jellemző, akik-

túlélési, felépülési esélyeiért lap- ban az állítólag lassan és tétován zártánkkor is küzdenek a szege- intézkedő rendőrök ezért végül is di klinikán. először nem is a provokáló cigányokat, hanem a sportolókat bilin…és jöttek a ketrecharcosok cselték meg. Ekkor az egyik roma Az ütés után kialakuló verekedésben végül a keceli sportolóké volt az utolsó szó – értesültünk nem hivatalos forrásból. A ketrecharcosok (MMA) az egyik leg- A halasi rendőrkapitányság ismét megrendezi a tavaly nagy népkeményebb küzdősportot űzik, szerűségnek örvendő családi napját a Tesco parkolójában. Mint amelyben nemcsak a testi erő, megtudtuk: szombaton délelőtt kilenc órától várják az érdeklődőhanem az állóképesség, a fájda- ket. Európa-bajnok rendőrök hapkido bemutatóját lehet megnézlomtűrés és a közvetlen kézitusa ni, emellett számtalan hasznos fogást lehet ellesni majd a harcműis döntő szerepet játszik. Ez még vészeti egyesületek bemutatkozásán. Ki lehet próbálni milyen a a kábítószer-terjesztők és az éj- „részegszemüvegben” sétálni, kerékpározni, de megmutatják felszakai, bűnözői életből ismert ala- készültségüket a mentők, a tűzoltók is. A gyerekeket aszfaltrajzkokkal szemben is eredményes. verseny és játékok várják, a szüleik pedig reformételekkel- és Fehértón végül, vasárnap hajnal- gyógytermékekkel ismerkedhetnek meg. jl

Családi nap

A diszkós A szórakozóhely üzemeltetője megdöbbent a történteken és még most is az események hatása alatt van. – Nagyon készültünk a nyitópartira. Jó volt a hangulat, nyoma sem volt annak, ami később megtörtént. Derült égből villámcsapás volt az egész. Mindenkit váratlanul ért a verekedés. Sokat gondolkodtam azon, hogy ki lehetett volna-e védeni ezt. Úgy érzem nem, az ilyen jelenséggel szemben tehetetlenek a szórakozóhelyek. Természetesen együtt érzünk a hozzátartozókkal és mielőbbi gyógyulást kívánunk a szerencsétlenül járt fiatalembernek – fogalmazott megkeresésünkre az üzemeltető. A rendőrség Úgy tudjuk, hogy abban a helyiségben, ahol a balhé volt, több kamera is van. Ezek pedig rögzítették a verekedés minden egyes mozzanatát. A rendőrségnek a szemtanúk vallomásain kívül a felvételek is rendelkezésükre állnak bizonyítékként a történtekre. A megyei főkapitányság nyomoz az ügyben. Közleményük arra tér ki, hogy a vasárnap hajnali 4 órakor kirobbanó verekedésben ketten sérültek meg könnyebben, egy 24 éves halasi fiatalember viszont olyan súlyosan, hogy életveszélyes állapotban került kórházba. Őt az alapos gyanú szerint a 35 éves, szintén halasi K. Tibor ütötte le. Rajta kívül a 31 éves B. János és a 33 éves M. Róbert is őrizetbe került. JL-KZ
HÍREK 2014. Június 4.

Elfogadták a Tömködik költségvetés- a gödröket módosítást Kirívóan sok új kátyú nem keNéhány tízmilliós pluszigény, illetve az önkormányzat állami támogatásában beállt változások miatt május végén újra kellett szabni az önkormányzat év elején elfogadott gazdasági tervét. A költségvetés-módosítás képviselő-testületi vitájának egyik fontos eleme a háziorvosi rendelők kialakításának kezdetben 10 milliós – a jelenlegi becslések szerint azonban 21 millióra rúgó – kiadási terve volt. Vita bontakozott ki a Fidesz médiát és kultúrát támogató javaslata miatt. Skribanek Zoltán a Halasi Média és Kultúra Kft. megnövekedett városmarketing-feladatai és évek óta elmaradt technikai fejlesztési igényei miatt javasolt 6+3 millió forintos tartalék-felszabadítást és plusztámogatást. Ezt egyrészt egy év elején már elfogadott döntés, másrészt az ingatlan-bevételek pozitív alakulása is lehetővé tette. A plusztámogatást az is indokolttá teszi, hogy a média egy sor feladatot előfinanszírozott, azonban míg ezek nem érkeznek meg a számlájára, likviditási problémák adódnak a városi cégben. A szocialista Jekő Attila szerint viszont veszteségről van szó és arról, hogy nem sikerült racionálisabbá tenni a média és a közművelődés közös cégét. Szerinte a többmilliós plusztámogatás különösen úgy elfogadhatatlan, hogy közben a Csipeházban néhány százezer forint miatt is vizsgálatok indulnak. Skribanek szerint ez a kétfedelű érvelés igazolja, hogy a baloldal csak szavakban támogat csipkét, médiát. Gyovai István polgármester meglepően „érvelt”: a városmarketingfeladatok „nem jelentenek valós kiadási igényt”, így szerinte azokra ráér máskor is visszatérni… A költségvetés-módosítás során felmerült még a szúnyogirtás ügye is. Ezzel évek óta bajlódik az önkormányzat, ezért múlt csütörtökön Nagy Róbert – a polgármester indokolatlanul kioktató közbeszólásaival küszködve – lakossági igény miatt sürgette, hogy erre is különítsenek el pénzt. A testület többsége végül elfogadta a költségvetés-módosítást. (Kohout)

letkezett az enyhe télnek köszönhetően, azonban van így is bőven. Néhol balesetveszélyes nagyságú gödrök éktelenkednek az utakon. A Városgazda Zrt. megbízásából egy alvállalkozó cég megkezdte a kátyúk betömködését. A Jókai utcán már a múlt héten felvonult a kátyúzó brigád, több tucat kisebb-nagyobb lyukat tömködtek be aszfalttal. Főként a forgalmas utakat javítják elsőként, ahogy az időjárás engedi. A Városgazda Zrt. költségvetésében közel 7 millió forint áll rendelkezésre a kátyúk kijavítására,

ez az összeg a legkritikusabb úthibák javítására elegendő lesz. Az 53-as főúttal párhuzamos kerékpárúton is nagyon sok az úthiba, van, ahol másfél méter hosz-

szú és fél méter széles kátyúk éktelenkednek, nem kis balesetveszélyt okozva sötétedés után a kerékpáron közlekedőknek. A legutóbbi képviselő-testületi ülésen

az interpellációk között is napirenden volt a kerékpárutak állapota, a Városgazda Zrt. a legveszélyesebb kátyúkat ott is igyekszik Kép, szöveg: P. Á. eltüntetni.

Jó ütemben halad a jánoshalmi szennyvízcsatorna-beruházás Hosszas előkészítő munkát igényelt a tavaly augusztusban kezdődött szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító építése Jánoshalmán, amely 3 milliárd 38 millió forintból valósul meg, és ebből 2 milliárd 481 millió 729 ezer forintot fizet az Európai Unió. Mintegy 45 kilométer hoszszan épül új szennyvízcsatorna-rendszer, illetve újul meg a településen. A jánoshalmiak körében egyértelműen pozitív fogadtatásra talált a város életében óriásinak számító beruházás, és közel sem okoz akkora fennakadást a közlekedésben, mint amire előzetesen számítottak. Czeller Zoltán polgármester szerint minden lakossági visszajelzés dicsérően szól az építkezésről. – A lakosság várja, hogy végre elkészüljön a beruházás, tisztában vannak a jelentőségével, nem

kellett különösebben győzködni az ingatlantulajdonosokat, tudják, hogy a környezetvédelem szempontjából mennyire fontos fejlesztés ez a város életében – mondta a városvezető, aki az építési munkálatokat végző cég képviselőjével együtt járta be F Zajlanak a kivitelezési munkák az újságírókkal a különböző építési területeket. lep alapozási munkáit végzik. A kiJó ütemben halad Jánoshalma vitelezési munkákhoz kapcsolódó szennyvízcsatornázása és a szenny- közműfeltárások, kutatóárkok létevíztisztító építése, a kivitelezési mun- sítése és a vákuumkutatás a talajvízkálatok 10 hónapja kezdődtek el. szint süllyesztéséhez is folyamatosan A település kommunális szenny- történik, valamint épülnek a csavízhálózata és kezelése minőségi és tornahálózathozszükségesszennyvízmennyiségi fejlesztésének keretében átemelők is. kerül sor a meglévő mintegy 4 kilo- A teljes projekt az Európai Unió táméter hosszú csatornahálózat rész- mogatásával, a Kohéziós Alap társleges felújítására és a most mint- finanszírozásával valósul meg az Új egy 41,5 kilométer hosszú új szakasz Széchenyi Terv program keretében. megépítésére. Eddig közel 15 ki- A beruházás teljes összege 3 millilométer hosszú gerinccsatorna ké- árd 38 millió forint. Ebből 82,15 %szült el. ot, 2 milliárd 481 millió 729 ezer foSzépen haladnak a város dé- rintot az Európai Unió, a fennmaradó li szélén az új szennyvíztisztító-te- részt, 556 millió 340 ezer forintot önlep építésével is. Az új szennyvízte- részből, melynek rélepet a kivitelező konzorcium tagja, sze a lakosság ála STRABAG MML Kft. végzi. A kivi- tal befizetett rész is, telezési munkák jelenleg az enge- fizetik. délyezési folyamat után, az építés A csatornázámegkezdésénél tartanak. Az új te- si munkákat a ki-

vitelező, Jánoshalma A-S Konzorcium vezető tagja, az A-HÍD Zrt. és konzorciumi partnere, a Switelsky Kft. végzi. Jelenleg a város több pontján történnek a kiépítések, ennek megfelelően a kivitelező cég a lakosokat értesíti az egyéni bekötésekről. A csatornázási munkák várhatóan az ősz végére fejeződnek be. Czeller Zoltán polgármester ugyanakkor arra hívja fel az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy egyelőre várjanak a telekhatáron belüli bekötéssel. Egy várható kedvező döntés esetén az állami támogatás mértéke növekedni fog, vagyis elképzelhető, hogy a telekhatáron belüli rész kiépítéséhez is jut állami támogatás. Másrészt azért is érdemes várni a bekötéssel, mert csak akkor lehet rácsatlakozni a csatornahálózatra, ha már üzemkész lesz a rendszer. (x)


2014. június 4.

Kilép a sírból a termálfürdő?

hírekinnen  onnan Bő egymilliót kapnak csak

Bányai Gábor szerint akár 70 százalékos támogatással is beszállhat az állam és az EU Hatalmas, csaknem 30 milliárdos forrás áll rendelkezésre helyi és kistérségi fejlesztések elindítására az ország több F Bányai Gábor egy vidékfejlesztési fórumon kistérségében. A körzet képviselője szerint itt a lehetőség a gyógy-termálvizes strand fejlesztésére is. Bányai Gábor körzeti képviselő és Miközben a fürdő ezer sebből vérparlamenti vállalkozásfejlesztési il- zik (ingatlan-tulajdonviszonyai kaoletékes három olyan programmal tikusak, elmaradottsága és forráskért szót a múlt heti testületi ülé- hiányos finanszírozása szembeötlő), sen, amelyek Kiskunhalas és térsé- az új uniós költségvetési időszakge számára fontos infrastrukturális ban 50-70 százalékos támogatásés gazdasági beruházásokra nyit- sal nyerhető pénz egy korszerűsítési hatnak ablakot. Bányai Gábor elő- beruházáshoz. Ennek mértéke atször arra hívta fel a figyelmet: ősszel tól függ, hogy önkormányzati vagy zárul a programtervek összegyűjté- privát profilú vállalkozásként valóse, így minden önkormányzati, gaz- sul meg a fejlesztés – mondta Bádasági és civil körnek érdeke, hogy nyai Gábor. kidolgozzák elképzeléseiket. A tervezés első lépéseként előzeA háromirányú programtervben tes és részletes megvalósíthatósámegújuló energia-beruházások és gi tanulmányok készíttethetők a táa közlekedési infrastruktúra korsze- mogatások révén: ezeknek többek rűsítése mellett az egyik ilyen spe- között a társadalmi igényt és a felciális térségfejlesztési program az vázolt fejlesztés fenntartható gazország egyik legjobb gyógyforrása- dasági és finanszírozási realitását F Nagy ugrásra készülhet a méltatlanul elmaradott halasi ként ismert Csipke gyógy-termál- kell kimutatniuk. vízre épülő strand modernizációja. Kép-szöveg: (kz) termál

Idén 1,2 millió forintos alap áll a helyi civil szervezetek, kulturális, közművelődési célú lakossági kezdeményezések támogatására. A támogatási keretre legfeljebb 60 ezer forint erejéig, hagyományosan, pályázat útján juthatnak hozzá az érintettek – öszszesen 23 pályázó. Az összes igény túlnőtte ezt a mértéket – csaknem 1,4 millióra – folyamodtak halasiak, köztük jellemzően sport- és kulturális profilú egyesületek. A beérkezett pályázatok a városháza Köznevelési, Művelődési és Szociálpolitikai Osztályán tekinthetők meg – hangzott el a múlt heti képviselőtestületi ülésen, ahol döntöttek a civil alap keretösszegének felosztásáról.

Újrázik a városi cég élén

Továbbra is Molnár Ferenc gépészmérnök vezeti a Halasi Városgazda Zrt.-t – döntött a képviselő-testület csütörtök délután. Molnárt legutóbb 2011 nyarán bízták meg idén május 31-ig, most pedig immár határozatlan időre meghoszszabbították a mandátumát, változatlan feltételek mellett – kötetlen munkaidőben, változó munkahelyen, költségtérítés mellett. A településszolgáltatási cég vezetője havonta bruttó 450 ezres fizetést kap. (kz)

Hosszú távra tervez Támogatta a testület (egyik fele) a Találjuk ki-koncepciót Sorsdöntő jelentőségű időszak előtt fogadta el a halasi képviselő-testület a baloldali kötődésű Halasi Demokraták Közössége (HDK) városfejlesztési koncepcióját. A Találjuk ki Kiskunhalast! nem akar kizárólagos fejlesztési terv lenni, csak alap, amihez szabadon kapcsolódhatnak ötletek és közéleti platformok. Mindezt Jekő Attila szocialista képviselő, a HDK testületi tagja összegezte a múlt heti ülésen, hangsúlyozva: nem egyetlen végrehajtható fejlesztési programot akartak a város asztalára tenni, hanem egy olyan, a lakossági véleményeket, igényeket is felmutató dokumentumot, amely csatlakoztatható a megyei, országos és uniós területfejlesztési programokhoz is. A HDK tavaly 300 kérdő-

ívet töltetett ki, bővített konzultációkon, majd értékelt, szakmai körökkel véglegesítette a négyirányú (gazdasági versenyképesség növelése, területi kohézió erősítése, térségi szerep, élhetőbb környezet megteremtése) kollekciót. Az anyag a HDK és az előterjesztő baloldal szerint hiánypótló, mert a közelmúltban nem készült olyan településszintű fejlesztési dokumentum, amely az aktuális jogszabályokon és a különböző fejlesztési dokumentumok megismerésén túl a lakosság megkérdezésén is alapul. A Találjuk ki… ugyanakkor kontinuus az utóbbi évek váro-

si hasonló tervgyűjteményeivel (Integrált Városfejlesztési Stratégia, 2008; Kiskunhalas Gazdaságfejlesztési Programja, 2007-2013; Találjuk Ki Kiskunhalas Jövőjét, 2007-2013; Kistérségi Területfejlesztési Program és Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Koncepciója, 2012). A Találjuk ki…-dokumentum testületi vitáján a jobboldal politikai, baloldali választási programnak nevezte a koncepciót. Jekő Attila szerint ez alaptalan, mert ez az anyag önmagában nem egy választási ciklusra tervez, és elsősorban további, konkrét tervezések alapjául kíván szolgálni.

– A politikai kötődésre tett kritika azért sem megalapozott, mert nyitva álltunk a jobboldali képviselők és lakosok véleménye, javaslatai előtt is. Ám sem vita-érvek, sem javaslatok nem hangzottak el a Fidesz részéről, talán el sem olvasták az anyagot, így sajnálom, hogy igazán érdemi és szakmai vita vagy ellenérv nem

A FIDESZ tudja lehívni az uniós forrásokat. A Nemzeti Konzultáció intézményével a FIDESZ eddig is megkérdezte a polgárokat, így a kiskunhalasiakat is stratégiai kérdésekben – mondta lapunknak Skribanek Zoltán képviselő. – Mi hosszú ideje végezzük már ezt a munkát, nem most találtuk ki. Ezt sokkal inkább ötletbörzének és kampány ízű áltevékenységnek tekintjük. Most a cselekvés ideje jött el, erre kell összpontosítani. Az pedig egyértelmű kell, hogy legyen mindenki számára, hogy a FIDESZ képviselőjével tudjuk az uniós pályázati forrásokat lehívni, amivel a város képes lesz végre a fejlődés útjára lépni. -sé-

hangzott el – mondta Jekő. A képviselő szerint Kiskunhalas előtt döntő jelentőségű időszak áll. – Magyarország számára a mostani EU-ciklus bőkezű támogatásokat nyújt, ezeket meg kell ragadnunk azért, hogy ne maradjunk le a többi várossal, térséggel folytatott versenyben. De ezt csak közös erővel, együttműködéssel, a pártoskodás félretételével lehet elérni. Mi is így fogadtuk Bányai Gábor termálfürdő-fejlesztési javaslatát, és szeretnénk, ha a mostani, de főleg a következő testület is túllépne a pártoskodó ellentéteken. (Kép, szöveg: KZ)


portré 2014. Június 4.

FOTÓ: POZSGAI ÁKOSRémán Éva: Az egész életemet átitatja Tavaly nyugdíjba ment a helyi szociális szféra egyik régről ismert, jellegzetes arca – Rémán Éva, aki, mint mondja, egész életében a segítés, a családok és a gyerekek gyámolításának szolgálatában állt. Aki ismeri őt, az nem csodálkozik, hogy az úgynevezett aktív évek után sem tétlen: ma a helyi állatvédelem egyik főszereplője. Aki pedig még nem ismeri, olvassa, hogyan vall önmagáról. Vannak jó példák is • A portré személyes műfaj, de először, kérem, beszélj arról, hogyan ítéled meg, milyen a szociális szféra presztízse. Kívülállóként ellentmondásosnak tűnik a helyzet: van egy versengő, kapitalista társadalmunk, és van benne egy küszködő szféra, ami próbál segíteni e versenyes kor hátrányos helyzetű tagjain – anélkül, hogy különösebb elismerés övezné. • Ez nagyrészt tényleg így van. Általában kétféleképpen állnak az emberek a szociális, segítő intézményekhez. Van, aki szerint még több pénzt, figyelmet kellene biztosítani. Mások szerint semmit: küszködjön, oldja meg a problémáját mindenki maga. E között a két szélsőség között van a megítélése. De azért vannak jó példák is. Például egyre többen jönnek önkénteskedni, köztük olyan fiatalok is, akik jómódú családból származnak, sokan pedig anyagi támogatást nyújtanak a szegényeknek. • A pályád korai szakaszában – miután a kórháztól a szociális

szférába kerültél – éppen a 80as évek, a Kádár-rendszer utolsó éveit élte az ország, akkor kezdődött a kapitalista átalakulás. Más volt akkor a szféra elfogadottsága? • Érdekesen indult a családsegítés Halason, az biztos. Akkoriban Tóthné Irénke volt a parlamenti képviselőnk, ő hozta a hírt az Országgyűlésből, hogy egy szociális kutatás a családok széthullásának erősödő trendjét mutatta ki, és sürgős beavatkozásra van szükség, ezért kell egy segítő háló-

menjek át oda dolgozni. Kérdeztem, jó, de mit fogunk csinálni. Azt mondta, segíteni. Nem tudtuk, hogyan fogjuk csinálni, kivel-mivel, de aztán menet közben kaptuk a segédleteket, külföldi tanulmányokat, tréningeken vettünk részt, és nekifogtunk. Az egész személyiséget éri • Egyszerre tanultátok, és csináltátok. • Így van, de azért voltak sokan szkeptikusak, volt néhány félreértés – például az, hogy minek nyitottunk újabb „segélyező” helyet… Persze, nem erről volt szó: számos új szolgáltatást vezettünk be. Nehéz út volt. • Nehéz lehetett éppen a rendszerváltás idején, amikor feltámad az egyéni törekvések és az egyéni felelősség korszelleme.

Ebben a szakmában kudarctűrőnek, kitartónak kell lenni. És el kell tudni fogadni, hogy amit az egyik héten felépítünk, az pillanatok alatt leomolhat, nullára visszaeshet, ha bekövetkezik valamilyen családi tragédia, munkahely-elvesztés. zat országszerte. Kísérleti jelleggel az • Valóban, a szocialista állami gonönkormányzatok pályázhattak akkor doskodásnak akkoriban lett vége, családsegítők létrehozására, és Halas és ez azonnal megjelent a családok pályázott. Engem pedig hívott, hogy életében. Sokan, főleg férfiak elvesz-

tették az állásukat, és ezzel megingott a hagyományos családi felállás, ahol a férj a kereső, az eltartó. Sokan az alkohol felé fordultak, de akik nem, „csak” elvesztették a munkájukat, és sokáig nem tudtak újra elhelyezkedni, nekik már a visszailleszkedés is különösen nehéz lehetett, hiszen a tartós tétlenség a személyiség egészét érinti, terheli. • Milyen volt a te személyes megélésed? Hogyan éli meg egy segítő, hogy a szakmájában alig adódik siker, gyors siker, viszont hosszú, sokszor kilátástalan harcot kell vívni? • Amikor munkatársat kerestünk, vagy vettünk fel, nekem is az egyik döntő szempont ez volt: ebben a szakmában kudarctűrőnek, kitartónak kell lenni, sokat kell dolgozni. És el kell tudni fogadni, hogy amit az egyik héten felépítünk, az pillanatok alatt leomolhat, nullára visszaeshet, ha bekövetkezik valamilyen esemény, valamilyen családi tragédia, munkahely-elvesztés. • Hogyan éli ezt át, aki benne dolgozik ebben a közegben? • Nekünk, azt hiszem, szerencsénk van, hogy Halason a munkatársak egy csoportot alkotnak ebben a szférában, így egymást is tudjuk támogatni. Ha kudarc ér bennünket, esetmegbeszélő csoportozást tartunk, ahol sok segítséget tudunk nyújtani egymásnak, el tudjuk mondani a tapasztalatainkat, ki tudjuk beszélni. Belső sugallat • Másokon segítetek, és egymást segítitek. • Így van, és ez azért is fontos, mert lehetőleg nem szabad hazavinni azt, amivel dolgozunk. Otthon muszáj a saját családunkra koncentrálnunk, ami néha nehéz, mert ülünk a jól fűtött szobában, miközben egész nap olyanoknak az ügyeivel foglalkoztunk, akiknek esetleg nem jut elegendő tüzelő, egy tanyán, például… • Igen, amikor tanyai riporton járok, én is érzem ezt: megyek a kocsimmal, mellettem a fényképezőgép, körülvesz egy olyan kényelem és jólét, ami nekik nemigen adatik meg. Te mihez fogsz ezekkel a kételyekkel, hogyan végzed el ezt a belső műtétet, hogy letedd az empátiát? • Általában magamban próbálom feldolgozni, és hinni benne, hogy lehet pozitívat elérni. • A pszichológiában tanultam, hogy – bár nyilván nem lehet az embereket sematizálni – a se-

gítő szakma igazi művelői egy bizonyos karakterből kerülnek ki. Egy bizonyos személyiség tudja magát igazán átadni a másokat-segítésnek. • Ezen még nem gondolkodtam, de most, hogy mondod – lehet benne valami, mert nem véletlen, hogy én is idekerültem. A kórházban kezdtem, a tüdőszűrésen, amikor jött Irénke azzal, hogy a családsegítőt létre kellene hozni, és akkor valami belső sugallatra hallgatva lettem segítő. Most, hogy mondod, igen, az egész életemet átitatja ez a segítő attitűd: a kórházban is, de főleg a családsegítésben és a gyermekjóléti szolgálatnál, és mostanában már az állatvédelemben. Napi sikerek és mindennapos felelősség • Mi volt a motivációd, mi lobogott benned? • A napi pici sikerek. A gyermekjóléti és a családvédelmi munkában is a családlátogatás jobban vonzott, motivált, mint a statisztikák, az irodai munka. Fontosabbak az emberi kapcsolatok, viszonyok, mint a papír, a vezetői szerep. • Milyen volt mindezt letenni tavaly, az utolsó aktív napon? • Úgy éreztem, hogy pontot tettem egy mondat végére. Jó volt dolgozni, de jó volt letenni is, és valami újba fogni, ami azért nem annyira új, mert már régóta foglalkoztam az állatvédelemmel. • Ha egyetlen képkockát vághatnál ki az aktív korszak éveinek a filmjéből, mi lenne azon a filmkockán? • Egy gyerek, akinek a sorsát egy darabig kísértük a gyermekjólétiben, és annyi év után egyszer behozta a jó bizonyítványát meg a jutalomkönyvét. Aztán volt egy másik, akit már fiatalemberként láttam viszont: vele elég sok gond volt, hogy úgy mondjam: öntörvényű gyerek volt, de aztán ma már dolgozik és együtt él a párjával, vagyis rendben van az élete. • … és a te történeted is folytatódik még: az állatvédelemben. Ez hobbi vagy segítői szerep? • Szerettem mindig is az állatokat, és amikor tíz éve megalakult az egyesület, sétáltatással, önkéntességgel, szervezéssel eleve részt vállaltam, nyugdíjasként pedig most még több munkám van. Kell, hogy az emberek érezzék és viseljék a felelősséget az állatok iránt, akik a gondjaikra vannak bízva. KohoutZ


2014. június 4.

Milliárdokat fúj a szél

városéletJobbik: megállj, borpancsolók!

Több halasi munkát akarnak az építészeink

Egyetértettek azzal halasi építészek, hogy több helyi munkát szeretnének a jövőben. Többek között ez is elhangzott azon a találkozón, amelynek egyébként eredeti célja az önkormányzat és a megyei építész kamara szorosabb együttműködésének írásba foglalása. Mint Borbély Lajos, az érdekképviselet elnöke szavaiból kiderült, szűk a szakemberek mozgástere, ugyanis szinte „minden megépült már az országban”. A ka- F Aláírták: helyzetben az építészek? marai vezető azt is elmondta, hogy üres ipartelepeken „milliárdokat fúj a szél”. szerint több halasi építész azért Minden megépült? kapott megbízásokat, és lesznek Borbély Lajos kamarai elnök Hogy mennyiben tudja majd segí- kihagyták őket, közben pedig a feladataik a jövőben is. Példaként nem éppen derűs képet vázolt teni a helyi építészeket a város és polgármester részéről van egyfaj- hozta az orvosi ügyelet kialakítá- fel. Úgy vélte, hogy túlépített az a megyei kamara megállapodása, ta sikerpropaganda, amely ennek sát, egy óvoda és a szélmalom fel- ország, kecskeméti példát hozott, ahol 1400 üres lakás van. A azt még nem tudni. Mindeneset- ellenkezőjét hangsúlyozta. Hugyi újítási beruházását. szakember szerint szinte minden re bizakodásra adhat okot, hogy Imre éles hangon bírálta a döntésmegépült, újat nem nagyon lehet Borbély Lajos elnök szerint ahol hozókat emiatt és sürgős változá- Szép munkák Dóka József a város elismert már létrehozni. Lehetséges, hogy ilyen együttműködések köttet- sokat szorgalmazott. szakembere. Ő úgy fogalmazott, több felújításban kellene gondoltek, ott megpezsdült a helyi építőhogy részben egyetért a kritikák- kodni, mert rengeteg gazdátlan ipar és több feladat jutott az ottani Halasiak helyzetben szakembereknek. A megyei ka- Gyovai István azt mondta: nem kal. – Igaz, hogy a nagy munkák régi ipartelep van, ahol „milliármara kezdeményezte a szorosabb fogalmazott úgy, hogy az elmúlt elkerültek minket, de ezért nem dokat fúj a szél”. Ami a jövőt illekapcsolatot a várossal, amellyel a években sikertörténet volt az épí- feltétlenül az önkormányzat a hi- ti, Borbély Lajos úgy véli, néhány képviselő-testület is egyetértett. tészek szerepvállalása. Viszont azt bás. Nem nagyon van beleszólás ínségesebb évet át kell vészelni. A megállapodás megköttetett, a ellenérvként hozzátette: mind a abba, hogy ki tervezzen és ki le- Pozitívumként értékelte, hogy a napokban már kézjegyével látta kórház, mind a szennyvízcsatorna, gyen a kivitelező. A magam részé- jövőben lesz építésügyi állam-

F Hugyi Imre (balról): Kihagytak minket

F Dóka József: Kaptam szép munkákat

el Gyovai István polgármester és mind pedig a városközpont-felújíBorbély Lajos kamarai elnök. tásban meghatározó szerep jutott halasi építőipari vállalkozásoknak. Kritikus pontok Ezt mindenképpen pozitívumként Az aláírásnál jelenlévő megyei kell értékelni, mert erre korábban kamarai tagok közül a halasi épí- nem volt példa. A polgármester tészek képviseletében Hugyi Imre kért szót. Ő kritikát fogalmazott meg, ugyanis úgy látja, hogy az elmúlt években alig jutott helyi feladat a szakembereknek. Úgy véli, hogy minden nagyobb projektből

ről elmondhatom, hogy kaptam szép munkákat, amelyeket örömmel elvégeztem – mondta az építész, aki különösen büszke volt a Bóbita és a Bajza utcai óvodában végzett tervezői feladataira.

titkár, aki ezért a területért lesz felelős. A halasi megállapodástól pedig azt várja, hogy tényleg jobb helyzetbe kerüljenek a helyi szakemberek. Kép, szöveg: Jáger Levente

Az olasz borimport tönkreteheti a magyar gazdákat, ezért jóval szigorúbb szabályozásra volna szükség. Többek között erről beszélt a parlamentben Farkas Gergely, aki szerint súlyosabb büntetésekkel elejét lehetne venni a borpancsolásnak. A magyar termelők védelmében emelt szót Farkas Gergely. A Jobbik parlamenti képviselője az olaszbor-import olyan mérvű növekedése kapcsán mondott véleményt, amely komolyan veszélyezteti a honi gazdálkodókat. A parlament ülésén és a sajtótájékoztatóján is azt emelte ki a képviselő, hogy az elmúlt négy évben nem történt semmi a jelenség visszaszorítása érdekében. Létezik ugyan parlamenti albizottság, de igazán hatékony intézkedés így sem történt. Farkas Gergely úgy érzékeli, hogy komoly problémáról van szó, amelylyel foglalkozni kell, mégpedig hathatós intézkedésekkel. Egyik ilyen volna a szigorúbb behozatali szabá-

lyozás, a pancsolók súlyosabb megbüntetése is. A honatya megemlítette azt a videót, amelyen Zsikla Győző néhány alapanyagból, rövid idő alatt a borhoz megszólalásig hasonlító lötytyöt állított elő. Farkas szerint ez elég jó példa arra, hogy nagyüzemileg miként működhet a pancsolás. A képviselő azt mondta, hogy a parlamenti felszólalására nem érkezett válasz, annál is inkább, mert a felelős államtitkár ott sem volt az ülésteremben. A Jobbik parlamentere hozzátette: folyamatosan napirenden tartja majd a kérdést addig, amíg nem születik a gazdák számára megnyugtató megoldás. Farkas Gergely megköszönte a pártjára leadott szavazatokat is. Kép-szöveg: JL


10

riport 2014. Június 4. re. Ma a cigányság és a többség együttélésének összetett problematikája nincs a legfontosabb négy-öt társadalmi ügy között. Csak a jó példa működik Rostás László szerint ugyanakkor egyáltalán nem vagy nem elsősorban pénzkérdés e problémák felszámolása. Szerinte a jó példa vonzereje a cigányok közt különösen jól alkalmazható eszköz.

F A nyomort és a lemaradást nem lehet íróasztal mögül enyhíteni

Hogy megtanulják, mi a rend

Rostás László szerint néha radikális megoldások, tartós figyelem és jó példák kellenek ahhoz, hogy a cigányság integrációja hatékonyabbá váljon

rekeknek iskolába indulni, mikor kell a szemetet összeszedni, a közüzemi díjakat befizetni és a többi. Semmi gond nem is volt mindaddig, amíg vissza nem hívták ezt a segítőt. Könyörögtem, hogy maradjon még fél vagy egy évig, hogy az ott élők igazán megtanulják, mi a rend. Mert a cigányok nem rossz emberek, csak éppen sokuk mélyen tanulatlan. Ha tanítják, példát mutatnak, rájuk szólnak, noszogatják őket, akkor megtanulják a rendet. Amikor viszont megszűnt a segítői jelenlét, rohamosan pusztulni kezdett a Szegedi úti telep állapota. Ez a jelképes történet egész Magyarországra érvényes.

– Tanulmányoztam és Berlinben is említettem az amerikai módszert. Martin Luther King politikáját. Az egyik fő vezérelv a színes bőrűek között az volt, hogy saját köreikből válaszszák ki azokat, akik aztán saját kisebbségük vezetőivé, tanára- A demokrácia kevés ivá, szociális segítőivé, rend- A halasi cigányvezető arról is isfenntartóivá lettek. Ennek része mert, hogy a saját kisebbsége felé volt az is, amit csaknem egy évtizeden át Halason mi is sikerrel tudtunk követni: a jó példa ereje. Ha a cigányság képes felmutatni néhány iskolázott, a házát rendben tartó, az életét felelősséggel irányító és sikeres tagját, akkor őket már „vissza lehet küldeni” saját köreikbe, és az ő példájuk hatalmas változást képes elindítani. Látják a többiek, hogy nemcsak feketén lehet érvényesülni, hanem a többség által már elfogadott eszközökkel, tanulással, szorgalommal is.

Pazarló látszatintézkedések helyett folyamatos figyelem lenne a megoldás a cigányság felzárkóztatására, vagy legalábbis a kirívó jelenségek hatékony visszaszorítására. Hogy magyarul beszél- „Könyörögtem, F Megyei konferencia a felzárkóz jünk: drogterjesztés, szeméthegyek, lepusztított lakótelepek kívánnak mielőbbi lépéseket, de ma hogy maradjon” még nem előre-, hanem hátrafelé megyünk. Minderről is beszélt Rostás László cigányelnök nem- Ehhez azonban az kellene – fűzi tovább a helyi cigányság terég Berlinben, egy konferencián – most meg nekünk, merthogy kérdés itt is van bőven. kintélyes vezetője –, hogy álKáosz, nyomor, bűnözés telepek, bűnözés. A másik fő té- kisebbségügyi szervezeteket csak landó jelenléttel dolgozzanak a vedés az, hogy az állam és a kü- a problémamegoldásra koncent- kisebbség családjai között feleFelemás – ez még a legjobb jelző arra, ami a cigányok és a többség lönféle szociális intézmények, rálnak, nem pedig a megelőzés- lős segítők. Rostás László tanul- A kiskunhalasi székhelyű ESÉLY Cigá Központ Rostás László vezetésével 2 ságos példát is említ. együttélése kapcsán a rendszerváltás resen pályázott az Európai Bizottság óta történt Magyarországon. Így öszA cigányok elfogadták, el is várják, hogy valaten át tartó tanulás programja” Gru – A ma már nem létező, de szegezte tapasztalatait Rostás Lászki néha rájuk szóljon, megmondja nekik, hogy egykor hírhedt Szegedi úti telep ramjába, mely a felnőttoktatást támo ló egy május eleji berlini, nemzetközi Az egyesület a „A new ENTRans” pro kisebbségintegrációs konferencián. mi a teendő. Nem lehet mindenben demok- jól modellezi, mi történik. Ami- négy külföldi partner közreműködésé kor kiköltöztek oda szegényebb ráciát csinálni, néha radikális eszközök kelleszág, Törökország, Spanyolország és R magyar és cigány családok, – A magyar állam nem tudta, nem mányozza a cigánylakosság társadalm mindjárt megbeszéltük a szoakarta megtartani azokat a vívmánek, különben a cigányok egy része még sasének, integrációjának lehetőségeit, a ciális intézménnyel, hogy küldnyokat, amiket a Kádár-korszakját magának is tud ártani. De íróasztal mögül, jünk közéjük egy segítőt. Annak ellen tett lépéseket. Kiemelt figyelm ban sikerült az, igaz, akkor még kenapi hét-nyolcórás rendszerben ez nem fog volt egy nyilvántartása a pontos felnőttoktatásba történő bekapcsolódá vesebb számú cigány kisebbségnek feladatokkal: mikor kell a gye- zóvá, önfoglalkoztatóvá válás módoza biztosítani. Az utóbbi 40-50 évben menni. rek (oktatók és tanulók) az egyes or a romák száma csaknem háromszomélyes látogatások alkalmával ismer rosára nőtt, de közben sem a lakáscigánylakosság életkörülményeivel, a helyzetük, sem a jövedelmi viszonyaságokkal, a jó gyakorlatokkal. A tém ik nem tudtak lépést tartani ezzel a szakemberekkel értekezleteken, meet növekedéssel. Ebből származnak a talatcserét folytatnak, és fogalmazzák bajok: káosz, rendetlenség, nyomor-

Az ESÉLY CMK külföld munkanélküliek ön


is hajlandó kritikát megfogalmazni. Meggyőződése, hogy a romák szokásrendszere és gondolkodásmódja nem mindig változott együtt a társadalmi változásokkal. – Amikor én gyerek voltam, csak akkor jöhettünk be a cigánytelepről a városba, ha a vajda – később cigánybíró – a rendőrséggel együtt megszemlézte a telepet. És akkor volt is rend: hol takarítani kellett, hol a ruhát rendbe szedni, hol megfegyelmezni a konfliktusban állókat. És a cigányok elfogadták ezt, ahogyan ma is elvárják, hogy valaki néha rájuk szóljon, megmondja nekik, hogy mi a teendő. Nem lehet mindenben demokráciát csinálni, néha radikális eszközök kellenek, különben a cigányok egy szűk, összeférhetetlen kis része

ztatásról

riport

11

Semmi gond nem volt addig, amíg vissza nem hívták ezt a segítőt. Amikor viszont megszűnt a segítői jelenlét, rohamosan pusztulni kezdett a Szegedi úti telep. Ez a jelképes történet egész Magyarországra érvényes. még saját magának is tud ártani. Persze mindennek a kontrollnak a jogok és a családok érdekeinek a megtartása mellett kell érvényesülnie, de döntő, hogy a családokkal együtt kell a megoldásokat megtalálni, és a segítést végezni. Íróasztal mögül, napi hét-nyolcórás rendszerben ez nem fog menni senkinek. Kint kell lennünk köztük, ráadásul mindannyiunknak.

területek külön kezelt pénzeit egybekötnénk, akkor ezek a források, ezek az energiák hatékonyabban hasznosulnának, ez meggyőződésem. Keményen a drog ellen Az egyik ilyen sürgős és hatékony megoldást váró terület a kábítószer-használat elterjedésének megfékezése. A cigányság – sajátos módon a vagyoni-jövedelmi hátrányok ellenére is – különösen fenyegetett e téren.

Közösen könnyebb A „mindannyiunk” alatt Rostás egy régi, még Lukács László – Konkrétan tudom, hogy az 2006-2010-es alpolgármestersé- egyes utcákban kik, honnan, mege idején kidolgozott helyi integ- lyik környező városból és milyen rációs program egy részét érti. anyagokat szereznek be. Például a látnokzsályát (Jósmenta [Sal– Már akkor javasoltam, hogy via divinorum] – Közép-Ameegyszer világítsuk át azt a rend- rikából származó pszichoaktív szert, azokat a pénzeket és azo- növény, amit egyre inkább a tilkat a szereplőket, akik a cigány- tott és drága marihuana helyett ság segítésén, integrációján terjesztenek – KZ) mérgekkel, dolgoznak. Ebben a rendőrség, műtrágyával, kórházi anyagokaz egészségügy, az oktatás, a kal és erős nyugtatókkal keveszociális szféra, a sajtó és még rik. Lehet, hogy ezek az igazságsok más szereplő is érintett, szolgáltatásban nem számítanak de mindenütt önállóan, gyakran együttműködés nélkül mennek végbe folyamatok. Ha ezeket a szereplőket és a különféle

dön tanulmányozza a hátrányos helyzetű nfoglalkoztatóvá válásának lehetőségeit

ány Módszertani 2013-ban sikeg „Az egész éleundtvig alprogogatja. ojekt keretében ével (NémetorRománia) tanulmi felemelkedéa diszkrimináció met fordítanak a ás és a vállalkoataira. A partnerszágokban szerkednek meg a a helyi sajátosmával foglalkozó tingeken tapaszk meg az előre-

2014. június 4.

haladáshoz szükséges feltételrendszert és lépéseket. A kétéves – a Tempus Közalapítvány által támogatott – projekt nyitóprogramjának házigazdája 2013 októberében Magyarországon az ESÉLY CMK volt. A résztvevők program- és ütemtervet készítettek, megfogalmazták a célokat, kiosztották a feladatokat. Kiskunhalason megismerkedtek a helyi cigányközösséggel, párbeszédet folytattak a „cigányügyben” tevékenykedő szakemberekkel, önkéntesekkel, segítőkkel. 2014. május elején Németországba utaztak a partnerek, ahol az ott élő cigánylakosság helyzetéről tájékozódtak. Megismerkedtek a munkanélkülieket támogató programokkal, a vállalkozások létrejöttét elősegítő intézkedésekkel. A projekt következő állomása az ősz folyamán Törökország lesz, majd 2015-ben Spanyolországba és Romániába látogatnak el a résztvevők. Esély CMK

F Jó példákat emelne ki a cigányvezető

drognak, de a valóságban nagyon is így használják. A cigány fiatalok körében a drogozás óriási méreteket ölt, és már történt komoly incidens, és egészségkárosodás is. Egy fiúnak leállt a veséje, máshol meg agressziót szültek ezek a szerek. Javasolni fogom, hogy azoknak az embereknek a gyerekeit emeljék ki a családból, akik ezeket a szereket árusítják. Együtt, egyenesen beszélni Rostás László viszont ebben is lát lehetőséget az elmozdulásra: nemrég ügyészi, rendőri, megelőzési szakemberekkel együtt tartottak lakossági fórumot a cigányság körében, és jó ideig

érzékelhető is volt a változás. – Néha elegendő nyíltan és szervezetten, és szakemberekkel együtt beszélni a problémáinkról. Ugyanígy sikerült a szegényeket sújtó uzsorázás térhódítását is nagymértékben visszaszorítani. Elegendő volt elmagyarázni az embereknek, hogy milyen fenyegetést jelentenek az így kölcsönzött, elfogadott pénzek. A megoldás tehát minden területen ugyanaz. Lehet szó szemétkezelésről, iskolába járásról, drogról vagy közüzemidíj-fizetésről: ha segítik, tanítják és vezetik a cigányokat, akkor jobban előmozdítják a társadalmi felzárkózást, mint hangzatos és drága látszatintézkedésekkel. KohoutZ FOTÓ: KOHOUT ZOLTÁN ÉS POZSGAI ÁKOS


12

pr 2014. Június 4.

Egyre közelebb a jó vízhez Újabb állomásához érkezett a cél érdekében összefogott 14 település több mint 3 milliárd forintos ivóvízminőség-javító projektje. Már a munkaterület átadása van soron. Tiszta, és minden előírt értéknek megfelelő vizet vár a térség és ennek egyre közeledik a megvalósítása. Az érintett települések többségén az arzéntartalom magasabb az előírt értéknél. A térségben vannak települések, például Harkakötöny, ahol a lakosság jelenleg csak a konténeres tisztító állomásról tud az előírt minőségű vízhez jutni. A munkaterület-átadás első lépéseként a napokban a vízszolgáltató, az önkormányzat, a kivitelezők és a közművek képviselői egyeztettek a részletekről, a tennivalókról és az engedélyekről. A feladatokból Halasra jut a legtöbb,

itt a technológiai és hálózatfejlesztés, illetve -tisztítás mellett még egy víztorony is épül a Kertvárosban. A kivitelezéssel a Duna Aszfalt Kft., a Kristály Kft. és a halasi Vízépszolg Kft. alkotta konzorciumot bízták meg. A kivitelezők azt mondják: a tervezések, engedélyeztetések után minél hamarabb szeretnének nekilátni a

tényleges munkának, mindezt úgy, hogy közben ne maradjanak víz nélkül a lakosok és folyamatos üzemmenet legyen. A tervezéskor a megbízható megoldásokat keresték és fontos feladat lesz a hálózatok tisztítása is, hiszen fontos, hogy a megújult minőségű víz tiszta – és nem a korábbi flórával rendelkező – vezetékrendszeren keresztül jus-

son el a háztartásokba – nyilatkozta a tervezést végző Kristály Kft. technológiai főmérnöke, Pintér Csaba. A tervek szerint 2015

közepére-őszére készülnek el mindennel a kivitelezők. A „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás több mint 2 milliárd 735 millió forint, támogatást kap az Európai Kohéziós Alapból, illetve a Magyar Köztársaság költségvetéséből. A program az Új Széchenyi Terv keretében valósul meg. Az önkormányzati társulás tagja: Bácsszőlős, Borota, Csikéria, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kelebia, Kéleshalom, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kunfehértó, Móricgát, Rém és Tompa. (x)

munkát, és utána már csak a próbaüzem lesz hátra. A lakosságnak nagyobb vízkimaradásra nem kell számítani és minimális zavarással próbáljuk megoldani a feladatot – mondta a kivitelező cég vezetője. – A kivitelezési engedély beszerzése még folyamatban van, de már van, amit enélkül is el lehet kezdeni, így most már bármikor jöhetnek a munkások – nyilatkozta a Pirtói Vízműtelepnél Belágyi Mihály, a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal pirtói ki-

rendeltségvezetője. – Minden utcában megfelelő minőségű víz lesz a program végére és van még egy óriási előnye a beruházásnak. Most fésűs rendszerű a vízellátás a községben, ez megszűnik és körvezetékek lesznek. A végpontokon most gyakran előfordul, hogy sárga a víz, ilyen már nem lesz a jövőben, mert nem lesznek végpontok és gyakorlatilag egy körvezeték lesz az egész település – fűzte hozzá Belágyi Mihály. A projekt az Európai Unió támogatásával a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg az Új Széchenyi Terv keretében. (x)

Indul Pirtó legnagyobb beruházása Jövő ilyenkor a tervek szerint már ammóniamentes, az előírásoknak megfelelő minőségű víz fog folyni Pirtón a csapokból. A munkások akár napokon belül megjelenhetnek a településen és belefoghatnak a község történetének eddigi legnagyobb beruházásába. Nagy Ferenc (képünkön balról) polgármester és a kivitelezést elnyerő Vízépszolg ’94 Kft. ügyvezetője, Varga István a napokban írták alá a kivitelezői megállapodást. A 202 millió forintos összköltségű fejlesztés az egész községben megváltoztatja majd a víz minőségét.

– Sorsdöntő pillanat ez számunkra – mondta az aláírást követően Nagy Ferenc polgármester. – Szükség van a program elindítására, hogy egészséges vízhez jusson a lakosság és a vizünk megfeleljen az európai uniós, illetve a saját magunk által támasztott követelményeknek. A programot 2015 májusára szeretnénk befejezni. A Pirtói ivóvízminőség-javító projektre Pirtó község önkormányzata 182.599.782 forint támogatást kap az Európai Uniótól és a Magyar Államtól. – Az önerő is nagy megterhelést jelentene a községnek, így a Belügyminisztérium Önerő Alapjához adtunk be pályázatot. Még nem kaptunk ugyan erről értesítést, de bízunk a sikerben – nyilatkozta a polgármester a költségekről.

Varga István, a Vízépszolg ’94 Kft. ügyvezetője arról adott tájékoztatást, hogy Pirtón az ammónia okozza a legnagyobb problémát, amit ki kell küszöbölni a beruházás során. A feladatok közé hálózatrekonstrukció és -bővítés, valamint egy kút fúrása tartozik a biztonságos vízellátás érdekében. – Azt vállaltuk, hogy a szerződés aláírását követően szinte azonnal megkezdjük a kivitelezést. Az év végéig szeretnénk befejezni az érdemi


2014. június 4.

kultúra, oktatás 13 innen  onnan Pro Iuventute-díjátadó

F Ünnepélyes iskolatörténeti megnyitó az aulában Múltidézés maradandó esztétikai élményekkel – ezt kínálta a KRK Központi Általános Iskolája két jubileumi kiállításával. Az oktatási intézmény alapítása 100. évfordulóját tárlatokkal ünnepelte az aulában és a díszteremben. A házigazda intézmény nevében Nagyné Lehoczki Zsuzsanna mondott köszöntőt. Az igazgatónő rámutatott oktató-nevelő munkájuk eredményeire. – Mennyi érték egy helyen! Mennyi értékes életpályát indítottunk el! Változatos, tartalmas, értékekben bővelkedő száz esztendőt hagyunk mögött – hangsúlyozta beszédében az intézmény-

F Rácz-Fodor Katalin és Baráth József is festett

Képes jubileum

vezető, aki köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik hozzájárultak a színvonalas kiállítások létrejöttéhez. A rendezvényen közreműködött: Huszár Maxim (gordonka), Jurity Flóra (fuvola), Gozdán Dóra, Gozdán Hanna és Gozdán Lili (furulya). Az iskolatörténeti kiállítás régi képeket, újságcikkeket, különböző kordokumentumokat tárt az érdeklődők elé. Ezt és a díszteremben nyílt képzőművészeti tárlatot is Szakál Aurél múzeumigazgató, az iskola egykori diákja ajánlotta a közönség figyelmébe.

Trianoni képeslapok. A Végh-kúriában június 4-én 17.30-kor dr. Horváth Zoltán mérnök, helytörténész nyitja meg a Trianoni képeslapok címû kiállítást. A rendezvényen közreműködik az Erdélyi Csillagok Egyesület. A tárlat szervezõi a Halasi Média és Kultúra Kft. munkatársai. P. L.

– Ez a jelentős múlt három generációt jelent. Az iskolatörténeti kiállítás időrendben mutat képet a történésekről. A díszteremben kiállító művészek pedig iskolapéldák munkásságukkal. Az intézmény emeletén Baráth József, Berki Viola, Csányi Szabolcs, Diószegi Balázs, Rácz-Fodor Ibolya, Rácz-Fodor Katalin, RáczFodor Mihályné, Sáli Levente, Szalai József, Szőke József, Szűcs Károly és Tóth-Abonyi Balázs alkotásait tekinthették meg a látogatók. A jubileum alkalmából Sáli Levente festőművész és a diákok közreműködésével festménykompozíció és Szőke József portréképeinek felhasználásával fotóinstalláció is készült. Szakál Aurél muzeológus dr. Gszelmann Ádámot idézve befogadó iskolának nevezte a Köz-

Pál Feri atya elõadása

A Közösségek Házában június 11-én 18 órakor „Elégedetten az élettel – Vágyak, célok, küzdelmek” címmel Pál Feri atya tart előadást. Jegyek vásárolhatók a Közösségek Házában vagy a Halas Televízió Szerkesztőségében. F Sáli Levente pontit. Az intézmény az általános iskolai oktatáson túl helyet adott csipkevarró műhelynek, iparos tanonc oktatásnak, kereskedelmi és vendéglátó szakképzésnek, és a zeneiskola is innen nőtt ki. – Úgy érzem, jelenleg felívelő korszaka van az iskolának, szép jövő előtt áll – fogalmazott Szakál Aurél. Kép-szöveg: Pál László

Zongoraszó Bibósok Székelyföldön

Inselt Katalin zongoratanár-zenepedagógusra emlékeztek a zeneiskola hangversenytermében. Fehérváriné Ábrahám Melinda tanárnő szervezésében és vezetésével, Inselt Katalin születésének 100. évfordulóján előkészítősök, elsősök és másodikosok játszottak a Zongoraiskola I–II. füzetéből. A XX. század első felében e kották összeállítói között található Inselt Katalin. A feladat jelentőségét és időt állóságát mutatja, hogy immár századokon átívelve, ma is ezekből a kottákból tanulnak a kezdő zongoristák. A koncerten a művészeti iskola zenetagozata zongoratanárainak növendékei léptek fel. A legügyesebbek érdemelnek említést: Czakó Maja Izabella (tanára: Fehérváriné Ábrahám Melinda), Varga Sára (Ulakcsainé Lovas Jolán), Erdődi Dániel (Litauszki Petra), Ternovszky Hunor (Szokody Anikó), Tapodi Janka (Lukacz Anikó) és Fehérvári Zsolt (Vannayné Zádory Emőke). A többi kisgyermek is felkészülten játszotta a zongoraiskola darabjait, melyért megérdemelték a sok tapsot és a dicséretet. L. Molnár Anna

A Bibó István Gimnázium és a Székely Mikó Kollégium a közelmúltban tartotta harmadik közös művészeti táborát Sepsiszentgyörgyön. A két hattagú csoport az egyhetes közös munka folyamán gyakorlati bepillantást nyerhetett a székely népművészet, különös tekintettel az emlékfakészítés rejtelmeibe Réti Zoltán faragómester csernátoni műhelyében. – A közös alkotást az eresztvényi emlékparkban állítják fel az ősz folyamán, Gábor Áron születésének 200. évfordulója alkalmából. A hét programjában – a kopjafa faragásán kívül – tarisznyafestés, a Haszmann Pál Múzeum megtekintése Csernátonban, kortárs és helytörténeti interaktív bemutató, valamint városnézés, ismerkedés a Várkert emlékfáival, színházi és uszodai látogatás, hegyi túra a Királykőre is szerepelt – tudtuk meg Virágné Színes Ilona tanárnõtõl. A diákok kinn tartózkodásuk ideje alatt a Szentgyörgy Napok igen gazdag és színes kul-

A Szilády Áron Társaság 20 éve kezdeményezte a halasi nevelési-oktatási intézmények körében, hogy a tanulóifjúság a Nagy Szeder István által kidolgozott és alkalmazott „halasi norma” módszerrel válassza meg, jelölje egy kedves tanárát Pro Iuventute – Az ifjúságért emlékdíjra. Azokat, akik példát mutattak emberségből, szakmai hivatásukból. Idén, június 5-én, csütörtökön 16 órától ismét a Szilády Áron Református Gimnázium dísztermében kerül sor a „PRO IUVENTUTE 2014” díjátadásra és ünnepi programra.

F A halasi csoport Erdélyben turális eseményein is részt vettek. A halasi csoport tagjai: Bogdán Gabriella Enikő, Balog Márk, Figura Rita, Kovács Viktória, Sztanik Nikolett és Volford Ákos két pedagógus, Kovács Erika és Virágné Színes Ilona vezetésével vettek részt a programokon. P. L.

Magyarország történelme

A Szent József Katolikus Általános Iskola adott otthont a Katolikus Iskolák X. Országos Takáts Sándor Történelemversenyének, melynek témája Magyarország 1920-1944 közötti történelme volt, különös tekintettel az Eucharisztikus világkongresszusra és a Szent István-évre. A döntõben az elõzetes fordulókon legtöbb pontot elért 9 csapat, valamint a tavalyi győztes és a rendező iskola csapata mérettetett meg május 24-én. A zsűri elnöke dr. Lakatos Andor, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye öszszevont gyűjteményeinek vezetője volt, tagjai Szakál Aurél, a Thorma János Múzeum igazgatója és Palásti Károly, a Bibó István Gimnázium tanára. Ők állították össze a három írásbeli forduló és a döntő feladatait is. A verseny megrendezését a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye és a Sík Sándor Tanáregylet támogatta. A verseny főszervezője Tyavoda Julianna volt. A megméretés és a döntő a résztvevő diákok és kollégák közlései szerint mind szakmai szempontból, mind a szervezés-lebonyolítás szempontjából kiválóan sikerült. A döntőben I. helyezett a Mohácsi Katolikus Nevelési Központ csapata lett. II. a kecskeméti Piarista Gimnázium és Általános Iskola csapata, III. pedig a Szent Margit Gimnázium csapata, a helyi Szent József-iskola az V. helyet szerezte meg. A díjakat dr. Bábel Balázs érsek ad(pl) ta át.


kultúra 2014. Június 4.

Fotó: Rékasi Ramóna

14

F A Kiskunhalasi Városi Vegyes Kar Faddi Istvánné vezetésével lépett fel

Határtalan kórusbarátság

A Kiskunhalasi Városi Vegyes Kar testvérvárosunk, Sepsiszentgyörgy unitárius kórusának meghívására májusban Erdélyben töltött néhány napot. A fellépések mellett a baráti kapcsolatok ápolására, kirándulásra is lehetőségük nyílt. A tavaly augusztus 20-i halasi közös ünnepi hangverseny után hívták őket

viszontlátogatásra abból az alka- 15. évfordulóját ünnepelte a Krilomból, hogy megalakulásának za János Unitárius Vegyes Dalárda.

Az egyébként is kis létszámú halasi énekkar – munkahelyi és családi okok miatt – sajnos csak tizenkét fővel szerepelt. – Nagy problémát jelentett emiatt számomra olyan műsort összeállítani, hogy méltón képviseljük városunkat. Végül is nem a szólamok számától függ egy kórus rangja, minősége, hanem a tiszta, szívből szóló éneküktől. Ennek szerencsére megfeleltünk, a visszajelzések szerint nagyon is jól. A halasi népdalcsokornak különösen nagy sikere volt. Az unitárius templomban május 10-én volt a kórustalálkozó nyolc énekkar részvételével. Színvonalas, lélekemelő rendezvénynek lehettünk tanúi, melyen megtiszteltetés volt részt vennünk. Vasárnap az istentisztelet után a vendéglátó kórussal énekeltünk külön-külön és közösen is. Akkor adtuk át ajándékunkat minden kórustag számá-

ra – tudtuk meg Faddi Istvánnétól, a városi vegyes kar vezetőjétől, aki egy kis emlékkönyvben Határtalan kórusbarátság címmel átnyújtotta együttműködésük 10 éves, általa megírt történetét képekkel, idézetekkel színesítve. A halasi kórus erdélyi tartózkodása idején több baráti összejövetelre, hangulatos beszélgetésre és kirándulásra is sor került. Látogatást tettek Háromszéken, ahol meglátogatták Benedek Elek szülőházát Kisbaconban a dédunoka, egy nyugdíjas pedagógusnő kalauzolásával. Egy helyi vízimalmot pedig működés közben mutattak meg a csoportnak és vendéglátóiknak. Bardocon régi vaskohó és csataemlékhelyet kerestek fel. Sétát tehettek a Mohosi láp fölött, az erre a célra kialakított pallókon, az ottani borvízforrásból még hoztak is haza. P. L.

Múltunk, jelenünk értékei Hódmezővásárhely bemutatkozik: Szőrhímzés és fazekasság

F Muzsika a Kiskunhalasi Népdalkörrel

Testvérvárosunk, Hódmezővásárhely népművészetét mutatja be a Csipkeházban június 15-ig látogatható Szőrhímzés és népi fazekasság című kiállítás. Nemrég a halasi csipke vendégeskedett partnertelepülésünkön, most pedig tőlük érkeztek értékes alkotások. A szőrhímzés és a kerámia Hódmezővásárhely népművészetének két kiemelkedő ága. Ezek hagyományait napjainkban is őrzik és ápolják a városban. A vásárhelyi hímzés a népi hímzések legrégebbi rétegébe, azon belül is a tiszántúliak csoportjába illeszthető. A szőrhímzések a tornyos nyoszolya díszítésére szolgáló párnavégeken maradtak fent. A népi kerámia tradícióit továbbvivő fazekasok többsége ragaszkodik az eredeti formákhoz, díszítési módokhoz.

A Szőrhímzés és fazekasság című tárlat vendégeit Kiliti Zsuzsanna, a Csipkeház igazgatója és Gyovai István köszöntötte az ünnepélyes megnyitón. A polgármester kitért arra, hogy Kiskunhalasnak 1998. óta van testvérvárosi kapcsolata Hódmezővásárhellyel. – Úgy gondolom, a kiállítás erősíti a települések közötti kapcsolatot. Bízom abban, hogy művészeink a jövőben is bemutatkozhatnak egymás városaiban – fogalmazott. Cseri Tamás önkormányzati képviselő szintén fontosnak tartja, hogy egymás

ken maradtak fent, a tornyos nyoszolyák díszítésére használták őket. A barna, a lilás tónusú, a vörös és a kék a leggyakoribb színek. A mintákat a növényvilágból vett stilizált elemekről nevezték el nagyobb részt. A vásárhelyi hímzés kialakulásában nagy szerepük volt a templomi hímzéseknek. A huszadik században a magyar asszonyok tovább vitték a hagyományokat. Ma a Hódmezővásárhelyi Városellátó és Foglalkoztató Kft. keretén belül készülnek párnahuzatok, terítők művészeti ve-

kultúráját jobban megismerjük. Rámutatott, a hódmezővásárhelyi népművészetben nagyon fontos a fazekasság és a hímzés. – Négy-öt hónapon belül a második kiállításon kapcsoljuk össze kultúránkat. Belelátunk egymás múltjába, megcsodálhatjuk egymás kincseit. A kiállítást Nagy Vera ajánlotta a közönség figyelmébe. A néprajzkutató-főmuzeológus a szőrhímzés és a kerámiakészítés történetét ismertette egészen napjainkig. – A szőrhímzések párnavége-

zető irányításával. A város kulturális életében bemutatókkal, kiállításokkal vesznek részt. Hódmezővásárhelyt fazekasközpontként tartja nyilván a szakirodalom. Kialakultak a jellegzetes edényformák és díszítési módjuk. Ezek között a termékek között van csalikancsó, kulacs, butella, mázaskarcolt virágcserép. A hagyományos edények sárga és zöld mázzal készültek. A lisztes bödön, a kosár későbbi forma. A vásárhelyi tálasok munkái messzi vidékekre eljutottak. A fehér alapon kék színű edények ké-

sőbb terjedtek el. A tizenkilencedik század végétől új korszak kezdődött, váltani kellett. A helyi fazekasságot meg kellett menteni, amit a dísztárgyak készítése jelentett. A népi kerámia felújítása kis műhelyekben indult. Jelenleg féltucatnyian őrzik a hagyományokat, illetve kísérleteznek újításokkal – tájékoztatott Nagy Vera. A megnyitón közreműködött a Kiskunhalasi Népdalkör Egyesület Sózó József vezetésével, műsorával járulva hozzá a jó hangulathoz. Kép-szöveg: Pál László


2014. június 4.

színház

15

A kiskunhalasi Szent József Katolikus Általános Iskola tizedik alkalommal szervezte meg hagyományos Egyházmegyei Színjátszó Találkozóját. A csütörtöki Színjátszótér című rendezvény alkalmával mesés színdarabokat mutattak be a térség egyházi intézményeinek diákjai a Városi Filmszínházban. F Mészárosné Farkas Mária és Mátyás Viktória

Kinyílt a világ

A szentesi gimnázium színjátszó csoportja által színpadra vitt, Az úrinő című darab főszerepét a halasi kötődésű Mátyás Viktória alakította. Az előadás telt házat vonzott a Közösség Háza nagytermében. A G. B. Show: Warrenné mestersége című drámája alapján készült, Az úrinő című darabot a szentesi Horváth Mihály Gimnázium MKB Társulata állította színpadra. Az egyik főszerepet Mátyás Viktória játszotta, partnerei Terényi Eszter, Szurmik Zoltán, Csapiné Matos Ibolya, Nyilas Zsaklin és – az előadást rendezőként is jegyző – Purosz Leonidasz voltak. A premiert idén tavaszszal tartották, turnéjuk harmadik állomása Kiskunhalas volt. Mátyás Viktória Szentesen, dráma tagozaton végzős diák Pádár Zsolt osztályában. A halasi előadásra nagyon készült, minden tőle telhetőt megtett, hogy jól sikerüljön a produkció. – Nagyon sokat jelent nekem ez a darab, mely a társulatunk második előadása. Itt sokkal jobban izgultam, mint máskor szoktam. A nézőtéren a családtagjaim, barátaim, tanáraim, osztálytársaim is helyet foglaltak – indokolta a drukk okait a Vivi kisasszonyt alakító Mátyás Viktória. A halasi diák szentesi osztálytársaival a Búcsúdarab című előadással köszönt el középiskolájától. Vonzza

Az ünnepélyes megnyitón Tóth Tibor Győző igazgató köszöntötte a megjelenteket a házigazdák nevében. Elmondta, a találkozót mindig nagy érdeklődés és várakozás előzi meg, a Szent József-iskola tantestülete pedig minden évben szívügyének tekinti a rendezvény színvonalas megszervezését. Úgy fogalmazott, a színház az életet hozza elénk sokféleségével. Az előkészületek örömmel és lelkesedéssel folynak. Egy-egy darabot azért visznek színre, mert át akar-

F Népmesécske a Szent József katolikus iskola diákjaival

Mesés elõadások

nak adni valamit általuk. Finta József plébános arról beszélt, hogy a játékban jön ki leginkább az ember személyisége. A diákok is akkor önmaguk, amikor önfeledten játszanak.

a pálya, továbbtanulni a Színművészeti Egyetemen szeretne. – Kiskunhalason, a Fazekas-iskolában Mészárosné Farkas Mária színjátszó csoportjába jártam felső tagozatos koromban. Vers- és prózamondó versenyeken indultam. A tanárnő nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a színészi pályát válaszszam. Biztatott, jó tanácsokkal látott el – tudtuk meg Vikitől. A csoportos munka további pozitív hatásokkal volt az ifjú színi növendékre Szentesen. Ez sokat változtatott az emberekhez való hozzáállásán, látásmódján. – Kinyílt előttem a világ, új impulzusokat és tapasztalatokat sze- F A kiskakas gyémánt félkrajcárja mesejátékot is elõadták reztem. Nagyon jó emberekkel találkoztam mind emberileg, mind szakmailag – fogalmazott. A helyi közönség Vikit színpadon láthatta, ő azonban rendezőként is bizonyított már. A Shakespeareszakszervezet című előadás alkalmával ő instruálta a tanárait, ehhez – mint mondta – maximális bizalomra van szükség mindkét fél részéről. Kép-szöveg: Pál László

A Szent József Katolikus Általános Iskola tanulói két előadással léptek közönség elé. A kiskakas gyémánt félkrajcárját Tarné Sári Mária, a Népmesécskét pedig Garas Eliza és Tarné Sári Mária rendezte. Diákok a diákok nyelvén játszottak, olykor paródiákkal. Az ötletmerítés és egymás munkájának értékelése is feladata volt a találkozónak. – Játszva tanultunk, zeneileg művelődtünk. Értékesek voltak a klaszszikus előadások, népmese-feldolgozások – hangsúlyozta Kerpics Miklós. – Voltak színjátszók, akik még a díszletet is maguk játszották el. A találkozón a sokféleség volt jelen – fűzte hozzá az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának elnöke. Kép-szöveg: Pál László

F Kiss Bernadett hegedült a F Csányi Zoltán, Veszelszkiné Huszárik Ildikó, Kocsis Fruzsina, rendezvényen Szécsi Krisztián, Gozdán Dóra, Bordás Zoltán

F Jelenet Szurmik Zoltánnal

Bibósok zenéltek. A Bibó István Gimnáziumban alakult együttesek és zeneiskolások művészeti tevékenységét mutatta be a középiskola május 20-i előadása. A jeles alkalomra a diákok süteményekkel is készültek, melyeket a vendégek megvásárolhattak, ezzel is segítve a jövõben külföldön tanuló diákokat. A jótékonysági rendezvényt az Interact, a Rotary Club középiskolai tagozatának szervezete támogatta. – A kiskunhalasi klub Magyarország harmadikként megalakult Interact clubja. A szervezet jelenlegi bibós elnöke Szécsi Krisztián, a leendő pedig Gozdán Dóra lesz. Rotary-tagként Bordás Zoltán és Takács Tibor segíti kiemelten interactos diákjaink tevékenységét – tájékoztatott Veszelszkiné Huszárik Ildikó gimnáziumigazgató. Kép-szöveg: P. L.


16

hirdetés 2014. június 4. Soltvadkerti műanyagipari kft. műszaki be- Ház eladó, Ág u. 9. állítottságú gépkezelőt keres 3 műszakos Tel.: 06 20/97-65-168 A-1357 munkarendbe. Tel.: 06 70/539-75-01 (hétKiskunhalasi cég fémszerkezet-gyártásköznap 8-16 óráig) A-1624 Kiskunhalason, a Karacs Teréz utban jártas, kiváló rajzismerettel rendelkező cában II. emeleti, 2 szobás, 64 m2mérnököt keres gyártásirányítási, -szervezési feladatokra. Németnyelv-tudás előnyt je- Kiskunhalasi cég gyakorlattal ren- es lakás eladó. Iá.: 6,5 millió Ft. A-1558 lent. Fényképes önéletrajzot a zoofarmtek@ delkező lakatos munkatársakat keres. Tel.: 06 30/651-80-50 A-1625 gmail.com email címre kérjük. A-1568 Tel.: 06 30/205-70-68 Felsőöregszőlők 42622 hrsz. szám alatti 3748 m2 zárt kert eladó, víz, villany van. Kötöttáru varrásához állítóst felveszek. Eladót keresünk. A-1602 Tel.: 06 70/254-55-56 A-1560 Tel.: 06 30/92-57-517 A-1579 Tel.: 06 20/415-16-17 Kiskunhalasi székhelyű autókereskedés értékesítői munkakörbe munkatársat keres. Feltételek: középfokú végzettség, autóértékesítői szakmai gyakorlat, B kategóriás jogosítvány, Word, Excel felhasználói szintű ismeret, idegennyelv-ismeret előny. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal, a juhasztibor@ kbautoteam.hu email címen. A-1580

Jó kommunikációs képességgel rendelke- Kiskunhalason a Kölcsey utcáző telefonos szervezőket keresünk főállásba. ban 597 m2-es építési telek eladó. Tel.: 06 70/425-12-36 (H-P 9-17-ig) A-1636 Tel.: 06 20/982-61-68 A-1589

Városközponti 4 szobás felújított családi ház reális áron eladó. Raktárak, irodák bérelhetők a volt a Levi’s Tel.: 06 30/270-28-53 A-1610 területén. Már 300 Ft +áfa/m2/hó ártól. Tel.: 06 20/92-70-946 A-1285 Családi ház eladó. Tel.: 06 30/999-05-27 Gyakorlattal rendelkező kőműA-1523 vest és festő szakmunkást felveszünk. Berendezett, igényes lakás kiadó. (16 h után) Tel.: 06 70/466-84-04 A-1596 Tel.: 06 30/94-57-185 A-1614 Esze Tamás lakótelepen, I. emeleten 2 szoCO és elektródával hegeszte- Üzlethelyiség lakással, garázzsal kiadó, bás, kis rezsijű lakás kedvező áron eladó. Tel.: 06 70/523-28-23 A-1628 ni tudó lakatost keresek. Vidékre is. eladó (X-Treme Söröző) Kiskunhalas, Kun Tel.: 06 20/96-76-794 A-1597 tér 1. Tel.: 06 70/455-11-00 A-1616 Felsővárosban 3 szobás családi ház eladó. Értékesítői, személyes kapcsolattartói munTel.: 06 70/549-09-82 A-1629 kakörbe keresünk munkatársat. Tapaszta- Mátyás téren 20 m2-es üzlethelyiség kiadó, eladó vagy kunfehértói nyaralóra cserélhelat, angolnyelv-tudás szükséges. FénykéPozsony utcában lakás eladó. A-1555 pes önéletrajzot a csagent90@gmail.com tő. Tel.: 06 20/981-65-95 Tel.: 06 77/424-063 A-1630 címre kérjük. A-1618 Városközpontban lakás olcsón kiadó. A Kurucon lakás, a CsenTel.: 06 30/955-21-99 A-1626 B kategóriával sofőrt keresek. des közben telek sürgősen eladó. Tel.: 06 20/415-16-17 A-1619 Tel.: 06 20/298-37-47 A-1631 Vízépszolg-94 Kft. laboratóriuma felvételt hirdet vegyésztechnikus és vegyészmérnök részére. Munkakör: laboratóriumi vizsgálatok végzése. Szakmai önéletrajzokat: karrier@ vizepszolg.hu vagy papp.zoltanne@ vizepszolg.hu címre kérjük. A-1620

Családi házra cserélném földszinti 2 szobás A-1588 felújított lakásomat (Állomás u.). Iá.: 7,5 M Ft. Tel.: 06 30/326-03-29 A-1632 Bontásra autót veszek. www.autobontokalocsa.hu Tel.: 06 30/432-62-26 A-1604 1 szobás lakás a Kurucon reális áron eladó. Tel.: 06 20/93-51-646 A-1633 Kiskunhalason hamarosan nyíló csárdába Figyelem! Kisszálláson a Szállásforg Kft. keresünk szakképzett szakácsokat és pincé- használtruha- és cipővásárt tart. Idő- Ipari terület frekventált helyen eladó. reket. Tel.: 06 70/374-78-51 A-1621 pont: 2014. június 7. Nyitás: reggel 6 Tel.: 06 20/53-75-135 A-1634 órakor. Kisszállás, Felszabadulás u. 6. Zöldségesbe eladót keresek, részmunka- Tel.: 06 20/491-35-67, 06 20/375-81-18 A-1606 időbe. Tel.: 06 70/774-66-55 A-1622 Erdőt veszek vágásengedéllyel. www.forgolovastanya.hu Jó kommunikációs készséggel, „B”-s joA-1615 Tel.: 06 30/630-95-61 A-1627 Tel.: 06 30/94-57-185 gosítvánnyal és vezetési rutinnal rendelkező munkatársat keresek, vidéki munkavégÉpületenergetikai tanúsítás. Ocskó László zéssel asszisztensi munkakörbe! Jó fizetési Tel.: 06 20/91-35-535 A-1528 lehetőséggel! Tel.: 06 20/467-28-70 (délutáni órákban) A-1623 Dance Tuning Disco eladó! Tel.: 06 70/455-11-00 A-1617 Szobafestést vállalok. Tel.: 06 30/725-46-16 A-1635 Tanyát, földet vennék, bérelnék. Felsőszállás – Olajosok útja. Tel.: 06 20/424-35-93 A-1286 Cigány (lovári) nyelvtanfolyam inSzülettek: Ádám Benett Kiskunhalason a Semmelweis té- dul Kiskunhalason a Tiszti Klubban júni(Simola Ágnes) Kiskunhalas ren 90 m2-es 4 szobás lakás eladó. us 20-án. Nyelvvizsga szeptemberben. Tel.: 06 20/380-68-60 A-1557 Tel.: 06 30/415-97-44 A-1613

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek: Szombati Miklós és Kántor Julianna, Onodi-Orbán Adrián és Lukács Sarolta, Ádám Róbert és Sike Orsolya Elhunytak: Horváth Mária (Kiskunhalas), Száje Anna (Kiskunhalas), Kolompár Sándor (Kiskunhalas), Csankó Sándor (Kiskunhalas), Tóth Mihály (Kiskunhalas), Furus Józsefné Tanács Erzsébet (Balotaszállás)

Hajat vásárolok 40 cm felett. Tel.: 06 30/852-63-95

Nézze digitálisan jó minõségben a HALAS TV-t

MÛSORAJÁNLATUNK: Június 4. szerda 00:00 Képújság 07:00 Híradó/kedd (ism.) 07:30 Sport Magazin (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Sport Magazin (ism.) 12:30 Híradó/kedd (ism.) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/szerda 19:20 Napi Mozaik 19:30 Beszéljünk róla 20:00 Híradó/szerda (ism.) 20:20 Napi Mozaik (ism.) 20:30 Beszéljünk róla (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/szerda (ism.) 22:20 Napi Mozaik (ism.) 22:30 Beszéljünk róla (ism.) 23:00 Képújság Június 5. csütörtök 00:00 Képújság 07:00 Híradó/szerda (ism.) 07:20 Napi Mozaik (ism.) 07:30 Beszéljünk róla (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Beszéljünk róla (ism.) 12:30 Híradó/szerda (ism.) 12:50 Napi Mozaik (ism.) 13:00 Képújság 19:00 Híradó/csütörtök 19:20 Zöld Percek 19:30 Kultúrkép – kulturális magazin 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:30 Kultúrkép – kulturális magazin (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/csütörtök (ism.) 23:00 Kultúrkép – kulturális magazin (ism.) 23:30 Képújság Június 6. péntek 00:00 Képújság 07:00 Híradó/csütörtök (ism.) 07:30 Kultúrkép – kulturális magazin (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Kultúrkép – kulturális magazin (ism.) 12:30 Híradó/csütörtök (ism.) 13:00 Képújság 17:55 Műsorajánló 18:00 PONT – ifjúsági magazin (12) 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/péntek 19:20 Gyermeksarok 19:30 10 éve történt (ism.) 20:00 Híradó/péntek (ism.) 20:20 Gyermeksarok (ism.) 20:30 10 éve történt (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/péntek (ism.) 22:30 10 éve történt (ism.) 23:00 PONT – ifjúsági magazin (12) 00:00 Képújság Június 7. szombat 00:00 Képújság

08:00 Híradó/péntek (ism.) 08:30 Kultúrkép (ism.) 09:00 Képújság 12:00 10 éve történt (ism.) 12:30 Híradó/péntek (ism.) 13:00 Képújság 17:20 Napi Mozaikok, Gyermeksarok (ism.) 18:00 PONT – ifjúsági magazin (12) 19:00 Sport Magazin (ism.) 19:30 Kultúrkép – kulturális magazin (ism.) 20:00 10 éve történt (ism.) 20:30 Beszéljünk róla (ism.) 21:00 Képújság Június 8. vasárnap 00:00 Képújság 15:30 Esélyes – esélyegyenlőségi magazin 16:00 Megyei Krónika (ism.) 16:30 Sport Magazin (ism.) 17:00 Kultúrkép – magazin (ism.) 17:30 10 éve történt (ism.) 18:00 Beszéljünk róla (ism.) 18:30 Híradó/hétfő (ism.) 19:00 Híradó/kedd  (ism.) 19:30 Híradó/szerda  (ism.) 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:30 Híradó/péntek (ism.) 21:00 Képújság Június 9. hétfő 00:00 Képújság 07:00 PONT – ifjúsági magazin (12) 08:00 Képújság 12:00 PONT – ifjúsági magazin (12) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 100 éves az iskola – Központi-iskola gálaműsora 21:00 Képújság 22:00 100 éves az iskola – Központi-iskola gálaműsora (ism.) 00:00 Képújság Június 10. kedd 00:00 Képújság 07:00 100 éves az iskola – Központi-iskola gálaműsora 09.00 Képújság 12:00 100 éves az iskola – Központi-iskola gálaműsora 14:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/kedd 19:20 Napi Mozaik 19:30 Sport Magazin 20:00 Híradó/kedd (ism.) 20:20 Napi Mozaik (ism.) 20:30 Sport Magazin (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/kedd (ism.) 22:30 Sport Magazin (ism.) 23:00 Képújság online műsorújság www.halasmedia.hu A mûsorváltozás jogát fenntartjuk.


Változatos és igényes

2014. június 4.

kultúra

17

A Martonosi Pál Városi Könyvtár legfontosabb feladata a szolgáltatások fejlesztése, a dokumentum-állomány gyarapítása, a legújabb kiadványok gyors feldolgozása és olvasókhoz történő eljuttatása. Erhardt Györgyi igazgatónál többek között arról érdeklődtünk, a célok kitűzése mellett milyen lehetőségei vannak az intézménynek. • Úgy tartják, hogy az internet térhódításával csökken a könyvek, újságok iránti érdeklődés. Érezhető ez a könyvtár beiratkozott olvasóinak létszámán? • 2013-ban a könyvtárhasználók és a kölcsönzések száma is növekedett az azt megelőző évihez képest, ami nagyrészt annak köszönhető, hogy már lehetőségünk volt könyveket vásárolni és több újságot is elő tudtunk fizetni. Szolgáltató intézményként az olvasók igényeit szem előtt tartva szerezzük be a dokumentumokat. Az aktuális, sokak által keresett könyveket a megjelenéskor megvásároljuk, akár több példányban is, hogy az érdeklődők minél előbb hozzájussanak. • Milyen új, a kor igényeinek megfelelő szolgáltatásokkal lehet bevonzani az intézménybe az olvasóközönséget?

• Figyelemmel kísérjük a honlapunk látogatottságát, ami már többszöröse a néhány évvel ezelőttinek. Az online katalógust is egyre gyakrabban használják dokumentumkeresésre, könyvhosszabbításra. Alkalmazkodva a megváltozott könyvtárhasználati szokásokhoz új szolgáltatásokat vezettünk be és vezetünk be folyamatosan. A késő olvasókat e-mailen keresztül értesítjük, amennyiben olyan dokumentum iránt érdeklődnek az olvasók, amelynek minden példánya kölcsönzés alatt áll, előjegyzésbe vehetik. Elindult az intézmény hírlevele is, melyből megismerhetik az újonnan beszerzett könyveket, illetve tájékoztatást adunk az aktuális könyvtári hírekről, programokról. 2014-ben folytatódik az Internethasználati tanfolyam szervezése. Az eddig lezajlott tanfolyamokon

széles rétegek számára sikerült új és hasznos ismereteket közvetítenünk a számítógépről, a hálózati alkalmazásokról és az internet lehetőségeiről. • Elkészült a város költségvetése. Mire elég a könyvtárnak a kapott összeg? Mennyi fordítható belőle az olvasókat érintő dokumentum-beszerzésre? • A törvényi kötelezettségnek megfelelően idén a tavalyi évhez hasonlóan 3 millió forint a beszerzési keret. Ebből az összegből újságokat fizetünk elő és új könyveket vásárolunk. • Tudnak-e megvalósítani fejlesztéseket? • Fejlesztések az EU-s pályázatok óta nem voltak, és az idei költségvetés is elég szűkös. Nagy értékű beruházásra nincs lehetőség. Az idei évben szeretnénk néhány számítógépet vásárolni, illetve a ha-

F Folyamatosan vásárolnak új könyveket laszthatatlan javítási munkálatokat elvégezni. • Milyen lehetőségeik vannak programok szervezésére? • Tavaly összesen több mint 60 programunk volt. Néhány emlékezetes rendezvény például a Bibó István Gimnáziummal közösen meghirdetett, versíró pályázat, Magyar Tudomány Ünnepe. A rendezvények annak köszönhetően valósultak meg, hogy a meghívott előadóink önzetlenül ingyen jöttek el hozzánk. 2014-ben az önkormányzat és a Halasi Könyvtárpártoló Alapítvány támogatja kulturális programjainkat, így könyvtárunk az idén is különböző korosztályok és olvasói rétegek tetszésének megfelelő, változatos

és igényes, irodalmi és ismeretterjesztő, valamint és képzőművészeti rendezvényeket kínál minden érdeklődő számára. • Milyen tervek megvalósítását tűzték ki célul? • Munkatársaimmal arra törekedünk, hogy a lehető legmagasabb színvonalon tegyünk eleget az olvasói elvárásoknak. Ennek érdekében a szolgáltatások fejlesztése, a dokumentum-állomány gyarapítása, a legújabb kiadványok gyors feldolgozása és olvasókhoz történő eljuttatása a legfontosabb feladat. Ez azonban megoldhatatlan a technikai eszközök fejlesztése, az épületeink belső javítása, felújítása, külső megjelenésének fejlesztése nélkül. Kép-szöveg: Pál László

F A diákok érdeklõdve hallgatták Marcsik Antónia antropológust

tónia antropológus arról beszélt a gyerekeknek, hogy miről árulkodnak a csontok. Előadása az esti rendezvényen is napirenden szerepelt. – A régi korokból származó emberi csontokat tanulmányozzuk – mondta az antropológus. – A csontokból lehet következtetni az elhalálozási életkorra, elkülöníthetőek a nemek. Lehetőség nyílik ezen kívül metrikus és taxonómiai elemzésekre, ez utóbbiak például a fogakkal kapcsolatos elváltozásokra utalnak. A diákok minderre nagyon kíváncsiak voltak. Érdekelte őket az is, hogy a csontokra lokalizálható megbetegedések hogyan határozhatóak meg. A tanulókat agyagozás is várta a múzeum foglalkoztató termében, ahol régi tárgyak különböző változatait formázhatták meg. A Thorma-múzeumban Pásztor Emília régész Játékos őseink – őskori táblajátékok és szerepük címmel tartott előadást. Varga Zsuzsanna régész választott témája pedig a Honfoglalás kori temetők volt Kiskunhalas környékére vonatkozóan. Kép-szöveg: Pál László

Beszédes csontok

Először, de a tervek szerint nem utoljára rendezte meg a Magyar Régész Szövetség a magyar régészet napját. Az országos kezdeményezéshez a helyi Thorma János Múzeum is csatlakozott.

Varga Zsuzsanna, a kiskunhalasi múzeum régésze céljaik között a régészet népszerűsítését és az értékek bemutatását emelte ki. Az intézményükben megtalálható balotaszállási honfoglalás kori leletek, az avar kori üveg ivókört és Kiskunhalas-Kápolnahely egyik csontváza is a látogatók

érdeklődésére számít. – Pénteken délelőtt általános és középiskolás csoportoknak voltak foglalkozások előzetes bejelentkezés alapján. Este pedig a város lakosságát vártuk előadásainkra – tájékoztatott Varga Zsuzsanna. A Thorma Galériában Marcsik An-


18

sport 2014. Június 4.

innen  onnan Dobóünnep

Hűvös, szeles időben – de annál nagyobb szeretettel – fogadták Kiskunhalason a Szenior Atléták Országos Shotorama, Schockorama és Antik Diszkosz Bajnokságára érkező versenyzőket szombaton. A Városi Sportpályán felsorakozó harminchárom – 35 és 85 év közötti – dobóversenyzőt Gyovai István, Kiskunhalas város polgármestere köszöntötte, aki a versenyt is megnyitotta. Ezután a speciális dobószámok húszesztendős halasi történetét, illetve a kezdeteket felidéző rövid ceremónia következett, melyen a főszervező dr. Jerémiás Attila és a kecskeméti vonalat vivő Horváth Gábor emlékezett. A 20. évéhez érkezett jubileumi sporteseményen dr. Jerémiás Attila mind szervezői, mind versenyzői minőségében – hagyományosan – kiválóra vizsgázott. Két országos bajnoki címet, egy országos bajnoki ezüstérmet gyűjtött be – továbbá harmadik lett a Shotoramában indulók összes résztvevőjét tekintve. Dr. Bácsalmási Antal, Kiskunhalas másik képviselője mindhárom versenyszámban maga mögé utasította korcsoportja ellenfeleit, sőt a férfiak mezőnyében az abszolút első helyezést is kivívta. A halasi születésű, városunkból elszármazott dr. Zsoldos Ildikó szintén három győzelemmel zárta az OB-t. Az ünnepi sportesemény részleteiről következő számunkban írunk. (vk)

Kispálya

Az időjárás ezúttal nem szólt közbe és pályára léphettek a Szilády-gimnázium műfüves arénájában a kispályásbajnokság csapatai. Eredmények: Halaspack-Top-Ár 0-5, FilantropSzivacs 1-2, Drazsé-Kis-Itália 0-5, Valkom Pékség-Laza FC 0-5.

Pünkösdi

A Sóstó SHE ismét megrendezi hagyományos pünkösdi halfogó versenyét, amely egyben Gyura István Emlékverseny is. Mint megtudtuk: június 9-én, hétfőn várják a jelentkezőket. A bajnokságon egyesületi tagok vehetnek részt, a nevezés reggel hét órakor indul. Az időjárási előrejelzések szerint ideális hőmérséklet várja majd a versenyzőket. Hír még a Sóstó SHE háza tájáról, hogy lapunk megjelenésének napján haltelepítés lesz a vizen. (jl)

F A halasi rutin bronzérmet ért

Nem is öreg fiúk…

Aki így küzd, aki így kezeli a labdát, aki kapusként simán kispárgáz egy lövést, az semmiképpen sem tekinthető öregfiúnak. Szipán Sándorék évtizedes hagyományt folytatva rendezték meg az Öregfiúk Kupát, ahol bizony túl a negyedik, ötödik, hatodik „ikszen” is jólesett a játék és számtalan szép megoldásnak tapsolhattunk. Itt nem volt az szokatlan, ha vala- pohár sört, vagy éppen megevett Itt az ellenfelek is megölelték egyki az egyik szünetben megivott egy egy hatalmas májas szendvicset. mást egy-egy szép megoldás után

és mindenki küzdött ugyan a jó helyezés érdekében, a cél a sportbarátság ápolása volt. Ebben sem volt hiány az Öregfiúk Kupán, amelyen a MAFC az utolsó pillanatban mondta le a részvételt, de a házigazdák mellett a Dabas, a Kecskemét, a Zenta és a Magyarkanizsa pályára lépett. Több évtizedes barátságok, ismeretségek fűzték össze a mérkőző feleket és bizony egymás „kóstolgatásában” sem volt hiány. Lehet, hogy a pocak kicsit nagyobb volt, lehet, hogy a kar, vagy a vádli gyakrabban görcsölt, a térdbe pedig belenyilallt a fájdalom, a parketten mindenki a maximumot nyújtotta. Elfeledtek mindent, és csak a labda, meg a játék számított. Hajtottak, akartak és ha a tempó nem is volt annyira öldöklő, de a nézők jól szórakoztak. Igaz, hogy a felek mindegyike megemlítette: az eredmény nekik csak másodlagos, a történelmi hűség kedvéért álljon itt a végeredmény. Nyert a Dabas, a Kecskemét, a Kiskunhalas, a Zenta és a Magyarkanizsa előtt. A kupa harmadik félidejében pedig a fehér asztal mellett mindenki pörköltbe fojthatta bánatát vagy éppen örömét. Kép-szöveg: JL

Nyolc halasi úszóarany Sakk

Tizenkét éremmel – köztük nyolc a legfényesebb – tértek haza úszóink a kecskeméti Bácsvíz Kupáról. Novotny Attila vezetőedző értékelése szerint a vártnál jobban sikerült a verseny, a halasiak edzőtáborból és kemény tréningekről érkeztek a megméretésre. Különlegessége volt a megméretésnek, hogy Juhász Janka és Juhász Adél egymás ellen is kipróbálhatta tudását. Újra remekeltek a halasi úszók. Míg Juhász Adél és Juhász Janka az egri edzőtáborban dolgozott keményen, addig a többiek Grigorov Leila vezetésével ugyanezt a programot végezték a halasi uszodában. Erős terhelést követően érkeztek a lányok és fiúk a kecskeméti Bácsvíz Kupára, ahol ismét remek eredményeket mutattak fel. A rangos megméretésen a legjobbak álltak rajtkőre. A legeredményesebb érmegyűjtő ezen a hétvégén Vas Luca volt, aki három arany- és két ezüstmedállal gazdagodott. Fülöp Bianka és Varga Kata a náluk egy évvel idősebbek között értékelve valamennyi időeredményükön javítottak, ami nagy fegyvertény. László Levente éppen lemaradt a dobogóról, de két negyedik helye kiváló teljesítményt takar. Nagy András magabiztos fejlődése töretlen, ráadásul ő az első halasi úszó, aki az egyperces lélektani határ alá tudott menni száz méter gyorsban. Ő ezen a szombaton egy arany- és

két bronzéremmel is gazdagodott. Kéthetes edzőtáborból érkezett a két Juhász-lány, Adél és Janka. Mindketten két-két aranyérmet szereztek, ráadásul négyszáz méteres gyorsúszásban egymással vívtak nagy harcot. Adél alig négy századot vert húgára, de kiváló időeredményük mindkettőjük számára aranyérmet ért a korosztályos értékelésben. A halasi úszók ismét figyelemreméltó kollekciót gyűjtöttek szombaton és vasárnap: összesen 8 arany-, 2 ezüst- és 2 bronzérmet nyertek, emellett 8 pontszerző helylyel gazdagodtak. Ezzel pedig ismét bebizonyították, hogy az egyik legjobb utánpótlásképző-bázis a kiskunhalasi. – Munkából érkeztünk, nem készültünk erre a versenyre, hiszen az edzőtáborban kemény edzést végeztünk a lányokkal, a többiek itthon ugyanazt a programot úszták Grigorov Leila irányításával. Így elmondhatom, hogy a vártnál jobban sikerült ez a verseny. Jelenleg a felkészülésünknek körülbelül háromnegyedénél tartunk, de bátran kijelenthetem, a legnehezebb része hátravan. Rövidesen kezdődnek a bajnokságok, melyeknek első állomása másfél hét múlva az országos ifjúsági bajnokság Kecskeméten. Júliusban az ifjúsági Európa-bajnokságot követi a gyermek és serdülő korosztály országos bajnoksága Miskolcon, illetve Egerben – nyilatkozta Novotny Attila vezetőedző. J. L.

A Közösségek Háza adott otthont az első alkalommal megrendezett senior sakkversenynek. A baráti hangulatú, bensőséges megméretésen négyen ültek asztalhoz. Pedig a tét nem volt kicsi: a nyertes ott lehet az országos bajnokságon, amelyet ősszel Nagykanizsán rendeznek. Izgalmas partik voltak, a mérkőző felek ugyan jól ismerték egymást, de így is okoztak meglepetéseket. A kellemes vasárnap délelőttöt követően aztán megszületett a végeredmény. Szécsényi Mihály nyert, megelőzte Bor Ferencet, Nagy Sándort és Szécsényi Mihálynét. A megjelentek egyöntetű véleménye volt, hogy hasznos versenyen vannak túl, amelynek során ismét megtornáztathatták az agysejtjeiket. Szécsényi Mihály pedig büszke volt a győzelmére, mint mondja: ott lesz az ország legjobbjai között a bajnokságban és igyekszik minél eredményesebben szerepelni, így öregbítve a halasi sakkozók hírnevét. jl


Emese zöld-fehér álmai

Nincs is annál fantasztikusabb dolog egy sportoló számára, mint az, amikor az álmai csapatának közvetlen közelébe kerül. Kalmár Emese zöld-fehérben képzeli el kézilabdás jövőjét, amely szépen épül, miután a Győri Audi ETO előkészítőjének számító iskolában tanul tovább. Ráadásul szülei minden áldozatra képesek a cél megvalósításának érdekében. Emese szorgalma beérett. A kiskunhalasi lány élete álmát valósíthatja meg azzal, hogy felvételt nyert a Győri Audi ETO „előszobájának” számító pécsi gimnáziumba. A tehetséges kézilabdázó a napokban vett részt a válogatón Kozármislenyben, ahol sikerrel vette az akadályokat. Emese beléphet az álomvilág kapuján. – Nyolc éve kézilabdázom, még a Szent József Katolikus Általános Iskolában kezdtem el sportolni. Mészáros Anita tanárnőtől nagyon sokat tanultam. Aztán a hatodik osztály végén már a Kiskunhalas NKSE serdülő, majd ifjúsági és juniorcsapatában is kézilabdáztam – mesélte Emese. Mint megtudtuk tőle, szélső-

ként kezdte, de átlövőként is számított már rá az edzője. Gyakorlatilag minden poszton bevethető a játékos, aki imád kézilabdázni. Emese arról is beszélt, hogy a KNKSE ilyen szomorú véget ért. – Egymásban tartottuk a lelket, az Országos Serdülő Bajnokságot tisztességgel végigjátszottuk. Jó közösség volt, tudom, hogy többen is másik egyesületben folytathatják tovább a kézilabdát – tette hozzá a fiatal játékos. A halasi lány tavaly már járt Balatonbogláron is egy előkésztőn, idén pedig célirányosan indult a kozármislenyi válogatóra. Számára nem kicsi volt a tét: ha sikerrel teljesít, akkor közelebb kerül álmai meg-

valósításához. A válogatón aztán az ETO több szakembere mellett Zdravko Zovko egykori veszprémi sikeredző is árgus szemmel vizslatta a tehetségeket. Aztán ott volt Kovacsics Anikó, az ETO kétszeres Bajnokok Ligája-nyertes játékosa is, aki élménybeszámolót tartott és természetesen közös fotók is készülhettek. – Óriási élmény volt a felmérés minden egyes pillanata. Úgy éreztem, hogy jól sikerült, de amíg megkaptuk az értesítést, azt hiszem, az volt a leghosszabb nap az életemben. Aztán megérkezett a pozitív hír, nagyon boldogok voltunk – mesélte mosolyogva Emese, akinek élete gyökeres fordulatot vesz. Pécsett, a Kodály-gimnáziumban tanul majd tovább, az edzések ott és Kozármislenyben lesznek. Tudja jól, hogy a maximumot kell hoznia, de elszánt és szülei is mindenben segítik. – Ötéves korában elvittük Eme-

2014. június 4.

19

innen  onnan Streetball

F Emese álma megvalósulhat

sét a Fazekas-iskolába, ahol azt mondták neki, hogy van tehetsége a sporthoz. Olyan sportágat javasoltak neki, ahol csapatjáték van. Tudom, a célja az, hogy az ETO-ban szerepeljen, mi ebben támogatjuk őt, mindenben segítjük a pályafutását. Azét is örülök ennek a lehetőségnek, mert a gimnáziumban nemcsak a kézilabda a legfontosabb. A jelmondatuk: „Sportolva tanulni, tanulva sportolni”, nekem nagyon szimpatikus. Emese nemcsak a kézilabdában, hanem más területen is komoly képzést kap majd. Mi büszkék vagyunk rá – mondta az édesapa, Kalmár Roland. Kép-szöveg: Jáger Levente

Détáriék jönnek Teljesen megújult a városi sportpálya A-játéktere, ennek kapcsán nagyszabású avatóünnepséget rendez a Kiskunhalasi FC. Június 21-én a Virág István Kupát szervezik, ahol négy korosztályban öszszesen 32 csapat lép majd az új pályára. Az ünnepélyes megnyitón Bányai Gábor országgyűlési képviselő mond köszöntőt, a játékteret pedig Losonczy László, a megyei szövetség igazgatója avatja

Sport

fel. Délután egy emlékezetes gálamérkőzés lesz, amelyen a helyi öregfiúk csapnak össze az utolsó magyar világválogatott, Détári Lajos barátaiból összeállított csapattal. Dömét barátság fűzi Kiskunhalashoz, ezért szívesen szerepelt már az elmúlt években több alkalommal is halasi mérkőzéseken. A hírek szerint több egykori kiváló focistát hoz magával a volt világválogatott. jel

F A halasi érmeseink

Halasi fitneszünnep

A legjobb szervezőcsapat és a leglelkesebb szülők a Halas-Fitness Egyesület mellett vannak, ez egészen biztos és erre bizonyíték volt a hétvégi, helyi rendezésű országos bajnokság, ahol ráadásul remek sikerek is születtek. Ennyi versenyző még sohasem volt Kiskunhalason, mint szombaton. Az országos bajnokságnak ezúttal a halasiak voltak a házigazdái. A maratoni hosszúságú sporteseményre megteltek a lelátók izguló szülőkkel és a sportágat kedvelőkkel. A házigazdák nemcsak a szervezés kapcsán izgulhattak, hanem tíz versenyzőjük szereplése miatt is. Skribanek Dóra remek gyakorlattal aranyérmet nyert, emellett övé lett a város különdíja is. Kiválóan versenyzett Zsebi Dóra, aki harmadik, Földi Cintia, aki negyedik, valamint Szakál Maya és László Zsófia, ők hatodik helyen zárták a rangos versenyt. Elismerés illeti az edzők, Tóth Péter, Angeli Ágota és Oroszi Bea szakmai munkáját is. JL

Múlt szerdán lezajlott a Szilády-gimnázium legnagyobb tömegeket vonzó sportrendezvénye, az idén 14. Szilády Streetball Gála. A hagyományokhoz híven színvonalasan, izgalmas, néhol kemény, de minden esetben sportszerű mérkőzésekkel, több mint kétszáz kosárlabdázást kedvelő résztvevő örömére. A népszerű és nívós sportesemény szervezési és lebonyolítási munkájának szálai Péter Attila kezében futottak össze. – A Streetball Gálát elindító nyugdíjas kollégám, Gilich Ferenc nyomdokain haladva, már a tanév kezdetén nekiláttunk a munkálatoknak Zákány Sándor, dr. Gregusné Miskolczi Magdolna és Csillag István testnevelő társammal. Programunk az érdeklődés homlokterébe került már rég, mindenhol készülnek rá. Szokásosan bajai, keceli, akasztói, kiskunfélegyházi és szegedi résztvevőket regisztráltunk a helybeli diák, illetve felnőtt csapatok mellett. Az iskolákat képviselők bizonyos esetekben vegyes, illetve közös csapattal jöttek. Ezért és a fantázianevek miatt, komplikált lenne a helyezetteket megnevezni, de azt tudom, hogy tőlünk minden korcsoportban vett részt – néhol több – együttes is, és beleszóltak a díjazásba. A felnőtt mezőnyben tíz csapat küzdött meg a dicsőségért – és az első háromnak felajánlott – érmekért, emblémás pólókért. A ő mérkőzéseiken már magasan előjött a képzettség. Közülük a halasi Zseni Zsiga és társaival fémjelzett kosarasok vitték el a pálmát bajai ellenfeleik, és egy másik halasi, a Trey formáció elől – tudtuk meg Péter Attila főszervezőtől.

Negyediként

Kedden Budapesten, a Puskás Ferenc Stadionban újabb komoly fegyvertényt hajtott végre Jerémiás Donát, a Szilády Áron Gimnázium színeiben. Negyedik helyezést ért el a tanév Diákolimpiai Egyéni Pályabajnokság országos döntőjén 300 m-es síkfutásban. Ráadásul igen csak jó, 37,76 mp-s időeredménnyel. Donát ezt a teljesítményt a IV. korcsoport fiatalabb évfolyamához tartozóan, tőle egy évvel is idősebbek között érte el. Testnevelői: Péter Attila és Zákány Sándor, edzője: Szloboda Mihály. (vk)


Fény, tűz, szerelem

2014. június 4.

Izgalmas-titokzatos rendezvény vár Sóstón az év legrövidebb éjszakáján…

fotó: kohout Zoltán

Igazán pikánsnak, rejtelmesen varázslatosnak ígérkezik a jú- fényes éjszakát, a kellemes munius 20-i Szent Iván-esti vigadalom, melyet városunkban el- zsikát, a szép táncokat. Néhányan ső alkalommal rendeznek meg. arról érdeklődtek, hogy ki lesz a sztárvendég? Nos ez az este nem a A Nap és a fény ünnepét már év- 20-án vagy 22-én ünneplik. A ma- sztárvendégekről szól. A tüzeknek, ezredek óta ünneplik, leginkább az gyar népi szokások szerint már ko- a varázslatos fényeknek, és a vízészaki népek, ahol jobban megfi- rábban is fontos nap volt, de a ke- nek olyan hangulata van, amit nem gyelhető a hosszú nappal-rövid éj- reszténység felvétele óta Szent feltétlen kell sztárfellépőkkel megszaka jelenség. Ha nálunk annyi- Iván éjjeléhez kötik a nyári napfor- spékelni. Ha városunk megmozra nem is lesz feltűnő, hogy a Nap dulót. Így lesz ez Kiskunhalason is. dul, és tényleg ki akar kapcsolódni, csak este 9 előtt bukik le, és már 4 Szent Iván-este egy olyan örömteli akkor erre ez az alkalom kiválóan előtt fel is kel: minden okunk meg- esemény, amikor a családok, bará- megfelel. Ez az ünnep az önfeledt van az ünneplésre. Megkezdődik a ti társaságok összegyűlnek, és kö- mulatozásé, kikapcsolódásé Szent nyári szünet, a rendezvénynek he- zösen töltik el az estét. Ehhez finom Iván-estéjén. lyet adó Sóstó partja zöldell és vi- ételeket, desszerteket, sajtokat Jövő héten bővebb információt, rágzik, a tó vize csillogóan kéklő. és természetesen csapolt sört fo- részletes programleírást olvashatA nyári napforduló az északi félte- gyasztanak. Plédeken, pokrócokon nak a Halasi Tükörben minderről. Vadkerti Mónika kén június 21-én van, esetenként elheverednek, és élvezik a csillag-

Bringázz!

Megyénk nagy területén használhatók azok a bérelhető kerékpárok, amelyeket a hétvégén helyeztek ki a Sóstó-fürdő bejárata elé. A Bringa Ponton jelenleg nyolc, teljesen felszerelt bicikli várja a turistákat. Itt nemcsak megpihenni, hanem egyszerűbb szervizelési munkákat is el lehet végezni. A fürdő területére facsemetéket és virágokat ültettek ki nemrégiben, valamint régi kerékpárok és felszerelések kaptak új funkciót, rajtuk a virágokkal. (vm)

mozaik

20

Nyelvfújítók. Legyen a jelszónk: „Magyar képviselőket a halasi testületbe!”. És most nem is hazafias vagy lokálpatrióta érzelmeket hiányolunk, hanem azt a nyelvet, amit hétköznapi, normális, átlagos emberek használnak. Lassan ott tartunk, hogy az értelmetlen és öntelt büroblabla az értelmezést teszi lehetetlenné. Íme néhány példa. „Nem valósult meg a felhasználása.” – magyar nyelven: „Nem használták fel.” „A megállapodás rögzítésre került” – magyarul: „Aláírták.” „Jelzéssel élt hivatalunk felé.” – fordítás: „Szólt.” „Végre kell hajtani ezeket a történeteket.” = „Meg kell csinálni ezt vagy azt.” (Kérdés persze, hogy egy ’történet’ „végrehajtható-e”; nyilván nem, de ez most mellékes, miután a ’történet’ szót manapság sokan az ’izé’ helyett használják, amikor nem jut eszükbe valami.) A nyelvhasználat hanyatlása nem újkeletű: a történet(!) valamikor ott kezdődött, amikor kihalt a magyar közoktatásban a memoriter, a latin, és ott végződött, hogy a szocialista rezsim és a rendszerváltás mai pártjai is ostoba, rosszul kiválasztott káderekkel nyomták-nyomják tele a közéletet. A ragok és mondatrészek egyeztetési problémáit, a demagóg hablatyok komoly ábrázattal való előadását, a körülményes és közlönyszerű mondatszerkesztést, a már szinte érthetetlen szakzsargont – hallgatni is szörnyű. Szörnyű lenne, de hozzászoktunk, és már észre sem vesszük. Fásultan tűrjük, mint az általánossá vált korrupciót és a környezetszennyezést. Nem retorikai-stilisztikai kérdés, hanem közéleti a pusztítóan lehangoló, pöffeszkedő és teljesen felesleges személyeskedés is. „Képviselőtársam így, képviselőtársam úgy”… – érdekel bárkit, hogy a jól-rosszul megválasztott fizetett képviselő a munkája helyett a szubjektív indulatait böfögi fel az ülésen…? Közben a polgármester továbbra is diktátorként uralja a vitát: leckéztet és szabályt sért a kéretlen és jogszerűtlen megszólalásaival. Az elődje sem volt mindig kellemes, de legalább képben volt, és a felkészültsége adott némi eleganciát. Haladunk lefelé. k-out

XXVIII. évf. 23. szám 2014. június 4.  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you