Page 1

Ötmilliárdos Várnai kemény történelmi kritikája: ez így nem lesz jó fordulat Az adósság-átvállaláson kívül csaknem 700 milliót hoztak-hoznak Halasra

A volt polgármester már tudja, ki lesz a baloldali polgármesterjelölt

A gyógyuláshoz te magad kellesz!

István csodálatos története hitről, akaratról és szeretetről

Kiskunhalas és környéke közéleti hetilapja • Alapítva: 1987-ben

Kormányszerződés: épülhet a gyorsvasút Éles kritika a bal- és jobboldalra Hajléktalanszálló: külföldi nem fér Indul a téli közmunka Hol lesz melegedő a téli hidegben? Továbblép a lovasszobor-elemzés

2013. november 27. • XXVII. évfolyam 48. szám•Ára: 165 Ft

fotó: pozsgai ákos

Sorsjegy-milliók az utolsó percben

www.halasmedia.hu


hagyomány 2013. november 27.

Kincskereső kezdeményezés A pásztorszűrtől a verbunkig, avagy „kemény meló” a hagyományőrzés A Közösségek Házában sikeresen futó nemzetközi estek adták a szervezőknek az alapötletet, hogy városunk múltját idézzék meg. Egyesületek, magánszemélyek egy emberként álltak az elképzelés mellé. Így sülhetett finom langalló a Közösségek Háza udvarán felállított kemencében, melyből sokan jót ettek. Bús József és felesége Szilvia őstermelőként dolgoznak, házi termékeiket használták fel a finomság elkészítéséhez. A kétórás műsor szereplői ezer szállal kötődnek városunkhoz, általuk Halas több szegmensét is megismerhették az érdeklődők. Végső István „Halasi embör voltam én” című előadása a halasi ember sztereotípiáit emelte ki. Tényleg ennyire konok ember a kun? És tényleg nekünk, halasiaknak hamarabb jut eszünkbe a kalocsai minta, mint a saját halasi csipkénk? Ha a csipkét nem is foglalták dalba a Szilaj Citerazenekar tagjai, halasi nótákat viszont annál nagyobb szeretettel énekeltek. A közönség vastapssal jutalmazta az idén 41. születésnapját ünneplő együttest, amely méltón képviseli városunkat egyéb rendezvényeken is. Csordás Katalin viseletkészítő ruhái a színpadon, a nézők szeme előtt kerültek fel a lányokra. – Az egykori halasi asszonyok a hétköznapokon hosszú, vászon alsó szoknyát, föléje pedig kékfestő anyagból készült hosszú, csipkedíszítéses szoknyát húztak. Az ingváll fölé került a pruszlik, a szoknyára pedig kötény, hisz aki ezt nem viselte, nagyon hamar kigúnyolták a szomszédai. Amint

Lassan talán Halas is elmondhatja magáról: nem kell szégyenkeznie a környékbeli települések – Kiskőrös vagy éppen Kelebia – lelkes hagyományőrzői mellett. Egy biztos: a halasiak is vonzódnak, ragaszkodnak tradícióikhoz, s az sem vitás, hogy szeretik múltjuk még ma is fellelhető emlékeit. Hogy ennek teret kell adni napjainkban – ahhoz sem fér kétség. A halasi hagyományokat felvonultató rendezvényen fiatal és idős, ép és sérült ember együtt ünnepelt.

kitették a lábukat az utcára, rögtön új és tiszta kötényt kötöttek, hisz fontos volt nekik, hogy tiszta öltözékben hagyják el a házat. Sajnos a páros halasi táncokról nem sok feljegyzés maradt fenn, így dél-alföldi páros táncot vitt a színpadra Mándity László és Horváth Réka a Kiskun Táncegyüttes képviseletében. Réka gyönyörű ruháját is Csordás Katalin készítette el. – Tánc közben nyújt igazi látványt a ruha, hisz ekkor adja ki a

sok-sok méter felhasznált anyag a szép ívét. Sz. Kovács Tibor és barátai pásztor öltözékes megjelenése sokak szemében keltett feltűnést. A nézők megtudhatták, hogy mi a különbség a szűr és a suba között, mik is azok a pásztorkészségek, milyen az igazi pásztorbot. – 1997 körül egy tanyavásárlással kezdődött minden – emlékszik vissza Tibor. – Aztán a tanyára birkák, lovak, baromfik kerültek.

A pásztorok világa mindig is érdekelt, ezek után már én is megértettem, mit jelent az a fajta szabadság, amit például egy lovaglás ad. S ha már lóra ültem, ahhoz kellett szép öltözet, így lett meg az első népviseletem, amit azóta számtalan szűr és suba, valamint pásztorkészség egészít ki. Csend, a puszta nyugalma, lóhátról a határ olyanfajta kikapcsolódást biztosít, ami sokaknak sajnos nem adatik meg. Bízom benne, hogy a Halasi Esten tudtunk új és érdekes, mások számára még nem ismert információkat adni a pásztorok régi életéről. Számunkra is meglepő volt a nagy érdeklődés, bízunk a folytatásban, mert hisszük, hogy kell Halasnak egy Halasról szóló este. Az est műsorát Kalmár Teréz pékmester előadása követte, amelyben a sok évtizedre visszanyúló családi vállalkozásukról és a ma is keresett parasztkenyérről mesélt. – A kovászolással készülő három kilogrammos kenyér héja vastag, ezért sokáig friss marad. Régen teknőben, kézzel dagasztottak szüleim minden hajnalban, majd a kisült ropogós kenyeret lovas szekerekről árulták a tanyavilágban. A kenyeret jó halasi szokás szerint pálinkával öblítették le a ven-

dégek. A Kunfehértói Arany Kapu Zrt. „Halasi Csipke” pálinkái elsősorban szűkebb pátriánk, Kiskunhalas és környékén termett gyümölcsökből készülnek. Egymás hatását erősítő párosítása a világhírű halasi csipkének és a hungarikum pálinkának. A Halasi Csipke barack, körte, szilva, törkölypálinkákat Baráti Péter előadása alatt meg is ízlelhette az est közönsége. A cég képviselője a rendezvény után nyilatkozott lapunknak: – Az ötlet kitűnő. A szervezés fantasztikusan jól sikerült. Ennyi embert végigkínálni négyfajta pálinkával komoly logisztikai feladat volt, amit kitűnően megszerveztek. Jó volt a programok kiválasztása, sorrendje, jól épültek egymásra. A vendégek egy pillanatig sem unatkoztak. A Szilaj Citerazenekar minden hézagot be tudott tölteni, nem volt üresjárat. Nagy ötlet volt az Emlékfa! A Halasi Est egyértelmű pozitív lecsengésű volt. Talán a legviccesebben Sztanik Péter, a pásztor viseletek bemutatójának egyik résztvevője fogalmazta meg véleményét a rendezvényről. – Nagyon jól éreztük magunkat! Elnézést, hogy hamar „megfárad-

FOTÓK: BALOGH ATTILAtam”, de nagyon kemény meló ez a hagyományőrzés… Ezzel mi is egyet értünk, de a jövő évi folytatás nem maradhat el! Vadkerti Mónika


2013. november 27.

álláspont/hírekA SZERK

Életiskola Nooormális?! Heti 38 órája van egy átlagos középiskolásnak. fotó: kohout zoltán

Ez testvérek közt is 8 óra naponta – az iskolán belül. Mivel a középiskola csak kivételes tehetséggel úszható meg otthoni készülés nélkül, nyugodtan számolhatunk úgy, hogy a gyerekek-fiatalok napi 10 órát dolgoznak. Mire esznek valamit, megfürdenek, és szusszannak egy sort, vége a napnak – és akkor még nem számítottuk a zene- vagy nyelvtanulást, a különsportot. A helyi lakbér- és parkolódí- lakbére 2014-ben szintén 10 szá- da-vezető azzal érvelt a díjemelés bérek még így is szociálisan elfogadmellett, hogy azt a 370 lakás állahatók a rászorulóknak. Végül a tesDe akkor mikor élnek? Nem, nem ar- jak emelése már 2011 nya- zalékos mértékkel emelkedjen. tület egyhangúlag elfogadta a január ra a típusú „életre” gondolunk, ami- rán szerepelt a városvezetés Az önkormányzat előtt múlt hé- ga indokolja, és az emelésből eredő terveiben. ten Molnár Ferenc Városgazpluszbevételt erre fordítják. A lakelejétől érvényes lakbéremelést. kor szeszelnek, vagy energiaitaltól betépve bambulnak az agysorvasztó Facebook-tartalmakra. Hanem ar- A lakáskezelő Városgazda szerint Engedékenyebb volt a testület a parkolódíj-ta- ja állandóan nő, mivel az ellenőrök bér- és a parkolóórák ra az életre, amely a normális embe- legalább átlagosan 10 százalérifákkal. Múlt héten erről is vitázott a városi üzemeltetési költsége is emelkedik. ri viszonyokat, szálakat szövi: amikor kos tarifaemelés kell ahhoz, hogy döntéshozás. Mindezzel együtt a bérletekre továbbra is elég olcsó a lakásállomány állagának továbjátszanak, ölelnek, beszélgetnek, kiajánlatot tett a Városgazda. Például magánszemélyeknek bi romlását megakadályozzák. rándulnak, csókolóznak, vagy nem Ma a lakásbérleti díjak messze A parkolófelelős Városgazda nemrég javasolta, hogy az a havi bérlet csak 1000 forintba, az éves csak 12 ezresbe kötelező szépirodalmat olvasnak. nem fedezik a felújítási-karban- alapdíj emelését 200 forint/óra díjról 240-re emelje a kerül. A vitában sokféle érv elhangzott. A jobboldal nem Erre nincs idő. Ha feltételezzük, hogy tartási igényeket, így a lakásállo- képviselő-testület, egyúttal a minimális negyedórás par- értett egyet az emeléssel, sőt, több szempontból az egész a gyerek, majd a tini minden előírást mány állapota folyamatosan rom- kolási díjat 50-ről 60 forintra. A díjemeléstől nemcsak be- parkolóautomata-rendszert sem ítéli jónak. A Városgazda betartva csinálják végig az iskoláik lik, melyet csak kis részben enyhít vételt vártak, hanem azt is, hogy csökkenjen a belváros- és a városháza vezetése viszont fontosnak ítélte volna az 16-18 évét, akkor a végén nem élet- az újonnan bevezetett, költségala- ban a személyautók forgalma, és például a parkolókat emelésből befolyó bevételt. re való, jókedvű és bimbózó bölcses- pon bérbeadott lakások után be- hosszabb ideig igénybevevők (belvárosi dolgozók, üzlettu- A testület jobboldali többsége végül nem támogatta a ségű élő emberek lépnek ki az élet- folyó többletbevétel. A Városgaz- lajdonosok) a belvárosi parkolók helyett használják az in- parkolódíj-emelést, így az árak nem változnak. Ugyancsak be, hanem szakértő robotok. Akiknek da nemrég azt is javasolta, hogy a gyeneseket – hátha akkor maradna elég hely másoknak nem emelték a területfoglalási díjakat sem múlt csütörtöannyi fogalmuk van a boldogságról költségalapon bérbeadott lakások is. Ugyanakkor tény az is, hogy a parkolóüzemeltetés dí- kön. (kz) és a kreativitásról, mint amennyire a Modern Gazdaságkornak szüksége van. Vagyis semennyi.

A lakbér drágul, a parkolás nem

A kor használható embereket akar, nem boldogokat. Nem önálló, az élet szépségeit és örömeit megélő személyiségeket, hanem profittermelő automatákat, akiket beilleszt a gazdaság adott szakterületének gépsorába, hogy onnantól – mint egy futószalag – ontsa a megfelelő terméket. Ki lesz boldog? – merül fel akkor a kérdés. Nemrég Oroszországban és Angliában egyszerre végeztek el egy kísérletet: évtizedeken át követtek egy több ezer fős csoportot, azt vizsgálván: az eminensek sikeresebbek-e az életben, vagy a „rossz gyerekek”. Vagy kétharmaddal jobban érvényesültek az utóbbiak. A felsővezetők harmada(!) közülük kerül ki, miután a közepes tanulók, a későn vagy egyáltalán nem diplomázó értelmes emberek általában kreatívabbak, szorgalmasabbak, sokkal hatékonyabban kommunikálnak – és lelkesebbek, mint agyonképzett kollégáik.

Rendelőből üzlethelyiség? Miután áprilisban megszűnt a Bem utca 2. alatti tízemeletes épület földszintjén található orvosi rendelő ilyen profilú kihasználása, az ingatlan további sorsának és fenntartásának feladata visszaszállt a vagyonkezelő, a Halasi Városgazda Zrt.-re. Annak hasznosítása most a képviselőtestület kezében van, ám mivel az ingatlan-nyilvántartásban rendelőként soroltatott be, a vagyonkezelője mégsem rendelkezhet szabadon annak további sorsáról. A képviselőtestület a múlt héten arról döntött, hogy kibővítik a Bem utca 2. hasznosíthatósági lehetőségeit az üzlethelyiségekre érvényes általános szemléletűre. A testület végül egyhangúlag elfogadta a Bem utca 2. szám alatti városi ingatlan hasznosításáért szóló módosítást. (kz)
arculat 2013. november 27.

Valóság helyett Szépség

FOTÓ: KOHOUT ZOLTÁN

Hétköznapi műalkotás az esztéta szemével

Ma egyre gyakoribb, hogy különböző szakmák, tudományágak egymástól megtermékenyítő ösztönzést kapnak. Talán ilyen megfontolásból vállalkozott a Magyar Tudomány Napján Horváth Gábor a Hősök ligetében felállított női lovas szobor értékelésére.

Véreb-díj Első helyezést ért el Lengyelországban a nemzetközi vérebversenyen a keceli Flaisz Szilárd Tengelici Bátor Brúnó nevű hannoveri vérebével. A magyar versenyzőpáros osztrák, cseh, szlovák és lengyel versenyzőket utasított maga mögé. A kutyának és gazdájának egy sebzett gímbikát kellett megtalálnia. Brúnónak – a beszámolók szerint – másfél órás bogozás után sikerült kikeverednie a szagkavalkádból, ám innentől meggyőzően követte a csapást, amin csak elvétve akadt egy-egy kenés a magasabb lágyszárú növényeken. Az állatot 1500 méter nehéz vezetékmunka, 19 órás kitartó esőben történő nyomon követés után sikerült megtalálni. Az értékelés során kiderült, hogy a magyar kutya munkája bizonyult a legjobbnak, és így a verseny történetében először gazdája vehette kézbe az első helyért járó díjat, ezzel is öregbítve a magyar vadászat és főként a vérebezés hírnevét. (Munkatársunktól)

Ő a mozgás biomechanikai hitelessége szempontjából vizsgálta a szobrot. Megállapítása szerint a ló járása ellentmondásban van az ülő nő testtartásával: míg a ló üget, addig a lovasnő testtartása nem ezt tükrözi. Több kérdés adódik ezzel kapcsolatban. Az első, hogy valójában mit ábrázol a lovas szobor? Ügető lovat, a hátán egy nem ügető lovassal? A válasz a vicc kategóriába tartozik. Az előadást ismerteti a Halasi Tükör múlt szerdai száma. A cikkben Göblyös István lovas szakember szintén körüljárja a kérdést, és hasonló ellentmondást lát: a ló ügető mozgása megfelel a valóságnak, de a lovas gyeplőtartása a katonai lókiképzés ideális helyzetét és a középkori lovas ábrázolásokat tükrözi. A képlet tehát ugyanaz: a ló üget, a lovas nem. A lovasszakértő megemlíti továbbá, hogy tudomása szerint a lovas szobor címe Agronómusnő. Ebben az esetben pedig sem az ügetés, sem a katonai lókiképzésen szokásos gyeplőtar-

tás nem indokolt. Tökéletes következtetés, miután az alkotás eredeti címe: Sportlovasnő; makettjét Szabó Iván szobrászművész az Új Magyar Képzőművészet IV. kiállításán, 1953-ban ezzel a címmel mutatta be.

szándéka miként sikerült. Mit is akart tehát a szobrász? A válasz egyszerű: Szabó Iván egy klaszszicista arányrendszerű, ügető paripát örökített meg, amely hátán egy, a gyeplőt lazán tartó sportlovasnő ül. A valóságban

A művészet nem a valóságot utánozza, hanem szépséget, ideált teremt. A két szakértő tökéletesen vette észre, hogy ellentmondássá válik a lovasszobor értelmezése, amennyiben azt a biomechanikával vagy a lótenyésztő tapasztalataival vetjük össze. További kérdés számomra, hogy ez az ellentmondás menynyiben a műalkotás tulajdonsága? A két szakértő ugyanis kimondatlanul is csak arra kérdezett rá, hogy mit tud egy valóságos ló és lovasa mozgásáról a szobrász. De ez nincs a szoborra írva, és nem is szükséges: annak felületén csak az jelenik meg, hogy a művész milyen formában akarta ábrázolni a lovast, valamint az, hogy

persze ilyen párosítás nem létezik, mert a sportlovasnő nem a római korban és nem is a reneszánsz idején élt. Ő a lovon ülve a felszabadult sportosságot és az 1950-es évek nőideálját képviseli. Nyilvánvaló: a szobrász a klasszicizáló, örök időre szóló ideált kívánta párosítani a kor sportos és kissé militáns ideáljával. Ebből a vegyes elvárásból született a Sportlovasnő szobra. Mindez azonban semmit nem von le a műalkotás értékéből és szépségéből, ugyanis mint Göblyös is megállapította, a művészet nem a valóságot utánozza, hanem szépséget és ideált teremt. Szűcs Károly

Arculat: csak ne a Halasmédia?!

Külső cégek megbízása helyett helyi erők készítsék el Kiskunhalas városmarketing-stratégiáját és arculatát – ezt célozta (volna) egy előterjesztés a múlt heti testületi ülésen. A javaslat kapcsán minduntalan felmerült, hogy a munkával akár a rendezvényszervezéssel és médiával foglalkozó városi cég is megbízható volna – ám ebben sem a baloldal, sem a polgármester nem bízik, így az előterjesztést az utolsó percben Gyovai István visszavonta. Nemrég még polgármester és baloldal is fontosnak tartotta, hogy a város pár éve megtépázott imázsa szervezett keretek között kapjon új arculatot, és készüljön idegenforgalmi profillal is bíró marketingstratégia. Ennek az egyik első, aktuális eleme a februári országos merítésű Utazás 2014 kiállításon való részvétel volna. A testület október végén elvetette, hogy ezért a munkáért 5 milliót fizessen a város egy külső cégnek, ám az idő februárig sürget. Ezért a polgármester múlt héten arra tett javaslatot a képviselő-testület-

nek, hogy pályázattal találjanak olyan műhelyt, amely a városmarketing egész éves tevékenységére kész szakmai anyagot szállít. Az imázsépítők feladata a város új turisztikai arculatának kialakítása, tervezése és kivitelezése, az Utazás-kiállításon való megjelenésünk előkészítése, lebonyolítása és a város média-megjelenéseinek tervezése, megszervezése, hogy Halas modern és versenyképes turisztikai

brand alatt egységes vizuális arculattal képviselhesse a város turisztikai és kulturális értékeit. Jekő Attila (MSZP) szerint a marketingstratégia átfogóbb, mint az arculat, és bár jónak ítélte a versenyt, hangsúlyozottan szkeptikus volt abban, hogy helyi erők képesek megfelelni e kihívásnak. Jekő szerint van olyan eleme a marketingstratégiának, amit például a Halasmédia is el tud végezni (rosszízű kritikája

A baloldal szkeptikus, a jobboldal helyi erőkre bízná a városarculat-építést.

szerint a „propagandában” mostanában van is gyakorlatuk), de több szakfeladatot szakemberekre is kellene bízni. Skribanek Zoltán és Aradszky Lászlóné (Fidesz) ezzel ellentétben kiállt azért, hogy e kezdeményezés helyi erőkre alapuljon, és meggyőződése, megvannak Halason is azok a szellemi alapok, amelyekre a pozitív városarculat felépíthető. Ezért a jobboldal javasolta, hogy a Halasi Média és Kultúra Kft.-t bízzák meg az Utazás-kiállítás ügyével, továbbá a marketingstratégia kidolgozásával. Gyovai István polgármester meglepődött azon, hogy a Fidesz a Halasmédiát bízná meg, és ezt kidobott pénznek ítélte, így végül inkább visszavonta az egész előterjesztést. (kz)


2013. november 27.

Tonnányi adomány

Az utolsó percben jött a sorsjegyes ötmillió! Nagyon boldog a család a nyeremény miatt: nagy lesz az öröm az év végén mái voltak a lakhatásuk megoldásával: egyre inkább hiányzott egy saját otthon. Az összegből most karácsonyra egy lakást vásárolnak. Úgy tudjuk, olyan ügyesen gazdál-

kodnak, hogy emellett még kisebbnagyobb ajándékokra is futja majd a pénzből. – Rettentő boldogok mindannyian. Úgy érzem, sok küszködés után

FOTÓ: HALASI TÜKÖR-ARCHÍV/POZSGAI ÁKOS

Térségi munka Kiskunhalas járás területén vízvezeték-szerelő, szerkezetszerelő, asszisztens, félállású villanyszerelő szakoktató, pszichológia tanár, biológia-matematika/fizika szakos tanár, kozmetika szakos tanár és szakoktató, fóliagyártó (fóliaszabász) műanyagextruder-kezelő, adminisztrációs ügyintéző, betanított pék számára hirdetett meg állást a munkaügyi hivatal (bővebben a Tükör hirdetési oldalán és a Halas Tv képújságjában!). Kiskőrös térségében felszolgáló, értékesítési asszisztens, éttermi felszolgálók, szakács, pék, lakatos, kamionsofőr, pincér, építésztechnikus, jogász, mezőgazdasági technikus, kertész, kertészmérnök, mérlegképes könyvelő, pék, adminisztrátor, angolul beszélő kereskedelmi ügyintéző, mérlegképes könyvelő, konstruktőr, projektvezető, élelmiszeripari szakmák gyakorlati oktatója, vendéglátószakmák gyakorlati oktatója, kőművesek, építőipari segédmunkások számára van munka. (HT-összeállítás)innen  onnan

Anyagi értelemben aligha lehet szebb ajándék karácsonyra, mint egy új lakás – különösen, ha a családnak lakhatási problémái voltak. Ez történt egy halasi férfivel, aki most kiadós meglepetéssel állhat szerettei elé: 5 milliót kapart elő maguknak a postán. Sokan szkeptikusak, sokan évekig próbálkoznak, van, akinek meg a ritka kísérletek egyike egyszer csak betalál. Így járt az a halasi férfi is, aki november elején 5 millió forintot nyert egy kaparós sorsjeggyel. Úgy tudjuk, a férfi a postahivatalban vásárolta meg pár száz forintért a játékot, és azóta már el is indult a jelentős összeg átutalása. – Ekkora összeget nem is adhatunk ki, csak a Szerencsejáték Zrt.nél lehet bonyolítani a kifizetést – mondták lapunknak a postán. Információnk szerint a férfi nem rendszeres fogyasztója a szerencsejátékoknak: sorsjegyet is csak ritkán vásárol. Ezúttal éppen jól választott. Ismerői révén megtudtuk, hogy eleinte kicsit meg is ijedtek a váratlan, hatalmas összegtől, ám a riadalmat tüstént felváltotta az öröm. A családnak ugyanis problé-

hétköznapok

Jön a hó, jöjjön az öngondoskodás!

Már kijelölték a halasi melegedőhelyeket, és összeírják a várandósok, idősek, betegek listáját. A helyi védelmi bizottság december elején tekinti át, mi a teendő rendkívüli helyzet esetén. A katasztrófavédelem szeretné elke- rás kapcsán. A napokban megtartott rülni, hogy a március 15-én tapasztalt egyeztetésen elhangzott, hogy minkáosz alakuljon ki a rendkívüli időjá- den érintett szervezet már téli üzem-

most egy kicsit kárpótolja őket az élet – mondta a családnak a diszkréció szabályát betartó ismerőse a Tükörnek. (kohoutz) módra készül. A megyei katasztrófavédelem kijelölte Bács-Kiskunban a rendkívüli tél miatt igénybe vehető népkonyhát, tisztálkodási lehetőséget és ideiglenes szállást nyújtó helyeket. Halason ilyen a Bernáthkollégium, a Vári-középiskola sportcsarnoka, a Szabó Ervin utcai kollégium, a Szilády-gimnázium kollégiuma, a Sóstó motel és a Csipke Hotel. Ezeket – hangsúlyozottan – csak krízishelyzetben lehet igénybe venni. A tavalyi évhez hasonlóan idén is összeállítják a várandósok és tartósan betegek listáját, hogy baj esetén időben érkezhessen hozzájuk a segítség. Egyeztetnek a helyi sajtóval is, hogy szükség esetén azonnali tájékoztatást adjanak a lakosságnak. A katasztrófavédelem hangsúlyozta az öngondoskodás szükségességét is. A rendőrök, mentők, tűzoltók, mezőőrök nem lehetnek ott mindenhol, ezért fontos a civilek figyelme is. A járműveket is fel kell készíteni a mostohább időjárásra: a téli gumi, a fagyálló alapvető, de legyen mindig az autóban takaró, ivóvíz, étel. A halasi védelmi bizottság a tél kapcsán várhatóan december elején tartja első megbeszélését. (jl)

Az előző esztendőhöz képest is jelentősebb mennyiségű tartós élelmiszer gyűlt össze a Kiskunhalas-Alsóvárosi Katolikus Karitász Csoport sikeres akcióján, amikor a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel közösen a hétvégén tartós élelmiszereket gyűjtöttek a halasi hipermarketben. Kuti Sándorné, a helyi Karitász vezetője szerint tavaly 850 kilónyi adomány gyűlt össze, ám az idei gyűjtés ettől is sikeresebb volt: két nap alatt több mint egy tonna tartós élelmiszert ajánlottak fel a nemes cél érdekében. Kuti Sándorné kiemelte, hogy az akcióban jelentős érdeme van a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak, a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola diákjainak és a Karitász tagjainak. Megtudtuk azt is, hogy három általános iskolás, Kalmár Levente, Takács Nikolett és Müller Leila is aktívan kivette részét a karitatív munkából. Az adományokat karácsony előtt osztják szét a rászorulóknak. (jl)

Falugyűlés Balotán

December 4-én falugyűlés lesz Balotaszálláson. A nyílt fórumon tájékoztató hangzik majd el az ivóvízminőség-javító programról, a villamos-energia törvény változásairól, a helyi közbiztonságról, valamint az önkormányzat idei gazdasági helyzetéről és az intézményhálózat 2014-es működéséről. A rendezvényen egyúttal közmeghallgatásra is sor kerül, amelyen a helyi polgárok elmondhatják ügyes-bajos dolgaikat. (Munkatársunktól)

Cipősdoboz – jószívűen

Mint múlt héten megírtuk, Cipősdoboz-akciót indít Halason a Családsegítő Szolgálat. A megmozdulással a már több városban jól bevált karácsonyi ajándékakcióhoz szeretnének csatlakozni: kérik, hogy a már nem használt játékokat, könyveket vigyük el a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Thury utca 6. alatti irodájába. Azt is kérik az adományozóktól, hogy ha tudják, csomagolják egy lezáratlan dobozba azt, amit ajándékba adnak, s írják rá kívülről, hogy fiúnak, lánynak, s milyen korúnak szánták a küldeményt – azt célba juttatják a szolgálat munkatársai. A csomagokat, ajándékokat 2013. december 16.-ig várják, hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között (info: 77/422848,77/423-290,gyerjohalas@gmail. com). (pá)
HÍREK 2013. november 27.

Van élet a műtét után

Elhunyt az osztályalapító sebész

November 16-án elhunyt dr. Zádory Attila sebész-főorvos. A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház elismert sebész főorvosa nyugdíjazása – 1998 óta – a kiskőrösi szakrendelő sebészeti részlegét vezette. Az 1937-ben született szakember Szegeden szerzett orvosi diplomát, majd 1963-tól a Kecskeméti Megyei Kórház sebészetén dolgozott, 1967-ben sebészetből, 1969-ben baleseti sebészetből szakvizsgázott, s 1976-ban került Kecskemétről Kiskunhalasra. Itt előbb a sebészeten belül, mint a traumatológiai részleg vezetője, majd 1987től, mint az önálló baleseti sebészeti osztály megszervezője és vezetője tevékenykedett.

A kórházunk történelmében mérföldkőnek számító osztályalapításban nehéz, embert próbáló orvosi tevékenységgel vállalt kiemelkedő szerepet, különösen az akkoriban induló aktív, műtéti szerep fokozódásával járó osteosynthesis technikák meghonosításában, amelyben követték a legmodernebb műtéti és konzervatív therápiákat, a legkorszerűbb és színvonalasabb ellátást biztosítva Halas és környéke betegeinek. (Munkatársunktól)

Hajlék bárkinek…?!

Huszadik születésnapját ünnepelte hétvégén a Kiskunhalasi ILCO Klub. Hazánkban 30 éve alakult az első, sztómás betegeknek létrehozott szervezet: a mostani, halasi rendezvényen erre is emlékeztek.

A Halason rendezett jubileumi ILCO-összejövetelre az ország valamennyi jelentősebb telt házzal működik, körülbelül 40 férfit tudnak csoportjából érkeztek vendégek. A rendezvény „A kiskunhalasi kistérség egészségelhelyezni. – Természetesen kritikus időjárási körülmények tudatos fejlesztése egészségre nevelő és között egyetlen jelentkezőt sem fogunk elkülde- szemléletformáló programok révén” nevű ni. A törvény világosan meghatározza az egy főre jutó terület nagyságát és a kötelező szolgáltatásokat a hajléktalanszállókon, amelyeket kritikus helyzetben ugyan figyelmen kívül lehet hagyni bizonyos mértékig, de hosszú távon nem fenntartható – magyarázta lapunknak Lakos György, az intézmény vezetője. Korábban kétszer előfordult, hogy egy cseh, illetve egy Kanári-szigeteki férfit néhány napra el- projektben valósult meg, amelyben a Kisszállásoltak a halasi hajléktalanszállón, a velük való kunhalasi Semmelweis Kórház 124 millió kommunikáció azonban meglehetősen problémás forintot nyert el (a projekt az Európai Unió volt. Mivel szigorú házirend szerint lehet csak a segítségével, az Európai Szociális Alap társszállón tartózkodni, már ennek ismertetése sem finanszírozásával az Új Széchenyi Terv kevolt egyszerű. Ismeretségi alapon sikerült megol- retében zajlik). Nagy András sebész-főorvos dani a tolmácsolást, de a külföldiek nagyobb lét- a kezdetektől aktívan részt vett a halasi ILszámban való megjelenése esetén már fizetett CO klub megalapításában és fejlesztésében, tolmácsokra lenne szükség, de erre nincs pén- s idéntől ő az országos szövetség elnöke is. ze az intézménynek, nem beszélve a többi speci- Büszke rá, hogy a halasi csoport hazánk jeális igényről, amelyre Lakos György szerint a vidé- lenleg talán legjobban, legszínvonalasabban működő klubjává nőtte ki magát. ki hajléktalanszállók nincsenek felkészülve. Kép, szöveg: SzA Kép, szöveg: Pozsgai Ákos

Halas nincs felkészülve külföldiek tömeges fogadására Az Országgyűlés hétfőn fogadta el azt a törvényt, hogy az őrzött szálláshelyekről, közösségi szállásról vagy befogadó állomásról elbocsátott külföldieket is fogadniuk kell a menedékhelyeknek. – A halasi hajléktalanszálló már most megtelt, de nem fognak senkit elküldeni, hosszú távon viszont sem a személyi, sem a technikai háttér nem biztosított a külföldi migránsok fogadására – nyilatkozta lapunknak Lakos György, a menhely vezetője. Az Országgyűlés hétfőn hagyta jóvá azt a szociális igazgatásról szóló törvénymódosítást, amely lehetővé teszi, hogy az őrzött szálláshelyekről, közösségi szállásról vagy befogadó állomásról elbocsátott külföldiek is betérhessenek az éjjeli menedékhelyekre és hajléktalanszállókra. A törvényt előterjesztő két fideszes képviselő a tél közeledtével indokolta, hogy az ország területén tartózkodó és az idegenrendészeti menekültügyi eljárást elhagyó külföldieknek ne kelljen közterületen vagy erre alkalmatlan helyiségekben tölteniük az éjszakát… A halasi Molnár utcai hajléktalanszálló már most

Búcsú a gazdavezetőtől Több százan kísérték utolsó útjára az új református temetőben Rédei Ferencet, a Halas és Környéke Gazdakör elnökét. A családtagok és barátok mellett Jakab István, az Országgyűlés alelnöke is elbúcsúzott a gazdák érdekképviseleti vezetőjétől. Ravatalánál Jakab István személyes hangvételű beszédben azt mondta: Rédei Ferenc élete során fáradhatatlanul küzdött a vidéken élők, a gazdák érdekeiért. – Nemcsak szavakkal állt ki az elesettek, a szegények mellett, hanem közvetlenül is segítette őket, személyes példamutatásul szolgálva mindannyiunk számára – mondta a parlamenti alelnök, hozzátéve, személyében egy olyan igaz embert veszített el a halasi és környékbeli gazdatársadalom, akinek az élete volt a föld, a vidék szeretete. Rédei Ferenc több megyei és országos szervezetben is képviselte a helyi gazdák érdekeit, és nevéhez fűződik az aranykalászos gazdatanfolyamok szervezése is. Idén lett volna 71 éves, másfél hete szívinfarktusban hunyt el. Kép, szöveg: Pozsgai Ákos


2013. november 27.

Fény-árny-játék a városkasszában

Döntő javulás állt be a város költségvetési-pénzügyi helyzetében, egyúttal még mindig akadnak folyó fizetési gondok – így összegezhető a halasi városkassza helyzete az idei év három negyedéve után. Erről hallgattak meg tájékoztatót a képviselők múlt héten a polgármestertől. tási terv sikere – lényegében kisegítették Kiskunhalast az elmúlt évek adósságszorításából. Ugyanakkor a bevételek csökkenése és a folyószámlakeret szűkre szabása miatt a város folyó fizetőképessége ma is szoros pályán mozog. A gazdálkodási tájékoztatóhoz fűzött könyvvizsgálói kommentár azt javasolja a városvezetésnek, készítsen likviditási (a folyamatos fizetőképesség megtartását célzó) tervet az év végéig. Az ügyben Pajor Kálmán követelte, a város pénzügyéről szóló jelentés ne vitát kizáró tájékoztatóként, hanem beszámolóként szerepeljen – így a képviselők Az ismert, jelentős pénzügyi vál- és egyéb állami támogatások (lásd elemezhetnék, vitathatnák az abtozások – 2,6 milliárdos kormány- a részletekért lapunk 8. oldalát!), ban foglaltakat. Erre a következő zati adósság-átvállalás, fejlesztési kisebb részben a helyi megtakarí- beszámoló során lesz csak mód a Évtizedes és többmilliárdos tehertől szabadul meg a város a kormánypárti lobbisták közreműködése révén, így végre több lakossági igény is teljesülhet – érveltek a jobboldal halasi képviselői a testületben. Korábban jobb- és baloldali képviselők egyaránt sürgették, hogy a városháza hajtsa végre az ezzel kapcsolatos teendőket: most pénzt is utaltattak ezért a Városgazda részére.

Pajor Kálmán az ülésen arra várt magyarázatot, miért tart az év végén 0 forintnál az interpellációs keret felhasználása, holott az embereket közvetlenül érintő célokra különítették azt el. Kátyúzás, járdaépítés maradt el a képviselő szerint, pedig korábban döntöttek ezekről a kiadásokról. Nagy Péter szerint is késedelmes az időarányos költségvetés-teljesítés, és a Városgazda többmilliós hiányt tart nyilván a városháza felé. Éles bírálat kíséretében vetette a városháza szemére a kül-

jogszabályok alapján. A tájékoztató szerint egyébként a város papíron 5,7 milliárd forintos bevételi terv alapján működik idén, míg a kiadásai 5,66 milliárdra rúgnak. A helyi adók 94 százalékban teljesültek. Építményadót a várt 180-ból 157,5 milliót fizettek be a helyi kasszába. Kevesebb a várttól az idegenforgalmiadó-bevétel is: 5-ből csak kevesebb, mint a fele: 2,3 millió csorgott be, míg a kommunálisadó-teljesítés majdnem sikerült: 55-ből 49 érkezett a 3. negyedév végéig. Elmaradt az iparűzésiadó-bevétel is: 720 milliós várt bevételhez képest csak 691 futott be eddig. Jelentős az eltérés az állami elvonástól érintett gépjárműadónál is: 86-ból 50 millió kerül a városkasszába. (kz)

városfejlesztésGyorsvasút épül, gyors út (még) nem Bukarestben, a Kelet-Közép-Európa (KKE)-Kína csúcstalálkozón a napokban aláírták a Budapest-Belgrád vasútvonal korszerűsítéséről szóló megállapodást: Orbán Viktor Li Ko-Csiang kínai és Ivica Dacic szerb kormányfővel állapodott meg a vasútvonal fejlesztéséről. A magyar kormány szerint a beruházással Szerbia, Magyarország, Kína és az Európai Unió is nyer – jelentette az MTI. Mint a Tükör is megírta, a MÁV és a Szerbiai Vasutak májusban írt alá szándéknyilatkozatot arról, hogy kétvágányú, végig villamosított, óránként 160 kilométeres maximális sebességet lehetővé tevő vasúti pályát építenek ki a két főváros között. A vonatok menetideje így a jelenlegi 7-8-ról 3 óra alá, benne a Kiskunhalas-Budapest-menetidő is jelentősen csökkenne. (kz) Közben kiderült, a közeljövőben nem várható az M9 gyorsforgalmi út BácsKiskun megyei szakaszának megvalósítása – közölte írásban a nemzeti fejlesztési miniszter egy parlamenti képviselő kérdésére válaszolva. Az M9es nyomvonala Szombathelytől haladna Szegedig, térségünkben Kisszállás és Jánoshalma között, Halastól alig 15 kilométerre. (pá)

Többet kérnek a lakosságnak

Számonkérés és – sok év után először – jóléti kiadások szerepeltek a testületben területen élőket érintő elmaradt fejlesztéseket. Gyovai István polgármester szerint a város tavaly és idén cirka 120-120 milliót nyert közmunkaprogramra, karbantartásokra, s a Városgazda felelőssége, hogy ebből mi valósult meg. A külterület kapcsán rámutatott: a GPS-es rendszer ügyében a kezdeményezőkre várnak hónapok óta. Hozzátette: stabilak és nagyságrendileg jobbak ma a város pénzügyi kondíciói, mint korábban, de a mozgástér kicsi, a folyamatos fizetőképesség a folyószámlahitel-keret szűkössége miatt még gyenge lábakon áll. Emiatt bizonyos kifizetéseket muszáj sorolni. Váradi Krisztián az iskolai étkezési normatíva elszámolásából fakadó hiba okaira tért vissza: szerinte tarthatatlan, hogy erről nem kaptak választ a képviselők. Szerinte akkor elfo-

gadhatóak a mostani költségvetés-módosítás intézményi lefaragásai, ha jegyzőkönyvi szigor mellett kijelenthető, hogy azt az iskolák nem sínylik meg. Erre a

Nagy Péter végül a költségvetési tartalék terhére akart 5 milliót átcsoportosítani a Városgazdához helyiség-kialakításra, fenntartásra, üzemeltetésre, eszköz-

Elkezdődhet az eddig pénzhiány miatt is elmaradt döntések végrehajtása. polgármester a városi fenntartó vezetőjének véleményét idézte: megoldható a kiadáscsökkentés. Kitért még a sóstói vízutánpótlás problémájára, amit tavaly ilyenkor kezdeményezett a testületben. Indítványozta: készüljön beszámoló a Sóstót érintő idei intézkedésekről.

beszerzésre – ezt a testület el is fogadta. Skribanek Zoltán szerint is egyetlen vitás tétel a Városgazda ötmilliós dotációja. – A kormánypárti képviselők lobbija és a kormány beavatkozásai révén most először van mód a lakosság életminőségét javító kisebb kiadásokra: ezeket most vál-

lalni kell és lehet – érvelt, javasolva: az orvosi rendelői ügyelet kialakítására 10 milliót kapjon a Városgazda. Ezt is elfogadta a testület. Jekő Attila is egyetért azzal, hogy a Városgazda működőképességét megőrizzék, de a rend szerinte az volna, hogy a Városgazda felügyelő bizottsága megvizsgálja az igény jogosságát, részleteit, majd jelzést tesz, végül a cégvezetés kéri az üzleti terv módosítását. – Most egy ötmilliós bemondásra nehéz felelős döntést hozni – fogalmazott az MSZP-s képviselő. Végül a két módosítással a testület elfogadta a költségvetésmódosítást. (kz)
közélet 2013. november 27. Kevés esélyt lát a baloldal győzelmére az országgyűlési választásokon Halas volt polgármestere. Várnai László szerint míg a Fidesz megtalálta az utat az emberek szívéhez a rossz kormányzása ellenére is, a baloldal eljátszotta a nagy katarzis lehetőségét azzal, hogy a teljes összefogás helyett részpaktumot kötött két párt (MSZP és az Együtt-PM), majd kirekesztette a dinamikus, egyre bővülő támogatással bíró DK-t és a többi demokratikus ellenzéki erőt.

Fordulat Kiskunhalason „Immár csak rajtunk múlik a történelmi lehetőség kihasználása” – Most már csak a mi tehetségünkön, elkötelezettségünkön múlik, hogy mit ér el Kiskunhalas a közeljövőben – mondta rövid interjúnkban a helyi Fidesz vezetője. Skribanek Zoltán a múlt heti testületi ülésen is többször utalt az összegzése szerint döbbenetes tényre: az utóbbi másfél évben csaknem 5 milliárd forintos tehertől szabadult meg a város. A helyi Fidesz elnöke összesen csaknem tíz olyan tételt sorol fel az elmúlt bő egy évből, amelyek kisebb-nagyobb – de tételenként is legalább százmilliós nagyságrendű – elemekként végül teljesen tehermentesítették a városkasszát. – A sort tavaly az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települések

Hogy néz ki az „eltűnt” 5 milliárd forint? A városi önkormányzat adósság-átvállalása kapcsán olyan számok röpködnek a levegőben, amelyek az átlagember számára általában – legalábbis a hétköznapi életben – megfoghatatlanok. Mint cikkünkben írtuk, az adósságkonszolidáció során összesen mintegy 4,4 milliárd forintos kötelezettségtől szabadult meg a város. Fent részleteztük azt is, milyen további, sok száz milliós támogatást kapott Kiskunhalasi különféle fejlesztésekhez. Ha ezeket nagyvonalúan összeadjuk, mintegy 5 milliárd forintos olyan összeget kapunk végül, amelyet nem kell visszafizetnünk, vagy nem kell saját költségvetésünkből finanszíroznunk. Ez azt jelenti, hogy a durván 28 ezer halasi lakosra vetítve fejenként mintegy 180 ezer, a körülbelül 10 ezer halasi háztartást érintõen mintegy félmillió forinttal kevesebb teher nyomja a helyi közösség vállát.

körében kapott állami támogatásunk (önhiki) nyitotta. Akkor Bányai Gábor közbenjárása révén két ütemben öszszesen csaknem kétszázmilliós segítséget kaptunk. Nem sokkal később, szintén két tételben az uniós pályázatainkhoz vállalt önerőnkre kaptunk százhúsz-, illetve százhatvanmillió forintot. Idén őszre további százmilliós kiadáscsökkentést jelentett a 2,6 milliárdos kormányzati adósság-átvállalás. Most pedig okkal reménykedünk abban, hogy az önhiki-alapból újra mintegy százmilliós nagyságrendű összeg érkezik a városba – összegzi Skribanek Zoltán. Hozzáteszi: a két képviselő, Bányai Gábor és Lukács László közbenjárása révén az a durván ötszázmilliós, éveken át

A jövő pedig immár tényleg csak rajtunk múlik bújtatott adósságteher is eltűnik a városkassza mélyéről, amelyet – sok más településhez hasonlóan – sokáig tolt maga előtt a helyi költségvetés. Az adósságkonszolidáció második ütemében pedig a maradék mintegy 1,4 milliárdos kötelezettségtől is mentesül a helyi kassza, ami jövőre mintegy 170 milliós újabb kiadástól óvja meg Halast. – Mi is tettük közben a magunk dol-

gát, így sikerült közös erővel mérsékelni bizonyos városi kiadások mértékét. Ugyanakkor a bevételszerzésben is kiemelt szerepet vállalt a jobboldal: például a patika-bérlemény eladásából eredő majd’ negyvenmilliós értékesítés enyhítette az év eleji ingatlan-bevételi feszültséget – mondja a Fidesz-vezető, aki szerint a helyi Fidesz és a parlamenti képviselők révén ezekben a hónapokban új alapokra helyeződik Halas gazdasági és közélete. – Sok évtizedes koloncok cipelése helyett most egy rendezett, tehermentes városkassza ad lehetőséget rá, hogy teljes egészében a saját ötleteink, tehetségünk és elkötelezettségünk alapján megragadjuk a kínálkozó történelmi fordulat nagy lehetőségét. Jelképértékű egybeesés, hogy most érnek be azok a fejlesztések, amelyek a korábbi, Várnai László-féle ciklusban a Fidesz-többséggel közös előkészítés során kezdődtek: a csatornázás, a kórház-felújítás, a Jókai utcai kármentesítés és a városközpont-rehabilitáció. Közös erővel kezdtük, a jövő pedig immár tényleg csak rajtunk múlik – fogalmazott Skribanek Zoltán. Kép, szöveg: KZ

A nagy tévedés • Amikor megbeszéltük az interjút, tudtam, hogy ma sem tudok mást kérdezni, mint amit Váradi Krisztiántól és Jekő Attilától szeptemberben: miért viselkedik úgy a baloldal, hogy elveszítse a választásokat? Veszekszik, hülyeségeket csinál, messze nem egy kormányképes társaság képét mutatja. • Attól függ, kiről beszél. Ma a baloldalt három nagyobb szervezet reprezentálja: az MSZP, az Együtt-PM és a Gyurcsány vezette Demokratikus Koalíció (DK). Ma, amikor beszélgetünk (november 21-én – KZ) mérték az eddigi legmagasabb támogatottságot, 6 százalékot a DK-nál, ez biztos parlamenti bejutást jelentene, utolérve ezzel az Együtt-PM-et. Az MSZP pedig 1 százalékkal áll jobban a biztos szavazók körében, mint a 2010-es márciusi mérésnél. Akkor 20 százalék volt, most 21. Ez azt jelenti, hogy a Fidesz borzalmas kormányzása ellenére sem volt képes az MSZP érdemben növelni a támogatottságát, megszerezni az emberek bizalmát. Viszont körömszakadtáig védik a teljes ellenzéki öszszefogást kizáró Együtt-PM-mel kötött paktumukat, kijelentve, hogy megvan a kormányváltáshoz szükséges erő. Ez tévedés, szerintem a teljes összefogás hiányában nem lesz elég szavazat a kormányváltáshoz. • Vagyis az egész nem az emberekről szól, hanem a pozíciójukról. • Minden jel szerint. Csak arra a bő egymillió szavazóra ké-

pesek hatni, akik bármi áron is őket fogják támogatni, de ez kevés, legfeljebb arra elég, hogy néhány MSZP-s és Együtt-PM vezető ott maradhasson a Parlamentben. Ehelyett össze kellene fogniuk a DK-val és a többi demokratikus erővel ahhoz, hogy ezt az abszolút rossz kormányt leváltsák. Mivel lehet az emberek szívéhez jutni? • Valami oka kell legyen, hogy Fidesz támogatottsága ugyanolyan stabilan magas, mint amilyen stabilan alacsony a baloldalé. • Igen, az ok az, hogy a Fidesz megtalálta az egyetlen választ arra, hogy az emberek szívét akkor is megszólítsa, ha egyébként az életszínvonaluk egyre rosszabb. Mikszáth a XIX. század végén azt írta, hogy „a magyar ember hátán szántani is lehet, ha nemzetiszínű az eke.” Ezt alkalmazták a hamis nemzettudatra rájátszó jobboldali kormányok az elmúlt évszázad során, és ezt használja most a Fidesz is. Ez akár hiteles, akár nem, be kell látni, ma is működik. Az érzelem határtalan felkorbácsolására használt technikák: a békemenetek, a „Nem leszünk gyarmat!” jelszó, a mindenkivel szemben vívott „szabadságharc” és a többi meghozták a kívánt sikert. Ezzel feledtetik az emberekkel az igazságtalanságokat, a minden korábbinál arcátlanabb klientúraépítést, a függő helyzetűek megfélemlítését és az elhibázott gazdaságpolitikát. A paktumot kötött MSZP és Együtt-PM erre a kihívásra sem ütős választ, sem alkalmas személyiséget nem tud felmutatni. Ezért is félnek Gyurcsánytól mindkét oldalon: a baloldali politikusok közül egyedül ő képes az értelemre és az érzelmekre egyidejűleg hatni, és hihetetlen szenvedéllyel világosan és egyértelműen fogalmazni. • Ezért nem fog össze vele a két bénázó, szürke pártvezér: Bajnai és Mesterházy. • Nyilván ezért. Sokan azt várták a baloldalon, hogy amikor majd Bajnai Gordon színrelép, akkor megteremtődik a várt öszszefogás, az érzelmi katarzis, és a Fideszben csalódott tömegek lehetőséget és erőt látnak újra a


2013. november 27.

FOTÓ: HALASI TÜKÖR-ARCHÍV/SEBESTYÉN ISTVÁN

tóber 23-án az ő szónoklata volt rosi körzetben csak egy balolaz egyetlen, amit hatalmas tet- dali jelölt indulhat. Ez döntő és szés és visszhang kísért. Előbb- alapvető a szükséges váltáshoz, utóbb, meggyőződésem, a balol- hiszen a mostani önkormánydali értelmiség és a társadalom zat nem a leghatékonyabban mind nagyobb tömegei is vissza- működik. fogadják. Nem véletlen, hogy a • Mire gondol? Fidesz tőle fél a legjobban: pon- • A ciklus elején azt mondtam, tosan tudják, hogy a baloldalon már az nagy eredmény lesz, ha kevés Gyurcsányhoz mérhető ez a városvezetés képes megpolitikus van, akiben van tehet- valósítani azokat a fejlesztéseség, erő, szorgalom és szellemi ket, amelyekhez a pályázatokat tartalék. még a vezetésemmel műkö• Talán ezért nem esik két- dött előző testület nyújtott be, ségbe, hogy a másik kettő és nyert meg. Ezért is kínos azt kitúrta: most velük együtt hallani manapság, hogy minden bukna, így viszont tud épít- a mostani polgármester idején kezni 2018-ra. kezdődött, de ezt persze nem • Lehet. Bár szerintem keres- kell komolyan venni… Szóval, ni kell az együttműködés lehető- befejezni az elődök munkáját, ségét az utolsó percig. De nem az sikerülni látszik, de a napi mindenáron, nem önfeladással, problémákon úrrá lenni, az nem nem gyurcsánytalanított DK és mindig. szimpatizánsai tálcán felkíná- • Gondolja, hogy Kiskunlásával. Ha nem lesz kormány- halason van esélye a váltást elősegítő megállapodás, baloldalnak? nem lesz meg a kritikus tömeg, • Halas még ma is baloldali váaz az MSZP és az Együtt-PM tör- ros, itt még sosem volt jobbolténelmi felelőssége lesz. Minden- dali polgármester. Szerintem esetre Gyurcsány iszonyú tem- esélyes, hogy jövőre sem lesz. pót diktál: folyamatosan járja Az teljesen mindegy, hogy aki a az országot, naponta több fó- baloldalról győzni fog, az DK-s, rumot tart, vállalkozókkal, civi- MSZP-s vagy független lesz-e. Várnai László expolgármester és DK-tag arról, lekkel találkozik… Ha nem is- A lényeg az, hogy szakmának és miért bénázik fent a baloldal, és helyben miért nem merném az elkötelezettségét, hivatásnak tekintse ezt a munmegszállottságnak tartanám ezt kát, legyen tapasztalata, felkészültsége és kellő erkölcsi ereje. baloldalban. Aztán ezt azzal foly- lehetetlenítő, a közéletből kire- a lelkesedést. tatták, hogy Bajnai nem mondott kesztő árokásásba. semmit, és az MSZP-vel együtt Őszöd és Gyurcsány Előbb-utóbb a baloldali értelmiség és a társakirekesztették Gyurcsányt. Így a rehabilitációja katarzis elmaradt, és ezt a lehe- • De azt miért gondolja, dalom mind nagyobb tömegei is visszafogadtőséget még egyszer nagyon ne- hogy Gyurcsány képes lenne ják, mert a baloldalon kevés Gyurcsányhoz héz újrateremteni. tömegeket integrálni? Nem• Mondom: nem akarnak csak a jobboldalon, még a mérhető politikus van, akiben van tehetség, győzni. saját oldalán sem minden- erő, szorgalom és szellemi tartalék. • Így mindenesetre nem fog- ki tette túl magát Őszödön nak. Feltétlenül újra kellene vagy 2006 őszén. Csak egy lehet! Megengedhetetlen, hogy a pesti gondolni az együttműködés for- • Az őszödi beszéd máig egy • És mire számít helyben? baloldal kivont kardjai helyben is máját, a teljes demokratikus el- hatalmas félreértés: az a beszéd Nem szüremkedik be ide is a sebeket ejtsenek. lenzéki erők összefogásával, arról szólt, hogy nem lehet to- beteg fővárosi hangulat? • Elárulja, meg is van már közös miniszterelnök-jelölttel, vább felelőtlenül kormányozni, • Az országos politikáról csak ez a polgármesterjelölt? közös listával és egyéni jelöltek- nem lehet a politikusoknak to- véleményem van, de helyben van • Igen, megvan. kel. Ha erre nincs szándék, ak- vább hazudni és csak egyéni elő- némi befolyásom, hogy ne csak • Többet róla? kor lehet bármi, de abból győ- nyökre hajtani. Azt felvetni, hogy látszat legyen a szocialisták, a • Nem vagyok erre felhatalzelem aligha lesz. Ebben benne Gyurcsány a „tömegbe lövetett” DK és más baloldali érzelmű és mazva. Annyit mondhatok, hogy van a baloldali értelmiség ab- 2006-ban, az egyszerűen agy- a jobboldalból kiábrándult em- aki lesz, az hosszú távra gondolnormális szereplése is: csákány- rém, akármelyik aktuális Fidesz- berek összefogása, együttmű- kodik, és tapasztalata van az önnyal vágták szét az összefogás szóvivő szajkózza is. Gyurcsányt ködése. Meggyőződésem, hogy kormányzati munkában. Én malehetőségét azzal, hogy 2006 a baloldali tüntetők tízezrei re- Halason csak egy baloldali pol- gam is így kezdtem, tizenkét óta beszálltak a Gyurcsányt el- habilitálták nemrég, amikor ok- gármester-jelölt és minden vá- évig testületi tagként, országgyűlési képviselőként, alpolgármesterként készültem, hogy jó lelkiismerettel vállalhassam a polgármesterséget. Ezért ezt a mi jelöltünktől is elvárom. KohoutZ

Pesti kardok, helyi esélyek

közéletÉles kritika a bal- és jobboldalra

Kapott hideget-meleget a jobbés a baloldal is a Halasi Demokraták Közössége lakossági fórumán, amelyen a Gazdaságkutató Zrt. elnöke, Vértes András lényegében a Bokros-csomag óta minden kormány felelősségét kimutatta Magyarország évtizedes lemaradásában a környező országokhoz képest. Vértes e lemaradás okát az első Orbán-, a Medgyessy- és a Gyurcsány-kormány felelőtlen költségvetési politikájában és a halogatott reformokban látja. Vértes szerint a 2000-2006 közötti időszak felelőtlen baloldali kormányzása és a jobboldali ellenzék reformellenes utcai politizálása, a fontos átalakítások elmaradása vezetett a mostani leszakadáshoz. Ezt súlyosbította a globális válság, majd a Fidesz „kétharmados ámokfutása”, a reformok helyetti elhibázott gazdaságpolitikája. Vértes szerint mostanra a visegrádi éllovasból leszakadó balkáni állammá váltunk, az utolsó előtti helyre esett vissza Magyarország az EU-ban. A mostani kormány teljesítménye alapján valóban tűnhet úgy, hogy kilábalt az ország a recesszióból, de a térségbeli versenytársakhoz képest a leszakadás folytatódik. Komoly hiány van beruházásokból, a jogi hiányosságok miatt a befektetők kivárnak a fejlesztésekkel, az államosítási hullám bizalmatlanságot okoz a vállalati szférában. A belső piac összeomlását hozta maga után a Fidesz 2010 óta bevezetett 13 új adóneme, amely a kis- és középvállalkozásokat lehetetleníti el, miközben a multiknak is hadat üzent. Vértes András szerint pozitív a hiány 3 százalék alá csökkentése, de a kormány eltorzítja a munkaerőpiac mutatóit, a választások miatt mesterségesen kényszeríti ki a rezsicsökkentést, közben ráadásul az adófizetők pénzéből finanszírozzák a gazdagok fogyasztását. (Kép, szöveg: PÁ)


riport 2013. november 27.

10

Azzal, hogy segítettek, ho hozzam ki magamból, azza lágéletemben szerettem e én megoldani, de most m gem van szeretteim és az fogalmaz: „amikor kiderült, döntenem kellett, mit is akarok igazából.” De hát egyáltalán van ilyenkor döntési helyzet…?! – Bizony, hogy van! El kell döntened, hogy felveszed-e a kesztyűt, vagy sem. Hogy megérted-e, mi történik veled: hogy bajban vagy, avagy sem. Tudnod kell azt is, hogy mi kell ahhoz, hogy szembe tudj nézni a rendkívül komoly fenyegetéssel. Úgyhogy az első perctől fogva szenvedélyesen kutatni kezdtem ezt a betegséget, mindent elolvastam, és mindenkit megkérdeztem, amit-akit csak lehetett. Elsősorban persze nem interneten, mert ott túl sok az értéktelen, hanem könyvekből,

El kell döntened, hogy felv sem. Hogy megérted-e, bajban vagy, avagy sem. F Küzdelem

Te kellesz a csodához Mánik István küzdelmei a hegycsúcsokkal, a rákkal és a felismerésekkel

mozgatott a természet szépsége, és az a tudat, hogy egy-egy magasabb emelkedő, hosszabb táv után átérezhettem, milyen jó, hogy megcsináltam, felértem, képes voltam rá… Ez benne a lényeg.

orvosoktól. Aztán minden korábbinál jobban odafigyeltem a testem jelzéseire. Rájöttem, hogy ha ezt előbb kezdem el, magam is felismerhettem volna a készülő bajt. De a legfontosabb változás az volt, hogy lassan, folyamatosan kezdett megváltozni az életemhez, az életfelfogásomhoz való viszonyom.

A halasi Mánik István nemcsak legyőzte súlyos rákbetegségét, de kicsit valószínűleg még hálás is neki: megváltoztatta az életét, az életszemléletét. Története pedig nemcsak azért csodába illő, Örömmel tapasztalta, hogy a István sosem volt rabja a pénzmert végül gyógyulással végződött, hanem azért is, amit megmutatott neki – és megmutat mind- sportolás pozitívan hat vissza a nek, a gazdagságnak. Mindössze felelősséget akart vállalni a családegyikőnknek: akarattal, hittel és kellő okossággal legyőzhetőek a mégoly fenyegető akadályok is. mindennapjaira. juk megélhetéséért, és úgy érezte, Ma sem látszik negyvenötnél többgyönyörű Schwinn Csepel kerék- Kihívás, a nehézség leküzdése – Sok mindenre már a betegsé- akár stressz, akár hajszoltság árán nek, pedig ötvenkettő is elmúlt. Sopárt, de arra meg nem volt pén- – olyan jellemzők, amelyek fia- gem előtt megtanított ez az élet- is neki kell mindent megoldania. sem volt hivatásos sportoló, de huzem. Mégis addig-addig nézeget- tal korától István személyiségé- mód. Megtanultam elviselni és szonéves korától része az életének tem-vágyakoztam, míg egyszer nek motivációit adták. Ettől fog- megküzdeni a fájdalommal és az – Engem nem érdekel az új koaz aktív és rendszeres testmozgás. csak megvettem. Kipróbáltam, va nem volt megállás. Először jött egyhangúsággal, a kihívásokkal csi, a nagy jövedelem. De én is, Úszik, bicajozik, kocog, és sokat túlementem vele Fehértóra meg a kocogás, és az első futáskor a való magányos szembenézéssel. mint sokunk, szorongtam a létrázik mind a mai napig. De mielőtt vissza, de nem tetszett: utána két rossz cipőválasztás miatti térd- Érdekes volt megtanulni azt is, bizonytalanságtól, aggódtam a azt gondolnánk, ez – csak ez – menévig porosodott a garázsban. Az- sérülés se szegte a kedvét – jobb hogy ne csak figyeljek a testem megélhetésünkért, és ez erősebb tette meg az életét, hallgassuk meg tán hallottam, hogy ez távolsá- cipőt vett, és amikor ráérzett az jelzéseire, hanem meg is értsem volt, mint az élet, a jelen pillaa históriáját: ritkán hallani ilyen gongi bicaj, így hát csak elővettem, úszás-kerékpározás-futás vará- ezeket a jelzéseket. Ez később natok öröme. Most szinte teljesen fordítva van: bár ma is sokat dolatokat még felkent lélekszakérés elmentem vele Hajósra. Akkor zsára, triatlonban is kipróbálta döntő fontosságú lett… dolgozom, ma már tudom, hogy tőktől és spirituális tanítóktól is. megtetszett, de annyira, hogy on- magát. És leginkább egyedül. Ugyanis négy és fél éve Mánik nem ott van a lényeg, ahol ednantól állandóan kerestem a mind – Nem tartoztam a jobbak közé nagyobb kihívást: hol a Mecsek- – Magányos alkat vagyok, a István egy más irányú orvosi vizs- dig kerestem. Nem a jóléti dolgok úszásban, úgyhogy sose váltam verben vagy az Alpokalján, hol az sportban is bírom az egyedüli küz- gálat révén szembesült vele: sú- a fontosak, nem az, ami pénzen senysportolóvá. Aztán egyszer látegész Északi-középhegységben… dést, a monotóniát, hisz mindhá- lyos és különösen rosszindula- szerezhető meg, hanem egyszeIgyekeztem nehézzé tenni. rom magányos műfaj. Egyszerre tú rákbetegsége van. Meglepően rű dolgok. A természet szépsétam a Halasi Áruház kirakatában egy


2013. november 27.

ogy a legtöbb hitet és erőt al mindent megtettek. Viegyedül küzdeni, mindent már tudom, hogy szükséz ismerőseim jelenlétére.

ha bízol és hiszel az orvosban és kor úgy érezte: jelképesen vég- rettem feladni, ezt se adtam fel. elsősorban magadban, akkor van re a „csúcsra ért”, vagyis érez- De aztán Kalocsánál, éppen félesélyed, de akkor viszont van! te, hogy túl van rajta, legyőzte a úton, amikor pont az ötvenéves betegséget? születésnapomat „ünnepeltem” István akkor sem adta fel ezt a meggyőződését, amikor a legne- Én is szorongtam a létbizonytalanságtól, és hezebb, egyéves gyógyszeres kúrán esett át. Néha olyan komoly ez erősebb volt, mint az élet, a jelen pillanage, a könyvek, a gondolkodás tünetek fenyegették, hogy félő tok öröme. Most fordítva van: ma is sokat dolgazdasága és a családom elegen- volt, le kell állítani a terápiát. S gozom, de már tudom, nem ott van a lényeg, dő a boldogsághoz. Nem egycsa- hogy ő erre hogy reagált? ahol eddig kerestem… pásra, hanem fokozatosan alakult ki bennem ez a meggyőződés, de – Tudtam, hogy ha például a gyógyszer mellékhatása miatt fel- – Különös ez, mert valójában, egy lerobbant téeszmajor rozsannál erősebben. borul a vérképem, akkor meg kell mélyen belül sosem hittem el, hogy dás esővizes csapjánál zuhanyozDe ekkor még mindig hátra volt állítani a kezelést. Ezért hittem és beteg vagyok. Tudtam az eszem- va, akkor megint elgyengültem. A a nagy küzdelem a betegséggel. akartam, hogy ez ne következzen mel, elhittem, hogy ez az orvo- feleségemmel tartottam az úton Például azzal a gyógyszeres terá- be. Az orvosok eleinte nem java- si tény, de belül csak azt éreztem, a telefonkapcsolatot, és ő akkor piával, amelynek csaknem száz- solták, hogy kisebb sétáknál töb- hogy ezen végig kell mennem, meg azt mondta: ha feladom, sose boféle, gyötrő mellékhatása egymás bet mozogjak. Éreztem, hogy ez kell tapasztalnom, át kell élnem, és csátom meg magamnak. Így aznem jó, ez a javaslat „nem lehet közben gondolkoznom, figyelnem tán, amikor már elhagytam Péután jelentkezett Istvánnál… az enyém”. Amikor már én vá- kell. Ma sem érzek vagy gondolok cset és harminc kilométer se volt – Nekem valami benső oknál lasztottam meg az orvosom, aki olyasmit, hogy „meggyógyultam” hátra, egyszer csak azon kaptam fogva muszáj volt pontosan meg- megismert és értett engem, ő – csak azt tudom, hogy már nem magam, hogy ijedten vizsgálom át tudnom, mivel állok szemben. Úgy azt mondta: mindent tegyek meg, félek, és nem én veszítettem… Az a felszerelésem. Olyan könnyűnek éreztem, ha megismerem a be- amiről úgy érzem, erősít, gyógyít. volt a legfontosabb, hogy mit élek, tűnt a hátizsák, mintha valamit eltegséget, a gyógyszerek hatását Így például továbbra is jártam ko- mit tanulok meg mindebből. Vagyis hagytam volna. Minden megvolt. és mindent, ami ehhez a témá- cogni, még ha „négykézláb” von- a „betegségem” arról szólt, annak a szoltam is magam, és az időered- története volt, hogy megismerjem Mánik István hivatalos diagnómeg se közelítették a és megértsem, ami történik; hogy zisa a „tünetmentes”, s legkorábveszed-e a kesztyűt, vagy ményeim régit… Hogy a lehető legerő- tényleg le akarjam győzni, és meg- ban tizenpár év múlva mondhatják mi történik veled: hogy sebben megfigyeljem, mi törté- tegyem mindazt, amiben hiszek. És majd „gyógyult”-nak. Ez az objeknik a testemmel, hogy jelen le- a legfontosabb, hogy a legjobb or- tív, hivatalos verzió. A szubjektívról gyek a testem jelzéseinél, és hogy vos, gyógyszer, a legjobb praktika már mindent hallottunk, csak egyet hoz tartozik, akkor mindent, amit az akaratom és a hit megtart- mind-mind támogat, segít, de min- nem: vajon hogyan élték meg az ő tudok és amiben hiszek, azt be is son. A legérdekesebb, hogy so- dig mi magunk kellünk ahhoz, hogy küzdelmét a körülötte élők? tudom vetni. Az orvostudomány sem arra fókuszáltam, hogy meg- elérjük, amit akarunk. – Azt hiszem, nekik sokszor nenagyszerű eredményekre képes, gyógyuljak…! Hanem arra, hogy Amikor Mánik István túlvolt a fi- hezebb. Mind éreztük már ana gyógyszerek néha nagyon ha- megcsináljam. zikailag és mentálisan is gyötrel- nak a súlyát, hogy valaki szentékonyak, de éreztem, hogy döntően én kellek hozzá, hogy sike- …mintha csak a kerékpáros tú- mes egyéves immunrendszer- ved mellettünk, és tehetetlenek rüljön. Csak ha ott vagy fejben és rák hegymeneteit emlegetné. S erősítő terápián, és először vált vagyunk. Én is ezt láttam, a csaszívben, ha elfogadod a kezelést, vajon volt-e olyan pillanat, ami- tünetmentessé, elhatározta, hogy ládomon, a munkatársaimon. az akkor frissen megnyitott ma- „Hogy vagy?”, kérdezték néha gyarországi zarándokúton mé- az ismerősök is. Mit mondhattam ri meg visszahódított egészsége volna? Hogy döglődök, az erőm erejét. Csakhogy már a 420 kilo- végén járok…? Nem, azt mondméteres Esztergom-Máriagyűd- tam, kösz, megvagyok. Úgy értáv első szakaszán kimerült. zem, azzal, ahogy a családom és a kollégáim elfogadták a gyenge– Hiába csökkentettem tíz kiló ségem, a fáradtságom: az állapoalá a felszerelést, hiába volt gya- tom, és azzal, ahogyan biztattak korlatom a túrázásban, már Esz- és segítettek, hogy a legtöbb hitet tergom határában úgy éreztem, és erőt hozzam ki magamból, azelfogyott az erőm. Sietnem kel- zal mindent megtettek. Azt is állett, mert csak két hét szabadsá- taluk ismertem fel, hogy bár vigom volt. Az vitt tovább, ami min- lágéletemben szerettem egyedül dig: hogy bármi áron is folytatni küzdeni, mindent én megoldani, kell addig, amíg – persze ész- és bármennyire is zárkózott beszerű keretek között – „csak” hit állítottságú vagyok, most már tués akarat dolga a folytatás. Akár- dom, hogy szükségem van szeretF Önarckép a zarándokúton csak a „betegségem” folyamata, teim, barátaim és az ismerőseim A gyógyszerek néha nagyon hatékonyak, ez az út is arról szólt, hogy „meg- jelenlétére, szeretetére. Többet találom e magam” és magamban nem is nagyon tehetünk egymáde éreztem, döntően én kellek hozzá, hogy azt, amivel átjutok a nehézsé- sért, mert ez nagyon sok. geken. Soha, semmit nem sze(Lejegyezte: KZ) sikerüljön.

riport

11

Boldog születésnap Biciklin jár a piacra, szemüveg nélkül olvassa az újságot, valamint simán felkapja dédunokáját Grünfelder Józsefné, aki családja körében ünnepelte a napokban kilencvenedik születésnapját. Kati néni boldogan fogadta a gratulációkat és a vendégeket a jeles alkalomból. Rokonai, szerettei mind eljöttek, hogy felköszöntsék őt. Grünfelder Józsefné Keceli úti otthona gyorsan megtelt élettel, ott volt a testvére is, akivel nagyon ritkán találkozik. Mint megtudtuk: az idős asszony nagyon várta a vendégeit, különösen Gyovai István polgármestert, akivel személyesen még nem találkozott. – Nem volt nekem soha olyan ügyem, amiért be kellett volna mennem a hivatalba – mondta Kati néni, aki nagy szeretettel fogadta a vendégeket. Simon István szociálpolitikai csoportvezetővel arról beszélgettek, hogy az idős asszony még manapság is bicklivel jár a piacra. Egy hete fellökte őt egy autós, mentőt akartak hozzá hívni, de Kati néni jelezte, nincs szüksége segítségre. Az ünnepelt a szép virágcsokrok mellé megkapta Orbán Viktor miniszterelnök díszoklevelét is. Grünfelder Józsefné elárulta, akkor a legboldogabb, amikor Ferike, a dédunokája meglátogatja őt. Olyankor megszűnik körülötte a világ és szinte fürdik a 21 hónapos gyermekember szeretetében. Azt mondja, szinte úgy repül felé Ferike, ő meg persze, hogy felemeli és magához szorítja kedvenc dédunokáját. A jó hangulatú köszöntő végén az idős asszony és a polgármester megegyezett, öt év múlva, a 95. születésnapon újra találkoznak. Kép, szöveg: Jáger L.


HÍREK 2013. november 27.

innen  onnan Újra van önkormányzatiság

A kormány jó állapotú gazdaságot hozott létre: több munkahely, kis infláció, kisebb államadósság, értékálló fizuk, nyugdíj, az EU is jónak ítéli a javuló teljesítményt. Ezért vált lehetségessé az önkormányzatok adósság-átvállalása. Mint ismert, az év eleji 4,4 milliárdos városi pénzügyi kötelezettségből első körben 2,6 milliárdot vesz át az állam: ez már az idén mintegy 100 millióval könnyítette a város gazdálkodását – mondta napirend előtt Jerémiás Béláné. A Fidesz képviselője szerint Orbán Viktor kormánya a második adósságkonszolidációs tervvel a fennmaradó 1,6 milliárdos városi adósságot is átveszi a várostól, ami jövőre újabb 170 milliós kiadástól mentesíti a várost. – A kormány ezzel a lépéssel visszaadta a magyar települések valódi önkormányzatiságát, és egyben az alkotmány garantálja, hogy azok ne kerülhessenek újra adósságcsapdába – fogalmazott Jerémiás Béláné. Az önkormányzatiság kérdése felmerült az állam által átvett önkormányzati ingatlanok ügyében is (lásd még a szomszédos cikket): ott Halász Balázs vélekedett úgy, hogy az egyoldalú átvétel megkérdőjelezi a rendszerváltást. (kz) Forgalmi rend Saját erőből építették meg a burkolatot a Grósz Ferenc utcában élők, ezért szeretnék, ha megváltozna a forgalmi rend. Hunyadi Péter tolmácsolta az ott élők kérését a képviselő-testület legutóbbi tanácskozásán. Korábban volt a kérdéses szakaszon sebesség- és súlykorlátozó tábla, ám ezeket visszavették. A képviselő most azt szorgalmazta, hogy a tilalmakat újra vezessék be: ezért már aláírásokat is gyűjtöttek a lakók. Sötétség Autókat rongáltak meg, üzemanyagot loptak a közelmúltban a Kisfaludy utcában ismeretlenek. A lakók szerint ennek oka, hogy a 26. szám előtti lámpatestet a kábeltelevízió szervizelése során leszerelték a szakemberek. Halász Balázst keresték meg panaszukkal, aki ezt megosztotta a városháza illetékesével is. A képviselő azt mondta, hogy a sötétséget több alkalommal kihasználták már azok, akik erre fogékonyak. A lakók szeretnék, ha a világítótest visszakerülne eredeti helyére. (jl)

Rekord támogatással példátlan fejlesztés

Napelemek az iskoláink tetején, teljesen megújuló fűtés és dő összegű bevételhez jut a város, hőszigetelés a Bibó-gimnáziumban, naperőmű a város hatá- illetve a térség. rában – kiemelkedő pályázati bevétellel Halas mintegy 650 A Bibó-gimnázium emellett új fűmillió forintot fordíthat energetikai fejlesztésekre. tési rendszert, hő- és tetőszigetelést valósíthat meg közel 200 millió Mint arról korábban beszámoltunk, sővárosi- és a Kertvárosi-isko- forintból. A napokban érkezett jela halasi városháza energetikai kor- la tetejére napelemek kerülnek, zés szerint zöld utat kapott a halasi szerűsítésekre beadott pályázatá- így ezekben jelentős áramszámla- naperőmű-pályázat megvalósítára kiemelkedő mértékű támoga- csökkenés várható. A pályázatok sa is. A Félegyházi úti szennyvíztetást nyert a város, illetve a térségi összértéke eléri a 150 millió forin- lep melletti 12500 négyzetméteres folyamodványok révén a szűkebb tot – jelentette be nemrég Bányai területen megépülhet a térség elrégió. A Bibó-gimnázium, a Ber- Gábor parlamenti képviselő, hozzá- ső ilyen létesítménye – erősítette náth-kollégium, a Fazekas-, a Fel- téve: országos szinten is kiemelke- meg múlt héten Gyovai István pol-

gármester. A földre telepített napelemek nyomán évi több tízmilliós áramszámla-spórolás érhető el a szakemberek szerint. A beruházás értéke eléri a 287 millió forintot. Ha valamennyi pályázatot figyelembe vesszük, akkor ilyen mérvű energetikai fejlesztésre nem volt még példa a városban. Az elkövetkező hónapokban közel 650 millió forintot fordíthat Kiskunhalas a korszerűsítésre a XXI. század technológiájával. JL

A köz meg hallgat

fotó: pozsgai ákos

12

Elvett/átvett ingatlanok Az önkormányzat beleegyezése nélkül vett a saját nevére az állam több városi tulajdonú – korábban kórházi – ingatlant. A városháza vitatja a döntést, mert nem egészségügyi célú objektumokról van szó, de eltérnek a vélemények arról: perre menjen-e a város az állammal. A halasi kórházat is fenntartó állami szerv (GYEMSZI) januárban kérte az önkormányzat döntését a négy ingatlan – a Semmelweis tér felőli telekrész, a mozgássérültek egykori intézete, a Magyar utcai óvoda és a kunfehértói üdülő – állami tulajdonba adásáról. A polgármester márciusában azt válaszolta: mivel ezek az ingatlanok nem a betegellátást szolgálják, azt a város nem köteles átadni az államnak – ezért további egyeztetést kért. Erre válasz nem érkezett, de augusztus végére megjött a Járási Földhivatal határozata, melyben az érintett ingatlanokat a földhivatalban az állam nevére jegyezték be. Ezzel szemben csak az említett földhivatali határozat ellen lehet fellépni, ezért Gyovai

István polgármester szeptember 30-án fellebbezést nyújtott be a megyei kormányhivatal földhivatalához. Ott ezt november elején elutasították. Egy lehetőség van még: az elutasító döntés felülvizsgálatát kérni a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon: ennek lehetőségét még vizsgálja a városháza – tájékoztatta a képviselő-testületet múlt héten a városvezető. Skribanek Zoltán azért kért erről beszámolót, mert furcsállotta, hogy a város perre akar menni az állammal. – Amikor a kormány százmilliókkal és milliárdokkal segíti a várost, amikor módot ad rá, hogy a kórházban maradjon az orvosi

ügyelet, akkor nem kellene jogvitát folytatni az állam képviselőivel – érvelt a Fidesz-vezető. Halász Balázs szerint az, hogy az állam elvesz valamit egy várostól, arra utal, hogy nem volt rendszerváltás. Jekő Attila arra emlékeztetett: most vannak kormánypárti képviselőink, segítőink, most kijárhatnák, hogy a jelentős ingatlanvagyon maradjon a városnál, és segítsenek. Ő is támogatja, hogy a város jogi úton szerezze vissza az ingatlanvagyont. Gyovai István a szavazás előtt emlékeztetett: korábban a testület is igényt tartott a szóban forgó ingatlanokra, de az új törvény a GYEMSZI hatalmába adja, mit vesz állami kézbe és mit nem – át is vezették a halasi fogászatot, óvodát és a fehértói üdülőt állami ingatlanná. Gyovai szerint még az is előállhat, hogy a várostól a volt saját ingatlanaiért kér bérleti díjat az állam… (kz)

Amióta bevezették a közmeghallgatás intézményét, még nem volt arra példa, hogy ne érdekelje a polgárokat. Míg korábban 8-9 polgár vette a fáradtságot, hogy a nagy nyilvánosság előtt formáljon véleményt, idén – a múlt heti testületi ülésen – csak egy élt a lehetőséggel. Igaz, Ambrus Péter mindjárt az egész Kárász utca panaszát tolmácsolta: annak forgalmi rendjét szeretnék megváltoztatni, mert a többgyermekes családoknak probléma, hogy jelenleg kilométereket kell kerülniük. Aláírásokat is gyűjtöttek, hogy mindkét irányból megközelíthessék a kérdéses szakaszt. Gyovai István polgármester azt felelte, már most tárgyalt volna erről a testület, de a bizottsági előkészítés során annyi vita volt, hogy visszavonta az előterjesztést (ez egyébként arról szólt, hogy maradjon a jelenlegi forgalmi rend – JL). A városvezető szerint a megoldás-javaslatot a következő tanácskozásra előterjeszti. Ám 4 perccel a közmeghallgatásnapirend lezárása után érkezett egy idős asszony. Miután nyilvánosan már nem szólhatott, a polgármesternek mondta el panaszait. Ám lapunk is kíváncsi volt, és utánamentünk… – Elmondom én magának is: sokat kell fizetni a távhőért, nem nagyon bírjuk. Azt szeretném javasolni a polgármesternek, hogy akinek a városházán százhúszezer felett van a fizetése, az havonta adjon ebből kétezret. Ebből az összegből aztán meg lehetne csináltatni az épületet, és nem az adófizetők, vagyis a mi pénzünk menne el rá – mondta érdeklődésünkre özvegy Babós Lászlóné, aki úgy mondta, az idősek, a betegek és a szegények nevében beszélt. (jl)


2013. november 27.

magazin

13

F Tasnádi Ádám és a csapat többi tagja: Pozsgai Emese, Lakatos Áron, Schmél Gyula Négy egykori bibós diák célul tûzte ki, hogy kimegy a brazil focijátékokra. Ahhoz, hogy ez összejöjjön, fiatalos és magyar szellemességre valló ötlettel álltak elõ: egy térképen a Föld területeit értékesítik szponzoraik számára. Kezdeményezésükhöz többek között volt középiskolájuk és számos híresség is csatlakozott. A részletekrõl Tasnádi Ádámot kérdeztük. • Négyen, volt bibós diákok érdekes marketingmegoldást választottatok, hogy kijussatok a 2014-es brazil focijátékokra. Mit takar az ötlet egészen pontosan? • Így van. Szeretnénk eljutni csapatommal a 2014-es brazíliai labdarúgó világbajnokságra azért, hogy a riói atmoszférát kézi kamerás tudósítás és blogolás révén bemutathassuk az itthoniaknak és a világnak. Ahhoz, hogy ennek anyagi alapját megteremthessük, fiatalos és magyaros szellemességre volt szükségünk. Létrehoztunk egy olyan weboldalt (www.myroadtobrasil.com), amelyen – mivel egy világeseményről van szó – egy térképen a Föld területeit értékesítjük szponzoraink számára. Brazíliában pedig minél színesebb módon fel-

Zeneiskolai advent Követve a hagyományokat a művészetoktatási intézmény idén is megrendezi ünnepi programját. A karácsonyi kézműves foglalkozásra december 2-án 16 órára várják a gyerekeket és szüleiket, kísérőiket. Az adventi hangverseny ugyanezen a napon 17 óra 30 perckor kezdődik a zeneiskola hangversenytermében a zenei tanszakok növendékeinek közreműködésével. P. L.

A nagy sztori Sajátos ötlet: Bibótól a világhírig

tüntetjük majd őket munkánk során, teljesítjük az általuk meghatározott feladatokat, küldetéseket, vagyis lényegében ők írják a sztorit. Tehát a támogató cégeknek reklámot, a magánszemélyeknek kívánság-teljesítést adunk. Hogy ez miért jó? A projekt pontosan ezért lesz híres világszerte, hiszen sokakat érdekel majd, hogy a saját országukat ki birtokolja és mit hirdet rajta. • Hol tartotok nagy álmotok megvalósításában? • Az elmúlt hetek sikerei után azt mondhatom, közel a cél. Több mint 55 támogató és 7 közismert személyiség után felfigyeltek ránk. Egy magyar nagyvállalattal, egy ismert közösségi portállal és egy startup céggel tárgyalunk a folytatásról: ők további partnerekkel, marketinggel és komolyabb összeggel terveznek beszállni a projektünkbe. Mondanom sem kell, hogy innentől már minden simán menne. • Hírességek is támogatnak titeket. Kik ők? Mivel tudnak nektek segíteni?

• Igen. Célunk, hogy honlapunkon az ismert vállalatok mellett népszerű sportolókat és közszereplőket is öszszegyűjtsünk. Így csatlakoztak hozzánk már olyan ismert arcok, mint a magyar labdarúgó válogatott Koman Vladimir; az FTC kézilabdása, Szarka Adrienn – szintén exbibós –; az Újpest FC játékosa, Lázár Bence, Weisz Fanni, Pistyur Veronika, Tolvai Renáta, Fekete Dávid, Csonka András, Katus Attila és Kiss Ádám. Ők területvásárlás mellett projektünk presztízsének emelésében segítenek. • Egykori iskolátok, a Bibó István Gimnázium szintén támogatótok. Mivel? • Így van. A Bibó Ukrajnát vásárolta meg térképünkön, ezzel járulva hozzá a projekt sikerességéhez. • Folytatódik majd az együttműködés az intézménnyel? Ha kijuttok Brazíliába, jöttök élménybeszámolót tartani a diákoknak, tanároknak? • Természetesen. Ha hívnak, örömmel megyünk. P. L.

Fókuszban Karinthy Nyitott témanap a Bibóban A Bibó István Gimnázium november 30-án a Karinthy Frigyes-évfordulóhoz kapcsolódva nyitott témanapot tart. A középiskola foglalkozásai a 75 évvel ezelõtt elhunyt íróhoz, költõhöz és szövegeihez kötődnek. Erre a napra várják az általános iskolás diákokat, szüleiket, tanárokat. A rendezvény kétrészes lesz.

Az elsőben 9-től 10-ig az aulában mutatja be minden munkaközösség a tevékenységét kiállítással, diákprojektekkel, meglepetésekkel és 9.45-kor iskolabemutató is lesz. A második blokkban 10-től 12-ig nyitott órákat kínálnak a látogatóknak – tájékoztatott a Bibó István Gimnázium. P. L.

Rúzsáról a szélmalomnál

Halas elérhető közkincsei között a Végh-kúria, a Tájház és a Sáfrik-szélmalom továbbra is várja a látogatókat a Halasi Média és Kultúra Kft. működtetésében. Múlt héten például rúzsai vendégek is érdeklődve fogadták Végső István történeti visszatekintőit, melyekben bemutatta a műemlékeket.

A Végh-kúria augusztus óta civilházként is működik. Az épület ezzel párhuzamosan időszaki kiállításoknak is rendszeresen

teret ad. Most éppen a Sebestyén Imre gyűjtő anyagából nyílt tárlatnak A történelmi Magyarország népviseletei címmel. Az Eskü téri Tájház 1980. óta védett műemlék, szintén számos vendéget vonz. Folyamatosan látogatható a 112 éves Sáfrik-szélmalom is, mely mára egyedüli a térségben. Múlt szerda délelőtt rúzsai csoport kereste fel és tekintette meg Végső István vezetésével. A szélmalom olyan ritka, hogy az egész Kárpátmedencében mindössze harmincnegyven hasonló található. Kép, szöveg: Pál László

Táncház a kúriában Szent András Havi Aprók Tánca lesz november 30-án 15 órától a Fészekrakó Egyesület és a Pásztortűz Egyesület szervezésében. A 14 év alatti gyerekeket, szüleiket és kísérõiket tánc- és énektanítással, kézműves tevékenységgel várják a Végh-kúriában. P. L.


14

riport 2013. november 27. vekhez – mondja Zsuzsa. – Betű nélkül lehet élni, de nem érdemes – veszi át a szót kolléganője, Anikó summázva saját és a könyvtár törzsolvasói véleményét. Anikó szerint a jövő egyik útja az e-booké, Magyarországon viszont még nem igazán jelenik meg a könyvtárakban.

Nem szabad kijelenteni, hogy ma nem olvasnak. Olvasnak, de másképp. Nagyban befolyásoló tényezők a társas kapcsolatok, a média – így summázható a könyvtári tapasztalat. A könyvesboltokban már kicsit más a helyzet, többnyire a karácsonyi ünnepek előtt ugrik meg a kereslet a kötetek iránt. Ennek több oka lehet, riportunkban vélemények hangzanak el pro és kontra. Az apukák többen jönnek Vannak, akik a könyvtár intézményét zárt világnak képzelik. Ez egyre inkább nincs így, új szolgáltatásokkal nyitnak a különböző generációk felé. – A környezetünk megújult, otthonosabbá vált. Munka után rendszeresen jönnek hozzánk anyukák megpihenni, mesét olvasni, rajzolni a gyerekeikkel. Ugyanez igaz a játszóházainkra, ahol azt tapasztaljuk, hogy az apukák szerepvállalása is egyre erősebb – mutat rá Tóthné Felföldi Zsuzsanna, a gyermekrészleg könyvtárosa. – A szombat különösen erős nap, akkor nagyobb számban látogatnak el hozzánk családok a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésére. A könyvkölcsönzésen túl közösségi színtér is vagyunk. Még tinikuckó is van, mely egy beszélgetős sarok a diákoknak és szintén nagyon szeretik. Romantika, fantasy és vámpírok Azt gondolhatnánk, hogy a fiatalok kevesebbet olvasnak, mint régen és könyvtárba inkább az idősebb korosztály jár. A világháló használata esetében éppen fordított a helyzet az intézményben. – A diákok inkább otthon neteznek – kivéve a kollégisták –, nálunk inkább könyveket keresnek. Nem szabad kijelenteni, hogy a maiak nem olvasnak. Olvasnak, de másképp. Nagyban befolyásoló tényezők a társas kapcsolatok, a média. Ha felkapnak valamit, akkor többen érdeklődnek iránta. A tizenéves lányok és a huszonéves nők szeretik a romantikus, vámpíros, úgynevezett vörös-pöttyös könyveket. Ugyanez a korosztály fiúban, férfiben fantasyt keres nagy lelkesedéssel – árulja el Kovacsev Istvánné Anikó. – Ezeket a köteteket külön csoportosítottuk, újdonság részlegünk böngészésüket segíti – fűzi hozzá az olvasószolgálat tájékoztató könyvtárosa. Alkalmi és törzslátogatók Minden bibliotéka a tudás tárháza. Lehetőséget ad ismereteink bővítésére, ezen kívül szórakoztató irodalmat is kínál. – A klasszikus könyvtárhasználók a

Romantika, tudomány, pár jó szó Egyre inkább közösségi színtér is a könyvtár törzsolvasóink, akik kedvtelésből jönnek, válogatnak. Ők a beiratkozottak körülbelül negyven százalékát képezik, rendszeresen ellátogatnak hozzánk, kicsit már haza is járnak ide. Meghallgatjuk őket, elbeszélgetünk velük – mondja Anikó, akit régi ismeretségeket ápol ilyen formában. – Az idősebb korosztálynak különösen fontos pár jó szó. Megnyílnak nekünk, megpihennek nálunk, társaságban vannak – veszi át a szót Pertics Orsolya utalva a könyvtár szociális szerepére. – A fiatalabbak sokszor célirányosan jönnek. Hónapokig, évekig, amíg vizsgáznak, tanulnak, versenyekre készülnek fel rendszeres látogatóink. A beiratkozott olvasóink többsége nő, aki a párjának is visz könyvet. A klasszikus forma, amikor valaki bejön és itt olvas, ők főleg férfiak. A hangos könyveket gyengén látók keresik és a sokat utazók, menedzserek. Az idősebbeknek is jó lenne, de ők általában idegenkednek a technikától – osztja meg velünk tapasztalatait Anikó. Könyvek elő- és háttérben Kíváncsiak voltunk arra is, mi megy és mi nem megy az olvasnivalókat illetően. Ezzel kapcsolatban sok minden elmondható, a könyvtárosok pedig meg is teszik

érdeklődésünkre. – Verses kötetet alig-alig visznek, inkább idézeteket keresnek, de azt is a neten. A kortárs irodalom és a klaszszikusok kevésbé keresettek a kötelező olvasmányokat kivéve. A Nagy Könyv akció nagyon pozitív kezdeményezés volt, hatása azóta is érezhető – tudjuk meg. – Vannak pedagógusok, akik mai szerzőkkel is megismertetik a fiatalokat. Ez azért is hasznos, mert nyelvezetük, mondanivalójuk közelebb állhat a diákokhoz. A krimi, a regényes történelem nagyon megy mindenkinél. Nagyon megugrott a kereslet az önfejlesztő és –segítő könyvek, az ezoterikus témák iránt. Kedveltek még a gasztroirodalom, továbbá a kismesterségekkel, kézművességgel, biokertészettel,

gyermekneveléssel foglalkozó könyvek – tájékoztat Anikó. – Az idegen nyelvű irodalmat is sokkal nagyobb számban keresik, mint pár éve. Tudjuk szolgáltatni a gyermek és felnőtt részlegen is. Ez örömet jelent idegen ajkú olvasóinknak és a nyelvgyakorlóknak egyaránt – teszi hozzá. – Népszerűek a való életből merített témájú, itt és most játszódó történetek. A gyerekeknek, amikor olvasnivalót választanak, a humor is nagyon fontos. Az ismeretterjesztő irodalom, főleg a természettudomány iránt is nagy az érdeklődés. A kicsik is kíváncsiak, topon van a Mi micsoda?-sorozat. Az olvasói igények kiszolgálása mellett persze terelgetjük is őket. Próbálunk kedvet csinálni a fejlődésüket segítő köny-

Kötetek ajándékba Sokan úgy tartják, a könyv a legszebb ajándékok egyike. Az eladásokban azonban ez inkább év vége felé mutatkozik meg. – Az utóbbi húsz-harminc évben nagyon megváltoztak az olvasási és vásárlási szokások. Lassan már csak karácsonyra vesznek könyvet. Az ünnepekre viszont a szépirodalomtól a szakácskönyveken át az életrajzi és történelmi témájú kötetekig mindent keresnek. A forgalom általában az utolsó két hétben nő meg. Olyankor jó dolgozni, amikor nyüzsgés van – mondja Ferenczi Anna, a Kossuth utcai könyvesbolt eladója. Nő a kereslet A Líra könyvesboltban is javában készülnek már az ünnepekre. A forgalomnövekedés november végétől érezhető igazán. – Mikulásra már sokan vásárolnak főleg gyermekkönyveket, foglalkoztatókat, színezőket, minikönyveket – tudjuk meg Klász Gabriella boltvezetőtől. – Advent idején általában jóval több az érdeklődő a korábbi hónapokhoz képest, de a csúcs ezüstvasárnap után várható. Van, aki határozott elképzeléssel érkezik és olyan is, aki tanácsot kér, velünk együtt választ. Keresettek ilyenkor a nívósabb szakácskönyvek, a bestsellerek, a művészeti albumok, a szépirodalmi kötetek, a szótárak, a naptárak, a CD- és a DVD-lemezek. Kép, szöveg: Pál László

Lovagok, csaták és talányok ber 28-án 17 órakor tartanak rendezvényt a művelődési házban, ahol lovagokról, csatákról és talányokról lesz szó. Elõadó: dr. Veszprémy László hadtörténész. – A közismert kutató az 1000 és 1459 közötti időszak lovagi kultúrája és a lovagi hadviselés művelődéstörténeti, fegyvertörténeti tanulságait veszi számba. A A Pásztortűz-egyesület újabb tör- keresztes hadjáratok révén Kálmán ténelmi témájú előadással várja az és András magyar királyok részvéteérdeklődőket. Legközelebb novem- lét, valamint Szent László fiktív ke-

resztes vezérséget is érinti. Láthatjuk majd, hogy az Anjou-kortól Magyarország szellemi tájékozódásában, az uralkodói udvar reprezentációjában lépést tartott Európa vezető területeivel – tudtuk meg Végsõ István programszervezõtõl. – Az előadás előtt és után lovagi fegyverekkel is lehet majd ismerkedni. Bemutatja viseletét az Oroszlánszív Lovagrend – tette hozzá a Pásztortűz-egyesület elnöke. P. L.


Színház, szex, pénz, poénok

Fotó: Pozsgai Ákos

2013. november 27.

Az őszi évad második előadása múlt kedden volt a Városi Filmszínházban, a Halasi Média és Kultúra Kft. szervezésében. A Színház vagy szex című vígjátékot pikáns poénok és szórakoztató zenés jelenetek sora színesítette.

Néprajzi és fotótörténeti jelentőségű kiállítás nyílt múlt csütörtökön a Végh-kúriában. A Történelmi Magyarország népviseletei című kiállításon Sebestyén Imre gyűjteményéből mintegy 150, színezett képeslap képviseli az ország összes nagyobb tájegységét. Bánffyhunyad, Pöstyén, Mezőkövesd, Toroczkó, Eszék, Gyula és még számtalan tájegység és település viseleteit és embereit örökítette meg a fényképész. A megnyitón a Szilaj Citerazenekar dél-alföldi dalokat szólaltatott meg, a Kiskun Táncegyüttes fiatal párosai szatmárit roptak, Csordás Katalin viseletkészítő pedig az általa varrt mezőségi, széki és más tájvidékről származó ruháit mutatta be. Hagyományőrzés és a múlt jelenben való továbbélése. A kiállítás nyitórendezvénye erre a koncepcióra épített, ami a kiállítás rendezőjének és ötletgazdájának, Végső Istvánnak köszönhető. A komplett múltidéző program nem lett volna teljes, ha a megnyitóhoz méltó, szakszerű és nívós ismertető nem hangzott volna el. Kollarics Gábor gimnáziumi tanár tőle megszokott, lelkiismeretes és igényes szövegét hallhatták a jelenlévők. A kiállításon ő kép-

színész, tehát triplán érintett a darabban. A Halasmédia érdeklődésére elmondta, rettentően izgatta és figyelemmel kísérte a hitelezőket, illetve akik hiteleket vettek fel és sajnos, nagyon rossz

Fotó: Pozsgai Ákos

A Színház, szex, pénz témák köré fonódtak a mai korban játszódó vígjáték szövevényes történetének szálai. A vidám jeleneteket pikáns humorral fűszerezte Harsányi Gábor, aki író, rendező és

helyzetbe kerültek. Azon gondolkodott, hogyan is csapódik ez le a színházi világban. A sztori nagyon egyszerű: adva van egy igazgató, aki szeretne nívós előadásokat játszani, de nincs pénze. Van egy vállalkozó, aki azt mondja, ad 150 milliót kölcsön, de a kamat fejében Kossuth-díjas színészeinek le kell szinkronizálniuk a filmjét. Boldogan belemennek, az igazgató felveszi a pénzt és elkölti. Szinkronizáláskor derül ki, hogy kemény pornóról van szó. Innen már sejthető, hova vezetnek a félreértések. A direktor szerepét Várkonyi András játszotta. Színészi alakítása sok újdonsággal szolgált azoknak, akik eddig többnyire a tévé képernyőjéről ismerték. Kihívás volt számára a komoly színházigazgató szerepe, aki belekerül egy komolytalan helyzetbe, de nagyon szereti. Partnernője, Nyertes Zsuzsa szerint hideg, meleg egyaránt van a darabban, de főleg nevettet. Az előadás katartikus élmény a közönségnek és a művészeknek egyaránt. Pál László

Magyarország népviseletei, képeslapokon viselte a tudományos és értelmező tekintetet, és ebben többek között Bibó István társadalomtudóst hívta segítségül. Bibó így jellemzi, a népművészet hátteréül szolgáló parasztkultúrát: „Az erős közösségi megkötöttség, az egyéni alkotókedvnek a közösség által ismert és elfogadott formáival való igazolása, s így a lehetőségek szűkössége folytán páratlanul nagyméretű ökonómia, zártság, arányosság, kis lehetőségek közötti maximális szépség létrehozására való képesség, leegyszerűsített harmónia.” Mit monda-

nak ezek a sorok? Ez a művészet három forrásból táplálkozik: a közösséghez tartozás igényéből, az egyszerűség kereséséből és az erőteljes alkotókedv érvényesüléséből. Ezek összeillesztése hozza létre a rendkívül változatos és kreatív harmóniasorokat és motívumokat, amelyek ezt a szépség és etikai eszményt képpé, dallammá és tánclépéssé varázsolják. Talán ezt az eszményt keresi ma is mindenki, akit a népművészet így vagy úgy megérint, és aki a Véghkúria kiállítására ellátogat. Szűcs Károly

kultúra

15

Születésnapján Halason játszott Heller Tamás szabadúszó lett

Heller Tamást a Mikroszkóp Színpad kabaréinak tréfamestereként és zeneszerzőjeként ismerheti a nagyközönség. A népszerű színész már egy éve szabadúszó, járja az országot, nemrég városunkba is ellátogatott. Halasi színpadon ünnepelte a 67. születésnapját. A Bulvárszínház Színház vagy szex című vígjátékában Hosszú Puska Life Show mant alakította nagy sikerrel. • Amikor a mozi színpadára lépett, azt mondta, de rég volt itt. Emlékszik, hogy mikor? • Nem emlékszem, de tényleg nagyon régen volt. Azt tudom, hogy kabaré-előadással jöttünk, de tizenéve lehetett. A helyre emlékszem. Érdekes módon Magyarországon, ahol megfordulok, mindenütt tudom, hol van a kultúrház, ahol fellépek. Az ember megérkezik, bemegy az öltözőbe, megcsinálja az előadást és utána hazamegy. Ha mást kellene mondani, mi van még abban a városban, azt már nem tudnám – nevet. • Jeles nap november 19-e. Boldog születésnapot kívánok. • Nagyon szépen köszönöm. • Gyakran ünnepli színpadon? • Mondhatnám azt, hogy minden évben ünnepelem. Amíg a Mikroszkóp Színpad működött, addig ott divat volt, hogy a születésnapos kollégákat Sas József igazgató köszöntötte a finálé után. Így nemcsak a kis kollektíva ünnepelte meg a színészt, hanem a közönség is, aki azon az estén eljött a színházba. • Kiskunhalason a Színház vagy szex című vígjátékban lépett közönség elé. • Ebben a darabban egy nagyon-nagyon kellemes feladatom van. Egy szerepet játszom, de végül kiderül, hogy nem igazán az én

szerepem. Nyomozó vagyok, csak beépülök. Nagyon örültem, amikor Harsányi Gábor felkért. Évekig a Mikroszkóp Színpadon voltam, most más kollégákkal találkozom. Az utóbbi egy évben kezdtem szabadúszó lenni és így boldogan vállalok különböző szerepeket. A Mikroszkópon minden nap felléptem, ha még most is ott játszanám a kabarét, akkor nem lenne lehetőségem utazgatni. Így azt vállalom el, amihez kedvem van. • Saját számokat is ír. • Az utóbbi időben nem nagyon születtek új dalok, de ez nem véletlen. A zeneszerzői pályafutásom egyik fő része a színházhoz kötődött. Az elmúlt harmincnégy évben harminc-harmincöt kabaré-bemutató volt és mindnek én írtam a zenéjét. Most nem csinálom. Mivel foglalkozom? Írok dalokat és szépen elteszem őket a fiókba. Ha szükség lesz rájuk, majd benyúlok értük. • Híres kabaréjelenete Beregi Péterrel a Hacsek és Sajó. Játsszák még? • Játsszuk természetesen. Járjuk az országot a műsorunkkal. Közös előadásunk egyik fő része a Hacsek és Sajó. Trunkó Barnabás, aki a mai kor jeleneteit írja, összeállított nekünk egy csak Hacsek és Sajóról szóló előadást is, ami kicsit fel van habosítva az általam írt dalokkal és az általa írt versszövegekkel. Kép, szöveg: Pál László


16

hirdetés 2013. november 27. Márkaszerviz keres gépjármű villamossági műszerészt, vagy autóvilamosságban jártas autószerelőt. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a feherszilvia@kbautoteam.hu email címen lehet. A-479 Vezető beosztásba munkatársat keresünk az alábbi feltételekkel: mérlegképes könyvelői vagy közgazdász végzettség, legalább 3 év szakmai tapasztalat pénzügy-könyvelés területén, számítógép, office kezelése haladó szinten, B kategóriás jogosítvány. Angolnyelv-ismeret előnyt jelent. Fényképes önéletrajzokat a juhasztibor@kbautoteam.hu email címre kérjük! A-689 Gazdaboltba keresünk zöldkönyves eladót B kategóriás jogosítvánnyal. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal gazdabolt@rollo.hu címen november 30-ig. A-1064 Gyakorlattal rendelkező víz- és fűtésszerelő szakmunkást keresünk azonnal belépéssel. Tel.: 06 70/451-50-13 A-1068 Gyakorlattal rendelkező kőműves és festő szakmunkást felveszünk azonnali kezdéssel. Fényképes önéletrajzokat a 6401 Kiskunhalas, Pf. 299. címre várjuk. A-1090 Hóeltakarítási feladatokra keresünk 16 évnél idősebb diákokat Kiskunhalasra, Kiskunmajsára, és Kecelre. Diák-Navigátor Iskolaszövetkezet Tel.: 06 20/774-14-46, 06 20/389-25-81 A-1091 Cukrászt felveszünk. Tel.: 06 20/94-70-713 A-1092 Családi napközis tanfolyammal rendelkező munkatársat keresünk. Tel.: 06 30/56-65-458 A-1093 Asszisztens munkatársat keresek. Tel.: 06 30/329-90-79 (15 h után) A-1094 GÉPVEZETŐ munkatársat keresünk Kiskunhalasra. Fényképes önéletrajzot a gepvezeto@gmail.com címre kérjük, „gépvezető” jeligével. A-1095 Csirkecomb-csontozókat keresünk németországi munkavégzésre. Feltétel: tapasztalat. Németnyelv-tudás nem szükséges, de előnyt jelent. Jelentkezni a stellapack@stellapack. hu email címen önéletrajzzal és elérhetőségek megadásával lehetséges. A-1097 Félsertés eladó. Tel.: 06 30/938-64-16

A-1073

Anyakönyvi hírek Születtek: Botár Ármin (Király Andrea) Harkakötöny, Orbán Adél (Dr. Molnár Anikó) Kiskunhalas Elhunytak: Oravecz István (Kiskunhalas), Dr. Marosi Andrásné Pázsit Magdolna (Kiskunhalas), Tóth Sándor József (Kiskunhalas), Dr. Zádori Attila István (Kiskunhalas), Rendek Dezső Sándor (Kiskunhalas), Grósz Mihályné Kothencz Erzsébet (Tompa), Mészárosné Sinkár Katalin (Kiskunhalas), Szabó József (Kiskunhalas), Gál Lajos Balázs (Kiskunhalas), Iványi Károlyné Schmalcz Anna (Kiskunhalas), Löki-Nagy Istvánné Szűcs Franciska (Kisszállás), Kolompár Jánosné Kolompár Viktória (Kiskunhalas), Kormos Józsefné Huszár Irén (Kiskunhalas), Nagy Istvánné Fehér Rózsa Magdolna (Kiskunhalas), Holly László (Kiskunhalas), Rékasi Józsefné Bata Mária (Kiskunhalas)

Mangalica hízók eladóak. Tel.: 06 30/96-70-865 A-1098 Hízó eladó. Tel.: 06 70/368-97-93 A-1099 Félsertés eladó. Tel.: 06 20/33-20-160 A-1100 Mangalica hízók eladóak. Ár: 550 Ft/kg. Tel.: 06 30/596-30-06 A-1101 Raktárak, irodák bérelhetők a volt Levi’s területén. Már 300 Ft+áfa/m2/hó ártól. Tel.: 06 20/92-70-946 A-654 Lány keres lakótársat Budapestre januártól. Tel.: 06 30/456-42-55 A-1102 Igényes 1 szobás lakást bérelnék vagy vásárolnék. Tel.: 06 30/96-88-186 A-1103 Garázs kiadó Pozsony u. 41. Tel.: 06 30/458-91-33 A-1104 Albérlet kiadó. Tel.: 06 30/525-19-56 A-1105 Veszek rossz elektromos berendezéseket. Tel.: 06 20/255-65-20 A-1052 Tűzifa eladó ingyenes házhoz szállítással. 2650 Ft/q. Tel.: 06 20/32-45-202 A-1057 Kalodás tűzifa 16.500 Ft-tól. Tel.: 06 20/32-45-202 A-1058 Árpa, búza, tritikálé 5000 Ft/q, kukorica 5200 Ft/q, szója 16.000 Ft/q eladó. Harkakötöny Tel.: 06 30/32-33-789 A-1093 Körbálás fűszéna eladó. Tel.: 06 30/498-21-45 A-1106 Figyelem! A Szállásforg Kft. 2013. december 7-én használtruha- és cipővásárt tart. Nyitás: reggel 6 órakor. Kisszállás, Felszabadulás u. 6. Tel.: 06 77/457-474 A-1107 Száraz akác tűzifa felkuglizva Halas 20-25 km-es körzetében kiszállítva 2600 Ft/q. Tel.: 06 30/291-55-42 A-1051

Ház eladó Ág u. 9. Tel.: 06 20/97-65-168 A-875 Belvároshoz közeli, III. emeleti, 2 szobás lakás eladó. Tel.: 06 30/562-38-50 A-1031 A Széchenyi utcában földszinti felújított lakás áron alul eladó. Tel.: 06 20/988-53-37 A-1033 2 helyiségből álló 72 m2-es üzlet eladó. Tel.: 06 20/577-66-03 A-1080 Új családi ház eladó. Tel.: 06 20/31-22-308 A-1082 Új építésű tanya eladó. Tel.: 06 20/31-22-308 A-1083 148 m2-es családi ház eladó. Sólyom u. 16. Tel.: 06 70/33-15-600 A-1108 Kiskunhalason a Semmelweis téren 4 szobás (90 m2), kelet-nyugati tájolású szép lakás eladó. Irodának is alkalmas. Tel.: 06 20/380-68-60 A-1109 Zsanán 3 hektár föld öreg tanyával eladó. Tel.: 06 30/97-83-215 A-1110 Bócsán 3 hektár föld eladó. Tel.: 06 30/97-83-215 A-1111 Kunfehértón, téliesíthető nyaraló eladó. Ár: 1,9 M Ft. Tel.: 06 20/98-21-163 A-1112 Füzesen földek eladók. Tel.: 06 30/23-63-149 A-1114 Dugulás-elhárítás, vízszerelés. Tel.: 06 20/917-14-03 A-1115 Épületenergetikai tanúsítás. Ocskó László Tel.: 06 20/91-35-535 A-603 Könyvelés, bérszámfejtés. Új ügyfeleknek első két hónap ingyen. Lázár Viktor okleveles közgazdász Tel.: 06 70/311-26-32 A-991

HALAS TV Kábelen és sugározva UHF 31-es csatornán

MÛSORAJÁNLATUNK: November 27. szerda 00:00 Képújság 07:00 Híradó/kedd (ism.) 07:30 Sport Magazin (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Sport Magazin (ism.) 12:30 Híradó/kedd (ism.) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/szerda 19:20 Napi Mozaik 19:30 Beszéljünk róla 20:00 Híradó/szerda (ism.) 20:20 Napi Mozaik (ism.) 20:30 Beszéljünk róla (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/szerda (ism.) 22:20 Napi Mozaik (ism.) 22:30 Beszéljünk róla (ism.) 23:00 Képújság November 28. csütörtök 00:00 Képújság 07:00 Híradó/szerda (ism.) 07:20 Napi Mozaik (ism.) 07:30 Beszéljünk róla (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Beszéljünk róla (ism.) 12:30 Híradó/szerda (ism.) 12:50 Napi Mozaik (ism.) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/csütörtök 19:20 Zöld Percek 19:30 Kultúrkép – kulturális magazin 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:20 Zöld Percek (ism.) 20:30 Kultúrkép – kulturális mag. (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/csütörtök (ism.) 22:20 Zöld Percek (ism.) 22:30 Kultúrkép – kulturális mag. (ism.) 23:00 Képújság November 29. péntek 00:00 Képújság 07:00 Híradó/csütörtök (ism.) 07:30 Kultúrkép – kulturális magazin 08:00 Képújság 12:00 Kultúrkép – kulturális magazin 12:30 Híradó/csütörtök (ism.) 13:00 Képújság 17:55 Műsorajánló 18:00 PONT – ifjúsági magazin 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/péntek 19:20 Gyermeksarok 19:30 153 – Lélekmód – ifj. mag. (ism.) 20:00 Híradó/péntek (ism.) 20:20 Gyermeksarok (ism.) 20:30 153 – Lélekmód – ifj. mag. (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/péntek (ism.) 22:30 153 – Lélekmód – ifj. mag. (ism.) 23:00 PONT – ifjúsági magazin (ism.) 00:00 Képújság November 30. szombat 00:00 Képújság 08:00 Híradó/péntek (ism.) 08:30 Kultúrkép (ism.) 09:00 Képújság 12:00 153 – Lélekmód – ifj. mag. (ism.) 12:30 Híradó/péntek (ism.) 13:00 Képújság

17:20 Napi Mozaikok, Gyermeksarok (ism.) 18:00 PONT – ifjúsági magazin (ism.) 19:00 Sport Magazin (ism.) 19:30 Kultúrkép - magazin (ism.) 20:00 153 – Lélekmód – ifj. mag. (ism.) 20:30 Beszéljünk róla (ism.) 21:00 Képújság December 1. vasárnap 00:00 Képújság 14:30 Kiskőrös – Kiskunhalasi UKSC (férfi kézilabda mérkőzés) 16:00 Megyei Krónika (ism.) 16:30 Sport Magazin (ism.) 17:00 Kultúrkép – magazin (ism.) 17:30 153 – Lélekmód – ifj. mag. (ism.) 18:00 Beszéljünk róla (ism.) 18:30 Híradó/hétfő  (ism.) 19:00 Híradó/kedd  (ism.) 19:30 Híradó/szerda  (ism.) 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:30 Híradó/péntek (ism.) 21:00 KB Autoteam SE – Kiskőrös (női kézilabda mérkőzés) 22:30 Képújság December 2. hétfő 00:00 Képújság 07:00 PONT – ifjúsági magazin (ism.) 08:00 Képújság 12:00 PONT – ifjúsági magazin (ism.) 13:00 Képújság 17:00 Kiskőrös - Kiskunhalasi UKSC (férfi kézilabda mérkőzés) 18:30 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/hétfő 19:20 Napi Mozaik 19:30 10 éve történt 20:00 Híradó/hétfő (ism.) 20:20 Napi Mozaik (ism.) 20:30 10 éve történt (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/hétfő (ism.) 22:20 Napi Mozaik (ism.) 22:30 10 éve történt (ism.) 23:00 Képújság December 3. kedd 00:00 Képújság 07:00 Híradó/hétfő (ism.) 07.30 10 éve történt (ism.) 08.00 Képújság 12:00 10 éve történt (ism.) 12:30 Híradó/hétfő (ism.) 13:00 Képújság 17:00 KB Autoteam SE – Kiskőrös (női kézilabda mérkőzés) 18:30 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/kedd 19:20 Napi Mozaik 19:30 Sport Magazin 20:00 Híradó/kedd (ism.) 20:20 Napi Mozaik (ism.) 20:30 Sport Magazin (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/kedd (ism.) 22:30 Sport Magazin (ism.) 23:00 Képújság online műsorújság www.halasmedia.hu A mûsorváltozás jogát fenntartjuk. A Halas Tv saját mûsorai vastag betûvel szedve.


2013. november 27.

Hírek + HIRDETÉS 17

Érdekes nyílt nap a járásnál Rendhagyó osztályfőnöki óra, okmányszakértői előadás, vélemény- és javaslatdoboz várja november 28-án a Kiskunhalasi Járási Hivatal vendégeit az intézmény első nyílt napján. Halasi a kijevi méhész-világtalálkozón. Ukrajna fővárosában, Kijevben rendezték meg a méhészek idei világtalálkozóját. Az Apimondia a legrangosabb szakmai rendezvények egyike, amelyen a Halas és Környéke Méhészeti Egyesület tagjai is képviseltették magukat. A küldöttség tagjainak lehetőségük volt a Kijev környékén lévő méhészetek megtekintésére, ahol tetszetős külsejű méhésztelepeket láthattak. Amit az ottani mézelő növényekről tudni kell, hogy ott is az akác dominál, de megtalálható a repce, a napraforgó és természetesen a helyi virágmézek is, de a méhészkedés módszereiben sincsenek nagy különbségek, inkább csak a kaptárak és a keretek méreteiben vannak eltérések. A nagy távolságok miatt azonban a méhsűrűség nem akkora, mint Magyarországon, több száz kilométert is kell utazni egy-egy méhlerakat között. – A világkongresszus plenáris ülésein elhangzó tudományos előadások mellett a szakbizottságokban egyebek mellett a méhészet gazdasági kérdései, a méhbiológia, a méhegészségügy, a méhészeti technológia és minőség témaköre szerepelt. Emellett az eddigiekhez viszonyítva lényegesen nagyobb súlylyal szerepelt a mézelő méhek és a környezet állapota, szennyezettsége közötti összefüggések vizsgálata is, a növényvédőszerek okozta méhmérgezések – mondta Dózsa Tamás, a halasi méhész delegáció vezetője. (pá)

A rendezvényt reggel 8-kor nyitja meg dr. Tallós Bálint járási hivatalvezető, majd onnantól délig fogadják a vendégeket – azaz bárkit, aki kíváncsi az okmányiroda működésére, „titkaira”. A bemutatónap kiemelt célcsoportja a kiskunhalasi középfokú intézményben tanuló diákok, akik számára rendőrségi okmányszakértő tart majd érdekes előadást a biztonsági okmányelemekről (útlevél, személyazonosító igazolvány), sőt, még hamis okmányokról is. Aznap a Hősök tere 1. szám

alatt vélemény- és javaslatdobozt helyeznek ki, amelyben várják a vendégek, lakosok észrevételeit. Ezzel párhuzamosan a Semmelweis tér 28. szám alatti Járási Népegészségügyi Intézetnél vérnyomásmérés, védőoltásokkal és az influenzával kapcsolatos tájékoztató várja az érdeklődőket, valamint a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység elektronikus bejelentésére nyílik lehetőség. November 28-án egyébként a járás Hatósági Osztálya, Okmányirodai Osztálya és szakigazgatási szervei (Járási Gyámhivatal, Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal, Járási Földhivatal, Járási Munkaügyi Kirendeltség, Járási Népegészségügyi Intézet) meghosszabbított ügyfélfogadást tartanak reggeltől este 8-ig. (kz)


18

sport 2013. november 27.

innen  onnan Futsal

Folytatta remek szereplését a Kiskunhalasi Szilády RFC az U15-ös futsal-bajnokságban. A Csillag István edzette halasiak ismét szépen teljesítettek és őrzik harmadik helyüket a tabellán. A listavezető Debrecentől 4-2-re kapott ki a csapat, Nyitrai Nóra kétszer is bevette az ellenfél kapuját. A Miskolci Vénusszal szemben már nem volt kérdés: Nyitrai Nóra és Nagy Andrea három-három góljával 6-2-re nyert az RFC. A házigazda Gyulai Amazonokkal szoros meccset játszottak a lányok. A gólgazdag első félidőt követően 5-3-ra még a Szilády vezetett, de az ellenfél fordítani tudott. Gyulai Amazonok-Kiskunhalasi Szilády RFC 7-5, a halasi gólokon Nyitrai Nóra 4 és Nagy Andrea 1 osztozott.

Rangadó előtt

Jól melegített a Kiskőrös elleni kézilabda rangadóra a KB Autoteam SE. Virág Erika csapata a hétvégén Bácsalmás ellen lépett pályára. Az első pillanattól uralták a mecscset a halasiak, így a félidőben már tizenegy góllal vezettek. A szünet után tovább tudta növelni a különbséget a KB. Bácsalmás-KB Autoteam SE 20-34 (7-18), a halasiaknak ez volt a kilencedik sikere a bajnokságban. A gólokon Baksa Nikolett 7/2, Makai Katalin 5, Katkó Andrea 4, Kardos Csilla 4, László Krisztina 4/2, Mészáros Anita 3, Nagy Patrícia 2, Dudás Katalin 2/1, Ács Anita 2/1, Sárközi Nóra 1 osztozott. Az Autoteam vasárnap 16 órától megyei rangadót játszik, a legnagyobb rivális Kiskőrös ellen a Horváth István Sportcsarnokban.

Bowling

Népes mezőny gyűlt össze a Totya Boltja Kupa nyílt egyéni bowling versenyen. A 31 versenyző közül Balkó István 768 fával végzett az élen, Sörös Ádám (749 fa) és Fülöp József (744 fa) előtt. A legeredményesebb hölgynek járó díjat Szalainé Vera vehette át. Fordulót rendeztek a városi bajnokságban is, amelyen az alábbi eredmények születtek: Jankováczi Golyószórók-Digit Iroda 0:3, Fa-Vágók-Halaspack 3:0, Leki Strike-Rolling Balls 1:2, Strike Bizottság-Drink Team 2:1, Szekeres Pálinka-Bowling Boys 3:0, Amazonok-Pontvadászok 0:3. (jl)

Ütős volt

Egyelőre előrébb tart a felkészültségben a Rinyamenti KC Nagyatád az NB II-es férfi kézilabda-bajnokságban, mint a Kiskunhalasi UKSC. Ennek ellenére nincs okuk a búslakodásra a halasi fiúknak, mert egyre több néző van a mecseiken és ha a következő, Kiskőrös elleni mérkőzést hozzák, maradhatunk a dobogón. Az NB I-es rutinnal, tudással rendelkező játékosokat felvonultató Rinyamenti KC ellen nagyon akart a Kiskunhalasi UKSC. A nagyatádiak vezetik az NB II-es bajnoki tabellát, a halasiak pedig a második helyen álltak a két csapat mérkőzése előtt. A mostoha időjárás nem tartotta otthon a drukkereket és szépen megteltek a Horváth István Sportcsarnok lelátói. A rangadóhoz méltó első perceket láthattak a nézők, kimaradt helyzetekkel indult a mérkőzés, majd Kanyik Árpád vette be a vendégkaput. Gyorsan jött a válasz, majd ismét halasi gólöröm volt. Az első fordulat a 13. percben volt, ekkor már 4-2-re vezetett az UKSC. Minden szépnek tűnt, és ebbe az idilli képbe rondított bele a vendégcsapat. Tempót váltottak, ennek nyomán zsinórban hat gólt lőttek, ezekre viszont nem volt hazai válasz. Négygólos vendégvezetést követően kapaszkodott a Halas, a 23. percben Nagy Gábor gólja kettő gólos távolságra hoz-

Kicsik voltunk Nagyatádhoz

ta a nagyatádiakat. Izgalmas volt a hajrá, ahol Kanyik Árpád fontos találataival 13-11-ig zárkózott az UKSC. Lett volna lehetőség egyre csökkenteni a különbséget, de a lehetőség kimaradt. A másik oldalon viszont egy időntúli büntető következhetett, ezt pedig a cserekapus, Gajdacsi Péter hárította. 11-13 után a második félidő első felében nagyon sok támadást elhibázott a hazai csapat, hiába kért időt és hiába cserélt folyamatosan Kun István edző, a Rinyamenti KC egyre jobban elhúzott. Az is felsejlett, hogy kiütéses vereség lesz a vége, de a

Közelítünk Most már tényleg csak nagyon kicsi hiányzik ahhoz, hogy a Kiskunhalas NKSE végre pontot szerezzen az NB I/B-s bajnokságban. Már a legutóbbi hazai találkozón, az Orosháza ellen, majd a Kecskemét ellen megnyert egy félidő biztató volt. A Nyíradony ellen pedig igen szoros meccset játszottak a lányok. Az akarattal ezúttal sem volt baj, és ha a játékosok bizonytalanságait tovább sikerült tompítani, akkor már a hétvégén, a Gyömrő elleni kiesési rangadón meglehet az első pont. A Nyíradony ellen is az volt a gond, hogy döntő helyzetekben remegett meg a lányok keze. Amikor esély lett volna akár az egyenlítésre is, akkor bejött egy bosszantó hiba. Kellene még 3-4 játékos, akik tehermentesíteni tudják a kulcsembereinket. Megint javultunk, megint letettünk valamit az asztalra, ráadásul a juniorok magabiztosan nyertek is. Egy szakember azt mondta: lesznek még szép napjaink… jl

hazaiak becsületére legyen mondva, ezt nem hagyták. Szépen hajráztak, Benkő Péter is fontos gólokat lőtt, egészen ötig csökkent az előtte kilencgólos differencia. Még ebből is faraghattunk volna, de remekül védett a vendégek kapusa. A találkozó utolsó találatát a bajnokság góllövőlistájának éllovasa, Benkő Péter jegyezte, ezzel alakult ki a 28-23-as vendégsiker. A halasiak a hétvégén újabb rangadót játszanak, ezúttal a Kiskőrös otthonában. Ott ki lehet javítani a hazai fiaskót. Kép, szöveg: Jáger Levente

Végjáték Második olyan találkozóját játszotta a Kiskunhalasi FC az idényben, amelynek sorsa a végjátékban dőlt el. A fiúk megmutatták, miért nem szabad kétgólos hátrányban sem feladni egy meccset. A Kalocsa volt az ellenfél az utolsó őszi fordulóban és a vendégek voltak a meccs esélyesei. A vizitálók helyzeteivel és góljával telt el az első félidő, mi egy tizenegyest kérhetünk számon a játékvezetőkőn. A szünet után egy halasi rövidzárlat nyomán megint a hazai kapuban táncolt a labda. A folytatás krimibe illő volt: Tóth Tamás potyájával jöttünk vissza a meccsbe, majd egy ajándék-tizenegyest hárított a hazai kapus. A lefújás előtt viszont mi is kaptunk egy büntetőt, ezzel egyenlített Lukács Zoltán. Kiskunhalasi FC-Kalocsa 2-2. A halasiak tíz ponttal és reményt keltő teljesítménnyel zárták az idei évet. jl

Zajlik az élet a Halasi Box Club háza táján: szépítgetik az új edzőtermet, készül a ring és e közben versenyzőik az országos bajnokságon remekelnek. A hévízi női OBről két éremmel utazhattak haza a lányok, ráadásul Kovács Anett meghívót kapott az ifjúsági válogatott keretbe. A híres fürdőváros adott otthont az női ökölvívó országos bajnokságnak. Ezen a rangos viadalon először fordult elő, hogy a százat meghaladta a nevezők száma. A Halasi Box Club három versenyzőt delegált a megméretésre, Lehoczky László edző vezetésével Kozma Anita, Kozma Beáta, valamint Kovács Anett húzott kesztyűt. Bea alig néhány héttel a bokasérülése után ringbe lépett, amiért önmagában dicséret illeti. A fájdalmak ellenére becsülettel készült és az országos bajnokságon két menetet bírt a lába a fehérvári Szabó Luca ellen. Bea feladni kényszerült a versenyt, de küzdeni tudásból jelesre vizsgázott. Testvére, Anita viszont remekelt, a sikerrel megvívott első mérkőzés után a döntőbe jutásért Oláh Eszterrel bokszolt. Az ellenfele végig menekült, fogott, ezért is volt meglepő a megosztott 2:1-es pontozás, amellyel riválisát hozták ki győztesnek. A szakemberek szerint Anitának kellett volna a finálét bokszolni, de a bronzérem is szépen csillog. Kovács Anett is a döntő kapujáig jutott, az első sikeres meccse után a bírók fosztották meg a fényesebb éremtől, de a bronz is nagyon jó teljesítményt takar. Annál is inkább, mert a halasi lány meghívást kapott az ifjúsági válogatott keretbe, ami azért elismerésre méltó és jól mutatja az erőviszonyokat. Közben idehaza készül az új edzőterem a volt kereskedelmi iskola tornatermében. Szorgos kezek csinosítgatják a helyet, áll már a ring is, hamarosan méltó körülmények között készülhetnek a vidék egyik legjobb ökölvívó bázisának versenyzői Kiskunhalason. jl


Egy világbajnoki ezüstéremmel tette fel a koronát idei évi szereplésére Döme Gábor. A halasi sporthorgász a magyar válogatott tagjaként a Dél-Afrikában megrendezett világbajnokságon volt második, egyéniben pedig az ötödik. Újfent bebizonyosodott, hogy a nemzeti csapat ott van a földkerekség legjobbjai között. Nem mellesleg Gábor idén országos egyéni bajnok és ő a feeder ranglista első helyezettje. Szép és eredményes évet tudhat maga mögött Döme Gábor. A halasi sporthorgász a napokban Dél-Afrikában szerepelt a magyar válogatott színeiben. A csapat nagyon készült, nagyon akart. Éppen ezért már a verseny előtt, két alkalommal jártak kint a helyszínen, és a VB előtt közel egy héttel már a Bloemhof-ban gyakoroltak. Mindenképpen érmet akartak a fiúk, ennek érdekében mindent megtettek. Az igyekezetük meghozta a gyümölcsét. A feeder világbajnokságon megis-

mételte korábbi, remek szereplését a nemzeti csapat. Már az első versenynap után bronzérmes helyen állt a válogatottunk, amit a folytatásban überelni tudott. Ebben nem kis része van Döme Gábornak, aki a második napon saját szektorában az első helyen zárt. Ezen a napon ő volt a válogatott legjobbja. Nem mindennapi teljesítményével hozzájárult ahhoz, hogy a nemzeti együttes a házigazdák mögött, Angliát megelőzve a második helyen végzett. Az egyéni összesítés során kiderült, hogy a halasi sporthorgász volt a világ ötödik legjobbja. A horgászsportunk remeklését mutatja, hogy a világ tíz legjobbja között három magyar található, amelyet bármelyik nemzet megirigyelhet. A nemzeti csapatban elért sikerek mellett a magyar bajnokságban is a spiccen volt Gábor. Az úgynevezett feeder ranglistán, amelyen a szezon hat versenyének eredményét veszik figyelembe, a halasi halvadász végzett az élen. Mint megtudtuk: három bajnokságot megnyert, kétszer volt harmadik, és a legrosszabb helyezése is egy ötödik volt.

Sport

19

Teniszzáró

Fotó: www.haldorado.hu

Döme Gábor, a legjobb hazai

2013. november 27.

Ami a szezont illeti: összesen tizenegy megméretésen vett részt a halasi horgász, ezeken nyolc dobogós helyezéssel, öt győzelemmel zárt. Az egyik megméretésen, egy Duna mentén rendezett bajnokságon pályacsúcsot ért el, ugyanis 36,7 kilónyi halat zsákmányolt, amely minden idők legjobb eredménye volt. Gábor egy interjúban elárulta, hogy az idei szezonja volt pályafutásának legeredményesebb éve. A sikerek mögött rengeteg készülés van, amelyben a családja és a Haldorádó Team is sokat segít neki. Jáger Levente

Véget ért a szabadtéri teniszidény, ennek egyik biztos jele a hagyományos klubest. A Tiszti Klubban megrendezett eseményen Franczia Imre, a Halasi Tenisz Club elnöke értékelte az évet. A sportvezető kiemelte, hogy a következő szezonban OB IIIas csapatuk lesz, amelyben a fiatalok mellett rutinosabb játékosok is helyet kapnak majd. Az is hagyomány a szezon végén, hogy kihirdetik a KisPanel Bajnokság végeredményét. E szerint az A-ligában 1. Szalai Péter, 2. Elek Róbert, 3. Franczia Imre. A B-ligában Horvai Szabolcs végzett az élen, megelőzve Renner Tibort és Csermák Jánost. A C-csoportban Csontos Alajos volt a bajnok, 2. Jekő Attila, a 3. helyen pedig Kiss Barnabás zárt. A D-ligában Czompó Lajos nyert Merényi Ádám és dr. Téglás Péter előtt. Az E-ligában Nagy Marianna, Czompó Márta és Juhász Ádám volt a sorrend. Az évzárón különdíjat vehetett át Dobszai Zoltán, Rokolya Péter, Fülöp József, Papp Illés és Rédei Éva is. (Részletes eredmények: www.halasmedia.hu) (jl)

Élőzenés András napi disznótor a Sóstó Csárdában ! 2013.11.30. szombat - 12.01. vasárnap 2013.11.30-án (szombaton) 7 órától látvány disznóvágásra várjuk kedves Vendégeinket! A korán kelő gyermekeknek lehetőségük nyílik segíteni (pl: malac farkát fogni). A bátorságot és a munkakedvet, természetesen jutalmazzuk! Reggeli 08:00-12:00: Hagymás sült vér, Vesevelős tojás rántotta Böllér reggeli: Friss tepertő, abált szalonna, héjában főtt burgonya, főtt tojás, lila hagyma, hegyes erős paprika Ebéd 11:30-tól: Pista bácsi Kocsonyája, Orjaleves cérnametélttel Savanyú máj /Dezső módra/, Szalontüdő zsemlegombóccal Toros tál: Sült kolbász, Sült hurka/májas véres/, Pecsenye tepsis burgonyával, hordós savanyított párolt káposztával, Jankováci töltött káposzta Desszert: Tündike hájas kalácsa, házi szilvalekvárral A Sóstó Csárda minden kilátogatót megvendégel: gyerekeknek forró tea, felnőtteknek egy kupica pálinka.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk! Jó étvágyat kívánunk! Asztalfoglalás : 77/524-402 Házhoz szállítást vállalunk! Utalvány elfogadóhely!


2013. november 27.

mozaik

20

fotó: Váradi Krisztián

BABAKÖSZÖNTÕ

Isten hozott: Sára Ezen a héten a Pántye család tájékoztatja az olvasókat egy nagyon közeli örömhírükről, november elején ugyanis kislányuk született. Zsuzsanna a terhességet jól viselte, nem volt rosszul, várandóssága minden percét élvezte, főleg amikor már aktívan és látványosan mozgott a kis pocaklakó. November 2-án este jelentkeztek a szülés első jelei. Hosszú vajúdás után az orvosok császármetszés mellett döntöttek. Így jött a világra a kis Sára november 3-án, reggel fél 6-kor 3650 grammal. Az édesapa, Péter a műtő előtt várakozott izgatottan, és amikor Sára megszületett egy kis idő után kivitték hozzá és a karjaiba adták kislányát. Azóta már otthon töltöttek jó pár napot, és panaszuk se lehet a kisbabára: eszik-alszik, és érdeklődve nézelődik. Az Uricska és a Pántye család is nagyon örült az érkezésének és rengeteg szeretettel árasztják el azóta is Sára babát. Vadkerti Mónika

Elsőként tűztek szalagot. Pénteken este szokásosan a Bibó-gimnázium nyitotta meg a szalagavatók sorát Halason. Az intézmény aulájában Veszelszkiné Huszárik Ildikó igazgatói beszéde után a négy osztályfőnök – Rapcsák Csaba, Fődiné Szabó Klára, Hegedűs Katalin és Fodor Bernadett – mind a 133 tanulóra feltűzték a végzősök szalagját. A rendhagyó estre valamennyi osztály sajátos, rá jellemző produkcióval készült börtönőröket, katonákat vagy éppen titkos ügynököket megformálva a parketten. A táncok között bibós diákok léptek fel: Fodor Zsófia, a Stúdió 2000 TSE versenyzője és párja, Szabó Máté; Vékony Barbara egy énekszámmal; Sallay Laura és párja, Kothencz Gábor, a Kiskun Táncegyüttes tagjai, Schindler Regina egy zongoradarabbal, valamint Farkas Dominika, aki csellón játszott egy dalt. Az elkövetkező hetekben a Rákócziés a Vári-középiskola rendezi majd meg szalagavató ünnepségét. Szőri Attila

Helikopterrel mentettek. Mentőhelikoptert is riasztani kellett ahhoz a balesethez, ahol ketten is súlyosan megsérültek Kiskunhalas közelében, amikor múlt csütörtökön két személyautó ütközött frontálisan a Kiskunhalas és Kunfehértó között vezetõ úton. Több mentő- és tűzoltóautó is érkezett a helyszínre, de riasztották a légi mentőket is. A szinte a felismerhetetlenségig összetört járművekből a halasi tűzoltók szabadították ki a roncsok közé szorult sérülteket. A helyszínen közel egy órán át kellett stabilizálni a vélhetően vétlen autó sofőrjét, egy 51 éves szanki férfit. Életveszélyes sérüléseket szenvedett, őt a mentőhelikopter a szegedi klinikára szállította. A másik gépkocsi vezetője, egy 22 éves békéscsabai férfi is súlyosan megsérült, a mentők a halasi kórházba hozták. Kép, szöveg: Pozsgai Ákos

Fotó: Szőri Attila

rita ízvarázslata

A spagetti gyors, olcsó és laktató étel, most egy meglepő, kelkáposztával-dióval készített változatát kínálom. Hozzávalók: 30 dkg spagetti (lehet teljes kiőrlésű), 15 dkg bacon, vagy füstölt császár felkockázva, 1 fej közepes vöröshagyma vékonyra szeletelve, kb. 50 dkg kelkáposzta vékonyra szeletelve, 20 dkg sajt, durvára vágott pirított dió, petrezselyem, só, bors, olaj. A tésztát lobogó, forró sós vízben kifőzöm. Egy vastag falú serpenyőt  zsiradék nélkül felforrósítok. Amikor szinte füstöl,  zsiradék nélkül rádobom a szalonnakockákat, ropogós pirosra sütöm, majd

kiszedem. Az edénybe 2-3 evőkanál olajat öntök, és amikor forró, belerakom a hagymát és kelkáposztát. Néhány percig  pirítom, amíg kicsit összeesik, és a széle enyhén karamellizálódik. Sózom, borsozom. A leszűrt tésztához hozzákeverem a pirított kelkáposztát, és amíg forró, rárakom a sajtot, ami ráolvad. Végül összeforgatom a káposztás tésztával a szalonnát, a petrezselymet és a pirított diót. Még melegen  tálaljuk! Ne féljenek újítani a jól bevált recepteken, higgyék el: sikert aratnak majd a családtagok körében! Rita asszony

Mikrokozmosz. Végső soron mi magunk vagyunk a bizonyíték az Isten (azaz valamiféle istenség) létezésére. A bizonyítás végtelen egyszerű: csak azt kell megvizsgáljuk, van-e bármi körülöttünk az emberi világban, amit ne mi teremtettünk volna. Semmi ilyen nincs. A kőbaltától az atom-tengeralattjáróig, a filozófiáktól a barokk zenén át a szerelmes- és gyermekmeséken át mindent mi hoztunk létre. Először van tehát a gondolat, az idea, a teremtő elképzelés, aztán jön a megvalósulás. Más szóval: előbb a szellemi, aztán az anyagi. Csakhogy ebből az egyenletből nemcsak örömteli gondolatok, hanem rágósabb feladványok is kijönnek. Istennek sem lehetett könnyű aznap, amikor rájött, hogy a teremtett világ egyedül és kizárólag tőle származik, nincs más, akire rákenhetné a felelősséget. Ő aztán végképp nem hivatkozhat sorsra, időjárásra vagy a gyerekszoba hiányára, amikor nem mennek „jól” a dolgok… Ha tehát visszafordítjuk a képletet, akkor nagyon hasonló következtetésekre kell jussunk az emberi létet illetően – például a felelősség dolgában. Szokásunk mindig másra mutogatni, amikor az ügyeink nem sikerülnek: a történelmi szenvedésektől kezdve a szülői mintákon át az adótörvényekig. Persze, igazunk van, hiszen minden percben mindenki része egy nagyobb rendszernek. Ugyanakkor ez az igazságunk egyben korlátok közé zárja a lehetőségeinket is. Amíg kifelé hivatkozunk, addig a dolgok sosem jönnek rendbe – mert mindig lesz rá kényelmes magyarázat, hogy más a buta/lusta/gyenge, nem mi magunk. Ezért nem történnek gyakrabban csodák sem. Csoda akkor történik, amikor újra elhisszük, hogy a dolgok a szellemitől tartanak az anyagi felé – nem pedig fordítva. Amikor elhiszszük, hogy kellő gondossággal, hittel és akarattal legyőzhetők a test akár súlyos betegségei is. Hogy az élet megpróbáltatásaival szemben a képzelet, az ötlet, az elszántság ugyanolyan eszköz, mint a pénz. Egyszóval: amikor hiszünk benne, hogy az emberi személyiség is teremtő erejű erőforrás, akkor működni kezd az élet, mint ahogy egykor működni kezdett a teremtett univerzum. k-out

XXVII. évf. 48. szám 2013. november 27.  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you