Page 1

Ködösítésbe Isten szólt, bukhat bele és ezzel a városvezetés dolgunk van Számonkérik a közel 100 milliós hibát

Édes Árpád a kereszténység újrafelfedezéséről

Saci szívhangjai Rozsnyai Sarolta-portré

Kiskunhalas és környéke közéleti hetilapja • Alapítva: 1987-ben

Cukrászunk kalandjai Szingapúrban Maradhat a kórházban az ügyelet Ledönthetik a veszélyes sírokat Indul a téli közmunka Külsők helyett saját arculattervezést!

2013. november 6. • XXVII. évfolyam 45. szám•Ára: 165 Ft

Megalakult a helyi Hungarikum Klub

fotó: pozsgai ákos

Eltévedt százezrek

Nagy béremelés után jó kis meglepetés és apró zűr
ÜNNEP 2013. november 6.

Tömegek keresték fel a temetőket

Mindenszentek és halottak napja alkalmából elhunyt szeretteinkre emlékeztünk az elmúlt hétvégén. Kilátogattunk a temetőbe és virágokat, koszorúkat vittünk a sírjaikra, ahogy az évszázadok óta szokás. Idén is megemlékezést tartottak a temetőben halottak napja alkalmából. Finta József plébános tartott szentmisét az alsóvárosi római ka-

tolikus temetőben, de tartottak istentiszteleteket a református temetőkben is. A halottak napja fokozatosan vált egyházi ünnep-

Muskátlik virágzanak a panelházak teraszain, zöldell az őszi vetés a földeken, a környező erdőkben legyek, darazsak, a vizek partjain szitakötők szálldosnak, mi, emberek pedig – hozzájuk hasonlóan – meglepett örömmel élvezzük a novemberi szeptembert, a késő őszi kora tavaszt… Meglátjuk, böjtje, még zavarodottabb folytatása lesz-e ennek, vagy netán a következő napokban beés helyreáll az időjárás…? (Kép, szöveg: K-án)

ből általános megemlékezéssé. A holtak tiszteletének szánt ünnep már az ókori Rómában is létezett. A megemlékezés az ókereszténység óta a III. századtól megtalálható a szentmisében. A ceremónia a XI. században terjedt el széles körben, majd a XIV. században vált hivatalossá. Mindenszentek Ma-

gyarországon 2000 óta munkaszüneti nap. Mindenszentek ünnepén és halottak napján több ezren látogatták a halasi temetőket is. Az emberek az őszi iskolai szünet és az ünnepek egybeesése, illetve a tartósan jó idő miatt egész hétre elnyújtották szeretteik sírjának fel-

keresését. Ezért összességében jóval többen látogattak ki a temetőkbe, mint máskor. A halasi temetőkben nyugodtan teltek az ünnepek, rendkívüli esemény nem zavarta meg az ünnepek nyugalmát, a sírkertek megközelítése folyamatosan zavartalan volt. Kép, szöveg: Pozsgai Ákos


2013. november 6.

A SZERK

Őszi tavasz

Tényleg gyanús, gondolhatnánk, hogy az utóbbi hónapokban már a sokadik példáját látjuk annak, hogy két ellenoldali helyi politikus ugyanazt (vagy ugyanarról nagyon hasonlót) beszél a nyilvánosság előtt. Gyanakvás persze csak a mi hibbant, el-pártpolitizálódott közéletünkben lehet. Amúgy ez volna a normális, természetesen. Ha – pontosabban amíg egy fideszes és baloldali képviselő egyetértésre tud jutni fontos közügyekben, addig nincs veszve egy falu, egy város és akár az ország dolga sem. Itt ez történik: a városháza hibáinak, mulasztásainak feltárása, a női kézilabda rendbetétele, a költségvetési anomáliák kibogozása, az orvosi ügyelet… és a többi. Tudni vagy akarni kérdése ez. Olyan egyébként sincsen, hogy a mai, művelt-tanult világban egyegy városi kérdésben – még ha öszszetett szakmai kérdés is az – ne tudjanak egyetértésre jutni a különféle ideológiai nézetű képviselők. Legfeljebb olyan lehet, hogy nem akarnak. Elvont filozófiai tartalmakról lehet sírig tartó vitákat tartani, de csatornázásról, utcatakarításról vagy gyerekétkeztetésről nem. Ott csak az a döntő, hogy van-e kellő akarat, önfegyelem és felelősség, hogy közös irányba tereljék a szellemi erőfeszítést, a képviselői munkát. Hogy mást ne mondjunk: a mostani súlyos költségvetési probléma (lásd lapunk 5. oldalát!) sem kerülhetett volna felszínre, ha nincs érdemi párbeszéd Váradi Krisztián és Skribanek Zoltán között. Ezt mutatják meg azok, akik kilépve a pártzászlók sáncai mögül az igazán fontos kérdésekben hajlanak az együttműködésre. Mivel a magyar szeret gyűlölködni, testvérháborúzni és önzőzni, ezek a példák mint oázis mutatkoznak a sivár, lelketlen és fantáziátlan, gyerekes közélet sivatagában.

Programhibából pluszfizetés az óvónőknek

FOTÓ: POZSGAI ÁKOS

„Remélem, szakmai…!” – ironizált az együtt mûködésen a polgármester a legutóbbi ülésen, amikor egy jobb- és egy baloldali képviselő egyetértően kritizálta a városvezetést.

Többen elvárták volna, hogy legalább levélben kommunikáljanak velük az illetékesek… A szeptemberi béremelés után újabb meglepetés: fizetése másfél-kétszeresét, de volt, aki több mint félmillió forintot kapott a számlájára múlt héten az egyik belvárosi óvodában – tudta meg a Tükör nem hivatalos intézményi forrásokból. A közalkalmazottaknak természetesen vissza kell fizetniük a pénzt, csak azt nem értik, miért nem kaptak legalább egy néhánymondatos tájékoztatást az államkincstártól. Volt, aki fizetése másfélszeresét, volt, aki dupláját, de volt olyan óvónő, illetve más beosztású alkalmazott, aki több mint félmillió forintot kapott a bankszámlájára a múlt hét végén, a rendes fizetési napon. Miután októberben már megvalósult a kormány által bevezetett – sokaknak nettó több tízezer forintot jelentő – köznevelési béremelés, a dolgozók a mostani pluszpénzek esetében sejtették, hogy tévedésről van szó. Egy neve mellőzését kérő férfi forrásunk szerint a múlt héten első körben azt a tájékoztatást kapták, hogy a pénzt lehetőleg készpénzben és az önkormányzatnál kell visszafizetni e hét elején. Ezt sokan két okból is problémásnak tartották. Egyrészt aki nem ér rá

személyesen intézkedni a bankban, annak automatából kellett volna a műveletet lebonyolítania, ami manapság költséges manőver (különösen, ha ismételni kell: amikor például néhány tízezres egyszeri tranzakciós limit korlátozza a nagyösszegű egybeni pénzfelvételt). Másrészt sokan nem rendelkeznek internetbank-szolgáltatással: nekik készpénzben kellett

volna a transzfert megoldani. Ugyanakkor hivatalos információnk szerint a helyi költségvetési intézményeket irányító szervezet (KIGSZ) már az ügy kipattanásának első napján azt javasolta: ne készpénzben, hanem egyszerű utalással küldje vissza minden érintett a tévesen kapott pluszpénzt. – A téves utalások mögött prog-

álláspont/hírekramhiba áll, ami az államkincstár kecskeméti fiókjánál alakult ki, az életpálya-modellre való átállás során – közölte lapunkkal a KIGSZ vezetése. Csendes Ildikó hozzátette: két megoldás közül választhattak. Ha leállítják a folyamatot a téves és irreálisan magas összegek tekintetében, akkor akár két hetet is késhetett volna a már valós fizetések kiutalása. Így inkább azt az utat választották, hogy a dolgozók – tekintettel a halottak napi ünnepre, a hétvégére és a családok biztonságára – időben

A legjobb megoldást választották, hogy a családok ne maradjanak a várt pénz nélkül. megkapják a várt fizetéseket. A KIGSZ-vezető megnyugtatólag elmondta azt is, hogy a visszautalás egy-egy esetben sem kerül többe néhány száz forintnál, és az adóelszámolások idején természetesen mínuszolják a téves pluszpénzeket. Az összesen 47 dolgozót érintő ügy – úgy tudjuk – e hét elejére nyugvópontra jutott. Ugyanakkor vannak olyan vélemények, amelyek szerint az óvodában elvárták volna, hogy a tévedésről legalább rövid levelet, az okozott kellemetlenségért pedig rövid elnézést kérjen az állami-megyei szervezet. KohoutZ


viselők többségeHÍREK 2013. november 6.

innen  onnan Szerződést bontanak az önkormányzatok

Gallyazás Zsanán

Zsanán is megkezdődnek az őszi galylyazási munkálatok. Az EDF-DÉMÁSZ partnere e hónapban végzi el a község területén az elektromos hálózat biztonság fenntartása érdekében szükséges fanyesési munkákat. A szolgáltató által megbízott cég azt ígéri, hogy a levágott ágakat el is szállítja a helyszínről. (ha)

Eseménynaptár készül

Úgy tűnik, hogy egyszer s mindenkorra eltűnhetnek a programátfedések Kiskunhalason. Évek óta komoly gondot jelent, hogy kellő egyeztetés hiányában ugyanarra a napra több sport-, illetve kulturális rendezvény van a városban, utána pedig hetekig semmi. A városháza kezdeményezte, hogy civil szervezeteket, sportegyesületeket, rendezvényszervezőket egy asztalhoz ültetve kialakítsa Kiskunhalas jövő évi eseménynaptárát. Gyovai István bízik abban, hogy az egyeztetés hatására megszűnik a szervezetlenség és olyan menetrendet sikerül közösen kialakítani, amely minden érintettnek megfelel.

Közmeghallgatás

Kissé szokatlan időpontban, a tervezettnél egy héttel korábban lesz a képviselő-testület következő soros ülése. Mint a városvezetői tájékoztatón elhangzott, november 28-a helyett november 21-én lesz a tanácskozás. Ahogy a polgármester fogalmazott, több fajsúlyos napirendet is elővesznek majd a megjelentek. Ugyanakkor a megbeszélést megelőzően lesz a szokásos közmeghallgatás, amelyen halasi polgárok mondhatják el véleményüket, észrevételeiket. (jl)

felvételünk csak illusztráció

Egyre több önkormányzat bontja fel hulladékszállítási szerződését a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft.-vel. A sort még augusztusban Kiskunhalas indította el, múlt héten pedig már Kecel is szakított a társasággal. Az érintett önkormányzatoknak fél évük van arra, hogy új szolgáltatót találjanak, ha nem sikerül, akkor a katasztrófavédelem hatáskörébe kerül az ügy. Ezen szervezet fogja megoldani a településeken keletkező szilárdhulladék-kezeléssel összefüggő feladatokat.

F Borváros sose volt, a termál és a csipke viszont határon túl is híres – igaz, még egy árva tábla sem hirdeti. De vajon miért kell ehhez külső cég…

Külsők helyett saját arculattervezést

Miközben megszorításokról, elvonásokról tárgyalt az önkormányzat a múlt heti ülésén, közben mégis több millió forintot költenének arculattervezésre és idegenforgalmi fejlesztésre, ráadásul külső – nem városi cégek – bevonásával. Mint várható volt, nem is tetszett a városházi előterjesztés a képviselő-testületnek… Ötmillió forintos megbízást adna egy kecskeméti cégnek a városkassza (a jövő évi gazdálkodás terhére) azért, hogy a cég kidolgozza Kiskunhalas városarculati stratégiáját, illetve eljutassa a város csomagját a 2014-es Utazás Kiállításra. A polgármester azzal magyarázta a – múlt heti ülésén megszorításokról is tárgyaló – testü-

letben némi megütközést keltő ötmilliós kiadást, hogy pár éve egy városimázs-felmérés a lista utolsó helyére sorolta Halast. Gyovai István szerint azóta a botrányok elkerülik, a fejlesztések viszont megtalálják a várost. A polgármester előterjesztése egyenesen úgy fogalmaz, hogy a fejlesztések 2011-ben kezdõdtek.

Pajor Kálmán az ülésen kétségbe vonta a terv sikerét, ha az önkormányzat egymagában lépne előre turisztikai téren: szerinte pályázattal, vállalkozói összefogással összefoghatná az energiákat, forrásokat. Hozzátette: 2010 után épp az ártott a városimázsnak, amikor Gyovai István négy alpolgármesterrel indította a ciklust. Gyovai István válaszában elmondta: jövő héten hívják össze a civil és gazdasági szervezeteket, amelyek a gazdaság e terén komoly szerepet vállaltak; a városháza nem tud arcu-

lattervezési pályázati lehetőségről, de a belváros-rekonstrukciónak része egy ilyen profil. Nagy Róbert is egyetértett a kezdeményezéssel, de óvott attól, hogy sokévi halogatás után az első szembejövő ajánlattal foglalkozzanak – inkább több szakcéget keressen a város, hogy a lehető legjobbat választhassa. Hozzátette: ha pályázati lehetőség nincs is, a Magyar Turizmus Zrt. támogatólag nyit a kezdeményezések felé. A polgármester erre azt felelte: számos turisztikai arculati eredmény igazolja a felkért cég bevonását. Skribanek Zoltán Fidesz-frakcióvezető szerint is fontos a városimázs, reklám a városnak, ám azzal már nem értett egyet, hogy helyi erők nem volnának képesek erre. Szerinte városi szellemi és infrastrukturális erőkre kell támaszkodni, mert vannak ilyen szakemberek és műhelyek. Mint rámutatott: a Fidesz kezdeményezésére létrejött média- és kultúra-összevonással alakult cég e városimázs irányába történt intézkedés volt. Ezért javasolta, az ötmillió forintot úgy osztaná fel, hogy a kiállításra 1 milliót, a többi – akár csökkentett – összeget a Halasi Média és Kultúra (HMK) kapja meg városmarketingfeladatok végrehajtására. Váradi Krisztián azzal támogatta az előterjesztést és az arculattervezést, ha egyelőre csak a kiállítási előkészületekre adnak engedélyt a polgármesternek. A részletes városarculati stratégiában pedig másoknak – például a HMK-nak – is lehetőséget kell adni. Végül a kérdésről később dönt a testület, miután a polgármester a vita végén visszavonta az előterjesztést. (Szöveg, illusztráció: KZ)

Konténeres víz Kötönyben

Hétfőtől konténeres vízvételezésre nyílt lehetősége Harkakötöny megszűnik, mivel az állam ettől lakosságának. Minderre a térségi ivóvízminőség javító program hatékonyabb megoldást kínál az elhúzódása miatt volt szükség. érintett önkormányzatoknak. Az egészségesebb ivóvíz biztosítása Több környékbeli településhez ha- sa révén tett eleget törvényi kö- érdekében az állam ugyanis viszsonlóan Harkakötöny is áttér a la- telezettségének a víz szabványnál sza nem térítendő támogatást ad a kosság konténeres ivóvízellátásá- magasabb arzén- és vastartalma Honvédelmi Minisztérium által bizra. Az önkormányzat eddig lajtos miatt. Ez a megoldás azonban rö- tosított konténeres víztisztító és kocsi, illetve zacskós víz biztosítá- videsen az ország egész területén vízkiadó berendezések üzemelte-

tésére. Ennek mértéke havonta 77 ezer forint. A településeket csupán a kialakítás néhány tízezer forintos költsége terheli. Az átmeneti ivóvízellátást az ivóvízminőség-javító program befejezéséig kell biztosítani. Harkakötönyben a vízmű melletti területen van erre mód, munkanapokon: 10 órától 12 óráig. A berendezés – csak úgy, mint a többi környékbeli településen – legalább 2014 végig fog üzemelni, de az is lehet, hogy a térségi milliárdos program megvalósítása 2016-ig is elhúzódik. h. a.


2013. november 6.

Ködösítésbe bukhat bele a városvezetés Bal- és jobboldal egyaránt számonkéri a városházát a közel 100 milliós hibáért

intézményvezetővel sem egyeztetett. Váradi Krisztián szerint ennél is aggasztóbbak a lefaragáshoz vezető körülmények.

arra: mi áll a 47 milliós kiadáscsökkentés mögött, továbbá, hogy egyáltalán képesek-e az éves teljes rezsi 10-15 százalékát kitevő elvonást kigazdál-

Megoldás az lenne, ha a polgármester beismerné a hibát, levonná azt a konzekvenciát, hogy megbukott a politikája, és végre reális képet adna a pénzügyi helyzetről. – Az ügy azzal kezdődött, hogy a bizottsági ülés előtt olvashatatlanra kicsinyített táblázatokat kaptunk csak, és a szöveges indoklás sem tartalmazta az elvonások részleteit, intézményenkénti nagyságát és okát, noha minden más módosítás meg volt ott említve, kizárólag ez a kiadáscsökkentés nem. Később megkaptuk a kinagyított és mellékelt táblázatokat, de az ominózus előirányzati összeget a szöveges indoklásból ismét kihagyták, a költségvetés főtáblájában pedig, példátlan módon, üresen hagyták, az csak a részletező táblázatban több ezer táblázatcella között volt elrejtve, magyarán ügyetlenül megpróbálták elbújtatni az elvonás tartalmát és összegét. A ködösítés azután azzal folytatódott, hogy sem a pénzügyi vezetés, sem a polgármester nem adott hitelt érdemlő magyarázatotZavaros tízmilliók

Élesen kritizálja a városháza pénzügyi és politikai vezetését Váradi Krisztián, aki a múlt héten a Fidesz-frakcióval együtt kipattantotta egy 94 milliós tévesztés ügyét, illetve az abból eredő városházi kiadáscsökkentés ellentmondásait. A Demokratikus Koalíció halasi képviselője azóta továbbmegy: állítása szerint nem lehet véletlen az az eltussolási kísérlet, amivel a polgármester megpróbálta megelőzni a botrányt. Mint arról médiánk a múlt héten beszámolt, a csütörtöki ülésen már előkerült egy, a városháza által indítványozott, a halasi intézményeket érintő 47 millió forintos kiadáscsökkentés terve. A javaslatról – mint azt több fideszes és a DK-s képviselő kifogásolta – a városvezetés egyetlen

város, kassza

kodni az iskolák – fejtette ki lapunknak hétfőn Váradi. A képviselő szerint egyébként határozottan nem: az iskolák költségvetése az utóbbi két évben olyan szigorúan lett tervezve, hogy a fűtési szezonban ekkora lefaragás közvetlen működési zavarokat okozhat. Időközben aztán robbant a bomba. A testületi ülés előtti napokban kiderült, hogy 94 millió forintos indokolatlan étkezési normatíva-túligénylést jelentettek le a Vári Szabó-középiskola nevében. Lapunk nem hivatalos, de megbízható forrásból úgy tudja: nem a középiskola, hanem a városháza követhette el a tévedést még év elején, ám a hibát csak a nyár derekán-végén észlelték. Ezt a pénzt az állam visszafogja, de mivel Halason a túligénylést elköltötték,

most már ennyivel kevesebbel kell számolni az év végi mérlegkészítéskor. A csaknem 100 milliós újabb hiány az amúgy is feszített halasi költségvetés szempontjából rendkívül súlyos probléma. Erre mutatott rá a testületi ülésen Skribanek Zoltán és Váradi Krisztián. Utóbbi most már úgy véli: túl sok a véletlen a mostani helyzethez vezető úton, és ennek politikai következményei kell legyenek. – Nem vagyok híve az öszszeesküvés-elméleteknek, de meggyőződésem, hogy erről a hibáról a városházának tudnia kellett. Úgy vélem, e 94 milliós hiba miatt kellett érdemi magyarázat nélkül távoznia nyáron a városháza pénzügyi vezetőjének, ezért nyújtotta be most a polgármester az intézményeket sújtó lefaragási javaslatát, és végső soron ezért próbálta meg ködösítéssel, az igazság elfedésével átvinni a testületen a kiadáscsökkentési elvonásokat. Talán abban bízott, hogy a 94 milliós problémával sikerül kihúznia a következő ciklus elejéig… Ez azonban nem megoldás. Megoldás az lenne, ha a polgármester beismerné a hibát, levonná azt a konzekvenciát, hogy megbukott a politikája, és végre reális képet adna a pénz-

ügyi helyzetről, nehogy a következő önkormányzat megörökölje ezt a tehertételt – mondta a Tükörnek Váradi Krisztián. Gyovai István a testületi ülésen azzal magyarázta a kiadáscsökkentést, hogy év elején egy kormányrendelet alapján több terhet vállalt át az intézményektől az állam, ezért több pénz maradt például az iskoláknál, ami most elvonhatóvá vált. A 94 milliós normatíva-túligénylésről azt állította: már az év elején észlelték a „néhány tízmilliós” hibát, amit azóta viszsza is vont már a normatívát leutaló államkincstár. Ezt a magyarázatot Skribanek Zoltán, a Fidesz frakcióvezetője sem fogadta el: a testületi ülésen síkraszállt amellett, hogy a rendkívül súlyos ügyben érdemi magyarázatot adjon a városvezetés, és haladéktalanul kezdjen egyeztetéseket az érintett intézményekkel. Kép, szöveg: KohoutZ

Politikai felelősséget is firtató vita alakult ki a képviselő-testület múlt heti ülésén, miután a városháza olyan költségvetés-módosítást terjesztett elő, amelyben az intézményektől és városi szervezetektől összesen mintegy 47 milliós dologi kiadás vonna el. Fideszes és baloldali képviselők szerint nem végzett egyeztetést a városháza az érintett intézményekkel, szervezetekkel, így tisztázatlan, mi áll a lefaragás hátterében, és egyáltalán végrehajtható-e az.

Skribanek Zoltán és Váradi Krisztián is felvetette: van-e köze a megvonásnak ahhoz a súlyos, 94 milliós túligényléshez, amely a Vári Szabó-középiskolához köthető államitámogatás-igénylésben alakult ki (lásd interjúnkat Váradi Krisztiánnal!). Mint elhangzott, ennyivel több pénzt hívtak le és költöttek el a városi közigazgatásban, és e pénzt az államkincstár visszavonja a várostól. Skribanekkel egyetértve Váradi is elfogadhatatlannak nevezte a városháza költségvetés-módosítási előterjesztését, és javasolták: novemberben tárgyalja azt újra az önkormányzat. – Felelős döntést csak úgy hozhatunk, ha a városvezetés végre tárgyal az intézményekkel, és világos képet ad arról, mi történt, van-e tartalék, hogy kifizessék a visszavont pénzeket – mondta a Fidesz frakcióvezetője. A polgármester furcsállotta a jobb- és baloldal közötti összhangot. A szóban forgó állami támogatás nem egy összegben érkezett, hanem havi bontásban, időarányosan. Így amint a városháza észrevette a hibát, korrekciók után a tévesen igényelt állami pénzeket visszavonta a kincstár. Gyovai István szerint a túligénylés mögött az év eleji oktatási átszervezések állhatnak. Ám e magyarázatot már a bizottsági, majd a testületi ülésen sem fogadta el a képviselők többsége, ezért a kérdést újratárgyalják novemberben, akár rendkívüli ülésen. (kz)

Pályázókat segít

Rövidesen megnyit a Bethlen Gábor főtéren a Széchenyi Programiroda (SZPI). A vállalkozások, intézmények és civilek pályázati folyamodványaiban ingyen és hatékonyan segédkező szolgáltatás betelepülése nem volt vitáktól mentes. A Fidesz a legutóbbi testületi ülésen is számonkérte a városházát, miért lassította felesleges adminisztratív hivatkozásokkal az irodanyitást, míg a polgármester arra hivatkozott: pontatlan és ellentmondásos előterjesztések miatt volt csúszás, de az SZPI-nyitással egyetértett minden képviselő. (kz)
HÍREK 2013. november 6.

Maradhat a kórházban az ügyelet

Enyhül a kéményszigor

A megyében több mint kétezer, csak Soltvadkerten több mint hatszáz kémény használatát tiltotta be a katasztrófavédelem egy kormányrendeletre hivatkozva. Most Font Sándor országgyűlési képviselő javaslatára enyhül a valóban túlzó szabályozási szigor.

Minden jel szerint a kórház épületében marad a felnőtt-orvosi ügyelet – derült ki a képviselőtestületi ülésen. Mint ismert, az ügyelet sorsa március végén vált kérdésessé, amikor a kórházat fenntartó állami szervezet (Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet – GYEMSZI) jelezte: az intézményben folyó beruházás és a kórházi szakmai munka miatt nem tudja tovább biztosítani az ügyeleti helyiséget. Miután a városvezetés kísérletei nem jártak eredménnyel az új helyszínt illetően, végül a képviselő-testület október elején Fülöp Róbert alpolgármestert bízta meg a kérdés rendezésével. A tárgyalások elhúzódása miatt az alpolgármester újabb határidőt kért az önkormányzati testülettől, ugyanakkor bejelentette a döntő, kedvező hírt: kérésére a GYEMSZI jelezte: Kiskunhalas és kistérsége háziorvosi ügyeletének elhelyezését támogatja. Sőt, szóba került egy olyan megoldás is, amelynek értelmében a sürgősségi betegellátás és a háziorvosi ügyeleti rendszer helyileg egymás mellé kerülne, integrálódna, ezzel szakmaibbá válna a két ügyelet munkája. Fülöp kérését a testület elfogadta, vagyis meghosszabbította a tárgyalások lezárásának érdekében a kért határidőt. A döntést megelőző vitában elhangzott: Fülöp Róbert tárgyalásai révén sikerült mindaz, ami a lakosság érdekét és a háziorvosok kérését egyszerre képviseli: az eredeti helyszínen folyhat tovább e kiemelt fontosságú közszolgáltatás. (kz)

Indul a téli közmunka

Minden eddiginél többet, közel kétszáz embert foglalkoztat Kiskunhalas a következő hónapokban, a téli közmunkaprogram keretében, a november elsejétől április végéig tartó téli időszakban – jelentette be Lukács László fideszes országgyűlési képviselő. A közmunkások takarítanak, csapadékvíz-elvezető árkok tisztítását végzik majd, vagy közintézményekben látnak el feladatokat. A képviselő bízik abban, hogy ezzel a lehetőséggel sok család megélhetési gondjain tudnak enyhíteni a téli hónapokban. Az évközi közmunkaprogramok megszűnésével egyre többen kerültek vissza a szociális segélyezés rendszerébe Kiskunhalason is. Éppen a téli időszakra, amikor a fűtés miatt is emelkednek a költségek, akkor csökken maga a bevétel is ezeknél a családoknál. Kiskunhalason is törekednek arra, hogy a közfoglalkoztatásban dolgozók életszínvonala kiszámíthatóbb legyen. Épp ezért csatlakozott az önkormányzat a kormány által meghirdetett idén novembertől jövő április végéig tartó téli közmunkaprogramhoz. Ez az átmeneti folyamat egyhónapos munkát és utána háromhónapos képzési időszakot takar.

Munkák két járásban

A kiskunhalasi járás területén adminisztrációs ügyintéző, építőipari szakmunkás, pék, minőségi ellenőr, húsipari szakmunkás, betanított varrómunkás számára hirdettek meg elhelyezkedési lehetőséget. Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy lapunk hirdetési oldalán, illetve a Halas Televízió képújságjában még több állásajánlat olvasható. Kiskőrös térségében TB ügyintéző, építésztechnikus, felszolgáló, szakács, kertészmérnök, mérlegképes könyvelő, kertész, pályázatíró, gépészmérnök, konstruktőr, pék, irodai asszisztens, adminisztrátor, kereskedelmi ügyintéző, pultos, kamionsofőr, angolul vagy németül beszélő ügyintéző, betanított töltelékkészítő, bolti eladó, területi képviselő, vendéglátóipari szakmák oktatója, élelmiszeripari szakmák oktatója, építőipari segédmunkás, kőműves, kamionsofőr, festő üzemvezető, pék, burkoló, hentes, kereskedelmi ügyintéző számára van munka. (ha)

Lukács László reményei szerint ezáltal olyan képzést kapnak a közfoglalkoztatottak, amellyel később a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedési esélyeik

Maga a foglalkoztatás 8 órás, melyért havi bruttó 75 ezer 500, nettó 47 ezer forintos bért kapnak a résztvevők a képzés ideje alatt is. Az állam az utazási költ-

Hogy a közfoglalkoztatásban dolgozók életszínvonala kiszámíthatóbb legyen… is növekedhetnek. A képzések többnyire a jelenleg futó közmunkák munkaterületeit érintik. Ezek főként betanító jellegű képzések, melyek akár állattartói ismereteket, akár mezőgazdasági gépszerelői szakmát, térkőburkoló vagy például államilag elismert varrónői képzést takarnak. A téli közmunkaprogramban résztvevők közül november 11-től 35 fő részére 7. és 8. osztály elvégzéséhez indítanak felzárkóztató képzést a Türr István Képző és Kutató Központ és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) segítségével, melyet az önkormányzat valósít meg.

ségek térítéséhez is hozzájárul. A legtöbb településen a legnagyobb munkáltatók az önkormányzatok lesznek, így az ő szerepük lesz a leghangsúlyosabb a megvalósításban. Kiskunhalason több mint 200 regisztrált munkanélkülit közvetített ki a munkaügyi központ a Halasi Városgazda Zrt.-hez. A téli közmunkaprogramban résztvevőket az önkormányzatnak ez a cége foglalkoztatja majd. A jelenleg más közfoglalkoztatási programban érintettek is részt vesznek a téli közmunkaprogramban, az ő szerződésük automatikusan meghosszabbodik április 30-ig. Kép, szöveg: P. Á.

Mint arról a Tükör is beszámolt, a közelmúltban Bács-Kiskun megyében tiltották be a legtöbb kéményt közvetlen életveszély miatt. Soltvadkerten különösen magas volt a tilalom alá eső tüzelőberendezések száma, több mint hatszáz eljárást indított a katasztrófavédelem. A halasi kéményseprő vállalkozás, amely kilenc településen végez szolgáltatást, tíz veszélyes kéményt talált. A szigor óriási lakossági felháborodást váltott ki, különösen úgy, hogy a szakemberek is betarthatatlan szabályozásról beszéltek. Mindenesetre Font Sándor nem hagyta annyiban a dolgot. Az országgyűlési képviselő Pintér Sándor belügyminiszterhez fordult. A politikus egy minap megtartott sajtóbeszélgetésen közölte, gyors intézkedés történt és ennek nyomán az ingatlantulajdonosok többsége használhatja majd a kéményét. Kiderült, hogy a tavaly elfogadott kormányrendelet első paragrafusa szerint akkor is meg kell tiltani egy kémény használatát, ha a kémény külső fala mellett tizenkét centiméteren belül éghető anyag található. A nyolcvanas évek óta épült házak tetőszerkezetében fa van, így elvileg ezek nem felelnek meg a szigorú szabálynak. Pintér Sándor belügyminiszter írásbeli válasza alapján lehet tudni, hogy a túlzó szabályozást hamarosan módosítják. Font Sándor szerint a parlamenti Fidesz-frakció is úgy vélte, hogy értelmetlen ez a fajta kemény kitétel. Ezután fordultak a belügyi tárca vezetőjéhez, aki gyors intézkedést ígért. JL


2013. november 6.

hírekinnen  onnan Megalakult a helyi Hungarikum Klub

Veszélyes és elhanyagolt sírok Több száz balesetveszélyes és több méltatlan állapotú, neves elhunyt emlékét őrző sír van a halasi temetőkben. A veszélyesekre cédulát helyeztek ki az ünnepek előtt. A legtöbb értesítő cédulát az új református temetőben helyezték ki: szinte minden harmadik sírkövön található. Fontos, hogy a hozzátartozók megjavíttassák azokat, a ragasztóanyag a legtöbb sírkövön elenged, ezért bármikor ledőlhogy megelőzzék a balesetet, hetnek a helyükről – magyarázta ám gyakran hiába cédulázzák ki lapunk érdeklődésére egy sírköa problémát, van, amelyet több ves vállalkozó. Minimális költségéve nem látogatnak. Ilyen eset- ből azonban utólag is megoldható ben a temetkezési vállalatnak a sírkövek egymáshoz rögzítése. kell megszüntetni a balesetve- Azokat a sírköveket, amelyeket szélyt. A hozzátartozók többsége nem javíttatják meg a hozzátartoszerencsére azonnal intézkedik a zók, a temető üzemeltetője akár le felhívásra. is döntheti a balesetveszély elhárí– A régi síremlékek többsége tása érdekében, sőt nem csapolásos eljárással készült, hanem egyszerűen csak egymás- kötelező is, nem minősül hoz ragasztották az elemeket, de kegyeletsértésnek.

egy kopott fejfa jelöli a lehullott őszi falevelek között végsõ nyughelyét. Silling Ede 1909-től 1918-g volt a város első embere, Vári Szabó Istvánt követte a polgármesteri székben, s az ő idejében jelölték ki a város iskoláinak helyét, hogy megsürgessék az állami iskolák építését. Végez temetőszépítési munkákat a Pásztortűz Egyesület is: az elhanyagolt síremlékek feliratait kifestették, takarították, a hiányzó kereszteket pótolták, majd névvel, születési és halálozási évvel, valamint a katonai részlegen az alakulat megneve-

A temető üzemeltetője akár le is döntheti a balesetveszély elhárítása érdekében. Méltatlanul merül a feledés homályába Kiskunhalas egyik volt polgármestere, Silling Ede és első felesége közös sírhelye is. Csupán

zéseivel rendelkező névtáblákkal látták el. Idén októberre már tíz sírjel tűnt el, ezért Végső István elnök feljelentést tett. Kép, szöveg: Pozsgai Ákos

Ivott, de nem volt részeg

fotó: jáger levente

Június 22-én egy miskolci motoros elnézte a fehértói bekötő és az 53as főút kereszteződését, majd nekiment egy szabályosan közlekedő Fordnak: életveszélyesen megsérült, majdnem elveszítette karját, életéért egy óráig küzdöttek a mentők. A karambol vizsgálata a halasi kapitányságon kezdődött, majd – mivel borsodi érintettje volt – Miskolcra került. A napokban Miskolcról közölték: az akták ismét Kiskunhalasra kerülnek. – A szakértő azt állapította meg, hogy nem haladta meg azt a határértéket a motoros ittassága, amely büntetőjogi kategória. Az eljárás a továbbiakban szabálysértés, amelyet illetékesség folytán Kiskunhalason már vizsgálnak. (jl)

Ilyen intézkedésre egyelőre a halasi temetőkben nem volt szükség, de az ellenőrzést tovább folytatják. Szomorú látványt nyújt néhány nagy halasi polgár sírhelye. A katolikus temető északkeleti oldalában id. Nagy Szeder István történész családjának sírhelye mellett az önkormányzat 2002-ben állíttatott sírkövet a néhai történésznek, de ma a mellette lévő családi sírkő ledöntve árválkodik, az egész síremléket mára a gaz teljesen benőtte, sörös dobozok és emberi ürülék csúfítja.

Egy tavalyi törvény szorgalmazza a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtését, értéktárak létrehozását és fenntartását önkormányzati szinten. E Helyi Értéktárak létrehozásába civil szervezetek és a lakosság is bekapcsolódhat, ezért alakította meg október végén a Pásztortűz Egyesület helyben a Pásztortűz Hungarikum Klubot. Az országban számos hasonló szervezet jött létre az elmúlt hónapokban. Céljuk, hogy a hungarikumok mellett a helyi és nemzeti értékekre javaslatot tegyenek a Helyi Értéktáraknak. Így a Pásztortűz Hungarikum Klub megkezdi a lakosság körében a javaslatok gyűjtését. – Bárki határidő nélkül javasolhat, a helyi érték fogalma igen tág: szerepelhetnek Kiskunhalas kulturális, agrár, természeti, ipari, életmódbeli, építészeti, sport, művészeti, gasztronómiai és más jellegzetességei, amikről egy-egy helyi polgár, közösség úgy gondolja, hogy az városunk helyi értéke – mondta Végső István egyesületi elnök. Az egyesület elsősorban saját tagságából alakította a klubot, de természetesen várnak minden érdeklődőt és javaslatot a Pásztortűz honlapján (www.pasztortuz.halas.hu), ahol letölthető egy kérdőív, amelynek megválaszolásával is segítik a gyűjtőmunkát. A Pásztortűz híre még, hogy a novemberi Aprók Táncát a Végh-kúriában november 30-án (szombaton), délután 3-tól tartják, a szokott színes programokkal együtt.

Vízilóból gazella…?

„Legyen a könyv címe: Hogyan lettem vízilóból gazella?” – szólt a vicces anekdota a Kilófaló sütemények minapi halasi könyvbemutatóján. A szerző, Szoó Judit és férje mesélte el, miként lett egy otthoni fogyókúrából és naplószerű blogból mára sikerkönyvsorozat. A kötet hagyományos magyar sütemények átdolgozott receptjeit tartalmazza fogyókúrázók, cukorbetegek és egészséges életmódot folytatók számára. A Rigó Jancsitól a kozák sapkán át a bejgliig minden sütemény elérhetővé válik. A háziasszony, aki miután megunta az egyhangú diétás édességeket, kísérletezni kezdett. A Pásztortűz Egyesület meghívására október 28-án, a Közösségek Házába érkezett könyvbemutatón telt ház mellett ismerkedhetett a halasi közönség a „kilófaló” életmóddal. A programot mindenki nagy örömére sütikóstoló zárta… (Munkatársainktól)
arcok. harcok 2013. november 6.

Dokumentumfilm Nagy Szederről

egyik erősségének számító országban, Szingapúrban. Endre azt mondja: egy high tech világba érkezett eltölteni egy hetet…

Nagy Szeder István mellszobránál tartott megemlékezést a halasi ’56-os Emlékbizottság múlt pénteken. Zelei Mikós író, újságíró idézte fel az egykori kisgazda politikus, helytörténész munkásságát, aki 1956-ban az országban egyedülálló dolgot tudott végbevinni Kiskunhalason, az irányításával békés és demokratikus úton döntötték meg a szocializmust. Mint ismeretes, 1956. október 31-én, a városháza erkélyéről mondott nagyhatású beszédet Nagy Szeder István. A halasiakhoz szóló szónoklatát követően demokratikus választások következtek, amit két nap alatt szerveztek meg a városban, békés módon vált lehetővé a hatalomátvétel. Fölényesen győzött a kisgazdapárt, a kommunisták mindössze 4 százalékot kaptak. A szabad demokratikus választások eredményeit azonban az akkori kommunista rezsim, és a szovjet csapatok felülírták. A halasi norma: Nagy Szeder István regényes élete című könyv szerzője, Zelei Miklós ünnepi beszédében hangsúlyozta: Nagy Szeder Istvánnak ugyanolyan egyenes életútja volt, mint Mindszenty Józsefnek. A halasi kisgazdáknak sem kellett szakítani a múltjával, ahogy a hercegprímás egy rádiós nyilatkozatában mondta a köpönyeget fordítókról és önkritikát gyakorlókról 56-ban.

Cukrászunk kalandjai Szingapúrban

15 óra, 250 vendég 23-án – Nagy megtiszteltetés ért a meghívással. Kapcsolataimnak és a Magyar Turizmus Zrt.nek köszönhetően dolgozhattam Szingapúrban. Nem volt egyszerű az odakerülés, szükség volt referenciákra. Amikor megmutattam, milyen cukrászati termékeket készítettem eddig, ez egyből elnyerte az érintettek tetszését – mesélte Endre, aki az elegáns Hilton Hotelben ténykedhetett: október 23-án egy 250 fős állófogadás cukrászati részét bízták rá, egy séffel együtt kellett elkészíteni a magyarok ételeit. Endre büszkén beszélt a kint töltött napokról. Pogácsát, dobostortát, franciakrémest, Eszterházy-tortát készített, és rábízták a nagykövet kedvenc édességének az elkészítését is – Ez a gesztenyepüré volt, helyi alapanyagokból. Az első két nap tizenöt órát dolgoztam a konyhában – tette hozzá a halasi fiatalember. Endrét azonnal befogadták, többször séfnek szólították munkatársai. Az angol volt a közös nyelv, de találkozott egy magyar szállodai menedzserrel.

– Beérkezel egy trópusi világba, ahol huszonnyolc fok van, de te legalább harmincnégynek érzed. Aztán csodálkozol, mintha egy másik bolygóra érkeztél volna – mondja a halasi Kazinczi Endre, aki ismeretségei és kapcsolatai révén egy hetet a szingapúri Hilton Hotelben dolgozhatott. Endre egy 250 fős vendégsereget felvonultató állófogadás cukrásza volt, és jövőre visszavárják az Tempó és nyugi ázsiai országba. A világ egyik legnagyobb kikötőjének és repülőterének Kazinczi Endre, a szerény, ro- területen dolgozik. Most mégis konszenves fiatalember cuk- eredeti szakmájában bizonyít- helyet adó Szingapúr az eurórász, de kilenc esztendeje más hatott, nem is akárhol: Ázsia paiak számára számtalan cso-

dát rejtett. – Mintha álomszerű világba csöppentem volna. Megérkeztem egy hosszú repülőút után, a trópusi levegő ugyan a hőmérő szerint huszonnyolc fokos, de a nagy pára miatt legalább harmincnégynek érzed. Mindenki pörög, de van idő a nyugalomra is. Nekem teljesen szokatlan volt, hogy számtalan helyen vannak masszázsfotelek. Odaülnek az emberek néhány pillanatra, hogy aztán felfrissülve tovább folytassák a munkát – osztotta meg a nem mindennapi élményeit a halasi fiatalember. Visszavárják A szingapúri vendéglátóipar igen fejlett, például negyvenötezer étterem működik, de Endrében megmaradt az ottaniak egymás iránt tanúsított végtelen tisztelete. Még őt, a magyart is elfogadták és megkedvelték, munkájával pedig maximálisan elégedettek voltak. – Én is megkedveltem a kollégákat, a nagykövet már jelezte, jövőre is visszavárnak. Megmondom őszintén, szívesen és nagy örömmel megyek – fogalmazott a halasi cukrász. Szingapúr Városállam Ázsia délkeleti részén. Területe 692 négyzetkilométer (Magyarország 93 ezer), lakóinak száma viszont meghaladja az 5,3 milliót. Az egy főre jutó GDP több mint 38 ezer dollár. Ott rendezték az első Ifjúsági Olimpiai Játékokat, ahol a kiskunhalasi Váradi Krisztina ezüstérmet nyert. Jáger Levente

Berlinben, háborúban… Zelei Miklós szerint ugyanakkor a nemzeti emlékezet elkezdett visszafejlődni, ezzel magyarázható talán az is, hogy a megemlékezésen szinte alig volt fiatal. Ezért szükséges lenne egy, a Nagy Szeder István munkásságát, az 56-os halasi eseményeket megörökítő dokumentumfilm elkészítése, amely fontos célja a halasi 56-os Emlékbizottságnak. A multimédiás kiadvány elkészítése méltó megemlékezés lenne Nagy Szeder István halálának 20., jövő évi évfordulójáról. Kép, szöveg: Pozsgai Ákos

Történeteivel egy regényt meg lehetne tam. Voltam a Bácskában, de Németországban tölteni, a kilencvenesztendős Király Ist- is, sőt, 44 szilveszterén Berlin utcáin járőrözván vitalitása mégis irigylésre méltó… tem, az ablakokban láttuk, ahogy vacsoráznak a németek. Hadifogságban öt évig voltam LenŐ aztán tényleg letagadhat néhány évet: Király gyelországban meg a Szovjetunióban. Egy roIstvánról csak az anyakönyvi kivonata árulja mániai magyar cigánnyal egyszer meg is szökel, hogy 90 éves: 70-nek se néz ki. tünk, de gyorsan visszakerültünk… Hosszú – Nagyon sokat dolgozott életében, s most volt, de mivel dolgosnak és jó szakembernek sem ijed meg, ha fel kell ásni a kertet – mond- ismertek, egy kolhozba kerültünk, ahol olyan ja róla a család. Pista bácsi szeret és tud szto- gyönge volt a koszt, hogy kétszer úgy lesovárizni: a háziorvosával két vérnyomásmérés nyodtam, hogy a falba kapaszkodva tudtam között háborús történetekkel szórakoztatják felkelni az ágyból. Volt, aki a palántákat ette egymást. meg… – idézte az emlékeket az idős. – Tüzér voltam, harckocsis kiképzést is kap- Hazatérve megismerkedett Pipicz Ilonká-

val, aki azóta is élete hűséges párja. Az esküvő hatvankét évvel ezelőtt, 1951. december elsején volt. Azóta együtt vannak békében, boldogságban. A 90. születésnapi ünnepségen is Ilonka néni ott ült Pista bácsi mellett. Király István számára mindig is fontos volt a család: két gyermekük, öt unokájuk és két dédunokájuk született. Kép, szöveg: Jáger Levente


2013. november 6.

Szívvezérlés Rozsnyai Sarolta áttörésről, pályáról, gyerekekről Ilyennek ismerjük: lelkes, aktív, nyitott és cserfes – de milyen titok rejtőzik Rozsnyai Sarolta lelke mélyén, ami ilyenné formálta? Erre is rákérdeztünk az őt ismerve hihetetlennek hangzó szó: nyugdíjba vonulása kapcsán. • A könyvtárosokról él az a régi sztereotípia, hogy zárkózott emberek, akik az irodalomban vagy a tudományban élnek, nem a világ forgatagában. Aki téged ismer, az éppen ennek az ellenkezőjét látta-látja. Hogy van ez? • Úgy, hogy ez tényleg egy lejárt sztereotípia: hogy nyolcvandioptriás szemüvegük van, és sose mosolyognak ki a katalóguscédulák mögül… Ez egykor talán így lehetett, ma már sem a könyvtárak világa nem ilyen zárt, sem a benne dolgozóké. • Jó, mit tett téged ilyen pörgőssé, nyitottá, aktívvá – hogy ne mondjam, bohémmá? • Már féltem, hogy ezt is hozzáteszed: mert bohém aztán nem vagyok. Lehet, hogy néha ez látszik, de tévedés, mert precíz vagyok, amikor pontosságra, alaposságra, körültekintésre van szükség. Például ha statisztikát kell készíteni, vagy valaminek a lebonyolítását az elejétől a végéig meg kell szervezni. A könyvtárban több nagyon sikeres pályázat vagy a vajdasági konferenciakapcsolat révén – mint olvasószolgálati csoportvezető – sok programot szerveztem, például, igaz, ha azt látom, hogy valahol le lehet vágni a kerülőutakat, lehet egyszerűbben, praktikusabban létrehozni, elintézni valamit, akkor rögtön megragadom a kézenfek-

vőbb megoldást, még ha az szokatlan is. De mindig döntően fontos volt számomra az olvasókkal való személyes kapcsolat. Szóval, mindennek semmi köze a bohémsághoz, inkább ahhoz, hogy egészben látom a világot. A pörgősség pedig? Így lettem összerakva. • Engem épp ez érdekel: mi motiválja ezt az aktivitást? • Nem mesélném el… • Ebben zárkózott vagy? • Nem, csak ez nem tartozik a nyilvánosságra. Esetleg annyi, hogy gyerekként nagyon szorongó és gátlásos voltam, és semmi önbizalmam nem volt. Ennek ellenére már az általános iskolában sorban jelöltek ki mindenféle szereplésekre – szavalóversenyre, énekkarba –, ahol nem volt mese, szerepelnem kellett, és minden egyes fellépés, előadás előtt meghaltam. Úgy kellett átrugdosnom magam minden ilyen eseményen. De aztán idővel azt gondoltam, hogy kutyaharapást szőrével… Éreztem, hogy sose leszek túl a gátlásaimon, ha ezt nem gyakorlom. • Az iskolákban ez kísért? • Így van. A szereplések már a Központi-iskolában kezdődtek, oda ötödiktől jártam, a Sziládyban már az Irodalmi Színpad tagja voltam, szóval, jöttek sorban a lehetőségek a főiskolán és az egyetemen is. Sok ilyen feladatot is vállaltam, és volt

sok olyan tanárom is, akik nagy hatást gyakoroltak rám. • Nem mondod, hogy ez tudatos volt?! Hogy egy tizenéves kislány tudatos személyiségfejlesztéssel keresi a gátoltságát áttörő kihívásokat…? • Tényleg nem biztos, hogy tudatosan, inkább ösztönből. A mai napig erősen érzek egyfajta spirituális, intuitív rálátási képességet, ami segített a spontán választásaimban, döntéseimben. A másik, hogy a tanáraim is kiválasztottak az említett szereplésekre, a megfelelő kiállás is adottság volt mindehhez. Egyszóval, úgy éreztem, önbizalmat kell építenem magamban, és határozottságot kell mutatnom kifelé. Sokan azt hitték, amire te is utaltál az elején: hogy milyen nyitott, aktív és magabiztos vagyok, hogy nekem kisujjgyakorlat egy nyilvános tevékenység… No, és amikor így összeraktam magam, akkor megjelent az életemben az is, hogy ha már van bennem kellő erő, akkor ezzel kezdhetek valamit mások érdekében, mások szolgálatára. • Így jött épp a könyvtárnépművelés szak? • Eleinte főleg a népművelés. Száraz Jóska népművelővel, akkoriban még eredetiben űztük ezt: tájolni jártunk a megyékben, tanyákon generátoros áram működtette színpaddal adtunk elő kisebb darabokat. • Mondják, hogy a színészek, tanárok többsége gátlásos ember, és a személyiségük magja azért választatja velük a színpadot, a katedrát, hogy leküzdhessék a nyilvánossági félelmeiket. • Lehet.

ni, de hát ilyen vagyok. • Szeretted a pályát? • Természetesen! Hülye szó ez a ’népművelés’; lekezelő. Szerintem nem művelni, oktatni kell a népet, hanem közvetíteni. Sok parasztember vagy kevéssé iskolázott valaki sokszor bölcsebb, intelligensebb, mint jónéhány diplomás. Értelmiségiként mindig is azt gondoltam, hogy mindazt a tudást, értéket, amit kaptam, tanultam, megismertem, azt át kell adnom, továbbítanom. Ezért is jobb a szakma mostani elnevezése: művelődésszervező, ami azt takarja, hogy programot, fórumot kell teremteni az embereknek. A közművelődésnek az értékközvetítésen túl azt is szem előtt kell tartania, hogy arra, amit nyújt, van-e igénye az embereknek: kell-e az nekik. • Te mit szerettél és mit találtál a munkádban? • Ha csak a katalógus mellett kellett volna ülnöm egész életemben, az a halál lett volna. Ezért is vállaltam fel később annyi mindent: egyrészt, hogy a saját érdeklődésemet kielégítsem, másrészt, hogy átadhassam mindazt, amit szeretnék. Szóval, a könyvtár mellett végigvittem a színjátszást, elvégeztem és tanítottam a történelmet óraadóként. Aztán Luxi (Lukács László korábban reformer közművelődési vezető, ma parlamenti képviselő – a szerk.) számos kezdeményezésnek szellemi atyja lett, így többekkel együtt megalapítot-

portré• Mindig is az vitt előre, hogy kellett valami kihívás. Hallani sem akartam arról, hogy épp átférjek a léc alatt: engem annál jobban motivált valami, minél inkább erőteljes kihívást jelentett – az volt az adrenalin. Mindig eszemben van a Szilády jelmondata, ami az én esetemben teljesen igaz: Sub pondere…, vagyis, hogy Teher alatt nő a pálma. Azonkívül mindig nagy szerencsém volt abban, hogy olyan emberekkel találkoztam, akikkel sikerült kibontakozni, valami jót csinálni, fejlődni akár szakmailag, akár emberileg, akár a civil dolgaimban. Szilveszter Szilviával például országosan is egyedülálló színházi sorozatot hoztunk létre, amit akkor, a kilencvenes évek derekán még a ma neves pesti színházi emberek is csodálkozva fogadtak… • És mi a csúcs emlék? • A három gyerekem a csúcs, meg most az unokám. A szakmából nincs egy-egy, amit kiemelnék, de a gyerekek – az csúcs. Bár én mindig úgy szemléltem az anyaszerepet, hogy az „csak” egy kehely, ami edényt, lehetőséget ad a születéshez, elinduláshoz. És persze nem vagyok szent, s azok a korai minták, amik az én korai éveimet kísérték, nyilván megjelentek az én anya-gyerek viszonyaimban is; átadhattam, elkövettem hibákat. Egy biztos, nagyon sokat adtam és talán többet is kaptam én őtőlük. Nagy-nagy tükör ők, akik sok mindent megmutattak nekem saját magamról. • Például mit kaptál tőlük? • Türelmet, toleranciát tanultam.

Minden fellépés, előadás előtt meghaltam, úgy kellett átrugdosnom magam…

tuk a nagyon sokáig nagyon sikeres 4 Évszak Olvasótábort és a rendszerváltás előtti egyik első civil szervezetet, a Városi Ifjúsági Műhelyt, lapot adtunk ki, politizáltunk… • Azt beszélték, ti alapítottátok a helyi ellenzéket is. • Igen, beszélték, de csak majdnem. Az biztos, hogy nagyszerű emberekkel – Kaptás Tibivel, Kovács Ibolyával, Luxival, Varga Margittal, Csorvási Zolival, Hatvani Zolival meg például azzal a Pap Gáborral, aki akkor és ma is a nemNekem kell egy hőfok, zeti-szellemi élet egyik legkiválóbb kevés, hogy nyugton legyek állan- alakja. dóan. Szívből vezérelt ember va- • Nem hihetetlen az új stágyok. Lehet ezt lágyítani, takargat- tuszod neve: „nyugdíj”…?

És elsősorban szeretetet, a szeretet áramlásának a megtapasztalását, az adni-kapni új élményeit. Szóval, ez a nyugdíj-dolog csak amolyan változás: nyáron vízitúrázok, bicajozok, úszok. Az unokám pedig nálam napközis: tanítgatom, viszem ide-oda, ami hála Istennek rengeteg elfoglaltságot ad. És közben csökkentem a magammal szembeni restanciáimat: Thomas Mannt és sok klasszikust olvasok újra, vagy például Szabó Magdát. Jó most egy kicsit, hogy újra teljesen én irányítok, hogy én szabom ki az időmet. Így sincs sok, minden órára jut valami jó program, szeretek így élni, s jut idő az összesítésre, mérlegelésre: mit tettem, hol a helyem. Kép, szöveg: KohoutZ


10

háttér 2013. november 6. határozó vonása. A téma azért érzékeny, mert ez a szenvedély olykor bántónak tűnhet egy katolikus ember számára. Nem lehet azonban eléggé hangsúlyozni, hogy a bálványok elleni harc elsősorban kinek-kinek a saját szívében zajlik, felekezettől függetlenül.

Isten szólt, és ezzel dolgunk van Édes Árpád a kereszténység földindulásszerű újrafelfeldezéséről és arról, miért van ökumenikus tél Visszafordulás, szikra és földindulás • Mit gondol, mi érlelte ki azt a szellemi-spirituális impulzust, ami Luthert a vallásreformra indította? Egyáltalán: szakrális motivációi voltak vagy inkább vallásgyakorlási, egyházi-szervezeti eredetűek? • A végével kezdem. A tizenhatodik század egy nagyon vallásos század volt, amikor az emberek a piactereken és az út menti fogadókban nagyon szívesen beszélgettek vallási kérdésekről. Addigra komoly tudást is felhalmoztak az egyetemek és a kolostorok. A humanizmus ad fontes (a forrásokhoz, az eredetihez folyamodó – a szerk.) elvére építő nyelvészeti munkássága pedig a Szentírás mélyebb megismerését tette elérhetővé az érdeklődők számára. Tulajdonképpen a reformáció alappilléreinek számító hitbeli felismerések már egy ideje tudottak voltak, csak nagy reformátoraink számára személyesen nehéz lépés volt eljutni a konfrontációig, ami az akkori egyház eltorzult gyakorlatával való szembesülést illeti. Ez igaz Lutherre és Kálvinra is. A szikra Luther számára a bűnbocsátó cédulák teológiai tarthatatlansága volt német területen, míg Svájcban az elharapózott ereklyekultusz késztette tiltakozásra először Zwinglit. Egy-egy város esetében voltak egyéb indítékok is a reformáció ügyéhez való csatlakozásban. Például az egyik genfi reformátor, Farel azért hív-

Az embereknek tudniuk kellene, hogy a legfontosabb kérdés az üdvösségük, és minden csak ezután jön. A reformáció ehhez tápláló erőt ad – mondja Édes Árpád lelkész, aki a protestantizmus emléknapja alkalmával arról is nyilatkozott lapunknak, miért érzi úgy, hogy beállt a tél a keresztény vallások közeledésében. ja Genfbe Kálvint, hogy tartalmilag is menjen végbe a reformáció, ne csak savoyai herceg és püspöktől való gazdasági politikai függetlenedés. Rövidre fogva nem kétséges, hogy az egész „földindulást” az evangélium, vagyis a keresztyénség lényegének újrafelfedezése indította el. Távolról emelünk kalapot • Tekinthető-e a reformáció – az időben persze sokkal később bekövetkező – felvilágosodás, a polgári-nemzeti mozgalmak csírájának? Azért kérdem ezt, mert a reformáció számos törekvése – anyanyelvhasználat, a személyes identitás és a polgári lét tisztelete, a demokratikusabb egyházszerveződés – a 18-19. századi ideológiákat idézik... • A polgárosodásra nézve természetesen jótékony hatással volt Luther hivatkozása a lelkiismereti szabadságra, a világi hivatás felértékelése vagy a kálvini szabadság-elv, és a Max Weber által is taglalt józan, fegyelmezett élet, ami a protestáns országokat jellemezte/jellemzi. A felvilágosodás már egy nehéz ügy, hiszen az egy más, kevésbé tiszta forrásból eredezik, leginkább az epikureus fel-

fogásból, amely szerint az istenek nem avatkoznak bele a világ dolgaiba. Mi kalapot emelünk előttük, de tartjuk a távolságot. A felvilágosodás képviselői jobb esetben deisták, rosszabb esetben ateisták voltak, akik az emberi értelmet kezdték bálványozni. Történelmi tény azonban, hogy számos esetben a protestantizmus szövetségre lépett a felvilágosodással, aminek vegyes gyümölcsei teremtek. Pozitív példaként említhetjük a reformkori nemzeti literatúrát.

ból eredően – különösen igaz ez a református reformációra – a lényegre való koncentrálást jelenti, nem redukciót vagy csonkítást. Végképp nem jelenti az előző keresztyén századok könynyelmű figyelmen kívül hagyását. Elvben tehát a megtisztítás nem kell, hogy deszakralizálást is jelentsen. El kell azonban ismerni, hogy erre megvan a hajlam és a kísértés a protestantizmusban. Zwingli Ulrich például az úrvacsorát a szereztetési igék értelmezésére redukálta, emlékvacsorává silányította, ezzel

A téma érzékeny, mert ez a szenvedély olykor bántónak tűnhet, de nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a bálványok elleni harc elsősorban kinek-kinek a saját szívében zajlik, felekezettől függetlenül. Szentségek és bálványok • Egy katolikus tanárom egyszer azt mondta: azt tiszteli a reformációban, hogy „letisztította” a kereszténységet sok babonás, bálványtisztelő elemtől, ugyanakkor deszakralizálta, magas spiritualitásától meg is fosztotta azt. Egyetért ezzel a vélekedéssel? • Érzékeny témához érkeztünk. A reformáció indíttatásá-

A függőség szabadsága • Nekem úgy tűnik, a reformátusok nemcsak egykor és nemcsak vallási kérdésekben bizonyultak harcos megújítóknak, hanem a közélet számos területén, sőt, az ismert mondás, hogy a protestánsok „nyakasak”, sokszor még a személyes attitűdben is megmutatkozik. Mi lehet ennek a forrása? • Úgy vélem, hogy az Isten előtt személyes felelősséggel álló lelkiismeret az alapja ennek a magatartásnak. Fontos hangsúlyozni magát az Isten elé „állást”. A Krisztusért kegyelmet nyert, elfogadott ember odaállhat az Isten elé, nem kell bujdokolnia, sem futkosnia az önigazolást keresve, hiszen önmagunk igazsága úgysem elég. Érdemes ezen a helyen idézni Arany Jánost, aki Szondi György várkapitány szájába adja ezeket a sorokat: „Márton, im ezt felelem: Kegyelmet uradtól nem vár soha Szondi, Jézusa kezében kész a kegyelem: Egyenest oda fog folyamodni.” A református ember számára egyúttal ez a végső fórum is, ahol mindent lemér, és ahol mindennel el kell számolnia őszintén, egyenesen. Ebből egyfajta erkölcsi önrendelkezés származik, de nem abban az értelemben, hogy az ember lenne a mértéke mindennek, hiszen a lelkiismerete a kegyelmes Isten és igaz – nagybetűs – Bíró előtt áll. Ez az egyedül az Istentől való függés tudatát eredményezi, ami a református szabadságeszmény gyökere. Természetesen ez a magatartás is eltorzulhat, megnehezítheti a közösségben létet, de lehet lelki muníciója egyfajta bátor harcosságnak például a közéletben.

minden misztikumtól megfosztotta. A másik svájci, Kálvin viszont a Krisztussal való misztikus egyesülés alkalmát látja az úrvacsorában. Kálvin ugyanakkor határozottan elutasított mindent, ami teret engedhetne a bálványimádásnak, amire egyébként minden embernek hajlama van. Némi humorral A legfontosabb kérdés azt mondhatjuk, hogy a bálvá- • Mit gondol, mi a reformányok deszakralizálása a refor- ció küldetése ma? Ma akkomátus spiritualitás egyik meg- ra vallásos, ezoterikus, ba-


2013. november 6.

…de várhatjuk a tavaszt • Ma a korszellem része a keresztény ökumené, a krisztusi vallás ágainak újra a „törzshöz” illesztése. Hogyan érzékeli, mennyire őszinte ez a folyamat? Nyilván ma már csak derűs történelmi egzotikum, hogy a pápai egyház protestánsellenes középkori átkai még mindig érvényben vannak, de vajon a hétköznapok – imahetek, találkozók, táborok – szintjén mi jellemzi az ökumenizmust? • Az hallatszik mostanában, hogy ökumenikus tél van. Ez jót is jelenthet, hiszen várhatjuk a tavaszt. E tekintetben az új pá-

Megmenekült a fogyatékosok otthona Új helyre költözött, és biztosabb jövő vár a halasi gyermekházra. A fogyatékos fiatalokat gondozó intézmény működtetését a helyi református közösségtől a Református Zsinat vette át. A viharfelhők elmúltával most már teljes erőből a szakmai munkára tudnak koncentrálni az intézményben.

kus kapcsolatok. Átélhettem az egymás értékeit becsülő, szeretetteljes egységet, amely közös missziói tevékenységekben is testet öltött egyetemi lelkész koromban. Úgy tapasztalom, hogy Kiskunhalason a bejáratott ökumenikus alkalmakon túl van az egyházak között kimondatlanul is egy szolidaritás, hiszen nagyon sok munkájába kerül minden felekezetnek, hogy megszólítsa az embereket. Át tudjuk érezni egymás terheit, tudjuk becsülni egymás munkáját, és őszintén tudunk örülni egymás sikereinek. Önrendelkezés, felelősség, erő • Kiskunhalason kétségtelenül igen aktív a református közösség, s nemcsak a vallási életet vagy a kiterjedt és nemrég tovább gyarapodó oktatási intézményi körben, hanem a civilközös-

Isten szólt, és nekünk ezzel a kijelentéssel van dolgunk. Szerintem ma is arról kell meggyőzni az embereket, hogy az üdvösség kérdése a legfontosabb kérdésük, és minden egyéb ezután jön. pa személye is biztató jel. Tény, hogy személyes életemben is voltak a jelenleginél sokkal intenzívebben megélt ökumeni-

11

Hálaadás az Ékes Kapuért

FOTÓ: POZSGAI ÁKOS

bonás, mágikus és szektás túlkínálat van, hogy szinte alig látni a fáktól az erdőt – mi az az üzenet, amit a református egyház leginkább tud és akar képviselni? • Azt gondolom, hogy egyházunk ereje mindig a világosságban, a világos beszédben, az egyszerűségben, és az ebből fakadó derűben volt és van. Nem vagyunk avatott szakértői a félhomálynak. Isten szólt, és nekünk ezzel a kijelentéssel van dolgunk. Úgy gondoljuk, hogy igehirdetéseink meggyőző ereje a megváltás művének a láttatásában van: a Krisztusról való beszédben. Ma is érvényes az, ami ki van írva a reformáció genfi emlékművére: post tenebras lux (a sötétség után világosság)… Véleményem szerint ma is arról kell meggyőzni az embereket, hogy az üdvösség kérdése a legfontosabb kérdésük, és minden egyéb ezután jön. A lényegről kell beszélni ma is. Nyilván komoly teológiai reflexiót igényel, hogy mit is értsünk ez alatt, és hogy miként tegyük ezt.

háttér

ségi vagy akár a helytörténeti-tudományos élet területén is. Mi a kovásza ennek a jelenlétnek ön szerint?

• Egyértelműen a város református múltjában keresendők az okok. A lelkész elődök munkája, különösen is Szilády Áron öröksége mai napig inspiráló példát jelent számunkra. Fontos része az örökségnek a mezővárosi önkormányzó szellem is, ami erősen összekapcsolódik a presbiteri rendszerű egyházmodellel. A múlt század első felének polgárosodása pedig sok öntudatos parasztpolgárral, kiművelt fővel járult hozzá a város fejlődéséhez. Később az országosan is egyedülálló kisgazda szerveződésben öltött testet ez az önrendelkező, város sorsáért felelősséget érző szellemiség. Nagy csodája a gondviselésnek, hogy a „derékba tört fatönkből”, ami az egyház intézményrendszerét jelenti, az életnek ennyi jele hajthatott ki az elmúlt húsz évben. A múltból persze nem lehet megélni. A kovász úgy gondolom azért mindig ugyanaz: az evangélium. Mai napig ez a mi egyetlen kincsünk, ez a többlet is bennünk minden emberi kisszerűségen, gyöngeségen túl. A kovász képnél maradva szeretném idézni egy magyar származású, katolikus teológus, Gánóczy Sándor meghatározását a kálvini felfogásról: „olyan erjesztő erő a világban, amelyet az evangélium táplál”. Ezt hiszem én is. (kohoutz)

Ékes Kapu Református Otthon – ez lett az új neve az egykori Gyermekháznak, de a változások nem álltak meg a névadásnál. Az intézmény a református templom mellől, a Szilády Áron utcából átköltözött a Magyar utcába, a kórház gazdasági bejáratánál lévő épületbe, a legfelső szintre. Elvégezték a szükséges átalakításokat és 30 lakóval beköltözött az Ékes Kapu Otthon. Sőt, a fenntartó azt tervezi jövőre 40 fősre emelik a gondozottak számát – erről Czibere Károly, a református egyház szeretetszolgálati vezetője adott tájékoztatást.

só két szintjét évek óta a Református Pedagógiai Szakszolgálat, vagyis új nevén a Református Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény (EGYMI) használja. Még nem túl közismert, de a halasi székhelyű intézmény most már országos hatókörű tevékenységet végez. Korai fejlesztést, nevelési tanácsadást, utazótanári szolgálatot látnak el, fejlesztő óvodát és oktatást végeznek. Mindezek célja, hogy a halmozottan sérült gyerekeket megtanítsák mindarra, amit csak megenged az állapotuk – mondta Maruzsenszki Erna az intézmény vezetője. A halasi központnak két tagintézménye is van,

Az otthon hálaadó ünnepségét október 22-én tartották A rendezvényre ellátogatott Bölcskei Gusztáv református püspök is (képünkön a háttérben), aki a többi vendéggel egyetemben a szobákat, termeket megnézve ismerkedett az intézmény munkájával és gondozottjaival. A püspök úgy nyilatkozott: kötelességüknek érezték megmenteni a bizonytalanná vált intézményt, hiszen az egyház egyik fő feladata segíteni az elesetteket és a rászorulókat. Az Ékes Kapu épületének al-

az egyik Debrecenben, a másik a fővárosban a Bethesda gyermekkórház mellett. Ez utóbbi egység idén szeptemberben kezdte meg működését és azon négy évnél fiatalabb gyermekek kivizsgálását, képesség-felmérését végzi, akiknél felmerül a gyanú, hogy fejlődésükben elmaradnak korosztályuktól, például megkésett a mozgás- vagy beszédfejlődésük. Minél hamarabb kerül egy sérült gyermek a megfelelő szakemberek látókörébe annál nagyobb az esélye a fejlődésre. Kép, szöveg: Fehér Erika


12

városháza 2013. november 6.

A Város Háza

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalának idõszaki értesítõje (melléklet)

A képviselő-testület 2013. október 31-i ülésén hozott döntések: 279/2013. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 280/2013. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet módosítását nem támogatja. 281/2013. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata több önkormányzattal együtt, hulladékgazdálkodási feladatokat ellátó gazdálkodó szervezetet alapítson. 2. A Képviselő-testület kezdeményezi a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség ülésének mielőbbi összehívását, az új szolgáltató kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása és az egyéb szükséges intézkedések megtétele érdekében. 3. Az 1. és 2. pontokban foglaltak előkészítése érdekében a képviselőtestület felhatalmazza Gyovai István polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye, vizsgálja meg a Halasi Városgazda Zrt. bevonásának lehetőségét a feladatellátásba, tájékoztassa a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságot az előkészítés menetéről. 282/2013. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HALAS-T Kft. Felügyelő Bizottsági tagjává 2013. október 1. napjától 2018. május 31. napjáig az alábbi személyt választja meg: - Fülöp Róbert (6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 27.) 283/2013. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a tárgyalásokat folytasson a Vakáció Nonprofit Kft-ben lévő kiskunhalasi üzletrész megemelésére, 58,4 %-os tulajdoni arányig. 284/2013. Kth. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a Halas és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás által üzemeltetett Központi Orvosi Ügyelet továbbiakban is a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház területén kerüljön elhelyezésre. A bérleti szerződés, és rezsi tekintetében, valamint a további tárgyalások lefolytatásának idejére a 277/2013 Kth. határozatban foglalt felhatalmazását a Képviselő-testület meghosszabbítja. 285/2013. Kth. 1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az előterjesztésben szereplő melléklet szerint jóváhagyja a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének Munkamegosztási Megállapodását. 2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 201/2013. Kth.sz. határozatának 2. pontját (A mellékletet terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a www. kiskunhalas.hu honlapon.) 286/2013. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje Alapító Okiratának

módosítása (Az alapító okiratot terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a www.kiskunhalas.hu honlapon.) 287/2013. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje Alapító Okiratának elfogadása (Az alapító okiratot terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a www.kiskunhalas.hu honlapon.) 288/2013. Kth. 1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje módosított és egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát – annak mellékleteivel együtt – jóváhagyja. A Képviselő-testület egyúttal a 5/2012.Kth.sz. határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatot hatályon kívül helyezi 2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje módosított és egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját – annak mellékleteivel együtt – jóváhagyja. A Képviselő-testület egyúttal az 152/2012.Kth.sz. határozattal elfogadott Szakmai Programot hatályon kívül helyezi 289/2013. Kth. 1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények engedélyezett létszámkereteit az alábbiak szerint határozza meg 2013. november 1jei hatállyal. INTÉZMÉNY 2013. 11.01 Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 42,5 Pedagógus státusz 24,5 Nevelő-oktató munkát segítők 16 Technikai dolgozók 2 Százszorszép Óvodák 31,5 Pedagógus státusz 18 Nevelő-oktató munkát segítők 12 Technikai dolgozók 1,5 Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 66,5 Pedagógus státusz 38 Nevelő-oktató munkát segítők 24 Technikai dolgozók 4,5 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 121 Védőnői hálózat 19,25 Gazdaság iroda 13 Konyha 24 Mosoda 2 Sportiroda 1 Technikai dolgozók 61,75 Bernáth Lajos Kollégium 7,5 Bibó István Gimnázium 16 Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola 6,5 Felsővárosi Általános Iskola 13 Kertvárosi Általános Iskola 9,75 Kiskunhalasi Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és nevelési Tanácsadó 6 Kiskunhalasi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3 Martonosi Pál Városi Könyvtár 13 Szakalkalmazott 13 Thorma János Múzeum 7,75 Szakalkalmazott 5,75

Technikai 2 Városi Bölcsőde 17 Szakalkalmazott 13 Technikai 4 MINDÖSSZESEN 299,25 2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 264/2013. Kth.sz. határozatát 2013. október 31-ei nappal hatályon kívül helyezi. 290/2013. Kth. Kiskunhalas Város Képviselőtestülete hivatkozva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 68.§.(1) bekezdésére a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői beosztásának ellátására Farkasné Polgár Katalin magasabb vezetői megbízásához az alábbi véleményt adja: A pályázat alapján a pályázó rendelkezik a jogszabályokban előírt az intézmény vezetéséhez szükséges szakmai végzettségekkel, és gyakorlattal. Nagy tapasztalattal rendelkező gyógypedagógus – 27 éve dolgozik a pályán. Vezetői tapasztalatokkal rendelkezik, hiszen 8 évig a Kecskeméti Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Szociális Intézmény, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Logopédiai Szakszolgálatát vezette. Pályázatából kitűnik, hogy a területet jól ismeri, tisztában van a problémákkal, azok megoldására rendelkezik tervekkel, elképzelésekkel. 291/2013. Kth. Kiskunhalas város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi Ellenőrzési Munkatervének II. módosítását az előterjesztés mellékletei szerint jóváhagyja. (A mellékletet terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a www.kiskunhalas.hu honlapon.) 292/2013. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Önkormányzata 2014. évi Ellenőrzési Tervét jóváhagyja. (A mellékletet terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a www.kiskunhalas.hu honlapon.) 293/2013. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátására pályázati eljárás lefolytatására Kiskunhalas Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata alapján azzal, hogy a közszolgáltatási szerződést, megkötése előtt a Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. 294/2013. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi módosított közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy a módosított közbeszerzési tervet Kiskunhalas város honlapján tegye közzé. (A mellékletet terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a www.kiskunhalas.hu honlapon.) 295/2013. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormány-

zatának Képviselő-testülete a 2010 év 01 hó 29 napjával létrehozott „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. (A mellékletet terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a www.kiskunhalas.hu honlapon.) 296/2013. Kth. 1. A Képviselő-testület a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítását szükségesnek tartja a Budapest-Kelebia vasútvonaltól K-re lévő iparterületek intenzívebb felhasználhatóságának biztosítása érdekében. 2. A Képviselő-testület a módosítás kapcsán az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat-módosításáról a tervező Új-Lépték Bt.-vel szerződést kössön. 4. A Képviselő-testület a tervezési díjat a 2014. évi költségvetésében biztosítja. 297/2013. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul a Kiskunhalasi Ipari Parkban a 6023/18 hrsz alatti 4.284 m2 nagyságú területnek a Kraftwerk Gázmotor Kft. (1088 Budapest, Baross u. 10. I. em. 6.) részére történő kedvezményes tulajdonba adásához, a Kiskunhalasi Ipari Park hasznosítási koncepció IV. 5. pontjában foglaltak szerint, 3.460.680.Ft vételárért. A tulajdonba adáshoz fűződő kedvezmény tekintetében e határozat akkor hajtható végre, ha az megfelel a 37/2011. (III.22.) Korm. rendeletben foglalt feltételeknek. A terület tulajdonba-, és birtokba adásával kapcsolatos költségek kérelmezőt terhelik. Vevő köteles megfizetni a terület közművesítésének Városgazda Zrt. által előfinanszírozott 2.240.340.- Ft költségét A Képviselő-testület megbízza a Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával, egyben felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 298/2013. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul a Kiskunhalasi Ipari Parkban a 6023/19 hrsz alatti 22.600 m2 nagyságú területnek a Vankó Épületgépészeti Szolgáltató Kft. (6422 Tompa, Dózsa György u. 19.) részére 11.300.000.-Ft +ÁFA vételáron történő tulajdonba adásához. A vételár első, 5.000.000.-Ft+ÁFA kezdő részletét a vevő a szerződés aláírásával egyidejűleg megfizeti. Vevő a vételár további részletét a 6028 hrsz alatti ingatlan közművesítési munkálataival teljesíti a Városgazda Zrt.-vel egyeztetett mértékben és értéken. Ezen munkálatokat a munkaterület átadást követő 3 hó-

napon belül elvégzi. Amennyiben a megvalósítandó közműépítési munkálatok költsége nem éri el a vételárhátralék összegét, úgy a fennmaradó összeget vevő 2014. december 31.-ig megfizeti. A közműépítési munkák értéke az Önkormányzat jóváhagyása és teljesítésigazolása alapján számolható el. A terület tulajdonba-, és birtokba adásával és művelés alóli kivonásával kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. A Képviselő-testület megbízza a Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával, egyben felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. A szerződésben rögzíteni kell, hogy az Önkormányzatot három éves időtartamra megilleti a terület befizetett vételáron történő visszavásárlásának joga, amennyiben vevő a vállalt kötelezettségeit – a foglalkoztatásra vonatkozóan 7 új munkahely létrehozása- nem teljesíti. Visszavásárlás esetén vevő jogosult az Önkormányzattal egyeztetett értéknövelő beruházások értékének meg térítésére. 299/2013. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul a Kiskunhalasi Ipari Parkban a 6028 hrsz alatti 34.114 m2 nagyságú területből megosztást követően kialakuló 12.000 m2 nagyságú részének a Hungarian Stage Rental Kft. (6400 Kiskunhalas, Vadkerti u. 1.) részére 6.000.000.Ft+ÁFA vételáron történő eladásához. A vételár első, 1.000.000.Ft+ÁFA kezdő részlet vevő a szerződés aláírásával egyidejűleg megfizeti. Vevő a vételár további részletét a 6028 hrsz alatti ingatlan területrendezési munkálataival teljesíti a Városgazda Zrt.-vel egyeztetett mértékben és értéken. Ezen munkálatokat a munkaterület átadást követő 3 hónapon belül elvégzi. A megvalósítandó tereprendezési munkálatok értékén felül fennmaradó összeget vevő 2016. december 31-ig három részletben, minden év november 30-i esedékességgel megfizeti. A tereprendezési munkák értéke az Önkormányzat jóváhagyása és teljesítésigazolása alapján számolható el. A terület birtokba adásával és művelés alóli kivonásával kapcsolatos költségek a vevőt, a terület megosztásával kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik. A Képviselő-testület megbízza a Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával, egyben felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. A szerződésben rögzíteni kell, hogy az Önkormányzatot három éves időtartamra megilleti a terület befizetett vételáron történő visszavásárlásának joga, amennyiben vevő a vállalt kötelezettségeit – a foglalkoztatásra vonatkozóan 8 új munkahely létrehozása- nem teljesíti. Visszavásárlás esetén vevő jogosult az Önkormányzattal egyeztetett értéknövelő beruházások értékének megtérítésére. 300/2013. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló október havi beszámolót.


2013. november 6.

MagyarBrands a halasi csipke

kultúra

13

Újabb oklevél iparművészeti remekünknek A halasi csipke márka 2013-ban is elnyerte a MagyarBrands címet. Az elismerésben részesült márkák hivatalos rangsorát a Figyelő című lap közölte. A program keretében olyan magyar vonatkozású márkákat díjaznak immár negyedik éve, amelyek a magyar vállalkozások méltó kép-

viselői határon innen és túl. A MagyarBrands díjazottakhoz kapcsolt értékek kézzelfogható előnyöket jelentenek. A vásárlók, az üzle-

F A csipkevarró bemutatókat határon innen és túl érdeklõdéssel fogadják ti partnerek számára az ismertség, elismertség, kedveltség, megbízhatóság az eredményes munka folytatásának fontos biztosítékai. A programot bemutató tájékoztató szerint a MagyarBrands-díj odaítélése alapvetően számszerűsíthető kritériumok – tradíció, menedzsment, foglalkoztatás, tulajdon – öszF Mádl Dalma asszony is nagy kedvelõje a halasi csipkének. szegzése alapján történik. Mindezt Képünkön Kiliti Zsuzsannával, a Csipkeház igazgazójával ismertség fókuszú fogyasztói kuta-

tás és szakmai elbírálás egészíti ki. A díj elnyerése kiemelkedő érdem. Odaítéléséből újabb üzleti lehetőségek adódnak a tapasztalatok alapján. A MagyarBrands-elismerésben részesült márkák hivatalos rangsorát az október 17-én megjelent Figyelőben tették nyilvánossá. – Számunkra megtisztelő, hogy a halasi csipke már több év óta Magyar Brandként is kiemelkedő he-

A Martonosi Pál Városi Könyvtárban régi hagyomány, hogy ünnepkörökhöz kapcsolódóan kézműves foglalkozásokat tartanak. Legutóbb, múlt szerdán Halloween játszóház várta a gyerekeket és szüleiket a helyi bibliotékában. A városi könyvtár játszóházi rendezvényén körülbelül 100 érdeklődő vett részt. Ez a létszám többszöröse a korábbiaknak. Az intézmény munkatársai szerint előző programjaik fogadtatásának is érdeme ez. – Nagy sikert aratott a nyári táborunk. Jóval többen jöttek volna, mint amennyi jelentkezőt fogadni tudtunk. Ennek folyamodványa is lehet a mostani fokozott érdeklődés – mondta Pertics Orsolya, a könyvtár munkatársa. – A gyerekek a Halloween szokásos motívumait – tök, denevér, macska, bagoly, koponya, cukorkás doboz – készítették el papírból szüleik segítségével. A színek közül ezúttal a fekete és a narancs került elő leggyakrabban – tette hozzá.

lyen szerepel a top minőségű hazai termékek között. Nagyon fontosnak tarjuk, hogy a Dékáni Árpád és Markovits Mária által megfogalmazott magas színvonalú minőségi követelményeknek megfelelve a csipkénk minden tekintetben a legrangosabbak között szerepeljen – mutatott rá Kiliti Zsuzsanna, a Csipkeház igazgatója a díj odaítélése kapcsán. Kép, szöveg: Pál László

Tudomány napja

Halloween játszóház A diákok nagyon lelkesen fogadták a városi könyvtár múlt szerdai, háromórás programját és szívesen fotózkodtak az olvasóterem szomszédságában felállított pa-

raván előtt alkotásaikkal. A Halloween-délutánt kísérőprogramként meseolvasás is színesítette. Az intézmény legközelebb az adventi időszakban, a karácsonyi ké-

szülődés jegyében tart játszóházat. Az év végi ünnepi kézműves foglalkozásra is szeretettel várnak minden érdeklődőt. Kép, szöveg: Pál László

A Martonosi Pál Városi Könyvtár a Magyar Tudomány Ünnepe Tudományos Fórum kiskunhalasi tudományos ülését november 7-én 18 órakor tartja. Köszöntőt mond Erhardt Györgyi könyvtárigazgató. A rendezvényt Gyovai István, Kiskunhalas polgármestere nyitja meg. Mit kutat egy halasi öregdiák Kiskunhalason? – Lovasszobrok, napfogyatkozás, temetői szitakötők és poláros bögölycsapdák – erről tart előadást dr. Horváth Gábor biofizikus, az MTA doktora, az ELTE egyetemi docense, a Szilády Áron Gimnázium volt diákja. A sztereó technika alkalmazása a földmegfigyelésben Horváth Ákos Ph.D. meteorológus, a lipcsei Institute for Tropospheric Research munkatársa, a Szilády Áron Gimnázium volt diákja témája lesz a fórumon. Erdélyi fejedelmek – a fejedelemség Erdélyben címmel Shütz Martin és Farkas Edit, a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola tanulói tartanak előadást. (pl)


14

Kultúra 2013. november 6.

Minden kép kihívás

Babósné Albert Mónika gobelinvarrásról, lehetõségekrõl

Kódolt képek címmel nyílt tárlat a Csipkeházban. A november 17-ig látogatható kiállítás alkotója Babósné Albert Mónika, aki gobelinek varrásával foglalkozik immár másfél évtizede. Babósné Albert Mónika nagymamáitól tanult gobelineket varrni. Először előfestett képek alapján készítette munkáit. – Tizenöt-tizenhat éve kezdődött

fotó: pál lászló

ez a szerelem. Számomra a gobelin egyfajta kifejezésmód. Minden kép az aktuális hangulatomat tükrözi. Vagy téma vagy színvilág alapján választok általában. Előző képeim előfestett alapra készültek, így azok az aktuális üzleti kínálatból kerültek ki. Később megtaláltam a nyomtatási technikát, ezzel bővült a lehetőségek száma – tudtuk meg az alkotótól. Babósné Albert Mónikának három évvel ezelőtti kiállítása fordulópontot jelentett. Bővítette kapcsolatait, mely által új utak nyíltak meg előtte. – Csatlakoztam egy gobelinvarró csoporthoz. Itt az ország minden tájáról lettek barátaim, személyes ismerőseim. Ők biztattak a leszámolós technika kipróbálására. Annyira megtetszett, hogy azóta is csak olyan képeket készítek. Sok mintát kaptam tőlük, de már saját magam is tudok szerkeszteni. Innentől a minták száma végtelen. Számomra minden kép egy kihívás – fogalmazott Babósné Albert Mónika. Kép, szöveg: Pál László

fotó: pozsgai ákos

A gobelin egyfajta kifejezésmód. Minden kép az aktuális hangulatomat tükrözi.

Festő- és színésznõ Oszter Alexandra, a Mona Marie mosolya női főszereplője

Az ördög nem alszik című előadásban játszott legutóbb Kiskunhalason Oszter Alexandra. A képzőművészettel is eredményesen foglalkozó színésznő most ismét eljött hozzánk. Szíve csücske a Mona Marie mosolya című zenés vígjáték, melyben a szobalányt alakította a Halasi Média és Kultúra Kft. által szervezett őszi színházi évad helyi nyitó produkciója alkalmával. • Festesz, színházban játszol. Melyik van mostanában előtérben? • Mind a kettő előtérben van nagyon. Nincs is olyan, hogy első vagy második, színház vagy képzőművészet. Bár azt meg kell hagyni, hogy több képzőművészeti munkám van, mint valaha, hála Istennek, lekopogom. A Sün Peti nevű mesekönyvem tavaszszal jelenik meg a könyvfesztivál keretében. Szintén tavaszra időzítjük a másik kötet, az Alföldi legendárium kiadását, mely alföldi mondákat és legendákat dolgoz fel. Nagyon sokat rajzolok, festek. Közben vannak kiállítások, lesz mesetárlatom is, úgyhogy nagy szervezésben vagyunk. • A mesekönyvedet „zsűrizi” a kisfiad? • Ő már hároméves, de nem miatta kezdtem el ezzel foglalkozni. Korábban is rajzoltam. Jártam a Képzőművészeti Egyetemre, csak a színház miatt otthagytam. Viszont mindig voltak kiállításaim, mindig csináltam. Ahogy a kisfiam megszületett, inkább az motivált, hogy többet legyek vele otthon. Egy színész élete olyan, hogy reggel elmegy

próbálni, délután megint próbál, este pedig előadása van. Pont nincs otthon soha. • Főleg, ha vidékre utazik, mint most is. • Igen. Akkor én azt mondtam, inkább legyen pár darab, amiben játszom és szeretem őket,

végzek. Mint minden normális ember reggeltől estig dolgozom a műtermemben, egy picike kis lakásban. Ez teszi ki a napjaim kilencven százalékát. Persze reggel és este a fiamé vagyok. Amikor előadás van, akkor vagy a nagyszülők segítenek vagy a

Az ember bevonzza, amire igazán vágyik és én tényleg vágytam arra, hogy legyen egy állandó munkám, amit napközben végzek. Mint minden normális ember reggeltől estig dolgozom a műtermemben, egy picike kis lakásban. Ez teszi ki a napjaim kilencven százalékát. maradok szabadúszó, de emellett van egy állandó és fix munkám, ami a rajzolás és festés. A véletlen Isten fedőneve, én ezt mondom mindig. Úgy hozta az élet, hogy összetalálkozzak azzal, aki pont mesekönyv-illusztrátort keresett hónapok óta és pont olyanokat keresett volna, amilyeneket én csinálok. Elkezdődött és egyik hozta a másikat. Az ember bevonzza, amire igazán vágyik és én tényleg vágytam arra, hogy legyen egy állandó munkám, amit napközben

jobb kezem, Ági, aki ilyenkor vigyáz a kicsire. • Milyen színházi szerepeid vannak? • Több darabban játszom. A Fogi Színházzal még mindig műsoron van Az ördög nem alszik; az Elvámolt nászéjszaka; az Egy csók és más semmi. A repertoáron új darab a Hippolyt nagyon jó szereposztással. Talán majd ide is jövünk Egyházi Gézával és nagyon sok kedves kollégával. Az egyik, szívem csücske a Mona Marie mosolya, a Gergely Theá-


2013. november 6.

15

• A Nagy vagy műsorvezetőjeként többször találkoztál a kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola diákjaival és tanáraival Katus Attilával az élen. Milyen viszony alakult ki a helyi csapattal? • Szerencsére mondhatom, hogy végül is mindenkivel jó viszonyt ápolunk a Nagy vagyból. Kevés alkalommal fordul elő, hogy esetleg összezörrenés miatt beárnyékolja az örömünket valami. A halasiak ráadásul – ha lehet ezt mondani – a kedvenc csapatom voltak, mert borzasztó kitartásról tettek tanúbizonyságot. Tényleg nem hagyták leesni a labdát ás egyetlen lehetőséget sem elúszni. Ez nagyon szimpatikus volt. Meg én is vidéki és Bács megyei vagyok (kecskeméti – P. L.), viszonylag közeli rokonlelkűséget találhatunk egymásban. Nekem tetszik a vidéki emberek hozzáállása az élethez és a halasiakon is ez látszódott. Nekem ezért is a kedvenceimmé váltak. • Ezúttal viszont egy színházi darab kiskunhalasi előadása kapcsán találkozunk. Kit alakítasz a Mona Marie mosolya című zenés vígjátékban? • Én vagyok Blaise, tulajdonképpen egy lecsúszott festőművész. Nem nagyon jött még be neki a karrier, viszont van neki egy bájos, tündéri, szerethető kis ba-

rátnéja, aki kitalálja, hogy behálóz egy gazdag úriembert, én meg vegyem el a lányát. Nem baj, hogy csúnya, végül is én fogok vele járni, nem ő – nevet. – Mindezt persze csak papíron, aztán szépen meggazdagszunk és élünk, mint hal a vízben. Ez kitalálva nagyon szép, viszont jönnek a bonyodalmak, egyik a másik után. Az egyik bonyodalom forrása a házvezetőnő megjelenése, akit egy lakáj helyett küldenek. A szobalány nagyon esetlen és minden kis apróságra nekem kell megtanítani, viszont ő képviseli a szerelmi szálat is a darabon belül. Természetesen az előadás végére egymásba szeretünk. A szobalány talán már hamarabb szimpatizál velem, mint én vele, de én el vagyok foglalva a családnak való megfelelési kényszerrel. Azután kinyílik a szemem és észreveszem, hogy van itt egy tündéri, bájos, szerethető cselédlány. Végül is lecserélem rá a kedvesemet. • Legutóbb a Francia négyessel voltál a Városi Filmszínházban. Játsszátok még? • Igen, szerencsére. Most újabb évadot élünk meg vele, a Mona Marie is harmadik éves már. Nagyon örülök, hogy ezekben az előadásokban részt vehetek és ilyen érdeklődés van irántuk. Ma azért nagyon sokszor halljuk, hogy nincs igény a

Kedvencei a halasiak

F Jelenet Némedi Varga Tímeával

fotó: pál lászló

A Gergely Theáter október 28-án mutatta be Kiskunhalason Magnier-Nádas-Szenes: Mona Marie mosolya című zenés vígjátékát Gergely Róbert rendezésében. A színházi darab férfi főszerepét Szabó Máté alakította, akit már jól ismerhet a helyi közönség. Találkozhattak vele a Francia négyesben, a Nagy vagy című televíziós vetélkedőben pedig nagyon szurkolt a halasi versenyzőknek.

Szabó Máté vidéki és Bács megyei, rokon lélek kultúrára, nem vesznek jegyet az emberek. Én szerencsére csak jó tapasztalatokról tudok beszámolni. Amerre járunk, csilláros telt házak vannak és érdekli az embereket. Lehet, hogy azért jönnek ennyien, mert vígjáték és szeretnének egy kicsit nevetni. Nekünk meg az a dolgunk, hogy szórakoztassunk. • Három hónap után, a felújítási munkálatok befejeztével a közelmúltban nyitotta meg kapuit a halasi mozi. Hogy tetszik a végeredmény?

fotó: pozsgai ákos

ter produkciója. Én vagyok Marie, a házvezetőnő. A darab során kiderül, hogy egy profi lakájt keresnek. Helyette megérkezem én, aki semmihez nem ért. Annak rendje és módja szerint mindent elrontok, amit csak lehet. Egy parasztlány vagyok, akinek fogalma sincs arról, hogyan kell Párizsban viselkedni, mit kell csinálni. Partnerem Szabó Máté, aki egy szegény festőt alakít. Azért is vicces a darab, mert a festészet körül forog a téma és akörül, hogyan tudna meggazdagodni. Bekerülök a bérelt lakásába, ahol ő azt akarja mutatni a leendő menyasszonyának, hogy gazdag, bejárónője van. Ehhez képest semmi nem stimmel, ezért vígjáték. Nagyon sok dallal, tánccal és általában nagyon sokat szoktak nevetni. Ez olyan darab, ami garantált két és fél órás szórakozást kínál. • Hallottam egy filmről is, az Á.V.H.-ról. • Az eredeti helyszínek, tárgyak felkutatásával nagyon-nagyon pontos lesz a háttér, amit a néző majd lát ebben a mozifilmben. Az is különlegessége, hogy édesapám is szerepel benne. Mondjuk, minket szeretnek egy produkcióba rakni. Már többször volt ilyen. • Csak színházban, ugye? • Színházban, filmben nem. Amikor a film játszódik, az nagyon siralmas időszaka volt a magyarnak. Pont azt a korszakot mutatja be, amikor elvileg az Á.V.H. megszűnt, gyakorlatilag viszont nem. Akkor durvult be igazán a szervezet, amikor hivatalosan kimondták, hogy vége. Akkor még mindig jöttek a fekete autók és vitték el az embereket. Én egy aktivista festőnő leszek a filmben, aki a kommunizmus eszméit hirdeti, majd az a rendszer öli meg, amiért az életét odaadta volna. Ez a saját tragédiája. Mindent elvesztek, börtönbe zárnak, a végén pedig kivégeznek. • Mikor lesz a film bemutatója? • Talán jövőre. Az Á.V.H. folyamatosan készül. Ez egy függőben levő, de egyre jobban kikristályosodó terv. Egy film nem olyan könnyen valósul meg, főleg a mai világban. Mindenféle engedély és pénz kell hozzá. Pál László

Kultúra

• Nagyon, nagyon, nagyon jó. Öröm látni, hogy évről évre olyan fejlesztések és fejlődések vannak művelődési házakon belül, amiket már mi is követhetünk. Új illat, új nézőtér, új színpad. Erre szükség van és egy színésznek mindig jó, ha szebb és szebb helyeken játszhat. • Új bemutatóra készültök? • Ha minden igaz, új bemutató is lesz. Nagyon óvatosan merek fogalmazni, mert még semmi sem dőlt el. Azt tervezzük, hogy Robiékkal munkálkodunk még a közeljövőben. Remélem, azzal is meghívást kapunk hozzátok és hozhatjuk az előadást. • A zenélés is életed része. A Time és a Tornado együttesben Janky Balázzsal léptél közönség elé. Mi újság veletek? • Janky Bazsi jól van, köszönjük szépen és a többiek is. Sajnos, a zenélés most háttérbe szorul ebben a felgyorsult, rohanó világban. Ugye, szőlőfürtökön teremnek a sztárocskák nálunk, nagyon nehéz így gyökeret verni. A barátság megvan, ápoljuk, találkozunk, beszélgetünk. Ezzel így nincs gond. A zenéből való megélhetés sosem jellemzett minket. Inkább kedvtelés, hobbi volt ez, de jó lenne, ha egyszer felragyogna a csillag. Anno dobosként zenélgettem. Nekem még álmom, vágyam, hogy egyszer majd egy zenekarban dobosként szerepelhessek. Pál László


16

hirdetés 2013. november 6. Az ExtractumPharma Zrt. kunfehértói gyógyszergyára vegyész, vegyészmérnök, vegyésztechnikus végzettséggel rendelFelsőfokú agrár végzettséggel rendelkező kező munkatársat keres. Önéletrajzokat a szakembert keresünk. Önéletrajzát várjuk: boroczia@expharma.hu email címre kérjük halasagrar@gmail.com. A-1017 elküldeni. A-1023

Faiskolai lerakat. Kiskunhalas, Szilády Áron u. 69. Gyümölcsfák, csemegeszőlők nagy választékban kaphatók! Kiváló minőség, ingyenes szaktanácsadás! Nyitva tartás: H-P 8-12, 13-16, Sz 8-12. Tel.: 06 70/451-48-21 A-1029

Sörözőbe pultost keresek! Jelentkezni fény- Banki és biztosítási termékek értékesítéséképes önéletrajzzal, telefonszámmal a kocs- hez kollégát keresünk alkalmazotti munka- Márton-napi libahús vásár! Ga-Liba Hús- és A-1034 ma37@freemail.hu email címen lehet. A-993 viszonyba. Tel.: 06 70/321-05-09 A-1024 Baromfibolt, Vasút u. 21. tűzifa kapható. Márkaszerviz keres gépjármű villamossági Munkatársat keresünk dekorációs munkák Lóti-futi A-1034 műszerészt, vagy autóvilamosságban jártas végzésére és reklámeszközök szerelésére. Tel.: 06 20/498-48-13 autószerelőt. Jelentkezni fényképes önélet- Gyakran vidéken dolgozunk. Bemutatko- Kétüléses bőrkanapé igényesnek eladó. rajzzal a feherszilvia@kbautoteam.hu email zó leveleket a dekartbt@gmail.com címre Vajszínű, minimál dizájn. Új ára 150.000 címen lehet. A-479 várjuk. A-1025 Ft. Tel.: 06 30/96-87-036 A-1039 Vezető beosztásba munkatársat keresünk az Irodai asszisztensi munkakörbe munkatáralábbi feltételekkel: mérlegképes könyvelői sat keresünk. Feltételek: közép/főiskolai vagy közgazdász végzettség, legalább 3 év végzettség, megbízható, önálló munkavég- Szántót vennék, bérelnék. szakmai tapasztalat pénzügy-könyvelés te- zés, adminisztrációs tapasztalat, B kategó- Tel.: 06 20/483-09-96 A-962 rületén, számítógép, office kezelése haladó riás jogosítvány. Fényképes önéletrajzokat Ház eladó Ág u. 9. szinten, B kategóriás jogosítvány. Angol- várjuk az innovacio13@gmail.com címre. nyelv-ismeret előnyt jelent. Fényképes ön- Tel.: 06 20/55-86-763 A-875 A-1026 Tel.: 06 20/97-65-168 életrajzokat a juhasztibor@kbautoteam.hu Társasház eladó Pozsony utcában. email címre kérjük! A-689 Nemzetközi kamionsofőrt keresünk. ÉrdekA-984 lődni személyesen 6400 Kiskunhalas, Átlós Tel.: 06 20/46-27-994 Gyakorlattal rendelkező szitanyomót felve- út 31-33. Tel.. 06 30/95-50-742 A-857 Felújított társasházi lakás eladó Jánoshalmán. szünk kiskunhalasi telephelyre. Jelentkezés: info@flextec.hu A-944 Savanya Vízgépészeti Kft. állást hirdet AWI Tel.: 06 20/52-88-334 (17 óra után) A-956 és fogyóelektródás hegesztői munkakör beMax. 1 év hiányzik a 40 év szolgála- töltésére. Tel.: 06 20/92-70-741 A-1027 Társasházban lakás eladó. Arany János u. 12. Tel.: 06 30/834-27-75 A-955 ti viszonyból? Várjuk önéletrajzát irodai és/vagy könnyű fizikai munkára! Telekommunikációs cég autóval rendelkező maxegyev@gmail.com A-975 értékesítő munkatársat keres, mozgó üzlet- Tompa, Kisszállás és 10 km-es körzetében kötői munkakörre. Önéletrajzokat a fomex@ szántóföldet vásárolnék, bérelnék. Osztatlan Kamionalkatrész-üzlet gyakorlat- t-online.hu email címre várjuk. A-1036 közös is érdekel. Tel.: 06 20/317-85-88, tal rendelkező ÜZLETKÖTŐT keres. 06 20/400-63-87 A-1030 körüli és tehéngondozáhalastruck@freemail.hu A-996 Ház Belvároshoz közeli, III. emeleti, 2 szobás lasi munkára munkatársat keresek. Támogatták már Önt azért, mert tanul? Élet- Tel.: 06 30/501-88-57 A-1037 kás eladó. Tel.: 06 30/562-38-50 A-1031 pálya és szakmai fejlődési lehetőséget bizIgényes családi ház eladó a Radnóti utcátosítunk 7 hónapos kiemelt támogatásban. Tel.: 06 20/276-76-70 A-1032 sal és képzési rendszerünkkel. Fényképes mangalica és feönéletrajzát az alábbi email címre kérjük: Választási Széchenyi utcában földszinnyolcas.tamas@ing.hu A-999 hér malacok valamint süldők eladók. A Tel.: 06 30/96-51-301 A-1018 ti felújított lakás áron alul eladó. Marhatelepre szarvasmarhához értő gulyást Tel.: 06 20/988-53-37 A-1033 keresünk. Tel.: 06 77/521-820 A-1000 Bejárónőt keresek azonnali kezdéssel. 600 Üzlethelyiség lakással, garázzsal kiadó, Ft/óra. Tel.: 06 30/23-80-730 A-1019 eladó (X-Treme Söröző) Kiskunhalas, Kun tér 1. Tel.: 06 70/455-11-00 A-991 HTKT SzSzK (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 7.) állást hirdet határozott idő- Raktárak, irodák bérelhetők a volt Levi’s re, házigondozó munkakörben, szociá- területén. Már 300 Ft+áfa/m2/hó ártól. A-654 lis végzettséggel. Jelentkezni szakmai Tel.: 06 20/92-70-946 önéletrajz leadásával november 7-ig. Sétáló utcán albérlet kiadó. Tel.: 06 77/407-506 (Madácsi Erzsébet) A-1020 Tel.: 06 30/539-15-38 A-1028 Juhászatba alkalmazottat Tel.: 06 30/36-05-738

keresek. Albérlet kiadó. A-1021 Tel.: 06 30/410-49-56

Németországba keresek spárgaszedőket (teljesítménybérezéstermelőnél sel) jövő tavaszi munkakezdésre. Tujafavásár Tel.: 06 70/25-666-52 A-1022 Tel.: 06 20/993-80-00

Anyakönyvi hírek Születtek: Vlasics Hunor (Róka Renáta) Kiskunhalas, Hatvani Barbara Melinda (Gattyán Melinda Regina) Kiskunhalas Meghaltak: Mozsgay István (Kiskunhalas), Talabér Istvánné Kerékgyártó Erzsébet (Kiskunhalas), Vincze Imre (Kiskunhalas), Dr. Katona József Ferenc (Kiskunhalas), Szalai-Pintér Lászlóné Dóczi Mária Margit (Kiskunhalas), Virág István (Kiskunhalas), Farkas Imre (Kunfehértó)

2008-as Opel Astra 1.4 eladó. Iá.: 1,3 M Ft. Tel.: 06 70/45-02-079 A-986

Elektromoskerékpár-javítás. Kötönyi út 15. Tel.: 06 20/483-09-96 A-963 Dugulás-elhárítás, Tel.: 06 20/917-14-03

vízszerelés. A-580

A-1038 Épületenergetikai tanúsítás. Ocskó László Tel.: 06 20/91-35-535 A-603

Megnyitottam ügyvédi irodámat. DR. BENKelebián. A-896 KE BARNABÁS Polgári peres- és nem peres ügyek. Követeléskezelés. 1075 Budapest, Bontásra autót veszek. www.autobontokalo- Madách Imre út 13-14. barnabas.benke@ csa.hu Tel.: 06 30/432-62-26 A-1003 avocat.hu Tel.: 06 20/491-88-99 A-988 Mosógép eladó! Használt, kb. 7 éves Inde- Könyvelés, bérszámfejtés. Új ügyfeleknek elsit WI 101 elöltöltős mosógép 15.000 Ft- ső két hónap ingyen. Lázár Viktor okleveles ért eladó! Tel.: 06 30/96-87-036 A-1007 közgazdász Tel.: 06 70/311-26-32 A-991

HALAS TV Kábelen és sugározva UHF 31-es csatornán

MÛSORAJÁNLATUNK: November 6. szerda 00:00 Képújság 07:00 Híradó/kedd (ism.) 07:30 Sport Magazin (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Sport Magazin (ism.) 12:30 Híradó/kedd (ism.) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/szerda 19:20 Napi Mozaik 19:30 Beszéljünk róla 20:00 Híradó/szerda (ism.) 20:20 Napi Mozaik (ism.) 20:30 Beszéljünk róla (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/szerda (ism.) 22:20 Napi Mozaik (ism.) 22:30 Beszéljünk róla (ism.) 23:00 Képújság November 7. csütörtök 00:00 Képújság 07:00 Híradó/szerda (ism.) 07:20 Napi Mozaik (ism.) 07:30 Beszéljünk róla (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Beszéljünk róla (ism.) 12:30 Híradó/szerda (ism.) 12:50 Napi Mozaik (ism.) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/csütörtök 19:20 Zöld Percek 19:30 Kultúrkép – kulturális magazin 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:20 Zöld Percek (ism.) 20:30 Kultúrkép – kult. magazin (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/csütörtök (ism.) 22:20 Zöld Percek (ism.) 22:30 Kultúrkép – kult. magazin (ism.) 23:00 Képújság November 8. péntek 00:00 Képújság 07:00 Híradó/csütörtök (ism.) 07:30 Kultúrkép – kulturális magazin 08:00 Képújság 12:00 Kultúrkép – kulturális magazin 12:30 Híradó/csütörtök (ism.) 13:00 Képújság 18:00 PONT – ifjúsági magazin 12 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/péntek 19:20 Gyermeksarok 19:30 10 éve történt 20:00 Híradó/péntek (ism.) 20:20 Gyermeksarok (ism.) 20:30 10 éve történt (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/péntek (ism.) 22:30 10 éve történt (ism.) 23:00 PONT – ifj. magazin (ism.) 12 00:00 Képújság November 9. szombat 00:00 Képújság 08:00 Híradó/péntek (ism.) 08:30 Kultúrkép (ism.) 09:00 Képújság 12:00 10 éve történt (ism.) 12:30 Híradó/péntek (ism.) 13:00 Képújság 17:20 Napi Mozaikok, Gyermeksarok (ism.) 18:00 PONT – ifjúsági magazin (ism.)

19:00 Sport Magazin (ism.) 19:30 Kultúrkép - magazin (ism.) 20:00 10 éve történt (ism.) 20:30 Beszéljünk róla (ism.) 21:00 Képújság November 10. vasárnap 00:00 Képújság 14:30 KNKSE – Orosházi NKC (női kézilabda mérkőzés) 16:00 Megyei Krónika (ism.) 16:30 Sport Magazin (ism.) 17:00 Kultúrkép – magazin (ism.) 17:30 10 éve történt (ism.) 18:00 Beszéljünk róla (ism.) 18:30 Híradó/hétfő  (ism.) 19:00 Híradó/kedd  (ism.) 19:30 Híradó/szerda  (ism.) 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:30 Híradó/péntek (ism.) 21:00 Kiskunhalasi UKSC – Hőgyész (férfi kézilabda mérkőzés) 22:30 Képújság November 11. hétfő 00:00 Képújság 07:00 PONT – ifj. magazin (ism.) 12 08:00 Képújság 12:00 PONT – ifj. magazin (ism.) 12 13:00 Képújság 17:00 Kiskunhalasi UKSC – Hőgyész (férfi kézilabda mérkőzés) 18:30 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/hétfő 19:20 Napi Mozaik 19:30 153 – Lélekmód (ifjúsági magazin) 20:00 Híradó/hétfő (ism.) 20:20 Napi Mozaik (ism.) 20:30 153 – Lélekmód (ifjúsági magazin) (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/hétfő (ism.) 22:20 Napi Mozaik (ism.) 22:30 153 – Lélekmód (ifjúsági magazin) (ism.) 23:00 Képújság November 12. kedd 00:00 Képújság 07:00 Híradó/hétfő (ism.) 07.30 153 – Lélekmód (ifjúsági magazin) (ism.) 08.00 Képújság 12:00 153 – Lélekmód (ifjúsági magazin) (ism.) 12:30 Híradó/hétfő (ism.) 13:00 Képújság 17:00 KNKSE – Orosházi NKC (női kézilabda mérkőzés) 18:30 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/kedd 19:20 Napi Mozaik 19:30 Sport Magazin 20:00 Híradó/kedd (ism.) 20:20 Napi Mozaik (ism.) 20:30 Sport Magazin (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/kedd (ism.) 22:30 Sport Magazin (ism.) 23:00 Képújság online műsorújság www.halasmedia.hu A mûsorváltozás jogát fenntartjuk. A Halas Tv saját mûsorai vastag betûvel szedve.


2013. november 6.

hirdetĂŠs

17


18

sport 2013. november 6.

innen  onnan Kiütés

Mindkét mérkőzését megnyerte a Kiskunhalasi Szilády RFC az NB II-es labdarúgó-bajnokságban. Az U14-esek remek játékkal 7-0-ra verték a SZEOL SC B együttesét. A gólokon Bleszák Csaba 4, Hornyák Csaba, Hercz Dániel és Palásti Levente osztozott. Az U15 is gólerősen focizott, ők 5-2-re nyertek. A gólokat Simon Márk 2, Bartalos Tamás, Fenyvesi Kristóf és Keresztúri Márk szerezte.

Tompa játék

Igazi megyei rangadót játszottak a labdarúgó-bajnokságban. A Kiskunhalasi FC tompai vendégjátéka mindig különleges mérkőzéseket hozott. Idén a hazaiak álltak jobban a tabellán, de a halasiak javuló formát mutattak az elmúlt fordulókban. Az izgalmasnak ígérkező mecscsen a Gerner Dániel – Máté-Tóth Viktor, Rigler László (Sejben Péter), Tóth Tamás (Tóth Zsolt), Farkas Tamás (Csányi László), Szűcs Patrik, Nagy Dániel, Lukács Zoltán (Erdélyi Ádám), Amariutei Sorin, Farkas András, Szabó Tamás összeállításban szerepelt Tápai Tibor csapata. A halasiak még a mérkőzés előtti napon is edzettek, készültek. Ennek ellenére a tompaiak fölényes győzelmet arattak. A KFC sokáig jól tartotta magát, csapatként jól működött, kapufát szerzett, de egyéni hibák eldöntötték a találkozót. A halasiak szombaton délután javíthatnak, ellenfél a Kecskemét lesz.

Hatos

Az ifisták találkozója egészen más képet mutatott, mint a felnőtteké. Már a tabellán elfoglalt helyezés alapján is a Kiskunhalasi FC volt az esélyesebb. A Farkas Ákos (Csehó-Kovács Márk) – Forgács Bence, Hugyecz János (Vágó Olivér), Tóth Robin, Virág Ádám, Mike Kristóf, Bisztrovics Róbert, Patocskai Mátyás, Grácz Gergő, Kerekes Márk, Torma Barnabás (Lavati Alex) alkotta csapat eredményes focit játszott. A gólgyártás a 21. percben indult, és a szünetig még kétszer zörrent meg a háló. A második félidőben megduplázta találatainak számát a KFC, ezzel magabiztosan hozta el a három bajnoki pontot. Tompa-Kiskunhalasi FC 2-6, gólszerző: Kerekes Márk 2, Vágó Olivér 2, Torma Barnabás, Bisztrovics Róbert. (jl)

Biztatóan startoltak a halasi úszótehetségek a 2013-14-es versenyszezon első megmérettetésein. A mérleg két versenyen 10 arany-, 11 ezüstés 4 bronzérem. A Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület versenyzői az elmúlt hétvégén már a 9. versenyszezonjukat kezdték meg Novotny Attila irányításával. A november 2-án Kecskeméten megrendezett Dr. Dobai Gyula emlékversenyre Juhász Adél, Juhász Janka, Vas Luca, László Levente és Nagy András 2 hetes edzőtáborukat megszakítva utaztak Egerből a megyeszékhelyre. Ők valamennyien másnap Székesfehérváron a korosztályos versenyen folytatták az éremgyűjtést. A Merkbau és a HalasThermál Kft. támogatásával készülő csapat legkisebb versenyzői Fülöp Bianka és Varga Kata is besegített az éremgyűjtésbe,

Szezonnyitó 10 arannyal

míg Grigorov Leila legkisebb úszó- Dr. Dobai Gyula Emlékverseny, porontyai Flaisz Fanni, Kiss Virág és Kecskemét: Fülöp Bianka: 2 arany Barna Rozina szintén értékes pont- – 400m gyors, 200m gyors, 1 ezüst szerző helyeket szereztek. – 100m hát. Nagy András: 1 arany

Dakart akart

Egy álom válik valóra azzal, hogy Víg Gábor ott lehet a jövő évi Dakar rallyn. Ehhez egy játékot kellett sikeresen teljesíteni. Mint kiderült, a halasi rallys nem talált legyőzőre. Gábort Dél-Amerika várja.

Volt itt a hetvenes években egy kissrác, aki a matchbox autóival a homokozóban játszott, nem a járdán, pedig akkor a Dakar rally híre nem is jutott el hozzá. Többek között ezt írta abban a motivációs levélben a halasi Víg Gábor, amely első lépcsője volt egy országos játéknak. A tét nem volt kicsi, a legjobb elutazhat a következő évi Dakarra, a Sandlander csapat tagjaként. Gábor írt, nevezett, először a legjobb húszba, majd a legjobb hatba, végül a dön-

tőbe került. A Lurdy Házban megrendezett fináléban nem akadt legyőzője. Tesztet töltött, kereket cserélt és nagyon akarta a sikert. Ez pedig meghozta a gyümölcsét, illetve a repülőjegyét. – Nagyon boldog voltam, életem álma vált valóra. Aztán gyorsan eszembe jutott, hogy ez bizony kemény próbatétel lesz. Mindegy, vállalom és aktív résztvevője akarok lenni a csapatnak, nem pedig egy plusz teher – fogalmazott Víg Gábor. Várhatóan az év végén utaznak Dél-Amerikába, hogy aztán rajthoz álljanak a legnagyobb autós próbatételen. Gábor számára nem ismeretlen a külföldi terep, ugyanis néhány éve sikeres résztvevője volt a Budapest-Bamako Rallynak is. Kép, szöveg: JL

– 200m pillangó, 1 ezüst – 400m gyors. Juhász Janka: 1 arany – 400m gyors, 1 bronz – 200m hát. Juhász Adél: 3 ezüst – 400m gyors, 200m pillangó, 100m gyors. Vas Luca: 2 ezüst – 400m gyors, 200m pillangó, 1 bronz – 100m gyors. László Levente: 1 ezüst – 200m hát, 1 bronz – 400m gyors. Varga Kata (2003) 1 bronz – 200m hát. 12+ korosztályos Úszóverseny, Székesfehérvár: Vas Luca: 2 arany – 400m vegyes, 200m pillangó, 1 ezüst – 1500m gyors. Juhász Adél: 2 arany – 1500m gyors, 200m pillangó. Juhász Janka: 2 arany – 1500m gyors, 100m hát. László Levente: 1 ezüst – 100m hát. Nagy András: 1 ezüst – 200m pillangó. Novotny Attila vezetőedző szerint az eredmények biztatóak, hiszen az alapozás közepén, fáradtan is születtek egyéni rekordok, többen megközelítették, vagy felül is múlták nyári legjobb időeredményüket. (H. T.)

Solti kilenced

Minden focidrukker álma az, hogy egy gólgazdag mérkőzést lásson. Ez az öröm ritkán adatik meg, pedig aki ott volt szombaton délelőtt a városi sportpályán, a Kiskunhalasi FC-Solt utánpótlás bajnoki mérkőzésen, alig győzte számolni a találatokat. Kár, hogy elbohóckodta a Kiskunmajsa elleni rangadót a Kiskunhalasi FC U15-ös labdarúgó-csapata. A csapat-felállás sem volt ideális, de ha odafigyeltek volna a fiúk, akkor játszhattak volna egy jó meccset és nem kellene tartani attól, hogy a majsaiak beérnek minket a tabellán. Hiába rúgtunk azóta 14 gólt idegenben a Szanknak, a majsai vereség miatt tavasszal lehet majd jobban kapaszkodni. Ráadásul a Soltot múlt szombaton, a városi sportpályán egy pazar második félidővel semmisítették meg a halasiak. A szünetig egyetlen gólt rúgtunk, ám a fordulás

után szinte minden bejött. Gyakorlatilag csak az nem volt gól, ami nem ment kapura. A szerencse és a solti védelem, kapus szerencsétlenkedése is közrejátszott a kiütésben, de a srácok élvezték a játékot. És mindenki gólt akart rúgni… Ennek egy 9-1-es siker lett a vége, ezzel zártuk az őszi szezont az élen. A Kiskunmajsának még van egy meccse, így papírforma szerint gólkülönbséggel a második helyre szorulunk. Ott a tavasz, azt viszont nagyon meg kell nyomni a bajnoki címért. Mert mindenki ezt akarja… Kép, szöveg: JL


2013. november 6.

Újra világbajnok

Gólpassz Remek teljesítményt nyújtott a kiskunhalasi születésű Tóth Gábor a Pápa színeiben a Kecskemét elleni NB I-es labdarúgó-mérkőzésen. Az egyébként hátvédként játszó focista döntő pillanatokban lépett elő a találkozó egyik főszereplőjévé. A második félidőben, döntetlen állásnál előbb Kenesei Krisztiánnak adott remek passzt, amelyből a rutinos csatár vezetéshez juttatta a pápaiakat. Néhány perccel később ismét Tóth Gábor adott hibátlanul középre és ebből a labdából Arsic Lazar szerzett gólt, mint később kiderült, ez a találat jelentette a hazaiak magabiztos győzelmét. A Pápa 3-1-re nyert, ezzel 17 pontjával a bajnoki tabella nyolcadik helyén áll. Gábor pedig hetek óta biztos csapattagnak számít. jl

Háromszor verte

Fotó: Sejben Irén

révén nagyobb létszámban Középés Dél-Amerikából érkeztek a versenyre, de kisszámú küldöttségek a világ minden táját képviselték. Jó minőségű pályája kiváló lebonyolítással társult. • Hogyan alakult az időrend? • Számomra a diszkoszvetéssel kezdődött, amely 36,56 méteres teljesítményem után a negyedik helyezéssel és azzal a pozitív érzéssel zárult, hogy egy 43 méteres eredménnyel bejelentkező svéd versenytársamra egy métert rávertem. • És a sikertörténet a súlylökéssel? • Már a bemelegítésnél kitűnt, hogy a győzelemre négyen-öten aspirálhatunk. Fokozatos javulással harmadikra löktem a nyerő 13,77 métert, az engem majdnem „megtréfáló” kanadai ellenfelem 13,52 méterrel tudott feljönni a második helyre. Ezzel viszont nem veszélyeztette a világbajnoki címemet. • Volt, ami veszélyeztette?

19

innen  onnan

Dr. Jerémiás Attila (a képen középen) a Szenior Atléták Világbajnokságán, Porto Alegrében megszerezte harmadik világbajnoki címét súlylökésben. A brazíliai Porto Alegrében rendezték meg a Szenior Atlétikai Világbajnokságot, melyen rekordszámú ország sportdelegációja vett részt. A tizenegy fős magyar válogatott tagjaként utazott a közel kétmilliós lélekszámú, fejlődő nagyvárosba dr. Jerémiás Attila is, aki „szokásához híven” utasította maga mögé ellenfeleit súlylökésben. A korosztályt váltó, ezáltal a 70-74 évesek kategóriájában induló sokszoros Európa-bajnok, orvos világbajnok dobóatléta most is brillírozott. 13,77 méteres – új országos csúcsot jelentő – dobásával lehengerlő módon győzedelmeskedett és lett harmadszor is világbajnok. Ezzel a szenzációs eredményével és a szenior atlétika legjelentősebb sportrendezvényével kapcsolatosan kerestük fel a sikeres versenyzőt. • Mi jellemezte a XX. Veterán Atlétikai VB-t? – kérdeztük. • Elsősorban a soha nem tapasztalt érdeklődés, ami 165 ország hatezer nevezőjében öltött testet. A helyszín földrajzi elhelyezkedése

Sport

• Ha nem is veszélyszinten, de több tényező is közbejátszott. Az időjárást ugyan tavasziasnak mondhattuk, de többször felhőszakadásszerűen esett az eső, én ennek utóhatását a csúszós dobókörben tapasztaltam. Nehézséget jelentett, hogy másfél éve sérülésekkel bajlódtam, és nem bírtam igazán hatékonyan edzeni – nem tudtam, mire leszek képes a helyből dobálgatások után. Nem volt könnyű átállni a más időzónából eredő óra-eltolódáshoz sem. Végül: az edzésekhez nem kaptunk szereket, sőt súlygolyót még vá-

sárolni sem tudtam. Vicc-kategória, de a helyből dobásnál egész téglával – a becsúszásnál féltéglával gyakoroltam –, amitől jobbat például a németek sem találtak ki, mert leutánoztak. • Mi tette a legfeledhetetlenebbé élete hatodik világbajnokságát? • Ami az Angliában és a Spanyolországban rendezetteket is, idegen országban címeres mezben a dobogó legfelső fokán hallgatni a magyar himnuszt – vallotta a háromszoros világbajnok. Vass Katalin

Márton napi libaételek, újborok kóstolása 2013 november 11-17. A Sóstó Csárdában!

Előételek: Libatepertő makói lilahagyma gyűrűvel, paprikával Libamájpástétom hagymalekvárral, kaláccsal Leves: Döbrögi úr húslevese (libahúsleves gazdagon grízgaluskával) Főételek: Ropogós libacomb párolt káposztával, burgonyapürével Marci bácsi kedvence (ropogós libacomb, sült libamáj, töltött libanyak, párolt káposzta, burgonyapüré) Ludas pörkölt „Matyi” módra (Libazúza, libanyak, libaláb, nokedlivel) Újbor kínálat: Koch rosé Font rosé Frittmann rosé Font Cserszegi Fűszeres Frittmann Irsai Olivér

Egy nap alatt három mérkőzés várt a Kiskunhalas NKSE megfiatalított keretére, mégpedig a Debrecen otthonában. Teremproblémák miatt nem tudtuk hazai pályán fogadni a Magyar Kupában a Debrecent, ráadásul pont erre a hétvégére volt kisorsolva a DVSC II. elleni NB I/B-s bajnoki is, így anyagi megfontolásból inkább letudtuk egybe az öszszes meccset. Az első, bajnoki találkozóra nem is lehet különösebb szavunk, ugyanis a KNKSE szépen helytállt. A félidőben 10-6-ra vezettek a hazaiak, a vége 20-13 volt. Abszolút vállalható vereség volt… A folytatás már szomorúbbra sikeredett. Az utánpótlás mérkőzésén már a félidőben érett a kiütés. A halasiak harminc perc alatt egyetlen gólt szereztek, míg a debreceniek huszonnégyig jutottak. A szünet után tovább tartott a halasi dráma, a hazaiak pedig igyekeztek minél több gólt szerezni. DVSC II.Kiskunhalas NKSE 51-6 (24-1). A harmadik találkozóra igyekezte kipihenni magát az első csapat kerete. A továbbjutásról már előzetesen sem nagyon lehetett álmodni, de a folytatás minden várakozást alulmúlt. A sok cserével játszó és helyzeteket hibázó DVSC már az első félidőben eldöntött mindent. 21-3 után azért szoríthattunk, hogy megússzuk a minél nagyobb verést. A debreceniek egy meccsre való gólt, szám szerint huszonhatot rámoltak még be nekünk, mi szereztünk hetet, így alakult ki a végeredmény. Kiskunhalas NKSE-DVSC 10-47 (3-21). Lehet javítani a bajnokságban, az Orosháza lesz az ellenfél szombaton, 18 órától. A békésiek jelenleg a tabella 8. helyén állnak tíz megszerzett ponttal. Négy győzelem, két döntetlen és két vereség a mérlegük. A KNKSE még nem szerzett pontot és a táblázat utolsó helyét foglalja el.

Sikerváró

A hetedik fordulóhoz érkezik az NB II-es férfi kézilabda-bajnokság. A Kiskunhalasi FC jelenleg a második helyen áll a tabellán, szombaton 17 órától hazai pályán fogadja a Hőgyész csapatát. A halasiak bizakodóak és esélyeshez méltó játékkal akarják itthon tartani a két pontot. (jl)


2013. november 6.

Sok a regisztrálatlan kutyachip Január elsejétől minden négy hónapnál idősebb kutyába kötelező azonosító mikro chipet helyeztetni, amely révén azonosítható az eb gazdája. Az állatvédő szakemberek tapasztalata szerint bár nőtt a chippel ellátott kutyák száma Kiskunhalason is, gyakran a mikrochip azonosítójához nem tartozik tulajdonosi adat, amelyet

az állatorvosnak kellene rögzítenie a transzponder behelyezésekor. Ám januártól a chip nélküli kutyákat az állatorvosok nem látják el, s mivel a chipezés pár ezer forintos költségét sokan meg szeretnék spórolni, állatukon a kötelező veszettség elleni védőoltás beadatását, a féregtelenítést, az egyéb kezeléseket is elkerülik. A nagyjából rizsszem méretű chip beültetése látszólag alig különbözik egy egyszerű védőoltás beadásától: a szerkezetet a nyak bal oldalán, a bőr alá helyezik. (Kép, szöveg: PÁ)

Áll még a NAV-lista Közzétette a frissített adóslistákat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV): a 180 napon át folyamatosan fennálló 100 millió forint feletti tartozással rendelkező cégeket és a több mint 10 millióval tartozó magánszemélyek sorában 3956 magánszemélyt és egyéni vállalkozót tartanak nyilván. Ez némi csökkenés a korábbi négyezernél is több adótartozóhoz képest. A listán továbbra is ott van a börtönből nemrégiben kiszabadult volt szocialista politikus, Zuschlag János, valamint Stadler József is. Utóbbit egyébként jogerős börtönbüntetéssel és 67 milliós elkobzással sújtotta a bíróság. (Munkatársunktól)

20

rita ízvarázslata

Brúnó képviseli hazánkat Keceli vadász és kutyája képviseli hazánkat november első napjaiban Lengyelországban, a nemzetközi vérebversenyen. Az egyetlen magyar versenyző Flaisz Szilárd és hétéves Tengelici Bátor Brúnó névre hallgató hannoveri vérebe tavaly szerezte meg Magyarország legrangosabb eseményén a legjobbnak járó Kaszó Kupát. Brúnó eddig mintegy 200 nagyvadat hozott A népi hagyományok alapján most gazdájának, így jók az esélyei. (ha) egy a jeles naphoz kapcsolódó finomságot készítettem: a Vádemelés az olasz madárcsempészek ellen Márton-napi Olasz madárcsempészek ellen vöröskáposztás libasültet. fejezte be a nyomozást és javasol vádemelést a járási ügyészségnek A husi hozzávalói: 4 db hízott a halasi rendőrség. Az öt férfi két libacomb, 3-4 kávéskanál só, 1 gépkocsiban még szeptember ele- kávéskanál frissen őrölt bors, jén próbált meg Tompánál, a határ- kb. 4 evőkanál étolaj, 1 gerezd átkelőn becsempészni Magyaror- fokhagyma, 2 fej vöröshagyszágra különféle védett madarakat. ma, 1 dl  fehérbor. A káposztáA tortúrába belepusztult szárnya- hoz: 1 kisebb vörös káposzta, 1 sokra a vámvizsgálaton, az egyik nagy fej hagyma, 2 dl jó minőgépjármű gyári üregeiben és a cso- ségű száraz vörösbor, 1 ek. balmagtartójában találtak rá. A 717 zsamecet, 1 púpozott ek. barna elpusztult madár mind védett volt: cukor, fehér bors, olaj, só. A fűösszesen 626 fürj, 84 erdei pityer, szereket elkeverem az olajban. 4 fitisz füzike, 1 mezei poszáta, 1 A  combok bőrét, óvatosan besárga billegő és 1 guvat tetem volt irdalom, ezután a fűszeres olajelrejtve a két gépkocsiban. jal jól bemasszírozom a húst, (pá) ami a picit kiolajozott tepsibe

Fotó: Szőri Attila

ÁLLATI HÍREK

mozaik

kerül. Körberakom fokhagymagerezdekkel, a negyedekre vágott hagymával, és meglocsolom a borral. Alufóliával lefedem, és kb. másfél órára beteszem a 180 fokra előmelegített sütőbe. Végül  200 fokon fólia nélkül pirítom  kb. 15 percig. Dinsztelt vöröskáposztát adok mellé, amihez a hagymát és a káposztát  vékonyra felszeletelem. A hagymát az olajon megdinsztelem. A cukrot pár percig karamellizálom, rárakom  a hagymát és  a káposztát. Ráöntöm a bort  a balzsamecetet, ízesítem sóval, fehér borssal, jól  átforgatom és összeforralom. Közepes lángon addig párolom, míg a káposzta teljesen megpuhul, és a leve elpárolog róla. Rita asszony

Szeretettechnikák. Bár ismét elég durva kort élünk, az emberi lélek, a személyiség ma sem kevésbé sérülékeny és sebezhető, mint bármikor. Másként fogalmazva: bár felnőttek vagyunk, az énünk és énvédelmi érzékenységünk – a felszín alatt – ugyanolyan könnyen felsérthető, mint gyerekkorunkban. Ezért aztán közhelynek is vehetjük azt a régi-régi és a mai pszichológia által újrafelfedezett igazságot, miszerint ha jót akarsz, csomagold szépen, ami másnak fáj. Az életünk, egyetlen hétköznapunk számtalan pillanatában arra kényszerülünk, hogy másoknak fájó dolgot tegyünk vagy mondjunk. Ekkor két alapvető törvény ellentmondásába ütközünk: egyszerre kellene szem előtt tartani az Igazság és a Szeretet íratlan szabályát. A megoldás ugyanaz, amit az anyák évtízezredek óta öntudatlanul is tudnak, és követnek: a csomagolás. Az anyák (és a gyengédségre is képes apák) a szigort kedvességbe, a korlátokat melegségbe, a büntetést öleléssel burkolják – így teszik el- és befogadhatóvá a gyerekek számára. Sokunk elfelejti ezt, és néha azt gondoljuk, hogy a hangerő és a kar vagy a fegyverek ereje szül eredményt. Valójában azonban pont ellenkezőleg van: minden kritika és minden büntetés, bármilyen jogfosztás vagy korlátozás elfogadható az egyén számára, ha a vele szemben fellépő közeg barátságos, szeretetteli és türelmes, és érzékelteti, hogy nem kínzás, hanem óvó és gyarapító szándék van az elsőre talán bántó beavatkozás mögött. Úgyhogy ma már különféle statisztikák és mini stratégiák születnek a szeretet technikájának e különleges válfajára. Általánosságban úgy tartják, hogy egy bántó közlés érzelmi hatását két-három pozitív mondat, észrevétel segít befogadni, semlegesíteni. Minden emberben van „jó” és „rossz”. Néha a „rosszat” is tudatnunk, tükröznünk, jeleznünk kell a Másiknak. Ha „jó” vonásaira is emlékeztetjük közben, akkor nemcsak elfogadja majd a kapott kritikát, hanem készséggel be is fogadja majd, mert a bántalom mellé erőt, biztatást és melegséget is kap a feldolgozáshoz. k-out

XXVII. évf. 45. szám 2013. november 6.  
XXVII. évf. 45. szám 2013. november 6.  
Advertisement