Page 1

Gyurcsányék Tavaszra Bajáról a volt polgármestert felújítják jött indítják Halason a Szegedi utat a rémhír

Csoda

Képviselő is volt, most tanít a Demokratikus Ko- Negyedmilliárdba kerül az államnak Kacsa a facebookos gyerekrabalíció jelöltje a 6 kilométeres szakasz lás, -kínzás és szervkereskedés Kiskunhalas és környéke közéleti hetilapja • Alapítva: 1987-ben

Elveszítik az EU-támogatást?! Végleges helyén a korszerűbb kórházi szülészet Közmunkarekord a térségben Újabb becsapós árubemutató Bejött a mindennapos testnevelés

2013. október 30. • XXVII. évfolyam 44. szám•Ára: 165 Ft

A székelységért tüntettek halasiak

Nincs végső búcsú
LAPZÁRTA 2013. október 30.

Nincs örök búcsú

„Itt nyugszik…” – olvasható a temetőbeli fejfákon, sírköveken. Nyelvünk filozófiája az egykor eltávozó személyt illetően mindig, ma is, és „mindörökre” aktív igeidőt használ: mintha a múlt ma is létezne. Nem üres ontológia ez. Az ember akár anyagelvű marxista, akár hitehagyott, csalódott istenvalló – végső soron hisz a túlvilágban. Ahogyan a fogalomalkotó nyelv, úgy a szív és a lélek sem képes nemlétben gondolkozni. Nincs szavunk arra, ami nem létezik: a nemlét is csupán egy tagadott valami, nem pedig állítás. Így jár a képzelet is: nem tudjuk elképzelni, elgondolni a nemlétet – hogy egyszer lesz olyan, hogy nem leszünk. Értelme sem volna. Mi értelme volna akkor az egész világegyetemnek? Mi értelme lett volna, hogy létrejöjjön a tér, benne az atomok, aztán az élővilág és a „végén” az ember? Mi értelme lenne a létnek, ha csak átmeneti volna? Mi értelme lenne különösen a földi-emberi létnek? Mi értelme lenne szeretni, örülni, emberi szálakat szőni, tanulni, vagy akár csak betartani az együttélés szabályait – ha a vége merő, csupasz, nyomtalan és örökre szóló pusztulás volna…? Ép ésszel senki sem tartóztatja fel a változást: minden szülő vágyja, hogy kisbabája nőjön-gyarapodjon, mindenkinek terve van a jövővel és dolga a múlttal, és már kevés bölcsesség is elfogadtatja velünk az öregedést és a búcsút, hisz ki akarna örökké földi életet élni…? Aztán a búcsú elsősorban is átmeneti. A földi-anyagi élet szellemivé alakulása, vagyis a halál így a változás egy formája: másfajta létezés, de aktív, jelenléttel teli, még számunkra, még-élők számára is, akik oly keveset tudunk és oly sokat beszélünk a sosem-látott másik világról. Azt mégis öncsalás nélkül, bizalommal fogadhatjuk, hogy semmi, ami létezik és valaha létezett, nem szűnhet meg, tűnhet el nyomtalanul. Mindannyian találkozunk a változással, és a változás révén találkozunk azokkal is, akik egykor mellettünk éltek, most pedig egy másfajta létezésben nyugodva várnak, (Kép, szöveg: KZ) gondolnak talán miránk.


2013. október 30.

Rémpletyka

A SZERK

Egy faluban elterjedhet-e egy gyerekgyilkosság – alaptalan! – híre?

Egy város névtelen polgárai felett ezek a korlátok nem vagy csak sokkal közvetettebben működnek. A különféle perverziók, normaszegések elvesznek a tömegben, a külvárosi utcák vagy belvárosi fényes elit-paloták idegenségében – legyen szó akár pénzügyi manipulációkról vagy szexuális ferdeségekről. Mivel senki sem ismer senkit, ezért sem a sajtóleleplezések, sem a családi balhék, sem a terjengő szóbeszédek nem érik el azt a morális hatást, amit a kisközösség önvédelmi mechanizmusai. Pótkellékek részben éppen ezért jelentek-jelennek meg a modern nagyvárosok tipikus termékeként. A városba költözéssel az emberi közelség melege távolságba hűl: az asszonyok nem ülnek a kapuban, nem tudnak a rokonok-ismerősök ügyes-bajos dolgairól, megszűnik a pletyka utánpótlása. Ám előbb-utóbb a városban is igény születik egyfajta közéleti intimitásra: ezt végzi el a bulvár, amely nem a politikus szakmai és a színész művészi teljesítményével foglalkozik, hanem a mellméretével, a válásaival és a hóbortjaival. És jönnek a „közösségi” portálok a világhálón. Természetesen az egész hazug: az internet globális szférája önmagában abszolút nem alkalmas közösségépítésre, legfeljebb gyakori találkozásokra és gyors jelcserére, átvitt és valós értelemben szélessávú kommunikációra. Nagy erénye az ilyen fórumoknak, hogy gyorsan képesek érdekességeket, híreket, művészi és közéleti (néha közösségi) tudnivalókat terjeszteni. És ez egyben a veszélye is. Bár a sajtó világszerte súlyos identitásválságban és hanyatlásban van, a média még mindig viszonylag ellenőrzött és ellenőrizhető, számonkérhető terepe a közéletnek. Ami megjelenik újságban-tévében, annak (általában) van forrása, azonosítható a szerzője, utólag pontosíthatóhelyreigazítható vagy perrel büntethető. A „közösségi” portálokon ilyen szabályzás-önszabályzás nincsen. Ma bárki álnéven nyit egy oldalt, holnap elkezd terjeszteni valami közveszélyes hülyeséget – bombagyártási receptet, fasiszta-bolsevik agressziókampányt, szexuális aberrációt, légköri tömegpusztítás-összeesküvést vagy nem létező gyermekrablási hisztériát –, és a „hír” máris tömegméretű hipnózissá válik. Kiskunhalason például (lásd lapunk 12. oldalát!) hónapok óta tartja magát és tart szorongásban embereket egy ilyen utóbbi: egy alaptalan pánik-kacsa. A világ nagy átalakulásban van, a tudományos-technikai haladás hatalmassá nagyítja az embert szolgáló vívmányok, de az embert fenyegető jelenségek erejét is. Vajon találni-e szintézist a korai emberi közösség békéje és a modern fejlődés között?Volt polgármester a DK halasi jelöltje

Emberszabású méretekben ez elképzelhetetlen. A falu az utolsó olyan települési és közösségi szint, ahol a normális társas élet keretei még biztosíthatók. Néhány száz lakos előbb-utóbb közvetlen ismerőse, aztán szegről-végről-roMolnár László középiskolai kona lesz egymásnak. Fogják tudni egymás titkait, hülyeségeit és erényeit, és szakoktató, volt pirtói polfogják tudni, hogy mi lehet és mi nem lehet igaz. gármester indul a DemokA városba költözve ez az intim közelség szertefoszlik. A város kétségtelenül ratikus Koalíció színeiben kényelmesebb üzemmód, mint a falusi – a városban nem a fizikai túlélésért Halason. megy a napi harc. Nem kell földet művelni, vizet hordani és hajnalban kelni, több a ráérő idő is. Ugyanakkor a város a szálak gyengülésével (is) fizet a fa- Bemutatta országgyűlési képvilusi életmód elhagyásáért. Már pár ezer lakos is elegendő ahhoz, hogy a sze- selőjelöltjeit a DK is: a Gyurcsány mélyes vagy közeli ismeretség megszűnjön polgár és polgár között. A nagy- Ferenc vezette ellenzéki párt mind városokban pedig már a szomszédok sem tudják egymásról, milyen életet él a 106 magyarországi választókerületben állított jelöltet, köztük a másik a falak mögött. Ezzel a védekező és öntisztító erők és mechanizmusok is megszűnnek. Egy kisközösségben – családban, faluban, baráti körben, egyesületben – elképzelhetetlen, hogy a szabályok áthágása nyomtalan vagy büntetlen maradjon. Egy abnormális magatartású szereplő előbb-utóbb olyan korlátokba ütközik, hogy végül vagy alkalmazkodik, vagy elhagyja a közösséget (ritkább esetben az ő példája válik követendő normává közösségben). A kisközösség úgy veti ki magából vagy gyógyítja meg az ártó különcködést, ahogyan a fizikai test az idegen molekulát.

álláspont/hírek

röviden Szép ház: várják a jelentkezéseket! Máris több javaslat érkezett be a Kiskunhalasi Városvédő és Városszépítő Egyesülethez az idén újra meghirdetett Szép Ház-akcióban. Az utóbbi öt évben épült új középületek és magánházak szerepelhetnek az idei pályázaton, és – mint a városvédők megerősítették – továbbra is várják azok jelentkezését, akik részt akarnak venni az akcióban. A határidő november 15-e, a jelentkezéseket pedig Babud László mérnöki irodájá-

a helyi, 5. számúban a 60 éves Molnár László száll harcba a parlamenti képviselőségért. A jelölt a rendszerváltás után az SZDSZben politizált, és 1990-94-ig volt Pirtó polgármestere, majd egy ciklus kihagyása után – 1998-2006-ig – önkormányzati képviselő volt az ottani testületben. Középiskolai szakoktató, korábban tanított az egykori halasi ban (Ady Endre utca 9.), illetve a városi főépítésznél, Tóth Péternél lehet benyújtani. Halasi-megyei mateksikerek Szép kiskunhalasi eredmények születtek a Bolyai Matematika Csapatverseny megyei fordulóján. Az általános iskolai diákok egyik legkomolyabb megmérettetésén évfolyamonként 40-60 csapat méri össze a tudását, s a verseny nehézségét jelzi, hogy a nagyon alapos matematikai-logikai felkészültség mellett a négyfős csapatok együttdolgozási képességére is szükség van.

Garbai Sándor Szakképző Iskolában. Jelenleg a kiskőrösi Wattay-szakközépiskola tanára. (pá) A kecskeméti iskolák egyeduralmát megtörve idén három halasi csapat is ott lehetett a legjobbak között az eredményhirdetésen. A Szent József-iskola Fodor Bence, Simon Noémi, Szalai Boglárka, Szeitz Blanka alkotta 3. osztályos csapata 6. helyezést ért el. A KRK Szilády-gimnáziumának Dobos Márk, Mészáros Bence, Simon Márk, Vízi Kristóf alkotta 8. osztályos gimnáziumi csapata az 5. lett, míg az idei tanév legeredményesebb halasi tanulói a Felsővárosiból kerültek ki: a 8.-os Eszter Ákos, László András, László Levente és Pocsai Ákos a megyei döntő negyedik helyezettjei lettek. (kz)
városfejlesztés 2013. október 30.

innen  onnan Akadálymentesítés

Forgalomterelés

A Tükör is foglalkozott azzal, hogy a Kmeth Sándor utca lakói egyre nehezebben viselik a nagy forgalmat. Ezzel kapcsolatban már korábban is interpellált Hunyadi Péter és a legutóbbi testületi tanácskozáson is felvetette a problémát. A képviselő szerint hasonló a helyzet a Nagy Szeder István, a Magyar és a Szilády Áron utcán is. A városvezetői válasz szerint a Magyar és a Kmeth Sándor utca fontos gyűjtőútnak számít, ezért nem lehet korlátozni a forgalmat. A reflexióból kiderült az is, hogy Hunyadi Péter felvetése nem tartalmazott konkrét igényt, így szakmailag alátámasztott előterjesztés ennek hiányában nem készíthető.

Gyalogátkelő

Az idei költségvetésben sincs elkülönített összeg kijelölt gyalogátkelő létesítéséhez. Többek között ez derült ki Jerémiás Béláné kérése kapcsán. A képviselőnő a Vajda utca végén szeretett volna kialakíttatni zebrát, mivel a környéken élők kérték ezt. Az átkelőhely tervezési, építési költsége 600-800 ezer forint, ebből legnagyobb tétel a kiemelt közvilágítás biztosítása.

Nem folyik

Eldugult vízelvezetőkről kérdezte a városháza illetékesét Váradi Krisztián. A képviselő szerint a szennyvízcsatorna-beruházás során a kivitelezők miatt eltömődtek az árkok, lefolyók. Ez pedig esős időben veszélyes lehet az ott lévő ingatlanokra. Kiderült, hogy a beruházást követően készült egy jegyzék, amelybe többek között ezek a problémák is bekerültek. Egyelőre a hibák kijavítása zajlik, így még nem jutott idő a csatornák, vízelvezetők tisztítására. (jl)

fotó: kohout zoltán

Hamarosan mozgássérültek és mozgáskorlátozottak számára is megközelíthető lesz a halasi Dégáz ügyfélszolgálati iroda. A cég azt tervezi, hogy akadálymentesíti az épület bejáratát. Ehhez viszont szükség van a halasi testület szakbizottságának hozzájárulására. A tervek szerint egy több mint tizenegy méter hoszszú és egy méter széles, csúszásmentes rámpa épül. A hozzájárulást lapzártánk idején kaphatja meg az elképzelés.

250 millióból felújítják a Szegedi utat 4-5 centis aszfaltot kap a nagy forgalmú útszakasz Térségünket is érinti az a 33 milliárdos állami útfelújítási program, amelyet a napokban jelentettek be. A pénzből a Szegedre vezető útszakasz 5,8 kilométernyi része újul meg, ám nem a kívánt minőségben.

vályúk és felületi egyenetlenségek megszüntetését célzó programban – adta hírül a napokban a közútkezelő. A 33 milliárd forintos keretösszegű beavatkozások első ütemében minden megyében még idén megjelennek a munkagépek – jelentette be az infrastruktúráért felelős államtitkár. A kivitelezői szerződések aláírása Lapunk megtudta azt is, hogy után napokon belül megindulnak a Bács-Kiskun megyében több mint munkaterület-átadások a nyom- 2,41 milliárd forint értékben ke-

rül sor útfelújításokra jövő év tavaszáig. Bár mi vagyunk a legnagyobb megye, ehhez mérten itt elenyésző a nyomvályúk megszüntetésének aránya, teljes útrekonstrukció pedig csak egy szerepel a programban. Kiskunhalas térsége is érintett a nagyszabású projektben, ugyanis a Szegedi út aszfaltozása is bekerült a fejlesztési tervbe. Városunk határától indulva 5,7 kilométernyi

szakaszt újítanak fel. A költségek megközelítik a 250 millió forintot. Lapunk megtudta, hogy a kijelölt szakasz vékony zúzottkőborítást követően kap aszfaltréteget. Mindez együttesen 4-5 centis lesz. Hasonló minőségben kap egyébként új burkolatot az 53-as főút solti szakasza, valamint egy alsóbbrendű út Kalocsa és Bácsalmás között. hegy-s

Az Ipari Parkba Marad a romházsor költöznének Szegény a város a szegények kiköltöztetésére

Több vállalkozás is jelezte, hogy területet igényelne az Ipari Parkban. Van egy olyan telek, amelyre két jelentkező is akad, egy másik társaság pedig Tompáról Kiskunhalasra tenné át telephelyét. Két területre az Ipari Parkban, három jelentkező akad. A képviselő-testületnek kell döntést hoznia abban, hogy a Domby Reklám Kft.-nek vagy a Kraftwerk Kft.-nek ad egy közel négyezerháromszáz négyzetméteres területet. Az egyik vállalkozás pénzt is kínál a telekért, a másik pe-

dig létszámot is bővítene. Egy másik, ötször ekkora területre pedig egy tompai társaság költöztetné át a telephelyét. A Vankó Kft. további hét új dolgozó foglalkoztatását tervezi, üzemcsarnokot, utakat építene a kérdéses területre. Mint emlékezetes, éppen a közelmúltban döntött úgy a városvezetés, hogy megvizsgálja az Ipari Park még hasznosítatlan területeinek értékesítését. A feladatot Fülöp Róbert alpolgármester kapta, aki elmondta: igyekeznek még vonzóbbá tenni a parkot a vállalkozók számára. jl

Egyelőre maradnak a Határ úti épületek, mivel nincs költségvetési fedezet a megvásárlásukra, illetve elbontásukra. Ez a válasz érkezett arra a képviselői felvetésre, amely egy tizenegy évvel ezelőtti terv betartatására kérdezett rá.

Már 2002-ben szóba került, hogy a város elbontja a Határ úti házsort. A Dong-ér Sóstó felőli oldalán található ingatlanok közül évente egyet megvásárolt volna az önkormányzat, legalábbis ez volt az elképzelés. Tizenegy év telt el, és mint a Tükör több alkalommal is beszámolt róla, nem sok minden történt. Halász Balázs képviselő a legutóbbi testületi ülésen igyekezett informálódni az elmaradt bontások okairól. A

válaszból kiderült, hogy a 2002-es terveknek városképi indokai voltak, emellett az ott élők is igen sok problémát okoztak az utcabelieknek. Annyi bizonyos, hogy a költségvetési helyzetre hivatkozva nem lesznek a közeljövőben vásárlások és bontások. Gyovai István polgármester úgy ítélte meg, hogy nincs abban a pénzügyi pozícióban a város, amely esztétikai lakásvásárlásokat tenne lehetővé. A városvezető szerint az is bonyolítja a dolgokat, hogy az ingatlanok tulajdonosai komoly közüzemi tartozásokat halmoztak fel és számtalan kiskorú is él a lakásokban. Gyovai kitért arra is, ha viszont a testület olyan döntés hoz, amely elrendeli a vásárlásokat, bontásokat, akkor azt a városnak végre kell hajtani. Jáger L.


2013. október 30.

hírekinnen  onnan

fotók: pozsgai ákos

Csütörtökön lekapcsolás

Együtt lehetnek az anyával, a babával A hétvégén elfoglalta új, immár végleges helyét a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház megújult szülészeti és koraszülött-osztálya. Az intézményben folyó uniós nagyberuházás keretében alakult át ez a profil is: az átalakítás révén megvalósult a

Közmunkarekord a térségben

szülészet átfogó modernizációja. Az új, egyágyas szülőszobákban a közvetlen hozzátartozó együtt lehet a vajúdó anyával, sőt, a komfortos, kis létszámú szobákban az anyák 24 órában együtt lehetnek gyermekükkel. A szülőszobák mellett

megújult a császárműtő is, és jelentős technikai gyarapodás történt: például ultrahang-készülékek, új inkubátorok érkeztek. A szakmai-ellátási minőségjavítást szülésre felkészítő tanfolyam, kiterjedt védőnői ellátás biztosítja. Az átalakítások

révén, az említett toronyépítés eredményeként nőtt a szülészeti és koraszülött-ellátási feladatokra igénybe vehető alapterület is – mondta korábbi számunkban a kórház orvosi és üzemeltetési igazgatója. (HT-összeállítás)

Elveszítik a támogatást? Tizenöt halasi és környékbeli mulasztó céget érint az eljárás

Minden eddiginél többen, akár A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) hétfőn megkezdte az úgy- hogy tisztán lássák, ki, milyen célra és háromszázan kerülhetnek be a nevezett elállási eljárást azzal a több, mint 2500 céggel szemben, mekkora forrást használt fel. közfoglalkoztatásba Halason. amelyek harmadik felszólításra sem vették át az új, átfogóbb tar- Az NFÜ 2013 szeptemberében visztalmú átláthatósági nyilatkozatot. A mulasztó cégek listáját szom- szamenőleges vizsgálatot indított el, Bár végleges számok még nincse- baton hozta nyilvánosságra az NFÜ, 11 kiskunhalasi, 1 kisszállási, hogy tiszta helyzetet teremtsen, és nek, novembertől minden eddiginél 1 kunfehértói és 2 pirtói vállakozás is szerepel rajta, köztük több láthatóvá tegye, hol adóztak a támotöbben kaphatnak munkát a halasi ismert, jó nevű cég is. Az első körben érintett cégektől kamatostul gatásokból megvalósított fejlesztéjárás területén. Ezúttal a nyolc általá- összesen közel 50 milliárd forintot kér vissza az állam. sek eredményeképp keletkezett jönost végzettek a fő célcsoport, mivel vedelem után a támogatást elnyert a regisztrált álláskeresők hatvan szá- Az ügynökség honlapján megjelent zéteszik azoknak a cégeknek és civil cégek és civil szervezetek. Minden zaléka közülük kerül ki. Ők alapkom- lista szerint összesen 2493 cég nem szervezeteknek a listáját, amelyek a esetben felkutatják, hogy kik állnak petencia-fejlesztésben részesülnek, vette át a harmadik felszólításra sem vizsgálatok során nem minősültek át- az egyes cégek mögött. de az Országos Képzési Jegyzékben az új és átfogóbb tartalmú átlátható- láthatónak. A Magyarországon 2012- A NFÜ feketelistáján összesen 15 – szereplő szakmákat is el lehet sajátí- sági nyilatkozatot, és ezzel nem tet- ben hatályba lépett alaptörvényben köztük kiskunhalasi, kisszállási, kuntani a közmunkaprogram keretében. tek eleget a támogatási szerződésben szerepel, hogy csak átlátható hátte- fehértói és pirtói – cég neve szereMintegy ötven százalékukat hatórás foglalt nyilatkozattételi, adatszolgál- rű szervezetek kaphatnak költségve- pel, a kisebb vállalkozásoktól egészen közfoglalkoztatásba vonják be, a töb- tatási kötelezettségüknek. Az elállás tési támogatást, de az egész Európai a nagyobb vállalatokig. A cégeknek biek napi négy óra képzésben része- a gyakorlatban azt jelenti, hogy az Unió is harcol azért, hogy csak átlát- odaítélt támogatások összegére vosülnek. Kiskunhalason a tervek sze- érintett cégek és egyéb szervezetek ható szervezetek juthassanak közös- natkozóan még becsült adat sincs, rint hasonló arányban vennének fel elvesztik a korábban számukra meg- ségi forrásokhoz. A 2007-ben elin- számítások szerint azonban, ha totanulni, dolgozni akaró tartós mun- ítélt támogatást. Ha már lehívták az kanélkülieket. Bár a munkaügyi összeg egy részét vagy egészét, ka- Az érintett cégek és egyéb szervezetek elveszközponttal még zajlanak az egyez- matostul kell visszafizetniük, és totetések, a város azt szeretné, ha no- vábbi ellenőrzésre is számíthatnak. tik a korábban számukra megítélt támogatást, vember 1-jétől 170 ember képzése Esetükben ugyanis vizsgálják azt is, és ha már lehívták az összeg egy részét vagy indulhatna el, januártól pedig 145 fő hogy egyszerű mulasztásról van-e foglalkoztatására lenne mód. szó, vagy a nyilatkozat átvételének egészét, kamatostul kell visszafizetniük, és toA járásban Balotaszállás is kiemel- megtagadása egyéb visszaélések el- vábbi ellenőrzésre is számíthatnak… kedő arányban csatlakozik a legújabb titkolását szolgálta. November 16-tól közmunkaprogramhoz: 18 személy- azokat a cégeket is publikálják, ame- dított fejlesztéspolitikai rendszerben vábbra is elmulasztják a kötelező nek adnának munkát. Harkakötöny- lyek átvették ugyan a nyilatkoza- 2010 óta számos anomáliát tártak adatszolgáltatást, akkor a kamatokben 54 fővel most van rekordszámú tot, de a határidőig nem válaszoltak, fel. A következő, 2014-2020-as uni- kal együtt akár több százmillió forintközfoglalkoztatott, újabb 8 főt ven- esetükben is kezdeményezik az eljá- ós költségvetési ciklust úgy szeret- ra is tehető az a pénz, amit vissza kell nének még fel. (ha) rás megindítását. Folyamatosan köz- nék elkezdeni a mostani lezárásával, fizetniük az államnak. P. Á.

Október 31-én 12.30 perckor térségünkben is teljes egészében megszűnik az analóg sugárzás. A helyébe lépő digitális szolgáltatás – elvileg – a teljes lakosság számára elérhető egy szoba- vagy tetőantenna és egy dekóder segítségével. Az Antenna Hungária november első hetében a kiskőrösi adóról elindítja az úgynevezett „B” multiplexet. Ezzel az UHF:35-ös (508MHz) csatornán újabb 13 kereskedelmi televízió válik elérhetővé Halas közelében is, megfelelő vevőberendezéssel, előfizetési díjjal.

Áramszünet

Transzformátorszekrények karbantartása miatt november 4-én, hétfőn Alsószállás egy részén, másnap pedig ugyanilyen okból Felsőkistelek, Felsőkistelek Puszta és Felsőszállás térségében lesznek egész napos áramkimaradások. Az érintett lakosságot (elvileg) plakátokon keresztül értesíti a szolgáltató.

Most kevesebb a munka

Kiskunhalas térségében jelenleg péket, minőségi ellenőrt, húsipari segédmunkást, valamint betanított varrómunkást vennének fel a foglalkoztatók (bővebb merítés lapunk hirdetési oldalán és a Halas Tv képújságjában). A kiskőrösi járásban kertész, kertészmérnök, mérlegképes könyvelők, pék, pultos, üzemanyagtöltőállomás-kezelő, irodai asszisztens, adminisztrátorok, pályázatíró, angolul beszélő kereskedelmi ügyintéző, projektvezető, tehergépkocsi-vezető, angolul vagy németül beszélő ügyintéző, betanított töltelékkészítő, területi képviselő, festő üzemvezető, gázcseretelep-kezelő, élelmiszeripari szakmák gyakorlati oktatója, vendéglátó szakmák gyakorlati oktatója, eladók, kőművesek, építőipari segédmunkás, burkoló, hentesek, kereskedelmi ügyintéző számára van munka. Kiskunmajsán és a város közelében árukimérőt, villanyszerelőt, péket és betanított péket, óvónőt, cukrászt keresnek a cégek. Az állásajánlatokról bővebb tájékoztatást a járási munkaügyi kirendeltségeken kaphatnak az érdeklődők. (ha)
nemzeti ünnep 2013. október 30.

A csend falai leomlottak

– Meggátolhatatlan erővel fejezte ki az ország a szabadságba vetett hitét. A csend falai leomlottak, a becsület ereje erősebb, mint a félelemből épült falak – mondta október 23-i ünnepi köszöntőjében Kalmár Ferenc, a KDNP országgyűlési képviselője. A városi ünnepség a forradalmi lobogó felvonásával kezdődött, majd a filmszínházban folytatódott, ahol Kalmár Ferenc képviselő, az Európa Tanács Kisebbségi Albizottságának elnöke beszédében úgy fogalmazott: a magyarok 1956. október 23-án nemcsak a diktatúra, hanem az azzal járó félelem és hazugság ellen is lázadtak, s a nemzet meggátolhatatlan erővel fejezte ki a szabadságba vetett vágyát, hitét. Kiemelte Nagy Szeder István érdemeit abban, hogy

Kiskunhalason békésen zajlottak a választások. – Ne féljünk a saját lábunkra állni! Erősödnünk kell, ez a folyamat három éve elindult, és egyre több lesz a barátunk, támogatónk. Most még sok a támadónk – mondta aktuálpolitikai kérdésekre térve a politikus, miközben sürgette az összefogást. Beszédét a híres amerikai elnök, Ronald Reagan gondolatával zárta. – Minden nemzedéknek meg kell küzdeni a szabadságért. Ha egy generáció nem teszi, akkor meghal a szabadság. Az ünnepi, zenés műsorban a Bibógimnázium diákjai idézték fel az 57 évvel ezelőtt történteket. A megemlékezést követően az emlékezők a főtéri kopjafánál helyezték el koszorúikat, virágaikat. HT

A halasi áldozatokra emlékeztek. Gyöngyösi Papp Ida és Poloznyik Kálmán emlékére 2006-ban helyezett el emléktáblát a Városházán a Szélkiáltó Egyesület. A szemtanúk szerint 1956. október 27-én a városközpontban összegyűlt tömegre katonaságot vezényeltek ki, és igyekeztek feloszlatni a gyülekezést. A honvédeket „magyartalannak” nevezték, és le akarták szakítani Miklós Gergely alezredes váll-lapjait, ekkor a tiszt elrendelte, hogy füstgyertyával és könnyfakasztó gránáttal oszlassák fel a tömeget. Úgy tudni, két lövés hangzott el, melynek hatására az ott lévő járőralegységek sortüzet adtak le a levegőbe, majd a máig tisztázat-

lan lövöldözés után két halott, a 19 éves Gyöngyösi Papp Ida és a 61 éves Poloznyik Kálmán maradt holtan a téren. Elbeszélések szerint egy buszsofőrt és egy kismamát ért még lövés. A megemlékezés résztvevői mécseseket, koszorúkat helyeztek el az emléktáblánál, majd felkeresték a két elhunyt sírját a református temetőben, ahol Gyöngyösi Papp Ida testvére, József elmondta, úgy tudja, hogy Idát legalább tíz lövés érte. Mindez alátámasztja, hogy Halason egyértelműen sortüzet adtak le a katonák a fegyvertelen tömegre. (Kép, szöveg: BL)

Megújul az első 56-os múzeum Az országgyűlés 50 millió forintot szavazott meg a Corvin-köz egykori főparancsnoka által alapított kiskunmajsai 56-os Múzeum felújítására. Pongrátz Gergely kényszerű száműzetéséből hazatérve hozta létre a kiállítóhelyet, amelyben helyet kapnak az 56-os forradalomhoz és szabadságharchoz kapcsolódó dokumentumok, ereklyék és fotók. Az ország első 56-os múzeuma 1999-ben nyílt meg Kiskunmajsa közelében. A Klebersberg Kunó idején tanyai iskolaként működő épületben Pongrátz Gergely sokak – közte a Hadtörténeti Múzeum – segítségével alakította ki a gyűjteményt. A múzeum két terme egyikében a Hadtörténeti Múzeumtól kölcsönkapott, 1956-tal és a forradalom jövőjével kapcsolatos régi dokumentumok vannak paravánokon, középen egy katonabáb áll: ruháját és sapkáját Pongrátz Ödön viselte 1956. október 23-án. A másik teremben döbbenetes látványt nyújt az a félig megégett magyar zászló, amelyet a forradalom napján a Hősök tere egyik lámpaoszlopára szegeztek fel. Egy zsombói fiatal-

ember kőművesként dolgozott 56-ban Budapesten. A forradalom leverése után hazavitte falujába a megtépázott zászlót, és évtizedekig rejtegette otthonában, majd a múzeumnak ajándékozta. A teremben igazi ávós bőrkabát is ki van állítva, amit egy volt ávós ajánlott fel, a neve titokban tartásával… A múzeum előtt egy T55-ös tankot is látni: a négyszemélyes monstrum 50 tonnát nyom: ilyen járművekből lőtték a forradalmárokat a szovjetek 1956-ban. A középiskolások érdeklődve járják körbe a vasszörnyet, tudósításunkkor a halasi Bibó-gimnázium tanulói vendégeskedtek a múzeumban, néhány nappal korábban pedig a Szilády gim-

nazistái voltak ott. A múzeumhoz tartozik az út túloldalán található Kapisztrán Szent János kápolna. Az 56-os mártírok emlékére épült Csete György Kossuth-díjas építész tervei alapján, s 2002-ben szentelték fel. A több száz kivégzett forradalmár márványtáblája hirdeti a hősök emlékét. A kápolna egyik tornya a győztes forradalmat, a másik – romos – tornya, pedig a vérbefojtott szabadságharcot jelképezi. Mivel a múzeum melletti lakásban élt a budapesti Corvin-köz egykori főparancsnoka, Pongrátz Gergely, a kápolnában lett eltemetve. Később, testvérének, Pongrátz Ödönnek, a Corvin-köz egykori ezermes-

terének hamvai is ide kerültek – tudtuk meg Nahimi Pétertől, a múzeumot működtető Pongrátz Gergely Alapítvány kuratóriumi tagjától. A múzeum és a kápolna közvetlen szomszédságában, 2005-ben kezdte meg működését az 56-os Ifjúsági Tábor. A hely célja, hogy a magyar fiatalok és a határon túliak egyaránt megismerkedhessenek az 1956-os forradalom és szabadságharc történetével, szellemiségével. A fiatalok itt találkozhatnak a még élő szabadságharcosokkal, továbbá történészekkel, közéleti személyiségekkel. Az országgyűlés 50 millió forintot szavazott meg a múzeum átfogó felújítására.

– Megújulnak a kiállítótermek, a világítástechnika, de teljesen felújítják a tetőszerkezetet is, és a támogatásból jut pénz a kiállítás anyagának bővítésére is – jelentette be az 56-os Múzeumban Lukács László fideszes országgyűlési képviselő (képünkön a bibós diákokkal), aki hosszas előkészítő tárgyalásokat folytatott a kormány kulturális ügyekért felelős államtitkárával a támogatás odaítélése érdekében. A teljes rekonstrukcióval várhatóan jövő év februárra végeznek, a tervek szerint február 25-én, a Kommunizmus áldozatainak napján lesz a megújult múzeum ünnepélyes átadása. Kép, szöveg: Pozsgai Ákos


Csodavarrás

fotó: pozsgai ákos

2013. október 30.

Hogyan kerül a kékfestő a konferencia halasi orvosára…? Legyen az bársony, brokát, vászon vagy kékfestő - újjászületik, amint egy női blúz vagy egy nagy alsószoknya készül belőle – Kati kezei alatt csodák születnek. A kiskunhalasi tanyavilág belső szélén, a Váci Bolt közelében élő Csordás Katalint mint népviseletkészítőt kevesen ismerik városunkban. Pedig a Magyarok Vásárán, a szüreten hosszú évek óta jelen van, barátságos kis standján sok kisgyermek játszik naphoszszat. Kipakolja zsűrizett szatmári, mezőségi, ajaki népviseleteit, játszó- és babaszobát rendez be Waldorf-babáiból a gyerekek részére, bemutatja használati tár-

gyait, terítőit, táskáit. Volt kiállítása a Bibó-gimnáziumban, de Kecelre és Kaposvárra is meghívták már szép termékeit kiállí-

Meglepetés a Halasi Estre!

Csordás Katalin a novemberi „Halasi Est”-re is különlegességgel készül. Kizárólag erre az alkalomra készít két női, egy hétköznapi és egy ünnepi, valamint egy férfi ünnepi viseletet. A rendezvény november 15-én este 18 órakor lesz a

Gyászol a család Gyászközleményben tudatja és osztja meg fájdalmát a halasiakkal az a család, amelyik a nemrég elhunyt Zobolyák Imrét gyászolja. A harminchatéves korában az Árpád utca sarkánál, rosszulléte következtében elhunyt fiatalember – mint a család közölte – két lánytestvérét, édesapa hiányában is szinte apjukként szerette-óvta, és óriási űrt hagyott

tásokra, vásárokra. Mesterségbemutatókkal egybekötve sok éven át részt vett a Visegrádi Palotajátékokon. Napjainkban a hagyo-

mányápolásra összpontosít. Antik könyvekből részletesen utána jár egy-egy viseletnek, hogy az bizonyosan korhű legyen. Nagy gonddal figyel az anyagválasztásra, a fazonra, a díszítésekre is. Minden elkészített darabját szakértő zsűri elé viszi, hogy minősítést szerezzenek ruhái, hisz így kap visszaigazolást, hogy jó irányba halad-e. Több táncegyüttesnek, így a Kiskun Táncegyüttesnek is rendszeresen varr viseleteket. S, hogy kerül kékfestő és főkötő egy halasi doktornőre? A halasi szüreten találkozott a tervező és a kivitelező. Bordás Noémi urológus doktornő orvos-konferenciára készülve megálmodta, hogy kékfestő ruhában vesz részt a szakmai találkozón. Katalin volt az, aki megvalósította az álmot. Az igazi kékfestőből készült darab nemcsak viselőjének és készítőjének, de városunknak jó hírét is tovaviszi az orvostársadalomba. Külön figyelmet kér a főkötő, ami több mint százéves minta alapján született újjá, és egészíti ki a doktornő amúgy sem mindennapi viseletét. (Katiról, Waldorf-babáiról, életút-

maga után. Nemcsak családjában érezték és viszonozták a tőle kapott szeretetet, önzetlenséget és segítőkészséget, hanem a nagyszülők, az édesanyja és élete párja is, sőt: a zenésztársak, akik rengeteg jószándékot, figyelmet és türelmet kaptak Imrétől. „Most elhalkult a gitár, a lélegzet elszállt…, de mi örökké emlékezni fogunk Rád” – írta médiánk híradása után a család. (Munkatársunktól)

Közösségek Házában, ahol minden Halasról, a halasi emberekről fog szólni. Az esten a viseletek mellett halasi nóták, táncok, falatok, borok és pálinkák kapnak kitüntető figyelmet, melyet hajnalig tartó táncház követ.

portréjáról még többet is megtudhat a www. halasmedia.hu „Hét arca” rovatában a jövõ héten.) Vadkerti Mónika

Arc, kép. Csordás Katalin Kecelen született, de már pólyás korában halasi lakos lett, majd kisgyerekként a Kardos utcai ház környékén csatangolt sokat, s vendégeskedett a mai Tájház akkori lakóinál. A varrás iránt már gyermekkorában érdeklődni kezdett. Érdekelték az anyagok, a minták és minden, ami csipkés, fodros. Diákéveit a Felsővárosi-iskolában, majd a szakmunkásképzőben töltötte, ahol varrónőnek tanult. Fiatalon lett édesanya: Niki lányának egész sokáig maga varrta egyedi ruháit. A Bercsényi utcai szabóságban szerezte meg szakmai gyakorlatát, majd a Levi’s-gyárban helyezkedett el. Árpád fia ez idő alatt született. A fiú igazi csodagyerek. Szeret mindent, ami hagyományos, legyen az tánc, népzene vagy viselet. Így teljes Katalin élete, a családdal, a népviseletekkel, és mindazzal az értékkel, amit nap, mint nap megteremt, az ő varázslatos varróműhelyében.

Weinhardt Virág Príma-díj-jelölt Weinhardt Virág kiskunhalasi díjugrató lovas, magyar korosztályos válogatott is esélyes a Megyei Príma Díjra. A VOSZ Bács-Kiskun megyei szervezete idén is kitünteti a művészet, tudomány, oktatás és sport kimagasló megyei képviselőit. A vállalkozók felajánlásaiból származó, háromszor egymillió forintos Megyei Príma Díjat nyolc éve minden évben nagy érdeklődés mellett adják át. A VOSZ megyei elnöksége az elmúlt hetekben javaslatokat gyűjtött a díj jelöltjeire. A beérkezett ajánlások alapján egy húsztagú bíráló bizottság döntött a 10 kategória győzteséről, közülük kerülnek majd ki az idei fődíjasok. A közvélemény a kö-

vetkező hetekben szavazással segítheti a döntést. A legtöbb szavazatot elérő jelölt veheti át a közönségdíjat a november 28-ai gálaesten. A jelöltekre legegyszerűbben az interneten lehet szavazni, a www.primadíj. hu internetes honlapon. Beküldhető postai úton is a VOSZ-iroda címére (6000 Kecskemét, Katona József tér 18.). A Tehetséges fiatalok kategóriában az 1999-ben született, kiskunhalasi Weinhardt Virág díjugrató lovas, magyar korosztályos vá-

logatottra is lehet szavazni. 2012-ben, 13 évesen az utánpótlás-korosztályban Európa-bajnoki második helyezést ért el. 2013 nyarán ismét bizonyította, hogy korosztályában a legjobbak között van a helye az európai mezőnyben. Néhány hónapja, a spanyolországi Vejerben díjugrató gyermek Európa-bajnok lett Bognár Jen-Cor nevű lovával. A harmadik helyezést elért magyar csapatnak is tagja volt. Jól tanul, emellett kiváló sportoló is. A díjugratásban jeleskedik. (pozsgai)


háttér 2013. október 30.

FOTÓ: A KÉP CSAK ILLUSZTRÁCIÓ!Megint becsapós volt az árubemutató-rendezvény Drágán mérték az olcsó ajándékot, és még egy utazási iroda korrekt ajánlatát is „beküldték” Már meg sem lehet lepődni: újabb csalódással ért véget egy árubemutató kereskedelmi rendezvény, amelynek az egyik fő csalogatója egy „nagy értékű” ajándék és egy kecsegtető velencei utazás volt. Az ajánlatra kisjövedelműek is jelentkeztek, akik most sérelmezik, hogy az egésznek a fele sem volt igaz.

ször és nyomatékosan kikérdezte az árubemutató szervezőit: tényleg ennyibe kerül-e az út, nincsenek-e eltakart többletköltségek, pótdíjak vagy más, amire neki már nem volna pénze. Még azt is megkérdezte, mennyi költőpénzt javasolnak vinni, menynyi természetes kiadása lehet az út mellé. Mindenre pozitív biztatást kapott, így aláírta a szerződést és a 16 ezer forintos előleget azzal, hogy ha netán turpisság derülne ki, az út – mint ígérték a rendezvényszervezők – úgyis visszamondható. Az asszony mégsem volt nyugodt – többek közt a Tükörből is olvasott eleget a hasonló rendezvények gyakran kifogásolható gyakorlatáról –, ezért felhívta az utazásszervező céget. Ott kiderült, hogy a 20 ezer forintos út teljes egészében igaz, csak éppen a szálloda nem Velencében van, hanem onnan több tíz kilométerre, vagyis a beutazásért – illetve a fakultatív programokért – külön kell fizetni, ami akár újabb tízezrekbe kerül. Került volna – miután az asszony így azonnal lemondta az utazást. Csakhogy addigra annyi idő telt el, hogy ezt már nem tehette meg: az egyébként korrektül eljáró és az árubemutatósoktól teljesen független utazási iroda egy hónapig tartotta fent ezt a lehetőséget, az aszszony pedig kicsúszott e határidőből. A Kaland Travel utazási iroda megkeresésünkre

rekt volt (a 19.995 forintos fejenkénti utazás ára tartalmazza az oda-visszautat autóbusszal és négy éjszakát egy háromcsillagos szállodában reggelivel), ám a rendezvényszervezők nem közölték az asszonnyal, hogy ezen kívül pluszköltségei lesznek. Az aszszony augusztus 25-én írta alá az október közepére tervezett utat, ám csak szeptember 26-a után döbbent rá, hogy még a gondos körbekérdezéssel együtt sem tudott túljárni a csalogatóan nyilatkozó rendezvényszervezők eszén, ezért későn próbálta meg visszamondani az utazást. Az ügyfelek egyébként – közölte még a Kaland Travel – a szerződés megkötése utáni nyolcadik munkanapig indokolás nélkül elállhatnak, míg ez esetben a sztornózás szeptember 25-e volt. Az utazási iroda egyébként – ellentétben az árubemutatósokkal – az utazás előtt tájékoztatja az utasokat a részletekről. Megpróbáltuk megtalálni, és kapcsolatba lépni a rendezvényszervezőkkel is – a halasi résztvevők egy Royal Blaze nevű céget emlegetnek –, de nem kaptunk választ a kizárólag emailen keresztül lehetővé tett érdeklődésünkre. Egy ilyen nevű céget egyébként tavaly jegyeztek be Budapesten, székhelye Tatabányán, a Tavaszmező utcában van, és a profilja is egybevág az árubemutatós rendezvények világával. Az interneten elérhető adatok szerint létezhet(ett?) egy 2011-es alapítású ilyen nevű is a főváros VII. kerületében (telefonszámot a tudakozó sem tud hozzá); továbbá van egy halasi Royal Blaze Promotion nevű cég is, amit több fogyasztóvédelmi tematikájú honlapon illetnek kritikával – honlapja, elérhetősége nem ismert. (kohoutz)

tisztítót, párnát-paplant kínáló előadást, de ezeket méregdrága áron árulták. A legtöbbünk a velencei útra volt kíváncsi, amiről állították: még húszezerbe sem kerül. Én kisjövedelmű vagyok, sosem lenne pénzem többet kölpárezer forintos sütemény- teni, de ennyiért még ha utána tartó volt a hatvanezres nagy össze is kell húznom a nadrágszí- tisztázta a dolgot: a rendezvényhez nekik semmi közük ajándék… jat, bevállaltam az utazást… Ez után kellett végighallgat- Amiből annak ellenére sem lett sem volt. ni a „nélkülözhetetlen” szőnyeg- semmi, hogy az asszony több- – Cégünk kizárólag utazások szervezésével foglalkozik, a Kaland Travel úti ajánlatait a rendezvényszervezők mutatják be – közölték lapunkkal, vagyTalán soha nem talált még egyszerre annyi hiányosságot, olyan eset is, amikor a „szerencsés nyertesnek” a jelenlévők is a felelősség az árubemutatón résztvevő rendezvényszervezőjogsértést Halason a fogyasztóvédelmi hatóság, mint az el- előtt át is nyújtották „nyereményét”, ké. A velencei ajánlat pedig kormúlt hónapokban – írtuk múlt heti számunkban is a fogyasztóvédelmi hatóság jelenése nyomán. Az ellenőrzések jegyző- csakhogy a folyosón egész egyszerűen elvették könyvei szerint nemrég megbukott két halasi személy, akik tőle. az ország másik pontján tartottak árubemutatókat, és mind- „Csak nem gondolja komolyan, hogy ezt a pénzt valóban ketten megtévesztették a fogyasztókat – őket, azaz vállal- odaadjuk, anélkül, hogy vásárolna valamit…!?” – mondták kozásukat eltiltották ettől a fajta tevékenységtől. Egy másik az ügynökök. A megyei rendőr-főkapitányság állományából többen országos és ügyben egy kaposvári férfi tett feljelentést, miután egy hala- Egy halasi asszony esetét is megírtuk: egy nemzetkö- megyei főkapitányi elismerésben részesültek október 23-a alkalmából si cég légtisztítót, gyapjútakarót, vákuumpárnát adott el, de zi mosószer- és kávé-tesztre invitálta a meghívó, de ha- a Belügyminisztérium és az Országos Rendőr-főkapitányság központi számlát csak utólag küldött postán. mar kiderült: majd’ félmilliós ágyneműgarnitúrát akartak ünnepségén. Soron kívül rendőr főtörzszászlóssá léptették elő Horváth Írtunk arról is, hogy különösen a nyári szezon végén és a té- a vendégekre sózni. Az asszony szerint az „ajándék” kávé Militicsi János rendőr törzszászlóst, a kelebiai határrendészet egyik li előtt gyakori, hogy kéretlen küldeményként dobálják a pos- úgy bűzlött, hogy végül sosem merte lefőzni, az „ajándék” szolgálati csoportvezetőjét. Tárgyjutalomban részesült Losonczi Tibor taládákba a különféle, általában ajándék ebéddel egybekötött mosószeren nem volt tájékoztató, az ígért és a képen rendőrszázados, a halasi rendőrség Bűnügyi Osztályának osztályvezetermékbemutatókra szóló meghívókat, képeslapokat. gusztusos „finom vacsora” helyett egy doboz babkonzer- tő-helyettese és Rambala Zsolt rendőrfőhadnagy, a kelebiai határrenA termékbemutatók zűrös históriái közt előfordult például vet kaptak. dészet alosztályvezetője. (pá) Az augusztus végi árubemutatóval egybekötött kereskedelmi rendezvényre egy – mint fogalmazott – „betelefonálós tévéműsor” keretében toborozták az ügyfeleket. Egy halasi résztvevő elmondása szerint azzal az ígérettel tették csábítóvá az ajánlatot, hogy nagy értékű ajándékot és 20 ezer forintért velencei utazást kínáltak azoknak, akik elmennek. Az ebéddel egybekötött bemutató

helyszíne a Csipke Hotel nagyterme volt, ahol – egy halasi asszony utólagos beszámolója szerint – már észbe kellett volna kapjanak, amikor a „nagy értékkel” szembesültek. – Egy olcsó,

Sosem tanulunk belőle…?!

Kitüntetett rendőreink


közösségfotók: pozsgai ákos

2013. október 30.

Krúdy-szavak és -falatok a Sóstó Csárdában A Magyar Lakomák-sorozat második részeként Krúdy Gyula halhatatlan alakja elevenedett meg a Sóstó Csárdában, ahová Lukács László országgyűlési képviselő hívta meg a magyar irodalom és gasztronómia,

és természetesen az autentikus magyar népzene híveit, barátait. E „képviselői estélyek” részei annak a népművelő és közösségszervező tevékenységnek, amelyet Lukács László a rendszerváltás előtt

A halasi mentőkről eddig is lehetett tudni, hogy kiváló közösséget alkotnak. Erre újabb bizonyítékkal szolgáltak azzal, hogy a helyi vállalkozók adományának köszönhetően saját maguk festették le az évtizedes garázskapukat.

Mentő-ötlet: festés az állomáson

A halasi mentőállomás dolgozói sohasem ijedtek meg attól, ha saját maguknak kell valamit csinosítani az épületen. Szerencsére a városban vannak olyan vállalkozók, akik mindig segítenek. Legutóbb egy halasi festékbolt tulajdonosa és egy villanyszerelő jóvoltából sikerült vásárolni egy vadonatúj számítógépet az orvosi szobába, a konyhába pedig modern gáztűzhely és mikrohullámú sütő került. De ez csak az adomány egyik felét jelentette. – Kaptunk festéket is, így azt határoztuk el a kollégákkal, hogy rászánunk egy szombatot és lefestjük az állomás évtizedes garázskapuit – nyilatkozta Malustyik László, a helyi mentőalapítvány titkára. Közel húszan fogtak dörzspapírt, csiszológépet és ecsetet, hogy kellemes időben elvégezzék a régóta esedékes munkát. A hangu-

lat hasonlóan az időjáráshoz derűs volt, és hogy az éhes gyomroknak is legyen valami, bográcsos marhapörkölt készült. A szolgálatban lévők sem húzták ki magukat a munka alól, ők is csiszoltak, festettek, ugyanakkor készen álltak arra, ha indulni kell, akkor rövid időn belül vonulhassanak. A mentők amit tudnak, saját kézzel és az alapítvány, vállalkozói felajánlások jóvoltából oldják meg. A mentőszolgálatnak ke-

kezdett el az olvasótáborok, aztán a Városi Ifjúsági Műhely szervezésével, később az intézményes művelődés, majd civil szervezetek sokaságának – legutóbb például a Nádor Klub – alapításával folytatott.

vés a forrása a különböző felújításokra, eszközök beszerzésére, így csak külső segítséggel van lehetőség vásárlásokra. Nem véletlen a mostani felajánlás. Mint megtudtuk, a két vállalkozó már nem először segíti a halasi állomást. Egyiküket néhány éve baleset érte, és a mentők, valamint a tűzoltók mentették őt ki a roncsból. Azóta elkötelezett támogatója a két szervezetnek. Kép, szöveg: JL

A sóstói Krúdy-esten nemcsak ízes históriákat és idézeteket hallhatott a közönség, hanem meg is kóstolhatott néhány zamatos falatot a legendás író kedvenceiből. Az ínyencségek mellé Lukács László maga

választott a térség borai közül is, míg a programról a szegedi Délikert Színház, Székely Tibor és népzenésztársai gondoskodtak Gerner Csaba (képünkön) házigazda műsorvezetése mellett. (Munkatársunktól)

Halasra „jön” a nagy fejedelem Bethlent és Petőfit is megidézik a Szilády-társaság konferenciáján Főterünk nevével is rá emlékezünk, de vajon mit és mit nem tudunk Bethlen Gáborról, a legendás erdélyi fejedelemről? Mi maradt meg felőle azóta, hogy 400 éve választották Erdély fejévé? De vajon mennyit tudunk Petőfiről? Őrá odakint egyik utcánk neve, „odabent” pedig számos verse idézete emlékeztet – ugyanakkor sokarcúságának titkai már irodalmár-csemegének számítanak… Mindezekről és még sok más érdekességről is szó lesz a Szilády Áron Társaság konferenciája őszi

ülésszakán, november 16-án, délelőtt 10 órától. A találkozón Szakál György építész a kiskunhalasi városházák történetéről, Németh Norbert pécsi lelkipásztor Bethlen életéről, a 190 éve született Petőfiről pedig Szabó Szabolcs irodalomtanár tart majd előadást. A társasághoz kötődő hír, hogy annak tagsága november 3-án, a 10 órai istentisztelet után koszorúzza meg a névadó tudós, politikus és lelkész szobrát, majd délután fél 3-kor helyezi el az emlékezés virágait a Szilády Áron sírjánál. (Kép, szöveg: KZ)


10

oktatás 2013. október 30.

Felkészülten várják őket Takarékos és hatékony munkát végzett a tankerület – mondja Vágó Ferencné igazgató Ha kisebb problémákkal is, de a halasi tankerületben zökkenőmentesen indult a tanévkezdés – mondja a tankerület vezetője. Vágó Ferencnét az első hetek-hónapok után kértük arra, értékelje az ősz elejével beálló, több tekintetben nagyszabású változásokat. Mint kiderül, nemcsak a mindennapos testnevelés könyvelhető el jelentős pozitívumként, hanem az új szemlélet több eleme, de még a helyi tankerület igen eredményes gazdálkodása is. Bér, ingyenesség, torna: jelentős változások • Tapasztalatai szerint hogyan zajlott a tanévkezdés az új jogszabályok megszületése után? Sok hírt lehetett olvasni tankönyvek késedelmes érkezéséről, tantervi előírások késői megszületéséről. Ön mit tapasztalt? • Tapasztalatom szerint a tanévkezdés minden intézményben zavartalan volt. Augusztusban az iskolákban feltöltöttük az álláshelyeket. Többnyire sikeresek voltak a kiírt pályázatok. A tankönyvek időben megérkeztek. Voltak kisebb problémák, de ezeket igyekeztünk a lehető legrövidebb idő alatt megoldani. Általában ezek a problémák abból adódtak, hogy megváltozott az ingyenes és a fizetős gyerekek névsora. Amit az intézmények februárban leadtak tankönyvrendelést a könyvtárellátónak, az nem biztos, hogy augusztusban is érvényes volt. Nem biztos, hogy aki februárban még kapott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, az augusztusban is jogosult volt rá, ezért a jogosultak

körét újra meg kellett vizsgálni. • Ugyanakkor a kormány jelentős állomásnak nevezi a szeptembertől életbe lépő változásokat. Ön mit gondol? • Valóban jelentős változások történtek szeptember 1-jétől. Bevezették az erkölcstant, valamint a hit- és erkölcstan tanítását és a mindennapos testnevelést. A gyerekeknek szeptembertől délután négy óráig van lehetőségük részt venni az iskolában különböző foglalkozásokon, kivéve, ha a szülő írásban kéri a gyermeke számára a felmentést. A szülők és a gyerekek számára nem feltétlenül kötelezettséget, hanem többletlehetőséget jelent. Az iskolák változatos, színes, színvonalas programokat kínálnak a gyerekeknek. Minden gyerek találhat az érdeklődésének megfelelő elfoglaltságot. A pedagógusok felkészülten várják a gyerekeket. • Ellentmondásos vélemények születtek a béremelésről is: van, aki

kevesebbet, igaz, sokan jelentősen többet visznek haza szeptembertől. • Nagyon pozitív változás a pedagógusok bérének emelkedése. A központi költségvetés harminckét és félmilliárd forint többletforrást különített el a pedagógusbérekre. A pedagógusok nagyobb anyagi megbecsülése hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek magasabb színvonalú nevelés-oktatásban részesüljenek. Az átsorolások rendben lezajlottak a tankerületben, mindenki időben megkapta októberben a magasabb bérét. Több pedagógussal beszélgettem, aki nagyon örült ennek a pozitív változásnak. Az intézményvezetők rugalmasságának és a pedagógusok pozitív hozzáállásának köszönhetően a végrehajtási rendelet csúszása nem okozott problémát.

dést, hogy a fenntartó az önkormányzat, a működtető a tankerület (a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) egészen odáig, hogy például a portásnak nem főnöke az igazgató, de – jelképesen szólva – a városhoz kell kérvényt benyújtani egy kréta megvételéhez. Halason mik a tapasztalatok az önhöz érkező jelzések nyomán? • A tankerülethez tartozó iskolák esetében a fenntartó a KLIK. A fenntartói feladatokhoz tartozik a szakmai irányítás, a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők bére, a tanítási órák megszervezéséhez szükséges eszközök, anyagok biztosítása. A működtető önkormányzat feladata a technikai dolgozók bérének kifizetése, a fűtés, a világítás és egyéb rezsiköltségek finanszírozása, valamint az iskola épületének állagmegóvása és karban-

kapcsolatban merültek fel bizonytalanságok. • Minden óraadó tanárnak van megbízási szerződése, és valamennyien megkapták a szeptemberi bérüket. A zsanai iskola ügyéről nem tudok: nem a tankerülethez tartoznak. Nem csalják el a napi tornaórát • Ugyanakkor rendkívül jó visszhangja van a mindennapos testnevelés bevezetésének. Ez nyilván fontos is a gyerekek-fiatalok egészségvédelmében, életmód-nevelésében. Mik a tapasztalatok ezen a téren? Sikerül-e tényleg betartatni a mindennaposságot, azaz sikerül-e például elkerülni, hogy a szaktantárgyi órák javára „elcsaljanak” tornaórákat a sulikban? • A testnevelés tantárgyat a pedagógusok egyenrangúnak tekintik a többi tantárggyal. A

A központi költségvetés harminckét és félmilliárd forint többletforrást különített el a pedagógusbérekre, és több pedagógussal beszélgettem, aki nagyon örült ennek a pozitív változásnak. Az intézményvezetők rugalmasságának és a pedagógusok pozitív hozzáállásának köszönhetően a végrehajtási rendelet csúszása nem okozott problémát.

tartása. Az iskolában a szakmai munka irányítója az igazgató. Nem jelent problémát senkinek, hogy a portás közvetlenül az önkormányzathoz tartozik. Tulajdonképpen a technikai dolgozók is a szakmai tevékenységet segítik. Mindenkinek a maga területén kell helytállnia, a feladatokat elvégeznie. Az igazgatók jól együttműködnek az iskolában dolgozó valamennyi alkalmazottal, így gyakran előfordul, hogy éppen a portás hozza a tankerületbe a szakmai anyagokat. • Helyben két másik ügyről is lehetett hallani. Az egyik, hogy az óraadó tanárok október első hetéig Mindenki a maga területén nem tudták, hogy kapnak-e • A tankerületek felállása szerződést és szeptembeután lehetett hallani arról, ri fizetést. Másrészt pedig a hogy túlbonyolítja a műkö- zsanai alapítványi iskolával

gyerekek pedig különösen szeretik a mozgást. A testnevelésórák szervezésekor törekszünk arra, hogy minél változatosabb, egészségformáló tevékenységet kínáljunk a tanulók számára. Ezért például egyre több iskolából járnak gyerekek uszodába. A pedagógusok tudják azt, hogy egy idő után a gyerekek szellemileg elfáradnak. Kell a mozgás, kell a friss levegő. Mindenre jutott pénz • Úgy tudni, hogy a halasi tankerület rendkívül eredményes gazdálkodást produkált az első félévben, és tízszázalékos megtakarítást ért el időszakarányosan. Mi áll ennek a hátterében? Miután a működés, úgy tudni, zavartalan, mi eredményez-


„Együtt éltem a mindennapokkal” • Az előbb említett problémák ellenére úgy hallani, harmonikus az együttműködés, a hangulat a tankerület-vezetés és a helyi is-

oktatás

11

A testnevelést a pedagógusok egyenrangúnak tekintik a többi tantárggyal. Törekszünk arra, hogy minél változatosabb egészségformáló tevékenységet kínáljunk a tanulóknak, ezért például egyre több iskolából járnak uszodába. A pedagógusok tudják, hogy egy idő után a gyerekek szellemileg elfáradnak. kolák vezetői között. Ez személyi vonásokon múlik, vagyis objektív vagy emberi tényezők eredményezik, hogy feszültségmentes a helyi oktatás irányítása? Önről tudni azt, hogy halasi születésű, majd sokáig Pirtón vezetett iskolát, most pedig a térség tartozik önhöz. Hogyan tükröződnek a mostani munkájában az eredet, az évek, tapasztalatok? • Az igazgatókkal való jó együttműködés egyaránt köszönhető személyi kapcsolatoknak és szakmai összhangnak. Mindig a felmerülő problémák megoldását tartottam elsődleges feladatnak. Valamenynyi munkatársammal együtt a legjobb megoldást igyekszünk megkeresni, amely mindenki számára a lehetőségek szerint a legelőnyösebb. Pedagógusként huszonkilenc évet dolgoztam, ebből tizenegy évig voltam vezető. Együtt éltem a gyakorlati

F Iskolai tornaóra. Minden nap megmozdítják őket

és az elméleti mindennapokkal. Halason születtem, itt tanultam középiskolás koromig. Itt tanítottam hét évig az akkor újonnan induló ÁMK-ban. A mostani munkám más, mint az eddigi. Most a fenntartói oldalt képviselem. Remélem, az a sok év, amelyet iskolában, vezetőként töltöttem, alkalmassá tesz arra, hogy megértsem, és kezelni tudjam a problémákat, soha ne a kifogásokat, hanem a megoldást keressem. Keretek és szabad lehetőségek • A tankerület működését, tevékenységét nyilván viszonylag szűkre szabják a jogszabályok. Mekkora tere marad a személyes ambíciónak, kreativitásnak? Mi az ön személyes hitvallása és ambíciója, célkitűzése a tankerület élén? • Az iskolában a legfontosabb a gyermek. Nagyon fontos a megfelelő színvonalú nevelés és oktatás. A gyermekek számára a helyes erkölcsi útmutatást és az életre nevelést is olyan fontosnak tartom, mint a tantárgyi ismeretek átadását. A jogszabályok keretet szabnak a működésnek, ehhez nekünk alkalmazkodnunk kell. Emellett azonban sok lehetőséget is hagynak, hogy minden iskolában megmaradjanak a jól bevált szokások, az iskolák átvehessenek jó gyakorlatokat másik iskolák bevált, kipróbált gyakorlataiból. Minden iskola maga alakíthatja saját profilját, hogy ezzel is vonzóvá tegye a gyerekek és a szülők számára. Meggyőződésem, hogy az igazgatók és a pedagógusok meg is teszik ezt. Minden jó gondolatot, amely a gyerekek érdekében történik eddig is támogattam és ezután is ezt fogom tenni. Kép, szöveg: KohoutZ

fotó: kohout zoltán

te ezt a pozitív mutatót? • Valóban, a féléves likviditási terv alapján, tankerületi szinten negyven százalékot költöttünk az éves költségvetésünkből. Ez azt mutatja, hogy felelősen, megfontoltan gazdálkodunk. Minden fontos dologra jutott pénz, nem volt fennakadás egyetlen intézményben sem. Az igazgatók minden hónap elején összeírják, hogy abban a hónapban mire lenne szükségük. Együtt átnézzük, megbeszéljük, a legfontosabbakat előre helyezzük. Mindenkinek érdeke, hogy az iskola jól működjön, és az év végére is maradjon tartalékunk. Mindent megtettünk azért, hogy az iskolák pályázatai sikeresek legyenek. Ezzel, az alapfeladatok ellátásán túl, további lehetőségekhez segítettük őket. A Nemzeti Tehetségprogram pályázatain intézményeink több millió forintot nyertek tehetséggondozásra. A Határtalanul pályázattal öt intézményünk hetedikes tanulói jutottak el határon túli magyar lakta területekre, ahol megismerkedhettek az ottani kultúrával, barátságot kötöttek magyar anyanyelvű gyerekekkel.

2013. október 30.

Márton napi gasztro-újítás Nem szoktam én hivatkozni „a kommunista hatalom 40 évére”, de néha lehetetlen megkerülni. A szovjet hatalom által elnyomott nemzeti önbecsülés eredménye sok mindenben megmutatkozott – 1956 kapcsán bőven olvashatunk erről. Napjainkra az is világossá vált, hogy a szobrok ledöntése és az utcanevek átírása önmagában nem hoz gyökeres változást. A mindennapok lelkületének megváltoztatása ugyanis nem megy egyik napról a másikra. Főleg akkor nem, ha az iránymutatás hiányzik. Kezdjük ott, hogy kinek mit jelent a „magyar konyha”! Tévedés azt hinni, hogy csak méregerős, agyonpaprikázott bográcsosok tartoznak ide. Vagy ha „magyar borról” van szó, akkor jusson eszünkbe a halasi bor, és ne csak a villányi, egri és a tokaji! A közelgő Márton nap jó lehetőséget ad arra, hogy a libából készült ételek legjobbjait fogyasszuk, hozzá pedig megkóstoljuk a homoki borokat – még nyers változatban. Eltűnt szokásokat jó dolog feleleveníteni, legyen szó akár a pannóniai Márton papról, aki szerénysége miatt elbújt azok elõl, akik püspökké választották és csak a megriadt libák gágogása árulta el az őt keresőknek, hol rejtezik. Ezért eszünk a jeles szent napján libát. És igenis figyeljünk oda azokra a vincellérekre, akik minden nehézség ellenére nagy valószínűséggel kiváló évjáratot produkálnak a 2013-as termésből! Éppen ilyenkor, novemberben szokták megkóstolni először azt a nedűt, ami már „majdnem kész bor”. Ha tehát Márton nap, akkor libapecsenye, újbor és vidám hangulat!

Ennek jegyében fog össze a Közösségek Háza, a Pásztortűz Egyesület és a Csipke Hotel, hogy néprajzilag és a vendéglátás tekintetében is megadják az ünnep rangját. November 9-én 14 órakor indul a délután a szálloda elől a Káposzta Lajos idegenvezetésével zajló városnézéssel. 16 órakor mindenkinek ingyen szauna és wellness következik a szállodában, majd pedig 18 órakor veszi kezdetét a nagy program a konferencia teremben. A Pásztortűz Egyesület aktivistái gyerekfoglalkozásra várják a kicsiket, míg a felnőtteknek szóló program keretében egy tokaji szüretet bemutató 1946-ban készült dokumentumfilm teremti meg a megfelelő hangulatot a borkóstolóhoz. Ezen egy jeles soltvadkerti borász, Font Gábor tart előadást az idei évjáratról – közérthető nyelven. És vajon mennyire érezhető az újborban az elvárt végeredmény? Erről mindenki meggyőződhet a saját ízlelőbimbóival. Ezt követi a libavacsora, melyre a menüt előre kell kiválasztania annak, aki részt kíván venni a jeles eseményen. Az estet népi zenekar színesíti és lesz táncház! Bővebb info: www.csipkehotel.hu. (HT)


12

HÍREK 2013. október 30. innen  onnan

Kiállnak kollégái az elítélt ápoló mellett

Megdöbbenéssel értesültek a Kecskeméti Törvényszék ítéletéről annak a volt halasi betegápolónak a kollégái és ismerősei, akit a törvényszék jogerősen 6 és fél év fegyházbüntetésre ítélt bántalmazásért. A barátok most aláírásgyűjtésbe kezdtek annak érdekében, hogy személyesen álljanak ki F. Zoltán mellett, akit szerintük bizonyítékok hiányában marasztalt el a bíróság. „Sokéves szakmai és emberi kapcsolatunk, ismeretségünk révén megingathatatlan meggyőződésünk, hogy Zoltán ártatlan a rárótt vádakban. Nemcsak a bizonyítékok teljes hiánya mondatja ezt velünk, hanem azok az évek is, amelyekben munkatársként és emberként bizonyította emberi tisztességét és szakmai alkalmasságát”, írják kollégái és ismerősei. Az intézmény dolgozói egyébként 2010 tavaszán szimpátiatüntetést is tartottak meggyanúsított kollégáik mellett.

Bíróság elé áll a tolószékest kifosztó nő

Vádat emelt a Kiskunhalasi Járási Ügyészség egy szegedi nő ellen, aki még júliusban kifosztott egy kerekes székes férfit Kiskunhalason. A vád szerint a 42 éves B. Katalin megjelent a mozgássérült férfi otthonában, és elvett tőle 20 ezer forintot, amit nem tudott megakadályozni a tolószékes férfi. Az asszony számlájára írnak két másik bűncselekményt is. Az egyiket májusban követte el, amikor a nyitott kapun könnyedén átjutva bement egy családi házba és onnan 90 ezer forint értékű ékszert és 5 ezer forint készpénzt lopott el. A házban eközben volt egy vendég is, akinek sikerült ügyesen elterelnie a figyelmét. A másik bűntényt Mélykúton követte el, ahol betört egy házba, de a házigazda tetten érte, és a rendőrök érkezéséig fogva tartotta a nőt. (pá)

Bajáról jött a rémtörténet Kacsa a facebookos pánik: nincs szervkereskedelem, alaptalan a gyermekkínzás és -rablás híre

cselekmény gyanújáról egyetlen esetben sem érkezett. A rendőrség minden egyes bejelentést komolyan vesz, és természetesen követi az utóbb alaptalannak bizonyuló híreszteléseket is – mondta Mihályné Bornemissza Eleonóra. (A kecskeméti „esetről” egyébként már 2009-ben jelentek meg leleplező-cáfoló publikációk a hiteles – azaz nem közösségi – internetes portálokon – a szerk.) Ugyanakkor mind a megyei, mind a helyi kapitányság azon az állásponton van: a hisztériakeltés, az ellenőrizetlen híresztelések kritikátlan továbbítása árt a közbiztonságérzetnek, a köznyugalomnak. Fontos, hogy ha bárkinek hiteles értesülése vagy megalapozott gyanúja van, azt mielőbb jelezze rendőrnek-rendőrségnek. (kohoutz)

– Vannak időszakok, amikor elterjednek ilyen és hasonló szóbeszédek. Korábban Kecskeméten kapott lábra, hogy egyes külföldi olcsóruha-áruházakban az öltözőfülke hátsó fala ajtónak van kialakítva, és ott tűnnek el emberek a szervkereskedelemben. Legutóbb Baján terjesztettek már egészen konkrét helyszín-megjelöléssel olyan híreket, hogy iksz parkban ez és ez történhetett gyerekekkel, fiatalokkal. Ugyanakkor hiNincsenek eltűnt gyerekek Halason, nem vatalos bejelentés eltűntekről vagy bűntörtént gyermekgyilkosság vagy kirívó bántalmazás, testi sértés, semmiféle szervkereskedelemre vagy más súlyos bűncselekményre utaló jelzés, bejelen- Bírósági végrehajtás akadályoztatása miatt indult eljárás egy kiskunhalatés sem történt. A „hír” – helyesebben az si ügyvéddel szemben – erősítette meg lapunk értesülését a megyei rendalaptalan hisztéria – elsősorban a közös- őr-főkapitányság szóvivője. Részleteket nem közöltek, de lapunk megbízhaségi portálokon, internetes fórumokon tó, nem hivatalos forrásból úgy tudja, a végrehajtásnak része egy személyautó, terjed-terjedt el, és bizarr részletei elle- amit az ügyvéd a vele szemben foganatosított eljárás során nem adott át a nére széles körben elterjedt. A rémes hí- végrehajtónak. resztelésnek ugyanakkor semmi alapja A végrehajtás akadályoztatása vétség, amely „első körben” nem jár súlyos bísincs, erősítette meg lapunknak a me- rói büntetéssel. Ha azonban az ilyen ügyben érintett vádlott nem tér jobb belágyei rendőr-főkapitányság szóvivője. tásra, akár komolyabb szankció is fenyegetheti. (HT-információ) Elrabolt és megkínzott kertvárosi gyerekek, iskolánként két-három eltűnt fiatalkorú, megcsonkított testek a város peremén – hónapok óta az abszurditás határáig burjánzik egy hála Istennek alaptalan szóbeszéd Halason. A szervkereskedőket vagy kéjgyilkosokat feltételező szóbeszéd Kecskemétről vagy Bajáról eredhetett.

Pácban az ügyvéd


2013. október 30.

oktatás

13

Édes anyanyelvünk Halasi különdíjas a Kárpát-medencei döntőn

fotók: az iskola felvételei

Halasiak látogatása Kalocsán. A Szent József-iskola a Katolikus Kultúra Napjai elnevezésű rendezvénysorozat keretében látogatott el 43 gyermekkel októberben a kalocsai Érseki Kincstárba és Érseki Könyvtárba, ahol egy-egy vezető segítségével megtekintették az állandó kiállításokat. A könyvtárban kódexeket, ősnyomtatványokat, csillagászati tájékozódási eszközöket láttak. A kincstárban pedig szobrokat, kegytárgyakat, miseruhákat csodálhattak meg. A drágaköves érseki gyűrűk is elnyerték a gyerekek tetszését. Sokat tanultak a vidám hangulatú délutánon.

A magyar népmese napja. A Szent József Katolikus Általános Iskola alsó tagozatos diákjai a magyar népmese napján – az alkalomhoz illõ módon – népmeséket jelenítettek meg. A tanulók sokat készültek a bemutatóra. Több csoport tréfás meséket adott elõ, amik nagy közönségsikert arattak. P. L.

Gondolathajó zenével Zenés irodalmi estet hallhattak az érdeklődők a mûvészeti iskola hangversenytermében a közelmúltban. Három Szegeden élő fiatal alkotja a KELDA ACOUSTIC zenekart. Vezetője Kelcz Dávid médiatechnológus, a szegedi konzervatórium 13. évfolyamos növendéke klasszikus gitár szakon. Zenésztársai: Korponai Zsolt, a kiskunhalasi művészeti iskola hegedűtanára és Horváth Csaba nagybőgős, a szegedi zeneművészeti főiskola harmadéves hallgatója. Dávid megosztotta a közönséggel örömét, hogy két határon túli, de

Magyarországon tanuló, dolgozó fiatallal muzsikálhat együtt. Gondolathajó című zenés irodalmi estjükkel járják Bács-Kiskun megyét, de felléptek már Szekszárdon, Budapesten és más városokban is. Dalaik szövegét Kelcz Dávid jegyzi és énekli, a zenéket közösen írják. Énekelhető dallamok, a mai kort boncolgató szövegek, többnyire mollban – melankolikus dalok szólaltak meg igényes előadásban, jól felépített szólókkal. Gondolathajó, Lámpagyújtó (Vass Albert ihlette), Csillogás, Mit ér az ember – a címek is

jelzik, hogy saját életükből merítik mondanivalójukat. Halasi szerzőtől is idéztek, amikor eljátszották Lintner Zoltán darabját, a Se tank, se fegyver kezdetűt. A Magányos keringőből internetes videoklip készült. Dalpremier: Ha táncolni tudnék – e legutóbbi szerzeményüket nekünk mutatták be először. A Boldog asszony imája zárta a hangulatos estet, majd két ráadást is kaptak a jelenlévők: Bardócz Csaba dalát, a Szív szája és az ész tenyere címűt, valamint egy saját számot. L. Molnár Anna

Szécsi Krisztián képviselte Kiskunhalast és a megyét az „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny 41. országos, Kárpát-medencei döntőjén. A Bibó István Gimnázium 11.-es diákja, Zákányné Frei Erzsébet tanítványa elért eredményéért különdíjat vehetett át a Széphalomban tartott ünnepi rendezvényen dr. Hegedűs Lászlótól, az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának dékánjától. Az „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny 41. országos, Kárpát-medencei döntője október 18-tól 20-ig tartott Sátoraljaújhelyen. Az első napon háromórás írásbeli feladatsort kellett megoldaniuk a tanulóknak. A második napon szóbeliztek a versenyzők, akik négy téma közül választhattak. Szécsi Krisztián a Bács-Kiskun megyei verseny első helyezettjeként vett részt a megméretésen és A zene az életem része témakört választotta. Vallomást kellett megfogalmaznia, hogy mit jelent számára a zene. – Krisztián monológja szenzációsan jól sikerült. Professzor dr. Balázs Géza, a zsűri elnöke dicsérte

és a favoritok között említette értékeléskor – tudtuk meg Zákányné Frei Erzsébettől. A magyartanárnő érdeklődésünkre elmondta, a nyelvhasználati verseny az általános és középiskolai tananyagra egyaránt épít. Nemcsak a nyelvtanra kérdez rá, hanem olvasottságot, szókincset, hagyományismeretet, műveltséget is igényel. – Felkészüléskor megoldottuk a korábbi évek feladatsorait. Átismételtük a szólások, közmondások témakörét. Tanulmányoztuk a nyelvjárásokat. Hangsúlyt kapott még a vitaindító, az érvelés, a különböző műfajú szövegek szerkesztése – mutatott rá Zákányné Frei Erzsébet. – A versenyen jó volt olyan diákokkal találkozni, akiket szintén érdekel a magyar nyelv. Tartalmas témákról beszélgethettem korombeliekkel. Jól éreztem magam – mondta Szécsi Krisztián. Diák és felkészítő tanára egyaránt el volt ragadtatva azoktól a kulturális programoktól, melyeken részt vehetett. Az ünnepélyes eredményhirdetés pedig minderre feltette a koronát Krisztián különdíjával, melyet dr. Hegedűs László, az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának dékánja adott át Széphalomban. Kép, szöveg: Pál László


14

portré 2013. október 30.

Fotó: Pozsgai Ákos

innen  onnan

Rapavi Rebeka az első bejutó

Az V. Pont Karaokeverseny döntősei közül nyolc produkció előadóit nevezi meg az elkövetkező hetekben a szakmai zsűri. Amint az múlt pénteken kiderült, a Bibó-gimnáziumban tanuló Rapavi Rebeka már biztosan ott van a legjobbak között. Rebi ezúttal egy Alex Clare-dallal varázsolta el az ítészeket. A zsűri szerint a tinédzserlány eddigi versenykarrierjének legjobb produkcióját nyújtotta. – Túl közel vagy ahhoz, hogy jó, egyre jobb énekes legyél – kezdte értékelését Csorvási Zoltán, aki immár ötödik alkalommal vett részt a zsűri munkájában. Komoly fejlődések tapasztalhatók nálad, és mikor te feljössz a színpadra, nekünk egyből jó kedvünk lesz, mosolygunk, így már ezért megéri nevezned a versenyre. Mivel most pénteken elmarad a Pont, két hét múlva két produkciót láthatnak majd a műsorban a nézők. A decemberi eredményhirdetésen a nyolc legjobb közül kerülnek ki a dobogósok és a különdíjasok. (sza)

Jótékonysági koncert az Alma együttessel

Az Alma együttes már nem elõször lép fel városunkban. A zenekarral legközelebb november 12-én, kedden 18 órakor találkozhat a kiskunhalasi közönség a Vári Szabó-iskola sportcsarnokában. Jótékonysági koncertjük teljes bevételével Bokor István daganatos beteg gyógyulását segítik. Jegyek elõvételben 1000 forintos áron válthatók Bokor Margitnál a Szent József Katolikus Általános Iskolában, a Közösségek Házában és a Halas TV-ben. A belépõ a helyszínen 1500 forintba kerül. (pl)

Visszahúzódó gyerek volt. Szeretett ugyan énekelni, de nem volt mersze közönség elé állni. Egyszer csak fordult a kocka. A kislány felnőtt, érett nő lett, aki harcolni tud a céljaiért. Hardy-Horváth Mária ma már elismert pedagógus, énekművész, zsűrizni is hívják. • Emlékszel, mikor kezdődött? • Óvodáskoromban már énekeltem, amikor nem volt közönség. • Visszahúzódó voltál? • Igen. Sokat kellett küzdenem a stressz miatt és ez a mai napig megvan, bár már jobban tudom kezelni. A lámpaláz ellenére vágyom a színpadra. Érdekes kettősség ez. • Az iskolában már az énekesi pályára készültél? • A sport nagyobb részét töltötte ki az életemnek. Szerettem kézilabdázni, profi szinten űztem. A Szűts József Általános Iskolában, ahol tanultam, kötelező volt a kóruséneklés. Szólóban nem vállaltam, hogy kiállok közönség elé. Fordult a kocka • Minek a hatására fordult a kocka? • Dr. Kovács M. Gábor operaénekes hatására és biztatására. Énekelt egy áriát az osztálytalálkozónkon és akkor én is bevallottam, hogy szeretem a klasszikus műfajt. Énekelni viszont továbbra is csak otthon volt merszem. • Ő nyitotta ki a kapukat előtted? • Igen. Meghallgatott, skáláztatott a zeneiskolában. Vannayné Emőke néni át is rohant a termünkbe, hogy kié ez a gyönyörű hang. Onnantól kezdve indult el a közös munka Gáborral és Garamvölgyi Attilával, a korrepetitorommal. Miután ők Pestre költöztek, jelentkeztem Szécsi Edit tanárnőhöz a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karára. Sikerült a felvételim, 1999-et írtunk akkor. Négy évvel később kezembe vehettem a diplomámat. Kitartásra tanították • Mit kaptál az egyetemtől? • Kitartást. Megtanított arra, hogy legyek igényes mind a munkámban, mind az előadóművészetben. Továbbá arra is, hogy legyek felelősségteljes a tanári és az énekesi pályámon. • Egy teljesen más területről, a kereskedelmi ágazatból érkeztél a művészi pályára. • Igen. Az iskolát az akkori munkahelyem, a Coop-Halas Zrt. mellett végeztem, ahol műszakvezetőhelyettes voltam. A 2003/2004-es

tanévben már a Szűtsben dolgoztam énektanárként, mellette órákat adtam a zeneiskolában és felléptem rendezvényeken. • Emlékszel az első önálló koncertre? • Az 2003-ban a diplomakoncertem volt. Elképesztő koncentrációt és energiát igényelt részemről. Akkoriban ötven kiló voltam, és ha mindent belead az ember, akkor lehet fogyni egy-egy előadás alatt. Oda kell figyelni az énektechnikára, a színpadi mozgásra, a hiteles produkcióra. Mindennek együtt kell lennie, ráadásul olyan hatást kiváltva, mintha egyszerű volna, mindenki képes lenne rá. Ha viszont az énekes szenved, mindenki szenvedni fog. Tíz év mérlege • Tíz éve vagy a pályán, mint magánének tanár és énekművész. Milyen volt ez az egy évtized? • Viszontagságos. Egyedülálló anyukaként neveltem a két lányomat, emellett képzéseken vettem részt és növendékeket készítettem fel különböző megméretésekre. Nyolc tanítványom jutott be középés felsőfokú intézményekbe magánének szakon. Kiemelném a Jordanov testvéreket, Ágnest és Enikőt; Raáb Gábort; Himmer Veronikát; Daróczi Mártát; Undi Alízt. Kumich Tamást pedig az X-Faktorban ismerhette meg a nagyközönség. • Ott tartasz most, ahol szeretnél? • Tanárként igen. Az idén tavasszal színpadra vitt Operódiában a nagyobb növendékeim is meg tudták

Már felnőtt az a kislány Hardy-Horváth Mária tanulásról, kitartásról, mosolyról

megszerzésével teljesedett ki a művészi lényem. Olyan tudás birtokosa lettem, amely felelősséggel vállalható. Hangilag, gondolatilag, érzelmileg beérett. Örülnék, ha országszerte lennének olyan felkérések, amelyek kihívást jelentenek. Ennek érdekében meghallgatásokra járok. • Az Operódiát menedzselned is kellett.

Sokat kellett küzdenem a stressz miatt és ez a mai napig megvan, bár már jobban tudom kezelni. A lámpaláz ellenére vágyom a színpadra. Érdekes kettősség ez. mutatni magukat a kóruson belül. A színpadi játék, a közös munka öszszekovácsolta ezt a kis halasi csapatot. Úgy gondolom, hogy egy tanárnak meg kell tudni mutatni, amiről beszél. Ettől lesz hiteles. Szerintem nem okoztam csalódást. Énekesként nyilván vágyna az ember kicsit nagyobb babérokra. Úgy érzem, tavaly az opera énekművészi diploma

• Komoly feladatot jelentett, de élveztem, hogy egy egészen más világ bontakozott ki. Színházat igazgatni érdekes lehet. Nem egyszerű mindenre odafigyelni, de sokat segítettek a kollégák. Nem hagytak magamra. A Duna Televízió is érdeklődéssel figyelte a megmozdulásunkat, behívtak élő adásba a premier napján. Támogatást kaptunk

Balogh Zoltántól, az emberi erőforrások miniszterétől és a város is segített. Érdekes tükör volt nekem az is, hogy az ember szinte mindenre képes, ha nagyon akarja. A mosoly ereje • Most már a sarkadra állsz, ha kell? • Ó, nagyon. Az ember tudása, tapasztalata magabiztosságot ad. Már kiharcolom, amit akarok. Már felnőtt az a kislány, aki egykor voltam. Ki tud állni a céljaiért. • Új szerepkörben is találkozni lehetett veled a közelmúltban: zsűriztél. A halasi művészeti iskola zene világnapi és a Halas Televízió ötödik karaoke versenyére gondolok. • Nagyon élveztem, izgalommal vártam. Ilyenkor nagyon próbál az ember segíteni, mert tudom, hogy stresszhelyzet van. Egy mosoly, egy bólintás sokat jelent a versenyzőnek. Kép, szöveg: Pál László


Mint a Muppet Nótaszó Showban

2013. október 30.

kultúra

15

Csenki Attila kinyitotta az Ablak Zsiráfot és… F Horváth János és zenekara Vas Géza énekessel Népdal- és nótaéneklési bemutató helyszíne volt Nyílik a rózsa címmel a Tiszti Klub a közelmúltban. Az est bevételét jótékony célra ajánlották fel.

F Benk Dénes és Csenki Attila Kell egy ötlet és jöhet a stand up. Csenki Attila egy könyv lapozgatása közben érezte úgy, hogy bele kell kötnie. A Dumaszínház humoristája a kiskunhalasi közönséggel is megismertette az Ablak Zsiráf 50 árnyalatát a Közösségek Házában, a Halasi Média és Kultúra Kft. rendezvényén. • Geográfus végzettséged van, szereted a földrajzot. Elméletileg már GPS nélkül is idetalálsz? • Elméletileg. Ismertem én ezt az utcát, csak arrébb raktam egy kicsit. Előbb kanyarodtam le eggyel, ennyi az egész, de amúgy idetaláltam volna. • Legutóbb négy éve léptél fel Kiskunhalason, a Közösségek Házában. Ezúttal az Ablak Zsiráf 50 árnyalata volt az elõadás címe. Honnan a „vonzódás” ehhez a réges-régi könyvhöz? • Egyszerűen onnan, hogy elővettem a gyerekem miatt. Kinyitottam és azonnal jött az ötlet, hogy ezt fel kell dolgozni. Olyan hülyeségnek tartottam egy részét, hogy bele kellett kötnöm mindenképpen. • Úgy tudom, Kőhalmi Zoltán hatására kezdted el a stand upolást. Mi fogott meg benne, a műfajban? • Nagyon eredetinek és szimpatikusnak találtam. Azt éreztem, hogy valami hasonlót tudok csinálni. • A stand up az életről szól. Miről szól a te életed mostanság? • Család, gyereknevelés; a világ, ami körülvesz. Mindenről. • Ha nem tematikus előadással jössz, mint amilyen az Ablak Zsiráf 50 árnyalata, akkor – gondolom – ezek a témák is

előjönnek a mûsorban. • Ennek is csak egy része tematikus. Részben beszélek a családról és a gyerekről is. Ahhoz kapcsolódik az Ablak Zsiráf, ami az egész műsor felét, harmadát teszi ki. • Tíz éve megy már a Dumaszínház, mely az újabb évad október 20-i nyitó adásával újabb mérföldkőhöz érkezett az RTL Klubon. A Vundersőn és zuperszexi után élőben jelentkeztetek be. • A csatorna ezzel összecsatolja a különböző produkciókat, hogy meglegyen a kapcsolat a nézők számára. Bejelentkeztünk és mint a Muppet Showban a két öreg, reagáltunk a műsorra. • Még sohasem volt olyan, hogy egyenes adásban menjen a duma. Ilyenkor sokkal jobban izgulsz? • Nem jelent problémát élőben stand upolni, ha tudjuk, hogy a produkció jó. Nem izgultam ettől a feladattól. • Kiskunhalasra Benk Dénes kísért el meglepetésvendégként. Vannak rendszeresen közös műsoraitok? • Dénessel vannak ilyen előadásaink Budapesten, céges rendezvényeken, de amúgy bárki bárkivel fellép igény szerint. Kép, szöveg: Pál László

A Nyílik a rózsa című nótás műsornak már hagyományai vannak a térségben. A Tiszti Klub immár harmadik alkalommal adott otthont e

programnak. Ekéné Misándi Klára szervezőtől megtudtuk, több mint százan váltottak jegyet rendezvényükre. Az est bevételével a Kiskunhalasi Benjámin Lakóotthont támogatják, beépített szekrényeket készíttetnek. Édes Árpád református lelkész úgy fogalmazott köszöntőjében, hogy megadják a méltóságot, tiszteletet azoknak, akik

F Krivai Rozália, Ekéné Misándi Klára, Kléh Irma

segítenek nekünk a szeretet tanulni. A Nyílik a rózsa legutóbbi előadásakor is Horváth János zenekara kísérte a régió énekeseit, akik lassú és gyors dalokat egyaránt előadtak. A rendezvény kísérőprogramjaként a Tázlári Kézimunka Kör kiállítását tekinthették meg az érdeklődők. A szervezők vacsorával, bállal és tombolával is várták a vendégeket. Kép, szöveg: Pál László

F Papp Ferencné és Haász Imréné Tázlári Kézimunka Kör kiállításán

Kódolt képek

Babósné Albert Mónika alkotásaiból rendeztek kiállítást a Csipkeházban. Az október 18-i megnyitón Virágné Színes Ilona művész-tanár ajánlotta a közönség figyelmébe a gobelineket. Az első gobelinek a XVI. században jelentek meg Franciaországban. Készítőik Jean és Philibert Gobelin kelmefestő testvérpár voltak, akik az akkor divatos olasz festészettel akartak versenyre kelni. A gobelin legnépszerűbbé a 19. században, az iparosodás korában vált. Szívesen foglalatoskodtak vele polgári családok hölgytagjai. Közkedveltségéből női körökben a felgyorsult tempó ellenére sem veszített. Persze a gobe-

F Babósné Albert Mónika és Virágné Színes Ilona lin is fiatalodik. Lelke az ábra, mely időről időre modernizálódik. A hímzett kép témáját jól kell megválasztani és ma is megállja a helyét. – A gobelin története évszázadokra tehető – hangsúlyozta Virágné Színes Ilona beszédében, sorra véve főbb korszakait, ismertetve históriáját. – Én személye-

sen előbb egy ruhán, majd franciaországi útjaim során találkoztam a gobelinnel – tette hozzá a művésztanár kötődésére utalva. – Számomra minden kép egy kihívás. Élvezem, ahogy öltésenként körvonalazódik, alakul – fogalmazott Babósné Albert Mónika. Kép, szöveg: P. L.


16

hirdetés 2013. október 30. Az Mc’Surda-ba péket felveszünk. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, telefonszámmal, az mcsurda@gmail.com email címen lehet. A-992 Sörözőbe pultost keresek! Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, telefonszámmal a kocsma37@ freemail.hu email címen lehet. A-993 Márkaszerviz keres gépjármű villamossági műszerészt, vagy autóvilamosságban jártas autószerelőt. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a feherszilvia@kbautoteam.hu email címen lehet. A-479 Vezető beosztásba munkatársat keresünk az alábbi feltételekkel: mérlegképes könyvelői vagy közgazdász végzettség, legalább 3 év szakmai tapasztalat pénzügy-könyvelés területén, számítógép, office kezelése haladó szinten, B kategóriás jogosítvány. Angolnyelv-ismeret előnyt jelent. Fényképes önéletrajzokat a juhasztibor@kbautoteam.hu email címre kérjük! A-689 Gyakorlattal rendelkező szitanyomót felveszünk kiskunhalasi telephelyre. Jelentkezés: info@flextec.hu A-944

Marhatelepre szarvasmarhához értő gulyást Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké: keresünk. Tel.: 06 77/521-820 A-1000 „Én vagyok ősapáid Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene.” ne sírjk halottaiA Ladó-Rec Kft. (Balotaszállás) C, E jogo- dért: „Boldogok a lelki szegények, mert övék a sítvánnyal rendelkező gyakorlott gépjármű- mennyek országa.” Virágos Ricsi vezetők jelentkezését várja. Fényképes önéletrajzokat: info@ladorec.hu A-1001 ALMAVÁSÁR a felsővárosi zöldségesben. Kölcsey u. 3. A-979 Németországi munkára azonnali kezdéssel Jó minőségű kévés kukoricaszár eladó. keresünk CNC-esztergályos, lakatos, he- Tel.: 06 20/354-50-52 A-1012 gesztő, villanyszerelő, kőműves szakmunkásokat, valamint németül jól beszélő alkalmazottakat ipari takarító munkakörbe. Szántót vennék, bérelnék. A-962 Tel.: 06 30/870-12-54 A-1013 Tel.: 06 20/483-09-96 Középfokú (52) OKJ-s végzettséggel rendelke- Ház eladó Ág u. 9. A-875 ző pályakezdőt keresünk menedzsment terület- Tel.: 06 20/97-65-168 re. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: palya- Társasház eladó Pozsony utcában. kezdo.menedzser@gmail.com A-1014 Tel.: 06 20/46-27-994 A-984 Tehergépjármű-vezetőt keresünk, KCR-es Felújított társasházi lakás eladó Jádarus teherautóra. Jelentkezni személyesen noshalmán. Tel.: 06 20/52-88-334 A-956 Kiskunhalas, Majsai út 10. A-1015 (17 óra után) Társasházban lakás eladó. Arany János u. Telepi segédmunkást keresünk felvételre, A-955 vasipari jártasság előny. Jelentkezni szemé- 12. Tel.: 06 30/834-27-75 lyesen Kiskunhalas, Majsai út 10. A-1016 2 helyiségből álló 71 m2-es üzlet eladó. Tel.: 06 20/577-66-03 A-1008 Gázfűtéses lakás eladó. Selejt kocát és nagy súlyú hízót vásárolok. Tel.: 06 70/327-74-64 A-1009 Tel.: 06 30/33-64-919 A-1002

Értékesítőket felveszünk irodai munkára! Fizetés kiemelt alapbér és jutalék! Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal, Üzlethelyiség lakással, garázzsal kiadó, minden hétköznap 15-17-ig! CAR-TEX Ha- eladó (X-Treme Söröző) Kiskunhalas, Kun las Kft. Kiskunhalas, Szénás u. 15. cartex@ tér 1. Tel.: 06 70/455-11-00 A-991 t-online.hu Tel.: 06 77/424-340 A-971 Raktárak, irodák bérelhetők a volt Levi’s Max. 1 év hiányzik a 40 év szolgálati viszonyból? Várjuk önéletrajzát irodai és/vagy könnyű fizikai területén. Már 300 Ft+áfa/m2/hó ártól. A-654 munkára! maxegyev@gmail.com A-975 Tel.: 06 20/92-70-946 Adminisztrátori munkakörbe keresünk a tompai takarmánykeverőnkbe munkatársat. Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, és számítógépes ismeretek szükségesek. A fényképes önéletrajzokat az alábbi email címre várjuk: medgyesiroda@gmail.com A-994

Lakás kiadó. Tel.: 06 70/383-48-95 A-921 Tujafavásár termelőnél Kelebián. Tel.: 06 20/993-80-00

A-896

Vágásérett erdőt, fenyő és nyár gyérítést veA-951 Szakmai gyakorlattal rendelkező péket ke- szek. Tel.: 06 20/91-81-516 resünk a soltvadkerti Király Pékségbe, ver- Bontásra autót veszek. www.autobontokalosenyképes fizetéssel, útiköltség-térítés- csa.hu Tel.: 06 30/432-62-26 A-1003 sel. Jelentkezni személyesen fényképes önéletrajzzal: Soltvadkert, Arany J. u. 10. Erdőt veszek. Tel.: 06 78/482-066 (délelőtt) A-995 Tel.: 06 30/98-58-073 A-1004 Kamionalkatrész-üzlet gyakorlat- Szobafestő szakmunkást felveszek. tal rendelkező ÜZLETKÖTŐT keres. Tel.: 06 20/34-64-800 A-1005 halastruck@ freemail.hu A-996 Nyár hasítva 1400 Ft/q, akác 2400 Ft/q. Építőipari cég keres segédmunkást, va- Tel.: 20/38-54-066 A-1006 lamint tapasztalattal rendelkező kőműMosógép eladó! Használt, kb. 7 éves Indevest. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: werkebau@gmail.com A-997 sit WI 101 elöltöltős mosógép 15.000 Ft-ért eladó! Tel.: 06 30/96-87-036 A-1007 Kisherceg Sörözőbe pultost keresek. Tel.: 06 70/385-12-09 A-998 Ön még aktív sportoló? Vagy már befejezte sportpályafutását és keresi az újabb kihívást? Nálunk munkáját teljesítmény arányos díjazással jutalmazzuk. Fényképes önéletrajzát az alábbi email címre kérjük: nyolcas.tamas@ing.hu A-999

Anyakönyvi hírek Születtek: Vasvári Kíra (Csoknyai Anikó) Tompa, Szemesi Levente (Gáspár Erika) Kiskunhalas Házasságot kötöttek: Lencse András és Pósa Adrienn Meghaltak: Sejben Katalin (Kiskunhalas), Balázs Lászlóné Hegyi Etelka Erzsébet (Kiskunhalas), Kiss Györgyné Kulcsár Erzsébet (Kiskunhalas), Zobolyák Imre (Kiskunhalas), Ván Sándor (Kiskunhalas), Gál László Mihályné Ágoston Ilona (Kiskunhalas), Heiszler István (Kiskunhalas), Tarjányi Gyuláné Kocsis Rozália (Kiskunhalas)

2008-as Opel Astra 1.4 eladó. Iá.: 1,3 M Ft. Tel.: 06 70/45-02-079 A-986 Dugulás-elhárítás, vízszerelés. Tel.: 06 20/917-14-03 A-580 Épületenergetikai tanúsítás. Ocskó László Tel.: 06 20/91-35-535 A-603 Megnyitottam ügyvédi irodámat. DR. BENKE BARNABÁS Polgári peres- és nem peres ügyek. Követeléskezelés. 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. barnabas.benke@avocat.hu Tel.: 06 20/491-88-99 A-988 Könyvelés, bérszámfejtés. Új ügyfeleknek első két hónap ingyen. Lázár Viktor okleveles közgazdász Tel.: 06 70/311-26-32 A-991 Újdonságok az Orchidea Szolárium Stúdióban! Vidéken egyedülálló BioGreen csöves szolárium, dinamikus Flabélos tréning képzett oktatókkal, számtalan kedvezmény. Székely u. 2. Tel.: 06 30/851-98-58 A-1010 Szobafestést, mázolást, belső hőszigetelést vállalok. Tel.: 06 30/725-46-16 A-1011 Elektromoskerékpár-javítás. Kötönyi út 15. Tel.: 06 20/483-09-96 A-963

HALAS TV Kábelen és sugározva UHF 31-es csatornán

MÛSORAJÁNLATUNK: Október 30. szerda 00:00 Képújság 07:00 Híradó/kedd (ism.) 07:30 Sport Magazin (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Sport Magazin (ism.) 12:30 Híradó/kedd (ism.) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/szerda 19:20 Napi Mozaik 19:30 Beszéljünk róla 20:00 Híradó/szerda (ism.) 20:20 Napi Mozaik (ism.) 20:30 Beszéljünk róla (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/szerda (ism.) 22:20 Napi Mozaik (ism.) 22:30 Beszéljünk róla (ism.) 23:00 Képújság Október 31. csütörtök 00:00 Képújság 07:00 Híradó/szerda (ism.) 07:20 Napi Mozaik (ism.) 07:30 Beszéljünk róla (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Beszéljünk róla (ism.) 12:30 Híradó/szerda (ism.) 12:50 Napi Mozaik (ism.) 13:00 Képújság 13:15 Testületi ülés (élő közvetítés) 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/csütörtök 19:20 Zöld Percek 19:30 Kultúrkép – kulturális magazin 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:20 Zöld Percek (ism.) 20:30 Kultúrkép – kult. magazin (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/csütörtök (ism.) 22:20 Zöld Percek (ism.) 22:30 Kultúrkép – kult. magazin (ism.) 23:00 Képújság November 1. péntek 00:00 Képújság 07:00 Híradó/csütörtök (ism.) 07:30 Kultúrkép – kult. magazin (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Kultúrkép – kult. magazin (ism.) 12:30 Híradó/csütörtök (ism.) 13:00 Képújság 18:00 Csipkerózsika – a Háromszék táncegyüttes táncjátéka 19:00 Nyírő József emlékére – felolvasóest a Közösségek Házában 20:00 Csipkerózsika – a Háromszék táncegyüttes táncjátéka 21:00 Képújság 22:00 Nyírő József emlékére – felolvasóest a Közösségek Házában 23:00 Csipkerózsika – a Háromszék táncegyüttes táncjátéka 00:00 Képújság November 2. szombat 00:00 Képújság 08:00 Sport Magazin (ism.) 08:30 Kultúrkép 09:00 Képújság 12:00 10 éve történt

12:30 Sport Magazin (ism.) 13:00 Képújság 17:30 Napi Mozaikok (ism.) 18:00 Csipkerózsika – a Háromszék táncegyüttes táncjátéka 19:00 Sport Magazin (ism.) 19:30 Kultúrkép - magazin (ism.) 20:00 153 – Lélekmód – ifj. m. (ism.) 20:30 Beszéljünk róla (ism.) 21:00 Képújság November 3. vasárnap 00:00 Képújság 12:00 Testületi ülés (ism. a kezdés változhat) 16:00 Megyei Krónika (ism.) 16:30 Sport Magazin (ism.) 17:00 Kultúrkép – magazin (ism.) 17:30 153 Lélekmód – ifj. m. (ism.) 18:00 Beszéljünk róla (ism.) 18:30 Híradó/hétfő  (ism.) 19:00 Híradó/kedd  (ism.) 19:30 Híradó/szerda  (ism.) 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:30 Nyírő József emlékére – felolvasóest a Közösségek Házában 21:30 Képújság November 4. hétfő 00:00 Képújság 07:00 Nyírő József emlékére – felolvasóest a Közösségek Házában 08:00 Képújság 12:00 Csipkerózsika – a Háromszék táncegyüttes táncjátéka 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/hétfő 19:20 Napi Mozaik 19:30 10 éve történt 20:00 Híradó/hétfő (ism.) 20:20 Napi Mozaik (ism.) 20:30 10 éve történt (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/hétfő (ism.) 22:20 Napi Mozaik (ism.) 22:30 10 éve történt (ism.) 23:00 Képújság November 5. kedd 00:00 Képújság 07:00 Híradó/hétfő (ism.) 07.30 10 éve történt (ism.) 08.00 Képújság 12:00 10 éve történt (ism.) 12:30 Híradó/hétfő (ism.) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/kedd 19:20 Napi Mozaik 19:30 Sport Magazin 20:00 Híradó/kedd (ism.) 20:20 Napi Mozaik (ism.) 20:30 Sport Magazin (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/kedd (ism.) 22:30 Sport Magazin (ism.) 23:00 Képújság online műsorújság www.halasmedia.hu A mûsorváltozás jogát fenntartjuk. A Halas Tv saját mûsorai vastag betûvel szedve.


2013. október 30.

HIRDETMÉNY Kiskunhalas Város Önkormányzata a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2011. (XII.21.) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelete alapján nyilvános pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi költségalapú bérlakások bérleti jogának megszerzésére:

határidejéről) - nyilatkozatot a bérleti jogviszony tartamáról (határozott, de legfeljebb 3 év időtartamra) Pályázati feltételek: A költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások bérletére kiírt pályázaton a.) pályázatot nyújthat be bármely természetes személy, akinek, illetve a vele együtt költöző közeli hozzátartozójának

A pályázat benyújtására rendszeresített formanyomtatványokat átvenni és azokat benyújtani 2013. október 07től 2013. november 04-ig lehet a Halasi Városgazda Zrt. 6400 Kiskunhalas, Bem u. 1. szám alatti központi irodájában. Pályázni csak a „Pályázati adatlap” kitöltésével és benyújtásával lehet. A kitöltött pályázatokat kérjük zárt borítékban, SZEMÉLYESEN leadni központi irodánkban. A pályázati felhívás és a Pályázati adatlap az Önkormányzat hivatalos honlapján a www.kiskunhalas.hu címen letölthető formátumban is elérhető. Pályázatnak tartalmaznia kell: - pályázó személyi adatait, lakcímét - az együttköltözők jövedelem igazolását - büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozatot arról, hogy a tulajdonában, illetőleg haszonélvezetében nincs beköltözhető lakás, vagy családi ház - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az előzetes egyösszegű befizetésre vonatkozó kötelezettségvállalásának – pályázat nyertesség esetén – az elbírálásban hatályban lévő bérleti díj mértéke szerint tesz eleget - a vállalt egyösszegű befizetés hónapra és pénzösszegben meghatározott mértékét - pályázó maximum három lakásra pályázhat, azokat RANGSOROLVA /a lakás pontos meghatározásával (épület, lépcsőház, emelet, ajtószám megjelölésével)/, - számlakivonatot a pályázat során vállalt egyösszegű befizetés fedezetének meglétéről (lakáselőtakarékosság, vagy más jellegű megtakarítás fedezetként való felhasználása esetén, a megtakarítást kezelő pénzintézet igazolása a pályázó rendelkezésére álló pénzösszegről, illetőleg annak kifizetésének

és más, vele együtt költöző személynek nincs a tulajdonában a településen beköltözhető ingatlana, ingatlan haszonélvezeti, vagy más jogcímen használati joga a pályázat benyújtásakor , és b.) aki állandó vagy ideiglenes kiskunhalasi lakóhellyel rendelkezik, továbbá c.) olyan igazolt jövedelemmel rendelkezik a pályázó, illetve a vele együttköltözők, amely biztosítja azt, hogy az egy főre jutó jövedelem összege legalább a mindenkori nyugdíjminimum 150%-a (42.750,- Ft) kell, hogy legyen. d.) Az előzetesen vállalt egyösszegű befizetés ( óvadék ) minimum 3 havi, maximum 12 havi lakbérnek megfelelő összeg lehet,amely a bérleti szerződés megszűnésekor a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba történő visszaadásának biztosítéka. e.) A pályázatok elbírálása során előnyt élvez, aki a bérleti díj vonatkozásában magasabb bérleti díjra tesz ajánlatot. f.) Amennyiben csak egy ajánlat érkezik, úgy a meghirdetett pályázati feltételekkel köthető meg a bérleti szerződés az ajánlattevővel. g.) Amennyiben a konkrétan meghatározott lakásra kettő vagy több pályázó, azonos összegű ajánlatot tesz, úgy közülük az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság a lakás bérlőjének kiválasztására az azonos ajánlatot tevő pályázók között versenytárgyalás tartását is elrendelheti. A bérleti díjak mindenkor érvényben lévő mértékét Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2011. (XII.21.) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelete hatályos rendelkezései állapítják meg. A hiányosan, olvashatatlanul kitöltött, valamint a valótlan adatokat tartalma-

zó pályázatok érvénytelennek minősülnek. Érvénytelen továbbá az olyan pályázat, amelyet nem az arra rendszeresített eredeti formanyomtatványon, valamint eredeti formamellékletein, illetve a megadott határidőn túl nyújtottak be. Felhívjuk pályázóink figyelmét arra, hogy a benyújtott pályázatok kiegészítésére, illetve az abban szereplő adatok módosítására a pályázati anyagok benyújtási határidejét követően nincs lehetőség! A beérkezett pályázatok elbírálására 2013. november 11. napjáig kerül sor. A pályázók a döntésről írásban értesítést kapnak. A nyertes pályázó az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles az általa vállalt pénzösszeget az értesítésben megjelölt számlára befizetni. A befizetésről szóló igazolás alapján kerül sor a bérleti szerződés megkötésére. Amennyiben a nyertes pályázó a befizetésnek a fenti határidőn belül nem tesz eleget, úgy az adott lakásra a következő legnagyobb összeget vállaló pályázó válik jogosulttá, akinek szintén 8 nap áll rendelkezésére az összeg befizetésére és így a bérleti jog megszerzésére. A pályázat során az együtt költöző és közösen pályázó személyekkel bérlőtársakként (ennek minden jogaival és kötelezettségeivel) kerül a bérleti szerződés megkötésre. A nyertes pályázóval (pályázókkal) Kiskunhalas Város Önkormányzatának nevében eljárva a Halasi Városgazda Zrt. köt bérleti szerződést. A lakásbérleti szerződés tartalmára a Ptk., a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. és Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2011. (XII.21.) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelete rendelkezései az irányadóak. A pályázattal összefüggően további felvilágosítás kérhető a Halasi Városgazda Zrt.6400 Kiskunhalas, Bem u.1.szám alatti központi irodájában , illetve az alábbi telefonszámon: 77/421833. Nyitvatartási idő:Hétfőtől Szerdáig 8-15 óráig, Pénteken 8-11 óráig, Csütörtökön ügyfélfogadás nincs! A pályázat ideje alatt lehetőség van a pályáztatott lakások megtekintésére, mely igényt a Halasi Városgazda Zrt-nél kell jelezni. Pályázati határidő: 2013. november 04. hétfő 15.00 óra A pályázat benyújtásának helye: Halasi Városgazda Zrt. 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Ügyfélfogadási időben személyesen Kiskunhalas, 2013. október 04.

HIRDETÉS

17


18

sport 2013. október 30.

innen  onnan Előkelő hatodik

Budapesten, a Puskás Ferenc Stadionban rendezték meg a közelmúltban a Diákolimpia Ügyességi CSBjét, ahol meghívottként a Szilády fiúcsapata is pályára lépett. A mezőnyt a megyebajnokok, a Budapest bajnok, és a minőséget bizonyító, azaz legmagasabb pontszámot produkáló második helyezett válogatottak alkották. A rekordszámú résztvevő között Zákány Sándor és Péter Attila testnevelők 8.b-s tanítványai – nagyon-nagyon szoros küzdelemben – imponáló 5,10 m-es átlaggal a hatodik helyen végeztek. Jellemzően az előttük „befutó” dunaújvárosi együttesnek például 2 cm-rel volt jobb az átlaga. A megyei második, illetve országos hatodik helyezésben Simon Márk, Csobánczi Vilmos, Sípos-Szabó József, Rutai Zoltán, Béres Máté, Lehóczki Áron és Pintér Soma Csepel munkáját, teljesítményét dicsérhetjük. Természetesen felkészítő testnevelőik szakértelmével egyetemben. (vk)

Háromból három

Régen volt már olyan, hogy a Kiskunhalasi FC mindhárom csapata nyertesen hagyja el a pályát. A hétvégén ez megtörtént, ráadásul gólgazdag meccseket játszottak a fiúk. A felnőttek hosszú hetek óta győzelmi kényszertől szenvedtek, ez a Tiszakécske ellen szűnt meg. Tápai Tibor csapata akaratosan, jó felfogásban kezdte a meccset és Farkas Tamás révén gyors vezetést szerzett. Voltak még helyzetek, de egy figyelmetlenségből egyenlítettek a vendégek. 1-1 után két remek akciót zártunk góllal: Szűcs Patrik és Farkas András találata jelentette a három pontot, még ha a vendégek szépítettek is a második félidőben Kiskunhalasi FC-Tiszakécske 3-2. Az ifisták is nyertek 3-2re, a gólokat Lavati Alex 2 és Huczek Csaba szerezte A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy a vendégek egy játékossal kevesebben érkeztek, így játszották végig a meccset. Az U15 Szankon feledtette az előző heti kínos hazai vereséget. KecelSzank-Kiskunhalasi FC 0-14 (0-6), a gólokon Babud Ákos 7, Jurity Zsombor, Kutasi Ferenc, Tóth Ákos, Döbrentei Dávid, Sárközi Benjámin, Burszki Zoárd, Nagy Levedi István osztozott. (jl)

Álom maradt a Forma-1

A kilencvenes évek közepén írta azt e cikk szerzője, hogy ő lehet az első magyar Forma-1-es pilóta. Tehetsége, akarata révén mindenki azt gondolta, óriási jövő áll előtte az autóversenyzésben. Mindenki tudta róla, hogy mindent megtesz a céljai megvalósításáért. Ha kellett, két helyen dolgozott, lovakat csutakolt, csak hogy autóba ülhessen. Két megkeresése is volt komoly csapatoktól, mégsem teljesedett ki a pályafutása. Sőt, egy botlás nyomán az élet sötétebb oldalába is belekóstolhatott. Már tíz éve annak, hogy új életet kezdett, felesége, gyermeke van, ez most a legfontosabb számára. No meg a versenyzés, merthogy ’majd két évtized után ismét rója a köröket Réz Csaba. • Éppen a minap akadt a kezembe egy kilencvenes évek közepén megjelent Halasi Tükör, amelyben arról írtam, hogy Réz Csaba számára még a Forma-1 sem elérhetetlen. Most már úgy tűnik, hogy ez álom marad. Szerinted mi az oka? • Nem lehet sajnos egy konkrét okot említeni. Mondjuk úgy, hogy talán hamar feladtam és önfejű voltam Tényleg közel kerültem ahhoz, hogy profi autóversenyző legyek, de sajnos senki nem támogatott igazán a családomon kívül. • Minden rajtad múlt? • Egy ember azért igen sokat ártott. Kondor László, aki egy ideig a menedzserem volt. Sajnos anno mindenbe kapaszkodtam, aki egy kis reményt is kínált. Így aztán bedőltem ennek a szélhámosnak. • Úgy érzed, ez a hajó, illetve versenyautó tényleg elment?

• Valahol igen. Viszont megnősültem, van egy csodálatos feleségem és egy tündéri kisfiam, Martin, aki két és fél éves. Nekem most már ők a legfontosabbak. • Azért azt ne mondd, hogy soha nem gondoltál az autóra, a versenyekre… • A mondás ugye azt tartja, aki

• Moldova azt írta a vasutasokról szóló könyvében, hogy akit a mozdony füstje megcsapott, az mindig is ezt a szakmát akarja gyakorolni. Ugyanez igaz lehet szerintem a versenyautósokra is. Réz Csabát mikor csapta meg az a bizonyos kipufogófüst? • Mondjuk, mindig is vonzódtam az autókhoz. Igazán 1986 augusztusában, amikor az első Forma 1-es nagydíjat rendezték a Hungaroringen, akkor döntöttem úgy, én is ezt akarom csinálni. • És az első igazi élmény, mint versenyautó-pilóta? • 1994-ben történt, februárban Hockenheimben, teszteltem egy Formula König autót. • Azt mondják, nem is mentél rosszul… • Egy felmérő teszten például több mint két másodperccel mentem jobbat, mint az ellenfelem. Indultam a bajnokságban is, volt egy harmadik helyezésem is egy olyan autóval, amelyen használt gumik voltak. • Emlékeimben kutatva úgy rémlik, hogy két topcsapat is érdeklődött utánad a kilencvenes években… • Valóban így volt. A Forma-1-es Tyrrell és a Minardi is képben volt. Nekik az volt a feltételük, hogy egy közepes Indy Lights (Amerikában rendezett, együléses autóversenysorozat) szezont kellett volna végigcsinálnom. A szüleim is nagyon sokat segítettek, és a keresztapámra, nagybátyámra is számíthattam. Sikerült egy tesztre kiutaznom, ebben sokat segített a most Angliában élő unokatestvérem. Sajnos mindez kevés volt. Már akkoriban, a kilencve-

…talán hamar feladtam és önfejű voltam Tényleg közel kerültem ahhoz, hogy profi autóversenyző legyek, de sajnos senki nem támogatott igazán a családomon kívül. egyszer autóversenyző volt, az mindig autóversenyző marad. A vérem nem hagyott nyugodni. Valamit mindig megpróbáltam. Egy ideig a saját csapatommal a TRH Motorsport-tal próbáltam a versenyzés közelében maradni. Sajnos ez is csak rövid életűnek bizonyult.

nes években is kellett volna egy tőkeerős szponzor, ami nem volt. Még a nagyon jutányos árat sem tudtam előteremteni, ami egy Indy Lights induláshoz szükséges volt. • Min múlt szerinted az, hogy nem jött meg az igazi áttörés az életedben?

• Nem vagyok egy menedzser alkat, aki pénzt tudna felhajtani, én máshoz értek. Valahogy soha nem találtam meg azt az embert, akivel összefogva nagy dolgokat tudtam volna elérni. Hiába vannak nagyon jó ötleteim és a rengeteg tapasztalatom, ez pénz nélkül semmit sem ér. Persze a mai autó és motorsport már csak a pénzről szól, sajnos. • A helyett, hogy a sikereidről cikkeztünk volna a kilencvenes évek második felében, fiatalkori botlás okán meg kellett tapasztalnod az élet árnyasabb oldalát is. Drogügybe keveredtél… • Nem titok, mert aki ismer, az tudja a történetet. Nagyon megbántam és nagy hülyeség is volt. Akkoriban lelkileg összeroppantam és ez nagyon sebezhetővé teszi az embert. Nagyon nem ajánlom senkinek azt az utat! Megbűnhődtem érte és sokat tanultam belőle. • Jelenleg Németországban élsz. Hogy kerültél ki, mit csinálsz? • Kisebb megszakítással, de már tíz éve kötődöm Németországhoz. Nagyon szeretek ott élni. Nem igazán van olyan dolog, ami itt nem volna nekem megfelelő. Egy elektromos csónakmotorokat gyártó cégnél vagyok a gyártásért felelős. • A beszélgetésünk apropóját az adta, hogy újra felvillant a lehetőség arra, hogy versenyautóba ülj. • Hosszú távú túraautó versenyzés volt, amibe egy excsapattársam „rángatott” bele. Sajnos ehhez nem volt meg a kellő anyagi háttér. Ezért a szintén hosszú távú, de gokart-bajnokságban indulok. Ez már biztos. • A napokban volt a szezonzáró verseny. Több mint másfél évtizede nem éltél át hasonlót a pályán. Milyen volt? • Úgy tizenkilenc évet hagytam ki. Sajnos rossz csapatot választottam. Negyvenkét indulóból harmincadikak lettünk. Nekem szerencsére jól ment. Szakadt az eső az első napon. Száraz beállítással mentünk, amikor esett. Másnap meg esőgumival kellett mennem a száraz pályán. • Bánt nagyon? • Eddig mindig jól választottam csapatot. Most elszúrtam. A sorozat viszont nagyon színvonalas és erős. A gokartok nagyon jók és gyorsak is. Szóval jövőre mindenképpen szeretnék itt indulni. A német szponzoromnak köszönhetően 2014-ben már teljes szezont tudok autózni. Jáger Levente


2013. október 30.

Sport

19

innen  onnan

Fotó: Szatmári Mihály

Fotó: Rétvári György

Műfüvön

Csúcstánc

Fergeteges siker volt a jubileumi, tizedik RexTerra Kupa de az igazi csúcsot az esti, meghínemzetközi táncverseny. A nap csúcsa az esti Latin Grand vásos, 12 párost felvonultató Latin Prix verseny volt, amelyen halasi siker született. Grand Prix volt. A világbajnokságra készülő Nagymihály Balázs-Szalai Juhász Ágnes és Tóth Szilárd egyik legrangosabb versenyévé Ágnes (bal oldali képünkön) Hormegint magasra tette a lécet. A nőtte ki magát. A városi sportcsar- váth Kende Soma-Karcagi Laura, tizedik RexTerra Kupa az ország nokban egész nap forrt a levegő, valamint a Turcsány Gergely-Ben-

Zsana

két vállon

Áldozatok és bizonyos kompromisszumok nélkül nem lehet sikert elérni. Évek óta csend volt a halasi birkózók körül. Most hogy két olimpiai bajnok is korteskedett a sportágért a városban, Némedi Imre klubelnök határozott és újrakezdte az egyesület építését. Zsanán már alig férnek a terembe a gyerekek, akkora az érdeklődés a sportág iránt. – Hidd el, többször eszembe jutott, hogy befejezem, nem csinálom tovább. Aztán mindig jött valami és maradtam. Némedi Imre, a Halasi Birkózó Club elnöke mondta ezt Zsana felé autózva. Az egyesület ismét beszállt a sportág vérkeringésébe, nemcsak városunkban, hanem vidéken

is építik a bázisokat. Némedi Imre úgy látja, Zsana fogadókész volt és a gyerekeknek gyorsan megtetszett a birkózás. Közben odaérkeztünk az iskola tornaterméhez, ahogy a folyosókon sétálunk az elnök bizonygatja: meg fogok lepődni a látványtól. Aztán kinyílt a tornaterem ajtaja és elállt a

dó Csilla kettős indult. Ágiék fantasztikus produkciója érte az első helyet, Csilláék az ötödik, míg Lauráék a hatodik helyen végeztek a rangos és magas színvonalú versenyen. (Részletes eredmények: www.halasmedia.hu)

szavam. Szinte minden egyes négyzetcentin zajlik az edzés. Lányok, fiúk vegyesen gyűrik egymást. Visnyei Miklós polgármester fogad minket, azt mondja: olyan kistelepülésnek, mint Zsana csapatsportban nincs esélye, de egy-egy tehetséget adhat a sportnak. Úgy látja, a jövő nagy magyar birkózói formálódnak a kis teremben. Csapi Antal edző szakavatott irányításával, útmutatása alapján folyik a gyakorlás. És a gyerekek szó nélkül megcsinálnak mindent. Még plusz feladatokat is kérnek, hiába az erő maximális kifejtése, azért a mosoly ott bujkál a szájuk szegletében. A dobások nyomán nagyokat puffannak a kis testek a szőnyegen, de nincs egyetlen jajszó, vagy kiáltás sem. Illetve utóbbiból azért akad a levegőben egy-egy sikeres mozdulat után… Némedi Imre elégedetten szemlélődve azt mondja, Halason is szerveződik már a csapat. A szövetség a napokban juttatja el anyagi segítségét a klubnak. Hazafelé autózva az elnök ismét nosztalgiázott. – Láthattad, ezt csak megszállottan lehet csinálni. Ha beindultunk, látom, hogy minden rendben van, visszavonulok, átadom a helyem. De mindig számíthatnak rám, hogy is tudnék elszakadni ettől a szép sportágtól… Kép, szöveg: Jáger Levente

Befejeződött a városi műfüves labdarúgó-bajnokság őszi sorozata. A nyolc csapat gólgazdag mérkőzésekkel búcsúztatta a szezont. Az utolsó találkozó, a Laza FC-Szivacs 3-6 volt, ezt még a második fordulóból halasztották el. A végeredmény a következőképpen alakult: 1. Kis-Itália 17 pont, 2. Szivacs 16 pont, 3. Laza FC 15 pont, 4. Drazsé 13 pont, 5. Filantrop 9 pont, 6. Valkom Pékség 6 pont, 7. Top Ár-Bácskaagrár 6 pont, 8. Halaspack  0 pont. A Városi Labdarúgó Szövetség már készül a nagy népszerűségnek örvendő téli bajnokságra, amelyre 32 csapat nevezését tudják elfogadni.

Vereség

A Kalocsa jelentette az első akadályt a Kiskunhalasi UKSC őszi menetelésében az NB II-es férfi kézilabda-bajnokságban. A halasiak eddig a vártnál is jobban szerepeltek és öt mérkőzést nyertek zsinórban. A kalocsaiak rendhagyó módon a kiskőrösi sportcsarnokban fogadták a halasiakat. Kun István csapatának ezúttal nem ment olyan jól a játék. A Kalocsa szinte végig vezetett a mérkőzés folyamán, a szünetben 13-11 volt az állás. A nagyobb különbség a második játékrészben alakult ki. Kalocsa-Kiskunhalasi UKSC 33-28. Javítási lehetőség jövő szombaton, a Hőgyész ellen hazai pályán. Az utánpótlás viszont továbbra is remekel. A halasiak százszázalékosak a bajnokságban. Kalocsa-Kiskunhalasi UKSC 22-33.

Háromszor

Egy nap alatt háromszor(!) csap öszsze a Kiskunhalas NKSE a Debrecennel, női kézilabdában. Eredetileg halasi helyszínnel rendezték volna meg a KNKSE-DVSC Magyar Kupa mérkőzést, ám a mieink teremhiány miatt nem tudták vállalni a házigazdaságot. Éppen ezért született az a döntés, hogy a találkozót a hajdúsági fővárosban rendezik meg. Igen ám, de erre a hétvégére van kisorsolva a DVSC II-KNKSE NB I/B-s bajnoki találkozó is. Hogy ne kelljen a halasiaknak kétszer utazni, ezért a Tükör megjelenésének napján lejátsszák az ifjúsági és felnőtt bajnokit, valamint a kupameccset is. El lehet képzelni a rövid kispaddal rendelkező halasiakat a sorozat végén… (jl)


Mona Marie mókás mosolya

Hatalmas közönségsikerrel mutatták be hétfőn este a megújult halasi filmszínházban a Gergely Theáter előadásában a Mona Marie mosolya című vígjátékot. A pikáns, vidám históriában a bonyodalmat egy még el sem készült festmény okozta, de hogyan lett a szobalányról akt…?! Az egész estés szórakoztató produkció nézőit a népszerű szereplők – Osz-

ter Alexandra, Szabó Máté, Forgács Gábor, Sáfár Anikó és Gregor Bernadett – mellett Nádas Gábor zenéje és Szenes Iván szellemes szövegei mulattatták. Az évad nyitóelőadása méltó válasz volt a közönség igényeire, hiszen a színházi bérletek idén is nagy népszerűséggel fogytak a közönségszervezőknél. Kép, szöveg: Pozsgai Ákos

2013. október 30.

Nemcsak a formája, hanem az íze is különleges az olaszos töltött kagylótésztának. Hozzávalók: 50 dkg óriás kagylótészta, kb. 30 dkg darált hús, 2 doboz hámozottparadicsom-konzerv, 2 fej vöröshagyma, 1 fej fokhagyma, 20 dkg reszelt sajt, oregánó, bazsa-

GAZDIKERESÕ

likom, kakukkfű, só, bors. A kétféle hagymát apróra vágom két ser- A halasi szimpátiatüntetés részt- székely és magyar lobogókkal. A penyőbe, és forró olajon üvegesre vevői vasárnap délelőtt a Beth- demonstrálókat Skribanek Zolpárolom. Az egyik adaghoz hozzá- len Gábor téren gyűltek össze tán, a Fidesz önkormányzati frakadom a húst, a másikhoz az egyik doboz paradicsomot. Fakanállal alaposan szétnyomkodom a húscsomókat, és ha már elfőtte a levét, jöhet a másik doboz paradicsom. Fűszerezés után, lassú tűzön mártássűrűségűre főzöm mindkét adagot. Közben felteszem a vizet a tésztafőzéshez, amibe kevés olaj és só kerül. A forrásban levő vízbe dobom a tésztát, ha megfőtt leszűröm, és félrerakom. Egy  tepsi aljára kenem a húsnélküli mártás nagyobb részét, beleültetem a kagylótésztákat úgy, hogy meg tudjam tölteni a húsos raguval. A mártás többi részét szétlocsolom a tészta tetejére, erre jön  a reszelt sajt, és mehet a 180 fokos sütőbe. Addig sütöm, amíg a sajt ráolvad… Rita asszony Egy gyárudvaron született a képen látható négyhónapos vörös nőstény cica. Állatbarátok mentették meg. Érdeklődni a 77/425-488 vagy a 70/514-74-46-os telefonon lehet. Az ivartalanítását a Kiskunhalasi Állatvédő Egyesület támogatja. Támogatónk: Halas-Pajzs Vagyonvédelmi Kft.

20

Halason is demonstráltak Székelyföld autonómiájáért Kiskunhalason is szimpátiatüntetést tartottak a hétvégén Székelyföld autonómiájáért. A román kormány új közigazgatási határok bevezetését tervezi, ám ezzel elszakítaná egymástól és több, kisebb egységbe tagolná az etnikailag egységes, ma egy tömbben lakó mintegy 750 ezer erdélyi székelyt. A tervezet ellen Székelyföldön ötven kilométeres egybefüggő menettel tiltakoztak.

rita ízvarázslata

mozaik

cióvezetője köszöntötte. A magyar Himnusz közös eléneklése után Döme Ottó és Dóka Zsuzsa olvasott fel. A rendezvény résztvevői a Szózat mellett elénekelték a Székely Himnuszt is. Korábban a halasi képviselő-testület határozatban támogatta a székelyföldiek autonómiatörekvését: ennek jelképeként a városházára is kitűzték a székely zászlót. Kép, szöveg: Pozsgai Ákos

XXVII. évf. 44. szám 2013. október 30.  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you