Page 1

Pörög a házasság- Főzésből él a tanár, Cicaharc lett biznisz aki mosni szeretne a fesztiválból Akár 150 ezret is kérnek a hajlandó lányoknők a szerbektől

Portré egy halasi pályakezdőről, aki három szakmát művel egyszerre és itthon akar boldogulni

A város hírnevének sem tett jót a szervezetlenül megrendezett programsorozat bukása

Kiskunhalas és környéke közéleti hetilapja • Alapítva: 1987-ben

2013. augusztus 22. • XXVII. évfolyam 34. szám•Ára: 165 Ft

Augusztus 20.: a döntés bátorsága és a gyarapodás Halason rendben van a tankönyvellátás A világ 7. legjobb horgásza halasi Új busz – összefogással Átadták a Katona István-emlékdíjakat Érdemérem a halasi igazgatónak

Ártatlan! fotó: kohout zoltán

Mire jogerősen felmentették, belebetegedett, ezért kártérítési pert indít


ünnep 2013. augusztus 22.F Bányai Gábor

F Gyovai István

A döntés bátorsága Gyarapodásról és történelmi figyelmeztetésről augusztus 20-án

A hagyományokhoz hűen idén is az Országzászlónál vette kezdetét az augusztus 20-i ünnepségsorozat Kiskunhalason. A város elöljárói és több száz érdeklődő jelenlétében a huszár bandérium díszőrsége mellett vonták fel az Országzászlót. Az ünnepi rendezvények a Lovaspályán folytatódtak, ahol a történelmi egyházak képviselői megáldották az új kenyeret, a Halas Táncegyüttes színvonalas produkciója emelte az ünnepség színvonalát. Gyovai István polgármester a város eredményeit, míg Bányai Gábor megyei elnök, képviselő Szent István király máig ható intelmeit idézte fel. elnöke, parlamenti képviselő ünnepi beszédében. A fideszes politikus szerint Szent Istvánnak volt bátorsága szembeszállni a szokásjoggal, és a kereszténység mellett hitet tenni, ám ezzel lerakta az ál-

Fotó: Király Gábor

– Szent István korához hasonlóan most is rendkívüli változások zajlanak – mondta beszédében Gyovai István. A polgármester szerint az önkormányzat ésszerű, rendkívüli takarékossági intézkedései révén ma már évente 1 milliárd forinttal kevesebb költséggel üzemel a város, mégis beruházásra 6 milliárd forintot fordíthatott újabb hitelek nélkül. A város 60 százalékát érintő szennyvízprojektben, a kórházi nagyberu-

házásban és a hulladéklerakó rekultivációjában résztvevő vállalkozások nagyobb adóbevételt is eredményeznek, helyi cégeknek és munkavállalóknak adnak munkát. Gyovai István jelezte: a városközpont-rekonstrukció, az ivóvízprogram és a Szegedi úti hulladéklerakó fejlesztése folyamatban van, az energetikai pályázat révén a következő hetekben megindulhat öt oktatási intézmény energetikai modernizációja. Ezzel a napjainkban megvalósuló beruházások összege meghaladja a 15 milliárd forintot. Ehhez mérhető fejlesztés még nem volt a város elmúlt 30 évében – hangoztatta a polgármester. – Halas csak akkor őrizheti meg az elmúlt évek átlag feletti fejlődési ütemét, ha a várost irányító erők képesek összefogni, és együtt dolgozni, ha nem a vak ideológiai elkötelezettség és elvakult indulatok mozgatják őket, hanem a várossal szembeni kötelességtudat, mely ésszerű komprumisszumokat eredményez – fogalmazott Gyovai István. – Szent István munkásságát sokféleképpen értékelik, sokan igyekeznek azt relativizálni, de döntéseinket az eredmények igazolják – hangoztatta Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés

Ünnepi kórustalálkozó

Kórustalálkozó köszöntötte államalapító Szent István ünnepét a Közösségek Háza udvarán az idén húszéves Kiskunhalasi Városi Vegyes Kar szervezésében. Az énekkar vendége volt a sepsiszentgyörgyi Kriza János Unitárius Vegyes Dalárda és a magyarkanizsai Cantilena Kamarakórus. A városi rendezvényen külön-külön és közösen is énekelt a három, közel 80 fős kórus. Igazi ünnepi

hangulatot varázsoltak előadá- – Mindenkinek az volt a vélesukkal a Művelődési Ház zsúfo- ménye, hogy erős műsor volt, lásig telt udvarán. amit sokáig fognak emlegetni.

lam működésének alapjait. – Ám a legfontosabb, hogy döntést kell hozni mindenkor. Ez az igazi felelősség. Erre vállalkozott Szent István: mert dönteni – mutatott rá Bányai Gábor, aki sze-

rint most a halasiakon a sor, hogy merjenek döntést hozni a saját, a városuk boldogulása érdekében – hangoztatta a megyei közgyűlés elnöke. Kép, szöveg: Pozsgai Ákos

A rendezvényt különleges produkció is emlékezetessé tette. Zárószámként a két határon túli kórus együtt énekelte Erkel Ferenc Szózatát. Ez nagy meglepetés és fantasztikus élmény volt nekünk is – mondta lapunknak a találkozó után Faddi Istvánné, a Kiskunhalasi Városi Vegyes Kar vezetője. – Igen nagy volt az érdeklődés és még az időjárás is a kedvünkben járt. Köszönöm a Kiskunhalasi

Polgármesteri Hivatal, a Református Egyházközség és minden támogatónk segítségét. Folytatás jövőre Sepsiszentgyörgyön, az unitárius kórus 15 éves ünnepi hangversenyén. Faddi Istvánné szerint – Antoine de SaintExupéry gondolata alapján – egyetlen fényűzés van a világon: az emberi kapcsolatok. Úgy érzi, ezekben a napokban nekik igazi fényűzésben volt részük a testvérvárosi kórusok által. P. L.


2013. augusztus 22. Kíváncsian várjuk, szerepel-e majd egyes magyar lapok címlapjain és egyes magyar tévétársaságok híradóinak vezető anyagai közt az első felmentő ítélet híre pszichiátria-ügyben. Lesz-e olyan harsány, hatáskeltő, hangsúlyos és már-már kampányszerű híresztelés, mint volt az ügyek kirobbanásakor? Járnak-e majd Halasra az ilyen-olyan erkölcsi és szakmai hitelességű újságírók, hogy megírják és adásba adják: semmi sem volt igaz a leírhatatlanul durva és megrendítően visszataszító vádakból, bulvárrágalmakból? Szerepel-e majd Kiskunhalas neve mellett, hogy szó sem volt erő- beteg néha úgy fest, mintha több – szakról, szexuális játszadozásokról, verésekről és zsarolásról? néha ellenérdekű – személyiség lakna egy testben. Borítékoljuk a választ? Akkor az lesz a borítékban, hogy nem, nyilván nem. Ha ezt az egyénre vázolt tünetcsoNyilván nem lesz hír, hogy amit egykor színarany szenzációként tálaltak portot a társadalmi közösségre veegyes médiumok (ebbe sajnos kényszerű követéssel a Tükör is részt kel- títjük, tüstént láthatóvá válik, hogy lett vegyen, még ha óvatos gyanakvással fogadtuk is a rémes rágalma- úgy viselkedünk, mint a skizofrékat), az nem volt több, mint üres sárdobálás. Hogy a rágalmak zömét már niában szenvedők. Annyi összetara rendőrség és aztán az ügyészség sem látta igaznak. Nem lesz hír az sem, tozás-élmény, valóságérzék, emhogy akit-akiket annak idején agresszív, szakmailag és emberileg alkal- pátia, önismeret, annyi érzelmi és matlan bűnösnek kiáltottak ki, az-azok ártatlanok. Nem lesz hír, hogy aki mentális összhang sincs bennünk, évtizedek óta szolgál a Kőrösi úti intézetben, az nem véletlenül kapta az hogy egy ilyen ügyet tisztességesen szakmai és erkölcsi elismeréseket. Nem lesz hír az sem, hogy bár mehetett és harmonikusan kezelt volna a mavolna szakápolónak nyugati országokba sokszoros fizetésért és jobb körül- gyar társadalom. Egymás ellen forményekért, ő ma is ott végzi a hivatását, ahonnan megpróbálták aljas int- dult ebben – persze, ebben is, mint rikával eltávolítani. annyi minden másban – magyar és magyar, és mind csak a maga szűk látta. A rágalmazó a rosszValóságérzet és öntudat nélkül váltakoznak érdekét indulatát akarta kielégíteni, a sajtó a szélsőséges érzelmi és gondolati a primitív szenzációéhséget, az ellenérdekelt körök az intézet lejáraállapotok, a skizofrénia néha úgy fest, tását. A helyzet beteg voltát jellemmintha több – néha ellenérdekű – zi, hogy egyik sem azt nézte, miben személyiség lakna egy testben. Így élünk. segíthetne, ha tényleg súlyos problémák lennének, hanem azt: hogyan Aztán még idevehetnénk a világszerte gyanakvással és valahogyan rend- kovácsolhatna előnyt a megtámare unszimpátiával övezett szcientológia-mozgalmat, amely szintén szorgosan dottak kárából. gyártotta a be-, fel- és kijelentéseket a vizsgálatok megkezdésekor. Egyszer még azt is felrótták az intézetnek, hogy az elmeotthon lakóit nyáron vitték va- Így élünk. daspark-látogatóba (igaz, légkondicionált autóbuszban). Vajon ők kiadnak-e majd harcos nyilatkozatot most is, amikor egyre inkább bebizonyosodni látszik, hogy sem az akkori vezető, sem az ápolók nem követtek el semmit?

A SZERK

Utazások Skizofréniában

Borítékban a válasz. Nem mondhatjuk erre, hogy magánügyek ezek, hogy ki-ki örüljön otthon a végül meg sem indított büntetőeljárásoknak vagy a felmentő ítéletnek. Nem mondhatjuk, mert ez húsba vágó közügy. Végül is mi történt? Először is néhány meggondolatlan és hazug ápoló vastagon bemószerolta néhány kollégáját. Másodszor: a sajtó ellenőrzés és hitelesítés nélkül tényként tálalta a borzalmas rágalmakat, lejáratva, meghurcolva egy közbizalmi intézmény és több vezető, ápoló emberi méltóságát. Harmadszor: most százezreket (ha nem milliókat) költ az állami igazságszolgáltatás arra, hogy tisztázza néhány szerencsétlen rágalmazó zavaros állításainak – illetve az általuk felkavart ügyből eredő vádak –alaptalanságát. Negyedszer, hogy már megint a városimázst emlegessük: Kiskunhalas megint – és megint tök ártatlanul – csúszott lefelé néhány helyezésnyit a magyar városok arculati listáján. Most aztán emelkedjünk el a konkrét ügytől, és nézzük ezt a Modern Társadalmak Lelki Élete című fejezet szemszögéből. Amikor az egyénben súlyosan felborul a valóságérzékelés és a gondolatok, érzések és cselekvések közti összhang, továbbá ha valótlan élményeket valóságosnak él meg, akkor általában skizofréniára gyanakszanak az elmeorvosok és pszichológusok. A szó töve egyébként görögül hasadást jelent: a betegben valóságkontroll és folyamatosságtudat nélkül váltakoznak a néha szélsőséges érzelmi és gondolati állapotok, és amikor ez viharos méreteket ölt, akkor nyilván saját magára és a környezetére is veszélyes lehet. Bár ma már a személyiséghasadást egy másik betegségnév írja le, tény, hogy a skizofrén

álláspont/hírekinnen  onnan Halasi termékek védjegy alatt?

Néhány esztendővel ezelőtt, az akkori Halasi Városmenedzser Kft. kezdeményezésére védjegyet kapott néhány helyi termék. A folyamat a társaság megszűnésével abbamaradt, most valami hasonlót tervez ismét bevezetni a városháza. Erre a második tanyaprogram során lesz lehetőség, amennyiben támogatásra érdemesnek találják Kiskunhalas pályázatát. Fülöp Róbert alpolgármester terjesztette elő javaslatát a helyi védjegy bevezetésére. Mint kiderült, Kiskunmajsán már vannak pozitív példák erre. A politikus ara is kitért, hogy a koordinálásban a gazdakör segítségét is igénybe vennék. Idén ez nem jelent pénzügyi terhet, ugyanis az önrészt a következő évi költségvetésben különítik majd el.

Egyeztetnek a birtokszerzésről

Kiskunhalas hivatalosan is jelezte, hogy saját tulajdonába kívánja venni a fedeles lovardát és az azt körülvevő területet. A képviselő-testület döntésére azután került sor, hogy egy parlamenti döntést követően a városnak lehetősége nyílt arra, hogy hozzájusson az ingatlanhoz. Az eljárás során kiderült, hogy szükség lesz a terület megosztására, mivel ott működik a rendőrség Őrzött Szállása. Gyovai István polgármester a jövőbeni zavartalan működés érdekében egyeztetéseket folytat(ott) a megyei főkapitányság illetékes vezetőjével. Ezzel párhuzamosan megindult a tulajdonba vételhez szükséges eljárás, amely várhatóan késő ősszel zárulhat. Mint emlékezetes: a fedeles létesítményt évek óta szerette volna megszerezni a város és a lovasszakma is. Miután nyilvánvalóvá vált, hogy Kiskunhalasé lehet a lovarda, Bányai Gábor egy sajtótájékoztatón számolt be a jó hírről.

Újra dolgozik a városháza

Augusztus 21-től véget ér az igazgatási szünet a városházán, amely két héten át tartott. Ebben az időszakban csak a legszükségesebb ügyeket lehetett intézni, a hivatalnokok ügyeleti rendszerben és csökkentett létszámmal dolgoztak. Szerdától viszont visszatérnek a régi kerékvágásba, a megszokott ügyfélfogadási idővel. Hasonló szünet lesz majd az év végén. (jl)
háttér 2013. augusztus 22.

innen  onnan Halál az átjáróban

Életveszélyes sérülései miatt a szegedi klinikán ápolnak egy tizenöt éves jánoshalmi lányt, aki abban az autóban ült, amely vonattal ütközött. A Fordot az édesanyja vezette, ő nem élte túl a balesetet. Öccse, egy tizenkét éves kisfiú a csodával határos módon, szinte karcolásokkal megúszta a szörnyű ütközést. A baleset Jánoshalma belterületén történt, nem messze a vasútállomástól. A tragikus helyszínen dolgozó mentőket, tűzoltókat és rendőröket megviselték a történtek. A Ford a felismerhetetlenségig összeroncsolódott, pedig nem gyűrte maga alá a vonat, hanem lelökte a sínről. A halasi kapitányság közlekedésrendészete vizsgálja, hogy a 35 éves asszony miért hajtott be az átjáróba, amikor piros volt a fénysorompó jelzése. Az elmúlt években nem ez volt az első eset, amikor vonat és autó ütközött Kiskunhalas körzetében. 2001 szeptemberében két kunfehértói fiatal halt szörnyet akkor, amikor Ladájuk a szerelvény elé hajtott Kopolyánál. 2011 decemberében, a Majsai út mellett lévő átkelőnél szenvedett halálos balesetet egy olasz férfi. Ő sem vette figyelembe a tilos jelzést, a vonat vezetője pedig nem tudta elkerülni a végzetes ütközést.

Javult

Sokat javult annak a motorosnak az állapota, akinek balesetéről a múlt héten számolt be a Tükör. A huszonhárom éves pirtói fiatalember a Csipkeháznál ütközött egy személyautóval. A Kawasaki vezetője rendkívül súlyos állapotban került kórházba, ahol lélegeztetni kellett és több csontja is eltört. Azóta már jobban van, szerettei rendszeresen látogatják őt a kórházban. Néhány napos ápolásra szorult az autó negyvenkét éves halasi sofőrje is. Őt agyrázkódás gyanújával tartották bent a helyi kórházban, de a baleset után két nappal elhagyhatta az intézményt. Ebben az ügyben is a kiskunhalasi rendőrkapitányság közlekedésrendészete vizsgálódik. A motorosnál felmerült az ittasság és a gyorshajtás gyanúja is, az autó vezetője pedig nem adott elsőbbséget. Mindkét fél ügyvédet fogadott, az eljárásba pedig szakértőket vontak be. (jl)

Lufit fújt az „Air” „Fesztivál” Cicaharc lett a szervezetlen könnyűzenei programsorozat vége

A tervezett igényes kulturális programok helyett óriási anyagi bukásról, kilátásba helyezett feljelentésekről és egy pofozkodással záródó szóváltásról beszélnek a halasiak az elmúlt hétvégén zajló Air Fesztivál kapcsán. A fiatal szervezők az érdektelenséget látva először a médiát támadták, de végül elismerték, hogy vakmerőség volt tőke és támogatók nélkül belevágni egy ilyen volumenű szervezésbe. Ki vagy mi a felelős azért, hogy Kiskunhalas neve ismét közröhej tárgyává vált egy balul elsült buli miatt…? Úttalan úton A mindössze 18 éves Pintér Gábor Levente segítőivel három hónapja kezdte szervezni az Air Fesztivál névre keresztelt szabadtéri programsorozatot. A rendezvénynek a tervek szerint először a Halas és Fehértó között található magánrepülőtér biztosított volna helyet, ám bő egy hónappal ezelőtt már tudni lehetett, hogy a fesztivál végül a felüljárótól nem messze található Ipari Parkban lesz. Igaz, útbaigazító tábla még a rendezvény előtti órákban sem segített (volna) az esetleges érdeklődőknek az odatalálásban…

ban első – délutánját a szervezők (egy rövid Facebook-bejegyzésben) lemondták, állítólag a forró augusztusi nap meteorológiai előrejelzései miatt. A Halasmédia erről szóló internetes tudósítását a szervezők felháborodott hangvételű kommentekkel reagálták le, és a média munkatársait tették felelőssé a fesztivált övező érdektelenségért.

A sajtó lett volna a bűnbak Miközben mind több országosan is ismert előadó neve került fel a rendezvény plakátjára, néhányan már ekkor feszegetni kezdték, hogy a szervezők nagy fába vágták a fejszéjüket. A baljós vélekedéseknek megfelelően a „nulladik” nappal kezdődő programsorozat – valójá-

Levélre válaszul ütés(?) Bár eztán nyugtatgatni próbálták az egyre dühösebb internetes hozzászólókat a szervezők azzal, hogy minden előre meghirdetett koncert meg lesz tartva, óráról órára többen kezdtek kételkedni az Air Fesztiválban. – Amikor láttuk, hogy néhány embertől eltekintve senki nem jön ki a rendezvényünkre, elkezdtük lemondani a fellépőket. Ezt a legtöbb előadó tudomásul is vette. Szombat este nyolc óra után lépett volna színpadra Young G, akit miután

A pirtói Vöröskereszt augusztus 20. tiszteletére és a község fennállásának 66. évfordulója alkalmából ünnepi műsort, majd utcabálat rendezett. A műsorban szerepelt – Pirtón először – a soltvadkerti Citerazenekar és Nótakör Duchai Judit vezetésével, akik nagy sikerrel adták elő dalcsokraikat. A helyi általános iskolások egy táncjátékkal emelték az est színvonalát. Molnárné Pásztor Zsu-

zsi, a Nyílik a rózsa elõadások sikeres szereplõje Tázlárról érkezett, hogy gyönyörű hangjával meghatóbbá tegye az ünnepet. – A rendezvény jótékony céllal szerveződött. Az est folyamán összegyûlt adományt a faluban élő hátrányos helyzetű családok karácsonyi élelmi-

– Már az felháborító, hogy egy szervező másfél órával a tervezett koncertkezdés előtt e-mailben mondjon le egy bulit. Nem volt nálam a telefonom, így a leveleimet sem tudtam elolvasni. Fölöslegesen utaztam százhatvan kilométert azért, hogy egy tejfölösszájú a bolondját járassa velem. Arról, hogy tettlegességig fajult volna a vitánk, most hallok először. Szívem szerint adtam volna neki egy hatalmas atyai pofont, így utólag már bánom, hogy nem tettem meg – mérgelődött Rácz Béla, azaz Young (magyarul: fiatal) G. A meghívott, de ki nem fizetett előadók most azt tervezik, közösen indítanak pert az elmaradt halasi fesztivál ötletgazdája ellen, mivel szeretnék megkapni azt a több mint egymillió forintot, amivel elmondásuk szerint még tartozik nekik a főszervező. Az elmaradt rendezvény miatt kirobbant botrány kapcsán többen is perrel fenyegetőznek.

telefonon nem értünk el, e-mailben tájékoztattunk arról, hogy felesleges leutaznia Kiskunhalasra, elmarad a koncertje. Ettől függetlenül mégis jött, és nemtetszésének adott hangot. Miután közöltem vele, hogy a fellépés elmaradása miatt a gázsija felét tudjuk csak kifizetni, többször is megütött, majd a torkomnál fogva nyomott neki a falnak. A szervezőtársaim rendőrt hívtak, akik néhány perc alatt a helyszínre értek. Young G azonban azóta is folyamatosan zaklat, követeli az eredetileg megbeszélt összeget. Orvosi papírom van arról, hogy milyen arcsérüléseket szenvedtem, így nem kizárt, hogy jogi útra terelem az ügyet – állította lapunknak Pintér Gábor Felelni a szavakért Levente. A „hiteltelen” és „alaptalan” hírek közreadásával megvádolt HalasméFiatalok cicaharca dia főszerkesztője is határozott léés az atyai pofon A pofozkodással vádolt előadó pést vár a szervezőktől. nem érti, mi szükség van az ilyen – A rendezőkkel ellentétben a halasi média munkatársai nem tegnap alaptalan rágalmazásokra. kezdték a szakmát. Ha pontatlan vagy hamis információ került ki, akkor arról a hírt közlő szervezők tehetnek. Övék a jogi felelősség azért szercsomagjára használja fel a helyi is, ha alaptalanul próbálják lejáratni Vöröskereszt – tájékoztatott Ekéné a Halasmédiát: ha nem távolítják el Misándi Klára a szervezõk nevében. a sajtót gyalázó kommenteket az in– Ezúton mondunk köszönetet az ön- ternetről, akkor a bíróság előtt kell zetlen vendégeknek, a fellépőknek, felelniük – mondta Kohout Zoltán. az önkormányzatnak, a vállalkozók- (Az ügy esetleges fejleményeiről nak és az önkénteseknek segítségü- természetesen beszámolunk majd.) (HT-összeállítás) kért – tette hozzá. P. L.

Utcabál Pirtón


2013. augusztus 22. Egy évvel ezelőtt lépett hatályba az a törvénymódosítás, amelynek nyomán jelentős változások történtek a fogyasztóvédelem területén. Az átalakítás – többek között – a fogyasztói jogok érvényesítésére vonatkozó szabályokat, ezen belül is a panaszkezelésre és az ügyfélszolgálatok működésére vonatkozó előírásokat érintette. Az új szabályok betartását ellenőrizte az elmúlt hetekben a kéményseprő ipari tevékenységet folytató szolgáltatóknál a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte. Megyénkben két társaság, egy Kecskemét melletti és a HalasThermo Kistérségi Kéményseprő Kft. volt az, amelynél váratlan ellenőrzésre került sor. Az ellenőrzés során megvizsgálták, hogy a kéményEgy országos akció keretében ellenőrizte a Nemzeti Fogyasz- seprő-ipari szolgáltató eleget tóvédelmi Hatóság a kéményseprő szolgáltatást végző cégek tesz-e a személyes ügyfélszoltevékenységét. A napokban közzétett jelentés szerint Kis- gálat működésére vonatkozó jogszabályoknak. kunhalason csak kisebb hiányosságot állapítottak meg.

Ellenőrizték a kéményseprőket

Kiskunhalason nagyobb probléma nem volt, nyilatkozta a Tükörnek a hatóság megyei vezetője. – Az önök városában egyetlen hiányosságot tártunk fel csupán. A helyi szolgáltató nem biztosította az ügyfelek számára az előzetes internetes bejelentkezés, időpontfoglalás lehetőségét – nyilatkozta Horváth Zsuzsanna felügyelőség-vezető. A szolgáltatónál azt mondták lapunknak, hogy a kifogásolt problémát 2-3 nap múlva megoldották, vagyis mostantól lehetőségük van az ügyfeleknek interneten is bejelentkezniük (a szolgáltató címe: halasthermo.tk). A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság kiadott közleményében azt írja, hogy mivel az ellenőrzött társaságok 71 százalékánál állapítottak meg jogsértést, a jövőben is folytatják a szolgáltatók ügyfélszolgálatokkal és panaszkezeléssel kapcsolatos gyakorlatának vizsgálatát. h. a.

Tombol a házasságbiznisz Egyes források szerint közel száz halasi és környékbeli roma lány köthetett fiktív házasságot Szerbiában szerb, török és más harmadik országbeli férfiakkal az elmúlt egymásfél évben annak érdekében, hogy „férjeik” később könnyebben kapjanak munkavállalási, illetve letelepedési engedélyt az Európai Unió területén. Lapunk informátorainak állításai szerint a lányok a házasságkötésért 150 ezer forintot is kaptak, míg a közvetítők ennek akár a hússzorosát, hárommillió forintot. Nem hivatalos forrásaink szerint a gyanús házasodások ügye a német hatóságok érdeklődését is felkeltette. Akár börtönbe is kerülhet, aki pénzért házasodik. Csak az elmúlt másfél évben több mint száz hasonló esetről tudnak jól értesült forrásaink. Állítólag Kiskunhalasról és a környékbeli településekről fiatal roma lányok tömegei választják a gyors pénzkeresésnek ezt a formáját. Informátoraink szerint kiskunhalasi szervezők is vannak, akik kiterjedt üzleti és alvilági kapcsolataik révén Szerbiában megszervezik a házasságkötést az ügyfelek között, majd Németországba utaztatják őket, ahol az ottani hatóságok előtt néhány napos procedúra során kell bizonyítaniuk a házasság valódiságát. Egyes információk szerint Németországban azonban nem csak azt nézik, hogy egy szo-

bában alszanak-e a házasok, hanem, hogy életvitelszerűen a mindennapokban együtt élnek-e. Megnézik a fürdőt, a szekrényeket, de még a fogkefét, a borotvát is a lakásban. Kikérdezik a házasokat korábbi családi állapotukról, a szokásaikról, hány éve házasok, hol, milyen körülmények között ismerkedtek meg, a hobbijaikról. Külön-külön kérdezik ki őket, ha ellentmondásba keverednek, akkor még jobban kutakodnak az életükben. Ehhez képest kérdés, hogy a magyar lányok, akik a szerbiai házasságkötést követően lényegében egyetlen napot sem töltenek együtt papíron házasságot kötött párjukkal, hogyan tudják az együttélést hitelt érdemlően igazolni. Meg aztán a nyelvtudás hiá-

nya is felvetődik, de erre informátorainktól egyelőre nem kaptunk választ. Információk szerint az elmúlt hetekben két halasi lányt vett őrizetbe a német rendőrség, akiket kihallgattak, majd két nap után elengedtek. Állítólag a házasságot szervező halasi közvetítő kifizette nekik a hazafelé szóló repülőjegyet, azóta itthon vannak családjaik körében. Egyelőre nem tudni, hogy itthon folyik-e már rendőrségi vizsgálat az állítólagosan pénzért kötött házasságok ügyében, de ha bebizonyosodik, akkor akár kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztésre is elítélhetők az abban résztvevők. A csaláson alapuló házasságok megszervezésével állító-

lag egy volt halasi uzsorás fia és veje, valamint egy harmadik személy foglalkozik. Információk szerint a három halasi férfi nem ismeretlen a halasi hatóságok előtt, mindhármuk ellen már korábban folyt különféle bűncselekmények elkövetése miatt eljárás. Egyikük állítólag az 53-as főút pirtói szakaszán futtatott prostituált lányokat. Állítólag ő vezette rá a halasi lányokat, hogy kössenek házasságot az Európai Unión kívüli, harmadik országbeli férfiakkal. Állítólag száz-százötvenezer forintot „kereshetnek“ azok, akik eljátsszák a menyasszony, illetve a vőlegény szerepét. A halasi közvetítők ennél is többet, hárommillió forintot kapnak egy-egy házasságkötés megszervezéséért. A szerbek, törökök és más EU-n kívüli országokból származó polgárok az esküvő után megkapták az 5 évre szóló letelepedési engedélyt a Schengeni határokon belül. P. Á.

társadalomJön az ősz, indul a tanév – legyünk óvatosak! A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a csapadékos évszak beköszönte és a tanév megkezdése előtt felhívja a személyés teherautóval, kerékpárral és motorral közlekedők figyelmét a közúti közlekedés szabályainak és a sebességhatárok betartásának fontosságára.

Farkasné Wodring Zsuzsanna őrnagy bűnmegelőzési főelőadó a rendőrség nevében kéri, a közlekedők tartsák szem előtt a megállási, várakozási és parkolási szabályokat, használják a passzív biztonsági eszközöket (biztonsági öv, biztonsági gyermekülés, bukósisak), és továbbra is kerüljék a mobiltelefon használatát vezetés közben. Mivel napról napra változnak az útés látási viszonyok, többször előfordulhat, hogy erős napsütés vagy heves záporok, zivatarok nehezíthetik a közlekedést. A szakember javasolja, az időjárási viszonyokat is vegyék figyelembe a sebesség helyes megválasztásakor és a különböző manőverek kapcsán! – Gondoskodjanak a fényszórók helyes beállításáról, hiszen mindig nagyon fontos a látni és látszani elv betartása. Kérem, mindig tartsák be a szabályokat, ittas állapotban ne üljenek volán mögé, mert ezzel nemcsak önmagukat, hanem utasés embertársaikat is veszélybe sodorhatják! Mobiltelefonjuk legyen feltöltött állapotban, hogy baj esetén segítséget tudjanak kérni! – intett Farkasné Wodring Zsuzsanna. A bűnmegelőzési illetékes emlékeztetett: a napokban megkezdődnek a tanévnyitó ünnepségek és szeptember 2-án elkezdődik a tanév, ami új helyzeteket, körülményeket teremt a közlekedés szereplői számára is. – Kérem, vegyék figyelembe, hogy sokkal többen közlekednek személygépkocsival ezekben a napokban, így időben induljanak útra, hogy időben érkezhessenek. Legyenek a közlekedésben toleránsak és fordítsanak kiemelt figyelmet a gyermekek biztonságos közlekedésére! (kz)
bûnügyek 2013. augusztus 22.

Mostantól sztárügyvéd védi Péntek Lászlót Öngyilkos akar lenni a börtönben Bándy Kata kelebiai gyilkosa Lapinformációk szerint Bándy Kata gyilkosa hozzátartozóinak, ügyvédjének is többször olyan kijelentéseket tett, amely szerint ha a hónap végén folytatódó perében jogerősen életfogytiglani szabadságvesztésre ítélik, végezni fog magával. A rendőrségi pszichológus meggyilkolásáért első fokon elítélt kelebiai férfi jelenleg egy korábbi lopási ügye miatt a Kozma utcai börtönben tölti egy év négy hónapos szabadságvesztését. Közben Péntek László új ügyvéddel készül a másodfokú tárgyalásra, a férfi lecserélte eddigi védőügyvédjét. Ha azonban az elsőfokú ítélete jogerőre emelkedik, a szegedi Csillagbörtönbe kerül át, ahol már jóval keményebb körülmények között lesz.

Sólymos Sára, a férfi eddigi kirendelt ügyvédje azt nyilatkozta: védencének már a nyomozás alatt is voltak öngyilkosságra utaló megnyilvánulásai. Pontosan felfogta, mi lesz tette következménye. „Védőként, ahogy eddig, most is megpróbálom tartani benne a lelket. Azt, hogy pontosan milyen szavakkal adta tudtomra, hogy az életfogytiglani szabadságvesztést nem képes végigcsinálni, a hozzátartozóira való tekintettel nem szeretném elmondani, de két nappal a tárgyalás előtt bemegyek hozzá a börtönbe, és beszélek vele” – közölte a kelebiai férfi védőügyvédje. A Büntetés-végrehajtás Országos A korábbinál több tekintetben is szigorúbb lett az új büntető törvénykönyv (Btk.), amely egyes bűncselekményeknél 12 évre szállította le a büntethetőség korhatárát, szigorított egyes büntetési tételeket, bevezetett új büntetési nemeket, például az elzárást, megszűntek a drogfüggőkre vonatkozó speciális, enyhébb szabályok és szigorodott az ittas vezetés szabályozása is – hangzott el a Kiskunhalasi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat bűnmegelőzési fórumán. A tanácskozáson a halasi igazságszolgáltatási szakemberek tartottak tájékoztatót és mondták el véleményüket a július 1-jével életbe lépett új Btk.-ról. Az új törvénykönyv szerint a büntethetőség korhatára általában továbbra is 14 év, de az emberölést, életveszélyt vagy halált okozó testi sértést, rablást, illetve kifosztást elkövető, 12. évüket betöltött gyermekek is büntethetők lesznek, ha megfelelő belátási képességgel rendelkeznek – legsúlyosabb büntetésük 4 évig tar-

indokból elkövetett emberöléssel és kifosztással vádolja a pécsi rendőrségi pszichológus halálával összefüggésben. A vád szerint a 26 éves férfi tavaly július 8-án hajnali két óra után pécsi, Dugonics utcai lakása előtt szólította meg a születésnapi öszszejövetelről hazafelé tartó Bándy Katát, egy játszótérre kényszeríttette, megerőszakolta, és közben, hogy ellenállását megtörje, Parancsnoksága (BVOP) szóvivő- megfojtotta. je a konkrét üggyel kapcsolatban Közben érdekes fordulatot vett az elítélt jogaira hivatkozva nem adott a sajtó részére semmilyen felvilágosítást. Péntek László másodfokú tárgyalása augusztus 28-án kezdődik a Pécsi Ítélőtáblán. Korábban Tóth Sándor, a Pécsi Ítélőtábla szóvivője arról tájékoztatott, ha nem lesz bizonyítási indítvány, amelynek a táblabíróság helyt adna, nem kizárt, hogy az ügyben már az első tárgyalási napon jogerős ítélet születik. Az ügyészség a korábban tizenegyszer büntetett P. Lászlót aljas

Péntek László ügye, a férfi lecserélte eddigi kirendelt védőügyvédjét. Sólymos Sára hétfőn azt közölte a sajtóval, hogy értesítette a bíróság, hogy megbízatása megszűnt, ügyfelét a jövőben fogadott ügyvéd képviseli. Lapinformációk szerint dr. Tuza Péter, a Zsanett-ügyben elhíresült sztárügyvéd vállalta a kelebiai gyilkos védelmét. Információk szerint az ügyvéd nem kér pénzt a védelemért. „Az összeg védői titok lenne.

Mindenkire rábízom, hogy eldöntse, mennyire motivál engem a pénz. A stratégiámmal kapcsolatban pedig nem szeretnék az újságon keresztül üzengetni a bíróságnak, így csak annyit mondok, hogy van. Egy teammel dolgozunk ezen az ügyön” – nyilatkozta az egyik országos napilapnak Tuza Péter, és hozzátette: meglátogatta ügyfelét, de hogy miről beszéltek, arról titoktartás miatt ugyancsak hallgatnia kell. P. Á.

Fórum a Büntető Kódexről Szigorúbb büntetési tételek, aggályos jogalkalmazók

tó javítóintézeti nevelés lehet – hangsúlyozta Nagy Dr. Tajti Ilona, a Kiskunhalasi Járási Bíróság elnöke. A szakember előadásában öszszefoglalta azokat a főbb új rendelkezéseket, amelyek jelentősen változtak az új Btk.-ban. Ilyen például, hogy a halmazati vagy összbüntetés leghosszabb időtartama 20-ról 25 évre emelkedett, az életfogytig tartó szabadságvesztésnél 20 helyett legkorábban 25 év elteltével lehet

feltételes szabadságra kerülni. Hozzátette: a jelenleginél szélesebb lesz a jogos védelem lehetősége, például, ha valakit éjjel, vagy fegyveresen vagy felfegyverkezve vagy csoportosan támadnak meg, valamint, ha valakinek a lakásába éjjel, vagy fegyveresen vagy felfegyverkezve vagy csoportosan törnek be, továbbá, ha kertjébe fegyveresen hatolnak be. A támadás elhárításáért nem csak akkor jár majd büntetlenség, ha fenn-

állt a személy elleni támadás veszélye, a jogalkotó szerint ugyanis egy fegyveres észlelésekor nem várható el a védekezőtől, hogy meggyőződjön róla, a behatoló mi célból tart magánál fegyvert. A bírónő az igazságszolgáltatási szakemberek véleményét osztva aggályosnak nevezte ezt a rendelkezést, amely szerint bizonyos fokú visszaélésekre adhat lehetőséget. A bíróságnak az ilyen esetekben komoly felelőssége lesz az ügyek megítélésében, miközben a törvény szerint nem nagyon lesz lehetősége a mérlegelésre. A szakember szólt a jóvátételi munka, az elzárás lehetőségéről, amely új büntetési tételként szerepel a Btk.-ban. Ezeket a büntetéseket fiatalkorúaknál 3-tól 30 napig, felnőtteknél 5-től 90 napig lehet majd kiszabni. Szigorúbb büntetés vár a hivatalos sze-

mélyek vagy közfeladatot ellátók elleni erőszak elkövetőire is. Átvette az új kódex azt az európai szabályt is, hogy akik kiskorúak sérelmére követnek el szexuális bűncselekményeket, azokat el lehet tiltani minden olyan tevékenységtől, amely gyermekek, fiatalok felügyeletével függ össze. A kábítószer-fogyasztás önálló bűncselekmény lett, amely 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A drogfüggőkre vonatkozó speciális, enyhébb szabályok megszűntek. Szigorodott az ittas vezetés szabályozása is, 0,8 ezrelék helyett már a sofőr 0,5 ezrelék feletti véralkoholszintje is bűncselekménynek számít. Emberölésnél, testi sértésnél, rablásnál, csalásnál, sikkasztásnál minősített eset, ha a sértett idős vagy fogyatékkal élő – hangzott el. P. Á.


2013. augusztus 22.

Meggyőző felmentés: az első jogerős ítélet a pszicho-perekben Kártérítési fordulat? * A másodfok már nem is tárgyalja a zsarolással megvádolt ápoló ügyét: P. T. mindenben ártatlan Minden vádpont alól, a legkisebb kétségek nélkül felmentették a megyei pszichiátriai intézet azon ápolóját, akit – két másik kollégájával együtt – rendkívül súlyos rágalmakkal illetett a sajtó, majd gyanúval és vádakkal a helyi rendőrség és ügyészség. A hároméves procedúrában meghurcolt P. T. most azt fontolgatja: kártérítést követel tönkrement egészsége és az átélt stressz miatt. Besározta az egész osztályt Bántalmazás, zsarolás, szexuális erőszak és „játszadozásra kényszerítés”, koncentrációs tábori körülmények – ilyen és ehhez fogható, hajmeresztő állításokkal volt tele az országos sajtó (és kisebb részben, kényszerűségből a helyi is – KZ), amikor a Kőrösi úti megyei pszichiátriai és fogyatékos betegek otthon két ápolója feljelentette szinte az egész osztályt. Az extrém rágalmak nyomán rendőrségi vizsgálat indult, amelynek során három ápolót valóban meg is gyanúsítottak. Az első szokatlan körülmény azonban már ekkor felmerült: a szerte-hosszában terjesztett, hangzatos vádaskodások egyike sem állt meg sem a rendőrségi nyomozásban, sem később a vádemelésben: vagyis azok valóságtartalmát a nyomozás nem igazolta.

ségi – vallomása során azt állította: hol egy tálca süteményt, hol egy szál cigarettát veréses fenyegetéssel kísért zsarolással követelt ki tőle az intézmény dolgozója. A 30 éve a szakmájában dolgozó, számos kitüntetéssel méltatott, ma is hivatásának élő férfit emellett megvádolták súlyos testi sértés kísérletével is. A férfit 2010 áprilisában őrizetbe, majd előzetesbe, végül házi őrizetbe helyezték, de végül ezt is feloldották – ám az egészsége súlyosan megromlott.

Mindent visszavontak Az alapos bírósági tárgyalásokon aztán kiderült, hogy nemcsak az ügyet kirobbantó ápolók és a sajtó-szalagcímek hazugságai nem igazak, hanem a nyomozás során meghallgatott ápoltak vallomásai sem. Nemcsak az igazságügyi szakértői vélemények minősítették fenntartásokkal Kitüntetéstől őrizetig kezelendőnek a betegek szavait, Az egyik ápoló, P. T. ellen végül hanem maguk a sértett betegek azért emeltek vádat, mert két el- is cáfolták a zsarolás vagy más meápolt – rendőrségi és ügyész- visszaélés tényét, tudtuk meg

Fel nem tárt, fontos bizonyítékok vannak hátra? Lapunk megkereste a pszichiátria-perek másik két érintettjének ügyvédjét is. Kastyják János a tárgyalás zárt voltára tekintettel továbbra sem nyilatkozott részletekről, csak annyit közölt: az első fokon, azaz nem jogerősen elítélt két másik ápoló ügyében október elején folytatódik a másodfokú eljárás. Kastyják János annyit még elárult, hogy fontos, az eddigi nyomozások, vizsgálatok során fel nem tárt bizonyítékokat fog a megyei törvényszék elé tárni. – Továbbra is biztos vagyok abban, hogy a szemérem elleni erőszakkal vádolt ápoló semmiféle bűncselekményt nem követett el – hangoztatta az ügyvéd.

nem hivatalos forrásból. Amikor a bíróság helyszíni tárgyalást tartva, az otthonban – azaz eredeti körülményeik között – hallgatta meg az állítólagosan megzsarolt betegeket, akkor már azt vallották, nem történt velük szemben zsarolás, sem más visszaélés. Már másodfokra sem került P. T.-t ekkor még nem jogerősen, de felmentették a vádak alól, ám a tárgyalás végén az ügyészség fellebbezett: azzal küldte tovább a megyei ügyészségnek és bíróságnak az ügyet, hogy kérte: állapítsák meg az ápoló bűnösségét. Azonban újabb – azaz másodfokú – tárgyalásra már nem került sor: a megyei ügyészség bírósági procedúra nélkül visszavonta a vádakat P. T.-vel szemben.

Kártérítésért perel a meghurcolt ápoló Minderről Martinov Tibor, P. ügyvédje számolt be lapunknak. – Az a tény, hogy a bíróság jogerős ítélete szerint bűncselekmény elkövetése nem állapítható meg P. T. terhére, minden tekintetben tisztázta az ügyfelem jogi és erkölcsi helyzetét: vele szemben semmilyen gyanú, vád, többé ez ügyben nem vethető fel – hangsúlyozta az ügyvéd. Hozzátette: védencét az átélt stressz, a tárgyalások és a városban terjengő alaptalan híresztelések tudata annyira megviselték, hogy egészsége megromlott. Martinov Tibor szerint igen valószínű, hogy vagyoni és nem vagyoni kártérítési eljárást indít ügyfele nevében. Kép, szöveg: KohoutZ

ítélõszékVádemelés Gyorsított eljárásban felel tettéért a 45 éves pirtói nő, aki ittasan vezette autóját még júliusban. A rendőrség vádemelést javasol ellene, csakúgy, mint egy 70 éves asszony ellen is, aki autóját figyelmetlenül vezette és elütött egy 76 éves kerékpárost. Egy szakmai fórumon a halasi rendőrkapitány kijelentette: az ilyen és hasonló közlekedési ügyeket az esetek többségében igyekeznek gyorsított eljárásban kivizsgálni, és a lehető leghamarabb vádemelési javaslattal tovább adni az ügyészség felé. Az elmúlt két hónapban tucatnyi ügyben fejeződött be a nyomozás vádemelési javaslattal. A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya az elmúlt napokban két ügyben is befejezte a vizsgálatot. Az egyik esetben egy 45 éves pirtói nő ellen indítottak eljárást, akit július 24-én állítottak meg és igazoltattak a rendőrök Pirtó külterületén, az 53-as főúton. Az ellenőrzés során felmerült az ittasság gyanúja, ezért vele szemben légalkoholtesztet alkalmaztak, mely pozitív értéket jelzett. A nő a későbbi gyanúsítottkénti kihallgatása során elismerte, hogy ittasan vezetett. Ellene ittas állapotban elkövetett közúti járművezetés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség, azóta a vizsgálat lezárult, az ügyet vádemelési javaslattal továbbadta a Kiskunhalasi Járási Ügyészségnek. Vádemelési javaslattal zárult le annak a 70 éves szanki hölgynek az ügye is, aki szintén július 24-én Kiskunmajsa felõl haladt autójával Soltvadkert felé, és úgy előzött meg egy kerékpárost, hogy nem hagyott kellő oldaltávolságot. A 76 éves biciklist elütötte, a férfi súlyosan megsérült. A személygépkocsit vezető nő kihallgatásakor elismerte a felelősségét. Molnár László halasi rendőrkapitány egy, a napokban zajlott szakmai tanácskozáson arról beszélt, hogy a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság zéró toleranciát alkalmaz a közlekedési bűncselekmények ügyében. Igyekeznek az ügyek többségében gyorsított eljárásban lefolytatni a nyomozást, hogy mielőbb az igazságszolgáltatás elé kerülhessenek az elkövetők. P. Á.
HÍREK 2013. augusztus 22.

Halason rendben van a tankönyvellátás Folyamatosan érkeznek az új tankönyvek a halasi alap- és középfokú iskolákba. Az országos gondokkal ellentétben, apróbb adminisztrációs pontatlanságoktól eltekintve várhatóan egyik intézményben sem lesz komolyabb probléma, minden diák időben megkapja a tankönyveket. A kiadványok árát augusztus 15-ig lehetett befizetni a postahivatalokban. Az elsősök és a rászorulók a kormány jóvoltából idén is ingyen kapják a tankönyveket.

A tudás szép hajléka

Többmilliós ráfordítással szolgálja a helyiek művelődését-szórakoztatását a pirtói könyvtár Bármit, gyorsan, mindenkinek – ezt kínálja tudásban, információban, szórakoztató vagy tudásgyarapító olvasmányban a 3 millió forintos fejlesztés sikeres befejeztével Pirtó meg- nyílászárókat. A kivitelezésbe maújult könyvtára. guk a pirtóiak is bekapcsolódtak, s ezzel – vagyis a villany- és inAz utóbbi években lendületesen kítást hajtottak végre, amelynek ternetszerelési, épület-átalakítáfejlődő község a művelődési ház révén – a korábbinál kétszer na- si munkák elvégzésével – mintkorszerűsítése mellett könyvtá- gyobb alapterületen – nemcsak új egy 10 százalékos részt vállaltak ra felújítását, modernizációját is polcrendszerrel és kiszolgáló ka- a költségekből. eredményesen végezte el. A Nem- talógussal, hanem 4 új számító- A pirtói könyvtár a fejlesztéssel zeti Kulturális Alap közgyűjtemé- géppel is bővült az intézmény, sőt, egyben minőségi ugrást is végnyeket segítő pályázati felhívása komplett médiaszekrényt is be- rehajtott: része lett az Országos révén 3 milliós bővítéses átala- rendeztek, és újakra cserélték a Dokumentum-ellátási Rendszer-

nek, vagyis egy olyan könyvtárközi kölcsönzési hálózatnak, amely lehetővé teszi, hogy a pirtói olvasni, tanulni, informálódni vágyók is hozzájussanak olyan magyar- és idegennyelvű forrásokhoz, amelyek a saját állományában nem találhatóak meg, de másik könyvtártól ideiglenesen átkérhetők. Kép, szöveg: KZ újra felépíthető az egészséges nemzet bázisát jelentő iskolai és tömegsport is.

A kiskunhalasi Bibó-gimnázium az elsők között kapta meg az új tankönyveket. Ide körülbelül 560 csomag érkezett, összesen 4581 darab kiadvány, mintegy 8 milliós értékben. Ebből 2 millió forint értékű tankönyvet rászorultsági alapon osztanak ki, 6 millió forintot a szülők fizetnek ki – közölte Veszelszkiné Huszárik Ildikó, a gimnázium igazgatója. Az intézmény vezetője azt is elmondta, hogy a gyerekek névre szólóan, egyedi megrendelés alapján kapják meg a könyvcsomagokat, amiket az átvételkor ellenőrizhetnek, hogy megvan-e benne minden. Ha esetleg kiderül, hogy valamilyen tankönyvből kevesebb érkezett, utánrendeléssel meg lehet oldani. A szülőknek augusztus 15-ig kellett befizetniük a tankönyvek árát. Utalvánnyal és cafeteria-kártyával is lehetett fizetni a kiadványokért, de csak a kijelölt postahivatalokban, erre Kiskunhalason nem volt lehetőség. Aki így akart fizetni, annak vagy Kecskemétre vagy Szegedre kellett utazni. A tankönyvekkel és a tanévkezdéssel kapcsolatos további szükséges tudnivalókat az iskolák a saját honlapjaikon közlik. Kép, szöveg: P. Á.

Új busz – összefogással

Sok győzelmet kívánt Bányai Gábor, a megyei közgyűlés elnöke azon az ünnepségen, amelyen a halasi férfi kézilabdaklub átvehette az új autóbuszát. A tizenkilenc személyes jármű beszerzése összefogással valósult meg: a halasi önkormányzat, helyi és környékbeli vállalkozók járultak hozzá a vásárláshoz. Demeter József klubelnök köszönetet mondott a cégeknek, akik a kormány pozitív döntése nyomán társasági adójukkal segítették pályázatukat. A Sóstó Csárda parkolójában vehette át ünnepélyes keretek között a Kiskunhalasi UKSC az új csapatszállító buszt. Az átadáson részt vett Kerényi János kormánymegbízott, Bányai Gábor, a megyei közgyűlés elnöke, Gyovai István, Kiskunhalas és Nagy Ferenc, Pirtó polgármestere és a vásárlásban anyagi áldozatot vállaló helyi, környékbeli vállal-

kozók is. A tizenkilenc személyes jármű kiválasztásához szakmai segítséget kapott az egyesület a Fiat KB Autoteam Kft.-től. Segített a kormány Demeter József klubelnök köszöntőjében rámutatott: az Iveco megvásárlásához kellettek a kormány fontos, látvány-csapatsportokat támogató dönté-

sei. Ezek nélkül és a társaságiadó-hozzájárulások hiányában a sport halálra lenne ítélve, míg az új támogatási rendszer bevezetésével eredményjelzőt, új sportfelszereléseket vásárolhattak, és a terembérletet is ebből fizetik. Demeter József szerint a kormánynak köszönhetően óriási lehetőség elõtt állnak, kellő felelősséggel, együttműködéssel

Elnöki kívánság Bányai Gábor elnök, parlamenti képviselő azzal adta át az új busz kulcsait a klubelnöknek, hogy reményét fejezte ki: a járművel sok győztes mérkőzést követően térhetnek majd haza a sportolók. A politikus sok sikert kívánt a halasi férfi kézilabdának és örömét hangoztatta, hogy a társasági adó egyesületeknek juttatott forrásából jelentős eredményeket érhet el a sport. Erre jó példa a Kiskunhalasi UKSC esete is. Összefogás Juhász Tibor, a Fiat KB Autoteam Kft. ügyvezetője külön is megköszönte azoknak a segítségét, akik anyagi áldozatokat hoztak azért, hogy megvalósuljon a beszerzés. A halasi Merkbau is azonnal segített, de Kiskunhalas önkormányzata Fülöp Róbert alpolgármester javaslatára az önrész biztosításából vállalt jelentős részt. Gyovai István polgármester szerint az új busz az egyesület tulajdonában lesz, de nagyon sokan használhatják majd. Az ünnepség végén a csapat tagjai kipróbálhatták az új járművet, amellyel a jövőben az idegenbéli mérkőzésekre utaznak majd. Kép, szöveg: JL


2013. augusztus 22.

röviden Mondjon véleményt a területfejlesztésről! Bányai Gábor megyei közgyűlési elnök ismét előadást tartott a megye Területfejlesztési Koncepciójáról, amely a következő uniós költségvetési időszakban, vagyis 2014-2020 között valósulhat meg. Magyarország a kohéziós forrásokból 7200 milliárd forint támogatásra, az agrár vidékfejlesztési forrásból pedig körülbelül 3000 milliárd forintra számíthat a 2014 és 2020 közötti időszakban. A közgyűlés elnöke elmondta azt is, hogy a megyei koncepció tervezése jelenleg is zajlik, még bárki elmondhatja véleményét, észrevételét a fejlesztési célokról, akár a teruletfejlesztes@bacskiskun.hu e-mail címen vagy személyesen a Megyeházán.

Mosolygós Alma-koncert. Talán még a szervezők sem számítottak akkora érdeklődésre, mint amekkora az Alma együttes koncertjét fogadta. Civil kezdeményezésre, a Sóstó Csárda és a Kiskunhalasi Lovasbandérium Szent István Napi Vigasságokat szervezett, amelynek egyik csúcspontja volt ez a fellépés. Bebizonyosodott, hogy van igény és érdeklődés a műsorok iránt, ugyanis több száz anyuka, apuka és gyermek népesítette be a Lovasbázis gyepét, valamint lelátóját. Az Alma színpadra lépését hatalmas taps és üdvrivalgás fogadta, a jókedv pedig kitartott a műsor végéig. A jól ismert dalokat nemcsak a kislányok, kisfiúk énekelték teli torokból, hanem szüleik is. Az egyórás, mosolygós buli végén lehetőség volt közös fotók készítésére is. A koncert Építőipari szakemberek mellett számtalan program várta a kicsiket és nagyokat. Bárki lóhátra pattanhatott, de speciális kötélpálya kerestetnek teljesítése is várt a résztvevőkre. A jó hangulatú nap a 5 Non Bonds koncertjével zárult. Továbbra is az építőiparba várják Kép, szöveg: JL a legtöbb állástalant régiónkban, de szép számmal igényel – akár végzettség nélkül is – munkáskezet a mezőgazdaság is. Halas térségében épületvillamossági szerelő, kőműves, gépjármű- és motorkarbantartó, nehézföldmunkagép-kezelő, pályakezdő raklapgyártó, fóliaszabász, takarító és kisegítő, bolti eladó, fodrász, kozmetikus, manikűrös, pedikűrös, pék, logisztikai ügyintéző számára van munkalehetőség. Kiskőrös járás területén angoltanár, borászati pincemunkás, benzinkútkezelő, kozmetikus, eladó, ügyintéző, tehergépkocsi-vezető és nehézgépkezelő, elektronikaicikk-eladó, raktáros-árukezelő, szobafestők, autószerelő, marketing asszisztens, lakatos, forgácsoló, könyvelő, motorkerékpár- és kerékpárszerelő, üzletkötő, hegesztők, nehézgép- és földmunkagép-kezelő, bér-, TB-, munka- Katona István-emlékdíjak. A volt Állami Gazdaság egykori igazgatója emlékére a Magyar Borok Háza Alaügyi ügyintéző, betanított töltelék- pítvány által létrehozott díjat minden évben Katona István születésnapján adják át azoknak, akik munkáskészítő, varrónők, irodai ügyintéző, ságuk során a magyar szőlő-bor ágazatot jelentékenyen segítették. A díjátadásra most is augusztus 15-én gépésztechnikus, hegesztő, lakatos, került sor, Katona István özvegye, Klára asszony és leánya részvételével, ezúttal a balotaszállási Nádas pingépészmérnök, irodai adminisztrá- cében. A díjátadó ünnepséget megelőzően a kecskeméti köztemetőben a néhai igazgató síremlékénél hetor, betanított kertészeti munkás, lyezték el a megemlékezés virágait a Kunsági Borvidék hegyközségi, a halasi és a kecskeméti borrendek műanyagipari gépkezelők, eladó- tagjai és más résztvevők. pénztáros, gyermekotthoni nevelő, Idén Sümegi József, a Hosszúhegyi Állami Gazdaság volt vezérigazgatója, a Keller Kft. alapítója és Kiss informatika–egyéb szakos tanár ke- László, a kertészeti tudományok doktora, a Törley Zrt. felügyelő bizottságának tagja, a Hungarovin volt elrestetik. A kirendeltségen keresztül nök-vezérigazgatója kapta a Katona-emlékdíjat. lehet jelentkezi németországi munKép, szöveg: P. Á. kavégzésre gázvezeték- és készülékszerelőknek, villanyszerelőknek, vízvezeték- és központifűtés-szerelőknek, valamint az unió egész területére kamionsofőröknek. (ha)

hírekÉrdemkereszt az igazgatónak Egy éven belül a második magas rangú elismerést vehette át a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola volt és jelenlegi igazgatója. Tavaly, augusztus 20-a alkalmából Klein Imre nyugalmazott intézményvezető, idén pedig a Tekó jelenlegi irányítója, Téglás László részesült kitüntetésben.

Néhány nappal ezelőtt kapott értesítést Téglás László, a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola igazgatója arról, hogy augusztus huszadika alkalmából kitüntetésben részesül. A Nemzeti Színházban megrendezett ünnepségen Áder János köztársasági elnök megbízásából Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter adta át az elismeréseket. A katolikus szakközépiskola igazgatója a Magyar Arany Érdemkereszt Polgári Tagozata kitüntetést vehette át. Téglás László két esztendővel ezelőtt lett az intézmény vezetője, majd nagy részt vállalt abban az átalakításban, amelynek során a katolikus egyház vette át a Tekó fenntartását. Érdekesség, hogy az idén százesztendős intézmény korábbi igazgatója, Klein Imre éppen egy esztendővel ezelőtt részesült elismerésben. Ő a Magyar Arany Érdemkeresztet vehette át Balog Zoltán minisztertől. JL


10

portré 2013. augusztus 22.

Geológia, gasztro

Portré egy halasi pályakezdőről, aki három szakm

A földrajztudományok mestereként kácsa. Hogy a természettudomány hagyján, de hogy emellett Horváth bá, hogy üzemi mosodát és tisztítós ált. Meg is kérdeztük tőle.

F Gyula egy magyar ponttyal

A világ 7. legjobbja Gyula száznegyvenkét halat emelt ki a vízből Surda forró szelében

– Veterán korúként, de világbajnoki zöldfülűként utaztam ki a versenyre azért, hogy tapasztalatokat szerezzek. Végül a sors úgy hozta, hogy az egyik társam váratlan betegsége miatt be kellett ugranom. A premier jól sikerült, ugyanis én lettem a magyar válogatott legjobbja – mesélte Temesváry Gyula, aki a napokban tért haza a veterán horgász világbajnokságról, ahol egyéniben a hetedik helyet szerezte meg. Temesváry Gyula él-hal a horgászatért. Évtizedek óta, ha csak teheti, botot ragad, és pecázik. Ha pedig kell, akkor versenyeket szervez, gyerekeket patronál, vagy éppen Tekla lánya focimeccsén drukkol, és fényképez. Gyula tavaly ötödik helyen végzett az országos veterán horgászbajnokságon, ennek köszönhetően utazhatott ki az idei világbajnokságra, amelyet Boszniában rendeztek. A tizenegy megjelent nemzet horgászait nem mindennapi körülmények várták a balkáni országban. Ráadásul a halasi pecás elsősorban tapasztalatszerzés miatt vágott neki az útnak, a nemzeti csapatban tartalékként számítottak rá. Aztán amikor megérkeztek, minden megváltozott. – Az egyik versenyzőtársam váratlanul megbetegedett, haza is utazott. Nekem veterán korúként, de világbajnoki zöldfülűként be kellett ugranom. Nem mondom, izgultam és nem is úgy készültem. Nem volt teljes a felszerelésem, de ezen nem volt időm sopánkodni, ugyanis gyorsan következett az első forduló – mesélte Gyula. A világbajnokságot Mostartól délre rendezték, egy természetes csatorna volt szektorokra osztva. A kánikula embert próbáló volt, 41-42 Cel-

sius fok volt a hőmérséklet, dél körül, pedig a jugoszláv filmsorozat hőse, Surda által megénekelt vruk vetar, az az a forró szél tette próbára a versenyzőket. Ráadásul a halak is igen érdekesek voltak. – Főként a nagyságuk, vagy inkább a kicsiségük volt figyelemreméltó. Biztosan milliárd pikkelyes volt a vízben, de olyan aprók voltak, három darab adott ki egy dekát. Az első fordulóban szinte minden halunk ilyen kicsi volt. Én magam háromszáznegyvenkét darabot fogtak ki, a csapat több mint kilencszázat. Ezzel a nem mindennapi teljesítménnyel a csapatverseny első helyén álltunk – mondta a halasi horgász, aki hozzátette: négyórás volt egy-egy forduló, minden óra végén mérlegeltek. A második fordulóban Gyula elmondása szerint igen jó helyet kapott. Úgy érezte, hogy a lehetőség miatt kicsit stresszes volt. Itt már azért voltak nagyobb pikkelyesek is. A halasi horgász utólag úgy érzi, hogy kicsit több volt a szereplésében. Egyéniben a hetedik helyen végzett, de jó esélye volt a dobogóra is. Azt mondja: tapasztalatszerzésnek kiváló al-

kalom volt, ráadásul a válogatott az igen előkelő ötödik helyen végzett, megelőzve többek között az angolokat, a szlovákokat, a hollandokat is. Ami még külön figyelmet érdemel, az a világbajnokság légköre. – Nagyon jó, összetartó társaságot ismertem meg. Bárkinek szüksége volt valamire, a másik azonnal kisegítette. Nem volt rivalizálás és egymás lenézése. Megmondom őszintén, ez nekem kellemes meglepetés volt. Nagyon örülök, hogy ott lehettem a világbajnokságon – nyilatkozta Temesváry Gyula, aki már előretekint. A veterán világbajnokság előtt közvetlenül volt a magyar bajnokság, amelyet a Velencei-tónál tartottak. Gyula természetesen ott volt és kiválóan szerepelt. Ő lett a magyar bajnok, így ott lehet a 2014-es veterán világbajnokságon is. – Már tudjuk, hogy Olaszország, azon belül Róma lesz a házigazda. A Tevere folyónál lesz a verseny. Nagyon várom már. Korábban, az egyesület színeiben horgásztam már olasz vizeken, Firenze mellett az Arnónál pecázhattam – mondta a halasi horgász. Jáger Levente

• Miért szakácskodik valaki, ha földrajz-angol szakos tanár is lehetne egy gimiben? • Ez egy kicsit messzebbről indul. Én az általánosban nem voltam valami túl jó tanuló, kettes-hármas közt ingáztam, így aztán, mikor jött a továbbtanulás, hát, nem nagyon merült fel, hogy gimibe menjek. Úgyhogy maradt a szakma. De az mi legyen? Annyit éreztem csak, hogy valahogy a vendéglátás területén tanulnék, úgyhogy nézegettem például a felszolgálást, a szakácskodást, csak annyit tudtam, hogy cukrász nem akarok lenni… • Miért, főzni már gyerekként tudtál-szerettél? • Igen, akkor még igen… Sőt, még a középiskolában is. • És azóta nem? • Majd azt is mindjárt mondom. Szóval, kétezerötben lettem szakács, és el is kezdtem örömmel dolgozni az akkor még létező és működő Halas Hotelben, a Lovag Étteremben. • … ahol az a sok egzotikus tál meg azok a leleményes szövegezésű étlapok voltak. Azok a te nevedhez vagy Posztobányi Andoréhoz fűződnek? • Nem, nem, azok Andor leleményei. • És hogy jött, hogy egyetemre menj? • Az még a szakmunkásképzőből, ugyanis az angoltanárom, Mórágyi Bernadett olyan jól oktatta a nyelvet, hogy nemcsak élveztem, hanem jól meg is tanultam, jelesre is vizsgáztam belőle. Aztán amikor elkezdtem főzni, akkor rájöttem, hogy nem valami klassz dolog tizenkilencévesen dolgozni, és bár gyerekkorom óta

mindig is melóztam valamit – például minden nyáron, a szünidőben is –, úgy voltam vele, hogy elmegyek még tanulni, és le akartam érettségizni. Az akkor még Garbai elnevezésű iskolának az esti érettségi-felkészítőjén vettem részt, és ott meg a földrajztanárom, Taupertné Dr. Janosütz Julianna tanárnő tanított olyan jól, hogy akkor meg már a tantárgyhoz, de még a tanításhoz is kedvet kaptam! Így aztán elhatároztam, hogy én is szeretnék tanítani, és mivel földrajzból emelt szinten érettségiztem, és a vizsgáim jól sikerültek, be is kerültem a szegedi tudományegyetemre. • Bírtad anyagilag a szakácskodásból? • Egyrészt az elhunyt édesapám után kaptam árvasági járandóságot, másrészt úgy szerveztem a kurzusbeosztást, hogy már csütörtök esténként tudtam menni mellette Szegeden vagy Halason konyhákra, így bírtam az albérletet is. • Kolesz fel sem merült? • De, elkezdtem, csakhogy másfél hónap múltán be kellett lássam, hogy az idősebb társaim nem anynyira tisztelik az én pihenőidőmet, mint én az övékét, ráadásul én szeretem, ha körülöttem rend és tisztaság van, úgyhogy csendesebb lakás után kellett néznem. Így két barátomhoz költöztem, és hármasban olcsóbb is volt. • No, és a végén lediplomáztál, de mivel ez kábé egy-két éve lehetett, világos, hogy az első utad nem egy középiskolába, hanem az eredeti szakmádhoz vezetett. De ha öt évet tanultál egyetemen, akkor miért? • Mert már a mesterképzésben voltam, amikor kezdtem hallani ismerősöktől, barátoktól, közoktatásban dolgozóktól, hogy akkorát változott – magyarán romlott – a helyzet, főleg persze anyagilag és sok szempontból hangulatilag is, hogy már messze nem tűnt olyan vonzónak a pálya. Hallottam, hogy elvették a különféle pótlékokat, vi-


onómia és a gépek

mát művel egyszerre és itthon szeretne boldogulni

t süt-főz, paradicsomot hasít, és tálakat díszít a Matéza étterem szaés a kulináris kultúra hogyan fér meg egy testben-lélekben, az még Tamás még a Hajdu-mosógépek rajongója és szakértője is, továbszalont álmodik a jövőjébe – ez már mégiscsak magyarázat után kiszont az idegi terhelés nő a nagy osztálylétszámok miatt, meg a fiatalok magatartása miatt. Szóval, a kettő nem állt arányban azzal, hogy én meg közben szakácsként elég szépen kerestem, igaz, nem kevés munkával. • Jó a szakmában? • Nagyon jó és nagyon szép szakma ez, meg is lehet-lehetne élni belőle, de nem is annyira Magyarországon. • Felmerült, hogy külföld…? • Persze. Az ember élete olyan, mint a sinus-görbe, és egy-két mélyponton bennem is előjött, hogy ki kellene menni. De azért csak úgy van ez, hogy itt élek, itt vannak a rokonaim, barátaim, és itt szeretném megcsinálni, amit tervezek. Eddig mindig bíztam és talán még most is bízok benne, hogy lesz pozitív változás. Változás van, csak egyelőre általában negatív. Most úgy vagyok vele, hogy adok magamnak pár évet, ha pedig nem megy, akkor lelépek. De akkor többé már csak látogatóba jövök haza… • Szóval, milyen a szakma itthon? • Engem inkább az zavar, hogy a

szakma leértékelődik, elbarmolódik… Például ha a hagyományos magyar ételeket néhány „szakember” elkezdi átalakítgatni, „reformálgatni”… az nem jó, általában csak elfuserálják… Továbbá megjegyezném, hogy az utóbbi időben felszabadult, vizsgázott és szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező „szakácsok” előszeretettel újítgatnak. Talán idáig nem köszöntem meg a szakmai oktatóimnak – Illés Lajos és Mondovics József tanár uraknak – a szigort és a fegyelmet, valamint a segítőkészségüket, de a mai világban még mindig ez állja meg a helyét a vendéglátásban. Meg kell még említsem a Halas Hotel, Montgomery Étterem igazgatójának a nevét –Oláh Sándor –, neki is sokat köszönhetek a szakmai továbbjutásomban. • Nem konzervatív álláspont ez? Máskor meg azt látjuk, hogy a magyar gasztronómia megállt a hetven évvel ezelőttinél: pörkölt, halászlé, rántott hús, gulyás és rétes, de semmi innováció. • Ez igaz, és egyet is értek az ízléses változtatásokkal, reformokkal,

2013. augusztus 22.

portré

11

de azzal nem, hogy ha van egy-egy csaknem hungarikumnak számító, tradicionális ételünk, akkor azt öszsze-vissza elkezdjük átgondolatlanul kifacsarni. • Amikor először cigiztünk a Városháza udvarán, említetted, hogy nem is ez a szakácstanár-pályagörbe az érdekes, hanem a hobbid: hogy mosógépeket gyűjtesz, javítasz. No, ez miféle bolondéria? • Gyerekkorom óta, amikor a nagynénémnél először láttam működni a mosógépét, egy Hajdu automata mosógépet – Hajdu Energomat-Thermal –, azóta van ez az

Egyetértek az ízléses reformokkal, de azzal nem, hogy egy csaknem hungarikumnak számító, tradicionális ételünket összevissza elkezdjük átgondolatlanul kifacsarni érdeklődés bennem. Egy külsőlengésű gép, négy-rugólábas szerkezet volt, ami klasszul remegtette azt, aki rátámaszkodott centrifugázáskor… Aztán annyira tetszett ez nekem, hogy kiskoromban meg tűvé tették miattam az óvodát, mert sehol: sem bent, sem otthon, sem az utcán nem találtak. Pedig ott voltam: bent, a mosodában – a Kuruc vitézek téri óvodában volt egyedül ilyen –, és ott néztem lenyűgözve a tisztítógépeket. Majdan később amilyen mosodába beengedtek, onnan ki nem lehetett robbantani. Így máig érdekel a mosodaipar, olyannyira, hogy a távlati tervem is ezzel foglalkozni, akár vezetőként, akár tulajdonosként. • Azért ez három egészen el-

Addig nézem, vizsgálgatom, amíg csak rájövök. Amit meg nem tudok, azt megkérdeztem: volt rá példa, hogy a Hajdúsági Ipari Zrt.-től kaptam kapcsolási rajzot, műszaki leírást. Egyébként van köztük olyan, ami nálam is idősebb: én nyolcvanhatos vagyok, a legöregebb Hajdúm pedig hetvenhétből való…

térő profil! Manapság sok példa van rá, hogy könyvelők-közgazdászok nyitnak az ezotéria felé, mérnökök kezdenek zenélni, satöbbi, de a főzés, a földrajz és a háztartásigép-javítás azért nem szokványos triád. • Lehet. Mindenesetre miután nyolcadikos korom óta gyűjtök, amikor is kaptam egyet ajándékba, most ott tartok, hogy negyvenhárom darabom van, de nagyrészük különböző típusú. Közben sokat felújítottam, egypárat el is adtam, szóval, még folytatom, amíg ötvennégyig jutok. • Miért épp ötvennégyig? Ez valami mosógép-mágia vagy ennyi típus van? • Igen, ötvennégy-féle Hajdu van. Persze nem biztos, hogy mindegyikből be tudok szerezni egyet-egyet, van, amiből talán nincs egy darab se, de azért keresem. • És mi a terv ezekkel? Mi lesz, ha mind vagy minden megszerezhető meglesz, és készen lesz? • Azt hiszem, lesz belőle egy kiállítás; igen, szeretnék egy kiállítótermet vagy bemutató termet nekik. Egyébként van egy barátom Szegeden – Ádok István háztartásigép-szerelő –, aki hasonlóan gyűjt ilyen-olyan háztartási gépet – köztük főként a Hajdu külső lengésű automata mosógépeket is, de Hajdu-mosógép-kollekció, úgy tudom, csak nekem van ilyen. • „Csak” helyreállítod ezeket, vagy adsz bele valami művészit: ráfestés, kisplasztikás kiegészítés, ilyesmi?

• Nem, én csak helyreállítom a gyári állapotát. De ezt úgy képzeld, hogy ha hozzájutok egy-egy hiányzó vagy régi darabhoz, azt az utolsó elemére is szétszedem, lepucolom a darabjait, a csavarokat vízkőoldóban tisztogatom, és úgy rakom aztán össze az egészet, hogy szinte olyan lesz – és működőképes –, mint az eredeti. Ezeket így tervezték, így szépek, önmaguk. • De ha te a szakközépben főzni tanultál, a társaid némelyike meg háztartási gépeket szerelni, akkor honnan ragadt rád ez a műszaki tudás? • Az életem másik része most, a konyhán kívül, az a műhelyemben van, ahol néha órákat töltök. Ennyi idő alatt te is rájönnél, mi hogyan működik. • Hát, amilyen béna vagyok ehhez, én éveket is eltölthetnék ott… • Megjegyeznéd, hidd el. Én is addig nézem, vizsgálgatom, amíg csak rájövök. Amit meg nem tudok, azt megkérdeztem hol a Tandari Feritől (a város egyik ismert háztartásigép-szerelője – KZ), meg volt arra is példa, hogy a Hajdúsági Ipari Zrt.-től kértem segítséget, és ők küldtek is, ami kellet: kapcsolási rajzot, műszaki leírást, útmutatót, egyebet. Tizenkét év alatt eljutottam oda, hogy bármit meg tudok csinálni ezeken. Egyébként van köztük olyan is, ami nálam is idősebb: én nyolcvanhatos vagyok, a legöregebb Hajdúm pedig hetvenhétből való… • Ha most nem az eszedre, hanem a fantáziádra hallgatva válaszolsz, mit felelnél: hogy érzed, hol leszel, mondjuk, kilenc év múlva? • Fura, mert magamban éppen kilenc-tíz évet adok magamnak arra, hogy beindítsam azt a vállalkozást, amit szeretnék: egy minőségi, saját mosodát, tisztítószalont, sőt, a legvége egy ipari mosoda. Ez a tervem. Kép, szöveg: KohoutZ


12

oktatás-történet 2013. augusztus 22.

20 év históriáját összegzi a jubileumi Humanissime

Történelmi tanúk találkoztak Még ma is csodaszámba menő rejtély, hogyan maradhatott fent a Szilády-gimnázium a kommunizmusban

Humanissime címen látott napvilágot – A Kiskunhalasi Szilády Áron Gimnáziumának hivatalos értesítője alcímmel – egy igen értékes kiadvány, az iskola évzárójára. Amint az impresszumból kitűnik, felelős kiadóként Bödecs Pál főigazgató, szerkesztőként Végső István, nyelvi lektorként Gazdag Éva, munkatársakként dr. Bognárné Nagy Éva, Varga Judit és Bertalan Gábor vállalták és végezték azt a nemes és szép feladatot, hogy az elmúlt húsz esztendő történéseit igényesen megjelenített formában közreadják. Ténylegesen 112 oldal és 60 reprezentatív fénykép ez a Jubileumi különkiadás, ám tartalmát tekintve jóval több. Arról szól, hogy a most 349 éves református oktatási intézmény az újraindulás nehézségeit legyőzve hogyan is milyen sikereket aratott, mind a különböző tantárgyak, mind a Szilády nevével fémjelzett alapítvány, baráti kör, társaság tevékenységét illetően. Megtudható például, ki a legeredményesebb sziládys a mai napig, mely tanárokat és diákokat érdemesítették díjazásra. Az impozáns könyvben megtalálni mindazok nevét, akik az elmúlt húsz esztendőben kapcsolatban álltak a gimnáziummal, lelkészektől, pedagógusoktól kezdve az ezen időszak alatt érettségizettekig. Mindent összevetve, a sok egyéb érdekességet is tartalmazó ismerettár nagy erénye, hogy témakörei mindenre kiterjednek – érdemes áttanulmányozni. VK

Életük történelemóra A 2. világháború utáni néhány rövid és mind reménytelenebb békeév után, 1949-ben kezdték meg a gimnáziumot – éppen akkor, amikor új igazgatót kapott az iskola. Az előző, máig nagy hírű intézményvezető, Gulyás Sándor históriája is felér egy történelemórával: Szarajevóból, az ott akkor még – az osztrák-magyar monarchiában a magyar kisebbségnek korábban alapított, több hasonló iskola egyikeként – működő Julianus Barát Gimnáziumból érkezett, miután 1948-49 táján ellenségessé vált a viszony Magyarország és Jugoszlávia között. A Tito-ellenes magyarországi hisztériában az elszakított országrészben élő családjával levelező igazgatót – küldeményei miatt – kémkedés vádjával börtönbe vetették, majd új, rendszerhű igazgatót állítottak a helyére. „Éreztük a szenvedésüket” Nemcsak ez jelentette a korszakváltást: Gszellmann Ádám visszaemlékezései szerint a pártirányítás bevezetése és a 70 új, a szocialista embertípust szolgáló és a kommunizmust propagáló tankönyv kiadása és a tanárok „megfelelő átképzése” mellett ebben az évben kezdődött a gimnáziumi könyvtári állomány selejtezése is. – A tanórákon mi, diákok éreztük azt a szenvedést, amin a tanárok keresztülmentek. Nemcsak a hazafiasságukat, de sokszor a hiteles szakmai tudásukat is el kel-

lett fojtsák az órákon, amikor például történelemről, irodalomról volt szó – mondja az egykori diák, aki később maga is pedagógus, iskolavezető és oktatási szakértő lett. Máig fújják Puskint, Majakovszkijt

Éreztük a szenvedést, amin a tanárok keresztülmentek. Nemcsak a hazafiasságukat, de sokszor a hiteles szakmai tudásukat is el kellett fojtsák… A 49-53-as osztály első volt abban, hogy szinte minden diák túlkoros volt: a háborús események miatt csak egy évvel később ülhettek az iskolapadokba. Elsők voltak az orosznyelvtanulásban – ám ezzel természetesen nemcsak ők, hanem több tanáruk is hasonlóan volt. A legendás tanár, Sütő József, aki korábban angolt, magyart és történelmet tanított, kénytelen volt követni a kor abszurd szellemét – alig egy-két leckével járt csak a diákok előtt. A Berlitz-módszert – rengeteg memoriter, kötelezően megtanulandó szövegrészlet feladását – alkalmazta, így az a tizenhárom diák, akik a napokban újra találkoztak Halason, ma is emlékeznek egy-két Puskin-, Majakovszkij- vagy Gorkij-idézetre. Az osztály egyébként első volt az úgynevezett akciózásban is: ők gyűjtöttek és adtak le először vasat,

papírt, fémeket a MÉH-telepeken „egyéni vállalások” keretében… Az utolsó klasszikusok Az osztály több területen is az utolsó hírmondónak bizonyult. Velük zárult a klasszikus tudás átadásának egy máig ható, nagy műveltséget megalapozó képzési rendszere, az eredeti humán tagozat, amelyben alaptárgy volt például a latin is. Később már csak az orosz volt kötelező, mint idegen nyelv, a latint pedig csak fakultáció keretében lehetett felvenni. A kor meghasonlottságában nem csoda, hogy ez az osztály is érzékelte a kommunista fordulat hirtelen és gyökértelen valóságát: nemcsak a korábbi klasszikus műveltség és nyelvoktatás szenvedett csorbát, hanem a hazafias, keresztény szellemű nevelés is. Ez az osztály volt az utolsó, amelyet díszmagyarban fotóztak az érettségi-osztálytablóhoz…

FOTÓ: FELVÉTELÜNK CSAK ILLUSZTRÁCIÓ!

Sokban elsők, sokban utolsók voltak azok a diákok, akik az 1949-1953-as tanévben járták ki a református gimnáziumot Kiskunhalason: félig még a régi, félig már az új rendszer és két világnézet gyermekei voltak-lettek ők, és ez a helyzet a tanáraik dolgát sem könnyítette meg…

úgy emlékszik: szinte érthetetlen, hogy a korábbi korszellemmel harcosan szembenálló új rendszer érintetlenül hagyta a gimnázium nevét (noha alapítója lelkész volt). Továbbá megmaradt a Szilády fegyelmezett iskolai morálja: a tisztelet, a rend, a tisztes beszéd és a rendezett tanár-diák-viszony, továbbá a kifogástalan öltözködés iránti elkötelezettség tanár és diák esetében egyaránt. A klasszikus műveltségre jellemző, hogy még a matektanárok is lírai stílusban fogalmaztak minderről. Karsay Sándorné például ezt írta: „Bár a történelem vihara letépte az iskoláról a ’református’ jelzőt, hűek maradtunk annak szelleméhez…”.

Rendületlen randevúznak Az egykor negyvenkét diákkal indul osztályból végül huszonnégyen érettségiztek, rendületlen hűséggel azóta is találkoznak minden ötödik esztendőben, noha egyre fogyatkozó számban, hiszen ma már csak tizenkilencen vannak köztünk. Legutóbb másfél hete, amikor – Gszellmann Ádám, Biácsi Sándor és Kárász András szervezésében – a régi iskola falai között adtak egymásnak találkozót az egykori korszakváltás utolMegőrizte konzervatív só-első sziládys diákjai. értékeit KohoutZ Gszellmann Ádám ugyanakkor


2013. augusztus 22.

kultúra

13

innen  onnan Kilóg a lóláb

F A Végh-kúria udvara is közösségi tér lehet A Halasi Média és Kultúra Kft. működtetésében megújult formában várja a vendégeket a Végh-kúria, a Tájház és a Sáfrik-szélmalom. A műemlékek hétköznapokon munkaidőben, hétvégéken előzetes bejelentkezést követően látogathatóak. Végh-kúria A Boróka nyáron átköltözött a Végh-kúriába. A Bajcsy-Zsilinszky utcai épület augusztustól civilházként is működik. – Három-négy termet tudunk biztosítani foglalkozások, tanfolyamok, taggyűlések megtartására. Jó időben az udvar is használható családi és egyesületi programok megtartására. Civil szervezeteknek idén úgy tervezzük, hogy ingyenes a terembérlet – tudjuk meg Végső Istvántól.

F Első vagy tiszta szoba a Tájházban

Elérhető halasi közkincsek Tájház Az Eskü téren található Tájház 1980 óta országosan védett műemlék. A Pásztortűz Egyesület és a Halasi Vállalkozók Klubja erről szóló emléktáblát is állíttatott. A Tájház háromosztatú, oldaltornácos épület udvarán istállóval és gabonahombárral. Különlegessége a szabadkéményes konyha. A népi lakóházat a Baky család építtette a XIX. században. Az épület őrzi a jellegzetes paraszt-polgári tárgyakat, bútorokat. – A Tájház tipikus halasi református alföldi nagygazda család életét mutatja be, hagyományos módon berendezve. Jelenleg közel kilencszáz népies tárgy talál-

F Kemence használati tárgyakkal a Tájház hátsó szobájában

ható az épületben – tájékoztat a helytörténész.

Sáfrik-szélmalom Ismét látogatható az országosan védett Sáfrik-szélmalom. Az országosan védett műemlék idén 112 éves. – Mára a térségben egyedüli a Sáfrik-szélmalom. Az egész Kárpát-medencében mindössze harminc-negyven hasonló található – mutat rá Végső István. A halasi közkincsek elérhetőek a vendégek számára. A Végh-kúriában hétfőtől péntekig 10 és 18 F Sáfrik-szélmalom óra között lehet érdeklődni személyesen vagy a 77/423-232-es végéken is fogadnak látogatókat, telefonszámon. Előzetes bejelent- csoportokat. kezés és megbeszélés után a hétKép, szöveg: Pál László

F Szentsarok a hátsó szobában

Bibó-gimnázium: Kiváló Tehetségpont A Bibó István Gimnázium a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége akkreditációs A három évre elnyert akkrediszakértői helyszíni konzultációja és javaslata alapján Akkreditált Kiváló Tehetségpont lett. tált kiváló cím is lehetővé teszi, Az errõl szóló dísztáblát szeptember közepén veszik át a fõvárosban. hogy a Bibó bekapcsolódjon a Tehetséghidak Program új tehetségVárosunk oktatási intézményei pedig ez a középiskola lett Kis- hetségpontok egyre bővülő csa- gondozó munkájába.  közül elsőként a Bibó-gimnázi- kunhalas első Akkreditált Kiváló ládjának, valamint működésével  Az akkreditáció eredményét igaum regisztráltatta a diákok te- Tehetségpontja.  már ma is aktív részese” a tanu- zoló dísztáblát szeptember 14-én hetséggondozását segítő tehet- Az értékelés alapján „szakmailag lók fejlesztését szolgáló nemzeti Budapesten, ünnepélyes keretek között veszi át a gimnázium.  H. T. ségpontját. A cím elnyerésével hiteles és kompetens tagja a Te- tehetséghálózatnak. 

A Közösségek Házában augusztus 23-án 20 órakor a Deszka Színház vendégszerepel. Pozsgai Zsolt: Kilóg a lóláb című komédiáját mutatják be 14 éven felülieknek. Egy francia család különös életét kísérheti figyelemmel a közönség. A történet hősei félreértések és szerelmi kalandozások szereplőiként kerülnek furcsa helyzetekbe. Az előadást ármány és cselszövés jellemzi könnyed humorral fűszerezve. A darabra a belépés díjtalan.

Zsidó fesztivál

A zsinagógában augusztus 25-én 10 órakor kezdődik a IX. Halasi Zsidó Fesztivál. Kiállítás nyílik Macskássy Izolda képeiből. Bemutatják Béke Mirjam Gyötrelmes kórkép – Diadalmenetben a rákgyógyulás felé címû könyvét. Előadást tart Kósa Klára keramikus Hidak köztünk, majd dr. Róna Tamás rabbi Megváltás fénye címmel. Székhelyi József színművész Karinthy Frigyes életéről mutat be előadást. Is… Real! Project névvel klezmer zenekar koncertezik.

Képeket várnak

Idén is meghirdette a Zöld-híd Halasi Környezetvédők Egyesülete és a Halasi Hetek Alapítvány közös természetfotó-kiállítását. A képeket augusztus 23-ig lehet leadni a Művelődési Házban. Két kategóriában várják a pályaműveket, így diákok és felnőttek is részt vehetnek a pályázaton. A beérkező fotókat szakmai zsűri bírálja el. – A pályaműveket A/4-es méretben várjuk, színes vagy monokróm kidolgozásban, a legjobb minőségben. Egy pályázótól maximum három képet kérünk. A beérkezett képeket ifjúsági és felnőtt kategóriában György Renáta, Ferincz János és Kis Csaba fotográfus értékeli – tájékoztatott Mongyi Marianna, a Zöld-híd egyesület elnöke. A fotókból kiállítást rendeznek. A Víz ölében című természetfotó-kiállítás megnyitóját szeptember 4-én 18 órakor tartják a Közösségek Házában. A cím ötletét Pintér Zoltán Kiskunhalason élő és alkotó költő, amatőr fotós költeménye adta. A rendezvényen beszédet mond György Renáta fotográfus. A vendégeket Rémán János, a Halasi Hetek Alapítvány kuratóriumi elnöke köszönti, a közönség figyelmébe ajánlva a képeket. A rendezvény közreműködői: a Pro Urbe-díjas Lyra együttes, a Bibó István Gimnázium és a Felsővárosi Általános Iskola diákjai, a Szilády Áron utcai óvoda nagycsoportosa. (pl)


14

kultúra 2013. augusztus 22.

„Minden foglalkoztat” Demjén Ferenc új lemezét készíti

F Nánási Ádám, Szõri János, Vladár Károly, Posztobányi László, Bende Béla, Csorvási Zoltán és Prácza Zoltán

Zeneközelben Pavilon: Tegnapi Emberek és BRB Blues Band

F Bende Béla

Bende Béla diákkora óta zenél. Pályája Budapesten indult, a beat hőskora idején. Azóta számos zenekarban játszott, most is van két formáció, amelyben a dobok mögött ül. A Tegnapi Emberekkel múlt héten koncertezett, a BRB Blues Band tagjaként pedig augusztus 23-án 19 órakor lesz Esti Zenepavilon-programja. – Diákkoromban, tizenöt évesen Budapesten kezdtem el muzsikálni. Amikor dúlt a beat, én is zeneközelbe kerültem – idézi vissza a múltat Bende Béla. – Ötvenkét éve lépek fel, ebből har-

mincöt évet hivatásos zenészként éltem meg – teszi hozzá. A fővárosi muzsikálás Kiskunhalason folytatódott. Bende Béla jelenleg is tagja két formációnak. Az idén tavasszal alakult Tegnapi Emberekkel múlt pénteken koncertezett a Zenepavilonban. Az együttes tagjai: Bende Béla, Csorvási Zoltán, Nánai Ádám, Posztobányi László, Prácza Zoltán, Szőri János és Vladár Károly. – Chris Andrews: Yesterday Man, azaz Tegnapi ember című dalából jött a nevünk némi ötletelés után. Magyar szöveggel a hatvanas, hetvenes évek slágereit játsszuk olyan zenekaroktól, mint a Monkies, a Moody Blues, az Uriah Heep, az Animals, a Credence Clearwater Revival, az Eagles és a Steam. Az eredeti alapok szólalnak meg önálló ötletekkel. Szeretnénk, hogy egyéni legyen az előadásunk. Rendszeresen pró-

F Tóth Bodor Zoltán és Szaniszló János

bálunk, általában hetente legalább egyszer – mondja a zenekarvezető. – Szeretnénk minél többet közönség előtt játszani. Ahova hívnak minket, megyünk, vidékre is. A Timeless jelenleg szünetel, de Bende Béla zenél egy másik együttesben is, a neve: BRB Blues Band. A formáció második éves, de új felállásban játszik az indulás óta. – A blues együttesben Tóth Bodor Zoltán énekel és szólógitározik, Reményi György basszusgitározik, Szaniszló János pedig zongorázik – mutatja be a csapatot Bende Béla, aki a dobok mögött ül. – Ezzel a zenekarral csak saját számokat adunk elő. Ismertebb dalaink: a Háromnegyed ötkor és a Kérek egy pizzát is Tóth Bodor Zoltán szerzeményei. A Zenepavilonban augusztus 23-án másfél órában tizenöt számot játszunk – tudtuk meg Bende Bélától. Kép, szöveg: Pál László

F Reményi György

Demjén Ferenc öt-hatszáz dalból választja ki egy-egy koncertje programját zenésztársaival, barátaival. Soltvadkertre, a hal- és sörfesztiválra több mint húsz számot hoztak, nem volt könnyű eldönteni, hogy mi szerepeljen a műsorban. Az énekes érdeklődésünkre elárulta, mire készül mostanság és azt is, hogy milyen körülmények között ír szöveget és zenét. jön az új lemez. Milyen feltételek kellenek a dalszerzéshez? • Az interjú előtt egy autog- • Éjszakánként, amikor minden elramkérő megkérdezte öntől, csendesedett, akkor szoktam a szötényleg sajtból van-e a hold. Ez vegeket írni meg a zenét is. A többiek a legnagyobb sláger az elmúlt valószínűleg írják napközben, este, évtizedekből? nem tudom. Dalszerzéskor koncent• Valóban évtizedek óta játsszuk. rálni kell nagyon, amit én csak akkor Pontosan olyan, ami alkalmas egy tudok, ha nyugodtak a körülmények. koncert befejező számának. Azt hi- • A szerelem örök téma. Miszem, sohasem cseréltük le. Ez szig- lyen témák foglalkoztatják még nál, tudják, majdnem biztos, hogy az 2013-ban? utolsó dal. • Minden foglalkoztat és nem biz• Folyamatosan járja az orszá- tos, hogy témának kell lennie. Legot élő koncertekkel. Nehéz le- het egy hangulat, lehet egy gondolat. het választani a sok-sok sláger- Nem tematikusan írom a dalokat. A ből, amikor össze kell állítani a szerelem pedig mindenbe belefér. műsort. Mi volt a fő szempont • Nagyon sokan énekelték az idei turnénál? már a dalait. Volt olyan est is, • Ennyi dalból valóban ez a legne- ami külön erről szólt: az Ikonhezebb. Nem egyedül állítom össze, koncertre gondolok. Ki az, akihanem a zenekar tagjaival, baráta- vel különösen jó kapcsolatot immal, szerzőtársaimmal. Megpró- ápol és ma is szívesen írna nebáljuk tapasztalat szerint. Általában ki dalt? minden év végén van egy nagykon- • Régebben sokkal többet írtam certünk az Arénában. azoknak, akik megkértek. Mostaná• Így lesz ez idén is? ban nem nagyon fordult elő ilyen. Az • Igen, december 30-án. Ráadá- én generációmból van, aki már nem sul előtte még új lemezzel is jelent- is játszik, nem is énekel. A fiatalokat kezünk, október körül szeretnénk egyrészt nem ismerem, másrészt vakiadni. Abból az anyagból fogjuk ki- lószínűleg nem olyan dalokat szeretválasztani, amit jövőre egész évben nek, mint én és megírják maguknak. játszunk. A decemberi koncert hosz- Nagyon szívesen írok most is, de felszú műsor, egyébként másfél-két- kérések személy szerint nem történórás programot szoktunk összeállí- nek. A lovas világkupára, az úszó vitani. Nagyon sokat variálunk. Nem lágbajnokság dalára viszont felkért a minden koncert ugyanaz. Nagyon szövetség és meg is lesz. sok olyan dal van, amit régóta nem • Nagyon sokat dolgozik, de játszottunk, aztán megint felvet- amikor lazít, mivel teszi? tük a programba, mert nem szeret- • Pihenéssel elsősorban. Hála Istennénk kihagyni. Öt-hatszáz számból nek, olyan helyen lakom, ahol csend nagyon nehéz kiválogatni azt a hu- van és pihenhetek. Ott tudok lazítaszonnégyet-huszonötöt, ami belefér ni, egy kicsit kiengedni. Szeretek olegy műsorba. vasni, televíziózni. • Említette, hogy hamarosan Kép, szöveg: Pál László


2013. augusztus 22.

Adél, a maximalista

Kiskorától kezdve színpadról álmodozott F Szabó Sándor Mátéval Halasról

F Nagyon sok gyerekrajongója van az énekesnõnek

Csobot Adél a X-Faktor harmadik szériájának felfedezettje- és mindig telt házzal ment. ként vált ismertté. Az erdélyi kötődésű énekesnő kiskorától • Erre a pályára készültél kezdve arról álmodozott, hogy színpadon szerepel. Ez a vá- kiskorodtól kezdve? gya teljesült, népes rajongótáborral rendelkezik. Egyik nagy • Igen, igen. Nagyon sokszor hódolója Szabó Sándor Máté Kiskunhalasról. szokta emlegetni anyukám, hogy állandóan arról álmodoztam, hogy • Az X-Faktor óta nagyon meg- úgy tudjak eljönni, hogy mindent színpadon vagyok. Megfogtam a változott az életem, de szerencsé- megtettem annak érdekében, kis üvegemet, felvettem egy magas sarkút, kikentem a számat re nem rossz irányba. Nagyon-na- hogy jó legyen. gyon sok jó dolog történt velem. • Mik a legújabb pirosra és énekeltem. Családi összejöveteleken is állandóan szeSokkal többet kaptam, mint ami- történések? re vágytam és számítottam ettől a • Már megjelent első dalom, a repeltem és meg voltam sértődve, versenytől – árulta el Adél. – Fel- Swing-hatást hallhatja a közön- ha nem én vagyok a figyelem kölépések sorozata áll már a hátam ség. Kaptam két főszerepet. Az zéppontjában. Szerintem nem volt mögött, aminek nagyon-nagyon egyiket színházban, a másikat a kérdés se anyu számára, se száörülök. Bízom benne, mindenütt Moulin Rouge-ban, egy kabaré- momra, hogy ezt szeretném-e csiazt látják az emberek, hogy pró- ban. Tizenkilencévesen már azt nálni vagy sem. báltam a maximumot nyújtani. is elmondhatom magamról, hogy • Miért éppen a swing? Nekem az a vágyom és álmom, swinges önálló esttel rendelke- • Tizennégy-tizenötévesen tahogy akárhová elmegyek, ne csa- zem a budapesti Orpheum Club- lálkoztam ezzel a korszakkal, zelódjanak az emberek és mindig ban. Hatszor rendezték meg eddig nei stílussal és divattal. Onnan-

tól kezdve beleszerelmesedtem, vonz, hozom magammal és próbálom mindenhol feleleveníteni. Az önálló előadásom is egy swingest, ami a húszas évektől egy időutazás és viszi magával az embereket egészen napjainkig. Én ebben a stílusban érzem igazán otthon magam. • Készülsz lemezre? • Szenes-dalokat szeretnék feldolgozni. Újabb dal, új klip is a terveim között szerepel. Játszom már, de szeretnék jobban is belekóstolni a színházi világba. Azt gondolom, nagyon sok feladat vár még rám, amit majd ki kell pipálnom, hogy igen, az is megtörtént. Célok vannak kitűzve és bízom benne, ha jövő nyáron találkozunk, akkor nagyon sok mindent

Szabó Borisz eddig elsősorban a lírai zenei vonalat képviselte koncertjein. A kiskunhalasi énekes, gitáros most új oldaláról is szeretne bemutatkozni a közönségnek. Szabó Borisz augusztus 9-én a Zenepavilonban koncertezett. A főtérre nem egyedül, hanem Kakuk Norbert társaságában érkezett. – Rockbandát szeretnék alapítani elektromos gitárokkal, dobokkal, vokálosokkal. Az a terv, hogy a lírát ötvözzük a rockzenével, kemény szavakba burkolva. A számaink saját dalok lesznek az élet nagy dolgairól – árulta el érdeklődésünkre Borisz. Az új formáció részben már meg is alakult Gun of Worlds néven. Egyelőre ket-

Szavak fegyvere Szabó Borisz zenekart alapít

kultúra

15

mesélhetek majd. • Amikor megérkeztél, egyik kiskunhalasi rajongód, Szabó Sándor Máté várt téged, aki hatéves. Mit szeretnél közvetíteni a te generációdnak és a nálad fiatalabbaknak a dalaiddal? • Nem olyan stílusú dalokat énekelek és adok elő színpadon, mint ami a mai világ zenéje, ennek ellenére nagyon-nagyon sok gyerekrajongóm van. Ez furcsa, de nagyon jó látni. Ezek a dalok tartalmasak, oda kell rájuk figyelni. Igazából mindig azt adom elő, ami bennem van: a szerelmet, a fiatalságot, a boldogságot. Nyilván nem problémamentes a világ, de mindig kell tudni mosolyogni. Állandóan ezt mondom mindenkinek: egy nap öt perc mosolygás kell. • Nagyon csinos vagy most is. A legtrendibb énekesnőnek választottak Magyarországon. Melyik az a stílus, ami igazán közel áll hozzád öltözködésben? • A húszas, harmincas évek, ami a zenében is elragadott magával és nagyon-nagyon vonz. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy a mai, nagyon szakadt farmeres cuccokat imádom és az vagyok én. A kis csajos, nőies vonal az, amit én nagyon szeretek. Rengeteg fejdíszem, szoknyám, ruhám van. • Saját kollekciót el tudnál képzelni? • Persze, el tudok képzelni. Igazából gondolkodtunk már ilyenen, de ez még a jövő titka. Kép, Szöveg: Pál László ten adtak ízelítőt a készülõ zenei repertoárjukból. „Sok fegyver halálos, de a miénk ébresztő. / Az emberek számára van benne élesztő. / Mert ha meghallasz sok hazugságot / Mi megmondjuk az igazságot. / Irányt akarunk mutatni neked, / Hogy az életed értelmes legyen/ Mert bárki vagy, ha rossz úton jársz, / A végén majd sok dolgot bánsz.” – Kakuk Norbert szövegét idézzük a Szavak fegyvere című dalból. A halasi zenész fiúkat foglalkoztatja, az emberek hol és hogyan rontják el az életüket. Ők utat szeretnének mutatni a számaikkal, mint ahogy az idézet is erről szól. Boriszék folytatják a koncertezést. Legközelebb augusztus 31-én a Zenélő Szélmalom újabb rendezvényén lépnek közönség elé, terveik szerint bővített repertoárral. Kép, szöveg: P. L.


16

hirdetés 2013. augusztus 22. Nemzetközi tehergépjármű-veze- Utcafrontra néző 40 m2tőket keresünk HU-CZ viszonylatra. es házrész eladó. Iá.: 2,6 M Ft. A-747 Tel.: 06 70/267-39-24 A-714 Márkaszerviz keres gépjármű villamossági Tel.: 06 70/620-14-90 műszerészt, vagy autóvilamosságban jártas Lehel utcában lakás eladó. autószerelőt. Jelentkezni fényképes önélertTel.: 06 77/424-063 A-716 ajzzal a feherszilvia@kbautoteam.hu email OTP felett lakás kiadó. címen lehet. A-479 Tel.: 06 30/448-66-73 A-717 Szegeden 62 m2-es földszinti lakás azonnal beköltözhetően eladó. Autómosásban és polírozásban jártas szakVárosközpontban bútorozott lakás kiadó. Tel.: 06 20/411-45-23 A-717 embert keresünk. Önéletrajz: dukar2004@ Tel.: 06 70/263-25-23 A-615 gmail.com. A-685 Lehel utcában lakás eladó. Raktárak, irodák bérelhetők a volt Levi’s A-718 Keresünk gyakorlott autószerelőt vagy területén. Már 300 Ft+áfa/m2/hó ártól. Tel.: 06 20/97-04-383 mezőgazdasági gépszerelőt B kategóri- Tel.: 06 20/92-70-946 A-654 Szegedi 2,5 szobás panellakás eladó. ás jogosítvánnyal és számítógép felhaszA-719 nálói ismeretekkel. Szakmai fejlődési le- Kiskunhalas belvárosában 80 m2-es Tel.: 06 70/518-79-11 hetőséget, kiemelkedő fizetést biztosítunk. parkolóval rendelkező önálló épületTel.: 06 30/531-53-73 A-686 rész, orvosi rendelőnek, irodának kiadó. Családi ház eladó Jánoshalmán a központA-720 Tel.: 06 30/9-453-418 A-730 ban. Tel.: 06 20/432-85-83 Szelektív-Com Kft. segédmunkásokat felvesz azonnali kezdéssel. Szegeden 40 m2-es társasházi, földszinti Kiskunhalas központjától 8 km-re levő komTel.: 06 20/385-77-99 (Szűcs Csaba) A-687 lakás kiadó. Tel.: 06 20/911-45-42 A-748 fortos tanya eladó 3 k. földdel. Iá.: 4,5 M Ft. Tel.: 06 30/525-25-91 A-721 Önállóan dolgozni tudó szakácsot, kézilányt, pizzafutárt felveszek. Központban ház eladó. Tel.: 06 70/384-99-21 (7-12-ig) A-691 Búza és búzaszalma eladó. Tel.: 06 20/592-94-60 A-722 Tel.: 06 20/55-18-983 A-704 Nyomdászt, szitanyomót (betanított munkáÚj családi ház eladó. ra) felveszünk. Feladatok: gépi és kézi szita- 40-50 éves bútorok hagyaték- Tel.: 06 20/31-22-308 A-723 nyomás, lézervágó gép kezelése, karbantar- ból eladók. Tel.: 06 70/541-44-99, tás. Jelenzkezés: info@flextec.hu A-673 06 30/28-48-145 A-707 Új tanya eladó. Tel.: 06 20/31-22-308 A-724 Érettségivel vagy diplomával ren- Bontásra autót veszek. www.autobontokaloA-708 A Széchenyi utcában 2 szobás földszinti ladelkező 3 fő munkatársat keresünk csa.hu Tel.: 06 30/432-62-26 alap + 1 évi jövedelemtámogatáskás eladó. Tel.: 06 20/-988-53-40 A-753 sal. Jelentkezni: istenek23@gmail.com Levágott hajat vásárolok 40 cm felett. A-709 Bem utcában lakás eladó. Tel.. 06 30/899-77-20 A-740 Tel.: 06 30/852-63-95 Tel.: 06 20/233-96-56 A-754 A Vas és Társai Kft. felvételt hirdet: 1 fő gya- Veszek rossz elektromos berendezéseket. A-749 Igényesen berendezett, klimatizált belkorlattal rendelkező műanyagipari nyom- Tel.: 06 20/255-65-20 dász és 1 fő extruder gépkezelő munkatárs városi lakás eladó két szintes belszámára. Önéletrajzokat a vaskft@vaskft. Lóti-futi tűzifa kapható. ső térrel. Irodának vagy rendelőnek is A-750 eu email címre vagy a 6230 Soltvadkert, Tel.: 06 20/498-48-13 alkalmas. Gépkocsibeálló a zárt udvarPf.: 63. címre várjuk! A-693 Szezonvégi kiárusítás 30-50% engedmény- ban. Szegedi vagy pesti csere érdekel. Tel.: 06 30/454-08-88 A-755 Az Egységes Református Pedagógiai Szak- nyel. CIPŐDISZKONT Szilády Áron u. 1. A-751 szolgálat az alábbi munkalehetőséget kíTanya eladó 25 ha földdel. nálja szeptember 1-től: 2 fő diplomás A-756 „Mert minden test olyan, mint a fű, és az Tel.: 06 30/611-97-38 gyógypedagógus, 1 fő diplomás logopéembernek minden dicsősége olyan, mint a dus, 3 fő gyógypedagógiai asszisztens fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull: Kiskunhalason a Semmelweis téren 4 szo(kizárólag OKJ-s bizonyítvánnyal rendelde az Úr beszéde megmarad örökké.” E be- bás (90 m2) kelet-nyugati tájolású szép kező). Jelentkezés: telefonon vagy emaiszéd, pedig a Biblia. Az örökléted kulcsa. lakás eladó. Vállalkozásnak is alkalmas. len: refiegymigazdasagi@gmail.com. Virágos Ricsi A-752 Tel.: 06 20/380-68-60 A-757 Tel.: 06 77/423-130 A-741 Hobbikert eladó Kiskunhalastól 5 kmre Inoka-Kistelek puszta. 4700 m2 beSzéchenyi utcában földszinti panellakás kerített terület, szerszámtároló, fúrt kút, áron alul eladó. Tel.: 06 30/448-66-73 villany van. Ár megegyezés szerint. Tel.: 06 70/249-54-70 A-758 Nemzetközi gépkocsivezetőt ke- Kisszálláson családi ház eladó. resünk. Érdeklődni személyesen Tel.: 06 30/480-11-58 A-625 6400 Kiskunhalas, Átlós út 31-33. Tel.: 06 30/95-50-742 A-743 Új építésű 4-es társasházi 90 m2-es lakás, Daewoo Matiz eladó. igényes élettérrel eladó. Irányár: 17,5 M Ft. Tel.: 06 30/42-90-132 A-759 Szobafestő szakmunkást felveszek. Tel.: 06 30/90-86-219 A-661 Tel.: 06 20/34-64-800 A-744 Kelebián családi ház eladó. Az Elektrans Elek és fia Kft. gépkocsive- Tel.: 06 20/46-27-994 A-710 Dugulás-elhárítás, vízszerelés. zetőt keres C és E kategóriás jogosítvánTel.: 06 20/917-14-03 A-580 nyal első sorban belföldre, esetenként Kiskunhalason társasház eladó. nemzetközi munkára. ADR előnyt jelent. Tel.: 06 20/46-27-994 A-760 Épületenergetikai tanúsítás. Ocskó László Tel.: 06 30/955-45-53 A-745 A-603 Hunyadi u. 41. sz. alatti családi ház Tel.: 06 20/91-35-535 A Radix Kft. felvételt hirdet fogászati asz- eladó, szegedi ingatlanra cserélheszisztens (németnyelv-tudás), projektme- tő. Iá.: 6,5 M Ft. agneskj@freemail.hu Könyvelőiroda. A-666 nedzser (angol-, németnyelv-tudás előny), Tel.: 06 30/549-84-00 A-711 Tel.: 06 30/692-85-29 fogtechnikus munkakörben. Jelentkezni Szobafestést vállalok. fényképes önéletrajzzal a halasmunka@ Ház eladó Ág u. 9. A-728 A-713 Tel.: 06 30/72-54-616 gmail.com címen. A-746 Tel.: 06 20/97-65-168 Tanyasi házi munkákra munkatársat keresek bentlakással. Tel.: 06 30/501-88-57 A-742

Anyakönyvi hírek Születtek: Gyenizse Krisztina (Patai Melinda) Balotaszállás, Belényi Janka (Miskei Beáta) Kiskunhalas Házasságot kötöttek: Kőrösi József és Kolompár Judit, Dr. Szabó László és Dr. Margit Ágota Elhunytak: Faddi Istvánné Fábián Aranka (Kisszállás), Almási Géza Józsefné Kinsztler Róza Ilona (Kiskunhalas), Ruskó Benőné Juhász-Vedres Erzsébet (Balotaszállás)


2013. augusztus 22.

HIRDETÉS

HALAS TV Kábelen és sugározva UHF 31-es csatornán

MÛSORAJÁNLATUNK: Augusztus 22. csütörtök 00:00 Képújság 07:00 Híradó/szerda (ism.) 07:20 Napi Mozaik 07:30 Beszéljünk róla 08:00 Képújság 12:00 Beszéljünk róla 12:30 Híradó/szerda (ism.) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/csütörtök 19:30 Kultúrkép – kulturális magazin 20:00 Híradó/csütörtök 20:30 Kultúrkép – kulturális magazin 21:00 Képújság 22:00 Híradó/csütörtök 22:30 Kultúrkép – kulturális mag. (ism.) 23:00 Képújság Augusztus 23. péntek 00:00 Képújság 07:00 Híradó/csütörtök (ism.) 07:30 Kultúrkép – kulturális magazin 08:00 Képújság 12:00 Kultúrkép – kulturális magazin 12:30 Híradó/csütörtök (ism.) 13:00 Képújság 18:00 PONT – ifjúsági magazin 12 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/péntek 19:20 Gyermeksarok 19:30 153 Lélekmód – ifjúsági magazin 20:00 Híradó/péntek (ism.) 20:20 Gyermeksarok (ism.) 20:30 153 Lélekmód – ifjúsági magazin 21:00 Képújság 22:00 Híradó/péntek 22:30 153 Lélekmód – ifjúsági magazin 23:00 PONT – ifjúsági magazin 12 00:00 Képújság Augusztus 24. szombat 00:00 Képújság 08:00 Híradó/péntek (ism.) 08:30 Kultúrkép 09:00 Képújság 12:00 153 Lélekmód – ifjúsági magazin 12:30 Híradó/péntek (ism.) 13:00 Képújság 17:20 Napi Mozaikok, Gyermeksarok 18:00 PONT – ifjúsági magazin 12 19:00 Lovastörténet (dokumentumfilm) 19:30 Kultúrkép - magazin (ism.) 20:00 153 Lélekmód – ifjúsági magazin 20:30 Beszéljünk róla 21:00 Képújság

Augusztus 25. vasárnap 00:00 Képújság 16:00 Megyei Krónika 16:30 Lovastörténet (dokumentumfilm) 17:00 Kultúrkép - magazin 17:30 153 Lélekmód – ifjúsági magazin 18:00 Beszéljünk róla 18:30 10 éve történt (ism.) 19:00 10 éve történt (ism.) 19:30 Híradó/szerda (ism.) 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:30 Híradó/péntek (ism.) 21:00 Képújság Augusztus 26. hétfő 00:00 Képújság 07:00 PONT – ifjúsági magazin 12 08:00 Képújság 12:00 PONT – ifjúsági magazin 12 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/hétfő 19:30 10 éve történt 20:00 Híradó/hétfő 20:30 10 éve történt 21:00 Képújság 22:00 Híradó/hétfő 22:30 10 éve történt 23:00 Képújság Augusztus 27. kedd 00:00 Képújság 07:00 Híradó/hétfő 07.30 10 éve történt 08.00 Képújság 12:00 10 éve történt 12:30 Híradó/hétfő 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/kedd 19:20 Napi Mozaik 19:30 Sport Magazin 20:00 Híradó/kedd 20:20 Napi Mozaik 20:30 Sport Magazin 21:00 Képújság 22:00 Híradó/kedd 22:30 Sport Magazin 23:00 Képújság online műsorújság www.halasmedia.hu

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk. A Halas Tv saját mûsorai vastag betûvel szedve.

Hétvége színházzal, biciklivel, tenisszel A Halasi Hetek Fesztivál műsorfüzete szerint augusztus 30-án és augusztus 31-én a sportot kedvelők is megtalálják a nekik tetsző kikapcsolódási lehetőséget. Ráadásul ezen a hétvégén indul a III. Szabadkai Kulturális Napok programsorozata is. Harmadik alkalommal rendezi meg a Szabadkai Kulturális Napokat Kiskunhalas. A két települést évszázados baráti viszony fűzi össze, a mostani programsorozatban több terület is kiemelt figyelmet kap. Augusztus 30-án este nyolc órakor, a megnyitón, köszöntőn a Szabadkai Népszínház előadását tekinthetik meg az érdeklődők a Közösségek Házában. A társulat Slade-Brestyánszky: (Egy)mással című színdarabját mutatja be. Másnap, augusztus 31-én reggel hét órakor indul a Barátság kerékpártúra Szabadkára, amelyre már várják a jelentkezőket. Mint megtudtuk: a résztvevők egy érdekesnek ígérkező városnézésen is részt vehetnek majd. Ugyanezen a napon rendezi a Halasi Tenisz Club a hetedik Kópé Kupáját, párosok részére. jel

17


18

sport 2013. augusztus 22.

innen  onnan Ünnepi foci

Fotó: Kovács Iván

A Kiskunhalasi FC 2002/2003-as korosztálya szerepelt a hagyományos Szent István Kupán Kelebián. A helyi Levente SC szervezte tornát a Pacsér és a Vojvodina tette nemzetközivé. A halasiak nem vallottak szégyent, ugyanis az igen erős és nívós mezőnyben két vereséggel és egy fölényes, ötgólos győzelemmel zártak. Ez a negyedik helyhez volt elegendő. A kupát az igen erős kerettel rendelkező Pacsér szerezte meg a Kelebia és a Vojvodina előtt.

Triatlon

A szerkesztőségünket többen is keresték a napokban, főként vidékről, hogy mikor és hol rendezik meg a hagyományos Halasi Hajtást. A kérdezők arról érdeklődtek, hogy több fórumról azt hallották, elmarad az idei verseny. Volt ilyenről szó, de a sportolók nyomásának engedve végül is lesz triatlon, mégpedig új időpontban, szeptember elsején. A helyszín változatlan, a Sóstó és környékén rendezik a háromtusát, amelyre ezúttal is két kategóriában lehet nevezni. A gyermekeknek száz méter úszás, két kilométer kerékpározás és nyolcszáz méter futás lesz a penzum. A klasszikus hajtás ötszáz méter úszásból, húsz kilométeres kerékpározásból és öt kilométeres futásból áll.

Fesztivál kupa

Idén sem marad el a Halasi Hetek Fesztivál Kupa horgászverseny, amelyet szeptember első vasárnapján rendeznek. Érdekes egybeesés, hogy ugyanezen a napon és ugyanezen a helyen triatlon-bajnokság is lesz, de a szervezők ígérete szerint a két rendezvény nem zavarja majd egymást. A pecások reggel nyolctól gyülekeznek, fél kilenctől lesz a sorsolás, a verseny pontban kilenckor rajtol és egészen délután kettőig tart. A mérlegelést követően lesz majd az eredményhirdetés, várhatóan három órakor. Jelentkezni egyesületi tagoknak lehet, mégpedig a helyi horgászboltokban. Bővebb információ a 06-30/9638-058-as számon kérhető.

Emlékfutás

Szeptember 6-án, a Szüreti Napok nyitányaként rendezik a hagyományos utcai futóversenyt, amelyet a fiatalon elhunyt atléta, Kis Roland emlékének szentelnek a szervezők. Idén levezető gimnasztika is várja a futókat. (jl)

Középtávra alapozva

Jerémiás Donát neve egyre ismerősebben cseng atlétikai berkekben. A 13 éves fiú második esztendeje aratja sikereit a Diákolimpián és a korosztályos versenyeken, elsősorban középtávú futásban, gátfutásban és távolugrásban. 2012-ben a Vári Terematlétikai Kupán, a Szilády Utcai futóversenyén, majd pályaavató versenyén ért el győzelmeket, amelyekre a Diákolimpia Országos Döntőjén tette fel a koronát, húzóembere volt a Diákolimpiai Bajnok négy-tusa csapatnak. Az idei évet 300 méteres síkfutásban fedett pályás országos bajnoki címmel kezdte a SYMA Csarnokban, tavasszal a Mezei Futóverseny megyei döntőjének második helyezését érte el. A jó indulást még jobb eredményekkel folytatta, 600 méteres síkfutásban és négy-tusában megyei bajnokként, távolugrásban második helyezettként szerzett jogot a Diákolimpia Országos Döntőjében való részvételhez. További helytállása meghozta számára a diákolimpiai bajnoki címet 600 méteres síkfutásban a Puskás Ferenc Stadionban. Ugyanott diákolimpiai bronzot szerzett négy-próbában – és egy hatodik helyezést távolugrásban. A Budapest Egyéni Bajnokságon is elérte az elérhetőt, a dobogós második helye-

zést, mind 80 méteres gátfutásban, mind 300 méteres síkfutásban. A szép reményekkel kecsegtető Serdülő Országos Bajnokságra viszont sérülés miatt nem tudott eljutni. Donát azonban nem kesereg az elveszett esélyesség miatt, kemény fából faragták, minden erejével készül a szeptember 1-jén, Varsóban sorra kerülő Nemzetközi Gyermek Atlétikai Versenyre. Azt tudjuk, Jerémiás Donátról, hogy 2000. április 18-án született Kiskunhalason, és hogy ősztől a KRK Szilády Áron Gimnázium 7. A osztályosaként folytatja tanulmányait. Édesanyja, Gyöngyi Henriett egy halasi cégcsoport főkönyvelőjeként dolgozik, édesapja, Jerémiás Péter aranyműves-ötvös. A végsőkig elszánt, tehetséges és önmagát nem kényeztető fiatal sportolót néhány kérdésre adott válasza révén próbáljuk megismertetni. • Van-e komolyabb kapcsolódása a családodnak a sporthoz?

Rossz kezdés Nem kezdte jól a bajnokságot a Kiskunhalasi Football Club megyei I. osztályú, a nyár folyamán megfiatalított csapata. Az idegenbeli találkozón a KFC színeiben Gerner Dániel – Nagy Dániel (Tóth Tamás), Sejben Péter, Máté-Tóth Viktor, Ropos Gergő, Hugyecz János, Szűcs Patrik, Farkas András, Lukács Zoltán (Tóth Zsolt), Rigler László (Kerekes Márk), Torma Barnabás (Farkas Tamás) lépett pályára. A három pont sorsa az első félidőben eldőlt, egy jól eltalált, tizenhét méteres lövésből született a hazaiak gólja. 1-0 után még a keceliek veszélyeztettek, a halasiak egyetlen nagy lehetőségénél Farkas András lövését védte az ellenfél kapusa. Kecel-Kiskunhalasi FC 1-0. Folytatás szombaton, 17 órától, hazai környezetben, a Kiskőrös ellen. Jáger

• Édesanyám ifjú korában magasugrásban jeleskedett, kézilabdázott, ma sokat kerékpározik szabadidejében Gréti nővéremmel, és mindketten kedvelik a túrázást. Édesapám a fallabdázásba kapcsolódott be nagy intenzitással. Gyöngyi Mamám annak idején kézilabdázott, de a mai napig kijárnak bicajozni a papával az olajosok útjára és igazán fittek. Gyöngyi Papámmal sokat kosárlabdázok és úszok is. A Jerémiás Papa aktív dobó, elsődlegesen súlylökő és büszke vagyok rá, hogy immár hetvenévesen is kitartóan edz és ilyen szép eredményeket ér el világversenyeken. • És te hogy kerültél sport-közelbe? • Akkori iskolámban, a Szent Józsefben benne voltam a Játékos Sportverseny csapatában, és Szloboda Mihály testnevelő volt a tanárom, felkészítőm. Teljesítményemet, hozzáállásomat látva, õ hívott atletizálni. Közben két évet Velez Attila irányításával fociztam a KFC-ben, ahonnan – édesanyámmal megtanácskozva – 2010 végén a Ganz-Airbe, az atlétikához „igazoltam át”. Az első versenyemen, a Kertvárosi Terematlétikai Kupán mindjárt volt sikerélményem, csapatunk ezüstéremmel a dobogóra állhatott. • A már előzőleg felsorolt kimagasló eredmény eléréséhez sok edzésen kell részt venned? • Igen, heti öt edzésem van Szloboda Mihálylyal, akinek minden szavát megfogadom. Most a Nemzetközi Gyermek Atlétikai Verseny előtt hétvégén is beiktatok könnyebb edzéseket. • A kemény munka ellensúlyozására volt legalább egy kis kikapcsolódásod a nyáron? • A közelmúltban például a németországi, Drezdához közeli Krippen településen, az Elba partján töltöttem egy hetet családommal, majd nagyszüleimmel Szigligeten szintén egy hetet. Az edzéseket ott sem hanyagoltam el természetesen. Idehaza járunk strandra és anyáékkal többször kerékpározunk. • Varsóban milyen versenyszámra neveztek? • Mivel nincs 600 méteres síkfutás, Bencsik Pál, a válogatott csapatvezetője 1000 méteres síkfutásban számít rám – avatott be bennünket Jerémiás Donát. Vass Katalin

Készül a KNKSE Gőzerővel készül a Kiskunhalas NKSE a szeptember első hétvégéjén rajtoló bajnokságra. A csapat Kun István irányításával július 23-a óta edz és már lejátszotta első mérkőzését is. Ezen tizenhárom góllal verte a KNKSE az ugyancsak NB I/B-s Szeged-Algyőt. A próbajátékosok jelenleg is együtt vannak a kerettel, az elmúlt napokban pedig edzőtáborban voltak a lányok. Mint megtud-

tuk: négy napon át Gyulán készült a csapat a két hét múlva kezdődő szezonra. Hogy pontosan kit szerződtet majd az egyesület, rövid időn belül eldől, ebben döntő szava van az edzőnek. A második felkészülési mérkőzést az Orosháza ellen játssza a csapat mégpedig idegenben. A bajnokságban a Kispest lesz az első ellenfél, mégpedig idegenben. jl


2013. augusztus 22.

Sport

19

innen  onnan

Fotó: Vilmos Péter

Szemlélődtünk… Igazi szépségeket láthattak a lovaspályán a fogat- és lószemle iránt érdeklődők, valamint a megjelent szakemberek. Kiderült, hogy komoly logisztikára, azaz háttérre van szükség a megjelenéshez. Aki ott volt, tanúsíthatja: a kiskunhalasi, illetve környékünkön élő paripatulajdonosok minden részletre figyelnek. Ennek köszönhetően az első alkalommal megtartott mustra jót tett minden szépérzékünknek. Kíváncsian lehet várni a fogatokat, lovasokat, szeptemberben a szüreti menetben. Bizton állítható, hogy az élmény újfent nem marad el és lesz mit nézni. Merthogy a közönség mustrája legalább olyan fontos, mint a szakemberek véleménye. Igaz, ez a szemlén teljes összhangot mutatott… jl

Fotók: Jáger Levente

Ez profi!

Hatvan év A magyar lovas élet egyik meghatározó egyesülete volt évtizedeken keresztül a Határőr Dózsa. Válogatottak, olimpikonok egész sorát adta a klub, amely egy baráti beszélgetéssel és élménybeszámolókkal ünnepelte a hatvanadik születésnapját. Kiskunhalas egyik legnagyobb múltra visszatekintő sportegyesülete a Határőr Dózsa. Olimpikonok, világ- és Európa-bajnokok, magyar bajnokok egész sorát nevelte ki az elmúlt évtizedekben a klub. A méltán híres egyesület idén ünnepli hatvanadik születésnapját, ebből az alkalomból került sor egy baráti beszélgetésre, a szép emlékek felidézésére a Lovasiskolában vasárnap. A ren-

dezvényt megtisztelte jelenlétével Lajtár József vezérőrnagy, az Országos Rendőr-főkapitányság gazdasági főigazgatója, aki határőrtisztként szép emlékeket ápol a halasi lovasversenyekről. Bányai Gábor, a megyei közgyűlés elnöke, valamint Tuska Pál olimpikon is köszöntötte a megjelent vendégeket. Hirling József, a Lovasiskola nyugalmazott parancsnoka is felidézte az elmúlt évtizedek legendás pillanatait. Nem véletlen, hogy a Határõr Dózsa kiváló lovasokat adott a magyar válogatottnak, ugyanis az itt folyó komoly szakmai munka messze földön híres volt. A jó hangulatú beszélgetés során is kiderült, hogy a halasi egyesület fontos része a honi lovastörténelemnek. Jáger

EzüstSOKK a kupán Négy csapat vett részt az ünnepi hosszú hétvégén megrendezet Medosz Kupa kispályás labdarúgó-tornán. A Kelebia, a Kiskunmajsa, a Kiskunhalasi FC és a Halasi FociSOKK is a sok gól reményében lépett pályára. Az aranyérem sorsa egy izgalmas mérkőzésen dőlt el. Második alkalommal látta vendégül Faddi Károly, a Medosz Büfé üzemeltetője azt a négy csapatot, amelyek részt vettek egy kispályás labdarúgótornán. A Medosz Kupa sorsa a Kelebia, a Kiskunmajsa, a Kiskunhalasi FC és a Halasi FociSOKK körmérkőzése alapján dőlt el. A Kelebia végzett a negyedik helyen úgy, hogy három gólt rúgtak és hat gólt kaptak három mérkőzés folyamán. A KFC fiataljai nem vallottak szégyent, végül meg kellett elégedniük a harmadik hellyel. Az első helyért a Halasi FociSOKK (képünkön) és a Kiskunmajsa játszott. A jó erőkből álló, sokat futó vendégek az első félidőben két gyors góllal sokkolták a halasiakat, akik többet hibáztak ellenfelüknél. A szünet után aztán nagy nyomás nehezedett a vendégek kapujára, de csak egy gólt sikerült a hazaiaknak begyötörni. A Medosz Kupát így a Kiskunmajsa nyerte, a legjobb kapus is ebből a csapatból került ki Pálinkó József személyében. A FociSOKK játékosa, Faddi Dávid volt a gólkirály és ő nyerte a hetes-rúgó bajnokságot is. Kép, szöveg: JL

Két nap alatt, két komoly gálán léptek szorítóba a Halasi Box Club versenyzői. Mint megtudtuk: a szeptember 14-ei Testvérvárosok Kupájára készülő versenyzők szépen helytálltak mindkét eseményen. Albert Ferenc pályafutásában mérföldkőnek tekinthető a szentesi szereplés. A hagyományos, nagy közönségsikert arató profi gálán Feri egy kiváló képességű, rutinos ellenféllel került szembe. A komoly kick-boxos múlttal rendelkező Andó Lászlóval a jelenlévő szakemberek szerint remek meneteket bokszolt a halasi fiatalember. A végén aztán minimális pontaránnyal maradt alul neves riválisával szemben. A találkozó azért volt különleges, mert Albert Ferenc volt az első olyan, aki kiskunhalasi színekben lépett ringbe profi mérkőzésen. Korábban Kincses György, a kecskemétiek versenyzőjeként szerepelt a profik között. Két halasi fiatal pedig Halásztelekre utazott, ahol kánikulai melegben, a szabadtéren felállított ringben bokszolt. Fodor Álmosnak egy kecskeméti ellenfél jutott, a halasi fiú szép boksszal győzte le riválisát. Kozma Anita egy tiszakécskei lánnyal mérkőzött, Anita számára sem okozott gondot az ellenfél, és nagy fölénnyel nyert. Közben a Halasi Box Club már a hagyományos szeptemberi rendezvényére készül. Idén szeptember 14-én lesz a Testvérvárosok Kupája, amely egyre népszerűbb megméretés a honi és külföldi klubok számára is.

Bravó, Gábor!

Egyértelmű meglepetésnek számít a labdarúgó NB I-ben a Lombard FC Pápa eddigi szereplése. A csapat, amely az előző szezonban még a kiesés ellen harcolt, most megtáltosodott és négy forduló után a tabella élmezőnyéhez tartozik. Három győzelem és egy döntetlen tíz pontot ér, amely nagy lendületet adott a csapatnak. A hír azért lehet érdekes a halasiaknak, mert a legutóbbi, Mezőkövesd elleni, idegenbeli sikerben komoly része volt Tóth Gábornak. – Jól ment a játék, nagyon örülök, hogy sikeres a csapat – mondta a Tükör megkeresésére a kiskunhalasi születésű játékos. Gábor reméli, hogy a következő meccseken is bizalmat kap az edzőtől, és kezdőként számít rá. (jl)


2013. augusztus 22.

Táncos lovas show

lovas pályára, ahol Rózsahegyi Róbert irányítása mellett zajlott a program. A színpadon fellépő halasi néptáncosok ugyancsak emelték az ünnepi rendezvénysorozat színvonalát, akik a hivatalos ünnepi beszédek és a kenyérszentelés között szórakoztatták a halasi közönséget. P. Á.

Ünnepség Tompán

Szt. István ünnepén délután tartottak rendezvényt a határ menti városban. Véh László, Tompa polgármestere és Bányai Gábor, a megyei

közgyűlés elnöke mondott beszédet, példaként állítva a jelen kor számára az államalapítót és előremutató nemes cselekedeteit. Az ünnepi rendezvényen a helyi plébános megszentelte az új kenyeret. A ceremóniát követően kitüntetéseket adtak át azoknak a személyeknek, akik az egészségügy, a kultúra és az oktatás területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A program színpadi programokkal folytatódott, melyben az ének, a zene és a tánc kapta a főszerepet. Kép, szöveg: P. L.

Fotók: Pozsgai Ákos

Az augusztus 20-i ünnepi kenyérszentelést megelőzően a Halas Táncegyüttes és a Kiskunhalasi Lovasbandérium várta az érdeklődőket a Szent István Napi Vigasságok elnevezésű többnapos ünnepi rendezvényen. Az igazán látványos és különleges karusszel bemutató, a kishuszár-vágta sokakat vonzott a

F Brandschott Csaba és Faggyas Zsolt

Ipartörténeti remekek

Élénk érdeklődés kísérte a Véghkúriában a Jeles téglák, jeles emlékeink című kiállítást, melyen Faggyas Zsolt mutatja be gyűjteményét. A megnyitón Brandschott Csaba ajánlotta a közönség figyelmébe a különleges tárlatot. A Monarchia Bélyeges Tégla-

gyűjtők Egyesületének tagja elmondta, tudásukkal szeretnének segíteni mindazoknak, akik rácsodálkoznak ipartörténetünk eme remekeire. A rendezvényről a Halasi Tükör jövő heti számában bővebben olvashatnak. Kép, szöveg: P. L.

mozaik

20

Mi a magyar? Nem tudományos gondolatkísérlet, max teória, hogy igazán ott szépek a nők, ahol a népesség sokszor és sokáig keveredett más népekkel. Oké, hogy a szépség szubjektív ítélet dolga, de alighanem tény, hogy a sok külső hatásnak kitett nyitott közösségek egyedei a sokféleség befolyása révén több karakterkomponensre tesznek szert, amik az arc, az alkat és a viselkedés alapjait pozitívan alakítják. A legendásan szép itáliai nők hazáját évezredeken át meghatározta a történelmi-gazdasági sokszínűség; az egykor világhódító spanyol vagy a nyitott India folyamatosan érintkezett-keveredett más népekkel; akárcsak a Kárpát-medence számos külső hatásnak generációi. A szubjektív ízlés e spekulatív magyarázatkísérletének ugyanakkor van egy máshonnan vett, közvetett támasztéka is. Történetesen az, ami általában is jellemző a külső hatásoknak kitett rendszerekre. Akár egy csésze feketekávéról, akár egy baráti csoportról, akár egy fejlett civilizációról van szó: ha idegen hatást – tejszínt, új tagokat, új kultúrát – viszünk bele, az eredmény egy új, gazdagabb, színesebb, értékesebb, általában erősebb rendszer lesz. Az emberi közösségekben vitathatatlan tény, hogy a befogadott külső hatások végül a befogadó közeg előnyét, erősödését szolgálják. Na most, manapság több kísérlet történik rá, hogy kimutassák a magyarság egyszínűségét. Egy sor bődületes iromány próbálja bizonyítani, hogy a magyar nyelv több tízezer(!) éves, hogy az ókori fáraók magyarul írtak, sőt, Krisztus magyar volt, és hogy Európa tőlünk(!) kapta a civilizációt. Ez a kétségbeesett, múlthamisító önigazolás arra utal, hogy a magyarság a jelenben nem ismeri, nem értékeli és nem szereti önmagát. Így aztán tart minden idegentől és minden külső hatástól, mint a gyenge fa- vagy állatcsemete, amely a létét, túlélését félti a „viharban”. A magyarságot, a magyar államot pedig éppen a környező kulturális, szellemi, sőt, talán genetikai hatások is tették azzá a vonzó és erős közösséggé, amely jobb korszakaiban lenni tud. Akár szerethetné és becsülhetné is magát. (k-out)

XXVII. évf. 34. szám 2013. augusztus 22.  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you