Page 1

Halason nyert a szépség

KNKSE: Nőtt a Coop 20 éves lufi? forgalma?!

Csaknem húsz éve először a fiúszíveket dobogtatta meg, azóta viszont már egy egész ország szexszimbóluma

Kitálal a volt elnök: csúcsfizetések, mene- Harmincmillióért fejlesztenek, de külő zsoldosok, politikusok – no meg sport félnek a dohányveszteségtől – vaés szurkolók, akikért érdemes volt… jon tovább tart-e a növekedés Kiskunhalas és környéke közéleti hetilapja • Alapítva: 1987-ben

fotó: kohout zoltán

2013. július 24. • XXVII. évfolyam 30-31. szám•Ára: 165 Ft

Csipkeházi búcsú. A család és a városháza közleménye szerint a napokban elhunyt Szabó Károly búcsúztató gyászszertartása augusztus 2-án, 15 órakor a Csipkeház kertjében lesz. A gyászoló család kérése, hogy a megemlékezők egy szál virággal róják le kegyeletüket, a koszorúra szánt öszszeggel a Halasi Múzeum Alapítványt támogassák. Szabó Károly, egykori tanácselnök, megyei alelnök, önkormányzati képviselő, iskola- és kollégiumigazgató életének 68. évében, július 13-án hunyt el.

Hét döntő esztendő Lapunk következõ száma augusztus 14-én jelenik meg. Olvasóink megértését köszöni a szerkesztõség.

Évtizedekre eldőlhet Dél-Bács-Kiskun és Kiskunhalas sorsa: aki most lemarad, végleg kimaradhat a rendkívül bőséges lehetőségből
városkép 2013. július 24.

1 2

3

1-2. Korhadó, omladozó vakolatdíszek egy klasszicizáló Szilády utcai, 3. És még egy impozáns múlt-maradvány: a Szent Imre utca még megegykor lenyűgöző polgárház homlokzatán. Vajon megmenekül-e az lévő sárgaköves útburkolata fölé láthatóan alig használt, gaztól felvert, enyészettől, a lebontástól ez a ritkaság? régies kapuzat emelkedik.

Nosztalgia és túlélőharc 6 6. A legkorábban a szecessziós Városháza-épület reménykedhet benne, hogy visszakapja eredeti arculatát – köztük a színházi szimbolika egykor ép elemeit: táncoló, zenélő múzsák vakolatból domborított formáit; illetve felújításra vár a mozi már csaknem veszélyes bejárata is.

7 7. Beszédes kép az Ipartelep egyik szegletéből. A kép előterében egy szétbontott vasbeton épület vasalásai kígyóznak, a háttérben egy használaton kívüli, rozsdásodó kémény magasodik. Az egykori, nagy tömegeket foglalkoztató iparnak vége, ám, ha fokozatos lépésekben is, de lassacskán visszatér az élet több kisés középvállalkozás megjelenésével.

4 4. Feljáró a nudisták napozóteraszára. A strand melléképületein omlóban a vakolat; a korlátok és csövek fehér mázán átüt a rozsda; az egykori öltözőkabinok birodalmát lassan újra visszahódítja a Természet. A rendszerváltás utáni folyamatos elszegényedésben mind kevesebb a fürdő látogatója – hol vannak már azok az idők, amikor zsúfolásig megteltek a kabinok, amikor külön napozót kellett lerekeszteni a monokinizőknek…?!

5 5. Hazai Ferenc asztalosmester egykori műhelyének egykori bejárata a Tabán-városrészben. Kiskunhalas talán legszínesebb kerületében a mesterségek, kisebb-nagyobb ipari létesítmények emlékei ugyanúgy fellelhetők, mint a hagyományos paraszti építkezés vagy a – sajnos – divatos bugyiszín-giccsözön „stílus”-jegyei egy újabb építésű házon, akárcsak a vagyoni hanyatlás egyre terjedő jelei… (Kép, szöveg: KZ)


2013. július 24. „Akusztikai tuning” – ezzel a csinos kifejezéssel illetik azt, amikor két- vagy négykerekű járművek motorzaját különlegesre vagy különlegesen erősre hangolják. Az eredmény az, hogy ezek a traktorra vagy repedt fazékra emlékeztető járgányok éktelen zajjal haladnak át a belváros különböző pontjain. S mivel egyfajta magamutogató divatról van szó (hiszen minden autó- vagy motorbabrálás célja a feltűnősködő kivagyiság), e járművek sofőrjeinek „muszáj” sokat körözni a városban, „muszáj” megmutatniuk magukat délutánonként és esténként: hadd lássák a tinilányok, mekkora a micsodájuk nekik… Bár az utóbbi évekre feladta a harcot az érintett lakosság, korábban számos kísérlet történt a belváros csendjének (és biztonságának) helyreállítására. Mégiscsak probléma, hogy néhány primitív lélek azzal vonná magára a figyelmet, hogy szakadt, de lármás járművét húzatva, csikorogtatva járja a városmag csendes, pihenésben érdekelt szűk utcáit. A magamutogatásnak ez a példája – tucatnyi más mellett – éppen jól megmutatja, hol tartunk. Ezúttal nem a városvezetés tehetetlensége vagy a különféle rendfenntartók erélytelensége a napirend. Hanem a szolidaritás hiánya. Az, amitől Magyarország általában utolsó a különféle civilizációs összevetések, felmérések listáján. A hangoskodókban nyilvánvalóan fel sem merül a többi ember érdeke. Fel sem merül, hogy miközben bömböl a primitív zene a hangos autóból, addig mások nem tudnak pihenni a belvárosi lakásokban, vagy beszélgetni a kávéházi-éttermi teraszokon. Olyasfajta tudat-beszűkültség ez, ami általában véve is jellemző a magyarokra. A mi fajtánk csak veszély idején hajlandó a másik ember érdekével, szempontjával, igényeivel – azaz a másik ember létével – törődni, normális időkben csak önző. Bennünket csak a saját életünk, boldogságunk érdekel. Ezért (is) csaljuk el az adót, ezért nem tudunk összefogni lakóközösségi és társadalmi szinten, ezért szemetelünk a közterületeken, ezért jár kisgyerekcipőben nálunk az önkéntes segítői hálózatok rendszere. Satöbbi. Csakhogy néha muszáj szembe-

A SZERK

Empátiatuning

nézni ezzel a gyermeteg, éretlen és önsorsrontó életmódunkkal. Itt van mindjárt a devizahitelesek kormányzati megsegítésének a programja. Magyarok tömegei kínlódnak olyan hitelekkel, amiket hiába törlesztenek, az adósságuk egyre nő. Ma már mindegy, hogy kié a fő felelősség a kialakult helyzetért: a bankrendszeré, a korábbi tizenkét év kormányaié vagy épp a többé-kevésbé felelőtlen hitelfelvevőké. Ami nem mindegy, amivel foglalkoznia kell a kormánynak: az a közvetlen szociális és nemzetgazdasági katasztrófahelyzet. Emiatt nincs gazdasági növekedés és belső fogyasztás, emiatt van összeomlóban az ingatlanpiac, ez fenyeget tömegeket egzisztenciális hanyatlással. Sok kritikát érdemel a mostani kormány szakmai hozzáértése és hatalomgyakorlási stílusa, de az egészen biztosan a javára írható, hogy van bátorsága hozzányúlni ehhez a nemzeti szintű problémához. Ám ránk, empátiát és szolidaritást nem ismerő magyarokra jellemző, hogy most az egyik leggyakoribb – megrökönyödtető – kritika így hangzik: ne segítsenek a devizahitelesek terhein, hiszen azokon sem segít senki, akiknek nincs ilyen típusú tartozásuk. No, épp ezt nevezzük önsorsrontásnak. Vannak olyan helyzetek, amikor tetszik, nem tetszik, fel kell áldozzuk bizonyos érdekünket, értékeinket a másik emberért. Néha oda kell adnunk a pénzünk, időnk, figyelmünk egy részét másoknak. Megtehetjük, hogy ellenállunk, tovább önzőzünk, ostoba makacssággal továbbra is csak a szűklátókörű egoizmust követjük – és akkor tönkremegyünk bele, mint a hajótöröttek, akik nem akarnak egy irányba húzni az egyetlen, épen maradt mentőcsónakban. Ugyanezt a leckét adja fel a most megnyíló újabb (sokáig egyébként az utolsó) gazdasági lehetőség is. Mint e hasábokon és lapunk 12-13. oldalán írunk róla: most végre van lehetőség közös gondolkodásra abban, mit kezdjünk az Európai Uniótól kapott hatalmas gazdaságfejlesztési pénzekkel. A lehetőség egyben szükségszerűség is: muszáj lesz közösen kitalálni a közös jövőt. A hanyatló, de még mindig az emberi kultúra legcivilizáltabb közösségében, az Európai Unióban alapelv, hogy a fejlesztések együttműködéssel születnek. Nincs például olyan, hogy egy kistérség három falva külön-külön pályázik termálfürdőre, vagy egy ország két megyéje egy-egy nemzetköziautópálya-szakaszra – mert az EU már elég bölcs, hogy belássa: az erőket nem szétforgácsolni, hanem összeötvözni kell. Az egyik erről mond le a közös siker érdekében, a másik arról; az egyik emitt tesz engedményt, a másik amott. Kínos ez a lecke, mert pont azt tanítja meg, amiben mi, magyarok pocsékul állunk: az értelmes és higgadt párbeszédet, az ész használatát az önző indulatok helyett, továbbá a közösség érdekét a rövidlátó egyéni törekvések helyett. A tét most többezer-milliárd forint: elég sok pénz ahhoz, hogy még nekünk, fafejű, makacs magyaroknak is megérje lenyelni a tanulás keserű(?) piruláját. És ha sikerül, akkor rend lesz az utcákban is.

álláspont/hírekinnen  onnan Utat és lovas-épületet kér a város Lapunk megjelenésének napján dönt a képviselő-testület arról, megbízza-e a polgármestert egyes állami ingatlanok városnak való igénylésével. Az egyik ingatlan egy út, amely a Jókai utca folytatásaként a volt szovjet laktanyák ma nem használt ingatlanjaihoz vezet. Erre – amint a városházi előterjesztés indokolja – azért lehet szüksége a városnak, mert bár jelenleg hasznosítatlan ingatlanokról van szó, azok későbbi revitalizációja során előnyös lehet az útszakasz városi birtoklása. A másik, már ismert ügy a Kár-

pát és Fazekas utcai irodaépület, fedett lovarda, legénységi szálló és WC-vizesblokk ingatlankomplexumának sorsát kívánja rendezni. A létesítmény magában foglalja a fedett lovardát és a jelenleg őrzött szállásként használt épületrészeket is. Ezek vagyonkezelője a megyei rendőr-főkapitányság. Bár a város tulajdonba kéri a komplexumot, és felvette a kapcsolatot a vagyonkezelővel, egyben kezdeményezte az ingatlan használati megállapodásának előkészítését annak érdekében, hogy az ingatlanon a rendőrségi tevékenység a tulajdonváltást követően is zavartalanul folyhasson tovább.

Ár alatt veszi meg a város a Vízmű Klubot

A hivatalos értékbecsléshez képest csaknem féláron, 4,5 millió forintért vásárolná meg az önkormányzat a Halasvíz Kft.-től a termálfürdő területén álló, legendás múltú Vízmű Klub épületét. A Halasvíz eredetileg is ezt az összeget jelölte meg, és egy korábbi határozatában az önkormányzat is ennyit ítélt elfogadhatónak – igaz, azzal a kitétellel, a vételár tényleges összegét értékbecslés figyelembe vételével az illetékes bizottság határozza meg. Ugyanakkor a Gyöngyi és Társa ingatlanszakértő cég értékbecslése csaknem 8,5 milliósra ítélte az épületet. Ám a bizottság legközelebb ősszel ülésezne, a Halasvíz viszont sürgeti az ügyletet, ezért a városháza most arra tesz javaslatot (szintén a szerdai testületi ülésen), hogy az eredetileg megjelölt áron vásárolja meg az ingatlant. (kz)
sport+élet 2013. július 24.

KNKSE: lufi volt? Kitálal a volt elnök: csúcsfizetések, menekülő zsoldosok, politikusok – no meg sport és szurkolók, akikért érdemes…

Halason nincs – talán soha nem is volt – meg a háttere a fenntartható élvonalbeli női kézilabdázásnak. Ennek ellenére döbbenetes csúcsfizetések, tisztázatlan források ugyanúgy jellemezték a KNKSE működését, mint tisztes vállalkozói és politikusi helytállások, építő és bántó szurkolói kritikák. Bordás Zoltán volt elnök, vezetőségi tag a süllyedő hajóról adott interjút a Tükörnek… • A KNKSE húszéves múltja mint egy szelelős luftballoné: addig kerek, amíg fújják… A csapat is addig ment, amíg valaki-valakik tolták bele, hol szabálytalanul, hol látszólag észszerűtlenül a pénzt. Kezdte a tehetős Sepsi László, folytatta máig tisztázatlan forrásokból Sipos János, aztán jöttek kisebb-nagyobb szponzorok meg a halasi önkormányzat. Aztán most kiderül, hogy mindez is legfeljebb a ritkán sikeres vergődéshez volt elég. Tévedek? • Abban bizonyosan nem téved, hogy Halason nincsenek meg a pénzügyi feltételei az NB I-beli szereplésnek. Megkockáztatom, soha nem is voltak meg. Végig úgy élt ez az egyesület, hogy egy-egy sikeres időszak után két-három év a konszolidációról szólt. Vettek néhány méregdrága zsoldost, aztán évekig fizették, amibe az élvonal élvonala belekerült. Amikor meg éppen nincs pénz, akkor kezdődött elölről a csodavárás. • Ami néha be is jött, tavaly például nagyot dobott a csapat.

szintű játékosok is csúcsfizetéssel játszottak. • De miért? • Halasnak alapvetően a tizennyolc év feletti korosztályban nincs megtartó ereje, távol van a nagyvárosoktól, lakás, utazási költség is terheli a kasszát. Tudomásul kell venni, hogy az NB I középmezőnye és vidéki csapataként inkább árfelhajtó szerepünk voltés van egyrészt, másrészt ide csak drágán lehet hozni olyan játékost, aki képes a liga élvonalába húzni a csapatot. Tavaly kiesőként maradt bent a csapat, a KNKSE előre akart menekülni – hogy ha lesz jó eredmény, akkor talán lesz szponzor is –, akkor erre költeni kellett. • Nem akarok kötözködni, de nem demoralizálja a csapat tágabb környezetét, hogy van egy nem-professzionális elnökség, köztük átlagos jövedelmű polgárok – és ők azok, akik havi iksz-százezret adnak egy egyszerű sportolónő kezébe…? • És gondolja, hogy ez másutt

Halason nincsenek meg a pénzügyi feltételei az NB I-nek, egy-egy siker után két-három év a konszolidációról szólt. Vettek néhány méregdrága zsoldost, aztán évekig fizették a havi majd’ félmilliós játékosok terheit. És gondolja, hogy másutt a sport nincs tele ilyen vagy még sokkal durvább ellentmondásokkal…? • Pünkösdi királyság volt ez is. Az árát azóta is fizetjük, és szerintem az idei év rámegy. Egy kieső csapat az őszi forduló végén a negyedik helyen állt. Akiket nem vakított el a jó szerepléssel járó csillogás, az láthatta, mi lesz, ez egyszerű matematika. Mit gondol, lehetséges a helyi gazdaságból annyit meríteni, hogy havi majd’ félmilliós játékosokat fizessünk, nem is egyet, hanem mondjuk féltucatot?! Az előző szezonban még a közepes

nem így van? Hogy másutt a sport nincs tele ilyen vagy még sokkal durvább ellentmondásokkal? Most nem is csak a bundabotrányokra vagy az évi tíz- és százmilliós fizetésekre gondolok, hanem a sportot övező pénzügyi anomáliákra általában. A kritikák abban tényleg jogosak, hogy a kézilabdánknak nem csak a lányok fizetéséről kellene szólnia, hanem a szurkolókról és a sport öröméről: értük

és ezért volna értelme a KNKSEnek is. • Most még sokan a politikán is számonkérnék, hogy majdnem szétszéledt a KNSKE. • Ez buta demagógia. A nagypolitika az utóbbi években olyan törvényeket hozott, ami az összeomlás szélére került látvány csapatsportokat kiemelte a sárból, de mondjuk Lukács László, Bányai Gábor vagy Kerényi János (mindhárman a város, illetve a térség kormánypárti parlamenti képviselői – KZ) a kapcsolataival is sokat segített, természetesen a lehetőségeiken belül. • És a „kispolitika”: a bal- és jobboldali frakciók helyben? • Furcsa, hogy Várnai Lászlót és Lukács Lászlót sport terén mindig együtt emlegetem: utoljára az ő idejükben kapta meg a helyi sport azt az erkölcsi és anyagi támogatást, ami segítette hol a sikert, hol a túlélést. Ám 2010 után nagyjából nincs jelen a városi költségvetés a klub-klubok életében. A négy alpolgármester anno, ha mindent összeadunk, belekerült legalább ötvenmillióba. Ez kábé az egész négyéves ciklus összes sporttámogatása lett volna. Valljuk be: Halason a sportot nem tekintik kampánytémának az önkormányzati választásoknál, hiszen általa nem lehet nyerni, a médiával ellenben igen. Ezt igazolja az is, hogy a tavalyi évben az egyik volt alpolgármester javaslatára a költségvetési tételek közül a sporttámogatás (és még egyebek) összege egyszerűen át lett húzva a Halasmédia kasszájába. • Ja, csak a sajtóban senki se keres havi félmilliót se feketén, se tisztán, és nem lép le, ha baj van… És a cégek? • Több közülük kimagaslóan teljesített. Bár a városban leépült az ipar, bejött a válság, csökkent a bevétel, annyira mégis kitartottak mellettünk néhányan, hogy Ha-

las ritkaságként az NB I-ben szerepelhessen. Ott vannak a honlapunkon a támogatók, előttük le a kalappal. De azzal azért érdemes kalkulálni, hogy 2012-13-ban akkora beruházások valósultak meg városunkban, hogy a városi költségvetés kétszer is beleférne, és így se volt meg a fedezet. Képzeljük el azt, amikor ezek nem lesznek… akkor is lesz évad. • A szurkolók azért dühösek, mert hogy ez az NB I-es egyesület – már ha az egyáltalán – most az NBI/B-ben indul. • Pedig most ez volt az egyetlen út: őszre elfogyott volna a pénz, ha maradunk az élvonalban. Mondtam: egy nagy siker után a válságkezelés jön. Tavaly óvtam a csapatot attól, nehogy túligazoljuk, túlköltekezzük magunkat. A vezetőség máshogy döntött, és megértem, mert mindannyian akarták a sikert. Most viszont a megsülylyedt hajóról menekülő zsoldosok talicskával tolnák ki a pénzt, még az utolsó bőrt is lehúznák a KNKSE-ről. Most új igazolások mellett kölcsönjátékosokkal, kettős igazolásokkal és az utánpótlással erősítünk. • Sok a tartozás? • Minden relatív, de a jelenlegi kasszához mérten igen. Van, aki felé már gyakorlatilag szinte teljesen rendezni tudtuk az elmaradt fizetést, és a múlt hét végén elkezdődtek az ütemes kifizetések a távozók felé is, ami nem lesz egyszerű, mert többek zéró toleranciát mutatnak. • Hogy állnak most? • Szakmai értelemben nem roszszabb, mint tavaly: van új edzőnk (lásd még cikkünket a 22. oldalon!), és kedden elkezdődik a felkészülés is (az interjút hétfőn, 22én rögzítettük – KZ). • Elment egy sor játékos, elment egy szponzor, több elnökségi tag. Milyen állapot-

ban van most a vezetőség? • Négy éve lettem elnöke a klubnak, és 2011-ben adtam át. Négy éve egy paraszthajszálon múlt, ott ücsörögtünk egy már-már elsüllyedt hajón a Kastyják dokival és akkor is fölállt egy vezetőség. Most nincs akkora baj, meg lehet oldani, kell hozzá pénz, szerencse és rengeteg munka. A vezetőségből távozók biztatását köszönjük… azért ha többen lennénk, könnyebb lenne. Egyik vezetőségi tagunk gyakorlatilag az egyesület fő támogatója is volt. Ő a vezetőségi tisztségéről valóban lemondott, és így nyilván másképp fog részt venni a klub életében. Más támogatók tekintetében mindig is volt fluktuáció, ez rendben is van. • Közben kapnak hidegetmeleget. • Igen, ilyenkor megy az interneten az okoskodás, a bántó piszkálódás. Erre azt mondom, lehet szidni a vezetőséget, néha kell is a kritika, de más kívülről beszélni, mint belülről csinálni. Bárki lehet elnök, vezetőségi tag, bárki kritizálhat bármit, de évi hatvannyolcvanmilliót még idén is össze kell hozni, és azt nem olyan könynyű, mint a pálya széléről kiabálni. Az igazi szurkolókkal nincs gond, ők teszik a dolgukat. Néha sírnak örömükben, néha dühöngnek és ordítanak, ez a lelátó élményéhez tartozik. Azok, akik pedig csak a hibát keresik, rájuk nem kell odafigyelni, mindig voltak méltatlankodók, de konkrétumot nem tudnak: mondjanak le, rúgják ki, szégyengyalázat, satöbbi. Ezeken először elgondolkodom, utána pedig kacagok egyet. Végül azért én személyesen azt a néhány lányt, aki a bajban is kitart a klub mellett, ismét megtapsolnám, mert ez az igazi sportolói magatartás. És persze megnyugtató, hogy a jelenleg háromtagú vezetőség mellett ott van a technikai személyzet is. Kép, szöveg: KohoutZ


2013. július 24.

Az idei esztendőben, némileg változtatva a korábbi évek gyakorlatán, összességében biztosan több, mint 30 millió forint értékben fejleszti hálózatát a Coop-Halas Zrt. A cég a korábbi időszakban is magas összegeket invesztált fejlesztésbe, az elmúlt évben is meghaladta ez az összeg a 30 millió forintot, de 2013 második félévében a vállalat forrásait kevesebb, de nagyobb léptékű beruházásokra összpontosítják. – A Coop-Halas Zrt. vállalati szintű forgalma az utóbbi bő egy évben stabilan nőtt – jelentette be szerkesztőségünk érdeklődésére Mészáros Gábor. A Coop-Halas igazgatója kifejtette: e növekedés dinamikája az egyes boltok szintjére lebontva igen változó. – Vannak olyan üzleteink, melyekben 10 százalékos vagy még annál is nagyobb bővülést is realizáltak, de vannak boltok, ahol inkább csak a forgalom szinten tartásáról lehet beszélni – fogalmazott a vezető. Szavai szerint a Park Áruház esetében kifejezetten tetten érhető a Profi Áruház bezá-

FOTÓ: KORÁBBI FELVÉTELÜNK CSAK ILLUSZTRÁCIÓ

Ha nem is minden boltban egyformán, de egyértelműen nőtt a halasi Coop-hálózat forgalma az elmúlt egy évben. Most viszont attól tartanak, hogyan vészelik át a dohányforgalmazásból való kizárásukat a kisebb üzleteik.

Stabilan nő a halasi Coop-hálózat forgalmaMost ismét pályázhatnak a hátralékosok Hálózat a közösségért Tovább folytatódik az áramszolgáltató cég és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közös áramdíjhátralék-csökkentő programja. Az EDF DÉMÁSZ Zrt. támogatásával újra meghirdetik térségünkben is a hátrányos helyzetű és családok részére a közösségért” című

szociálisan személyek a „Hálózat pályázatot.

Harmincmillióért fejlesztenek, de félnek a dohány elvételének következményeitől rásának hatása, a Május 1. téri Piaci Áruház és más – elsősorban vidéki egységek – esetében pedig a szolgáltatások, a választék szélesítése hozott többletforgalmat. – Nagy kérdés, hogy az év második felében a dohánytermék kiskereskedelem kiesése révén felálló kihívásoknak hogyan tudunk majd megfelelni. A kisebb, önál-

ló boltok forgalmában arányaiban nagyobb részt képviselt a dohányáru-értékesítés, ezért ezek különösen nehéz helyzetbe kerülhetnek. A Coop-Halas a változások ellenére igyekszik fenntartani a szolgáltatási színvonalat, de a kieső bevétel és árrés pótlása nem egyszerű feladat – prognosztizálta Mészáros Gábor.

A cégvezető elmondta: a dolgozói létszám már több éve nagyjából állandó, a természetes fluktuáció révén nő és csökken időről időre. – Komoly változást e tekintetben nem tervezünk. Kérdés e tekintetben, hogy a dohánytermék-kereskedelem kiesése milyen hatással lesz a gazdálkodásra. Kép, szöveg: KZ

Utaznak a dohányboltokra Fokozott fogyasztóvédelmi ellenőrzések és gyermeteg anomáliák az új boltok körül A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt ellenőrzések keretében vizsgálja, hogy a július 1-je után megnyitott Nemzeti Dohányboltokban kiszolgálják-e a 18 éven aluliakat. Az idegenforgalmi főszezonban végzett hatósági ellenőrzések során az eddigiekben is voltak ilyen vizsgálatok e tárgykörben, de most a hatóság fokozott szigort ígér. Az új dohánybolt-hálózattal – többek között – a dohányzás viszszaszorítása volt a kormány célja. Bár cigarettát és más hasonló terméket eddig sem volt szabad eladni 18 évesnél fiatalabb személynek, az elmúlt hetekben sajtótudósítások szerint többször is előfordult, hogy az üzletek alkalmazottai kérdés nélkül kiszolgáltak fiatalkorúakat is. A fogyasztóvédelmi hatóság szerint még nem tudni, hogy általános jelen-

gazdaság

ségről van-e szó, de a biztonság kedvéért fokozott ellenőrzéseket tartanak a dohányboltokban. A héten lefolytatott ellenőrzések eredménye szerint a próbavásárlással érintett üzletek több, mint 20 százaléka megszegte a törvényt, és adott el cigarettát fiatalkorúnak. Ez ugyan kevesebb a korábbi években jellemző 50 százalékot meghaladó arányhoz képest, de a dohánykereskedelmet amúgy körül-

lengő anomáliák miatt nemcsak közegészségügyi, hanem morális probléma is a jelenség. Vannak más problémák is: az ellenőrzések kétharmadában találtak a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettséggel összefüggő hiányosságokat. A bírságokon túl a fogyasztóvédelem jelzései alapján a Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt. akár vissza is vonhatja a koncessziós jogot a szabálytalankodó dohánybolttól. Halason – akárcsak több más

helyen – elsősorban amiatt kifogásolják az új rendszert, hogy egyes városrészek ellátatlanok dohányforgalmazás tekintetében, igaz, ez akár a dohányzás visszaszorításának szellemébe is beleférhet. Arra viszont már aligha lehet magyarázat, miért kényszerülnek a kisgyerekkel közlekedők arra, hogy a babakocsit vagy a lábon járó gyermeket az ajtó előtt hagyják – nekik ugyanis tilos belépni az ilyen üzletekbe… (HT-összeállítás)

A díjhátralék-csökkentő program célja a pályázók felhalmozott áramtartozásának rendezése, valamint a már kikapcsolt fogyasztók visszacsatolása a villamosenergia-fogyasztásba, valamint, hogy a támogatott fogyasztókat segítse abban, hogy elkerüljék a hátralék (újra) képződését. A program július 1-jével újra elindult, a támogatás kerete 47 millió forint. Részletes információ a programról a www.halozat.maltai.hu oldalon található, valamint személyesen is kérhető a kiskunhalasi Családsegítő és Gyermekjóléti Szakszolgálat irodájában a Thúry József (volt Garbai Sándor) utca 6. szám alatt, illetve a 77/423-290-es telefonszámon. Kiskunhalason tavaly 217 ingatlantulajdonos kapott támogatást, ami a kérelmezők 45 százaléka volt. (pá)
fejlesztés 2013. július 24.

Idén többet nyerhetnek a gazdák! Ismét meghirdették és augusztus 7-ig (!) van lehetőség jelentkezniük a helyi gazdáknak is a tanyafejlesztési programra. A hivatalos nevén települési és térségi fejlesztések támogatására a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt lehetőség célja az alföldi tanyák, tanyás vidékek megőrzése és fejlesztése. – Nagyon fontos, hogy minél többen és mielőbb jelentkezzenek. Tavaly sajnos csupán egy egyéni pályázó volt, aki nyert is jelentős, mintegy tizenkétmilliós támogatást, illetve sikerrel pályázott a halasi önkormányzat is. Ám azt szeretnénk, ha idén többen élnének a lehetőséggel. Ehhez a Gazdakör helyi szervezete, a városháza és a falugazdászhálózat is minden segítséget megad – hívta fel a tanyán, tanyás térségben élők figyelmét Fülöp Róbert alpolgármester. A pályázat konkrét célja a tanyai termékek nagyobb arányú piacra jutásának elősegítése, a külterületi föld- és dűlőutak karbantartásának gép- és eszköztámogatása, a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátásának javítása, a tanyagondnoki

szolgálatok fejlesztése, sőt, a megyei tanyafelmérések elvégzése is. Ezen belül például tanyai terméket értékesítő helyi termelői piacok-boltok létesítésére, fejlesztésére, tanyagazdaságok összefogására, termékeik piacra jutásának segítésére, a helyi feldolgozást, a közvetlen értékesítést segítő szolgáltatások biztosítására is van keret. Az említetteken túl a tanyavilágban végzendő mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezése is szerepel a célmegjelölésekben. A teljes keret idén 884 millió forint – közölte lapunkkal a városháza. (kz)

Kivételes és kivételesen jelentős nagyságrendű gazdaságfejlesztési pénz áramlik Magyarországra 2014 és 2020 között. Az Európai Unió e következő pénzügyi ciklusában hazánk – a korábbival ellentétben – rendkívül nagy volumenű támogatást kap kifejezetten térség-, mezőgazdaság- és általában gazdaságerősítésre. Ugyanakkor ahhoz, hogy minden pénz lehívható legyen, már most, haladéktalanul hozzá kell látni a közös gondolkozáshoz és a tervezéshez. Ezzel a céllal járja a megyét annak elnöke, Bányai Gábor, aki egyben parlamenti képviselő és a megyei fejlesztési szervezet vezetője is. • Miért fontos személyesen járni a megyét? • Azért, mert most nagyon sok múlik azon, hogy bemutassuk, milyen lehetőség előtt állunk, és nagyon fontos, hogy eljusson a vállalkozókhoz, intézményekhez, a megye polgáraihoz a most következő időszak lehetőségének a híre. Olyan, nyugodtan mondhatni, történelmi lehetőség előtt áll az ország, ami évtizedekre meghatározza a kibontakozás, a fejlődés kereteit. Ráadásul itt most nem csak egy-két ágazat jut esélyhez, hanem valóban és akár szó szerint, a társadalom minden szereplője. • Milyen konkrétumok állnak mindemögött? • Alapvetően arról van szó, hogy történt egy döntő fordulat a magyar kormány szemléletében az előzőkhöz képest – ami az uniós-hazai fejlesztési pénzeket illeti. Ennek lényege az, hogy azokat az ezermilliárdokat, amiket az uniótól kapunk, most már ne látványberuházásokra, főterek szökőkútjaira fordítsuk, hanem munkahelyteremtésre, vállalkozások fejlesztésére, a mezőgazdaságunk megerősítésére és a bel-, külpiacaink visszaszerzésére. Annak semmi értelme, hogy csinosítjuk a falut, a várost, de nincs munkájuk az embereknek, akik ott járnak, ott élnek. • És mindez számokban mit jelent? • Általában azt, hogy nőnek a források. A korábbi, még a szocialista kormányzat idején született EU-s megállapodással szemben most az uniós pénzek kohéziós ré-

Döntő hét év előtt áll Magyarország Aki most kimarad a tervezésből, készülődésből, az évtizedekre lemaradhat a fejlesztés és a fejlődés lehetőségéből

szének bő hatvan százaléka, négyezer-kétszáz milliárd fog közvetve vagy közvetlenül gazdaságfejlesztésre fordítódni. Ez ötszörös gazdaságfejlesztési forrást jelent a korábbi ciklushoz képest. De ez kiegészül a mezőgazdaság számára pluszban jutó ezerkétszáz-milliárd forint többletforrással. Csak Bács-Kiskunban – becslésem szerint – öt-hatszázmilliárd többletfejlesztés valósulhat meg a helyi erőforrásokkal kiegészítve. • Nem fogják lenyelni ezt a pénzt a nagyüzemek, multik? • Egyrészt azért nem, mert az unió megállapodása a tagállamokkal, így velünk is, hogy a foglalkoztatási rátánkat hetvenöt százalékra kell emelnünk, a mai ötvenkét-ötvenhárom százalékról. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a vállalásunk 2020-ig egymillió új munkahely létrehozása és ez lehetetlen volna a mezőgazdasági munkahelyteremtés nélkül. Ez pedig – ha ismeri a kormány föld- és agrárpolitikáját – elképzelhetetlen a kis- és középgazdaságok, a mikro-, kis- és középméretű agrárvállalkozások bevonása nélkül. Továbbá kiemelt cél a hazai élelmiszeripari termékek piachoz juttatása. Abszurd, hogy a boltokban, áruházakban még mindig nyolcvan százalék körül van a külföldi élelmiszerek aránya. Nálunk!

A mi kiváló mezőgazdasági adottságú Magyarországunkban…! A számok nyelvén ez azt jelenti, hogy most a kormányzati tervezés eltökélt, hogy ötszázmilliárd forintnyi támogatást nyújt élelmiszertermelési, feldolgozóipari és piacszerzési fejlesztésekre. Ez csak százötven milliárd forint volt a jelenlegi támogatási időszakban. • A korábbi ciklusban sokan le- vagy kimaradtak. Ezen lehet változtatni? • Korábban két és félszeres volt a túljelentkezés általában a gazdaságfejlesztési forrásokra. Ez részben azért volt így, mert az előző kormány rosszul tervezett, és nem sokat törődött a vállalkozók, gazdaságok tájékoztatásával, az Új Magyarország Fejlesztési Tervben nevesítve kevesebb mint hétszázmillárdot költhettünk a gazdaságunk fejlesztésére. Most azonban a források, ahogy mondtam, négyezer-kétszázmilliárd forintra nőnek, vagyis a korábbi vállalkozói igényeknél is legalább kétszer több forrás áll majd rendelkezésre! Ebből nem lehet, nem szabad kimaradni, jövő év végétől bőségesen lesznek források. Ezért is fontos nekünk most az emberek, cégek és intézmények hatékony tájékoztatása. Tehát döntő hét év áll előttünk a jövő évtől, ami aztán évtizedekre meghatá-

rozó jelentőségű lesz. • Kiskunhalas és a dél-bácskai térség szempontjából mit lát kitörési vagy legalábbis megragadható lehetőségnek? • Nálunk érdekes sajátosságokkal alakult az ipar története: egy mezőgazdasági térségben korábban az erős iparosítás folytán nagy kapacitások jöttek létre, de mára ebben nagy visszaesés van. Ugyanakkor ezt az ágazatot továbbra is segíteni kell, egyrészt munkahely-teremtési támogatásokkal, másrészt képzéssel, harmadrészt piacszerzéssel. • Én néha egyfajta fásultságot érzékelek és az innovatív, kezdeményező gondolkodás hiányát, különösen a túladóztatott, központilag nem segített kis- és középvállalkozásoknál. Megmozdíthatók lesznek ők is, ön szerint? • Ha azt látják, hogy világos, jól kitalált programok fűzhetők fel egymás mellé, és látják, hogy bőséggel vannak források, akkor meggyőzhetőek, hogy van nekik is jövőjük, fejleszteniük kell. De ha nem sikerül bevonni őket, akkor már csak önmagukat okolhatják, ha lemaradnak egy-egy lehetőségről. Ma például az alternatív energiaforrásokat hasznosító berendezésekre költött pénzek kilencven százaléka kimegy az országból. Ezzel be-


2013. július 24. vételek és munkahelyek vesznek el. A kormány célja az, hogy ezek itt maradjanak, mi állítsuk elő azokat az eszközöket, azokat a technológiákat, amiket most kintről importálunk. • A másik komoly probléma a mi régiónkban, hogy elöregednek, lepusztulnak és kihalnak tanyás térségek, falvak, kisebb-nagyobb települések. Erre tud válaszolni a jövőre megnyíló EU-időszak? • Alapvető célja a kormánynak, hogy a vidék, a falu megmaradjon. Részben említettem már a mezőgazdasági munkahelyteremtés feladatát – ebbe a területbe is sokkal több pénz lesz lehívható, mint korábban –, illetve a vidék termékeinek exportját, piacra jutását segítő programot. Emellett nagy hangsúlyt kap a turisztika teljes ágazata: a helyi jellegzetességektől az egészségturizmuson át a lovas- és gasztronómiai, történelmi tematikájú programokig. Összességében az agrár-vidékfejlesztésben hatalmas, több, mint háromezer-milliárd forintos forrás nyílik meg • Többször is említi, hogy a korábbi kormányok rosszul terveztek. De mi a garancia, hogy most jó programok, elgondolások születnek majd? • A legnagyobb hiba korábban az volt, hogy nem a gazdaságfejlesztésen volt a fő hangsúly. Pedig mindennek az alapja az, hogy legyenek munkahelyek, legyen erős export iparban és mezőgazdaságban, legyen egy erős gazdaság Magyarországon, aztán ha ez megvan, akkor lehet csinosítani a köztereket. Most ez éppen így lesz: a magyar gazdaság megerősítése, a munkahelyek számának növelése a fő célunk. A másik döntő különbség, hogy korábban a kormány maga próbálta meg kitalálni, mi kell a vidéknek. Most ez is fordítva lesz – ezért is vagyunk itt (az interjút a Tervezzük Együtt a Jövőnket! című konferenciasorozat bajai állomásán rögzítettük – KZ): hogy találkozzunk a helyi szereplőkkel. Most nem Brüsszel vagy nem csak Budapest dönti el, milyen irányban fejlesszünk, hanem mi, a vidéken élők. Így a döntés közelebb kerül azokhoz, akik ismerik a helyi jellegzetességeket, érdekeket, lehetőségeket, erőforrásokat.

fejlesztésfejlesztés, a turizmus és a foglalkoztatás, a kis- és középvállalkozói szféra, és különös hangsúllyal az olyan fejlesztések, amelyeknek célja a fenntartható energiafelhasználás előmozdítása, illetve például a széndioxid-kibocsátás csökkentése. Nagy hangsúllyal szerepel az agrárium is: élelmiszerláncok szervezése,

Elképesztő összegek érkez(het)nek a magyar gazdaságba Bárki számíthat a Széchenyi Programiroda gyors, hatékony és ingyenes pályázati segítségére Tervezzük együtt a jövőnket! – ezzel a címmel folyik megyejárás hetek óta Bács-Kiskunban annak érdekében, hogy a 2014-2020-as EU költségvetési ciklusban minél nagyobb arányban valósuljanak meg magyarországi fejlesztések. A megyejárás csütörtöki, bajai állomásán számos megyei, dél-bácskai polgármester, intézményvezető és civil szervező vett részt.

Előadásában Bányai Gábor megyei elnök, parlamenti képviselő rámutatott: az előző (20072013-as) ciklussal ellentétben nem 600, hanem 4100(!) milliárd forintnyi gazdaságfejlesztési forrás jut el Magyarországra. Ennek jelentős hányada

gi ágazatai versenyképessé tételére lesz fordítható. – A korábbi források többszörösét kell most okosan kitalált, szakmailag kidolgozott programok révén megvalósítani, vagyis mindent meg kell tennünk azért, hogy a jövőre megnyíló bőséges forrásokat le is tudjuk hívni – közvetlenül is hangoztatta Bányai Gábor. a gazdaságba, A fórumon elhangzott: jelentős továbbá a térség- és település- összegeket kaphat az említett fejlesztésbe, az ország gazdasá- térség-, terület- és település-

hazai termékek piaci helyzetének erősítése, a tudás-átadás és az innováció előmozdítása a szférában, s általában a hazai mezőgazdaság versenyképességének, foglalkoztatói szerepének erősítése hatalmas lendületet kaphat, miután 2014-től a korábbi időszak 3,5-szörösét kapja az ágazat. A fórumon ismertette a Széchenyi Programiroda tevékenységét Farkas Dániel (kis képünkön), az iroda kiskunhalasi munkatársa, aki a Baja-Jánoshalma-Kiskunhalas-Kiskőrös térségben kezeli az Új Széchenyi Terv még folyamatban lévő pályázatait. Az iroda munkatársai az ötlet elgondolásától a segítő ellenőrzésen át egészen a pályázati folyamat végéig ingyen állnak a vállalkozások, intézmények rendelkezésére. Általában gyorsabb ügyintézésre képesek, mint a privát projektmenedzsmentek vagy külsős pályázatírók.

Mindenben segít a Széchenyi Programiroda Teljes körű, ingyenes, gyors és hatékony segítséget nyújt Kiskunhalason túl három járás vállalkozóinak a Széchenyi Programiroda bajai kirendeltsége. Az iroda szolgáltatásai a még futó EU-s, Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó folyamodványokban is hozzáférhetők, de különös jelentőséggel a 2014-2020-as időszakra érvényesen is.

Farkas Dániel (képünkön jobbról), a Széchenyi Programiroda (SZPI) halasi munkatársa elmondta: az SZPI már azelőtt kész és képes szakmai közreműködést nyújtani, hogy az adott vállalkozás vagy intézmény belefogott volna a pályázat elkészítésébe. – Aki bennünket felkeres, segítAz oldal cikkeit és fotóit séget kap a folyamodvány elkészíKohout Zoltán készítette tésében, a programozás felvázolá-

sában. Nem írjuk meg helyette a pályázatot, de már az előkészítéstől egészen a projekt lebonyolításában, a folyamat ellenőrzésében is rendelkezésre állunk. Az irodát azért hozta létre a kormány, hogy stabil, kiszámítható és felkészült támogatást kapjon bármely cég vagy intézmény – mondta Farkas Dániel. Hangsúlyozta, hogy az SZPI minden szolgáltatása teljesen ingyenes.

F Farkas Dániel a bajai programirodában egyeztet ottani kollégájával

– Sokszor még gyorsabb is az ügymenet azoknak, akik hozzánk fordulnak, mint ha saját pályázatírójuk vagy projektmenedzsmentjük közbenjárását kérnék, hiszen közvetlen kapcsolatban vagyunk az országos irodával, és azonnal segítő beavatkozással tudunk tenni egy-

egy program ügyintézésében – tette hozzá Farkas Dániel. A Széchenyi Programiroda kiskunhalasi munkatársa a farkas. daniel@szpi.hu címen és a 0620/616-03-14-es mobilszámon, az iroda a www.szpi.hu honlapon érhető el.


interjú 2013. július 24.

FOTÓ: jáger leventeVesztes szerepben a város Váradi Krisztián és Jekő Attila szerint sem az egymásra mutogatás, sem az álságosság nem működik

soha nem volt még ilyen elhanyagolt állapotban: a közterületek rendezetlenek, az utak állapota balkáni színvonalú – mutat rá Váradi Krisztián. – A lakossággal együtt bennünket sem igazán érdekelt a két fél egymásra mutogatása, a helyzet mielőbbi rendezését szorgalmaztuk, és ezért is voltunk partnerek a rendkívüli bizottsági ülés összehívásában. Szerintünk ez egy pártpolitikán felül álló kérdés, amelyben csak a mielőbbi megol-

tetési pályázat, ami végre kivenné a politikai viharok „alól” is a filmszínházat? JA: • Ez valóban sikertörténet lehet, amennyiben a Fidesz nem változtatja meg előzetes álláspontját hónapról hónapra, és valóban megtörténik a mozi funkcionális privatizációja. Itt is tetten érhető a helyi jobboldal következetlen magatartása, miszerint a témában született első előterjesztést még megszavazták, majd egy hónappal később a végrehajtását már nem támogatták. Számunkra ez azért nem elfogadható, mert olyan képviselő-testületre van szükség, amely kiszámítható és következetes döntéseivel helyzetbe hozza a gazdaság azon szereplőit, akik akár helyi, akár külső gazdasági erőként Kiskunhalason szeretnének befektetni. • A tavalyi év azonos időszakához képest lényegesen jobbnak tűnik a város helyzete: a kormányzati adósság-átvállalás révén Halas megszabadult adósságai tetemes részétől, egy sor fejlesztés már a finisében van, és kilátásunk van a Bibógimnázium felújítására vagy épp a városközpont-felújításra. Hogyan értékelik ezeket?

Látva a kétezer aláírást a patika helyben tartása mellett, hirtelen megváltozott a véleményük, és végül éppen az a döntés született meg, amelyet mi már az első perctől kezdve javadás elfogadható, így az egyetér- soltunk, végig következetesen tésnek és a mi kiállásunknak is köszönhető, hogy a helyzet mára A Találjuk ki Kiskunhalast!-programnak rendeződni látszik. • Ugyanakkor emellett to- csak akkor van értelme, ha minél szélesebb vábbra sem tudni arról, mi a konszenzuson nyugszik, ezért helyzet a távhőszolgáltatásfeltett szándékunk a kész anyagot sal. Mi várható e téren? • A távhő problémája összeminél több szervezettel és közszereplővel tett kérdés, hiszen egyrészt még megvitatni, pártállástól függetlenül. mindig nyögjük az előző üzemeltetési struktúra következmé- kitartva ugyanazon álláspontunk VK: • Az kétségtelenül igaz, nyeit, ugyanakkor nem mehe- mellett. Véleményük szerint az hogy az adósság-átvállalás kötünk el szó nélkül amellett sem, ügy mögött egyéni üzleti érde- vetkeztében a város némi léhogy a lakossági fizetési hajlan- kek állhattak, amelynek veszé- legzetvételhez jut, azonban ne dóság egyre rosszabb. Ez szá- lyeit a polgármester sem mérte higgyük azt, hogy ez az adósmunkra nem azt bizonyítja, hogy fel kellőképpen, ezért születhe- ság eltűnik, hiszen ez az államaz ország egyre jobban teljesít tett már eleve rossz előterjesz- adósság részévé válik, amelyet – vonja le a következtetést Je- tés az ügyben. a rezsicsökkentéshez hasonlóan kő Attila. – Az emberek rosszab- • Hogyan látják, hasonló ugyanúgy a magyar adófizetők bul élnek, sikertörténet lehet most a fognak közvetett vagy közvetmozifelújítási és -üzemel- len formában megfizetni. Akár a egyre többen kerülnek olyan helyzetbe, hogy a közüzemi számlák fizetése is gondot okoz, ami nehéz likviditási helyzetbe hozza a már egyébként a város által üzemel-

Ha volt is egy-két „álságos vargabetű”, sikerként könyvelhető el a helyi baloldal szerint is a patika-eladás és a Bibó-gimnázium pályázata. Ugyanakkor aggályos, hogy a város kezdi elveszíteni térségi vezető szerepét, és fontos fejlesztések maradtak el e ciklusban. Jekő Attila és Váradi Krisztián baloldali képviselőkkel beszélgettünk. • Az elmúlt időszak két, nagyobb visszhangot keltő ügye a patikaingatlan eladása és a Városháza-Városgazda közti kiélezett vita volt. Milyen következtetés vonható le önök szerint ez utóbbiból? • A Városgazda Zrt. és a városvezetés között kialakult helyzet az elmúlt egy évben tarthatatlanná vált, amelynek mindenképpen a város lakossága látta és látja a mai napig is a kárát. A város

tetett távhőszolgáltatást is. Az önkormányzatnak a város lakói által befizetett adókból egyre többet kell majd fordítani a távhőszolgáltatás konszolidációjára. Vagyis, bár szépen hangzó dolog a rezsicsökkentés, de a szolgáltatás működtetéseinek költségei ettől még nem csökkennek, és ennek az árát is meg kell valakinek fizetnie. • A patikaingatlan-értékesítés viszont sikersztorinak tűnik: az eleve magas vételárat sikerült csaknem negyvenmilliósra srófolni, és közben az ügyelet is rendeződik. Egyetértenek ezzel? VK: • Ez így ebben a formában túlzott leegyszerűsítése a kérdésnek, ugyanis a történet során volt egy-két vargabetű. Álságosnak tartjuk a helyi Fidesz ügyben tanúsított magatartását, hiszen ők voltak azok, akik mindenféle indoklás nélkül akkor is a patika ellehetetlenítése mellett szavaztak, amikor az orvosi ügyelet kérdése már régen rendeződni látszott.

kórház felújításáról, a csatornázásról vagy a városközpont pályázatról beszélünk, nem szabad elfelejteni azt, hogy ezek még a Várnai László által vezetett ciklushoz kötődnek, a jelenlegi városvezetés egyetlen jelentős fejlesztési pályázata lehet valóban a Bibó-gimnázium energetikai korszerűsítése, viszont továbbra is kihagyott a város olyan lehetőséget, mint például a strand évtizedek óta elmaradó fejlesztése. Továbbá a környező hasonló adottságú településekhez, valamint a lehetőségeihez képest a város fejlődése lelassult, Kiskunhalas kezdi elveszíteni térségi központi szerepét. • Őszre tervezte a helyi baloldal a Találjuk ki-program lezárását, bemutatását. Hol tartanak a munkával, s fenntartják-e még, hogy a jobboldalt is megkeresik ennek kapcsán? JA: • A program kidolgozása a terveink szerint halad. Nagyon sok helyi lakossal tudtunk párbeszédet folytatni, hasznos volt megismerni az itt élők véleményét, meglátásait és javaslatait, ez alapján kezdtek hozzá önkéntes szakértőink az egyes fejezetek kidolgozásához. Továbbra is tartjuk azon álláspontunkat, hogy egy ilyen programnak csak akkor van értelme, ha minél szélesebb konszenzuson nyugszik, ezért feltett szándékunk a kész anyagot minél több szervezettel és közszereplővel megvitatni. Az októberben kezdődő társadalmi vita során pártállástól függetlenül mindenkinek lesz lehetősége kifejteni véleményét a fejlesztési terv kapcsán, amelyet reményeink szerint a testület egyhangúlag el tud majd fogadni. Bízunk benne, hogy más politikai szereplők részéről is lesz fogadókészség és együttműködési hajlandóság a program iránt, hiszen ez a kiskunhalasi emberek érdeke. KohoutZ


2013. július 24.

magazinMagyarország legeredményesebb úszói közé kerültek a halasi utánpótlás-versenyzők. Novotny Attila csapata fél év alatt csaknem félszáz aranyat szerzett, de rangos európai és hazai versenyeken is elért rendkívüli eredményeket.

de nemzetközi vizeken is jelentős eredményeket értek el. Nemrég, a XL. Ifjúsági Úszó Európa Bajnokságra úgy jutott ki Juhász Adél, hogy előtte az Országos Ifjúsági Bajnokságon 100 méteres pillangón országos bajnoki elsőséget, 200 pillangón pedig bronzérmet szerzett, és bőven az ifi EB-szintidőn belül úszott, ráadásul elsőéves ifiként az egy évvel idősebbek között szerezte meg a továbbjutás jogát. Az ifi EBre aztán 42 ország 510 versenyzője kvalifikálta magát a 15-16 éves lányok és 17-18 éves fiúk Európa

Fehértó: fesztivál

Kunfehértón töltötték a hétvégét azok, akik gasztronómiai és kulturális csemegékre egyaránt vágytak. Az üdülőfaluban rendezett Holdruta fesztiválon többek között grill-, sörhas- és sörivóverseny várta az érdeklődőket, a színpadokon pedig különböző műsorszámokkal kedveskedtek a közönségnek. A háromnapos fesztivál pénteken indult az amatőr zenekarok találkozójával, majd a Csillag születik felfedezettjeként megismert 4 for Dance érkezett a színpadra koreográfiáival. A táncos fiúk előadását az Asterix koncertje követte a programban. A szombati időjárás szintén kedvezett a szabadtéri rendezvényeknek.

Bajnokságára. Adél a 17 fős magyar küldöttség tagjaként érkezett a lengyelországi Poznan városába. Novotny Attila elsősorban 200 pillangóra készítette fel Adélt. Az előfutamokból – mindössze 18 század másodperces hátránnyal – kiesett a halasi lány. A 100 méteres pillangó táv előfutamaiban és a középdöntőben is fantasztikus egyéni csúcsot úszva verekedte magát a döntőbe, ahol a 10. helyet érte el, míg a 4szer 100 méteres vegyesváltóban az előkelő 6. helyen végeztek. A halasi csapat Slezák Vivien és Juhász Janka révén érdekelt volt a XII. Nyári Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) is, ahová a két halasi sportoló a MOB által delegált magyar küldöttséggel utazott ki (az úszószövetség felvétele jobb szélén). A 12. alkalommal megrendezett nyári játékokon 50 ország versenyzői 9 sportágban mérték össze tudásukat. A 13 fős úszócsapat mellett tornászok, atléták, kézi- és kosárlabdázók és judósok alkották a keretet. Vivien 200 pillangón szerezte meg az indulás jogát a hazai mezőnyben, és már a program első napján szoríthattunk érte. A délelőtti előfutamokból ma-

FOTÓ: MUSZ.HU

A Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület ebben az évben eddig 10 versenyen vett részt, és a 11 igazolt versenyző 45 arany-, 39 ezüst-, 41 bronz-, összesen 125 érmet vívott ki. Emellett Országos Diákolimpián egy-egy ezüst- és bronzérmet szereztek, illetve egy országos bajnoki cím és három országos bajnoki bronzérem eddig a HalasThermál és a Merkbau támogatásával működő csapat mérlege. Bár a halasi utánpótlás-úszók az év nagy részében egy alig húszméteres medencében edzenek, nemcsak hazai,

Könnyekkel siratott siker Félszáz arany és európai hírnév az úszók félévi mérlege gabiztosan lépett tovább a délutáni időszakban, így teljesítménye andöntőbe, ahol nál inkább figyelemreméltó, hogy az egy évvel idősebbek mezőnyében hatalmas csatában, érte el (egyébként jelenleg ő a legfiegyéni legjobbját teljesítve atalabb ifi-úszónk). Az előfutamban a 4. helyen végzett. Ezt persze a ne- sikeresen véve az akadályokat, dönki szurkoló kiskunhalasi közönség tőbe verekedte magát, ahol kiváló mondja – ő maga szinte belebete- időeredménnyel az előkelő 5. helyegedett, hogy fél másodperccel le- zést csípte el. marad a dobogóról… – Ő is elégedetlen volt magával, A 14 évesek közt(!) versenyző 13 miután maximális erőbedobással éves Juhász Janka 400 méter gyor- készült minden edzésen, son volt a legeredményesebb ser- titkon dobogóban dülőkorú versenyző a kvalifikációs reménykedett…

nyultak a legjobbnak, akik pisztrángot, lazacot, garnila rákot készítettek nyárson sütve. A második helyezett Dél-alföldi rendőrök sertéstarját, nemzetiségi ételeket tálaltak magyaros fűszerezéssel, körettel, bajor barna sörrel. Harmadik helyezést értek el a Vámosok, akik kolbászt, csülköt, tarját, csirkecombot és zöldségeket grilleztek. A zsűriben Sós Dezső életműdíjas mesterszakács munkáját Kőrösi Jánosné A grillkertben 10 csapat versengett és Zentai Hajnalka, a Vári Szabó-isegymással. A keceli Halfogók bizo- kola szakoktatói segítették.

Sírva hívott fel, de megnyugtattam, hogy a reális cél a legjobb hatba kerülés volt. Azzal, hogy a legfiatalabbként így helytállt, nagyszerű teljesítményt produkált – mondja Novotny Attila. Az edző azt is elmondta, hogy a lányok még nem tervezhetik a nyári szünidőt, miután augusztus első napjaiban rendezik az Országos Serdülőbajnokságot, ahol Vas Lucával kiegészülve még helyt kell állniuk. Nagy András és László Levente pedig a július végén megrendezendő Országos Gyermekbajnokságra készül. (HT-összeállítás)

A sörhasversenyt Vasas Ernő nyerte Szegedről. A kiskunhalasi Pálfi Gábor második, a kunfehértói Müller Norbert harmadik lett. A sörivóverseny poharait szívószállal kellett kiüríteni minél hamarabb. Az orfűi Nok Bálint teljesített a legjobban. Őt Pálfi Gábor és a szegedi Árendás Mihály követte a sorban. A megméretések után színpadi produkciók következtek. Előbb a BRB Blues Band játszott, majd Vastag Tomival, az Ocho Macho, a Punnany Massif és a Welcome

együttessel bulizhatott a közönség. Vasárnap a Halas Néptáncegyüttes, a Dupla KáVé és a Hooligans zenekar szórakoztatta a fesztiválozókat. A kőszínpad produkcióival párhuzamosan a vízi színpad is kínált programokat, ott lemezlovasok szolgáltatták a zenét. Kép, szöveg: Pál László


10

család 2013. július 24.

Nevelőszülőket keresnek A városhoz fordult segítségért a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató annak érdekében, hogy Kiskunhalasról is minél több nevelő-, illetve befogadó szülő legyen a jövőben. Simon István szociálpolitikai csoportvezető tájékoztatásából tudjuk, hogy a városháza minden segítséget megad a szolgáltatónak. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató két éve kezdte meg működését a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában. A szervezet családból kiemelt, valamilyen sajnálatos ok miatt állami gondoskodásba került gyermekeknek és fiataloknak nyújt otthont, családpótló nevelést. A Szent Ágota a napokban kereste meg a halasi városházát, hogy népszerűsítse a nevelő-, illetve befogadó szülőséget.

A szolgáltató megkeresésében jelezte, hogy a kormány tervei szerint a jövő év elejétől a nevelőszülők foglalkoztatási jogviszony keretében látják el tevékenységüket, amely beszámít majd a nyugdíjba is. A gyermekvédelmi szervezet reméli, hogy Kiskunhalason is lesznek jelentkezők erre a szép hivatásra. – Magunk részéről minden segítséget megadunk a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónak – fogalmazott Simon István, a városháza szociálpolitikai csoportvezetője. A szociális szakember kitért rá, hogy nekik közvetítőszerep jut, de a szükséges tájékoztatást megadják az érdeklődőknek. (Bővebb információ: www.szentagota.hu) JL

Közös főzésre várták a gyermekes családokat hétfő délelőtt a sóstói parkerdőbe, a kemence melletti tűzrakóhelyhez a halasi Gyemekjóléti Szolgálat munkatársai. Amíg a felnőttek a finom kolbásszal készült paprikás krumplit készítették elő és hozzá az uborkasalátát, addig a gyerekek társasjátékoztak, sportoltak és a tanösvény rejtett zugait kutatták fel. A séta után jólesett az elkészült finom ebéd, majd még egy kis ejtőzés, utána közös játék és mozgás. A szervezők azt ígérik, jövőre ismét megrendezik a közös családi főzést. Kép, szöveg: Pozsgai Ákos

Gyermekvédelem: közel a határidő!

200 család kap ételt

Mielőbb jelentkezzenek a városházán a rászoruló családok

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a szülő vagy más törvényes képviselő kérheÚjra több születés. A 2011-es, jelentős visszaesés után tavaly ismét emelkedett a születések száma Kiskunhalason és körzetében. Míg 2010-ben 647 gyermek született, addig ez a szám 2011-ben csupán 570 volt, 2012-re emelkedett újra 642-re. Az elmúlt három év fő lakosságszám-statisztikájából kitűnik, hogy az elhalálozások számában is a 2011-es esztendő bizonyult jelentősebben eltérőnek: 2010-ben 833, 2011-ben 857, míg tavaly 823 elhunytat tartott nyilván az önkormányzati hivatal. Az elmúlt évi számokból sejthető, hogy a házasságok száma is lassan, de megfigyelhetően csökken: 2010-ben 109, 2011-ben csak 86, aztán 2012-ben 93 pár döntött az esküvő mellett. (kz)

többek között – azokra vonatkozhat, akiknél a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 40 ezer forintot, ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy a gyermek tartósan ti a jegyzőnél, és a támogatásra va- beteg, illetve súlyosan fogyatékos. ló jogosultságot egy évre kaphatja Nagykorú gyermek esetében addig meg az igénylő. A jogosultság – adható gyermekvédelmi kedvez-

mény, amíg a fiatal nappali oktatásban vesz részt (de akkor is legfeljebb a 23. életévéig), vagy ha felsőoktatásban tanul nappalin, akkor 25 éves koráig. További információkat a városháza illetékesei adnak; érdeklődni lehet az 523-100-as, 523-104-es, 523-165-ös telefonszámokon. (HT-információ)

FOTÓ: FELVÉTELÜNK ILLUSZTRÁCIÓ

Már csak néhány napja maradt a szülőknek arra, hogy igényeljék a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt. Akiről megállapítható, hogy jogosult erre a támogatásra, az jogosulttá válik a kedvezményes gyermekétkeztetésre és ingyenes tankönyvszerzésre is, ezért fontos, hogy a rászorulók mielőbb jelentkezzenek a városháza szociális illetékeseinél és/vagy a jegyzőnél!

Sikeres és zökkenőmentes eddig a nyári, ingyenes gyermekétkeztetés. A kormány intézkedése nyomán az önkormányzat sikeresen pályázott, és több mint kilenc és félmillió forintot nyert erre a célra. Összesen négyszázhuszonkettő adag ételt osztanak ki hétfőtől péntekig, a vakáció végéig, ötvennégy napon át. Simon István szociálpolitikai csoportvezető elmondta, hogy a több mint egy hónapja tartó ellátás tapasztalatai pozitívak. – A Tiszti Klub biztosítja az ételt, és egy héttel ezelőtt tájékoztat bennünket az aktuális menüről. A megállapodásban egytálétel szerepel, de az étkeztető plusz levest és alkalmanként süteményt, gyümölcsöt is biztosít. Az alapanyagokat helyi vagy környékbeli beszállítóktól szerzi be és a visszajelzések arról tanúskodnak, hogy elégedett a több mint kettőszáz család is, amely az ételhez hozzájut – fogalmazott a csoportvezető. Két közmunkást alkalmaznak azért, hogy az adminisztrációban és a lebonyolításban segítsen. Az ő feladatuk az is, hogy távollét esetén értesítsék a tartalékban lévő családokat. jel


Csak azt tudták: segíteni akarnak

2013. július 24.

magazin

11

Országelső intézményt alapított A kilencvenes évek elejétől – az oktatás fejlődésének hála – a kezdetben még bizonytalan munkatársak esélyt kaptak arra, hogy képezzek magukat. Éva is élt ezzel a lehetőséggel: tanulmányai során szociális szervezői, tereptanári szakképesítést szerzett, majd elvégezte a szociológia szakot is a Szegedi Tudományegyetemen. Utóbbi inkább elméleti tudásának gyarapítását szolgálta, míg a tereptanári képzés azt mutatta meg, hogyan kell szakszerűen foglalkozni a hallgatókkal. – A főiskolások nem tudják előre, mi vár rájuk a terepen. Na-

gyon fontos egy tereptanár feladata. Például voltak, akik meglepődtek, amikor először kimentünk egy cigánytelepre. Fel kell készíteni őket arra, hogy bármilyen helyzetet tudjanak kezelni. Fontos, hogy minél alaposabb, sokrétűbb tudást adjak át nekik – mutat rá Éva. A családgondozás hatékonyabbá válásának egyik mérföldköve a kilencvenes évek elején Halason megnyitott anya-gyermek szálló volt, mely Éva vezetése alatt kezdte meg működését. Ez volt az első ilyen szállás az országban. Az ott élő fiatal édesanyák a lakhatási lehetőség mellett háztartásvezetési, gyermekgondozási tanácsokat és mentális támogatás is kaptak. Majd 1999-ben már ebben a kiforrottabb rendszerben egészült ki a Családsegítő Szolgálat a Gyermekjóléti Szolgálattal, ahol Éva szintén vezetőként dolgozott. Nem csak a gyerekek jólétéért küzd… A Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjeként egyik legfontosabb feladatának azt tekintette, hogy együttműködésre ösztönözze az embereket. A Halasi Állatvédő Egyesület elnökeként szívügyének érzi megértetni a lakossággal, hogy az állatok is – akárcsak a gyerekek – érző lények és kötelességünk enyhíteni kiszolgáltatottságukat. – Szemléletváltásra ösztönzöm az embereket, és jó látni, hogy a legtöbben ma már nem mennek el egy probléma mellett – mesélte az állatvédő egyesület elnöke.

Amikor egy kutyának vagy macskának találnak új gazdát, az eredmény azonnal szemmel látható. De mi a helyzet a gyerekekkel? Az ő esetükben vajon hogyan mérhető le, hogy sikeres munkát végzett-e a családgondozó? Mérhető-e egyáltalán? – Ezt nem lehet lemérni semmilyen mérőeszközzel. Vannak olyan dolgok, amik nem köszönnek vissza rögtön, hanem, úgymond, hosszú távú befektetések. Telnek-múlnak az évek, míg egyszer csak összetalálkozok egy gyerekkel, akivel én foglalkoztam, és látom, hogy megállja a helyét az életben. Ezek a találkozások mutatják meg ennek a munkának a szépségét. Ez képes motiválni – vallja Éva. A pihenés évei következnek Családok évtizedeken keresztül történő segítése után ősszel elérkezettnek látta az időt arra, hogy nyugdíjba vonuljon. Azonban a következő éveket is gyerekek és állatok közelében fogja tölteni. – Állatvédelemmel továbbra is foglalkozok, illetve szeretnék sok időt tölteni a nemrégiben született kis unokámmal – mondja mosolyogva az újdonsült nagymama. Rémánné Halmosi Éva munkához és élethez való hozzáállása Gabriel García Márquez szavait juttatja eszembe: „Megtanultam, hogy egy embernek csak akkor van joga a másikra felülről lenézni, amikor annak talpra állni nyújt segítő kezet.” Horváth Nikolett

Halason nyert először a sztárszépség

Újabb gyöngyszem került elő Ternyák Jenő kollegánk archívumából. Az 1995 júliusában készült felvételen a Dél Csillaga, tinik szépe verseny győztese, Bódi Szilvia látható. Az akkori királynő mára országos ismertségre tett szert, és az egyik magyar szexszimbólumként emlegetik. Hogy mik ki nem derülnek akkor, amikor az ember átválogatja a fényképarchívumot. Ternyák Jenő kollégánk rendszeresen meglepi szerkesztőségünket egy-egy gyöngyszemmel. Már mi sem emlékeztünk arra, hogy tizennyolc esztendővel ezelőtt Kiskunhalason rendezték a Dél Csillaga szépségversenyt. Ezen belül a tinik is megmutathatták kisugárzásukat és bájaikat a kifutón az ÁMK sportcsarnokának közönsége előtt. A versenyt akkor egy 15 éves debreceni lány, bizonyos Bódi Szilvia nyerte. Boldogan nyilatkozott jelen sorok írójának, hogy mekkora öröm érte ezzel a sikerrel. Akkor még senki sem gondolta, hogy Szilviából a magyar férfik álma, igazi szexszimbólum lesz. 1996-ban az ország tini szépségkirálynője volt, a Miss Hungaryn harmadik volt és beválogatták a Miss Európa verseny hat legszebb lánya közé. Fotózta az egyik erotikus maga-

zin, szépségtanácsait rendszeresen kérik a kereskedelmi televíziók magazinjai. JL

Fotó: Ternyák Jenő

Így kezdődött minden A legtöbb embert, ha arról kérdezzük, mi a siker kulcsa, azt feleli: jó időben, jó helyen lenni. Így történt ez Rémánné Halmosi Éva életében is, amikor a nyolcvanas évek közepén alapító tagként részt vett a Kiskunhalasi Családsegítő Szolgálat létrehozásában. – Kísérleti jelleggel az országban öt családsegítő központot hoztak létre, és az egyik Kiskunhalason volt. Akkoriban a szomszédunkban lakott Tóthné Irénke, egykori országgyűlési képviselő. Ő kérdezte meg, lenne-e kedvem csatlakozni – emlékezett vissza Éva. Akkor azonban még senki nem tudta pontosan, hogyan fogják támogatni a családokat. Egyetlen dologban voltak biztosak: segíteni akarnak. – Kihívás volt az egész, hisz’ öt munkatárssal állt fel a családsegítő szolgálat. Azt is lehet mondani, hogy akkor még autodidakta módon segítettünk – fogalmaz a Gyermekjóléti Szolgálat egykori vezetője.

– Múlnak az évek, míg egyszer csak összetalálkozok egy gyerekkel, akivel én foglalkoztam, és látom, hogy megállja a helyét az életben. Ez képes motiválni – mondja a nemrég nyugdíjba vonult szociálpolitikai vezető. De milyenek voltak a kezdő lépések? A nyilvánvaló társadalmi nehézségek ellenére mi motiválta, hogy újra és újra segítsen másokon? Erről is – és sok minden másról – beszélgettünk Rémánné Halmosi Évával, a Gyermekjóléti Szolgálat volt vezetőjével.

fotó: Europress

Éva intézményeket épített, beilleszkedni segített gyereket-fiatalt, most a segítség és az unoka az élete


12

háttér 2013. július 24.

Több benne a rizikó és a zsákbamacska, egyáltalán nem jobbak az árak, sokan mégis elsősorban az interneten vagy kisközösségi szervezéssel próbálnak olcsóbb külföldi nyaraláshoz jutni, nem pedig utazási irodánál. Az ágazatot nemcsak ez nyomasztja, hanem az általános pénztelenség és – többek között – a hazai légitársaság megszűnése is. Mézesmadzag ürömmel Nem elsősorban a szolid forgalomcsökkenés, hanem a külföldre utazni vágyó közönség szokásváltozása az, ami negatívan érinti az utazási irodákat Halason. Az internet terjedésével egyre többen oldják meg – vagy próbálják megoldani – külföldi útjukat a világhálón: neten nézik ki a célpontot, online vásárolnak jegyet és szállást. Ez annak ellenére is így van, hogy tömegével jönnek a kellemetlen tapasztalatok, sőt, az árak sem olcsóbbak – még ha első látszatra úgy is tűnik. Zsendüléskor befékeztek – Amire igazán van kereslet, az az év eleji előfoglalással biztosított külföldi utazás. Ezeknél akár harmincszázalékos megtakarítást is elérhet a turista, és a legnagyobb kínálatból válogathat. Az idei esztendõ első hónapjaiban sok előfoglalásunk volt, de tavasszal aztán leállt a piac – összegzi a főszezon eddigi tapasztalatait a Kék Bolygó utazási iroda tulajdonos vezetője. Pillanatnyilag a last minute utakra van nagy kereslet, helyek viszont már csak korlátozott számban maradtak, mivel az utazásszervezők az elmúlt évek tapasztalatai alapján kevesebb helyet kötöttek le. Népszerűek a törökországi, görögországi, bulgáriai, tunéziai, egyiptomi nyaralások, a néhány napos városlátogatá-

sok. Kevesebb a foglalás a horvát és az olasz tengerpartra. Olcsó hús híg leve Ugyanakkor mind a Kék Bolygóban, mind a városházi épületben működő Proko Travelnél megemlítik az internetes turizmus jelenlétét – és az abból fakadó markáns ellentmondásokat. – Meggyőződésem, hogy még hosszú ideig nem fogja biztosítani az internet azt, amit a személyes kapcsolat, irodai garancia tud nyújtani az utazóknak. Lehet, hogy vonzó egy rafinált arculatú, olcsónak és kifogástalannak tűnő ajánlat egy honlapon, de gyakorta halljuk vissza, hogy mire az utas odaért, nem az ígért árak és körülmények fogadták – mondja Kovács Lilla. A Proko vezetője megerősíti: a buszos görög, bolgár és a repülős észak-afrikai célpontok tartják magukat. Úgy véli, aki kiszámíthatóan megy szabadságra, az jól jár, ha év elején előre foglal időpontot, aki pedig bármikor el tud szakadni a munkájától, sokat nyerhet továbbra is az „utolsó pillanatos” kiértesítésű indulásokkal. Egzotikus luxus – nem bérből élőknek… Van még egy közös pont – az eddig nem említett Sziget-irodával együtt – három nagy helyi utazásszervező tapasztalatai között. Ez pedig, sajátosan, a téli turizmusban áll. A tehetősek ekkor akár hétszázezres vagy milliós feletti áron is rendelnek utat – nyilván prémiumkategóriás luxus utakat: Kubába, a Seychelle-szigetekre vagy Dominikába. A középjövedelműek pedig ekkor, ha szintén ritkábban is, még mindig keresik a szervezett sí-utakat. De most nyár van, így nem cso-

Télen többet utaztu mint a nyári főszezon

Gondban az utazásszervezők: sokan a neten foglalnak, mások feketén utaztatnak Hiányzik a MALÉV is a magyar idegenforgalomnak da, hogy nagy azonosság van abban is, ami az árakat illeti. Ez már szociológiai összefüggésekhez vezet: ahogyan leállt a polgárosodás Magyarországon, úgy fogytak el a megrendelők a középkategóriás turizmusból is. Gendur Kata „százezres kérdésünkre” egyenesen így válaszolt: valóban, a bérből-fizetésből élők

egyre kevésbé engedhetik már meg maguknak, hogy egy ilyen nagyságrendű, középáras tengerparti útra befizessenek. A szakmabeliek továbbá azt is egybehangzóan mondják, hogy komolyan sújtja a hazai utazási irodákat a hazai légitársaság hiánya (mint ismert, a MALÉV tavaly szállt el végleg… – a szerk.).

Járt utat a járatlanért… A rekord egyébként az idei esztendőben egy fejenként egymilliós költségű út volt az egyik irodánál. Ám több hozzáértő is figyelmeztet: vigyázzunk a hangzatos összegekkel. Egyikük például azt vázolta, hogy amikor mindent összeszámolunk, sokszor kiderül, hogy a vártnál sokkal-sokkal

Döbbenetes!: harc a fe A Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége – mint arról egy neve mellőzését kérő helyi szakember is beszélt – évek óta harcol az úgynevezett „fekete utaztatások” ellen. Nem valamiféle maffiaszerű, sötétben bujkáló bűnelkövetőkről van szó – sokszor nagyon is decens körök, közösségek szerveznek úgy utazásokat, hogy azok nem felelnek meg a hatályos jogszabályoknak. Mint megtudtuk, ilyen fekete szervezők lehetnek iskolák, iskolai alkalmazottak, vagy éppen egyházi vagy baráti közösségek is.


2013. július 24. tosan – figyelmeztet az egyik utazásszervező. Tény, hogy magánszervezésű útnál sokszor nem vagy csak közelítően lehet megbecsülni a különféle út- és más elkerülhetetlen, de a kint-léttel okvetlenül együtt járó (étkezési, belépési és más) díjakat. – Előfordulhat, hogy ami az interneten belefér fejenként mondjuk százezerbe, az a végén a másfélszeresét is eléri. Ám ennél is fontosabb, hogy jótállást és garanciát igazán csak egy iroda tud vállalni – hangsúlyozzák egybehangzóan az útszervezők.

unk, nban?!

k, pedig mindkettő rázós * többe került egy átlagos nyaralás is, mint az első körben kalkuláltuk volna. – Csak akkor mehet igazán biztosra valaki, ha a teljes utat irodánál köti le. Akkor fogja tudni, melyik szobát mennyiért kapja, van-e és mennyi az illeték, és a többi. Ha egyénileg indul el, aligha tud mindent kiszámítani pon-

Ne vidd ki a pénzed a városból! Végül egy nem szorosan az utazási iparághoz, hanem a lokális gazdasági érdekhez kötődő érv. Az internetes utazásszervezés során a megrendelő lényegében kiutalja a városon kívülre azt a pénzt, amit helyi irodánál is elkölthetne. – Olyan ez, mint amikor interneten kinéz valaki egy sportcipőt párezerrel olcsóbban egy nagyvárosi plázában, aztán még fel is próbálja egy helyi boltban a méretet, de végül elutazik megvenni máshová… Nemcsak többet fizet végül, de el is veszi a helyi pénzügyi körforgásból, gazdaságból az itt megtermelt pénzt – foglalja össze Kovács Lilla a szakmabeliek véleményét. – Meg kellene értenünk, nekünk, halasiaknak, hogy ha egyikünknek jó, akkor a másiknak is jó-jobb lesz, de ha egymás elől takarékoskodunk, és a pénzünket a városon kívül költjük el akkor végül senkinek sem lesz jó – csatlakozik kollégája véleményéhez Gendur Katalin is. Kép, szöveg: KohoutZ

A kisbabák és az anyukák érdekében Európai színvonalú berendezések és informatikai rendszer az új- és koraszülöttek korszerűbb ellátásáért a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház mintegy 140 ezer fős ellátási területén is évek óta tapasztalható a koraszülöttek számának markáns növekedése. Az intézmény ezért korábban megpályázta és két másik kórházzal együttműködve elnyerte azt az uniós pályázati támogatást, amelynek révén korszerűsíthette neonatológiai (új- és koraszülött-ellátási) osztályát. A 2013. július 31-én záruló program révén európai színvonalú, korszerű orvosi berendezésekkel váltották fel a korábbi gépparkot, de teljes egészében megújult és a kor igényeit messzemenően kielégíti az informatikai háttér is. Míg például 2007-ben a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház térségében 42 kisbaba – az öszszes születések 5,9 százaléka –

intenzív neonatológiai osztály (INO) idővel korszerűtlenné vált eszközeit, berendezéseit újakra váltsa, illetve az adatok tárolá-

volt a koraszülöttekhez sorolható, addig tavaly már 85 (bő 14 százalék) kisbaba érkezett korábban. Orvosszakmai okok miatt ezért szükség volt arra, hogy az

sát, kezelését korszerűsítse a Dél-Bács-Kiskun megye kórházi ellátásért felelős intézmény. Ehhez a feladathoz nyújtott pénzügyi támogatást az Európai Unió TIOP 2.2.2/C-10/1 (a Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív Neonatológiai Osztályok műszaki fejlesztése érdekében kiírt) pályázata, amely 49 millió 991 ezer 625

háttér

13

forintos forrást biztosított a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház számára. A fejlesztés révén 17 új hi-tech eszközt vásárolt az intézmény: 3 intenzív inkubátor mellett egyegy intenzív lélegeztetőt, klinikai és hordozható inkubátort, 5-5 infúziós pumpát és multifunkciós betegőrző monitort, valamint 1 központi monitort is vásároltak. Ennek eredményeként a koraszülöttek és intenzív ellátásra szoruló újszülöttek szükség esetén a nap 24 órájában megfigyelhetők, gép ellenőrzi és közvetíti egy központi monitorra az aktuális életfunkciók (lázgörbék, szív és keringési rendszer, test- és külső hőmérséklet stb.) alakulását, vagy akár az adagolt gyógyszermennyiség adatait. Ezzel lényegében a területspecifikus jelenlegi eszközállomány több, mint 80 százaléka (az informatikainak 100 százaléka) újakra cserélődött, és az INO-szakma teljes gépparkját integrálták egy komplex IT-rendszerbe. Az Új Széchenyi Terv keretein belül, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában megvalósuló fejlesztés – illetve egy másik, szintén a kórházi struktúra átalakítását szolgáló, több, mint 3 milliárd forintos nagyságrendű pályá-

eketeutaztatások ellen – Az utasokban az ilyen típusú utakon talán fel sem merül, hogy bármi ne lenne szabályos. Pedig ilyenkor általában egyrészt drágábban utaznak, másrészt lényegében jótállás, garancia és biztosítás nélkül, ami sokkal több problémát vethet fel, mint akkor, ha irodában szervezik az útjukat! – hívta fel a figyelmet egy neve mellőzését kérő szakmabeli. Az egyre terjedő fekete utaztatások már a törvényhozás figyelmét is felkeltették: hírek szerint készülőben van olyan jogszabály-módosítás, amely büntetni fogja majd az ilyen nem hivatalos utazásszervezéseket.

zati program – eredményeként a kórház 3. emeletén több orvosszakmai tevékenység komplexen működik együtt: itt lesz a kora- és újszülött-részleg, a szülészeti osztály a szülőszobákkal és császárműtővel és a terhespatológia is.


14

mozaik 2013. július 24.

Változatos állásajánlatok … szerepelnek a járási munkaügyi hivatalok kínálatában. Kiskunhalas térségében boltvezető, nyomdász, szállító, logisztikai ügyintéző, vezeték- és központifűtés-szerelő, betanított varrómunkás, bolti eladó, mérlegképes könyvelő, könyvvizsgáló jelentkezését várják a munkaadók (lásd még lapunk 20. oldalán!). Kiskőrös járás területén tehergépkocsi-vezető, irodai kisegítő, betanított töltelékkészítő, festő és mázoló, ács, kőműves, alakformálógép-kezelő, varrónők, üzemanyagtöltőállomás-kezelő, bolti eladó, adminisztrátorok, irodai ügyintéző, gépésztechnikus, bérszámfejtő, traktorvezető, uszodamester-gépész, mezőgazdasági gépszerelő + traktoros, hegesztő, lakatos bér és munkaügyi ügyintéző, értékesítők, villamosberendezésösszeszerelő, gépészmérnök, betanított munkás, műanyagipari gépkezelők, eladó-pénztáros, kereskedelmi ügyintéző, villanyszerelő, gyermekotthoni nevelő, asztalos, informatika–egyéb szakos tanár számára van munka. (ha)

Dohány: lista és kontroll

Az eddig ellenőrzött nemzeti dohányboltokban nem találtak komolyabb hiányosságokat a fogyasztóvédelem munkatársai. Egy-két helyen az árak feltüntetésével voltak problémák: a termékek eladási és egységára nem volt egyértelmű. Az egyik halasi dohányboltban az ellenőrök házaspárként mentek be, majd egy perccel később egy 17 éves lány is belépett az üzletbe, aki cigarettát szeretett volna vásárolni. Információink szerint a dohánybolt eladója megkérdezte a lány életkorát, és amikor kiderült, hogy még nincs 18

éves, az eladó hölgy felfüggesztette az eladást, amíg a fiatalkorú nem hagyta el az üzlethelyiséget. Az ellenőrök utólag elégedetten vették jegyzőkönyvbe, hogy mindent szabályosnak találtak. A hatóság a jogszabály hatályba lépését követően elsősorban a vállalkozások tájékoztatására

Dohányboltok nyitva tartása Bercsényi utca 1.; 00.00-24.00 Eötvös utca 2 fsz. 2.; hétfő-péntek: 07.00-18.00 szombat: 07.00-12.00, vasárnap: zárva Esze Tamás lakótelep 7.; minden nap: 06.00-20.00 Kanizsa tér 2. fsz. 4.; hétfő-péntek: 07.00-18.00, szombat: 07.00-12.00, vasárnap: zárva Keceli út 3.; hétfő-péntek: 05.30-19.00, szombat: 06.3020.00, vasárnap: 07.00-19.00 Kisfaludy utca 51.; hétfő-csütörtök: 07.00-19.00, péntekszombat: 07.00-20.00, vasárnap: 08.00-19.00 Kossuth Lajos utca 3.; hétfő-péntek: 07.00-21.00, szombat: 08.00-18.00, vasárnap: zárva Kossuth Lajos utca 31.; hétfő-péntek: 06.30-20.00, szom-

helyezte a hangsúlyt. Azóta viszont folyamatosan fiatalkorú próbavásárlókkal ellenőrzik, hogy kiszolgálják-e a 18 éven aluliakat a dohányboltokban. Az eddigi halasi ellenőrzések során a hatóság egyelőre nem tapasztalt ilyen problémát, ezzel együtt a boltosok megkapták a megfelelő tájékoztatást. Fiatalkorúak dohánytermékkel történő kiszolgálása 15 ezer forinttól több százezer forintig terjedő fogyasztóvédelmi bírságot von P. Á. maga után.

bat: 07.00-20.00, vasárnap 07.00-14.00 Mátyás tér 7. 2-7.; hétfő-péntek: 07.00-18.00, szombat: 07.00-12.00, vasárnap: zárva Szabadkai út 9.; hétfő-péntek: 07.00-20.00, szombat: 07.00-17.00, vasárnap: 07.00-12.00 Szász Károly utca 2.; hétfő-csütörtök: 05.00-21.00, péntekszombat: 05.00-22.00, vasárnap: 08.00-20.00 Széchenyi út 29.; hétfő-csütörtök: 05.00-21.00, péntekszombat: 05.00-22.00, vasárnap: 08.00-20.00 Széchenyi utca 108.; hétfő-péntek: 06.00-18.00, szombat: 06.00-12.00, vasárnap: 07.00-11.00 Thúry József utca 4/A.; minden nap 06.00-22.00 Vadkerti út 1037/3 hrsz.; minden nap: 06.00-20.00 A nyitva tartásról szóló információink az üzletek tulajdonosaitól származnak.

Frissült a feketelista

Frissítette adóslistáját a NAV. Az adóhatóság nyilvántartásában 29 halasi magánszemély (vállalkozó) neve szerepel. A feketelistára azok kerülnek fel, akiknek 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 10 millió forintot meghaladó adótartozásuk van. Megjelent a feketén foglalkoztató vállalkozások legújabb listája is. Ezen júliustól már 29 olyan kiskunhalasi vállalkozás neve olvasható, amely az ellenőrzés során nem tudta igazolni, hogy alkalmazottai után fizet adót és járulékot. A be nem jelentett dolgozókat foglalkoztatók ügyében már jogerős bírósági döntések születtek. A listázott társaságok két év után kerülhetnek le az adóhatóság honlapjáról, amennyiben ismételten nem követik el a törvénybe ütköző cselekményt. (ha)


2013. július 24. A kiskunhalasi Thorma János Múzeum névadója halálának 75. évfordulója tiszteletére szervezett vándorkiállítás tavaly kezdődött és idén folytatódik. Thorma művészetének egy újabb színét a pályatársak és tanítványok alkotásai által szeretnék láttatni. A gyűjteményes tárlat július 25-től látogatható a Kolozsvári Művészeti Múzeum és Quadro Galéria termeiben. Thorma János (1870-1937), a nagybányai művésztelep egyik alapító tagjának nagy sikerű tárlatait eddig három ország hat városában láthatta a közönség. A kiskunhalasi kötődésű művész a századforduló és a 20. századi magyar

Kolozsváron a Thorma-kiállítás A festõmûvész és pályatársai, tanítványai festészet egyik legkiemelkedőbb alakja. Pályáját 1887-ben Budapesten Székely Bertalan növendékeként kezdte, majd 1888-ban a müncheni Hollósy-iskolában, 1889től pedig a Bajor Királyi Képzőművészeti Akadémián folytatta. Thorma János 1896-ban a később európai hírűvé vált nagybányai művésztelep, a magyar Barbizon egyik alapító tagja volt, s számtalan művész mestere. A magyar művészeti pedagógia egyik fő alakja. Gazdag életművében az impresszionista és posztimpresszionista tájképek mellett kompozí-

ciók, portrék és aktok találhatóak. A művész számára mindvégig központi fontosságú volt a történelmi festészet is; nagyméretű vásznain az 1848-as forradalom fő témáit ragadta meg. Thorma János életművének jelentős része magánkézbe, magángyűjteménybe került. A közgyűjteményekben őrzött kisszámú alkotás korábban nem tette lehetővé a kutatók számára, hogy átfogó értékelést készíthessenek a mester életművéről. Az elmúlt 20 év kutatási eredményei segítették a Thorma János pályatársai, tanítványai cí-

mű kiállítás létrejöttét, mely a Kolozsvári Művészeti Iskola és Quadro Galéria termeiben látható elsőként. A tárlat az európai művészet történetének egy különösen jelentős fejezete közel 130 műalkotással. Háromnyelvű reprezentatív katalógus dokumentálja. A kiállítás megnyitóját július 25én 18 órakor tartják a Kolozsvári Művészeti Múzeumban. A tárlatot Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma minisztere nyitja meg. Szakmai értékelést Murádin Jenő művészettörténész mond. (H. T.)

Új hangzás csellóra A Bartók Fesztivál és Szeminárium régóta rangos rendezvény Magyarországon, Szombathelyen. Az idei eseményre rekord számú érdeklődő látogatott el. A profeszszorok több mint százötven fiatalnak tartottak mesterkurzusokat. A jelentkezők szerte a világból érkeztek, hogy megismerkedjenek Bartók életművével. Köztük volt Jakobovics Nikoletta Kiskunhalasról. – A szombathelyi Savaria Szimfonikus Zenekar a legjelentősebb hazai és külföldi fesztiválok állandó résztvevője. A 29. Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál keretein belül a zenei élet kiemelkedő alakjai tartják a karmester, zeneszerzés, zongora, trombita, fuvola, brácsa, valamint kamarazene mesterkurzusokat. Én a Bartók Fesztivál Nyitókoncertjén voltam közreműködő a szimfonikus zenekarban. Számomra meghatározó élmény volt, bár nem első alkalommal ültem ekkora szimfonikus zenekarban. A zenekari munka mindig is jelentős része volt tanulmányaimnak. A mostani koncert műsora és főszereplői hűen tükrözték a fesztivál profizmusát és nemzetközileg elismert magas színvonalát. Olyan „zenei nagyságokkal” dolgozhattam együtt egy héten át, mint Vajda Gergely karmester úr, Perényi Miklós gordonkaművész és zeneakadémiai

professzor, Eötvös Péter zeneszerző, a karmester kurzus vezetője és csaknem a zenekar minden dolgozóját felsorolhatnám. A műsor Eötvös Péter Cello Concerto Grosso-jával vette kezdetét, Perényi Miklós szólójával, majd Ligeti György Mysteries of the Macabre című opera átiratával folytatódott. Kis szünet után két nagy volumenű szvit hangzott fel a zenekar előadásában: Bartók Béla: A fából faragott királyfi, valamint Kodály Zoltán: Háry János – tudtuk meg a csellistától. Jakobovics Nikoletta ezt kövezően erdélyi turnén vett részt az Árkosi Kulturális Központ szervezésében a Háromszékre látogató Custos Violin Consort kvartett tagjaként. Szászvárosi Sándor a 2005-ben alakult viola da gamba consortjával, a Custos Viol Consorttal egyedülálló magyar népzenei kincset tesz elérhetővé a közönség számára. A hangversenyek alkalmával a magyar népdal az angol consort-zenékből ismert harmóniavilággal találkozik. Mindez új lehetőségeket rejt. – Régizenei tanulmányaimat harmadik éve folytatom a váci Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskolában, Szászvárosi Sándor tanár úrnál viola da gamba szakon. A régizenei együttes, más néven consort munkájába másfél éve kapcsolódtam be. A hangszer irodalma hatalmas, reneszánsz és korabarokk korból származik. Magyar vonatkozásban e korból Balassi Bá-

15

innen  onnan Kiállítás

Baráth József művész-tanár minden nyáron új kiállítással várja a közönséget. Az idei önálló tárlat megnyitója július 26-án 18 órakor lesz Pszeudo gyermekrajzok címmel a kiskunhalasi Közösségek Házában.

Zenepavilon-koncertek

A főtéri Zenepavilonban július 26-án a Zebulon a Hal együttes koncertezik. Következő hónapban, augusztus 2-án Szabó Borisz énekel és gitározik, 9-én a Black Sys játszik. Mindhárom rendezvény 19 órakor kezdődik.

Kárpát Fesztivál

lint, Bakfark Bálint, Lublini János neveit tudnám felsorolni érzékeltetésképpen. Nem a mostani, hagyományos értelemben vett népzenei elemek, motívumok tükrözik a consort zenéjét, inkább a kor vokális-lantos hangzásvilága. Manapság a régizene felkutatása divattá vált és külön erre szakosodott művészek elevenítik fel a rég eltűnt kor muzsikáját. A Csíkszeredai Régizene Fesztivál kiemelkedő jelentőségű a Kárpát-medencében, melyre idén meghívást kapott a Custos Viol Consort is. Bodrogi Éva szoprán énekművésznővel kiegészülve ’Zenei utazás a Kájoni-kódextől Erzsébet királynő udvaráig ’címmel adtunk koncertet – osztotta meg velünk élményeit Jakobovics Nikoletta. P. L.

Újabb családi nap a múzeumban A nyár elején már volt egy családi nap a Thorma János Múzeumban. A fogadtatása kedvezõ volt, így augusztus 3-án 9-17 óráig ismét megszervezik a Városok a pusztában című kiállításhoz kapcsolódóan. Az újabb rendezvényen a gyerekek, szü-

kultúra

leik, nagyszüleik, kísérőik ingyenesen látogathatják a múzeumot, ahol interaktív játékok segítségével – pl. puzzle, kocka- és képkirakó, színező lapok stb. – játékos formában ismerhetik meg a tárlatot. Az egész napos játékos feladatok mellett 10 órakor

múzeumpedagógiai foglalkozás – kreatív kézműves foglalkozás újrahasznosított technikával – 14 órakor Nagy Anita (képünkön) és Patai Tivadar zenész műsora várja a múzeumlátogatókat – tudtuk meg Szabó Nóra szervezõtõl. P. L.

Kelebia immár tizedik alkalommal szervezi meg a Kárpát Fesztivált. Július 25-től 28-ig gazdag programkínálat várja a közönséget. Az Agrárkereskedelmi Központban kiállítások lesznek. Felvonulnak a borlovagrendek, majd csütörtökön este kihirdetik a borverseny eredményeit. Pénteken bemutatkozik a foltvarró és a vasútmodellező klub. Este Musical Gála szerepel a rendezvénysátor kínálatában szegedi és békéscsabai művészek előadásában. Az előadást követően a Gypo Circus ad koncertet a nagyszínpadon. Szombaton sport, népzene, tánc és önvédelmi bemutató várja a vendégeket. Érkeznek sztárvendégek is. A Children of Distance 18.30, Tóth Gabi 19.30, Oláh Gergő 20.15 órakor kezdi műsorát. A programot a Vajdasági Szimpla Trió koncertje zárja a nagyszínpadon. Vasárnap 8 órakor ünnepi szentmise lesz a katolikus templomban. A XI. Radnai Béla Nemzetközi Labdarúgó Emléktorna 9 órakor kezdődik a sportpályán. A családi napon bográcsos főzőversenyt is rendeznek. Lesznek továbbá játékok, ügyességi versenyek.

Est a kúriában

A Végh-kúriában augusztus 3-án 19 órától köcsögös csülkös bab és nótaest várja az érdeklõdõket. Egész este cigányzenekar muzsikál. Vendég a Szilaj citeraegyüttes. További információk a Közösségek Házában. (pl)


16

vendégségben 2013. július 24.

Halasi sikerek Lettországban Aizkraukle három partnertelepülését, köztük Kiskunhalas küldöttségét látta vendégül július 5-15. között. Lettországban nagy sikerrel mutatkozott be városunk, a magyar kultúra iránt élénk érdeklődés mutatkozott. Fehér Károlyné Sári Jolán hímző kézműves és Sáli Levente festőművész alkotásai mellett a helyi diákok munkáit is megtekinthette a közönség. A lettországi rendezvény célja az volt, hogy közös gondolkodásra késztesse a résztvevőket. Kiskunhalason kívül a litván Birzai és a lengyelországi Tczew csoportja vendégeskedett Aizkraukléban. Magyarországot a Bibó-gimnáziumból Kovács Viktória és Szécsi Krisztián, a Sziládyból Morvai Kamilla és Palkovics Máté, míg a II. Rákócziból Tóbiás Evelin és Dávid Géza – utóbbi kísérő tanárként – képviselte. A magyar delegáció népesebb volt a többinél, a partnerváros ugyanis egy képzőművészeti kiállítással kötötte öszsze a fiataloknak szervezett programot. Így aztán a küldöttséggel tartott Fehér Károlyné hímző kézműves, Sáli Levente festőművész, valamint az önkormányzat képviseletében Vili Gábor, Sarkadi Károly és Juhász Gábor, aki a túra főszervezője volt. – Július ötödikén vágtunk neki a nagyjából ezerötszáz kilométeres útnak. Az első nap végén a lengyelországi Lublinban szálltunk meg. Sétáltunk, ámultuk és bámultuk a lengyel nagyváros pezsgő életét és építészeti szépségeit. Másnap késő este érkeztünk meg Aizkraukléba, ahonnan a harmadik napon a fővárosba, Rigába, egy monumentális fesztiválra utaztunk. A néptáncosok-

ból álló felvonulás több, mint tízezer résztvevőt számlált. A város is lenyűgöző volt, nem lehetett betelni a sok csodával – osztotta meg velünk élményeit Dávid Géza. – A hétköznapokon már munka is várt a diákokra. Délelőttönként csoportokra osztva kellett az Európai Unióval kapcsolatos feladatokat megoldani. A közös nyelv természetesen az angol volt, melyet remekül használtak a fiatalok, a szervezők pedig minden nap elégedettek voltak a látottakkal. Esténként pedig az egyes nemzetek mutatták be magukat. Mindenki próbálta megismertetni a többiekkel hazája hírességeit, nevezetességeit és tradícióit. A litván csoport mókás táncra invitálta a többieket, de a magyar bemutató is nagy sikert aratott. Az egyik legmeghatóbb pillanat talán az volt, amikor négy ország képviselői együtt énekelték a „Tavaszi szél vizet áraszt” című magyar népdalt. A lengyel csoport vicces feladatokat is kitalált a friss barátságok továbbszövésére – tette hozzá. Egy napot a népszerű üdülővárosban, a Balti-tenger partján fekvő Jurmalában töltöttek, ahol mindenkit ámulatba ejtett a tenger tisztasága és

a település sajátos hangulata. Szinte minden napra jutott azonban valamilyen látnivaló, a városi nevezetességek mellett Aizkraukléban megtekinthettek egy sajátos fesztivált is, melyen minden évben helyi családok vesznek részt és énekelnek a kisgyerektől a nyugdíjas emberig. Utolsó lettországi napjukat egy hajókirándulással koronázták meg a szervezők a szépséges Daugava-fo- ahol még a civilekkel is kapcsolat- egy közös bulival ünnepelték meg az lyón. Egy egész várost átszövő já- ba kellett lépni. Minden csapat meg- együtt töltött egy hetet és a számtatékos vetélkedő is várt a fiatalokra, oldotta a rá bízott feladatokat, majd lan új barátságot. A halasi alkotók munkáit az aizkrauklei Történelmi és Művészeti Múzeumban állították ki. Fehér Károlyné Sári Jolán kézzel varrott, porcelánminták nyomán készült hímzéseit, terítőit, szalvétáit, takaróit mutatják be az érdeklődőknek az őszig látogatható kiállításon. – Közel negyven munkámat tekinthetik meg. Igyekeztem minden mintából kivinni, hogy megismerjék az ott élők. Nagyon tetszett a kiállítás mindenkinek, aki ellátogatott a rendezvényre. Dicsérték, hogy milyen élethűek a minták, főleg a madarak esetében – mondta Fehér Károlyné, aki a régóta a városban élő, egykor Kiskunhala-

son lakó Modok Izabellát, Bella nénit is meglátogatta, sőt közösen főzőcskéztek is. – Kedvenc nótájával, az Akácos úttal köszöntöttük Bella nénit a nyolcvanötödik születésnapján. Szeretett volna újra igazi magyar ételt enni, így baromfipaprikást is készítettünk krumplival, uborkasalátával. Megosztottam vele azt is, hogyan készül az ananászos csirkemell, amit Csibike receptje néven őriz otthon Bella néni. Sáli Levente festő szintén részt vett a lettországi utazáson. Úgy tartja, a művészet lelki táplálék. – A hiperrealizmus és pointilizmus keveréke az a modern műfaj, amit most képviselek. Négy festményt vittem magammal, az egyiket oda is ajándékoztam a kiállító múzeumnak. A helyszínen még két festményt készítettem, azokat szintén Aizkraukléban hagytam. Készítettem még tusrajzokat is élményeim alapján. A fogadtatásunk barátságos volt, örültek a halasi alkotók munkáinak. Úgy érzem, harmonikus ízelítőt tudtunk adni Magyarország, Kiskunhalas kultúrájából – fogalmazott Sáli Levente. A művészetek mellett gasztronómiájával is hódított Halas. Nagy sikert aratott Sarkadi Károly negyven liternyi gulyáslevese, mely teljesen elfogyott. Mindehhez deresre fagyasztott házi pálinkát kínáltak, beavatva a találkozó résztvevőit a magyaros vendéglátás rejtelmeibe. P. L.


2013. július 24.

magazin

17

fotó: pál lászló

Megérkezett Kocsis Tibor új dala, a Soha már. Az XFaktor második szériájának győztese a nyáron klipet is forgatott rajongói nagy örömére. A soltvadkerti bor- és sajtfesztiválon erről is beszélt lapunknak.

F Somogyi Péter, Ács Róbert és Nyári Roland a Halas TV Pont mûsorának is nyilatkozott

Kitartó a bázisuk Koncertturnéra készül a Children of Distance

A Children of Distance Magyarország egyik legnépszerűbb együttese. A Facebookon negyedmilliónál több követőjük van, klipjeik hetvenmilliós össznézettség felett járnak. Több zenei elismerést kaptak már határon innen és túl. A fiúkkal a soltvadkerti bor- és sajtfesztiválon beszélgettünk. • Hét éve vagytok együtt. Kritikus évnek szokták mondani. Ács Róbert: • Ha egyszer abba fogjuk hagyni, nem hiszem, hogy azért, mert nagyon megutálnánk egymást. Az abbahagyás azonban nem idén lesz és nem jövőre. • Az aszályos időszakban is aranyeső hullik rátok. Tiétek a Bravo Otto- és a Viva Comet-díj. Lehet ezt még fokozni? Ács Róbert: • Nagyon szeretjük ezeket a díjakat és ha elmegyünk egy-egy ünnepségre, automatikusan nekünk adják. A viccet félretéve azért fontosak ezek a díjak, mert a közönség szavazatai alapján kapjuk meg. Nagyon fontos elismerés minden zenekarnak, ha ilyen kitartó rajongóbázissal rendelkezik. Nagyon sokan szeretnek minket, ez mindenképpen jelzés értékű a koncertszervezőknek is. • Nagyon sokan lájkoltak titeket a Facebookon. Nyári Roland: • Már több mint 254 ezren.

• Erdélyben is kaptatok már zenei elismerést. Akik Magyarországon turnéznak, azt mondják, ami itt siker, a határon túl fokozottan az. Ács Róbert: • Ez pontosan így van. Igaz a külföldi fellépéseken, Ukrajnában és Szlovákiában is. Ha itthon ismertek vagyunk, akkor ott sztárok. Egy fokozattal tényleg feljebb van vagy inkább tízzel. Az erdélyiek úgy éneklik a dalainkat, hogy az hihetetlen élmény. • Kiderült, te vagy a csapat szóvivője. Ács Róbert: • Szeretek beszélni, igen. • Élő zenekaros fellépéseket is terveztek. Mikorra várhatóak a koncertek? Nyári Roland: • Úgy beszéltük, hogy januárra jó lenne összehozni. Ezt komolyan tervezni kell, mert hárman háromfelé lakunk az országban. Ha a zenekar tagjai is öten ötfelé lesznek, akkor aztán szerintem lehetetlenség. A cél most a próbaterem megtalálása, bérlése, majd a próbák elindítása.

Ha ez összejön, akkor az összes fesztiválon, kis- és nagyvárosban, továbbá külföldön is turnézunk. • Új dallal és klippel jelentkeztetek. A címe: Barátként búcsúzom. Ács Róbert: • Nagyon közel áll hozzám ez a szám, én írtam a szövegét. A dal zeneszerzője Kata, aki Amerikában végzett jazz szakon. A számot a srácokkal együtt véglegesítettük, mert nekik is volt hozzá ötletük. Klipet is készítettünk. Szerintem az egyik legjobb színben, képvilágban és egyébben. Mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, és várja a következőt, mert szerintem az is érdekes lesz. Már közel négyszázezernél tart a netes megtekintése. • Milyen dalokat hoztatok a soltvadkerti bor- és sajtfesztiválra? Somogyi Péter: • Az Emlékezz rám 2-vel kezdtünk. Azután jött a 333 km, a Szerelem.net, az Örökké, a Súgd meg, a Kedves naplóm, az Emlékezz rám 1… A Children of Distance együttes legközelebb a hétvégén lép fel térségünkben. Ács Róberttel, Nyári Rolanddal és Somogyi Péterrel július 27-én este fél hétkor találkozhat a közönség a X. Kelebiai Kárpát Fesztiválon. Pál László

– Soltvadkert után a fellépések sorozata más városokban folytatódik. Igazából a hétköznapok sem telnek munka nélkül. Zajlik az élet. Mindig dolgozom új dalon vagy valami új megjelenésen. A legfrissebb klipem egy szomorú szerelmi történetről szól és én szerepelek benne. Remélem, a közönség szeretni fogja – mondja Tibi. Minél több zenekaros fellépést szeretne Az új videoklip hamarosan elérhető lesz a közönség számára. A lemez később jön, az év második felére várható. – Elkezdtük a munkát, hosszadalmas, de nagyon szeretem. Nyáron nagyon furcsa a stúdióban ülni, nyilván én is szívesebben lennék a fesztiválokon, de azért dolgozunk rajta. Év vége felé szeretnék újra turnézni, minél több élő zenekaros fellépést vállalni, mert az az igazi esély és lehetőség arra, hogy kibontakozzon egy énekes. Bemutatón vett részt Kocsis Tibi a megyebeli Lajosmizséről érkezett az interjúra. A Facebookon utalt rá, hogy előtte ünnepségen vett részt. – Kicsit trükkös a dolog, mert a kitett fotó még Budapesten készült, utána voltunk Lajosmizsén, a családnál. Onnan egyből Soltvadketre jöttünk, fagyiztunk, most itt vagyunk a tóparton. Az ünnepség apropója az volt, hogy most került sor a videoklipem zártkörű bemutatójára barátok és törzsrajongók körében, akik mindig mellettem vannak és elkísérnek a fellépésekre. Ápolja a kapcsolatokat A tehetségkutatós pályatársai közül Kocsis Tibi jó baráti kapcsolatot ápolt Gyurcsík Tibivel és az Apollo 23-mal. A trió tagjai ebben a formában abba-

Kocsis Tibi trükkje Új klippel jelentkezik az X-Faktor 2 gyõztese hagyták az éneklést. A kiskunhalasi kötődésű Kumich Tamás sem turnézik már. – Kumich Tomival nagyon régen találkoztam. Időnként szoktunk levelet váltani, de őt másfelé sodorta az élet. A többi fiúval tartjuk a kapcsolatot, abszolút jóban vagyunk. Ahogy telnek a hónapok meg az évek, vannak, akik új úton mennek tovább, de azt gondolom, az X-Faktor ettől függetlenül azért jó lehetőség volt arra, hogy barátokat szerezzünk. Az ott kialakult emberi kapcsolatok viszonylag tartósak. Akik igazán fontosak, azokkal a mai napig szoktam beszélgetni. Kép, szöveg: Pál László


18

kultúra 2013. július 24.

A hegedűművész áhítata

Az igényes zenekultúra elkötelezett hívei jöttek el szombaton este az alsóvárosi római katolikus templomba, hogy meghallgassák Ábrahám Bence hegedűművészt, városunk szülöttét, aki Belgiumban öregbíti a halasi és a magyar zeneoktatás hírnevét. A kedves, szerény fiatal művész olyan szeretettel muzsikált, mint amilyennel a hallgatóság fordult felé. Ismerjük őt kisgyermekkora óta, végigkövethetjük zenei pályája emelkedő ívét. Nem tagadja, hogy szeret itthon játszani, s ezt be is bizonyította szombati koncertjével. Programjában J. S. Bach Szonátája és Partitái szerepeltek, melyek embert próbálóak: több tételesek, sokrétűek, technikailag nehezek, zeneileg változatosak. A barokk mester szólóhegedűre írt darabjaiban a hangszer maga adja a kíséretet is: néha mintha két-három hegedűt hallanánk. Az É-dur Partitában gyors-lassú tételek váltják egymást: Preludio-folyondár, Loure-megnyugvás, Gavotte en Rondeau-körtánc,  Menuet I-II-tánclépések, Bourrée-gyors haladás, Gigue-

Hooligans-turné. A Hooligans-tour legutóbbi állomása Kunfehértó volt. Az együttes közel kétórás koncertet adott. A srácok műsorra tűzték régi slágereiket, de újdonsággal is megörvendeztették rajongóikat. – Szeptemberben jelenik meg a tizedik lemezünk História címmel – árulta el Ördög Csipa, a Hooligans énekese. – Év végén, december 27-én Budapesten, a Syma-rendezvényközpontban nagykoncerttel várunk mindenkit – tette hozzá. A zenekar fontosnak tartja a szemé-

játékos, virtuóz lezárás. A C-dur Szonáta négy tételes. Adagio – a téma kifejtése, elmélyülés a dallamban, Fuga – a több szólam kiváló megszólaltatása, Largo-lassú mély érzésű dallam, Allegro assaigyors, vidám búcsúzás. A d-moll Partita első tétele az Allemande szekvenciákkal építi fel a dallamívet, triolákkal színesíti a ritmust, mintha víz hullámzását érzékelnénk. Ezt követi a Courante gyors tempója, pontozott ritmusai. A Sarabande szomorú dallama átvezet a Gigue vidám csobogásához. A Chaconne témája éteri hangon szólal meg, majd egyre erősebben kitölti a lassú-gyors-lassú részeket váltakozó dinamikával. Megérdemelten zúgott a vastaps Ábrahám Bencének. A helyszín, a zeneszerző és a művész összetartozása egyértelmű volt. A szép számú zeneszerető ember tanúja és részese lehetett e csodának, ami elcsendesedésre, elmélkedésre, a hit, a szeretet megélésére buzdított. L. Molnár Anna

lyes kapcsolattartást a közönséggel. A buli után dedikáltak és fotózkodtak rajongóikkal. Aki hozzájutott, Endi dobverőjét is hazavihette. Kép, szöveg: P. L.

Pál Dénes nyerte a Voice tehetségkutató versenyt. Népes rajongótábora adásról adásra továbbjuttatta őt. A népszerű énekes szeretné, ha a jövőben is kíváncsiak lennének rá. Tudja, ehhez meg kell újulni, mindig valami érdekessel kell előrukkolni. Teljes erőbedobással azon dolgozik, hogy mindezt megvalósítsa és közben önazonos maradjon. Szankon június végén énekelt, Soltvadkerten pedig július 28-án lép közönség elé. • Miskolci vagy, de számos feladatod már Budapesthez köt. Átköltöztél? • Igen, június közepén, mert már túl sokat kellett ingázni. Időben és energiában is sokat vesztettem az utazással, így ez tűnt ésszerű megoldásnak. • Hogy tetszik a nyüzsgő fővárosi élet? • Nyüzsgök én anélkül is – nevet –, de úgy érzem, hogy kicsit még szoknom kell a nagyvárost. Miskolc azért sokkal nyugodtabb. • Nyár elején mutattad be új dalodat A széltől is óvsz címmel. • Figyeltünk arra, hogy a személyiségemhez közeli legyen mind a dal, mind pedig a mondanivaló. Az óvásról, a szeretetről szól. Próbáltuk úgy alakítani, hogy ne legyen túl drámai, ne legyen túl lírai, inkább könnyebb stílusú. A pop keretein belül maradtunk. • A tehetségkutató műsorban kaptál dalokat, feltételezem. Melyik stílusban tudsz elképzelni egy albumot? Szerintem a lírai vonal áll közel hozzád. • Igen, inkább a lírai, viszont a későbbiekben az az elképzelésem, hogy a popzenét egy kicsikét keverjük a régebbi, klasszikus stílussal. Ez állna hozzám közel. Úgy érzem, hogy ebben tudok kibontakozni. A klasszikus hangképzés az, ami dominál nálam. • A mestereddel, Mező Misivel szoktál-e találkozni a privát életben, fesztiválokon? Terveztek-e közös dalt? • Nincs olyan hét, hogy ne beszélnénk vagy éppen találkoznánk. Az egyik fellépésen a zenekaruk előtt énekeltem. Közöttünk nagyon megmaradt, sőt, szerintem még jobbá is vált ez a féligmeddig baráti viszony, amit a jövőben is igyekszünk tartani. Nem

Mr. Voice: Pál Dénes A klasszikus értékeket képviseli gondolkodtunk viszont azon, hogy együtt csináljunk valamit, de a jó kapcsolatot mindenképpen megőrizzük. • Agárdi Szilvivel énekeltél egy dalt, a Szíveddel láss címűt. Bekerült a legjobb lírai dalok közé. • Igen, a legjobb szerelmes dalok közé került be, és ennek nagyon örültünk. Engem meglepett, mert eltelt azóta egy kis idő. Úgy tűnik, a dal megérintette az embereket, hiteles volt. Abszolút elfogadták és szerették. Ezt valamennyire azért mi is éreztük. Nagyon jólesik a pozitív visszaigazolás. • Az új dalt követi-e lemez? • Nem vagyok biztos abban, hogy kézzelfogható formában lehet majd kapni. Lehet, hogy csak digitálisan lesz elérhető a közönség számára. Mindenesetre most azon fogunk dolgozni, hogy ne csak ez az egy szám legyen, hanem több is. Ezekhez majd készülnek videoklipek. • Téged szerintem az a korosztály is hallgat, szeret, amelyik még vásárol CD-ket.

• Igen, igen. Nagyon nagy boldogság nekem, hogy a fellépések végén azért sokan hoznak Pál Dénes CD-t dedikáltatni. Külön öröm számomra, hogy megvették. Nem volt még olyan fellépés, hogy ne kellett volna aláírni lemezeket. Remélem, ezután is így lesz, de annak is örülök, ha jönnek folyamatosan a fellépéseimre. • Mi a célod a zene terén? • A jövőmet mindenképpen egyéni előadóként képzelem el. Szeretnék – mint mindenki – valami maradandót alkotni. Remélem, sikerülni fog. Mióta vége lett a tehetségkutató műsornak, ezen dolgozom. Most talán még nagyobb erőbedobással, hosszú távra tervezek. Cél, hogy ne tűnjön el az ember. Mindig meg kell újulni, mindig valami érdekessel kell kijönni. Remélem, attól függetlenül, hogy érdekes és új lesz, önazonos tudok még maradni. Pál Dénessel legközelebb július 28-án 18 órakor találkozhat a közönség Soltvadkerten, a Hal- és Sörfesztiválon. Kép, szöveg: Pál László


2013. július 24.

bûnügyek

19

Kiskunhalasi Városvédõ és Városszépítõ Egyesület egyszerûsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Halasi és keceli luxuskocsi-tolvajok

Vádemelési javaslattal zárta le a nyomozást a halasi rendőrség annak a két férfinek az ügyében, akik egy 20 millió forintot érő lopott luxuskocsit próbáltak meg elrejteni és értékesíteni még februárban. A nagy értékű BMW-t Ausztriában lopták el a tulajdonosától.

tették el a lopott BMW-t. A bűncselekmény végrehajtásához T. Zsolt Ausztriában bérelt Mazdáját használták: ezzel vezette fel – a lebukás elkerülése érdekében – a bűntársa vezette luxusterepjárót. T. Zsoltot azonban másnap, március 1-jén elfogták: a halasi járőrök ugyanis hírt kaptak arról, hogy Tázlár irányából Kiskunmajsa felé tart az ellopott szürke A halasi V. János és a keceli T. BMW. Amikor a lopott gépkocsit Zsolt Ausztriából hozták be, és rej- vezető V. János észlelte a rendőrö-

ket, menekülni akart, de egy másik egység is figyelte a mozgását. A férfi az út melletti földes területre hajtott, leállította a gépjárművet és futásnak eredt, de nem volt elég gyors, és elkapták. A keceli gyanúsítottat kihallgatása után előzetes letartóztatásba helyezték. A halasi rendőrség Vizsgálati Osztálya a jelentős értékre elkövetett orgazdaság ügyét vádemelési javaslattal adta át a járási ügyészségnek. (p. á.)

Kálmán egy ikerház fűtésrendszerét alakította át 2005-ben úgy, hogy a melléképület fűtéséért azóta nem kellett fizetniük. A rendőrök idén májusban lakossági bejelentésre a gázszolgáltató szakembereivel közösen bukkantak rá a buherált vezetékre. A nyomozás során a két férfi elismerte tettét, így most vádemelés készül ellenük. (jl)

a Tó utca és Toldi utca kereszteződésében elgázolt egy kerékpárost egy autós, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtott. Az elgázolt 55 éves nő súlyosan megsérült, a mentők kórházba szállították, majd a rendőrök egy órán belül elfogták a 18 éves elkövetőt. Egy közeli áruház parkolójában találták meg a gázolót, aki szabadlábon védekezhet.

röviden Elesett, meghalt A halasi rendőrök vizsgálják annak a furcsa balesetnek a körülményeit, ami pénteken az 55-ös főúton, Kisszállás közelében történt: egy mélykúti férfi holttestét kerékpárja mellett találták meg, ezután értesítették a hatóságokat. A biciklin nem találtak gázolásra utaló nyomokat, nem kizárt, hogy a férfi rosszullét miatt esett el, illetve felmerült, hogy a táskája akadt kerekek közé, ezért borult fel. Az 55-ös főúton ebben az évben ez a második halálos baleset: tavasszal egy teherautó sofőrje a kisszállási körforgalomnál fának rohant.

Vádemelés a sorompótörő ellen A halasi rendőrség eljárást indított a vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt egy szerb férfi ellen, aki június 8-án az 55-ös számú főút egyik vasúti átjárójában a lecsukott fényjelző sorompójának személygépkocsijával nekiütközött, és letörte azt, de aztán megállás nélkül elhajtott.

Gáz volt a gázzal Több mint hét éven át lopta a gázt két majsai férfi – ellenük Áruház parkolójában fogták a halasi rendőrség nemrég zár- el a cserbenhagyót ta le a nyomozást. L. Jenő és L. Vasárnap délután Kiskunhalason,

Ittasan, jogsi nélkül Vádemelést javasol a rendőrség egy ittasan vezető 29 éves kiskunhalasi férfi ellen, és a járművet vezetésre átadó utasa ellen. A rendőrök július 2-án a Bercsényi utcában igazoltatták az ittas sofőrt: a 29 éves L. Gergőt, aki ráadásul vezetői engedéllyel sem rendelkezett. Az ellenőrzés során az is kiderült, hogy a gépkocsi kéleshalmi utasa, É. Sándor adta át neki a volánt. Őellene jármű vezetésének tiltott átengedése miatt indult, a sofőr ellen vélhetően ittas vezetésért indul majd eljárás. (pá)


hirdetés 2013. július 24.

20

Nyomdászt, szitanyomót (betanított munkára) felveszünk! Feladatok: gépi és kézi szitaGépésztechnikust, mérnököt keresünk nyomás, lézervágó gép kezelése. Jelentke- Schönfeld udvarban, tetőtéri, igényesen A-610 berendezett lakás garázzsal vagy anélkül tervezői munkakörre. CAD/CAM, Au- zés: info@flextec.hu eladó. Tel.: 06 30/228-50-22 A-607 toCAD, Solid Edge jártasság szükséges. Nemzetközi gépkocsivezetőt keresünk. JeElvárás: önálló, felelősségteljes munka- lentkezni személyesen: Kiskunhalas, Átlós A tízemeletesben lakás eladó. végzés, angol vagy német műszaki nyelv- út 31-33. A-673 Tel.: 06 30/93-80-207 A-606 tudás. Fényképes önéletrajz: faddikorr@ HTKT Szoc. Szolg. Kp. Fogyatékofaddikorrkft.hu A-608 Lakás sürgősen eladó Kuruc vitézek tere 32. sok Nappali Intézménye 6400 Kkh. IV. emelet. Ár: 4,65 M Ft. Csere érdekel ráAz ExtractumPharma Zrt. kunfehértói gyógy- Nagy Szeder u. 1. gondozó munkatársat fizetéssel Szegeden vagy Kiskunhalason. szergyára diplomás munkatársat keres mi- keres szociális vagy egészségügyi vég- Tel.: 06 30/98-39-541 A-620 zettséggel. Jelentkezés: szakmai önéletnőségbiztosítási munkakörbe! Jelentkezési rajz leadásával. Érd: Vizkeleti Szabolcs. feltételek: gyógyszerészi/orvosi/állatorvoLakható vikendház Sóstón eladó. Tel.: 06 77/422-740 A-670 Tel.: 06 20/584-08-84 A-621 si/vegyészi/vegyészmérnöki/biológus végzettség, társalgási szintű, szóbeli és írás- A balotaszállási Táltos Iskobeli angolnyelv-tudás. Önéletrajzokat a la történelem szakos óraadót keres. baranyaij@expharma.hu email címre kér- Tel.: 06 30/644-21-79 A-671 jük elküldeni! A-668 Call centerbe telefonos operáAz ExtractumPharma Zrt. kunfehértói tort keresünk. Tel.: 06 70/425-12-36 A-672 gyógyszergyára főiskolai végzettséggel és (H-P 9-17-ig) angolnyelv-tudással rendelkező munkatárTanyasi, kerti és állattartási munkásat keres GMP ellenőr munkakörbe! Önéletra bentlakással. Tel.: 06 30/501-88-57, rajzokat a baranyaij@expharma.hu email 06 30/630-70-89 A-684 címre kérjük elküldeni! A-669 Gépkocsivezetői állás: 24 tonnás belMárkaszerviz keres gépjármű villamossági földi gabonás kamionra sofőrt kereműszerészt, vagy autóvilamosságban jártas sek (rakodógép-kezelői, traktorkezeautószerelőt. Jelentkezni fényképes önélert- lői gyakorlat előnyt jelent, Zsanára). A-674 ajzzal a feherszilvia@kbautoteam.hu email Tel.: 06 30/3-700-207 címen lehet.

A-479

Anyakönyvi hírek Születtek: Suhadja Szofi (Konkoly Beatrix) Kiskunhalas, Acsai-Varga Tímea (Zsigó Lívia) Kiskunhalas, Kárász Gergő (Botka Nóra) Kiskunhalas, Radics Péter Kristóf (Kolompár Bettina) Tompa, Kocsis Erik Rajmond (Balogh Noémi) Kiskunhalas, Sztojka Olivér (Kolompár Angelina) Kiskunhalas, Keresztúri-Kovács Bora (Keresztúri Andrea) Kiskunhalas, Ván Enikő (Fülöp Teodóra) Kiskunhalas Házasság kötés: Balog Bálint és Garai Bernadett, Ferencz György és Vili Mariann Márta Elhunytak: Vágó Ferencné Schaffer Katalin (Kiskunhalas), Kovács Béláné Suba Ida Eszter (Kiskunhalas), Virág István (Kiskunhalas), Somogyvári Józsefné Vári Irén (Kiskunhalas), Szabó Károly (Kiskunhalas), Nemes Imre (Kiskunhalas), Ambrus Károlyné Vincze Erzsébet (Kiskunhalas)

Kisszálláson családi Tel.: 06 30/480-11-58

ház

eladó. A-625

2 szobás családi ház eladó vagy kiadó. Tel.: 06 77/429-482, 06 70/342-47-34 A-640 Bem utcában lakás eladó, beépített konyhabútor nélkül. Tel.: 06 20/44-67-152 A-641 Széchenyi utcában 57 m2-es, 2 szobás, III. emeleti lakás áron alul eladó. Tel.: 06 70/398-16-22 A-644 Új építésű 4-es társasházi 90 m2-es lakás, igényes élettérrel eladó. Irányár: 17,5 M Ft. Tel.: 06 30/90-86-219 A-661 1 szobás lakás eladó. Tel.: 06 70/545-29-82

A-680 Városközpontban bútorozott lakás kiadó. Tel.: 06 70/263-25-23 A-615 Kiskunhalasi tanya eladó. Tel.: 06 20/436-97-51 A-681 Raktárak, irodák bérelhetők a volt Levi’s területén. Már 300 Ft+áfa/m2/hó ártól. Kunfehértón főbejárat közelében nyaraló Tel.: 06 20/92-70-946 A-654 eladó. Tel.: 06 70/311-89-65 A-682 Kecelen, a központban 150 m2-es helyi- Tompán 2500 m2-en 3 szobás vegyesség kiadó. Szociális helyiségekkel felszerelt. tüzelésű lakóház eladó, vagy 2 szoTel.: 06 78/420-281, 06 30/955-01-73 A-685 bás kiskunhalasi tehermentes belvárosi lakásra cserélhető I-III. emeletig. Mátyás téren garzonlakás kiadó. Tel.: 06 77/423-034 A-683 35.000 Ft+rezsi/hó, és 2 havi kaució. Tel.: 06 20/496-27-44 A-675 Albérlet ismét kiadó. Tel.: 06 70/269-89-49

A-676

Dugulás-elhárítás, vízszerelés. Tel.: 06 20/917-14-03

A-580

Szegeden felújított 1+2 szobás II. emeÉpületenergetikai tanúsítás. Ocskó László leti lakás az Ótutai u. 1. sz. alatt kiadó. Tel.: 06 20/91-35-535 A-603 Tel.: 06 30/617-97-35 A-677 Matematikából pótvizsgára felkészítést vállalok. Tel.: 06 70/203-55-25 A-605 Szalma eladó. Tel.: 06 20/553-82-12

A-678 Szobafestést vállalok. Tel.: 06 30/72-54-616 250 literes Whirlpool kombihűtő, felújított kerékpárok eladók. Angolnyelv-oktatás olcsón. Tel.: 06 70/507-37-10 A-679 Tel.: 06 30/525-19-62 Veszek rossz elektromos berendezéseket. Könyvelőiroda. Tel.: 06 20/255-65-20 A-657 Tel.: 06 30/692-85-29

A-626

A-665

A-666


2013. július 24.

Az Ifjúsági Olimpia bajnoka: Halász Bence

A csodálatos karrier itt, Kiskunhalason indult. Ganzaires lett és kezdetben heti háromszor, majd mindennap átjárt jánoshalmi otthonából az edzésekre. Míg György kiváló edzői képessége találkozott tanítványa kivételes tehetségével, hamarosan a serdülő korcsoport 13 éveseinek kategóriájában egyre-másra nyerte az érmeket. Így történt ez később a 14 évesek mezőnyében is. A nívós, egyesületek által meghirdetett országos versenyek – mint például a békéscsabai Forg-Tech. Kupa, a szegedi Tisza Kupa, kecskeméti Lánchíd Kupa, a veszprémi Ranglista verseny vagy a helybeli Halas-Pajzs Kupa – győzelmeit az országos bajnokságok egyéni, összetett, csapatbeli győzelmei követték. A Diákolimpiák országos döntőin is letette névjegyét, Diákolimpiai bajnok címek csatlakoztak Országos bajnoki címeihez. 2011 őszére már 13 korosztályos magyar bajnoki cím és két magyar válogatottság került a mérlegébe. Utóbbiból Varsóban a távolugrás bronzérmét, Nyitrán a súlylökés első helyezését szerezte meg. A súlylökés, diszkoszvetés, kalapácsvetés mellett ebben az időben még a négypróba, távolugrás rövid távú futások is szerepeltek a repertoárjában. Ekkor súlylökésben 18,18 méter, diszkoszvetésben 52,87 méter, kalapácsvetésben 60,00 méter, távolugrásban pedig 6,29 méter teljesítésére volt képes. 2012 februárjában azonban kénytelen-kelletlen, változtatásra kényszerült a Halász család Bence sorsát illetően. A Ganzair KAC klub anyagi nehézségei, bizonytalan jövője továbblépést igényelt a tehetséges fiú érdekében. Ekkor már Magyarországon „mindenkit vert” korosztályában, nem csoda, hogy Szombathelyen örömmel fogadták közeledését. Innentől kezdve a „dobópápa”, a néhai Németh Pál fiainak – Lászlónak és Zsoltnak – egyedülálló edzői tevékenysége következtében is, már a Szombathely Dobó Sportegyesületet gazdagítják fantasztikus eredményei, első helyezései, nem csekély mértékben. Magyar bajno-

ki címeinek száma már szinte követhetetlen, a különböző kitüntetések, elismerések díjak garmadáját pedig még felsorolni is lehetetlen. Nem véletlen, hiszen serdülő sportpályafutását a 4 kg-os kalapáccsal 76 m-en, az 1 kg-os diszkosszal 70 m-en, a szintén 4 kg-os súlylyal 21,26 m-en zárta. Ezzel érte el azt, hogy mindhárom dobószámban magyar csúcstartó és világranglista-vezető korcsoportjában. És azt, hogy 2013. méltó folytatása az előzőeknek, az Ifjúsági Világbajnokságon és az EYOF-on való parádés szereplése bizonyítja. Arról, mit hozott számára ez az esztendő, õ maga számolt be. • Bár csak augusztusban töltöm be a 16. életévemet, január elsejétől az ifjúsági korcsoportba tartozom. A szezont január közepén kezdtük egy háromhetes dél-afrikai edzőtáborozással. Az átlagban 36 fokos forróság ellenére is nagy fejlődést könyvelhetek el, ott dobtam ugyanis először az 5 kilogrammos kalapáccsal 70 métert. Ugyanilyen élmény, a diszkoszvetés területén áprilisban ért, amikor a már 1,5 kilogrammos diszkosszal 60 méter fölé kerültem. Első éves ifiként ezzel az első tízen belül jegyeztek a korcsoportos világranglistán. Ezután utazhattam az ifjúsági világbajnokságra, amelynek az ukraj-

Lehet mondani, hogy a még legtitkosabb vágyam is teljesült a két aranyéremmel. nai Donyeck adott otthont. Mindkét versenyszámban jó reményekkel, ami a 74,80 méteres kalapácsvetésben 7., az 57,83 méteres diszkoszvetésben pedig 8. helyezéssel realizálódott. Egy évvel idősebb ellenfelek között ez igazán elfogadható eredménynek számít. Végül eljött, most július 15-én eddigi életem legjelentősebb sporteseménye, az EYOF. Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, melyet a hollandiai Utrechtben rendeztek ötven európai ország és Izrael válogatott sportolóinak részvételével. Reális esélyként bíztam a nyolcas döntőbe kerülésemben, sőt, a dobogós helyezésemben, ami be is jött. Lehet mondani, hogy a még legtitkosabb vágyam is teljesült a két aranyéremmel. Az elsőt kalapácsvetésben érdemeltem ki, amelyért a negyedik sorozatig kellett izgulnom. Akkor átvettem a vezetést, és ráadásul a 74,63 méteres dobásom még több, mint 5 méteres előnyt jelentett a 2. helyezett ukrán versenyzővel szemben. A diszkoszvetés selejtezőjében elsőre megdobtam a szintet, így a tizenkettes döntőbe jutottam. Erre, számomra három nappal később került sor, amikor a kalapácsvetésben született győzelmem már önbizalmat adott.

21

innen  onnan Halasi dobósikerek

Fotó: Jáger Levente

2010 februárjában akadt meg rajta Míg György atléta edző szakértő szeme – amikor a Vári Terematlétikai Kupán lebilincselő módon szerepelt. Halász Bence akkor, képzetlenül többet dobott a súlygolyóval, mint versenytársai. Ez új utat nyitott, új irányt szabott a 7. osztályos fiú életének. Az akkori kezdőből három és fél év leforgása alatt – 2012-es eredményei alapján – világranglista-vezető lett három dobószámban is. Legutóbb az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon nyerte meg a kalapácsvetés és a diszkoszvetés versenyszámot.

sport

Nagyon jól éreztem magam, nyugodtan versenyeztem, a tizenkettesesből a nyolcas döntő részese lehettem. A döntő döntőjében az első sorozatban voltam a legeredményesebb, a 61,13 méter meghozta a második aranyat is – mesélte a sikeres dobóatléta. • Két olyan ragyogó címet mondhat magáénak, mint „Halász Bence az EYOF 2013 kalapácsvetés bajnoka” és „Halász Bence az EYOF diszkoszvetés bajnoka” . Továbbá neve és fényképe felkerült a dicsőségtáblára, kijelölték a magyar csapat egyik zászlóvivőjének. Elégedett? • Összességében igen, de a kalapácsvetésben még többet várok magamtól. A technikám még kicsit bizonytalan, nincs még a megfelelő mozgásom kellően beidegződve. A témához tartozik, hogy úgy vélem, minél több jó eredmény van, annál szerényebbnek kell lenni. Tudom azt is, hogy sokat köszönhetek azoknak – edzőimnek, szüleimnek, fivéreimnek, országos cégek, halasi vállalkozó támogatóimnak – akik hozzájárultak sikerességemhez. • Az idén indult Ifjúsági Mentori Program támogatottjának választották. Ki a mentora? • Pars Krisztián, aki a példaképem is, Németh Zsolt edzőmmel egyetemben. Mint ahogyan édesapámra – Halász Tamásra – is szeretnék hasonlítani, aki gerelyhajításban ifiként utánpótlás országos bajnok és kétszeres felnőtt magyar válogatott volt. • Tervei a nyárra, a közeljövőre? • Heti 10 edzésen veszek részt, plusz a versenyek – sok szabadidővel nem rendelkezem. Háromhetente, ha van egy-egy nap, amelyet Édesanyám boldogságára a családdal tölthetek, esetleg moziba megyek. A versenyzés a felnőtt országos bajnoksággal folytatódik, decemberben Brazíliába, a középiskolai olimpiára, a Gymnasiadera készülök. Jövőre pedig az Ifjúsági Olimpián szeretnék jól teljesíteni Kínában. • Mit tart önmaga számára elérendő csúcsnak? • Olimpiai bajnok szeretnék lenni! Vass Katalin

Városunk három képviselője szerepelt kimagaslóan a közelmúltban Tatán megrendezett dobó több-próba világbajnokságon. Dr. Bácsalmási Antal három, dr. Jerémiás Attila két világbajnoki aranyérmet hódított el versenytársai elől, Pásztor Gergely pedig három ezüstnek örvendhet. Hagyományosan a Tatai Olimpiai Központban került lebonyolításra múlt hétvégén az a Dobó Világbajnokság, amelyen Ganzair KAC-os versenyzők is dobókörbe álltak. A népes mezőnyben dr. Bácsalmási Antal káprázatos teljesítménnyel utasította maga mögé mindegyik vetélytársát mind shotorama – helyből súlylökés – mind shockorama – súlylökés diszkoszmozdulattal – versenyszámban, de nem talált legyőzőre az antik diszkoszvetésben sem korcsoportjában. Dr. Jerémiás Attila is világbajnoki aranyakkal zárta a 2013. évi speciális Dobó VB-t shotoramában, a helyből, de egyre növekvő – öt, hat, hét és tíz kg-os – súlyú golyókkal történő dobásban senki sem tudta túlszárnyalni teljesítményét. Mint ahogyan kőlökésben sem. Az 5 kg-os téglatest alakú szert 10,70 m-re dobta el, majd 2 m-rel távolabbra legerősebb riválisáétól. Pásztor Gergely gránáthajításban, nyeleslabda-vetésben és speeroramában, azaz „gerelyhajítás-szerű golyódobásban” szerzett rangos második helyezést, továbbá antik diszkoszvetésben a hatodik lett. (vk)

Hazatérnek

Több mint kettőezer-hatszáz kilométert tekert két elszánt halasi fiatalember. Egy hónappal vágott neki a Mediterran Tour 2013 –Ready2fly elnevezésű nem mindennapi próbatételnek Berzátzy Gábor és Szabó Tamás, akik két keréken, hat országot érintve jutottak el Spanyolország legnyugatibb pontjára. A srácok bejárták a szlovén és olasz hegyvidéket, jártak a francia Riviérán, majd teljesítették az El Camino zarándokutat is. Az összesen 2.602 kilométeres kerekezést egy hétig pihenik ki a halasi biciklis hősök, akik ezután térnek majd haza. (jl)


sport 2013. július 24.

Kriszti, csúcs volt! Nem vallott szégyent az erős Európa-bajnoki mezőnyben a halasi Váradi Krisztina. A kiváló dobóatléta Tamperében, az U23-as kontinensviadalon szerepelhetett és bejutott a döntőbe. Nem is akárhogyan, ugyanis a selejtező során egyéni csúcsot dobott. Tudta jól, hogy a fináléhoz legalább ötvenegy méteres teljesítmény szükséges és ezt meg is haladta a tehetséges versenyző. – Az Európa-bajnokságra a ranglista huszonkettedik helyén érkeztem. Közvetlenül a felnőtt versenyek előtt ez egy olyan megméretés volt, ahol jelen voltak a nálam két évvel idősebb dobók is. Nem volt könynyű dolgom, de végül sikerrel jártam – nyilatkozta Krisztina, aki a selejtezőben 48,15 méterrel nyitott, majd több mint ötven méterre repítette a diszkoszt. Ahogy ő fogalmazott, ezután a dobás után minden erejét összeszedte, odaállt a dobókörbe és mindent beleadott. – Alig akartam elhinni az eredményemet, amikor kiírták a táblára. 52,25 méter lett az új egyéni csúcsom és erre utoljára, három esztendővel ezelőtt, a szingapúri ifjúsági olimpián elért második helyezésemkor volt példa. Megvolt a döntő, ahová tizedikként kerültem – mesélte Krisztina. A fináléban aztán nem úgy alakultak a dolgok, ahogy azt előre eltervezte. Az első dobás több mint ötven méterre repült a tamperei délutánban, de ezt előbb megadták, majd visszavonták a bírók. – Ez kellőképpen meg is zavart engem, talán már nem tudtam annyira koncentrálni. Elmaradtam attól a teljesítménytől, amit én és az edzőm is várt. Összességben azonban úgy vélem, egyéni csúccsal és egy Európa-bajnoki tizenkettedik hellyel nem vallottam szégyent – mondta a kiváló versenyző. A nyár hátralévő részében egy hét családi nyaralás is belefér, ősztől aztán a főiskola második évfolyama és számtalan edzés, verseny várja Krisztinát. (jl)

készítsünk a múltról. Majd’ két kezdősor hiányzik a tavalyi keretből: Barna Éva, Borkowska Katarzyna, Drávai Gyöngyi, Földes Kata, Lengyel Edit, Scholtz Andrea, Selmeci Sarolta, Szamoránsky Anikó, Tápai Andrea, Valovics Nóra, Varga Dóra távozása, viszszavonulása korábban tudott volt, hozzájuk csatlakozott néhány nappal ezelőtt Fauszt Éva is. A krónikához tartozó hír, hogy alaposan meggyöngült az egyesület hátországa is. Előbb a mecénásként is óriási terhet felvállaló Farkas András hagyta el a F A KNKSE új edzője, Kun István, a megyei szövetség elnö- vezetést, a napokban pedig Almákeként adta át tavaly Katkó Andreának a bajnoki aranyérmet si Győző és Majorosi Károly jelezte, nem kíván a továbbiakban részt venni a munkában. Fotó: Kovács Iván

22

KNKSE: új célok új edzővel, új játékosokkal

Új edzővel és a remények szerint legalább nyolc-tíz új játékossal vágna neki az NB I/B-s bajnokságnak a Kiskunhalas NKSE. Mint arról korábban beszámoltunk, az elnökség úgy ítélte meg, hogy vállalhatatlan számukra az NB I, mivel sem pénzügyi lehetőségek tekintetében, sem pedig a kézilabdázók száma alapján nem volt erre alkalmas a klub. Lapzártánk idején már munkába állt az új edző, Kun István. Érdeklődésünkre azt mondta, tetszettek neki a halasi tervek, és motiváltan vág neki a nem könnyű feladatnak. Mint az utolsó másodpercekben kihagyott büntető egy sorsdöntő mérkőzésen, úgy hatott a halasi kézilabdadrukkerekre az a hír, miszerint a Kiskunhalas NKSE a következő szezonban nem tudja vállalni az élvonalat. Az NB I hatodik helye után joggal érezhették leforrázva magukat a szurkolók, pedig a vezetőség érvei elfogadhatónak tűnnek. Tizenkét távozó játékossal (a napokban Fauszt Éva is elhagy-

ta a csapatot), csonka elnökséggel, hiányos pénzügyi lehetőségekkel nem lehetett nekivágni az élvonalnak. Joggal kérdezik szinte nap mint nap a csapatért aggódók, most akkor mi lesz a Kiskunhalas NKSE-vel. Ennek jártunk utána és vannak jó híreink.

Az edző – Megmondom őszintén, tetszett az elnökség elképzelése, hogy rövid úton, a lehetőségek szerint minél előbb feljusson a csapat ismét az élvonalba – adta meg a választ Kun István, a Kiskunhalas NKSE hétfőn kinevezett edzője arra a kérdésünkre, mi motiválta őt akkor, amikor elfogadta a halasiak ajánlatát. A karakán emberként és a véleményét sosem titkoló, azért kiálló szakembernek ismerik az új trénert. Ráadásul a megyei kézilabda szövetség elnökeként sportdiplomáciában is vannak tapasztalatai. Ami azért nem mellékes és ez bizony sokszor hiányzott a klubnál.

A feladat Kun István, akit harcos játékosként és a Delfin KC edzőjeként ismerhet a szélesebb sportnyilvánosság, úgy látja: adott 5 rutinos, NB I-ben is értékes játékos, akik kitartottak a halasiak mellett. Őket kiegészítve tehetséges fiatalokkal lehet keresnivalónk az NB Hiányzók Nem tekinthetünk el a jövő fel- I/B-ben. vázolása előtt attól, hogy leltárt – Tudom, hogy egyelőre nincs

elegendő számú játékosom, de én is felvettem a kapcsolatot több, szóba jöhető kézilabdázóval. Az elnökség is ezen dolgozik, célunk az, hogy minél erősebb legyen a keret – fogalmazott az edző. Kun István nemcsak a felnőtt csapatot, hanem a juniorok keretét is szeretné acélosabbá tenni. Bár úgy látja, hogy játékos keresés területén késésben vannak, de mindent meg kell tenni a jó igazolásokért. A tréner nem sokat lacafacázik, lapzártánk idején már edzést tart és felméréssel meg is győződik arról, ki milyen állapotban van. Maradnak, jönnek Jelen állás szerint a lapzártánk idején megtartott első foglalkozáson Csákovics Nóra, Fehér Viktória, Ignácz-Pethő Renáta, Sterbik Andrea és Takács Bernadett lesz ott a „régiek” közül. Ott lesz Nagy Marianna is, aki az utánpótlásból érkezik a felnőttek közé. Úgy tudjuk, ott lesz a felkészülés elején Jurik Petra, a 19 éves kapus, aki eddig az NB II-es Győr-SZESE csapatát erősítette. Keresnek még beállót, lövőt. (Lapzártakor kapott híreink szerint Takács Bernadett is elköszönt a csapattól.) Az ellenfelek Az már eldőlt, hogy a bajnokság szeptember második hetében kezdődik, a KNKSE számára Kispesten indul a szezon. Az első hazai mérkőzést várhatóan szeptember 15-én játszuk az Inárcs-Örkény ellen. Egy héttel később a Szent István Építők SE ellen szintén halasi közönség előtt szerepelhetünk. Érdekesség, hogy a korábbi magyar bajnok, BEK-győztes, ám az elmúlt években rosszabbul szereplő Vasassal október 20-án találkozunk a városi sportcsarnokban. Az angyalföldiek az előző szezonban a második helyen végeztek. Jáger Levente

NB II-re készül a Kiskunhalasi UKSC Újra az NB II-ben mutathatja meg a Kiskunhalasi Utánpótlásnevelõ Kézilabda Sport Club, hogy érett erre az osztályra. A tavalyi szezonban kiesett a csapat, de az elnökség úgy határozott, és ebben a szövetség sem akadályozta őket, hogy újra megpróbálják. Nem volt igazán szerencséje az elmúlt szezonban a Kiskunhalasi UKSC-nek. A férfi kézilabda halasi reprezentánsai az NB II-ben

igyekeztek helytállni és számtalan egygólos vereség csúszott be. A játék sem volt az igazi, és ezen a jövőben javítani szeretnének. Mint

megtudtuk: a klub elkötelezett vezetése, Demeter Józseffel az élen, jelezte, a halasiak ismét az NB IIben szeretnének indulni, noha papíron kiestek ebből az osztályból. A szövetség végül zöld utat engedett az UKSC-nek, így nincs akadálya annak, hogy újra a tavalyi ligában mérettessék meg magukat.

A délnyugati csoportban bizonyíthatják a halasi fiúk, hogy képesek a jó eredményre. Az NB II-es mérkőzéseket egyébként a nézők is szerették, rendszeresen megteltek a lelátók a csapat mérkőzésein. Hamarosan kezdődik a felkészülés, és úgy tudjuk, új edző is érkezik az UKSC-hez. JL


2013. július 24.

Sport

23

innen  onnan Fiú lesz

A spanyolországi Vejerben megrendezett korosztályos Európa-bajnokság arany betűkkel kerül bele a honi lovastörténelembe. Ebben nem kis szerepe volt egy halasi fiatalnak, aki a magyar válogatott tagjaként egy bronzérmet, a gyermekszámban pedig Európa-bajnoki címet szerzett. Weinhardt Virág teljesítményét csodálja az egész lovasszakma. Hónapok óta tudósítunk egy halasi lovas nem mindennapi eredményeiről. Weinhardt Virágról van szó, aki fiatal kora ellenére is impozáns éremés kupakollekcióval rendelkezik. Ezek közül legfényesebben a tavalyi, Ausztriában megszerzett Európabajnoki ezüstérem csillogott. Eddig. Virág az előző évi teljesítményét is túlszárnyalta a hétvégén. A halasi versenyző lett Európa legjobbja. Spanyolul Több mint háromezer-kettőszáz kilométerre az otthonától, édesanyja Szilvia, edzője Fűzér Gábor és a komplett magyar válogatott szorított érte vasárnap délelőtt. Virág már korábban magasra tette a lécet azzal, hogy minden egyes alkalommal hibátlanul lovagolt. A gyermek Európa-bajnokság döntőjében sem volt ez másképpen, bekerült a végső helyezéseket eldöntő összevetésbe. Lélegzetvisszafojtva figyelte mindenki azt, ahogy Bognár Jen Cor nyergében Virág teljesítette a pályát. A spanyol aréna közönsége nem is akarta elhinni azt, amit látott. A halasi lány könnyedén, rutinosan, nem kapkodva vette az akadályokat. Amikor vé-

Focirajt gólzáporral a városi sportpályán

ge volt, már lehetett tudni, nagy siker Elsőre nem is volt annyira van születőben. rossz. Röviden így summázta az egyik szurkoló a mutaMagasan vitte tott játékot a Kiskunhalasi Két nagy ellenfele, egy francia és Football Club első felkészüegy svájci lovas még ezután követ- lési mérkőzése után. A halasi kezett. Aki ott volt, és a magyar si- fiúk, ha kissé foghíjas keretkerekért dobogott a szíve, az érezte, tel is, de helyenként egészen nem lehet baj. Nem is lett: bár mind- eredményes és látványos fokét ifjú hölgy kiváló lovas, nem bírta cit mutattak a jó erőkből álló elviselni a nagy terhet és verőhibát Ásotthalom ellen. vétett. Ez azt jelentette, hogy kiskunhalasi Európa-bajnoka lett a gyermek Kánikulai meleg fogadta a városi mezőnynek. Weinhardt Virág, a ma- sportpályára kilátogató elszánt szurgyar lovastörténelem folyamán elő- kolókat, akik látni akarták a Kiskunször nyert aranyérmet az országnak halasi FC első idei felkészülési mérebben a kategóriában. Ekkora sikert kőzését. Az ellenfél a megyei bajnoki még sohasem ünnepelhetett a jelen- címre törő Ásotthalom volt, amelylévő csapat és azok, akik itthon szo- ben Bogdán Róbert, Csáki Róbert, rítottak a piros-fehér-zöld érmekért. Rencsár József és Török András réEz az aranyérem Virág, Kiskunhalas vén néhány exhalasi focista is képés a nemzet sikere. Joggal lehet rá viseltette magát. A hazai oldalon büszke mindenki. foghíjas volt a keret és az együttműködés jegyében néhány Szilády RFC-s labdarúgó is pályára léNemzeti bronz És ez még nem minden. Virág pett. Nem is akárhogyan: a 15 éves ugyanis a válogatott tagjaként is Burszki Zoárd végig remek teljesítnyeregbe szállt. Tizenkilenc nemzet ményt nyújtott, de Patocskai Mákezdte meg a küzdelmet és a ma- tyásra, Torma Barnabásra és Fargyarok négyes holtversenyben az élen fordultak a mindent eldöntő versenyszámra. Drámai volt a második forduló, ahol tizedmásodpercek döntöttek. A franciáké lett az aranyérem. A magyarok megelőzték Svájcot, Írországot és hat tizedmásodperccel maradtak le a dobogó második fokáról. A harmadik helyezés is a honi lovassport eddigi legnagyobb csapatsikere gyermek kategóriában. Virág lapzártánk idején érkezik haza, élményeit a következő Tükörben osztja meg olvasóinkkal. Jáger Levente

kas Ákosra sem lehet panasz. A találkozó halasi szempontból rosszul kezdődött, tizenhét perc alatt három gólt rámoltak be a vendégek. Ezután viszont fokozatosan átvette az irányítást a fiatal hazai csapat, jöttek a gólok, majd az egyenlítés is sikerült. Amariutei Sorin és Rigler László is biztatóan mozgott. A szünet után megszületett a vezető gól is, majd még egyszer bevette az ásotthalmi kaput a KFC, de ezt a találatot les miatt nem adta meg az alkalmi játékvezető. A halasiak ekkor már sokkal jobban fociztak, mint ellenfelük és a hazai krónika 4-3-as sikert könyvelhetett el, a vendégek szerint viszont 3-3 volt az eredmény. Hivatalos jegyzőkönyv hiányában nincs értelme a vitának. Ami a lényeg: a halasi játékosok biztatóan mozogtak, de ahogy Pozsár Mátyás edző a végén értékelésében elmondta: még nagyon sok munka vár rájuk az elkövetkező napokban és új játékosok is lendíthetnek a csapaton. JL

fotók: jáger levente

Sporttörténelmet írt a halasi lovas

Néhány héttel ezelőtt kötötte össze hivatalosan is az életét Tápai Szabina és Kucsera Gábor. A sportos sztárpár szeptemberre várja első közös gyermekét. A halasi kézilabdázónőnek és a kiváló kajakosnak fia születik majd – osztották meg a nyilvánossággal az örömhírt. Szabina egyébként a napokban elkísérte párját Szegedre, a világbajnoki válogatóra, ahol Gábor több számban is megmérette magát.

Balatoniak

Már harmincegyedik alkalommal rendezték meg a Balaton-átúszást a hétvégén, ezen több halasi is vízbe csobbant. Első alkalommal teljesítette a több, mint öt kilométeres távot Bárdi Brigitta Laura, Frank Dezső, Frank Mátyás, Frankné Galló Tünde, Nagy Viktor, Tabajdi József Nándor és Varga Zoltán. Másodszor csobbant Kristóf Imre, harmadszor András Máté, negyedszer dr. Kecskés István. A legrutinosabb Balaton-átúszó dr. Téglás Péter, aki már tizenegyedik alkalommal vállalkozott a nagy kalandra. (Ők az előre regisztrált versenyzők, a többiek eredménye még feldolgozás alatt áll.)

Triatlon

Már lehet nevezni a Halasi Hajtásra. A huszonnyolcadik triatlont nem a megszokott időben, augusztus 20-a környékén rendezik. Az új időpont szeptember elseje, vasárnap lesz – kaptuk a tájékoztatást. A Sóstónál két kategóriában várják a versenyzőket: a gyermekeknek száz méter úszás, két kilométer kerékpározás és nyolcszáz méter futás lesz a penzum. A klasszikus hajtás ötszáz méter úszásból, húsz kilométeres kerékpározásból és öt kilométeres futásból áll.

Sörös foci

Évek óta hagyomány, hogy július közepén nemzetközi labdarúgó-tornát rendez a Barna Sörivók Klubja. Az idei megméretésre szombaton került sor a Sóstó melletti pályákon. Több mint tizenkét csapat fogadta el a szervezők invitálását. A jó hangulatú mérkőzéseket követően az eredményhirdetésen az imrehegyi Uccsó Team örülhetett a győzelmének, a Szivacs FC volt a második, míg harmadikként a Grund-Gugu FC-t jegyezték. A gólkirályi címet Kemenes György (Valkom Pékség) érdemelte ki. (jl)


2013. július 24.

„Ne vásárolj, inkább fogadj örökbe!” volt a mottója a hétvégi örökbefogadó napnak, amelyen tucatnyi árva kutya és macska várt gazdára, és jó néhányan már új otthonukba tértek haza a Kiskunhalasi Állatvédő Egyesület művelõdési házi programján. Mindjárt nyitás után egy tigrisszürke és egy vörös kiscica is új gazdára talált, majd Cuki, a kiskutya is, akit Bíró Brigitta ismert halasi civil állatvédő hozott el. A kutyakozmetikus több mint fél évtizede foglalkozik állatvédelemmel, s van olyan hét, hogy kéthárom magányos kutyát is új gazdihoz juttat. A gazdához került nőstény macskák későbbi ivartalanításához az egyesület anyagi segítségére számíthatnak az örökbefogadók, míg a gazdátlan kutyákat chipezve kapták. A további gazdára váró kisállatok fotóit az érdeklődők a www.halasiallatvedok.hu oldalon, valamint a www. facebook.com/halasiallatvedok oldalon tekinthetik meg. Az örökbe adás mellett a helyszínen a Kiskunhalasi Állatvédő Egyesület tanácsokkal segítette a megfelelő választást.

… és nem pancsoló Ifjak és korosabbak félmeztelenül, sokszor alsónadrágban pancsolnak a nagy melegben: láthatóan szabadtéri strandnak gondolják a Semmelweis téri szökőkutat, de nem gondolnak arra, hogy ez betegséget is okozhat. A vizet ugyanis – ellentétben az uszodáéval – nem vizsgálják, ezért a szakemberek nem ajánlják az ilyenfajta hűsölést. Különösen arra való tekintettel, hogy előfordul: házi kedvenceket, kisebb-nagyobb

séget, főként hasmenést okozhat. Sokan tudják, hogy nem tiszta a víz, de mások nem félnek a fertőzéstől; sokszor szülők, nagyszülők az egészen kicsiket is beengedik a gejzírek közé pancsolni. Az ÁNTSZ óva int mindenkit, a szökőkutak nem minősülnek közfürdőnek, így azok vizsgálata nem is feladata semmilyen közegészségügyi szervnek. (Kép, szöveg: P. Á.)

A strandbiztonság érdekében egy nap többször is megjelennek a rendőr járőrök a termálfürdő területén. Dacolva a meleggel és a különféle vonzalmakat ébresztő látvánnyal, következetesen szemléznek, jelenlétükkel és ellenőrzéseikkel is erősítve a kánikulában kedvelt fürdő kényelmét. (Kép, szöveg: KZ)

GAZDIKERESÕ Az önkéntesek évente közel száz kutyát és macskát mentenek meg állatkínzóktól, vagy olyan helyről, ahol nem megfelelően tartották őket, illetve keresnek gazdát kóbor állatoknak. Ennél jóval több bajba jutott kisállat szorul segítségre, a korlátozott befogadó helyek száma azonban leszűkíti az egyesület lehetőségeit. Fontos, hogy akik kutyát vagy cicát terveznek a családba fogadni, ne vegyenek, hanem elsősorban az árva állatok közül válasszanak, így segítve azokon, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Kép, szöveg: P. Á.

testű kutyákat is „megfürdetnek” a csobogó-lüktető vízsugarakban… A szökőkút vize állati ürülékkel, szeméttel, csikkekkel szennyeződhet, de különböző mikroorganizmusok is elszaporodhatnak benne. A 25 fok feletti édesvizekben, így a szökőkutakban az úgynevezett Legionella baktérium is megtalálható. Ez a fertőzés pedig heveny influenzaszerű tünetekkel járó lázat, valamint tüdőgyulladással járó beteg-

FELVÉTELÜNK CSAK ILLUSZTRÁCIÓ

Örökbefogadó nap

Szerető befogadó gazdát keres ez a lusta kandúr macska Kiskunhalason, a Kopolyai úton. Nem látszik rajta, de egyébként hosszú atléta lábai vannak, mozgás helyett inkább csak naphosszat heverészik a fal tövében. Érdeklődni a 06-30/591-45-17-es telefonszámon lehet. Támogatónk: Halas-Pajzs Vagyonvédelmi Kft.

mozaik

24

Adni. A lovári nyelvcsaládot beszélő cigányoknál az ’adni’ főnévi igenév jelentése: ’del’. Nyelvpszichológiai és -filozófiai szempontból logikusnak mondható, hogy akkor az ’anya’ lováriul így hangozzék: ’dei’ – hiszen az anya, az anyaság legfőbb jelentése szimbolikusan és közvetlenül is az adás, az önzetlen táplálás, gondoskodás, feltétlen-támogató jelenlét. Ám a lovári még továbbmegy a jelentés és a hangalak hasonlatosságában: az ’Isten’ lováriul így hangzik: ’Del’. Pont úgy, ahogyan az ’adni’, csak épp nagybetűsen. Mindez nyilvánvalóvá teszi, hogy a lovári-cigányba is súlyos és mély filozófiai, sőt, spirituális tudást kódolt bele a nyelvfejlődés. Ez persze a legtöbb nyelvvel így van, hiszen korábbi állapotában az emberiség tisztábban érzékelte a szellemi és lelki valóságot, így a régi tudások a nyelvek kialakulásában is szerepet játszottak. A cigánnyal kapcsolatban csak azért érdemes erre röviden figyelmet szentelni, mert a jelenkori (magyar) közmegítélés, minthogy nem ismeri a kultúrájukat, a romákat általában primitív és gyökértelen népségnek tartja; a legkevésbé sem feltételezve, hogy közük lehet bármiféle transzcendens vagy szimbolikus tudáshoz. Az előítélet persze, sajnos, több szempontból teljesen jogos: a mai magyarországi cigány kisebbség egy bizonyos hányada valóban súlyosan összeférhetetlen, agresszív, abnormális és amorális életet él. Ezen a feszültségen például az segíthetne, ha jobban megismernénk azt a kisebbséget, amely – szeretjük vagy utáljuk – ugyanott él, ahol a többség: sőt, amely kisebbség jellemzően a többség jóvoltából él. Miután a magyarok általában büszkék szintén transzcendens, spirituális és roppant logikus nyelvükre, továbbá büszkék vagyunk nyílt és néha tényleg intelligens karakterünkre, éppenséggel belefér, hogy a velünk együtt élő kisebbségben is felfedezzünk olyan elemeket, amelyek révén elindítható a közeledés. Egy biztos: az ösztönös utálkozás és idegenkedés előbb-utóbb még súlyosabb társadalmi pszichózishoz vezetne. Mindkét félre ráférne az, ahogyan a lovári cigányok köszönni szoktak: „ásh Devleszá” – azaz: „maradj Istennel”! k-out

XXVII. évf. 30-31. szám 2013. július 24.  
XXVII. évf. 30-31. szám 2013. július 24.  
Advertisement