Page 1

Szigorodik, de bővül Rosszkedvű pezsgés: Megint víz zúdult is a menekültszálló ki jár most jól? a Sparba Tízezerszámra jönnek a migránsok: muszáj lesz lépnie a kormánynak, ám Halas egyelőre többet fogad

Több az adásvétel, de kevesebb a derű: a beletörődés Továbbra sincs biztonságos útja a tetőről már tavaly éreztette hatását a lakáspiacon… érkező nagy mennyiségű csapadéknak Kiskunhalas és környéke közéleti hetilapja • Alapítva: 1987-ben

Ingyen show és új osztály a kórházban! Befektetők mentik meg a mozit Élen az úszók, újra melegítenek a helyi birkózók Ellentmondásos hírek az építőiparban

2013. május 29. • XXVII. évfolyam 22. szám•Ára: 165 Ft

Hogyan fejleszti a babát a művházi Ringató?

Csoda az El Caminón Halálos ösvények és váratlan spirituális élmények a halasi nő zarándoklatán Bár nem vallásos, Katona Líviát megérintették az El Camino francia- és spanyolországi útszakaszain átélt élmények. Hol félelem, hol gyötrő fájdalmak, hol lenyűgöző látvány, hol sosem tapasztalt elmélyültség és béke kísérte az útján, mígnem egy elhagyott kolostorban „véletlenül” megkapta útja üzenetét. Ám a csoda azután is folytatódott, hogy hazaérkezett… Riportunkat olvassa el lapunk 10-11. oldalán!


LAPZÁRTA 2013. május 29.

Fotó: Szilágyi PálHőseinkre emlékeztünk A magyar hősök emléknapjának eredete az 1917. évi VIII. törvényre vezethető vissza, amely arra kötelezett minden községet, hogy méltó emléket állítson elesett hőseinek. A jogszabály kimondta, hogy megfelelő módon kifejezésre kell juttatni és az utókor számára meg kell örökíteni a nemzet hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét. 1925. május 1-jén a honvédelmi miniszter Hősök Emlékünnepe elnevezéssel nemzeti jeles nappá nyilvánította má-

jus utolsó vasárnapját. Kiskunhalason a KDNP helyi szervezete tartott megemlékezést vasárnap délelőtt az első világháborús emlékműnél. A Szent József Katolikus Általános Iskola diákjai ünnepi műsorral emlékeztek a háborús hősökre. A Fidesz és a Fidelitas is részt vett az ünnepségen, ahol a pártok képviselői mellett bárki elhelyezhette a megemlékezés virágait. (pá)

Zene és közösség

Tekerőlant és tűzön sült szalonna, dudaszó és néptánc, vidámság és hagyományismeret – mindez és ráadásnak még derűs közösségi

GAZDIKERESÕ

együttlét is jellemezte a IV. MalomEstet. A Sáfrik-műemléknél megrendezett Pásztortűz-programon összességében száznál is több vendég élvezte a paraszti tradíciókhoz és a népi kultúrához tartozó előadásokat: Vladár Károly és Vadai Henrietta kettősét dudával és furulyával, a méltán elismert Bella Péter tekerőlant-muzsikáját, és végül hajnalig ment a szolid mulatozás a Felsővárosban. (HalasiTükör-információ) Gazdit keres ez a tündéri mopsz keverék kan kutyus! Nagyon barátságos mindenkivel, imádja a többi kutyát és az embereket. Aki őt választja, egy ragaszkodó szeretetgombócot tudhat magáénak. Érdeklődni: 06-30/670-67-67-es telefonszámon lehet. Támogatónk: Halas-Pajzs Vagyonvédelmi Kft.

Kettős ünnep a felsővárosi templomban Kettős ünnep volt szombaton este a felsővárosi római katolikus templomban. A szentmisén megjelent és igét hirdetett Bábel Balázs, Kecskemét-Kalocsa egyházmegye érseke is. Ezen a napon, éppen 80 esztendeje volt annak, hogy Haász István tábori püspök felszentelte a templomot, a védőszentje Kis Szent Teréz lett. Először 1930-ban határozta el a katolikus egyház bizottsága,

hogy az elemi iskola mellett, az Erzsébet királyné kertet megvásárolja és templomot épít. A polgármesteri hivatal erre nem adott engedélyt, viszont 1932-ben megvásárolta a katolikus közösség az ott lévő nádtetős házat, így nem volt akadálya az építkezésnek. A munkálatokat Tóth Lajos végezte el és 1933. május 24-én sor kerülhetett a felszentelésre. Ennek 80 éves évfordulóját ünnepel-

ték szombaton a Felsővárosban. Egy másik jeles esemény is történt ezen a szentmisén. Tavaly decemberben eddigi tevékenységének elismeréséül Bábel Balázs érsek Szent Fülöp címzetes apát címet adományozott Csernák Pál plébánosnak. Ennek nyilvános kihirdetésére és a jelképek átadására került sor ünnepélyes ceremónia keretében. JL


2013. május 29. Irigység, kicsinyes rosszindulat, frusztrált vagy hisztérikus kárörvendés – ezek is mi vagyunk, magyarok. Sok magyar azért nem szereti „a zsidókat”, mert hogy azok összefognak. Általában persze nem tudják, hogy „egy zsidó” mitől lesz vagy lenne zsidó, és hogy mi is vele pontosan a baj – netán a vallása, a vérvonala, a zenei vagy közgazdasági tehetsége, az olvasottsága, netán valóban az összefogásra való hajlama? Azt már általában nem szokták továbbgondolni a zsidókat nem szeretők, hogy miféle lélektani folyamat áll a barátságtalan indulat mögött. Például áll mögötte egy roppant egyszerű és a maga ferde módján logikus gondolati séma. Mivel mi, magyarok általában buták és gyengék vagyunk össze-

A SZERK

Bye, bye, Alex

dulat, elfogadó, netán egy kicsit részrehajló szurkolás sem. Ami felismerhető volt, az a vágy, hogy ez a nagyszerűnek éppen nem nevezhető, de az eurovíziós mezőnyben messze a jobbak (= kevésbé rosszak) között futó ByeAlex elbukjon. Mindegy, hogy a rosszindulat miből fakad: sikertelenségből, lelki zavarból vagy más sikerének elirigyléséből. Ezek az alantas kritikusok nyilván azt szerették volna, s ha rajtuk múlik a (le)szavazás, akkor a magyar dalversenyző nyilván elbukta volna az Eurovíziót. És akkor e hisztérikus magyarok talán örültek volna, hogy a magyar nem a legjobbak közé jut fel, hanem a gyengébbek között hullik ki már a selejtezőkön… Nemes öröm, nemes nemzetnek. Idézőjelben, persze. Most hasonló történik az úgynevezett Nemzeti Összetartozás Dalával. Született egy nóta, egy óvodai trallalákat idéző, döbbenetesen bugyuta szöveggel szerzett dalocska (aminek ráadásul a szerzői, kezdeményezői háttere sem egészen tiszta). Elég ciki, hogy ha egy nemzet összetartozását egy névtelenekből kreált, tehetségtelen csapat írja meg és énekli fel, nem pedig egy ismert, elfogadott zeneszerző, ez tény. Csakhogy a lehetőség eddig is nyitva állt. Bárki: rock-, jazz- vagy Lesz-e kedvük, erejük cselekedni is, népzenészek előtt eddig is ott volt vagy csak annyi volt bennük, ami a a lehetőség, hogy megírják, előadják a nemzeti összetartozást kifeszájuk jártatásához elegendő? jező (vagy azt kifejezni megkísérfogni, ezért ellenállunk az együtt- lő) dalát. Eddig senki sem jelentkezett, senki sem mutatott be ilyen működés gondolatának is. Ebből produkciót. Most, amikor születik egy – kétségtelenül rendkívül gyenfakadóan és ettől fogva persze ge – produkció, hirtelen megint semmi más nem jut egyes magyarok irigykedve és ellenségesen tekin- eszébe, mint a pocskondiázás, a lejáratás, a szidalmazás, az irigy és tünk azokra, akik viszont hajlan- frusztrált gyalázkodás. dóak és képesek is rá. Például a Ugyanakkor könnyen elképzelhetők volnának más válaszreakciók. zsidókra. Például ha egy ByeAlex vagy az új „nemzeti dal” fércmű-produkció, Ez az ostoba disszonancia és akkor bárki írhat, előadhat jobbat náluk. Egészen bizonyos, hogy végül irigység lepleződött le az euroví- a minőség dönt. Ha Kölcsey Himziós dalfesztiválra kijutó magyar nuszánál vagy Petőfi Talpra maénekes kapcsán. gyar!-jánál lenne jobb, alkalmaTény, hogy a ByeAlex nevű éne- sabb, kifejezőbb alkotás, akkor az kes dala és előadásmódja legfel- említetteket már elfelejtette volna jebb is középszerű. Tény, hogy a közös irodalmi-történelmi emmaga a dalfesztivál sem több, lékezet. Megmaradtak, mert jók mint egy felturbózott giccspará- voltak. Ha a mostaniak gyengék, dé, amely még az egykori kelet- akkor könnyen felülírhatók lennénémet esztrádműsorok színvona- nek-lesznek jobb alkotásokkal. lát sem éri el. (Míg ott egykor egy Kérdés: lesz-e ambíció, önbizamáig emlékezetes Boney M vagy lom, tudás a mostani kritikusokScorpions lépett fel, ma az Euro- ban, hogy jobbat alkossanak, mint vízióban olyan közhelyes senkik, egy ByeAlex vagy a mostani Öszakiknek a dalát már az utolsó stró- szetartozás-dal. Lesz-e kedvük, fáknál elfelejti a világ.) erejük cselekedni is, vagy annyi Ám ettől még felfoghatatlan, volt bennük, ami a szájuk jártatáhogy – a számos biztatás mellett sához elegendő? – miért, mi célból és milyen indít- Nekünk, magyaroknak nem más tatásból mentek magyar polgárok etnikumok, ilyen-olyan külföldi odáig, hogy a magyar dalverseny- hatalmak a fő ellenségeink. Hazőt hol dühödt, hol nagyképű, hol nem saját kisstílűségünk, irigyséirigy és kicsinyes féltékenység- günk, ami még a tehetségeink kigel gyalázni kezdjék. E gyalázko- bontakoztatását is akadályozza. dók rosszindulatú internetes kom- Így be kell érnünk gyenge, középmentárjai között a legkevésbé sem szerű teljesítményekkel fociban, szerepelt komolyan vehető eszté- popzenében és nyilván gazdaságtikai kritika. Nem volt felfedezhető ban is. Meg nemzeti-hazafias ela minimális hazafias türelem, jóin- kötelezettségben is.

röviden Sziládys sportünnep Szokásosan magas létszám, több száz mérkőzést magában foglaló egész napos kosárlabdázás jellemezte a szerdán lebonyolított Szilády Streetball Gálát. A rendező Szilády Áron Református Gimnázium csapatai mellett városunk, továbbá a „fél megye” iskoláit is képviselték a résztvevők. Az eső ellenére is hangulatos és izgalmas mérkőzéseket hozó eseményre visszatérünk. (vk) Felmentették a volt polgármestert Bűncselekmény hiányában felmentette a vádak alól a Kecskeméti Törvényszék Terbe Zoltán, volt kiskunmajsai polgármestert, akit a megyei főügyészség hivatali visszaéléssel és más bűncselekményekkel vádolt. A vád szerint még polgármesterként azért élt vissza hivatali helyzetével, hogy a tulajdonában lévő gazdasági társaság jogtalan előnyhöz jusson, s a közgyűlés döntési jogosultságát kikerülve közreműködött egy ingatlan elidegenítésében – ezzel bő egymillió forintos vagyoni kárt okozhatott a településnek. A felmentő ítélet még nem jogerős.

álláspont/hírekRendőrségi Családi-nap Halason A nyári szünet veszélyeire hívja fel a gyerekek és a szülők figyelmét az a Családi-nap, amelyet a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság rendez június 8án, a Tesco parkolójában. A nagyszabású egész napos eseményen a rendőrök mellett bemutatót tartanak a tűzoltók, a mentők, hasznos tudnivalókkal szolgálnak majd a helyi gyermekjóléti szolgálat munkatársai, és fontos információkat tudhatnak meg az állatvédőktől is az érdeklődők. Határszemleellenőrzés … lesz a Vidékfejlesztési Minisztérium utasítására a földhivatalok területén. Elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítését ellenőrzik. Amennyiben a tulajdonos az adott területen nem folytat termelést, akkor a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését meg kell akadályoznia. A határszemle-ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan-nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. (pá)
egészségügy 2013. május 29.

betegellátás. A következő átadandó részleg az intenzív osztály lesz. A kórházvezetés szerint az osztály várhatóan a következő hónap második felére költözik be a 3. emelet közepére. Közben lényegében befejeződtek a főépület tér felőli homlokzatán a 6. szintig emelt toronyépület födémszerkezetének Máris átadták a kórházi nagyberuházás első új részlegét – a folytatásban az intenzív költözik betonozási munkái, és megkezdődtek a főépülettel való öszA tisztiorvosi hatóság jelenlétében kezdte meg új helyen a működését a Kiskunhalasi Semmelweis szeköttetés megteremtését célKórház egynapos sebészeti osztály. A több, mint 3 milliárd forintos nagyberuházás első lezárult át- zó bontási, szerkezeti munkák. Ezek várhatóan a nyár második alakítási-kiviteli fejezetét az intenzív osztály követi majd. feléig eltartanak. Kép, szöveg: KZ Hétfő reggel helyszíni szemlén orvosi hatóság kiskunhalasi ve- hétfőtől fogadja a betegeket. Az győződtek meg az országos tisztizetőségének tagjai az egyna- év első hónapjaiban még szinpos sebészet új elhelyezésének te a vázszerkezetig szétbonkörülményeiről. A Kiskunhala- tott, majd impozánsan felújísi Semmelweis Kórházban fo- tott és átalakított osztályon lyó európai uniós TIOP-prog- kényelmesebb és igényesebb ram keretében felújított részleg körülmények között folyik a

Hétfőtől új helyen a kórházi egynapos sebészet!

Ingyenes szűrések, tanácsadások, program a nőkért és a betegség-megelőzésért – mindez olyan ismert sztárokkal, mint Jaksity Kata műsorvezető, Rudolf Péter színész, Béres Alexandra és Katus Attila sportbajnokok és Rácz Zsuzsa író. Június 1-jén az EgészségVáros rendezvénysorozat keretében rendkívül gazdag programokkal várja a Halason és környékben élőket a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház és egy ismert gyógyszerérdekeltség. Az egész napos, ingyenes rendezvényen is Halasra jön – beszélgetések, kiselőadások, játékos vetélkedők mellett intimtorna-bemutató és tombolasorsolás is lesz. A nap végén a szponzor 2 millió forint adományt ad át a halasi kórháznak 3 defibrillátor megvásárlásához. Fontos, hogy minél többen vegyenek részt az egészségnapon: minden teszt, meghallgatott előadás és más részvétel plusz pontokat ér, amelyek az említett 2 millió forintos adomány mértékét növelik – így hát mindannyian tehetünk azért, hogy a Kiskunhalasi Semmelweis Kórháznak jutó adomány gyarapodjon! (HT-információ)

Költözik az ügyelet

Fotó: Szőri Attila

Egészségshow – hozz még valakit!

Helytálltak a halasi életmentők Szépen szerepelt az országos elsősegélynyújtó versenyen a halasi csapat. Az Ignácz Ditta, Fülöp Mariann, Miczai Szilvia, Tóbiás Virág és Újlaki Noémi alkotta válogatott a megyei döntő megnyerése után került be a legjobbak közé. Az országos finálét Szombathelyen rendezték és nem volt egy-

szerű dolga a résztvevőknek. A 20 állomásból álló megméretés során nemcsak elméleti, hanem gyakorlati ismeretekből is számot kellett adniuk a versenyzőknek. – Volt egy helyszín, ahol motorosbaleset nyíltlábszártörött sérültjét kellett ellátni; de gyermek és felnőtt újraélesztés is szerepelt a

feladatok között. Az egyik állomáson pedig egy robbanás 15 sérültje várta a lányokat, akik nem rettentek meg és kiválóan oldották meg a feladatukat – fogalmazott a felkészítő Nagy József. A halasi mentőállomás vezetője elégedett volt a csapatával, amely végül az 5. helyet szerezte meg. JL

Várhatóan szeptembertől új helyen működik majd a felnőtt és a gyermekorvosi ügyelet, miután a kórházi átalakítás kapcsán az intézmény már nem tud elhelyezést biztosítani. A kórházi átalakítások nyomán az ellátás biztonsága érdekében minden hasznos területre szüksége van az intézménynek. Jelenleg a felnőtt és a gyermek háziorvosi ügyelet is a kórház területén működik, de ezekre a helyiségekre a jövőben szüksége van a kórháznak. Hetek óta tartanak az egyeztetések Romhányi Zoltán főigazgató és az önkormányzat között. Ennek eredményeként arra az egyezségre jutottak a felek, hogy a két ügyeletnek augusztus végéig kell elköltöznie. A város számba vette a szóba jöhető új helyeket. Amenynyiben a képviselő-testület is egyetért vele, akkor a Kossuth utca 34. alá kerül majd ez a tevékenység. Ott jelenleg még a Pingvin Patika működik, de a bérleti szerződésük nyár elején lejár és ezt nem hosszabbítja meg az önkormányzat. Ezután kerülhet sor a szükséges átalakítások elvégzésére, és a szükséges hatósági engedélyek beszerzésére. (jl)


2013. május 29.

ingatlaninnen  onnan Állami lakástámogatás a volt halasi politikusnak

Rosszkedvű pezsgés a lakáspiacon Súlyos leértékelődés és pangás után idén tavasszal mozdulni kezd az ingatlanforgalom – Évek óta látszott, hogy sokan megpróbálják „kitartani” a lakásuk régi, még a válság előtti árát, akár úgy is, hogy emiatt évekig nem is tudnak megválni tőle. Most ennek vége – teszi hozzá Gyöngyi László. Mint tavaly is látható volt már, a Szezont a realitással sze elfogadta a piaci realitásokat. válság előtti, sokszor irreálisan túlérLegalább ötödével nőtt az idei őszön tékelt halasi ingatlanárak gyorsan zua lakásértékesítés a tavalyi év hason- Üröm az örömben ló időszakához képest. Így aztán az első látszatra kedvező hanni kezdtek. A krízis előtt egy egy– Elindult valami, többet vásárolnak és több az eladásra kínált, több A lakásárak már az elmúlt évekre a folyamatban lévő alkudozás vagy a 2000-es évek eleji szintre zuhantak értékesítés-előkészítés is – mondja vissza, ami átlagban akár 20-30 Gyöngyi László. Az ingatlanszakértő nem elsősorban a „szezonális konszázalékos csökkenést is jelenthet. junktúra” szokásos mozgásával magyarázza a hullámot: minden évben a hír hátterében egy kiábrándító ten- szobás panel akár 5-7, egy kétszobás tavasz az az időszak, amikor az új la- dencia áll. Ahhoz, hogy most új len- 8-9 milliót is ért. Akkor még egyrészt kásra vágyók – az esetleges kisebb- dületet kapjon az ingatlankereske- több és olcsó banki (bár mára súlyos nagyobb felújítás, átalakítás miatt – delem, az kellett, hogy nagyon sok társadalmi fenyegetést jelentő devimozdulnak a váltásra. A másik, döntő tulajdonos beletörődjön vagyona ér- za-) hitel volt hozzáférhető, másrészt ok az, hogy az eladók egy jelentős ré- tékének drasztikus csökkenésébe. több munkahely is volt a városban.

Tíz évvel vissza E kettős hatás eredményeként a helyi lakásárak sokszor elérték a fővárosi vagy szegedi szinteket, ám a válság: a devizahitelek pusztító hatása és a munkanélküliség gyors, máig tartó terjedése megroppantotta ezt a piacot is. Kevesebb új lakás épül, mert kevesebb a vevő; a használt lakások pedig már nem – vagy csak nagyon ritka esetekben – adhatók el a régi értéken. A lakásárak már az elmúlt évekre a 2000-es évek eleji szintre zuhantak vissza, ami átlagban akár 20-30 százalékos csökkenést is jelenthet. A mostani mozgásban – véli a kereskedő – az is közrejátszhat, hogy sokaknak mind sürgetőbbé vált a lakásuk eladása, ha szorongatja őket az irreálisan megemelkedett devizahitel-törlesztés. Kép, szöveg: KZ

A februári bezárása óta üresen áll a volt Profi áruház épülete a Vasút utcán. A forgalmas, nemzetközi főút mellett fekvő ingatlant ez idáig nem sikerült hasznosítani, most vevőt keresnek rá, miután hazai üzleteinek egy részét más magyarországi üzletláncoknak értékesítette, ez év elején pedig, az el nem adott üzleteket – köztük a halasi egységet is – végleg bezárta a cég. Bár pár hónapig volt remény, hogy a halasi Cooplánc átveszi a boltot a dolgozókkal együtt, az erre irányuló egyeztetések nem vezettek eredményre. Idén február 14-től a dolgozókat elbocsátották, s elszállították a megmaradt árukészletet, de a berendezések túlnyomó többsége ma is az épületen van. Egyelőre az ingatlant nem si- épület vidéki tulajdonosa eladás- helyen lévő létesítményt. került más célra hasznosítani, az ra kínálja az egyébként forgalmas Kép, szöveg: Pozsgai Ákos

Fedlapzaj

Tíz év és a világot megrázó gazdasági válság után ha keserűséggel is, de tudomásul vették a lakástulajdonosok az ingatlanuk – akár súlyos – értékcsökkenését. Ez a beletörődés már tavaly ősszel éreztette hatását, most azonban a jelek szerint már kimutatható aktivitást hoz a kereskedelembe.

Eladás, prolongálva

Panaszkodnak az 53-as főút északi kivezető szakasza mentén élők, hogy a csatornázás során odatelepített fedlapokra ráhajtanak a kamionok, és emiatt elviselhetetlen a zaj. Egy korábbi lakossági fórum nyomán a megyei közútkezelő helyszíni szemlét tartott, megvizsgálva egy esetleges forgalmirend-változtatás lehetőségét is. Langó István osztályvezető szerint meg kell várni a csatornafedelek szintbe hozását, amelyre a napokban sor került. Ezután 8-10 napos megfigyelés alapján eldől, hogy valóban jelentős-e a zajhatás. Felmerült egy leállósáv felfestésének lehetősége is, amelynek eredményeként úgymond elterelnék az autósokat, kamionosokat a problémás fedlapokról. (jl)

A területi közigazgatásért felelős Szabó Erika államtitkárnak – volt kiskunhalasi képviselőnőnek – egy 147 négyzetméteres ingatlant biztosít a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság – tette közzé nemrég a Parlament hivatalos honlapja. (Munkatársunktól)

Szilády-gondok

Egyelőre nem lesz kijelölt gyalogátkelő a Szilády utcai óvodánál. Hunyadi Péter képviselő többedik alkalommal vetette fel az intézménybe járó gyerekeket és szüleiket fenyegető veszélyt, mivel nincs a közelben zebra. Már 2009-ben volt a kérdéses helyen egy bizottsági bejárás, amely nem támogatta a kijelölt gyalogátkelőhely kialakítását, amelynek költsége 600-800 ezer forint lenne. Erre idén sincs elkülönített költségvetési keret, ráadásul a válaszadó szerint a gyalogosforgalom sem indokolja a zebrát. Hunyadi ugyanebben az utcában, a 33-as szám előtt a terelővonal átfestését is kérte a járművek megállásának érdekében, de a városháza szerint nem indokolt a forgalmi rend megváltoztatása.

Parkolás mobillal

Jekő Attila az elmúlt képviselő-testületi ülésen vetette fel, hogy működik-e még a mobiltelefonos parkolás, és ezt miképp ellenőrzik. A Városgazda szerint 2010 óta működik a rendszer, és a parkoló-őröknél lévő speciális készülék képes az azonosításra. Jekő Attila egy Sóstó utcai elhanyagolt vízelvezető árok tisztítását is kérte a városházától: erre nyárig sor kerül a START-munkaprogramban.

Kerített konténer

Jerémiás Béláné egy Kossuth utcai közösség panasza alapján a hulladékgyűjtők körbekeríthetőségét vetette fel, nehogy idegenek hordhassák a szemetüket mások portájához. A város ehhez nem tud anyagi segítséget nyújtani, de egy közelmúltbéli ellenőrzés során néhány szemetelőt sikerült beazonosítani – őket már figyelmeztették arra, hogy ennek a tevékenységnek következményei lehetnek. (jl)
HÍREK 2013. május 29.

Befektetők mentik meg a mozit Több mint 30 millióból fejlesztenék

Veszélyesen viszik a vasat Sokat keres(het)nek a cigányok a szeméttelep-rekultiváción Nem veszélytelen, ám annál jövedelmezőbb egyes romáknak a Kő- kapni kilónként. rösi és Jókai utcák találkozásánál folyó szeméttelep-rekultivációs Gajág Kálmán azt is elmondterületének guberálása. A szorgalmasabbak akár többezer forintot ta, hogy a lerakóját felkereis megkereshetnek naponta – ráadásul legálisan. ső beszállítók minden esetben felvásárlási bizonylaton nyilatNem hivatalos, de megbízható értalálható – alkalmasint kisebb- koznak a hozott áru eredetétesülésünk szerint nem kis fejnagyobb sérülést okozó – anya- ről, vagyis felelősséget vállaltörést okoz a területen munkát gok, darabok jelenléte miatt is. nak érte, hogy az az övék. Ezzel végző apparátusnak, a terület A szemétkupacokban turkálók együtt is a Nyitott Égbolt-terendezését végzőknek a környékszámára sem a táblákon jól lát- lepen egy hétig külön tárolből és távolabbról is érkező cigáható eltiltás, sem a terület őr- ják ezeket, hogy adott esetben nyok látogatása. Mint a képen is zése, sem az említett baleset- eredetük visszakereshető, azolátható, a hatalmas földtömegek veszély láthatóan nem jelent nosítható legyen. mozgatását ugyancsak hatalmas, akadályt. Amint távozásra szó- – A szigor és az óvintézkedénagy teljesítményű gépek végzik, lítják fel őket, más ponton már- sek eredményeként – mondja Gajág Kálmán – itt nem is amelyek közé csak a hivatalosan is újra megjelennek. ott dolgozóknak szabad bemenA fémhulladékokból eredő jö- fordult még elő lopott vagy ni. A guberálás ugyanakkor nemvedelem vonzza őket: a Majsai más tisztázatlan forrásból erecsak ezért balesetveszélyes az ilúti átvevőhely vezetője szerint dő hulladék-leadás. Kép, szöveg: KZ letékteleneknek, hanem a földben ezekért 35-55 forintot lehet

Fémipari munkások és asszisztensek kerestetnek Több mint 20 lakatost és fémipari munkást és 60 piackutatásban résztvevő szakembert keresnek a munkaügyi kirendeltségek régiónkban. Kiskunhalas térségében hitelügyintéző, nyomdász, szakácsok, üzemanyagtöltőállomás-kezelő, faipari munkás, fóliagyártó, kazángépkezelő, műanyagfeldolgozó, óvónő, mezőgazdasági segédmunkás, építménybádogos, targoncavezető, festő és mázoló, marketing és PR-ügyintéző, szállodai recepciós, kereskedelmi asszisztens, webfejlesztő és pék számára kínál munkát a munkaügyi központ. A Tükör hirdetési oldalán további állásajánlatokat is találnak olvasóink. Kiskőrösön és a város közelében TMK karbantartót, nemzetközi tehergépkocsi-vezetőket, C könyvelőket, péket, projektmenedzsert, árufeltöltőket, gazdasági ügyintézőt, lakatosokat, sza-

badidőszervezőt, CNC élhajlító gépkezelőt, gépészmérnököt, targoncavezetőt, tanácsadókat, piackutatókat, telefonosidőpont-egyeztetőket, autószerelőt, varrónőket, autószerelőgumiszerelőt, betanított fóliaválogatókat, villanyszerelőt, traktorvezetőt, vállalatirányítási rendszeradminisztrátort, pultost, hegesztőt, betanított munkásokat, dohánybolti eladókat keresnek a foglalkoztatók. A munkaügyi központon keresztül németországi munkavállalásra is van lehetőség. Kiskunmajsán baromfifeldolgozó, mentőápoló, nehézgépkezelő, kamionsofőrök, gépipari munkás, boltvezetők, bolti hentes, pék, irodai adminisztrátor, valamint raktárkezelő elhelyezkedésére nyílt lehetőség. Az állásajánlatokról a járási munkaügyi hivataloknál adnak részletesebb információkat. h. a.

Két nagy cég is érdeklődik a halasi mozi működtetése iránt. Az egyik már sikeresen működtet filmszínházat Kecskeméten. Ha létrejön a tőkebevonás, fennmarad, ha nem bezárhat az intézmény. Ha nem történik néhány hónapon belül fordulat a halasi mozi működési formájában, akkor napjai meg vannak számlálva. Ebben az évben – a korábbi radikális megszorítások ellenére – veszteségbe fordult a fenntartás az alacsony nézőszám miatt. Az újabb filmek ugyanis digitális formában érkeznek, amire az intézmény nincs felkészülve. A jelenlegi technológia csak 3-4 hónapos csúszással teszi lehetővé a filmek vetítését, addigra pedig már csak keveseket érdekel. Az önkormányzat e hét csütörtökön dönt arról, hogy közbeszerzési eljárás keretében keressen befektetőt a továbbélés érdekében. Az előterjesztés nem véletlen, hiszen lapunk információi szerint két befektetői csoport is fantáziát lát a halasi

filmszínház működtetésében. Egyikük a megyeszékhelyen már sikeresen üzemeltet mozit, de az sem kizárt, hogy egy helyi érdekeltségű vállalkozás is pályázik majd. Mivel megyénkben Kecskemét után Kiskunhalas rendelkezik megfelelő nagyságú teremmel, az érdeklődő cégek szerint van realitása itt is egy gazdaságosan fenntartható létesítménynek. Ehhez azonban több mint 30 milliós modernizálásra lesz szükség. Mindennek tartalmaznia kell a digitális vetítőrendszer és 3D technológia üzembe helyezését, hangtechnikai fejlesztéssel. Szükséges emellett a hangosítás, a fénytechnika a függönyök, a székek és szőnyegek cseréje, valamint a szociális létesítmények felújítása. A kiírásra kerülő hasznosítási pályázat szerint a felújítás és beruházás értéke a bérleti díj 50%-áig lelakható, a pályázat nyertese a város intézményei, civil szervezetei részére évente minimum 40 alkalommal helyet biztosít az ingatlanban, és az önkormányzati ünnepségek is itt maradhatnak. Hegy-s


2013. május 29.

Ellentmondások az építőiparban

A tavalyi visszafogottság után az idei tavasz a szokásos év eleji lendületnél is markánsabb növekedést mutatott az építőiparban – legalábbis a Térváz Kft.-nél. Tóth Ferenc tulajdonos-ügyvezető szerint a mérsékelt 2012-es esztendő után az idén több tíz építeni szándékozó, és több beruházási kezdeményezés indult el. – Ma még nem tudni, mennyi valósul meg, hány pályázatból, kiírásból lesz végül kivitelezés, de a

bővülés érezhető. Különösen a magánszektorban és néhány jel alapján a mezőgazdasági ágazatban lehet több megrendelés idén – közölte lapunk érdeklődésére a Térváz. A cég illetékese legalább 15 százalékosra teszi a növekedést, ugyanakkor például egy ígérkező 600 milliós nagyberuházási terv kapcsán is megismételte: ha van is sok befogadott, pozitívan elbírált pályázat, még nem tudni, mennyi és mikor valósul meg ezekből. Kevésbé optimista az idei év megítélésében a Modinvest Kft. A Halason is jelentős volumenű kivitelezésekben szereplő építőipari vállalat vezetője szerint infrastrukturális beruházásból talán több, de hagyományos magasépítési beruházás nem nagyon mutatkozik idénre. – Kevés a magáncélú, és viszszaesés van az állami beruházá-

Felmérik a kimaradt utcákat?

Fideszes képviselői javaslatra utólagos számbavétel készülhet a szennyvízcsatornázási programból kimaradt utcák bekötésének előmozdítására.

Miután a szennyvíztisztító és a csatornahálózat-kiépítés, sőt, már az érintett utcák aszfaltburkolatának rendbetétele is befejezéséhez közeledik, a programból kimaradt szakaszok, utcák felől érkező bejelentések miatt képviselői határozati javaslat készülhet ezek összegyűjtésére és megvizsgálására. Mint korábban megírtuk, mind a Magyar utca, mind a Bükkönyös vá-

rosrész egyik szakasza beletartozhat ezek sorába. Nemrég pedig két Dózsa György utcai porta különös esetét írtuk meg. Utóbbi nem egyszerűen lemaradt a csatornaprogramról, hanem egyfajta szigetként áll az utca többi, csatornahálózatra kötött ingatlana között. Hunyadi Péter képviselő most azt javasolja, készüljön kimutatás a csatornázásból kimaradt belterületi ingatlanokról, illetve az ezekkel kapcsolatos tennivalókra készüljön ütemterv, határidővel, felelőssel és beszámolási kötelezettséggel a testület felé, hogy a folyamat nyilvános és nyomon követhető legyen. (kohoutz)innen  onnan Újabb feketén foglalkoztatók

A NAV legfrissebb listáján 18-ra emelkedett a feketén foglalkoztató és lebukott halasi cégek száma. Januárban még 16-an voltak a névjegyzékben. A térség többi településén nem emelkedett a be nem jelentett dolgozókat foglalkoztatók száma. A listázott vállalkozások ügyében már jogerős bírósági döntések születtek. A társaságok két év után kerülhetnek le az adóhatóság honlapjáról, amennyiben ismételten nem követik el a törvénybe ütköző cselekményt. A halasi térségben a NAV szerint Pirtón, Zsanán és Kelebián nem bukott le még feketén foglalkoztató munkaadó.

A Térváz bővülést, a Modinvest stagnálást lát az idei esztendőre Nem azonos módon ítélik meg az idei év további kilátásait egyes helyi építőipari vállalatok. Van, aki szerint még az agrárium is húzóágazat lehet e szegmensben 2013-ban, mások úgy vélik: jó, ha a tavalyi beruházási mértéket eléri az ágazat. Egy-két impozáns referenciamunka azért így is akad.

gazdaság

Démász: leépítés fűnyíró-elven

sok terén is. Elmozdulást esetleg az új EU-költségvetési időszak új pályázatai hozhatnak, akár a mezőgazdaságban is – mondja Németh Miklós. Az ügyvezető szerint még a tavalyi év is lejtmenet volt a 2010-2011-eshez mérten, és az idei esztendőben

sem várható felfelé mozdulás. A Modinvest egy művelődési ház mellett üzemanyagtöltő-állomások kivitelezésében vesz részt, illetve a Gyulai Várfürdő 2,5 milliárdos, bővítéses újjáépítését célzó programban. Kép, szöveg: KZ

Vállalkozás: Halas a zónában

A munkahelyteremtő pályázatokon egy állás létesítésére 3 millió forintot lehet nyerni, de a szabad vállalkozási övezetekben végrehajtott fejlesztésekhez további 700 ezer forint jár. Kiskunhalas és kistérsége a jövőben élhet ezzel a lehetőséggel, mivel a kormány döntése nyomán bekerült a kedvezményezett régiók közé. Döntött a kormány, tovább növeli az úgynevezett szabad vállalkozási zónák számát. Eddig 47 kistérség közel 900 települése tartozott ezek közé, ez most 14 kistérséggel és 177 településsel bővült. Ezeknek a zónáknak az a lényege, hogy mindazokat a fejlesztési, beruházási, adópolitikai és foglalkoztatáspolitikai kedvezményeket, amelyek egy térség potenciá-

lis lehetőségeit jelentik, egy komplex program keretein belül lehet kezelni. Környékünkön eddig a jánoshalmi és a bácsalmási régió rendelkezhetett ezekkel a nem mindennapi lehetőségekkel. Jánoshalmán például az egykori laktanya területén létesült így Ipari Park. A jövőben azonban Kiskunhalas és környéke is élhet a kedvezményekkel, ugyanis a kormány döntése szerint bekerült a szabad vállalkozási zónák sorába. Az érdeklődő vállalkozásokat, cégeket a megyei önkormányzatok látják el a szükséges információkkal. JL

Mint arról már hírt adtunk, a központi megszorítások következményeként jelentős létszámleépítésre készül a Démász. A tervek szerint júliustól, illetve októbertől több mint 180 dolgozótól válnak meg. A dolgozók önként távoznak a cégtől, így az áramszolgáltató magasabb juttatást kínál, mint amennyit a törvény elbocsátáskor előír. Nagy Sándor, a Démász Szakszervezet elnöke a Halasi Tükör érdeklődésére azt mondta, hogy folyamatosak az egyeztetések a cég vezetésével. Jelen állás szerint az elbocsátásoknál a fűnyíróelv érvényesül majd, vagyis szinte minden munkakörben lesznek érintettek. A pontos szám e hét második felében lesz nyilvános. Halas és Baja egy régióhoz tartozik, a nagyobb létszámleépítés utóbbi városban lesz. A feleslegessé vált alkalmazottakkal jövő héttől közlik majd a rossz hírt. Az áramszolgáltató kommunikációs csoportja a hír kapcsán megjelent tájékoztatójában azt állítja, hogy a társaságnak szembe kell néznie a szabályozási és adózási rendszer változásának kettős terhével. Miközben az új árszabályozás szerint 10 százalékkal csökkennek a lakossági fogyasztói árak, új elemként megjelent a közműadó, illetve az energiaszolgáltatók társasági adója is 50 százalékra emelkedett a 31 százalékos Robin Hood adóval együtt. Az adó- és tarifaváltozások együttes hatása miatt az EDF Démász szigorú költségoptimalizálásra kényszerül, így nemcsak beruházási, hanem működési költségeit is csökkenteni kell. (ha)
gyerek, nevelés 2013. május 29.

Fejleszt, gyarapít a Ringató

Kodály szerint a gyermek zenei nevelését már a fogantatás után meg kell kezdeni, s a lélektanban is közhely, hogy a harmonikus Kodály és a néphagyomány útmutatása ma is rendkívül fontos a kisgyermek-nevelésben zene fejleszti az agyféltekék kapcsolatát, a kreativitást. Ezzel együtt az értékőrző Kisgyerekek hol kitörően lelkeKodályt követve Értékre nevelés észrevétlenül sednek, hol megigézve merednek, De vajon nem túlzás egyszerű da- Ez a riporternek is feltűnik: a gyere- művészeti nevelés is elkezdődik: a gyerekek egyszer az énekesnőre, máskor a lok kapcsán fejlődésről, bensőséges kek azonnal és fékezhetetlen érdekhangszerére, vagy épp az anyukákapcsolatról beszélni? A Ringató ki- lődéssel „honorálnak” minden dal- megismerik az eredeti szépséget, nem csak a jukra. Népdalok, dalos mondókák dolgozói és hívei egyrészt a magyar lam- és ritmusváltozást, de még azt kereskedelmi média tucatzenéjén nőnek fel. követik egymást könnyed ritmusban – mintha csak egy évszázadokkal ezelőtti fonóban lennénk, ahol az asszonyok így múlatják az időt, és foglalkoznak kicsinyeikkel. Ám most a művelődési házban vagyunk, Kodály után, a magnók és a modern diszkódalok korában. De akkor mi ez az egész?

Gyönyörködtetés, fejlesztés, kapcsolat Ez a Ringató, amelyre minden hét csütörtökén gyülekeznek a kismamák – sőt, nemritkán a „kispapák”, de még nagyszülők is néha. Előfordul, hogy alig férnek be a művház kistermébe. Vadai Henrietta énekes, zenész és tanár tartja ezeket a varázslatos, ellenállhatatlanul vidám és egyben az eredeti magyar kultúrát szerető szívnek is kedves programokat. – Itt minden a gyerekekért történik. Azért jövünk össze, hogy a szülők megtanulják azokat a hagyományos nyelvi és dalos-zenei játékokat, amelyeknek rendkívül fontos szerepe van a kisgyerekek életében és fejlődésében. Az itt tanult mondókák, dalok, mozgásformák, ölbeli játékok ezután bármikor, bárhol alkalmazhatók: otthon, vonaton, sorban állás vagy séta közben. Ám a szerepük nemcsak a gyerekek gyönyörködtetése, hanem a szülő és gyerek közötti kapcsolat erősítése is – mondja Henrietta, aki maga is gyakorló anya.

zeneoktatást világhíresen megújító Kodály Zoltánt, másrészt a kortárs pszichológiát említik ennek igazolására. „Arra a kérdésre, hogy mikor kezdődjék a gyermek zenei nevelése, azt találtam felelni: kilenc hónappal a születése előtt. Az anya nemcsak testét adja gyermekének, lelkét is a magáéból építi fel”, mondta Kodály. A modern lélektanban pedig ma már úgyszólván közhely, hogy a harmonikus zene többek között fejleszti az agyféltekék kapcsolatát, a kreativitást, a művészi érzéket. Az ölbeli játékok, éneklés közbeni együttlét bensőségessé teszi a szülőgyermek-kapcsolatot, illetve új dimenziókat nyit az egyébként is alapvetően fontos testi érintkezésben.

is, amikor a tanár és a szülők hirtelen halkabban folytatják a nótát. A Csipcsip-csóka vagy a Főzzünk borsót!, a Sétálunk-lecsücsülünk vagy a Tekereg a kígyó láthatóan örökérvényű, ma is működő „varázslatok” a gyerekek megragadására és fejlesztésére

– nevetve és lelkesen vesznek részt a foglalkozásban. – Ezzel együtt az értékőrző művészeti nevelés is elkezdődik, hiszen ezek a gyerekek megismerik az eredeti szépséget, nem vagy nem csak a tévék és kereskedelmi rádiók tucatzenéjén nőnek fel. Megismerkednek a hangszerekkel is, és sosem szól gépről, felvételről a zene, mindig eredeti – fűzi hozzá Vadai Henrietta. Idomítás helyett lelkesítés A Halason évek óta hozzáférhető heti Ringató kidolgozója, Gállné Groh Ilona módszerének fontos eleme, hogy a gyerekek semmiféle feladatot nem kapnak a foglalkozásokon, nem kell teljesíteniük, s nem az a

cél, hogy valamiféle közös produkcióra idomítsák őket. A közös éneklés, a játék, a mozgás fő szempont mindenek előtt, de fontos az áhítatos csend is, ami gyakran varázslatként megszületik – vallja a módszer gazdája. A magyar kultúra világritkaság-számba menő népdal- és mondókakincsét is továbbörökító Ringató immár egy állami pályázat része is, amelynek célja, hogy a külhoni magyarság körében is elterjedjen. Erre olyan pedagógusokat várnak, akik külhoni magyar pedagógusként óvodában vagy az általános iskolában magyar nyelven nevelő munkát látnak el – az ő felkészítésüket segíti most a minisztériumi program. (Kép, szöveg: KZ)

Babaklubosok a Kolikennél. A közelgő nyár és a jó idő a Nagycsaládos Egyesület Babaklubját is kiszólította a természetbe. A már hagyományosnak nevezhető kerékpártúrán több mint 20 édesanya vett részt gyermekével együtt. Múlt hét kedden a lufis csapat az egykori Levi’s-gyár területén ma működő Koliken-telephelyre kerekezett ki, ahol a gyerekek láthattak pávákat, díszgalambokat, pulykákat, birkákat és malackákat is. A kellemes délelőttöt közös batyus tízórai zárta, finom házi süteményekkel és frissítő bodzaszörppel. (HT-összeállítás)


2013. május 29.

Fűtetlen vagonok…

Tovább bővítik a migránsszállót?! Tízezerszámra árad a menekültek tömege mint a mostani, továbbá rövidíti a törvény az ellátási kötelezettséget. A szigorúbb idegenrendészeti szabályok már július elsején életbe léphetnek. Halason a már működő idegenrendészeti szállás mellett az elmúlt hetekben alakított ki a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal egy befogadó állomást a volt lovas laktanya Kárpát utcai épületében. Friss információink szerint e hét-

től a Fazekas utcai épületszárnyban is tovább bővítik a befogadó állomást. A tervek szerint itt helyezik el majd az egyedülálló férfiakat, míg a Kárpát utcai épületben a családosok kapnak elhelyezést. Információk szerint ez a megoldás nem lesz hosszú távú, csak átmeneti: egy másik, nagyobb dél-alföldi városban hoznak létre egy központi befogadó helyet a menekülteknek. Kép, szöveg: PÁ

A MÁV hivatalos tájékoztatója szerint csak két járatot érintett, hogy a Budapestre tartó hajnali vonatok elé olyan mozdonyokat állítottak, amelyek nem alkalmasak a szerelvények fűtésére. Az egyik olvasónk jelezte, hogy a napokban utazott a fővárosba vasúton és a kora reggeli járaton hideg volt a vagonokban. Azt is hozzátette, hogy nem a megszokott mozdony vontatta a kocsikat. Megkeresésünkre a társaság azt közölte, hogy két olyan vonat volt, amely műszaki okok miatt nem az egyébként megszokott villanymozdonnyal, hanem a szakzsargonban Szöcske néven emlegetett tolatójárművel közlekedett. – Akkor reggel az előző heti meleg idő után a vártnál hűvösebb volt. Érzékeltük a problémát és másnap már „hagyományos” mozdonyokat vezényelt a vasúttársaságunk, hogy az utasoknak megfelelő szolgáltatást tudjunk nyújtani – fogalmazott közleményében a MÁV. (jl)

Fél pénztárcát zsákmányolt az utcán

Elfogták a rendőrök azt a fiatal nőt, aki megpróbált meglopni egy férfit a napokban Tompán, de végül erőszakkal vette el a pénzét. A nő a dulakodáskor a kettészakadt pénztárca felével futott el. Múlt csütörtökön kora este állította meg 62 éves áldozatát az utcán a 22 éves nő. Beszélgetés közben a férfi dzsekijébe nyúlt, s megpróbálta elemelni a pénztárcáját. A férfi ezt észrevette, megragadta a pénztárcát, de a nő nem engedte el. A férfi a dulakodás során elesett, de a tárcát továbbra is fogta, ami ekkor kettészakadt, a nő a felével, s az abban lévő 12 ezer forinttal, a benne lévő bankkártyákkal és lakcímkártyával elfutott. A rendőrök azonosították a tompai nőt. A rablás gyanúsítottját kihallgatása után őrizetbe vették. (pá)

Dobd be magad, hogy gyakorolhass! Óvodásoknak, idős embereknek is segítenek majd azok a sziládys diákok, akik részt vesznek egy most induló programban. A TÁMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0046 pályázaton a Kiskunhalasi Református Egyházközség 23.592.562 Ft-ot nyert az Európai Unió jóvoltából, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával. Az Új Széchenyi Terv részeként létrejövő kezdeményezésben a diákok rászoruló embertársaikon segítenek majd. A Szilády Áron Református Gimnázium igazgatónője büszke arra, hogy a programban máris túljelentkezés van, hiszen a tanulók közül sokan szeretnének önkénteskedni. Ez az egész folyamat olyan, mint egy nagy önműködő kerék, amit csak el kellett indítani, s innentől már minden megyinnen  onnan

Jelentősen szigorítanák a hazánkba érkező migránsokkal szembeni eljárást és őrizetet. Az elmúlt hétvégén ismét több tucat illegális bevándorlót fogtak el a magyar-szerb határ Bács és Csongrád megyei szakaszán. Az illegálisan vagy menekültként érkező külföldiek sem a személyazonosságukat, sem az ország területén való jogszerű tartózkodásukat igazolni nem tudják, ezért idegenrendészeti eljárás indul ellenük. Idén a két megye területén, a 172 kilométeres magyar-szerb határon eddig közel tízezer illegális bevándorlót fogtak el a rendőrök. Többet, mint tavaly egész évben. A kormány szerint várhatóan meg fog duplázódni idén a migránsok száma. A jelenlegi magyar szabályozás szerint az illegális határsértők, ha menedékjogot kérnek, nem kell megvárniuk az eljárás végét, akár másnap szabadon távozhatnak. A BM ezért a szabályok módosításával javasolja, hogy az illegális bevándorlókat legfeljebb hat hónapra menekültügyi őrizetbe vegyék, és az eljárás is sokkal szigorúbb lesz,

hírek

magától. A sziládysok óvodákban, idősek otthonában segítkeznek majd, de lesznek, akik padot festenek egy parkban vagy éppen hadisírokat gondoznak.

Csúzi László, a gimnázium diákönkormányzatának elnöke szeretné, ha minden diáktársa csatlakozna a kezdeményezéshez. – Kiváló ötletnek tartom, hogy a középiskolások önkéntes feladatokat vállalhatnak ebben a programban. Én idős embereknek fogom megtanítani az internet használatát, hiszen fontos, hogy arról a generációról se feledkezzünk meg. A Sziládyban nagy hagyománya van az önzetlen segítségnyújtásnak, hiszen, mint arról múlt szerdai lapszámunkban beszámoltunk, a fiatalok és pedagógusaik egy nagyszabású jótékonysági napot szerveztek a súlyos betegségben szenvedő Márta Debóra megsegítésére. Kép, szöveg: Szőri Attila


10

riport 2013. május 29.

800 kilométer a csoda

Halálos ösvények, megélt katarzisok után Halason varázslatos „véletlennel” folyt Az első napok kínzó fájdalmai, a csontig hatoló hideg és a megpróbáltatás után lecsendesült és megnyílt az életét átalakító, benső figyelemre. Túlélte a keresztekkel övezett halálos hegyi ösvényt is, s miközben sok útitársa feladta, ő ateista létére az egyik szálláson megérezte az ima erejét is. A halasi Katona Líviának hazatérte után is csodaszámba menő esemény bizonyította a napokban, hogy az Út tovább folytatódik az életében…

készült ki. Sajnos, sokan lélekben is feladták és buszra szálltak vagy kihagytak szakaszokat, többen hazautaztak. Én folytattam – bár néhány napra visszavettem a napi 25-30 kilométerből, és elővettem a botokat is. Utólag nem csalódtam, mert valóban így bontakozik ki az, amit a belső figyelem „magasiskolájának”, megtisztulásnak, katarzisnak lehet nevezni… Ahhoz, hogy ezt valóban mélyen megéljük, a nagybetűs Út minden részlete hozzá tartozik. Mert az Út a lényeg, nem a cél… • Mint minden vezeklés lóháton vagy – számomra meg- vagy böjt napjaiban… lepő módon – egy-egy szakaszt busszal! Csak a zarándokok öt Üzenet az ismeretlen százaléka teszi meg „eredeti zarándoktól módon”, lábon – tűrve a fájdal- • Így van. Mire a spanyolorszámakat – és teljes menetfelsze- gi mezetára, vagyis amolyan alrelésben az utat. Sokan könnyí- földi síkságra értem, ahol még tésként transzferre (két állomás várt rám a 2-3 fokos hideg, a közötti teherautós szállítóra) bíz- metsző szél és eső, meg a fűtetlen szállások, csak hogy ezt is zák például a csomagjaikat. • Sokakban az a kép él a megtanuljam „kezelni” – addigCaminoról, hogy ez csupán ra elfogadás, béke és harmónia egy „nagyon hosszú séta”. lett bennem. Több napot is telje-

Amit nem is kerestél… • Mi indított el? Kerestél valamit? • Tudtam, hogy léteznek zarándokutak, így az El Camino is, aztán egyszer elkezdtem keresgetni a neten, és attól fogva nem volt megállás: „véletlenül” sorban jöttek, kerültek elém a különféle infók hírekből, ismerősöktől. Aztán láttam Martin Sheen filmjét, amit, hallottam, még a te fiad is megkönnyezett – és végül ez hozta meg az érzést, hogy engem is „hív a Camino”. • Mi hívott? Élményt kerestél, vagy választ valamire? • Amikor komolyabban utánaolvastam és tervezgettem, az volt bennem, hogy szeretném megélni azt az élményt, amiről általában két dolgot mondanak: hogy kívül és belül csoda, és hogy olyasmit ad, ami még a keresettnél is több. Kiszámoltam, mekkora távra és időre, milyen felszerelésre van lehetőségem, és egyszerűen elindultam.

• Akinek nincs pénze, de vállalná a zarándoklást, mit tehet? • A nagyobb feladat a kijutás a választott indulóponthoz és a hazautazás. Az ottlét már több lehetőséget ad, mert számos adományos hely van, ahol olcsóbban lehet megszállni; például Albergue-ben van konyha is, és a főzéssel sokat lehet spórolni. Egyébként ez az egyik nagy előnye ennek a spanyolországi zarándokútnak: hogy nagyon jól kiépített és szervezett: az útvonalon általában csak a nyári, tömeges látogatottság idején fordul elő, hogy betelnek a szálláshelyek és tovább kell esetleg menni. Ételt-italt vagy segítséget a legtöbb településen kaphatunk.

Így kaptam meg én is az én személyes „üzenetemet”, szintén „véletlenül”: egy korábban erre járó magyar zarándok írta. Varázslatos élmény volt: mintha valóban egyenesen nekem szólt volna.

Milyen a valóságban? • Hát nem csak az. Aki Saint Jean Pied de Portból indul a Pireneusokon át és általában az első napokban mindenki, aki vállalja a gyaloglást, az szembetalálkozik a maga testi és talán lelki gyenge pontjaival is. De ez része a zarándoklatnak. Bár a magyar nyelven is megjelent túrakalauz azt írja, hogy általános jártasság vagy előedzettség nélkül is „könnyen teljesíthető” az út, szerintem ez nem így van. Nekem is már az első napokban jelentkeztek a fizikai fájdalmaim, kaptam „vízhólyag- és csíFájdalom és figyelem pőélményt”, ezek jó darabon el • Mindenki gyalogol? is kísértek. Másoknak a válla, a • Nem, sokan mennek bicajjal, térde, az Achillese, vagy a háta

sen egyedül, ismerősöktől leszakadva mentem, elkezdtem igazán befelé figyelni – így tényleg lecsendesült és valahogy „átkattant” az elmém. Itt mindenkinek megvannak a maga feldolgozandó problémái, megválaszolandó kérdései, ezt az Utat senki nem járja „véletlenül”. Sokaknak például gondot okozott a tömegszállásokon mások közelsége, az együtt alvás, a zsúfoltság – nekem viszont inkább melengető volt a sokaság jelenléte, még az olykor vicces éjjeli vegyes kórus által előadott horkolási „koncert” is… • Az egyházi adományos szállásokon vagy egyáltalán, az El Caminon jelen van

a vallás? • Az egyházi szállásokon kifejezetten igen. Az egyházi önkéntesek vagy apácák nem tolakodóak, de éreztetik, hogy szokás a közös étkezések előtt rövid és vacsora után hosszabb közös ima. Bár nem vagyok vallásos, teljesen el tudtam fogadni. És végül többször át is éltem ezeknek a különleges hangulatát. Az egyik helyen például minden aznap jelenlévő náció a saját anyanyelvén kapott imalapot, és valaki a saját nyelvén olvashatott fel a többieknek. Volt olyan egyházi szállás, ahol az is szokás, hogy az utazók üzeneteket, gondolatokat hagynak az újonnan érkezőknek. Így kaptam meg én is az én személyes „üzenetemet”, szintén „véletlenül”: egy korábban erre járó magyar zarándok írta. Varázslatos élmény volt: mintha valóban egyenesen nekem szólt volna. Másnap reggel én is írtam egy ezután érkezőnek… A halál és az újjászületés ösvényein • Az rendben, hogy van egyfajta biztonság és komfort, de maga az út – például át a tavasszal még havas, viharos hegyeken – mennyire biztonságos gyalogosan? • Alapvetően biztonságos, jól kiépített a zarándokút, és van egy-két hely, ahol nagyon veszélyes. Minden évben halnak meg az úton, és ez nem csak a fegyelmezetlenségből adódik. Egy pireneusi szakaszon – ahol egyébként a legtöbb kereszt kíséri az embert – két társammal már legalább 5-6 órányi kemény hegymenet után kezdhettünk neki a cseppet sem könnyebb meredek ereszkedésnek, és már igencsak lefelé ment a nap, amikor egy helyen észrevettük, hogy innen az utat lezárták. Döbbenten álltunk meg, de a késői óra miatt már rögtön eldöntöttük, hogy innen márpedig csak lefelé és előre vezet az út. Csakhogy kiderült, szinte járhatatlan, nekünk viszont akkor már sietnünk is kellett. Ké-


a útján

tatódott Lívia El Caminója sőbb megtudtuk, hogy egy férfi, ráadásul túrázó előélettel, előtte való napon épp azon a szakaszon halt meg. • Ilyen élmények után milyen érzés a megérkezés Santiagóba? • Azért nemcsak ilyenek történnek: a táj szépsége, a menetelésben lecsendesülő elme békéjének, a figyelemnek a megtapasztalása, a külső és benső utazás, az emberi találkozások csodálatos és olykor külső és benső átalakulást eredményező élményt nyújtanak. Csodálatos katarzisokat, nagy felismeréseket lehet megélni menet közben! Így aztán nekem a santiagói főtérre, a katedrálishoz érkezés önmagában nem volt erősen katartikus: egy sor nagyszerű pillanat és felismerés ért az úton. Viszont látni a többieket, akik beérkeznek, látni arcukon a megélt dol-

2013. május 29. gokat, a boldogságot és a felszabadulást – az felemelő, vidám, megható! Egyébként a hosszú út „fájdalmai” és a belső lecsendesülés összhatása kialakít egyfajta – úgy neveztem el: peregrino (zarándok – KZ) – járást, ami láthatóan jellegzetes és felismerhetővé teszi a zarándokot zsákja nélkül is. Az út azzal zárul, hogy a zarándok részt vesz a hálaadó és áldáskérő misén a főtemplomban, és megérinti vagy átöleli a Szent Jakab-szobor vállát. „…hiszem, hogy megtalálom…” • Nos, te végigjártad gyalog a több, mint nyolcszáz kilométeres utat, megkaptad a hivatalos igazolásokat és a magad üzenetét – és hogy vagy most, hogy vagy azóta? • Talán fura, de hiányzik a Camino… Életre szóló élményt és olyan tapasztalatokat ad, melyből érzem, még nagyon sokáig táplálkozhatom. És azt is érzem, hogy az utam folytatódik. Nemrég találkoztam egy lánynyal, aki négy éve járta meg az

utat (lásd Szűcs Károly képét és kép-aláírását!), ő mondta rögtön, ahogy meglátott: érzi, látja a szememben az El Caminot. Hát, én is érzem – változtam és változom: nyíltabb, békésebb, elfogadóbb vagyok, a világ egyszerű, de nagyszerű szépségeire rácsodálkozó. Bízom abban, hogy ez megmarad és továbbfejlődik bennem. • Elárulod még, mi volt arra a papírra írva, amit a kis templomban „neked” hagyott ott egy másik magyar zarándok? • Igen, a naplómba feljegyeztem. Egy jókívánság volt – hangsúlyozom, ismeretlenül – ráírva, hogy „azért keltem útra, hogy megleljem a Hivatásom. Az Úr segít ebben. Tudom, hogy meglelem, hogy rátalálok. És kívánom neked, hogy te is találd meg”. Amit én írtam, így hangzik: „Azért keltem Útra, mert kérdéseim vannak. Hiszem, hogy ezen az Úton elmélyülök, s megtalálom a válaszokat. Az Út segít ebben, segítsen téged is! Buen Camino!” (KohoutZ)

A Camino magát az utat jelenti, és magának az Útnak értelmét foglalja magában, ami alapvetően megkülönbözteti más, istenkereső zarándoklattól. Van, aki saját hite megerősítését, van, aki saját lelki és testi megtisztulását keresi ezen a különböző franciaországi zarándokvárosokból induló, a Pireneusok magas hágóin át vezető gyalogösvényen. Az Út élmény és próbatétel, amely erős köteléket teremt. Ez bizonyosodott be május 18-án Szabadkán is, ahol két ismeretlen, El Caminót megjárt zarándok találkozott. A halasi csapattal érkező Katona Lívia a múzeumok éjszakáján itt találkozott Béres Márta színésznővel, aki 4 éve járta meg az Utat, és jövőre tervezi a kö-

vetkezőt. Király Gábor, a közös barát ekkor és itt mutatta be őket egymásnak – ám a következő pillanatban az ismert színésznő és a korábban Halason dolgozó pedagógus azonnal régi ismerősként üdvözölték egymást, és a külvilágot kizárva, felszabadultan gesztikulálva, vidáman mesélték egymásnak élményeiket. Élmény volt nekünk is megtapasztalni, hogy ez a közös átélés két, tértől és időtől független belső ösvény találkozáspontján, egy összefonódó közös spirituális úton folytatódik, amelyen a Caminót valaha megtett ismeretlenek, bárhol találkoznak is, azonnal egymásra találnak… (Kép, szöveg: Szűcs Károly)

11

F Archív fotó

(Erdő)tűzbe mennek… Tavaly két komolyabb erdőtűz felszámolásában működtek közre a halasi tűzoltók. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy nem árt előre tudni, mi is várhat a bevetés során az egységekre. Éppen ezért tartanak rendszeres terepgyakorlatokat azokon a helyeken, ahol bármikor lángra kaphat az erdő. 2007 nyarán közel 2.000 hektárnyi fenyveserdő égett le Kunfehértó közelében. Az oltás során szerzett tapasztalatokat máig tudják hasznosítani a halasi tűzoltók. Azóta pontos térképek állnak rendelkezésre és a navigációs berendezéssel ellátott autók is sokat segítenek a bevetések során. Tavaly két komolyabb erdőtűz is veszélyeztetett a környékünkön, ahol a gyors beavatkozás akadá-

röviden

Zarándokok „véletlen” találkozása Szabadkán

riport

Halálos Rosszullét vagy elalvás okozhatta azt a balesetet, amely a napokban történt a kisszállási körforgalomban. A késő éjszakai tragédia nyomai még most is látszanak az 55-ös főút mellett. Az eddigi adatok szerint a 49 éves sofőr teherautójával a kereszteződésen áthajtva egy fának ütközött. A vezető nem volt bekötve és a roncsba szorult. A halasi tűzoltók szabadították ki a fülkéből, de az életét nem tudták megmenteni a helyszínre riasztott mentők. Szakértői vizsgálat deríti majd ki, hogy rosszullét miatt hagyta-e figyelmen kívül a körforgalmat a sofőr, vagy egy-

lyozta meg a nagyobb bajt. A halasi tűzoltók évente rendeznek egy terepvezetési és helyismereti próbát a környék fenyveseiben. A napokban, Kunfehértó mellett megtartott gyakorlaton a halasiakon kívül kiskőrösi és jánoshalmi egységek vettek részt. Ennek során kipróbálhatták a tájékozódást a rendelkezésre álló térképek és navigációs eszközök alapján, de a nyiladékok, homokos utak is megfelelő terepet biztosítottak a gyakorlaton. A próbán ott voltak az erdészet munkatársai is. Kipróbálhattak egy új berendezést is, amely a rádióforgalmazást segíti az oltás során. Korábban többször problémát jelentett, hogy nem volt elegendő térerő a nyílt terepen és a tűzoltók egymással és az ügyelettel sem tudtak normálisan kommunikálni. Ebben segít egy mobil átjátszó, amelyet a közlemúltban vásároltak. JL szerűen elaludt. Idén ez volt a 4. halálos baleset a halasi kapitányság területén. Száguldó külföldiek Nyolc óra leforgása alatt közel 900 ezer forintos bírságot szabtak ki a rendőrök külföldi gyorshajtókra az egyik ellenőrzés kapcsán. Mint megtudtuk: a nagyszabású akció során a Kiskunhalas környéki utakon vadásztak a száguldókra a közlekedési, valamint a közrendvédelmi járőrök. Összesen 33 intézkedésre került sor: 26 külföldi autó sebességtúllépése 855 ezer forintos büntetést eredményezett, emellett négyen helyszíni bírságot fizettek, 55 ezer forint értékben. Három magyar vezető is fennakadt a rostán, ellenük eljárás indult. (jl)


12

magazin 2013. május 29.

Élvonalban a halasi öko-motor Sikeresen szerepelt Hollandiában, a Shell EcoMarathonon a halasi Juhász Műhelyben gyártott speciális motor, amelyet a kecskeméti GAMF csapatának különleges járművébe szereltek. Mint a verseny előtt megírtuk, a motort és az autót a műszaki főiskola hallgatói-tanárai csapata tervezte, ám annak kivitelezését – elsősorban a bonyolult, precíz és professzionális részeket érintően – 70 százalékban a volt Ikarus helyén működő Juhász Műhely készítette. A halasi-kecskeméti csapat az esélyesek izgalmával várta a megméretést, hiszen a korábbi években rendre a világ élvonalában autóztak speciális járműveikkel. Sorozatban az élvonalban szerepeltek, míg tavaly már bioetanolos kísérleti autójukkal is elsők lettek az 1 liter üzemanyaggal megtett távot illetően. A hétvégén Rotterdamban a hivatalos eredmény csaknem 2370 kilométer lett, ami a benzines kategóriában ezüstérmes helyezésnek bizonyult. (kz)

Pók Kupa

Barátai, egykori játékosai ismét megemlékeznek a kiváló edzőről, vendéglátósról, Gulyás Józsefről. A Pók Kupát jövő szombaton rendezik meg, 40 év feletti labdarúgók részére. Tavaly a Soltvadkert nyert, idén is címvédésre készülnek Csesziék. (jl)

Válogatottakkal élen a halasi úszók

Teljes létszámmal, teljes sikert arattak a halasi úszótehetségek a X. Kuchinka Vilmos Úszó Emlékversenyen. A mérleg: 17 arany-, 15 ezüst-, 14 bronzérem és 1 kupa! A Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület szombati edzését a Kuchinka Vilmos emlékversenyen tartotta Kiskunfélegyházán. A nagyobbak mellett a legkisebbek is lehetőséget kaptak a 10 hazai és 1 temesvári egyesületet felvonultató megmérettetésen. A fiatalok kültéri 33 és 1/3-os versenymedencében 33, 100, 133 és 200-as távokat úsztak. Novotny Attila és Grigorov Leila versenyzői 46 db érmet és 1 különdíjat gyűjtöttek be 5 óra alatt. Úszócsapatunk – kéthetes edzőtáborát megszakítva – részt vett a nemzetközi Bácsvíz Kupán is, ahol szintén kiválóan szerepelt. Eddigi teljesítménye alapján a csapatnak már 3 versenyzője léphet a válogatott színeiben nemzetközi po-

rondra. Juhász Adél az ifjúsági, Slezák Vivien és Juhász Janka a serdülő válogatott keret tagjaként készülhet a korosztályos Európa-bajnokságra. A Magyar Úszószövetség ezt a versenyt jelölte ki utolsó kvalifikációs versenynek az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon történő részvétel jogáért. Slezák Vivien 200 pillangón vezető helyét megőrizve, újabb egyéni csúcsot úszva biztosította be helyét a válogatott keretben. Juhász Jankának 400 gyorson sikerült elérni a kijutáshoz szükséges szintidőt (e teljesítménnyel egyedüli 13 évesként szerzett vezető pozíciót a 14 évesek országos mezőnyében). Reményeik szerint júliusban mindketten a Hollandiába utazó keret tagjai lehetnek. Juhász Adél az ifjúsági Európa-bajnokságra készülve 200 pillangón szárnyalta túl az előírt szintidőt, ami összesítésben ezüstérmet jelentett számára. (ha)

Újjászülető halasi birkózás?

Újjáéledhet a halasi birkózósport: a jó hírt Hegedûs Csaba olimpiai bajnok jelentette be a városházán. A szakszövetség pénzzel és speciális szőnyeggel segítené a sportág helyi képviselőit, sőt, egy általános iskolában birkózóosztályt indíthatnak. Napokon belül kezdődik a toborzás az újjáalakuló Kiskunhalasi Birkózó Clubnál. Az egyesület a 90-es években országos hírű volt, grundbirkózásban kilencszeres bajnokok voltak a halasiak. Az elmúlt években nem végzett intenzív munkát a klub, amely most újra kezdené az edzéseket, versenyeztetést. – Ebben számíthat a kormányzat és a Magyar Birkózó Szövetség segítségére – mondta Hegedűs Csaba, a 100. magyar olimpiai aranyérmes, Európaés világbajnok sportoló, amikor

Gyovai István polgármesterrel találkozott. Ismeri a halasi birkózóhagyományokat és a város kiváló utánpótlás-nevelő munkáját. Ezt szeretnék most újrakezdeni, amihez a szövetség pénzt és speciális szőnyeget biztosít. Némedi Imre, a halasi klub vezetője régi barátságot ápol az olimpiai bajnokkal, s kész tervei vannak: először a volt kereskedelmi iskola tornatermében, az ökölvívókkal egy helyszínen tudnák elképzelni az edzéseket. Újra előkerülhet egy régi elképzelés is, amely külön birkózótermet álmodott a sportpálya épülete mellé. Felmerült főállású edző megbízása is Csapi Antal személyében. Hegedűs Csaba találkozott a halasi református kollégium vezetésével is: távlati cél, hogy az egyik általános iskolában birkózóosztályt indítsanak. Kép, szöveg: JL

Képrégészet. Ternyák Jenő archívkép-bemutató rovatában ezúttal a tavaly és az idén az első teljes tanévet ünneplő Felsővárosi-iskolához kalauzoljuk olvasóinkat. Az iskola új épületét 1977. augusztus 19-én avatták fel. Az ünnepségen részt vett a Szabadkán született, majd komoly tudományos pályája mellett politikusként is sikeres Ortutay Gyula néprajztudós, akadémikus, folyóirat- és lexikonalapító, a Hazafias Népfront és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat vezetésének tagja (középső képünk jobb oldalán). A jobboldali felvételen mellette látható Tánczos Sándor akkori tanácselnök; a baloldali fotón pedig (az első sorban, jobbról a második) Gszellmann Ádám, aki sokáig a Felsővárosi igazgatója is volt. Az iskola mellett a tanyai kollégiumot is aznap avatták fel (középső kép). (HT-összeállítás)


2013. május 29.

Kultúra, oktatás 13

alapítójával, aki a BME-n végzett villamosmérnökként és oktatott is az egyetemen. Az interjút a Kultúrkép című magazinműsorban sugá-

rozza majd a televízió. Lapunk koncertbeszámolóját a jövő heti Halasi Tükörben olvashatják. Kép, szöveg: Pozsgai Ákos

Dixielandkoncert Thorma-emlékérem. Emlékérem jelent meg a halasi kötõdésû Thorma János alkotásával. A Magyar Éremkibocsátó Intézet adta ki az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára. Az érem előlapján Thorma János Talpra magyar! című festménye látható „Forradalom és szabadságharc 1848-1849” felirattal. A hátlapján korabeli szablya markolat-ábrázolása alatt a kiadás okára utal a felirat: „165. évforduló emlékére.” – Az érem különlegessége, hogy a nagyméretű festmény a kis felületre színes reprodukciós eljárással került. A 40 milliméter átmérőjű érem színezüsttel bevont rézből készült. Az alkotó éremművész ifj. Szlávics László – tájékoztatott a múzeum. P. L.

A hazánkban, de a határainkon túl is széles körben elismert Benkó Dixieland Band jazzegyüttes adott jó hangulatú jótékonysági koncertet Kiskunhalason, az alsóvárosi római katolikus templomban vasárnap délután. A New Orleans-i szórakozóhelyek családias hangulatát egy estére a halasiak is átélhették. A Halas TV stábja interjút készített dr. Benkó Sándorral, az együttes

A nemzeti összetartozás napja

Fotó: az iskola felvétele

A nemzeti összetartozás napja június 4-én lesz. Ehhez kapcsolódóan több programot is szervezett a Kiskunhalasi Mûvelõdési Központ.

A Fazekas sakksikerei

A Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola megyei döntőn is kimagaslóan teljesítő alsó tagozatos fiúcsapata az okleveles VI. helyen zárta a szombathelyi diákolimpiai finálét. A csapatok 9 kiemelt, összesen 28 gárdájából úgy utasított maga mögé többet, hogy a torna során sakktagozatos intézmények együtteseit kellett legyőznie. A budapesti Lauder Javne Általános Iskola ellen például a mieink 2,5-0,5 arányban nyertek. Nagy János, a gyerekekkel évek óta tartó, áldozatos munkát végző pedagógus megosztotta lapunkkal véleményét az eredményekrõl. – A siker kulcsa nem csupán az állandó, kitartó, egyénre szabott és így céltudatos munkában keresendő, hanem – e többnapos torna során is bebizonyosodott – a versenyen hozzáadott plusz, az adott körülmények közepette mutatott győzni akarás, az együttes tagjainak egymásért való kiállása, egymás bátorítása, biztatása legalább akkora szerephez jutott . Az edzõ bő másfél évtizednyi sakkoktatói tapasztalatának köszönhe-

tően is két egymást követő évben nevelte ki más-más összetételű csapataival a Bács-Kiskun megyei sakkozás legjobbjait adó együtteseit. A csapat tagjai voltak: Szuromi Vajk Ádám (2.b), Vorák Patrik (4.b), Tapodi Norman Lajos (4.b), Király Kata (4.a – lány indulhat fiú mezőnyben). Közülük külön kiemelkedik Tapodi Norman teljesítménye, aki a 28 nevezett második táblás közül 6 megszerzett pontjával – 5 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség – a tábladíjasok öszszesített versenyében a második lett. Érdekesség, hogy Nagy János másik, ugyancsak megyeelső fiúcsapata, a soltvadkertiek gárdája, első ilyen megmérettetésén lett úgy a megye legjobbja, hogy az országos döntőn való részvételhez több kecskeméti neves ellenfelet kellett kontrollálni, végül megelőzni. A kétszeres országos döntős halasi fiúcsapat lánytagjára, Király Katára június 1-jén még vár egy nagy erőpróba. Életének második egyéni – csapatszerepléseivel együtt a negyedik – országos döntőjét kell megvívnia Budapesten. H. T.

A Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház társulata a 20. század magyar sorsfordulóinak hiteles bemutatására vállalkozott. A délvidéki csapat rendszeres fellépője a Trianon Múzeum rendezvényeinek is. Kiskunhalason, a Közösségek Há-

zában június 3-án 19 órakor lesz előadásuk Halottak napjától virágvasárnapig címmel. A kisebbségi lét első két évtizedét mutatják be Szabadkán Szemerédi Bernadett, Mészáros Árpád, Kálló Béla, Csernik Árpád szereplésével.

A nemzeti összetartozás napja megemlékező elõadását a Hõsök téri Országzászlónál június 4-én 10 órakor tartják. A műsort a Bibó István Gimnázium tanulói adják. Katonáink vitézsége az I. világháborúban címmel Pintér István hódmezővásárhelyi történész őrnagy előadása a Közösségek Házában június 5-én 18 órakor kezdõdik. (pl)

Hazaszeretet diákok tolmácsolásában A magyar szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként 1849. május 21-én a honvédsereg háromhetes ostrom után visszafoglalta Buda várát. Ennek emlékére 1992-től e napon ünneplik a magyar honvédelem napját.

Éjszaka a katolikus iskolában

Ötödik alkalommal rendezték meg a Szent József Katolikus Iskolában az Olvasásmaratont. A programmal a pedagógusok a lehető legjobban szeretnék megkedveltetni a könyveket a manapság egyre kevesebbet olvasó fiatalokkal. Az iskolában már január óta verseng-

tek a gyerekek azért, hogy bekerülhessenek az idei mezőnybe. A „szentjózsefes” diákok egy egész éjszakát töltöttek az iskola sportcsarnokában, ahol diavetítéssel, olvasással, csapatversenyekkel ütötték el az időt. Kép, szöveg: Szőri Attila

A Felsővárosi Általános Iskola lelkes diákjai a szokásoknak megfelelően most is egy ünnepséggel készültek a jeles napra. Verseket, dalokat, sőt, még egy trombitaprodukciót is meghallgathattak a jelenlévők. Beszédet az intézmény igazgatóhelyettese, Mészáros Imre mondott, aki felidézte az akkori események legfontosabb mozzanatait. Az ünnepség végén a vendégek és az iskola diákjai egy-egy koszorút helyeztek el Gábor Áron szobránál. Szőri Attila


kultúra, oktatás 2013. május 29.

innen  onnan Bábelőadás

Bálint Ágnes műve alapján állította színpadra a Mazsola és a Tádé című zenés bábjátékot az Ametist Bábszínház. Kiskunhalason, a Közösségek Házában június 2-án 11 órakor tekinthető meg előadásuk. A darabot Szívós Károly írta és rendezte. A bábokat Bródy Vera tervezte. A zeneszerző: Pivarnyik László.

Bábos gyermeknap

Felsőszálláson, a Jung tanyával szemben június 1-jén és 2-án 10-től 18 óráig bábos gyermeknapot tartanak Fejes Józsefné vezetésével. Délelőtt 11 és 15 órakor mindkét nap előadás lesz. További ajánlat: bábkészítés, trambulin, horgászás, labdajátékok. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Részletes program: www.babszivarvany.atw.hu elérhetőségen. (pl)

Sikeres zongoristák

Május 10-én, pénteken Kiskőrösön zongoraetűd-versenyt tartottak, melyre Bács-Kiskun és Csongrád megye tehetséges zongoristái nevezhettek. Az etűd – ujjgyakorlat – csakúgy, mint a skála, a muzsikusok technikai fejlődésének alapköve. Ezt tudják tanárok-növendékek, s évről évre egyre többen jelentkeznek a megmérettetésre. A Delley József emlékére rendezett V. Területi Zongoraetűd Versenyen a zsűri elnöke Gerhát László zongoraművész, a kecskeméti Kodály-iskola tanszakvezető tanára volt, tagjai: Radványi Mária zongoraművész, a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának adjunktusa és Dobai Tamásné zongoratanár, a szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola nyugalmazott tanára. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Delley József özvegye. Tizenkét város 16 iskolájából 63 növendék versengett négy korcsoportban egy kötelező és egy szabadon választott etűddel. Az első korcsoport 35 versenyzője közül a kiskunhalasi Művészeti Iskola növendéke, Gyóni Zsanett a legmagasabb elismerést kapta – Kiemelt Nívódíjat. Varga Luca, a Szilády-gimnázium diákja Dicséretet érdemelt. Mindkettejük tanára Vannayné Zádory Emőke. Gratulálunk a fiatal tehetségeknek és felkészítőjüknek a sikerhez, amivel iskolájuknak is dicsőséget szereztek. (lma)

Silák Mária pedagógusként dolgozott, de cikkeket is írt a Magyar Szó című lapnak. Magyar szakos volt, de sokat foglalkozott történelemmel. Nyugdíjasként írta Emlékeim – Szép és szomorú Szabadkám című könyvét, mely a múlt eseményeit tárja az olvasók elé. Azt írta le, amit átélt és fontosnak tartotta, hogy tudjanak róla. Silák Mária a Forrás-Új Tükör Klub vendége volt május 14-én Kiskunhalason, a Közösségek Házában. A jelenlevőknek tavaly kiadott könyvéről beszélt. – Magyarországnak, a Keskeny Út Alapítványnak köszönhetem a könyv megjelenését. Az emlékeimet családi vonalon írtam meg. Minden, ami pofon volt, megkaptuk. Kisgyerekkoromtól nehéz időket éltem meg. Szigorú hallgatás vette kezdetét, mely évtizedekig tartott. Az ifjúság nem tudhatott meg semmit a történtekről. A szerb-horvát-szlovén királyságtól

indítottam a kötetet, hogy megértsék az emberek az összefüggéseket, a viszonyokat. A szakirodalom szerint ez az első visszaemlékezés, memoár, amely a városban lezajlott vérengzéssel foglalkozik és külön kiadványként F Király Gábor, a mûvelõdési ház igazgatója és Silák Mária jelent meg. A szabadkai magyarság tragikus történetét dolgozza fel. – Még gyerekkoromban elhatároztam, valami módon nyilvánosságra hozom, hogy mik történtek. Silák Mária könyvbemutatója Ezeket nem lehet elfelejteni. Írok a nagyapámról, aki becsületes volt, azok tönkretett életéről. Írok ar- ket Délvidéken. A könyvet a kulák és kivégezték. Írok családokról és ról, hogyan kínozták az embere- világgal fejezem be. P. L.

Több fórumon is képviseltették magukat a Bibó István Gimnázium tanárai és diákjai. Lettországban az élhetõ környezetért rendezett találkozón vettek részt pedagógusok és tanulók. Pusztafalun állampolgári ismereteiket bõvítették a középiskolások. A Teleki Pál földrajzverseny megyei fordulóján is jeleskedtek: mindhárom dobogós helyet megszerezték.

mában ismertették meg a fiatalokat a választási rendszer, a pártok, a közjogi méltóságok szerepével. A játékok témája a környezetvédelem volt, de szó esett a pénzügyi alapismeretekről is. Közösségépítő alkalmak voltak az egyetemistákkal eltöltött esti szabadidős programok. A búcsúestén pedig minden diák személyre szóló értékelést kapott a csoportvezetőjétől. A Bibó-szakkollégium állampolgári nevelési táborában 2000-től vesz részt a Bibó István Gimnázium. A kapcsolat az egyetemista nagy bibósok és a táborozó kis bibósok között nem szakad meg. Az ELTE-sek ugyanis folyamatosan követik a gimnazisták eredményeit, és támogatják az egykori táborozókat a továbbtanulásban is.

fotó: pál lászló

14

Emlékeim

Lett találkozón Több ország iskolái dolgoznak együtt, tanulmányozzák a környezetet. A bibós diákok a csoportjukba tartozó holland, horvát, lett, német, olasz társaikkal  levegővel kapcsolatos méréseket végeznek. E munka eddigi eredményeit összegezték május elején a lettországi Livaniban, majd Rigában találkoztak a projekt további résztvevőivel. Az iskola tájékoztatása szerint a fiatalokat az élhető környezetért érzett és vállalt felelősség kapcsolja össze.  jártak a halasi bibós gimnazisták. A Lettországban megtartott egy- A Pusztafalun megtartott államhetes találkozón a Bibó István Gim- polgári táborban képviseltették náziumot Balázsics Lili, Nagy Orsolya, Petróczki Péter, Rideg Regina, valamint Andrási Krisztina, Tóth Piroska és Veszelszkiné Huszárik Ildikó igazgató képviselte. Kisszálláson június 2-án tartják a gyermeknapot. A sztárvenSzakkollégiumban jártak Május elején az Eötvös Loránd dég Radics Gigi lesz, aki 15 óráTudományegyetem Bibó-szakkol- tól énekel a közönségnek. Az ifjú léguma által szervezett táborban is énekesnő a Megasztár 6 győzte-

Földrajzból a dobogón A Teleki Pál földrajzverseny megyei fordulóján az első három helyet a Bibó István Gimnázium diákjai szerezték meg. Endre Klaudia első lett. Péczka Zsanett második, magukat az őri Bibó István Általá- Nagy Zsófia pedig harmadik helyenos Iskola hetedikes-nyolcadikosai zést ért. Bács-Kiskun legjobbjait is. Az egyetemisták változatos for- Kiss László készítette fel. P. L.

Hírek a Bibóból

Gyermeknap Radics Gigivel seként szerzett hírnevet. Tehetségére külföldön is felfigyeltek. Első stúdióalbumának több dalát Los Angelesben vették fel. A lemez tavaly ősszel jelent meg Vadonatúj

érzés – Daydream – címmel és már bearanyozódott. Slágereiből hamarosan a kisszállási közönség is ízelítőt kap. P. L.


2013. május 29.

innen  onnan

A Mentés másként trió muzsikája a magyar népzene legősibb rétegeiből táplálkozik. Az együttes tagjai tisztelik a hagyományokat, de kortárs zenét alkotnak. Koncertjeiken a moldvai magyarság muzsikája játssza a főszerepet. A repertoárt dél-alföldi dalok is színesítik. A kiskunhalasi közönség a borudvarban vehetett részt a zenekar előadásán.

F Lipták Dániel hegedűs, Fábri-Ivánovics Tünde énekes és Fábri Géza kobzos-énekmondó

Nagy találkozások Halason zenélt a Mentés másként trió

makban játszani, hogy mi voltunk az egyedüli zenekar. Nem is ismerik a nyelvet, mégis egész éjszaka táncolnak. Úgy gondolom, büszkék lehetünk, hogy őrizzük ezeket a népzenében, népzenei technikákban szunnyadó erőket és tudjuk Európa felé közvetíteni. A világzene igazi forrása a magyar táncházmozgalom. Vannak zenészek, akik az eredeti technikákat

tovább tudják gondolni. A világzene innen lett. A mai divatos műfajok már mások, különböző ritmusok összeolvasztásáról szólnak. • Lemezük több éve jelent meg utoljára. Készül új album? • A kérdés jogos. Nagyon sok dallam él bennünk. Elképzelhető, hogy a Szerelmes levélből és még néhány számból készítünk új lemezt. Pál László

Eszkimó művészet gyermekszemmel Kiállítás, színjátszás, kóruséneklés – mindhárom területen jeleskedtek a Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola tanulói. Az Eszkimó művészet gyermekszemmel című rendezvényt telt ház fogadta május 17-én a Közösségek Házában. A Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola 13. alkalommal szervezte meg Diáktárlatát. A megnyitón Nagy Czirok Lászlóné igazgató mondott beszédet. – Ezeknek a gyerekeknek van egy álmuk olyan iskoláról, ahol nem ismereteket közölnek, hanem alkotó módon segítik felfedezni azokat. Úgy, hogy tehetnek hozzá a saját egyéniségükből. Közben nyitottabbak, okosabbak lehetnek. Párban, csoportban is rajzolhatnak, együtt énekelhetnek kicsik és nagyok. Itt el-

sőtől nyolcadikig közösen vehetnek részt a tanulók különböző foglalkozásokon. Sokfajta, korszerű nevelési-oktatási eljárást valósítunk meg. Egyik legnagyobb projektünk a Diáktárlat. Örülök, hogy ilyenkor megtelik a terem a művelődési házban – fogalmazott az intézményvezető. Vállalták a közreműködést rajzosok, színjátszók és énekkarosok. Az Eszkimó művészet gyermekszemmel című kiállítás anyagát Jakabfi Márta állította össze. A tanárnő segített megőrizni tanítvá-

nyainak az őszinte, gyermeki tisztaságot. A Diáktárlat résztvevői jutalomban is részesültek, többek között saját alkotásukkal ellátott pólót kaptak. A Színe-Lángja Színjátszó Csoport, az iskola színjátszói Mészárosné Farkas Mária rendezésében

előadással szerepeltek a rendezvényen. A fellépők az Északi átjárók – kalandozás az eszkimó kultúrában című darabot adták elő. Az intézmény kamarakórusa az Eszkimó bölcsődallal állt közönség elé Vörös P. L. Mária vezetésével.

A Thorma János Múzeumban május 30-án 17 órakor tartják a Városok a pusztában – A Kiskunhalasi járás és az Észak-bácskai körzet kulturális értékei című könyv bemutatóját. Köszöntőt mond: Lukács László országgyűlési képviselő. A kötetet dr. Deme Péter, a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület elnöke ajánlja a közönség figyelmébe. A programban beszélgetés is szerepel a szerzőkkel. A rendezvényen közreműködik: Kádár Szilárd gitárral. Bemutatót tartanak horvát szalmakalap-készítők és halasi csipkevarrók.

Operódia

fotó: pál lászló

fotó: pál lászló

magyar közönségnek muzsikálunk ilyenkor. Sőt, általában nem. Az angol vájt fülű közönség koncerten és kurzuson is kíváncsi ránk. Bízom abban, hogy ezek a technikák át tudnak költözni lantra valamilyen formában. Hiszek az átjárhatóságban. Minden lantszerű hangszer a kobozból lett. Nem tudjuk, mi volt a neve a 8. században, de Belső-Ázsiából írásos, képi emlékek vannak ugyanilyen hangszerről, mely népvándorlással, honfoglalással átkerült Európába. Ük-üknagybácsi. • Szegeden is rendszeresen vannak koncertjeik. Oda is erős a kötődés? • Igen. Az Erzsébet templomban koncerteztünk. Meghívtak Pálosszentkútra is népzenei anyaggal. Amint beindul a nyár, utazunk Ausztriába is, ott nagyon szeretik ezt az élő zenét. Nagyon sokszor voltunk úgy osztrák lakodal-

Városok a pusztában

fotók: pál lászló

• Azt a zeneiséget, azt a ritmust bontjuk ki, ami a moldvai énekelt dallamokban és táncdallamokban is benne van. Nagy találkozások vannak a zenében – mutat rá Fábri Géza kobzos-énekmondó. – Remek közönség a halasi, nagyon szeretünk itt játszani. Köszönjük, hogy többször is meghívtak már bennünket. • Túl azon, hogy itthon népszerűek, londoni meghívást is kaptak. • Már harmadszor voltunk ott. Először a Kecskés együttessel vendégszerepeltünk kint. Ők hívtak meg bennünket, hogy ne csak a régi zenét, hanem az ének-koboz kettőst és a koboz technikát is próbáljuk bemutatni. Annyira sikeres volt a turnénk, hogy tavaly külön felkérést kaptunk egyrészt ugyanazokra a helyszínekre, másrészt újakra. Az idei utunk az elmúlt évi folytatása volt. Nem csak

kultúra, oktatás 15

F Hardy-Horváth Mária Az Operódia kétszer tekinthető meg a Városi Filmszínházban. A premiert május 31-én 19 órakor tartják. Június 2-án 14 órakor újra műsoron szerepel a zenés darab. Várnak minden érdeklődőt. Az Operódia kiskunhalasi kezdeményezésre készült helyi kötődésű közreműködőkkel, forgatókönyvírókkal és rendezésben. Különleges előadásnak ígérkezik, mert egyszerre próza és opera, humorral fűszerezve. Amit ígérnek: áriák, duettek, kvartettek, kórusok. A zenés darab válogatás Mozart, Donizetti és Verdi műveiből, újragondolva. Valkai Andrea és Horváth István alkotta történetét műfordítások alapján. Az Operódia szereplői: Hardy-Horváth Mária, Raáb Gábor, Jordanov Enikő, Erdélyi Ákos, Kovács Éva és Major Attila. Közreműködik: a Szegedi Nemzeti Színház Opera Kamarazenekara, vezényel: Somorjai Péter. Rendező: Flaisz János. Az Operódia kapcsán Hardy-Horváth Mária a Duna TV-n május 31-én 13 órakor kezdõdõ Kívánságkosár címû mûsor vendége lesz.

Nyelvünk virágai

Az ünnepi könyvhét alkalmából programmal várja a közönséget a városi könyvtár. Június 4-én 14 órakor Nyelvünk virágai a szólások és a közmondások címmel Kiss Gábor nyelvész előadását hallgathatják meg a diákok rendhagyó óra keretében. (pl)


16

hirdetés 2013. május 29. Megbízható, önállóan dolgozni tudó munkatársat keresünk kézi autómosóba. Forgó Autóház Kiskunhalas, Kőrösi út 23. Tel.: 06 77/423-837, 06 30/94-53-001 A-475 Szakképzett, gyakorlattal rendelkező, önállóan is dolgozni tudó cukrászt felveszek. Tel.: 06 20/95-13-016 A-433 A KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG Parancsnoka pályázatot hirdet Kiskunhalas szolgálati helyre JÁRŐR munkakör betöltésére. A pályázatról részletes tájékoztatást a www.police.hu/kr/allas oldalon találnak. A-459 Gyakorlattal rendelkező bútorasztalost felveszünk. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a bois@bois.hu email címen lehet. Tel.: 06 70/382-47-24 A-460 Szabászatban is jártas varrónő munkatársat felveszünk! Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal, minden munkanapon 15-17 óráig az ügyvezető igazgatónál. CAR-TEX Halas Kft. 6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15. cartex@t-online.hu Tel.: 06 77/424-340 A-477 Banki és biztosítói termék értékesítéséhez kollégát keresünk alkalmazotti munkaviszonyba. Tel.: 06 30/55-83-849 A-478 Márkaszerviz keres gépjármű-villamossági műszerészt, vagy autóvillamosságban jártas autószerelőt. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a feherszilvi@kbautoteam.hu email címen lehet. A-479 Felszolgálótkeresünk.Tel.:0620/32-45-082, 06 30/30-42-041 A-480 Telefonos szervezőket keresünk jó kommunikációs készséggel. Tel.: 06 20/617-55-97 (H-P 9-17 óráig) A-481 Szakképzett lakatost keresek azonnali kezdéssel. Tel.: 06 20/967-67-94 A-482 Értékesítőt felveszünk! Vidékiek bejárási költségét támogatjuk! Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal. CAR-TEX Halas Kft. Kiskunhalas, Szénás u. 15. cartex@t-online. hu Tel.: 06 77/424-340 A-483 Mosodai dolgozókat felveszünk! Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal. CAR-TEX Halas Kft. Kiskunhalas, Szénás u. 15. cartex@t-online.hu Tel.: 06 77/424-340 A-484 C+E kategóriával belföldre sofőrt keresek. Tel.: 06 70/38-50-167 A-485 Pultost keresek. Fényképes önéletrajzokat: szuperburger@gmail.com. A-502 A Központi Református Általános Iskola (6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 9.) a következõ állást hirdeti meg: tanító. Jelentkezési határidõ június 4. (kedd.) A-506

Anyakönyvi hírek Születtek: Zseni Zsadány (Sipos-Szabó Márta) Kiskunhalas, Ardai Barbara (Tóth Annamária) Pirtó, Balázs Ramóna (Sárvári Krisztina) Kiskunhalas, Bartkó Dominik (Deák Szilvia) Kiskunhalas, Katona Rikárdó (Kolompár Bettina) Kiskunhalas Házasságot kötöttek: Kiss Ákos és Roik Zsanett, Jerémiás Péter Szabolcs és Fazekas Szilvia Elhunytak: Pándi János (Kiskunhalas), Varbai István (Kiskunhalas), Kökény Jánosné Béki Klára (Kiskunhalas)

Félsertés eladó. Tel.: 06 30/938-64-16 A-486 Félsertés eladó. Tel.: 06 20/373-02-76 A-487 3 db gida (2 hónaposak), egybe vagy külön, félgidaként is, és 1 db 1 éves merinoi kos, eladóak. Tel.: 06 30/936-13-42 A-505 Raktárak, irodák bérelhetők a volt Levi’s területén. Már 300 Ft+áfa/m2/hó ártól. Tel.: 06 20/92-70-946 A-161 Jánoshalma központjában (Gomba) üzlethelyiség kiadó. Tel.: 06 70/331-59-04 A-466 Kiskunhalason kiadó családi házat keresek vállalkozás céljából. Tel.: 06 70/417-19-85 A-488 Városközpontban 70 m2-es terem alkalomszerűen sportórákra, táncórákra, termékbemutatóra kiadó. Tel.: 06 20/48-11-849 A-489 Irodabútor olcsón eladó. Tel.: 06 30/99-09-304 A-452 Kft. eladó. Tel.: 06 30/99-09-304 A-453 Használt Bizományi Kisáruház. Kiskunhalas, Kossuth u. 27. A-472 Figyelem! A Szállásforg Kft. 2013. június 8-án használtruha- és cipővásárt tart. Nyitás: reggel 6 órakor. Kisszállás, Felszabadulás u. 6. Tel.: 06 77/457-474 A-490 Régi NAUMANN típusú varrógép eladó. Tel.: 06 20/572-49-07 A-491 Akác tűzifa. 2200 Ft/q. Tel.: 06 30/485-06-63 A-504 Elveszett piros pénztárca a Tesco kerékpártárolónál, a benne található iratok fontosak. Tel.: 06 20/235-32-82 A-492 Kisszálláson bútorozott családi ház eladó. Tel.: 06 30/480-11-58 A-371 Schönfeld udvarra néző, 65 m2-es, nagy erkélyes, tehermentes téglalakás eladó. Tel.: 06 70/77-99-630 A-418 1+2 félszobás lakás eladó Kossuth u. 19. I. em. Tel.: 06 30/76-96-749 A-421 Kuruc vitézek téri, IV. emeleti, egyedi fűtésű téglalakás sürgősen, áron alul eladó. Tel.: 06 30/983-95-41 A-443 Kertes ház eladó Fenyő u. 5. Tel.: 06 20/450-12-29 A-446

Kiskunhalason a Semmelweis téren 4 szobás (90 m2), kelet-nyugat tájolású szép lakás eladó. Tel.: 06 20/380-68-60 A-447 Szegedi 2,5 szobás panellakás olcsón eladó. Tel.: 06 70/518-79-11 A-454 Családi ház eladó. Iá.: 13.000.300 Ft. Tel.: 06 20/449-63-52 A-469 Kertvárosban I. emeleti 2 szobás lakás eladó. Tel.: 06 70/451-51-21 A-471 Kiskunhalas központjában 4 szobás családi ház eladó. Tel.: 06 30/270-28-53 A-473 Bocskai u. lakás eladó. Tel.: 06 70/580-31-83 A-493 Eperd utcában felújított sorházi lakás és garázs eladó. Iá.: 11.500.000 Ft. Tel.: 06 20/944-05-95, 06 30/534-66-77 A-494 Tanya 9,6 ha feketefölddel eladó. Tel.: 06 20/487-52-14 A-495 Szabó Ervin u. 13. 2 szobás, étkezős, felújított családi ház eladó. Ár: 13 M Ft. Tel.: 06 70/33-57-716 A-496 Irodaként működő garázs eladó vagy bérbe adó a Kossuth u. 27. szám alatt. Tel.: 06 70/341-00-02 A-497 Felsővárosban családi ház eladó. Tel.: 06 20/917-11-89 A-498 Karosszériajavítás, autófényezés, teljes körű biztosítási ügyintézéssel. Forgó Autóház Kiskunhalas, Kőrösi út 23. Tel.: 06 77/423-837, 06 30/94-53-001 A-476 www.forgolovastanya.hu A-430 Dugulás-elhárítás, vízszerelés. Tel.: 06 20/917-14-03 A-122 Épületenergetikai tanúsítás. Ocskó László Tel.: 06 20/91-35-535 A-54 Könyvelőiroda. Tel.: 06 30/509-51-31 A-427 Kirándulások Jankai Busszal. Kárpátalja július 21-26. Észak-Erdély augusztus 7-12. Email: tetura@freemail.hu Tel.: 06 30/9454-483 (Jankai István, Kiskunhalas), 06 30/648-00-50 (Veress Antal tanár) A-499 Klímaszerelés 20.000 forinttól! Klímaberendezések legjobb áron! Tel.: 06 20/551-26-69 A-500 Sok éves tapasztalattal házi betegápolást vállalnék. Tel.: 06 20/40-46-950 A-501 Autómosás, karosszériajavítás a Vízművel szemben. Tel.: 06 30/864-59-70 A-503 Cigány (lovári) nyelvtanfolyam indul Kiskunhalason a Tiszti Klubban június 7-én. Nyelvvizsga szeptemberben. Tel.: 06 30/415-97-44 A-450

HALAS TV Kábelen és sugározva UHF 31-es csatornán

MÛSORAJÁNLATUNK: Május 29. szerda 00:00 Képújság 07:00 Híradó/kedd 07:30 Sport Magazin 08:00 Képújság 12:00 Sport Magazin 12:30 Híradó/kedd 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/szerda 19:20 Napi Mozaik 19:30 Beszéljünk róla 20:00 Híradó/szerda 20:20 Napi Mozaik 20:30 Beszéljünk róla 21:00 Képújság 22:00 Híradó/szerda (ism.) 22:30 Beszéljünk róla 23:00 Képújság Május 30. csütörtök 00:00 Képújság 07:00 Híradó/szerda (ism.) 07:20 Napi Mozaik 07:30 Beszéljünk róla 08:00 Képújság 12:00 Beszéljünk róla 12:30 Híradó/szerda (ism.) 13:00 Képújság 13:15 Testületi ülés (élő közvetítés) 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/csütörtök 19:30 Kultúrkép – kulturális magazin 20:00 Híradó/csütörtök 20:30 Kultúrkép – kulturális magazin 21:00 Képújság 22:00 Híradó/csütörtök 22:30 Kultúrkép – kulturális mag. (ism.) 23:00 Képújság Május 31. péntek 00:00 Képújság 07:00 Híradó/csütörtök (ism.) 07:30 Kultúrkép – kulturális magazin 08:00 Képújság 12:00 Kultúrkép – kulturális magazin 12:30 Híradó/csütörtök (ism.) 13:00 Képújság 18:00 PONT – ifjúsági magazin 12 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/péntek 19:20 Gyermeksarok 19:30 Thorma János Nemzetközi Vándorkiállítás 20:00 Híradó/péntek (ism.) 20:20 Gyermeksarok (ism.) 20:30 153 – Lélekmód – ifj. magazin 21:00 Képújság 22:00 Híradó/péntek 22:30 153 – Lélekmód – ifj. magazin 23:00 PONT – ifjúsági magazin 12 00:00 Képújság

Június 1. szombat 00:00 Képújság 08:00 Híradó/péntek (ism.) 08:30 Kultúrkép 09:00 Képújság 12:00 153 – Lélekmód – ifj. magazin 12:30 Híradó/péntek (ism.) 13:00 Képújság 17:20 Napi Mozaikok, Gyermeksarok 18:00 PONT – ifjúsági magazin 12 19:00 Sport Magazin 19:30 Kultúrkép - magazin (ism.) 20:00 153 – Lélekmód – ifj. magazin 20:30 Beszéljünk róla 21:00 Képújság Június 2. vasárnap 00:00 Képújság 12:00 Testületi ülés (ism., a kezdés időpontja változhat) 16:00 Megyei Krónika 16:30 Sport Magazin 17:00 Kultúrkép - magazin 17:30 153 – Lélekmód – ifj. magazin 18:00 Beszéljünk róla 18:30 Híradó/hétfő  (ism.) 19:00 Híradó/kedd  (ism.) 19:30 Híradó/szerda (ism.) 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:30 Híradó/péntek (ism.) 21:00 Képújság Június 3. hétfő 00:00 Képújság 07:00 PONT – ifjúsági magazin 12 08:00 Képújság 12:00 PONT – ifjúsági magazin 12 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/hétfő 19:30 10 éve történt 20:00 Híradó/hétfő 20:30 10 éve történt 21:00 Képújság 22:00 Híradó/hétfő 22:30 10 éve történt 23:00 Képújság online műsorújság www.halasmedia.hu

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk. A Halas Tv saját mûsorai vastag betûvel szedve.


2013. május 29.

háttér

17

CIKKÜNK NYOMÁN

Rádiósok, veteránok, Nem élne meg egy új szálloda Halason? barátok és gulyások

F Orvoskonferencia a Bibó-gimnáziumban. Jönnének többször, többen is

Több földrészen is aktív, a turisztikai iparágban is érdekelt, részben halasi kötődésű befektető üzletemberként meglepve olvasta Boródi Gábor lapunk május 8-i számának cikkét a helyi szállodai kapacitások szűkösségéről. Szerinte a KSH adatai épp az ellenkezőjét mutatják: a város szállodáinak éves kihasználtsága messze az országos átlag alatt van, az egy kiadható szobára jutó szállásdíjbevétel pedig még az országos átlag felét sem éri el. Boródi szerint a város alig rendelkezik idegenforgalmi vonzerővel. – Ehhez színvonalas strand, pezsgő üzleti élet vagy jelentős turisztikai látványosságok kellenének, de ezek közül egyik sem adott térségünkben, és a közeljövőben, sajnos, nem is várható e téren változás. Márpedig a vendég soha nem azért látogat el egy városba, mert ott jó szállodák vannak, hanem a vonzó idegenforgalmi célokért, aztán, ha van elég kereslet, akkor lehet kiszolgáló létesítményekbe, éttermekbe, szállodákba beruházni – fejtette ki lapunknak. Hozzáteszi: a városban rendezett évi néhány nagyrendezvény több száz fős közönsége a halasi szállodák, éttermek szempontjából szinte jelentéktelen. Csak 8-10 telt házas nap az esztendő 365 napjából nem elegendő a rezsi és az alkalmazottak költségeire. Így – állítja a szakember –

nemhogy a beruházás nem térülne meg, de valószínűleg még maga az üzemelés is veszteséges lenne egy újabb hotelben. Márpedig Boródi Gábor úgy kalkulál, hogy egy kisebb, 10 szobás panzió megvalósítása is 200-300 millió, egy 30 szobás hotel pedig már 1 milliárd forintot igényelne a speciális hotelépületépítési költségek miatt. Úgy véli, miután az utóbbi években tömegesen mentek-mennek csődbe országszerte szállásadók, a bankoknál teljes hotelfinanszírozási tilalom van, vagyis hitel híján saját zsebből kellene kitermelni a fenti beruházás költségét. – Teljesen más a helyzet a fővárosban vagy a felkapott, színvonalas fürdőhelyeken, például Hévízen vagy Hajdúszoboszlón, ahol a sokkal fizetőképesebb vendégkör az átlagosnál is magasabb szállásdíjakat képes fizetni, miközben a kiadások azonosak len-

nének a halasival – mondja Boródi, aki szerint ezért nem bővül a város idegenforgalma, illetve zár be étterem Halason. Boródi Gábor szakmabeli vállalkozóként úgy véli, a korábban felmerült volt TB-székház alkalmatlan arra, hogy szállodaként üzemeljen, teljes átépítése, korszerűsítése közel egymilliárd forintot emésztene fel, ennyiből egyébként már egy vadonatúj épületet is fel lehetne építeni. Számításai szerint ha valakinek volna is ennyi pénze, legfeljebb is a tizedét profitálná egy ilyen beruházás révén,

Az elmúlt napokban ismét Kiskunhalason tartották meg az Országos Rádiósok Találkozóját. Ritter Nándor, a rendezvény vendéglátó-főszervezőjétől megtudtuk, hogy a rövidhullámú rádiózás profi és félprofi megszállottai immáron negyedik alkalommal találkoztak, ezúttal nem az éteren keresztül, hanem személyesen osztották meg egymással az elmúlt év szakmai eredményeit.

Az esemény szakmai rangját mutatja, hogy idén második alkalommal látogatott el Kiskunhalasra a rádiósok körében ismert Lendvai Klára országos távíró bajnok, az 1997-es év távírász világbajnoka. A rendezvényre az ország minden pontjából, de még a határon túlról, például Ausztriából is érkeztek rádióamatőrök és profi mint ha bankban tartana hobbirádiósok. ugyanennyi tőkét. A vendégeket Halász BaLapunk május 8-i számában ar- lázs önkormányzati képviseról írtunk, hogy körültekintőbb lő köszöntötte, bemutatkozott városi rendezvényszervezéssel az ezekre érkező tömeg is arányosabban oszlana el azokon a hétvégéken, amikor az egyes programokra sor kerül. Például április utolsó hétvégéjén becslések szerint 800 vendég érkezett Kiskunhalasra (400 fős orvosi konferencia, táncgála, lovasverseny, csipkekiállítás). Ez már felvetette a szálláshelyek elégtelen voltát, azzal együtt, hogy – mint arra Boródi Gábor is rávilágít – az év legtöbb hétvégéje nem ennyire zsúfolt. (Munkatársunktól)

a Magyar Rádióamatőr Szövetség (MRASZ) és a Magyar Honvédség egy korabeli mobil rádióállomása is. Idén először katonai hagyományőrzők is gazdagították a programot, ők a hosszú ideig Kiskunhalason is állomásozó volt szovjet hadsereg egyenruháit öltötték magukra. A szakmai programok mellett a kikapcsolódásra és a kötetlen baráti beszélgetésre is jutott bőven idő Kovács György mesterszakács halászlevének és babgulyásának elfogyasztása közben. Kép, szöveg: P. Á.


sport 2013. május 29.

innen  onnan Újabb elismeréssel illették a kiváló halasi atlétát, Váradi Krisztinát, aki kiérdemelte a Magyar Köztársaság Jó tanulója, jó sportolója címet. Krisztina jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanul és a bűnügyi szakirányt választotta. A sportot sem hagyta abba, legutóbb a Belügyminisztérium országos bajnokságán nyert súlylökésben egy arany-, míg gránáthajításban egy bronzérmet. A tanulásban is kiváló eredményeket tud felmutatni, nem csoda, hogy megkapta a miniszteri elismerést. Váradi Krisztina az egyik legeredményesebb halasi sportoló, ő volt az első, aki az ifjúsági olimpián, Szingapúrban ezüstérmet nyert.

Akasztottunk

Akasztón játszotta utolsó előtti bajnoki mérkőzését a Kiskunhalasi FC. A Gerner Dániel-Sejben Péter, Sőregi Krisztián, Tóth Tamás (Erdélyi Ádám), Farkas András, Farkas Tamás (Tóth Zsolt), Csányi László, Hegyesi László, Ács László (Amariutei Sorin), Máté-Tóth Viktor, Nagy Dániel összeállítású csapatnak esélye volt a győzelemre is. A 65. percben Farkas Tamás szerzett a KFC-nek vezetést, az egyenlítés a hazaiaknak a 86. percben sikerült. Akasztó-Kiskunhalasi FC 1-1 (0-0). Az utolsó fordulóban, hazai pályán a Bácsalmás lesz az ellenfél. Az U19 is pályára lépett. A Farkas Ákos-Zelei Béla, Szabó Tamás, Hugyecz János, Forgács Bence, Modok Marcell (Vágó Olivér), Patocskai Tamás, Baranek Sándor, Virincsik Koppány (Tóth Robin), Torma Barnabás, Kerekes Márk alkotta csapat 1-0-ás hátrányból tudott fordítani. Akasztó-Kiskunhalasi FC 1-2 (1-0), a halasi gólokat Baranek Sándor és Hugyecz János lőtte. Az U16 továbbra is harcban áll a bronzéremért, miután idegenben, 6-2-re legyőzte a Dunapatajt. A csapatban Csehó-Kovács Márk (Szűcs Csaba)-Kis Szabolcs, Gyenizse László, Huczek Csaba, Herczku Zsombor (Szili Árpád), Nagy Dávid, Mike Kristóf, Varga Dániel, Grácz László, Babud Ákos (Tóth Ákos), Lavati Alex kapott helyet. A gólokat Grácz László 2, Nagy Dávid, Lavati Alex, Varga Dániel és Kis Szabolcs szerezte. Szombaton, délelőtt 10 órától a Solt ellen harcolható ki a 3. hely. (jl)

fotó: jáger levente

Jól tanul, sportol

Kupán vágva A remek bajnoki szereplést követően arra készült a halasi kézilabdát szeretők társadalma, hogy a Magyar Kupában is ünnepelni fog. Titkon abban reménykedtek a sportot kedvelők, hogy a halasiak legyőzhetik a tartalékos Ferencvárost és utána a Bajnokok Ligája győztes Győrrel játszhatunk. Nem sikerült ez az álom, de ott volt még a bronzmeccs az ellen a Veszprém ellen, amelyet eddig háromszor felülmúltunk. Csúfos vereséggel foszlott szét az összes álom, hogy ennek mi az oka, az mélyebb elemzést kíván. A terematlétika megyei, majd országos sikerei után szabadtéri versenyen is arattak a Kiskunhalasi Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Nevelési Tanácsadó sportolói a közelmúltban lebonyolított megyei atlétikai döntőn. A bajai verseny mérlege 6 arany-, 13 ezüst- és 5 bronzérem. Hagyományosan a bajai Petőfiszigeten rendezték meg a tanév Diákolimpiai Atlétikai Versenyének megyei döntőjét. A ragyogó időnél is ragyogóbb eredményeket produkáltak a halasi Nevelési Központ – Balogh Annamária és Némethné Virág Judit által felkészített – sportolói. A tizenhárom résztvevő mindösszesen 24 dobogós helyezést gyűjtött be, közülük ketten egy-egy, ketten pedig két-két megyebajnoki címnek váltak tulajdonosává. A III. korcsoportban Kolompár Tímea volt a legeredményesebb 300 m-es síkfutásban és kislabda-hajításban szerzett győzelmével, távolugrásban elért második helyezésével. Kolompár Klaudia

Az elején gyorsan le kell szögeznünk, hogy a Kiskunhalas NKSE játékosai minden elismerést megérdemelnek az idei teljesítményükért. A 6. hely óriási bravúr, pláne annak fényében, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban nem mindig a kézilabdára tudtak koncentrálni. Anyagi gondok, fizetés-elmaradások vonták el a figyelmet a sportról és a pályáról. Mindezeket sokszor figyelmen kívül tudta hagyni a csapat. Mindig volt valaki, aki megrázta magát és ha bajban volt a KNKSE a pályán, akkor olyat csinált, amely átlendített a holtponton. Aztán ott van Golovin Vlagyimir, az edző, akit imádtak a lányok, a közönség és a szakma is elismeréssel figyelte kiskunhalasi munkálkodását. Szakmai tudása, emberi kvalitásai a legjobb trénerek közé emelhetik őt, aki itt, Halason, ebben a közegben is bizonyítani tudta, hogy mire képes. Együtt a játékosokkal pedig olyan közösséget alkottak, amely nem mindennapi. Ő volt a villámhárító a vezetés és a keret tagjai között, volt, hogy ő mondta meg, megint nincs fizetés. Jó előre szólt, már februárban jelezte, ha nem változnak a dolgok, akkor baj lehet. Lett is. Úgy érzékelte, hogy a figyelmeztetés el-

Megyei sikerek

100 m-es síkfutásban és távolugrásban nyert. A fiúk közül Kolompár Tibort szintén 100 m-en nem tudták megelőzni, távolugrásban és kislabda-hajításban második lett. A további helyezések, Kolompár Nikolett: 2. 100 m-es síkfutás, 3. távolugrás. Bronzérmet Kolompár Gábor távolugrásban, Kolompár Mátyás 800 m-es síkfutásban és Patai Mátyás 300 mes síkfutásban érdemelt ki. „Hab a tortán”, ők mindannyian – Kolompár Adriennel kiegészülve – tagjai voltak a második helyezett svéd-váltónak. Mezei Krisztofer, Kolompár Zoltán, Kolompár Alex

Fotó: Egyed-Izsákné szabó Katalin

18

és Radics Richárd a jövő reménységeiként szálltak harcba, a dicséret őket is megilleti. Egy IV. korcsoportos versenyző, Kolompár Ferenc állt rajthoz halasi színekben, nem is esélytelenül. Beváltva a tőle elvárhatót, kislabda-hajításban maga mögé utasította a mezőnyt, súlylökésben ezüstérmet, 100 m-es síkfutásban bronzérmet érdemelt ki. Plusz egy ezüstérmet hozott számára a váltóban futás. Kolompár Ferencnek, Kolompár Tímeának, Kolompár Klaudiának és Kolompár Tibornak folytatás következik Zánkán, az országos döntőben. VK

lenére nem változott semmi. Pénz továbbra sem volt, egyre nehezebben lehetett motiválni a lányokat, akik korábban mindent megtettek, nem csoda, hogy elfogadta a siófokiak, a „kis-Fradi” ajánlatát. Ezekkel az örökségekkel vágtunk neki a Magyar Kupának, amely előtt azt lehetett hallani a játékosoktól, és magától, Vovától is, hogy harapnak, készülnek. Ehhez képest egy széteső, rengeteget hibázó, fejben egészen távol lévő, helyenként kétségbeesettnek és tehetetlenek tűnő csapatot látott a közönség és a televízió jóvoltából az ország nyilvánossága. Az élmény keserű volt, otromba szójátékkal élve kupán vágtak minket a Magyar Kupán. Ennek oka van, amely nem biztos, hogy a pályán keresendő. Kár volt ezért a végjátékért, talán egyszer valaki az okokat is megkeresi. Hogy mi lesz a folytatás, nem tudni. Lehet, hogy megint lesz egy edzőnk, egy jó csapatunk, de az egyesületet körülvevő közeg ugyanaz marad. Akkor pedig semmi sem változik és garancia sincs arra, hogy a következő szezonban megint ne a kiesésről, ne a pénztelenségről, hanem a szép sikereinkről beszéljünk…. Jáger Levente szurkoló

Lilla sikeres

Az Európa-bajnokságról le kellett mondania, de a világbajnokságon és a világkupán ott lesz Kránciz Lilla, akit a múlt héten ismerhettek meg olvasóink. A halasi származású sportoló tavaly szeptember óta tanul testépítő és fitnesz edzőnek. Ennek során ismerkedett meg Darázs Bernadettel, aki meghozta a fordulatot Lilla életében. Ő inspirálta a halasi lányt arra, hogy versenyezzen, azt mondja, trénerének szakmai profizmusa és hozzáállása példaként áll előtte. Nagyon készül a következő megméretésekre és hozzá kell szoknia ahhoz, hogy érdeklődik utána a sajtó. A minap a Délmagyarország készített vele egy hosszabb interjút. Kiderült, hogy naponta komolyan edz, 2 órát izzad a konditeremben, általában kora reggeltől. Súlyzózik, biciklizik, fut, gyalogol, így készül. A világkupát júniusban Budapesten rendezik. jl


2013. május 29.

A feje tetejéről a talpára állítaná hogy ekkora fölénnyel, 39-16-ra nyersz? • Ha minden rendben ment volna, akkor nem lett volna ilyen földrengésszerű a változás iránti igény. Ez tapintható volt már akkor, amikor ellátogattam a választás előtt a klubokhoz. Ez az arány nemcsak nekem szólt, hanem a változásnak is, amit a sportág úgy érzett, hogy én képviselek számukra. • Milyenek a reakciók a sportági egyesületek részéről? Én úgy érzékeltem a világhálón, hogy igény volt a változásra. • Hatalmas volt az igény. A klubok szinte semmit nem tudtak a Szövetség működéséről, még ma sincs elfogadott 2011-es és 2012-es beszámoló. Még a mai napig kapom a gratuláló leveleket, és folyamatosan jönnek a javaslatatok is, hogy mit kellene tenni. Olyan ez, mint amikor az erősen forrongó edény tetejéről levesszük a fedőt és kicsap a leszorított gőz. Ez történik éppen most a magyar röplabdázásban. • Mi az első és legfontosabb feladat? • Sok ilyen van. Teljes jogi és pénzügyi átvizsgálással kezdünk. Meg kell oldanunk a több mint 100 milliós hiány befoltozását, amiben azért az államtól sok segítséget kap a 16 kiemelt sportág. Meg kell küzdenünk a szövetséget körülvevő bizalmat-

19

innen  onnan Válogatott

Ezen a területen ismeretlen, de egy igen ambiciózus fiatalember került a Magyar Röplabda Szövetség elnöki székébe. A kiskunhalasi származású Poór Csaba úgy fogalmazott: a feje tetejéről kell a talpára állítani a sportágat. • Miért pont a röplabda? • Gyerekkorom óta sportolok, hol a kerékpározás, hol a futás játszott főbb szerepet. Egyszer még versenyszerűen birkóztam is. Először a Bibó István Gimnáziumban játszottam röplabdát a 2.000 perces maratoni játékon, és ott szerettem meg igazán. Egy felkérésnek köszönhetem, hogy most az elnöki székben ülök. • Voltál korábban meccsen? • Nem voltam korábban röplabdameccsen, de ezt a hiányt gyorsan bepótoltam az elmúlt 2 hónapban. Akkor kezdődött ugyanis az elnöki székért folyó kampány. Mielőtt igent mondtam a felkérésre, elmentem megnézni egy meccset a budapesti Vasashoz. • Mi ambicionált téged arra, hogy elinduljál az elnökválasztáson? • Egyrészt egy felkérés, másrészt pedig amikor jobban megismerkedtem a Szövetséggel, akkor maga a feladat. Óriási felelősség és megtiszteltetés az, hogy egy kiemelt sportágat vezethetek. A fejéről a talpára kell állítani a sportágat, mert hihetetlenül el van adósodva és nem volt mögötte vezető szemlélet. • Előzetesen mennyire volt kiszámítható,

Sport

lansággal és meg kell oldani a nemzeti válogatottak nemzetközi szerepvállalásának finanszírozását. Az előző elnökség az akkor már meglévő tetemes adósságra bevállalt egy további 80 milliós kiadást a semmire. Ez hatalmas feladat elé állít bennünket. • Kiskunhalason is újra fellángolt a röplabda szeretete. Baráti társaságok és egy iskolai csapat is rendszeresen játszik. Mit szólsz hozzá? • Nagyon sokan kezdenek röplabdázni, ami nagy örömmel tölt el. És bízom benne, hogy egyre többen fognak majd valamilyen klub vagy egyesület keretében játszani. Jó lenne egyszer majd halasiaknak is szurkolni egy röplabdameccsen. Most elindul a strandröplabda országos bajnokság, talán ott találkozhatunk majd halasiakkal. A hunvolley.hu oldalon bővebb információkat is lehet majd találni az eseményekről. Jáger L.

Apa-fia foci

Negyedik alkalommal rendezte meg Vincze Attila a nagy sikerű Apa-Fia Focikupát a városi sportpályán. A kedvezőtlen, esős időjárás ellenére rekordszámú, összesen 25 duó nevezett és potyogtak a gólok. A jó hangulatú sporteseményen két korcsoportban folyt a küzdelem, és persze nem maradt el az izgalom sem. A 2002-2003-as korosztályban a Papp Barna- Papp Csaba kettős nyert, megelőzve a Teremi Dániel-Teremi Zoltán és a Bán Kristóf-Bán Zoltán párost. A 2004-2005-ös korcsoportban a Lengyel Szabolcs-Gáspár Imre duó volt az első, a 2. helyen a Fenyvesi Bálint-Varga Márkó, a 3. helyen pedig a Kiss Dániel-Kiss István, valamint a Kern Martin-Kern Attila kettős végzett. jl

A kiskunhalasi Szűcs Ákos is tagja volt a magyar fallabda válogatottnak, amely az U17-es Európabajnokságon, Spanyolországban szerepelt. A fiatal halasi tehetség remekelt a mérkőzések folyamán és a szakvezetés is elégedett volt vele. A nemzeti csapatból hiányzott egy kulcsjátékos, vele az 5-8. hely megszerzésére lett volna lehetőség. A válogatott végül is a zárónapon a csehekkel játszott és magabiztos, 3-0 arányú győzelmet aratott. Szűcs Ákos a közönség nagy kedvence volt és figyelemreméltó játékkal érdemelte ki a szakemberek elismerését is. A 13. hely megszerzéséért ugyanilyen arányban múlták felül a szlovák válogatottat is. Itt a nemzeti csapatunk tagjai már látványos, szép játékkal rukkoltak elő.

Ezüst

Szépen búcsúzott az idei szezontól a KB Autoteam SE. A megyei kézilabda-bajnokság aranyérem-rekorderének nem sikerült megszereznie tizedik elsőségét, ugyanis idén a Kiskőrös énekelte ki a sajtot a halasiak szájából. Az ezüstérem biztos volt és a Kiskunfélegyháza legyőzése után már át is adták a csapat tagjainak. A szezon zárómeccsén az volt a legnagyobb kérdés, hogy hány góllal nyer a KB Autoteam SE. A viszonylag gólszegény találkozón 30 perc játék után 5, a végén pedig 13 gól volt a különbség. KB Autoteam SE-Kiskunfélegyháza 23-10 (10-5), a gólokon Csősz Szilvia 5/4, Baksa Nikolett 4, Agócs Erika 3, Kardos Csilla 3, Katkó Andrea 3, RáczFodor Ágota 2, László Krisztina 2, Makai Katalin 1 osztozott.

Horgászmaraton

Harmadik alkalommal rendezi meg hagyományos 24 órás horgászversenyét a Sóstó SHE. Mint megtudtuk, az idei halvadász maratont szombaton és vasárnap rendezik. A pályát az 53-as főúttal párhuzamos részen alakítják majd ki, a szabályok szerint két bottal próbálkozhatnak a nem mindennapi verseny nevezői, a kifogott halakat pedig mérlegelés után viszsza kell engedni a tóba. A bajnokság szombaton 9 órakor rajtol és másnap 9 óráig tart. 2012-ben a versenyt Jagodics Zsolt nyerte több mint 70 kilónyi zsákmánnyal. (jl)


Fotó: Pozsgai Ákos

Fotó: Rábel Csaba

2013. május 29.

Az időjárás cseppet sem kedvezett a városi gyermeknapi programoknak, a szabadtéri eseményeket elmosta az eső, viszont a moziban és a művelődési házban telt házzal zajlottak a programok. A rendőrségi bemutató mellett folyamatos volt a nyüzsgés az állatvédők standjainál is. Az ügyességi és kézműves foglalkozások mellett valódi madárodút készíthettek a gyerekek, míg a diákok a rendőrkapitányság munkatársaival tölthettek ki különböző tesztlapokat. A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival részt vehettek érdekes vetélkedőkben, egy különteremben pedig karaokézni is lehetett. A filmszínházban a zenés, táncos produkciók sorában a legkisebb baletttáncosok mellett a művészeti iskola növendékei léptek színpadra; volt majorett, Fun Dance showtánc, az egész napos rendezvénysorozatot a Lyra előadása zárta. (pá)

A Konok Kunok Motoros Egyesület első alkalommal rendezett jótékonysági gyermeknapot, amelyet óriási érdeklődés övezett. A rendezők adatai szerint szombaton több mint háromezren látogattak ki a programokra. Györgyi János elnök érdeklődésünkre elmondta, hogy a klub tavalyi megalakulása óta mindig is nagy hangsúlyt fektetett a karitatív célokra is. Ezúttal Csorvási Andrea, Márta Debóra és Vörös Hanna gyógykezelésére folyt a gyűjtés, emellett még jut más feladatokra is az adományokból. A gyerekek és szüleik élvezték a programokat, este pedig már az igazi motorosokra gondolva rockkoncertek szórakoztatták a publikumot. Az egyesület bebizonyította, hogy öszszefogással és szervezéssel lehet Kiskunhalason is minőségi rendezvényt lebonyolítani. (jl)

Esőáztatta gyermeknap(ok)

rita ízvarázslata Nyáron több, frissítő folyadékot kell a szervezetünkbe vinni – íme egy régi, egészséges, szezonális recept anyósomtól: a házi bodzaszörp! Hozzávalók: 2 l víz, 2 kg kristálycukor, 20 g citromsav, 2 db citrom, kb. 20-25 db bodzavirág. Az üvegeket alaposan kimossuk. A bodzavirágokat hideg vízbe mártjuk, jól lerázzuk, a citromokat megmossuk, és karikára vágjuk. Az üvegekbe elosztjuk a bodzavirágokat (minél több van benne, annál jobb, ha leforrázzuk, úgyis öszszemegy). Az üvegekbe beletesszük a citromkarikákat. A vizet feltesszük Hétfőn be kellett zárni a Bethlen forralni egy  lábasba. Ha felforrt, min- Gábor téri Spar-áruházat, mert az épület tetején egyszerre felgyülemlett rengeteg esővizet nem tudta elvezetni a csatorna, amely vélhetően a rá nehezedő nyomástól eltört, elárasztva a belteret. den literhez 1 kg cukrot hozzáöntünk, Néhány éve hasonló okok miazt megkeverve felolvasztjuk, és ha att egyszer már elöntötte az egész újra felforrt, hozzáadjuk a citrom- áruházat a víz (lásd archív felvétesavat, 1 percig még főzzük, majd az lünket alul!). Az épületet áramtalaüvegekbe töltjük a virágokra. Folpac- nítani kellett, a dolgozók lapátokkal kot teszünk a tetejére, rácsavarjuk a és söprűvel merték ki a vizet. tetejét, vagy befőttes gumit teszünk Az emeleten lévő kínai ruházará. 5 napig érleljük, majd leszűrjük ti üzlet működésében nem okoüvegekbe. 1-2 hónapig hűtés nélkül zott különösebb fennakadást eláll a kamrában, de hűtőben akár a csapadékelvezető rendszer Egyelőre kérdés, hogy az évek ni a hibát, s ki felel azért, hogy is6-8 hónapig is. Rita asszony meghibásodása. során miért nem sikerült kijavíta- mét elázott a bolt. (pá)

FOTÓK: PÁ ÉS KZ

Özönvíz a főtéri Sparban

mozaik

20

Előre vissza! A fejlődés manapság egyre gyakrabban nem jelent mást, mint a régi, jól bevált és roppant egyszerű dolgok újrafelfedezését. Manapság nagy reklámhadjárattal, szenzációként tálal a „tudomány” és a reklámpiac olyan „felfedezéseket”, amiket déd- vagy nagyszüleink untig ismertek már. Lehet szó akár csalánteáról, akár gyermekringatásról, akár az ima élet-átalakító hatásáról, akár például talpmasszázsról vagy a népmesék lélekfejlesztő erejéről. Nem éppen megnyugtató helyzet ez – legalábbis voltak hasonló időszakok a történelemben. Rómában például már ismerték a betont, a fagylaltot, a bonyolult mérőszerkezeteket, a rúzst és az ablaküveget vagy például a csinos játékbabák divatját. Ám a birodalom összeomlása után hosszú évszázadokig elfelejtették ezeket a tudásokat. Ezek szerint mindez azt jelentené, hogy a mi civilizációnk, s benne a mi magyar kultúránk is hanyatlik, és nem egy ígéretes fejlődés, hanem egy újabb sötét korszak előtt állunk. Ezért aztán fontos szerepe van az olyan kezdeményezéseknek, amelyek visszaidézik, átmentik a jelennek és – remélhetőleg – a jövőnek is a régi korok tudását. Hogy mást ne mondjunk, például a kisgyerekek ringatásának emlékét és tudását. Ha régen nem is volt még pszichológia, tudták és érezték a szülők, hogy a kisgyerekeknek nem tévére és számítógépre, mobilra és csinos ruhára, hanem érintésre, zenére, anyaiapai közelségre van szüksége. Nem tárgyakra, hanem emberekre: testek, szavak melegére. Nem is volt annyi rákos, depressziós, bipoláris, személyiségzavaros és különféle érzelmi függőségben szenvedő felnőtt, mint manapság. Miközben azt hisszük, hogy a gépesítés, a különféle kütyük követhetetlenül gyors fejlesztése és az egyre őrültebb gazdasági szemlélet boldogságot hoz a világra, azt látjuk, hogy ennek a fordítottja igaz. Ma kormányok és egyetemek, gazdasági és közéleti fejesek elsősorban pénzről, növekedésről, fejlesztésről beszélnek – feledve, hogy e „fejlődések” közben elsorvad mindaz, ami ennek az egésznek értelmet ad: az emberi élet. k-out

XXVII. évf. 22. szám 2013. május 29.  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you