Page 1

Kibuktak a cégek Tesco: és a lakosok megtévesztés

Ki a magyar és miért gyűlöl?

Vajon mikor zárják le a várost a járhatatlanná váló utcák miatt…?

Mi igaz és mi a legenda a magyarok nagyszerűségéből és a zsidók bűnösségéből?

Miközben a Magyarok Vásárát újra elismerik a fogyasztóvédelmisek, a Tescót megint megbüntetik hamisságért

Kiskunhalas és környéke közéleti hetilapja • Alapítva: 1987-ben

Készültség: hó után belvízveszély jön Piac kontra Démász: kiegyeztek? Bosszantó áramszünet(ek) Nő a szegénység, fogy a népesség Flösser Tamás az új ügyvezető

2013. április 3. • XXVII. évfolyam 14. szám•Ára: 165 Ft

Balról találnák ki a város jövőjét

Mégis van kiút?! fotó: kohout zoltán

Sikerrel vették a válságot, de Halas nem kíváncsi a receptre

Amikor a németek idejöttek, először meglepődtek, hogy fapados asztalnál kell tárgyalni, és a halasi főnök is pulóverben dolgozik a melósai között. Aztán jöttek sorban a megrendelések és a tízmilliós fejlesztések – meséli egy ipartelepi vállalkozó, aki lényegében gond nélkül, sőt, gyarapodással vészelte át a válságot. Most csak azt nem érti, miért nem fogadja meg a szakma tanácsát a helyi szakképzés ahelyett, hogy munkanélkülieket „gyártanának” az iskolákban… Ipari riportunkban nyilatkozik még Judák Imre, a Fémmunkás egykori igazgatója is. (10-11. o.)
hirdetés 2013. április 3.

Hívogató!

A Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda tájékoztatója a 2013/2014-es tanévről A Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda dolgozói szeretettel várják a leendő elsősök jelentkezését a 2013/2014-es tanévre. Intézményünk fenntartója a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye. A gyermekek nevelése-oktatása keresztény értékeken alapul. A tanításban a matematikára és a nyelvoktatásra nagy hangsúlyt fektetünk. Már első évfolyamtól kezdődően lehetőséget biztosítunk az angol és német nyelv tanulására. Öt éve német nemzetiségi nyelvoktatás is folyik iskolánkban. A sokol-

dalú és játékos nyelvtanítás eredményességét a kisgyermekek már több műsorban megmutatták szüleiknek is. A mindennapos testedzés mellett alsó tagozatosaink úszást tanulnak. Emellett a gyermekek asztalitenisz-, futball- és kézilabdaedzések közül választhatnak. Tanulóink tehetségének kibontakoztatására, közösségépítésre számos szakkör – kisebbeknél tánc, gitár, kézműves, színjátszó, énekkar, játékos sport –, valamint kirándulás és tábor ad lehetőséget. A hitéleti nevelést a hittanórák mellett a Kiskunhalasi Római Katolikus Főplébániával együtt szervezett közösségi programokkal, szentmisékkel, az egyházi ünnepek megtartásával valósítjuk meg. Intézményünkben az alsó tagozaton a harmadik évfolyamig is-

kolaotthonos képzési formát alkalmazunk, melyben a diákok napi tanítási óráit a tanórán kívüli tevékenységekkel váltakozva tartjuk. A felsőbb évfolyamokon napközi, illetve tanulószoba segíti a gyermekek felkészülését a tanítási órákra. Pedagógusaink rendszeresen vesznek részt pályázatokon, melyek segítségével folyamatosan fejlesztjük tudásunkat, gyarapítjuk eszközparkunkat, szervezünk nemzetközi diáktalálkozókat. Az általunk rendezett városi, illetve regionális helytörténeti, lány kézilabda és asztalitenisz versenyek elismertek, sok tanulónak adnak lehetőséget arra, hogy bizonyítsa tudását, rátermettségét. Diákjaink számos szép eredményt értek és érnek el szaktárgyi versenyeken, művészeti pályázatokon, különböző sportágakban.

Bázisintézménye vagyunk a városi női kézilabda egyesületnek is. Általános iskolánkban a 2013/2014-es tanévben három első osztály indítását tervezzük a következő tanítópárokkal: Baloghné Faddi Helga-Németh Lilla, Horváthné Somogyi ErikaKovácsné Híz Magdolna (német nemzetiségi osztály), Váradiné Grósz Éva-Faragó Nóra. Intézményünk óvodája, a Lomb utcai óvoda az Alsóváros családi házas övezetében található. Hatalmas fás, füves udvara jó lehetőséget nyújt a gyermekek számára a természetközeli tapasztalatok gyűjtésére, a szabad levegőn való játékra. Három csoportos óvodánkban vegyes életkorú gyermekek alkotnak közösséget. Kiemelt nevelési területeink: – A hitéleti nevelés

– Az érzelmi nevelés – Az anyanyelvi nevelés Óvodánk erőssége a családias légkör, amely a gyermekek testi és érzelmi biztonságát garantálja. Amennyiben rövid áttekintésünk felkeltette figyelmüket, szeretettel várjuk gyermekeiket óvodánkba, iskolánkba. A beiratkozás az első évfolyamra és az óvodába 2013. április 8-9-én lesz 7-18 óráig. Elérhetőségeink, további információk: Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas, Áchim András u. 1. Telefon: 77/421-016 www.sztjozsef.halas.hu


2013. április 3. Szexre oktatják a magyar lányok az amerikai fiúkat. Fiatal pasit fogott a tévé-bemondónő, otthagyja a férjét. Bejön a homoszexuálisoknak az egyik X-Faktor-énekes. Hol nyaral „a” Viktor és mit főz Bajnai felesége? Ilyen és hasonló címeket – újságokban, honlapokon – naponta milliók olvasnak. Közben az embereket érintő „valódi” és korábban fontosnak számító hírek (alkotmány, államadósság, sajtószabadság vagy környezetszenynyezés) egyre kevesebbeket érdekelnek. De miért érdekli jobban a polgárok többségét a bulvár, mint a „valódi” hírek? Miért népszerűek a színes magazinok, a pletykalapok? Miért fogy radikálisan a közéleti, kulturális és politikai, gazdasági sajtótermékek olvasottsága, és miért nő a szórakoztatásé? Az ok egyszerű: a kiábrándultság.

A SZERK

Színes elbutulás

lakossági fórumot, úgy általában a közszereplők is akkor felejtik el a választóikat, amikor megkapják a szükséges voksmennyiséget. A modern tömegdemokrácia hűtlen és csaló a társadalom széles rétegeivel szemben. Nem csoda, hogy az emberek elfordulnak tőle: nem mennek el szavazni, nem olvasnak közéleti lapokat. A másik ok is ebből fakad: míg a közélet személytelen, addig a bulvár személyes. A közélet hírei már távoliak és feleslegesen bonyolultak – ám a személyes hír még megérinti a lelkeket. Ma már józan eszű ember nem figyel arra, milyen programja van egy pártnak, mert tudjuk előre: nem hitelesek. Egy sztár várandóssága, egy filmszínész párkapcsolata, egy politikus autókerekének durrdefektje viszont átérezhető. A sztárkultusz különös lélektani varázsa pedig fel is erősíti ezt az újságon vagy képernyőn át kialakuló empátiát. Akit ugyanis sokat látunk újságban-tévében, annak az emésztési zavarai is szenzációként fognak hatni – annak ellenére, hogy az életünk szempontjából ez a „hír” abszolút jelentéktelen… Az elbulvárosodás tehát egyrészt logikus, másrészt nem is minden tekintetben negatív fejlemény. Végül is, még mindig jobb egy jelentéktelen kis tévés mega-faktor-dal-csillag pikáns ügyeiről olvasni, mint egy bal- vagy jobboldali médiapapagáj demagógiáját hallgatni a vacsoÚgy látszik, feladtuk: már nincs igény ra mellett. Csakhogy van egy veszélye angondolkodásra: elég néhány színes nak, ha egy társadalom lemegy magazinkép és a hangzatos propaganda bulvárba. A szó franciául körutat jelent; a sajtóban pedig olyan A rosszkedvű magyar (és nyuga- szemléletet, ami nem a valóban fontos társadalmi témákra koncentrál, ti) polgárok nem kíváncsiak már a hanem az események felszínes vonatkozásaira, közönséges és indiszkközéletre. Különösen igaz ez Ma- rét magánügyekre, és ezeket az olcsó túlzások, csúsztatások eszkögyarországon és általában a volt zeivel nagyítja fel. A sajtó régen tájékoztatott, ma már csak manipuszocialista országokban. Sokat lálni, hatni és szórakoztatni akar. Míg régen a (bulvár)sajtó követte a vártunk a kommunista rezsimek közéletet, most már a közélet kezleváltásától, de amit helyette kap- di követni a bulvárt. A veszély tetunk, az néhány döntő téren sok- hát abban áll, hogy a korábbi irány kal rosszabb, mint vártuk. is megfordul. És a politika köveA rosszkedvű ember mit csi- ti ezt a lebutulást: ha az emberek nál? Igyekszik elfordulni a borús többsége nem olvas, nem néz kogondolatoktól. Iszik egy sört, el- moly lapokat-műsorokat, akkor a szív egy cigit, jobb esetben le- szavazatokért kuncsorgó politikumegy futni, rosszabb esetben be- sok is lebutítják a működésüket. A kapcsolja a (bulvár)tévét vagy az bulvárban hatásosan be lehetett internet végtelen bulvárfolya- dobni Medgyessy demagóg és súmát – és menekül. Menekül órá- lyosan pazarló „száznapos progkon és éveken át. Épp eléggé tele ramját”, vagy a rezsicsökkentést. van a hócipőnk. Nyilvánvaló iga- De ezen a lebutított szinten már zságtalanságok maradnak bün- nem lehet „az embereknek” eltetlenül; évtizedekig nem történ- magyarázni, miért és hol okoz kárt nek lépések a polgárok érzelmi mindkettő. és vagyoni jól(l)étéért; százmilliár- Pár éve még egyébként „polgádokat lopnak ki a magyarok zse- rok”-ról beszélt a nagy magyar pobéből off-shore-cégek és korrupt litikai elit. Ma már mindenki „embepolitikai-gazdasági szereplők. Ki- rek”-ként nevezi a magyarokat. A nek volna kedve még este is ez- polgári erkölcs, műveltség, a polgázel foglalkozni…? ri státusz magasabb rendû eszmény, Az emberek, az emberiség ezek- mint a puszta emberlét. Úgy látszik, ben az évtizedekben kezdi belát- feladtuk a polgárosodás eszményét. ni, hogy a közélet intézményei és Talán már nincs is igény gonfőszereplői nem adnak választ a dolkodásra: elég néhány szíproblémákra. Ahogyan a falusi és nes magazinkép és a hangzatos városi képviselők nem tartanak propaganda.

álláspont/hírekHó után máris belvízveszély

Alig indult el az olvadás, máris hatalmas területeken áll a víz Halas határában. A területileg illetékes vízügyi igazgatóság működési területén lévő összes belvízvédelmi szakaszon I. fokú területi készültség van érvényben – volt olvasható pénteken az állami szervezet honlapján. A tájékoztatóból kiderül, 12 szivattyútelepen I. fokú, 13 esetében pedig II. fokú belvízvédelmi készültség lépett életbe. Az elöntött terület nagysága: 16300 hektár. Halas térsége a Kiskunmajsa és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében áll, itt még nincs kritikus helyzet. – Az elmúlt évben elvégeztük azokat a kotrási munkálatokat, amelyeknek köszönhetően jelenleg nincs probléma Kiskunhalas térségében. A Dong-ér itteni szakasza képes levezetni a belvizet, a füzesi részen lehet szükség majd beavatkozásra, ha az olvadást jelentős csapadék követi – nyilatkozta a Tükörnek Császár Imre

elnök. A Társulat tavaly Bács-Kiskun, illetve Csongrád megyékben – a földtulajdonosok befizetései révén – 30 millió forintot költött védekezési munkákra. Idén nem fognak pénzt kérni a gazdáktól, mivel tavaly nagy felzúdulást okozott a hozzájárulás kivetése. A Tükör azon kérdésére, hogy akkor idén miből oldják meg a védekezéshez szükséges feladatok finanszírozását, az elnök azt mondta, hogy csak azokat a munkákat végzik el, amelyeket az állam a védekezés különböző fokozatainál elrendel és finanszíroz. Ennek megfelelően most az első fokozathoz kapcsolódó munkák zajlanak a térségben. Ezek főként a gazdák által betemetett vízelvezetők kotrásából állnak. A védekezésben egyébként az önkormányzatoknak, valamint az érintett területek lakosságának is feladata van. Hegy-s


városfejlesztés 2013. április 3.

innen  onnan Kisszállási menetrendjavaslatok

A Kunság Volán áprilisban megkezdi a 2013/2014. évi tanévhez, illetve a 2013. december 15-től életbelépő menetrendhez kapcsolódó közlekedés tervezését. A hatékony, az utazási igényekhez kedvezően igazodó közlekedés kialakításának érdekében – az előző évek gyakorlatának megfelelően – a társaság ezúttal is szeretné felmérni a menetrenddel kapcsolatos problémákat, igényeket. A Kisszálláson élőket arra kérik, hogy javaslataikat, módosítási észrevételeiket a megállókra, társvolánok üzemelésére vonatkozóan, a polgármesteri hivatalba juttassák el legké(ha) sőbb április 5-ig.

Csendes húsvét

A korábbiaknál megszokottól eltérően nyugodtabb volt az ünnep a halasi mentőknél. Nagy József vezető mentőtiszt szerint vasárnap és hétfőn is átlagos vonulási számmal dolgoztak. A szakember kiemelte, hogy a vártnál kevesebb volt az ittas ember, akihez mentőt kellett hívni. Nem kellett olyan helyre sem vonulniuk, ahol részegség miatt kialakult verekedés lett volna. – Csendesebbek voltak a halasiak ezen a hétvégén – fogalmazott Nagy József. A mentőtiszt azt mondja, hogy a hétköznapokon megszokott esetekkel találkoztak szolgálatuk során. Volt belgyógyászati rosszullét, szívinfarktus-gyanús beteg is, de kirívó esettel nem találkoztak az ünnepnapokon. (jl)

Járhatatlanná váló utcák Fogytán a lakosság türelme; már a dolgozóikat féltik vállalkozók Egyre több a panasz, kezd el- járművek is sérültek már meg az fogyni a lakosság türelme a egymást érő mély gödrök miatt. halasi utak állapotát illetően. –Több vállalkozás működik erre, mintegy 500 ember jár ezen Legutóbb a Kötönyi útról érke- az úton nap mint nap dolgozni. zett megkeresés. Vállalkozók kér- Az út pedig olyan rossz állapottek nyilvánosságot dolgozóik testi ban van, hogy szinte járhatatlan épségét féltve, de mint mondják, és veszélyben van a dolgozók tes-

ti épsége, ha valami baj történne, az üzemi balesetnek számítana – mondja Horváth Ferenc baromficég-tulajdonos. Hozzáfűzi még, hogy a napokban Hongkongból és Németországból jártak nála üzleti partnerek, akik az út állapotára utalva megjegyezték, hogy igen-

csak nehéz megközelíteni a céget. – Soha nem kértünk még semmit a várostól, de úgy véljük, fizetünk annyi adót, hogy meghallgassák a kérésünket. A panasszal Koligyer Zoltán cégvezető is egyetért. Azt mondja, sürgős megoldást kérnének, ha csak ideigleneset is erre a mintegy 100 méteres igen rossz állapotban lévő szakaszra. A vállalkozók jelzését követően pár nappal a Halasi Városgazda Zrt. az érintett szakaszon megszüntette a balesetveszélyt és járhatóbbá tette az utat. Nagy Róbert főágazatvezető szerint ez ideiglenes megoldás, mert az időjárás még nem kedvez a kátyúzási munkálatoknak. A télies idő a szennyvízcsatornázásban megbontott utak helyreállítását sem segíti. A kivitelezők közül a Duna Aszfalt kezdte meg elsőként az aszfaltozás előtti útmarásokat. A hét elején a Bajza utcában dolgoztak. Amíg meg nem történnek az aszfaltozások, addig a közlekedőktől továbbra is óvatosságot és nagy figyelmet kérnek.

Veszélyes a közlekedés a belvárosban A sok csapadék miatt beláthatatlanok a helyenként több tíz centiméter mély gödrök a belvá- is hozzáfoghatnak a legszükségerosban, ahol már nemcsak a kerékpárosoknak, hanem az autóknak is csak fokozott óvatos- sebb karbantartásokhoz. ság mellett biztonságos a közlekedés. (fe-kz) A Szent Imre, az Alkotmány, a Petőfi, a Batthyány csak a főbb utcák azok közül, amelyek súlyosan érintettek a csatorna-kivitelezés kapcsán. E szakaszok mellett

a belváros, a Kert- és Alsóváros számos kis utcája is egyszerre sínylette meg a telet és azt, hogy a kivitelezők nem pótolták a csatornavezeték-építés után maradt gödrök feltöltését. A gerincvezeték kialakításának érdekében átvágott, felbontott útburkolatokat a kivitelezők ugyan megpróbálják folyamatosan feltölteni, de a csapadékos időben a kisebb-nagyobb járművek előbb-utóbb kiforgatják a zúzalékot. Az útállapot különösen rossz például a Petőfi és a Szent Imre utcákon, illetve a kerékpárúton, a Batthyány és az 53-as főút találkozásánál, továbbá az Alsóváros egyes kisebb utcáiban. A városházi projektvezetés 5 héttel ezelőtt azt közölte: az állami közúti hatóságok feladata kijelölni, mikortól végezhetők számottevő útburkolat-javítási munkálatok. Ez a határidő általában március közepe, de a kivitelezők tartós jó idő esetén korábban

FOTÓK: KOHOUT ZOLTÁN
2013. április 3.

Démász kontra piac: nullás alku a vége

innen  onnan Visszaszereznék a strandot

Visszavonta a 4 milliós pótszámlát az áramcég, de vajon ez elég-e…?

Mennyi az annyi? Korrektül zárta az ősz végén kialakult elszámolási és jogvitát az EDF Démász a Május 1. téri piaccsarnokot működtető Pezsgő Kft.vel. Az ellentét azt követően alakult ki, hogy az áramszolgáltató emberei tavaly októberben megállapították, hogy a központi mérőóra rossz: csak a felét méri az elfogyasztott áramnak. A Pezsgő ezt kezdettől elfogadhatatlannak tartotta, mert éveken át rendkívül precíz áramfogyasztás-kimutatást vezett, és sem ők, sem az áramcég emberei korábban nem találtak semmiféle kifogást. Ennek ellenére az áramszolgáltató több, mint 8, majd később pótelszámolásként 4,4 millió forint utólagos befizetését követelte a halasi piacüzemeltetőtől. (Annak ellenére is, hogy a hibás óra leszerlése, majd az új mérőberendezés felszerelése után még fordult is a helyzet: az új készülék még a korábbinál is 10 százalékkal kevesebbet mért. Így

Lomtalanítás! Az önkormányzat és a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. közös akciója keretében április 8-12-ig kerül sor a háztartásokban feleslegessé vált használati tárgyak, nagydarabos hulladék elszállítására. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy a lomot kötegelve, zsákokban, összerendezve a megszokott ürítési napokon a kukák mellé helyezzék ki, az ingatlanok elé. A hulladékudvar a megszokott nyitva tartási rend szerint fogadja a lakossági veszélyes-, zöld-, építési-, illetve a szelektíven gyűjtött papír, műanyag és üveghulladékot. Felhívják a lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítás a szüneteltetett ingatlanok vonatkozásában nem vehető igénybe. Közleményükből kiderül az is, hogy a járművek nem szállítják el a veszélyes hulladékot, elektronikai hulladékot, építési törmeléket, gumiabroncsot és a zöldhulladékot. h. a.

Visszavonta az áramszolgáltató a belvárosi piaccsarnokot működtető Pezsgő Kft. 4 milliós büntetését. Mint januárban megírtuk: az EDF Démász a piaci központi mérőóra hibája miatt úgy találta, a Pezsgő éveken át csak a felét fizette ki a felhasznált áramnak. Most azonban kérdés, hogy a Pezsgő megelégszik-e annyival, hogy „bocs, tévedés történt”. még az sem kizárt, hogy nem ke- ált elő, hogy a készülék adattábvesebbet, hanem még többet is fi- láján 1000 imp/kWh szerepelt, a zettek a kelleténél.) valóságban a mérőben programozott érték viszont 500 imp/ Nagyon banális probléma kWh volt. Az adattáblát a gyártó Az áramszolgáltató készséggel a mérő burkolata alatt, az MKEH közölte lapunknak, hogy érvény- plombájával zárt fedél alatt hetelenítik a pótelszámolás 4,4 mil- lyezi el. Az áramszolgáltató emliós összegét, amint megkapják az berei pedig kötelesek az MKEH ügy vizsgálatáról a Magyar Keres- által hitelesített mérő adattáblákedelmi Engedélyezési Hatóság ján feltüntetett értékek alapján a (MKEH) idevonatkozó papírjait. méréseket elvégezni. Ha pedig a Az EDF Démász szerint ugyan- mérés során a megengedett hiba akkor a Pezsgő fogyasztásmé- mértékénél nagyobb eltérést tarőjének ellenőrzése során nem pasztalnak, a fogyasztásmérőt le ők hibáztak, hanem az MKEH. kell szerelniük, majd a szolgáltaUgyanis a mérőórákat éppen az tónak törvényi kötelessége – hiMKEH joga és dolga hitelesíteni. bás mérés esetén az Ügyféllel A fogyasztásmérővel egyébként közösen és általa elfogadott módaz a roppant banális probléma szer alapján, személyes egyezte-

téssel – megbecsülni a hibás mérés időszakában vételezett áram mennyiségét. Igazuk lett, ha nem is olcsón… A jó hír tehát az, hogy a jogvita lezárult, és elhárult az EDF Démász ultimátuma a piaci áramszolgáltatás lekapcsolásáról. Az ugyanakkor kétséges, hogy a piac üzemeltetői mennyiben fogadják el ez ügy ilyetén lezárását. Bár egyelőre a cég nem nyilatkozik, lapunk úgy tudja, nem kizárt, hogy felmerül majd az elszámolási vitával kapcsolatos utazási, ügyvédi és egyéb költségeik érvényesítése. Kép, szöveg: KZ

Megint büntették a Tescót Kesztyű és fűszeres üveg miatt bukott Nem megfelelő, a fogyasztókat megtévesztő árfeltüntetés miatt rótt ki bírságot a halasi Tescóra a fogyasztóvédelmi hatóság. A bevásárlóközpont utoljára 2010-ben bukott, akkor az árucserére vonatkozó egyéni elbírálás miatt. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzései nyomán eddig a Tesco kapta a legnagyobb összegű bírságot Halason. A kecskeméti üzlettel együtt több, mint egymillió forintot kellett fizetniük. Az áruházlánc két üzletében is szabálytalanságot állapítottak meg 2011-ben a próbavásárlások. Akkor a halasi vevőszolgálati pultnál elhelyezett lapozható vásárlói tájékoztatóban többek között az

szerepelt, hogy a terméket akkor áll módjukban kicserélni, ha a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A törvény ugyanakkor ezt a vásárló szabad akaratához, döntéséhez köti. Egy tavaly novemberi ellenőrzés pedig több, az árak feltüntetésével kapcsolatos szabálytalanságot tárt fel. Az egyik esetben egy lányka kesztyűn az egyedi árcímkén eladási árként 1790 forint volt fel-

fogyasztóvédelem 

tüntetve, míg a piros alapú polccímkén a „30% kedvezmény” szerepelt. Kiderült, hogy a termék esetében nem a ténylegesen fizetendő eladási árról tájékoztatták a fogyasztókat. Hasonló probléma volt egyben árult, 4 darab fűszeres üveggel is, ahol nem volt megfelelően feltüntetve az ár. A címkén egységár szerepelt, amely a termék egy egységére vonatkozik, nem pedig egy egybecsomagolt árura. A feltárt hiányosságok miatt a Tesco 60 ezer forintos bírságot kapott, és kötelezték a szabálytalanságok korrigálására is. h. a.

Egyeztetések kezdődtek azokkal a vállalkozókkal, magánszemélyekkel, akiknek tulajdona van a halasi strand területén. Gyovai István polgármester és Fülöp Róbert alpolgármester azért kezdett megbeszéléseket, mert számos pályázatból azért maradt ki a fürdő, mert nagy volt a magántulajdon aránya a területen. Közben döntést hozott az önkormányzat arról, hogy megvásárolja a Vízmű Klubot. Ezzel tovább javul a strand pályázati pozíciója és újabb terület kerül városi kezelésbe. A klub a Halasvíz kezelésében volt eddig, most döntött az értékesítés mellett, ezért elsőként az önkormányzatot kereste meg ajánlatával. Jekő Attila képviselő pedig interpellációjában kérte, hogy kapjon tájékoztatót, kinek, mekkora tulajdonrésze van a fürdő területén.

Két irány a parkolóig

A Bajcsy-Zsilinszky utca felől egyenesen haladva, míg a Posta utca felől kis ívben jobbra kanyarodva lehet majd eljutni az Eötvös utcai ingyenes parkolóig. A kérdéses szakasz kétirányúsítása már több alkalommal felmerült, legutóbb Hunyadi Péter képviselő kérte a változtatást. Most ez meghallgatásra talált és hamarosan tábla jelzi majd a behajtási lehetőséget. A parkoló után viszont marad az egy irány, amely a városközpontból való kihajtást teszi lehetővé. A téma kapcsán Aradszky Lászlóné képviselő megemlítette, hogy aggodalomra ad okot az Eötvös utcai parkoló állapota. Jelezte, hogy jókora mélyedések miatt nagyon nehéz a szabályokat betartva kihajtani a megállóhelyekről.

Kertkultúra

Kiskunhalas is csatlakozott ahhoz a mozgalomhoz, amely az ország legszebb konyhakertjét keresi. Karcag kezdeményezésére indult el a program, amelynek célja az, hogy feléleszszék a feledésben lévő kultúrát, illetve ösztönözni szeretnék a lakosságot a saját szükségleteire, a konyhakerti növények termesztésére. A halasi csatlakozásban nagy szerepe van a Szathmáry Sándor Kertbarát Körnek, amely szorgalmazta azt, hogy a város is bekapcsolódjon a mozgalomba. Hamarosan Halason is megkezdődik a legszebb konyhakert keresése. (jl)
közélet 2013. április 3.

Sóstói Flösser Tamás az új ügyvezető majális?! Ingyen várják a cégeket, intézményeket Levélben kereste fel a helyi intézmények és cégek vezetőit a Sóstó-partot üzemeltető vállalkozás. A befektetők képviselője lapunkkal közölte: a Sóstó Fürdő területén zajló felújítás április közepére befejeződik, így a terület alkalmas lesz rendezvények szervezésére, például majálisok rendezésére, munkahelyi-intézményi összejövetelek lebonyolítására. Ehhez a tópart és a létesítmények üzemeltetője ingyen biztosítja a fürdő területét. Mint nemrég megírtuk: az új üzemeltetők látnak fantáziát a Sóstó rekreációjában: már folyik a vízmintavétel a fürdőzés érdekében, továbbá az utóbbi időben felújították a vizesblokkokat, a női és férfi öltözőket és a három szabadtéri zuhanyzót, rendbe tették a családok, munkahelyi vagy más közösségek számára jól használható kioszkokat, ahol bográcsos délutánoknak alkalmas helyiségeket alakítottak ki. (kz)

Zárt ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy ki legyen a várhatóan júniusban bejegyzett Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. új ügyvezetője. A pénzügyi bizottság javaslatát a Fidesz frakció is megerősítette, majd egyórás, nyilvánosságot kizáró tárgyalás után Flösser Tamást nevezte ki a többség. Megállapították a bérezését is, ami 330 ezer forint lesz. Várhatóan júniusban jegyzik be a Halasmédia és a művelődési társaság egyesülésével létrejövő új szervezetet. A hivatal alig egy hónap alatt előkészítette a beolvadáshoz szükséges iratokat, erről egyébként az elismerés hangján szólt Skribanek Zoltán is. A Fidesz frakcióvezetője később megerősítette a pénzügyi bizottság javaslatát az új ügyvezető személyére.

Ő Flösser Tamás, aki eddig külsős szakértőként segítette a képviselőcsoport munkáját és aktívan részt vett az egyesülés előkészítésében is. Jekő Attila azt javasolta, hogy írjanak ki pályázatot a posztra és addig bízzák meg az ügyvezetői feladatokkal a jelöltet. Ez nem kapta meg a többséget. Flösser Tamás korábban írásban kérte, hogy a személyéről szóló vi-

Áramszünetek egész hónapban

Az áramszolgáltató ebben a hónapban szinte az egész várost érintő karbantartási munkálatokat végez, ezért szinte folyamatosak lesznek a hosszabb-rövidebb ideig tartó áramszünetek. A szolgáltatás április első felében az Alsó ipartelepen, Alsóöregszőlőkben, Alsószálláson, Alsótelepen, Felsőszálláson, Füzespusztán, a Füzes utcában, Inoka-Kistelek pusztán, a Mártírok útján, a Ván Benjámin utcában, valamint a Parti szőlőkben, a hónap második felében pedig a Bükkönyös, Csalogány, Cserepes, Füzes, Gábor Áron, Gyep, Kazal, Kovács Sándor, Népfront és Róka utcákban, valamint a Középső ipartelepen továbbá a Majsai, Szegedi út és Vállalkozók útja térségében szünetel majd munkaidőben. (ha)

Magyaros húsvét a csárdában. Igazi magyaros, hagyományos húsvéti összejövetelt tartott a Pásztortűz-egyesület, a Kiskun Táncegyüttes és a magyaros ételeket, táncokat kedvelő közönség a Sóstó csárdában hétfőn. Nemcsak hímes tojásokat láthatott az érdeklődő sereg, hanem – a tradíciónak megfelelően – locsolkodó lányokat is, hiszen ha a legény nem serénykedik, őt éri a hidegvíz… (HT-összeállítás)

ta zárt ülés keretében történjen. Közel egy órán át tanácskoztak a képviselők a nyilvánosság kizárásával, végül a polgármester hirdette ki a döntést. Határozatlan időre, 330 ezer forintos fizetéssel Flösser Tamást bízta meg a testület a várhatóan júniusban bejegyzésre kerülő Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói feladataival. Megválasztották a felügyelő bizottság tagjait is. A pénzügyi bizottság Nagy Pétert és Dózsa Tamást jelölte erre a posztra, de kiderült, ennek jogi akadályai vannak. A Fidesz frakció Hanzik Anikó és Gál István került jelezte, hogy ő nem kíván jelöltet be a felügyelő-bizottságba. állítani. Végül Vízkeleti Szabolcs, JL

Hit és lélektan Pszichózis és bűn, sors és személyiségfejlődés, kereszténység és sámánizmus a Pásztortűz-estén Hogyan kapcsolódik össze a személyiség fejlődése és az Istenbe vetett hit? Mi köze a bűnnek a sorshoz? Hogyan gyógyítanak ma is a sámánok? Ilyen és hasonló kérdésekről esett szó a Pásztortűz-egyesület minapi rendezvényén. A meghívott budapesti előadó, Voigt Vilmos professzor az időjárási viszontagságok miatt lemondta könyvbemutatóját, ezért az egyesület tagja, lapunk szerkesztője, Kohout Zoltán adott vázlatos áttekintést a személyiség-lélektan és a vallásos hit kapcsolatáról, a kettő fejlődésének egyes kérdéseiről. Az előadáson elhangzott: a gyermeki kortól a felnőtté válásig számos fontos fejlődési szakaszban és ponton érhetik sérülések, elakadások a „lelket”, amelyek később a szellemi-spirituális hit kibontakozásának is akadályt vetnek. Az előadó a sámánkultúráról szólva kifejtette: a törzsi-természeti népeknél a sámán egyszerre tölt be lelki és testi gyógyítói, szellemi és katonai vezetői szerepet, de fontos tanítói és szociális funkciója is. A sámán kapcsolatot teremt az egyén lelke és fizikai valója, illetve a törzsi közösség múltja és jelene, az ősök szelleme – vagy modern

kifejezéssel – kollektív tudattalanja és a jelen generációi között. Az előadáson szóba került a modern pszichológia és az Újszövetség legfontosabb üzenete: minél mélyebbre hatol – imával vagy személyiségfejlesztő terápiával – az egyén saját lelki-szellemi mélységeibe, annál inkább helyreáll az életében a béke, a kreativitás és az inspiráció, a szeretet és a bölcsesség. Ezt például a neves svájci pszichológus, Jung és János evangéliumának egyik sora szinte szó szerint kifejezi: „Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom.” (János 3.30), vagyis az igazi személyiségünk akkor mutatkozik meg, ha a felszíni egónk átadja a helyét. (HT-összeállítás)


2013. április 3.

Bosszantó áramszünet(ek)

Egyelőre hivatalos tájékoztatást nem kaptunk arról, hogy mi- sült a rendkívüli eseményről, de küért nem volt órákon keresztül áram több száz halasi család- lönleges intézkedéseket nem kellett nál. A szolgáltatási szünet miatt boltok maradtak zárva, leállt hozniuk. a fűtőmű is. Állítólag trafóhiba okozta a bajt. – Ha huzamosabb ideig szünetelt volna a fűtés, akkor elrendeltük volCsütörtökön és szombaton is komoly és a közeli multi sem, sőt, megszűnt na melegedő nyitását, de erre nem került sor. Egy aggregátorról biztomeghibásodások történtek az áram- a távhőszolgáltatás is. szolgáltató rendszerében. Több órán – Egy nagy durranást hallottunk, sítottunk áramot a Rakodó utcában át szünetelt a szolgáltatás, ez fő- a trafóból füst és lángok csaptak fel lévő konyhának, fel voltunk arra is ként szombaton okozott komolyabb – mondta érdeklődésünkre az egyik készülve, hogy hangosbeszélőn táproblémákat: a Kuruc vitézek tere ott lakó. Ő a hivatalos tájékoztatást jékoztassuk a lakosságot. Hivatalos közleményt, amit megoszthattunk és közvetlen környéke maradt áram hiányolta leginkább a Démásztól. nélkül, nem nyitott ki a Park áruház A helyi katasztrófavédelem is érte- volna a nyilvánossággal, nem kap-

tunk a szolgáltatótól – tájékoztatott érdeklődésünkre Babud Jenő, a helyi katasztrófavédelem vezetője. A hibát néhány óra alatt elhárították, előbb a fűtést kapcsolták vissza, majd az áramszolgáltatás is helyreállt. Az egyik Kuruc Vitézek terén élő olvasónk viszont azt javasolta, hogy át kellene nézni a területen található összes trafóházat. Kérdéseinket elküldtük a szolgáltatónak, ha válasz érkezik, közöljük olvasóinkkal. Jáger L.

35 milliárd: állami kézben a gáz Az állami tulajdonban lévő Magyar Villamos Művek (MVM) megvásárolta az E.ON magyarországi gázüzletágát, benne Közép-Kelet Európa legnagyobb, zsanai gáztárolóját is. Így az állam adott esetben jobban bele tud majd szólni, mikor mennyi gázt veszünk és milyen áron. Az E.ON csoport 2006-ban 300 millió euró készpénzért és 600 millió euró hitelátvállalásával vásárolta meg a gáz üzletágat a Moltól. A német óriáscég jelentősen fejlesztette az öt hazai tároló kapacitását, több mint 100 millió eurót költött rá. A legnagyobb beruházás, a zsanai bővítés előkészítése és tervezése 2007-ben indult, az építkezés 2008 augusztusában kezdődött. Több mint 100 alvállalkozó és összesen 500 ember dolgozott az építkezésen, melynek során 140 km új gázvezetéket helyeztek le, két új kompresszort telepítettek és négy új gázkutat alakítottak ki. A zsanai beruházásnak köszönhetően a napi kitermelési kapacitás növelése révén az E.ON két hazai nagyváros gázellátását tudta biztosítani egy hideg téli napon

és a betárolási kapacitás révén nagyobb rugalmasságot jelentett a liberalizált gázpiacon működő kereskedőknek. A 35 milliárd forintos beruházást 2009. december elején avatta fel az akkori magyar energiaügyi miniszter a szerb energiaügyi államtitkár jelenlétében. Az E.ON befektetése révén alig 2 év alatt készült el a 600 millió köbméteres bővítés. Mintegy 2,2 milliárd köbméter tárolókapacitásával és 28 millió köbméteres napi kitárolási kapacitásával a zsanai gáztározó nemcsak Magyarország, hanem a közép-kelet európai régió leg-

nagyobb gáztározója lett. Hamarosan azonban lecserélik a zsanai gáztározó cégtábláját is. A többi magyarországi tározóval együtt a zsanai is állami tulajdonba került. A zsanai mellett a pusztaederecsi, a hajdúszoboszlói és a kardoskúti tárolókkal együtt több mint 4 milliárd köbméter gáz felett rendelkezhet ezután Magyarország. Ebből a mennyiségből fedezni lehet a lakosság egy teljes évi gázfogyasztását. A gáztározókat üzemeltető társaság mellett állami, pontosabban az MVM tulajdonába került az E.ON gázkereskedelemmel foglalkozó cége is. A múlt csütörtökön aláírt szerződés szerint a vételár megközelítőleg 260 milliárd forintot, vagyis 870 millió eurót tesz ki. Szakértők szerint elsősorban azért érhette meg az E.ON-nak

ezeket a cégeket és az egész tevékenységeket eladni, mert saját stratégiája miatt ki szeretne vonulni Európából, és a jobban jövedelmező ázsiai, esetleg délamerikai térségekben kíván befektetni. A GKI energiakutató elemzői szerint magyarországi tevékenysége ráadásul veszteséges volt. A német óriáscéggel megkötött üzlet nemcsak a földgáztározók átvételéről szól, hanem arról a szerződésről is, amely hosszú távon szabályozza az oroszországi gáz importját. Vagyis a jövőben az E.ON helyett már Magyarország tárgyal a Gazprommal. Az államnak így alapvetően nagyobb befolyása lesz a mindenkit érintő fűtésköltségekre, hiszen azt leginkább a gáz ára határozza meg. Kép, szöveg: P. Á.

energiaAggasztó a gázkutatás? A hazai lakosság több mint fele aggasztónak találja a palagáz-kitermelést, háromnegyede a megújuló energiaforrásokat támogatja – állítja a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTSZ) egy tavalyi felmérésre hivatkozva. Több más magyarországi feltételezett lelőhely között a kiskunhalasi régióban is kutatnak gazdaságosan kinyerhető gáz után, a környezetvédők szerint azonban ezeket a kutatásokat le kellene állítani. A környezetvédők szerint Magyarországon egyedül a Makói-árokban zajlik némi, nem hagyományos palagáz-kitermelés, a nemzetközi olaj- és gázcégek által kutatott többi négy térségben, köztük Kiskunhalason és környékén a gazdaságosan kinyerhető gáz után végzett kutatás értelmetlen. Kiskunhalason és a környező településeken, Pirtó, Balotaszállás, Tompa térségében évek óta folynak mérések, próbafúrások palagáz után kutatva. Másfél éve komoly rezgésvizsgálatokat is végeztek a környező tanyavilágban, de bent a városban is. – A magyar lakosság a 2012. év végi Eurobarométer felmérés szerint elég jól látja a hazai helyzetet: a megkérdezettek több mint fele aggasztónak találja a palagáz-projekteket és a következő 30 évre vonatkozóan a válaszadók 74 százaléka a megújuló energiaforrásokat tette meg prioritásnak – közölte Botár Alexa, a Magyar Természetvédők Szövetségének éghajlatvédelmi programvezetője. A Szövetség álláspontja szerint a környezetre, közegészségre és az éghajlatra kifejtett elkerülhetetlen negatív hatásuk miatt teljes mértékben fel kell hagyni a nem hagyományos gáztevékenységekkel Európában, és be kell szüntetni az ez irányú kutatási, illetve fejlesztési projektek uniós szintű pénzügyi vagy politikai támogatását. A MTSZ amellett érvel, hogy ezek a gázok nem gazdaságos energiaforrások, és környezeti-társadalmi hatásaik sem kezelhetők biztonságosan, továbbá rendkívüli tőke- és energiaigényessége miatt nem oldhatja meg a biztonságos és gazdaságos energiaellátást. (pá)


HÍREK 2013. április 3.Plébánosi üzenet a szemetelőknek

Már a plébános is kéri, hogy ne hordják a szemetet a templom mellé. Régóta fennálló probléma, hogy valakik – minden bizonnyal az egyik közeli házból – időről időre az alsóvárosi templom mellett, a kerítés tövében szabadulnak meg hulladékuktól. Csúnya látvány, hogy a templomba igyekvő híveket vagy a körmenetek résztvevőit tejes dobozok, flakonok és egyéb szemét látványa fogadja. Finta József plébános tájékoztatása szerint ők már többször összeszedték a

Megint dicsérik a Magyarok Vásárát Még a hatóság is elismerte a jó minőségű magyar termékek piacát

szeméthalmot és bevitték a plébánia konténerébe, de a megoldás az lenne, ha nem csempésznék oda a hulladékot. Az atya azt kéri a szemetelőktől, hogy tiszteljék meg azzal a templomot, hogy nem csinálnak szemétlerakót a tövében és legyenek tekintettel arra, hogy itt szakrális szertartásokat, eseményeket tartanak. (fe)

GAZDIKERESÕ

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége a Fogyasztóvédelem Világnapja alkalmából részt vett a nemzeti ünnepen ötödik alkalommal rendezett halasi Magyarok Vásárán. A rendezvényre az ország különböző tájairól érkeztek termelők és kézművesek, hogy megmutassák portékájukat. A vásáron kizárólag minőségi magyar termékeket mutattak be a kereskedők, így az kiváló alkalmat teremtett arra, hogy mind a kereskedők, mind a résztvevők számára a hatóság bemutassa a Nemzeti Fogyasztói Termékkosarat.

A Felügyelőség annak felmérésére, hogy a fogyasztók körében mekkora igény van egy, a jó minőségű magyar termékeket bemutató fórumra, kérdőívet készített. A rendezvényen megkérdezett fogyasztók, válaszadók 84 százaléka fontosnak tartja vásár-

láskor a termék minőségét, ugyanakkor – véleményük szerint – nem elhanyagolható az ár-értékarány. Szintén 84 százalék nyilatkozott úgy, hogy ha jókat hall egy áruról valamely fórumon, szívesen kipróbálja, amennyiben a véleményeket hite-

lesnek találja. Mindezek alapján leszűrhető, hogy a fogyasztók részéről van igény egy olyan hiteles fórumra, amely a fogyasztók tapasztalatai alapján tartalmazza a jó minőségű termékek listáját. A válaszadók közel 30%-a még nem hallott a Termékkosárról, 60 százalékuk igen, de nem tudta pontosan, mi az. A megkérdezett fogyasztók 96 százaléka nagyon jónak tartja a kezdeményezést, véleményük szerint hasznos információkhoz lehet a Termékkosár által jutni. A rendezvényen a Felügyelőség munkatársai a kiállított termékek közül összeállítottak egy kézzelfogható termékkosarat, melybe a vásáron megjelenő kereskedők ajánlották fel portékáikat. A vásáron a Felügyelőség is felállított egy standot, ahol sok érdeklődő megfordult. A különböző témaköröket érintő szóróanyagok között szemezgetve, egyéni érdeksérelmeik kapcsán felmerülő kérdéseiket is feltették a fogyasztók. A rendezvényen történő hatósági részvétel elérte célját: fogyasztók és kereskedők tucatjai számára ismertették a Nemzeti Fogyasztói Termékkosár kezdeményezést, melynek fogadtatása még a vártnál is kedvezőbb volt. A tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre nagyobb az igény a jó minőségű magyar termékek iránt, melyet mi sem tükröz jobban, hogy évről évre egyre többen megfordulnak a halasi Magyarok Vásárán, az idei rossz idő ellenére is több százan kilátogattak a rendezvényre. Kép, szöveg: Pozsgai Ákos

Önkormányzati szemétszállítás? Változnak a tulajdonviszonyok – legalább 70 milliót fizetnének a települések Júliustól csak az állami, az önkormányzati, illetve többségi önkormányzati tulajdonú cég végezheti a szemétszállítással kapcsolatos szolgáltatásokat hazánkban. Régiónkban emiatt csak Kiskunhalasnak, illetve a hozzátartozó 16 településnek kell lépéseket tennie, mivel az itteni szolgáltató magánkézben van. Kérdés, hogy érdemes-e a településeknek legalább 70 milliót kifizetniük.

Pötyi új gazdira vár. Nagyon barátságos, játékos, a cicákat viszont nem kedveli! Oltva, chipezve, ivartalanítva várja új gazdi jelentkezését a 0630/670-67-67-es telefonszámon. Támogatónk: Takarmánybolt, Kiskunhalas, Széchenyi u. 94.

Múlt év októberében fogadta el a parlament az új hulladéktörvényt, amely egyrészt hatósági árassá teszi a szemétszállítás díját. A szabályozás azonban rendelkezik arról is, hogy a jövőben csak többségi állami vagy önkormányzati tulajdonú cégek végezhetik ezt a közszolgáltatást. A döntés térségünket a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagjaként érinti.

– A társulásban 3 lerakó működik. A kiskunhalasihoz kapcsolódik egyedül olyan szolgáltató, amely magántulajdonban van, és amely ebben a formában júliustól nem működhet tovább – tájékoztatta lapunkat Gyovai Gáspár, a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium képviseletében. Az érintett települések azt tervezik, hogy önkormányzati társulást létrehozva, a többségi tu-

lajdonrész (51%) megvételére ajánlatot tesznek a szolgáltatónak. Lakosságszám arányosan ez a becsült összeg legalább 70 millió forint lenne. Kiskunhalasnak több mint 21 millióval kellene beszállnia. Az önkormányzat múlt héten elvi támogatást adott a kezdeményezéshez, és felhatalmazta a polgármestert a tárgyalások lefolytatására. A szolgáltatáshoz kapcsolt többi település is elfogadta a ha-

sonló tartalmú szándéknyilatkozatokat. Értesülésünk szerint bár többen soknak találják az előzetesen megállapított összeget, támogatják a tárgyalások elindulását. Egy képviselő azonban arra hívta fel a figyelmünket, hogy a települések mielőtt véglegesen döntenének, tiszta képet szeretnének látni. Többen ugyanis úgy értesültek, hogy 2014-től egységesen állami kézbe kerülne a hazai szemétszállítás, nonprofit formában, központi díjmeghatározással. Ebben az esetben viszont most nem éri meg pénzt áldozni az önkormányzati kivásárlásra. Hegy-s


2013. április 3.

Nő a szegénység, fogy a népesség

Nincs ítélet

Több munka 3 térségben Pedagógusok, mérnökök számára is vannak álláslehetőségek térségünkben. A legtöbb lehetőséget azonban továbbra is szakmunkásoknak kínálják a munkaügyi központok. Kiskunhalas térségében a járási munkaügyi központ szerint mentőautó-vezetőt, PHP programozót, kamionsofőrt, építőipari segédmunkást, pincért, szakácsokat, pékeket keresnek a foglalkoztatók. Még több állásajánlat olvasható hirdetési oldalunkon, illetve a Halas Tv Képújságjában. Kiskőrösön és a város közelében élelmiszeripari mérnököt, agrármérnököket, kertészmérnököt, proAlpha rendszer adminisztrátort, magyar valamint testnevelés és történelem szakos pedagógusokat, idegenforgalmi és szálloda szakos közgazdászt, pénzügyi adminisztrátort, mérlegképes köny-

velőt, számlázót, idegenforgalmi menedzsert, pultost, betanított fóliaválogatókat, tehergépkocsi-vezetőt, szakácsot, autószerelőket, hegesztőt, lakatost, üzletkötőt, gépészmérnököt, cukrászt, targoncavezetőt, varrónőket, szakácsokat, betanított munkásokat, üzletkötőket vennének fel a cégek, illetve intézmények. A kiskunmajsai járás területén zsákoló, német nyelvet beszélő ügyintéző, takarmánygyártó, boltvezető, mentőápoló, tehergépkocsi-vezető, kiszállító üzletkötő, targoncavezető, élelmiszerbolti eladó számára van munka. Az állásajánlatokról az illetékes munkaügyi hivatalok adnak bővebb felvilágosítást. h. a.

FOTÓ: KOHOUT ZOLTÁN

Százával tűnnek el a halasiak A gyermekjóléti szolgálat tavalyi tevékenységéről szóló beszámolója szerint 29.444 fő élt a városban, ez a szám egy évvel korábban még 29.667 volt. 2011-ben a 18 év alattiak 5.319-en voltak, 2012-ben pedig 5.194 főt jegyeztek. Ez az összlakosság 17 százaléka. A 61 év felettiek létszáma 6.044 volt 2012-ben, a 3 év alattiak 1.040-en, a 4-6 évesek 864en, a 7-14 évesek 2.276-an, míg a 15-18 évesek 1.371-en vannak. A statisztika szerint 2.219 fő azoknak a száma, akik 18 év alattiak és valamilyen ellátásban, segít-

ségben részesültek a tavalyi évben. Ez a 18 év alatti korosztály 42,7 százaléka. Veszélyben a családok A szociális szakemberek tapasztalatai szerint nő a szegénység, a családok egyre kiszolgáltatottabb helyzetben vannak. 2012-ben 608 veszélyeztetett kiskorút tartottak nyilván, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 1.194 család 1.994 tagja részesült. A családsegítőnek 10.614 üggyel kellett foglalkozni, ez 2.640 ellátottat jelentett. A támogatottak száma eléri a 2.219 főt. Egyre több a jelzés lakhatási gondok, anyagi problémák miatt, tavaly 635 ilyen jutott a szakemberek tudomására. Ami még megdöbbentő, hogy az 1.032 óvodáskorú gyermek közül 497 hátrányos vagy halmo-innen  onnan

Csak a születések számának adatai nevezhetők vigasztalónak Halason (is) Némileg csökkent a halasiak lélekszáma, ugyanakkor nőtt a szegénységben élőké – derül ki a legfrissebb városi statisztikákból.

társadalom

F Többen vállalnak gyermeket – ez az egyetlen jó hír… zottan hátrányos helyzetű, ez közel 50 százalékos arány. A korábbi években ez 35-40 százalék volt. Az általános iskolások közül ez az arány akár 62 százalékos is lehet a tapasztalatok szerint. Még mindig problémát jelent az igazolatlan iskolai hiányzás, bár a számok javulást mutatnak. 2012-ben 129 gyermeket vettek védelembe mulasztás miatt, ez a szám egy évvel korábban 147 volt, a helyi oktatási intézményekből 368 ilyen jelzés érkezett.

röviden Adakozó halasiak A jóindulat, a szeretet és a halasiak összefogása mindig példaértékű. Ezt emelte ki Skribanek Zoltán, aki az elmúlt időszakban elkezdődött jótékonysági akciókról szólt. A Fidesz frakcióvezetője szerint vállalkozók, civil szervezetek, tehetős és kevésbé tehetős polgárok, egyházi közösségek gondolták úgy, hogy erejükhöz mérten segítenek bajba jutott embertársaikon. A képviselőcsoport vezetője szerint az iskolák is példát mutattak az összefogásból és az adományok gyűjtésében. Ennek köszönhetően jutott pénz Márta Debórának, Vörös Hannának, a hatgyermekes Ábraháméknak és a 16 gyerme-

Több anyaság, több élve születés A helyi védőnők több pozitív történésről tudtak beszámolni. Nőtt az első alkalommal megjelent várandósok száma (235-ről 274-re), több volt az élve születés (231 helyett 248). Ugyanakkor valamivel több volt a koraszülött baba (25 helyett 38), és vannak 14-16 éves kismamák is. 14 évesen terhesgondozásba vett lány 2, míg 14-16 éves kismama 7 van a halasi ellátási körzetben. Jáger ket nevelő családnak is. Utóbbi esetben megteremtődni látszanak azok a feltételek, amelyek egy új házba költözést tesznek lehetővé. Segítség a kórháznak Egész napos főtéri programot szervez az egyik gyógyszergyártó cég Kiskunhalason. A nyár folyamán megtartott rendezvényen különböző egészségügyi szűrésekre, tanácsadásokra hívják a halasi és környéken élő polgárokat. Színpadi programokat is rendeznek és nyereményjátékokat tartanak. A szervező gyógyszercég alapból felajánlott 2 millió forintot a halasi kórháznak és ez az összeg a résztvevők számától függően akár 3,5-4 millió forint is lehet – tájékoztatott Gyovai István polgármester. jáger

Mint arról múlt héten hírt adtunk, bíróságra kerültek azok a férfiak, akik az 53as főút mentén több éven át „kínáltak” lányokat. A helyenként kéjbódékban álldogáló hölgyekre, a No Prosti mozgalom hívta fel a figyelmet. Az ügy hónapok óta bírói szakban van, de a vádlottak egészségi állapota, illetve a tanúk távolléte miatt még nem született ítélet. Múlt héten ismét el kellett napolni a tárgyalást, mert az egyik vádlott kórházba került, védője pedig beteget jelentett. A bíró júniusban kísérel meg ismét ítéletet hozni.

Marad a NAV térségünkben

Hús, dísznövény, vendéglátás, személyszállítás, gumikereskedés, szépészeti szolgáltatás a kiemelt területei a NAV tavaszi ellenőrzéseinek. A hatóság regionális igazgatóságának közleménye szerint az ünnep után is sok helyen felbukkanhatnak a revizorok. Megkezdődött ugyanis a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tavaszi ellenőrzéssorozata. Az akció ideje alatt az ellenőrök kiemelt figyelmet fordítanak a szezonális termékeket (hús, sonka, tojás) árusítókra, a dísznövény- és virágkereskedőkre, vendéglátóhelyekre, a személyszállítást végzőkre. Ugyanígy tüzetesebben ellenőrzik az interneten árusítókat, a gumikereskedéseket, szervizeket, valamint a szépészeti szolgáltatásokat. Az ellenőrzéssorozatban kiemelten vizsgálják, hogy a kereskedők, szolgáltatók bevételeikről adnak-e számlát és nyugtát, a vállalkozások bejelentik-e alkalmazottaikat, számot tudnak-e adni a kereskedők áruik eredetéről, illetve betartják-e a jövedéki termékek árusítására vonatkozó szabályokat.

Halasiak loptak húst

Hétfőre virradóra 80 kg baromfihúst loptak el Imrehegyen, egy külterületen működő baromfifeldolgozóból. A cégnek okozott kár értéke közel 100 ezer forint. A tettesek már rendőrkézen vannak. Egy vállalkozó március 25-én tett feljelentést a rendőrségen miután kiderült, hogy ismeretlen tettes az előző nap 18 óra és a bejelentés közötti időben a kerítést átmászva behatolt az Imrehegy külterületén lévő baromfifeldolgozó üzem telephelyére. Az elkövetők a helyszínről 80 kg baromfihúst tulajdonítottak el, amelynek értéke mintegy 100 000 Ft. A rendőri intézkedést követően kiderült, hogy az elkövető három kiskunhalasi lakos volt, akik ellen lopás bűntett elkövetése ügyében indult eljárás. (ha)


10

ipar, történet 2013. április 3.

Múlt és jelen az egykori Fémm

Korábbi, helytörténeti összeállításunk kapcsán számos észrevétel, pro és kontra érv jutott el sz deteit és végnapjait vázolta fel a teljesség igénye nélkül. Ezúttal két konkrét – egy múltbeli és eg tunk be közelebbről.

Amikor még számított az ember 20 év a csúcson: a Fémmunkás Halas egyik büszkesége és a korabeli ipar egyik erőssége volt

F Egy régi esztergagép a 60-as évekből. Még ma is tudja a milliméter-százados pontosságot…

Azé a prémium, aki megérdemli Márpedig a Fémmunkásnál gyakorta került sor prémiumosztásra. Az állami nagyvállalat számos újítást a halasi gyárban vezetett be, továbbá számos alkalommal szerepelt az élüzemek sorában és kapott központi vagy ágazati elismerést. A volt gyárigazgatónak meg is gyűlt a baja a prémiumrendszerrel, különösen akkor, ha a vállalati párt- vagy más szervek is bele akartak szólni a szakmai teljesítmény elismerésébe… – Lett is ebből néha vita, mert én ahhoz tartottam magam, hogy aki csak előrejutásból, karrierből lett párttag vagy más, de a munkája nem kitüntetendő, akkor ne ezek, hanem azok kapják a prémiumot, akik tényleg megérdemlik! – mondja Judák Imre.

Itt gyártották a Ferihegy II. acél tető- és egy fővárosi mozi vázszerkezetét. Csaknem ezer embernek adott munkát, és bár nem lehetett kirúgni senkit, mégis érvényesíteni tudták a teljesítmény- és minőségelvet. A magyar ipar egyik élüzemévé vált, és még arra is odaügyeltek, hogy sport- és kulturális rendezvényekre vigyék a dolgozókat. Egy kis nosztalgiázás Judák Imrével, a Fémmunkás egykori A Ferihegyre is ők dolgoztak gyárigazgatójával. Annak ellenére, hogy a vállalat Tanya-felszámolásból – Nagy erénye volt a rendszer- dolgozói állománya kezdetben nem iparturbózás nek, hogy akkor még számított az a legképzettebb szakmunkásokAz egykori vágóhíd helyén a 60-as ember, fontos volt, hogy mindenki- ból állt, a Fémmunkás elismerését évek első felében épült fel az a gyár, nek legyen-lehessen munkája. Eb- nemcsak hivatalos kitüntetések, haamely később „Fémmunkás” Kiskunből viszont az is következett, hogy nem fontos beruházási megrendeléhalasi Fémipari Vállalat néven vált híegyrészt senkit sem lehetett kirúg- sek is igazolták. A tömegtermelésre ressé nemcsak a városban és környéni csak azért, mert a szakmai tukén, hanem egész Magyarországon. A dása vagy a szorgalma nem volt szocialista rezsimben felgyorsuló ipamegfelelő. De aki tudott és akart rosítás a 60-as évek derekától fokojól dolgozni, az előbb-utóbb kitűnt, zódó fejlesztés során a környékből és neki is megérte, mert bár átlagbiztosította a munkaerő-utánpótlást. bérrendszer volt, aki jól teljesített, Miután a rendszer sajnos szinte felszáaz többet kereshetett és a prémimolta a tanyai létformát, volt is jelenumosztásnál is előrébb került a tős mennyiségű ember – a Fémmunsorban… kásban csakhamar 7-800 fő kezdett A volt gyárigazgató azt is cáfoldolgozni. ja, hogy gyakori lett volna a poliDe vajon milyen hatékonysággal, hotikai kinevezés. gyan dolgozott ennyi ember…? – Volt, hogy pártalapon vittek valahová üzemvezetőt, ez köztudott. „…hogy mindenkinek lehessen De nekem már az elődöm is jól munkája” képzett mérnök volt. És ne vegye Judák Imre, aki mérnökként 1967szerénytelenségnek, de én is mindig megtaláltam a megoldást ott is, ben kezdett a Fémmunkásnál, baloldali meggyőződése ellenére sincs híahol a szakmunkásaink elakadtak ján a kritikának. egy-egy szakmai problémánál.

berendezkedett üzemben így nemcsak házgyári szerelvényeket állítottak elő, hanem például az Óbudai Filmszínház és a Ferihegy II. (ma Liszt Ferenc) Repülőtér tetőszerkezetének jelentős részét is. Judák Imre szerint a 60-as évek második felétől a 80-as évek derekáig tartó két évtizedre büszke lehet a város. Ezért is tartotta elfogadhatatlannak a rendszerváltás hajnalán azt a tervet, amely a gyár megújítását célozta. – Olyan átalakításokat terveztek, amelyekkel nem lehetett átvészelni a társadalmi-gazdasági átalakuláso-

profillal talán még ma is működne a Fémmunkás, de csak akkor, ha olyanok veszik át, akik minőségi munkát nagy szorgalommal végeznek… Nem teher, hanem szempont volt az ember A Fémmunkás bő két évtizede persze nemcsak a munkáról szólt. Hanem az emberről is. Ma már szinte ismeretlen az a bőséges és a közösségi szemléletű programszervezés, ami annak idején egészen természetes volt. – Kirándulásokat szerveztünk az országban Salgótarjántól Pannonhalmáig, évente az elsők kö-

Meg is gyűlt a baja a prémiumrendszerrel, különösen akkor, ha a vállalati párt- vagy más szervek is bele akartak szólni a szakmai teljesítmény elismerésébe. (…) Akkoriban még nem elbocsátandó teher, hanem fontos szempont volt az ember. kat. Ezért inkább magam is lemondtam a vezetésről. Nem sokkal később a már haldokló Ikarus vette át a Fémmunkást, és ez lett a vég – mondja a nyugdíjas mérnök. Hozzáteszi: a régi

zött szerepeltek a halasiak az országos sportnapokon, és mentünk színházba, múzeumba. Akkoriban még nem elbocsátandó teher, hanem fontos szempont volt az ember.


2013. április 3.

ipar, történet

11

munkás-ipartelepen

zerkesztőségünkbe. Korábbi riportunk a helyi iparfejlesztés kezgy jelenleg is sikerrel működő – ipari létesítmény életébe pillanPéldát vehetne az ország és a város gazdasági vezetése arról, ami egyes kisebb halasi üzemekben, vállalkozásoknál, műhelyekben folyik. Noha a régi, tömegeket foglalkoztató ipar nem visszahozható, a túlélésért és a fejlődésért vívott harcban néha rendkívüli eredmények születnek. E heti riportunkban egy olyan iparos műhelyt mutatunk be, ahol fejlesztések történnek, a dolgozókat bejelentik és állják a sarat a kemény német követelményekkel szemben is… Szerelem első belátásra – Ne várjon sokat az első benyomástól – fogad elővigyázatosan Juhász Sándor géplakatosesztergályos mester, amikor az egykori Fémmunkás-Ikarus telepen működő műhelye előtt kiszállok a kocsiból. A kátyús ipartelepen félig új, félig elöregedett csarnok előtt állunk, és arról kezdünk beszélgetni, miért választotta őket – éppen őket – több, az autógyártásban résztvevő német cég. – Amikor idelátogattak, a német főnök először meglepődött, hogy nem ragyogó, fém-üveg székház fogadja, hanem egy eredeti, igazi műhely, ahol a főnök is pulóverben jár-kel a melósok

közt, vagy épp maga veszi le targoncával az árut a kamionról. De látták, hogy ha nincs is hivalkodó pompa, rend van és szorgalmas, kiválóan képzett szakmunkások. Ott tárgyaltunk, ahol a munkásaim ebédelni szoktak, és a végén kijelentették: éppen ilyen partnert akarnak, ahol még a klaszszikus munka folyik – meséli a műhely tulajdonosa. Belőni a hajszál tizedrészét Juhász Sándor pénzről nem akar beszélni, ezért nem is faggatom bérekről, forgalomról. Annyit mégis megtudok, hogy a dolgozók tisztes fizetésért dolgoznak, természetesen be is jelentik Sikeresek maradtak a válságban, de a halasi szakképzés nem volt kíváncsi rájuk… őket, és például a munkaruhajuttatást és -mosatást vállalja a meg, akik kifogástalan munkát tam egy találkozót „kicsikarni”, zott Halasra az egyik német partcég. De hogyan sikerül ez? nagy szorgalommal végeznek – de még arra sem reagáltak, aminer szakmai vezetője… – Maga azt írta a Tükörben, fogalmaz a vállalkozó. kor üzemlátogatásra hívtam az – Amikor aztán jönnek a külföliskolásokat… di partnerek, megismerhetik a maA magát inkább „iparos”-nak és gyaros vendéglátást. Volt, aki megA főnök maga is pulóverben melózik, „vállalkozó”-nak nevező mester lepődött, hogy mire ideért, már leveszi az árut a kamionról, bejelenti szerint ma sem az iskolák, sem szobát foglalunk neki a Csipkéa dolgozóit és mosatja a munkaruhájukat a szülők nem értékelik a kétke- ben. Másnak meg a szállítmánnyal zi iparos szaktudást. Igaz, az isegyütt küldtünk egy raklap dinnyét, – és nem küldi el őket a válságban… kolából kikerülő szakmunkásnak máskor meg barackot… hogy eltűnt a halasi ipar…! Ez A Juhász-műhely iparpolitikája még jó pár év, mire a szakmá„…hogy bízzanak bennem, nem igaz. Az igaz, hogy átalakult, ennek megfelelően a kis sorozat- ja mestere lesz, ám akkor nagy az embereim!” letisztult. Hogy úgy mondjam, ha számú, ám rendkívüli precizitást szorgalommal elfogadható és A Juhász-műhely a fejlesztéseka rendszerváltás előtt volt a cef- igénylő, bonyolultan előállítha- biztos jövedelemhez juthat. kel és a kitartással nemcsak talpon re, akkor mi vagyunk a pálinka. tó termékek gyártására állt rá. maradt a válság idején, hanem az Vagyis ha korábban tömegek ál- Eszterga- és forgácsoló gépe- Nyugati szellem, összes dolgozóját megtartotta. Érlítottak elő változó minőséget, ik a hajszál tizedrészét képesek magyaros vendéglátás demes meghallgatni, miért. akkor ma már csak azok élnek bemérni, és bár ezzel nem ők a A sikerhez persze az is kell, – Hogyan bízzon bennem egy „top”, ez mégis elegendő ahhoz, hogy a keletkező nyereséget „ne képzett, jó munkásom, ha az első hogy több német és amerikai fél nyaralásra költsük, magyarán ne éljük fel, hanem visszaforgassuk nehézségnél az utcára dobom? Én tőlük rendeljen. a termelésbe”. A Juhász-műhely úgy voltam vele, hogy ha feléljük is az utóbbi években sorra nyera tartalékainkat, ha kevesebb haSzakmaiatlan szakképzés? szonért dolgozunk is, vagy ha néha Csakhogy ehhez a munkához te az EU-s technológiafejleszhitelből kellett is bért fizetni, a dolerre alkalmas munkaerő is kell. tési és gépberuházási pályázagozóktól nem válunk meg. Ha egyJuhász Sándor keserűen meséli, tokat, így több tízmilliós, mind szer az utcára küldesz valakit, az hogy korábban évekig nem ka- modernebb darabokkal és szoftkönnyen leépülhet vagy elindulhat pott időpontot az egyik szakis- verekkel gyarapodott a géppark. A fejlesztéseknél céljuk, hogy lea kocsma felé, és onnan csak ritkola vezetésétől. kán van visszaút. Én ezt nem akar– Ma tömegével képzik a fiata- hetőleg magyar forrásból szetam, magam is egyszerű diploma lokat olyan szakmákra, amikkel rezzék be a szükséges alkatrészt, nélküli, bár mestervizsgás eszternem fognak tudni elhelyezkedni, programokat. Ám nemcsak az gályos vagyok, nem engedhettem, ugyanakkor olyanokat nem vagy infrastruktúrában lépnek előhogy a munkásaim elveszítsék a nem jól képeznek, akikre szüksé- re: nemrég olyan termékfejleszbizalmukat… ge lenne a megmaradt helyi ipar- tést végeztek német alapanyagnak. Én sokmillióval támogattam ból, aminek a tanulmányozására Az oldalt szerkesztette, volna a halasi szakmunkás-okta- – mivel a telefonban nem akara fotókat készítette: KohoutZ tást, de nemhogy erről nem tud- ta elhinni – személyesen uta-

Miért szereti a német a „pálinkát”?


12

társadalom 2013. április 3.

innen  onnan

nem hitvita, hanem tudomány – fogalmazott a tudós. A tudományos tények alapján azt mondta: a magyarság eredete és nyelve sem mutatható ki egyetlen forrásra. Hatott rá az a sok száz év és számos néppel-kultúrával való keveredés, amelynek során a Kárpát-medencében végül önálló álammá szerveződött.

Nemes Tanács

Hazánkban először Kiskunhalason címmel kért szót napirend előtt Hunyadi Péter. A képviselő kiemelte, hogy több olyan esemény is történt városunkban, amelyre méltán lehetünk büszkék. Nagy Szeder István választási módszere, a halasi norma nemzetközi példává lett. Az 1979 késő őszén első alkalommal összeült Nemes Tanács, amely Varga Csaba, Kamarás István szociológus vezetésével indult el, szintén elismerésre méltó tett volt. Hiába hallgattatta el az akkori rendszer, évtizedekkel később Lukács László újraindította. Ma is működik a közösség és a képviselő szeretné, ha újra megtelne értékekkel, tartalmakkal. A napokban megtartott összejövetel új reményekkel kecsegtet. (jl)

Kitalálnák a város jövőjét

Újraéled és új tartalmat kap majd a Találjuk ki Kiskunhalas jövőjét program, amelyet 2006-ban indított az akkori városvezetés. A Halasi Demokraták Közössége Egyesület az elkövetkező 7 évre szóló fejlesztési elképzeléseket szeretné egy csokorba gyűjteni, vállalkozók, halasi lakosok bevonásával. – Új programot nyitunk, amely a következő EU-ciklusra határozná meg a város fejlődésének legfontosabb irányait – fogalmazott Jekő Attila, a Találjuk ki Kiskunhalas jövőjét 2014-2020 projekt koordinátora. A Halasi Demokraták Közössége Egyesület és Jekő szerint azért van erre szükség, mert a város sodródik, nincs konkrét fejlesztési irány. A következő uniós források lehívására pedig csak akkor lesz lehetőség, ha vannak konkrét tervek. Négy lehetséges fejlesztési irányt határoztak meg, ezek: a gazdasági versenyképesség növelése, a területi kohézió, a térségi szerep erősítése és az élhetőbb környezet megteremtése. Ehhez várják vállalkozók, polgárok, civil szervezetek elképzeléseit, javaslatait. Első körben találkozót tartanak 150 meghívottal lapzártánk után, majd április 11-én, 18-án és 24-én lakossági fórumokon találkoznak azokkal, akiknek ötletei vannak. A Halasi Demokraták bíznak abban, hogy őszre elkészül egy kész tervezet, koncepció, amely vállalhatóan a szervezet választási programja is lesz. A fórumok fővédnöke Várnai László, korábbi polgármester. (Munkatársunktól)

Sokféle és nemes-befogadó a magyar Néhány konkrétumra kitérve először arról szólt, hogy tévedés a honfoglalókat egységes magyar szerveződésnek felfogni. A sztyeppei népekre jellemző, laza, nomád közösség csak a hódítás érdekében vált – vérszerződő – szövetséggé, de nyelvük, kultúrájuk korántsem volt még egységes. A magyarok külföldi nevének gyökere – ongroá, vengri – is bolgár eredetű (onugor). Hasonló tévhit, hogy Szent István lerombolta az ősi, magas magyar kultúrát, és erőszakosan terjesztette a kereszténységet. Baják László szerint már Gézának és udvará-

F Rovásírásos pálcák a Thorma-múzeum raktárában

Kik a magyarok és miért gyűlölnek? A magyarság eredetéről, nyelvéről, antiszemitizmusáról és lelki betegségeinek okairól

Finnugor vagy török eredetű-e a magyar nyelv? Mi igaz a kettős honfoglalásból vagy az ősmagyarság egységéből és isteni eredetéből? Miért gyűlölik sokan a zsidókat, és mit örököltünk a trianoni katasztrófából? Miért megbízhatatlan legendákra áhítozunk a magyar kultúra nagyszerű eredményei helyett? Ezekre a kérdésekre kereste a választ minapi konferenciáján a Szilády Áron Társaság. Megbetegítős lelki törés Trianon éveiben A nagy halasi tudós emlékét és munkásságát őrző társaság előadásán Baják László, a Magyar Nemzeti Múzeum történész főmunkatársa beszélt a fenti, máig élő dilemmákról. A történelem és a lélektan között szoros párhuzamokat felmutató tudós elismerte, két neuralgikus pont van a jelen történelemszemléletében: a régmúlt és a közelmúlt témaköre. – A múlt csak akkor lehet közösség-összetartó alap, ha hiteles ismeretekre épül – hangsúlyozta a szakember. Szerinte 1920-tól fakad a magyar önismeret, öntudat megbetegedése. – Az 1867-es kiegyezés után nagy fejlődési pers-

pektíva, szép jövő kecsegtette a nemzetet, ám a világháborús vereség, a trianoni trauma, a tanácsköztársaság és a gazdasági válság nyomora olyan megrázkódtatást jelentett, ami pszichózist okozott a közös lélekben. A következménye depresszió, szorongás, frusztráltság, félelem és elfojtott agreszszió lett – mondta a történész. Kibeszélő terápia gyógyíthatná a többoldalú gyűlölködést Baják László szerint ez az elfojtott agresszió és bűnbakkeresés vezetett a különféle belső ellenségképek kialakításához: a különféle politikai és ideológiai oldalak egymás, később a többség a különféle kisebbségek ellen fordult. Így kapott lángra az antiszemitizmus is. – Míg a középkorban a zsidókat vallási alapon, mint Krisztus „gyilkosát” bélyegezték meg, addig a 20. században a zsidóellenesség szociológiai alapú lett. Egyrészt a tehetséges-sikeres zsidók elleni irigység miatt, másrészt azért, mert sok zsidó kispolgár a baloldali mozgalmakban látott lehetőséget a felemelkedésre. A bűnbak azonban, mint neve is mutatja, nem igazi, hanem kinevezett bűnös – mondta a történész. Ugyan-

akkor szerinte a máig élő ellentétet már mindkét fél, többség és kisebbség közös pszichózisa okozza. – El kellene vágni a gyűlölködés gyökerét, és ezt csak párbeszéddel lehet megvalósítani. Erre van is történelmi példa, mert a magyar mindig is befogadó lelkű és kultúrájú nemzet volt. Kellő értékkel bírunk a reális önképhez Baják László szerint a trianoni traumát követő kisebbrendűségi érzés az oka annak is, hogy egyes „újmagyarok” próbálják megszépíteni, túlértékelni a magyar múltat.

nak is erős keresztény kapcsolatai – például katolikus papjai – voltak, és egy 973-ban kelt pápai levél is igazolja a korabeli magyarság kereszténybarát magatartását.

A magyar nyelv, a magyar kultúra és történelem nagyszerű; bármely más nemzettel összevethető értékei vannak, semmi szükség hiteltelen mítoszokat gyártani. – Azzal, hogy a magyarságot a legősibb, legintelligensebb, legbölcsebb nemzetségnek próbáljuk beállítani, csak leleplezzük, hogy a kisebbrendűséget próbáljuk kompenzálni. A magyar nyelv, a magyar kultúra és a közös történelem nagyszerű; bármely más nemzettel összevethető értékei vannak, semmi szükség hiteltelen mítoszokat gyártani. A történelem

Kérdésünkre a ma divatos rovásírással kapcsolatban kifejtette: a kazár-török eredetű rovásírást a székelység „csak” átmentette, majd a 15. században fedezték fel és hozták divatba a humanisták, végül a kuruc-labanc-háborúk idején titkosírásnak használták: sosem volt nemzeti szinten elterjedt írás. Kép, szöveg: KZ


2013. április 3.

– Azzal foglalkozom, a nyelvben mi az, ami tudatosan és nem tudatosan működik. Az előadásokat például megtervezzük, de van olyan is, ami csak úgy kiszakad belőlünk – mondta. – A csúnya beszédet persze minden korban tiltották – tette hozzá. Balázs Géza beszélt a nyelvi agresszió szinteződéseiről. A tőle megszokott módon ezúttal is humorral fűszerezte az ismeretátadást. – A közvetlen nyelvi agresszió mögött indulat van. A közvetettek

fotó: pál lászló

A 20. országos szövegértési versenyen a Bibó István Gimnázium vendége volt dr. Balázs Géza. Az ELTE-EHE egyetemi tanára Verbális agresszió – Magyar káromkodások címmel tartott előadást középiskolásoknak és pedagógusoknak.

Nyelvi agresszió Előadás diákoknak, tanároknak között leginkább kikezdés bukkan fel, ami az interneten is tetten érhető. Nagyon érdekesek a verbális nyelvi agresszív cselekedetek nyelvi formái is: például a míveltetés, lelkeződés, minősítő ál-

latnevek. A patkány és a mókus ugyanaz az állatfaj, csak a mókusnak jobb a PR-ja – jegyezte meg tréfásan. A magyarországi verbális agresszióban tájegységenként, föld-

rajzi elterjedés szerint is különbség van. Régen előfordult, hogy körülírtak valamit, ma sokszor kimondják. – Jellemző az is, hogy régi betegségnevek válnak durvasággá, átokká, szitokká. Az eufemizálás enyhítést jelent. A kultúra azt várja el, hogy ne sértsük meg egymást. Erre példa, ha nem mondunk ki valamit, csak sejtetjük. A káromkodás lehet indulat és lehet megszokás, mindennapi gyakorlat hátterű – mutatott rá Balázs Géza. Az előadó utalt arra is, hogy a nyelvi formákban tükröződik a társadalom jellege. Általános és gyakori megállapítás, hogy durvul a nyelvhasználat. – Ennek nincs tudományos bizonyítottsága. A kijelentés mögött a nyilvánosság technológiáinak, mennyiségének a bővülése húzódik meg – fogalmazott. P. L.

fotó: pál lászló

fotó: pál lászló

versenysikerek

Zongorakoncert

fotó: pál lászló

Földrajzból két bibós a TOP 10-ben Földrajzból a Bibó István Gimnáziumnak két kiváló helyezettje lett a Szekszárdon március közepén megrendezett megméretésen. A Kőrösi Csoma Március 21-én, a tavasz első napSándor Nemzetközi Földrajzverseny döntőjében Seres Bianka hetedik, Ho- ján, de hűvös időben zongoraszó doniczki Armand tizedik lett. A két bibós diák felkészítőtanára Kiss László. zengett a zeneiskola hangversenytermében. Litauszki Petra tanárnő egy éve tanít Kiskunhalason, előtte tízéves tapasztalatot más intézményekben szerzett. Itt első házi hangversenyét tartotta növendékeivel, akik között előkészítős csakúgy megtalálható, mint kilencedik osztályos. Szépszámú közönség hallgatta a zongorázó gyermekeket, akik meghálálták az érdeklődést. A kisebbek népdalokat, tánJeles rajzosok A Weöres Sándor megyei szavalóversenyhez kapcsolódóan rajzversenyt cokat játszottak, mindenki kettőt. is hirdettek. A megméretésen általános iskolások vettek részt. A zsűri töb- Közülük is kiemelkedett Büki Amabek között azt nézte, milyen technikával készült az alkotás és mennyire fa- rilla első osztályos kislány játéka. A fiúk legügyesebbje, Kenéz Márkó kadt belülről a mondanivaló. Az alsó tagozatosoknál Retkes Hanna lett az első. Második helyezést ért el második osztályos Leopold Mozart Géczi Zsófia, harmadikat pedig Andriska Noémi a Kiskunhalasi Református Allegretto-ját játszotta. Örömteli, Kollégium Központi Általános Iskolájából. A felsősöknél Kiss Laura nyert. hogy a Fodor családból három testMásodik lett Agócs Diána szintén a helyi központi iskolából, harmadik pedig vér zeneiskolás: Ágnes, Fruzsina és Gál Máté. Különdíjat vehetett át Elamin Flóra. P. L. Zsombor is bemutatta zongoratu-

dását a hangversenyen. Tóth Mirtill ötödikes Kabalevszkij Lovassági vágtáját, Papp Dóra negyedikes Chopin a-moll Mazurkáját szólaltatta meg. Németh Regina, aki már kilencedik éve a zeneiskola növendéke, szintén Chopin-művet zongorázott. Az Asz-dúr Polonaise-t muzsikálta a közönség örömére. Ezzel a művel kívánt szép jó éjszakát a megjelenteknek a sikeres koncert végén és köszönte meg a növendékek nevében a sok tapsot. Az adományokat Márta Debóra megsegítésére ajánlották. A következő – szintén jótékonysági – házi hangversenyen Fehérváriné Ábrahám Melinda tanárnő szintetizátor szakos növendékei lépnek fel április 10-én (szerda) 17 órakor. Minden érdeklődő, zeneszerető jótékonykodót szeretettel várnak! L. Molnár Anna

oktatás

13

Országos döntõ elõtt a sakkosok Idén is a Fazekas csapata képviseli a Bács-Kiskun megyei sakkot. Heti híreink az országos döntő előtti eseményekrõl szólnak. Kedvező előjelek után ült asztalhoz a Fazekas-iskola sakkcsapata március 2-án a diákolimpiai megyei döntő alkalmával Soltvadkerten, ugyanis a megyei döntőt megelőző fő felkészülési tornán, egyben hivatalos csapatválogatón és nem mellesleg a kecskeméti sakkozás centenáriumi, 100 főt felvonultató február 23-i versenyén valamennyi fazekasos diák helytállt: Király Kata és Tapodi Norman ezüst-, Szuromi Vajk pedig bronzérmet szerzett; Vorák Patrik az okleveles 6. helyen zárt. Nem mellesleg – Norman és Patrik 29 fős csoportjának aranyérmese az a Papp Bence lett (Felsővárosi), aki hosszú hónapok óta együtt készül a fazekasos válogatott tagjaival. A megyei csapat diákolimpiai döntőn szereplő Vorák Patrik, Tapodi Norman, Király Kata, Szuromi Vajk összetételű gárda a lehetséges 15ből 13,5 pontot szerezve (a második helyezett Kiskunfélegyháza együttesének 9,5 pontja lett) a tavalyi sikert ismétli meg és képviseli a 10 évesek mezőnyében a szombathelyi országos döntőn a Bács-Kiskun megyei sakkozást. Nagy János tanár, edzõjük már ekkor méltán volt büszke aranyos tanítványaira. Az egyéni korcsoportos megyei döntőn városunk sakkozói a tavalyinál is nagyobb sikert értek el. Lányaink három különböző kategóriában álltak rajthoz és mindhárman úgy lettek megyeelsők, hogy az országos döntőbe jutásért való viadalban a lejátszott 12 meccsükből 11-et megnyertek, két találkozó pedig döntetlen eredménnyel zárult. Hab a tortán, hogy a 18 éves fiúk mezőnyében is halasi győzelem született. Egyéniben aranyérmeseink: Király Kata (Fazekas, a 10 évesek mezőnyében); Balogh Judit Dóra (Bibó, a 12 évesek között); Nagy Lili (Szilády, a 14 évesek kategóriájában); Fekete Alex (Bibó, a 18 éveseknél). Mindannyiukra a június 1-jei budapesti országos döntő vár. (ht)


14

kultúra 2013. április 3.

fotók: pál lászló

Klasszikus siker

F Pajorné Berta Gyöngyi

F Monostori Melinda és Rózsáné Jójárt Etelka bemutatózik

A Cérnába szőtt évszázad – 110 éves a halasi csipke című kiállítást december 13-án nyitották meg Budapesten. A jubileumi tárlat a nagy sikerre való tekintettel a tervezettnél egy hónappal tovább, március 24ig fogadhatta a látogatókat az Iparművészeti Múzeumban. A zárónapon külön programokkal is várták a közönséget.

te jelenlétével Mádl Dalma aszszony, a jubileumi év programjainak fővédnöke. A látogatók kérdéseire Kiliti Zsuzsanna, a Csipkeház igazgatója válaszolt. Monostori Melinda, Pajorné Berta Gyöngyi és Rózsáné Jójárt Etelka csipkevarrók bemutatót is tartottak, beavatva a vendégeket a csipkekészítés rejtelmeibe. Volt tárlatvezetés is a Cérnába szőtt évszázad – 110 éves a halasi csipke című kiállításhoz. Iparművészeti remekünk történetéről, a vele kapcsolatos érdekességekről Erdei T. Lilla, a kiállítás kurátora

Újabb sikereket értek el a Bibó István Gimnázium tanulói. A Horváth István Károly ókortudományi és latin nyelvi verseny országos döntőjében 9. lett Agócs Ferenc, 11. helyen végzett Balog

Márk, 16. helyet szerzett Gozdán Dóra, a 21. hely Tóka Borbáláé, a 34. pedig Lajkó Márké lett. Mindannyian 9. osztályosok, felkészítőik Kovács Erika és Zákányné Frei Erzsébet.

Iparművész vásár

fotó: pál lászló

Az iparművész vásáron workshop, játszóház, műhelyfoglalkozások is szerepeltek a programkínálatban. A rendezvényt ezúttal is megtisztel-

beszélt a vendégeknek. A muzeológus csipkeszakértést is vállalt. Az iparművészeti vásárral egybekötött nyílt nap nagy sikert aratott, minden korosztály képviseltette magát. Legközelebb Miskolcon és Veszprémben mutatkozik be városunk büszkesége. A Halasi Csipke Közalapítvány hagyományos tavaszi csipkerendezvénye idén április 26-tól május 12-ig várja a látogatókat. Ezúttal magán csipkegyűjteményekbe pillanthatnak be az érdeklődők a Csipkeházban. Pál László

Utazunk Réka teátrumban és koncertszínpadon

fotó: pál lászló

Farkasházi Réka a Budapesti Bulvárszínház produkciójával látogatott el Kiskunhalasra. A Randevú Párizsban című vígjáték alkalmával találkozhatott vele a helyi közönség.

Közel 10 ezer látogató – Nyilvántartásunk szerint a „Halasi csipke” kiállítást december 14-től március 24-ig 9756 látogató kereste fel – tájékoztatott Erdei T. Lilla, a tárlat kurátora, aki az Iparmûvészeti

Múzeumban a több mint 3 hónap alatt 22 tárlatvezetést tartott. A jubileumi kiállításhoz kapcsolódóan 14 tévés és rádiós interjú készült, ezenkívül 40-50 interne-

tes és nyomtatott megjelenés is volt, többek között a Magyar Iparmûvészet, a Budapest Újság, a Hungarian Quarterly és a Neue P. L. Zeitung lapokban.

• Hogyan mutatná be a karakterét? • A kispolgári család egyetemista lányát játszom, aki nagyon vágyik már a szerelemre, azután meg is találja, kicsit szövevényes úton. Igazi fiatal, vidám, nagyon okos és cselszövő szerep. • Kolléganője, Sáfár Anikó említette, hogy régi összetartó csapat ez az egykori Vidám Színpad révén. Ön az új

generációt képviseli. Több előadásban is együtt lépnek színpadra? • Ezzel a csapattal ez a harmadik közös darabunk. Az elmúlt évadban a Játékszínben játszottam, azóta vándorelőadásokban szerepelek, ami azt jelenti, hogy utazunk szerte az országban. • A színház mellett a koncertek is élete fontos részét képezik. Főleg gyerekekkel találkozik ilyen alkalmakkor. Lesz-e idén tavasszal újabb fellépéssorozat? • Lesz, bizony. Ahogy közeledik a gyereknap, egyre több helyre hívnak el. Nagyon remélem, hogy ide is el fogok egyszer jutni. Pál László


2013. április 3.

fejlesztő, tehetségkutató stúdiót több mint 10 éve működtetjük. A szülők és tanárok visszajelzése értelmében igen-igen szép sikerrel. A hozzánk járó fiatalok a gondolataikat, az elképzeléseiket és az érzéseiket meg tudják védeni. Olyan kommunikációs készségre tesznek szert, amely a 21. században egyszerűen elengedhetetlen. Nem simán színi stúdió a miénk. Most már felnőtt néhány generáció. Vannak közöttük diplomások, szakmunkások, művészek, sikeres emberek. A stúdió növendékeit az életre készítjük fel, úgy gondolom, sikeresen. • Könyveket is írt. Van-e új készülőben? • Mindig van az íróasztal fiókjában, de sajnos, az a helyzet, hogy manapság a kiadás a nehéz. Sok-sok pénz kell hozzá, nehéz megszerezni. • Az egyik darabjával Amerikába is eljutott. Pozitív fogadtatásra talált. Játsszák még? • Ez a Börtönszínház című dara-

fotók: pál lászló

• Kevésbé ismert szerző, ugyanakkor briliáns és fergeteges vígjátékot írt. Olyat, aminek azért tartalma, mondanivalója, gondolata is van. Itt az igényesség dominál – mondja Harsányi Gábor. – A jellemek, a figurák, a karakterek nagyon jól meg vannak rajzolva. A kispolgárokról szól, akik megvédik a maguk igazát, jogait, elképzeléseit. Nagyszerű csapat állt össze, amely városról városra jár. Én már többször voltam itt, és mindig nagyszerű közönséggel találkoztam. • Hogyan jellemezné a karakterét? • Olyan, a mai világban is létező kispolgár, akinek mindene a családja, él-hal értük. Életvitele, elképzelései a hagyományokra épülnek. Ebből ő nem enged. Úgy szeretné leélni az életét, ahogy a szülei, nagyszülei. Összetartja a családot, mely végül győzedelmeskedik a „rossz” fölött. • Budapesten színi stúdiót is indított. Mi a fő profiljuk? Kikre számít? • A kommunikációs, készség-

A hetedik kArc Weöres Sándorra emlékeztek A Szabadkai Népszínház Magyar Társulata múlt kedden Kiskunhalason vendégszerepelt. A színészek a Közösségek Házában léptek fel irodalmi estjükkel.

Weöres Sándor 100 évvel ezelőtt született. A költő előtt tisztelgett előadásával a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata. – Ezúttal Weöres Sándor-estet hoz-

Amerika visszavárja

15

innen  onnan 20 év, 20 kép

A Szilády Galéria 20 év, 20 kép címmel jubileumi tárlatot rendez az elmúlt két évtized folyamán a középiskolában tanító művész-tanárok alkotásaiból. Kiállítók: Baráth József, Kollarics Gábor, Kosztánné Stefánovics Katalin, RáczFodor Ibolya, Rácz-Fodor Katalin és Szabóné Biacs Ildikó. A megnyitó április 4-én 17 órakor lesz. Beszédet mond Varga Judit gimnáziumigazgató.

Festménykiállítás

Harsányi Gábor színházi sikerei itthon és külföldön bunk, amelyet a Broadway-en játszunk. Évente kétszer visszahívnak bennünket. • Azt hiszem, ez egyedülálló Magyarországon. • Igen, ez nagyon szép siker. 2009-ben elhoztam a legjobb férfi alakítás díját. Arra várunk, hogy ez a darab elinduljon a világsiker

tunk. Jó marketingnév, a nézőket érdekelheti – mondta Kalmár Zsuzsa. – A kArc célja, hogy kedvet csináljon a versekhez, hogy elővegyék és olvassák a régi, poros könyveket is. Weöres Sándor bölcs ember volt. Játszi könnyedséggel írta a verseit. Próbáljuk minél mélyebben bemutatni a munkásságát sok zenével. A csak szó vagy csak muzsika negyedóra múlva ma már kezd unalmassá válni, ezért ötvöztük a kettőt összművészeti estté. Arra törekszünk, hogy minél szélesebb körben bemutassuk Weöres Sándor pályáját. A következő előadásunk Ady Endre irodalmi est lesz – árulta el a színésznő érdeklődésünkre. P. L.

felé. Ez természetesen nem könynyű, mert ott be kellene jutni a 42. utcába, ahol az igazi nagy produkciókat játsszák. Így is nagyon boldog vagyok. Szívesen megyünk Amerikába. Úgy gondolom, hogy még jó néhány évig meghívnak bennünket. Kép, szöveg: Pál László

A Közösségek Házában április 5-én 18 órától Székely Tibor festőművész alkotásait tekintheti meg a közönség. A tárlatot Szűcs Károly művészettörténész nyitja meg. Hangszereken közreműködik a művész családja és barátaik. A termet április 24-ig látogathatják az érdeklődők.

Bátor sasok tanítottak

Maróti Dezső legutóbbi verses kötete Bátor sasok tanítottak címmel jelent meg. Ezen a néven rendezik irodalmi estjét is a művelődési házban április 9-én 19 órakor. A rendezvényen közreműködik: Fekete Zsuzsa, Gulyás László, Csorvási Zoltán, Maróti Mira és Horváth Henrik. Az est háziasszonya: Csorvási (pl) Kata. A belépés díjtalan.

fotók: pál lászló

Harsányi Gáborral már több előadásban találkozhatott a kiskunhalasi közönség. Legutóbb Louis Velle: Randevú Párizsban, avagy szenteltvíz és kokain című vígjátékának főszerepét játszotta a Városi Filmszínházban.

kultúra

Húsvéti játszóház

A Martonosi Pál Városi Könyvtárban nagy hagyományai vannak a kézműves játszóházaknak. A népszerű sorozat múlt szerdán folytatódott az intézményben. A program ráhangolásként meseolvasással indult, majd papírból az ünnepkörhöz kapcsolódó figurákat, tojástartókat és virágokat készítettek a gyerekek és szüleik. A vidám hangulatú rendezvényen ki-ki maga dönthette el, milyen húsvéti ajándékkal, dekorációval színesíti otthonát. – A gyerekek számítanak ezekre a programokra, várják a foglalkozásainkat. Már visszatérő vendégeink vannak – tudtuk meg Tóthné Felföldi Zsuzsannától, aki Pertics Orsolya kolléganőjével együtt vezette a játszóházat. P. L.


16

hirdetés 2013. április 3. 1+2 félszobás lakás eladó. Kossuth u. 19. Tel.. 06 30/76-96-749 A-277 Egészségmegőrző előadásokhoz telefonos szervezőket keresünk, jó kommunikációs készséggel, otthoni munkavégzésre. Tel.: 06 30/937-35-71 (H-P 15-19 óráig) A-226

560 m2 asztalos-lakatos műhely teljes felszerelése, gépi berendezé- Tetőtérbeépítéses 5 szobás családi ház sei eladóak a bérleti jog átadásával. melléképületekkel, nagy kerttel, a városTel.: 06 30/93-86-798 A-253 tól 4 km-re eladó. Buszmegálló 200 m-re. Tel.: 06 30/94-32-524 A-299 Tujafák eladók Kelebián. Galgóczi. Nemzetközi gépkocsivezetőt keresünk. Tel.: 06 20/993-80-00 A-240 Utcafronti félház eladó. Tel.: 06 30/611-97-38 A-300 Jelentkezni személyesen Kiskunhalas, Átlós út 31-33. A-258 Erdőt veszek, vágási engedéllyel! Tel.: 06 30/630-95-61, 06 20/91-81-516 A-241 Hatos társasházban 75 m2-es lakás + gaPultost keresek. rázs eladó. Tel.: 06 30/611-97-38 A-301 Tel.: 06 70/510-72-53 A-262 Használtcikk Bizományi Kisáruház Kiskunhalas, Kossuth u. 27. A-279 Helyszíni művezetői munkakörbe állást hirDugulás-elhárítás, vízszerelés. det a Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. El- Bontásra autót veszek. várások: műszaki beállítottság, fiatalos, www.autobontokalocsa.hu Tel.: 06 20/917-14-03 A-122 A-297 rugalmas munkavégzés. Pályakezdők je- Tel.: 06 30/432-62-26 Épületenergetikai tanúsítás. Ocskó László lentkezését is várjuk! Jelentkezés: önéletTel.: 06 20/91-35-535 A-54 rajzzal a jenovai.gabor@bamsz.hu email címre! A-290 A Lidl Áruház környékén elvesztettem a Parketta-, PVC-, szőnyeg-, lamináltpadlószemüvegem, jutalom a megtalálónak. Savanya Vízgépészeti Kft. állást hirdet anlerakás. Lapostető-szigetelés, bádogozás. Tel.: 06 30/418-03-03 A-298 golnyelv-tudással, gépészmérnöki vagy Tel.: 06 20/263-24-81 A-228 vízügyi végzettséggel rendelkező műVíz- és csatornahálózat-szerelést vállalok. szaki előkészítő munkakör betöltésére. Tel.: 06 20/92-70-741 A-293 Kunfehértón az üdülőterület mel- Góczen István A-126 lett 2 ha erdős terület (legelő) eladó. Tel.: 06 70/339-22-65 7,5 TGK-ra nemzetközi gépkocsivezetőt felTel.: 06 30/93-86-798 A-252 veszünk. Tel.: 06 20/418-12-36 A-294 Április hónapban minden testkezelés bérKiskunhalason nonstop presszóba gyakorlattal rendelkező pultost keresek. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal. Cím: Kiskunhalas, Bajza u. 3/A. Tel.: 06 30/20-75-702 A-295

Vörös jércék és kakasok eladók. Tel.: 06 70/967-19-65 Választási malacok eladók. Tel.: 06 30/903-77-11

Kossuth u. 11. szám alatti, Schönfeld udvarra néző 65 m2-es, I. emeleti, téglaépítésű, gázfűtéses lakás tágas ebédlővel, nagy erkéllyel reális áron eladó. Egyszobás lakást első emeletig beszámítok. Tel.: 06 77/738-809, 06 30/442-72-69 A-27

letre 50% kedvezményt adunk. Aphrodité Szépségszalon Kiskunhalas, Szilády Áron u. 17. Tel.: 06 77/421-850 A-276 Könyvelő iroda kedvező áron! Tel.: 06 30/509-51-31, 06 30/692-85-29

A-288 Termőföldet vásárolnék Kiskunhalas környékén. Tel.: 06 20/483-09-96 A-216 Kertszántás. Tel.: 06 70/523 0290 A-304 A-237 Kertvárosban családi ház eladó. Tel.: 06 30/739-30-24 A-218 Élményszerű angolnyelv-oktatás. Kommunikációs és vizsgafelkészítés alapA-296 Családi ház eladó Bükkönyös u. 33. tól a felsőfokig, házi feladat nélkül. Lakáscsere érdekel. Iá.: 8,2 M Ft. Tel.: 06 70/355-64-53 A-302 Tel.: 06 70/342-47-34 A-219

Raktárak, irodák bérelhetők a volt Levi’s EGÉSZSÉGÜGYI Kivizsgálás VOLL-módFelsővárosban közművesített építési telek területén. Már 300 Ft+áfa/m2/hó ártól. szerrel! Tel.: 06 30/976-61-44 A-205 olcsón eladó. Tel.: 06 20/92-70-946 A-161 Tel.: 06 70/518-79-11 A-220

Anyakönyvi hírek Születtek: Popovics Dominik (Nagy Anikó) Kunfehértó, Vancsik Barbara (Szeri Anett) Kunfehértó, Kincses Krisztián Noel (Burkus Szilvia) Kiskunhalas, Szécsi Kinga Vivien (Tapodi Renáta) Balotaszállás Elhunytak: Zsoldos Ernő Sándorné Kónya Ilona (Kiskunhalas), Csuka Jánosné Csapi Judit (Kiskunhalas), Szalai Józsefné Rabi Mária (Kiskunhalas), Fejes Ferencné Follardt Jusztina (Kiskunhalas)

Kiskunhalason földszinti különbejáraAranykalászos gazdatanfolyam indul. Jetú, vállalkozásra is alkalmas szobával kilentkezés: Gazdakör Rédei Ferenc. egészített 90 m2-es lakás eladó. Kórház Tel.: 06 70/453-66-80 A-303 és piac között zöldövezetben található. Tel.: 06 20/380-68-60 A-222 Eladó Pozsony u. 53/a. számú társasház. Tel.: 06 20/46-27-994 A-224 2011-ben épült tehermentes családi ház eladó a Kolmann utcában. Tel.: 06 70/387-39-72, 06 30/570-90-13 A-272 Tanya eladó 25 ha földdel. Tel.: 06 30/611-97-38

A-273

Kiskunhalashoz 8 km-re Kecel irányában komfortos tanya eladó 3-6 hold földdel. Buszmegálló 200 méter. Iá.: 5 M Ft. Tel.: 06 30/525-25-91 A-274


2013. április 3. HALAS TV Kábelen és sugározva UHF 31-es csatornán

MÛSORAJÁNLATUNK: Április 3. szerda 00:00 Képújság 07:00 Híradó/kedd 07:30 Sport Magazin 08:00 Képújság 12:00 Sport Magazin 12:30 Híradó/kedd 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/szerda 19:20 Napi Mozaik 19:30 Beszéljünk róla 20:00 Híradó/szerda 20:20 Napi Mozaik 20:30 Beszéljünk róla 21:00 Képújság 22:00 Híradó/szerda (ism.) 22:30 Beszéljünk róla 23:00 Képújság Április 4. csütörtök 00:00 Képújság 07:00 Híradó/szerda (ism.) 07:20 Napi Mozaik 07:30 Beszéljünk róla 08:00 Képújság 12:00 Beszéljünk róla 12:30 Híradó/szerda (ism.) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/csütörtök 19:30 Kultúrkép – kulturális magazin 20:00 Híradó/csütörtök 20:30 Kultúrkép – kulturális magazin 21:00 Képújság 22:00 Híradó/csütörtök 22:30 Kultúrkép – kulturális mag. (ism.) 23:00 Képújság Április 5. péntek 00:00 Képújság 07:00 Híradó/csütörtök (ism.) 07:30 Kultúrkép – kulturális magazin 08:00 Képújság 12:00 Kultúrkép – kulturális magazin 12:30 Híradó/csütörtök (ism.) 13:00 Képújság 18:00 PONT – ifjúsági magazin 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/péntek 19:20 Gyermeksarok 19:30 Megyei Krónika 20:00 Híradó/péntek (ism.) 20:20 Gyermeksarok (ism.)

20:30 Megyei Krónika 21:00 Képújság 22:00 Híradó/péntek 22:30 Megyei Krónika 23:00 PONT – ifjúsági magazin 00:00 Képújság Április 6. szombat 00:00 Képújság 08:00 Híradó/péntek (ism.) 08:30 Kultúrkép 09:00 Képújság 12:00 Megyei Krónika 12:30 Híradó/péntek (ism.) 13:00 Képújság 17:20 Napi Mozaikok, Gyermeksarok 18:00 PONT – ifjúsági magazin 19:00 Sport Magazin 19:30 Kultúrkép - magazin (ism.) 20:00 Megyei Krónika 20:30 Beszéljünk róla 22:30 Képújság Április 7. vasárnap 00:00 Képújság 17:30 Megyei Krónika 18:00 Beszéljünk róla 18:30 Híradó/hétfő (ism.) 19:00 Híradó/kedd  (ism.) 19:30 Híradó/szerda (ism.) 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:30 Híradó/péntek (ism.) 21:00 Képújság Április 8. hétfő 00:00 Képújság 07:00 PONT – ifjúsági magazin 08:00 Képújság 12:00 PONT – ifjúsági magazin 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/hétfő 19:30 153 Lélekmód – ifjúsági magazin 20:00 Híradó/hétfő 20:30 153 Lélekmód – ifjúsági magazin 21:00 Képújság 22:00 Híradó/hétfő 22:30 153 Lélekmód – ifjúsági magazin 23:00 Képújság online műsorújság www.halasmedia.hu

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk. A Halas Tv saját mûsorai vastag betûvel szedve.

Asztalitenisz

Sport+HIRDETÉS 17

Félidejéhez érkeztek BácsKiskun megye 2012-13. évi asztalitenisz bajnokságai, melyeken csak Soltvadkert és városunk klubja, a KASE indított több – jelen esetben három – csapatot. A részvétel körülményeiről, a jelenlegi állásról és célokról Kuti Sándor elnök tájékoztatott bennünket. E szerint a megyei I. osztályba nevezett I. csapatuk negyedik az őszi forduló után. A hamarosan kezdődő tavaszi szezonban – ha a vajdasági, NB-s szintű játékosokkal erősített Kunbaja nem is, de – Soltvadkert és Kerekegyháza verhető számukra, ami a harmadik hely megszerzésének záloga. A csapatot Mikó László, Futó Bence, Szécsényi Levente, Szöllősi József és Kuti Sándor alkotják. A megyei II. osztályban induló II. csapat – Stenczel László, Suba Zoltán, Juhász Dániel, László Árpád csapattagokkal – hatodik helyre sorolódott, de játékerejének figyelembevételével reális a dobogó harmadik fokán, rosszabb esetben dobogó közeli helyen végeznie. Végül, de nem utolsó sorban kell a megyei III. osztályú bajnokságban résztvevő III. csapatról szólni. Az Ilia Sándorral megerősített gárda Mátyás Jánossal, Lajkó Károllyal és Lajkó Márkkal száz százalékos teljesítményt nyújtva áll a tabella élén. Úgy tűnik, joggal tűzték maguk elé feljutásukat a megyei II-be. A csapateredményeken belül regisztrált egyéni teljesítményeket tekintve, a megyei I-ben Mikó László a favorit, rajta kívül még Futó Bence és Kuti Sándor van a Top 12-ben – a megyei III. osztályt illetően pedig Ilia Sándort, Mátyás Jánost, Lajkó Károlyt és Lajkó Márkot illeti ugyanezért az elismerés – tudtuk meg Kuti Sándortól, a KASE elnökétől. Vass Katalin

F Több mint foltozás

10 milliós felújítás Műfüvet kaphat a Tekó Ritka az, hogy komoly sportfejlesztésekről tudunk beszámolni. Eljött ennek az ideje is: a városi sportpálya központi forrásból újulhat meg, míg a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola műfüves pályát tervez. A két beruházás értéke több tíz millió forint. A társasági adóból befolyó sporthozzájárulás révén fejlődhet a városi sportpálya. A halasi pályázatot támogatta a képviselő-testület, amely biztosította a szükséges 3 millió forintos önrészt. A Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó Igazgatóság elnöksége is kiállt a városi sportpálya felújítása mellett. Schneider Pál elnökségi tag azt mondta, hogy a szakemberekből álló döntéshozók tudták jól, hogy reálisak a halasi elképzelések. A legfontosabb szűrőn már átesett a halasiak 10 milliós pályázata, ha minden jól megy, nyáron kezdődhetnek a munkák. Lekrinszki Tivadar sportszerve-

ző azt mondja, hogy az A-pálya gyepszőnyege meg tud újulni és a lehetőségek szerint a B-pályát is felülvetik. Szeretnék megoldani az öntözést és a vízelvezetést is. A kiszolgáló épület összes ablakát kicserélik majd, így gazdaságosabb lesz a fűtés. Ráfér a létesítményre a felújítás, ugyanis igen mostohák az állapotok. A víz miatt a hétvégi bajnoki mérkőzést is el kellett halasztani, az egyik kapu mögötti jókora tocsogóban madarak úszkálnak. Közben a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola is komoly sportfejlesztésre készül. A terveik szerint a Majsai úton található, eddig használaton kívül lévő kézilabdapálya kapna műfüves borítást. Az elképzeléseket az önkormányzat és a fenntartó, katolikus egyház is támogatja. A szükséges önrész 13 millió körüli összeget jelent, míg a beruházás értéke eléri a 40 millió forintot. Sikeres pályázat esetén a tekós műfüves pálya lesz a 2. ilyen létesítmény a városban. Kép, szöveg: JL


18

sport 2013. április 3.

innen  onnan Rájátszás

A Kiskunhalas NKSE az NB I-es női kézilabda-bajnokság alapszakaszában a 6. helyet szerezte meg, ez azt jelenti, hogy az 5-8. helyért küzdhet a rájátszásban. A következő hetekben a Székesfehérvár, a Veszprém és a Dunaújváros ellen lépnek hazai pályára és idegenben is a lányok. A fehérváriak az 5. helyen zártak, így 4 ponttal kezdik a play off-ot, a halasiak 3 ponttal, a veszprémiek 2 ponttal, míg az újvárosiak 1 ponttal indítanak. Lapzártánk idején pontosítják a csapatok a menetrendet, annyi bizonyos, hogy a sorozat számunkra a hétvégén Veszprémben kezdődik. Jelen állás szerint április 17-én, szerdán a Dunaújváros, április 21-én szombaton pedig a Fehérvár, egy héttel később pedig a Veszprém ellen játszunk hazai pályán. Az előzetes sorsolás szerint a halasiak számára a Fehérvár ellen fejeződik be a rájátszás május 8-án. Az alapszakasz során csak a fehérváriak tudták legyőzni a KNKSE-t.

Botlottak

Kiválóan szerepelt eddig az NB IIes junior kézilabda- bajnokságban a Kiskunmajsa. A halasi Újvári Zoltán által irányított gárda egészen szombatig veretlen volt és magabiztosan menetelt a bajnoki aranyérem felé. A halasi játékosokkal megtűzdelt csapat a Békéscsabától, hazai pályán szenvedett 5 gólos vereséget, de így is vezeti a tabellát. A majsaiaknak 31 pontja van, eggyel több, mint a nagy rivális Mezőtúrnak. A szezonból 5 forduló van hátra. Köztük lesz egy igazi rangadó is, a Pick Szeged II. csapatával. A szegediek felnőtt keretének tagja a halasi Koligyer Bence, akik a tabella második helyén állnak.

Bowling

A 18. és a 19. fordulót rendezték meg a városi bowling-bajnokságban. Ezeken az alábbi eredmények születtek: Rolling Balls-Jankováczi Golyószórók 3:0, Szekeres Pálinka-Digit Iroda 3:0, Leki StrikeAmazonok 0:3, Pelle Glass-Bowling Boys 0:3, Halaspack Bowling TeamFa Vágók 0:3, Halaspack Bowling Team-Drink Team 1:2, Strike Bizottság-Rolling Balls 3:0, Pontvadászok-Leki Strike 3:0, Szekeres Pálinka-Jankováczi Golyószórók 3:0. (jl)

Újvárosi fohász Dunaújváros-KNKSE 24-32 (9-20)

Dunaújváros, 600 néző, vezette: Bacs, Bán. Dunaújváros: Pisák – BOGNÁR-BÓDI 10/6, Gera 3, Ferling 2, Takács D. 5, Takács F. 1, Berta 1, csere: Csapó (kapus), Gáspár, Rádl, Sánta, Kővári 1, Kemény 1, Vadász, Boldizsár, edző: Mátéfi Eszter. KNKSE: PETHŐ – Sterbik A. 3, SZAMORÁNSKY A. 5, DRÁVAI 8, VALOVICS, BARNA É. 7, Varga D. 1/1, csere: Lengyel, Scholtz (kapusok), Takács Bernadett 2, Borkowska 1, Fauszt 3, Tápai A. 1, Földes 1, Selmeci, Csákovics, edző: Golovin Vlagyimir Kiállítások: 8 perc, illetve 14 perc Hétméteresek: 6/6, illetve 2/1 Sok halasi szurkoló elutazott Dunaújvárosba az alapszakasz utolsó mérkőzésére. Aki ott volt, nem bánhatja, ugyanis egy fölényes KNKSE-sikert hozó találkozót láthatott a szebb napokat megélt csarnokban. A két csapat egyébként december vége óta harmadik alkalommal találkozott egymással és a mieink pont úgy kezdtek, mint az előző két mecscsen. Szamoránsky Anikó és Takács Bernadett révén gyorsan kétgólos előnyt szereztünk, pedig a találkozót a hazaiak kezdték. Az első újvárosi gólra Gera Szimonetta jelentkezett be, de Drávai Gyöngyi gyorsan válaszolt. A hazaiak védekezése nem volt hatékony és ehhez gyenge kapustel-

jesítmény párosult. Nálunk viszont jól megszervezte a védekezést Golovin Vlagyimir és Pethő Renáta teljesítményére sem lehetett panaszunk. A 8. percben Drávai Gyöngyi újabb szépségdíjas góljával először volt 3 a különbség. Ráadásul 100%-os volt a kapura lövési mutatónk, ugyanis 6 lövésből 6 gólt szereztünk. A folytatás is kiváló volt és fokozatosan elhúztunk az egyre bizonytalanabb újvárosiaktól. Időkérések sem nyugtatták meg a hazaiakat, talán az élő televíziós közvetítés bénította a hazai kezeket. Az utolsó tíz perc halasi szempontból álomszerű volt, ugyanis a 23. percre már megvolt a tíz gól köztük. A hajrában még Barna Éva, Sterbik Andrea és Fa-

uszt Éva is betalált, az utolsó gólt is halasi játékos szerezte, Borkowska Katarzyna állította be a félidei eredményt. Ebben a játékrészben a halasiak támadóhatékonysága 80%-os volt, míg Pethő Renáta 31%-os védési mutatót produkált. A szünet utáni első gólt a hazaiak jegyezték, de Drávai Gyöngyi, Varga Dóra gyorsan visszaállította a különbséget. Golovin Vlagyimir már cserélhetett, a halasiak pedig nagy örömmel kézilabdáztak. A 43. percben első alkalommal volt 12 gól a különbség, ezután csökkent a mieink lendülete, de ez csak arra volt elegendő, hogy némileg közelebb került hozzánk a hazai csapat. A vége előtt 6 perccel még tíz gól volt a különbség a KNKSE javára, ebből 8 meg is maradt a lefújásra. A pályára lépő KNKSE játékosok közül csak Selmeci Sarolta és Csákovics Nóra, valamint a kapusok nem lőttek gólt. Ezen a meccsen a hazaiakon nem segített az újvárosi kohász fohász sem. A KNKSE harmadszor is legyőzte riválisát, jogos volt a jelenlévő halasi szurkolók ünneplése. levi

Többször megnyerte és el is veszítette a Hőgyész elleni NB II-es férfi kézilabda-mérkőzést a Kiskunhalasi UKSC. Egy küzdelmes, végletekig kiélezett találkozón a hármas emberelőny elpuskázása mellett kimaradt 5 halasi hetes is. Minden adva volt ahhoz, hogy megszerezze idei első győzelmét a Kiskunhalasi UKSC. A halasiak szinte végig vezettek a Hőgyész elleni találkozón, a vendégek csak néhány alkalommal tudtak előnyt kiharcolva kézilabdázni. Kritikus pillanatokban viszont nekik volt helyén az eszük és a kezük sem remegett. Az UKSC játékosai öt hetest kihagytak, az újrázásból csak egy gólt szereztek. Hármas emberelőnyben is gólt kaptak és egyet sem dobtak. A kiélezett végjáték-

Többet (Hőgy)ésszel… ban aztán ziccert is rontottak, a vége előtt egy másodperccel pedig a labda a felső lécről a gólvonal elé vágódott. Az igen hangulatos és a két szurkolótábor jóvoltából igen hangos meccsen végül a Hőgyész

örülhetett a két bajnoki pontnak, amely már a mieink kezében volt. Kiskunhalasi UKSCHőgyész 23-24 (13-11). Lehet javítani szombaton, hazai pályán a Keszthely ellen. Kép, szöveg: JL

Így játszottak Kiválóan szerepelt a Kiskunhalas NKSE az idei szezon alapszakaszában. A lányok 12 győzelme mellett, 1 döntetlen és 9 vereség szerepel, amely 25 pontot takar. A 6. helyen végzett csapat összteljesítménye ezzel 56,8%-os. A gólkülönbség 616-611 (mecscsenként 28-27,77-es átlag), a dobott gólok tekintetében az érdiekkel együtt ez a 3. legjobb teljesítmény a mezőnyben. A kapott gólokat figyelembe véve ez a mutató a 8. legjobb. Viszszatekintve az időben utoljára a 2006/2007-es szezonban volt példa pozitív gólkülönbségre (653-650), ez akkor 21 pontot és a 7. helyet jelentette a halasiaknak. Egy évvel korábban, hasonlóan az idei szezonhoz a 6. helyen zártunk, de ehhez 16 pont is elegendő volt. Ami a góllövőket illeti idén (is) Barna Éva volt a legeredményesebb, 109 gólja az egész NB I-es mezőnyt tekintve a 9. legjobb teljesítmény. Börni megelőzi ezzel Heidi Lökét, Jovanka Radicsevicset vagy éppen Eduarda Amorimot. A KNKSE további 507 gólján Szamoránsky Anikó 80, Drávai Gyöngyi 79, Takács Bernadett 70, Fauszt Éva 59, Sterbik Andrea 57, Fehér Viktória 40, Varga Dóra 39, Földes Kata 30, Borkowska Katarzyna 17, Tápai Andrea 17, Valovics Nóra 16, Selmeci Sarolta 3 osztozott. A halasiaknak az alapszakasz során csak a Győrtől, a Ferencvárostól és az Érdtől nem sikerült pontot szerezni. A rájátszásban szereplő ellenfelek közül a halasiak kétszer győzték le a Veszprémet, valamint a Dunaújvárost is, a fehérváriak ellen 1 győzelem és 1 vereség a mérleg. Legtöbb gólt a Veszprémnek (38) és a Budapestnek (37) lőttük idegenben, míg a mi hálónkat egy meccsen legtöbbször a Ferencváros vette be a fővárosban (37). Két alkalommal is a győrieknek dobtuk a legkevesebb gólt, a két találkozón összesen 35-ször találtunk be a kapujukba 18-17-es elosztásban. jáger


2013. április 3.

hirdetés

III. Sóstó Gulyásfesztivál – jól kifőzték A Sóstó Csárda vezetése hetek óta komoly szervező munkát fordít az április 13-i, III. Sóstó Gulyásfesztiválra. Az évek óta nagy tömeget vonzó gasztro-kulturális eseményt nagy érdeklődés övezi, a színes, magyaros töltetű, látványos rendezvények sora és a gulyásfőző baráti társaságok – várhatóan izgalmas – versengése miatt.

Herczeg Nóra ügyvezető szerint: „Máris tucatnyi jelentkező csapatunk van. A háromfős társaságok regisztrációja tapasztalataink szerint a rendezvény közeledtével rohamosan bővül. A nevezési díjon nem változtattunk, viszont jóval többet adunk érte, mint tavaly. A társrendező KB Autoteam Kft. csapatával és támogatóinkkal együtt elégedett résztvevői arcokat szeretnénk látni a fesztivál végén! A csapatok ok-

levéldíjazásban részesülnek, a csapattagok erre az alkalomra készített pólót kapnak, továbbá egy 3 kilós Lipóti parasztkenyeret, óriás sós perecet, rétest, egy üveg Koch bort és egy tekercs papír kéztörlőt. Az első három helyezett két kategóriában, összesen 210 000 Ft pénzjutalmat, oklevelet, kis bogrács és fakanál díjazást tudhat majd magáénak. A különdíjak számos érdekességet jutalmaznak, amit részben előre le-

írtunk a kiírásban, részben a kreatív közönségünk egyéb megnyilvánulásai alapján a helyszínen döntünk majd el. A zsűri elnöke, Sós Dezső és ötfős ítésztársasága garancia az objektív bíráskodásra.” Takács József (Pumi) ügyvezető, az egyéb programokról beszélt lapunknak. „Gulyás József, a fiatalon, tragikus hirtelenséggel elhunyt, legújabb kori alapítónk emléke előtt leginkább a csárda hangulathoz illő programokkal tiszteleghetünk. A családokat, a magyaros hangulatú főzési kultúra népszerűsítésével lepjük meg, amiben nagyon sokan segítenek. A kétféle gulyásfőző verseny délelőtti izgalmait oldják közreműködőink, többek között a Pásztortűz-egyesület, a Kiskunhalasi Lovasbandérium, a Halas Táncegyüttes, a Szilaj citerások, a Fun Dance és Miskei István. Ingyenes programjaink a családokra koncentrálnak, így a légvár, a biohinta, az állatsimogató, a kézműves foglalkozás, a tanyamakett, a lovaglás és a mini póni kocsikázás. A főzéshez és a mulatsághoz a hangulatot ezúttal a disznóvágásról jól ismert, vajdasági Mák Attila és

zenekara biztosítja. Akik pedig nem versenyeznek, azoknak a 2000 literes gigaüstben készült, klasszikus gulyáslevesünket ajánlom, akár elvitelre is.” Juhász Tibor, a KB Autoteam Kft. ügyvezetője maga is kihasználja a fesztivál családot, barátokat összehozó erejét. „Önmagában a gulyásfőzés kultúrája, az előkészületek, a közös munka, a barátok egy-egy korty borra vagy kóstolásra invitálása, a családi együttlét szélesebb, nyilvánosabb körben való megjelenítése felemelő és jó példa. Az összetartozásunkat, a közösség erejét, a hagyományaink ápolásának szükségességét hangsúlyozzák. Ebben szerencsére számos

19

támogatónk akadt a múltban és sokan csatlakoztak az idén is.” Sós Dezső, az országosan ismert kiskunhalasi mesterszakács öt társával értékeli majd a főző csapatok étkeit. „Nehéz a zsűri dolga, hisz negyvenpár főzetet lelkiismeretesen ellenőrizni óriási felelősség, de társaimmal megbirkózunk a feladattal. A kiskunhalasi származású, de ma már Budapesten tevékenykedő mesterszakács, Liptai Zoltán, a szakoktató Illés Lajos objektív mérce az ítélkezésben. Ugyanakkor fontos más oldalról is megközelíteni az értékelést, amit két kiváló környékbeli polgármester Nagy Ferenc (Pirtó) és Visnyei Miklós (Zsana) zsűritagsága garantál. A borász Koch Csaba, megint egy más aspektusát értékeli majd a versenyzők elbírálásának. A programkínálat és a díjazás is bőséges lesz.” A rendezvényről bővebb információ a www.sostocsarda.hu honlapon és a +36 20 983 6014-es telefonon.


2013. április 3.

hirdetés

20

Schiszlerék pálinkája szerelem és világszám Az Irsai mellett a kifferrel is érmet nyert a Schiszler-ház a bécsi Destillata-párlatversenyen Szép magyar eredménnyel zárult a 2013-as, ausztriai Destillata Schiszlerék hírét viszik nemzetközi párlatverseny, ahol hazánkat 15 pálinkaház képvisel- a térségnek te. Köztük a soltvadkerti Schiszler is, amely négy éremmel tért ha- Kiválóan szerepelt, sőt: hírét vitte za, miközben hírét vitte a nevezetes helyi körteféleségnek is. a Halas-Pirtó-Soltvadkert-térségnek a neves vadkerti Schiszler PáKemény mezőnyben lán a magyar főzdék 113 érmet linkafőzde is, amelynek Irsai Oliver álltunk helyt szereztek, és az országok szerin- Szőlő Pálinkája arany-, Kiffer Körte A pálinka-világverseny rangját ti összesítésben a harmadik he- Pálinkája bronzérmet kapott a nemmutatja az is, hogy 14 ország 163 lyet foglalták el. A nemes nedűk zetközi zsűritől (mint lapunk többfőzdéjének összesen 1555 mintá- megméretésén a hagyományosak ször írt róla, a kiffer körte évtizedek ja között kellett helytállnia a hazai – cseresznye, törköly és más mel- után került vissza a Nemzeti Fajtapálinkaházaknak. lett vérnarancs-, muskotályos- és jegyzékbe, miután Lukács László Ebben az összevetésben különö- barrique-szilva-, bodza- és cit- parlamenti képviselő lobbizott ensen nagy szó, hogy a bécsi Palais romfű-, de még sör- és kökény- nek érdekében). A hangzásában is különleges Madárberkenye PálinFerstelben rendezett díjátadó gá- párlat is szerepelt. ka és az úgynevezett Érdi Bőtermő Meggypálinka is egy-egy ezüstérmet ért Bécsben. Az eredmény igazolta a Schiszler-termékek ismert szlogenjét: „Schiszler Pálinka – Az Alföld gyümölcseinek legjava!” – Ez a verseny is bebizonyította, hogy jó úton haladunk, viszont azt is látjuk, hogy folyamatosan fejlődni kell ahhoz, hogy lépést tudjunk tartani a kiváló versenytársakkal! A zsűri a nevező üzemek által be-

adott termékek közül – a legjobb eredményt elért párlatok (pálinkák) pontszámainak átlagolásával – a főzdék versenye során nyújtott teljesítményét is értékelte. Ez alapján is a csúcs-kategóriás pálinkafőzdék közé kerültünk. Többek között olyan nagy nevek tartoznak ide, mint az Agárdi, Árpád, Gyulai pálinka – mutatott rá Schiszler Péter. Miniszteri méltatás – A kitüntetettek ismét bebizonyították a világnak, hogy nemzeti italunk nem csupán tradíció, hanem nagyon is élő hungaricum. Gazdag, gyümölcsös ízvilága és magas élvezeti értéke semmilyen más röviditalhoz nem hasonlítható – méltatta a magyar pálinkafőzőket Fazekas Sándor szakminiszter a Destillata párlatverseny hazai díjátadó ünnepségén. A Schiszler Pálinkaházat is illető elismerés nem véletlen: a vadkerti főzde sikere is hozzájárult, hogy a párlatversenyen Magyarország – a németek után közvetlenül – 113 éremmel a harmadik helyen végzett.

Siker, szakma, szerelem – Jó korban születtem – vallja magáról Schiszler Péter, a soltvadkerti pálinkaház tulajdonos-vezetője. A természet szeretetét és tiszteletét már a szőlő- és gyümölcstermesztéssel foglalkozó szüleitől megtanulta. Bár eredetileg a borászat útján tette országos hírűvé nevét és vállalkozását, a szakma szeretete, a piac kihívásai és előrelátó üzletpolitikája eredményeként új profilokba is belevágott, így került sor a pálinkafőzde-alapításra. – A pálinkánk olyan prémium termék, ami a miénk, a mi nevünket viseli és a mi elképzeléseinket tükrözi a ma újból méltán népszerűvé vált pálinkáról. A pálinkafőzés a borászat mellett igazából szerelem…! Ebbe kóstolhat bele bárki, aki ellátogat a soltvadkerti Schiszler-pálinkaházhoz, ahol szeretettel és ínyenc kortyokkal-falatokkal várják a térség gasztronómiai különlegességére vágyókat. (kohoutz)

XXVII. évf. 14. szám 2013. április 3.  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you