Page 1

Autóvétel – Omlóban Hit- és erkölcstan – durva csalással a felüljáró de kivel? Két éve kifizette, de máig nem kapta meg Építési hibák, napi szemle, ki- Katolikusok, jehovisták, protestánsok, hitesek és autóját a halasi férfi. Beteg lett, elvesztette sebb felújítások – kibírja-e a zsidók – megkezdõdik a hit- és etikaoktatás az álmillióit és autó híján munkáját is… több százmilliós felújításig…? talános iskolákban. A többirõl a szülõk döntenek. Kiskunhalas és környéke közéleti hetilapja • Alapítva: 1987-ben

2013. március 13. • XXVII. évfolyam 11. szám•Ára: 165 Ft

Márciusi ünnep Magyarok Vására, városi rendezvények (3. és 20. oldal)

Bombanő, buddha, nyuszi

Kertitörpe-kultúra: buja csajnál kelendőbb a hatalmas tehén…?!

Hová tűnt az ipar?

fotó: kohout zoltán

Pártfőiskoláról a textilgyár élére * Könnyek a bezáráskor * Kiváló hegesztők és civil emlékek

„– …milyen iskolákat végzett? – Az előbb mondtam, hogy Pártfőiskolát. – Hogy merte elvállalni egy textilgyár vezetését?! – Úgy gondoltam, amit tapasztalatként összeszedtem, egy textilgyár irányításában is kamatoznia kell” – idézet egy korabeli tényfeltáró könyvből annak kapcsán, hogy a Tükör utánajárt a helyi ipartelep rövid helytörténetének. Civilek emlékei és kutatói összegzések, meglepő adatok és összefüggések – mi történt és hogyan történt? Erről írunk lapunk 10-11. oldalán. www.halasmedia.hu
színfoltok 2013. március 13.

Szabadság? A helyi városvezetésen kívül mindenütt kisebb-nagyobb ünnep a sajtó napja, március 15-e. Sok veszteségünk mellett, mondjuk, ezzel veszítünk a legkevesebbet egy olyan országban, ahol legutóbb akkor volt sajtószabadság, amikor ez a fogalom még nem létezett. De félre a tréfával: van itt még valami. Az ország polgárainak – nyilvánossági értelemben vett – lekiskorúsítása. Ha a például a halasi sajtó meg akarja tudni, miért van több piros kréta a halasi iskolában, akkor végül Budapesthez kell fordulnia valakihez, aki aztán megkérdezi a halasi tanárt, igazgatót. Ha azt kérdezzük, lesz-e elég benzin a halasi rendőrök autójába, Kecskemét vagy a pesti Teve utca válaszol, miután rákérdezett a halasi zsarukra. Ha nem ég egy Semmelweis téri lámpa, pocsék a gáz minősége, vagy késik a vonat, akkor sem szabad – vagyis nem érdemes – a helyi illetékeshez fordulni: a szolgálati út az úgynevezett sajtóreferensekhez vezet. Miért? Az ok világos: a válaszok csomagolásához. A többi már logikus nyelvfilozófia: a csomagolt válasz nem azonos az igazi válaszszal. A különféle sajtóosztályok arrogáns, manipulatív, tőszavas és lényegkerülő „válaszai” nem az értelmezhető igazságot adják ki, hanem az adott cég érdekének megfelelő, kilúgozott és a felelősséget eltüntető szavakat halmozzák. Eltüntetni az igazságot ma bevett dolog a cégek „nyilvánossággyakorlatában” – így válik a „nyilvánosságból” zártság és az igazságból hazugság. S ahol nincs igazság, ott szabadság sincs. Március 15-én sem. k-out

Nyuszik, manók, buddhák Kertitörpe-kultúra: buja csajnál kelendőbb a hatalmas tehén…?! Autó- és motorszalonnak épült, de volt már biztosítási alkusz és építési cég irodája, aztán használtruha-kereskedés – most pedig zsúfoltságig rakott kertitörpe-szaküzlet az a tágas, üvegfalú bolt, amely a város északi kijáratában árulja portékáját. Az ország legnagyobbjának gondolják.

Mi történik…? Gólyamama nézi aggódva fiókája éhes tátogását, mellettük éles tekintetű vaddisznó áll lesben. Amott kipirult arcú törpe áll a még nála is kisebb szélmalom mellett. Hogy mit néz? Mivel a törpék a mítoszokban, a mesékben gyakran a szexuális aktivitás jelképei is, talán épp azt az impozáns kebelméretekkel meg-

áldott, fekete hajú buja lányt bámulja, aki a pizzásfiú és a francia forradalmárok ruháját idéző szakácsöltözetben pöffeszkedik jókedvűen…

Pózok világa Nem egy giccses rajzfilmből idéztünk részleteket, hanem a város északi kapuja felé működő szoborbolt előtti tér néma és íratlan narratívájából. A hatalmas üvegfalak előtt csupán néhány állatalak állja a jó- és rosszidő nyűgét s nyilait, odabent azonban szinte egy tollat nem lehet leejteni a különféle ábrázolások között. Vannak itt fegyelmezett, titokzatos pózba merevedett egyiptomi mítosz-alakok, meditáló buddhák és pacsizó Stan és Pan, konyhamesterek és divatzakós playboy-nyúlfiak, piros süveges vidám törpék – és persze a mérsékelt égövi konintens mesés-hagyományos állatai: őz, gólya, kutyus, nyúl, vaddisznó (még szerencse, hogy a Facebook-kultúra giccsáradatából ismert labdázó rózsaszín elefántok és türkiA Halas Televízió vendége volt az zes alkonyok szerelmes delfinjei ismert televíziós, Kepes András, nincsenek itt). aki Kiskunhalason tartott előadást. Az egyetemi tanárt, profesz- Szakácsok és szentek szort Tóth István főszerkesz- Mielőtt azt gondolnánk, vékonytő látta vendégül a televízióban, ka réteg keresi ezeket a készítõ mutatta be a szerkesztőség ményeket (bár egyes esztétikai munkatársait és kalauzolta vé- álláspontok szerint akár ’alkogig a stúdiókon. A hazai televízi- tások’-ról is beszélhetnénk), téózás szaktekintélyeként emlege- vedünk: kifejezetten nagy a ketett médiaszemélyiség elismerően reslet. A vendéglátóipar például nyilatkozott a médiáról, fontosnak rendszeresen vásárolja a különnevezte a helyi közösségeknek féle profil-megjelenítő alakokat: egy pincér, egy hentes, egy jó szóló városi televíziók szerepét. Kép, szöveg: P. Á. húsban lévő főszakács vagy piz-

Kepes méltatta a Halas Tévét

zasütő bármikor elkel. A mitikus ábrázolásokra főleg a szállásszolgáltatók – kisebb-nagyobb szállók, apartmanok – repülnek rá. A szakrális jelképekre – magába mélyedő hindu vagy hatalmas, vörös szívére mutató Szűz Mária, ábrándos tekintetű Jézus – szintén sok és sokféle vásárló kíváncsi. A gyakran igen vallásos – jellemzően katolikus – cigányok például előszeretettel veszik ezeket: hol a lakásba, hol a közismerten rituális gazdagsággal felszerelt sírokba. A nő maradt, a tehén ment Egyedül a megrendítő idomú nő nem kelt el – igaz, ezt nem is elsősorban megvételre, hanem amolyan figyelemfelkeltő, ínycsiklandó különlegességnek kapta a bolt a lengyel gyártótól… Ehhez képes érdekes, hogy a korábban szintén csupán bemutató darabnak kapott valós méretű tehén villámgyorsan elkelt, sőt, a vevők mindjárt rendeltek egy lovat is. Kép, szöveg: KohoutZ


2013. március 13. A gyerekek 6-7 éves korukig képtelenek arra, hogy beleképzeljék magukat valaki más helyébe. Szó szerint és átvitt értelemben is igaz ez. A bújócskázó kiskölyök nem képes elképzelni, hogy ha párna alá dugja a fejét, attól még a társa látja őt. E korszakot nevezik egocentrikus időszaknak. S nemcsak a térbeli nézőpont, hanem a gyermeki erkölcs is énközpontú: a gyerek általában 7 éves koráig azért olyan „nevelhetetlen”, mert nem tud értelmezni családi (közösségi) szabályokat – csupán félelemből vagy érdekből követi a fegyelmezést… Aztán – ha valami törés nem következik be – 7 és 11 éves kor kö-

A SZERK

Magyar lélek

mélyiség-lélektanban regressziónak nevezhetnénk: a sérült lélek a jelen kihívásai elől a múltban keres menedéket. E „megoldás” ugyan megvédi a fájdalomtól az egyént, illetve a múltba révedő nemzetet, de drágán fizet érte mindenki, mert a ma kihívásaira a tegnap sosem ad választ. A másik megoldás a gyökértelenné válás, amit leginkább a disszociáció és az elfojtás fogalma ír le a lélektanban. Ilyenkor a személyiség nem átértékeli a múltbeli élményeket, hanem leszakítja magáról, letagadja, elfojtja őket – mint például nemzeti szinten azok a baloldali liberálisok, akik hallani sem akarnak a közös magyar múltról, eredetről, nemzeti közösségvállalásról. Az 1848-as forradalom például nem ilyen torz megoldás volt, hanem valódi és végül is sikeres törekvés a „nemzeti felnőtté válás” művének befejezésére. Ami Mátyás után, a török megszállással félbeszakadt, azt a reformkor és Széchenyiék-Kossuth-ék be. Bár 48-49-et vérbe fojA múltba révedés vagy az elfojtás egy darabig fejezték totta a (szintén patologikus) osztrák megvéd, de nem marad büntetlenül… és orosz birodalom, a magyar forradalom és szabadságharc végül sikeres zött kialakul a közösség-központú lett. Az 1867-es kiegyezés olyan eredmény, mint amikor a lázadó fiatal vé(szociocentrikus) szemlélet a gye- gül kiharcolja magának az új helyet a családban, és attól fogva felnőtt tagrekekben: megtanulják értelmezni ja a közösségnek. Magyarország akkor utolérte az európai főáramlatot, sok a felnőttek szabályait. Még később, tekintetben túl is szárnyalta a nyugati államokat, ami – tekintve az óriási 12-25 éves kor között az egészsé- hátrányt – rendkívüli teljesítmény. ges személyiség fellázad e szabályok Ha a magyar reformkor vezetői és nagy alakjai 1848-49-ben ugyanúgy ellen annak érdekében, hogy auto- gondolkodtak volna, mint egynémely mai múltba révedők vagy gyökértenóm felnőtté váljon, és csak azokat len-globális liberálisok, akkor ez a folyamat tovább késlekedett vagy ela szabályokat, megállapodásokat maradt volna. tartsa meg, amelyekkel valóban ér- Ugyanakkor a 48-49-es folyamatok utólagos elemzése igazolja a lélektelmesen együtt akar élni. tant: sem a múlttal, sem a jövővel nem lehet gyerekesen szórakozni. Ez a Ugyanez zajlik a nemzetek szintjén. szembenállás mutatkozott meg éppen Széchenyi és Kossuth (vagy a mániEurópa kultúrái, államai mind végig- ás-lelkes Petőfi) ellentétében: a konzervatív Széchenyi többet őrzött volna mentek ezeken a folyamatokon. meg a múltból, míg a fiatal forradalmárok megfontolások nélkül rohantak a Magyarország „személyiségfejlődé- harcba. Végül úgy lett igaza mindkét sében” például több súlyos törés is oldalnak, hogy a nyugodt idő hozta lassította, akadályozta, hogy a szü- meg a megoldást 20 évre rá. letésekor erős, egészséges, inspi- E példa is bizonyítja: sem a múlton rált és ambiciózus nemzet – nyugati való kesergés vagy hamis büszkélketársaihoz – hasonló fejlődési pályán dés, sem a folyamatosságot letagadó, fusson. A tatár pusztítás, török hó- túlzott szabadszelleműség nem biztodoltság, a többszörös elnéptelene- sítja az egészséges fejlődést. A múldés, a trianoni trauma, a megszál- tat nem visszahozni vagy újrajátszani lások és a nemzetidegen baloldali kellene, hanem az értékeit megőrizdiktatúrák, vagy éppen a rendszer- ve meghaladni. És persze a múltat váltás utáni romlott demokrácia és temetni sem szabad: a másutt is vivadkapitalizmus minden alkalom- tatott poszt-posztmodern, túlzott-limal és időszakban sokkolták-sok- berális eszméket sem szabadna rákolják a „nemzeti lelket”. erőltetni egy olyan országra, amely Egy egyén esetében az ilyen tö- nem kész a befogadásukra. rések okoznak patológiát, pszichés Úgy valahogy kellene együtt élbetegségeket, blokkokat. Ilyenkor nünk nekünk, magyaroknak, ahoaz én egy része megreked a fejlő- gyan a gyerekekkel vagyunk: szedés sérült pontján, és míg a szemé- retjük őket olyannak, amilyenek, és lyiség többi része halad, fejlődik to- szeretettel csiszoljuk őket. Jó okunk vább, addig a sérült rész megmarad van erre, hiszen a gyerekek – mi abban a korai állapotában, ahol a tö- magunk vagyunk, és jól tesszük, ha rés bekövetkezett. elfogadjuk, szeretjük magunkat is Így máris érthetőek a mai tünete- olyannak, amilyen. ink. A „nemzeti lélek” egy része le- Ennyi elég nemzeti szinten is: maradt valahol a büszke magyar ki- elég, ha elfogadjuk a magyarságot rályságok és a Nagy-Magyarország is olyannak, amilyen, és szeretettel korszakának bűvöletében. Ezt a sze- csiszolgatjuk.

álláspont/hírekNemzeti ünnepünk

Az ünnepélyes zászlófelvonulás március 15-én 10 órakor kezdődik az Országzászlónál a Kiskunhalasi Városi Fúvószenekar és a Kiskunhalasi Lovasbandérium közreműködésével. Negyedórával később a Városi Filmszínházban folytatódik a program, ahol Makai Imre történelemtanár mond köszöntőt. Az ünnepi műsorban közreműködnek a Szent József Katolikus Általános Iskolába és Óvodába járó gyerekek. A Petőfi-szobornál 11 órakor koszorúzást tartanak, majd a Thorma János Múzeumban virágokat helyeznek el a Talpra magyar! című festménynél.

Hit- és erkölcstan – választhat a szülő

Ez év szeptemberétől felmenő rendszerben elindul a hités erkölcstan oktatása a helyi általános iskolákban is. Az intézményeket már több egyház is megkereste, így a szülők választhatnak a felekezetek között. Az új közoktatási törvény szerint az állami általános iskolákban heti egy órában kötelező lesz az etika az 1. és 5. osztályban. Az új tantárgy keretein belül a szülőknek és a gyerekeknek lehetőségük nyílik egy törvényesen elismert egyház hit- és erkölcstan-oktatását választani. A három helyi állami iskolában (Felsővárosi, Fazekas, Kertvárosi) a katolikus, a refor-

mátus, az evangélikus, a baptista, a jehovista egyházak, a zsidó hitközség és a HIT Gyülekezete között lehet választani (e felekezetek rendelkeznek helyi egyházközséggel és gyülekezettel). Az intézmények eltérő módon adnak lehetőséget az egyházak bemutatkozására. A szülőknek érdemes lesz tájékozódniuk az áprilisi beiratkozások előtt. Mivel mindkét tantárgy oktatására szükség van, a családoknak mérlegelniük kell, kikre bízzák gyermekeik ilyen irányú képzését. A többi tantárgyhoz hasonlóan megfontolandó a szakirányú diploma, az adott egyház ilyen jellegű oktatásban szerzett gyakorlata mellett a Biblia hiteles bemutatása is. (Munkatársunktól)
városkép 2013. március 13. kivizsgálása – KZ.) A főkertész egyébként, látva a pusztítást, leállíttatta a facsonkítást az említett Szénás utcán. Az EDF Démász által megbízott Fénykert ekkor állítólag odáig ment, hogy az egyik munkatársuk azt felelte e tiltásra: ha emiatt áramkimaradás lesz, azért a városházi főkertész lesz a felelős…

Ennyi pénzből ez lesz Érdekes válaszok a felháborító fapusztításra

Sem az áramszolgáltató, sem a fanyesést végző cég nem ad érté- Fantasztikus feleletek… kelhető választ arra, hogyan fordulhatott elő a brutális és szaksze- Az EDF Démász ehhez képest larűtlen „fanyesés” – pontosabban fapusztítás – Kiskunhalason. punknak azt felelte: konkrét helyszínek megjelölése nélkül nem tudFénykert: sötét munka ré” facsonkolásokra Nagy Róbert és ja kivizsgálni a jelzett problémát, és Pajor Kálmán is magyarázatot kö- a főkertész részéről nem kaptak paLetört hatalmas ágak, vízszintesen vágott törzsrészek, feleslegesen vetelt, panaszt emelt a cigányön- naszjelzést. Ez azonban nem igaz: a csonkra nyírt gömbakácok, elszállítatkormányzat elnöke és a városi fő- főkertész Braun József elosztói önlan zöldhulladék és hiteltelen magyakertész is. Ván László odáig ment, kormányzati kapcsolattartóhoz forrázkodás – ennyi a mérlege annak az hogy fotómelléklettel ellátott hiva- dult írásban, a megcsonkított fákat újabb fanyeséses botránynak, ami idén talos levélben jelezte a problémát az az adott közterülettel együtt ábrámásodszorra fordul elő a városban. A EDF Démásznak, majd a Szénás ut- zoló fotókkal. (Lapzártánk végén teprobléma ezúttal is átütötte a szerencában már megtiltotta, hogy a kivi- lefonált a Démász sajtósa, s közölte: csére érzékeny képviselő-testület intelezést végző Fénykert Kft. hozzá- valóban kaptak „észrevételt” a városházától, s folyamatban van annak gerküszöbét: a „brutális” és „ordenányúljon a fákhoz.

Pár szó a szakszerűségről Az áramszolgáltató szerint a galylyazással megbízott alvállalkozókat pályázattal választja ki, és a „társaság vizsgálja a szakmai, technikai és a felszereltséggel kapcsolatos alkalmasságot. A szakszerű munkavégzés érdekében elvárás, hogy a vállalkozó kertészeti vagy erdész végzettségű munkatársakkal lássa el a feladatot”. „Ha egy növény mégis a gondatlan gallyazás miatt pusztul ki, az okozott kárt az alvállalkozó vagy végső esetben a hálózat tulajdonosa megtéríti”.

Válasz nélkül… A főkertész elmondta: már tavaly is problémák voltak a Démász által megbízott cég szakszerűtlen munkájával és hulladék-elszállítási hanyagságával, és az áramszolgáltató tavaly elnézést is kért emiatt. Most még választ sem kaptak az EDF Démásztól. Ván László szerint az a probléma, hogy a zöldfelületben esett anyagi kár kimutatása bonyodalmas, így most keresik annak a lehetőségét, hogyan lehetne az ilyen trehány eljárásokkal szemben érvényesíteni a város érdekét. A Fénykert illetékese azt mondta: a segédmunkásaikon kívül mindenki kertész-szakember a cégnél, de annyi pénzből, amit erre a munkára kapnak, nem lehet esztétikai fanyesést végezni, csak azt, amit csináltak: balesetmentesítést… KohoutZ

Hetek óta nincs közvilágítás a kórház körül – de miért…?! Lapunk munkatársa több ízben jelezte az EDF Démász hibabejelentője felé azt, amit a napokban mind több olvasónk is kifogásol: a térségi feladatot is ellátó Semmelweis Halasi Kórház körül, a Monszpart László utcában és a Semmelweis tér északnyugati részén hetek óta nincs vagy tartósan akadozik a közvilágítás. Az EDF Démász ezt azzal magyarázza, hogy a 70-es évek közepén kiépített rendszer egyre több problémát okoz, és a szolgáltató munkatársai az elmúlt időszakban folyamatosan tárták fel a hibahelyeket. A rendszeres hibát okozó kábelszakaszok cseréje már elkezdődött, de a hosszútávra is üzembiztos megoldást a teljes kábelcsere jelentené. Mivel azonban az EDF Démász idén „az adó- és tarifaváltozások miatt átsorolja beruházásait, csak javításra költ majd Kiskunhalason is”.

röviden Elmeotthon: mi lesz az ítélet? Lapunk megjelenésének óráiban hirdetnek ítéletet a Kőrösi úti megyei pszichiátriai otthonban történt állítólagos bántalmazások ügyében. Szemérem elleni erőszakkal és más bűncselekményekkel vádolt meg a Kiskunhalasi Járási Ügyészség három ápolót, miután a rendőrség fokozott ügyészi felügyelet mellett hónapokig nyomozott. Mint lapunk múlt heti Javítgatják az 53-ast. Nemcsak a csatornázás kapcsán tönkretett önkormányzati utak nehezen járhatók Halason, számának összefoglalójában utaltunk hanem az állami kézben lévő nagyobb forgalmú szakaszokon is érdemes körültekintően közlekedni. A fagyok el- rá, e hét szerdán várhatóan első fokú, múltával a fenntartó a télen szokásos hideg aszfalt után, március 18-tól megkezdi a melegaszfaltos javításokat. A azaz nem jogerős ítélet születik. (pá) tartósabb helyreállítások fokozatosan történnek majd. – A kátyúzásokat elsősorban az 53-as számú főúton, Pirtó és Tompa határátkelő között, valamint az 55-ös főúton, Ritkultak a szökések a megyehatár és Mélykút között végezzük majd el. Ezt követően az alsóbbrendű összekötő utakon a burkolathibák Lapunk januárban számolt be arról, súlyossága függvényében folytatjuk majd a munkát – tájékozatta lapunkat Pécsi Norbert Sándor szóvivő. A Ma- hogy félnek az Esze Tamás lakótelegyar Közút Nonprofit Zrt. közleményéből kiderül az is, hogy Halason és térségében szinte minden szakaszon lehet pen élők, mivel a közeli pszichiátriai számítani kisebb-nagyobb rekonstrukciókra. Így április végétől a Tajóra vezető úton, a Keceli úton, Balotaszállás és otthonból rendszeresen kijárnak az a megyehatár között, valamint a kisszállási és a harkakötönyi bekötő utakon is elvégzik a szükséges kátyúzási mun- elmeápoltak borért. A családok attól kákat. Az 53-as főút jelentősebb felújítása kapcsán szerkesztőségünk a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-hez tartanak, hogy a kezelés alatt állók fordult. Kérdéseinkre azonban lapzártánkig nem kaptunk válaszokat. Hegy-s viselkedésére kiszámíthatatlan ha-

tással lehet az alkohol. Az otthon lakói hátsó kerítésen keresztül másznak ki, amelynek mindkét oldalán kisebb domb van kialakítva a könnyebb átjutás érdekében. Cikkünk nyomán az intézmény vezetése egy sor intézkedést vezetett be. Elindították a szociális és mentálhigiénés tevékenység átszervezését, alkalmazzák az esetmenedzseri követést, az egyéni esetkezelést és új házirendet vezettek be. Mindezek mellett az otthon nagyobb hangsúlyt helyez az ellátottak hasznos időtöltésének megszervezésére, a személyiségfejlesztő foglalkozásokra is. A lakótelepen élők szerint látványosan csökkentek az otthon lakóinak látogatásai. Tudni vélik azt is, hogy a kerítés „igazítása” közben taposóaknát találtak, de kiderült, gyakorló szerkezetről van szó. A lakók azonban a mai napig azt mesélik, hogy felrobbanhatott volna, és a kerítés mentén bárhol lehet ilyet találni. Feltehetően ez is visszatartja őket a kerítésen való átmászástól… (ha)


2013. március 13.Visszatérne az elítélt cigányvezető

Melyikünk gondolná, hogy egy bejegyzett autókereskedésben tudatos csalás folyik? Ki gondolná, hogy papíron rögzített szerződés ellenére is úgy ráfázhatunk egy autóvételre, hogy az egészségünk és a fél életünk is rámegy? Vagy legyünk mindig és minden esetben szélsőségesen gyanakvóak…? Az alábbi történet tanulsága akár ez is lehetne. Az elfelejtett páncélkulcs Egy középkorú halasi férfi örömteli család(gyarapodás)i okokból nagyobbra akarta cserélni autóját, ezért eladta az addigit, és az interneten kinézett egy Seat kisbuszt. Annak rendje és módja szerint felvette a kapcsolatot az Egerben működő – és milyen vonzó hangzású! – Korrekt Car nevű Nagy és Vincze Kft.-vel. A férfi (legyen álneve e riportban Zsolt) 2011 januárjának végén el is utazott, és 150 ezer forinttal lefoglalózta a 2,75 milliós járművet. Egyetlen apró akadálya volt a továbbiaknak: a kereskedés tulajdonosa, az immár vádlott státuszú V. Ákos nem tudta neki odaadni az eredeti forgalmit, mert otthon felejtette a páncélszekrény kulcsát…

bûnügyek

Autóvétel – durva csalással Ráment az egészsége, a félállása és a megtakarított pénze – hogy is volt…?!

dékot kért egy kisebb alkatrész beszerzése miatt, így az átvételt újabb egy héttel elhalasztották. Végül Zsolt elutazott a megbeszélt február közepi hétvégén, hogy átvegye az autót. Azonban kiderült, forgalmi még mindig nincs – csak egy fénymásolat van a tiszta, bejegyzésmentes forgalmiról. A Korrekt Car vezetője ekkor újabb haladékot kért, majd így is folytatta: kifogások sorozatával próbálkozott, mire a halasi férfi végül elvesztette a türelmét, és rendőrséFolytatással kezdődött gi feljelentést helyezett kilátásba, Zsolt akkor még nem gyanako- ha nem kapja meg a kocsit vagy dott, hanem pár nap múlva át- vissza a pénzt. utalta a fennmaradó 2,6 milliót a Korrekt Carnak, és készült, hogy a Sok nyomozó, hét szombatján elmegy az autóért. kevés eredmény Végül a kereskedés egy hét hala- A kereskedő ekkor azzal a külö-

Kerékpáros rendőrök Halason. A Készenléti Rendőrség speciálisan felszerelt, kerékpár-szállító Mercedes Sprinter kisbuszokat és bicikliket kapott, így gyalogos és gépkocsizó járőrei mellett kerékpáros rendőrök is közreműködnek a közrend és közbiztonság megerősítésében. A Halas, Fehértó, Jánoshalma, Mélykút területére vezényelt rendőrök mozgási körzetét, járőr útvonalait a helyi sajátosságok alapján határozzák meg. A rendőrség szándékai szerint a Készenléti Rendőrség egységei jelenlétükkel tovább növelik a lakosság szubjektív biztonságérzetét, javítják a helyi rendőri erők reagáló képességét, ezzel is megelőzve vagy megszakítva a jogellenes cselekményeket. (Kép, szöveg: PÁ)

nös ajánlattal állt elő, hogy vigye a kocsit, kap hozzá egy „Ügyintézés alatt” papírt a kereskedéstől. Ez a botor ötlet persze Zsoltnak sem kellet, így a rendőrségre ment. Ott azt javasolták neki, hogy mivel a Korrekt Car inkorrekt vezetője megígérte az ügy rendezését, várjon. A férfi ehelyett cselekedett: megpróbálta elkérni a kereskedéstől a kocsi eredeti papírjait. És ekkor jött a döbbenet: az eredeti forgalmit azért rejtegették az egri cégnél, mert az a Merkantil banknál jelzáloggal van terhelve. A Korrekt Car ekkor már mindenfélét – ajándékcsomagot, 100 ezer forintos késedelmi pótlékot – ígért, csak hogy a férfi ne tegyen feljelentést. Zsolt végül 2011. április elején mégiscsak a rendőrséghez fordult. Ott kérte, foglalják le számára a Seat kisbuszt. Hogy az ottani rendőrség mit csinált ezután hónapokig, azt nem tudni, pedig az ügyet egymást váltva három nyomozó is vizsgálta… Végül a bank természetesen lefoglalta a kocsit. Csőstül jött a baj, de nem ő az egyetlen… Zsoltnak ekkorra már odalett az egészsége: a többhónapos idegeskedés, a veszteség és a megbízhatatlan ígérgetés cukorbetegséget okozott: máig gyógyszereznie kell magát. Odalett a mellékállása is, amit autó hiányában fel kellett adjon, sőt, veszélybe került a főállása is, hiszen oda is autóval járt. Odalett a megtakarított pénze is, de a veszteség még ennél is több: ekkor már több százezer forint-

nál járt a túlélés érdekében kölcsönkért autók, utazási és ügyvédi költségek miatt. Időközben olyan adatok is felmerültek, amelyek valószínűsítik, hogy a Korrekt Car említett képviselőjének nem Zsolt az egyetlen áldozata: március 10-én, 19-én és 28-án is történtek olyan adásvételek, amelyekben más autótulajdonosok pórul jártak. Volt, akinek ugyanígy, sem az autót, de az előleget és a kifizetett pénzét sem adták vissza; mástól autót vettek, de az árat nem fizették ki neki, és volt, amikor sem a beszámított autó árát, sem az új autót nem adták ki a vevőnek… Amikor már az ügyvéd is ígér A halasi férfi azóta kölcsönautókkal járt, majd családi kölcsönből vett egy használt autót, hogy legalább a megélhetése ne menjen rá erre a gyalázatos átverésre. Tavaly szeptemberben kapott értesítést arról, hogy az egri ügyészség vádat emelt V. Ákos ellen. A halasi károsult az első, idén februári tárgyaláson azt tapasztalta: V. elismeri bűnösségét, sőt, ügyvédje újabb ígéretet tett a kár kifizetésére, de a károsult ma már szkeptikus: vajon ez is ígéret marad, mint a korábbiak...? Ugyanakkor Zsolt legjobb esetben is csak a befizetett pénzt kaphatja meg: a családi kölcsön, a sok százezres egyéb költségek, az elvesztett másodállás és a cukorbetegség alighanem kártérítés nélkül marad… KohoutZ

Jogosulatlan gazdasági előny megszerzéséért és az EU pénzügyi érdekeinek megsértéséért egy év tíz hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte Kolompár Orbánt a Kiskunmajsai Roma Érdek-képviseleti Szervezet vezetőjét és társát, a szökésben lévő keceli Kolompár Lászlót a Kecskeméti Törvényszék. Kolompár Orbán Brüsszelig vagy Starsbourgig akar menni, hogy ártatlanságát bizonygassa, sőt, még könyvet is ír, mielőtt viszszatér a politikába – bár erre egy kicsit azért várnia kell majd… A bíróság kétrendbeli, részben társtettesként, részben folytatólagosan elkövetett, jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének bűntettében, valamint az Európai Közösség pénzügyi érdekeinek társtettesként, folytatólagosan elkövetett megsértése bűntettében mondta ki bűnösnek Kolompár Orbánt. Az ítélet szerint Kolompár társadalmi pozíciójával visszaélve követte el a bűncselekményt, amikor az uniós támogatást csalárd módon szerezte meg. Az érintett időszakban az Országos Cigány Önkormányzat elnöke volt, ezért vele szemben „a társadalmi elvárás magasabb szintű” – hangsúlyozta a bíró. A Kolompár Orbán vezetésével működő Kiskunmajsai Cigány Érdekképviseleti Szervezet és partnerszervezetei a vád szerint az Európai Unió foglalkoztatási programját segítő pályázat révén a közösségi költségvetésből 109,1 millió forintot, a magyar költségvetésből 36,4 millió forintot, összesen 145,5 millió forintot szereztek meg jogosulatlanul, és további 76,5 millió forintot kíséreltek megszerezni. Kolompár Orbán utóbb azt mondta: Brüsszelig, Strasbourgig is elmegy, hogy tisztázza, „mi is történt valóban”. Az elítélt cigányvezető könyvet is akar írni, és vissza akar térni a politikába, amire a börtön után is várnia kell majd, mert mellékbüntetésként három évre eltiltották a közügyektől is. . Kép, szöveg: PÁ

F Képünkön balra a szökésben lévő keceli Kolompár László, Kolompár Orbán (jobbról) társaságában
gazdaság 2013. március 13.

innen  onnan Járási állásajánlatok

E héten elsősorban vendéglátósoknak, szakácsoknak és felszolgálóknak van nagyobb számban munkalehetőség a régióban. Kiskunhalas térségében webszerkesztő, ruhaválogató, pályakezdő adminisztrációs ügyintéző, pincér, szakács, betanított szakács, fóliagyártó, műanyagfeldolgozógép-kezelő, pék, betanított pék számára hirdettek meg állást a foglalkoztatók. Még több ajánlattal találkozhatnak olvasóink lapuk hirdetési oldalán, illetve a Halas TV képújságjában. Kiskőrösön és a járás településein betanított munkások, könyvelők, üzletkötők, autószerelő, gyorséttermi eladók, autószerelő-gumiszerelő, pékek, szakácsok, vezetői asszisztenstitkárnő, műszaki vizsgabiztos, bolti eladó, kárügyintéző, higiénikus, borászati pincemunkás, adminisztrátor, projektmenedzser, virágkötő, pénzügyi tanácsadók, területi üzletkötők számára nyílt elhelyezkedési lehetőség. Kiskunmajsán két állást kínál a járási munkaügyi hivatal szobafestő, illetve kiszállító üzletkötő szakmákban. A munkalehetőségekről a területi munkaügyi kirendeltségeknél kérhető bővebb információ. (ha)

Tekósok és a járműipar

A kecskeméti Mercedes gyárnak készült fontos alkatrészek gyártásával is megismerkedhettek azok a diákok, akik látogatást tettek a megyeszékhely főiskoláján. A II. Rákóczi-szakközépiskola informatikus tanulói a GAMF-on az informatikaigépész és a járműmérnöki szakról kaptak tájékoztatást. Megismerkedtek a műanyaggyártási technológiákkal, az európai szintű mérőlabor digitális eszközeivel. A pár hete átadott járműtechnológia tanszéken a Kecskeméten gyártott Mercedes ABS és elektronikai bemutató termét, motorféktermét láthatták a diákok. Grizák Ákos tanár szerint hasznos volt a látogatás, ahol a tekós diákok elmélyülhettek az alkatrészgyártás világában, információt szereztek a Mercedes és a KnorrBremse cégek munkahelyi elvárásairól. A végzős CAD-CAM informatikusok a Tekóban megszerzett tudást tovább fejleszthetik egy főiskolán vagy közvetlenül a munka világába belépve alkatrészgyártással, tervezéssel foglalkozhatnak. (jl)

Jelentős támogatást kap a halasi csipke Ismét felmerült a félmilliárdos felújítás és bővítés lehetősége

Jó hírek a halasi csipkénél: csaknem 20 milliós működési és kereskedelmi támogatás mellett ismét napirenden a manufaktúra jelentős nagyságrendű fejlesztése. Első körben 10 millió forintos működési támogatásban részesül idén a város hungarikumát előállító műhely. Erről elsőként Bányai Gábor megyei elnök és parAz adósság-konszolidáció nagy segítséget jelentett, azonban nem oldott meg minden problémát. Az utóbbi éveknél könynyebb gazdálkodásra számít 2013-ban Balotaszállás Önkormányzata. A településen idén indul a 142 milliós térségi vízminőség-javító beruházás, amelynek köszönhetően – halasi térségben – ott lesz először uniós határértékeknek megfelelő minőségű az ivóvíz. Nincs adósság – Jobb helyzetben vagyunk, mint tavaly vagy az azt megelőző évben – mondja Balotaszállás polgármestere. Huszta István talán megválasztása óta nem mondhatta ki ezt a mondatot, de gyorsan hozzá is teszi, hogy kedvező körülményekről azért felelőtlenség lenne beszélni, hiszen egyes intézmények továbbra is alulfinanszírozottak. A község 60 milliós adósságtehertől mentesült az állami adósságrendezés révén.

lamenti képviselő beszélt a Halas Tv minapi beszélgetőműsorában. Az utóbbi napok további kedvező híre, hogy – mint azt az év eleji interjúnkban Lukács László körzeti képviselőnk kilátásba helyezte – a szakminisztérium is a protokollajándék-listára vette a halasi csipkét: ez 7 millió forintos megrendelést jelent az alapítványnak. Gyovai István polgármester

mindehhez hozzátette: a Csipkeház vezetője, Kiliti Zsuzsanna már tárgyal a részletekről az illetékes államtitkársággal. A bevételek várhatóan hozzájárulnak mind a csipkevarrók bérének emeléséhez, mind a működési kiadások terhének enyhítéséhez. További kedvező hír, hogy bár tavaly lekerült a megvalósítandó pályázatok soráról, továbbra sincs „fektetve” a Csipkeház

bővítéses felújításának terve. Az ezt célzó, mintegy 500 millió forintos folyamodványt felfüggesztették, de továbbra is napirenden van, és a források megnyílásakor esélyes lehet. A beruházás érintené a technikai felszereltséget, a látogatók tájékoztatását szolgáló interaktív bemutatóportálok kialakítását, a kert és az energetikai rendszer felújítását. k. z.

Könnyebb év Balotán

gedélyezésénél tart. A nyertes kivitelezőnek négy vízminőségi paramétert, a vas-, mangán-, ammónium- és arzénszintet kell határérték alá szorítania. A tisztítás az új AFM technológia létesítésén alapul, amelynek lényege, hogy a tisztítás folyamata keJobb lesz a víz vés vegyszert igényel, mennyiségét Balota a Tiszta Víz Ivóvízminő- automata rendszer adagolja. ség-javító Önkormányzati Társulás tagjaként egy közös projekt ré- Csökken az arzéntartalom szese, amely támogatást nyert. A A legnagyobb feladat az arzénprojekt az Európai Unió támogatá- tartalom jelenlegi 15-25 mikrogsával, a Kohéziós Alap társfinanszí- ramm/liter határértékről 10 mikrozásával valósulhat meg. A 2 mil- rogramm/liter alá csökkentése liárd forintot meghaladó beruházás lesz. A viszonylag magas mennyimár túlvan a sikeres közbeszerzé- séget csak vegyszerrel lehet elsi eljáráson, és jelenleg a létesítési távolítani, az új tisztítórendszer vízjogi engedélyezési tervek kidol- a törvényben rögzített határérgozásánál, az illetékes hatóság en- ték 50-70 százalékára tudja majd

ködik a talajbiológiai szennyvízkezelés. Az önkormányzat a kezdetektől támogatja a lakossági szolgáltatás költségeit. A szennyvízszállítási, -elhelyezési, -kezelési költségéből közel 1000 forintot nem kell megfizetniük az ingatlantulajdonosoknak. A tisztító kapacitása lehetővé teszi, hogy Kunfehértóról is befogadjanak szippantott szennyvizet.

csökkenteni ennek mennyiségét. A programhoz infrastrukturális fejlesztések is kapcsolódnak. Felújításra kerül a meglévő épület, valamint a glóbusz is. A hálózat egy része is megújul – Nagy jelentőséggel bír az is, hogy a fejlesztés keretében a legrégebbi ivóvízhálózatunk egy részét is kicserélik. Ez mintegy 580 méter hosszú csővezeték cseréjét jelenti – állítja a polgármester. Mint mindenhol az országban, a balotai ivóvízprogram költsége is beépül majd a szolgáltatási díjakba. Támogatott a szennyvíztisztítás A község határában két éve mű-

A vállalkozások talpon A helyi vállalkozások – a gazdasági válsággal dacolva – továbbra is működnek és munkát adnak a lakosságnak. Ezt a folyamatot a település vezetése is igyekszik segíteni. A napokban újraindult közmunka-program keretében, az erdőgazdasághoz sikerült beajánlaniuk 8-10 főt. Nagyobb munkahelyteremtő beruházásokra most nincs forrás és a saját erős fejlesztések is parkolópályán vannak egyelőre. – A mostani helyzetben annak is örülhetünk, hogy ha az iparűzési adó a tervezetnek megfelelően, az előző évek szintjén realizálódik. Sajnos, a két évvel ezelőtt nagy reményekkel indult földgázkitermelés egyelőre nem a várakozásoknak megfelelő eredményeket hozza, azonban a beruházó cég már így is jelentős összeggel járult hozzá önkormányzatunk költségvetéséhez – mondja Huszta István polgármester, aki képviselőtársaival együtt azon dolgozik, hogy a település fejlődése folyamatos legyen. Hegy-s


2013. március 13.

Névtelenül tiltakozik cikkünk miatt a céghálózat-vezető

Csúnyán fizethet a diszkó Bejelentetlen dolgozók, nyugta nélküli italok, jövedéki szabálytalanságok bejelentés nélkül dolgozott. Ezt többen is azzal próbálták kimagyarázni, hogy baráti alapon, kérésre dolgoznak, de a navosok szerint világos, hogy feketén dolgoztak a diszkótulajnak. Az akcióban a NAV pénzügyőrei is szerephez jutottak: jövedéki vásárlásuk során az áru mellé sem nyug-

tát, sem számlát nem kaptak, és jövedéki szabálysértés miatt is eljárást indítottak. S még ekkor sem végeztek: a diszkóban – a betiltás ellenére – két működő pénznyerő automata is üzemelt. Az elmaradt nyugták és a fekete foglalkoztatás 1-1 milliót jelent a cégnek, ezt azonban esetenként

kell érteni, így a 7 be nem jelentett dolgozó a többi elmarasztalással együtt akár 8 millióba is fájhat a diszkónak, sőt: a tiltott szerencsejáték miatt meg is sokszorozódhat a büntetés: a tiltott szerencsejáték miatt 500 ezertől 100 millióig terjedhet a bírság. (Munkatársunktól)

Távhő: lesz-e felelős? 80 millió a tétje az ügyvédi irodával vizsgáltatott városi kárnak

Egyelőre nem hozzák nyilvánosságra, melyik halasi ügyvédi iroda végzi a vizsgálatot a tavaly nyáron csaknem összeomlott távhőszolgáltatással kapcsolatban. Ha a jogászok úgy találják, bűncselekmény lehet a háttérben, eljárás indul.Háborgás – tények nélkül

Hogy melyik, azt nem árulja el az adóhatóság, de hogy mennyit kell befizetnie, azt igen – annak a diszkónak, ahol nagyjából semmi sem ment szabályosan. A NAV szóvivője – adótitokra hivatkozva – csak annyit árult el kérdésünkre, hogy a szóbanforgó szórakozóhely a Dél-Alföldön működik, és hogy nemrég ellenőrizték. Az akció már a bejáratnál elkezdődött, de ott az adóellenőrök a belépő kifizetését követően nyugta helyett csak karszalagot kaptak – ez máris nem felelt meg a nyugtaés számlaadási kötelezettségnek. A helyszínen talált pénztárgépbe beütött aznapi bevétel ráadásul 6 belépő árának felelt meg, noha a diszkóban az ellenőrzéskor legalább 70 fő tartózkodott – karszalaggal. A hiányzó összeg – nemcsak átvitt értelemben, de – rögtön zsebbe került. Eztán kiderült, hogy a szórakozóhely 7 alkalmazottja mind

bûnügyek

kapcsán értesült a távhőrendszer súlyos problémáiról, amikor nyár derekán több napra megszűnt a melegvíz-szolgáltatás. A városi önkormányzat előtt – sajátos módon – a fenyegető tények már ismertek voltak. Amikor 1999-ben privatizálták a szolgáltatást, ellentmondásos megállapodások születtek: az egyik évi félmillió + 10 százalékos bevételarányos befizetést írt elő a távhőszolgáltatást átvevő magáncégtől a város javára. Ám a magáncégnél (a Halas Távhőnél) olyan megállapodásról tudtak, amely szerint ennél sokkal kevesebbet: a privatizáció után 5 évre eltörölték a 10 százalékos nyereségarányos befizetést, 2004 és 2006 között pedig az eredetileg elvárt 10 százalék helyett csak 5-öt írt elő. Az ezredforduló után indult vizsgálatok szerint

Bár hosszú évek ellentmondásos – vélhetően hanyag és nem hatékony – időszaka után a normális működés az is aggályos volt, végre helyreállt a helyi távhőszolgál- ahogyan értékesítették a közművagyont: miután megtatásban, még mindig nem tudni, történt a vagyon e részének magánkézbe adása, rövidesen vissza ki vagy mi felelős az ágazatban tavaly nyárra kiala- is utalták a vételárat a Halas Távkult csődközeli helyzetért. A tá- hőnek, vagyis a magáncégnek. A gabb nyilvánosság akkor és annak nyilvános versenytárgyalás ellené-

re gyanúsnak találták, hogy „a Halas Távhőnek meg volt ígérve előre, hogy ha megveszi az üzletrészt, visszakapja a befektetett pénzét elengedett szolgáltatási díj formájában” – írták a bizottság szakértői, azt is firtatva: mi motiválta az akkori képviselő-testületet arra, hogy önszántából lemondjon a többségi tulajdonában lévő cége bevételéről. Különösen furcsa – állítják –, hogy ez szóbeli megállapodás keretében, képviselő-testületi határozat nélkül alakult így… Mindezeket tetézte, hogy tavaly nyárra a rendezetlenség és számos elhibázott döntés

fejében vállalta át az önkormányzat, és ennek mintegy fele a lakosság részéről ki nem fizetett távhődíj. Ennek behajtását most a Városgazda Zrt. végzi. A másik közel 40 milliós összeg azonban alig-alig csordogál, noha ezzel még mindig tartozik a Halas Távhő a városnak. Az önkormányzatban tavaly teljes és hatékony együttműködésben szavazott a képviselő-testület arról, hogy az egész távhőszolgáltatást visszaveszi városi kézbe. Egyúttal felmerült a felelősség kérdése is: a többségi Fidesz-frakcióban Skribanek Zoltán úgy fogalmazott, „a közvetlen felelősség a magánvállalkozásban működő Halas Távhő közvetlen veszélybe sodorta Kft. vezetéséé, akik a csődhelyzea távhő- és melegvíz-szolgáltatást. tet előidézték”. Ezzel párhuzamoA szolgáltatással megbízott magán- san a polgármester és a városhácég, a Halas Távhő súlyosan eladó- za intézkedett sodott: tavaly már a milliós lakossági kintlévőségen túl 100 millióval a felelősség kérdésének lógtak a gázszolgáltatónak, sőt: megállapításáról. olyan feltételekkel is aláírtak meg- Gyovai István közölte: a folyaállapodást a Dégázzal, amivel gyor- matot és a dokumentumokat egy sabban rontották pénzügyi helyze- egyelőre meg nem nevezett ügyvétét és működési feltételeit. di iroda végzi, intézi. Ennek szakérJelenleg összesen 117 millió forin- tői döntik el, hogy érett-e az ügy egy tos be nem érkezett városi bevé- hatósági eljárás megindíttatására. telről van szó. Ezt ugyan 80 millió (KZ)

Tartalmatlanul adott hangot felháborodásának az „N.-család”, miután két héttel ezelőtti számunkban ismertettük a nevükkel összefüggésben megjelent tényfeltáró riportok lényegét. Mint írtuk, a korábban Halason is jól ismert N.-ék nevéhez sorozatosan voltak köthetők sajátos körülmények közt végrehajtott cégmegszüntetések, áthelyezések, pénzügyi tranzakciók. Az egyik bűnügyi folyóirat, a Privát Kopó szerint a szálak sok esetben Kiskunhalasra és az N.-család kiterjedt céghálózataihoz, illetve a tavaly nyár elején bedőlt vadkerti takarékszövetkezethez is elvezetnek. Tény, hogy a család befolyásos tagjához, N. Attilához köthető cégek egy jó része az elmúlt években azt követően került felszámolásra, hogy a fizetésképtelenné vált cégvezetőket és tulajdonosaikat „lecserélték” és székhelyüket Bács-Kiskun megyébe, főként Kiskunhalasra helyeztették át. Előfordult olyan is, hogy családi szerepvállalások után egy-egy ilyen fizetésképtelenné vált céget mások – például román vagy környékbeli – személyek vettek át, köztük olyanok, akik a helyi igazságszolgáltatás előtt is ismertek. Írtunk arról is, hogy a család egyik tagja, a korábban Halason is pénzügyi-könyvviteli területen dolgozó N. Józsefné a tavaly bebuktatott Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezetnél felügyelő bizottsági (fb) tagként dolgozott. Tény az is, hogy az N.-családhoz szorosan köthető TvNetWork Rt. 2002-ben 90 millió, 2003ban 65 millió forint hitelt kapott a takarékszövetkezettől. Ezeket a tényeket a névtelenül – vagyis „N.-család”-ként – levelet írók sem cáfolták a lapunkhoz eljuttatott reagálásukban. A levélben – hol egyes, hol többes számban fogalmazva – azt írják: a vadkerti takakarékszövetkezetben nem voltak döntési helyzetben (a Tükör is csak annyit állított, hogy N. Józsefné fb-tag volt). Továbbá azt, hogy közölték még, hogy a soltvadkerti takszövtől felvett hiteleket visszafizették, mert másutt kedvezőbb hitelhez jutottak (lapunk sem írt mást, csak annyit: vettek fel 90 + 65 milliót). (Munkatársunktól)
mozaik 2013. március 13.

87-ből 87 megfelelt

Dráma, hit és gyász…

Jól vizsgázott Halas a nemdohányzók védelmében Lezárult a nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásai betartásának ellenőrzése megyénkben. A kormányhivatal tájékoztatása szerint Kiskunhalas térségében nincs szabálytalanság. A járási népegészségügy intézeteinek munkatársai február 18. és március 3. között tartottak ellenőrzést megyeszerte. A hatóság munkatársai a gyermekek, fiatalkorúak egészségének védelme érdekében közoktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményeket, játszóterek, iskolák környékét ellenőrizték. Az akció során olyan frekventált helyeket is ellenőrzésbe vontak, mint az autóbusz-pályaudvarok, helyi és helyközi autóbusz-megállóhelyek, vendéglátóegységek, egészségügyi szolgáltatók. A vizsgálatok során szabálytalanságot, intézkedésre okot adó körülményt 29 esetben állapítottak meg. A hiánypótlásokra tett intézkedések mellett 100 ezer egészségvédelmi bírság kerül kiszabásra. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve tájékoztatása szerint a Kiskunhalasi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet munkatársai a célellenőrzés időszakában összesen 87 ellenőrzést végeztek térségünkben. – Az ellenőrzések mind a 87 esetben jogkövető magatartást tükröztek, hatósági intézkedésre nem került sor – áll a hatóság szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. Hegy-s

F Dohányzó beteg a kórház épületénél. Ma már inkább arrébb mennek…

90 szép év. Orbán Viktor miniszterelnök díszoklevelének átadásával Gyovai István polgármester és Simon István szociálpolitikaiosztály-vezető köszöntötte a halasi Kardos Károlynét, aki szerettei körében ünnepelte március 8-án a 90. születésnapját. Etelka néni Zsanán született, nagyon jó tanuló volt, de a család anyagi helyzete nem engedte meg, hogy továbblépjen. Ki kellett vennie részét a mezőgazdasági munkákból. A helybéli Kardos Károllyal 1955-ben kötött házasságot, saját tanyát építettek, majd jöttek a gyerekek 1956ban és 1961-ben. Néhai férje büszkén mondogatta: a világon kevés embernek akkora ünnep a nőnap, mint náluk, hisz ikerlányaik is március 8-án születtek… Etelka néni 1986-ban özvegyült meg és költözött Kiskunhalasra. Gyermekei családjaiban 6 unoka, 3 dédunoka született, így a 90. születésnapon sokan ülték körül az ünnepi asztalt. – Sokat olvasok, szeretem a könyveket – árulta el Etelka néni, aki nagy örömmel fújta el a tortán a gyertyát. A szépkorú asszony ma is önálló, a kis kertjében pedig sok mindent megtermel, amire szüksége van… Kép, szöveg: JL Kedves, fiatal srác volt – egy tragikus eset hozott össze bennünket. A kialakult helyzetet méltósággal, emelkedetten, hittel és derűvel viselte. Míg én sajnálkoztam, ő mosoa tanyavilágban elszigetelten élő lyogva viselte a traumát, ami idős korosztályt igyekeznek tájé- a lába elvesztésével járt. Tóth koztató szórólapokon felvilágosí- Richárd, az a fiatalember, akit tavaly nyáron elgázolt egy tani a lehetőségről. Konkrét pénzbeli segítségre ha- cserbenhagyó autós a fehérvonta 3-4 esetben kerül sor, át- tói úton. lag 30-50 ezer forint közöt- Az életét egy gyorsan rátaláló ti összeget kapnak az ügyfelek. másik autós mentette meg, aki Többnyire a kiskeresetűek élnek segítséget hívott. A lábát nem a törvény adta lehetőséggel, az tudták megmenteni, de már röidőseknek leginkább a szükséges viddel a balesete után hittel, gyógyszerek kiváltására és a napi erővel, derűvel készült az új megélhetésre kell a pénz. Eddig életére. Festést, dinamikus ába 10 millió forintot is meghalad- rákat tervezett a protézisére. Magyarországon 1993 óta min- díjig megélhessenek, s ezt a pénzt ta a bűncselekmények áldozata- Aztán szilveszterkor azt terden február 22-én megemlékez- akkor sem kell visszafizetni, ha a inak kárenyhítés címén kifizetett vezte, hogy Jánoshalmáról bebiciklizik a halasi református összeg. nek azokról, akik bűncselekmé- rendőrség elfogja a tettest. nyekben elvesztették szeretteiket, – Az ügyekben eljáró nyomozó Az áldozattá válás tekintetében templomhoz, hogy részt vemegsérültek, maradandó fogyaté- kollégák minden esetben tájékoz- kiemelkedő okként említette a gyen a misén… Hitt Istenben kosságot szenvedtek, súlyos kár tatják az áldozatokat már a tanú- szakember az emberi hiszékeny- és a sorsszerűségben, és voltak érte őket. Hét éve pedig a Bűn- vallomások felvételekor, hogy mi- séget, a hajléktalanságot, a mun- ambíciói: tárgyalásra járt még a cselekmények Áldozatainak Segí- lyen segítségre számíthatnak az kanélküliséget és az ezekre visz- balesete miatt, ügyvédet keretéséről és az Állami Kárenyhítésről áldozatsegítő szolgálatoktól, ahol szavezethető szegénységet. Az sett, aki segíthet neki. szóló törvény biztosít kézzelfog- jogi tanácsot, jogi képviseletet és időskorúak figyelmetlenségét, Aztán egy szombat este váratható segítséget az áldozatok szá- pénzbeli támogatást is kaphatnak hiszékenységét a korral járó las- lanul rosszul lett, és ekkor már mára. Előbb az akkori Igazságügyi – magyarázta Farkasné Wodring súbb gondolkodást és mozgást nem tudták megmenteni az éleHivatal Áldozatsegítő Szolgálata, Zsuzsanna rendőr őrnagy, a hala- kihasználva könnyebben tehe- tét. Tóth Richárd 29 éves volt. majd 2011. január 1-je óta a Kor- si rendőrség kiemelt bűnmegelő- tők bűncselekmény szenvedő Múlt pénteken búcsúztak tőle a halasi református temetőben. alanyaivá. mányhivatalok Igazságügyi Szol- zési előadója. Kép, szöveg: Jáger Levente Kép, szöveg: PÁ gálatain belül működnek. Emellett elsősorban a piacokon, Mindennek ellenére az emberek még mindig keveset tudnak arról, milyen segítségre számíthatnak az államtól. Pedig kaphatnak kisebb összegű pénzsegélyt, hogy a következő fizetésig, nyug-

Védelem az áldozatoknak


2013. március 13.

Omladozóban a felüljáró

Építési hibákra is visszavezethető, hogy több helyen is omladozik a vasút feletti közúti átjáró oldala. Csak egy teljes felújítás nyújtana tartós megoldást, de a felújítás több százmillió is lehet.

Az 1987-ben épült és átadott halasi felüljárót főként a délnyugati oldalán mostanra több helyen kikezdte az idő vasfoga. A fényképfelvételeken jól látható, hogy ujjnyi repedések keletkeztek az építmény oldalán, néhol szó szerint szétporlik a beton, a beépített

elrozsdásodott vashuzalokat puszta kézzel szét lehet morzsolni. Egy helyen pedig a betonelem is kicsúszott a helyéről. – A híd a közút kiemelt hídjai közé tartozik, ezért 10 évenként kötelező a fővizsgálata szakértők bevonásával. A legutóbbi ilyen vizsgálatra 2007ben került sor, a következő 2017ben esedékes. Az ilyen fővizsgálatok során kerül sor a statikai felülvizsgálatra is – közölte Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szóvivője. Megépítése óta nagyobb felújítás a hídon kétszer volt: 1999-ben a korlátrendszer korrózióvédelmi bevonatát újították fel, 2000-ben a járda és a kiemelt szegély kapott új védőbevonatot, majd 2010-ben a hídon lévő füstfogó lemezek eltávolítására a vasúti gőzvontatás megszűnése miatt került sor. A társaság hídmérnöke ettől függetlenül évente végez hídvizsgálatot a felüljárón, útellenőreik pedig napi

közlekedésinnen  onnan Halas a BBC-ben

gyakorisággal szemlélik meg a felüljárót. A javítási munkákat az észlelt hibák nagyságrendje határozza meg, ez alapján ütemezik be a szükséges munkálatokat. A lapunk által a közútnak küldött fényképeken látható repedések és hibák az építési hiányosságokra vezethetők vissza, amelyek csak egy teljes felújítás nyújtana tartós megoldást, de az több százmillió forintba kerülne. A tél után a hibák fokozott megjelenése jellemző, és amelyek nem igényelnek speciális anyagokat, eszközöket vagy technológiát, saját hatáskörben elvégezi a társaság. Emellett átvizsgálják az egész hidat, és annak eredménye alapján javaslattal fog élni a vagyonkezelő felé, az átfogó felújítás érdekében, ez azonban függ az országos összesítéstől és a pénzügyi lehetőségektől. Idén az időjárási hőingadozás okozta felszíni meghibásodások kijavítását ütemezték be. Kép, szöveg: Pozsgai Ákos

fotó: kohout zoltán

Közösségi szolgálat. A halasi katasztrófavédelmi kirendeltség is felkészül arra, hogy fogadja a közösségi szolgálatra jelentkező diákokat. A lehetőségről valamennyi középiskola megkapta a tájékoztatást. A program aktív elindítását a jövő tanévtől tervezik, tekintettel arra, hogy azokat a tanulókat érinti, akik 2016-ban kezdik meg az érettségi vizsgájukat. Az első korosztály, akik kötelezettek igazoltan teljesíteni a közösségi szolgálatot, most 9. osztályos. A konkrét megállapodásokat majd a tanév második felétől kívánják megkötni, miután a szülőket tájékoztatták. (jl)

Helikopter a téren. Mentőhelikopter landolt a napokban a Semmelweis téren, amely egy beteget vitt a helyi kórházból a szegedi klinikára. Mint arról korábban beszámoltunk, a halasi kórház építési munkálatai miatt nem fogad a kiépített leszállóhely légi mentőegységet az intézmény udvarában. Mivel sürgős esetről volt szó, a mentőszolgálat megszervezte a szállítást. A rendőrség biztosította a Semmelweis teret, így a helikopter biztonságosan le-, majd a beteggel felszállt. A kórházból a pácienst mentőautó vitte az ideiglenes landolási helyre. Lengyel János orvosigazgató tájékoztatása szerint körülbelül 4 hónapig tartanak azok a munkálatok, amelyek miatt szükség van a heliport lezárására. Addig hasonló módszerekkel oldják majd meg a sürgősségi betegszállítást a mentőszolgálat közreműködésével. (jl)

Két, Kiskunhalas főterét ábrázoló fotó jelent meg a BBC History márciusi számában. A cikk, amelyben láthatók a felvételek, a ’Szocializmus tárháza – képeslapon” címet viseli. A szerző – aki a Magyar Nemzeti Múzeum főmuzeológusa – átfogó képet ad írásában többek között arról is, hogyan változott egy-egy település képe néhány év alatt. Előfordult, hogy retusálással tüntették el Rákosi képét az úttörővasút egyik kocsijáról, de olyanra is volt példa, hogy valakit leküldtek, hogy fotózza újra az adott városrészt, mert annak képe időközben megváltozott. A szerző ez utóbbira hozza fel példaként Halast, illetve annak főterét. A két felvétel között 12 év telt el, az elsőn még az 1946-ban emelt szovjet hősi emlékmű látható, a másikon pedig már – annak 56-os ledöntése után – az új hatalom új alkotása szerepel.

Talált tárgyak

A HalasMédia szerkesztőségeiben az utóbbi években tucatjával adtak le utcán, üzletekben, piacon elhagyott tárgyakat. Legutóbb slusszkulcsot és egy méretes kulcscsomót talált és hozott be valaki. A gazdájukat kereső holmikért csak nagyon kevesen jelentkeznek. Hasonló a tapasztalata a városházán működő talált tárgyak osztályának is. Ott a biciklitől a ruhaneműn át az utalványokon keresztül a bicskáig, mosószerig és paradicsompüréig számtalan tárgy halmozódott fel az elmúlt években. Akadnak elhagyott ajándékok is, mint például egy bevásárlóközpont pultján felejtett értékes játék. A legtöbb holmi a Tescóból kerül oda néhány hét után. Azt, hogy a tulajdonos hogyan kaphatja vissza, amit elvesztett, törvény szabályozza. Két tanúval kell igazolnia az osztályon, hogy az a tárgy valóban az ő tulajdona. Ezen felül egy nyilatkozatot is ki kell töltenie, amelyben büntetőjogi felelősséget vállal arra, hogy amit elvitt, valóban a sajátja. Feltehetően a hivatalos eljárás körülményessége az oka annak, hogy viszonylag kevesen élnek a lehetőséggel. A városházán munkanapokon, az általános ügyintézési rendnek megfelelően várják az elveszett holmik tulajdonosait. (ha)


10

helytörténet 2013. március 13.

A szent tehén halá

Pártfőiskoláról a textiliparba * Könnyek a bezáráskor * Kiváló h

lő szakmai megvalósulásoknál

Mivel a szocializmusban mindenkinek munkát kellett adni, Halason is épültek olyan ipari létesítmények, amelyeknek nem sok köze volt a gazdasági hatékonysághoz. Aztán volt, hogy marxizmus-képzőből estek be a szakmai vezetők – de az is igaz, hogy sok halasi szakember a szocialista korszakban is sikerre tudta vinni vállalatát. Kunép, pamut, Ikarus, papír, Mol vagy Ganz – olyan nevek, amelyek révén a mai visszatekintők elsősorban a szépre emlékeznek: volt munkahely, létbiztonság, közösség. De hogyan látja mindezt a tényekre szorítkozó helytörténtet? A kiskunhalasi gazdaságtörténetről is ír a várhatóan idén megjelenő, Kiskunhalas története 4. kötet. Ennek kapcsán is adjuk közre helytörténészek és civil visszaemlékezők szavait. • Az egykor nyüzsgő, nagy ipartelepi élethez képes a most pusztuló csarnokokkal, egy-két kis- és középvállalkozással működő városrész egy sor kérdést vet fel. Például azt, nem volt-e erőltetett az iparfejlesztés ezen a mezővárosi vidéken? Volt-e kellő infrastruktúra, szakember-utánpótlás? • A város magániparosainak szá-

komoly pénzügyi gondok keletkeztek. Majd megindult a kisebb-nagyobb üzemek összevonása és a mesterséges gyártelepítés. Az 50-60-as években jöttek létre és lettek szocialista típusú üzemmé alakítva, városi, megyei vagy minisztériumi irányítás alatt: a dohánybeváltó üzem, a szikvízüzem, vegyesipari vállalat, a gyapottároló üzem, községgazdálkodási vállalat, a töltelékáru-gyártó üzem, a kenyérgyár, az áramszolgáltató, a baromfifeldolgozó, a tej-, a vastömegcikk-, a lakatos- és a sütőipari vállalat, a földműves-szövetkezet, majd a vendéglátóipari, a vízmű és a fémmunkás vállalat, a mészhomokkő téglagyár és mások – mondja Végső István helytörténész. • De a maszekok sem tűntek el? • Nem, persze, magánzók is dolgozhattak, de jelentőségük elmaradt az 1945 előttihez képest. Viszont 1965-ben volt vasöntő, műszerész, órás késes, kovács, lakatos, fazekas, asztalos, bognár, kádár, kárpitos, könyvkötő, köteles, faesztergályos, szíjgyártó, fehérnemű-készítő, férfiszabó, női kalapos, női szabó, sapkakészítő, cipész, szűcs, darálós, sütő, kefekötő, kosárfonó, szitakészítő,

ma 1945 után gyorsan csökkent. A pártállam kényszere alatt a halasi ipartestület tagjai 1949-től fokozatosan mondtak le jogviszonyukról. E területen is megkezdődött a szövetkezetesítés. Fa- és Építőipari Ktsz, Szolgáltató Ktsz, Cipész Ktsz és még lehetne sorolni, mik jelentek meg, tömörítve az egykori „egyéni- szabadiparos, vándoriparos, eket”. Ezeknek is megvolt a maguk ács, bádogos, kőfaragó, kőműelőnye, de sokszor a nem megfele- ves, mázoló, szobafestő, tetőfedő,

Gyárban is kamatozó ideológia Egy jellemző beszélgetésrészlet a kötöttárugyár egykori igazgatójával Moldova György A szent tehén című könyvéből (1980). „–…milyen iskolákat végzett? – Az előbb mondtam, hogy Pártfőiskolát, tulajdonképpen tanár vagyok. Főiskolában taníthatnék marxizmust vagy középiskolában világnézeti tárgyakat. – De textiliparral kapcsolatos tanulmányokat később sem folytatott? – Azt nem. – Megenged egy kérdést? Ha alapfokú textilipari ismeretekkel sem rendelkezett, hogy merte elvállalni egy textilgyár vezetését?! Miben reménykedett? – Majdnem harminc évet töltöttem el különféle vezető beosztásokban, úgy gondoltam, hogy az a tőke, amit a vezetés általános ismereteiből tapasztalatként öszszeszedtem, annak egy textilgyár irányításában is kamatoznia kell…”

üvegező, fényképész, fodrász, kelmefestő kisiparos is a városban. Szóval, általánosságban az ipari népesség száma, aránya erőteljesen nőtt: 1949-ben 3879 fő volt – ez a teljes lakosságnak még csak 4,3 százaléka, de 1960-ban már 4462 fő, vagyis 17 százalék dolgozott e területen. • Azt tartjuk, hogy a helyi ipar fénykora a 70-80-as években volt, amikor tízezreknek adott munkát a helyi könnyű- és nehézipar. Valós-e ez a beállítás? • A helyzet összetettebb, mint elsőre látszik. Mesterséges folyamatról van szó, ahol a pártállami eszközök nemcsak a gazdasági szektort, hanem a társadalmi öszszetételt is komolyan átalakították. Az 1940-50-es években nem teljesen ugyanazok lakták a települést, mint az 1980-as években. Rengeteg volt az elvándorló, de a bevándorló is. Valóban szép számban települtek ide a gyárak, a leányvállalatok és egyebek, de ezek valódi gazdasági értéke sokszor igen csekély mértékű volt. Állást nyújtottak, de az anyagi hasznot hozó termeléshez helyenként kevés közük volt. • Ugyanakkor volt egy sor olyan, amelyik végül sikeres lett. • Igen, az 1968-as gazdasági reform kapcsán indították útjára, több százmilliós beruházásokkal a Halasi Kötöttárugyárat, a Papíripari Vállalatot, a Pamutnyomóipari Vállalatot, a Kiskunhalasi Építőipari Vállalatot (KUNÉP), a Ganz-MÁVAG és az Ikarus gyárait, valamint az olajbányászati vállalatot. A gazdasági mechanizmus kapcsán az állami gazdaságok és termelőszövetkezetek is komoly ipari-szolgáltató fejlesztéseket indíthattak el. Ezek sokszor valóban sikeres termékeket bocsátottak a piacra. A borok, pezsgők, likőrök gyártása és kereskedése területén például szép kis bevételekhez juthattak az „elvileg” mezőgazdasági profilú társaságok. Az ipari népesség tovább nőtt, így 1970-ben már 7734 fő volt, vagyis a lakos-

N

N me me az munkaügyi vezető) például máig emlék kamaszként látta a Vastömegcikk Ipari avatását. Sőt, ott volt a bezárásakor tart rendeltség akkori vezetőjeként. – Férfia miként azoknak a kiváló szakemberekne vezők, művezetők, hegesztők. Egész éle volt. Nem sokkal előtte még sikerekről nagyon igényes amerikai piac minden p itt hegesztettek – írta. Más mai vezető is kezdett ott: Rostás L mányzat vezetője például egyesek szerin ság harmada (32,9%), míg a csúcsot 1980-ban érte el, 8051 fővel (34,3%). A mezőgazdasági népesség aránya fokozatosan csökkent, a mesterséges társadalmi-gazdasági intézkedések hatására. Míg 1970-ben még közel 7 ezer ember élt ebből – vagyis az akkori lakosság 30 százaléka –, addig 1990-ben már csupán 2042, vagyis a lakosság alig 15 százaléka élt meg ezen a területen. • Hofin és Moldován kívül most már néhány komoly kutatás is foglalkozik azzal, hogy az akkori propagandához képest a valóságban hogyan festett az ipar gazdaságossága. Mi mit tudunk erről? • Egy neves történész mondta nemrégiben, hogy termelőszövetkezet- vagy ipartörténetet azért is nehéz kutatni, mert a vállalati adatokat és eredményeket kozmetikázták, sokszor egyértelműen meghamisították. Hazudtak a pénzügyi helyzetükről, amíg csak nem jött a központi költségvetésből a szanálás vagy a szép csendesen lerendezett csődeljárás. Papíron sikeres cégek zártak be, milliós kintlévőségekkel. Az állam persze nem hagyta, hogy az emberek fizetés vagy munka nélkül maradjanak, inkább áthelyezte, átképezte őket a következő gyárba. Ez újabb bonyodalmakat okozhatott.


2013. március 13.

ála

helytörténet

11

„Inasévek” A helyi ipar kezdetei

hegesztõ

Nosztalgiáz-ok

Nemrég, amikor az itt látható fotók egjelentek az interneten, sokan tüstént egosztották nosztalgikus emlékeiket ipartelepi múltról. Kocsis István (volt kszik, hogy 1959. augusztus 20-án kisVállalat (korábban vágóhíd) ünnepélyes tott munkásgyűlésen is a munkaügyi kiasan bevallom, kicsordultak a könnyeim, ek is, akiket személyesen ismertem: teretemre rátelepedő meghatározó élmény számoltak be a helyi médiában, hogy a próbáját kiállták azok az alvázak, amiket

tel, a körülményekkel, ahol élnek. És az is igaz, hogy az állandó migráció is komoly problémákat idézett elő. A török pusztítást is dunántúli reformátusok betelepítésével lehetett orvosolni, aztán jöttek a Mária Terézia korabeli más nemzetiségek, felekezetek tömegei. A dualizLászló, a helyi Cigány Kisebbségi Önkor- mus időszakában nt az egyik legkiválóbb hegesztő volt…! a földínség mozgatta Az állam vitte a „kártyaadósságo- a népeket, kat”, és persze ezzel együtt egyre és az utóbbi évtizedekig végig mélyült a hitelválságunk. A dolgo- megfigyelhető a lélekszámváltozó persze erről keveset tudhatott. zás. Tehát nem a rendszerváltásMaximum azt vette észre, hogy tól (1990), vagy az utóbbi 3-10 egyik nap már nem a többszörö- évben indultak el az emberek a vásen kitüntetett régi igazgató, köny- rosunkból, ennek okai, gyökerei velő van a bársonyszékben, ha- mélyebbek, összetettebbek (lásd nem új arcok. Ám az is kétségtelen, mellékletünkben!). hogy városunkban is voltak sike- • Mi okozta az „ipartelep” elres gyárak, vállalatok, de ezek ve- néptelenedését? A szovjet pizetői bizony nem a szigorúan vett ac összeomlása? Vagy az alaszocialista szemléletükről, tervgaz- pok hiánya? • Ugyanaz, ami a többi magyardálkodási módszereikről voltak országi gyárét, üzemét. A rendszerváltás előtti rossz gazdaságpohíresek, sikeresek… • Az olajipar is jelentős mun- litika, a helytelenül kalibrált üzleti kaerő- és lakosság-beáram- tervek, az eladhatatlan termékek, lást generált. Milyen hatással majd a nyolcvanas évek végén, a volt ez a városi közhangulat- Németh-kormány alatt kiteljesera, közösségi életre? Lehet-e dő spontán privatizációnak neveennek köze most ahhoz, hogy zett folyamat. A szocialisták mega város lakossága nem együtt- kezdték a vállalatok magánkézbe működő, nem olyan egységes, adásának folyamatát, az úgynevemint például egy vadkerti, kis- zett vegyes gazdálkodású modellre, rendszerre való átállást. Talán kőrösi polgárság? • Ha Vadkerten vagy Kőrösön járok, ugyanúgy panasz van az ösz- több vállalatot szefogásra. Az viszont kétségtelen, megmenthettek volna, hogy van valami olyan „kunhala- és érdemes is lett volna. Ám a si” „antikohéziós erő”, ami a he- többség csak az erőltetett szocilyi lakosság között állandó falakat alista gazdaságpolitika kényszeremel. Ez azonban nem a 20. szá- szülötte volt. Idővel már a szovzad szüleménye. Inkább „halasi- jet piac sem volt valódi felvevője kum”. A 17-18-19. századokban e termékeknek, de léteztek olyan sem egyeztek a halasiak, ezt több megállapodások, amik révén fellázongás is jelzi, például 1693-ban, szívták még a rosszabb minőségű 1766-ban, 1802-ben vagy 1861- árukat. Utólag látva jobb lett volben. Soha nem voltak elégedettek na, ha nem ilyen privatizációban, a saját vezetőikkel, vagy a helyzet- hanem valami mesterséges kö-

zép- és kisvállalati formátumokra „esnek” szét ezek a mamutcégek. Persze nem úgy, hogy ahogy ez némely esetben megtörtént, hogy jelképes pár forintokért vásárolták ki a még használható gépeket, ingatlanokat az egykori cégvezetők, és a halott üzemek romjain vállalkozásokat indítanak. Úgy tudom, országosan 1990-94 között 310 milliárdos vagyont 138 milliárdért vásároltak meg, ráadásul többségében – 55 százalékban – külföldi, és csak 45 százalékban belföldi jogi személyek… • Vannak-e legendák, érdekességek a helyi ipar korabeli történetéből, a 60-70-80-90es évekből? • Számtalan van, és főként negatív felhangúak. Kevés lenne a hely a felsorolásra; a legismertebbek Moldova György riportkönyvei, amikben többek közt leleplezi a hazai és a halasi (könnyű)ipar, a szocialista munkamorál, a tervgazdálkodás és a káderezés kirívó anomáliáit is. Legendaromboló. Közel 800 millióba került a Halasi Kötöttárugyár létrehozása a 70-es évek közepén. Hazai és külföldi piacra kellett volna termelnie hatalmas mennyiségben. Ehelyett sok

veszteséget produkált, és végül csődtömeg lett. Akik nem értik, nem emlékeznek már, hogy a magyar szocialista gazdaságpolitika miért volt zsákutcás, és miért adósodtunk el 1990 előtt milliárdokkal, érdemes elolvasnia a könyvet (lásd keretes mellékletünkben!) • A Levi's-en kívül volt-e jelentős, városon túl is híres, ismert terméke, márkája a halasi könnyű- vagy nehéziparnak? • Nyilván kiemelkedő a halasi csipke mint iparművészeti termék. Természetesen a Pamutnyomóipari Vállalatnak, a Halasi Kötöttárugyárnak, a Ganz-Mávagnak, az Ikarusnak, a Papíripari Vállalatnak és a Baromfifeldolgozó Vállalatnak a hazai és a külföldi piacon is megjelentek termékei. Ezek hol kitűnő, hol kevésbé „fogyasztható” termékeket kínáltak a vásárlóknak. A szeszesitalok is vitték városunk hírét. A Levis’s pedig már egy új korszak hajnala volt, sok munkavállalót fel tudott szívni, és egyfajta nyugati munkatempót, színvonalat követelt, amit, ha nehezen, de megszoktak a halasiak. Kép, szöveg: KohoutZ

1872-ben szűnt meg a céh, és jött helyette az ipartestület intézménye. A tisztes magyar ipar fogalma lett közel egy évszázadra a mérvadó Kiskunhalason is. A kézművesek, kisiparosok fontos részei voltak a helyi gazdaságnak. Takácsok, cipészek, gombkötők, kőművesek, ácsok, kovácsok, asztalosok, szabók, szűcsök, üvegesek, szíjgyártók és mások vállalkozásai helyben, Halasnak dolgoztak. A halasi céhekből szép lassan indult el a fejlődés a kapitalista típusú termelés irányába, de gyakorlatilag inkább volt régi „műhelymunka”, mint modern „tömegtermelés”. Az iparosodás útján a száraz-, a szél-, majd a gőzmalmok, később a téglagyár megjelenése voltak a „modernizálódás” kiemelkedő állomásai. Elsősorban emblematikus, de mégis fontos volt a háziipari szövetkezeti mozgalom elindulása a város életében. Dékáni Árpád rajztanár szervezése és tervezése mentén Markovits Mária varrónő keze nyomán indult el világhódító útjára a halasi csipke 1902-ben. Az iparosok száma nőtt az 1930-as években, 600 és 800 fő között ingadozott. A legtöbb esetben a helyi igényeket kívánta és tudta kiszolgálni. És pont erre is volt jó és elegendő.

Plusz-mínusz lelkek 1945 után jelentős, eddig még mélységéig nem is vizsgált elvándorlás indult, de akkor az „üres helyeket” még fel tudták tölteni a tanyavilágból és a más vidékről érkező dolgozókéval. Ez valójában jelentős létszámnövekedést csak a 60-70es években jelentett. A kőolajbányászat a városban 1978-ban indult el, kísérleti termeléssel. Kétségtelen, hogy a magas fizetés sokakat ide- és átcsábított ehhez a vállalathoz. Viszont 1980-tól ismét fogyott a halasi lakosság száma. Így 1960 és 1969 között plusz 1487 fő, 1970 és 1979 között már plusz 2759 fő volt a „bevándorlási arány”. Ám aztán 1980 és 1989 között az elvándorlási különbözet Kiskunhalas tekintetében ismét negatívba csapott át, és a mérleg mínusz 718 fő lett. A következő nagy kivándorlási hullám – mint arról lapunk folyamatosan ír – a 2000-es évek második felétől, különösen a gazdasági válság kibontakozásától fogva tapasztalható.


12

emlékezés 2013. március 13.

Sóstói emléktábla-avató

Két és fél esztendővel ezelőtt állítottak egy emlékfalat azoknak, akik sokat tettek a sóstói parkerdőért, de már nincsenek közöttünk. Csáki László volt az ötletgazda, elsőként Jaksa Ferenc erdőfelügyelő nevét vésték fába. Senki sem hitte volna, hogy a következő név éppen Csáki Lászlóé lesz majd. Március 6-án múlt egy éve, hogy tragikus hirtelenséggel elhunyt, és éppen azon a

Táblák kerülnek a műemlékekre

Majd’ minden halasi műemléképületen lesz tábla áprilistól – jelentette be múlt héten a Pásztortűz-egyesület és erősítette napon avatták fel az emléktábláját meg lapunknak e héten a Halasi Vállalkozók Klubja (HVK). A a parkerdőben. Ott, amiért nagyon két szervezet a hazai bürokrácia csudálatos malmai közt vésokat tett, aminek ügyét szívén vi- gül másfél év alatt elérte, hogy megvalósíthassa a tervet… selte. Az ünnepségen közel százan voltak ott és rótták le kegyeletü- A Pásztortűz-egyesület vezetése tásakor (a klub gyakran hívja meg ket, a családtagok, barátok, isme- 2010-ben vetette fel a műemléki helyi műhelyek, szervezetek képrősök, volt munkatársak. Egy év telt jelzések és tájékoztatók kihelye- viselőit a kétoldalú ismerkedés és el, de Öcsi még mindig nagyon hi- zését a számos közérdekű támo- programegyeztetés érdekében). ányzik mindenkinek… gatási akciójáról is ismert Halasi A két szervezet megállapodott a Kép, szöveg: Jáger Levente Vállalkozók Klubjában tett látoga- költségek és feladatok megosz-

Versenyt Orpheusszal címmel rendezte meg a KMK és a Bibó március 9-én az V. Hatvani Zoltán szavalóversenyt. A Forrás folyóirat 2012. évben publikált verseiből kellett választani egyet, és még egy szabadon választott vers elmondása alapján alakult ki a sorrend. A zsűriben dr. T. Molnár Gizella – SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Főiskolai Kar, intézetvezető főiskolai tanár, Hatvani Zoltán osztálytársa; dr. Kiss Lászlóné Mácsai Patrícia – KRK Szilády Áron Gimnáziuma, magyar-latin szakos középiskolai tanár, Hatvani Zoltán magyartanára, osztályfőnöke; Csorvási Zoltán – a Lyra együttes vezetője, Hatvani Zoltán munkatársa és dr. Komáromi Attila – a Forrás szerkesztője, magyar-történelem sza-

fotó: pál lászló

Hatvani Zoltán kiskunhalasi előadóművész emlékére idén is megszervezte a Kiskunhalasi Művelődési Központ (KMK) és a Bibó István Gimnázium szavalóversenyét. A rendezvényen középiskolások vettek részt.

F Polgár Gabriella, Szécsi Krisztián és Szabó Roland

Versekkel emlékeztek kos középiskolai tanár, a zsűri elnöke foglalt helyet. – Nem szavalóversenyen voltunk. Verset mondtak az ifjak, nektek, önöknek. Fontos ez a mai világban, amikor kezdünk túl racionálisak lenni. Jó volt érzékelni, hogy az indulók egyre szebben beszélnek. A versválasztás rendkívül fontos. Jó lenne, ha mindenki saját maga vá-

lasztana verset. A vers olvasva a miénk, de ha mondjuk, akkor nem biztos, hogy ez érződik. Megtanulni egy verset, kiállni közönség elé, elfogadtatni, nagy dolog – mutatott rá értékelésében a zsűri elnöke. Díjazottak: 1. Szabó Roland – II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola, tanára: Halmágyiné Dicső Bernadett; 2. Szécsi Krisztián

– Bibó István Gimnázium, tanára: Zákányné Frei Erzsébet; 3. Polgár Gabriella – Bibó István Gimnázium, tanára: Dr. Bognár Zoltán. A Bibó Isván Gimnázium különdíját Daday Zita – Bibó, tanára: Zákányné Frei Erzsébet – érdemelte ki. A KRK Szilády Áron Gimnáziuma különdíját Fábián Andrea – Szilády, tanára: Péter Mariann – vehette át. A Forrás-különdíját Farkas Edit – II. Rákóczi, tanára: Halmágyiné Dicső Bernadett – és Katus Nikolett – Vári Szabó István Szakközépiskola, tanára: Némethné Lehoczki Edit – kapta. A Lyra együttes különdíjában Polgár Gabriella részesült. Hatvani Zoltán osztálytársainak különdíját Szécsi Krisztián vehette át. A szervezõk köszönetet mondanak a résztvevõkek, a felkészítõknek és a támogatóknak. A közeli hozzátartozók és Hatvani Zoltán barátai a katolikus temetőben koszorúzással is emlékeztek a közelmúltban elhunyt előadóművészre. P. L.

tásában, majd nekifogtak a munkának – talán nem is sejtve, hogy másfél éves procedúrának néznek elébe. A különféle hivatalok annak ellenére ide-odautalgatták a „problémát”, hogy a két civil szervezet magára vállalta a költségeket – egyébként a műemléktábla-kihelyezés állami feladat lenne… Végül a Bács megyei kormányhivatal intézkedett a mielőbbi engedélyezésről. Jelenleg a Dóka József tervezte és Véh Zsolt megalkotta mészkő táblák elkészültek, és várhatóan áprilisban ki is helyezik őket az adott felületekre: például a városházák, a tájház, a Sóstó Csárda és más épületek falára. Jelenleg 3 műemléki tábla ismert a városban, így a közeljövőben kihelyezendő 12 új alkotással együtt az összesen 17 műemléképület majd’ mindegyikére kerül ki tájékoztató. A hivatalos átadás egy helyszínen, a tervek szerint az egyik városházi felületen lévő tábla avatásakor lesz majd. További hír a HVK háza tájáról, hogy lemondott posztjáról a 18 éve, vagyis az alapítás óta elnökségi feladatokat vállaló Merényi Jakab. Őt Raffai István mérnök (képünkön balról) váltotta a HVK elnöki székében (a vele készült rövid interjúnkat lapunk következő számában adjuk közre – a szerk.). Kép, szöveg: KZ

Március 15. a Bibóban A Bibó István Gimnáziumban március 15-én ünnepi megemlékezés lesz. Tárlatokkal várják a közönséget.

Prepszent István kiskőrösi gyűjtő A Petőfi-kultusz évszázadai címmel érem-, könyvés emléktárgy-kiállítással várja a közönséget. Ezen kívül a középiskolában bemutatják Martin Ferenc Petőfi-illusztrációit is. A kiállítás megnyitóbeszédét dr. Bognár Zoltán tartja. A tárlat 1 napos, külső érdeklődők 8-tól 16 óráig látogathatják. A Bibó István Gimnázium az ünnep alkalmából 12 nemzeti színű zászlót kap a szülőktől és a Fogadj el! alapítványtól. P. L.


F Chen Xin

F Fõdi Anna

F Fodor Csanád

fotók: pál lászló

2013. március 13.

Újra itt!

Benkóczy Zoltán rendszeresen jár Kiskunhalasra. Nemcsak színházi szerepei adnak okot erre, hanem hozzátartozói is, akikkel ha csak teheti, szívesen találkozik. „Vannak rokonaim a városban: Cseri Laciék és Benkóczy Mónikáék. Ha jövök, meglátogatom őket, találkozunk.” – nyilatkozta lapunknak a népszerű színész korábban, a Marica grófnő című nagyoperett helyi bemutatója alkalmával, amikor Dragomirt játszotta. Ha színházi este van, akkor a hozzátartozók jönnek hozzá, hogy megnézzék őt éppen aktuális szerepében. A kiskunhalasi moziban legutóbb egy klasszikus zenés vígjáték, A kaktusz virága előadás kapcsán lépett színpadra. Cochet urat, a fogászati beteget alakította, aki szabadidejében az asszisztensnőnek udvarolgat. A humor, a remek szerepmegformálás ezúttal is sikert hozott a Kalocsai Színház vendégjátékában. Benkóczy Zoltán a Turay Idatársulattal is járja az országot, de a Budapesti Operettszínház tagjaként számos produkcióban játszik. A Menyasszonytánc című klezmermusicalben ő Blum. A Viktória operettben Pörkölty polgármestert formálja meg. A Cirkuszhercegnő című operettben Pelikánt alakítja majd április 29-én. P. L.

„Csoda történik: minél többet adsz, radsz.” Bódás János néhai lelkész iné Lovas Jolán igazgató asszony Te magad annál gazdagabb ma- verssoraival köszöntötte Ulakcsa- a zeneiskola hangversenytermében megjelent zeneszerető és adakozni szándékozó szép számú Gordonka- hangverseny. A művészeti iskola igazgatója, Ulakcsainé Lo- hallgatóságot a Márta Debóra zevas Jolán és tantestülete úgy döntött, hogy a zenetagozat hagyományos neiskolás kislány javára rendezett tavaszi házi hangversenyein befolyó adományokat ezután is a súlyosan koncerten, majd így folytatta: „A beteg zeneiskolás növendék, Márta Debóra gyógykezelésére ajánlja váratlan betegség, ha lesújt, nehéz fel. A következő házi hangversenyen március 14-én 17.30 órakor Seö- helyzet elé állítja a családot. Amibő Ildikó tanárnő gordonka szakos tanítványait hallhatják a zeneiskola kor mindez gyermekkel történik, hangversenytermében. Minden érdeklődő és segítőkész embert szere- még szomorúbb a helyzet. A matettel várnak! (lma) gunk módján mi is megpróbálunk

segíteni a zene erejével és az Önök támogatásával. Kérem Istent a mielőbbi gyógyulásért.” Molnár Eszter, Debóra hegedűtanárnője, a koncert szervezője vezette a műsort, melyen mindenféle hangszer, énekhang és több műfaj is szerepelt. A zenetagozat növendékei és tanárai szép és hangulatos műsorszámokkal örvendeztették meg a közönséget, akik adományaikkal hozzájárultak az est céljának eléréséhez. „A jólelkű adakozót szereti az Isten” (Bibliai idézet). E gondolat jegyében a megjelentek 110.000 Ft-tal segítették a családot a kislány gyógykezelésében. Az igazgatónő rövidesen átadja Debóra családjának az összeget az adományozók és az iskola dolgozóinak jókívánságaival együtt. Ahogy már hírül adtuk, a zeneiskola idén a hagyományos tavaszi házi hangversenyek minden bevételét felajánlja beteg növendéke javára. Várnak minden segítőkész embert a közönség soraiba! L. Molnár Anna

Gordiuszi Tekó-siker Kiválóan szerepeltek a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola tanulói a Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány által szervezett Gordiusz Matematika Tesztversenyen. Az egyik diák, Tóth Szabolcs egyéniben a legjobb F Nagy Norbert, Karsai Zsuzsa, Szõnyi Borbála, Tihanyi Janka lett a megyei mezõnyben. Csapatversenyben a 10. és a 11. évfolyamosok szintén elsõk. fotó: sallay beáta

fotó: pál lászló

Jótékonysági koncert

kultúra, oktatás 13

Dobogós Fazekas

A Zrínyi matematikaverseny megyei döntőjén 2. helyezett lett a Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola csapata, egyéniben pedig Szőnyi Borbála első, így bejutott az országos döntőbe. A csapat másik két tagja, Tihanyi Janka és Nagy Norbert. Felkészítő tanáruk Karsai Zsuzsa, õt is díjazták. – Harmadszor vettem részt a Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulóján. Már hetekkel ezelőtt elkezdtük a készülést a versenyre: én és néhány évfolyamtársam matematikaórákon és matekszakkörökön az előző évi feladatsorokat oldottuk. A verseny február 15-én a Szilády Áron Református Gimnáziumban volt. Nekünk, ötödikeseknek 25 feladatot kellett megoldanunk 90 perc alatt. A maximum 125 pontból 116-ot értem el – tudtuk meg Szõnyi Borbálától. – Ez elég magas pontszámnak tűnt, úgyhogy örömmel nyugtáztam, jól sikerült a verseny.

Az eredményhirdetést a Kecskeméti Református Általános Iskolában rendezték meg március 2-án. Minden intézmény legsikeresebb 3 versenyzõjének pontszámait összesítették, így kialakult a csapatversenyek sorrendje. – Két évfolyamtársammal, Tihanyi Jankával és Nagy Norberttel együtt az ötödik osztályosok közötti versenyben a második helyen végeztünk az 52 csapat közül. Egyéniben 236 ötödikes versenyzõbõl az elsõ 20-at hívták be, én kaptam a csillogó aranyérmet – örült sikerének Bori. P. L.

Szakközépiskolai kategóriában Bács-Kiskun megyében első helyezést érdemelt ki Tóth Szabolcs 11.c osztályos tanuló, felkészítője Szauter Zsuzsanna. Második helyezést ért el Blahó Barnabás a 9.c osztályból, harmadik helyezett lett Szabó Martin, a 10.c osztály diákja, mindketten Tóth Ferenc tanítványai.

A nõ lelke Az Ady Endre MK 9+1 Művésztelep szervezésében kiállítás nyílt a kiskunhalasi Vajgel Pál alkotásaiból. A nő lelke címet viselő nőnapi tárlat megnyitóját március 9-én tartották Bácskossuthfalván a helyi közösség épületében. A rendezvényen beszédet mondott Fazekas Róbert, a helyi közösség tanácsának elnöke. P. L.

Két negyedik hellyel is büszkélkedhet az oktatási intézmény Kristóf Roland 11.a és Harkai Nicolas 12.c osztályos diákjaik jóvoltából, akiket Tóbiás Zoltánné készített fel a megmérettetésre. A 10.a osztályos Berta-Somogyi Kinga 5., a 11.c osztályos Tóth Ádám 6. helyezést ért el, felkészítőjük Polgár-Ónodi Szilvia. A csapatversenyben két első helyezést hoztak el a tekósok a 10. (Szabó Martin, Domján Gréta, Berta-Somogyi Kinga) és a 11. évfolyamon (Tóth Szabolcs, Kristóf Roland, Tóth Ádám). Az iskolák összesített versenyében a megyében a legjobb a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola lett. Két pedagógusukat, PolgárÓnodi Szilviát és Tóbiás Zoltánnét is díjazták kiemelkedő felkészítő munkájáért. P. L.


14

magazin 2013. március 13.

Zola, Vastag Csaba és Dukai Regina közreműködésével óriási show keretében rendezték meg a Miss Alpok Adria szépségverseny döntőjét a miskolci egyetem aulájában, ahol a kiskunhalasi Szabó Krisztinát választották a verseny győztesévé. A fiatal lány sírva fakadt az eredmény kihirdetésekor, Krisztina két udvarhölgyével, a második helyezett borsodi Nagy Nikolettával és a harmadik helyezett veszprémi Kovács Petrával együtt képviseli majd Magyarországot az ápGötz Anna halasi színpadon rilisi olaszországi nemzetköGötz Anna egy legendás koméközösen ünnepelünk, mert két nap zi döntőn. Krisztina tudatosan építi karrierjét dia legendás szerepét játszotvan a gyerekeim és az én születa Kiskunhalason, a Városi Filmtésnapom között. Igazából még A 20 éves lány végzettségét tekint- kezésemre, próbáltam egészségesen majd. Igyekszem persze a mennyiszínházban. A kaktusz virágában nem is volt időm elmélyedni ab- ve is a szépségiparhoz kötődik, fod- és diétásan enni.  Minden nap egy ség helyett a minőségre fektetni a Stephanie Vinyót, az asszisztensban, hogy milyen meglepetést ta- rász, pedikűr-manikűrös és mű- óra kardioedzésre, illetve kétnaponta hangsúlyt, mert felkérésekből nincs körömépítő, jelenleg azonban az szaunába, heti egyszer-egyszer pe- hiány, de többet közülük nem válnőt alakította, nagy sikerrel. A láljak ki nekik. színésznő jutalomjátéknak tart• Még egy kerek szám köze- érettségire készül, a sikeres vizs- dig kozmetikai vagy szépészeti ke- lalok el, mert már nem az én vilája szereplését ebben a népszerű leg. A Színházi Adattárban 59 gák után főiskolán szeretne tovább zelésekre jártam. Ezek nélkül, sajnos, gom. Nemrég egy nemzetközi motanulni. darabban, amely jó dalokat, pobemutatóját jegyzik. manapság már nem lehet labdába dellversenyre hívtak, éppen arra énokat, lírát és szerelmet kínál a • Igen? Erről fogalmam sincs, lát- • Az első versenyem 2009-ben rúgni, hiszen nagyon sok szép ma- kezdtem készülni, amikor bejutotközönségnek. ja, én ezeket egyáltalán nem tartom volt  Kiskunhalason, a Halas Szé- gyar lány van, és szépségversenyből tam a megyei Alpok-Adriaból az orszámon. Ha így van, akkor a hatva- pén, ahol  rögtön az I. helyezést ér- is már szinte havonta van egy. Az Al- szágos döntőbe! • Úgy látom, hogy a közönség nagyon nadiknak még ennél is szebbnek tem el, így úgy döntöttem, hogy pok-Adria viszont a három tradicio- Bár eddig is sokat állt a gép előtt, szereti ezt az előadást és a mi szeretekell lennie, pedig A kaktusz virága tovább folytatom a szépségverse- nális és nemzetközi verseny egyike, az ő fotóival reklámozták a halasi tünk is átsugárzik rajta, mert mi is naolyan, ami korona lehet a pályán. nyeken a megméretéseket – árulta és csak ezeknek van igazán presztí- strandot. Krisztina nevetve mesélgyon kedveljük – árulja el Anna. – Az én Igazán nem panaszkodhatom, mert el a Halasi Tükör olvasóinak Kriszti- zse ebben a szakmában. A nemzet- te, a fiúk rendszerint akkor próbálszerepem – és szinte mindegyik – olyan nagyon-nagyon sok szép szerepet na, aki 2010-ben a Kalocsa Szépe közi versenyre is hasonlóképpen ké- koznak nála, amikor karácsonyra a darabban, hogy lubickolni lehet benne: játszottam. Mindig kérdezték, hogy versenyen különdíjat nyert, 2011- szülök, amire egy hónapon van. kapott, yorki kutyáját sétáltatja. jutalomjáték. A szériának pici árnyoldami volt a legszebb, mi volt a legjobb. ben a Szeged Szépe II. helyezettje • Igaz, hogy egyedül utaztál a • A hosszabb távú terveid? la, hogy volt egy nagy kihagyás és ilyenMindig az volt a kedvenc, amit ép- lett, 2012-ben a Miss Alpok Adria miskolci versenyre? • Természetesen érdekel a mokor újra kell próbálni, tanulni az egészet. pen játszottam, éppen átélhettem. Bács-Kiskun Megye Szépe I. helye- • Sajnos, a szüleim megbeteged- dellkedés és a divatszakma is, de Ilyenkor nem tud az ember olyan fel• Úgy tudom, szeretnek tú- zést nyerte el. Eddig több reklám- tek, az influenza levette őket a lá- egyelőre, csak rövidtávon, és csak hőtlenül és felszabadultan játszani, mint rázni, kirándulni. Jártak már fotózása is volt, de a legbüszkébb a bukról, ezért nem tudtak elkísérni. ha az nem megy a továbbtanulás kiskunhalasi Gyógyfürdővel közös Anyukámtól azt a tanácsot kaptam, rovására. A középtávú terveim azon amikor egy hathetes próbaidőszak véKiskunhalason? gén bemutatunk egy előadást. • Nem, itt még sosem voltunk. De munkára és a budapesti Ni-Ka Fa- hogy legyek magabiztos és ügyes. is múlnak, hogy milyen ajánlatokat • Hogyan jellemezné az ön által most (február 22-én – P. L.) olyan shion anyagaira, ezek tetszettek • Mit vársz a mostani első kapok majd, illetve hogy fog menmegformált karaktert? rossz idő is volt, hogy gyorsan be neki a legjobban. helyezéstől? ni a tanulás. Hosszabb távon pedig • Mindig is szerettem az olyan szekellett menekülni a házba. A pró- • Hogyan készültél a miskol- • Remélem, ezen túl még job- egy szépészeti vállalkozást szeretrepeket, amelyek valahonnan valahobára is kevés idő volt, sajnos, nem ci versenyre, volt valami külön ban belemerülhetek a szépség és nék felépíteni, de ez már valószínűtaktikád? va eljutnak. Ebben mindent el lehet tudtunk itt körülnézni most sem. a divat minőségi világába, illetve, leg csak a családalapítás után lesz... játszani a csúnyától a szépig. Minden • Ha éppen nem rohannak se- • Még jobban odafigyeltem az ét- hogy több komoly felkérést kapok A lányok farmerben és pólóban benne van: nagyon-nagyon jó számok, hová, főzőcskézésre is juthat léptek először színpadra, s nem humor, líra, szerelem. A kaktusz virága idő. Milyen a felosztás a konycsak pózolniuk kellett, hanem rövinekem gyerekkorom óta fogalom. Inghában? Ki mit készít? den bemutatni megyéjüket. A férfirid Bergman és Walter Matthau fő• Én főzök gyakran. A mindenak kedvence természetesen a fürszereplésével a film nagy élmény volt, napos főzést vállaltam, hiszen akdőruhás felvonulás volt. A ma már nagyon megragadt bennem. Mondjuk, kor nyugodtabb vagyok, ha tudom, hagyományosnak nevezhető Miss ez teljesen más, kicsit átírták. A Szehogy a gyerekek jókat esznek. SajAlpok-Adria Szépségverseny törnes-dalok remek betétek – a leghínos, a menza nem jött be nálunk ténete 1988-ban kezdődött és azóresebb talán a Jamaicai trombitás –, sosem. ta évről évre több lány jelentkezik a nagyon színessé teszik az egészet, a • Lesz-e valaki, aki színészversenyre. Kilenc ország (Ausztria, darabot és az előadást. képzőbe készül? Horvátország, Németország, Olasz• Az idei évszám jeles napok• Ez még a jövő zenéje. Az az igazország, Svájc, Szlovénia, Szlováról szól: születésnapja közeleg, ság, hogy a mai körülmények között Megint 20. St. Martin koncertezik, fotókat készít és fest. Emellett új szerze- kia, Magyarország és San Marino) az ikergyerekeinek szintén, Bánagyon nem beszélném rá a gye- ményekkel is előrukkolt Megint 20 című albumán. – A lemez folytatása az szép lányai versenyeznek majd a lint és Emília hamarosan nagykorekeimet. Sajnos, sok szakma van előzőnek: temperamentumos, lüktető, zakatoló, világzene. Elmentünk kicsit megtisztelő címért április 13-án az rúak lesznek. mélyponton és válságban. Reméljük, a görög, illetve az arab dallamvilág felé – mondta róla a zenész. St. Martin a olaszországi Lignano Sabbiadoro• Így van, szép kerek évforduló lesz. hogy ez nem lesz mindig így. muzsika által számos helyre eljutott itthon és külföldön. Mi az Utazás kiállí- ban tartandó nemzetközi megméMég nem is terveztük, de biztos, hogy Kép, szöveg: Pál László táson találkoztunk vele, ahol a halasi csipkés standot is felkereste. P. L. rettetésen. P. Á.

Halasi királynõ

fotó: pál lászló

Jutalomjáték


2013. március 13.

15

Vendégségben a 4 for Dance

re szolgált, hogy minket kértek fel a képviseletére. Ezen a rendezvényen, az országban és a világban, bárhol nagyon szívesen megtesszük ezt mindenkiért, aki szeretné. • Kiskunhalasi kötődésetek is van. Milyen élményeket szereztetek? Milyen emlékeket őriztek a városról?

• Kiskunhalas a szívünknek az egyik kis csücske. Posztobányi Andor, aki a kezdetektől menedzserünk és azóta is nagyon jó viszonyban vagyunk és együtt dolgozunk, kiskunhalasi. Azóta rengeteget voltunk a városban különböző rendezvényeken, fesztiválokon, illetve Andor által privát találkozókon is. • Milyen programokon vesztek részt a közeljövőben? Milyen feladatok várnak titeket? • Hála Istennek, folyamatosan dolgozunk, már készülünk a külföldi szereplésekre. Májusban Jordániában lépünk fel, azután az izraeli néptánc fesztivál vendégei leszünk, hét nap alatt, hét állomásra érkezünk. Idén ősszel dél-amerikai turnéra megyünk: Argentína, Brazília, Uruguay az úti cél. Ezzel a világ összes kontinensét bejárjuk. Hála Istennek, Magyarországon is igény van a produkcióinkra céges és városi rendezvényeken egyaránt. Amerre hívnak minket, nagy örömmel megyünk. Májusig itthon leszünk. • Folyamatosan működik a tánciskolátok is? • Így van, Nyíregyházán indítottuk be, évről évre szépen fejlődik. Büszkén mondhatjuk, hogy jelenleg háromszázötven-négyszáz gyerek jár hozzánk. Azt gondolom, ez is egy hosszú, eredményes folyamat lesz. Dolgozunk, tesszük a dolgunkat, tőlünk telhetően a legjobban. Pál László

Szombat esti láz

várok, amire büszke lehetek. Ennyi idő alatt még nem válik belőlünk profi táncos, de Tünde – az én táncos párom – mindent elkövet, hogy  minél jobb eredményt érjünk el.  Próba, próba és újra próba... A közönségnek az a dolga, hogy érezze jól magát, hiszen ez egy szórakoztató műsor és verseny. Amennyiben szavazataikkal tovább is juttatnak, azt külön megköszönöm! • A próbák sok időt igényelnek, a műsor hétvégéken lesz, közben énekesként is színpadra lépsz? • Vannak kötelezettségeim, amiket korábban vállaltam el és természetesen mindenhova igyekszem elmenni. A szombati fellépéseket le kellett mondani és a próbák miatt nem vállalok erre az időszakra újabb koncertet sem. Pál László

fotó: az iskola felvétele

fotók: pál lászló

Halas a szívük egyik kis csücske

• Úgy tudom, van táncos múltad. Mikor és milyen műfajban roptad korábban a parketten? • 12 éves koromtól akrobatikus rock and rollra  jártam. Nagyon szerettem a táncot is és a társaságot is. A mai napig sok barátom van abból az időből.  Inkább hátrány,  mint előny ez a táncos múlt. Teljesen más, amit most táncolunk. Más a testtartás, a lépések és természetesen a zene is. • A Szombat esti láz újabb szériájában való szereplésre rögtön igent mondtál? • Nem. Azonban nem bántam meg, hogy végül is igent mondtam. Az elmúlt két év sok munkával telt. Kevés időm volt bármilyen más tevékenységre. Fárasztó, de jókedvű próbákon vagyok túl és sok munka vár még ránk. Azt szoktam mondani, a munkát nem lehet megúszni. Csak a munka az,  amivel valós eredményeket lehet elérni. • A versenyzőknek több táncban is jeleskedniük kell. Melyiket szereted? Melyiktől félsz? • Ezt a kérdést a verseny végén tedd fel! Még nem tanultunk meg minden táncot. •  A show elindult. Mit vársz magadtól? Mit vársz a közönségtől? • Magamtól olyan teljesítményt

fotó: pál lászló

Új oldaláról mutatkozik be Vastag Csaba. Az X-Faktor elsõ szériájának gyõztese most a Szombat esti láz címû mûsorban bizonyítja, hogy nemcsak énekelni, hanem táncolni is tud.

A 4 for Dance a magyar néptánc autentikus elemeit virtuóz ritmusjátékokkal, humoros jelenetekkel teszi még izgalmasabbá. A fiúk időről időre új koreográfiákkal rukkolnak elő. Bemutatóval készültek az Utazás Kiállítás 2013 rendezvényére is, ahol a halasi csipkés standra is ellátogattak. Gál Sándor Áronnal beszélgettünk. • A 4 for Dance kapcsán legutóbb arról adtunk hírt, hogy a montreali Dance World Cup alkalmával három kategóriában is – folk, show, step – megszereztétek a világbajnoki címet. • Ott 2009-ben nyertük az aranyérmeket, azóta nagyon sok változás történt a csapat életében. Sok új koreográfiát készítettünk, külön fesztiválokra is. Eddig 36 országban mutattuk meg magunkat, folyamatosan újítjuk a show-műsorunkat. Az Utazás kiállításra szintén bemutatóval készültünk, rock and roll feelinget idéztünk a színpadra. Próbálunk hűek maradni ahhoz a 4 for dances stílushoz, amit megszerettek eddig az emberek. • Elindult a Szombat esti láz. Vastag Csaba, a műsor egyik versenyzője, ahogy ti is, az Rtalent Produkciós Irodát erősíti. Volt szakmai megbeszélés közöttetek? • Vastag Csabival nagyon jó barátságban vagyunk. Igazából művészlélek, azt gondolom, a tánchoz is nagyon jó tehetsége lesz. Ami közös bennünk és amit kölcsönösen nagyon tisztelünk egymásban, az a szorgalom és az alázat, ahogy a pályáján ő is teszi a dolgát. Azt gondolom, ezért tart ott, ahol tart. Szerintem a Szombat esti lázban is – magához képest –, amit tud, mindent meg fog tenni. • Az Utazás kiállításon találkoztunk, ennek apropója is van. • Most Nyíregyháza a díszvendég. Mivel mi a mai napig Nyíregyházán élünk és nagyon jó kapcsolatot ápolunk a várossal, nagy örömünk-

kultúra

Szépen olvastak. A Jánoshalma-Kiskunhalas térség általános iskolásai két kategóriában versenyeztek. A szép kiejtés Kazinczy-versenyének zsűrijében Horváth Etelka, Kovacsev Istvánné és Vadkerti Mónika értékelte a diákok teljesítményét. Az 5-6.-os korcsoportban 1. Tóbiás Linda (KRK Szilády Áron Gimnáziuma), 2. Rácz Hunor (Szent József Katolikus Általános Iskola), 3. Nagy Norbert (Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola). A 7-8.-osoknál: 1. Pető Gréta (Fazekas), õ jutott tovább a kisújszállási döntőbe; 2. Nagylaki Petra (Szilády), 3. Tóth Mirtill (Bibó). (pl)


16

hirdetés 2013. március 13. Ingatlan eladó az Alsóöregszőlőkben, 2 Parketta-, PVC-, szőnyeg-, lamináltpadkülönálló 1 szoba-konyha fürdőszobás ló-lerakás. Lapostető-szigetelés, bádolakás + gazdasági épületek, földterület. gozás. Tel.: 06 20/263-24-81 A-228 Soltvadkertre műanyagüzem- Tel.: 06 20/31-32-690 A-207 be fizikai munkára munkatársat keresünk. Jelentkezni önéletrajzzal Kossuth u. 11. szám alatti, Schöncsorbaplast@gmail.com. A-175 feld udvarra néző 65 m2-es, I. emeleti, téglaépítésű, gázfűtéses lakás tágas részmunkaebédlővel, nagy erkéllyel reális áron keresek. eladó. Egyszobás lakást első emeleA-208 tig beszámítok. Tel.: 06 77/738-809, A-27 Kollégákat keresünk az alábbi munkakö- 06 30/442-72-69 PC szervizbe időre alkalmazottat Tel.: 06 20/31-32-690

rökbe: szerelő, sofőr, raktáros. Jelentkezési feltétel: B, C jogosítvány, érettségi. Kertes ház eladó Fenyő u. 5. A-73 Jelentkezés kizárólag emailben, fényké- Tel.: 06 20/450-12-29 pes önéletrajzzal. valakitkeresek80@ freemail.hu. A-209 2,5 szobás 72 m2-es felújított lakás kedvező áron eladó. Széchenyi u. 16. II. emelet. Tel.: 06 70/33-05-447 A-172 Büfébe dolgozót felveszek. Tel.: 06 70/510-72-53 A-210 Új tanya eladó. A-187 Banki és biztosítási termé- Tel.: 06 20/31-22-308 kek értékesítéséhez kollégát keresünk alkalmazotti jogviszonyban. 8000 m2 építési telek eladó a FelTel.: 06 70/321-05-09 A-211 sőöregszőlőkben. Ár: 1,5 M Ft. Tel.: 06 30/642-84-20 A-197 Az újra megnyíló Király Autószerviz autószerelő munkatársat keres felvételre. Termőföldet vásárolnék Kiskunhalas körTel.: 06 30/69-01-800 A-212 nyékén. Tel.: 06 20/483-09-96 A-216 Egészségmegőrző előadásokhoz telefonos szervezőket keresünk, jó kommunikációs készséggel, otthoni munkavégzésre. Tel.: 06 30/937-35-71 (H-P 15-19 óráig) A-226

80-90 kg-os sertések eladók. Tel.: 06 30/690-17-76 Félsertés eladó. Tel.: 06 20/33-20-160

A-225

Kiskunhalason kertes ház eladó Ág u. 9. Tel.: 06 20/97-65-168 A-217 Kertvárosban családi ház eladó. Tel.: 06 30/739-30-24 A-218 Családi ház eladó Bükkönyös u. 33. Lakáscsere érdekel. Iá.: 8,2 M Ft. Tel.: 06 70/342-47-34 A-219

A városközpontban egyszobás lakás eladó vagy hosszútávra kiadó. A-213 Tel.: 06 30/407-90-68 A-194

Felsővárosban közművesített építési telek olcsón eladó. Raktárak, irodák bérelhetők a volt Levi’s Tel.: 06 70/518-79-11 A-220 területén. Már 300 Ft+áfa/m2/hó ártól. Tel.: 06 20/92-70-946 A-161 Füzespusztán 1,3 ha szántó eladó. Tel.: 06 70/33-49-096 A-221 Budapesten a Keletinél 2 különnyíló szobás lakás április 15-től kiadó. Kiskunhalason földszinti különbejáraTel.: 06 70/452-51-65 A-204 tú, vállalkozásra is alkalmas szobával kiegészített 90 m2-es lakás eladó. Kórház Garázs kiadó. és piac között zöldövezetben található. Tel.: 06 30/96-80-663 A-214 Tel.: 06 20/380-68-60 A-222 1 szobás gázkonvektoros bútorozatlan lakás kiadó. Tel.: 06 20/422-27-53 A-215

Gázfűtéses erkélyes lakás eladó. Tel.: 06 70/327-35-26 A-223 Eladó Pozsony u. 53/a. számú társasház. Tel.: 06 20/46-27-994 A-224

Bontásra autót veszek. www.autobontokalocsa.hu. Tel.: 06 30/432-62-26

A-182

A balotaszállási gazdabolt eladó. Tel.: 06 30/61-91-341 A-184

www.menyasszonyiszalon.hu Tel.: 06 70/547-87-87

A-191

Dugulás-elhárítás, vízszerelés. A-122 Megkezdtünk borok felvásárlását, fe- Tel.: 06 20/917-14-03 hér illetve vörösborokat egyaránt! Minta leadása: 6230 Soltvadkert, Ifjú- Épületenergetikai tanúsítás. Ocskó LászA-54 ság u. 29. Tel.: 06 70/369-67-60, ló Tel.: 06 20/91-35-535 06 70/371-30-94 A-196 Vállalom egyéni vállalkozók, bt-k, kft-k, Pályázatképes 7 éves kft. eladó. alapítványok könyvelését. A-106 Tel.: 06 30/99-09-304 A-198 Tel.: 06 30/308-03-77 Újszerű iroda- (rendelőüzlet) -bútor Lomtalanítást vállalok. Tel.: 06 20/255-65-20 A-77 olcsón eladó. Tel.: 06 30/99-09-304 A-199 Dugulás-elhárítás. Darányi Zsolt Tel.: 06 70/39-29-103 A-202 Szegedi 2,5 szobás lakás olcsón eladó. Húsvéti takarítás. Tel.: 06 70/518-79-11 A-192 Tel.: 06 20/250-49-31

A-227

Anyakönyvi hírek Születtek: Mihályi Tamás (Tóth Rita) Kiskunhalas, Veres József Dávid (MolnárSolti Melinda) Kiskunhalas, Tápai János (Cseh Erzsébet) Kiskunhalas Elhunytak: Bakó Gábor (Kiskunhalas), Mészáros István (Kiskunhalas), Karai Magdolna (Kiskunhalas), Eiler György Károly (Kiskunhalas), Visegrádi Jánosné Piller Katalin (Kiskunhalas), Ragadics Zoltánné Tóth Zsuzsánna (Kunfehértó), Bátori Imre (Kiskunhalas), Karai Benőné Babenyecz Mária (Kiskunhalas), Fekete Ferenc Róbert (Kunfehértó)


2013. március 13. HALAS TV Kábelen és sugározva UHF 31-es csatornán

MÛSORAJÁNLATUNK: Március 13. szerda 00:00 Képújság 07:00 Híradó/kedd 07:30 Sport Magazin 08:00 Képújság 12:00 Sport Magazin 12:30 Híradó/kedd 13:00 Képújság 17:00 Alcoa FKC – KNKSE (női kézil. m.) 18:20 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/szerda 19:20 Napi Mozaik 19:30 Beszéljünk róla 20:00 Híradó/szerda 20:20 Napi Mozaik 20:30 Beszéljünk róla 21:00 Képújság 22:00 Híradó/szerda (ism.) 22:30 Beszéljünk róla 23:00 Képújság Március 14. csütörtök 00:00 Képújság 07:00 Híradó/szerda (ism.) 07:20 Napi Mozaik 07:30 Beszéljünk róla 08:00 Képújság 12:00 Beszéljünk róla 12:30 Híradó/szerda (ism.) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/csütörtök 19:30 Kultúrkép – kulturális magazin 20:00 Híradó/csütörtök 20:30 Kultúrkép – kulturális magazin 21:00 Képújság 22:00 Híradó/csütörtök 22:30 Kultúrkép – kulturális mag. (ism.) 23:00 Képújság Március 15. péntek 00:00 Képújság 07:00 Híradó/csütörtök (ism.) 07:30 Kultúrkép – kulturális magazin 08:00 Képújság 12:00 Kultúrkép – kulturális magazin 12:30 Híradó/csütörtök (ism.) 13:00 Képújság 18:00 Március 15. – ünnep Kiskunhalason 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/péntek 19:20 Gyermeksarok 19:30 Megyei Krónika 20:00 Híradó/péntek (ism.) 20:20 Gyermeksarok (ism.)

20:30 Megyei Krónika 21:00 Képújság 22:00 Híradó/péntek 22:30 Megyei Krónika 23:00 Március 15. – ünnep Kiskunhalason 00:00 Képújság Március 16. szombat 00:00 Képújság 08:00 Híradó/péntek (ism.) 08:30 Kultúrkép 09:00 Képújság 12:00 Megyei Krónika 12:30 Híradó/péntek (ism.) 13:00 Képújság 17:20 Napi Mozaikok, Gyermeksarok 18:00 Március 15. – ünnep Kiskunhalason 19:00 Sport Magazin 19:30 Kultúrkép - magazin (ism.) 20:00 Megyei Krónika 20:30 Beszéljünk róla 22:30 Képújság Március 17. vasárnap 00:00 Képújság 17:30 Márc. 15. – ünnep Kiskunhalason (ism.) 18:30 Híradó/hétfő (ism.) 19:00 Híradó/kedd  (ism.) 19:30 Híradó/szerda (ism.) 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:30 Híradó/péntek (ism.) 21:00 Képújság Március 18. hétfő 00:00 Képújság 07:00 10 éve történt 07:30 Megyei Krónika 08:00 Képújság 12:00 10 éve történt 12:30 Megyei Krónika 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/hétfő 19:20 Napi Mozaik 19:30 153 – Lélekmód – ifj. magazin 20:00 Híradó/hétfő 20:20 Napi Mozaik 20:30 153 – Lélekmód – ifj. magazin 21:00 Képújság 22:00 Híradó/hétfő 22:30 153 – Lélekmód – ifj. magazin 23:00 Képújság online műsorújság www.halasmedia.hu A mûsorváltozás jogát fenntartjuk. A Halas Tv saját mûsorai vastag betûvel szedve.

vélemények

Az elmúlt egy évben több súlyos baleset történt a fehértói úton, s múlt héten egy láthatósági mellény nélküli gyalogost gázolt halálra egy autó. Valóban veszélyes e szakasz? Mennyivel nagyobb a balesetveszély a fehértói úton, mint másutt? Ezt a kérdést tette fel olvasónk, mondván, a tízkilométeres szakaszon több, súlyos baleset, gázolás, karambol történt. Olvasónk szerint az út 2009-es felújítása óta látványosan nőtt a sofőrök bátorsága és a sebesség. – Nem hinném, hogy a jó útállapot miatt lenne több a baleset. Ha a burkolat kátyús, töredezett, akkor nagyobb a veszélye annak, hogy az autó váratlanul kitér, esetleg olyan műszaki hibát szenved, amely után aztán irányíthatatlanná válik. Ha a szabályokat betartva közlekedünk, akkor minimális az esélye annak, hogy pórul járunk – fogalmazott egy közlekedésben is jártas műszaki szakember. A fehértói úton történt balesetek egyébként szinte mindegyike sofőrhibára vezethető vissza. Szabálytalan előzés miatt ütközött frontálisan egy halasi férfi a szemből, szabályosan közlekedő másik autónak. A tavaly októberi karambol szo-

Tényleg veszélyes a fehértói út? morú statisztikája egy életveszélyes és egy súlyos sérült. Ugyancsak súlyos sérülés történt akkor, amikor egy előző jármű szintén halasi sofőrje előbb egy másik autónak és egy traktor pótkocsijának csapódott. A Kunfehértó és Jánoshalma közötti szakasz legsúlyosabb balesete 2011. március 21-én következett be. Az Audi túl gyorsan vett be egy kanyart, a közel 130 km/ h-val száguldó autó megcsúszott, majd nekivágódott egy kisteherautónak. Két halott, két súlyos sérült a szomorú mérleg. Itt talán tetten érhető az, hogy a fiatal sofőr a jó aszfalton nekiengedte az autóját. De ez a tragédia bármelyik másik, hasonló

minőségű úton is bekövetkezhetett volna. Tompított fényszóróval nagyon nehéz a tájékozódás, reflektorozni meg a sűrű forgalom miatt szinte alig-alig lehet. A napokban éppen a láthatóság mentette volna meg annak a halasi gyalogosnak az életét, akit a füzespusztai bekötőútnál gázoltak halálra. A kisteherautó sofőrje csak nagyon későn észlelhette az út közepén sétáló, sötét ruházatot viselő férfit. Erre fel kell készülni a fehértói úton, főként Kiskunhalas felé közlekedve. A helyszínelésen résztvevő szakértő azt mondja, hogy szinte teljesen lehetetlen volt elkerülni a balesetet. Kép, szöveg: JL

Miért maradna, miért menjen a Garbai-szobor? Csípős, de egyoldalú véleményözön bontakozott ki sajtónkban a Garbai-szobor áthelyezése kapcsán. A jellemzően baloldali érzelmű véleménymondók elsősorban azzal érvelnek, hogy Garbai Sándor (a Tanácsköztársaság diktatúrájának, vagyis az akkori Forradalmi Kormányzótanács sokáig elsőszámú vezetője – a szerk.) elsősorban nem kommunista, hanem szociáldemokrata volt, a nép ismerője és barátja, szakszervezeti-érdekvédelmi személyiség, aki később szembefordult a kommunistákkal. Többen emlékeztetnek: az 1987es Garbai-szobor-avatás nemzetközileg is „bátor tett” volt az akkori

MSZMP KB-titkár Berecz János részéről, mert Garbai nem volt a Kádár-rezsim kedvence. A kritikusok szerint most felkészületlen képviselők, „piaci történészek” döntenek az ügyben; mások azt bírálják, hogy a városvezetés körei nem fontos kérdésekkel, hanem utcanevekkel és szobor-áthelyezésekkel töltik a munkaidejüket. Megint mások párhuzamot vonva azt írták: „a mostani kurzust figyelembe véve nem tűnik túl hitelesnek a múltbéli diktatúrát és annak szereplőit minősíteni”, s volt, aki keserűen ezt írta: „a múltat eltöröljük, de attól az még létezik, csak mi leszünk egyre szegényebbek…”.

Arról egyelőre kevés szó esett, ami a szakértői munkacsoport és a törvényalkotás célja is az utcanevek és köztéri alkotások megváltoztatásával: hogy a nép- és társadalomellenes ideológiák rezsimjeinek, (fő)szereplőinek ne állítsanak emléket a közterületek legkiemelkedőbb pontjain. Korábbi megszólalók azzal érveltek a változások mellett, hogy ha Magyarország a demokrácia felé halad, akkor a jelentős közterületek nevét és alkotásait is ennek megfelelően célszerű megválasztani – hisz mindig így volt ez a történelemben… (Továbbiak a halasmedia.hu-n.) (HT-összeállítás)

17


18

sport 2013. március 13.

innen  onnan Lovasverseny

Egy év szünet után ismét nagyszabású lovasversenyt rendeznek Kiskunhalason. Mint a szervezőktől megtudtuk, az A1*** minősítésű és komoly pénzdíjat felvonultató bajnokság iránt máris nagy az érdeklődés. Április 26-28. között népesül be ismét a lovasbázis – kaptuk a tájékoztatást. Ismét megrendezik a 3 emlékszámot Hriazik Pál, dr. Vincze Jenő és Rózsahegyi Zoltán tiszteletére. Kiskunhalas Város Nagydíja mindig nagy érdeklődésre tart számot mind a versenyzők, mind pedig a közönség részéről. Ezt idén is megszervezik, mégpedig április 28-án délután. A lovasokra 150 centiméteres magasságú akadályok várnak.

Kézilabda

Folytatta szereplését a Kiskunhalasi UKSC. Az NB II-es bajnokságban az egyik legerősebb csapat, a Kalocsa otthonába látogattak a mieink. A halasiak minden dicséretet megérdemelnek, hiszen remekül tartották magukat. Kalocsa-Kiskunhalasi UKSC 20-18 (10-8). A juniorok viszont óriási bravúrt végrehajtva, a félidőbéli hátrányukat előnnyé változtatva elhozták a két pontot. Kalocsa-Kiskunhalasi UKSC 28-29 (1816). A megyei bajnokságban is elkezdődött a szezon. A KB Autoteam SE a Tiszakécskét fogadta és magabiztos, 33-24-es győzelmet arattak Virág Erika tanítványai. Bowling A 16. fordulóval folytatódott a városi bowling bajnokság. Eredmények: Jankováczi Golyószórók-Drink Team 3:0, Fa Vágók-Amazonok 3:0, Halaspack Bowling Team-Pontvadászok 0:3, Szekeres Pálinka-Pelle Glass 1:2, Rolling Balls-Bowling Boys 1:2. (jl)

Játékosan

A városi-körzeti, majd megyebajnoki cím megszerzése után az országos elődöntőt is megnyerő Felsővárosi Általános Iskola csapata akadálytalanul jutott a Játékos Sportverseny legmagasabb szintjére. A vasárnap, Budapesten lebonyolított országos döntőn a Fülöpné Ábrahám Irén, Bende Bernadette és Horváth Eszter által felkészített gyerekek elszánt küzdelemben nyolcadikként fejezték be a hónapok óta tartó diákolimpiai versenysorozatot. A Felső kis sportolóinak gárdája joggal került a hazai elitet jelentő legjobb tíz válogatott közé. (vk)

F Anikó, a kitüntetett

F A döntő résztvevői

F Kecskeméti kupasiker

Szezonzáró sziládys szombat

Több szempontból is jelentős volt a Kiskunhalasi Szilády RFC számára a múlt szombat. Hatodik tornáját rendezte a klub a Buborékban, este pedig első alkalommal szervezték meg támogatói estjüket. Színvonalas felzárkóztató kupát követően a bál jó hangulatban telt el. Ezen kiderült, hogy Horváth Anikó kapja meg a most alapított Pro Ludum Calcium Adiuvando-díjat. Sziládys szombat volt március 9-e. A szezonzáró, hatodik tornáját rendezte a Kiskunhalasi Szilády RFC, amelyen kilenc csapat szerepelt. A Szilády-BD-Trader Kupa célja a felzárkóztatás volt, több mint száz ifjú focipalánta lépett műfűre. Sok gól esett, néhány könnycsepp is kicsordult, de a torna végére már csak mosoly-

gós arcokat lehetett látni. A srácok elfáradtak és este talán már Messivel álmodtak. A győzelmet a Kecskemét I. szerezte meg, miután 2-1-re legyőzte a Kiskunhalasi FC-t. A 3. helyen a Kecskemét III. zárt, 4. volt a Szilády RFC II., 5. a Szentmiklósi SE, 6. a Tompa, 7. a Kecskemét II., 8. a Szilády RFC II. és a 9. a Szilády RFC III. A torna

válogatottjába Csillag István, Kocsis László, Pap Levente került be. Este, a gimnázium konviktusában rendezte meg az egyesület az első támogatói estjét. A szülők óriási részt vettek ki a szervezésből, a támogatók jóvoltából pedig finom falatok kerültek az asztalra. Közel másfél százan voltak ott, köztük az egykori kiváló válo-

gatott kapus, Szendrei József is. A bálon adták át a labdarúgásért legtöbbet tevőnek járó elismerést, a Pro Ludum Calcium Adiuvando-díjat, amelyet első alkalommal Horváth Anikó érdemelt ki. Az elismerést Lengyel Péter egyesületi alelnök adta át. Anikó elmondta, hogy fia a kezdetek óta tagja a klubnak, a foci pedig mindennapi része a családnak. – Nagyon meghatódtam és büszke vagyok – nyilatkozta a kitüntetett. Kép, szöveg: Jáger L.

Félidő a pokolban Alcoa FKC-KNKSE 30-26 (8-20)

Székesfehérvár, 500 néző, vezette: Natkai, Szalay Fehérvár: Szikora – AZARI 5, EMBEROVICS 4, TILINGER 5, HORVÁTH B. 6, TRISCSUK 9/3, Vaszari 1, csere: Trimmel (kapus), Siti E., Zsigmond V., edző: Pal Oldrup Jensen. KNKSE: Pethő – Sterbik 2, Drávai 2, Takács B. 1, Szamoránsky A. 3, BARNA 6, VARGA D. 4/3, csere: Lengyel (kapus), Valovics 2, FAUSZT 4, Borkowska 1, Tápai A. 1, edző: Golovin Vlagyimir. Kiállítások: 4 perc, illetve 8 perc. Hétméteresek: 4/4, illetve 3/3. Nagy reményekkel és lendülettel vágott neki a Kiskunhalas NKSE a Székesfehérvár elleni találkozónak. A kezdő sípszó előtt a hazaiak egyetlen ponttal előzték meg a halasiakat, a két gárda az 5-6. helyen osztozott. A meccs úgy kezdődött, ahogy az a mi nagykönyvünkben van megírva. A mieink nagy akarattal és elánnal kézilabdázva alig 6

perc alatt állva hagyták ellenfelüket. 8-2-re vezettünk, amely több mint biztatónak tűnt, annál is inkább mert a hazaiak borzasztóan gyengén játszottak. Az elképzelés nélküli kézilabdát a halasiak remeklése színesítette és a maroknyi KNKSE-drukkerhad legnagyobb örömére az előny nem csökkent. A 24. percben 5 gólra jött fel az Alcoa, de

egy újabb vendéghajrá után a szünetre érkező fehérvári nézők elképedve néztek az eredményjelzőre, amely 20-12-es halasi vezetést mutatott. Nem tudni, hogy mi történt a pauzában a két öltözőben, mindenesetre úgy tűnik, hogy a hazaiak skandináv mestere vért itatott övéivel. Bár ennek az első percekben kevesebb jele volt, mivel három perc alatt csak egy gólt tudott faragni tetemes hátrányából az Alcoa. Kiderült, hogy ez még csak a kezdet volt. Szikora Melinda, aki nem mellesleg halasi nevelés, szinte minden kísérletünket hárította, ez pedig lendületet adott csapattársainak. Fokozatosan fogyott az előny, a

hazai játékosok szinte egymás ellen versenyezve igyekeztek minél több gólt szerezni. Ennek az lett a vége, hogy a 45. percben utolértek minket a fehérváriak, egy 10-2-es részeredményt produkálva. Ez sem volt elég figyelmeztető a halasiak számára, akik ezután is érthetetlenül sokat betliztek. És a kézilabda sorszerűsége szerinti koreográfiának megfelelően a Székesfehérvár tovább szárnyalt. A halasiak hasonlóan bukták el a meccset, mint ahogy a magyar válogatott a 2000-es olimpiai döntőt. Nem véletlen, hogy a lefújás után Golovin mester megfogalmazása szerint csapata megpróbálta elveszíteni a meccset és ez sikerült is. levi


2013. március 13.

Edzői nézőpont A március elején lebonyolított 46. Bibó Kupa nemzetközi középiskolás kézilabda torna szép hazai sikereit a Bibó ezüstérmes csapatainak edzői értékelték.

Katkó Andrea, a leánycsapat testnevelője: – Az idén először induló mezőtúriak, egy kicsit kilógtak a sorból, de a többiek még a szokásosnál is kiegyensúlyozottabb mezőnyt alkottak. Közülük a sokat fejlődött sepsiszentgyörgyiek és a tavaly óta felzárkózó Szilády ellen pár gól különbséggel, a jászberényiekkel szemben pedig egy gól különbséggel győztünk. A székelyudvarhelyiekkel való összecsapásunkban győzött a jobbik, számunkra a második helyezés volt az elérhető cél. Csapatunkat csak dicsérni tudom, kiemelve a végzős, kapus Balogh Ivettet. Köszönet jár a gyerekeknek, szüleiknek, iskolánknak, a színvonalas rendezéshez segítséget nyújtó támogatóinknak. Egyik példaként Tápai Szabinával, aki négy különdíjat ajánlott fel és adott át. Lajkó Róbert, a fiúcsapat testnevelője: – A csoportunkon belüli mérkőzéseket megszenvedtük ugyan, de az első kettőn 6-7 gólig fej-fej mellett haladva, viszonylag gyorsan előnyre tudtunk szert tenni, azt megtartani és nyerni. Pedig Mezőtúr és a kecskeméti Sportiskola is NB.-s háttércsapattal bír. Sepsiszentgyörgy ellen viszont a kezdő sor három játékosa bajnoki mérkőzés miatt hiányzott, a többiek, becsületükre legyen mondva, győzelemre vitték az összecsapást. A döntő a másik csoport első helyezettjével, azaz Székelyudvarhellyel, noha tavaly és az ősszel Erdélyben megvertük őket, megint csak feladta a leckét. Bár a második félidő feléig partiban mentünk, akkor elfogyott a levegő, a csapatom felőrlődött a nagyon gyors, erős, technikás ellenféllel szemben. A 15:19-es eredmény reális, jobbak voltak minden poszton. Ezzel együtt gratulálok a csapatunknak, tudásuknak megfelelően, sőt azon felül teljesítettek. Vass Katalin

Évtizedek óta remekelnek a tornász diákolimpiákon a halasi versenyzők. Országszerte tudják már, hogy Kiskunhalas remek szakmai műhelynek számít. Idén Budapest volt a házigazdája az országos döntőnek. Ezúttal nemcsak a Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola, hanem a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola tornászai is ott voltak a legjobbak között. A Fazekas I-II. korcsoportos válogatottja kiválóan tornázott és ez a végeredményen is meglátszik. Kiélezett volt a verseny, így nem volt könnyű dolguk a halasi tornászoknak. Végül a Jacsó Gergő, Németh Dominik, Urbán Dominik, Puskás Alex, Kopasz Bence, Deli Márk összeállítású csapat az igen előkelő 3. helyet szerezte meg, amely kiváló teljesítményt takar. Ebben a korcsoportban a Kalocsa, a Debrecen és az első helyet megszerző Nagykanizsa volt a mieink ellenfele. Nem sokkal később a „nagyobbak” is a szerek mellé léptek. A III-IV. korcsoportosok között szerepeltek a fazekasos diákok. A Kádár Zalán, Kádár Leander, Szalai Ádám, Süveges Csanád, Süveges Csaba, László Dénes alkotta csapat végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtva szerezte meg a szegediek mögött az ezüst-

Sport

19

innen  onnan Győztesen

Arany, ezüst, bronz

A tornász diákolimpia országos döntőjét rendezték meg a napokban Budapesten. Immáron évtizedek óta hagyomány, hogy a halasi versenyzők sikert sikerre halmoznak. Idén sem volt ez másképpen, a Fazekas mellett a II. Rákóczi is feliratkozott az érmesek közé. érmet érő 2. helyet. A halasiak alig hét tized ponttal maradtak el az aranyéremtől. Idén a középiskolások megméretésén is halasi siker született. A volt fazekasos tornászokat felvonultató II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola csapa-

ta –Törjék Noel, Kovács Gábor, Lintner Milán, Turcsik Dániel, Szatmári Csanád és Gáldonyi István– végig kifogástalan gyakorlatokat bemutatva, öt pontot verve a második helyen végzett esztergomiakra megnyerték a diákolimpiát. JL

Remekül vette a hétvégi akadályokat a Kiskunhalasi Szilády RFC NB II-ben szereplő U13-as és U15ös csapata. Az U13 Faddi Dávid – Juhász Péter, Keresztúri László, Temesvári Tekla, Suhajda Merlin (Mandal Irfán), Bleszák Csaba (Palásti Levente), Papp Dominik, Angeli Tamás (Molnár Péter), Fekete Sándor, Plichta Dominik (Molnár Patrik), Hercz Dániel alkotta csapata már a 11. percben emberés gólhátrányba került. Ez azonban nem szegte Velez Attila tanítványai kedvét és Fekete Sándor kiegyenlített. A második félidőben megszületett a várva várt halasi találat. Az 58. percben Keresztúri László szerezte meg a győztes gólt. Kiskunhalasi Szilády RFC-Békéscsaba 2-1 (1-1). Az U15 Borka Barnabás – Nagy Dániel, Burszki Zoárd, Döbrentei Dávid, Kaszap Attila (Sárközi Berjamin), Gyenizse Bence, Jurity Zsombor, Csizmadia Christopher, Simon Márk, Ács Gergely, Viola Máté (Szőke Patrik) alkotta csapata Kaszap Attila révén vezetést szerzett, de a csabaiak egyenlítettek. Újabb gólváltás és szünetben 2-2 volt az állás. A fordulás után a vendégek szereztek vezetést, de Simon Márk góljaival sikerült a fordítás. Kiskunhalasi Szilády RFC-Békéscsaba 4-3.

Egy ide, egy oda

Kunszálláson szerepelt a Kiskunhalasi FC Gerner Dániel – Máté-Tóth Viktor, Tóth Tamás, Farkas Tamás, Amariutei Sorin, Nagy Dániel, Csordás Gergely (Zelei Béla), Farkas András, Sejben Péter, Sőregi Krisztián (Erdélyi Ádám) alkotta csapata. A halasiak nem vallottak szégyent, a kevés cserelehetőség ellenére közelben volt a pontszerzés lehetősége is. Végül a hazaiak találtak egy gólt és nyertek. KunszállásKiskunhalas FC 1-0 (0-0). A fiatalok a Farkas Ákos – Tóth Robin, Baranek Sándor, Huczek Csaba, Somogyvári Gergő (Rik Bence), Vágó Olivér, Modok Marcell, Patocskai Mátyás, Virincsik Koppány (Csillag Dániel), Torma Barnabás, Vastag Balázs alkotta csapata viszont kiütötte a kunszállásiakat. Kunszállás-Kiskunhalasi FC 1-4 (0-2), a halasi gólokon Vastag Balázs 2, Patocskai Mátyás és Torma Barnabás osztozott. (jl)


2013. március 13. röviden Magyarok Vására! Március 15-én ötödik alkalommal várja az érdeklődőket az idén csaknem 200 árust és kiállítót felvonultató Magyarok Vására, a Hazatalálás Baráti Kör a népszerű rendezvénye. A Felszállott a páva több szereplője mellett a tároga-

tós Vesztergám Miklós és a halasi népzene-néptánc képviselői is színesítik majd az idei Magyarok Vásárát, ahol a tradicionális italokon és élelmiszereken túl a kézművesség szinte minden szegmense képviselteti majd magát.

tavaszi konferenciáját a hagyományoknak megfelelően Bödecs Pál lelkész-intézményigazgató, tiszteletbeli elnök nyitja majd meg. Március 23-án, szombaton Ö. Kovács József történész, akadémikus a múlt század második fele első időszakának kommunizmusával Március 15-i táncház foglalkozik majd A vidéki MagyarA magyarság történetéről …lesz pénteken, este 8 órá- A Szilády Áron Társaság következő, ország sorsáról – a hagyományos

Halasi győzelmek az íjászversenyen! Nemcsak a szabadban (lásd képes illusztrációnkat), hanem fedett, mesterséges környezetben is kiválóak a halasi íjászok: a minapi, 120 versenyzőt megmérő miskei teremversenyen Nagy Kálózi József (férfi-pusztai kategória), Csesznegi Márk (gyermek-fiú), Barta Nikolett és Viktória is (gyerek és mini-lány) 1. helyezést ért el, míg a seniorok között Sárközi József a 3. helyen végzett. (Kép, szöveg: KZ)

rita ízvarázslata

A fasírtot szinte mindenki szereti, de mi legyen akkor, ha valaki nem eszik húst…? Higgyék el, néha nem lehet észrevenni… Különösen, ha babfasírt készül paradicsomos mártogatóssal! Hozzávalók: 50 dkg natúr konzervbab, 1 fej vöröshagyma, 2 tojás, 3-4 ek. zsemlemorzsa + a panírozáshoz, 1 citrom, 1 csokor petrezselyem,  1 tk.  őrölt római kömény,  olaj a sütéshez, só, bors,  2 gerezd fokhagyma.

Mártogatós: 2 dl passzírozott paradicsom, 12 dkg sűrített paradicsom, 1 tk. csípős paprikakrém, 2 gerezd fokhagyma, 1 tk. méz, só. A leszűrt babot leöblítettem, lecsöpögtettem, és villával öszszetörtem. Kevés olajban megdinszteltem az apróra vágott vöröshagymát, pépesre zúztam a  2 gerezd fokhagymát, apróra vágtam a petrezselymet, és a tojással együtt  babhoz adtam. Fűszereztem  sóval, borssal, római köménnyel, a citrom reszelt héjával, pár csepp citromlével, szórtam bele 3-4 ek. zsemlemorzsát, hogy formázható masszát kapjak. Gombócokat formáztam, zsemlemorzsában megforgattam, és forró olajban ropogósra sütöttem. A mártogatóshoz a paradicsomokba belekevertem a zúzott fokhagymát, paprikakrémet, sót, mézet. Rita asszony

GAZDIKERESÕ Ő kb. 1,5 éves kislány kutyus, a Felsővárosi-iskolánál elütötték, de szerencsésen megúszta a balesetet. Gyerekek vitték el állatorvoshoz, majd ideiglenes befogadóhoz került, ahol várja leendő Támogatónk: szerető gazdáját. Érdeklődni a 06- Takarmánybolt, 30/591-45-17-es telefonszámon. Kiskunhalas, Széchenyi u. 94.

tól a Szabadkai úti Ligában. A Halas Táncegyüttes és a Zenekar hagyományos batyus táncháza és folkkocsmája ismét ingyenesen várja az érdeklődőket! (A nemzeti ünnep részletes programját lásd a 3. oldalon!)

mozaik

20

parasztság felszámolása a Duna-Tiszaközén című előadásában. Őt követi Baják László történész-szakmuzeológus, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója, aki A magyar történelem vitatott kérdései: A magyar őstörténet és a XX. század címmel tart előadást – közölte lapunkkal Ván Lajos, a társaság elnöke. (kz)

XXVII. évf. 11. szám 2013. március 13.  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you