Page 1

NAV-roham: felnyomták Zuschlag Kórházi műszerek az autószerelőket? leleplezést ígér félmilliárdért! Jöttek, mintha tudnák, mit-hol kell keresni – sorban buktak az Megelégelte, hogy sok hamisság rakó- Két csomagban érkeznek az új műszerek a autójavító műhelyek: volt, ahol semmi sem stimmelt dott rá – könyvet ír az õ verziójáról modernizációs programban Kiskunhalas és környéke közéleti hetilapja • Alapítva: 1987-ben

Tavasszal indul a tanyai GPS-program? Mikor jön a munkaerőpiaci fordulat Halasra? Megverték a gyilkost? Drága telekbiznisz után bezárt a Profi

2013. február 20. • XXVII. évfolyam 8. szám•Ára: 165 Ft

Szaftos pletyka viszi a bulvárt Halason

Elkelt az autó, rámegy a házuk is?!

Hajmeresztő autóátírási ügy: durván ráfázott a család mások arcátlanságára

Először fel sem fogták, mi fenyegeti őket. Még rendőrségi, később főhivatali nyilvántartási papírjuk is volt arról, hogy tisztességesen és pontosan elintézték az adásvétellel járó papírmunkát. Így miután eladták a kocsit az akasztóinak, nem ijedtek meg, amikor sorban jönni kezdtek a büntetések, ügyvédi levelek. Mígnem aztán tavaly, a karácsony előtti napokban megjelent a halasi végrehajtó, hogy rátegye a kezét a házra… Pofátlan új tulajdonosok, arcátlan ügyintézési költségek, laikus polgárok és jogászi tanácsok – riport arról, hogyan fordulhatott elő egy ilyen abszurd helyzet (5. o.).


arcok 2013. február 20.Zuschlag: jön az igazság? – A teljes igazságra én is roppant kíváncsi lennék. Őszintén kívánom, hogy íródjék meg az a könyv! – reagált Zuschlag János egyik ismerőse a hírre, hogy a volt politikus papírra vetné ügye minden egyes történését. Van, aki viszont úgy véli, ha önigazolás motiválja a könyvet, kár belefogni. Könyvpiaci szenzáció lenne, ha az érintett tollából születne meg a

Pápa, bíboros, plébános Vasárnap ismertette a hívekkel Csernák Pál felsővárosi plébános Erdő Péter bíboros körlevelét, amelyben hálára hív fel „a Gondviselésnek mindazokért a kegyelmekért és ajándékokért, amelyekben XVI. Benedek

GAZDIKERESÕ Foltos és négy szelíd társa a halasi katolikus temető állandó lakói, de végre szerető gazdira vágynak. A kiskunhalasi egyesület a szükséges védőoltások és az ivartalanítás összegéhez hozzájárul. Érd.: 06-30/591-45-17-es telefonszámon lehet. Támogatónk: Takarmánybolt, Kiskunhalas, Széchenyi u. 94.

Zuschlag János elleni eljárás történetéről szóló könyv. Ő maga erre készül – tette közzé a volt politikus egy közösségi oldalon, miután biztatták. – A munkacíme: Zuschlag-ügy, ahogy valójában történt. Fellengzősnek hangozhat a cím, de elhihetitek, az elmúlt években annyi hamis dolog rakódott a családomra, az ügyemre és rám is, amit szeretnék tisztázni – fogalmazott az üzenetében. A hírre nyomban többen reagáltak. Egyesek szerint meg kell írnia a könyvet, mert aránytalanul nagy a büntetése. Más már kiadót is ajánlott a leendő szerzőnek. Megint más szerint az ítélet megkérdőjelezi a bíróság elfogulatlanságát, és tanácsolta, hogy Zuschlag kezdjen új életet. Volt, aki felvetette, mi van a történet megírásának a hátterében. – Ha önigazolás motiválja a könyvet, kár belefogni! Ha viszont bűnbánat a fél évszázados folyamatos balfogások miatt, Isten áldása legyen rajta – fogalmazott a talányos hozzászóló… (Kép, szöveg: JL)

pápa apostoli szolgálata által az Egyházat és az emberiséget részesítette. Különös szeretettel emlékezünk vissza Egyházunk és Hazánk iránti nagylelkű jóindulatára, melynek egyik kiemelkedő jele volt szentéletű vértanúink boldoggá avatása”. A felolvasást követően a hívekkel közösen imádkozták a Miatyánkot és az Üdvözlégy Máriát a Szentatyáért és az egyházért. Ismert, hogy több találgatás is napvilágot látott a jövőbeni pápa lehetséges személyéről, miután a pápa február 11-én közölte, hogy a hónap végén lemond. Utódaként sokan esélyesnek látják Erdő Péter bíborost is. (jl)

Body builder-baba Világbajnokunk a terhesség végéig bírta az edzéseket, és gyorsan szülte Lilient Nem tagadta meg sportos életfelfogását Balla Yvette, a város amatőr testépítő világbajnoka: második lányával való terhessége utolsó napjaiig vállalta a (könnyített) edzéseket. A falánk kisbaba kiválóan érzi magát, testépítés-szerelmes édesanyja pedig egyelőre még bírja, hogy nemet mond a máris érkező versenyfelkérésekre… Alig két órát töltött csak a műtőben Balla Yvette, a testépítés amatőr világbajnoka: második lánya, Lilien gyorsan, komplikációmentesen és makk egészségesen született. – Hatalmas az öröm, sőt, a pá-

rom máris egy újabb kisbabáért kezd udvarolni… – mondja érezhető vidámsággal a hangjában Yvette. Nemcsak férje, hanem a nagykislány is odaadással fordul a jövevény felé, sőt: az anyuka sze-

rint a 9 éves Odett hónapok alatt megkomolyodott. – A kisbaba is szereti őt, de ő is a babát, és nemcsak törődő és óvó, hanem az élet más területein is megkomolyodott, jobban tanul, háziasabb lett. Lilien pedig igazi „cicirabló”, szépen eszik, kiegyensúlyozott, úgyhogy semmi akadálya, hogy folytassam az edzéseket – öszszegzi Yvette a párhónapos családi krónikát. A bajnoknő egyébként a terhesség idején sem lazított. Bár a keményebb edzésekkel az utolsó hónapokra felhagyott, de a könnyebb, kényelmesebb és a baba biztonságát nem veszélyeztető tréningeket az utolsó napig folytatta – természetesen orvosi ellenőrzés mellett. Yvette szeretné, ha az ő sport életmódjukat nemcsak Odett, a kézilabdás nagyobbik, hanem majdan a kisebbik lányka is követné. – Máris járunk ki a szabadba, edzésekre, hogy szokják a mozgást, a testedzést – mondja a testépítő bajnok. Hozzáteszi: most a legfontosabb a két kislány és a család, bár nem tagadja, egyre nehezebben mond nemet a szakág honi és külföldi rendezőitől érkező versenyfelkérésekre. (KZ)


2013. február 20. Idén pont ötszáz éve elterjedt az a nézet Európában, hogy a célunk elérése érdekében mindent szabad. Egy Macchiavelli nevű pasas fogalmazta meg, aki azt tanácsolta az uralkodóknak, hogy ne nagyon szöszmötöljenek erkölcsi kérdésekkel: ha hatalmat akarnak, akkor intrikáljanak, hazudjanak, öljenek, kínoztassanak. Aztán majd ráérnek jó uralkodókká lenni, ha már berendezkedtek a trónon. Ezt a gondolkodásmódot persze nem kellett feltalálni, csupán visszacsempészni. A gorillák és farkasok területszerző viselkedése, aztán az ember nevű főemlős csoportos ma-

A SZERK

Átverni Szent Pétert

gyen jogállam és egyenlőség, bla-bla-bla –, de valójában nagyon-nagyon kevesen gondolják komolyan. Elég ránézni arra, ahogyan vitatkozunk. Mi, magyarok például úgy „vitatkozunk”, hogy elkezdjük harsogni a magunkét, aztán amikor látjuk, hogy a másik ugyanígy a magáét mondja, akkor feldühödünk, és abbahagyjuk a „párbeszédet”. Rosszabb esetben addig erőszakoskodunk, amíg látszólag lemossuk a másikat a pályáról. Ez persze tényleg csak a látszat, mert ha nincs meggyőzés, akkor a szembenállás fennmarad, és előbb-utóbb újabb vita támad… Ebben a buta és primitív viselkedésben valahogy jobbak vagyunk, mint az elfogadó figyelem gyakorlásában. Magyarországon még a liberálisok is végtelenül türelmetlenek: ők is – akárcsak a jobb- és baloldal – csak addig tisztelik mások véleményét, amíg az közel esik az övékéhez. Majd ha már miénk a hatalom, Mi is úgy gondolkozunk, mint a reráérünk jó demokraták lenni? Nem lehet neszánsz barbár hatalomtechnikusa, ez a Macchiavelli: a cél szentesít mina mennyországba jutni úgy, hogy eszközt. Mivel mindig én, minjobbnak mutatkozunk, mint vagyunk, mert den dig mi vagyunk a jók, bármit megamilyen eszközt használunk, az döntően tehetünk, hogy a magunk érdeke és véleménye érvényesüljön. Szabad befolyásolja, hová tudunk elérkezni. a választási hazudozás, szabad közgatartása is erre a stratégiára épül. pénzből építeni a pártot, szabad erkölcstelen törvényeket hozni – mindent Így kezdték és folytatták sumérok és szabad, mert a mi törzsünk a jobb, és a mi igazságunk a hasznosabb mindenegyiptomiak, zsidók és perzsák, hu- kinek. Aztán, majd ha nyertünk, meglátjuk, kiket hagyunk életben: ki tarthatnok és rómaiak, germánok és hel- ja meg az állását vagy az életét. lének, de hogy átugorjunk párezer Majd ha már miénk az ország és a hatalom, ráérünk jó emberek, jó demokévet: így működnek a mai magyar raták, jó keresztények lenni. pártok is. Talán valamivel kevesebb Hát, ez az, ami nem megy. Nem lehet sürgetni az elalvást, vagy kapkodva vér folyik, mint korábban, mert ko- megnyugodni. Nem lehet a mennyországba jutni úgy, hogy jobbnak mutatrábban nem volt napisajtó. kozunk, mint vagyunk, vagy hogy akik odafelé az utunkba állnak, azokat siNem volna ebben semmi különös, etségünkben kinyírjuk, becsapjuk. Nem lehetek jó-jobb ember úgy, hogy likmiután a Természet lassan változik. vidálom azokat, akik „miatt” rossz A ma tapasztalható időjárás, a ma élő vagyok. Nem lehet békés országot fák, állatok ugyanígy működtek-vi- építeni úgy, hogy a célig agresszió, selkedtek százezer éve – mitől is len- káosz, csalás, lopás és más törvényne azóta gyökeres, hirtelen változás? telenségek vezetnek. Egyszerűen Az ember is van vagy százezer éves: azért, mert az előzmények meghamitől is vetette volna le az utóbbi két- tározzák a végeredményt ezer évben az ősemberi mintákat? Az, hogy milyen eszközt hasznáSzóval, Machiavelli nem talált fel lunk, döntően befolyásolja majd, hosemmit, csak beismerte, beismer- vá tudunk elérkezni. tette Európával, hogy a keresztény- Így hát, ahol gyalázatos dolgok törség nevű kísérlet kudarcot vallott. ténnek, ott gyalázatban fog élni a Nyugaton a kereszténység volt az el- közösség: család, nemzet vagy akár ső olyan szellemi-vallási tanítás, ami egy egész civilizáció. Ahol csalással megpróbálta megreformálni az em- és korrupcióval szereznek hatalmat berek gondolkodását. Azzal a kép- – márpedig a nyugati demokrácia telen ötlettel állt elő, hogy nézzük lényegében erre épül –, ott törvénymeg, mi történik, ha egy időre felfüg- szerűen romlott lesz az állam. Hogy gesztjük az állati működést, és a he- is lenne másképp? Ha egy ember, lyébe beteszünk valami mást. Hová egy párt, egy nemzet és egy kultúvezet, ha nem ütünk vissza; ha nem ra beáll Macchiavelli mögé, akkor haragszunk arra, aki árt nekünk; ha mitől várja, hogy a példája nem lesz nem vesszük el más erszényét, fele- ragadós? Ha elfogadjuk, hogy nem ségét vagy országát; plusz ha akkor a tiszta keresztényi és jogállami eris jóindulattal vagyunk valaki felé, ha kölcs a követendő eszköz, hanem az egyébként semmi közünk hozzá, ne- ó- és középkori barbár törtetés, aktán még unszimpatikus is a pofa. kor mitől várjuk, hogy a demokráciEz a nyelv ma ismeretlen. Hirdetni ánk és a közéletünk majd meggyóezt hirdetjük – legyen mindenki jó, le- gyul Európában?

álláspont/hírekBezárt a bazár

…pedig nemrég drágán vették a hozzávaló telket

Nem vezettek eredményre a Coop-Halas tárgyalásai a Profi áruház épületének tulajdonosával, így az üzletet nem vette át üzemeltetésre, amely február 14-én végleg bezárt. A hét dolgozót elbocsátották. A Profi az ezredfordulón vetette meg lábát a Fejérföld út

és a Vasút utca kereszteződésében épített áruházban, a helyén több nagy értékű családi házat – köztük egy alig kétéves padlásszobásat – kellett villámgyorsan elbontani, több tízmillió forintot fizetett a multi cég a volt tulajdonosoknak a telekért. A Profi tavaly jelentette be, hogy 12 év után kivonul Magyarországról, üzleteit a CBA- és a Coop-hálózatok üzemeltetik tovább. Mindkét cégcsoport sikeresen lezárta a tárgyalásokat a tulajdonukba kerülő üzletekről, azonban jó néhány vidéki Profi áruház – köztük a halasi – további sorsa kérdéses. Kép, szöveg: PÁ

Passzolt pályázat Mégsem nyújt be pályázatot az önkormányzat a városháza energetikai korszerűsítésére. Az utolsó pillanatig úgy volt, hogy a tervezett beruházás megfelel a kiírási feltételeknek. A szakemberek részletes, mindenre kiterjedő elemzése, vizsgálata viszont

azt mutatta, hogy az ablakcserékkel és a fűtésfelújítással sem nyerhető akkora megtakarítás, így a megtérülési idő is megnő. Mivel ez feltételként szerepelt a pályázatban, végül úgy döntött a város, hogy eláll ettől a lehetőségtől. jl
bûnügyek 2013. február 20.

innen  onnan Vendégelõadók a Bibó-gimnáziumban

Dr. Kerényi János, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja és dr. Tallós Bálint, a kiskunhalasi járás hivatalvezetője tart előadást a Bibó István Gimnázium diákjainak február 21-én 12 órától. A február 28-án, a megyei kormányhivataltól érkezõ Orcsik Attila előadásával záródó programot dr. Bognár Zoltán középiskolai tanár szervezi. Mint megtudtuk, a rendhagyó előadássorozat az elmúlt évben elkezdett jogi alapismeretek bibós projekt folytatása. (pl)

Köz, ügyek

A közelmúltban kapták meg a válaszokat feltett kérdéseikre azok a halasi polgárok, akik éltek a közmeghallgatás eszközével. Ezt megismerhették a testületi bizottságok is, amelyek elfogadták az azokban foglaltakat. Nem tudni, hogy Nagy István mit szól a városházi magyarázathoz, mindenesetre ő előzetesen jelezte: nem sok értelme van a közmeghallgatásnak, porhintésnek tartotta. Példaként említette a Kisfaludy utca ügyét, amelyet az autózók előszeretettel arra használnak fel, hogy kikerüljék a jelzőlámpát. A panaszos szerint szinte senki sem tartja be a lakó-pihenő övezet tábla rendelkezéseit. Nagy István a korábbiakhoz hasonló választ kapott, a városháza felkéri a rendőrséget arra, ellenőrizze az ottani forgalmat.

Hivatalosan nem korrupt Ritka, hogy vesztegetés vagy más, a közélet tisztasága elleni bűncselekmény miatt feljelentés tegyenek

Halason az elmúlt három évben csupán három esetben folyt nyomozás hivatali vesztegetés miatt. Ebből 2010ben egy passzív, tavaly pedig két aktív hivatali vesztegetés miatt indult eljárás. De vajon ez a valóság? A passzivitás súlyosabb A törvény a vesztegetés – hivatali, gazdasági –, a befolyással üzérkedés, valamint a befolyás vásárlása bűncselekmények azon körét minősíti passzívnak, amelynek az elkövetője az állami/ önkormányzati szerv, hivatal alkalmazottja, tagja. Vagyis aki elfogadja a kínált előnyt, és annak fejében kisebb-nagyobb súlyú kötelességszegést követ el a maga területén. Az aktív fél az, aki

valamilyen neki nem járó előny érdekében próbál megvesztegetni állami alkalmazottat (hivatalnokot, fegyveres testület tagját stb.). Mivel a közélet tisztaságára nézve az állami intézményrendszer tagjainak nagyobb a felelőssége, a passzív elkövetést a törvény szigorúbban bünteti. Fertő és fertőtlenítés E bűncselekmények eljárásai – közölte lapunkkal a megyei rendőrség – nem a helyi, városi, hanem a megyei főkapitányságokon folynak, míg a fegyveres testületek tagjai által elkövetett, illetve vezető beosztású vagy fontosabb ügyben intézkedésre jogosult hivatalos személy által elkövetett vesztegetés miatti eljárások kizárólagosan nyomozó ügyész-

ség (egyes esetekben a Központi Nyomozó Főügyészség) hatáskörébe tartoznak. A rendelkezésre álló adatok szerint a halasi kapitányság illetékességi területén lévő települések vonatkozásában 2010 és 2012 közötti időszakban összesen 3 esetben folyt nyomozás hivatali vesztegetés miatt az alábbiak szerint: A megye illetékességi területén az elmúlt három évben hivatali vesztegetés miatt 6, gazdasági vesztegetés miatt 257 esetben, befolyással üzérkedés miatt 17 eljárást folytattak le. A gazdasági vesztegetések kiemelkedő száma egyetlen büntetőügyhöz kötődik: ez Baján történt. A megyei főkapitányság értékelése szerint Kiskunhalas és térsé-

Ellenőrzést a közterületekre

Bóna Lászlóné, aki egy lakótelepi közösség ügyeit viszi és társasházkezelőként képviseli, a Halasvízzel, valamint a Városgazdával meglévő vitáiról szólt. A polgármesteri válasz sürgős egyeztetéseket kért és várt el az érintettektől. Ugyanakkor a lakótelepi kukákba odahordott háztartási szemét kapcsán megjegyezte a reflektáló, hogy a közterületfelügyelők sűrűbb ellenőrzéseiben lehet bízni. (jl)

Megverték a gyilkost? „Ha én szenvedni fogok, más is szenvedni fog” A közelgő bírósági tárgyalás előtt egyre több részlet kerül napvilágra Bándy Kata rendőrségi pszichológusnő meggyilkolásáról. Az áldozat nyakán lévő hámsérülések állítólag arra

utalnak, hogy a feltételezett elkövető Bándy Kata táskájának szíjával fojtotta meg az áldozatot. A kelebiai férfi anyja álltja, fia megdöbbentő részleteket fog elmondani a bírónak a

tárgyaláson, mert ő nem hiszi, hogy a fia egyedül követte el a gyilkosságot. Anyja egy láthatáson kérdezte tőle, ő ölte-e meg Katát, mire a férfi azt mondta, még nem be-

ge a közélet tisztasága elleni bűncselekmények terén nem számít fertőzöttnek. Kölcsönös hallgatás Jogász forrásunk ugyanakkor arra emlékeztet, hogy a legtöbb esetben az ilyen ügyek a kölcsönös érdekeltség miatt nem jutnak a hatóságok tudomására. – Míg egy lopás vagy más bűncselekmény esetében a sértettnek érdeke, hogy hivatalos vizsgálat induljon, addig egy hivatalnok „megkísértése”, egy árubeszerző lefizetése vagy akár egy hálapénzzel elért egészségügyi külön bánásmód esetén mindkét félnek érdeke, hogy tanúk nélkül bonyolódjon az ügylet, és a sírig hallgassanak róla… KohoutZ szélhet, de a bíróságon minden ki fog derülni, hozzátéve: „ha én szenvedni fogok, más is szenvedni fog”… A rendőrök összesen 40 órán át hallgatták ki az aljas indokból elkövetett emberöléssel és kifosztással vádolt P. Lászlót, aki többször is ellentmondásokba bonyolódott. Egyik vallomása szerint a lány még élt, amikor magára hagyta: hallotta a lélegzését. Máskor azt mondta, akkor távozott, amikor Kata már nem adott életjelet. Az anya szerint fia azért retteg a rendőröktől, mert nem elfogása közben tört be az orra. – A fogdán verték össze, majdnem kiütötték a szemét, a lábát is megdolgozták, hogy vallja be a gyilkosságot. Aztán megfenyegették, hogy ne merjen látleletet vetetni. Napokig kezelték a kórházban, mielőtt az előzetes letartóztatásra vitték – állítja az asszony. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság nem kívánt nyilatkozni az üggyel kapcsolatban, és a Pécsi Törvényszék sem kommentálja a sajtóhíreket a vádirat bírósági ismertetéséig. Kép, szöveg: PÁ


2013. február 20.

riportElképesztő autóátírási ügy: rámehet a házuk mások balhéjára

T.-ék lejelentették, az új vevő szabálytalankodott: most az eladókra járnak rá a végrehajtók Amikor a kiskunhalasi T. család 2008 év végén eladta autóját, még nem sejtették, hogy pár év múlva több százezer forinttól is meg kell válniuk. Az új vevő ugyanis sorozatosan csinálta a büntetéseket a kocsira szabálytalan vagy fizetetlen parkolásokkal, de ezekért rendre a régi tulajokat kérik számon. Most már a végrehajtó fenyegeti őket, aki karácsony előtt kopogtatott be hozzájuk öszszeírni, mit vihet el a felhalmozott tartozások fejében…

több mint 200 ezer forintnál járnak, és a végrehajtási fenyegetés miatt letétbe is helyeztük a végrehajtónál – mondja könnyek közt T.-né.

Meghagyva a bajban Hogy ez a súlyos abszurdum hogyan lehetséges? Úgy, hogy a parkolótársaság jogi képviselői tévedésből?, hanyagságból?, tisztességtelen nyereségvágyból? a világos autótulajdonlási helyzet ellenére kiküldték a fizetési meghagyást a T.-családnak. Ekkor történt a baj. T.-ék állítják, nem kapták meg Válasz helyett csekkek a meghagyást. Bár eleve nem T.-ék még akkor is nyugodtak volt jogalapja annak, hogy a fivoltak a büntetéseket illetően, zetési meghagyást a részükamikor 2010-ben is folytatódtak re írják meg és küldjék ki, aza büntetési értesítések. zal, hogy nem vették át, jogilag

FELVÉTELÜNK ILLUSZTRÁCIÓ

Utoljára könnyű szívvel A T. család 2008 novemberének végén adta el az autót egy akasztói férfinek. Annak rendje-módja szerint lejelentették a tulajdo-

kező évben fizetetlen parkolásért kiállított csekkeket kaptak (például az azóta jogutód nélkül megszűnt V. kerületi Fővárosi Parkolási Társulástól), 2009 év végén hivatalos papírt kértek és kaptak az ebben illetékes hivataltól (a lehetetlenül hosszú nevű Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztályától). Ebben az áll, hogy minden oké: az eladó teljesítette bejelentési kötelmeit, az átírást pedig a vevőnek kell intéznie.

F Nem jó kezekbe került… nosváltozás tényét. Amikor első ízben kereste szabálysértés miatt T.-t a rendőrség, a férfi könnyű szívvel ment igazolni az adásvételivel a vétlenségét. A rendőrség az utolsóként viselkedett korrektül ebben a gyalázatos históriában: rögzítették T. ártatlanságát. Papírjuk van róla A következő esetekben már ez az ész- és jogszerűen tisztázható út járhatatlannak bizonyult T.-ék számára. Miután a követ-

– Minden egyes parkolási büntetésnél elektronikus és hagyományos levél formájában is elküldtük az adott parkolási cégnek azokat a papírokat, amik igazolják, hogy más valaki parkolt az autóval. Ezt mindig tudomásul vették, és a mostani, legsúlyosabb esetben is, először azt mondták: továbbítják a parkolási cég jogi képviselőjének… Neki is írtunk, de onnan már nem jött válasz, csak a csekkek. Ezek azóta mindenféle költséggel már

most rajtuk verhetik le a parkolási büntetést. Karácsonyra végrehajtó – Így aztán december 20-án, vagyis pár nappal karácsony előtt megjelent nálunk a halasi végrehajtó, hogy megszemlélje, mit lehet értékesíteni. Nagyon kevés-

Hivatalos papírjaik vannak arról, mikor-kinek adták el az autójukat, most mégis több százezres árverési fenyegetés van a házuk felett, mert az új vevők nem íratták át a kocsit. ből élünk, mert a férjem cége most csak részfizetést tud adni, de ezt a 208 ezret előteremtettük, és letétbe helyeztük a végrehajtónál, de reméljük, hogy végül lesz ügyvéd, akinek sikerül tisztáznia, hogy teljesen ártatlanul kerültünk ebbe a helyzetbe – teszik hozzá T.-ék. Cikkünk írása közben megerősítették: nem kapták kézhez a szóban forgó fizetési meghagyást. Tanács-ok ügyésztől-ügyvédtől A lapunk által megkérdezett két tekintélyes jogász viszont azt erősítette meg, hogy az – ilyenolyan okból – át nem vett fizetési meghagyás miatt most valóban T.-éken kérhetik számon az autót megvásárló új tulajdonos által elkövetett szabálytalanságok büntetését. – Ilyen esetekben sosem megoldás egy meghagyást esetleg nem átvenni, hanem meg kell panaszolni, ellent kell mondani annak. Később is van jogi lehetőség a kézbesítés körülményeit, illetve az egész eljárás jogcímét vitatni, de ekkor már javasolt ügyvédhez fordulni – magyarázza Téglás Péter vezető ügyész. Kastyják János szerint hivatali hanyagság is eljuttathatja az ügyet odáig, hogy a parkolási társaság „egyik keze” nem tudja, hogy a „másik kezében” az egész eljárás jogcímét cáfoló adásvételi szerződés van. Ő ilyen esetekre

azt tanácsolja, perújítást kell indítani a fizetési meghagyás ellen, így a végrehajtást is felfüggesztik addig, amíg a jogvita le nem zárul. Örömtelen örökség Mindezt ma már T.-ék is tudják, és lapunktól azzal búcsúztak: ügyvédhez fordulnak. Ezzel viszont még korántsem nyugodtak még, ugyanis ez a történet még csak egyetlen parkolási büntetésről szól. Függőben van még egy 300 ezres és több kisebb, szintén más tulajdonos által elkövetett szabálytalanság ügye is, így nem kizárt, hogy további küzdelem vár rájuk, míg megszabadulnak az ötödik éve eladott autó abszurd örökségétől. KohoutZ

(Lapzártánkkor megtudtuk még, hogy T.-ék végül kezdeményezték a per-újrafelvételi eljárást, mert bíznak benne: bizonyítani tudják, hogy nem kapták kézhez a fizetési meghagyást, továbbá azt, hogy kezdettől alaptalanul jártak el velük szemben. Ennek ellenére vélhető, hogy ha sikerrel járnak is, csak a büntetés tőkerészét kaphatják vissza: az egyébként botrányosan drága ügyintézési díjat már nem – vagyis a 208 ezres összegből 70-80 ezret mindenképpen elbuktak. Az autójukat megvásárló új tulajdonos /vagy tulajdonosok/ egyébként összesen több mint félmilliós számlát csináltak a T.-családnak. Mindezt részben úgy, hogy egymás között adták-vették a kocsit, átírás nélkül – ami egyébként felveti az okirat-hamisítás gyanúját is.)
munka, köz, terület 2013. február 20.

innen  onnan Utcanevek

A napokban dől el, hogy a jövő heti képviselő-testületi ülés napirendjére kerül-e a halasi utcanevek felülvizsgálata. Még nem érkezett meg a tudományos akadémia állásfoglalása néhány vitatott névről, bár a megkeresést január végén postázta Fülöp Róbert alpolgármester. Tavaly a Bokányi, a Bundzsák, a Garbai, a Ságvári, a Fazekas, a Népfront utca és a Marx tér esetleges átnevezése került szóba. Akkoriban nem született erről döntés, egy tavaly év végén elfogadott jogszabály-változás viszont már kötelezettséget ró az önkormányzatokra.

Böszme közhaszontalanság

Tassonyi Tamás a minapi közmeghallgatáson „közhaszontalan” munkásokról beszélt. Idézte a gyulai példát, ahol e foglalkoztatottak a város földjeit művelik, és zöldséget termelnek rajta (hasonló szisztéma működik Kisszálláson – a szerk.), ami hasznot hoz a településnek. A polgármester válasza szerint nincs olyan telek a városban, amely alkalmas lenne a célra, de keresik a pályázati lehetőségeket, és ha van ilyen, akkor akár bérbe is vennének földterületeket. Tassonyi kritikusan böszmeségként minősítette, hogy a halasi strandot nem fejlesztik. Az elmúlt két évben nem volt lehetőség pályázat benyújtására, mert 50 százalékos önerő kellett volna. Ez meg a város pénzügyeit ismerve nem teljesíthető, áll a városvezetői válaszban. (jl)

F A közfoglalkoztatás enyhített némileg a munkanélküliségen

Mikor jön a fordulat Halasra?

A kormány szerint biztató és reményteli, hogy Magyarország fordulatot tudott végrehajtani a foglalkoztatásban azzal, hogy 29 hónapja töretlenül emelkedik a foglalkoztatottak száma. Sajnos, a pozitív trend még nem érvényesül Kiskunhalason, ahol évek óta évente közel 7-10 százalékkal többen vannak munka nélkül. A megyében tavaly a karácsony előtti hetekben több mint 3200zal nőtt a munkanélküliek száma novemberhez képest. Az emelkedés egy hónap alatt több mint 10 százalékos volt. A negatív munkanélküliségi adatokon a Mercedes gyár és a köré települő cégek sem tudtak sokat javítani, amelyek több mint háromezer álláshelyet hoztak létre. Közel százan Kiskunhalasról járnak be dolgozni a megyeszékhelyre. A jelenlegi munkanélküliségi helyzet Kiskunhalason rosszabb, mint amilyen 2012 elején volt. Január 20án összesen 3505 fő állástalant regisztráltak, ami 212 fővel több volt, mint 2011 januárjában. Ez közel 7 százalékos emelkedést mutat. A re-

gisztrált álláskeresők között évek óta a nők vannak többen, de ez az arány folyamatosan kiegyenlítődni látszik, jelenleg a nők aránya 50,5, míg a férfiaké 49,5 százalék. A pályakezdő munkanélküliek száma ugyan kevesebb, mint a megyei átlag, ugyanakkor még így is igen magas, 520 fő. A pályakezdők között is a munkanélküliség leginkább a képzettség nélkülieket sújtja, 182 főnek semmilyen szakképzettsége sincs, sőt, közülük 39 főnek még a 8 általánosa sincs meg. Szakisko-

lai végzettsége 19 főnek, szakmunkás vizsgája 129 főnek, gimnáziumi érettségije 40 főnek, szakközépiskolai érettségije 130 főnek, diplomája 24 főnek van. A tartósan munkanélküliek aránya – ami annyit jelent, hogy legalább 12 hónapja a rendszerben lévők – is némi emelkedést mutat, a 2013. januári adatok szerint 1036 főnek, 2-3 éve nem sikerült semmilyen munkát kínálni és ők sem találtak állást maguknak. Itt is magasabb a nők száma 608 fő, míg a férfiaké 428 fő. Némileg a közfoglalkoztatás enyhíti a munkanélküliséget a halasi kistérségben, azonban csak nagyon kevesen, mindössze 105-en kerültek be ebbe a rendszerbe. Inkább a férfiaknak tudtak közmunkát ajánlani, elsősorban közterületen fizikai munkát. Közülük 55 fő csak alapvégzettségű.

A téli közfoglalkoztatásba kerültek be nők, kis létszámban a hó takarításában vettek részt. Szembetűnő adat, hogy a tartósan munkanélküliek között 26 diplomás is van, és nem feltétlen csak humán végzettségűek. A gazdasági válság kezdete óta évente 8-10 százalékkal növekszik Kiskunhalason a munkanélküliek száma, egyelőre nem látni mikor állhat meg ez a növekedés. A 3505 munkanélkülire mindössze 82 fő a bejelentett munkaerőigény, ebből is 78 fő támogatott közfoglalkoztatott. Mindössze 4 főt vettek fel, akik után semmilyen támogatás nem járt. Lényegében az év elejére a halasi régióban a munkaerőpiaci mozgás a nullára csökkent le. A legtöbb állástalan az alábbi szakmákból kerül ki: bolti eladó, általános irodai adminisztrátor, intézményi takarító és kisegítő, tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr, kőműves, portás, telepőr, egyszerű őr, lakatos, festő és mázoló, vagyonőr, testőr, fodrász, pék, édesiparitermék-gyártó. Kép, szöveg: Pozsgai Ákos

Közmunka: újabb ígéret, ezúttal március elejére… Januárban február, februárban március elejére ígéri az állam a közmunkaprogram újraindítását. A korábban olajozottan működő rendszer az utóbbi években akadozik, ami komoly fennakadást jelent a városüzemeltetési feladatok ellátásában. A Halasi Városgazda a lakossággal együtt lényegében tehetetlenül

szemléli, ahogy a közterületek állapota mind elhanyagoltabb külsőt ölt. A hatalmas belterületi felületek tisztán és rendben tartására nincs kellő munkás. Molnár Ferenc Városgazda-vezérigazgató lapzártánkkor csak annyit tudott közölni, hogy a munkaügyi hivatalok tájékoztatása szerint az újabb, módosított közmunkaprogram-indítása március elejére várható… (kz)


2013. február 20. Sürgős volt Bús József és Albert István civil lakosként fogtak hozzá az Alsóöregszőlők tanyavilágában található porták pontos GPS-koordinátákhoz kapcsolt feltérképezéséhez. Kezdeményezésüket az a köztudott tény indokolta, hogy a szétszórtan elhelyezkedő porták – az esős évszakokban pocsék útviszonyok mellett – térképek és a világos eligazító jelzések hiányában nehezen fellelhetők. Ez különösen baj esetén jelent problémát, amikor tűz, sürgős betegpanaszok, bűncselekmény-elkövetés vagy szociális rászorultság miatt egy-egy portát gyorsan kellene feltalálnia egy adott hatóságnak. Névleges áron profi cucc A program nemcsak Halason, hanem az ország más tanyás vidékein is feltűnést keltett. Miután az egyes portákat pontosan fellelhetővé tették, a több tucat önkéntessel együtt dolgozó Bús és Albert egy informatikai céghez fordult. Az USA-ban terepautós (off road-) versenyekre készített számítógépes programjaival díjat nyert cég néhány tízezer forintos névleges árért elkészítette azt a professzionális programot, amelynek révén az említett hatóságok, szolgálatok ettől fogva könnyedén és pontosan eljuthatnának a tanyavilág bármely pontjára. Sőt, a rendszerrel az ott élők is gyors és pontos jelzést adhatnának a különféle sürgős problémákról a szolgálatoknak. Szavaztak oszt’ jó napot…? A rendszer legfeljebb néhány százezer forintba kerül. A programot szinte ingyen adta a cég, a program alapján működő telefonok darabja sem kerül többe néhány tízezer forintnál. Vagyis 400 ezer forintból a legfontosabb szolgálatok felszerelhetők lennének a

városfejlesztésKórház: műszerek félmilliárdért!

Hol a tanyaiak pénze? Voltak önkéntesek, van forrás, van szoftver – csak a cselekvés várat magára Elsőként a Tükör számolt be arról az országban is egyedülálló törekvésről, amelynek keretében az elmúlt két évben több tucat önkéntes feltérképezte az Alsóöregszőlők teljes tanyavilágát. A porták pontos koordináták révén gyorsan elérhetőbbek, így nagyobb biztonságban lehetnének az ott lakók – ha a város is rámozdult volna a minimális költségű programra. Ha rá is mozdult, a mozdulat elakadt valahol. cél érdekében. Ezt a felszerelést a város biztosítaná a rendőrségnek, mentőknek, tűzoltóknak, mezőőrségnek és a többi szolgálatnak. A különös, hogy erre tavaly nyáron pénzt – az említett 400 ezer forintot – meg is szavazta a képviselő-testület. Az azóta eltelt fél évben csak annyi történt, hogy őszszel a testület megerősítette: kell a program. Városházi ördögi körök A városházán a városfejlesztés egyik részlegéből a városi rendészethez javasoltak bennünket, de ott nem tudtak a konkrét döntés eredményéről. Onnan a pénzügyre irányítottak, ahol azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a pénz meg-

van, és a városfejlesztési terület már meg is kapta végrehajtásra az ügyet. A városfejlesztésen végül azt közölték, nincs ilyen végrehajtási utasításuk, nem is az ő asztaluk az ügy. Végül a jegyzőséghez fordultunk, de lapzártánk befejeztéig onnan sem kaptunk érdemi választ. Végül Nagy Péterhez fordultunk, aki bevitte Bús József és Albert István kezdeményezését a nevéhez fűződő tanyafejlesztési programba. Meglepetésünkre ő is ugyanarra jutott, mint mi: nem kapott választ a hivataltól a program és a pénz sorsát illetően. – Nincs tájékoztatás arról, mi lett a nyáron elfogadott 10 milliós koncepcióval, nem tudni, miért áll

Biztonsági gallyazás Gallyazzák a villamoshálózatok alatti fákat Halason is, mert az üzemzavarok egy részéért a balesetveszélyes, túlnövő ágak is felelősek. A települések közterületein és a magántulajdonban lévő területeken ültetett fák gondozása a terület tulajdonosának a felelőssége. Ennek hiányában az áramszolgáltató, törvényi felhatalmazása alapján, saját maga végezteti el szakértő partnereivel a szükséges gallyazási beavatkozásokat. Az ütemezett városi gallyazás és fakitermelés egyelőre még nem kezdődött el, mert mint azt Ván László főkertész közölte, elromlott az erre a célra használt emelőkosaras jármű. Kép, szöveg: PÁ

november óta ez a GPS-es program, holott már régen megvehette volna a városháza a szükséges eszközöket, és kiadhatta volna azokat a szolgáltatóknak, és azt sem tudni, mi lett ezekkel a pénzekkel – mondta Nagy Péter, hozzátéve: a káosz azért is nagy baj, mert a lakosság ötöde külterületen él. Kép, szöveg: KohoutZ (Lapzártánk után telefonált Gyovai István polgármester, aki magyarázatot adott az ügyre: az év végén takarékossági okokból nem került sor a 400 ezres tanyaprogram-fejezet végrehajtására, de idén tavasszal, a költségvetés elfogadása után megvalósul a GPS-es fejlesztés.)

Elfogadta a döntőbizottság a Semmelweis Halasi Kórház fejlesztési projektjének részét képező műszerbeszerzési programját. Ennek egyik fejezetében bruttóban csaknem negyedmilliárd forint értékű eszköz beszerzése indul a hétfőn aláírt megállapodás révén. A beszerzés informatikai eszközök mellett közvetlenül a gyógyítást szolgálja majd: 3 altató- és 4 lélegeztetőgép mellett az emésztőrendszeri betegségekkel foglalkozó gasztroenterológia speciális toronnyal, vizsgálóberendezéssel lesz gazdagabb. Emellett 10 darab infúziós pumpa, EEG- és EKG-készülékek, 2 központi őrző mellett 14 monitor érkezik várhatóan már a tavasz folyamán. A beszerzési csomag részeként betegmelegítő és felfekvés-megelőző matrac, szonda tápláló-adagoló, vér- és infúziómelegítő, csecsemőlélegeztető és több más mellett 3 darab új inkubátor is szerepel a listán. Az Európai Unió támogatásával az Új Széchenyi Terv részeként megvalósuló, a társadalmi infrastruktúra fejlesztését célzó (TIOP 2.2.4) projekt műszerbeszerzési csomagjának másik elemét is elfogadták már a döntéshozók: ez újabb, hasonló nagyságrendű műszer- és berendezés-beszerzést jelent majd a tavasz folyamán a Semmelweis Halasi Kórházban.
HÍREK 2013. február 20.

innen  onnan

röviden

Kéményseprőt keres

Balotaszállás Önkormányzata nyilvános pályázatot írt ki a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására. A társaságok február 27-ig élhetnek a lehetőséggel. Az elbírálásnál az alkalmazni kívánt szolgáltatási díjak, illetve az eddigi szolgáltatási referenciák lesznek döntő szempontok. A nyertes szolgáltatóval 30 napon belül 5 éves szerződést ír alá az önkormányzat. A kéményseprői feladatokat jelenleg a HALAS-THERMO Kistérségi Kéményseprő Kft. látja el.

Jönnek a beiratkozások

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a 2007. szeptember 1. és 2008. december 31. között született gyermekeket kötelező beíratni az óvodába. A szülőknek ezt április 8-9. (hétfő-kedd) között, 7.30-17.00 óráig tehet megtenniük az intézményekben. A családoknak igazodniuk kell az óvodai körzethatárokhoz, amely a város honlapján található. Óvodai csoportba jelentkezhet az a gyermek is, aki ez év szeptember 1-jéig betölti a 2,5 életévet és december 31-ig megkezdi az óvodai nevelést.

Táncosokat várnak

Táncolni szerető lelkes helyi polgárok jelentkezését várja a Tompai Kolo Tánccsoport. A szervezők azt ígérik, hogy a 2013-as évben a táncolni vágyók a csoporttal külföldi fellépésekre is eljuthatnak. A próbákat szerdánként 18-tól 20 óráig Kubatov Zorica művészeti vezető tartja a művelődési házban. A Koló Tánccsoport 2007. március 7-én alakult azzal a céllal, hogy a bunyevácok hagyományait, szokásait, viseletét, táncait megőrizze az utókor számára, erősítse a nemzetiségek közötti kapcsolatot. 20 fős tagságában a serdülőktől a nyugdíjasokig minden korosztályt megtalálhatunk. (ha)

A 100. tanév 100. tanítási napjának 100. percében 100 tanulót fotóztak le egy „flashmob” keretében a Felsővárosi Általános Iskolában. A jeles alkalmat egy színvonalas programokat kínáló tematikus nappal ünnepelték meg a fiatalok

100-100-100-100

és pedagógusaik. Ekkor rendezték meg többek között a hosszú évtizedek óta nagy sikernek örvendő alsó tagozatos farsangot is, ahol a

gyerekek színpompás jelmezekbe bújva mutatták be produkcióikat a szülők, családtagok legnagyobb örömére. Szőri Attila

Nem volt mit ennie… – Csöngettek, és ott állt egy bácsi azzal, hogy nincs mit ennie. Megsajnáltam, adtam neki ételt – mesélte egy olvasónk napokban. Egyre többen vannak, akiknek már a napi betevőre sem jut… Az Alsó- és Kertvárosból is kaptunk jelzést: idegenek csöngetnek be hozzájuk, mert nincs mit enniük. Sovány, beesett arcú emberek, akik napok óta nem ettek semmit. – Számtalanszor találkoztunk olyan rászorulóval, aki azért jött a városházára, mert nem jutott ételhez. Ez az elmúlt hónapokban többször is előfordult. Aki jogosult, azonnal segíthetünk: élelmiszercsomagok és kenyérjegyek vannak tartalékban – mondja Simon István szociálpolitikaiosztály-vezető. A szociális szakember ugyanakkor arról is mesélt, hogy nem egy esetben igyekeznek átverni a hivatalt. – Volt anyuka, aki a gyermeke gyógyszerét szerette volna kiváltani önkormányzati segélyből. Segítettünk volna, de kiderült, hogy cigarettára futja, csak orvosságra nem, mások meg tényleg minden fillérüket beosztják – tette hozzá Simon István. A városháza osztálya szorosan együttműködik a családsegítő szolgálattal és a cigány kisebbségi önkormányzattal is. (jl)

fotó: jáger levente

Míg 2007 és 2013 között fejenként 660 ezer forintnyi uniós forrás érkezett Magyarországra, addig a következő hétéves EU-költségvetési ciklusban ez az összeg 712 ezer forintra nő – állítja a kormány. Azokban a régiókban, ahol a fiatalokat sújtó munkanélküliség meghaladja a 25 százalékot, pályázati úton elérhető gazdaságfejlesztési forrásokat nyitnak meg. Lukács László, a térség országgyűlési képviselője honlapján mindenkit arra ösztönöz, hogy éljen a pályázatok adta lehetőségekkel, hogy az a pénz, ami Magyarországra jön, több legyen, mint egy lehetőség.

Fotó: Virág István

Pályázásra buzdít Lukács

Összefogás Debóráért

Régen tapasztalt összefogás és szolidaritás bontakozott ki a városban, sőt, határainkon túl is a 10 éves Márta Debóra gyógyulásának érdekében. Egyremásra érkeznek a felajánlások, a strand jótékonysági napja óriási érdeklődés mellett zajlott, a szerkesztőségünkbe pedig egymás után jönnek a megkeresések Németországból, sőt, az Egyesült Államokból is. Márta Debóra súlyos beteg. Egy olyan betegség támadta meg a szervezetét, amely még a felnőttek számára is óriási megterhelést, fájdalmat jelentene, de a kislány bízik és küzd a gyógyulásáért. Az egész város összefogott azért, hogy a gyógykezelésének költségeihez hozzájáruljon. Magánszemélyek, vállalkozók, ismerősök, ismeretlenek keresik a lehetőségét annak, hogy segítsenek. A strand jótékonysági napján több százan fordultak meg az intézmény területén.

– Nagyon sokan csak azért jöttek, hogy megváltsák a belépőt. Idős emberek, akiknek egyébként is kevés pénze van, eljött, hogy bedobjon egy ezerforintost a gyűjtőládába. Mindenkinek volt egy-egy jó szava, üzenete, amelyet kérték, hogy tolmácsoljunk Debórának – fogalmazott Hugyecz Sándor. A strand vezetője elmondta, hogy közel 700 ezer forintot tudtak átnyújtani a családnak. Közben szerkesztőségünkbe is több megkeresés érkezett. Az amerikai kontinensről, Németországból is volt több jelentkező, akik értesülve a 10 éves gyermek szomorú történetéről, mindenképpen szerettek volna anyagi segítséget nyújtani. Nemcsak az az intézmény, a Szent József Katolikus Általános Iskola közössége jótékonykodott, ahol Debóra tanult, hanem a Felsővárosiban is adománygyűjtő mozgalom indult a gyerekek és a szülők között. A Márta-család a Halasi Tükör hasábjain is szeretné megköszönni mindenkinek a felajánlott segítséget. Jáger L.

Tüdőgondozó: új telefonszám! A kórházi Tüdőgondozó előjegyzéses telefonszámai a következők: a kívülről hívható beválasztós szám: 0677/522-046 (2046-os mellék). A régi számot határozatlan időre ráirányították, így a 2348-as melléken is elérhető. (HT-információ) Jegyesoktatás Idén is szép számban vannak olyan párok, akik az alsóvárosi templomban szeretnék kimondani az örök hűséget. Számukra kezdődött jegyesoktatás, mégpedig múlt szombaton volt az első alkalom. A jövőben február 23-án, március 2-án, március 23-án várják a házasulandókat. 2012-ben 25 pár kötötte össze az életét a patinás falak között, egyházi szertartás keretében. Zarándoklat Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét busz indul a legnagyobb magyar katolikus búcsújáró-helyre. Május 1519-e között kirándulást szervez az alsóvárosi közösség. Az úti cél Erdély lesz, ezen belül is fő eseményként a Csíksomlyói búcsút látogatják meg a jelentkezők. Mint megtudtuk: az utazás alkalmával a résztvevők megismerkedhetnek más erdélyi látványosságokkal is. Az érdeklődőket a plébánia irodájában várják. (jl) Táncházak szombaton Február 23-án, szombaton két táncház is lesz Kiskunhalason. Este 8 órától batyus táncház és folkkocsma indul a Szabadkai úti Ligában, ahol a Halas Táncegyüttes és a Zenekar várja díjtalan belépés mellett a vendégeket. A Böjtelő Havi Aprók Tánca-program pedig a Boróka civil házban lesz, szintén 23-án, de délután 3-tól 5-ig a Fészekrakó- és a Pásztortűz-egyesület szervezésében: ide a 14 éven aluli gyermekeket és szüleiket tánc- és énektanítással, kézműves tevékenységgel, játékkal várják a rendezők, szintén díjtalan belépéssel. (kz) HELYREIGAZÍTÁS A múlt heti számunk „Tanulunk parkolni...?!” című cikkében tévesen állítottuk, hogy a képen lévõ autó tilosban parkol. Az viszont tény, hogy a parkoló jármû nagyon közel áll a járda és a gimnázium ritkán használt bejáratához/falához, illetve egy élete elején álló facsemete gyökerén nehezedik hátsó kereke. A hibáért mindannyian elnézést kérünk.


2013. február 20.

Autószerelőkre vadászott a NAV Felnyomták a szervizeket?: négyből három helyen buktak is a szoftverek miatt… Szoftverellenőrzést tartott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV): több szervizben egyáltalán nem találtak legális programokat.

átfogó szoftverellenőrzést a NAV pénzügyőrei. Az ellenőrzött autószervizekben irodai, gépjárműipari szoftverek illegális verzióit találták: több helyen az összes számítógépet le kellett foglalni. Lakossági bejelentés alapján négy Az ellenőrzésen a NAV adóellenkiskunhalasi helyszínen tartottak őrei próbavásárlást is tartottak, és

a vállalkozások bejelentési kötelezettségét vizsgálták, s velük voltak a Járműipari Adatbázis Forgalmazók Szakmai Testületének (JAF) szaktanácsadói is, akik kifejezetten a gépjárműfenntartó iparban használt szoftverek legalitásának megállapításában működtek köz-

re. A lefoglalt bizonyítékok alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal eljárást indított a szervizek ellen szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt – közölte a hatóság. (pá)

Szaftos pletyka viszi a bulvárlapokat A színes magazinok mellett a közéletiben már csak a Barikád és a Tükör fogy jól… reslet és a kínálat. Az üdülők megjelenésével változnak az olvasási szokások. – Igény volt arra, hogy az élelmiszerek mellett újságokat is áruljunk. Tartunk színes lapokat, rejtvény- és műsorújságokat is, ezekre van igény és a helyi lapokra: a Halasi Tükörre és a fehértói újságra. Politikai lap csak nyáron kapható, amikor a vendéAz internet korában kisebb az igény a nyomtatott sajtóra, gek érkezésével kereslet van rá – bár egyes műfajok iránt még mindig élénk érdeklődés mutat- mondja Turcsik Mihályné, a Rákozik. Az értékesítési tapasztalatok azt mutatják, hogy a hí- kóczi utcai bolt vezetője. rességek magánéletére és a rejtvényekre kíváncsi a vásárlók többsége. Figyelemmel kísérik továbbá a helyi híreket, sokan Pletyka mindig kell Kisszálláson a központban takeresik a Halasi Tükör hetilapot. a 70-80 százalékot is eléri – kap- lálható, hírlapokat is forgalmazó lottózóban van a legnagyobb kíLove story – buktával… tuk a tájékoztatást. nálat. Ki-ki megtalálhatja az ízléA Lottikában legalább 200-fésének megfelelő olvasnivalót. le újság közül lehet választani. A Sport, bulvár, kocsik… legkedveltebbek a könnyed ol- A Magyar Borfutár Kft. lottózó- – A napilapokat a férfiak, a vasmányokat ígérő kiadványok. jában szintén bőséges a válasz- hetilapokat pedig a nők kere– Ami megtalálható az interne- ték a különböző sajtótermékek- sik jobban – osztja meg velünk ten, azt nem viszik. Ha vásárol- ből. Széleskörű közönségigényt tapasztalatait Horváthné Danak, akkor inkább rejtvényújsá- kell kielégíteni, igyekeznek meg- nis Zsuzsanna eladó. – A színes, pletykás újságok mennek inkább. gokat és bulvárlapokat. A Story, felelni az igényeknek. a Best, a Hot! elmegy mindig, – A fogyás dönti el, hogy miből Számít az is, ha akciós egy újság még kevés is, amit kapunk. A po- és mennyi jön a Lapkertől – mu- és van hozzá ajándék. litikai lapok közül a Barikád fogy tat rá Farkas Eleonóra eladó. – a legjobban, a közéletiben meg Bőséges a kínálat, de azért ke- Minőségre nincs pénz a Halasi Tükör. A gasztronómi- resnek olyat is, ami nincs. Az A Martonosi Pál Városi Könyvai újságok közül az olcsóbbakat olcsóbb rejtvényújságokat na- tár nehezebb helyzetben van, keresik. Korábban könyveket is gyon viszik. Népszerű a Nemze- mint a korábbi években. Megfeárultunk, most szerelmes és ro- ti Sport, a Blikk, a Bors. Viszik lelő anyagi forrás hiányában szűmantikus regényekből adható el az olvasói recepteket közreadó kösebb a kínálat, mint amit megpár darab. Hétvégén nagyobb újságokat. Szintén keresettek a szokhattak az olvasók. – Bejönnének, olvasnának, ha a forgalmunk, többet olvasnak, Retróautók, a Tűzverdák. lenne az igényekhez igazodó kítöbb példányt adunk el a kiadvánálatunk. Pár éve kétszáznál is nyokból. Hét közben viszonylag Politika a strandra… sok a visszáru, egyes újságoknál Kunfehértón szezonfüggő a ke- több újság volt elérhető nálunk.

Tavaly minimális összeget kaptunk folyóirat-beszerzésre. Azok a zömmel szépirodalmi lapok maradtak, amelyeket a Nemzeti Kulturális Alaptól kapunk – tudjuk meg Erhardt Györgyi megbízott igazgatótól. – Előfizetési engedélyt csak a megyei napilapra kaptunk. A Halasi Tükör ingyen ad példányokat. Azokkal a kiadványokkal bővül még a kínálatunk, amelyekre még tavaly előfizettek nekünk a vállalkozók. A könyvtár közönsége – a boltoktól eltérően – nem a bulvárt keresi. Az ismeretterjesztő folyóiratokat és a gyereklapokat igényelnék. Az előző években megszokták a választékot, most hiányolják a kínálatot. Hiányzik a színvonal… – Hiányoznak a gazdasági hírek napi és hetilap szintjén. Szaklapokat is keresnek – veszi át a szót Horváth Etelka főtanácsos. – Egy napilap 40 ezer forint egy évre és minimum ötöt kellene előfizetni. Jelenleg válogatott kínálattal tudunk csak előállni. Hiányoznak a színvonalas hetilapok, akár a politikaiak, akár a nőknek szólók, az igen drága informatikai lapok, nem tudjuk előfizetni ezeket. Főként az inaktív korosztályból beiratkozott olvasóink sem nagyon tudnak minket támogatni adójuk 1 százalékával. Lassan kulturális szociális intézménynyé válunk – teszi hozzá. Kép, szöveg: Pál László

riportBetanított állások is vannak! Akár szakma nélkül, némi, a tevékenységben szerzett jártassággal is el lehet helyezkedi térségünkben. Kiskunhalason öt szakmában: betanított pék, szakács, raktári segédmunkás, mosodai dolgozó, illetve kereskedelmi egységvezető munkakörökben hirdetett meg elhelyezkedési lehetőséget a helyi munkaügyi központ. Ettől lényegesen több állásajánlat olvasható lapunk hirdetési oldalán, valamint a Halas TV képújságjában. Kiskőrös térségében éjjeliőrt, szakácsokat, konyhai kisegítőket, higiénikust, borászati pincemunkást, könyvelőt, adminisztrátorokat, projektmenedzsert, varrónőket, gépkocsivezetőt, raktárvezetőt, mérlegképes könyvelőt, segédmunkást, virágkötőt, mérlegképes könyvelőt, forgácsoló üzemvezetőt, könyvelő-adatrögzítőket, pénzügyi tanácsadókat és üzletkötőket keresnek a munkaadók. A kirendeltségen keresztül németországi munkára bélfeldolgozók jelentkezését is várják. Kiskunmajsán és a környező településeken élelmiszerbolti eladók, villamosgép-szerelő, faipari munkás és betanított pék számára van munka. Az álláslehetőségekkel kapcsolatban a területi munkaügyi kirendeltségektől kérhető részletesebb információ. (ha)

HELYESBÍTÉS Múlt heti számunkban – a Budapest-Kelebia vasútvonal fejlesztésén lobbizó Lukács László parlamenti képviselővel készült interjúban – tévesen írtam, hogy Völner Pál államtitkár 2010-ben jelentette be a vonal korszerűsítését. Az államtitkár Lukács meghívására 2011. október 27-én járt Kiskunhalason, a Csipke Hotelben. A tévedésért elnézést kérek – KZ.


10

helytörténet 2013. február 20.

Székely zászló, szoborIstván útja áthelyezés, díszvilágítás

innen  onnan

Új helyet szeretne egy köztéri szobornak Hunyadi Péter, szerinte a mostaninál méltóbb lenne, ha a Csipkeház kertjében lehetne megcsodálni. Kiderült az is, hogy nincs minden rendben egy díszvilágítással, a Fidesz frakció pedig úgy fejezi ki szolidaritását az erdélyi településekkel, hogy javaslatot tett a székely zászló kihelyezésére. tán, a párt önkormányzati frakciójának vezetője úgy kommentált, hogy Kiskunhalas számára azért is fontos ez, mert Sepsiszentgyörgy a testvérvárosunk. – Szeretnénk, ha a városunk is csatlakozna a kezdeményezéshez – állt a helyi szervezet közleményében. A frakcióvezető ezt a kérést hivatalos formában is közzétette. Erre a múlt csütörtöki rendkívüli testületi ülésen nyílt lehetősége. Skribanek önálló indítványt tett annak érdekében, hogy a halasi városházára is kikerüljön a székely zászló. Mindezt a teljes képviselőcsoport egyetértésével tette. A testület végül napirendjére vette a jelzést és vita nélkül el is fogadta. A jelenlévő 10 képviselő mindegyike igennel szavazott az indítványra. A napokban járt Vili Gábor képviselő székelyföldön. Sepsiszentgyörgyön is szóba került a téma. A városatya megosztotta tapasztalatait a helyi közgyűléssel is. – Úgy érzékeltem, és tapasztal-

A szerző felvétele

Mindig jó írni egykori kollégákról, akik ugyan már nem aktív zsurnaliszták, de megélt élményeiket, gondolataikat megosztják a szélesebb nyilvánossággal. Robotka István a legendás, nyolcvanas évek végi Tükörnek volt az alkotója, most, 23 évvel a rendszerváltás után írta meg kisregényét arról a korról. Az Úton fikció, de rengeteg olyan elem van benne, amely valóságos. Többen magukra ismerhetnek és aki kicsit jártas volt a nyolcvanas évek végi halasi közéletben, sok ismerős szereplőre, történetre bukkanhat. Ahogy jelen sorok írója találomra belelapozott a szép kivitelű, Ausztriában kiadott könyvbe örömmel ismerte fel a leírt jelenetben a Tükör legendás főszerkesztőjét, Földi Lajost, vagy éppen mindannyiunk bölcs tanítómesterét, Lévay Kálmán bácsit. Robotka azt mondja, élete során sok mindent megélt, sokat fordult a sorsa. Volt újságíró, vezérigazgató, belekóstolhatott a vállalkozói szférába, de volt börtönben is és szervezett sztrájkot az állami gazdaságban. – A rendszerváltás hangulatát, történéseit próbáltam megfogalmazni egy háromtagú család életén keresztül. Hosszú időnek kellett eltelnie, mire hozzá mertem kezdeni az íráshoz. Megkeresést kaptam és megszületett a 65 ezer karakteres kisregény – fogalmazott a szerző, aki a ForrásÚj Tükör Klub vendége volt a napokban. Megtudtuk tőle azt is, hogy éppen az alkotás folyamatát éli át. Új mű van születőben, ez egy magyarszerb kettős állampolgárságú férfi szemszögéből mutatja be a balkáni háborút. Kép, szöveg: JL

Mi lesz a főtéri szobrokkal, miután megtörténik a főtér rekonstrukciója? Többek között erre a kérdésre szeretne választ kapni Dózsa Tamás Károly. A képviselő szerint jó előre tisztázni, hogy az évek óta a városképhez tartózó alkotásoknak mi lesz majd a jövőbeni sorsa. Hunyadi Péter is hasonló témában emelt szót. A képviselő úgy látja, hogy nincs méltó helyen a Thorma Jánosnak emléket állító alkotás. Mint ismeretes, a szobor jelenleg a Bocskai utcában áll, de a városatya úgy ítéli meg, hogy ez nem megfelelő. Javaslata szerint a Csipkeház kertjében, a már meglévő szoborpark része lehetne a jeles festőt megörökítő alkotás. A halasi csipke bölcsőjével kapcsolatban fogalmazott meg kérést Jerémiás Béláné. A képviselő lakossági észrevételre reagált azzal, amikor elmondta: nem tökéletes a Markovits Mária és Dékáni Árpád szobor díszvilágítása. Ennek javítását kérte a legutóbbi közgyűlésen.

Székely zászló Mint ismeretes, az ország több polgármesteri hivatala csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, hogy kitegyék a székely lobogót. Több politikus is arra biztatta az önkormányzatokat, hogy csatlakozzanak a mozgalomhoz. A Fidesz kiskunhalasi szervezete már napokkal ezelőtt megfogalmazta javaslatát erre. Skribanek Zol-

tam, hogy nagyon jólesne a szentgyörgyieknek ez a halasi gesztus. Éppen ezért támogattam és köszönöm a javaslatot – fogalmazott Vili Gábor. Egyelőre országszerte az jelenti a legnagyobb problémát, hogy miként lehet beszerezni a zászlót. A hírek hatására Székelyföldön óriási kereslet mutatkozik a lobogó iránt, ezért átmenetileg hiánycikk lett. JL

Halas – követve az esőerdőktől a nyugati-fejlett világon is áthullámzó kulturális fejlődést – a hatvanas években modernizálta közművelődését. Ám miután a civil szerveződést a rendszer nem engedte, soha többé nem éledt fel az a pezsgő közösségi élet, mint ami a háború előtti évtizedekben megmozgatta az embereket. Ugyanakkor a hagyományok ma is példamutató erejűek – lennének, ha nemcsak néhány önkéntes szervezet, hanem a kor kihívásaira választ adni képes programszervezés lenne a városban. Ez derül ki a Végső István helytörténésszel készült interjúnkból. A múlt kulisszái • Mit tud a helytörténet a 600 éves Halas és térsége művelődéstörténetéről az újkorral bezárólag? • Nyilván az 1664-es alapítású iskola lehetett a közművelődésnek egyfajta központi helye. Ám az emberek ekkoriban még csak családi, ismerősi körben jártak közösségbe. A Biblia volt az általános olvasmány. Az egyházi és népi ünnepek jelenthettek még közösségi élményt. Ám az úgynevezett felvilágosodás korától más élményekre is megnőtt az igény. A színház régi vágya volt a városi lakosságnak: 1816-ban 16 előadás volt a városközpontban, majd 1843-ban megalakult a Színműkedvelők Társasága. • Régen sokkal több erős civil közösség volt. Mikor kezdtek ezek megalakulni? • Fokozatosan jöttek létre a 19. században az egyesületek, olvasókörök, amelyek körül közösségek alakultak. Anno a szerencsésebb egyletek székházakat emeltek, amelyekben italmérés, kézikönyvtár, olvasóterem, színpad, kártyázás és egyéb szórakozási lehetőségek is adódtak. Színes és változatos volt a kulturális élet. Halasi Jótékony Nőegylet (1862), Casinó Egylet (1863), Polgári Olvasókör (1863), Katolikus Önképzőkör (1868), Halasi Gazdakör (1875), Korcsolya Egylet (1888), Halasi Gazdasági Egyesület, Iparos Ifjúság Önképző Egyesület (1902) és még lehetne sorolni a remek szerveződéseket. A református gimnázium, de persze a polgári, elemi és tanyai iskolák is fontosak voltak a nép művelődése kapcsán, az oktatáson

F A civilek mellett a lakosságnak túl. Egyfajta kohéziós erőt jelentettek, igen aktív, nagy műveltségű tanítókkal és tantestületekkel. Például Dékáni Árpád rajztanár az iskola falain túl is komoly szerepet vállalt a kultúrában. Létrehozta a halasi csipkét (1902) és az első komolyabb népi színjátszó köröket is ő szervezte meg itt. Emellett hírlapot alapított, sportés más egyesületeket szervezett és vezetett. A selyemtalpú és a borízű népiek • Ritkaság volt ez vagy pezsgő élet folyt? • Nagyon komoly civil és kulturális élet folyt Halason 1945 előtt. Újságok és nyomdák alakultak, volt, amikor 3-4 lap is megjelent helyben. Tárcarovatokkal, kül- és belföldi hírekkel, és persze a helyi érdekességekkel, tudnivalókkal rendelkeztek. Ez egy visszahozhatatlan virágkor volt a közművelődés szempontjából. Aztán 1946-tól az állam beszüntette az egyesületek működését, betiltotta őket, vagyonukat államosította. Rengeteg értékes kulturális szerveződésnek lett így örökre vége. • Voltak-e jeles alakjai a népi kultúrának? Alkotók, táncosok, verselők, vőfélyek stb.? • A népművészet sokáig az egyetlen művészeti ág volt Kiskunhalason. A főként gazdálkodó emberekhez, pásztorokhoz és mesteremberekhez köthető alkotások a magyar népi kultúra gyöngyszemei voltak. Faragott


2013. február 20.

helytörténet

11

Visszahozható-e a sírból a közművelődésünk? A helytörténeti krónika tanulságai szerint az élénk és minőségi kulturális élet a lakosság, a civilek hozzáállásán múlhat ma is

li komfort fejlődése nem csupán ha- mégsem elégítették ki a lakosságzánkra, hanem az esőerdőktől Afri- számban gyarapodó, fiatalodó telekán át Szibériáig mindenkire hatott. pülés igényeit. Ezért engedni kellett Sokan keverik a szocialista rend- helyben is. szert a modernizálódással. A hatva- • A pénz nem számított? nas évek közel sem volt fénykor. Az • Általában felülről megszervez„egypárt” mindenre rátelepedett. ték és költségvetésileg finanszírozNem volt az a pezsgés, ami mondjuk, ták a fiatal, kultúrára éhes halasiak az 1945 előtti időszakot jellemezte. A vagy bevándoroltak közös gyűjtőheszocializmusban a zene, a művésze- lyét, a Forrás Klubot 1973-tól. Színtek, a kultúra, a közművelődés, az vonalas programok jellemezték ezt a oktatás, a film stb. szigorúan ellenőr- kezdeményezést, de amikor a pénz a zött „állami” területek voltak. Akkor nyolcvanas évekre elfogyott, a szerk kell kézbe vennie engedtek, amikor már a tömegigényt vezet is kiürült. De a szakköröket, hobbi tevékenységeket, egyéb kezbotok, használati tárgyak, népi bú- nem lehetett fékezni. deményezéseket is engedték kibontorok, deszkaoromzatok és sok más takozni, így nem csoda, hogy példájelzi ma is az itt élők szép- és művé- Hakni, média ul ekkor indult el a helyi csillagászat szérzékét. Népdalok, néptánc és nép- és az első egyesület • És a sok olcsó könyv, ren- (1972), a Szilaj Citerazenekar (1972), zene révén dezvény, tévés művelődési a Lyra Együttes (1976), a múzeumműsor…? kerti esték (1979) stb. De olyan érvilágszerte egyedi • A táncdalfesztiválok, diszkók, Rö- dekes ügyek is terítékre kerültek, kulturális értéket teremtettek az itt élők is. Számom- pülj páva!, táncházak és ilyenek zöld mint a műemlékvédelem, környezetra a legkedvesebbek a halasi pa- utat kaphattak, ha „megbízható” védelem, ebtenyésztés, tájház és sok rasztverselők. A puszták és a paraszti emberek űzték. Halason valójában a egyéb. Az életmód lírai megörökítőinek gazdag hetvenes években kezdenek elindulhagyatéka maradt ránk. Legismer- ni vagy maguktól, vagy felülről támo- élénk művészeti életnek tebbek: Bacsó László, Bangó Imre, Gózon István, Vass Imre voltak. Hí- A tévé és az internet miatt a mai kort nem res vőfélyek voltak Halason: Selyemlehet összehasonlítani az 1989 előttivel, talpú Czirok Márton, Borízű Gyenizse de vannak mai jó példák János, Kis Lajos. Ők általában kitűnőa programszervezésekre, en táncoltak, s messzi földre is hívták őket. kulturális élet felpezsdítésére. • Gondolom, a kulturális élet fénykora a 60-70-80-as évek- Halas lehetőségei helyenként kiemelkedők, re tehető, amikor nemcsak a de ezt még nem tudja kihasználni a politika belépők, a könyvek, a bérletek és a régi belterjes beidegződések miatt… voltak olcsók, de volt egy tudatos népművelői törekvés az gatva a nem „népfrontos” közműve- köszönhető a Gyűjtemények Háza átkosban! lődési szerveződések. A művelődési (1986) és a Végh kúria (1987) kiál• Kérdés, hogy mennyire volt ez ház már akkor alkalmatlan volt a kul- lítóhelyek kialakítása is, aztán 1987tudatos, vagy inkább alkalmazko- túra és a szórakozás kiszolgálására. A től kezdődött meg újra a helyi média dó. Nem a Kádár-korszak hozta el programokat a budapesti művészek „alakulása” a Halasi Tükör megjeaz életmódváltást Magyarországon, haknijai, bálok, néhány író-olvasó ta- lenésével. A korszakot talán, ilyen hanem az egész világon felgyorsul- lálkozó, vagy a TIT előadásai jelentet- szempontból a Városi Ifjúsági Műhely tak azok a folyamatok, amik alól még ték. A moziban viszont szinte protek- (1988) megjelenése zárta le, amely csak kibújni sem volt lehetőség. A té- ció kellett egy-egy nézhetőbb filmre. az egyesületi törvény lehetőségeit vé, a rádió tömeges elterjedése, a Persze voltak az iskolák, a gimnázi- kihasználva igyekezett kielégíteni a nyugati divat um, a vasutas művelődési ház, a gyá- kulturális igényeket, és ők is komoly rak és üzemek klubjai, az úttörőház, finanszírozásban részesültek. beáramlása megállíthatatlan a múzeum, a városi könyvtár, amevolt. Az infrastrukturális, életvitelbe- lyek még lehetőségeket kínáltak, de Erők és akadályok

• Aztán a rendszerváltással Halason volt egy érdekes kezdeményezés, a Nemes Tanács, ami egyszerre tűnt civil, nempolitikai, egyszerre közéleti igénnyel fellépő szervezetnek. Mi okozhatta, hogy ez oly hamar elhalt akkor? • Először kezdeném azzal, hogy a városvédők, a Halas Táncegyüttes, a táncosok Stúdió TSK-ja és több más is ekkor indult el, de a VIM volt a legkomolyabb és legösszetettebb tevékenységgel rendelkező szervezet: volt könyves bolt, olvasótáborok, ifjúsági klub, bábcsoport, újság- és könyvkiadás, túraszervezés és egyebek. És bizony a VIM kezdeményezte az 1979-ben megszüntetett Nemes Tanács újraindítását is. Egy értelmiségi fórum volt ez 1991 és 1993 között. Sok jó ötlettel és elképzeléssel, aktív gondolkodókkal. Az ötletek ma is megvannak, de ahogy mondani szokták, a végrehajtás nem úgy zajlott, ahogy azt elképzelték. Vitáik, kérdésfelvetéseik a mai napig aktuálisak, de ahogyan az ismert idézet jól tükrözi: sok az aratnivaló, kevés a munkás. Vagyis a cselekvésnél elfogyott az erő, vagy akadályokba ütköztek, mint a mai Halasi Nemes Tanács is… Feltámad-e a ravatalon…? • Most számos, korábban intézményes rendezvény megszűnik vagy átkerül élő, civil kezekbe. A „Halasi Hetek” jobbára kiürült, a szüretszervezők mellett olyanok viszik a hátukon a köz művelését, igényes szórakoztatását, mint a Szilády-társaság, vagy a Pásztortűzegyesület. Ez visszatérés vagy előrelépés? • Persze lehetne még említeni más civil szervezeteket is, illetve az egyházakat sem hagynám ki a kultúra fenntartói közül. Koncertek, közösségi programok, fesztiválok szempontjából igen komoly tevékenységet folytatnak. Az iskolák is számos

eseményt szerveznek. A megyei művészetoktatási intézmény tevékenysége is kiemelkedő ezen a téren. Ám kétségtelen, hogy az említett szerveződések most erejükön felül, szinte lehetetlen helyzetből, a sírból hozzák vissza a kulturális életet, nehogy belefulladjon a mocsárba. Úgy fogalmaznék, hogy egy közintézmény költségvetési ólomlábakon jár és politikai játékszer is egyben, míg egy valóban civil szervezet önálló döntéseket képes hozni. Talán szimpatikusabb is az emberek számára. Az a gond szerintem, hogy most nincs akkora anyagi támogatása egyegy társadalmi szervezetnek, mint régen. A kulturális kreatívok száma mára vészesen lecsökkent. Míg 30-40 éve idejött, ideszületett egy feltörekvő fiatal értelmiségi vagy alkotni vágyó réteg, ma inkább elmegy, vagy hallgat, vagy politizálásba kezd. Nagyon kevesen mernek megszólalni és tenni, mint független, cselekvő civil, lokálpatrióta. Így ez a mostani helyzet inkább visszalépés. Közel 240 civil szervezet van bejegyezve a városban, de az aktívak, kifelé is tevékenyek száma nem éri el a húszat. • Mi az, amit meg kellene őriznünk, átmentenünk a múltból, és mi az, ami el kellene felednünk? • „Nem látogatják, mert nem változik, és nem változik, mert nem látogatják” – mondják a közművelődési intézményekre. A több lábon állás, a minél színesebb és változatosabb, a civilekkel nem csak szóban együttműködő intézményhálózatokra lenne szükség. Az 1945 előtti kulturális sokszínűség visszahozhatatlan. A tévé és az internet miatt a mai kort nem lehet összehasonlítani az 1989 előttivel. Mások a kihívások és a módszerek, amivel a lakosság megmozdítható egy-egy programra. Vannak mai jó példák a programszervezésekre, kulturális élet felpezsdítésére. Kiskunhalas lehetőségei jók, helyenként kiemelkedők, ezt viszont egyelőre nem tudja kihasználni a politika és régi belterjes beidegződések miatt. (kohoutz)


12

oktatás 2013. február 20.

Marad a nyelvoktatás Halason 10 éves kor alatt nincs mérhető eredménye a nyelvtanulásnak? Szeptembertől több szempontból is új korszak kezdődik az oktatásban. A Nemzeti Köznevelési Tör- repel, hogy az első idegen nyelv vény az általános iskolákban többek között háttérbe szorítja a 10 év alattiak idegennyelv-oktatását tanulása kötelezően, az általános egy tanulmányra hivatkozva, amely szerint a 4. osztály alatt végzett nyelvtanulásnak nincs mér- iskola 4. osztályában indul. hető eredménye. Két iskolát érint Halason Élvonalban a nyelvoktatás nyek azt bizonyítják, hogy van ér- oktatásnak, később nincs mérhe- Vagyis a kormányzat csak ettől telme 5-6 éves korban elkezdeni. tő eredménye. Illetve egy később az évfolyamtól kezdve támogatAz idegennyelv-tudás jelentősége A mai érettségizők közül ugyanis nyelvet tanuló diák egy-két év ja azt. A jogszabályok ugyanakkulturális és gazdasági szempontból egyre többen szerzik meg a 12. év alatt behozza azt a hátrányt, ame- kor heti egy-két óra erejéig szais vitathatatlan. Növeli a munkaerővégére két nyelvből is a középfokú lyet egy ilyen fiatallal szemben bad mozgásteret is biztosítanak piaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság emelkedésébizonyítványt. szenved el, a felső tagozat 5-6. az intézményeknek, amely lehetőosztályában. „Magyarországon az vé teszi akár a mostani rendszer hez. Mindezek figyelembe vételével a Új koncepció európai uniós átlaghoz képest is tovább élését is. hazai oktatásügy – az aktuális poliA legújabb oktatási törvény magas óraszámban folyik az ide- Kiskunhalas általános iskolái kötikai berendezkedéstől függetlenül – azonban, némileg változtatni pró- gen nyelvi képzés, amely ennek zül lényegében két intézményt évtizedek óta nagy hangsúlyt helyez a nyelvek tanítására. Az ezredfordubál az eddigi gyakorlaton. Egy, a ellenére sem hatékony.” – fogal- érintenek az új tanévtől életbe lépő változások. A Kertvárosi Áltaszaktárca által elvégzett kutatás maz a tanulmány. lótól már nem egy helyen itt, Halaugyanis megállapította, hogy a Erre alapozva a Nemzeti Köz- lános Iskolában azt mondták, alson is, már az óvodában elkezdődött 10 éves kor alatt végzett nyelv- nevelési Törvényben már az sze- só tagozatban évfolyamonként 2 az alapok elsajátíttatása. Az eredmé-

A szakma marad az iskolánál A tankerület-vezető szerint a gyerekek érdeke összefogást, együttműködést igényel Rekord gyorsasággal, az iskolák vezetőségének erőfeszítésével sikerült elérni, hogy az iskoláinkat használatra átkerülnek a KIK-hez. is tömörítő országos szervezet helyben is átvehesse a halasi intézményeket. Vágó Ferencné tan- Az állami irányítást a Klebelsberg kerület-vezető munkáját neves halasi szakemberek segítik, ő maga pedig azt szeretné, ha a szak- Intézményfenntartó Központ végmai és ellátási hatékonyság érdekében az együttműködés lenne irányadó. zi, melynek a területi szervei a tankerületek. A cél a hatékonyság, az • Mi volt a legfontosabb és egykel Szécsényiné Nagy Katalin fog- hogy közösen megoldjuk a felmerü- egységes színvonal, egyenlő feltételek biztosítása. Mivel egy intézben legsürgősebb feladata, mint lalkozik. Munkaüggyel Stírné Priki- lő problémákat. tankerületi vezető? dánovics Tímea, a tanügyigazgatás • Milyen területeken érvénye- ményegységet alkotunk, a tankerü• A legfontosabb feladat az átadásfeladataival Nagyapátiné Kuszli Be- sül a tankerület jelenléte a köz- letnek koordinációs szerepe is lesz, átvételi megállapodások megkötése atrix. A működtetéssel járó felada- oktatásban? Mi lesz konkrétan a szakos ellátottság minél hatékonyabb megszervezése érdekében. volt az önkormányzatokkal. A kiskuntokat Csúzdi Zoltán látja el. A pályá- a feladata a szervezetnek? halasi tankerülethez tartoznak Kelebia, zatokért Huber Helga a felelős. • A köznevelési rendszer az álla- Az intézmények közvetlen szakmai Kisszállás, Kunfehértó, Pirtó, Tompa álJanuárban tovább folytatódtak az mi fenntartás és az önkormányza- irányítása, az iskola szakszerű és talános iskolái. Kiskunhalas általános egyeztetések, melynek eredménye- ti működtetés elve szerint alakult jogszerű működésének biztosítása iskolái közül a Felsővárosi, a Kertváként megkötöttük az önkormány- át január elsejétől. A fenntartás el- természetesen továbbra is az igazrosi és a Fazekas, valamint a Bibó Istzatokkal az ingyenes vagyonhasz- sősorban szakmai irányítást jelent, gatók feladata. ván Gimnázium és a Bernáth Lajos Kolnálati, valamint a vagyonkezelési amelybe beleértendő a pedagógu- A működtető feladatai a tanítás légium. Előreláthatólag március végéig szerződéseket. sok, a nevelő-oktató munkát köz- technikai feltételeinek biztosítása, a a Pedagógiai Szakszolgálat fenntartása A pedagógusok ugyanazzal a be- vetlenül segítők feletti munkáltatói dologi kiadások, a technikai alkalés működtetése is a mi feladatunk. sorolással, ugyanazzal a munkabér- jogok gyakorlása és a bérfinan- mazottak munkabérének finanszíA megállapodásokat decemberben rel kerültek át a Klebelsberg Intéz- szírozás is. Az épületek, a tanesz- rozása, az épület karbantartása. rekord rövidségű idő alatt kellett megményfenntartó Központhoz a január közök az önkormányzatok tulaj- Kiskunhalas és Tompa városok kötni. Itt szeretném megköszönni a elsejei fenntartóváltást követően, donában maradnak, de ingyenes önkormányzata vállalta a működpolgármesterek, a jegyzők és a képamivel eddig is alkalmazták őket. viselő-testületek együttműködő, segíA kiegészítő juttatásokat kell még Arc, kép. Vágó Ferencné 1963-ban tő hozzáállását. rendeznünk visszamenőleg is. születet Kiskunhalason. Az AlsóváFontos és sürgős feladat volt a tanAz átállásból a gyerekek, a szülők, rosi és a Szilády után az Eötvös Jókerület munkatársainak kiválasztása, a pedagógusok semmit nem érzé- zsef Főiskolán szerzett általános iskoegyeztetések a tankerület elhelyezésékeltek. Többletfeladatot legfeljebb lai tanítói végzettséget a testnevelés ről, kialakításáról. az intézményvezetőknek jelentett. szakkollégiumon, majd pedagóguA tankerület hat fővel kezdte meg Természetesen minden átszervezés, si szakvizsgát a szegedi Juhász Gyumunkáját január 1-jén. Sikerült minátalakítás sok munkával jár. Nem la-tanárképzőn, végül bölcsész-dipden feladatra jól felkészült, tapasztalt tud minden azonnal tökéletesen, hi- lomát a Szegedi Tudományegyetem szakembereket találni. A pénzügyekbátlanul működni, de az a dolgunk, bölcsészkarán. Tanított az alsó- és

órában oktatnak idegen nyelvet. Ezt a szabad órák terhére szeretnék tovább vinni. Pozitív tapasztalatok A Felsővárosi Általános Iskolában évtizedek óta hagyománya van a magas szintű nyelvoktatásnak, amely ott bevált, éppen ezért nem is szeretnének rajta változtatni. Alsó tagozatban 2-3 óra idegen nyelv óra van, amely szeptembertől is így marad. Az iskola tapasztalatai szerint az emelt óraszámban tanult angol vagy német, nincs negatív hatással a tanulmányi átlagokra, sőt, a diákok már ebben a korban elsajátíthatják a nyelvtanulás technikáit. A választási lehetőség ugyanakkor a szülők kezében van. Akik ezt nem igénylik, azoknak a gyermekei magyar, illetve a matematika tantárgyakból kapnak pluszórákat. Hegy-s tetést. A tankerülethez tartozó többi településen a működtetés és a fenntartás egyaránt a tankerület, vagyis az állam feladata. Gyermekeink érdekében közös feladatunk és felelősségünk a minél hatékonyabb szakmai és tárgyi feltételek biztosítása. Ezt a célt csak összefogással, együttműködéssel és közös akarattal tudjuk elérni. • Mit gondol, mit tervez a fiatalok hatékonyabb pályaválasztási előmenetelét illetően tankerület-vezetőként? • Nekünk, pedagógus társainkkal együtt az a feladatunk, hogy az iskoláinkból minél felkészültebb, sokoldalúbb tanulók kerüljenek ki. Megfelelő alapokra helyezett, használható, továbbfejleszthető tudást kapjanak. A pályaválasztás az érdeklődési kör és a képességek függvénye. Fontos szempont a gyerek érdeklődési körének megfelelő irány és a képességének megfelelő szint megválasztása. Arra kell törekednünk, hogy a fiatalok olyan végzettséget szerezzenek, amellyel boldogulni tudnak. KZ felsővárosi iskolában, az ÁMK-ban, illetve tankerület-vezetői kinevezéséig a pirtói (2007-től a Felsővárosi tagintézményeként működő) iskolában; hobbija az olvasás, a zenehallgatás és a túrázás. Férje, a pirtói közéletből is ismert Vágó Ferenc az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő területi koordinátora; 3 fiúgyermekük van. Két felnőtt és egy gimnazista.


kultúra, oktatás 13

Fotó: pál lászló

Fotó: Rékasi Rami

2013. február 20.

Jótékonysági est A gyógyulásért nevettetnek

Fotó: pál lászló

Történet Halasról

A Netszótár – @-tól a zukbergnetig országos premierje városunkban volt a magyar kultúra napja alkalmából. Múlt héten a Kossuth rádióban beszéltek róla.

A 2000 szócikket tartalmazó netszótárt dr. Veszelszki Ágnes, a Bibó István Gimnázium egykori diákja szerkesztette. A hiánypótló kiadványról azóta több helyen is hírt adtak. A kötet szerzőjével múlt szombaton Csűrös Csilla beszélgetett a Kossuth rádió Történet, hangszerelve című műsorában. A digitális kommunikáció térhódítása épp úgy szóba került, mint ahogy fókuszban volt az ELTE BTK-n működő Kommunikáció: internet és média műhely is, melynek tagjai több mint két évig dolgoztak ezen az egyedülálló köteten. P. L.

Február 24-én (vasárnap) este 7 órától jótékonysági előadást tartanak a kiskunhalasi Kaméleon Társulat tagjai. A két hete nagysikerrel bemutatott Lüzisztraté című darabot viszik újra közönség elé

a csapat tagjai. A humoros, zenés darabra a helyreszóló jegyeket a Vári Szabó István Szakközépiskola Kossuth utcai intézményének portáján lehet átvenni. Az előadás ingyenes lesz, ám a helyszínen kihe-

lyeznek egy adománygyűjtő ládát. Az így befolyt pénzt a szervezők a súlyos betegséggel küzdő halasi kislány, Márta Debóra gyógyulásának megsegítésére ajánlják fel. Szőri Attila

Játsszunk iskolásat! Elkezdõtek és egészen májusig tartanak a Játsszunk iskolásat! foglalkozások a Szent József Katolikus Általános Iskolában. A gyermekeket és szüleiket az intézmény 2.a osztályának termébe várják a foglalkozásokat vezető pedagógusok. – A Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda januártól Játsszunk iskolásat! címmel nagy sikerű foglalkozás-sorozatot indított. A foglalkozások célja, hogy a gyerekek és a szülők egyaránt felkészüljenek az átmenetre. Rengeteg játékkal, mozgással, sok eszközhasználattal szeretnénk fejleszteni a gyerme-

kek meglévő képességeit. Az általunk tervezett foglalkozások egymásra épülnek. Olyan készségekkel ruházzák fel a gyerekeket, melyek birtokában magabiztosan léphetik majd át bármelyik iskola kapuját – fogalmazott Füzér Anita tanítónõ. – Nagy örömünkre növekvő számban fogadják el meghívásunkat az iskolába készülő ovisok és szüleik. A foglalkozások látogatása ingyenes – tette hozzá. A foglalkozások kicsiknek és nagyoknak egyaránt szólnak. Ajánlják azoknak a gyerekeknek akik

Fotó: az iskola felvétele

Február 15-én Vannayné Zádory Emőke tanárnő zongorista növendékeivel indult a hagyományos házi hangversenyek sora a művészeti iskolában. Kis létszámú tanszak (10 fő), nagy létszámú közönség (telt ház), még nagyobb siker. Ezekkel a szavakkal jellemezhető a pénteki nyitókoncert. Két különleges zenedarab fogta keretbe a műsort. Az első családi (!) hatkezest Fehérvári Csongor, testvére Csenge és édesanyjuk, Fehérváriné Ábrahám Melinda zongorázták. A folytatásban több táncot hallhattunk, melyek nehézségi foka, a gyermekek korával egyenes arányban emelkedett. Chopin, Liszt, Schubert képviselték a romantikus kort, Shmitz és Martin pedig a XX. századi jazzt. A sikert és a jó hangulatot még inkább fokozta a záró hatkezes – Thern Indulója – melyet Pásztor Dániel, testvére, Alexandra és tanárnőjük fergeteges előadásában hallhattunk. A koncertlátogatók adományait Vannayné Zádory Emőke és tanítványai a zeneiskolás kislány, Márta Debóra megsegítésére ajánlották fel. L. Molnár Anna

már nagyon várják az iskolát; akik egyáltalán nem várják az iskolát; akik szeretnek csoportosan játszani, énekelni, felszabadultan nevetni, ugrálni-bugrálni, ugra-bugrálni, célba dobni, rajzolni, kézzel-lábbal festeni, gyurmázni. Ajánlják továbbá azoknak az anyukáknak, apukáknak, akik szeretnének segítséget nyújtani gyermeküknek a zökkenőmentes iskolakezdéshez; akik szeretnének segítséget kapni gyakorlati kérdésekben. A foglalkozások kéthetente látogathatók a katolikus iskolában. Jó hangulatban, vidáman készülnek a jövendőbeli kis elsősök és szüleik az iskolás életre. Sok szeretettel várnak minden érdeklődőt legközelebb március 4-én. P. L.


14

Interjú 2013. február 20.

Három srác szórakoztatta február 8-án a Freedom közönségét. A kiskunhalasi clubban Szobácsi Gergő, Kővári Máté és Chalhoub Nidal lépett közönség elé farsangi stand up estjével. A Pofavizit társulat tagjai azt szeretnék, ha minél többen ismernék őket. Meg is tesznek ezért minden tőlük telhetőt. Céljuk, hogy egyre jobbak, egyre viccesebbek legyenek. Elõadás elõtt beszélgettünk.

A házibuli aranybánya • Az előadásotokat farsangi stand up estként hirdették. Az időpont miatt vagy disznótoros, sütős-főzös poénok is lesznek? Nidal: – A disznóvágós, iszogatós poénok nálam nem mennek. Nem igazán látom benne a lehetőséget. Nekem mániáim a beöltözős partyk, inkább attól farsangi az előadás. Házibulikban lehet humoros anyagokat gyűjteni. Szerintem egy aranybánya. Van bőven jelmezes sztorim. • A bölléres poénokat meghagyjátok Bödőcs Tibornak? Nidal: – Neki jól áll. Ízes, vidéki narratívája van. Bödőcs Tibor a kedvenceim között van. A külföldi humoristákkal együtt is benne van a TOP 5-ben. A politikai vonal is nagyon jól áll neki, tetszik a műsora. Máté: – Egy, kettő, három – mutat nevetve magára, Nidalra és Gergőre. • Most éppen Kiskunhalason beszélgetünk. Honnan a helyi szál? Máté: – Szuper látásom van. Egyszer lenéztem egy repülőről és észrevettem ezt a jó helyet. Igazából marketing munka eredménye. • Magyarul: kiajánlottad a Pofavizitet, a Freedomban pedig rábólintottak, hogy jöhettek fellépni. Máté: – Igen. Hajtani kell • A Csillag születikben ismerhettünk meg tavaly. Milyen az elmúlt egy év mérlege?

Két férfi egy eset • Hárman együtt turnéztok. Terveztek-e önálló műsort? Gergő: – Vannak külön projektjeink. Én most kezdtem bele az önálló estem megírásába, már egy oldal kész van. Ez körülbelül öt perc a más-

fél órából. Igyekszem az őszi évadban előállni vele. A halálról fog szólni, ez már biztos. Szerintem azon is kell tudni nevetni. A Pofaviziten kívül Tóth Edu, Nidal és én megalakítottuk a Két férfi egy eset formációt is. Forgószínpadszerűen öt perceket beszélünk egyszerre improvizatív jellegű előadáson. Az volt a koncepció, hogy nincs koncepció. A káosz az. Az első előadásunk telt házas volt, nagyon tetszett mindenkinek és ennek nagyon örültünk. Meg is lepett, hogy ennyire pergősre sikerült. Ha jól tudom, Tóth Edu ötlete volt ez az újítás, ami nagyon bejött, működik. A főszerkesztő is szereti a formabontó előadásokat. • Mi a te másik projekted? Máté: – Egyetemre járok, mellette pedig próbálom a mi kis társulatunk útját egyengetni. Szívesen vezetek műsort. Újságíróként interjúkat készítek a Pázmány Péter egyetemen

Ugrálóvárral versenyezni • Fellépések? Gergő: – Ha hívnak, falunapra is megyünk, de oda általában nem azért járnak az emberek, mert minket szeretnének hallgatni. Ha tetszik, ha nem, le vagyunk nyomva a torkukon. Ezt észre is lehet venni. Nem nagyon figyelnek, inkább beszélgetnek, sörözgetnek, eszik a kolbászt. Máté szokta mondani, hogy az ugrálóvárral nem tudsz versenyezni. Így van, de ez bárhol előfordulhat. Jártunk már olyan kocsmában is, ahol ugyanez volt a helyzet, ahol inkább zavaró tényező volt, ha valaki a színpadon beszél. A helyszín nem annyira fontos. Inkább az a mérvadó, hogy ránk legyenek kíváncsiak. Így mindkét fél, mi és a közönség is előrébb van. • Van olyan hely, ahol visszatérő vendégek vagytok? Máté: – A Dumaszínházat leszámítva nincs. Talán most kezdünk odaérni. Nekünk is meg kell frissülnünk, hogy visszatérhessünk helyekre. Nem mondhatjuk el ugyanazt megint. Ha valaki újra kíváncsi ránk, akkor új poénokat szeretne hallani. • Ha egy év múlva leülnénk újra beszélgetni, mit szeretnétek, hol tartson ez a társaság? Máté: – Igazából azt szeretném, hogy nagyobb közönség legyen ránk kíváncsi és még jobbak, még viccesebbek legyünk. Nidal: – Szintén a nagyobb közönséget mondom. Van rá lehetőségünk, hogy negyven-ötven fős helyeket megtöltsünk Budapesten. Jó lenne, száz-százötven ember előtt fellépni. Könnyebb olyankor az előadás. Gergő: – Szeretnék minél többet szerepelni, hogy sulykolódjon a nevünk. Szeretném, ha az új előadásom is sikeres lenne. Máté: – Majd írjál a cikkbe pár poént is! – nevet. Pál László

F Szobácsi Gergõ

F Chalhoub Nidal

F Kõvári Máté

Pofavizit – mondják a magukét

Máté: – Egy jó megmutatkozási lehetőség volt, de nem forgatta fel fenekestül az életemet. Továbbra is hajtani kell. • Népszerűséget azért hozott. Máté: – Hozott, de negatívumokat is. Sokkal jobb előadó lettem, mint akkor voltam. A műsor jó élmény maradt. • Nemcsak téged, hanem a nagymamádat is megismerhette az ország. Róla hallunk-e újabb sztorit? Máté: – Érdekes és abszolút megbánt döntés volt, hogy róla akkor, ott és úgy beszéltem. A fellépésem előtt volt egy nagyon szeretetre méltó blokk arról, hogyan élek a nagymamámmal. Egyébként így is élünk. Ha valami betegsége volt, én kísértem el a kórházba. Az, hogy viccelődök a szeretetre méltó nagymamámmal, nagyon rosszul sült el. Senki nem gondolt arra, hogy ez a visszájára is fordulhat. • Bántottak ezért téged utólag sokan? Máté: – Kaptam, de azért még a jó ízlés határain belül voltam megítélésem szerint. Megértem azokat is, akiket ez zavart. Utólag én is láttam, hogy ez a történet nagyon roszszul jött le. • Milyen témákból merítesz mostanság a legtöbbet? Máté: – Leginkább a párkapcsolatom az, ami foglalkoztat. Igazából próbálom észrevenni és kicsit kifi-

gurázni az aktuális napi bolondságainkat, hogy az emberek magukra ismerjenek. • Úgy tudom, a Showder Klubban te vagy az újonc. Hogyan fogadtak be a nagy „öregek”? Gergő: – Igen, én vagyok a legfrissebb a csapatban. Furcsa a helyzet, mert attól függetlenül, hogy most kerültem képernyőre, már régebb óta ismerem őket. Csenki Attilával jóban is vagyunk. A Szomszéd Nénikkel is többször söröztünk. Én csak a közönség számára voltam új, a társulatnak annyira nem, de kedvesek voltak és örömmel fogadtak.

fotók: pál lászló

• A Pofavizit társulat tagjai vagytok. Ti hárman alkotjátok? Gergő: – Egyelőre hárman vagyunk. Ez a név úgy született, hogy elvileg tehetségkutatókat akartunk szervezni. Végül nem valósult meg, de a név rajtunk maradt. Nidal: – Egy éve járjuk az országot, az eltelt idő gyakorlásnak is nagyon jó volt. Rutinosabbak lettünk, olyannyira, hogy most már fizetnek is az előadásunkért. • Reméljük, hogy Kiskunhalason is így lesz. Nidal: – Igen, mert különben nem tudunk hazamenni.

aktuális személyekkel, akikkel éppen lehet. Nekem ez kicsit más irány, mint a humor.


2013. február 20.

Újra dübörög Ezt látnod a rock kell!

kultúra

15

Palcsó Tomi újra versenyez Palcsó Tomit pályája kezdete óta támogatja a közönség. A Megasztárban a 2. helyig jutott, a Csináljuk a fesztivált! egyik szériáját pedig megnyerte. Az Eurovíziós dalfesztivál idei elődöntőjéből szintén a nézők szavazatai juttatták tovább az énekest. • Ezt látnod kell című számoddal bejutottál az Eurovíziós dalfesztivál legjobb 30 magyarországi produkciója közé. A közönség bizalmat szavazott neked a folytatásra. Számítottál rá? • Elsősorban azért indultunk a versenyen, mert szerettük volna a dalunkat megismertetni a közönséggel. Nem latolgattunk esélyeket, a jó fogadtatás volt a legfőbb cél. Reméltem, hogy tetszeni fog a dal a közönségnek, de hogy tovább is juttattak az különösen örömteli meglepetés volt. • A zsűri kritikai észrevételeit figyelembe véve változtatsz a dal előadásán a középdöntőre? Kinek a véleményére adsz leginkább? • Természetesen figyelembe veszszük a zsűri kritikáját, és ahol indokoltnak látjuk, ott változtatni fogunk. Minden zsűritag véleménye fontos, mert mindegyikük más területen tevékenykedik. • Tudod már, hogy szombaton vagy vasárnap, 23-án vagy 24-én énekelsz?

fotó: pál lászló

Ha február, akkor Rockfarsang. Nem lesz ez másként idén sem: február 22-én, pénteken este újra dübörög a kemény zene a Közösségek Házában, immár kilencedik alkalommal. A részletekről Jeszenszky Zoltánt kérdeztük, aki amellett, hogy szervezi a többórás koncertet, két zenekarban fellépőként is érintett.

• Még nem. • A Megasztár után most ismét élő adásban versenyzel. Látszólag nyugodtnak tűnsz. Szoktál azért izgulni? • Hogyne, szoktam. Valamilyen formában ez a megmérettetés új helyzet, mivel itt a dalok versenyeznek, tehát tőlem eleve tökéletes éneklést várnak. Nekem arra kell figyelnem, hogy minél profibb produkciót adjak, és szerintem mindig van mit javítani az előadáson… • Új, Törd át a csendet! című dalodat játsszák a könnyűzenei műsorokban. Emellett az eurovíziós fesztivál is újabb szereplési lehetőségeket hoz. Hogyan tovább? • A Dal műsora rangos esemény, ami mellett már nem lehet elmenni. Bízom benne, hogy a közönség kellemes percekkel gazdagodik majd és nekem továbbra is lehetőségem lesz jó dalokkal szórakoztatni mindenkit. Az idén még legalább 2 új dallal szeretnék megjelenni és videoklipet készíteni hozzájuk. Koncerteket is tervezek az ország minden területén. • A Halasmédia Szerkesztőségében tett múltkori látogatásod alkalmával helyi kötődéseidről is beszéltél. Mikor jössz legközelebb a városba? • Nem rég jártam a közelben az egyik rokonom diplomaosztó ünnepségén. Remélem, hamarosan énekesként is ellátogathatok Halasra. Pál László

• Február 22-én 19 órakor ismét Rockfarsang lesz a művelődési házban. Hogyan készültök rá? Sokan, sokfelé vagytok. Hogyan zajlanak a próbák? • A Voices zenekarral januárban kezdtünk próbálni. Eddig háromnégy alkalommal volt lehetőségünk együtt zenélni. Az Ozirisszel december óta próbálunk komolyabban. Piliscsaba, Kecskemét, Kiskunhalas vonalon mozog az együttes, de itt készülünk a koncertjeinkre. • Minden alkalommal több formáció lép fel. Kikkel találkozhat idén a közönség, milyen sorrendben? • A Mad Gun indítja a bulit. Kecskeméti bandáról van szó, többnyire hard rock stílusban játszanak feldolgozásokat. Őket a Voices követi, szokásos évi koncertünket itt adjuk. Az állandó repertoár mellé új számokat is tanultunk. A har-

madik fellépő az Ozirisz lesz dallamos metál zenével. Az estét a Légy a kaktuszban zárja egy kis blues muzsikával. • A jelmezverseny elmaradhatatlan. Mit kap idén, aki beöltözik? • Először is kedvezményesen válthat jegyet a helyszínen. A jelmezverseny első három helyezettje értékes nyeremények tulajdonosa lesz. A zsűrit ezúttal is zenekari tagok alkotják. • Az Ozirisz együttessel új lemezre készültök. Mikor jön ki? • Tavasszal jön ki a Hammer World áprilisi számának mellékleteként 11 vadonatúj dallal. A címe: Calm And Silence. Az első szám, a Save Your Life videoklipje már elérhető a YouTube-on és az Ozirisz Facebook-oldalán. • Kik alkotják most az Oziriszt?

Programajánló Színházi este

Egy klasszikus darabbal indul a halasi tavaszi színházi évad. Az első előadás, A kaktusz virága február 22-én 19 órakor szerepel műsoron a moziban. A Kalocsai Színház vendégjátékában Götz Anna, Böröndi Tamás, Bartha Alexandra és Boronyák Gergely is színpadra lép. A történet négy főhős – egy maximalista asszisztensnő, egy szoknyapecér fogorvos, egy céltudatos lány és egy helyét kereső reklámmodell srác – körül bonyolódik. Egy kezdeti füllentés fura helyzetekbe sodorja őket. Humor, remek zene és slágerek jellemzik a vígjátékot, mely bizonyára Kiskunhalason is nagy sikert arat.

Előadás

Hamarosan ismét Kiskunhalasra látogat a Cenzúrázott egészség című könyv szerzője. Dr. Lenkei Gábor ezúttal Betegségnek tűnő állapotok címmel tart előadást. A rendezvényt a Jog az Egészséghez Egyesület támogatja. A program helyszíne a Városi Filmszínház lesz február 23-án 18 órától.

Író-olvasó találkozó

A Városi Filmszínházban március 7-én 17 órától Kepes Andrással találkozhatnak az érdeklődők. Az Eszkimó puszi című rendezvényen az író számos érdekességet oszt meg a közönséggel. P. L.

fotó: pál lászló

Farsangi bulira hívnak a zenészek

• Blackey az énekes, Fekete Csabi a billentyűs, Belényi Gabi a basszusgitáros, A.T. a dobos és jómagam, Jesző, a gitáros. A zenekar 25 éve alakult, 5 éve játszunk ebben a felállásban. • Az album immár ötödik a sorban. Mivel készültök ebből az alkalomból? Lesz-e turné? • Készülünk koncertekre. Az első április 20-án lesz a Barba Negrában Jeff Scott Soto előtt. Ő egy nagyon jó torkú hard rock énekes. A további bulikról folyamatos egyeztetések vannak a kiadónkkal. Ahová hívnak, szívesen megyünk muzsikálni. • Civilben tanár vagy. Tanítványaid is hallgatják a zenédet, zenéteket? Milyenek a visszajelzések? • Általában nem szoktam reklámozni, de aki rockrajongó, az tisztában van ezzel. A régi tanítványok közül többen eljárnak a bulijainkra. Pál László

Zöld bál

A Zöld-híd Halasi Környezetvédők Egyesülete Jótékonysági-tavaszváró zöld bált rendez a Tiszti Klubban március 2-án 18 órától. Az est vendégművésze: Falusi Mariann. A műsorban közreműködik: Gáspár Petra, a Kiskunhalasi Művészetoktatási Intézmény diákja; Bíró Áron, a Szent József Katolikus Általános Iskola tanulója; a Studio 2000 TSE táncosai és a Bibó István Gimnázium férfi énekkara. A svédasztalos vacsorát követően a Melody Land zenekar játszik Turcsány Tamás vezetésével. Jegyek a Közösségek Házában kaphatóak. A rendezvény fővédnöke a Halasmédia. – Egyesületünk mindenkit szeretettel vár, akinek szívügye a környezetvédelem – hívja az érdeklődőket a bálra Mongyi Marianna főszervező. (pl)


16

hirdetés 2013. február 20. Keresünk szakmai tapasztalattal rendelkező autószerelőt, vagy gépszerelőt. Szakmai fejlődési lehetőséget, kiemelkedő fizetést biztosítunk. „B” kategóriás jogosítvány, számítógépkezelői ismeretek szükségesek. Tel.: 06 70/386-81-44 A-115 Mezőgazdasági gépeket ismerő számítógépes ismeretekkel rendelkező bolti eladót keresünk mezőgazdasági alkatrészboltba. Fényképes önéletrajzokat a munkaugy@ bicsak.hu címre várjuk. A-145 Pultost keresek. Tel.: 06 70/510-72-53 A-131 Szakképzett, szakmai gyakorlattal rendelkező látszerész, vagy optometrista munkatársat keresünk hamarosan nyíló optikai szaküzletünkbe. Fényképes önéletrajzot várunk, határdő 2013.02.28. info@ambrossi.com. Tel.: 06 30/24-92-558 A-153 A kiskunhalasi Radix Kft. fogászati szakrendelője németül beszélő munkatársat keres. Jelentkezés magyar és német nyelvű fényképes önéletrajzzal az anita.harkai11@ gmail.com címen. A-155 Banki és biztosítási szolgáltatások értékesítéséhez kollégát keresünk alkalmazotti jogviszonyban. Tel.: 06 70/321-05-09 A-156 Pizzakészítésben jártas konyhai kisegítőt keresünk. zsolteszsolt@freemail.hu Tel.: 06 70/330-54-58 A-157 Hamarosan nyíló egészségtudatos termékeket fogalmazó boltba keresek szakképesítéssel rendelkező, igényes munkatársat. Fényképes önéletrajzot 2013. március 1-ig várom az egészségtudatosság@gmail.com email címre. A-158 Nemzetközi pénzügyi holding Bács-Kiskun megyei csoportjának kialakításához érettségivel rendelkező munkatársak jelentkezését várja maximum 5 főig. Tel.: 06 30/89-49-639 (18 óráig) A-171 Félsertés eladó. Tel.: 06 30/938-64-16 A-136 Letojt vörös tyúk rendelhető. Purina Takarmánybolt Kiskunhalas, Tó u. 10. Tel.: 06 30/95-75-145 A-160 Raktárak, irodák bérelhetők a volt Levi’s területén. Már 300 Ft+áfa/m2/hó ártól. Tel.: 06 20/92-70-946 A-161 A városközpontban színvonalas irodahelyiségek kiadók. Külön bejárat, udvari parkoló. Tel.: 06 77/422-211 (munkaidőben) A-96 1 szobás földszinti bútorozott lakás kiadó. Tel.: 06 30/33-54-240 A-162 Üdülési jog eladó vagy kiadó Hévízen. Tel.: 06 30/480-11-58 A-82 Nagybálás kukoricaszár eső előtt betakarítva és fedél alatt tárolva eladó. Tel.: 06 30/95-31-697 A-151

Anyakönyvi hírek Születtek: Grobál Dániel (Kárás Mónika) Kiskunhalas Elhunytak: Móczár Sándor (Kiskunhalas), Csorba Dezső (Kiskunhalas), Ternyák Károly (Kiskunhalas), Bongya Péterné Raáb Aranka Edit (Kiskunhalas), Deák Lajos István (Kiskunhalas), Kolompár Ferencné Rostás Piroska (Kiskunhalas), Nagyapáti Anna (Kisszállás)

Kukorica 7500 Ft/q, zab, birkahús eladó. Kiskunhalas központjában teljeskörűen felTel.: 06 20/483-09-96 A-163 újított I. emeleti 60 m2-es luxuslakás eladó udvari kilátással. Igény szerint 20 m2-es Torkos csütörtök minden héten a Lávakövi Piz- klímás, alápincézett garázs. Ár: 2,5 M Ft. zériában, a kiszállított nagyméretű és csaláA-148 di pizza féláron. Tel.: 06 70/382-80-68 A-165 Tel.: 06 30/219-27-31 Práger Ábrahám utcában III. emeleti 77 Kemény tűzifa kapható. Tel.: 06 70/222-61-47 A-19 m2-es egyedi központi fűtéses lakás garázzsal együtt eladó. Tel.: 06 30/479-20-49, Erdőt veszek, vágási engedéllyel. 06 30/698-19-37 A-167 Tel.: 06 20/91-81-516 A-170 Mátyás téren 3 szobás felújított lakás eladó. Tel.: 06 30/94-53-747 A-168 Alsóvárosban elveszett egy 3 hónapos köA Kertváros elején 2 generációs különbelyök németjuhász. A megtaláló jutalomban részesül. Tel.: 06 70/619-67-43 A-166 járatú családi ház 3 garázzsal, alápincézve eladó. Tel.: 06 20/92-17-769 A-169 2,5 szobás 72 m2-es felújított lakás kedveFagymentes mélygarázs sürgősen eladó. ző áron eladó. Széchenyi u. 16. II. emelet. Tel:. 06 70/339-22-65 A-125 Tel.: 06 70/33-05-447 A-172 Kisszálláson családi ház eladó. Tel.: 06 30/480-11-58 A-81 Kossuth u. 11. szám alatti, Schönfeld ud- Víz- és csatornahálózat-szerelést vállalok. varra néző 65 m2-es, I. emeleti, tégla- Góczen István Tel.: 06 70/339-22-65 A-126 építésű, gázfűtéses lakás tágas ebéd- Megbízható könyvelőiroda. Gömböcziné lővel, nagy erkéllyel reális áron eladó. A-127 Egyszobás lakást első emeletig beszámítok. Tel.: 06 70/30-66-518 Tel.: 06 77/738-809, 06 30/442-72-69 A-27 Dugulás-elhárítás, vízszerelés. Tel.: 06 20/917-14-03 A-122 Kertes ház eladó Fenyő u. 5. Tel.: 06 20/450-12-29 A-73 Épületenergetikai tanúsítás. Ocskó László A-54 Eladó földszinti, 2 szobás, egyedi fűtésű, Tel.: 06 20/91-35-535 téglablokkos, felújított lakás. Iá.: 6,7 M Ft. Tel.: 06 30/50-18-493 A-103 Vállalom egyéni vállalkozók, bt-k, kft-k, alapítványok könyvelését. Tel.: 06 30/308-03-77 A-106 Kertvárosban építési telkek eladók. Tel.: 06 30/697-22-32 A-121 20%-os sminktetoválási akció az Aphrodité Szépségszalonban március 1-31-ig. KozmeA Kertváros szélén építésre alkalmas terület tikustanulót felveszünk! Kiskunhalas, Szilády eladó. Tel.: 06 70/336-90-28 A-129 Áron u. 17. Tel.: 06 77/421-850 A-123 Zsanán 6,2 ha szántóföld, tanya 11 ha leKiskertek, hobbikertek szántása, talajmarógelővel, erdővel és a volt TSZ major teA-149 rületén daráló épület eladó. Gépi rako- zása. Tel.: 06 70/243-93-25 dásra, más vállalkozási célra is alkalmas. Tel.: 06 20/424-28-82 A-145 Felsőváros 10 éves családi ház eladó. Ár: Angolnyelv-tanfolyamok. Szemerédiné A-128 19,6 M Ft. Tel.: 06 70/611-94-72 A-146 Tel.: 06 20/496-90-25


2013. február 20. HALAS TV Kábelen és sugározva UHF 31-es csatornán

MÛSORAJÁNLATUNK: Február 20. szerda 00:00 Képújság 07:00 Híradó/kedd 07:30 Sport Magazin 08:00 Képújság 12:00 Sport Magazin 12:30 Híradó/kedd 13:00 Képújság 17:30 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/szerda 19:20 Napi Mozaik 19:30 Beszéljünk róla 20:00 Híradó/szerda 20:20 Napi Mozaik 20:30 Beszéljünk róla 21:00 Képújság 22:00 Híradó/szerda (ism.) 22:30 Beszéljünk róla 23:00 Képújság Február 21. csütörtök 00:00 Képújság 07:00 Híradó/szerda (ism.) 07:20 Napi Mozaik 07:30 Beszéljünk róla 08:00 Képújság 12:00 Beszéljünk róla 12:30 Híradó/szerda (ism.) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/csütörtök 19:30 Kultúrkép – kulturális magazin 20:00 Híradó/csütörtök 20:30 Kultúrkép – kulturális magazin 21:00 Képújság 22:00 Híradó/csütörtök 22:30 Kultúrkép – kulturális mag. (ism.) 23:00 Képújság Február 22. péntek 00:00 Képújság 07:00 Híradó/csütörtök (ism.) 07:30 Kultúrkép – kulturális magazin 08:00 Képújság 12:00 Kultúrkép – kulturális magazin 12:30 Híradó/csütörtök (ism.) 13:00 Képújság 17:55 Műsorajánló 18:00 PONT – ifjúsági műsor 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/péntek 19:20 Gyermeksarok 19:30 153 – Lélekmód – ifj. magazin 20:00 Híradó/péntek (ism.) 20:20 Gyermeksarok (ism.) 20:30 153 – Lélekmód – ifj. magazin 21:00 Képújság 22:00 Híradó/péntek 22:30 153 – Lélekmód – ifj. magazin 23:00 PONT – ifjúsági műsor 00:00 Képújság Február 23. szombat 00:00 Képújság 08:00 Híradó/péntek (ism.)

08:30 Kultúrkép 09:00 Képújság 12:00 153 – Lélekmód – ifj. magazin 12:30 Híradó/péntek (ism.) 13:00 Képújság 17:20 Napi Mozaikok, Gyermeksarok 18:00 PONT – ifjúsági műsor 19:00 Sport Magazin 19:30 Kultúrkép - magazin (ism.) 20:00 153 – Lélekmód – ifj. magazin 20:30 Beszéljünk róla 21:00 Képújság Február 24. vasárnap 00:00 Képújság 17:30 153 – Lélekmód – ifj. m. (ism.) 18:00 Beszéljünk róla (ism.) 18:30 Híradó/hétfő (ism.) 19:00 Híradó/kedd  (ism.) 19:30 Híradó/szerda (ism.) 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:30 Híradó/péntek (ism.) 21:00 Képújság Február 25. hétfő 00:00 Képújság 07:00 PONT – ifjúsági műsor 08:00 Képújság 12:00 PONT – ifjúsági műsor 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/hétfő 19:20 Napi Mozaik 19:30 10 éve történt 20:00 Híradó/hétfő 20:20 Napi Mozaik 20:30 10 éve történt 21:00 Képújság 22:00 Híradó/hétfő 22:30 10 éve történt 23:00 Képújság Február 26. kedd 00:00 Képújság 07:00 Híradó/hétfő 07.30 10 éve történt 08.00 Képújság 12:00 10 éve történt 12:30 Híradó/hétfő 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/kedd 19:20 Napi Mozaik 19:30 Sport Magazin 20:00 Híradó/kedd 20:20 Napi Mozaik 20:30 Sport Magazin 21:00 Képújság 22:00 Híradó/kedd 22:30 Sport Magazin 23:00 Képújság online műsorújság www.halasmedia.hu

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk. A Halas Tv saját mûsorai vastag betûvel szedve.

A Város Háza

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának idõszaki értesítõje (melléklet)

A képviselő-testület 2013. február 14-i rendkívüli ülésén hozott döntések: 48/2013. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött „Köznevelési intézmények fenntartásba vételével összefüggő átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról” szóló megállapodás alapján a használatba átadásra kerülő ingó és ingatlanvagyont a melléklet szerinti intézményi bontásban elkészített leltárívek szerint jóváhagyja. Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a mellékletek és a leltárívek szerinti átadás-átvétel aláírására. (A mellékletet terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán.) 49/2013. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Harkakötöny Község Önkormányzat és Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testületeivel közösen megalapítandó Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezésű költségvetési szerv megalapítására tekintettel elhatározza Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala elnevezésű költségvetési szerve 2013. február 28. napjával történő megszüntetését. Felhatalmazza a polgármestert az alábbi Megszüntető Okirat aláírására. MEGSZÜNTETŐ OKIRAT Intézmény neve: Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1. Telephelye: 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 1. Megszüntető szerv neve, székhelye Kiskunhalas Város Önkormányzat 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. Megszüntetés időpontja, módja 2013. február 28-ával jogutódlással Megszüntetés oka Az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény 11.§ (2) bekezdése, továbbá a 2013. január 1-én hatályba lépő, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvénynek a közös önkormányzati hivatalok létrehozására vonatkozó rendelkezései. Ezekre figyelemmel Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, Harkakötöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint Pirtó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete együtt döntött arról, hogy 2013. március 1. napjától közös önkormányzati hivatalt hoznak létre Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel. A megszüntetett intézmény által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása A megszüntetett intézmény valamennyi feladatát a jogutódjaként létrejövő Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal látja el alapfeladatként. Ellátásra nem kerülő alapfeladat nem marad. Rendelkezések a vagyoni jogok tekintetében A jogutód intézmény a vagyoni jogok tekintetében az újonnan létrehozott intézmény, a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ) lesz. Az alapfeladatok ellátását képező ingó és ingatlanvagyon az önkormányzat tulajdona marad, azonban azokat a jogutód székhely intézmény használatába adja térítésmentesen. Rendelkezések a tartozásokról A megszüntetett intézmény 2013. február 28-án fennálló követeléseinek és

kötelezettségeinek pénzügyi rendezésére a jogutód intézmény lesz jogosult és köteles az ellátandó alapfeladatok és az átvett ingó és ingatlanvagyon alapján azzal a kitétellel, hogy ezekért Harkakötöny és Pirtó községek nem kötelesek helytállni. Rendelkezések egyebekről Az intézményben foglalkoztatottak a jogutód intézményben folytatják köztisztviselői jogviszonyukat. Ki Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala megszüntető okiratát Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a49/2013.Kth. számú határozatával hagyta jóvá. Kiskunhalas, 2013. február Gyovai István polgármester 2. A határozati javaslat 1. pontjának hatályba lépése a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának Harkakötöny és Pirtó Önkormányzat elfogadó döntésének időpontja, melynek végső határideje 2013. február 20. Kiskunhalas Város Önkormányzata a csatlakozni kívánó Önkormányzatok Alapító Okiratra vonatkozó határidőben történő el nem fogadó döntését a Közös Hivatalhoz való csatlakozási kérelem visszavonásának tekinti. 50/2013. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak szerint határozza meg: ALAPÍTÓ OKIRAT Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Harkakötöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.-85.§ -aiban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-ában, valamint az államháztartásról szóló 368/2011. ( XII.31.) Kormányrendelet 5.§ (1) –(4) bekezdéseiben foglaltakra, az alábbi Alapító Okiratot adja ki: Költségvetési szerv neve: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. Telephelyei ( Kirendeltségek): 6136 Harkakötöny, Kossuth u. 1., 6414 Pirtó, Dózsa György u. 19. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az alapító önkormányzatok működésével, valamint a közigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása ( a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1), 18.§ (1), 41.§ (2) és (6), 94.§ (4) bekezdéseinek rendelkezései alapján), a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatok ellátása. Alaptevékenysége: Alaptevékenysége a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Szakágazati száma: 841105 Helyi önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Működési köre/illetékessége Kiskunhalas város közigazgatási területe és megállapodás alapján Harkakötöny és Pirtó község közigazgatási területe, valamint azon települések,

HIRDETÉS melyekkel kapcsolatban jogszabály területi feladatellátást állapít meg. Törzskönyvi száma Irányító szerv neve, székhelye Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. Alapító szerv neve, székhelye Kiskunhalas Város Önkormányzata, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. Harkakötöny Község Önkormányzata 6136 Harkakötöny, Kossuth u. 1. Pirtó Község Önkormányzata 6414 Pirtó, Dózsa György u. 19. Költségvetési szerv jogállása Jogi személy Gazdálkodási besorolása Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Jogelődje Kiskunhalas Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, Kelebia és Harkakötöny Községek Körjegyzőségi Hivatala, Tázlár és Pirtó Községek Körjegyzőségi Hivatala Alaptevékenység szakfeladatai: 841112 Önkormányzati jogalkotás 841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 841173 Statisztikai tevékenység 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés A hivatal vezetőjének kinevezési rendje: A Hivatalt a jegyző vezeti, a jegyzőt Kiskunhalas Város polgármestere a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82.§ (1) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247.§ alapján nevezi ki. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: (1)A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján köztisztviselői vagy közszolgálati ügykezelői közszolgálati jogviszony (2)A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012 évi I. törvény alapján munkaviszony (3)A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján polgári jogi viszony A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 50/2013.Kth. számú határozatával hagyta jóvá. A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát Harkakötöny Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a ……./2013 számú határozatával hagyta jóvá. A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát Pirtó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……./2013. számú határozatával hagyta jóvá. 51/2013. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja dr. Skribanek Zoltán képviselő indítványát. 2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert képviselő-testületi döntés végrehajtásával.

17


18

sport 2013. február 20.

innen  onnan Most már minden elismerésről megszületett a döntés, úgyhogy nincs akadálya a jövő szombati Sportbálnak. Legutoljára a Gulyás „Pók” József-díj odaítéléséről tanácskoztak az alapítók. Több javaslat is felmerült, végül azt a döntést hozták, hogy Molnár Csaba veheti majd át az elismerést. A kiváló testnevelő a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola diák labdarúgóit készíti fel évek óta, emellett maga is aktív résztvevője volt korábban a kispályás bajnokságnak. A bálra március 2-án 19 órától kerül sor a Sóstó Csárdában, belépők már kaphatóak.

Folytatódik

Több mint kéthónapos szünet után folytatódik az NB II-es férfi kézilabda-bajnokság. A Kiskunhalasi UKSC jelenleg sereghajtó a tabellán, de aki látta az őszi mérkőzéseket, az tudja, sokkal több van a csapatban, mint az eredmények mutatják. A 2 győzelem mellett 1 döntetlen és 8 vereség szerepel az UKSC neve mellett. Az első tavaszi fordulóban Szigetváron vendégeskedik a Halas, majd március 2-án 17 órától, rendhagyó módon a városi sportcsarnokban fogadják a bajnokság egyik legerősebb csapatát, a Csurgót. A juniorok jelenleg az 5. helyen állnak a tabellán, ők optimistábban várhatják a szezonnyitást.

Emlékverseny

Szombaton már 36. alkalommal rendezték meg az ifj. Várhegyi József Emlékversenyt. Mint megtudtuk: 45 kiváló asztaliteniszező állt asztalokhoz. A színvonalas versengés végén került sor az eredményhirdetésre, amelyen a házigazda Szent József Katolikus Általános Iskola vehette át az aranyérmeket 86 pontot szerezve. A 2. helyen a Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola végzett, a 3. helyen a Bibó István Gimnázium, a 4. helyen a Szilády Áron Református Gimnázium, az 5. helyen pedig a Központi Református Általános Iskola csapatát jegyezték.

Bowling

Megkezdődött a városi bowling bajnokság tavaszi sorozata. Eredmények: Drink Team-Digit Iroda 0:3, Rolling Balls-Amazonok 2:1, Jankováczi Golyószórók-Fa Vágók 0:3, Szekeres Pálinka-Strike Bizottság 2:1, a Pelle Glass-Leki Strike találkozót elhalasztották. (jl)

fotó: angyal csanád

Sportbál

A két legjobb A Játékos Sportverseny Országos Elődöntőjét ragyogó teljesítménnyel a Felsővárosi Általános Iskola csapata nyerte, a Kertvárosi Általános Iskola versenyzői pedig második legjobbként végeztek. A felsősöket győzelmük az országos döntőbe röpítette. Bács-Kiskun megyét – első és második helyezettjeként – képviselve vehetett részt a Felsővárosi, illetve a Kertvárosi „játékos” gárdája a Budapesten megrendezett országos elődöntőn. Az eddigiektől eltérően nem Békés és Csongrád vagy Baranya és Tolna megye legjobbjai lettek az ellenfelek, hanem Budapest és Komárom-Esztergom megye arany- és ezüstérmesei. Azonban az új és ismeretlen

közegben is gyorsan kiderült, hogy nincs mese, a Felsővárosi csapatát megelőzni bárkinek is lehetetlen. De a kertvárosiak számára sem tudtak vészhelyzetet teremteni riválisaik, végig magabiztosan tartották második helyüket. A harmadik helyezés sorsa dőlt csak el szoros, egypontos különbséggel a tatai Kőkúti iskola és a fővárosi Munkácsy Mihály iskola között, végül utóbbi javára. Ter-

mészetesen a felsővárosiak 40 és a kertvárosiak 32 pontját sem adták ingyen. Mind a két csapat tagjai feladatról feladatra óriási küzdelmet vívtak, hiszen a többi résztvevő is maximálisan törekedett a gyors és pontos megoldásokra, a szabályos váltásokra. Egy szó, mint száz, a Fülöpné Ábrahám Irén, Bende Bernadette és Horváth Eszter felkészítette felsővárosiak rendíthetetlenül

meneteltek előre, egyre növelve előnyüket és érték el a végső, átütő, csodálatos sikert. Róluk még hallunk a március 10-én lebonyolításra kerülő országos nyolcas döntő után is. Pappné Tóth Adrienn, Csíkné Torday Hargitta és Szloboda Mihály kertvárosi tanítványai Iván Gellért, Herczeg Arnold, Kolompár Patrik, Hegedűs Ildikó, Balogh Éva, Fleisz Fanni, Becsi Dorka, Szécsi Zsolt, Rokolya József, Benkő Bernadett, Kószó Szonja, Tóth Laura, Kovács Kíra, Süveges Bence, Pap Flórián, Horváth Levente, Böszörményi Szabolcs, Tóth Ramóna, Újvári Dóra, Rúzsa Eszter, Virág Mariann – is büszkén húzhatják ki magukat az országos elődöntő ezüstérmese cím megszerzéséért. Az egyéb eltérések ellenére is mindkét csapatra jellemző, hogy rengeteg befektetett munkájuk térült meg, hiszen nemcsak heti három edzést végeztek, hanem az első órák előtt és nagyszünetekben is koncentráltan törekedtek a még több tudás, tapasztalat elsajátítására. Szüleik mindvégig ott álltak mellettük, segítették őket, mint ahogyan iskolájuk nevelőtestülete is. A személyes részvétellel, buzdítással igazgatóik Juhászné Czinkóczi Éva, illetve Kovács Sándor sem maradtak el, kimagasló teljesítményüket pedig névre szóló igazgatói dicsérettel ismerték el. Vass Katalin

Megfordítva

Tekés siker

Vác-KNKSE 32–30 (14–16)

Réz György, a szanki tekesport egyik alapítójának tiszteletére rendezett emlékversenyt a szanki Olajbányász SE teke szakosztálya a közelmúltban. A kupaverseny második helyén egy halasi csapat, a Fadöntők végzett, míg a másik halasi – dr. Mezei János Baráti Köre – a résztvevők második felében ért célba. Élénk érdeklődés mellett zajlott le Szankon a negyedik alkalommal lebonyolított Réz György Emlékverseny, melynek kétnapos összecsapásán 16 négytagú csapat vett részt, megyénken kívülről is. Az egy-egy versenyző által teljesített 120 dobás eredményeként a helybeli Füstös Baráti Kör vitte el a pálmát 2084 fával. Mögöttük 2011 fával a Ternyák József, Pelikán Mihály, Vágó Ferenc, Balkó István összeállítású halasi Fadöntők végeztek. A „legekhez” Vágó Ferenc két témában is közelít, így az 547 legtöbb ütött fához 517-es, a legjobb teliző 377 fájához 361-es teljesítményével. A legjobb taroló 177 fáját Ternyák József 174-gyel követi. Vass Katalin

A 15. percig vezettek ugyan Tápaiék, de ettől kezdve a halasiak irányítottak. Többen kiváló teljesítményt nyújtottak a mieink közül és teljesen megérdemelten vezettünk 30 perc után. Még az optimista váci drukkerek sem hitték igazán, hogy lehet esélye a hazaiaknak, végül lett. A szünet után ott folytatódott a játék, ahol 10 perccel korábban abbamaradt. A 34. percben már néggyel vezettünk és ezután következett be a fordulat. A váciak valahonnan erőt merítve összekapták magukat, és előbb egyenlítettek, majd a vezetést is átvették. A KNKSE nem adta fel, visszajött a meccsbe, de a hajrában Az idény legjobb mérkőzését játszotta a Kis- újítani tudott a hazai egylet és megnyerték a kunhalas NKSE a Vác ellen. Az első félidőben találkozót. Ehhez azért kellett némi bírói seúgy tűnt, hogy az egy héttel korábbi kupa- gédlet is. jáger bravúr lefárasztotta a hazaiakat. Vác, 700 néző, vezette: Bóna, Miskei Vác: Triffa – Ertl 2, Virág 1, TÁPAI SZ. 9/2 FÜLÖP A. 6, KLIVINYI 6, SZÁDVÁRI 5, csere: Juhász E. (kapus), Mészáros R., Farkas V., Niksic 1, Mayer 2, Barján, edző: Gulyás István. KNKSE: Pethő – Sterbik A. 4, SZAMORÁNSKY A. 5, DRÁVAI 5/1, Valovics 1, BARNA 6, FEHÉR V. 5/2, csere: Lengyel (kapus), Takács B. 2, Fauszt 2, Földes K., Borkowska, edző: Golovin Vlagyimir. Kiállítások: 8 perc, illetve 12 perc Hétméteresek: 3/2, illetve 4/3


2013. február 20.

19

innen  onnan

Péter Dávid valóra váltotta saját és családja álmát. A halasi származású fiatal sportoló élete nagy versenyére utazhatott ki január végén. Dávid tagja volt a Téli Speciális Olimpiai Világjátékokon résztvevő magyar válogatottnak és az egyik legeredményesebb versenyzőnek bizonyult. Két bronzérme mellé nyakába akaszthatták a legjobbnak járó aranyérmet is. – Olimpiai aranyérmes az unokám. Mindenkinek kívánom ezt a fantasztikus érzést – mondta a könnyeivel küszködve Bánfi Vilmosné, Ági, a büszke nagymama. Ő az, aki mindig ott van Péter Dávid mellett, szurkol neki, ha kell, szponzorokat hajt fel, és ha kell, akkor a nyilvánosság elé tárja a speciális sportolók sanyarú anyagi körülményeit. Azt mondja, ezekért a fiatalokért, különösen az unokájáért, bármire képes. – Két héten át, szinte éjjel-nappal lestük a híreket, az internetet, milyen eredményekről kapunk hírt Dél-Koreából. Sohasem felejtem el azt a pillanatot, amikor hajnalban jött az üzenet, hogy Dávidom 777 méteres gyorskorcsolyában olimpiai bajnok lett – öleli át unokáját Ági. A fiatal, tehetséges sportolóról nyár végén cikkeztünk a Tükörben. Már akkor jeleztük, hogy csak szülei, családja és vállalkozók támogatásával tud kiutazni a Téli Speciális Világjátékokra. Míg az olimpikonokat, paralimpikonokat támogatják, addig a speciális sporto-

Sport Úszás

Valóra vált olimpiai álom lókat nem. Pedig Dávid és társai 11 arany-, 4 ezüst- és 6 bronzéremmel utazhattak haza PyeongChang-ból. – Óriási élmény volt. A koreaiak nagyon szerettek bennünket, mindent megadtak nekünk. Az ottani vallási vezető kijött a versenyemre és szurkolt nekem. Nagyon boldog vagyok – fogalmazott Dávid, aki aranyérme mellé 500 és 1.000 méteren még egy-egy bronz medáliát is begyűjtött. A fiatal sportoló már a két év múlva esedékes nyári játékokra készül, amely az Egyesült Államokban lesz. Esélyes görkorcsolyában az aranyéremre. Nagyon elszánt, büszke is rá a családja.

F Schneider Pál gratulál Péter Szabó Ottónak

Édesanyja és édesapja is mindent megadnak neki. Csakúgy, mint anyai nagyszülei. A Bánfi-családról Halason mindenki tudja, hogy sportban, a sportért él. Most nagyon örülnek annak, hogy unokájuk ilyen sikereket ért el. – Hatalmas érzés volt ott állni a repülőtéren, amikor megérkeztek Dávidék Dél-Koreából. Nagy volt az ünneplés, és ezt meg is érdemlik ezek a gyerekek. Jó lenne, ha most már a döntéshozók is belátnák, erre a területre is áldozni kell – mondta Bánfi Vilmosné, aki ki is használta a lehetőséget és jelezte a problémát egy politikusnak. Kép, szöveg: Jáger Levente

F Bánfi Zoltán

Bíró, bankett, búcsú

Nem tudta maradéktalanul megismételni a 2011-es kiváló teljesítményét a halasi labdarúgó játékvezetői közösség, de így sincs okuk a panaszra. A szervezet évadnyitó bankettjén kiderült, hogy továbbra is nagyban számítanak a fiatalokra. Ezen az esten köszönték meg Bánfi Zoltán tevékenységét, aki több mint 3 évtized után akasztja szögre a sípot. Egyre nagyobb szerep jut a fi- Többek között ez derült ki a latú összejövetelen elhangzott ataloknak a halasi labdarúgó szervezet évadnyitó bankettjén. értékelés szerint nem tudták játékvezetőknél. A hagyományos és derűs hangu- maradéktalanul megismételni a

2011-ben nyújtott parádés teljesítményt tavaly a sípmestereink, de így is a megye legjobbjai között tartják őket számon. Az elmúlt esztendők hagyományait követve elismeréseket vehetett át a tíz éve ténykedő Péter Szabó Ottó és Béleczki László. Pocsai Károly 15 évvel ezelőtt vizsgázott, a jeles jubileumra ezentúl egy oklevél emlékezteti. Tavalyi tevékenysége okán Suba Zoltánt, Vincze Viktort és ifj. Péter Szabó Ottót jutalmazták. Véget ért egy eredményes pályafutás is. A mindig precíz, pontos, lelkiismeretes munkájáról ismert Bánfi Zoltán elérte azt a korhatárt, amely után már nem vezethet mérkőzéseket. A több mint 30 éves pályafutást Schneider Pál, a Városi Labdarúgó Szövetség elnöke és Losonczi László, az MLSZ BácsKiskun megyei igazgatója köszönte meg egy emléktárggyal. Kép, szöveg: Jáger Levente

Kiváló eredményeket ért el Somlai Gábor. A halasi senior úszó Gyulán, a hosszútávú bajnokságon 200, 400 méteres hát-, valamint ugyanezeken a távokon mellúszásban is aranyérmet szerzett. A 400 méteres számban Gábor bácsi egy percet vert a második helyezettre. Zomborban, a szerb rövidpályás bajnokságon 50 méteres pillangó-, hát- és mellúszásban is első helyet ért el a halasi versenyző. 100 méteres hát- és mellúszásban sem talált legyőzőre Somlai Gábor. Az abszolútban 50 méter mellen első, míg 100 méter mellen 2. volt a kivál sportoló. Mint megtudtuk tőle: nála 30 évvel fiatalabb versenyzőket sikerült megelőznie. A következő nagy megméretés Békéscsabán lesz márciusban.

Kispálya

A napokban befejeződött a Joma városi kispályás teremlabdarúgóbajnokság. 32 csapat vágott neki a küzdelmeknek, végül 31 be is fejezte a szezont. A zsanaiakat kizárták, mivel három mérkőzésen nem jelentek meg. A résztvevők és a szakemberek szerint is magas színvonalú volt a téli bajnokság, a szurkolók számára örömet jelentett, hogy három csoportban az utolsó fordulóban dőlt el az elsőség sorsa. Végeredmény, A-csoport: 1. Cel FC 18 pont, 2. Retro2 16 pont, 3. Jóbarátok-Bócsa 15 pont, 4. Rose 12 pont, 5. Grund-Gugu FC 12 pont, 6. Totya Boltja 7 pont, 7. Szilády-Joma 3 pont, 8. Dr. Kis-Itália 0 pont. B-csoport: 1. Lindau Logistic 16 pont, 2. Paracel 16 pont, 3. Sóstó 15 pont, 4. Rolló-Halas-Balota 11 pont, 5. Szilády-Retro 9 pont, 6. Valkom Pékség 7 pont, Flaszter 5 pont, 8. Másnaposok 1 pont. C-csoport: 1. Connextion 19 pont, 2. Szivacs 16 pont, 3. Tricomp 11 pont, 4. Top Ár-Bácskaagrár 11 pont, 5. Viviera-Trans 10 pont, 6. Bourbon Brothers 6 pont, 7. Halaspack 4 pont, 8. Leverpool 3 pont. D-csoport: 1. Trinát-Junior 19 pont, 2. Frankó-Szer 19 pont, 3. Fröccsjárat 15 pont, 4. Csakkapura 12 pont, 5. Just For Fun 7 pont, 6. Balota 7 pont, 7. Hammerfall 3 pont, 8. Zsana (kizárva). Folytatás tavasszal a Szilády-gimnázium műfüves arénájában. (jl)


2013. február 20.

mozaik

20

rita ízvarázslata Kedves barátnőmé, Évié az alábbi sütemény receptje. Némi gyümölcs, egy kis tejszínes hab és máris kész a finomság: Évi áfonyás sütije. Hozzávalók: 10 dkg áfonya, 20 dkg áfonya lekvár, 2 csomag zselatinpor, 5 dl tejszín, 2 db habfixáló (elhagyható). A 6 tojásból sütött piskóta tetejét áfonyakrémmel borítjuk be, melyhez a tejszínt kemény habbá felverem (tettem bele 2 csomag habfixálót is, ami elhagyható), majd beleteszem az áfonya lekvárt és az áfonyát (ha túl nagyok a szemek, elfelezem Közhamveder. Amióta tilos a dohányzás a közintézményekben és a vendéglátóhelyeken, azóta lépten-nyomon látni a házak előtt dideregve ácsorgó, zord tekintettel a cigijüket éhesen faló füstfüggőket. De az viszonylag ritka, hogy villanyoszlopra rendszeresített polytanol-dobozka képében alakítsanak ki közterületi hamutartót. Mégis, örüljünk a kezdeményezésnek: a Táncsics utca északkeleti szakasza mostanság úgyis olyan, mint egy disznóól – legalább a csikkeknek van helye. Kérdés, hogy a diákok is megtalálják-e… (Kép, szöveg: K-án) őket), és óvatosan összekeverem. Közben a zselatint a ráírtak szerint elkészítem. Amikor a zselatin lehűlt, de még nem sűrűsödött be, beleöntöm az összekevert tejszínhabba, és ismét óvatosan összekeverem, majd ráteszem a megsült piskótára. A tetejét vizes késsel,  egyenletesen elsimítom, tetejét díszíthetjük még áfonyaszemekkel. Amikor megkóstoltam Évi sütijét, tudtam: a receptet meg kell osztanom a Tükör olvasóival is. Sok sikert kívánok a konyhában! Rita asszony

Piros pólóban jótékonykodtak. A Szemem Fénye Alapítvány harmadik Öltözz pirosba! akcióját szervezte meg, ezúttal a Dóri Ház, hazánk első gyermekhospice házának támogatása céljából. A kezdeményezéshez a Bibó István Gimnázium pedagógusai és diákjai is csatlakoztak. Piros pólót húztak, hogy egy vidám gesztussal és 200 forint felajánlásával kifejezzék együttérzésüket a súlyosan beteg gyermekek családjai számára. Kép, szöveg: Szõri Attila

SAJTÓKA B ARÉ 

… avagy mi bakizunk, ő kiszúrja, az Olvasó pedig jót mulat

Balogh Lajos tanárként azok közé az értelmiségiek közé tartozik, akik nemcsak odafigyelnek az apró és pontos részletekre, összefüggésekre, hanem a kritikai szellemű minőségjavítás érdekében meg is osztják észrevételeiket a nyilvánossággal. Az egyik – fájó :) – észrevétel mindjárt a Halasi Tükör A szerk. című véleményrovatát találta telibe. A cikkben az öntelt szerző „ökörségnek” nevezett néhány divatmagyar elnevezési kísérletet, köztük egy olyat, amely szerint a norvég Stockholm neve az ősrégi magyar „Istókhalma” névből ered. Balogh Lajos persze kiszúrta, hogy „A szerk.” maga is ökörséget ír: Norvégia fővárosa ugyanis Oslo…

Ugyancsak közéleti-politikai húrokat penget a tanár által a Petőfi Népében tavaly megjelent tudósítás kritikája. A szerző ebben azt írja: a fehérborok jobbak lettek (egy borverseny minősítői szerint), mégis, aranyérmet csak vörösborok nyertek… A csípősen szellemes kommentár feltételezi, hogy ha a fehérek jobbak, de a zsűri nyilván szocikból állt: a vörösöket jutalmazta…” (HT-összeállítás)

Én és mi. Amikor az ember lejött a fáról, rájött, hogy védtelen, gyenge és kiszolgáltatott a természet erőivel szemben. Legalábbis egyedül. Csoportosan viszont erős és diadalmas. Így feltalálta a kultúrát és a törvényt: a két erőt, ami összeköti az egyéneket. Ez adta és adja minden közösségben az identitást – a közös ént, amelyben mindenki osztozik. A kultúra a Mit?, a törvény a Hogyan? kérdését és egyben utasításait foglalja magában. Ha tudom, hogy te is úgy viselkedsz, mint én és olyan az életmódod, mint nekem, akkor már nem kell félnem tőled. Ha ugyanazt a nyelvet beszéled, ugyanúgy öltözködsz, ugyanazok az erkölcsi elveid, ugyanazt a zenét, konyhát és nyaralóhelyet szereted, akkor azonosak vagyunk. Akkor – és ez a döntő mozzanat – meglátom benned saját magamat: ez minden közösség: család, barátcsapat, civil egyesülés, nemzet és civilizáció alapja és fő motívuma. Csakhogy ez a kedves és langymeleg akol idővel szűkössé vált. Olyan sok mindenről mond le az Egyén, hogy része maradhasson a Csoportnak, hogy idővel elég lett belőle. Amikortól már olyan fejlett a (városi) élet, hogy nem vagyunk rászorulva a Másik Emberre, mindjárt előjön, hogy kik is vagyunk valójában. Egyrészt nem vagyunk olyan jól neveltek, mint ahogy a szoros kulturális és törvényi elvárások megkövetelték, amíg kötelező(bb) volt őket betartani. Másrészt viszont kiderül, hogy az ember korántsem annyira csoportlény, mint egykor hittük. A közösségi kultúra és törvénykezés az azonos vonásokat helyezi előtérbe – nagyon helyesen –, míg az Egyéniség Korában, manapság sokkal inkább az „Az legyek, aki valójában vagyok!” igényét szeretné követni az emberek többsége. Ezt egyébként az az Isten is sugalmazta, aki a brutális ókori-ószövetségi törvényeket kőtáblára vésette az emberekkel. Ám ez az Isten azt is mondta, hogy ő a „Vagyok, aki Vagyok” szellemének az istensége, és hozzátette, hogy a saját képére teremtett minket. Ebből következett az a fejlődés, az a szellemi és kulturális evolúció, ami mára idejuttatta az emberiséget. Oda, ahol felbomlanak a közösségek, vagy legalábbis lazulnak az összekötő szálak. Ma már messze nem az a család, a nemzet vagy a kontinentális tudat, mint volt ötven-száz-kétszáz éve. Ma az egyének elsősorban önmagukat, nem pedig a másik embert vagy a köz szolgálatát keresik. Ez első látszatra pocsék fejlemény. Néha épp annyira rosszul fest, mint amikor a lázadó tinédzser öszszekülönbözik a családdal. Ám a lázadása törvényszerű és egészséges, mert fontos, hogy a család új sarja önmagát érvényesíteni képes, önálló, felnőtt személyiség legyen. Hogy képes legyen szakítani a gyerekkori függőségekkel. Ha minden jól megy, akkor ez a fiatal a „függetlenségi háborúi” után örömmel, sőt, vágyakozva tér majd vissza a családi ebédekhez: erős, autonóm, önmagát ismerő és kiteljesítő felnőttként. Ez vár az emberiségre is. k-out

XXVII. évf. 8. szám 2013. február 20.  
Advertisement