Page 1

Történelmi Mostohái verték, Bányai és Gyovai csúcson a KNKSE fajtalankodtak vele is bizakodóbb Beérte a magyar élvonalat a halasi nõi kézilabda, Éveken át gyötörték, kínozták és erõszakolták a kisamelynek már alig akad igazi ellenfele lányt, mire öccse végre meg mert szólalni

15 milliárdos fejlesztés, erősödő városképviselet, összefogással sikerülhet

Kiskunhalas és környéke közéleti hetilapja • Alapítva: 1987-ben

Isten áldja Halast! – Nagy Szeder nagy akciója Kísértetfogat gázolta el a népszerű tanárt Katonák hozzák az ivóvizet Tompára, Kelebiára és Kisszállásra Tavaly 44-gyel több gyermek született Húsz éve pusztított az évszázad tüze Vádat emelnek a vademberek ellen

2013. január 9. • XXVII. évfolyam 1-2. szám•Ára: 165 Ft

fotó: kohout zoltán

Korszakváltás: modern végítélet?!

Mindenki megkönnyebbül, hogy megúsztuk az aktuális világvégét? Vagy most még többet gondolunk a korszakváltásra? Mit jelent az, hogy modern végítélet és tudományosan igazolható beavatás színhelye lesz a bolygó? A fiatalok tüntetnek és elvándorolnak, a halasi és a magyar gazdaság küszködik, a világban nőnek a vagyoni különbségek – ugyanakkor egyre inkább tagadhatatlan egy szellemi, lelki ébredés is… Mi zajlik tehát a világban? Mi történt és mi várható? Hogyan célszerű alkalmazkodni? Erről szólnak írásaink a 3., a 11., a 12-13. oldalakon. www.halasmedia.hu
magazin 2013. január 9.

Debreczeni halasi avatója Irodát nyitott Kiskunhalason is a Demokratikus Koalíció Pártja, amely egyre aktívabban kíván részt venni a helyi közéletben. A Bem utcában található központ avatásán részt vett Debreczeni József országos alelnök is. A megnyitón Rózsahegyi Róbert, a párt helyi vezetője tájékoztatta a vendéget a helyi tagtoborzásról: közel 30 fős már a bázis, és Váradi Krisztián révén képviselője is van a helyi testületben. Várnai Lászlót, a város korábbi polgármesterét Kiskunhalas elmúlt

éveiről kérdezte az alelnök, aki- Tél ez? Néha decemberi február, máskor márciusba öltött november… Ahogy az időjárás folyamatos tréfát nek van némi halasi kötődése. Ki- űz velünk (és a meteorológusokkal), úgy játékosan bánik a Természet színeivel és jelenségeivel is: hol rideg (Kép, szöveg: KZ) derült, hogy Mester Sándornak zimankó, hol tavaszias enyhe szellő fogadja a szobából-városból kilépőket. Debrecenben egyetemi évfolyamtársa volt. Debreczeni József az avató után részt vett a helyi szervezet taggyűlésén, majd lakossági fórumot tartott a Csipkeházban. Ott mutatta be legújabb könyvét, amelyben a 2006-os őszi események hátterét igyekszik felkutatni. (Részletek a jövő héten.) Kép, szöveg: JL

Palotaforradalom Kecelen? Lehet, hogy időközi választás lesz Kecelen? A polgármester munkájával és megszólalásaival elégedetlen civilek ugyanis együttesen próbálnak fellépni a normális közállapotok visszaállítása érdekében. A helyi értelmiségiek, valamint vállalkozók összefogását az váltotta ki, hogy a városvezető kézi irányítás alá akarja vonni a helyi újságot és televíziót, sőt, elődje szerint

GAZDIKERESÕ

Kiskunhalason, a Kopolyai úton találták két hónappal ezelőtt ezt a kedves, fiatal, játékos lány kutyust. Várja örökbefogadó gazdáját. Érdeklődni a 06-30/986-85-41-es telefonszámon lehet. Támogatónk: Takarmánybolt, Kiskunhalas, Széchenyi u. 94.

a helyi papot is megpróbálta kirúgatni az érseknél, mivel az a szószékről bíráló megjegyzéseket tett rá. A Városházáról a jegyző mellett további 3 köztisztviselő távozott/távozik, részben azért mert jogszabályi változások miatt januártól Haszilló Ferenc lett a munkáltatójuk. (forrás: www.kecelinfo.hu) (ha)

Jön a Rotary-bál! A rászorult, szociális hátránnyal élő, ám tehetséges és ambiciózus diákokat megsegítő karácsonyi jótékonysági est után idén is jószolgálati rendezvénnyel kezdi az új évet a halasi humanisták szervezete. A helyi Rotary-klub hagyományosan elegáns rendezvénye a Rotary bál lesz. Január 19-én, szombaton a Csipke Hotel patinás konferenciatermében találkoznak a klubtagok és mindazok, akik a belépőjegyek megvételével és az adományokkal hozzájárulnak a rotaristák minden évben jelentős önálló gyűjtéséhez. (kz)


2013. január 9. Hadd meséljünk néhány érdekes hírt az elmúlt hetekből. Először is Gerard Depardieu-ről, aki kövérkés virsli-ujjaival a napokban lapogatta Vlagyimir Putyin orosz cár – akarjuk mondani: elnök – vállát, amikor megkapta tőle az orosz állampolgárság papírjait. A francia színész azért honosíttatta magát, mert megijedt, amikor szülőhazája merészelte azt tervezni, hogy magasabb adókat vet ki az évi 300 millió(!) forintnál is többet kereső gazdagokra. Egy másik hír szerint a fejlett országokban egyre nő az olyan biztosítások száma, amelyeket a gazdagok azért kötnek, hogy ha netán szegénységi (szociális) lázadások törnek ki, biztosíthassák vagyonkájukat. Ez annak kapcsán kapott figyelmet, hogy világszerte mind nagyobb tömegek

A SZERK

Mozaikok a jövőből

kusokra: választásokra, politikusok megvásárlására-fizetésére, sőt, a politikát felvásárolták a gazdagok. Továbbá a közéletből eltűnt a régi, civilizált párbeszéd és kompromisszumkészség… Mintha csak a mai európai civilizációról beszélnénk, nem igaz? De ugorjunk csak át innen Hongkongba. A világ néhány leggazdagabb embere itt él, és arányosan több luxusbutik van itt, mint Londonban vagy Párizsban. Eközben a lélegzetelállító felhőkarcolók és plázák tövében vannak olyan nyomor-lakótelepek, ahol – szó szerint – ketrecekben laknak emberek. Egyre több ház szakosodik erre: a szobákban egymás tetejére raknak 2-3, egyenként 180-szor 80 centis drótrácsot; ebben van az ágynemű és a személyes holmi, és ezért havi 40 ezer körüli a „lakbér” – ehhez egy közös fürdőszobát adnak, de konyha nincs mindenütt. A szomszédos Kínában nemrég felépült a világ egyik legszebb és legnagyobb szuperplázája. Az építészet egyik remekeként is emlegetett hófehér, hullámíves monstrum a szó szoros értelmében a sci-fi irodalom futurisztikus, Mars-béli épületeit idézi. Közben a képlet ugyanaz, mint a hongkongi példán (vagy épp Rio de Janeiróban, vagy a budapesti Váci utcától pár száz méterrel arrébb). A látványos, hivalkodó fényűzés tövében bádoglemezekből és bontott téglákból eszkábált A lélegzetelállító felhőkarcolók és plázák viskók előtti utcarészen kis házi tűzhelyen fő az étel, koszos-féltövében, a nyomor-lakótelepeken gyerekek szaladgálnak, és ketrecekben laknak emberek: a szobákban pucér roncskocsikban játszadoznak. egymás tetejére rakott drótrácsokban van az Nos, amikor nemrég az amerielnök meghirdette, hogy szeágynemű és a személyes holmi. Egyszerre kai retné megemelni a tehetősek és idézi az ókori Rómát és a baljós sci-fiket. magasjövedelműek adóját, akkor a vagyonosok nekitámadtak, és készülnek csoportos tüntetések- „osztályszintű hadviselésnek” minősítették a tervet. re és akciókra amiatt, hogy ijesz- Csak hát, az a helyzet, hogy ha futurisztikus épületeket emelünk és a tően nőnek a vagyoni különbsé- jövőidéző tudományos-fantasztigek – bár a világon válság van, a kus jóslásokat vesszük, akkor gazdagok gazdagodnak, a közép- számolni kell azzal, hogy esetés alsó néprétegek viszont egyre leg ezek a lehetőségek megszűncsúsznak lefelé. nek lehetőség lenni – és valósá– Ez azért van így, mert ha a gosakká válnak. Ehhez ma már válság megszorítja a középosz- nem is kell fantázia. Csak össze tályt és a szegényeket, akkor kell rakni a hírek mozaikját, és ezek az emberek olcsóbban adják tüstént olyan jövőkép bontakozik el a korábbi megtakarításból va- ki, amelyik – ha csak nem törtéló vagyonukat: lakást, kocsit, és nik szó szerint csodába illő forkevesebbért is több munkát haj- dulat – nem bíztat sok jóval. Elég landóak végezni, csak azért, hogy belegondolni, mi lesz, ha a szemegéljenek. Így minél rosszabb a génység például Magyarorszáhelyzet, annál jobban jár a tőke, gon, mondjuk, Bács-megyében és annál szegényebb lesz az egy- vagy Halason akár csak néhány kori függetlenségét elveszítő pol- százalékkal tovább mélyül. Már gár – mondja az egyik brit egye- ma is ellopják a terményt, a tűtem professzora. zifának való tanyakerítést azok, Mások az ókori Rómát idézik fel, akiknek már a segély sem eleés a párhuzam egyszerűen elké- gendő a túlélésre. Ha nem enypesztő. Mi is történt ott a hatal- hülnek a mind szélsőségesebb mas birodalom hanyatlásakor? különbségek, akkor rövidesen Süllyedni kezdett a középosz- nemcsak ők szorulnak kétségtály, egyre több adót vetettek ki beesett tettekre. Persze a szüka gazdaságra és az emberekre. ség ma még nem jelent erkölcsi Továbbá – jobb, ha leül és meg- vagy jogi mentességet a lopáskapaszkodik az Olvasó – egy- ra. (Persze, az is érdekes kérre több pénzt költöttek a politi- dés, mennyivel erkölcsösebb, ha

egy ország ismert színész-arca az oroszokhoz menekül, hogy megússza a luxusadót…) Csakhogy az állatok sem keresnek mentséget, amikor az éhség egymás ellen űzi őket – ha túl kell élni egy telet, egy aszályt, egy válságot, akkor ott újra az ösztönök kezdenek diktálni. És ahol az ösztön diktál, ott fokozatosan, de nagyon gyorsan eltűnik a korábbi kultúra: erkölcs, jog, emberség. Ahogyan Róma hanyatló polgársága is elfelejtette Ciceró fényét és Marcus Aurelius erkölcseit. Ahogyan Európa is elfelejtette már egyszer Goethe vagy Tolsztoj erkölcsét, amikor a gazdasági válságok utáni háborúkban és a fasiszta-bolsevik terror idején állatként esett neki a Másik Embernek. A világon jelenleg a legnagyobb fenyegetés ez. Talán komolyabb, mint az ökológiai átalakulás, mert a vagyoni igazságtalanság művi valami: tudatosan teremtjük és engedjük meg, hogy az egyik milliókat, a másik rongyos tízezreket keressen, miközben egy kukás és egy tőzsdebróker emberi és társadalmi jelentősége nem indokol ilyen aránytalanságot. És sokan, a többség nem tud úgy elmenekülni ez igazságtalanság elől, mint a tehetős színészek...

álláspont/hírekTérségi feketelista Térségünk 26 cége szerepel a NAV legfrissebb feketelistáján, amely azokat a be nem jelentett foglalkoztatókat tartalmazza, amelyek a legutóbbi munkaügyi ellenőrzések során buktak le. Az elmúlt év végén újabb vállalkozók neve, illetve cégneve került fel, az adóhatóság be nem jelentett foglalkoztatókat felsoroló feketelistájára. Ezek között 14 halasi, 2 kisszállási, 7 tompai, valamint 1-1 kunfehértói, harkakötönyi és balotaszállási név olvasható. A nyári adatokhoz képest mintegy 10 százalékkal nőtt térségünkben a dolgozóikat feketén foglalkoztató munkáltatók száma. A listán szereplő vállalkozások ügyében jogerős és végrehajtható közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem tettek eleget kötelezettségüknek, vagyis illegálisan alkalmazták dolgozóikat. Az adóhatóság ezen adózók nyilvánosságra tárt adatait – feltéve, hogy a jogsértést ismételten nem követik el – két év elteltével törli. (ha)


közszoltáltatás-ok 2013. január 9.

FOTÓ: POZSGAI ÁKOSF Az első lépések

Bizonytalanba szipkázzák a volt városi vezetőket? A tankerület szerint folyamatos az ügyintézés, és sínen van az átszervezés

A csaknem 30, járáshoz átvezényelt alkalmazott mellett majdnem féltucat elismert szakember hagyja el a városi közigazgatást. Ők is a tavalyi év végén – némi bizonytalanság és kapkodás mellett – államilag létrehozott tankerülethez és a járási szervezethez mennek. De még nem látni tisztán, hogyan. A napokban megkezdődtek a szükségszerű kórházi átalakítások, változtatások, amelyeknek célja a betegek folyamatos ellátása a több, mint 3 milliárd forintos EU-projekt építészeti-kivitelezési szakaszában. Új helyen a rendelések, vizsgálatok E változások egyik első, érzékelhető mozzanata, hogy 2013. január 3-ától a bőrgyógyászati szakrendelő és gondozó a volt, felújított bőrgyógyászati épület emeletére került át (fogászat mellett, bejárat a Csónak utca felől)! További változás, hogy január 7-étől a kardiológiai szakrendelő a 20-as számú ajtó (volt szülészet, nőgyógyászati szakrendelő) alatt kezdi el működését! Szintén január 7-étől érvényes, hogy a proktológiai szakrendelő átmenetileg átköltözik a 3/2-es számú (volt bőrgyógyászati) ajtónál lévő rendelőbe. Új helyre kerül a terheléses EKG-vizsgálat is, ami a szakrendelő 22-es számú ajtaja mögött működik. Új helyen működik a nőgyógyászati szakrendelés és a nőgyógyászati ult-

Ő is lemond – Jobb híján, most egyelőre lézengenek a folyosón – mondja egy városházi vezető azon munkatársakra, akik korábban dön-

töttek arról, hogy a tankerülethez mennek dolgozni, de még nincs erről hivatalos papírjuk, kikérőjük. Ilyen helyzetben van a városháza oktatási ügyekért felelős eddigi osztályvezetője és, úgy tudjuk, a könyvtár eddigi igazgatója is, aki szintén jelezte, hogy lemond vezetői posztjáról, és a tankerületet erősíti majd januártól, de kikérője még neki sincs. Az ő munkájukat december közepétől az eddigi általános helyetteseik megbízott vezetőkként látják el, így az eddigi vezetők most egyszerű szakalkalmazottak ott, ahol eddig irányítók voltak…

mondta lapunknak a múlt hét közepén: a tankerület és a járás egyelőre olyan, mint egy „nem létező szervezet”, ahonnan sem kikérők, sem más ütemterv, értesítés nem érkezett még. Így jelenleg a leendő járási-tankerületi alkalmazottakat még a város fizeti, de – nevük mellőzését kérő tankerületi forrásaink szerint – ez csak december végéig terheli a városi kasszát. A városházán azért is aggódnak, hogy az okmányirodai feladatok elvégzésének folyamatossága is sérülhet, ami jelentős kárt okozhat külföldre utazóknak, tanulóknak, vállalkozóknak.

Keményen fogalmaz Arról is tudni már, hogy távozik az önkormányzattól még egy szakember az említett városházi közoktatási-kulturális osztályról, távozik a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének (KIGSZ) és a Bibó-gimnázium pénzügyi vezetője (illetve a járás felállításával 29 eddigi halasi közalkalmazott/köztisztviselő kerül át járási állományba). A városháza vezető illetékese igen keményen fogalmazva azt

Megnyugtathatja A járás és a tankerület vezetése nem jogosult nyilatkozni, de a nem hivatalos értesülések alapvetően megnyugtathatják a közvéleményt. Szintén említett forrásaink szerint folyamatos a kikérések, átszervezések ügyintézése, vagyis sínen van ezek mielőbbi lezárása. Hivatalos tájékoztatást várhatóan január második felében adhatnak a most felálló szervezetek. kohoutz

Fontos változások a rendelőkben! Elkezdődött a több, mint 3 milliárdos kórházfejlesztés építészeti fejezete rahang-vizsgálat is: előbbi a 26-os, ponti tömbhöz szervesen kapcsolódó utóbbi a 27-es ajtóban található a Tü- toronyépület 6. szintig való továbbépídőgondozó épületének emeletén! tése. Ezzel az intézmény hasznos alapterülete 1160 négyzetméterrel bőÚj liftek, megújuló szülészet vül majd, míg az átalakítás összesen és műtők több mint 4000 négyzetmétert érint. Mint már ismert, a fejlesztés révén Ez lehetőséget biztosít a szülészet átaz ellátást kérő fekvő- és járóbete- fogó modernizációjára: az új, egyágyas gek irányítását hatékonyabb, ellen- szülőszobákkal lehetővé válik, hogy a őrzöttebb, egyben gyorsabb és biz- családtagok együtt legyenek a vajútonságosabb keretek közé helyezik dó anyával, és alternatív szülési móaz intézményben. A központi inten- dok választására is lehetőség nyílik. A zív osztály új betegőrző monitoro- szülőszobákkal együtt megújul a csákat, intenzív-ágyak mellett új léle- szárműtő is. A technikai gyarapodást geztetőkészülékeket és egyéb, az négydimenziós ultrahang-készülék, a életfunkciók biztosításhoz szükséges szakmai-ellátási minőségjavítást szüműszereket kap; már megvalósult lésre felkészítő tanfolyam, kiterjedt a radiológiai osztály képalkotó diag- védőnői ellátás jelenti majd, továbnosztikai apparátusának korszerűsí- bá olyan komfortos, kis létszámú szotése (többek közt új CT, digitális rönt- bák, amelyekben az anyák 24 órában gen); illetve kiterjed a korszerűsítés a együtt lehetnek gyermekükkel. műtőkre is, amelyeket új műtőasz- A gyermekellátás is teljes mértékben talokkal, altatókészülékekkel és más megújul: biztosított lesz a kísérő szüműtői berendezésekkel, kézi eszkö- lő gyermekkel együtt való elhelyezézökkel szerelnek fel. se. A fejlesztéssel részben megvalósul A pályázat révén folytatódik a 2006- a nyílászárók felújítása is; a jelenlegiek ban megkezdett, a 10 emeletes köz- mellett 3 új liftet is telepítenek a szak-

rendelői részlegen, az új épületrészben, illetve a műtők és az intenzív osztály között. Türelem és együttműködés Lengyel János szerint a beruházás révén korszerű szülészet-gyerekgyógyászati egység, intenzív és post-operatív együttműködés, korszerű betegutak és diagnosztika várja a betegeket. – Nagy türelmet, odafigyelést és kölcsönös megértést kívánnak a beruházás lebonyolításával járó munkálatok a kórházi dolgozóktól és betegektől, látogatóktól egyaránt. Közös érdek, hiszen a fejlesztés eredményeként gyorsulnak a vizsgálatok, korszerűsödik a gyógyítás, és javul a hotelszolgálat minősége – mondta a kórházi orvosigazgató. – Nagy öröm, ugyanakkor óriási kihívás is ennek a hatalmas munkának a megnyugtató kivitelezése, hiszen a betegellátás folyamatosságát fenntartjuk. A pályázat révén a közeljövőtől egy takarékosabban működő

és csaknem a legkorszerűbb technikával-orvostechnológiával felszerelt kórházban fogadhatjuk a betegeinket – mondta Romhányi Zoltán főigazgató. Hozzátette: a kórház azóta is minden pályázati, külsőforrás-bevonási lehetőséget megragad annak érdekében, hogy segítse fejlődését, dolgozói képzési előmenetelét és jövedelmi helyzetét. A Semmelweis Halasi Kórház vezetése és dolgozói kérik, és egyben javasolják a betegeknek és a látogatóknak, hozzátartozóknak, hogy vegyék figyelembe ezeket a változásokat, és kövessék figyelemmel a kórházi átalakítás időszakában az esetleges változásokat. A „Struktúraváltás a Halasi Kórházban” nevű, az Európai Unió és az Európai Szociális Alap által közösen támogatott program összesen 2,86 milliárd forinttal támogatta a Semmelweis Halasi Kórházat. A projekt az Új Széchenyi Terv keretein belül valósul meg. (HT-összeállítás)


2013. január 9.

Mint arról az év végén beszámoltunk, a német kézben lévő Halaspack Bt. – sikeres tárgyalások után – Kiskunhalason veszi át egy eddig Budapesten gyártott papírtermék előállítását. A hatalmas volumenű – évi csaknem 900 millió darabos – gyártás során a női tampon felhelyezését segítő kartoncsöveket állítanak elő. Ehhez speciális műszaki, higiénai és ezek miatt építészeti körülmények kialakítására van szükség, amelyek megfelelnek a majdnem gyógyszergyári szintű elvárásoknak. Mivel a gyártást már a jövő nyár első hónapjában meg akarják kez-

F Szüretről üzembe

deni, nem volt idő zöldmezős beruházás keretében új üzemlétesítmény építésére: a Halaspack visszavásárolta a Halasi Irodaszer egyik objektumát. Itt 8 gépen, napi 24 órában folyamatos lesz a termelés. – Az üzemcsarnok előkészítése már folyamatban van, sőt, a jelentős összegű, 220 millió forintos üzemcsarnok-kialakításban egy pályázat is segíti a céget – közölte lapunkkal Bodrogi József. A Halapack vezérigazgatójának meggyőződése, hogy a januári pályázat-beadást, az átalakítás kivitelei terveinek elfogadását követően, februárban már folynak majd a kivitelezési munkálatok. Az új termék befogadásával nem szűnik meg, hanem továbbra is megmarad az irodaszer-gyártási profil, így a Halaspack 20-30 új munkahelyet is teremt. k. z.

fotó: kohout zoltán

Egy kedvező pályázat-eljárási változás miatt mégis lehetősége nyílt a Halaspacknak 100 milliós támogatásért folyamodnia új gyártóüzeme kialakításához.

Sörnek újul a cukrászüzem

Hosszas huzavona után végre viszszakapta a város a régi cukrászüzem épületét, amely azonban igen lerobbant állapotban van. Képviselői interpelláció is jelezte ezt, ugyanakkor a Halasi Városgazda Zrt. minél előbb hasznosítaná az ingatlant. Korábban is lett volna jelentkező, de akkor még nem volt városi tulajdonban az épület. Az elektromos rendszer, a fűtés elavult, nem működik, nincs gázóra és több helyen beázott a tető. Ahhoz, hogy tárgyalni lehessen lehetsé-fotó: pál lászló

100 milliót vár a Halaspack

Gazdaság

F Gyovai István polgármester gratulál Fárbás Gábornak

Az év vállalkozója

Fárbás Gábor vehette át idén Kiskunhalas Város Polgármesterének Kitüntető Díját a város fejlődése, gyarapodása érdekében végzett munkájáért. Az elismerés átadására az újévi koncerten került sor ünnepélyes keretek között január 2-án a filmszínházban. Fárbás Gábor a Fárszer Épületgépészeti kis- és nagykereskedés vezetője. A cég indulása óta tervező vállalkozását kibővítette kivitelezéssel is. – Az idők múlásával a cég profilja megváltozott: ma már a fő profil a kis- és nagykereskedelem az egész ország területén. Kiskunhalas a központ, de jelen vagyunk Ajkán és Szigetszentmiklóson is.

röviden Közösen Kötönnyel Mint arról korábban beszámoltunk, Pirtó jelezte, hogy közös önkormányzati hivatalt működtetne Kiskunhalassal. Ezt a képviselő-testület tudomásul vette és Gyovai István azt is hozzátette, hogy a járás területéről újabb kezdeményezésekre lehet számítani. Az egyik be is futott az év utolsó ülésére, ahol Harkakötöny jelezte hasonló szándékát. A testület ezt is tudomásul vette, várhatóan az igazgatási feladatok ellátása lesz közös, hasonló lesz ez a modell, mint ami a körjegyzőségeknél volt.

ges üzemeltetővel, bérlővel, szükség van felújításra. A renoválást a képviselő-testület döntése nyomán 1 millió forint értékig a Városgazda végzi majd el és ezt követően hasznosítja a volt cukrászüzemet. Mint év végi számunkban megírtuk, ebbe a cukrászüzembe költözhet és kezdheti meg az immár Európaés világhírű halasi házisör gyártását a Hopnafatic nevű halasi kézműves- Vezetőcserék Több intézményvezető is jelezte a sör-készítő kisvállalkozás. (jl-kz) múlt év végén, hogy a járási hiva-

Az eltelt évek során 5 főről 26 főre bővült a dolgozói létszám. Ebben a válságos időszakban sem kellett senkitől megválnunk, sőt, inkább növeltük a létszámot. Reméljük, ez később is így lesz. Tavaly ősz óta Gábor legnagyobb fia, Fárbás Tamás is erősíti a Fárszer csapatát. Reméljük, hogy továbbra is ugyanígy vagy még jobban tudunk dolgozni – mondta Herczeg Erika, a talnál, illetve a tankerületnél folytatja pályafutását. Huber Helga a könyvtárt hagyja el, közös megegyezéssel, feladatait március 31-ig, megbízással Erhardt Györgyi látja majd el. Szécsényi Katalin a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének irányítását adja át, ugyancsak megbízással és ugyancsak március végéig Vízkeletiné Krisztin Juditnak. Kopjafa Méltóképpen kíván megemlékezni fennállása 100. évfordulójáról a Felsővárosi Általános Iskola. A szülői közösség úgy döntött, hogy az idén ballagó diákok kopjafát állítanak a nevelőtestületnek, amelyen gravírozott réztáblán egy Wass Albertidézet lenne. A terv rokonszenvre talált a képviselő-testületnél is. (jl)

cég munkatársa méltatásában. Fárbás Gábor örült az elismerés adományozásának, de nem számított rá. Azért dolgozik, hogy cége fejlődjön, újabb eredményeket érjen el. – Meglepetéssel fogadtam. Gondoltam, hogy vannak Halason nagyobb vállalkozók, akik méltóbbak rá, de nagy megtiszteltetés ért. Tavaly nyitottunk egy új telephelyet, ahol új remények vannak. A forgalmunk 50 százaléka eddig is Pest megyéből származott. Most, hogy ott megerősítettük a jelenlétünket, további forgalomnövekedésre számítunk. P. L. -1000 forint áramdíj A kormány döntése nyomán január 1jétől 10%-kal csökken a villamosenergia-szolgáltatás ára. Az EDF DÉMÁSZ ezzel kapcsolatos közleményéből kiderül, hogy a lakossági és a kisüzleti fogyasztók is csökkenést tapasztalnak majd a szolgáltatás díjában. Mivel a hálózathasználat díja is csökken, így az intézkedések együttesen adják a 10%-os végfelhasználói árváltozást. A szolgáltató szerint az ügyfelek január 1jétől áramszámlájuk végösszegében tapasztalják majd a csökkenést, mely egy átlagos havi 200 kWh fogyasztás esetén havonta 1000 forint megtakarítást jelent majd. A 10%-os mérséklés az ún. „éjszakai” áram díjára is érvényes. Az egyetemes szolgáltatásban vételező kisüzleti felhasználók is csökkenést tapasztalhatnak áramszámlájukban, ennek mértéke átlagosan 4,5% lesz. (ha)
térségi élet 2013. január 9.

Kiskunhalason és Kiskunmajsán szinte kizárólag szakmunkásokat, míg Kiskőrösön elsősorban diplomásokat keresnek felvételre a cégek, illetve intézmények. Kiskunhalas térségében pincért, szakácsokat és pékeket keresnek a helyi vállalkozások. A munkaügyi központ ajánlataiból úgy tűnik, olyan nagy a kereslet irántuk, hogy már általános iskolai végzettséggel is felvennének vendéglátó-ipari dolgozót. Az álláskeresőknek érdemes böngészniük a Tükör hirdetési oldalát, valamint a Halas TV Képújságját, ahol több mint egy tucat ajánlat olvasható hétről hétre. Kiskunmajsán pultost, bolti hentest, baromfifeldolgozót, élelmiszerbolti

eladókat, szakápolót, szerszámkészítőt, baromfitartót keresnek a foglalkoztatók. A legtöbb állásajánlat – szokás szerint – Kiskőrös térségében van. A városban és a környező településeken hegesztőt, biztosítási üzletkötőt, alkalmazás-programozót, gépészmérnököt, agrármérnököt, könyvvizsgálót, vendéglátó-oktatót; testnevelés, német, angol szakos tanárokat; benzinkúti eladót, szakápolót, területi üzletkötőt, biztosítási üzletkötőt, rendszergazdát és betanított péket keresnek a cégek és intézmények. A munkalehetőségekkel kapcsolatban a területi munkaügyi hivatalokat érdemes hívni részletesebb információkért. Hegy-s

Világpiacra tör a fehértói rákellenes szer Januártól egyazon gyártó állítja elő a hazai piac két legismertebb rákellenes gyógy tápszerét. Az Avemarról már ismert, kunfehértói székhelyű magyar Biropharma Kft. a jövőben a magyar és a külföldi piacokat is ellátja a készítményekkel. Hosszas szabadalmi és üzleti viták zárultak le a közelmúltban az Avemar mellett egy másik készítmény feltalálója, illetve gyártója között. Az érintett betegek részére készült, speciális – gyógyászati célra szánt – két termék receptúráját kidolgozó rákkutató biokémikus, Hidvégi Máté és az ismert befektető, Nyíri Viktor rendelkezik minden szabadalmi joggal a két termékre vonatkozóan. Ezek kizárólagos hasznosítási jogát a jövő év elejétől a kettejük tulajdonában álló Biropharma Kft. részére biztosítják. A cég jelenleg csak az Avemart gyártja, s e készítmény egy változata az Egyesült Államokban szerzett jelentős pia-

FOTÓ: HONVEDSEG.HU

Munkák három térségben

Katonák hozzák majd az ivóvizet

Arzénhelyzet: Tompára, Kelebiára és Kisszállásra honvédségi lajtoskocsi megy

Január első napjaitól Tompán, Kisszálláson és Kelebián oszt a honvédség arzénmentesebb vizet lajtos kocsiból. A lakosság még nem kapott rá az egészségesebb víz ízére, van, ahol nacot, de a Biropharma már készül a ponta 2-3 liter fogy csak, miközben 4-5 honvédségi jármű saját eljárás beindítására. A Biropharma árbevételének je- érkezik a településre. lentős hányadát az Avemar-eladások teszik ki: 2011-ben 530 millió A halasi kistérség településeinek fiforint, a 2012-es előzetes adatok gyelmét is felhívta ősszel az ÁNTSZ, szerint pedig 480 millió forint szár- hogy egy korábbi kormányhatározat mazott ebből. A szert nemcsak hu- alapján – az egészséges ivóvízellámán kezelések során alkalmazzák: tás érdekében – tegyék meg a szükegy Avemar-tartalmú álltagyógyá- séges intézkedéseket. Vagyis azokon szati készítményből idén mintegy a helyeken, ahol ez év december kö80 millió forintos bevétellel számol zepéig nem sikerül az arzéntartalmat határérték alá csökkenteni, az áta cég. A 2013-ra vonatkozó tervek sze- meneti vízellátás keretében biztosítrint a két tápszer összesen 850 sák az egészséges ivóvizet 2013. jamillió forint körüli forgalmat pro- nuár 1-jétől. A terjedelmes anyagból dukál majd, míg az állatok számá- kiderül, hogy az ivásra és táplálékkéra kifejlesztett változatból mintegy szítésre szánt vizet kell a lakosságnak 120 millió forintos árbevételre szá- biztosítani, például zacskós víz formámítanak. A humán onkológiai ke- jában azokon a helyeken, ahol a víz zelésekben fontos szerepet játszó arzéntartalma meghaladja a 10 miktermékeket az OEP nem támogat- rogramm/liter uniós határértéket. A ja, a megrendelők döntő többsége környék érintett települései közül edgyógyszer-nagykereskedő – áll a dig ezidáig három helyen – Kelebián, Tompán, Kisszálláson – indította el a kunfehértói cég közleményében. (pá) honvédség a lajtos kocsis vízellátást.

A magas arzéntartalom főleg a két utóbbi településre jellemző, amelyeken a lakosság még nem nagyon iszsza az egészségesebb vizet. Tompán lesz konténeres víz is A határmenti városban az ivóvíz arzéntartalma 30 µg/l körül van, itt a legmagasabb a térségben. A városba a honvédség lajtos kocsival szállítja az ivóvizet január 3-tól kétnaponta, mindig a páratlan napokon. A lakosság három helyszínen, 12.0012.30-ig Újföldön, 12.30-13.00-ig a Takarékszövetkezet előtti parkolóban, 13.00-13.30-ig pedig a Dózsa György utca és a Malom utca kereszteződésében kaphat fejenként és naponta 4 liter vizet egy maga által hozott edényben. A polgármester szerint átmeneti megoldásról van szó, mivel a honvédség által kifejlesztett szűrőberendezés üzembe állítása folyamatban van. – Heteken belül konténerekből kaphatja majd a lakosság a vizet az újföldi játszótéren, illetve az Attila utcai víztoronynál. A szakemberek rövidesen elkészülnek a szűrőberendezések felszerelésével – tájékoztatott Véh László. Kisszálláson nem fogy az arzénmentes víz Kisszálláson, a belterületen, illetve az Újfaluban élők is lajtos kocsiból kapják a vizet. Az önkormányzat ugyan ígéretet kapott a konténeres

szűrőberendezés telepítésére, ám ennek időpontjáról nem érkezett tájékoztatás. Jelenleg a honvédség napi vízellátást biztosít a lakosságnak. Az emberek naponta 2 liternyit kaphatnak, a tompaival azonos feltételekkel. A víz kiosztása Újfaluban a vízműtelep mellett 10-11, míg belterületen a piactéren 11-12 óra között történik. A polgármester azt mondja, 2-3 liternél nem fogy több naponta. – Nagyobb a felhajtás az egész körül, mint maga a probléma. Van arzénmentesítőnk is, korábban sem volt és most sincs semmi baj a vizünkkel. Ehhez képest naponta megjelenik 4-5 hatalmas honvédségi jármű – mondja Kispál István. A kisszállásiaknak hasonló látványban utoljára az orosz megszállás idején lehetett részük. Még 2 évig ez lesz S hogy mindez meddig tart? A kistérség szinte valamennyi települése tagja a „MINDENNAPI VIZÜNK” Ivóvízminőség-javító programnak. Az ennek keretében megvalósuló több mint 3 milliárdos fejlesztés az arzénproblémát is megoldja. A kivitelező munkák az év második felében indulhatnak el, vagyis leghamarabb 2014 végére lesz egészségesebb vize a lakosságnak. A lajtos kocsis, illetve a konténeres vízvételezés így 2 évig még biztosan megmarad. Hegy-s


2013. január 9.

Mostohái verték, fajtalankodtak vele Éveken át gyötörték a kislányt, mire öccse végre meg mert szólalni Mostohabátyja fajtalankodását és mostohaapja veréseit kellett elszenvednie éveken keresztül egy tompai kislánynak. A gyereket rendszeresen különböző kegyetlenségeknek vetették alá, szíjjal, nyújtófával ütlegelték, undorító dolgokat kellett ennie, többször fajtalankodtak vele. Szemérem elleni erőszakkal, kiskorú veszélyeztetésével és aljas indokból, védekezésre képtelen személy ellen elkövetett könnyű testi sértéssel vádolja a Kiskunhalasi Járási Ügyészség a tompai H. J.-t és a fiát, H. M.-et, akik a vádirat szerint rendszeresen kegyet-

lenkedtek a velük élő alsó tagozatos lánygyermekkel. Tompán régóta beszédtéma volt a helybéliek között a család férfi tagjainak kegyetlenkedései; az ügyészég és a rendőrség eddig a nyomozás érdekeire való tekintettel nem közölt részleteket a bűnügyről.

A megyei főügyészség szerint a fiú 2006-tól éveken át naponta, később alkalomszerűen fajtalankodott mostoha húgával. A kislány mostohaapja nem tett ez ellen semmit, sőt, fenyegetéssel és veréssel inkább arra bírta rá, hogy eltűrje mostohabátyja szexuális zaklatásait, megalázásait. Gyakran kegyetlenül bántalmazta a felesége korábbi házasságából született kislányt: nyújtófával és szíjjal verte, rendszeresen kizárta a hideg udvarra, vagy a padlás-

ra zavarta. Egyelőre tisztázatlan, hogy mindez éveken át hogyan maradhatott titokban. A kislány nagyszüleinek tűnt fel a gyermek félénk, zárkózott viselkedése, ők vitték orvoshoz, ahol fény derült a kegyetlenkedésekre. A kislány két kisöccse közül az egyik agresszíven viselkedő kisfiú csak később mert beszélni a családi drámáról, amikor a rendőrök elvitték otthonról a kegyetlenkedő apát és fiát. A két férfi jelenleg is előzetes letartóztatásban van. PÁ

Hiába könyörgött Kísértetfogat a lány a kelebiai gázolta el gyilkosnak a népszerű tanárt Hiába igyekezett a férfi lelkére beszélni, kisfia jövőjével érvelni – mégis áldozatul esett Bándy Kata a halasi kapcsolatokkal is rendelkező kelebiai P. Lászlónak. A napokban kiderült, hogy csaknem két órán keresztül sikerült szóval tartania gyilkosát a rendőrségi pszichológusnőnek, de végül az egyébként beszámítható és felelősségre vonható férfi meggyilkolta.

Így végül vádemelési javaslattal továbbította a Baranya Megyei Főügyészségnek Bándy Kata rendőrségi pszichológus meggyilkolásának aktáit a rendőrség. Mint ismert, Bándy Kata 25 éves rendőrségi pszichológust tavaly július 8-án hajnalban ölte meg P. László. Július 14-ére azonosították a gyanúsítottat P. László személyében, akiről a Halasi Tükör kiderítette, hogy két hónnappal korábban Kelebiáról költözött Pécsre, ahol barátnőjével egy városszéli nyomornegyedben

élt. A férfi kiterjedt baráti körrel rendelkezett Halason és a határ menti településeken, s piti bűnözőként tengette az életét. Végül részletes beismerő vallomást tett, de állításával ellentétben kiderült, hogy beszámítási képességkorlátozásban nem szenved, nem korlátozott a cselekmény társadalomra való veszélyességének felismerésében, azaz beszámítható, és vélhetően drog- vagy italfogyasztás sem befolyásolta beszámítási képességét. Kép, szöveg: PÁ

– Láttam, hogy furcsán tolja a biciklit a Lajos: akkor láttam meg, hogy az arca tiszta vér. Én hívtam neki mentőt, mert egy hajtó nélküli lovaskocsi gázolta el… – mesélte az elképesztő történet részleteit az elütött pedagógus szomszédja. Az év legfurcsább balesete történt szilveszter délután a Kertvárosban. Egy népszerű pedagógus biciklijével kanyarodott ki az egyik utcából, amikor egy hajtó nélküli fogat elgázolta. Majd hiába kiabált és integetett a lovaskocsi után haladó sárga Lada utasainak, azok nem álltak meg. Súlyos sebei ellenére hazaindult, és szomszédja szerint hősiesen viselte a következményeket. – A mentőközpontos javasolta, lássam el valahogy a vérző sebet, de nem mertem mit tenni – idézi vissza a nem mindennapi történetet János. A hihetetlennek tűnő história nyomairól a rendőrrel együtt a gázolás helyszínén győződtek meg: vércsík mutatta, hogy több méteren vonszolta magával a fogat a kerékpárost.

Még egy darab is letört a kocsiról, azt János elmondása alapján a rendőrség elvitte. Az elgázolt és a diákjai körében népszerű tanár családja is nagyon megdöbbent az eset kapcsán. Szomszédaik példásan segítettek, ki miben csak tudott. A pedagógusnak több sebét öszsze kellett ölteni, a kézfejét pedig valószínűleg plasztikázni kell. Kérdés, miért szabadult el a fogat, amely könnyen nagyobb tragédiát is okozhatott volna. A rendőrség lapzártánk idején arról tájékoztatott, hogy adatokat gyűjtöttek, ezek ellenőrzése még tart. Azon dolgoznak, hogy minél előbb kiderüljön, pontosan miként történhetett meg ez a baleset és ki a felelős a lovak elszabadulásáért. Jáger L.

bûnügyekNem egészen úgy történt… Nem hivatalos kommentár a gyalogosbüntetésről szóló korábbi cikkünkhöz Kissé egyoldalú volt a 20 ezer forintos büntetéssel végződő gyalogosszabálysértés riportja a Tükörben – észrevételezte a helyi kapitányság egyik forrása lapunk felé. Mint novemberben beszámoltunk róla, egy 8, majd 30 ezer forintra bírságolt fiatalember azt kifogásolta, hogy a járda mellett tett pár lépéséért ilyen kemény szankciót mérnek rá. Kapitánysági forrásunk szerint korántsem veszélytelen az említett szakasz, ahol a szórakozó fiatalok – éppen a késői órákban – gyakran nagy számban és vadul autóznak. Ezért is fontos, hogy a járőrök figyelmeztessék a közlekedőket saját testi épségük érdekében a járdahasználatra. – Ha a fiatalember ezt a jószándékú intést belátó attitűddel elfogadja, akkor akár szóbeli figyelmeztetéssel megúszhatta volna a dolgot. Mivel pimasz, agresszív és nem együttműködő hozzáállást tanúsított, így lett az 5 ezerből 8, majd a feljelentés miatt nőtt tovább az összeg – tudtuk meg. A történet abban is pontosíttatik, hogy a kutyás rendőrt nem akkor hívták oda a fiatalember viselkedése miatt, hanem eleve ott ült az autóban, és akkor vezette elő az ebet, amikor a szabálysértő támadó, sértő kiabálásra ragadtatta magát. – Tény ugyanakkor, hogy ilyen kiélezettebb helyzetben a járőr valóban nem kezd újabb intézkedésbe akkor sem, ha tapasztalja, hogy a közelben mások is megsértik a közlekedés szabályait (az ominózus esetben egy másik társaság több tagja is lelépett a Rakodó utcai járdáról – a szerk.) – tette hozzá a neve mellőzését kérő rendőrségi forrásunk. (KZ)
gazdaság 2013. január 9.

innen  onnan Lukács lobbija a csipkéért

A térség országgyűlési képviselője honlapján tette közzé a hírt, amely szerint a kormány pályázat útján lát lehetőséget a halasi csipke támogatására. Mint a bejegyzésben olvasható: szóban nem lehetett, így írásban kérdezte az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetőjét Lukács László. A válasz fél év után érkezett meg, és kiderül belőle, hogy a halasi csipke pénzügyi támogatását a kormányzat fontosnak tartja. Lukács saját honlapján tette közzé a választ, amely tartalmazza: „a hungarikumok megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére, megismertetésére, védelmére, a termékek hazai és nemzetközi piaci bevezetésére pályázatok kerüljenek meghirdetésre.”

Újra sláger a hűtőláda Csökkent a helyi műszaki kereskedések karácsonyi forgalma

Visszajött a 80-as évek vége, amikor a magyarok leginkább hűtőládára költötték megtakarított pénzüket. A különbség csak annyi, hogy ezért már nem kell Ausztriába menni. A halasi műszaki kereskedések karácsony előtti tapasztalatai szerint, az egyre több disznóvágás miatt mélyhűtőből fogyott a legtöbb decemberben, de sláger volt a táblagép is. Tavaly karácsonykor is a könyvek, a műszaki cikkek és a ruhák számítottak a legnépszerűbb ajándékoknak. Tendencia az is, hogy ilyenkor mindenki egy kicsit mélyebben nyúl a pénztárcájába, jobban fogynak a tartós fogyasztási cikkek. Míg tavaly az LCD és LED televíziók, valamint a szárítógép volt

a sláger Halason, addig idén ebből már alig-alig fogyott, pedig az árak látványosan csökkentek. A Kertvárosi Műszaki Centrumban azt tapasztalták, hogy a vásárlók lemondtak a luxustermékekről, elsősorban a bespájzoláshoz szükséges árukat vásárolták. – Az ünnepek előtt nagyon sok fagyasztót adtunk el, vásárlóink

többsége a disznóvágás miatt vásárolta a mélyhűtőket, hogy abban húsokat, halat raktározzon több hónapra előre – mondta Zseni László vállalkozó, aki ezzel együtt a vásárlók számának visszaeséséről is beszélt. A Krausz és Társai Műszaki Áruházban az előző évhez képest szerény, 5 százalékos növekedést ta-

Gazdák figyelem!

Az év első napjaiban fontos ügyintézések sora vár térségünk mezőgazdasági termelőire is. A falugazdász felhívja a figyelmet arra, hogy a gázolaj jövedéki adó viszszaigénylésével kapcsolatban nem kell felkeresni a falugazdászt, egyből a NAV-tól kell igényelni a támogatást, és az fogja ellenőrizni a jogosultságot. Ajánlott könyvelőt keresni, hogy tartalmilag helyes legyen a bevallás. Őstermelők számára fontos, hogy a betelt, illetve 2009. január 1. előtt kiállított igazolványok helyett új őstermelői igazolványokat kell kiadni. Az igazolványok nagy többsége bevonásra kerül. Az ügyintézéshez mindenkinek be kell hozni a személyi igazolványt, lakcímkártyát, adóazonosító jel igazolását, adószámos papírt, MVH regisztrációs igazolást. Másolatokat is elfogadnak. Családi őstermelői igazolványokban csak egyenes ági rokonok lehetnek a családtagok. A határidő március 19.

ÁNTSZ: várandósok ne igyanak arzénos vizet!

Mint arról hírt adtunk térségünk településeinek nagy részén az uniós határértéket meghaladó az ivóvíz arzéntartalma. Az ÁNTSZ legújabb közleményében arra kéri a lakosságot, hogy ilyen ivóvizet sem várandósok, sem gyermeket tervezők ne fogyasszanak. Iváson és ételkészítésen kívül azonban bármilyen háztartási célra biztonsággal használható, beleértve a fürdést, mosást, mosogatást, locsolást is. Részletek a www.antsz.hu oldalon olvashatók. (ha)

Csődtől tartanak a trafikosok

Még el sem kezdték a munkát, máris csődtől tartanak a jövendő trafikhálózat működtetésére pályázó kiskereskedők, ezért a cigarettán elérhető haszon növelését sürgetik. Kiskunhalason meglehetősen vegyes a kép a vállalkozók körében arra vonatkozóan, hogy pályázzanak-e a jövőben a dohánytermékek árusítására vagy sem. Abban egyetértenek, hogy a megjelent pályázati kiírás nem tartalmaz semmilyen olyan információt, amely a várható haszon mértékére utalna. A dohánytermékeknél alkalmazható jelenlegi, 3-5 százalékos árrés mellett nem lehet hosszú távon gazdaságosan trafikot működtetni, mondják a dohánykereskedők. Különösen a kistelepüléseken jelenthet gondot az alacsony haszon, hiszen legalább havi 6-8 millió forintos forgalmat kell lebonyolítani ahhoz, hogy ilyen árrés mellett legalább magát eltartsa a dohányboltos. A dohányboltok eddig is kaptak termékeik forgalmazása fejében támogatást a gyártóktól az árrésen felül, ez az öszszeg vagy annak egy része lehetne a nagyobb árrés forrása – vélik a dohánykereskedők. Kiskunhalason várhatóan mindösz-

sze 15-17 helyen lehet majd nemzeti dohányboltot működtetni. A pályázati hajlandóság meglehetősen vegyes a város vállalkozói körében. Egy, a nevét eltitkolni kívánó egyik kislottózó üzemeltetője szerint nem fogja megérni cigarettát forgalmazni, ráadásul nem dohányosként ellenkezik az elveivel, hogy mint fogalmazott, „mérget” áruljon. A Kossuth utcai K&T Kft. által működtetett dohánykereskedés üzletvezetője ugyanakkor mindenképpen pályázni fog. Kazinczi Tamás jó lehetőséget lát a dohánytermékek forgalmazásában azzal, hogy limitálva lesz az árusítóhelyek száma. Ugyanakkor eddig nem volt ideje

részletesen áttanulmányozni a közel nyolcvan oldalas pályázati kiírást, de mint mondta, mindenképpen pályázni fognak. Szentirmai Péter több mint huszonöt éve működtet trafikot, ezzel az egyik legrégebbi dohány kiskereskedőnek számít Kiskunhalason. Szerinte a dohány kiskereskedőket tönkreteszi az új törvény, lehetetlen feltételeket állít velük szemben. A közzétett pályázati kiírás bonyolult és terjedelmes, kizárólag a kereskedők kötelezettségeiről szól, miközben a várható haszon mértékéről egy szót sem említ. Ráadásul Kiskunhalason jól bejáratott lottózók üzemelnek, ezért a kisebb trafikos-

pasztaltak. Itt a kisebb értékű háztartási gépek és mobiltelefonok mellett a szórakoztató elektronikai termékek értékesítése volt a jelentősebb tétel. – Televíziókból is szép számmal adtunk el, de a december slágerterméke a táblagép volt. Ebből is elsősorban az alacsonyabb kategóriás termék – árulta el Krausz Zoltán cégvezető. A város két legnagyobb műszaki kereskedésének karácsony előtti forgalma elmaradt a tavalyitól. Hegy-s nak esélye sincs a totó-lottó forgalmazására jogot nyerni. Így szerinte kérdéses pályázni a dohánytermékek árusítására. Hasonlóképpen vélekedik Bán Istvánné, a halasi Reál élelmiszerüzlet vezetője is, jóllehet, mégis pályáznak a dohánytermékek árusítására. Cégük Kecelen és Császártöltésen is üzemeltet egy-egy, a halasihoz hasonló méretű élelmiszerüzletet, elsősorban azonban az eddigi vásárlói réteg megtartása érdekében pályáznak a dohánytermékek forgalmazására és a szerencsejáték üzemeltetésére. A cigaretta árusításából eddig sem volt komoly hasznuk, hogy ez változzon, minimum a duplájára vagy a másfélszeresére kellene növelni a dohánytermékek eddigi 3-5 százalékos haszonkulcsát. A júniustól az új rendszerben dohányt csak a dohányboltban lehet majd árulni, illetve a kétezer főnél kisebb településeken ott, ahol az üzlet egyébként megfelel a dohánytermékek értékesítésére vonatkozó előírásoknak. Illetve ahol az üzletben kialakítanak egy olyan elkülönített, térben leválasztott részt, ahol más tevékenység nem folytatható, és ahol a tevékenység kívülről nem látható. Egy-egy településen egy tulajdonos maximum 5 boltot üzemeltethet. A pályázati határidő 2013. február 13. Lapunk információi szerint Kiskunhalason több ismert – köztük a kormánypárthoz közelálló – nagyvállalkozó is fontolgatja, hogy pályázik a dohányforgalmazás jogára, őket azonban nem sikerült megszólaltatnunk üzleti terveikről. Kép, szöveg: Pozsgai Ákos


2013. január 9.

Oszlopos panaszok Mind külterületi, mind belvárosi lakóknak volt kifogásuk a Démász fejlesztési, illetve közvilágítási tevékenysége miatt. A szolgáltató az előírásokkal magyarázza, hogy ügyfelei nem kaphatják meg a kifizetett villanyoszlopokat. Halason több, elsősorban külsőbb városövezeti lakó kifogásolta lapunkban, hogy a Démász által végzett hálózat-felújítások során nem kapják

meg a leszerelt villanyoszlopokat. – Annak idején kifizettük ezeket, nem is kevés pénzért, és most szeretnénk legalább a faanyaghoz hozzájutni – mondja egy, a Baky-kastély környékén élő polgár. A Démász ezt azzal magyarázza, hogy a lebontott faoszlopokat egykor kívülről olyan anyaggal impregnálták, amelyek miatt most ezek veszélyes hulladéknak minősülnek, ezért szigorúan dokumentált módon kell átadni olyan hatósági engedéllyel rendelke-

ző vállalkozásnak, amely a környezeti ártalmatlanítást elvégezheti. Kivételt csak az olyan oszlopmaradványok képeznek, amelyek nem a Démász hálózati szakaszáról bontattak le – azok esetében a tulajdonos felel az faanyag ártalmatlanításáért. A Démászt arról is megkérdeztük, mi okozta az egyik legforgalmasabb városrészt – a Batthyány utcát a szűk városmaggal összekötő övezet közvilágítás-kimaradását december 23-án és 24-én. E sorok írója is tapasztalta 23-án, hogy a hibajelzésre megadott zöld szám „túlterheltség miatt” elérhetetlen volt. A Démász csak 24-én, délelőtt kapott jelzést, és ezek után gyorsan, 2 órán belül elhárították a körzet közvilágítását vezérlő berendezés meghibásodását. Egyébként ugyanott újabb szerelésre volt szükség január 2-án, miután ismét közvilágítás-kimaradást észleltek. A Démász közölte: a közeli napokban teljes körű vizsgálatot végeznek el, addig is várják a bejelentéseket a 06-40/82-20-00ás telefonszámon. Kép, szöveg: KZ

magazinVízkereszt után… Vízkeresztkor szokás lebontani a betlehemi díszletet – és megszabadulni a karácsonyfától. Városi körsétánk alkalmával tapasztaltuk,  sokan nem ragaszkodnak a szokásokhoz: már a két ünnep között is találtunk a  konténerek mellé, lépcsőház elé kitett fenyőket. A hulladékgazdálkodási cég a lakosság számára szükségtelen fenyők elhelyezésére 4 mobil gyűjtőhelyet (Kuruc vitézek tere, temető felőli oldal; Bocskai utca-10 emeletes; Kertváros-Postakocsi söröző; Esze-lakótelep) biztosít térítésmentesen Halason, plusz az ipari parkban, a lakossági hulladékudvarban és a Szegedi úton lévő hulladéklerakóban. A narancssárga konténerekbe január 10-ig lehet kidobni a fenyőfákat. A Homokhátság kéri a halasiakat, hogy a mobil gyűjtőhelyeken csak a díszektől és egyéb kellékektől mentesített fenyőfát helyezzék el, más hulladékfajtát ne! Kép, szöveg: PÁ

Máig emlegetik a halasi tűzoltók és a szemtanúk is azt a napot, amikor kigyulladt az akkor még önkormányzati Alsóvárosi-iskola épülete. Éppen 20 évvel ezelőtt kétségbeesett segélykérés futott be a helyi tűzoltók ügyeletére. Akkor még senki sem sejtette, hogy az évszázad tüzével kell szembenézni…

az egész tető lángokban állt. Egymás után érkeztek az egységek a helyszínre, összesen 63 tűzoltó vette fel a harcot a vörös kakassal. Ám hiába küzdöttek erejüket megfeszítve, néhányan kritikat fogalmaztak a tűzoltással kapcsolatban – írta a korabeli Halasi Tükör. Temesvári Ferenc százados szerint a tűzoltók mindent megtettek, de az akkori felszereltség ennyit tett lehetővé. Ráadásul a tűzcsapok is befagytak a nagy hidegben, az egyetlen hadra fogható létrás autót pedig szabályellenesen, saját felelősségükre használták. Az akkori áramszolgáltató is 30 perccel később áramtalanította a közelben lévő vezetéket, így az isko-

la tetőterében lakó egyik nőnek a villámhárítón kellett lemásznia, merthogy a létra nem volt még bevethető. Mindezekkel együtt is azt mondta a tiszt, hogy sokszor erejükön felül harcoltak a lángokkal. Alattomos tűzről volt szó, amely felfedezése előtt fél órával már mindent elpusztított a zárt tetőtérben. Azért tört ki a szabadba, mert felrobbant egy gázpalack. Ekkor látta meg a lángokat a közelben élő asszony. G. István volt akkoriban a fűtő az iskolában. Ő jót akart, mert a befagyott fűtéscsöveket igyekezett kiolvasztani, állítólag disznópörkölővel. Mint utóbb kiderült, ez okoz(hat)ta a tüzet. Amikor megtörtént a baj, és észrevette, hogy kigyulladt a szigetelés, poroltóval próbálta megfékezni a lángokat. A gyúlékony anyagból készült burkolat viszont nagyon égett. Későbbi szóbeszédek szerint korábban egy felújítás, átépítés során talán nem a megfelelő anyagokat alkalmazták a kivitelezők. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy gyorsan terjedt a tűz. 1993 szeptem-

Húsz éve pusztított az évszázad tüze

berében állt bíróság elé a fűtő, de a korabeli Tükör cikke szerint felmentő ítélet született. A kár mintegy 50 millió forint volt, s a városi részvétel mellett Sepsi László vállalkozó jelentős adománynyal segített. Az újjáépítés is megkezdődhetett, később a jellegzetes kék fes-

tés is a múlté lett. A képviselőtestület pedig arról döntött, hogy az intézmény működtetését átadja a katolikus egyháznak. Közel fél évszázaddal az államosítás után 1997-ben elkezdődött az oktatás a Szent József Katolikus Általános

Archív fotó: Ternyák Jenő

Amikor befordult az első tűzoltóegység a Batthyány utcába, a szolgálatparancsnok látta, nagyon nagy a baj. Január 2-a volt, alig néhány perccel délután negyed öt után jelezte a tüzet Csankó Lászlóné. A tűzoltók néhány perccel később maguk is láthatták, hogy szinte

Iskolában. Ennek létrehozásáért nagyon sokat tett Dankó László érsek és halasi részről Vangel Imre esperes. Első igazgatóul Szilágyiné Kósa Erzsébetet választották, akit Tóth Tibor váltott. Az iskola 2012 szeptemberében kezdte a 100. tanévét. Jáger Levente összeállítása


10

ez történt 2013. január 9.

1

Ez történt – és megírtuk A tavalyi esztendő krónikája távirati stílusban

fotó: pozsgai ákos

ség és jövőtlenség miatt menekül- egy új és bizarr szokásáról: a punek idegenbe a magyarok. cér fotókról… Boszorkányok, perek, aranyak és korcsolyázók Miután tömeges a bankokkal szembeni bizalomvesztés: aranyat és széfet vesznek a halasiak –írtuk, miközben kiderült, hogy újabb pert vesztett Zuschlag, és 60 milliót fizethet az adóhatóságnak. Különös eset is történt Sóstón: a korcsolyázókkal szemben elővigyázatosságból szigorúan felléptek a rendőrök. Tavaly is írhattunk – sajnos – az északi kapu nyomortelepén uralkodó közegészségtelen és visszataszító állapotokról. A helytörténetben pedig arról, hogy a Schönfeld-udvarban mágiát űztek, 260 éve pedig elégették az utolsó „boszorkányt”…

3

fotó: kohout zoltán

2

fotó: pozsgai ákos

Nincs eseménytelen nap vagy hét, hát még hogyan lenne „üres” egy egész esztendő…!? Nem is férünk bele egy számba a tavalyi év örömteli és bosszantó, meghökkentő és vidám, csúf és derűs hí- Döbbenetes végtörlesztés-per reinek összefoglalásával. Szóval, hogyan és mit is írtunk 2012-ben…? Február második fele egy megLélek és gazdaság, és jobb adóbevételek várnak idén ság a csökkent munkaképességű- döbbentő hitelsztorit hozott: a bantűz és készenlét a nagyberuházások révén. Írtunk eknél. Pirtóról fúrnak Halas alá – ki ügyintéző „elfoglaltsága” miatt Gazdaság és spiritualitás: mi vármég sok más mellett az államosí- olajat és földgázt keresnek. Ezek két (vég)törlesztést fizet egy csaható a 2012-es évtől? – tavaly janutott általános iskolákról és a doni mellett tavaly januárban megír- lád?… Írtunk arról is, hogy nem ár elején azt jósoltuk: az embereket katasztrófa helyi áldozatairól. tuk, hogy egyre több a zaklatá- akar börtönbe menni az az exérő gazdasági hatások még inkább a si ügy Halason; hogy városiak is rendőr, aki állítólag megzsarolt és korszakváltás szelleme felé terelik a Fagyasztó-fegyház, múzeum- tüntettek az Orbán-kormányért, „levett” egy teherautósofőrt. Ekkor tömegeket. Végül túléltük 2012 deház-kritika és városfejlesztés miközben Gyurcsány disznót vág derült ki az is, hogy nincs felelőse cemberét, de a játszmának még nincs Tavaly ilyenkor még mindig nem a helyi demokratákkal; az önkor- az 50 milliós bukásnak: a gazdasávége… Egy éve ilyenkor két abszurd tudtuk, hogyan halt meg a főtéri mányzat pedig már országosan is gi válság miatt nem sikerült az Ipari-Park benépesítése. hírrel: az Akadémia söröző (2. fotó) kapualjban H. János. Írtunk egy hirdeti ingatlanjait felgyújtásával és egy késsel támadó 100 milliós munkahelyteremtésrendőrrel is kezdtünk, s írtunk még ről az Ipari Parkban; a fagyasztó- Pénz és per a prosti-iparban; Jó hírek özöne és a pucér fotók a hirtelen KNKSE-edzőváltásról, arba dobott öregemberért kiszabott nép-elvándorlás a jövőbe ról, miért zárnak be gyorsan a belvá11 év fegyházbüntetésről; építé- Drágul a benzin, bajban a beteg- A február vége szokatlanul bőrosi boltok, illetve a Halasra beköltöszeti kritikát a Thorma-múzeum szállítás – írtuk tavaly februárban, séges és sokszínű eseménykínázött új rendőri egységről. bővítéséről, és arról, hogy Orbán meg arról: hogyan érdemes devi- lattal szolgált. Híre járt, hogy kaViktor levele után félmilliárdos zaadósként pert indítani a bank tolikus lesz a Tekó; kiderült, hogy Megalázott nagymama, végtörlesztés volt Halason. A kul- ellen, továbbá egy pikáns bírósági a termálfürdőnél hangzott el egy dohány- és Démász-ügy túra napján Bognár Zoltán beszélt tudósítást arról, hogy bár napi 50 korrupciógyanús beszélgetés egy a nyelveredetről is. ezres a bevétel, 5 évet is kaphat halasi származású szegedi bíró Egy hétre rá megírtuk, hogy a Tescóban hamispénz-vádakkal megaláza halasi kéjipart működtető apa ügyében. Kiemelkedően örömtak egy nagymamát; egy 16 gyerePer a bank ellen, tüntetés és fia. Helytörténeti sorozatunk- teli infók is érkeztek: felavatták kes családra pedig ráoltotta a villanyt Orbán mellett ban anno arról emlékeztünk meg, a kórházban az ország egyik lega Démász. A dohánytermék-eladásCsalt, uzsorázott a bank – vé- hogy kun elődeink nyertek biro- fejlettebb radiológiai osztályát (1. ban durva változásoktól féltek vevők li egy devizahiteles asszony. Fel- dalmat a Habsburgoknak, illetve fotó), és először csillant fel a Haés eladók, viszont jó hír volt – és úgy mondanak, holott van munka?! a szomorú tényről: a megélhetési laspackban végül megvalósuis lett –, hogy új munkalehetőségek – több állás és több bizonytalan- migráció, vagyis a munkanélküli- ló nagy ugrás… Írtunk a fiatalok

Fekete szerda és sötét diákcsíny A Halasi Tükör történetében először szénfekete címlappal jelentünk meg, miután a városvezetés tervei lényegében beszüntették volna a halasiak újságjának támogatását. A válasz tüntetés, aláírásgyűjtés és rokonszenv-nyilvánítás volt a polgárok részéről. Ekkor derült ki az is, hogy egy gusztustalan diákcsíny miatt az egyházi gimnáziumnak meg kellett válnia az egyik népszerű tanárától. Jó hír volt ugyanakkor, hogy erősödtek a helyi építőcégek, és új gyár épül a Keceli úton, s ekkor közöltük az első látványfotót a kórházépítésről. Zuschlag-bíró a bankperben és súlyos dilemmák Pikáns és felháborító hírek – talán így jellemezhető a március dereka. A gimnáziumi ügyben a rendőrség szemérem elleni erőszak és fiatalkorú veszélyeztetése miatt indított nyomozást, a kétszeres törlesztésbe sodort család banki ügyét pedig Zuschlag bírója tárgyalja – írtuk meg. Jogerős ítélet mondta ki, hogy – mint azt lapunk éveken át figyelemmel kísérte – csalásból élt egy volt rendőr, aki élettársával üzletszerűen becsapta ismerőseit. Ma is kérdés, mikor-hol áll meg az ügy… Ekkor jelent meg két városi dilemma is: lehet, hogy mégsem éri meg az iskola-átadás, illetve bár van rá pénz, mégis elmaradhat a főtér felújítása (3. fotó)… Következmények, szobrok és sebes városimázs Az obszcén diákcsíny vége az lett, hogy előzetesbe került a volt gimnáziumi tanár, de az ügyvéd szerint nem követett el bűncselekményt kiskorúak ellen – írtuk március vége felé. Helytörténeti szenzációkat bemutató sorozatunkban azt vizsgáltuk, tényleg Halas adta-e a pesti Petőfi-szobrot; illetve március idusa kapcsán a (helyi) sajtó fontosságát jártuk körbe. Ekkor kapott új nevet a Szűts- és szakmai elismeréseket a Kertvárosi-suli, és ekkor írhattuk meg, hogy sisakján csipkével, háta mögött pedig a kórház szakmai támogatásával viszi városunk hírnevét a vb-n induló Győrfi Alen motorversenyző. (Folytatjuk!) KZ


2013. január 9. Most minden ember boldog, hogy túléltük a világvégét? Vagy igazából senki se vette komolyan, hogy tavaly dechuszoneggyel minden elpusztul? Vagy mégis mindenki örül? – de most már annak, hogy lehet újra megfeledkezni a máris bekövetkező változásokról? Most akkor van korszakváltás és „világvége”, vagy nincs? És ha van, akkor mit lehet vele csinálni…?

Féljük a lehetetlent, de nem teszünk a lehetségesért Filmek és újságcikkek, tévéadások tömege foglalkozott apokaliptikus képekkel: Földbe zuhanó és minden életet elpusztító aszteroida, halálos Nap- és vulkánkitörés-sorozat, áradások és óriáshullámok, meg persze aszály és éhínség, UFO-k, satöbbik. Ezek a leghálásabb rettegésfokozók, pedig általában nagyon ritkán (jó pár ezek közül sohasem) következnek be. Sőt, ezek olyan erőket és fenyegetést képviselnek, amelyek elhárítására az égvilágon semmiféle befolyása az emberiségnek nincs. Ugyanakkor sem a filmipar, sem a média igazán nem foglalkozik kellő súllyal a valós környezeti problémákkal. Maholnap belefulladhat az emberiség jelentős része a Szibériában felolvadó mocsarakból kitörő gázokba; elfogyhat az élelem, összeomolhat a pokoli tőzsde, tengervíz alá süllyedhetnek partmenti országok. Ezekre volna befolyásunk – mégsem félünk és mégsem cselekszünk… Édenből kiűzött vaskori utasok Mindezt egyébként, bármilyen kü-

11

lelmektől és bízz a teremtett univerzum gondoskodásában; élj egyszerűen, tisztán, önmagadhoz hűen és másokhoz kedvesen – és így tovább.

lönös, évezredek óta mind-mind pontosan tudták előre. Nemcsak a közép-amerikai kultúrák, hanem például India, ahol 8-10 ezer éves tudás, hogy négy korszak – arany, ezüst, bronz és vas – követi egymást. A vaskor végén eltűnik minden rend, igazság, szeretet és béke, és az emberiséget csaknem elpusztítja saját alászállása. Aztán a vaskor után ismét jön a felemelkedés, a szív, a lélek, az ész és a szellem új egysége – amit mostanában a Vízöntőkorszakkal szokás azonosítani. De vajon a zsidó-keresztény Biblia nem ugyanezt a „pályaívet” vázolja fel? Talán a Teremtéstől és a paradicsomi állapottól eredő út, aztán a bűnbeesés, majd a (krisztusi) megváltódás lehetősége nem ugyanezt jósolja? F Tudományos-fantasztikus-spirituális – mit vetít majd a kép idén? Mit sürget a korszakváltás? Bármelyik korszakolást vagy emberiségfejlődési modellt vesszük is, a lényeg ugyanaz – és egész egyszerűen megfogalmazható. Az emberi faj folyamatos alakulásában „most” új követelmények bukkannak fel. Nincs ebben semmi okkult vagy misztikus. Ahogyan egykor már nem volt elég a Földet laposnak tekinteni, Mit hoz, mit visz el a korszakváltás? vagy kőbaltával földet túrni, úgy ma is tovább kell lépni egy másfajta vi- nek a jelentősége kábé akkora, mint vagyis a búcsúzó vaskor és a meglág-berendezés felé. egykor a kerék vagy az atomenergia nyíló új bronzkor első –„óráiban” Az utóbbi évszázadok – a „vas- felfedezése. különösen izgalmas. A Földet érő és kor” mélyén – megmutatták, milyen Nem véletlen a tudomány emlege- a Földön végbemenő ökológiai és fiaz, amikor az emberiség alászáll sa- tése itt. Annak vagyunk tanúi most, zikai (sugárzási, mágnes stb.) váltoját természete alá. A kíméletlen ó- és hogy a tudomány visszaigazolja a ré- zások érintik az emberi életet is. Elközépkor, a hazug vallások, kegyet- gi korok tudását. Ha régen egy me- ső körben nyilván azzal, hogy újra len királyságok után jött az emberte- ditáló szerzetes vagy egy zsidó kab- kell gondolni: kell-e ennyit fogyaszlen kapitalizmus és a teljesen állatias, balista szellemi úton rájött, hogy az tani – ennyi kaja, ennyi új kocsi, tévé szinte süllyedő jelenlegi gazdaság- idő és a tér „törvényei” szabadon át- és laptop egy lakásba. A következő kor. Ma nem a rend, a szellemi ere- léphetők, akkor ma ezt a kvantumfi- kör már az életmódot érinti: felmedet és a szeretet vezérli az embert, zika már kísérleti tényekkel bizonyít- rül az egészség új szemléletű óváhanem az állati ösztönökkel működ- ja. Ha Jézus azt tanította, hogy a hit sa: kell-e ennyi alkohol, hús, cigarettetett ész. A végeredmény az, hogy a hegyeket mozgat meg, akkor ma ez ta és más drogok, vagy épp kell-e faj és a bolygó a pusztulás szélén áll a lélektan tudományában már köz- ennyi léha időtöltés az úgynevezett – fordulatra tehát szükség van. hely. Egykor tűk testbe szurkálásával jóléthez és jólléthez? Ám a Vízönés a talp nyomkodásával nemzete- tő- vagy bronzkor ennél is továbbKísérletileg igazolt hit? ket gyógyítottak – ma az orvostu- megy. Ősrégi vagy éppen bibliai forNa, ez oké, de merre legyen ez a domány is kezd befogadni számos rások nemcsak az életmód, hanem fordulat? józan eszközt. Az építészet pedig az emberi személyiség gyökeres Nyilván nem csoda, hogy erre is év- például a közösségi és egyéni lakó- megújítását is mondják. És most jön ezredes válaszaink vannak – semmit tér-elrendezés szellemi-lelki ősi ha- a legmeglepőbb: a modern kísérlesem kell (és nem is lehet) most ki- gyományai felé nyit. ti tudomány és pszichológia ugyantalálni. Ezek a válaszok régóta rém ezt mondja! unalmasan és fárasztóan hangzanak, Bízz a Láthatatlanban, Mind a kvantumfizika, mind a léezért elsőre nem működnek. Csak- szeress vidáman és élj tisztán lektan ilyen szavakat használ már: hogy időközben történt valami, ami- Mindez most, a korszakváltás – higgy, szeress, szabadulj meg a fé-

fotó: kohout zoltán

A fékezhetetlen hülyeség Vicces volt, ahogyan ősszel már több tudományos társaság kérte a közép-amerikai kormányokat, hogy ugyan, lépjenek már fel a világot elborító „maja próféciák” bulvár-tömeghipnózisa ellen. Persze, néhány „tudósnak”, a világsajtónak, a filmiparnak és a bolíviai, mexikói (stb.) turizmusnak kiváló üzlet volt a hamisítás és a félreértés fenntartása. Pedig csak arról volt szó, hogy a maják – akárcsak az indiaiak és más ősi kultúrák – ki tudták számítani az emberi korszakok határait: kezdetét és végét. Vagyis, például a most kibontakozó, hatalmas és egyre érezhetőbb korszakváltást – de baromira nem a „világvégét”. Mielőtt ebbe belemennénk, érdemes egy pillantást vetni arra a világra, amely ennyire ostobán és babonás rettegéssel fogékony volt erre a tömeghisztériára – és még csak örülni sem képes, hogy nem váltak valóra saját rémálmai…

pubilcisztika

Modern végítélet

Hétmilliárd ember a „globális pilisi Pálos-kolostorban”? Egyes tudósok szerint tehát a Földet és a földi emberiséget mostanában érő hatások olyanok, mint ha az egész bolygó egy nagy beavató hellyé válna. Elég közismert, hogy a piramisok, a pilisi Pálos- vagy a távol-keleti szerzetesi kolostorok olyan rezgésekkel, atmoszférával bírtak, hogy ott az Istent kereső emberek kemény gyakorlással, de közel tudtak férkőzni az életüket megváltó beavatáshoz, szellemi-lelki átalakuláshoz. Ma ökológusok, fizikusok és más kutatók szerint az egész bolygóra kiterjed ez a hatás. Ez klasszul hangzik, miután mostanában divat majmolni mindenféle indiai, vagy ősmagyar, vagy indiánsámán ezotériát. Ám itt most komoly veszélyekről is szó van. A beavatás ugyanis régen sem volt divatos játék. Aki felkészületlenül – egészségtelen és erkölcstelen életmóddal – próbálkozott a beavatással, az csúnyán ráfázhatott, nemegyszer betegségekkel, halállal fizetett. És erről van szó: ha ma az emberiség nem reagál a ma kibontakozó beavató hatásokra, akkor valóban lehet pusztító az átalakulás. Milyen az, ha tényleg jön a végítélet? Ez az, amire évezredek óta azt jósolják a régi civilizációk, hogy „eljön majd Isten ítélete”, a „végítélet kora”. Aki pusztító arkangyali lovasságot vagy bezuhanó kisbolygót, Nap-kitörést várt, azt gondolhatja, megúsztuk. Ugyanakkor, ha nem változik semmi, és az ember ugyanúgy él tovább, mint még ma is, akkor valóban pusztulásba sodorja magát, és nem is kellenek hozzá külső beavatkozások vagy hatások. Most dől el, milyen alapokra épül az új világ. Marad-e ez a fajta kapzsi, haszonelvű gazdaságkor, ami kifosztja az emberiség többségét és a bolygót? Marad ez a mostani hazug, korrupt, demagóg, tömegmanipuláló áldemokrácia Japántól Kanadáig? Marad a csak a test örömére és az elme szórakoztatására épülő életmód? Vagy fordítunk egy pár fokot az irányon, és elindulunk oda, ahonnan eredünk: a derűs, békés, kiegyensúlyozott, szeretetre, egység és valódi, értelmes szabadságra épülő „aranykori paradicsom” felé? KohoutZ


12

új esztendõ 2013. január 9.

15 milliárdos fejlődés Halason Gyovai István polgármester értékelte az évet

Kemény próbát állt ki tavaly az egész város, ugyanakkor máris jelentős fejlődéssel és stabilitással indulhatunk az idei évnek: 400 millióval „könnyebb” a városkassza, az állami átadások biztonságosan megtörténtek, és jó városi és képviselői munkával hatalmas nagyságrendű és jelentőségű városfejlesztési munkák vannak folyamatban – összegezhető Gyovai István polgármester újévi ünnepi beszéde. – Szükségünk van a legkisebb támaszra is. Felgyorsult világunkban egyre nehezebb stabil pontokat találnunk. A gazdasági fellendülés nem látszik kibontakozni. A felemelkedés érdekében hozott döntések terheit valamennyiünknek együttesen kell viselni. Az országos jelenségek Halason is jól ismertek. Egyre többen keresik érvényesülésüket az Európai Unióban – foglalta össze tapasztalatait a polgármester újévi beszédében. Gyovai István feladatok sokaságát említette. Kitért arra is, hogy a jogi környezet bizonytalansága, az új rendszerek működésének kiforratlansága rendkívüli együttműködést és sok esetben többszörös energiát kíván. – A város tavaly állami fenntartásba adta a korábban városi tűzoltóságot, kórházat és rendelőintézetet és egyháziba több iskolánkat; most, az új év első napjától a helyi hatósági feladatok túlnyomó része a most létrejövő járási hivatalhoz került, okta-

tási intézményeink irányítását és a szakmai alkalmazottak munkáltatói feladatait az állam látja el a most szerveződő járási tankerületi hivatalnál. A kölcsönös előnyökön alapuló rendezett folyamat révén az új tanév a szokásos biztonsággal indulhatott. Sajnos, a napjainkban induló járási hivatal és járási tankerület esetében csak az óév utolsó heteiben gyorsultak fel az események – mondta el. Gyovai István elégedettséggel nyugtázta viszont, hogy a takarékos városi büdzsé kiállta a viharokat: az önkormányzat működőképes maradt. – Közel 400 millió forinttal kedvezőbb helyzetből indítjuk az évet, mint egy esztendeje. Intézményeink és vállalkozásaink rendkívüli takarékossági intézkedések mellett végezték változatlan feladataikat. A jelentős mértékű létszámcsökkentést egyetlen felmondás nélkül sikerült elérnünk, ezért köszönet illet minden vezetőt és al-

kalmazottat munkájáért. Minden önkormányzati tevékenység minőségi romlás nélkül működött az egész év folyamán. Stabilitásunk elérésében legalább ennyire fontos volt, hogy a kommunális adó csökkentése mellett igazságosabbá tettük adórendszerünket. Rendkívül hatásosnak bizonyult az adóhátralékok behajtása is – mutatott rá beszédében Gyovai István. A polgármester kiemelte a pályázatok fontosságát. – Hosszú előkészítő munkával, hibátlan pályázatunkkal és évek óta példátlan országgyűlési képviselői segítséggel 190 millió forint ÖNHIKI-támogatást nyert önkormányzatunk, amely pótolta a korábbinál 80 millió forinttal kevesebb állami normatív támogatást és a 100 millió forinttal magasabb adósságszolgálat összegét is – utalt Gyovai a helyi apparátus munkáján túl Bányai Gábor szerepére. – Gazdasági erősödésünket bizonyítja a korábban elindított szennyvízberuházás és a kórház-rekonstrukció is. Megkezdődhetett a Jókai utcai hulladéklerakó rekultivációja, megvalósult a készenléti rendőrség projektje is. Valamennyi beruházás túlnyomó részét halasi vállalkozók végzik. Ez nemcsak vállalkozásaink erősödését, hanem több száz új munkahely létrejöttét is jelenti és természetesen a város gazdaságának élénkülését is eredményezi – hangsúlyozta. – Következő pályázatainkkal elsősorban intézményeink energetikai fejlesztését kívánjuk megvalósítani. Ezek további megtakarításokat és költségcsökkentést fognak eredményezni. A 2014-ig megvalósuló beruházások meghaladják a 15 milliárd forintot. Kiskunhalas elmúlt évtizedeiben ez példátlan nagyságrendet jelent. Közterületeink fenntartásában is minőségi fordulat történt az idei évre is megnyert Start munkaprogram támogatásával, mely több mint 100 fő foglalkoztatott munkáját, megélhetését és a gépparkunk nagyságrendi bővítését tette lehetővé. A rendkívül szűkös pénzügyi helyzet ellenére látható fejlődés azt mutatja, hogy a felesleges politikai csaták, egyéni érdekek érvényesítése helyett értelmes, szakszerű döntésekre is képes a város önkormányzata. Kép, szöveg: PL

Nagyon mélyrő felmásznia az or

Mit mond a kormányról, Halas kilátásairól a Bányai Gábor parlamenti képvise

Van olyan választóm, aki azt mondta, nem érdekli, hogy hitelből, d ge – hangsúlyozza Bányai Gábor. A megyei elnök és parlamenti ké rúsága azért jó hír, mert stabilabb lesz az ország és Halas is. Bány adásáról és az uniós tagság hátrányairól; arról, mit jelzett Matolc források várnak e térségre 2014-től. Mi hamisítottunk, ők tiltottak • Adventkor megjelent egy publicisztikánk, amiben kritizáltuk, hogy miért gyűlölködéssel kell foglalkozni karácsony előtt, konkrétan a lejárt Gyurcsány-Bajnai-páros lejáratásával. Akkor telefonon azt mondta, hogy amit ők hagytak az Orbánkormányra és az országra, az indokolja a kritikájukat. Elmondaná, mi ez az örökség? • Hosszan sorolhatók azok a mulasztások, hiányok, amikkel az új kormány találkozott. Az előző Orbán-kormányhoz, vagyis 2002höz képest ötszörös volt 2010ben az ország adósságtörlesztési kötelezettsége, ráadásul a 2008as IMF-EU-hitel miatt óriási árfolyamveszteség és tőketörlesztési teher is keletkezett az új kormány számára. Továbbá, a Bajnai-kormány úgy adta át a kormányzást, hogy 2010 második felére nem volt fedezet a költségvetésben a közigazgatás kiadásaira. Ezért is kérte a kormányalakítás után Or-

bán Viktor az Európai Bizottság elnökét, Barrosót, hogy a hamis számokon alapuló magyar költségvetés hiányának mértékét engedjék, hogy magasabb legyen a tervezett 3 százaléknál, továbbá engedjék meg, hogy az uniótól kapott forrásokat valóban a hasznos gazdaságfejlesztésre, ne pedig, már elnézést, városközpontok felújítására, szökőkútjaira meg fűtetlen iskolák digitális tábláira lehessen csak költeni. Továbbá kérte, hogy a 20 milliárd euró mértékű hitel törlesztését ne 2014 tavaszáig kelljen törleszteni három részletben, mert ezt nem bírja ki az ország, a gazdaság és a magyar emberek sem. Mindhárom kérést elutasította Barroso és az EU Bizottsága. No, nem sorolom, lényeg az, hogy amikor a Fidesz átvette a kormányzást, egy csődtömeggel találta szembe magát. Kicsik vagyunk a fontossághoz • De a kormányzást, elvileg, mindenki úgy vállalja, hogy


2013. január 9. hülyén viselkedő, szétdarabolt baloldali „tábor” élén? • Erre mindig azt szoktam mondani, hogy 1957-ben is voltak tömegek, amelyek a letiport forradalom után hajlandóak voltak lelkesen integetni és megbocsátani Kádár Jánosnak…

ől kell rszágnak

a megyei elnök, elő?

de korábban jobban élt. Ennek véépviselő szerint a kormány szigoyai beszél az ország értékeinek elcsynak, és hogy milyen rendkívüli tisztában van a helyzettel, és tudja, mi a teendő. • Éppen ezért a hagyományokkal ellentétben Orbán Viktor első útja nem a szomszédos Ausztriába vezetett, hanem Lengyelországba és Brüsszelbe, hogy támogatókat szerezzen a fordulathoz. Azt akarta elérni, hogy átmenetileg, a növekedés beindítása érdekében a szigorú, már említett könnyítéseket engedélyezzék. Ezek után a kormány második lépése e téren a bankokat, multinacionális kereskedő és telekomcégeket érintő különadó volt, hogy a terhek ne csak a magyar embereket nyomják. • Bármiféle átütemezés most sem kerülhetett szóba? • Nem, sajnos Magyarország nincs olyan súlyú, mint Görögország vagy Spanyolország, Portugália, akiket csaknem mindenáron meg kell menteni… • A Fidesz komolyan gondolja, hogy Gyurcsány Ferenc vagy Bajnai Gordon akár kormányfő lehet az egységes jobboldallal szemben, egy

Belépéses veszteségek • Várnai László, aki Hornék idején volt parlamenti képviselő, szó szerint úgy fogalmazott a Bokros-csomag után pár hónappal, hogy „most egy feldúlt pálya az ország”, de érzékeltette, és részben úgy is lett, hogy az akkori megszorításokból valami jó sülhet ki. Ön ezt most hogyan érzi? • A Bokros-csomag talán egyetlen erénye a külföldi áruk behozatalát sújtó vámok megemelése volt. Azóta és akkor, az ország fontos energetikai, feldolgozóipari cégeit eladták, majd már az EUba való belépéssel óriásira nőtt a külföldi áruk aránya a boltokban és már a vámokból sincs bevételünk. Azon kívül, a 90-es és a 2000-es években sokkal jobb gazdasági környezet vette körül Magyarországot, és az a növekedés, ami biztosította a munkahelyek, a gazdaságfejlesztés bizonyos szintjét, még elérhető volt. A 2008-as válság óta ez az életmentő növekedés most először, az Orbán-kormány stratégiájában kerül újra napirendre. A másik fontos lépés az államigazgatás átszervezése, ami látható-érzékelhető változás lesz a polgárok szemében is. Ez sajnos, lassabban haladt tavaly, mint ahogy szerintem kellett volna, de most már feláll a rendszer, és egy széttagolt, rossz hatékonyságú államigazgatási szerkezetet egy hatékonyabb vált fel azzal, hogy a járások, megyék az államigazgatásban egy kézben összpontosulnak. • Nem fenyeget ön szerint, hogy az állami kéz éppenséggel újra olyan lomha és bürokratikus lesz, mint a szocializmusban? • Eddig jól működött a rendszer ön szerint…? Eddig takarékos és felelős volt például minden önkormányzat vagy kistérség? Eddig egységes elvek és forráselosztás érvényesültek az oktatásban vagy az egészségügyben, vagy a helyi adók és állami támogatások

terén? Most egységes szerkezetben még több pénz is juthat, mint ahogy jut is, például a volt megyei fenntartású vagy oktatási intézményekre, kórházakra. Új szemlélet, központi szervek • Tény, hogy sok hasznos reform azon bukott el, hogy megakadt a megyék, városok, vagy éppen pedagógusi, orvosi és más ágazati csoportokon. De ha most egy ideig mindent központilag vezényelnek, nem fog elveszni az egyéni felelősség és érdekeltség a jobb működésben? • A vezetők felelőssége ugyanúgy fennáll, a költségvetésből ugyanúgy felelősen kell gazdálkodni, mint eddig. De mondok egy példát: ha van egy kézben, egy központban összefutó egységes szerkezet, akkor az olyan intézményi hálózatok, mint például a Bács-Kiskun megyei kórházak együttműködése, sokkal hatékonyabban szervezhetők. Például régóta szükség volna szív-, tüdőés pszichiátriai rehabilitációs köz-

ra adósságspirálhoz vezetne egyegy településen. „Nem akarok senkit megbántani” • Most a polgárok egyfelől unják és utálják már az egészet: hogy az egykulcsos adóval a tehetőseknek több, a kisjövedelműeknek kevesebb lett, meg hogy nőnek a vagyoni-jövedelmi különbségek, hogy a gázárcsökkentést majd a bolti áremelkedésen fizetik vissza, satöbbi. Mások meg rajonganak és drukkolnak Orbán Viktornak, hogy neki sikerült megsarcolni a néha tényleg pofátlan bankokat, multikat, hogy dacol az unióval… Én azt szeretném tudni, mit gondol arról, hogy tényleg mikor lesz itt rend, nyugalom? • Mindezek, amiket mond, azért is fontos különbségek, mert 2010-ig a kormányok mit hirdettek? Azt, hogy lehet költeni a más pénzéből, hitelből élni, eladósodni, nem kell magunkra vigyázni, lehet trükközni a költségvetéssel… Én is találkoztam olyan választómmal, aki

2010-ig a kormányok mit hirdettek? Azt, hogy lehet költeni a más pénzéből, hitelből élni, eladósodni, nem kell magunkra vigyázni… pontokra, és lenne is rá kapacitás. Ez most megvalósulhat azzal, hogy ugyanaz a fenntartó Baján, Kiskunhalason, Kalocsán, Kiskunfélegyházán és Kecskeméten is. • Az önkormányzatok esetében viszont azt is hallani, hogy bár hatalmas segítség az adósság-átvállalás, súlyos elvonások lesznek. Ez igaz? • Először is, itt is érvényesül egy egységes szemlélet. Például ott, ahol van a gazdaságból származó iparűzésiadó-bevétel, ott kevesebb, a szegényebb településeken több adósságot vállal át az állam. Másfelől, igen, lesznek elvonások, hiszen azzal, hogy egy sor feladatot átvállal az állam, onnantól nyilván ehhez forrásokat is elvon – vagy inkább átvesz – az önkormányzatoktól. Ám ebben is egységes és racionális szemlélet van: annyit nem vesz el sehonnan, hogy újabb adósság alakuljon ki, ám nem is enged olyan költekezést, hitelfelvételt, ami új-

azt mondta: őt nem érdekli, hogy hitelből, de jobb volt „azelőtt”. Ennek a hitelből élésnek vége. Én jeleztem Matolcsy Györgynek, hogy éppen a mi térségünk nem az, ahol az egykulcsos adóval tömegek jártak jól, inkább rosszul, ha a cégük nem tudta ellensúlyozni a bérkiesést, mert ez egy szegény vidék. De ezzel is volt egy nemzeti cél, a gyermekvállalás motiválása, a gyermekesek adókedvezményeken keresztüli támogatása. Nos, valóban, ott járnak igazán jól, ahol a gyerekvállalás nem a segélyre taktikázás, hanem van mellette jövedelem… • Halasnak milyen évet jósol? • Halas ellentmondásos helyzetben van. Nem akarok senkit megbántani, de a korábbi ciklusokban többet költöttek itt is, mint szabad vagy célszerű lett volna. Az új rendszerben sok adósságot átvállal az állam Halastól is, de többé nem nyújtózhat ez a város sem tovább, mint ameddig a takarója

új esztendõ

13

ér. Ez nem hangzik rossz hírnek, és valójában jó, mert a város pénzügyileg stabilabb lesz 2014-ben, mint 2010-ben volt. Nem fog a halasi emberekre dőlni a saját önkormányzatuk, ezt nem engedjük meg, ezért is segítünk a kormány és magam is Kiskunhalasnak. Együtt sikerülhet • Mikorra teszi a központi fejlesztések lehetőségét? • Kitörési pont jelenleg a térségben még nemigen van. Ugyanakkor 2014 második felétől olyan uniós és hazai források nyílnak meg – rendkívül jelentős források! –, amelyek révén végre gazdasági és területfejlesztési programok indulhatnak meg. Ehhez persze, ismétlem, az is kell, hogy ne városszépítő célú, hanem gazdaságfejlesztési, munkahelyteremtési, agrár- és ipari termelési programok, befektetések induljanak el. Az innovációs készség mindennapos legyen, a hazai piacaink visszaszerzésére alkalmasakká váljunk! Ehhez az is kell – és ez az oktatáspolitikánk reformjának az egyik célja –, hogy a magyar munkaerő ne csak az alacsony bérköltsége miatt legyen keresett a befektetőknek, hanem legyen újra jól képzett szakmunkás és műszaki munkaerő is. • Az új adók és munkaügyi politika kapcsán több, még egy jobboldali könyvszakértő ismerősöm is attól tartott, hogy nemcsak a munkanélküliség, hanem a feketegazdaság is terebélyesedni fog. Magunkat, magyarokat ismerve aligha hiszem, hogy ha egy tehetős embernél a 16 százalékos egykulcsos adó miatt több pénz marad, az a dolgozóira fogja költeni: inkább jobb autót, nyaralást vesz, vagy beteszi a bankba. • Ez is lehetséges, de máris tény, hogy évente 750 milliárd forint „maradt kint” a gazdaságban, az embereknél, amiből előbb-utóbb fejlesztés, munkahelyek lesznek, vagy már az is jó hír, hogy nincs további fogyasztási hitelekből történő eladósodás. Ez az adópolitika folytatódni fog, mert világszerte és már a Horn-kormány idején itt is bebizonyosodott, hogy az akkori társaságiadó-csökkentés hosszú távon fejlesztéseket és több állami bevételt jelentett. Így lesz ez most is! Nagyon mélyről kell felmásznia az országnak, de együtt ki fogunk mászni a gazdasági és a társadalmi válságból. Kohout Zoltán


14

HÍREK 2013. január 9.

Új rendőrautók A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság eddig 2 Opel Astra rendőrautót és 1 Skoda Fábia ügyintéző személygépkocsit kapott, így ma összesen – az új rendőrautók elosztásáig – 26 gépjármű van használatban. Az átadott autók között olyanok is vannak, amelyek a jövőben a Készenléti Rendőrséghez kerülnek, ezeknek a kocsiknak nem fehér, hanem ezüst az alapszínük. Korábban bérelte a rendőrség a gépjárműveket, ezeket azonban már megvásárolták, ami 2013-ban ugyan többletkiadást jelent, de 5 év után komoly megtakarítást eredményez a korábbi konstrukcióhoz képest. A gépjárművekhez téli és nyári gumikat is kaptak, továbbá becslések szerint az új autókkal évente 10 millió forint üzemanyagköltséget takaríthatnak meg. (pá)

Vádemelés a vademberek ellen Erőszak, rablás, verés: az áldozat egy Jánoshalmán élt német házaspár

Jánoshalmi otthonában támadt rá három férfi a nyáron egy német házaspárra. Az aszszonyt megerőszakolták, a férfit összeverték. A három támadóból kettőt rövid idő alatt elfogott a rendőrség, a harmadik ellen körözést adtak ki, majd önként jelentkezett a jánoshalmi őrsön. Csoportosan elkövetett rablással, erőszakkal, éjjel, csoportosan elkövetett magánlaksértéssel, súlyos testi sértéssel és erőszakos közösüléssel vádolja a Kiskunhalasi Városi Ügyészség a német házaspár támadóit, akik június derekán hatoltak be a tanyájukba. Az egyik minden indok nélkül ököllel

megütötte az 57 éves német férfit, aki ettől a földre zuhant, de ott aztán mind a három támadó ütniverni kezdte, miközben az udvaron maradt 48 éves felesége segítségért kiabált. Ekkor az egyik rabló bement az udvarba, és az asszonyt

többször is megütötte. Az elkövetők a házaspárt bevonszolták a házba, a férjet a fal felé fordulva letérdeltették, és pénzt követelve folyamatosan ütötték. Az asszony rosszul lett, kiment a mosdóba, ahova azonban követte az egyik

Hat hetet töltött Németországban Csorvási Andrea, hogy felvegye azokat a speciális kezeléseket, amelyekhez csak Münchenben juthat hozzá. A halasi lányról itthon már lemondtak az orvosok, csak fájdalomcsillapítást tudtak volna nála alkalmazni. Andi viszont gyógyulni akart a daganatos megbetegedésből. A család kitartásával, a barátok, ismerősök és ismeretlenek anyagi áldozatának köszönhetően az első kezelés-sorozaton már túlvan. Karácsony előtt utazhatott haza Németországból és jelentősen javult az állapota. Néhány daganat teljesen eltűnt és a fájdalmai szinte teljesen megszűntek. A drasztikus kemoterápiás és protonterápia ellenére a haja sem hullott ki, jó étvággyal eszik. A ke-

zelést viszont folytatni kell, de a család anyagi forrásai szinte teljesen kimerültek. A Halasmédiából értesült Andi betegségéről Juhász Tibor, a helyi Fiat márkakereskedés ügyvezetője és Takács József, a Sóstó Csárda ügyvezetője. Ők ketten úgy döntöttek, hogy segítenek a halasi lányok. A csárda karácsonyi látványfőzésének bevételéből ajánlott fel a Sóstó, ezt ugyanekkora összeggel megtoldotta a Fiat is. Összesen 200 ezer forintot adtak át lapzártánk idején az ügyvezetők személyesen a családnak. Mint megtudtuk: ez jelentős segítség, azonban továbbra is szükség van az adományokra annak érdekében, hogy minél előbb folytatódhasson a kezelés, amely a jelek szerint rendkívül hatásos. Kép, szöveg: JL

fotó: kohout zoltán

Adomány Andinak

Alig győzte a sürgősségi Egyre több a szociális jellegű panasz Kilenc nap alatt közel 600 beteget látott el a sürgősségi osztály és a baleseti ambulancia. Az ünnepekre jellemző kórképek mellett megfigyelhető volt, hogy egyre több a szociális panaszokkal érkező páciens. Zömében leromlott állapotú idős emberek vártak segítséget az osztály dolgozóitól. A csúcs szilveszterkor volt, 24 óra alatt 80-an fordultak meg a sürgősségin. Nem volt könnyű azoknak az ban a sürgősségi osztályon és a egészségügyi dolgozóknak, akik baleseti ügyeleten. A statisztika az ünnepek alatt voltak műszak- szerint 9 nap alatt közel 600 be-

vadember és megerőszakolta. A rablók készpénzt, laptopot mobiltelefont és más értékeket vittek el a házból, amit szétosztottak. A nőt megerőszakoló büntetett előéletű 37 éves jánoshalmi férfit és 21 éves fiát a rendőrök rövid időn belül elfogták, a harmadik később önként adta fel magát. A súlyosan sérült német házaspárt a halasi kórházba szállították a mentők, később a Német Nagykövetség is segített ügyük intézésében. Nem hivatalosan úgy tudjuk, a kórházigazgató személyesen kért elnézést Magyarország nevében a brutális incidensért, ugyanakkor a nálunk élő németek többet nem akarnak itt maradni… Kép, szöveg: Pozsgai Ákos teget kellett ellátniuk. Lengyel János orvosigazgató arról számolt be, hogy december 24-én volt a legkisebb forgalom, akkor 47-en jelentkeztek az osztályon. A többi napon viszont nem volt ritka a 60-70 eset sem. Szilveszterkor a sürgősségin 47-en, a baleseti ambulancián pedig 33-an jelentek meg. Nappal folyamatos volt a betegáradat, éjfél után inkább a baleseti sebészeknek akadt dolguk. Volt egy petárda okozta sérülés, de a legtöbben az ittasságuk miatt szenvedtek töréseket, zúzódásokat, sebeket. A legnagyobb megterhelést 25-én, 27-én, 28-án és 30-án kapta az egészségügyi személyzet. Az adatok azt mutatják, hogy ebben az időszakban az ünnepi étkezéssel összefüggő hasi panaszokkal jelentkeztek többen, emellett volt 4 halszálka okozta sebesülés is. Szembetűnő volt, hogy ezekben a napokban több, leromlott általános állapotú, ápolásra szoruló idős beteg jelent meg az osztályon. Az orvosigazgató szerint egyre gyakoribb jelenség az, hogy szociális helyzetük miatt fordulnak, főként idősebb korúak a kórházhoz. Az év első napja viszont átlagos forgalommal telt, összesen 53 esettel találkoztak a két osztályon. JL


2013. január 9.

helytörténet

15

Halasi betlehemesek. Csaknem fél évezredes hagyományt őriznek azok a lelkes halasiak – gyerekek és felnőttek –, akik évek óta végiglátogatnak vagy tucatnyi családot, baráti közösséget a karácsony előtti napokban. A hagyomány gyökerei a múltba vesznek, de az bizonyos, hogy a 17. századtól már kész szövegek lelhetők fel, és azóta is a legelterjedtebb és -népszerűbb karácsonyi népszokások egyike, az egész Kárpát-medencében. A kis színjáték fókuszában a Jézus születését kísérő néhány bibliai mozzanat áll: a Megváltót köszöntő betlehemi pásztorok, angyalkák énekei, versei mellett jellemző a nagyothalló, tréfás öreg alakja, és a tárgyi kellékek: láncosbot, templom-formájú, kis jászol-makett Máriával, Józseffel és a bárányokkal. A kiselőadás után a háziak jellemzően finom falatokkal, teával, forralt borral, pálinkával kínálják meg a vendégeket.

Isten áldja a halasiakat! 56 éve történt: Nagy Szeder István csomagsegély-akciója Budapestnek Az önzetlen segítségnyújtás nem a mai kor emberének találmánya. Január 13-án emlékezünk meg Halas város történetének talán legnagyobb, legjobban megszervezett adománygyűjtő akciójáról, az 56 esztendeje lezajlott, Nagy Szeder István szervezte jótékonyságról. A mindig is nagy tekintélyű politikus pártja, a Kisgazdapárt 1956. november 1-jei elsöprő választási győzelme után egyértelműen meghatározó személyisége lett a halasi közéletnek. Amellett, hogy már mindjárt a szavazás másnapján megakadályozta az általános mozgósítást, ezzel nagy vérontástól mentve meg a várost, nagyszabású jótékonysági gyűjtőmunkába is kezdett. A forradalom és szabadságharc november 4-i vérbefojtása után sem maradt tétlen. A keresztényi szeretet és a szolidaritás újabb cselekedetekre sarkallta: 1956 decemberében a nélkülöző pesti iskolás gyerekeknek halasi iskolásokkal csináltatott egységesen 5 kilós csomagokat. A szegényebbek ketten-hárman is összeadhatták, de a gazdagabbak sem adhattak 5 kilónál többet. A csomagokba írtak a gyerekek leveleket is, és végül 700 csomagot vitt föl a Földszöv teherautója a Vörösmarty, a Fáy utcai elemi iskolába, a Kossuth gimnáziumba és a józsefvárosi Práter utcai-iskolába. Közben folyt már december 1-je óta a nagy gyűjtési akció előkészítése is a nélkülöző pestiek

számára. Nagy Szederék ehhez megkapták a városi tanács tanácstermét. Egy hét alatt összejött a 114 kisgazda körzetből 40 vagonnyi felajánlás. Mindent listába foglaltak pénzérték szerint. Maguk jelölték ki a területet is ahová az adományokat szánták. Nagy Szeder István öccse, Lajos lakott Pesterzsébeten a Pacsirta telepen, tehát ismerte az ottani nyomort. Ehhez még hozzávették a kispesti Szabó telepet is. A hely kiválasztásában fontos szempont volt, hogy annak a Pesterzsébetnek segítsenek, ahol 1956-ban a halasi 37. lövészezred, Hodosán Imre vezetésével gyalázatos vé-

az erzsébeti Kossuth gimnázium diákjaihoz, akik házról házra járva 3 nap alatt összeírtak környezettanulmánnyal együtt kereken 800 rászorult családnevet. Ekkora volt a különbség a tanácsi nyilvántartás és a való élet között! Később Nagy Szeder István azt sajnálta, hogy ezeket a környezettanulmányokat házkutatáskor elvitték tőle. A rászorultakat négy kategóriába sorolták, és mérnöki precizitással megtervezték, ki milyen és mennyi árut kap, kidolgozott pontrendszer alapján. Minden családnak, minden áruról cédulát állítottak ki, hogy melyik vagon-

által megszervezett pesti gyári teherautókon a segélyeket házhoz is szállították a segélyezettekkel együtt. Minden család félévi ellátmányt kapott. Például egy 10 gyermekes család 960 kg-ot. 5 mázsa kolbászt is csináltattak. Kolbászt mindenki kapott. Ahogy Nagy Szeder István mesélte: „az erzsébetiek azt kiabálták a vonat után: Isten áldja meg a halasiakat! Ennyit tudtak kiabálni.” Az itthon maradt 24 vagon segélyt már nem engedték elszállítani a hatóságok, mert szerintük nem igaz az, hogy 11 évvel a felszabadulás után még valahol nyomor van. Természetesen ez a segélyakció is szerepelt a későbbi vádiratban. Nagy Szeder István erre így emlékezik: „A megyei tárgyaláson az ügyész közbekiált, hogy csak a

F Néhányan az adományt szétosztó kisgazdák közül a 48-as kör előtti megemlékezésen. Az ajtó vonalában, táblát tartó férfi bal válla mögött fekete kucsmában és gallérral Ifj. Nagy Szeder István rengzést hajtott végre! Ahogyan nál milyen árut kaphatnak meg és Bábel Balázs érsek nemrég fo- mennyit. Számuk volt a vagonokgalmazott: Nagy Szeder István nak is meg a céduláknak is. A cédulákat a Kossuth-diákok kézbelemosta Halasról sítették a családoknak. a gyalázatot! 1957. január 13-án 16 vagon seA helyi tanácsnál csak 37 rá- gélyt vittek föl szorult erzsébeti család nevét tudták megmondani, de az egy- halasi és nemzeti színű házak sem tudtak többről. Ezért zászlókkal a halasiak saját kezükbe vették földíszítve, 140 halasi kisgazda kía pesti szervezést is. Eljutottak séretében, akik a Péter Balázsék

kisgazdáknak adtak! Ez már a bíróság elnökének is sok volt. Megszólalt, ügyész elvtárs, proletárok laknak Erzsébeten, ott nincsenek kisgazdák!” Erre a nagyszerű példára emlékezünk koszorúzással január 13-án, vasárnap, délután 3 órakor Nagy Szeder István szobránál. Pajor Kálmán, az ’56-os Emlékbizottság elnöke

A doni katasztrófa emlékre

A II. világháborús doni áttörésre emlékeznek a Bibó István Gimnázium diákjai Palásti Károly történelem tanár vezetésével az elesettek napja alkalmából a Hősök terén. A rendezvény január 11-én, pénteken délelőtt 9.45 órakor lesz a II. világháborús emlékműnél, ahová minden érdeklődőt várnak. A helytörténeti kutatások szerint 90-100 halasi esett el, került hadifogságba vagy sebesült meg 1943 januárjában szovjet részről megindított doni áttörésben. Ez a hadművelet volt a 2. világháborúban a magyarok számára az egyik legtöbb áldozatot követelő csata. A halasi áldozatok 30 százaléka zsidó munkaszolgálatos volt; a halasi katonák különféle alakulatokban szolgáltak. Többségük huszonéves volt, gazdálkodó, iparos, kereskedő és polgári sarj is, de a város néhány tiszthelyettest, tiszteket és főtiszteket is adott a hadseregnek. Vitéz Farkas Antal vezérkari alezredes, a VII. hadtest vezérkari főnökének sorsa igen tragikusan alakult: az összeomlást látva 1943. január 17-én a bogyenniji kórház udvarán főbe lőtte magát. Ugyanakkor a halasi kötődésű vitéz Oszlányi Kornél ezredes a visszavonulás szervezésében végzett elévülhetetlen érdemeket, amiért később a legmagasabb magyar katonai kitüntetést is megkapta – idézte fel lapunknak Végső István helytörténész. A nemzeti és a helyi történelem e dráma fejezetéről a Halasi Téka-sorozat 1995-ben megjelent kiadványa: Darányi Dénes Töredékek. Fronton és hadifogságban 1941-1948 című munkája mellett a múzeumban tárgyi, írások emlékek, fotók is megtalálhatók a világháborús anyagban. Végső ugyanakkor úgy véli, sok emlékanyag lehet még magánszemélyeknél, amelyek további összegyűjtése fontos feladat. KZ


16

kultúra 2013. január 9.

Újévi koncert slágerekkel F Horgonyi-Szabó Árpád A Pesti Magyar Operett Színpad társulata adott újévi koncertet január 2-án a Városi Filmszínházban. Horgonyi-Szabó Árpád igazgató egész estés fergeteges show-t ígért a közönségnek.

F Oszvald Marika

A bugaci határon, Bõg a tehén, Este tíz után az ember nem vágyódik víz után, Csudijó, Pesti nők, Te rongyos élet, Kolozsvár, Délibábos Hortobágyon – ilyen slágerekkel érkeztek hozzánk a művészek. Ezek a népszerű dalok ma is garantálják a jó hangulatot, a derűt a színpadon és a nézőtéren egyaránt. – Több mint 30 nótával, operettmelódiával készültünk – árulta el Horgonyi-Szabó Árpád. – Az első felvonásban kisoperettek, örökzöldek, sanzonok, kuplék hangzottak el erőteljes bemelegítésként. A második felvonásban jöttek a klasszikus, veretes nagy művek, nagyoperettek. Elsősorban Kálmán Imre mestertől és Lehár Ferenctől játszottunk, énekeltünk. Ők a legnagyobbak közé tartoznak a hazai operett színjátszásban. A Csárdáskirálynő több számmal is képviseltette magát, illetve Marica grófnő is volt. A Pesti Magyar Operett Színpad több mint 10 éve alakult. Egyesíti a hazai operett színját-

F Este tíz után az ember nem vágyódik víz után

szás színe-javát, fiatalokat és az igazi nagy öregeket is. – Fiatal szólisták, táncosok és a szakma nagyjai színesítik a gáláinkat. Kiskunhalasra Oszvald Marika kísérte el a csapatot vendégművészként. A társulat vezetése célként tűzte ki az operett népszerűsítését. Szeretnék, ha a fiatalok is kedvelnék ezt a műfajt. – A fiataloké a jövő. Azt gondolom, az operettnek szüksége van új nézőkre. Célunk megvalósítása nem megy egyik napról a másikra. Nagy kitartást kíván tőlünk. A tömegkultú- F A bugaci határon ra, a televíziók nem elsősorban az operettet népszerűsítik. Egy új rádió viszont játssza e műfaj dalait. A magunk eszközeivel tudunk eljutni a közönséghez. Meghirdetjük előadásainkat, és szeretettel várjuk az érdeklődőket. A fiatal a fiataltól fogad el igazán bármit. Ez az operettel is így van. Az előadásaink általában jók szoktak lenni. Szívesen veszik. A tapasztalat azt mutatja, ahová visszatérünk, ott a következő évben több fiatal van. Oszvald Marikával készített interjúnkat a Tükör jövõ heti számában olvashatják. P. L. F Bõg a tehén, mert nincs kalap a fején

F Honvéd banda szól a Stefánián

fotók: pál lászló

A Városi Filmszínházban köszöntötték az esztendõt idén is


2013. január 9.

17

Panni a legjobb

Nagyon sokat jártam Halason Palcsó Tomit rokoni szálak és horgászélmények kötik városunkhoz • Nyáron diplomáztál. Most már két szakmában dolgozol? • Igen. Nem tartom magam olyan embernek, aki gyűjtögeti a diplomákat és örül annak, hogy ott vannak a polcon vagy a falon. Kommunikáció és médiatudomány master szakon, interkulturális kommunikációs specializáción végeztem. Ez vállalatoknál hasznosítható. Engem a külügyi vonal mindig is érdekelt. Szeretnék ezzel foglalkozni. • A nyelvtudásod megvan hozzá. • Igen, az angol. Közben elkezdtem oroszul is tanulni. Egy kicsit már tudok. A középiskolában németül is tanultam. Fel kellene frissíteni. A szakom a kulturális különbségeket próbálta megfogni. Drámaelemzéstől kezdve mindenféle művészeti termék vizsgálatáig voltak gyakorlataink, óráink. A kultúra területén el tudok képzelni magamnak

bármit, mondjuk, tévében, rádióban. • Kiskunhalason egy benzinkút megnyitóján vettél részt a közelmúltban. • Kapcsolatom a céggel nincs, de a helyszínnel van. Kiskunhalas egy meghatározó pont a családom életében. Anyukám nagyszülei jánoshalmiak. Ott laktak nagyon sokáig, 10 éve költöztek fel Budapestre. Nyaranta sokszor voltam náluk. Amíg a szüleim építették a házat, addig le is költöztem hozzájuk. Fél évig Jánoshalmán éltem. Általános iskolásként a harmadik osztálynak a második felét ott jártam. Nagyon sokat jártam a környéken, Halason is. Nagypapámmal horgásztunk. Vannak rokonok is a városban. Anyukám keresztszülei és harmad unokatestvérem. Tudok ilyen közös pontokat mondani, ezért esett rám a választás. Vannak kötődéseim Halashoz, ennek kapcsán érkezett a megkeresés. Pál László

Karácsony előtt lezárult a Halas Televízió csapata által megrendezett IV. Pont Karaokeverseny. A nézők 9 héten keresztül izgulhattak kedvenc énekeseikért a képernyők előtt. A szakmai zsűri az idei évadban minden eddiginél nehezebb helyzetben volt. Csakúgy, mint a korábbi években, a tv-nézők most is Facebookon leadott szavazataikkal dönthették el, kié legyen a közönségdíj. A voksok nagy része 3 versenyző között oszlott meg, közülük végül Dudás Dávid gyűjtötte be a legtöbb „lájkot”. A zsűri idén több különdíjat is kiosztott. Lakatosné Molnár Anna Judit egy saját díjat ajánlott fel a mezőny legfiatalabb énekesének, Bata Violának. Ezen kívül három „hivatalos” különdíj is kiosztásra került. Pataki Violetta, Demeter Róbert és Szabó Borisz egy-egy értékes utalvánnyal térhetett haza. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára a Whitney Houston dalt éneklő Molnárné Pásztor Zsuzsanna állhatott, másodikként pedig Kiri Erika végzett. A zsűri szerint nem is volt kérdéses, hogy idén

Fotó: Rábel Csaba

fotó: pál lászló

Elég nagy csend volt körülöttem – mondja Palcsó Tomi, aki egy új dallal szeretne visszatérni a könnyűzene körforgásába. Az énekes tervei mellett arról is beszélt, mennyire kötődik Kiskunhalashoz.

Szarvas Panni volt a mezőny legjobbja, így a Bendegúz Hangstúdió jóvoltából õ készíthet el egy saját CD-t, mellyel akár elindulhat az énekesnői pálya felé is. A lemezhez természetesen egy profi borító is készül majd. A nyertes kap egy profi sminket és frizurát, valamint ellátogathat egy fotóstúdióba, ahol egy képsorozatot készítenek róla. Az eseményekről a Pont című ifjúsági műsorunk egy későbbi adásában részletes összefoglalót adunk majd. Szőri Attila

Ünnep, szépségek

Fotó: Szőke József

• A popzenei életben 2005-ös megasztáros szereplésed óta vagy jelen. Hogyan tudod áttörni a csendet ennyi idő után? • Pont ezzel a dallal szeretném. A címe – Törd át a csendet! – is ezt mutatja. Mostanában elég nagy csend volt körülöttem. Ez egyrészt jó, mert nem voltak botrányok, melyek felkavarják az állóvizet. Nem is szeretnék ilyen irányba elmenni. A zenei munkásságommal, illetve a dalokkal szeretnék az embereknek olyat nyújtani, ami áttöri a csendet. Olyat kívánok adni, ami nekik kedves és jólesik. • Az új dal elektronikus zenei alapokra épít, viszont élő zenekarral tervezel koncerteket. A média megkapja az egyiket, a clubokba járó közönség pedig a másikat? • Így van. Bár hozzátartozik a dologhoz, hogy a zenekar nem kifejezettem az én ötletem volt, oda meghívtak, de nagyon lelkes vagyok. A Norbos Lobos együttesben tényleg nagyon jó zenészekkel dolgozhatok együtt végre. Sajnos, eddig a pályafutásom során az élő koncertek ritkaságszámba mentek. Élő zenekarral fellépni annyival többet ad nekem meg szerintem a közönségnek is, hogy azt azért nem szabad elhanyagolni. Ezt a vonalat ezért is szeretném erősíteni. Plusz részben önmegvalósító projekt is, mert nem kifejezetten a saját dalaimhoz hasonló számokat kell várni. Azt gondolom, hogy az egész műsor és én is más leszek. • Mondhatjuk, hogy csinálod a fesztivált továbbra is? • Igen, bár nem a fesztiválos nótákra kell számítani. Alternatívabb, rockosabb vonal ez egy kis soul zenével fûszerezve. Olyasmi lesz, ami hozzám közel áll, de erről nagyon kevesen tudnak. Ha a popzenei vonalat, amit képviselek, odaállítjuk a zenekari műsor mellé, akkor két különböző, teljesen más produkcióról van szó. Az énekes ugyanaz, de két külön világot próbálok bemutatni a közönségnek.

kultúra

Hagyományosan az óév utolsó tanítási napján került sor a Kiskunhalasi Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Nevelési Tanácsadó karácsonyi ünnepségére, melyen feledhetetlen élményekkel gazdagodtak az oktatási intézmény tanulói. A hatalmas feldíszített, ünnepi fényekben ragyogó fa és színpad, az egész termet belengő halk karácsonyi zene

megfelelő hátteret adott a csodás műsornak. A Giblák Judit, Némethné Virág Judit és Szőkéné Gazdag Gyöngyi gyógypedagógusok által kiváló érzékkel kiválasztott verseket, dalokat, kis jeleneteket a gyerekek lebilincselő módon adták elő társaik, tanáraik és a vendégek örömére. Az előadás utolsó számaként TóthAbonyi Béláné énekkarosai szó-

rakoztatták a jelenlévőket Martonné Fülöp Viktória gitárkíséretével. A Szalainé Kupferschmidt Éva igazgató szavaival, újévi jókívánságaival záruló műsorról a résztvevők – a Speciális neveléssel az esélyekért alapítvány karácsonyi programjában készített – csillogó karácsonyfadíszekkel, asztaldíszekkel, képeslapokkal távoztak. VK


fotó: pál lászló

kultúra 2013. január 9.

fotó: pál lászló

18

Gyerekeknek énekelt

Tolnai Anett, a Halas TV Pont Karaokeversenyének felfedezettje országjáró turnéra indult. A budapesti állomásokkal is színesített fellépéssorozat év végén kiskunhalasi műsorokkal is bővült. Ancsi énekelt többek között a központi református általános iskolában, a Magyar utcai óvodában és a Fazekas-iskolában is. Előadásai könnyűzenei slágerek mellett karácsonyi dalokat is tartalmaztak. A fellépések jó hangulatban teltek, interaktívak, közvetlenek voltak. A rendhagyó énekes foglalkozásokat örömmel fogadták az oktatási intézményekben. Megtudtuk, Ancsi szívesen tesz eleget újabb felkéréseknek is. P. L.

Német turnén

Jakobovics Nikoletta a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója. Kiskunhalasi kötődése révén rendszeresen visszajár egykori iskolájába, a művészetoktatási intézménybe. Diplomakoncertje előtti hangversenyét is a zeneiskola hangversenytermében tartotta decemberben. • A Master 1-es csellókoncertem anyagát hoztam el – tudtuk meg Nikitől. – Ezúttal nem a populáris darabokra összpontosítottam, most a komolyzenéé lett a főszerep csellón és gordonkán. Egy vendéget is hívtam. A társam Monostori Ferenc zongorista volt az egész koncerten.

Szeretnék jól haladni a tanulmányaimmal, továbbá koncertezni itthon és külföldön.

X-faktoros évzáró Kisszálláson A közönséget Kispál István polgármester üdvözölte, megköszönve a helyiek egész éves munkáját. A műsorban kisszállási iskolások és pedagógusok léptek fel. Énekeltek és prózai darabot mutattak be. Az est sztárvendége Kocsis Tibor, az X-Faktor második szériájának győztese volt. Olyan slágereket hozott,

fotók: pál lászló

Kisszálláson, a Művelődési Házban előadással búcsúztatták az óesztendőt. A sztárvendég Kocsis Tibor volt, az énekes legnépszerûbb dalaival érkezett.

• Mit vársz az új évtől? • Ahogy eddig is, úgy a jövőben is eleget tudjak tenni a feladataimnak. Májusban megkaptam a kis diplomámat, ősszel elkezdmint a Forgószél, a Lásd a csodát!, hang?, a győztes dala. A népsze- átadásában is részt vett, majd de- tem a master éveket. Szereta Legyen ünnep! és a Mit ér egy rű énekes a karácsonyi ajándékok dikált. P. L. nék jól haladni a tanulmányaimmal, továbbá koncertezni itthon és külföldön. • Úgy tudom, erre remek lehetőséged adódott. • Igen. Két turnéra is hívtak egy időben: egy kínaira és egy németre. Azért választottam ez utóbbit, mert ott egyszer már voltam. Strauss Cigánybáróját visszük színpadra bécsi operett társulattal. Február 6-ig bejárjuk Németországot. Előrehoztam a vizsgáimat, hogy részt tudjak venni a turnén. P. L.


2013. január 9.

• Újabb név is felmerül önnel kapcsolatban: Bokros Gizié. Az ország így szerette meg a Barátok közt című tévésorozatban. Negatív figurából inkább pozitív lett. Jelentős személyiségváltozáson ment át. Mennyire jelentett kihívást megformálni? • Nagyon hálás vagyok az íróknak, a producernek, hogy ezt a karaktert együtt ilyen szerethetővé alakíthattuk. Nagyon szerettem ak-

• A Meseautó kapcsán beszéljünk egy másik névről is, Sárikáról. Hogyan jellemezné a karakterét, akit alakít? • Közel áll hozzám. Nagyon játékos, habókos kis figura. Nem túl nagy álmokkal, de azok számára a legnagyobbak a Földön. Ebben a darabban van egy szerelmi főszál, komikai szál, ahogy az operettekben lenni szokott. Én Sári vagyok, a partnerem, Király Adrián pedig Pista. Ezekben a szerepekben valóban csak fürödni lehet. Mókázni és nevettetni. Nagyon szeretjük.

kor is, amikor kétségbeesésében Gizike azért csinált csúnya dolgokat, de akkor sem volt ő kifejezetten rosszindulatú. Inkább egy elveszett ember. Kifejezetten örültem ennek a szerepnek. Nagyon sokszor kapok vidám, habókos szerepet, amivel mulattatunk, de néha nem rossz megmutatni, hogy bizonyos emberek mennyire tudnak szenvedni helyzetektől, fóbiáktól. Gyarlók vagyunk. Gizike szerepe pont egy ilyen szerep. • Tagja a Műhelymunka Társulatnak, amely a fiatalokat

célozza meg elsősorban. Milyen előadásaik vannak? • A vájt fülűek címmel most készülünk egy új darabra. Jelenleg három előadásunk van repertoáron: az Édesnégyes, az Édesötös és az Originál ungaris. Ezeket sem játszottuk még ki. Ha szabad így mondani, akkor ez egy szerelmi színház. A fennmaradó, maradék időnkben tudjuk csak csinálni. Hat éve létezik a társulat, de még bőven van ezekben az előadásokban. Annak idején ül-

tünk páran, színészek egy szobában, és csak azt tudtuk, hogy egymással akarunk dolgozni, mert egy nyelvet beszélünk. Tudtuk, hogy nincsenek ifjúsági darabok fiatalokról fiataloknak. Behatárolható egy bizonyos időben, amikor az ember még keresi önmagát. Rengeteg embernek van szexuális problémája, amiről beszélni kell, főleg fiatalokkal. Az első darabunk egy erotikus vígjáték, ami a fiatalok szexuális identitását és problémáját feszege-

ti. Számos alkalommal hoztak tanárnők főiskolás vagy gimnazista csoportokat hozzánk. Utána köszönő leveleket kaptunk. Olyan fura helyzetben szembesültek a fiatalok a problémáikkal, hogy később lehetett velük beszélgetni róluk. Rájöttek, hogy nincsenek egyedül. Nyilván kell feszegetni a drogproblémákat és a többit is. A darabjaink ráálltak egy-egy fontos témára. • A Körúti Színház budapesti teátrum, de utaztatják darabjaikat. Nagyon sokat vannak vidéken? • Rengeteget, valóban. A november kivételes hónap volt, 30 napból 28-at játszottam. • Plusz a forgatás. • Igen, holnap (az interjú december 10-én készült – P. L.) ott kezdek 7-kor reggel. Nem számít, hol vagyok előtte, ott kell lenni időben. Ez a lényeg. • Mit vár az új évtől? • A családomnak nyugalmat, biztonságot kívánok. Magamnak pedig egy nagy féket, amit be tudnék végre húzni, mert mindig túlpörgök. Nekem azt kell megtanulni még, hogyan tudok picit ügyesebben energiákat beosztani és akkor nem lesz baj. Pál László

közönséget. Bozza darabját Városiné Benkő Gabriella (kürt) szólaltatta meg, Magyari Andrással (tuba) pedig barokk duókat játszottak. Horváth Mária Adina áriát énekelte Donizettitől és Raáb Gáborral közösen mutatták be Mascagni csodálatos Ave Maria-ját Pősz Attila zongorakíséretével. Herczku An-

na (hegedű), Nagy Teodóra (brácsa) és Jakobovics Nikoletta Weiner Leó Vonós Triójának egy tételével köszöntötte a közelgő karácsonyt. A Kodály-év kapcsán SzabadosTóth Gábor (klarinét) emlékezett a szerzőre Kovács Béla Hommage A’ Kodály című zenedarabjával. Brahms virtuóz II. Magyar táncá-

nak négykezes változatát Juhászné Zelei Judit és Kovács Andrea muzsikálta. A szépen feldíszített teremben – Morvainé Kovács Ibolya és Prajczer Lászlóné munkája – ezzel a kiváló műsorral kívánt áldott, szeretetteljes, szép karácsonyt a zeneiskola közössége az egybegyűlteknek. L. Molnár Anna

fotó: pál lászló

Néha nem rossz megmutatni, hogy bizonyos emberek mennyire tudnak szenvedni helyzetektől, fóbiáktól.

19

Nekem azt kell megtanulni még, hogyan tudok picit ügyesebben energiákat beosztani.

Meseautóval érkezett Kiskunhalasra Gyebnár Csekka. A népszerű színésznő e sikerdarab komikájaként szórakoztatta a közönséget a Városi Filmszínházban. • Privát nem voltam még Kiskunhalason, de a Doktor úr című előadást játszottuk itt pár éve – idézte fel emlékeit. • Szintén alföldi, úgy tudom. • Igen, egy Gyula melletti kis városkából, Sarkadról származom. • Nagyon ritka neve van. Nem keverik össze senkivel. • Így van. Ez egy különleges, bár felvett név. Egy szerepem után kaptam húsz évvel ezelőtt, és egyszer csak honosíttattam.

kultúra

Mindig túlpörgök Gyebnár Csekka év végi hajrája

Advent – várakozás. Várakozás Jézus születésére, a békességre, a meghittségre. Advent út is, út, amely a Kisded megérkezéséhez, a karácsony áhitatához, a szeretet ünnepéhez vezet. A lelki megpihenés, a remény négy hete advent, amikor a zene is az ünnepi várakozást szolgálja. Több évtizedes, hagyományos adventi-karácsonyi koncertjén a zeneiskola tanári nőikara Kodály kórusműveivel – Ave Maria, Karácsonyi pásztortánc – köszöntötte a megjelenteket, megmutatva Kodály mondását: „Az ének szebbé teszi az életet, az éneklő másokét is.” Ulakcsainé Lovas Jolán igazgató asszony üdvözlő szavaiban a keresztény emberiség legszebb közös ünnepéről, a karácsony dicsősé-

géről és áhitatáról szóló gondolatait osztotta meg a jelenlévőkkel, akik a rossz idő ellenére is e szép élményt választották. A barokk kortól a XX. századig ívelt a felhangzó zeneművek sora az iskola tanárai és volt növendékei előadásában. Vincze Eszter (hegedű) és Jakobovics Nikoletta (gordonka) szóló, Korponai Zsolt és Molnár Eszter (hegedű) kettősverseny tételeket játszottak Bachtól, melyben méltó partnerük volt Litauszki Petra zongorán. Gounod gyönyörű dallamú Ave Maria-ját FarkasPapp Csillától hallhattuk fuvolán, majd Zsellér Ágnes el is énekelte. „Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten.” Az igazgató asszony több verssel, köztük Ady Endre: Az Úr érkezése cíművel örvendeztette meg a

fotó: Morvainé Kovács Ibolya

Koncert adventben


20

hirdetés 2013. január 9. Savanya Vízgépészeti Kft. állást hirdet angol nyelvtudással, gépészmérnöki vagy vízügyi végzettséggel rendelkező műszaki előkészítő munkakör betöltésére, teljes vagy részmunkaidőben. Tel.: 06 20/92-70-741 A-1125

Büfébe Pirtóra és Soltvadkertre eladót felveszek. Tel.: 06 70/510-72-53 A-36

A Wagner Pharma Kft. kunfehértói gyógyszergyártó üzemébe keres laboratóriumi gyakorlattal rendelkező vegyésztechnikust HPLC és GC gyakorlattal rendelkező vegyészmérnököt. Jelentkezést önéletrajzzal az info@wagner.hu TMK műhelybe vízvezeték-szerelőt email címre kérjük. Tel.: 06 77/407-153 A-38 keresünk! Tel.: 06 70/451-50-13 A-1 (munkaidőben 8-15 óráig) Simatűzőst, állítóst és láncolóst keresek, bedolgozás is lehetséges. Kacsa eladó. Tel.: 06 70/64-44-726 A-9 Tel.: 06 30/71-38-541 A-2 Nagy súlyú húsjellegű hízók eladók. A-10 Vidéki munkára egészségügyi végzett- Tel.: 06 30/654-75-69 séggel értékesítési asszisztenst keresek. Félsertés eladó. Tel.: 06 30/63-76-604 (17-től) A-3 Tel.: 06 30/938-64-16 A-11 A Jó-Trans Kft. jól képzett, gyakorlott teherautó-szerelőt keres. Email: jotrans@ Raktárak, irodák bérelhetők a volt Levi’s jotrans.hu. Tel.: 06 30/94-36-704 A-5 területén. Már 300 Ft+áfa/m2/hó ártól. A-1036 Kiskunhalasi Shell benzinkútra shop-eladó Tel.: 06 20/92-70-946 munkatársat keresünk. Jelentkezni szemé- Kossuth utcai I. emeleti lakás kiadó. A-1111 lyesen fényképes önéletrajzzal. A-6 Tel.: 06 30/249-12-86 Jánoshalma központjában üzlethelyiség Szakképzett villanyszerelőt keresek. A-1131 Tel.: 06 30/240-41-83 A-7 kiadó. Tel.: 06 70/331-59-04 6 hetes (kb. április 15-május 31-ig) angliai munkára keresek gyakorlatias munkaerõt. (kertészkedés, palántázás). Tel.: 06 30 483-89-53 A-39

Városközpontban gázfűtéses II. emeleti albérlet kiadó. Tel.: 06 70/246-11-18 A-12 1 szobás lakás kiadó. Tel.: 06 20/566-05-57

A-13

Keresünk szakmai tapasztalattal rendelke- 1 szobás lakás kiadó. Tel.: 06 70/940-44-32 A-14 ző autószerelőt, vagy gépszerelőt. Szakmai fejlődési lehetőséget, kiemelkedő fize- Városközpontban üzlet kiadó 42 m2, 25.000 A-15 tést biztosítunk. „B” kategóriás jogosítvány, Ft/hó. Tel.: 06 20/80-20-127 számítógépkezelői ismeretek szükségesek. Semmelweis téren lakás kiadó. Tel.: 06 30/531-53-73 A-8 Tel.: 06 30/565-32-64

A-35

2013. június hónapban államvizsgázó számvitel szakos hallgató gyakornoki mun- Bontásra autót veszek! www.autobontokaloA-1092 kát keres. Tel.: 06 30/351-43-75 A-34 csa.hu Tel.: 06 30/432-62-26 Lóti-futi tűzifa házhoz szállítva! ÛTel.: 06 20/498-48-13

Anyakönyvi hírek Születtek: Lehoczki Kristóf (Mikovics Mónika) Pirtó, Dóczi Olivér (Molnár Ilona Erzsébet) Kiskunhalas, Dóczi Olívia (Molnár Ilona Erzsébet) Kiskunhalas, Szemerédi Szabolcs (Dóra Éva) Kiskunhalas, Fenekes Lajos (Rozgonyi Anikó) Kiskunhalas, Patyi Zalán (Lázár Mónika Lídia) Kiskunhalas, Radics Adrián (Kolompár Beáta) Kiskunhalas Házasságot kötöttek: Pásztor Mihály Zoltán és Bálint Ildikó Elhunytak: Mezei Attila (Kiskunhalas), Reznák Mihály (Kiskunhalas), Sejben István (Kiskunhalas), Vasas József (Kiskunhalas), Széchenyi Istvánné Glosnicka Danuta Maria (Kiskunhalas), Kordás Istvánné Varjú Mária (Kiskunhalas)

A-1018

Akció január 12-ig. Végkiárusítás minden árura 50%-os engedmény (régi posta épülete). A-17 Használtcikk Bizományi Kiskunhalas, Kossuth u. 27.

Fekete-cser színű, rövidszőrű, féléves kan tacskó kutya elveszett. A megtaláló jutalomban részesül! Tel.: 06 70/318-55-81 A-23 55 m2-es lakás Szilády Áron u. eladó. Tel.: 06 20/250-13-00 A-1096 Kiskunhalas központjában eladó vagy kiadó I. emeleti, 60 m2-es luxuslakás. Turbókazános egyedi fűtés, egyedi fa nyílászárók. Iá.: 12 M Ft. Igény szerint 20 m2-es klímás, alápincézett garázs. Ár: 2,5 M Ft. Tel.: 06 30/21-92-731 A-1099 17,5 ha termőföld eladó, ára 7,4 M Ft. Tel.: 06 30/97-83-215 A-24 Tompán a központhoz közel 2000 m2es területen 80 m2-es 2 szobás családi ház cserélhető kiskunhalasi ingatlanra. Értékegyeztetéssel 1 M Ft-ot ráfizetek. Tel.: 06 70/552-14-35 A-25 Erdőt veszek, vágási engedéllyel. Tel.: 06 30/630-95-61, 06 20/91-81-516 A-26 Kossuth u. 11. szám alatti, Schönfeld udvarra néző 65 m2-es, I. emeleti, téglaépítésű, gázfűtéses lakás tágas ebédlővel, nagy erkéllyel reális áron eladó. Egyszobás lakást első emeletig beszámítok. Tel.: 06 77/738-809, 06 30/442-72-69 A-27 Egyedi kivitelezésű 200 m2-es családi ház eladó a Felsővárosban. 200 m2-es vállalkozásra alkalmas, családi házként is használható ingatlan eladó Balotaszálláson. Tel.: 06 30/693-72-99, 06 30/768-43-47 A-28 Schönfeld udvari lakás eladó vagy kunfehértói családi házra cserélhető. Tel.: 06 20/970-36-38 A-29 Családi ház eladó. Ár: 11,8 M Ft. Tel.: 06 20/449-63-52 A-30 Felsővárosban vállalkozásra alkalmas családi ház eladó. Iá.: 21 M Ft. Tel.: 06 30/9-459-921 A-31 1+2 félszboás I. emeleti lakás eladó Kossuth u. 19. Tel.: 06 30/76-96-749 A-37

Kisáruház Dugulás-elhárítás, vízszerelés. A-18 Tel.: 06 20/917-14-03 Kemény tűzifa kapható. Nem bontok, tisztítok! Tel.: 06 70/222-61-47 A-19 Tel.: 06 20/968-41-60 Szalma eladó. Házi gondozást vállalok. Tel.: 06 70/523-02-90 A-20 Tel.: 06 70/213-74-77 Szemes kukorica eladó 7500 Ft/q. Mélyszántás, erdőtelepítés. Tel.: 06 20/483-09-96 A-21 Tel.: 06 30/690-17-76

A-496 A-858 A-32 A-33


2013. január 9.

Hírek+HIRDETÉS 21

HALAS TV Kábelen és sugározva UHF 31-es csatornán

MÛSORAJÁNLATUNK:

Január 10. csütörtök 00:00 Képújság 07:00 Híradó/szerda (ism.) 07:20 Napi Mozaik 07:30 Beszéljünk róla 08:00 Képújság 12:00 Beszéljünk róla 12:30 Híradó/szerda (ism.) 13:00 Képújság 17:00 TudásPresszó 17:30 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/csütörtök 19:30 Kultúrkép – kulturális magazin 20:30 Kortárs Korzó 21:00 FILM: Boccaccio (12) olasz film 23:00 Híradó/csütörtök 23:30 Kultúrkép – kulturális magazin (ism.) 00:30 Képújság Január 11. péntek 00:00 Képújság 07:00 Híradó/csütörtök (ism.) 07:30 Kultúrkép – kulturális magazin 08:30 Képújság 12:00 Kultúrkép – kulturális magazin 13:00 Híradó/csütörtök (ism.) 13:30 Képújság 17:00 TudásPresszó 17:30 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/péntek 19:20 Gyermeksarok 19:30 10 éve történt 20:00 Híradó/péntek (ism.) 20:20 Gyermeksarok (ism.) 20:30 Melanzs 21:10 FILM: A mák virága is virág (12) 23:00 Híradó/péntek 23:30 10 éve történt 00:00 Képújság Január 12. szombat 00:00 Képújság 08:00 Híradó/péntek (ism.) 08:30 Kultúrkép 09:00 Irodalmi lépegető 09:30 80 liter alatt a Föld körül 10:00 EzoÉlet - magazin 10:30 Molekula 11:30 EzoÉlet - magazin 12:00 10 éve történt

12:30 Híradó/péntek (ism.) 13:00 Képújság 18:20 Napi Mozaikok, Gyermeksarok 19:00 Sport Magazin 19:30 Kultúrkép - magazin (ism.) 21:00 FILM: A félszemű Jack (12) 23:00 80 liter alatt a Föld körül 23:30 Világörökség 00:00 Műveltségi kvíz 02:00 Képújság Január 13. vasárnap 00:00 Képújság 09:00 Irodalmi lépegető 09:30 80 liter alatt a Föld körül 10:00 EzoÉlet - magazin 10:30 Melanzs 11:30 EzoÉlet - magazin 12:00 Képújság 16:00 KNKSE – Győri Audi KC (női kézilabda mérkőzés) 17:30 10 éve történt (ism.) 18:00 Beszéljünk róla (ism.) 18:30 Híradó/hétfő (ism.) 19:00 Híradó/kedd  (ism.) 19:30 Híradó/szerda (ism.) 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:30 Híradó/péntek (ism.) 21:00 FILM: A Kilimindzsáró hava (16) 23:00 80 liter alatt a Föld körül 23:30 Világörökség 00:00 Műveltségi kvíz 02:00 Képújság Január 14. hétfő 00:00 Képújság 17:00 RepertoArt 17:30 Képújság 19:00 Híradó/hétfő 19:20 Napi Mozaik 19:30 10 éve történt 20:00 Híradó/hétfő 20:20 Napi Mozaik 20:30 Melanzs 21:00 FILM: A Kilimindzsáró hava (16) 23:00 Híradó/hétfő 23:30 10 éve történt 00:00 Képújság Január 15. kedd 00:00 Képújság 07:00 Híradó/hétfő 07.30 10 éve történt 08.00 Képújság 12:00 10 éve történt 12:30 Híradó/hétfő 13:00 Képújság 17:00 Kortárs Korzó 17:30 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/kedd 19:20 Napi Mozaik 19:30 Sport Magazin 20:00 Híradó/kedd 20:30 FILM: A hóbortos nagybácsi (12) 22:05 Molekula 23:00 Híradó/kedd 23:30 Sport Magazin 00:00 Képújság online műsorújság www.halasmedia.hu A mûsorváltozás jogát fenntartjuk. A Halas Tv saját mûsorai vastag betûvel szedve.

Komoly állatvédelmi bírságok Egyre többen hívják fel a halasi gyepmestert azzal a kéréssel, hogy vigye el tőlük a kutyájukat, de az ő feladata az utcán, az ingatlanokon kívül kóborló ebek befogása. A legtöbben valószínűleg azért szeretnének megszabadulni házi kedvencüktől, mert nem chipeztették be őket és tartanak az ezért járó bírságtól, de olyanok is akadnak, akik anyagi helyzetük miatt már nem tudják etetni az állataikat. – Aki ilyen helyzetbe kerül, az ne a gyepmestert hívja, de ne is tegye ki a kutyáját az út szélére, hiszen ez

büntetendő, hanem próbáljon neki másik gazdát keresni – javasolja Törőcsik Dávid a Városi Rendészet vezetője. A gyepmesteri telepen tavaly szinte egész évben telt ház volt, mintegy 300 kóborló kutyát fogtak be, illetve a Keceli úti telepen lévő úgynevezett „kutyainkubátorba” is elhelyeztek jó pár ebet. Általában két hétig vannak kint a telepen a kutyák ezt követően többnyire az állatvédők veszik át őket. A gyepmesteri telepről is lehet választani házi kedvencet. Az új gazdáknak oltva és chippel ellátva adják ki az ebeket. A Városi Rendészet veze-

tője arra kéri az állattartókat, hogy ügyeljenek a jogszabályi változások betartására, mert nagyon komoly összegekre rúgnak az állatvédelmi bírságok. Aki például nem gondoskodik az állat szökésének megakadályozásáról és az kiszökik, akkor azért 90 ezer forint bírság jár. Ez év első napjáig kellett volna egyedi azonosítóval ellátni minden 4 hónaposnál idősebb ebet. Nem tudni, hogy Halason és a térségben mennyi kutya lehet még azonosító nélkül, de a gazdáikat 45 ezer forintra büntethetik emiatt. Halason legutóbb egy 145 ezres állatvédelmi bírságot szabtak ki. F. E.

Kiskunhalasi és környékbeli nehéz sorsú családok részére szervezett adománygyűjtő akciót a Kiskunhalasi Állatvédelmi Őrszolgálat. Az adományozók felajánlásainak köszönhetően közel félszáz rászoruló családhoz juttattak el meleg ruhákat, lábbelit, tartós élelmiszereket, édességet, játékot és a házi kedvenceknek állateledelt.

Fotó: Pozsgai Ákos

Január 9. szerda 00:00 Képújság 07:00 Híradó/kedd 07:30 Sport Magazin 08:00 Képújság 12:00 Sport Magazin 12:30 Híradó/kedd 13:00 Képújság 17:00 80 liter alatt a Föld körül 17:30 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/szerda 19:20 Napi Mozaik 19:30 Beszéljünk róla 20:00 Híradó/szerda 20:20 Napi Mozaik 20:30 RepertoArt 21:00 FILM: Boccaccio (12) olasz film 23:00 Híradó/szerda (ism.) 23:30 Beszéljünk róla 00:00 Képújság

Szeretetcsomagokat osztottak a halasi állatvédõrök

A halasi állatvédőrök a Kiskunhalasi Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálatával együttműködve szállították ki a díszes csomagolópapírba öltöztetett dobozokba rejtett ajándékokat. – A csomagok nem csak a csillogó szemű gyermekeknek jelentettek örömet, hanem az ajándékot eljuttató állatvédőröknek is, akik a segítségnyújtás fontosságára hívták fel akciójukkal a figyelmet – mondta el Molnár Melinda, a szervezet titkára. Tartós élelmiszerekkel, édességekkel, ruhaneműkkel, játékokkal pakolták meg a dobozokat. Az állatvédőrök természetesen nem feledkeztek meg a négylábú kedvencekről sem, minden családnál, ahol volt kutyus vagy cica, több kiló állateledelt is lepakoltak. A Kiskunhalasi Állatvédelmi Őrszolgálat adományosztásával egy időben az Országos Állatvédőrség Alapítvány is több száz kutya- és macskakonzervet juttatott el rászoruló családok házi kedvenceinek. P. Á.


sport 2013. január 9.

innen  onnan Alen könyvben

Nemrégiben jelent meg egy kiváló kiadvány az Observer Médiafigyelő munkatársainak köszönhetően. A magyar autó- és motorsport hősei 2012-ben címet viselő kötetben megismerkedhetünk a honi technikai sportok kiválóságaival. A könyvben szerepel a halasi Györfi Alen is, aki kiváló eredményeket ért el a Superstock 1000-es kategóriában. A tehetséges motoros olyan kiválóságokkal együtt jelenik meg a kiadványban, mint Talmácsi Gábor, vagy éppen Michaelisz Norbert, a tavalyi esztendő túraautós világbajnoka.

Sakknyitány

Szécsényi Mihály évtizedekkel ezelőtt kitalálta, hogy a halasi sakkozók villámversennyel köszöntik az új esztendőt. A hagyomány máig él és igen népszerű a szellemi sport művelőinek körében. Egyre többen vannak olyanok, akik így pihenik ki a szilveszteri fáradalmakat. Az is tradíció, hogy ezzel a versenynyel indul a halasi sportidény. Január elsején délután 28-an neveztek a Vasutas Művelődési Házban, valamennyien asztalhoz is ültek. Örvendetes, hogy nagyon sokan jöttek vidékről is, volt szobi nevező is. A győzelmet a kecskeméti Vámos Viktor szerezte meg 7,5 ponttal a 6,5 pontos kalocsai Papp Péter és a legjobb halasiként, 6,5 pontot gyűjtő fiatal Márta Domonik előtt. A 4. a Petőfi Népe korábbi főszerkesztője, dr. Lovas Dániel volt, az 5. a kiskőrösi Andriska Zsolt, a 6. helyen pedig a halasi Balogh Ferenc végzett. Mint megtudtuk: a résztvevők nagyon jól érezték magukat és szinte valamennyien megfogadták, hogy itt lesznek 2014. január 1-jén is.

Focikupa

Elkezdi az idei évet a Kiskunhalasi Szilády RFC is. Az edzések már napok óta tartanak, szombaton viszont éles körülmények között szerepelnek a fiatalok. Harmadik alkalommal rendezik meg a Szilády-Kebpro Kupát, amelyre 8 csapat nevezett. A házigazdákon kívül a Tompa, a Rendőr TE Szeged, a Kecskemét, a Kecel, a Baja és a Szentmiklósi SE, valamint a Kiskunhalasi FC lép pályára. A torna reggel 8 órakor rajtol, a helyosztókra délután 1 órától kerül sor. (jl)

Harmadik alkalommal rendezték meg Soltvadkerten a Weinhardt János emlékversenyt az asztaliteniszezők részére. Összesen 136 induló állt az asztalokhoz és izgalmas mérkőzéseket láthatott a kilátogató közönség. A versenyzők között ott voltak a halasiak is, akik szép eredményekkel gazdagodva utazhattak haza. Igen színvonalas volt az idén harmadik alkalommal megrendezett Weinhardt János Asztalitenisz Emlékverseny Soltvadkerten. A 136 induló között szabadkai, magyarcsenyei, kecskeméti, bajai, kiskunhalasi, kalocsai, tiszaalpári, kiskőrösi, keceli, jánoshalmi, dunaegyházi, dunapataji, fajszi, szegedi, budapes-

Emlékpingpong

ti, dunaújvárosi, kunbajai, cserkeszölői és hazai versenyző volt. Mátyus Zoltán tájékoztatása szerint ez országosan is kiemelkedő nevezési számot jelent. A halasiak közül többen is szerepeltek, de nem minden esetben jutottak tovább a csoportjukból. Mint megtudtuk: a megye I. osztályú kategóriában a Mikó László-Futó Bence párost a 4 közé jutásért egy kalocsai duó nagy küzdelemben búcsúztatta, illetve Szécsényi Levente a soltvadkerti Ambrus Ferenc oldalán szerepelt, de az erős mezőnyben nem tudtak továbbjutni. Hasonlóan járt a Szőllőssy József-Ilia Sándor egység is. A megyei II. osztályban 2 csa-

Elkezdődött a hajrájátszás

fotó: jáger levente

22

Az alapszakasz izgalmai után már a rájátszásban harcolnak a Joma városi kispályás teremlabdarúgó-bajnokság csapatai a minél jobb helyezés érdekében. Minden forduló tartogat rangadókat, ezért érdemes kilátogatni a Horváth István Sportcsarnokba. Óriási csata várható az A-csoportban, ahol 3-4 válogatott is esélyes a végső győzelemre. Kialakult a rájátszás mezőnye a szakasz eredményei alapján kialaJoma városi kispályás teremlab- kultak az alábbi csoportok. A-liga: darúgó-bajnokságban. Az alap- Retro 2, Cel FC, Grund-Gugu FC,

pattal voltunk érdekeltek, a László Árpád-Juhász Dániel összetételű csapat nagy küzdelemben a csoportjából nem bírt továbblépni. A megyei III. osztályban 2 páros nevezett: Lajkó Károly-Lajkó Márk a szép 4. helyezést érte el, az újonc, felnőtt versenyen először indult László Tamás-Suba Dominik egységnek még erős volt a mezőny, a csoportból nem tudtak továbbjutni, de becsülettel küzdöttek. Az NB III-as kategóriában Gyenge Ervin-Cvetkovic Branko (Magyarcsenye) nyert, megelőzve a Tóth Sándor-Dr. Kancsár Attila (Szeged) és Gáspár Pál-Valics Emese-Ambrus Beáta (Soltvadkert) csapatot. A Rose, Dr. Kis-Itália, Szilády Joma, Jóbarátok Bócsa, Totya Boltja. A B-csoportban a Sóstó, a Valkom Pékség, a Rolló Halas-Balota, a Lindau Logistic, a Másnaposok, a Szilády Retro, a Paracel és a Flaszter került. A C-csoportban a Bourbon Brothers, a Halaspack, a Viviera Trans, a Top-Ár-Bácskaagrár, a Szivacs, a Leverpool, a Tricomp FC és a Connextion küzd egymással. A D-csoportban a Hammerfall, a Zsana, a Csakkapura, a Trinát Junior, a Balota, a Just For Fun, a Fröccsjárat és a Frankó-Szer. A karácsonyi és szilveszteri étel-, italkavalkádot követően máris pályára léptek a csapatok, hogy elkezdjék a play off-ot. Gólokban ezúttal sem volt hiány, az esélyesek nyertek, de a hétvégén újabb rangadókkal folytatódik a rájátszás. Eredmények az 1. fordulóban: Hammerfall-Balota 3-5, Zsana-Fröccsjárat 1-7, Csakkapura-Just For Fun 3-2, Trinát Junior-Frankó-Szer 1-1, Bourbon Brothers-Connextion 0-1, Halaspack-Szivacs 1-5, Tricomp FCTop Ár-Bácskaagrár 2-2, RollóHalas-Balota-Szilády Retro 2-4, Lindau Logistic-Másnaposok 6-3, Sóstó-Flaszter 3-1, Valkom Pékség-Paracel 1-1, Viviera-TransLeverpool 4-2, Totya Boltja-Szilády Joma 2-0, Rose- Grund-Gugu FC 3-1, Jóbarátok Bócsa-Dr. KisItália 3-1, CEL FC-Retro2 4-0. A 2. fordulót vasárnap rendezik, többek között egy Jóbarátok Bócsa-Rose rangadóval. JL

megyei I. osztályú kategóriában Kelemen András-Szelei Ákos (Szeged) diadalmaskodott, 2. volt a Katona László-ifj. Katona László (Kunbaja), 3. a Fürj Róbert-Nebojsa Gabric (Kerekegyháza), 4. pedig a Mátyus ZoltánMátyus András (Soltvadkert) kettős. A megyei II. osztályú kategóriában a Tanács Imre-Molnár András (Kiskunmajsa) győzött, ezüstérmet nyert a Stenczel László-Suba Zoltán (Kiskunhalas), bronzérmet pedig a Slingár Antal-Szűcs Sándor (Baja) páros. A megyei III. osztályúak között Busi Lajos-Grezsa Tamás (Kiskunmajsa) nyert, megelőzve a Font Sándor-Májer Ferenc (Soltvadkert), valamint a Leiner Gábor-Földesi Gyula (Dunapataj) duót. Jáger

Sportdíj Idén is lehet javaslatokat tenni arra, hogy ki nyerje el a városban az év sportolója címeket. Lekrinszki Tivadartól megtudtuk, hogy hét kategóriában lehet jelöléseket leadni a hónap végéig. Idén is átadják az elmúlt évben eredményes halasi versenyzők elismeréseit. A hagyományoknak megfelelően az év sportolóira javaslatokat lehet tenni. Lekrinszki Tivadartól megtudtuk, hogy a hónap végégig várják a jelöléseket. Hét kategóriában adják majd át a díjakat: az év felnőtt női és férfi, az év legjobb leány utánpótlás, az év legjobb fiú utánpótlás versenyzője, az év legjobb csapata, az év legjobb speciális sportolója mellett lehet javaslatot tenni a Gulyás József-díjra is. A Városi Sportiroda, valamint a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány közösen várja a jelöléseket. Idén várhatóan nem a Sportbál keretében adják át az elismeréseket, hanem egy külön ünnepségen, amelynek helyszíne a Városi Filmszínház lesz. Ennek időpontja az elképzelések szerint februárban lesz. A javaslatokat a leki@digikabel.hu elektronikus címre, vagy személyesen a sportpályán lévő sportirodába lehet leadni. jl


2013. január 9.

Barnával írt pontok

A Dunaújváros elleni mérkőzésnek azért volt némi előélete. A halasiak, karácsony előtt két nappal vendégeskedtek a kohászvárosban, mégpedig Magyar Kupa mérkőzés keretében. A hazaiak nem éppen a legudvariasabb házigazdaként aprították a mieinket, félő volt, hogy nem úszszuk meg sérülés nélkül. Megúsztuk, a találkozót is megnyertük és továbbjutottunk. Tudtuk, hogy két héttel később, bajnoki következik, ugyanezzel az ellenféllel. Szombaton meg is érkeztek a mostanság Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia néven szereplő csapat tagjai. Ugyanaz a keret, amely igen erőszakosan

védekezett a kupatalálkozón. A lelátók gyorsan megteltek, aztán a karzaton is régen látott tömeg gyűlt össze, újabb arcok jelentek meg a csarnokban és olyan régiek is, akik utoljára talán 8 évvel ezelőtt voltak ott. Mindenki örömmel láthatta, hogy a hangulat a régi, a csapat viszont új. A vezetést az exhalasi Takács Dusmáta révén a vendégek szerezték meg, de még mielőtt jobban beleélték volna magukat a jóba, Sterbik Andi a szélről egyenlített. Aztán egy Pethő Reni védés és Drávai Gyöngyi bombájával már mi vezettünk. A folytatásban Gera Szimonetta és az örökifjú Ferling Bernadett jóvoltából fordí-

tott az Újváros. Ez volt azonban az utolsó pillanat, amikor a vizitálók vezetését rögzítette a jegyzőkönyv. Ettől kezdve, ez a 12. perc volt mi vezettünk és mi irányítottuk a játékot. Barna Éva több pofont és ütést kapott, mint Kokó annak idején a ringben, ennek ellenére irányított, védekezett gólokat lőtt és élvezte a játékot. Pethő Reni ki tudja hányadik alkalommal véd már a szezonban remekül, Valovics Nóra védekezését tanítani lehetne, Fauszt Éva beszállását pedig bombákkal tette még emlékezetesebbé. Éva volt az, aki végképp elvette az újvárosi kapusok kedvét azzal, hogy a vége előtt két másodperccel kapufás gólt szerzett. A 16-10-es szünetbéli eredmény több mint biztató volt és a hasonló folytatás sem maradt el. Minden pályára lépő halasi hozzátett valamit a sikerhez, a vendégeknél Takács Fruzsina tűnt ki, neki kiváló keze van, talán el lehetne csábítani a csapatunkba. Kitűnt Takács Dusmáta is, de ő brutálisan bánt Barnával, ezért egy másik szín, a piros járt. Kőkemény,

Megismételheti korábban elért 3. helyezését a Magyar Kupában a Kiskunhalas NKSE. Optimális esetben és kedvező sorsolás következtében pedig akár döntőt is játszhat. Mindenesetre első lépcsőként a legjobb 4 közé kerülés nem elérhetetlen, mert oda a Debrecenen át vezet az út. A halasiak jó formában vannak, ősszel bajnokin idegenben 10 góllal verték a hajdúságiakat. Az MK mérkőzés hazai pályán, január 23-án, szerdán 18 órakor lesz. Az esélyes a papírforma szerint a KNKSE és azon van a csapat, hogy hozza a kötelezőt. A telt ház szinte előzetesen is garantált és ha a lányok tartják az eddigi lendületet, akkor nem lehet gond a legjobb 4 közé kerülés. Utána pedig bármi lehetséges… jl

fotó: jáger levente

Kupázunk

Pók emlékére

23

Vova

Újra kézilázban ég a város. Talán már nem is nagyon emlékszünk arra, hogy mikor volt ilyen Kiskunhalason.

KNKSE-Dunaújváros 29-21 (16-10) Kiskunhalas, 500 néző, vezette: Tomecskó, Unyatinszky KNKSE: PETHŐ – Sterbik A. 2, Szamoránsky A. 2, Drávai 5/2, VALOVICS, BARNA 7, Fehér V. 1, csere LENGYEL E., Scholtz (kapusok), Földes 2, Tápai A., Fauszt 4, Borkowska 1/1, Takács B. 2, Varga D. 3, edző: Golovin Vlagyimir. Dunaújváros: Pisák – Bognár-Bódi 4/3, Gera 1, Takács D. 2, Sánta 2, FERLING 3, Kővári, csere: Csapó, Török (kapus), Vadász, BERTA 1, TAKÁCS F. 6, Gáspár, Török, Rádl 2, edző: Mátéfi Eszter. Kiállítások: 8 perc, illetve 12 perc. Hétméteresek: 4/3, illetve 3/3.

Sport

F Barna Éva mondhatni durva volt az ellenfél, egy hétvégén kevesebb pofon csattan el egy ózdi csehóban, mint szombaton este a városi sportcsarnokban. Mindezekkel együtt sem nagyon volt esélye a vendégeknek, akik egyre hitehagyottabban küzdöttek. A mieink élvezték a meccset és a játékot, a közönség jól szórakozott, csak az volt a kérdés, hogy hány gól lesz a különbség. Varga Dóra lőtte a találkozó utolsó halasi gólját, a vendégek még kozmetikáztak az eredményen, de 29-21 az 29-21 marad(t). A KNKSE ezzel 15 pontot szerezve ősszel a tabella 4. helyére állt fel. Óriási volt az ünneplés, a helyezés történelmi és a közönség felállva tapsolta a lányokat és a meccs legjobbját, Barna Évát. Jöhet a tavaszi szezon is. Kép, szöveg: Jáger Levente Ki gondolná, hogy már 9 éve virradt ránk az a nap, amelynek első híre egy szörnyű tragédiát közölt. A város még alig ébredt fel az újévi ünneplésből, amikor barátok, ismerősök egymás telefonszámát lázasan keresve, majd tárcsázva hívták a másikat, hogy ugye, nem igaz? Pók nem halhat meg, ő olyan sebezhetetlen, olyan erős, hogy vele ez nem történhet meg. Aztán amikor a hírt többen megerősítették gyászba borult Kiskunhalas. Elvesztettünk egy remek edzőt, egy sportért mindent megtevőt, egy kiváló vendéglátóst, apát, társat, és egy JÓ EMBERT. Fotók, felvételek, anekdoták őrzik az emlékét és a barátai sem feledkeztek meg róla. Idén is összegyűltek, gyertyát gyújtottak, beszélgettek róla. Eltelt 9 év, de még most is nagyon sokan pillantunk oda egy-egy focimeccs alkalmával a pálya bejáratához, hogy hátha megérkezik… JL

Farkas Cinga idejében biztosan, aztán amikor Katkó Andi az NB I/B-ben bajnokcsapatot csinált, aztán akkor is, amikor Zsiga Gyulával nemzetközi kupaporondon szerepeltünk. Régi szép idők, ki gondolta volna, hogy azon kell majd gondolkodni: befér-e minden érdeklődő néző a sportcsarnokba, ahová néhány hónappal ezelőtt jó, ha 150-200 néző jegyet váltott, ha játszott a csapat. Hogy mi kellett hozzá? Egy eredményes játék, megalkuvást nem tűrő, alázatos kézilabda, szimpatikus játékosok és egy remek edző. Ő Golovin Vlagyimir, vagy ahogy a kézisberkekben ismerik, a Vova. Olyasvalamit tudhat, amit eddig nem igazán tudott edző Halason. Szinte minden nyilatkozatából süt a sport tisztelete, a csapata iránti szeretet és a tudás. Nagy szavak nélkül vágott munkába, ha kell, kiabál, ha kell, korhol, de simogat, dicsér és elismer is. A lányok imádják, szinte nincs olyan meccs utáni interjú, hogy ne említsék a „miértilyenjóacsapat” kérdésre, azt: Vovával megvan a közös hang, a közös akarat és ő kiváló edző. Ez egyébként látszik a meccseken is. Ki hitte volna, hogy az őszi szezon után a 4. helyen állunk úgy, hogy csak az első kettő és az Érd vert el minket. A tavaly és a nyári felkészülés során is többször lesajnált és kiesőnek jelölt csapat szárnyal, egymásra talált a közönségével és most már megint sikk Halason kézimeccsre járni. Van miről beszélni a drukkereknek, mosolygós arcok vannak a lelátón, a végén pedig szinte mindenki kezet akar szorítani a kedvencekkel. Mindezt Vova hozta el nekünk, ebben azt hiszem, nagyon sokan egyetértenek velem. Fiatal, ambíciózus szakember, aki nem ígért előre semmit, csak sok munkát. Meg is van az eredménye, a Kiskunhalas NKSE név megint szép lett, megint elértük azt, hogy tisztelnek minket. Vova, szpaszíba! JL


2013. január 9.

Kép, szöveg: Pozsgai Ákos

Halason is tüntettek a diákok

Az elmúlt év utolsó nagy – diáknyelven mondva – bulija volt, hogy utcára vonultak a halasi középiskolások is a tervezett felsőoktatási törvény ellen tiltakozva. A felekezeti Szilády-gimnázium és a Rákóczi-szakközépiskola mellett a Vári Szabó-szakközép-

iskola diákjai is csatlakoztak az országos diáktüntetésekhez. Később felolvasták a Hallgatói Hálózat 5 pontba foglalt követeléseit: a felsőoktatás reformját, a keretszámok 2011-es szintre való visszaállítását, a forráskivonás leállítását, az elvonások kompen-

zálását, a hallgatói szerződés eltörlését követelték, és hogy az állam ne korlátozza az egyetemi autonómiát. A tüntető diákok ezután végigvonultak a belvároson, hangosan skandálva a „Semmit rólunk, nélkülünk” jelszót. A fiatalok a Bethlen Gábor

téren át a Városháza előtt, a Köztársaság majd a Kossuth utcán, érintve a Szilády-gimnáziumot és a Vári-szakközépzőt, a Rákóczi-szakközépiskolához vonultak, ahol csendben demonstráltak, tiltakozó akciójuk a Himnusz közös eléneklésével ért véget.

A megyében másodikként, a városi kórházban idén elsőként látta meg a napvilágot Csányi Áron Mihály, akinek édesanyja, Éva nagyon büszke kisfiára. A komplikációmentes szülés jó hírét megduplázta a szülészet vezetője azzal, hogy közölte: 2012-ben több baba született, mint egy évvel korábban.

év első kiskunhalasi babája, aki január 1-jén 9 óra előtt látta meg a napvilágot. A büszke édesanya, Éva elárulta, hogy Áron a család első gyermeke, de terveznek máso-

dikat is. A 48 centis és 3250 grammos újszülött jól van, így e sorokat már majsai otthonában olvashatja az anyuka. A hagyományoknak megfelelően a kórház vezetése, Romhányi Zoltán, Lengyel János és Kellner M. Barnabásné személyesen is gratulált az első halasi babának, akiről kiderült, hogy a megyében másodikként látta meg a napvilágot az új év első napján. Horváth Attila főorvos jó hírt közölt azzal, hogy elárulta: nőtt a születések száma az osztályon. Pontosan 44-gyel több baba született, mint 2011-ben. Ez a 618-as szám

megfelel a 2010-es évi értéknek. Szintén örömteli, hogy nem emelkedett az abortuszok száma. Nem lehet napot, hetet, vagy hónapot kijelölni arra, hogy mikor születik az átlagosnál több baba. Ez függ az időjárástól, és az anyuka egészségi állapotától is. A főorvos szerint a most folyó kórházi rekonstrukció után, amely a szülészetet érinti talán a legjobban, még több anyuka gondolja úgy, hogy itt hozza világra gyermekét. Modernebb szülőszobák, komfortosabb körülmények várják majd a hölgyeket. Kép, szöveg: JL

lé, 3 tojás, 2 ek. kukoricaliszt, 10 dkg reszelt sajt, 2 gerezd fokhagyma kinyomva, só, bors, 2 kk. ételízesítő, 12 szelet bacon. A muffin

formákat kikentem étolajjal, majd kibéleltem a baconnal. A csirkemellet apróra felkockáztam. A tojásokat felvertem, és hozzákever-

tem a lisztet, sajtot, fokhagymát, sót, borsot, ételízesítőt, majd a csirkemellkockákat. Belekanalaztam a muffin formákba, majd a tetejüket reszelt sajttal még jól megszórtam. Előmelegített sütőben kb. fél óra alatt pirosra sütöttem. E könnyen elkészíthető finomsággal bátran meglephetjük szeretteinket akár egy gyors vacsora, akár egy vasárnapi ebéd keretében. Rita asszony

Áron az első babánk Tavaly 44-gyel több gyermek született Fekete haja van, a szülés után azonnal felsírt, és bátran, csendesen viselte a nyüzsgést, aztán elégedetten és jóízűen aludt édesanyja karjaiban Csányi Áron Mihály, az

rita ízvarázslata Baconös muffin?! Az új esztendőt egy olyan finomsággal nyitom, ami családtagjaim körében nagy sikernek örvendett az ünnepek alatt. Formáját tekintve egy muffin, ám ízvilága nagy meglepetést fog okozni! Hozzávalók: 4 db csirkemellfi-

VÁROSUNK SZÍNEI

24

Hála. Volt feleségemtől kaptam karácsonyra 31 darab hüvelykujjköröm-méretű, apró mézeskalács figurát. A kreatív és kedves asszony azt a használati utasítást fűzte hozzá, hogy minden nap egyek meg egyet, és közben adjak hálát – mindig valami másért. Eleinte könnyen ment: van két okos, csinos fiunk, van egészség, van sok munka és – ha kevesebb is, de elég – pénz, szeretek fotózni, sétálni Sóstón, úszni, futni, emberekkel találkozni, jól haladok a regényemmel, satöbbi. Az első pár napban nem volt gond az ajándékhoz kötött házi feladattal. De aztán kezdtem kifogyni a hálás gondolatokból. Jó pár éve sajátszövegű fohászokat mondok este és reggel, de azok általában a legfontosabbakat tartalmazzák, így pár napja már egyenesen keresnem kell reggelente. Miért is lehetek még hálás…? Ilyesmiken nem szoktunk gondolkodni. Legalábbis nem annyit, mint amennyit azon, hogy mi mindenért panaszkodhatnánk. Valahogy több figyelmet fordítunk a negatívumokra, mint az örömteli eseményekre és dolgainkra. Na, persze, biztos klaszszak a rémes-véres híradók árvízzel, gyilokkal, politikusokkal súlyosbítva, amiket milliók néznek úgy, mintha ez a negatív hipnózis jó lenne nekik… Végül már a kedvenc ingeimért, a lakás feletti tetőért, egy finom szendvicsért, a karórámért, vagy egy párperces találkozásért, egy rég hallott zeneszámért is hálás voltam – csak oda kellett figyelni. Ma pedig, tördelés közben egy viccesen-misztikusan alakuló számsorozat miatt derültem akkorát, hogy úgy éreztem: mindig és mindenütt akad valami, ami vidámságot, érdekességet hozhat az életbe. Amíg van egészség, vannak körülöttünk emberek és vannak ötleteink, hogy miért is éljünk, addig mindig-mindig van értelme az életörömnek is. Nem vagyok teológus vagy okkult mágiákban jártas boszorkány, de az a gyanúm, hogy a nagy vallások és a lélektan sem véletlenül intik az emberfiát a hálaadásra. Az ember ugyanis nem attól érzi magát gazdagnak, elégedettnek, hogy mennyi mindennel rendelkezik, hanem attól, hogy mennyire tud örülni annak, amije máris megvan. k-out

XXVII. évf. 1-2. szám 2013. január 9.  
Advertisement