Page 1

Instrukcja obsługi Hako-Jonas 1900 V / D (6330.10 / 6330.20)


Wprowadzenie Wprowadzenie Szanowny Kliencie Pragniemy by dobra charakterystyka maszyny Hako-Jonas 1900 w pełni uzasadniła zaufanie okazane poprzez kupno tej maszyny. Zrobiliśmy wszystko byś z dostawą otrzymał maszynę o wysokiej sprawności, na której można polegać. Przed uruchomieniem HakoJonas 1900 należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące serwisu i konserwacji. Na sprawy związane z bezpieczeństwem wskazuje używany w instrukcji symbol ostrzegawczy. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa wymienionych w rozdziale 1 „Informacja dotycząca bezpieczeństwa”. Autoryzowany dostawca Hako z przyjemnością udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące użytkowania i konserwacji maszyny. Chcemy wyraźnie poinformować, że nie możemy zaakceptować żadnej prawnej odpowiedzialności za treść niniejszej instrukcji. Jeśli zachodzi konieczność naprawy to stosować wyłącznie oryginalne części

zamienne, które jako jedyne mogą zagwarantować niezawodność maszyny i nie ograniczają prawa do gwarancji. Rezerwujemy sobie prawo dokonywania udoskonaleń technicznych. Ważne od: stycznia 2007 Hako-Werke GmbH & Co D-23843 Bad Oldesloe Hamburger Str. 209-239 Tel.: (04531)8060 Właściwe stosowanie

Zamiatarki Hako-Jonas 1900, przeznaczone są wyłącznie do zbierania śmieci suchych i mokrych z powierzchni podłóg w fabrykach, magazynach, parkingach i przejść dla pieszych. Inne wykorzystanie maszyny jest niezgodne z jej przeznaczeniem i uważane za niewłaściwe, co w rezultacie zwalnia producenta od odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku takiego użytkowania. Wykorzystanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem oznacza także przestrzeganie warunków obsługi, konserwacji i napraw jakie zostały Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

podane przez producenta. Zamiatarki Hako-Jonas 1900 mogą być obsługiwane tylko przez osoby, które zostały z nimi zapoznane i znają zagrożenia, które mogą powstać w wyniku nieumiejętnej obsługi urządzenia. Przy użyciu wyżej wymienionych maszyn należy przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom oraz innych powszechnie znanych przepisów BHP. Producent urządzenia nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zmian technicznych wprowadzonych bez jego zgody. Uwagi dotyczące gwarancji Stosują się tutaj warunki umowy kupna / sprzedaży. Uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień dotyczących konserwacji i serwisu nie są objęte gwarancją. Konserwację należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi Hako i potwierdzić w „Świadectwie Konserwacji”, które stanowi dokument gwarancyjny. Z gwarancji są wyłączone: Naturalne zużycie na skutek 2


Wprowadzenie przeciążenia maszyny i uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym posługiwaniem się maszyną lub nieupoważnionymi przeróbkami. Co więcej, reklamacja nie będzie zaakceptowana jeśli uszkodzenie zostało spowodowane zamontowaniem części lub akcesoriów bez uprzedniej jednoznacznej zgody Hako lub nieprzestrzeganiem instrukcji konserwacji. Odbiór urządzenia Przy dostawie urządzenia należy sprawdzić je pod względem uszkodzeń, które mogły powstać w czasie transportu. W przypadku wystąpienia tego rodzaju uszkodzeń, należy je bezzwłocznie potwierdzić w urzędzie kolejowym lub u spedytora. Protokół uszkodzeń wraz z listem przewozowym należy przesłać pocztą do: HAKO POLSKA Sp. z o.o. 30-392 Kraków, ul. Czerwone Maki 63 Tel. 0 12 622 16 11 Fax 012 622 16 22 www.hako.pl biuro@hako.pl

Przepisy dotyczące homologacji

Prawo jazdy

Zgodnie z par.18 niemieckiego kodeksu drogowego Hako-Jonas 1900 jest pojazdem samochodowym. Na żądanie producent dostarcza dokumenty potrzebne do zatwierdzenia typu. W oparciu o te dokumenty urząd lokalny wystawia dokumenty rejestracyjne. Numer rejestracyjny nie jest potrzebny ponieważ maksymalna prędkość tej maszyny jest ustalona na 20 km/h. Zgodnie z niemieckim kodeksem drogowym podczas użytkowania na drogach publicznych maszyna musi być wyposażona w apteczkę, trójkąt ostrzegawczy i dowód rejestracyjny. Wszelkie przeróbki maszyny HakoJonas 1900 V/D zmieniające dane określone w dowodzie rejestracyjnym unieważniają rejestrację. Przed ponowną rejestracją należy przedstawić w urzędzie odpowiednią ekspertyzę techniczną. Ekspertyza będzie stanowiła nowy dokument homologacyjny gdy zostanie potwierdzona pieczęcią odpowiedniego urzędu.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi uprawnień do prowadzenia pojazdów każda osoba prowadząca na drogach publicznych pojazd o prędkości powyżej 6 km/h musi mieć prawo jazdy. Do prowadzenia Hako-Jonas 1900 potrzebne jest prawo jazdy kategorii L (pojazdy samochodowe o prędkości do 25 km/h).

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

3


Spis treści Wprowadzenie .................................. 2

Przepisy dotyczące homologacji ....... 3

2.4.1 Optymalne wykorzystanie objętości pojemnika na śmieci (układ RTR) ................................. 18 2.4.2 Opróżnianie pojemnika ze śmieci 19 2.5 Zatrzymywanie i wyłączanie pojazdu ............................................ 20

Prawo jazdy....................................... 3

2.6 Po zakończeniu pracy .............. 20

Właściwe stosowanie ........................ 2 Uwagi dotyczące gwarancji ............... 2 Odbiór urządzenia ............................. 3

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa .............................................................. 6

2.7 Przewożenie i holowanie ........... 21 3. Praca .............................................. 23

1.1 Symbole ostrzegawcze ............... 6 1.2

3.1 Procedura robocza .................... 23

Zasady ogólne ..................... 7

3.1.1 Uwagi ogólne ...................... 23 3.1.1 Zespół zamiatający ............. 23 3.1.3 Układ filtracyjny ................... 24 3.1.4 Układ wstrząsania ............... 24 3.1.5 Silnik ................................... 25 3.1.6 Układ hydrauliczny .............. 25 3.1.7 Hamulce i opony ................. 26 3.1.8 Wyposażenie specjalne ...... 26 3.2 Elementy sterownicze ............... 27

1.3 Zasady obsługi ............................ 8 1.4 Instrukcja konserwacji ................. 9 1.5 Zagrożenia specyficzne............. 11 1.7 Etykiety na maszynie................. 13 2. Pierwsze uruchomienie ................... 17 2.1

Wprowadzenie ....................... 17

2.2 Przed rozpoczęciem pracy ....... 17 2.3 Uruchamianie pojazdu............... 17 2.4 Praca ......................................... 18

4

3.2.1 Przegląd.............................. 27 3.2.2 Tablica sterowania ........ 29 3.2.3 Lamki sygnalizacyjne i wskaźniki ..................................... 30 Dane techniczne .......................... 37

5

Konserwacja i serwis ................... 42 5.3

Harmonogram konserwacji .... 45

5.4 Silnik .......................................... 52 5.4.1 Otwieranie wspornika silnika ..................................................... 54 5.4.2 Uzupełnianie oleju silnikowego .................................. 54 5.4.3 Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju ................ 55 6.4 Filtr powietrza......................... 56 Demontaż filtra głównego 57 5.5.2 Czyszczenie filtra głównego ..................................... 57 5.5.3 Zakładanie filtra głównego 57 5.5.4 Wymiana filtra głównego 57 5.5.5 Wymiana wkładu zabezpieczającego ...................... 57 5.6 Układ paliwowy .......................... 58 5.5.1

5.6.1 Wymiana filtra paliwa .......... 58 5.6.2 Odpowietrzanie układu paliwowego .................................. 58 5.7 Układ chłodzenia.................... 59 5.7.1

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

Czyszczenie chłodnicy .. 60 4


Spis treści 5.7.2 Uzupełnianie płynu chłodzącego ................................ 60 5.7.3 Wymiana płynu chłodzącego ................................ 60 5.8 Układ hydrauliczny................. 61 5.8.1 Uzupełnianie oleju hydraulicznego ............................ 62 5.8.2 Wymiana oleju hydraulicznego ............................ 62 5.8.3 Wymiana filtra oleju hydraulicznego ............................ 62 5.9, Pojemnik na śmieci .................. 63 5.9.1 Czyszczenie filtrów przeciwpyłowych .......................... 64 5.9.2 Wymiana filtrów przeciwpyłowych .......................... 64 5.9.3 Opróżnianie pojemnika ze śmieci 65 5.10 Szczotka boczna ............... 66 5.10.1 Ustawianie pochylenia szczotki bocznej .......................... 67 5.10.2 Kompensacja zużycia szczotki bocznej .......................... 67 5.10.3 Wymiana szczotki bocznej 67 5.11 Szczotka obrotowa (walcowa) . 68

5.11.1 Regulacja kompensatora zużycia szczotki obrotowej........... 69 5.11.2 Regulacja równoległości śladu szczotki obrotowej .............. 69 5.11.3 Wymiana szczotki obrotowej ..................................................... 70 5.11.4 Wymiana fartuchów szczotki obrotowej ....................... 70 5.11.5 Regulacja fartuchów szczotki obrotowej ..................................... 70 5.12 Opony ...................................... 71

Deklaracja zgodności z dyrektywą Unii Europejskiej 98/37/EG ........................ 77

5.12.1 Sprawdzanie zużycia opon71 5.12.2 Demontaż opon ................ 71 5.12.3 Montaż opon .................... 71 5.13 Hamulce .................................. 71 5.14 Elektronika............................... 72 5.14.1 Wymiana bezpieczników... 72 5.14.2 Wymiana baterii akumulatorowej............................ 72 5.14.3 Instalacja elektryczna........ 73 5.14.4 Wymiana łańcucha antystatycznego ........................... 74 5.15 Punkty smarowania ................. 75 5.16 Specjalne wyposażenie i części zamienne ......................................... 76

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

5


Informacja o bezpieczeństwie pracy

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa 1.1 Symbole ostrzegawcze Do wszystkich akapitów traktujących o bezpieczeństwie obsługi, o bezpieczeństwie maszyny lub o ochronie środowiska przypisany jest jeden z następujących symboli ostrzegawczych: Symbol

Zagrożenie dla

Niebezpieczeństwo

człowieka i materialnych

OSTRZEŻENIE

maszyny

ważna informacja dotycząca obsługi maszyny związana z jej sprawnością

Zagrożenie środowiska

środowiska

z powodu używania substancji zagrażających zdrowiu lub środowisku

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

Opis dóbr niebezpieczna sytuacja spowodowana złym wykonaniem lub nieprzestrzeganiem instrukcji lub procedury roboczej

6


Informacja o bezpieczeństwie pracy 1.2 •

Zasady ogólne Niezależnie od zasad bezpieczeństwa pracy podanych w niniejszej instrukcji obsługi należy przestrzegać przepisów kodeksu pracy i stosownych przepisów bezpieczeństwa pracy. Przed rozpoczęciem użytkowania maszyny należy starannie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi jak również dodatkowe instrukcje akcesoriów lub doczepionych narzędzi a następnie ściśle stosować się do ich wymagań. Maszynę mogą obsługiwać, konserwować i naprawiać tylko osoby przeszkolone przez specjalistów Hako. Zalecamy staranne zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa ponieważ tylko dokładna wiedza o tym pomaga unikać błędów w obsłudze maszyny i gwarantuje bezusterkową pracę maszyny. Instrukcje obsługi muszą być zawsze dostępna w miejscu użytkowania maszyny i dlatego należy je przechowywać na maszynie.

Przy sprzedaży lub wynajmie maszyny należy te dokumenty przekazać za potwierdzeniem nowemu właścicielowi lub nowemu operatorowi. Tabliczki ostrzegawcze i instruktażowe zamocowane na maszynie zawierają wartościową informację o bezpiecznej obsłudze. Nieczytelne lub niekompletne tabliczki natychmiast wymieniać. Z uwagi na zasady bezpieczeństwa stosowane części zamienne muszą mieć jakość taką samą jak części oryginalne!

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

7


Informacja o bezpieczeństwie pracy 1.3 Zasady obsługi •

• •

• •

Przed uruchomieniem maszyny sprawdzić czy jest bezpieczna! Wadliwe działanie natychmiast korygować! Nieodzowne jest by operator przed rozpoczęciem obsługi zapoznał się z dołączonymi narzędziami i elementami sterowania i ich funkcjami. Po uruchomieniu maszyny nie będzie na to czasu! Przy pracy z maszyną używać mocnych, nieślizgających się butów Maszynę wolno używać tylko w miejscach jasno określonych przez właściciela lub jego upoważnionego przedstawiciela. Przy pracy maszyną zwracać uwagę na osoby trzecie, szczególnie na dzieci. Maszyna nie jest przewidziana do zbierania substancji i pyłów niebezpiecznych, łatwopalnych lub wybuchowych. Maszyny, wyposażonej w filtr pyłowy, nie wolno używać jako odkurzacza pyłów niebezpiecznych dla zdrowia.

• • •

Zabrania się użytkowania maszyny w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Dla zabezpieczenia maszyny przed użyciem przez osoby nieupoważnione wyciągać kluczyk. Przed rozpoczęciem pracy operator powinien sprawdzić czy maszyna i jej akcesoria są w dobrym i bezpiecznym stanie. Nie wolno używać maszyny uszkodzonej. Przed rozpoczęciem pracy kierowca powinien wyregulować siedzenie by zapewnić sobie dobrą widoczność powierzchni roboczych z przodu i z tyłu. Ze względów bezpieczeństwa pod siedzeniem kierowcy zainstalowano wyłącznik. Nie wolno tego wyłącznika bocznikować! Wyłącznik spod siedzenia jest podłączony do zabezpieczenia elektronicznego. Manipulacje przy przełączniku mogą doprowadzić do zablokowania użytkowania maszyny. Przed uruchomieniem rozrusznika wyłączyć wszystkie napędy.

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

• • •

Maszynę uruchamia, prowadzi i zatrzymuje tylko osoba siedząca na siedzeniu. Nie dopuszczać do pracy silnika w zamkniętym pomieszczeniu! Niebezpieczeństwo zatrucia! Przy zamiataniu we wnętrzach zapewnić odpowiednią wentylację (pyły i gazy wydechowe). Niebezpieczeństwo zatrucia! Prędkość jazdy zawsze dostosowywać do warunków otoczenia i obciążenia. Stabilność pojazdu trójkołowego jest gorsza niż czterokołowego i dlatego: Gwałtowne skręcanie przy dużej szybkości lub wchodzenie przy dużej szybkości w zakręt może spowodować przewrócenie maszyny. Nie zawracać na pochyłościach – tylko na poziomym podłożu! Pod górę i z góry jechać prosto pod górę lub z góry. Przy jeździe w poprzek pochyłości unikać gwałtownych skrętów. Jazda na pochyłości jest zawsze niebezpieczna.

8


Informacja o bezpieczeństwie pracy • •

Maszynę można używać na pochyłościach o nachyleniu poniżej 16% Nie przekraczać dopuszczalnej ładowności i dopuszczalnych obciążeń osi. Często sprawdzać napełnienie pojemnika na śmieci. Przed podnoszeniem lub opuszczaniem pojemnika sprawdzać czy w obszarze roboczym nie ma osób, zwierząt lub innych przeszkód. Niebezpieczeństwo zakleszczenia i otarcia podczas podnoszenia i opuszczania pojemnika. Zachować odstęp bezpieczeństwa Pojemnik wolno podnosić tylko bezpośrednio przy kontenerze na śmieci. Maszyna musi stać poziomo na pewnym gruncie. Nie zamiatać gdy pojemnik jest podniesiony. Przy opróżnianiu pojemnika zwracać uwagę na osoby postronne. Filtr wolno wstrząsać tylko gdy pojemnik jest zamknięty. Zwracać uwagę na części gorące, np. wodę chłodzącą, rurę wydechową, itp.

• •

Nigdy nie przekraczać dopuszczalnej ładowności pojemnika! Przy podniesionym pojemniku wolno jechać tylko z minimalna prędkością. Unikać gwałtownych skrętów lub hamowania.

1.4 Instrukcja konserwacji

Codzienną i cotygodniową konserwację wykonuje operator. Inne prace konserwacyjne i naprawy • należy powierzać serwisowi Hako. • Wykonywać czynności konserwacyjne w okresach określonych w instrukcji. • • Przy konserwacji i naprawach należy stosować tylko właściwe narzędzia. • Stan bezpieczeństwa maszyny, zgodnie z Przepisami Zapobiegania • Wypadkom, powinien być regularnie sprawdzany przez eksperta • (zalecamy corocznie) oraz po modyfikacji lub naprawie. • • Części zamienne muszą spełniać wymagania techniczne podane przez • producenta! Gwarantują to części zamienne oryginalne. • Nie dopuszcza się stosowania szczotek nie zatwierdzonych przez Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi •

• • • • •

• •

producenta (patrz dane techniczne) ponieważ może to pogorszyć bezpieczeństwo pracy. Nie dopuszcza się stosowania filtrów powietrza i oleju nie zatwierdzonych przez producenta (patrz dane techniczne) ponieważ może to pogorszyć bezpieczeństwo pracy. Przed rozpoczęciem przeglądu lub konserwacji zatrzymywać silnik. Wyciągnąć kluczyk ze stacyjki. Dla uniknięcia rozwoju bakterii na osadach regularnie czyścić pojemnik. Maszyna jest bryzgoszczelna IPX3. Nie wolno maszyny czyścić myjkami wysokociśnieniowymi. Podczas transportu maszyny silnik musi być wyłączony. Po podniesieniu maszyny podnośnikiem stosować dodatkowe zabezpieczenie przed jej opadnięciem. Nie dopuszcza się obecności osób na podniesionej maszynie HakoJonas 1900. Przed zmianą koła zabezpieczyć maszynę przed przetoczeniem podkładając pod koła klocki. 9


Informacja o bezpieczeństwie pracy

• •

Maszyna musi wtedy stać na pewnym, poziomym podłożu. Nie zdejmować, nie instalować ani nie naprawiać opon samodzielnie tylko udać się do o warsztatu specjalistycznego wyposażonego w odpowiednie narzędzia. Nigdy nie poluźniać śrub dwuczęściowych obręczy kół gdy koło jest zamontowane na pojeździe napompowane. Ryzyko poważnego uszkodzenia ciała! Nie spawać, nie wiercić, nie szlifować podwozia maszyny. Wymianę części może wykonywać tylko serwis Hako. Stosować tylko oryginalne bezpieczniki na odpowiedni prąd. Stosowanie bezpiecznika o większym prądzie znamionowym może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego i pożar. Przed rozpoczęciem pracy na układzie elektrycznym odłączać ujemny biegun baterii. Nie przechowywać rozładowanych baterii akumulatorowych, ładować je zaraz gdy tylko jest to możliwe.

• •

• •

Poziom w baterii uzupełniać tylko wodą destylowaną. Nigdy nie dolewać kwasu gdy bateria jest w dobrym stanie. Bateria musi być sucha i czysta, zanieczyszczenia takie jak metalowe opiłki powodują upływ prądu. Kwas akumulatorowy jest bardzo żrący – uważać na dzieci! Przy sprawdzaniu poziomu kwasu używać okularów ochronnych. Jeśli kwas pryśnie do oka to przemywać je wodą przez 15 minut a potem udać się do lekarza. Przy manipulacjach z kwasem używać okularów ochronnych i ochrony palców. Nie używać otwartego ognia (ryzyko wybuchu). Przy wyjmowaniu i wymianie baterii występuje niebezpieczeństwo zakleszczenia i otarcia. Wszelkie płyny tryskające pod dużym ciśnieniem (np. paliwo lub płyn hydrauliczny) mogą uszkodzić skórę i spowodować poważne rany. Natychmiast udać się do lekarza by uniknąć infekcji. Zachować

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

ostrożność przy spuszczaniu wrzącej wody – grozi oparzeniem. Regularnie sprawdzać stan hamulców. Do regulacji i i napraw układu hamulcowego są upoważnione tylko serwisy Hako. Regularnie sprawdzać stan układu hydraulicznego. Do regulacji i napraw układu hydraulicznego są upoważnione tylko serwisy Hako. Regularnie sprawdzać stan (przecieki) węży i przewodów hydraulicznych. Uszkodzone węże natychmiast wymieniać. Regularnie sprawdzać, w warsztacie Hako, zerowe ustawienie pompy napędu jazdy, patrz rozdział o konserwacji.

10


Informacja o bezpieczeństwie pracy 1.5 Zagrożenia specyficzne Zabezpieczenia • Maszynę wolno włączyć do eksploatacji tylko po założeniu i zamocowaniu wszystkich urządzeń zabezpieczających. Uzupełnianie paliwa • Przy tankowaniu należy zachować maksymalna ostrożność – ryzyko pożaru. Nie tankować w pobliżu otwartego ognia lub urządzeń iskrzących. Nie palić! Wyłączyć silnik, wyciągnąć kluczyk ze stacyjki. Nigdy nie tankować w zamokniętych pomieszczeniach! Natychmiast wycierać rozlane paliwo! Elektronika • Stosować tylko oryginalne bezpieczniki na odpowiedni prąd. • W przypadku nieprawidłowego działania układu elektrycznego natychmiast wyłączyć maszynę i usunąć uszkodzenie. • Prace na układzie elektrycznym mogą wykonywać tylko elektrycy z odpowiednimi uprawnieniami. • Podzespoły elektryczne maszyny regularnie oglądać i sprawdzać.

• •

Natychmiast usuwać defekty takie jak luźne połączenia lub przepalone przewody Przestrzegać instrukcji obsługi wydanej przez producenta baterii. Nigdy nie kłaść na baterii metalowych przedmiotów ani narzędzi – niebezpieczeństwo zwarcia! W miejscu ładowania baterii należy zapewnić dobrą wentylację – niebezpieczeństwo wybuchu! Podczas ładowania otworzyć pokrywę siedzeniową.

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

11


Informacja o bezpieczeństwie pracy 1.6 Informacja o ochronie środowiska •

Dla bezpiecznego używania substancji zagrażających zdrowiu lub środowisku potrzebna jest specjalna wiedza.

Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących usuwania detergentów, patrz Prawo Wodne.

Zużyte baterie z oznakowaniem recyklingu zawierają elementy do ponownego wykorzystania. Zgodnie z piktogramem przekreślonego kubła na śmieci nie wolno ich wyrzucać do normalnych śmieci. Ich usuwanie należy uzgodnić w umowie z Hako lub złomować je w odpowiednich placówkach.

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

12


Informacja o bezpieczeństwie pracy

1.7 Etykiety na maszynie

Podniesiony pojemnik (Rys. 1/4) Czyszczak ciśnieniowy parowy, Rys. 1/7.

Do maszyny są zamocowane następujące znaki dotyczące bezpieczeństwa. Nieczytelne lub brakujące etykiety należy natychmiast wymieniać. Tabliczka Hako (Rys. 1/1). Przeczytać instrukcje obsługi i się do niej stosować (Rys. 1/5)

Hamulce , Rys. 1/8

Tabliczka znamionowa (Rys.1/2)

Moc dźwięku / Gradient, Rys. 1/9 Stacyjka (blokada zapłonu) Rys. 1/6. Hamulec postojowy (Rys. 1/3)

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

13


Informacja o bezpieczeństwie pracy Kompensacja zużycia szczotki, Rys. 1/10

Zbiornik hydrauliczny, Rys. 1/14

Blokada silnika z zatrzaskiem, Rys. 2/3 Szczotka boczna i wzór jej zamiatania, Rys. 2/4

Paliwo, Rys. 1/15 Ciśnienie w oponach, Rys. 1/11 Gorące powierzchnie na chłodnicy lub na silniku, Rys. 2/1

Niebezpieczeństwo zgniecenia przez pojemnik na śmieci, Rys. 2/5

Model maszyny, Rys. 1/12

Olej hydrauliczny, Rys/ 1/13

Obracające się części silnika wstrząsającego i dmuchawy, Rys. 2/2

Płyn chłodzący, Rys. 2/6

Płyn chłodzący musi co najmniej odpowiadać specyfikacji GM6277M (Pomarańczowy, wielosezonowy) Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

14


Informacja o bezpieczeństwie pracy

Rys. 1

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

15


Informacja o bezpieczeństwie pracy

Rys. 2

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

16


Pierwsze uruchomienie

2. Pierwsze uruchomienie 2.1 Wprowadzenie Przed wprowadzeniem maszyny do użytku konieczny jest instruktaż dla obsługi. Instruktaż musi być przeprowadzony przez kwalifikowaną osobę delegowaną z placówki Hako, która kontaktuje się z klientem podczas dostawy maszyny. 2.2 Przed rozpoczęciem pracy Przed rozpoczęciem pracy należy: 1. Sprawdzić czy w miejscu parkowania nie widać śladów po wyciekach. Nie może być śladów przecieku ani uszkodzeń na wężach, przewodach i zbiornikach. 2. Sprawdzić stan paliwa. W razie potrzeby zatankować. 3. Sprawdzić poziom oleju silnikowego, patrz rozdział o konserwacji. 4. Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego, patrz rozdział o konserwacji. Układ hydrauliczny nie osiąga pełni sprawności przy niskich temperaturach!

5. Sprawdzić ustawienie fotela kierowcy. 6. Sprawdzić ustawienie koła kierownicy. 2.3 Uruchamianie pojazdu Zaleca się by przed uruchomieniem maszyny przeczytać rozdział dotyczący bezpieczeństwa pracy i spełnić określone tam wymagania. Uruchamiać kolejno następujące elementy sterowania: Ze względów bezpieczeństwa pod siedzeniem kierowcy jest umieszczony wyłącznik. Nie wolno bocznikować tego wyłącznika! 1. Wszystkie dźwignie sterujące i przełączniki (pojemnika na śmieci, szczotki obrotowej, przyspiesznika, itd.) ustawić w pozycje neutralne. Położenie zerowe jest monitorowane elektronicznie. Odchylenie pedału od tej pozycji uniemożliwia start silnika.

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

2. Zabezpieczyć maszynę zaciągając hamulec postojowy. 3. Przełącznik obrotów silnika nastawić na bieg jałowy. 4. Przestawić stacyjkę nieco w prawo. Zapala się lampka podgrzewania. Odczekać aż lampka zgaśnie. 5. Obrócić kluczyk dalej dla włączenia rozrusznika. Gaśnie sygnalizacja ładowania. Załączają się wskazania ilości paliwa, ciśnienia oleju silnikowego, temperatury silnika i naładowania baterii. 6. Przełącznik obrotów silnika ustawić na bieg jałowy i odczekać chwilę na podgrzanie się silnika. Nie pracować z Hako-Jonas 1900 gdy temperatura o otoczenia przekracza 40 C. Nie uruchamiać maszyny przy temperaturach poniżej o -15 C. Przy bardzo niskich temperaturach układ hydrauliczny wymaga kilku minut na osiągnięcie temperatury roboczej i pełnej sprawności. Pełne obciążenie dopiero po osiągnięciu temperatury roboczej. 17


Pierwsze uruchomienie Jeśli trzeba powtórzyć uruchamianie silnika to trzeba stacyjkę najpierw wyłączyć. Stacyjka ma blokadę zapobiegająca uruchamianiu już pracującego silnika. Dla ochrony baterii zaleca się by uruchamiać rozrusznik na maksimum 20 sekund a potem odczekać przed kolejną próbą startu. 2.4 Praca Procedura przygotowania maszyny do pracy: 1. Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić stan maszyny wg pkt. 2.2 2. Uruchomić pojazd, patrz pkt. 2.3 3. Opuścić szczotki główną i boczną. 4. Załączyć turbinę odpylania (tylko przy suchych śmieciach) 5. Załączyć obroty szczotki bocznej. 6. Zwolnić hamulec postojowy. 7. Pomału naciskać pedał jazdy aż do uzyskania żądanej prędkości. 8. Dla oczyszczenia filtra regularnie uruchamiać układ wstrząsania.

9. Sprawdzić stan napełnienia pojemnika na śmieci, w razie potrzeby uruchamiać układ RTR (przemieszczania śmieci w pojemniku) lub opróżniać pojemnik. Przy załączonych szczotce bocznej i turbinie odpylania można te funkcje załączać i wyłączać dźwignią sterowania szczotki głównej. 2.4.1 Optymalne wykorzystanie objętości pojemnika na śmieci (układ RTR) Układ RTR służy do ściskania śmieci w pojemniku co zwiększa wykorzystywaną objętość pojemnika. Po uruchomieniu układu RTR pojemnik automatycznie zatrzymuje się przed punktem otwarcia klapy opróżniania. Wskaźnik znajduje się powyżej lampki na tablicy sterowania. Klapa opróżniania pozostaje zamknięta a śmieci spadają z części przyjmującej śmieci do części w pobliżu klapy. 1. Obroty silnika ustawić na bieg jałowy. 2. Załączyć układ RTR.

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

3. Podnieść pojemnik – nacisnąć i przytrzymać wyłącznik zabezpieczający i jednocześnie przesunąć dźwignię sterującą pojemnikiem do tyłu. Pojemnik można przechylać tylko wtedy gdy jest podniesiony powyżej minimalnej wysokości dla uniknięcia kolizji pojemnika z podwoziem. Gdy wysokość pojemnika jest poniżej tego minimum to jego obrót jest zablokowany. 4. Przechylić pojemnik - nacisnąć i przytrzymać wyłącznik zabezpieczający i jednocześnie przesunąć dźwignię sterującą pojemnikiem na prawo. 5. Następuje optymalne ułożenie śmieci w pojemniku. 6. Obrócić pojemnik z powrotem nacisnąć i przytrzymać wyłącznik zabezpieczający i jednocześnie przesunąć dźwignię sterującą pojemnikiem na lewo.

18


Pierwsze uruchomienie 7. Opuścić pojemnik – nacisnąć i przytrzymać wyłącznik zabezpieczający i jednocześnie przesunąć dźwignię sterującą pojemnikiem do tyłu. Pojemnik można całkowicie opuścić tylko wtedy gdy jest ustawiony dokładnie poziomo. Jeśli podczas opuszczania pojemnik jest nieco przechylony to opuszczanie zatrzymuje się przed kolizją z podwoziem. W takim przypadku należy pojemnik nieco unieść i ustawić go dokładnie poziomo. 2.4.2 Opróżnianie pojemnika ze śmieci 1. Przejechać maszyną Hako-Jonas 1900 do miejsca zrzutu śmieci. 2. Zatrzymać maszynę w bezpiecznej odległości od kontenera na śmieci. 3. Obroty silnika ustawić na bieg jałowy. 4. Oczyścić filtr – załączyć urządzenie wstrząsające.

5. Podnieść pojemnik ze śmieciami pojemnik – nacisnąć i przytrzymać wyłącznik zabezpieczający i jednocześnie przesunąć dźwignię sterującą pojemnikiem do tyłu. 6. Pojemnik musi być powyżej minimalnej wysokości opróżniania. 7. Przejechać maszyną do przodu aż pojemnik znajdzie się nad kontenerem na śmieci. 8. Przechylić pojemnik do pozycji opróżniania - nacisnąć i przytrzymać wyłącznik zabezpieczający i jednocześnie przesunąć dźwignię sterującą pojemnikiem na prawo. 9. Całkowicie opróżnić pojemnik ze śmieci. 10. Obrócić pojemnik z powrotem nacisnąć i przytrzymać wyłącznik zabezpieczający i jednocześnie przesunąć dźwignię sterującą pojemnikiem na lewo. 11. Cofnąć maszynę by uzyskać bezpieczną odległość od kontenera. 12. Opuścić pojemnik – nacisnąć i przytrzymać wyłącznik zabezpieczający i jednocześnie przesunąć dźwignię sterującą pojemnikiem do przodu.

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

Jazda z podniesionym pojemnikiem pogarsza stabilność maszyny. Dlatego też podnosić pojemnik tylko tuż przed zrzutem śmieci. Przed podniesieniem pojemnika operator musi się upewnić czy za pojemnikiem lub obok niego nie ma osób ani innych przeszkód. Przed podniesieniem pojemnika zatrzymać maszynę na poziomym gruncie. Z podniesionym pojemnikiem wolno jechać maszyną tylko bardzo wolno. Nikt nie może się znaleźć w strefie zagrożenia. Ryzyko zgniecenia lub zakleszczenia! Przed podniesieniem lub opuszczeniem pojemnika sprawdzić czy zachowana jest bezpieczna odległość od kontenera. Pojemnik wolno napełniać tylko bez przekraczania maksymalnego ciężaru śmieci. Przeciążenie pogarsza stabilność maszyny. Pojemnik na śmieci musi być 19


Pierwsze uruchomienie regularnie czyszczony. Ruchy pojemnika są monitorowane. Ruch pojemnika zatrzymuje się gdy zachodzi ryzyko kolizji z innymi częściami maszyny, która mogła by spowodować uszkodzenie, W takim przypadku należy, dla ponownego uruchomienia realizowanej funkcji, pojemnik przestawić nieco w odwrotnym kierunku.

2.5 Zatrzymywanie i wyłączanie pojazdu 1. Powoli przestawić przyspiesznik do pozycji neutralnej; maszyna zwalnia aż do zatrzymania się. 2. Zaciągnąć hamulec postojowy. 3. Podnieść szczotkę walcową i szczotkę boczną. 4. Wyłączyć silnik.

2.6 Po zakończeniu pracy Przejechać maszyną do miejsca jej czyszczenia. Oczyścić maszynę. Maszyny nie wolno czyścić myjką ciśnieniową ani strumieniem pary.

Maszyna Hako-Jonas 1900 może zwalniać szybciej jeśli przesunie się przyspiesznik w przeciwnym kierunku lub gdy użyje się hamulca głównego. Przy opuszczaniu maszyny wyciągać kluczyk ze stacyjki co zabezpiecza przed użyciem maszyny przez osoby nieupoważnione.

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

20


Pierwsze uruchomienie 2.7 Przewożenie i holowanie Przewożenie Podczas przewożenie maszyny HakoJonas 1900 na innym pojeździe należy zaciągnąć hamulec postojowy maszyny i zabezpieczyć ją klinami pod kołami oraz pasami zamocowanymi do punktów mocowania z przodu (Rys. 3/1) i z tyłu (obydwie strony) (Rys. 3/2).

Rys. 3

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

21


Pierwsze uruchomienie Holowanie Maszynę Hako-Jonas 1900 holować z wyłączonym silnikiem i po otwarciu zaworu bocznikowego (Rys. 4/3): 1. Otworzyć i podnieść pokrywę Rys. 4/1. 2. Używając uchwytu Rys. 4/2 otworzyć osłonę boczną. 3. Dźwignię (Rys. 4/3) zaworu o bocznikowego obrócić o 90 w prawo. 4. Po zakończeniu holowania zawór bocznikowy z powrotem zamknąć. Pojazd z otwartym zaworem bocznikowym wolno holować tylko na krótkim dystansie, np. by wyciągnąć pojazd ze strefy zagrożenia lub doholować go do miejsca załadunku i nie szybciej niż 2 km/h. Przy większych odległościach należy dla uniknięcia uszkodzenia hydrauliki podnieść tylne koło.

Rys. 4

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

22


Praca

3. Praca 3.1 Procedura robocza 3.1.1 Uwagi ogólne Maszyny Hako-Jonas 1900, przeznaczone są wyłącznie do zbierania śmieci suchych i mokrych z posadzek w fabrykach, magazynach, parkingach i na przejściach dla pieszych. 3.1.1 Zespół zamiatający Zespół zamiatający zbiera brud i śmieci wrzuca je do pojemnika Rys. 5/1. Szczotka boczna Rys. 5/2 zmiata śmieci na ścieżkę zamiatania szczotki obrotowej Rys. 5/3. Szczotka obrotowa Rys. 5/3 zbiera śmieci do pojemnika. W przypadku zamiatarki Hako-Jonas 1900 śmieci są następnie zrzucane do standardowego kontenera na śmieci. Śmieci w pojemniku maszyny można upakować używając systemu ich kompresji i relokacji – systemu RTR.

Rys. 5

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

23


Praca 3.1.3 Układ filtracyjny Układ filtracyjny znajduje się pod pokrywą, Rys.6/1. Turbina odpylająca przenosi pył podnoszony podczas zamiatania przez szczotkę obrotową na filtr płytowy, Rys.6/2 gdzie następuje jego oddzielenie od powietrza. Pył osadza się na żebrach filtra. Przy zamiataniu bardzo zapylonych miejsc należy filtr Rys.6/2 regularnie sprawdzać i czyścić. 3.1.4 Układ wstrząsania Dzięki wibracjom występującym podczas pracy pył osadzony na filtrze płytkowym częściowo opada do pojemnika na śmieci. Dla uzyskania otoczenia bez pyłu należy regularnie uruchamiać układ wstrząsania Rys. 6/3. Podczas wstrząsania odpylanie jest automatycznie wyłączane. Czyszczenie filtra trwa 10 sekund. Po zakończeniu czyszczenia filtra odpylanie załącza się automatycznie, jeśli było uprzednio załączone.

Rys. 6

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

24


Praca 3.1.5 Silnik Silnik znajduje się w tylnej części pojazdu; dostęp do silnika dla konserwacji i serwisu uzyskuje się dzięki przechylnej ramie. Układ hydrauliczny i silnik napędowy są chronione przed przegrzaniem przy pomocy układu chłodzącego. 3.1.6 Układ hydrauliczny Silnik spalinowy napędza hydrostatyczny układ napędu jazdy, rys. 7/1, pompy hydrauliczne układu kierowniczego, rys. 7/2, napędu szczotki bocznej, rys. 7/3 i napędu szczotki obrotowej rys. 7/4. Zbiornik oleju hydraulicznego, rys. 7/5 i filtr oleju hydraulicznego, rys. 7/6 znajdują się obok silnika.

Rys. 7

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

25


Praca 3.1.7 Hamulce i opony Do hamowania jest wykorzystywany napęd hydrostatyczny. Jeśli to hamowanie nie jest wystarczające to można użyć hamulca głównego. Pojazd Hako-Jonas 1900 ma także hamulec postojowy. Stosowane są opony pneumatyczne. Należy regularnie, zgodnie z harmonogramem, sprawdzać ciśnienie w oponach i stan bieżnika. Regulację układu hamulcowego i obsługę opon może wykonywać tylko serwis Hako.

3.1.8 Wyposażenie specjalne • Lewa szczotka boczna • Daszek zabezpieczający • Lampa migowa, do montażu na dachu kabiny lub bez dachu • Opony z pełnej gumy • Odpylanie przy prawej szczotce bocznej • Oświetlenie • Homologacja do ruchu na drogach zgodnie z niemieckim kodeksem drogowym • Kabina z ogrzewaniem • Kabina z klimatyzacją • Światła robocze (tylko z kabiną)

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

26


Praca 3.2 Elementy sterownicze 3.2.1 Przegląd 1. Tablica sterownicza, lampki sygnalizacyjne i wskaźniki 2. Wyłącznik bezpieczeństwa pojemnika na śmieci 3. Regulator kolumny kierowniczej 4. Stacyjka 5. Przyspiesznik 6. Hamulec główny 7. Hamulec postojowy 8. Siedzenie kierowcy 9. Kompensacja zużycia szczotki obrotowej 10. Kompensacja zużycia szczotki bocznej

Rys. 8 Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

27


Praca Przegląd, ciąg dalszy 1. Zamek układu filtracyjnego

Rys. 9 Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

28


Praca

3.2.2 Tablica sterowania 1. Dźwignia sterowania pojemnikiem na śmieci 2. Zamykanie pojemnika na śmieci 3. Podnoszenie pojemnika na śmieci 4. Opuszczanie pojemnika na śmieci 5. Otwieranie pojemnika na śmieci 6. Wyłącznik RTR (układ ściskania śmieci) 7. Przełącznik obroty jałowe / obroty robocze 8. Dźwignia sterowania zamiataniem 9. Zwiększanie nacisku szczotki obrotowej 10. Uruchamianie funkcji zamiatania 11. Wyłączanie funkcji zamiatania 12. Załączanie/wyłączanie szczotki bocznej 13. Załączanie/wyłączanie turbiny odpylania 14. Wyłącznik układu wstrząsającego 15. Wyłącznik klaksonu

Rys. 10 Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

29


Praca

3.2.3 Lamki sygnalizacyjne i wskaźniki 1. Lampka sygnalizacyjna ładowania 2. Lampka sygnalizacyjna wstrząsania 3. Lampka sygnalizacyjna kierunkowskazu (opcja) 4. Lampka sygnalizacyjna hamulca postojowego 5. Lampka sygnalizacyjna podgrzewania 6. Lampka sygnalizacyjna turbiny odpylania 7. Lampka sygnalizacyjna układu RTR 8. Wskaźnik ciśnienia oleju silnikowego 9. Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego 10. Wskaźnik ilości paliwa 11. Woltomierz

Rys. 11 Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

30


Praca

Nie trzymać przez dłuższy czas pojemnika w pozycji podniesionej! Zależnie od położenia pojemnika niektóre funkcje są zablokowane dla uniknięcia kolizji pojemnika z innymi częściami maszyny.

Dźwignia sterowania pojemnikiem na śmieci, rys. 10/1 Ta dźwignia służy do sterowania pojemnikiem na śmieci. Przy używaniu tej dźwigni trzeba jednocześnie naciskać znajdujący się po prawej stronie kolumny kierowniczej wyłącznik bezpieczeństwa. Położenia dźwigni: 1 = Opuszczanie pojemnika 2 = Podnoszenie pojemnika 3 = Otwieranie pojemnika 4 = Zamykanie pojemnika Po zwolnieniu nacisku dźwignia, pod działaniem sprężyny, wraca do pozycji zerowej co przerywa jej działanie.

Wyłącznik RTR, rys. 10/2 Układ RTR służy do ściskania śmieci w pojemniku co zwiększa wykorzystanie objętości pojemnika. Po uruchomieniu układu RTR pojemnik automatycznie zatrzymuje się przed klapą rozładowczą śmieci. Wskaźnik znajduje się nad lampką sygnalizacyjną tablicy sterowniczej. Klapa rozładowcza pozostaje zamknięta a śmieci spadają z części, w której są zbierane do części w pobliżu klapy rozładowczej.

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

Przełącznik obroty jałowe / obroty robocze, rys. 10/3 Przełącznik służy do nastawiania obrotów silnika. • Pozycja lewa: obroty jałowe przy uruchamianiu i zatrzymywaniu silnika • Pozycja prawa: obroty robocze napędu jazdy, napędu szczotki obrotowej i napędu turbiny odpylania

31


Praca

Wyłącznik szczotek bocznych, rys. 10/5 Służy do opuszczania i podnoszenia szczotek bocznych oraz do załączania i wyłączania ich napędu. Funkcje tego 2-stopniowego wyłącznika: • Na prawo = szczotki boczne wyłączone i podniesione. Zamiata tylko główna szczotka obrotowa • Stopień 1 (pośredni) opuszczanie i uruchamianie szczotki prawej • Stopień 2 (lewy) opuszczanie i uruchamianie obydwu szczotek bocznych

Dźwignia sterowania funkcją zamiatania, rys. 10/4 Służy do załączania i wyłączania zamiatania. Możliwe są pozycje: 1 = Zamiatanie wyłączone 2 = zamiatanie załączone 3 = zwiększony nacisk szczotki Dźwignie można wykorzystać także do Jeśli szczotki boczne automatycznego pobudzenia turbiny pozostają załączone to do odpylania i szczotek bocznych. W tym ich automatycznego celu należy najpierw odpowiednie opuszczania/uaktywniania i funkcje załączyć. Zwiększony nacisk podnoszenia/wyłączania szczotki obrotowej uruchamiać tylko na można wykorzystać krótko, np. przy usuwaniu dźwignię sterowania zaschniętego brudu lub w przypadku zamiataniem. nieznacznego pofałdowania gruntu. Zwiększony nacisk powoduje szybkie zużycie szczotki. Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

Wyłącznik turbiny odpylania, rys. 10/6 Służy do załączania/wyłączania turbiny odpylania. Jeśli turbina pozostaje załączona to do automatycznego uaktywnienia tej funkcji można wykorzystać dźwignię sterowania zamiataniem. Wyłączać turbinę przy zamiataniu mokrych śmieci.

Klakson, rys. 10/7 Naciśnięcie załącza sygnał dźwiękowy.

32


Praca

Wyłącznik układu wstrząsania, rys. 10/8 Po załączeniu uruchamia się układ wstrząsania i następuje czyszczenie filtra. Czyszczenie uruchamiać: • Przed opróżnianiem pojemnika ze śmieci • Gdy zapala się lampka sygnalizacyjna układu wstrząsania Wstrząsanie trwa około 10 sekund. Na czas czyszczenia filtra następuje automatyczne wyłączenie, układu odpylania - jeśli był załączony.

Lampka sygnalizacyjna ładowania, rys. 11/1 (tylko diesel) Zapala się po załączeniu zapłonu i powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika. Zapalenie się tej lampki podczas jazdy oznacza brak ładowania akumulatora. Wyłączyć silnik i zwrócić się do serwisu Hako.

Lampka sygnalizacyjna kierunkowskazu (opcja), rys.11/3 Sygnalizuje uruchomienie dźwigni kierunkowskazu.

Lampka sygnalizacyjna hamulca postojowego, rys. 11/4 Zapala się po załączeniu hamulca postojowego. Gaśnie po zwolnieniu hamulca.

Lampka sygnalizacyjna wstrząsania, rys. 11/2 Po zapaleniu się tej lampki należy czyścić filtr a więc odpowiednim wyłącznikiem uruchomić wstrząsanie.

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

33


Praca

Lampka sygnalizacyjna podgrzewania, rys. 11/5 Zapala się po załączeniu zapłonu. Silnik można uruchamiać po zgaśnięciu tej lampki.

Lampa sygnalizacyjna turbiny odpylania, rys. 11/6 Zapala się po wyłączeniu turbiny. Wyłączać turbinę przy zamiataniu mokrych śmieci.

Lampka sygnalizacyjna układu RTR, rys. 11/7 Zapala się po załączeniu układu RTR.

Wskaźnik ciśnienia oleju silnikowego, rys. 11/8 Wskaźnik ma zakres 0 do 80 psi (0 do 5,5 bar). Jeśli wskazania spadną poniżej 7 psi (0,5 bar) to należy wyłączyć silnik i sprawdzić poziom oleju silnikowego. W razie potrzeby olej uzupełnić, patrz rozdział o konserwacji i serwisie. Jeśli wskazania nie wracają do normy przy prawidłowym poziomie oleju to należy wyłączyć silnik i skontaktować się z serwisem Hako.

Wskaźnik ilości paliwa, rys. 11/10 Zbiornik paliwa ma objętość około 32 litrów. Wskazywana jest aktualna objętość paliwa. Paliwo należy na czas uzupełniać. Jeśli silnik nie uruchamia się to należy odpowietrzyć przewody paliwowe, patrz rozdział o konserwacji i serwisie.

Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego, rys. 11/9 o Ten wskaźnik ma zakres 0 do 250 F (0 o do 121 C). Jeśli temperatura o o przekracza 212 F (100 C) to wyłączyć silnik i sprawdzić poziom płynu chłodzącego. W razie potrzeby płyn uzupełnić, patrz rozdział o konserwacji i serwisie. W razie potrzeby olej uzupełnić, patrz rozdział o konserwacji i serwisie. Jeśli wskazania nie wracają do normy przy prawidłowym poziomie płynu to należy wyłączyć silnik i skontaktować się z serwisem Hako.

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

34


Praca Woltomierz, rys. 11/11 Wskazuję napięcie zasilania pojazdu. Wartość normalna to 14V. Jeśli przy pracującym silniku spadnie poniżej 12V to należy sprawdzić baterię, patrz rozdział o konserwacji i serwisie. W razie potrzeby olej uzupełnić, patrz rozdział o konserwacji i serwisie. Jeśli wskazania nie wracają do normy chociaż bateria jest w normie to należy wyłączyć silnik i skontaktować się z serwisem Hako.

Wyłącznik bezpieczeństwa pojemnika na śmieci, rys. 8/2 Funkcje pojemnika można uruchomić tylko przy jednoczesnym naciśnięciu tego wyłącznika.

Regulator kolumny kierowniczej, rys. 8/3 Nacisnąć dźwignię na dół i ustawiać kolumnę zgodnie z potrzebami. Naciśnięcie dźwigni do góry blokuje regulację. Jechać tylko po zablokowaniu regulacji kolumny kierowniczej; regulację wykonywać tylko po zatrzymaniu pojazdu!

Stacyjka, rys. 8/4 Służy do włączania i wyłączania zapłonu, do uruchamiania i zatrzymywania silnika oraz do zabezpieczenia przed osobami nieupoważnionymi. 0 = silnik i układy elektryczne wyłączone 1 = podgrzewać aż do zgaśnięcia lampki sygnalizacyjnej 2 = start

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

Ze względów bezpieczeństwa maszyna Hako-Jonas 1900 jest wyposażona w wyłącznik pod siedzeniem. Uruchomienie silnika jest możliwe tylko gdy kierowca siedzi na siedzeniu. Przerwa w styku podczas pracy silnika wymaga ponownego uruchomienia silnika.

Przyspiesznik, jazda do przodu, rys. 8/5 Służy do załączenia jazdy do przodu i jednocześnie do nastawiania prędkości pojazdu. Po zwolnieniu pedał automatycznie wraca do położenia zerowego i pojazd się zatrzymuje. Przyspiesznik, jazda do tyłu, rys. 8/5 Służy do załączenia jazdy do tyłu i jednocześnie do nastawiania prędkości pojazdu. Po zwolnieniu pedał automatycznie wraca do położenia zerowego i pojazd się zatrzymuje.

35


Praca Hamulec główny, rys. 8/6 Cofnięcie pedału przyspiesznika (jazdy do przodu lub do tyłu) powoduje dynamiczne hamowanie pojazdu. Jeśli to hamowanie jest niewystarczające to można załączyć hamulec główny. Hamulec postojowy, rys. 8/7 Uruchamia mechaniczny hamulec bębnowy działający na obydwa koła przednie. Hamulec ten trzeba załączać przed opuszczeniem pojazdu. Zapala się wtedy lampka sygnalizacyjna hamulca postojowego. Kompensacja zużycia szczotki obrotowej, rys. 8/9 Jest to urządzenie nastawcze kompensatora zużycia szczotki obrotowej, znajduje się za pokrywą. Kompensuje się zmniejszenie długości szczeciny na skutek zużycia, patrz rozdział o konserwacji.

Siedzenie kierowcy, rys. 8/8

Siedzenie należy tak ustawić by kierowca siedział komfortowo i mógł łatwo sięgnąć do elementów sterowniczych. • Kąt pochylenia podłokietników ustawia się pokrętłem A. • Oparcie ustawia się pokrętłem B. • Siedzenie zwalnia się dźwignią C; można je wtedy ustawić wzdłużnie. • Zawieszenie siedzenia można dostosować do ciężaru kierowcy pokrętłem D (45 kg do 125 kg).

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

Ze względów bezpieczeństwa maszyna Hako-Jonas 1900 jest wyposażona w wyłącznik pod siedzeniem. Uruchomienie silnika jest możliwe tylko gdy kierowca siedzi na siedzeniu. Przerwa w styku podczas pracy silnika wymaga ponownego uruchomienia silnika. Kompensacja zużycia, szczotka boczna, rys. 8/10 Szczotka boczna jest wyposażona w urządzenia nastawcze pozwalające kompensować jej zużycie. Stosuje się je gdy szczecina staje się za krótka, patrz rozdział o konserwacji. Zamek filtra pyłowego, rys. 9/1 Filtr pyłowy znajduje się pod przednią pokrywą. Dla wyjęcia filtra trzeba ten zamek otworzyć.

36


Dane techniczne

4

Dane techniczne

Hako-Jonas 1900 Wymiary i ciężary Długość

mm

2708

Szerokość bez szczotek bocznych

mm

Szerokość z 1 szczotką boczną

mm

1520 1655

Szerokość z 2 szczotkami bocznymi

mm

1790

Wysokość powyżej siedzenia kierowcy

mm

1466

Ciężar pustej maszyny

kg

1719

Dopuszczalny ciężar całkowity

kg

2570

Szybkość jazdy do przodu

km/h

13

Szybkość jazdy do tyłu

km/h

5

Maksymalna szybkość zamiatania

km/h

6

Teoretyczna wydajność zamiatania z 1 szczotką boczną

m /h

21500

%

16

Wydajność powierzchniowa, szybkość jazdy

Zdolność pokonywania wzniesień

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

2

37


Dane techniczne Hako-Jonas 1900 Układ filtracyjny 2

Powierzchnia filtracyjna

m

Filtr płytowy

Sztuk

12,3 2

Długość / średnica

mm

1220 / 355

Granica zużycia

mm

25

Obroty

1/min

290

Ścieżka zamiatania

mm

65

Taśmy uszczelniające lewa, prawa, tylna

mm

3

Taśma uszczelniająca przednia

mm

2

Średnica

mm

610

Obroty

1/min

118

Szczotka obrotowa

Prześwit taśm uszczelniających

Szczotki boczne

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

38


Dane techniczne Hako-Jonas 1900 Pojemnik na śmieci Pojemność

Litry

500

Koło napędowe Koło napędowe, tylne

6.00-9 NHS 12 PR T900

Koła przednie

6.50-10 NHS 12 PR T900

Ciśnienie w ogumieniu

bar

6,5

litry

23

V

12

Układ hydrauliczny. Zespół napędowy jazdy Płyn hydrauliczny VG46, np. Mobiloil Zbiornik hydrauliczny, pojemność

DTE 15

Układ elektryczny Bateria startowa Ochrona przed dostaniem się wody

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

IPX3

39


Dane techniczne

Hako-Jonas 1900

Silnik spalinowy Producent

Kubota

Typ

V1505

Rodzaj silnika / ilość cylindrów

4 suwy / 4 cylindry

Pojemność skokowa

cm

Moc przy 2550 1/min

kW

Około 25 przy 2150 1/min

Obroty robocze (z włączonymi szczotką walcową, szczotkami bocznymi i odpylaniem)

1/min

2150

Zbiornik paliwa (benzyna bezołowiowa, zwykła)

litry

32

Zużycie paliwa

litry/h

6 przy 25 kW

Olej silnikowy / ilość

typ / litry

SAE 15W-40 / 6,7

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

3

1498

40


Dane techniczne

Hako-Jonas 1900 Poziom hałasu Ciśnienie akustyczne (LpA) według DIN IEC 60335-2-72 , przy normalnych warunkach pracy, przy uszach operatora

dB (A)

85

Moc akustyczna (LwA) według DIN IEC 60335-2-72 , przy normalnych warunkach pracy i przy maksymalnym przepływie

dB (A)

98

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

41


Konserwacja i serwis

5

Konserwacja i serwis

Informacje ogólne Przed przystąpieniem do konserwacji zalecamy dokładne zapoznanie się z rozdziałem dotyczącym bezpieczeństwa. Przestrzeganie harmonogramu prac konserwacyjnych, opracowanego przez producenta, gwarantuje optymalne działanie urządzenia. Konserwację codzienną i cotygodniową i drobne naprawy może wykonywać kierowca/operator. Dalsze prace zgodnie z systemem konserwacji Hako należy powierzyć serwisowi Hako. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania instrukcji konserwacji. Przy wszelkich zapytaniach dotyczących napraw lub części zamiennych prosimy podawać numer fabryczny, patrz pkt. 1.7, Tabliczka znamionowa.

5.1 System Konserwacji Hako System ten gwarantuje: • Niezawodną pracę maszyn Hako (konserwacja zapobiegawcza) • Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, kosztów naprawy i konserwacji • Długą żywotność i dostępność operacyjną maszyny. System Konserwacji Hako składa się z kilku modułów; określa rodzaj prac technicznych do wykonania i odstępy czasu pomiędzy tymi pracami. Poza tym dla każdego typu konserwacji są dobrane zestawy części zamiennych. System Konserwacji Hako, klient: Wykonuje użytkownik (codziennie lub co tydzień) zgodnie z instrukcją konserwacji w instrukcji obsługi. Podczas dostawy maszyny kierowca/operator ma odpowiedni instruktaż. System Konserwacji, pierwszy serwis: (po 50 godzinach pracy) Dotyczy maszyn z napędem silnikiem spalinowym. Pierwsza wymiana oleju filtra; wykonuje serwis Hako.

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

System Konserwacji Hako I: (co 125 godzin pracy) Prace wykonuje serwis Hako zgodnie z opisem dostosowanym dla konkretnej maszyny zawierającym także komplet części zamiennych. System Konserwacji Hako II: (co 250 godzin pracy) Prace wykonuje serwis Hako zgodnie z opisem dostosowanym dla konkretnej maszyny zawierającym także komplet części zamiennych. System Konserwacji Hako III: (co 500 godzin pracy, sprawdzenie bezpieczeństwa ruchowego) Prace wykonuje serwis Hako zgodnie z opisem dostosowanym dla konkretnej maszyny zawierającym także komplet części zamiennych.

42


Konserwacja i serwis System Konserwacji Hako IV: (co 1000 godzin pracy, sprawdzenie bezpieczeństwa ruchowego) Prace wykonuje serwis Hako zgodnie z opisem dostosowanym dla konkretnej maszyny zawierającym także komplet części zamiennych. Wykonanie przeglądów bezpieczeństwa zgodnie z przepisami według UVV-BGV-TUV-VDE

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

43


Konserwacja i serwis 5.2 Potwierdzenia konserwacji Przekazanie maszyny System Konserwacji Hako po Modernizacja 50 roboczogodzinach Pieczęć warsztatu jazda testowa przekazanie klientowi Instruktaż

System Konserwacji Hako po 125 roboczogodzinach Pieczęć warsztatu

System Konserwacji Hako po 250 roboczogodzinach Pieczęć warsztatu

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

System Konserwacji Hako po 375 roboczogodzinach Pieczęć warsztatu

System Konserwacji Hako po System Konserwacji Hako po 500 roboczogodzinach 625 roboczogodzinach Pieczęć warsztatu Pieczęć warsztatu

System Konserwacji Hako po 750 roboczogodzinach Pieczęć warsztatu

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy System Konserwacji Hako po 875 roboczogodzinach Pieczęć warsztatu

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy System Konserwacji Hako po 1000 roboczogodzinach Pieczęć warsztatu

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy System Konserwacji Hako po 1125 roboczogodzinach Pieczęć warsztatu

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy System Konserwacji Hako po 1250 roboczogodzinach Pieczęć warsztatu

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

44


Konserwacja i serwis

5.3

Harmonogram konserwacji

System konserwacji Hako, konserwacja wykonywana przez użytkownika Konserwacja wykonywana w ustalonych odstępach czasu przez klienta/operatora. Praca do wykonania Sprawdzić poziom oleju silnikowego, w razie potrzeby uzupełnić

Odstęp czasu Codziennie o

Sprawdzić poziom paliwa, w razie potrzeby uzupełnić

o

Sprawdzić i w razie potrzeby opróżnić pojemnik na śmieci

o

Sprawdzić poziom płynu chłodzącego, w razie potrzeby uzupełnić

o

Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego, w razie potrzeby uzupełnić

o

Oczyścić zawór wylotowy filtrów przeciwpyłowych, sprawdzić wskaźnik serwisowy głównego filtra, w razie potrzeby oczyścić filtr główny

o

Sprawdzić czy nie ma wycieków z silnika lub układu hydraulicznego

o

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

45


Konserwacja i serwis

System konserwacji Hako, konserwacja wykonywana przez użytkownika Konserwacja wykonywana w ustalonych odstępach czasu przez klienta/operatora. Praca do wykonania Sprawdzić żeberka chłodnicy, w razie potrzeby oczyścić

Odstęp czasu Co tydzień o

Sprawdzić działanie układu kierowniczego

o

Sprawdzić ciśnienie w ogumieniu

o

Sprawdzić układ filtracyjny, w razie potrzeby oczyścić lub wymienić filtr

o

Sprawdzić działanie układu wstrząsania filtra

o

Pojemnik na śmieci. Sprawdzić, w razie potrzeby wymienić, uszczelnienia

o

Sprawdzić działanie klapy pojemnika na śmieci, w razie potrzeby oczyścić lub wymienić

o

Sprawdzić zużycie szczotki walcowej i stan gum uszczelniających, w razie potrzeby wyregulować lub wymienić

o

Sprawdzić zużycie szczotek bocznych, w razie potrzeby wyregulować lub wymienić

o

Oczyścić pojazd

o

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

46


Konserwacja i serwis System konserwacji Hako, pierwszy serwis Poniżej opisana konserwacja powinna być wykonana przez autoryzowany serwis Hako Praca do wykonania

Odstęp czasu Jednokrotnie po 50 roboczogodzinach

Wymienić olej silnikowy

o

Wymienić filtr oleju silnikowego

o

Sprawdzić obroty silnika (biegu jałowego i robocze)

o

Sprawdzić czy nie ma wycieków z silnika lub układu hydraulicznego

o

Wymienić filtr oleju hydraulicznego, uzupełnić ilość oleju

o

Sprawdzić układ elektryczny

o

Sprawdzić działanie hamulca postojowego i hamulca głównego

o

Sprawdzić działanie układu kierowniczego

o

Sprawdzić napęd jazdy (jazda do przodu, jazda do tyłu, położenie neutralne)

o

Sprawdzić wygląd maszyny

o

Jazda próbna i sprawdzenie działania

o

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

47


Konserwacja i serwis

System konserwacji Hako I, konserwacja wykonywana przez serwis Hako Poniżej opisana konserwacja powinna być wykonana przez autoryzowany serwis Hako

Praca do wykonania

Odstęp czasu Co 125 roboczogodzin

Wymienić olej silnikowy

o

Wymienić filtr oleju silnikowego

o

Oczyścić filtr paliwa

o

Sprawdzić wygląd maszyny

o

Jazda próbna i sprawdzenie działania

o

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

48


Konserwacja i serwis System konserwacji Hako II, konserwacja wykonywana przez serwis Hako Poniżej opisana konserwacja powinna być wykonana przez autoryzowany serwis Hako Praca do wykonania

Odstęp czasu Co 250 roboczogodzin

Wykonać prace zgodnie z systemem konserwacji Hako I

o

Sprawdzić napęd jazdy (jazda do przodu, jazda do tyłu, położenie neutralne)

o

Wymienić główny filtra powietrza

o

Wymienić filtr paliwa i olej silnikowy

o

Sprawdzić czy nie ma wycieków z silnika lub układu hydraulicznego

o

Sprawdzić obroty silnika (biegu jałowego i robocze)

o

Sprawdzić moment dokręcenia śrub mocujących koła

o

Sprawdzić działanie hamulca postojowego i hamulca głównego

o

Sprawdzić funkcje hydrauliczne (pompa hydrauliczna, pompa robocza, silniki i zawory)

o

Sprawdzić łańcuch antystatyczny

o

Sprawdzić układ elektryczny (bateria startowa, oświetlenie, bezpieczniki, przekaźniki i lampki sygnalizacyjne)

o

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

49


Konserwacja i serwis System konserwacji Hako III, konserwacja wykonywana przez serwis Hako Poniżej opisana konserwacja powinna być wykonana przez autoryzowany serwis Hako Praca do wykonania

Odstęp czasu Co 500 roboczogodzin

Wykonać prace zgodnie z systemem konserwacji Hako I i II

o

Wymienić wkłady zabezpieczające filtra powietrza

o

Wymienić olej hydrauliczny

o

Wymienić filtr oleju hydraulicznego

o

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

50


Konserwacja i serwis

System konserwacji Hako IV, konserwacja wykonywana przez serwis Hako Poniżej opisana konserwacja powinna być wykonana przez autoryzowany serwis Hako Praca do wykonania

Odstęp czasu Co 1000 roboczogodzin

Wykonać prace zgodnie z systemem konserwacji Hako I, II i III

o

Wymienić płyn chłodzący

o

Wymienić linkę podnoszącą szczotki bocznej

o

Wymienić okładziny hamulcowe

o

Wymienić cięgna Bowdena hamulca

o

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

51


Konserwacja i serwis 5.4 Silnik Silnik znajduje się w tylnej części pojazdu. Dostęp do silnika uzyskuje się dzięki przechylnej ramie. 1. 2. 3. 4.

Pokrywka Miarka poziomu oleju Filtr oleju Miska olejowa z wężem spustowym

Rys. 12 Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

52


Konserwacja i serwis

5. Wspornik silnika 6. Mechanizm blokujący wspornika silnika 7. Mechanizm blokujący przepustnicy 8. Przepustnica 9. Zamek (po odchyleniu silnika na zewnątrz) 10. Drzwi 11. Układ chłodzenia 12. Filtr powietrza 13. Zbiornik paliwa 14. Filtr paliwa

Rys. 13 Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

53


Konserwacja i serwis 5.4.1 Otwieranie wspornika silnika Wspornik silnika otwierać tylko gdy silnik jest zimny. Niebezpieczeństwo oparzenia! 1

2 3 4

5

6

Zaparkować pojazd na płaskim terenie, z silnikiem w temperaturze roboczej. Wyłączyć silnik i odczekać na jego ochłodzenie. Załączyć hamulec postojowy. Odblokować i otworzyć maskę. Otworzyć drzwiczki do komory silnikowej, rys. 13/10. Zwolnić blokadę przepustnicy, rys. 13/7 i odłączyć przepustnicę rys. 13/8 Otworzyć mechanizm zamykający wspornika silnika, rys. 13/6, odchylić wspornik silnika, rys. 13/5 na bok aż do zaskoczenia zabezpieczenia przed opadnięciem z powrotem. Przechylanie wspornika silnika z powrotem wykonuje się w odwrotnej kolejności. Przedtem należy zwolnić mechanizm blokujący rys. 13/9.

Odchylonego na zewnątrz silnika nie da się uruchomić (wyłącznik zabezpieczający) 5.4.2 Uzupełnianie oleju silnikowego Codziennie sprawdzać poziom oleju silnikowego miarką rys. 12/2.. Olej uzupełniać gdy poziom jest za niski lub gdy zapala się lampka sygnalizacyjna ciśnienia oleju silnikowego.

5. Założyć z powrotem pokrywkę rys. 12/1 i miarkę. 6. Zamknąć maskę. 7. Lampka sygnalizująca wadliwe działanie powinna zgasnąć po kliku sekundach od załączenia silnika.

Stosować tylko olej podany w Danych Technicznych! 1. Odblokować i otworzyć maskę. 2. Wyciągnąć miarkę, wytrzeć ją czystą szmatką i wsunąć z powrotem a potem znowu wyciągnąć. 3. Porównać poziom oleju ze znaczkami na końcu miarki. 4. Nie wlewać za dużo oleju za jednym razem. Odczekać kilka minut aż olej ścieknie do miski olejowej. Teraz ponownie sprawdzić poziom oleju.

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

54


Konserwacja i serwis

5.4.3 Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju Olej silnikowy należy wymienić po pierwszych 50 godzinach pracy a następnie zgodnie z harmonogramem konserwacji ale nie rzadziej niż raz w roku.

Olej przepracowany usuwać zgodnie z odpowiednimi przepisami ochrony środowiska. 5. Dokręcić korek spustowy. 6. Wlać olej, patrz rozdział 5.4.2

Przy wymianie oleju zwracać uwagę na gorące części silnika i gorący olej. Ryzyko oparzenia! 1. Otworzyć wspornik silnika, patrz rozdział 5.4.1. 2. Pod korek spustowy miski olejowej podłożyć naczynie odpowiednie do zebrania oleju. Ilość oleju z filtrem: 6,7 litra Ilość oleju bez filtra: 6,4 litra 3. Odkręcić korek spustowy z węża spustowego, rys. 12/4 i spuścić olej do podstawionego naczynia. 4. Zdemontować stary filtr oleju, rys. 12/3 i założyć nowy z nowym pierścieniem uszczelniającym (dokręcać ręką) Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

55


Konserwacja i serwis 6.4 Filtr powietrza Filtr powietrza, rys. 14/1, znajduje się po prawej stronie silnika. Stopień zabrudzenia filtra jest pokazywany przez wskaźnik serwisowy, rys. 14/2. Wskazania tego wskaźnika należy sprawdzać codziennie. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Filtr powietrza Wskaźnik serwisowy Klips ze śrubą Filtr główny Wkłady zabezpieczające Pokrywa obudowy

Rys. 14

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

56


Konserwacja i serwis 5.5.1 Demontaż filtra głównego 1. Otworzyć wspornik silnika, patrz rozdział 5.4.1. 2. Przez wykręcenie śruby, rys. 14/3 poluźnić klips filtra, rys. 14/1 i zdjąć pokrywę obudowy, rys. 14/7. 3. Wyciągnąć główny filtr, rys. 14/4, z obudowy. 5.5.2 Czyszczenie filtra głównego Jeśli wskaźnik serwisowy, rys. 14/2, zapali się na czerwono to oznacza to zatkanie filtra 14/1. Filtr oczyścić zgodnie z poniższymi wskazówkami i wtedy ręcznie skasować wskaźnik serwisowy 14/2 (naciskając przycisk na wskaźniku)

3. Używając lampy sprawdzić czy filtr główny 14/4 nie jest podziurawiony. 4. Sprawdzić czy uszczelki filtra 14/4 nie maja oznak uszkodzenia. 5.5.3 Zakładanie filtra głównego 1. Ostrożnie wsunąć filtr 14/4 otwartą stroną do górnej części obudowy. 2. Założyć z powrotem pokrywę filtra 14/6; upewnić się czy jest prawidłowo założona. 3. Założyć klips ze śrubą, rys. 14/3. 5.5.4 Wymiana filtra głównego Filtr główny 14/4 musi być zmieniony w przypadku uszkodzenia lub nie rzadziej niż co 250 roboczogodzin. 1. Zdemontować filtr wg pkt. 5.5.1. 2. Założyć nowy filtr. 3. Zamontować główny filtr, patrz punkt 5.5.3

5.5.5 Wymiana wkładu zabezpieczającego Po demontażu wkładu zabezpieczającego, rys. 14/5, nie wolno go czyścić ani używać ponownie. Wkład zabezpieczający trzeba wymieniać nie rzadziej niż co 500 roboczogodzin. 1. Zdemontować filtr główny, rys. 14/4, według punktu 5.5.1. 2. Włożyć nowy wkład zabezpieczający, rys.14/5. 3. Zamontować główny filtr, patrz punkt 5.5.3

1. Wnętrze obudowy filtra 14/6 oczyścić wilgotną szmatką. 2. Przy pomocy sprężonego powietrza skierowanego od wnętrza filtra oczyścić filtr główny. Powietrze o ciśnieniu maksymalnie 3 bar. Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

57


Konserwacja i serwis 5.6 Układ paliwowy 5.6.1 Wymiana filtra paliwa Wymontować filtr paliwa, rys. 15/1, i zainstalować nowy z nowym pierścieniem uszczelniającym (dokręcać ręką). 5.6.2 Odpowietrzanie układu paliwowego 1. Po zamocowaniu nowego filtra, rys. 15/1, wlać do niego nieco paliwa. 2. Poluźnić śrubę odpowietrzania, rys. 15/2. 3. Pompować dźwignią rys. 15/3 aż przestanie wylatywać powietrze. 4. Dokręcić Poluźnić śrubę odpowietrzania, rys. 15/2. Rys. 15

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

58


Konserwacja i serwis 5.7 Układ chłodzenia Płyn chłodzący jest chłodzony w chłodnicy 16/3 wentylatorem 16/1. Zbyt wysoka temperatura płynu chłodzącego jest pokazywana na tablicy głównej. Uważać na wirujące części znajdujące się w pobliżu chłodnicy. Ryzyko uszkodzenia ciała! 1. 2. 3. 4.

Zakrętka Wentylator Chłodnica Korek spustowy

Rys. 16

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

59


Konserwacja i serwis 5.7.1 Czyszczenie chłodnicy Chłodnicę 16/3 sprawdzać codziennie i w razie potrzeby czyścić. Zabrudzenie chłodnicy zmniejsza wydajność chłodzenia.

Stosować tylko płyn chłodzący opisany w danych technicznych. Nie mieszać różnych płynów chłodzących!

Żeberka chłodnicy są bardzo cienkie i łatwo je uszkodzić!

1. Po ostygnięciu silnika ostrożnie otworzyć pokrywkę 16/1. 2. Sprawdzić poziom płynu chłodzącego. Optymalny poziom mieści się w granicach 20 do 30 mm od powierzchni pokrywki, żeberka muszą być zakryte. Jeśli potrzebne jest uzupełnienie to płyn wlewać powoli. 3. Uruchomić na klika minut silnik. 4. Wyłączyć silnik i odczekać na jego ostygnięcie. 5. Ponownie sprawdzić poziom płynu, w razie potrzeby uzupełnić.

Chłodnicę czyścić bardzo ostrożnie przy pomocy sprężonego powietrza, od strony silnika na zewnątrz. 5.7.2 Uzupełnianie płynu chłodzącego Nigdy nie otwierać chłodnicy jeśli silnik jest gorący. Układ chłodzenia jest pod wysokim ciśnieniem. Ryzyko oparzenia! Używać rękawic ochronnych! Zbyt mała ilość płynu chłodzącego zmniejsza wydajność chłodzenia. Poziom płynu chłodzącego sprawdzać co tydzień. W razie potrzeby uzupełniać.

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

5.7.3 Wymiana płynu chłodzącego Płyn chłodzący zmieniać nie rzadziej niż co 1000 roboczogodzin. 1. Pod korek spustowy 16/4 chłodnicy podstawić naczynie odpowiednie do zebrania płynu. 2. Odkręcić korek i odczekać aż płyn całkowicie spłynie do naczynia. Ilość płynu = 9,5 litra. Zużyty płyn chłodzący usuwać zgodnie z odpowiednimi przepisami ochrony środowiska. 3. Zamknąć z powrotem korek spustowy. 4. Napełnić układ świeżym płynem, patrz dane techniczne. 5. Założyć pokrywkę. 6. Uruchomić na klika minut silnik. 7. Wyłączyć silnik i odczekać na jego ostygnięcie. 8. Ponownie sprawdzić poziom płynu, w razie potrzeby uzupełnić.

60


Konserwacja i serwis 5.8 Układ hydrauliczny Prace związane z układem hydraulicznym może wykonywać tylko specjalista i odpowiednio przeszkolona osoba! Olej hydrauliczny pod wysokim ciśnieniem może spowodować poważne uszkodzenie ciała! Przed rozpoczęciem serwisu układu należy układ całkowicie odprężyć. Mętny olej wskazuje, że dostały się do niego woda lub powietrze. Za mała ilość oleju lub jego niewłaściwa jakość mogą spowodować uszkodzenie układu hydraulicznego! 1. Pokrywka z filtrem oddechowym i miarką. 2. Zbiornik oleju hydraulicznego 3. Korek spustowy 4. Filtr oleju hydraulicznego

Rys. 17

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

61


Konserwacja i serwis 5.8.1

Uzupełnianie oleju hydraulicznego Stosować tylko olej hydrauliczny opisany w danych technicznych.

1. Podnieść siedzenie 2. Zdjąć pokrywkę 17/1, wytrzeć miarkę czystą szmatką, włożyć ją i wyciągnąć ponownie. 3. Porównać poziom oleju ze znaczkami na dolnej części miarki. 4. Nie dolewać za dużo oleju za jednym razem. Odczekać kilka minut aż oleju spłynie do zbiornika. Ponownie zmierzyć poziom oleju. 5. Założyć pokrywkę. 6. Złożyć z powrotem siedzenie. 5.8.2 Wymiana oleju hydraulicznego Olej hydrauliczny trzeba zmieniać co 500 godzin pracy. Przy wymianie gorącego oleju hydraulicznego zachować maksymalną ostrożność. Ryzyko oparzenia!

1. Zaparkować pojazd na równym terenie, opuścić pojemnik na śmieci. Wyłączyć silnik i załączyć hamulec postojowy. 2. Pod korek spustowy 17/3 podstawić naczynie odpowiednie do zebrania oleju ze zbiornika 17/2. Ilość oleju: 23 litry. 3. Odkręcić korek i spuścić olej do podstawionego naczynia. Olej hydrauliczny usuwać zgodnie z odpowiednimi przepisami ochrony środowiska. 4. Założyć korek z nowym pierścieniem uszczelniającym i wlać olej wg opisu w punkcie 5.8.1. 5. Uruchomić silnik a następnie, przy małych obrotach, uruchamiać kilka razy wszystkie funkcje hydrauliczne takie jak podnoszenie, opuszczanie, opróżnianie pojemnika. Z powrotem wyłączyć silnik. 6. W razie potrzeby uzupełnić ilość oleju. Sprawdzić czy nie ma wycieków z układu hydraulicznego.

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

5.8.3 Wymiana filtra oleju hydraulicznego Olej hydrauliczny trzeba wymienić po pierwszych 50 godzinach pracy a następnie co 500 godzin. Przy wymianie gorącego oleju hydraulicznego zachować maksymalną ostrożność. Ryzyko oparzenia! 1. Zaparkować pojazd na równym terenie, opuścić pojemnik na śmieci. Wyłączyć silnik i załączyć hamulec postojowy. 2. Odkręcić filtr oleju hydraulicznego 17/4. Olej hydrauliczny usuwać zgodnie z odpowiednimi przepisami ochrony środowiska. 3. Zamontować nowy filtr z nowym pierścieniem uszczelniającym (dokręcać ręką). 4. Na chwilę uruchomić silnik. Po wyłączeniu sprawdzić czy nie ma wycieków z układu hydraulicznego 62


Konserwacja i serwis 5.9, Pojemnik na śmieci 5. Pojemnik na śmieci 6. Maska przednia 7. Uchwyt z mechanizmem wstrząsającym (2x) 8. Filtr przeciwpyłowy (2x) 9. Zamek 10. Złączka kablowa mechanizmu wstrząsającego (2x)

Rys. 18

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

63


Konserwacja i serwis 5.9.1 Czyszczenie filtrów przeciwpyłowych Dwa filtry przeciwpyłowe 18/4 znajdują się pod przednią maską 18/2. Drobny pył podnoszony przez obrotową szczotkę jest zasysany przez dmuchawę odpylania na elementy filtracyjne. Nagromadzenie pyłu na filtrach 18/4 sprawdzać co tydzień. W razie potrzeby filtry czyścić i uruchamiać funkcję wstrząsania filtra. Korzystać ze wskaźnika zabrudzenia filtra na tablicy sterowania.

4. Odłączyć złączki kablowe urządzenia wstrząsającego 18/6 i wymontować uchwyty 18/3. 5. Wyjąc filtry przeciwpyłowe 18/4. 6. Z wysokości około 1 metra upuścić na ziemie ustawione poziomo filtry (zabrudzona strona zwrócona na dół). 7. Instalować filtry w odwrotnej kolejności.

Filtr czyścić na zewnątrz używając przy tym maski przeciwpyłowej! Pył usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska! 1. Zaparkować pojazd na równym terenie. Wyłączyć silnik i załączyć hamulec postojowy. 2. Otworzyć zamek 18/5 przedniej maski 18/2. 3. Poluźnić nakrętki skrzydełkowe na uchwytach 18/3. Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

5.9.2 Wymiana filtrów przeciwpyłowych 1. Co tydzień sprawdzać czy filtry 18/4 nie mają oznak uszkodzenia. W razie potrzeby filtry wymieniać. 2. Zaparkować pojazd na poziomym miejscu. Wyłączyć silnik i załączyć hamulec postojowy. 3. Otworzyć zamek 18/5 zabezpieczający przednią maskę 18/2. 4. Poluźnić nakrętki skrzydełkowe na uchwytach 18/3. 5. Odłączyć złączki kablowe urządzenia wstrząsającego 18/6 i wymontować uchwyty 18/3. 6. Wyjąc filtr przeciwpyłowe 18/4. 7. Instalować nowe filtry w odwrotnej kolejności. 8. Nacisnąć wyłącznik 4/14 i sprawdzić mechanizm wstrząsający.

64


Konserwacja i serwis 5.9.3 Opróżnianie pojemnika ze śmieci 1. Przejechać pojazdem do miejsca zrzutu śmieci. 2. Naciskając przycisk 4/14 załączyć urządzenie wstrząsające i oczyścić filtr. 3. Ustawić pojazd tak by uzyskać pomiędzy pojazdem a kontenerem na śmieci odległość wystarczającą do podniesienia pojemnika 18/1. 4. Przy pomocy dźwigni 4/3 podnieść pojemnik ze śmieciami 18/1 ponad kontener. 5. Przejechać pojazdem powoli i ostrożnie tak by pojemnik znalazł się nad kontenerem, by można było prawidłowo zrzucić śmieci.

6. Nacisnąć przycisk 4/5 otwierając w ten sposób klapę pojemnika. 7. Po opróżnieniu pojemnika odjechać pojazdem nieco do tyłu, od kontenera. 8. Ponownie używając dźwigni sterującej 4/4 opuścić pojemnik.

Dłuższa jazda z podniesionym pojemnikiem jest wyjątkowo niebezpieczna. Dopuszcza się tylko jazdę dla ustawienia pojemnika nad kontenerem dla opróżnieniem pojemnika.

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

65


Konserwacja i serwis 5.10 Szczotka boczna 1. Szczotka boczna 2. Nakrętka regulacyjna z przeciwnakrętką (ustawianie pochylenia) 3. Płytka blokująca 4. Śruba regulacyjna (wysokości)

Rys. 19

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

66


Konserwacja i serwis 5.10.1

Ustawianie pochylenia szczotki bocznej

Pochylenie szczotki bocznej 19/1 jest ustawione fabrycznie i ponowne ustawienie może być potrzebne tylko po naprawach. 1. Zaparkować pojazd na równym terenie. Wyłączyć silnik i załączyć hamulec postojowy. 2. Poluźnić przeciwnakrętkę 19/2. 3. Przy pomocy nakrętki regulacyjnej o ustawić pochylenie szczotki na 3 do o 5 a potem zablokować z powrotem nakrętkę przeciwnakrętką 19/2.

5.10.2

Kompensacja zużycia szczotki bocznej

Co tydzień sprawdzać szczotkę boczną 19/1 pod kątem zużycia. W przypadku regulacji lub wymiany zużytej szczotki bocznej postępować następująco: 1. Zaparkować pojazd na równym terenie i podnieść pojemnik na śmieci. Wyłączyć silnik i załączyć hamulec postojowy. 2. Regulować wysokość szczotki bocznej 19/1 przy pomocy śruby regulacyjnej 19/4. 3. Uruchomić silnik i opuścić pojemnik na śmieci. Instrukcja regulacji szczotki: Ustawienie godzina 12 do 4 (rys. 20/X)

5.10.3 Wymiana szczotki bocznej Szczotkę trzeba wymieniać gdy długość szczeciny spadnie poniżej 8 cm. Szczotkę boczną demontuje się łatwo dzięki mechanizmowi szybkiego zwalniania. 1. Zaparkować pojazd na równym terenie i podnieść pojemnik na śmieci. Wyłączyć silnik i załączyć hamulec postojowy. 2. Podnieść płytkę blokującą 19/3, obrócić szczotkę boczną 19/1 w prawo i ją wyjąć. 3. Zainstalować nową szczotkę i zamocować płytką blokującą 19/3. 4. Wyregulować szczotkę boczna według punktów 5.10.2 i 5.10.1. 5. Uruchomić silnik i opuścić pojemnik na śmieci.

Rys. 20 Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

67


Konserwacja i serwis 5.11 Szczotka obrotowa (walcowa)

Rys. 21 1. Śruba regulacyjna 2. Nakrętka skrzydełkowa 3. Pokrywka 4. Fartuchy szczotki obrotowej 5. Szczotka obrotowa 6. Uchwyt szczotki obrotowej 7. Łapa 8. Uchwyt Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

68


Konserwacja i serwis 5.11.1 Regulacja kompensatora zużycia szczotki obrotowej Co tydzień sprawdzać szczotkę obrotową 21/5 pod kątem zużycia. W przypadku regulacji lub wymiany zużytej szczotki obrotowej (walcowej) postępować następująco: 1. Opuścić szczotkę obrotową na gładką powierzchnię i obracać ja krótko gdy pojazd stoi w miejscu. 2. Podnieść szczotkę i przejechać pojazdem nieco do przodu. 3. Wyłączyć silnik i załączyć hamulec postojowy. 4. Sprawdzić ślad na powierzchni. Przy prawidłowym ustawieniu szczotki ślad powinien być prostokątny, o szerokości 60 mm, patrz szkic rys.21. 5. Zdjąć pokrywkę 21/3 i poluźnić nakrętkę skrzydełkową 21/2. Przy pomocy śruby regulacyjnej 21/1 skorygować w razie potrzeby ustawienie szczotki: - Obracanie śruby w prawo zmniejsza ślad szczotki - obracanie szczotki w lewo szerokość śladu zwiększa.

6. Zablokować śrubę regulacyjną nakrętką skrzydełkową.

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

5.11.2 Regulacja równoległości śladu szczotki obrotowej Regulacja ta jest wykonana fabrycznie. Jeśli ślad szczotki nie jest prostokątny to trzeba użyć śruby regulacyjnej znajdującej się pod silnikiem, za szczotką obrotową. Regulację wykonuje serwis Hako.

69


Konserwacja i serwis 5.11.3 Wymiana szczotki obrotowej Szczotkę obrotową trzeba wymienić jeśli szczecina zużyje się do długości 35 mm. Dostęp do szczotki jest z lewej strony (patrząc w kierunku jazdy). Demontaż szczotki: 1. Zaparkować pojazd na poziomym miejscu. 2. Opuścić szczotkę obrotową i dźwignię sterowania szczotką 4/9 przestawić na dół. 3. Wyłączyć silnik i zaciągnąć hamulec postojowy. 4. Otworzyć lewe drzwiczki szczotki. 5. Wykręcić uchwyt 21/8 i wyciągnąć uchwyt szczotki obrotowej 21/6. 6. Wyciągnąć szczotkę obrotową 21/5 7. W odwrotnej kolejności zainstalować nową szczotkę. Łapa 21/7 szczotki musi się zazębić z napędem szczotki. 8. Teraz zamontować uchwyt szczotki przy czym dwa kołki prowadzące muszą się zazębić z wycięciami w szczotce. 9. Wyregulować szczotkę obrotową, patrz punkt 5.11.1

5.11.4 Wymiana fartuchów szczotki obrotowej Co tydzień sprawdzać zużycie fartuchów 21/2 znajdujących się przy drzwiach bocznych i z tyłu szczotki obrotowej. Uszkodzone fartuchy natychmiast wymieniać. 1. Zaparkować pojazd na poziomym miejscu. Wyłączyć silnik i zaciągnąć hamulec postojowy. 2. Otworzyć drzwi szczotki. 3. Poluźnić płytki mocujące, nakrętki i śruby sześciokątne, wyjąć fartuchy szczotki obrotowej. 4. W odwrotnej kolejności zainstalować nowe fartuchy. 5. Podczas montażu ustawić prześwit fartuchów do gruntu na około 3 mm.

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

5.11.5 Regulacja fartuchów szczotki obrotowej Jeśli na skutek zużycia prześwit fartuchów szczotki obrotowej 21/4 do gruntu jest większy niż 3 mm to przeprowadzić regulację ustawienia fartuchów: 1. Zaparkować pojazd na poziomym miejscu. Wyłączyć silnik i zaciągnąć hamulec postojowy. 2. Otworzyć drzwi szczotki. 3. Poluźnić nieco nakrętki i śruby sześciokątne i wyciągnąć fartuchy tak by prześwit wyniósł 3mm. 4. Dokręcić nakrętki na sześciokątnych śrubach.

70


Konserwacja i serwis 5.12 Opony

Rys. 22 5.12.1 Sprawdzanie zużycia opon Oznaki zużycia i uszkodzenia opon sprawdzać co tydzień.

5.12.2 Demontaż opon Prace przy oponach może wykonywać tylko specjalista lub osoba odpowiednio przeszkolona.

5.12.3 Montaż opon Prace przy oponach może wykonywać tylko specjalista lub osoba odpowiednio przeszkolona.

Poniższy opis odnosi się wyłącznie do opon z pełnej gumy.

1. Zdjąć stara oponę z obręczy i założyć nową. 2. Opuścić pojazd na podnośniku. 3. Dokręcić nakrętki kołnierza momentem 135 NM. 4. Dokręcenie nakrętek sprawdzić po około 5 godzinach pracy.

1. Zaparkować pojazd na poziomym gruncie i zabezpieczyć przed przetoczeniem. 2. Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki. 3. Ustawić podnośnik pod ramą, 22/1 4. Żeby zdjąć oponę poluźnić pięć nakrętek 22/2 kołnierza wewnętrznego. 5. Podnieść pojazd podnośnikiem. 6. Odkręcić nakrętki kołnierza. 7. Zdjąć oponę z obręczą. Są to obręcze dzielone. Oponę można zdjąć tylko po zdjęciu koła z pojazdu.

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

5.13 Hamulce Prace przy układzie hamulcowym może wykonywać tylko specjalista lub osoba odpowiednio przeszkolona. Działanie hamulca głównego i hamulca postojowego należy sprawdzić po pierwszych 50 godzinach pracy a następnie co 250 godzin. Okładziny hamulcowe należy wymieniać co 1000 godzin pracy.

71


Konserwacja i serwis 5.14 Elektronika

5.14.1 Wymiana bezpieczników Skrzynka bezpiecznikowa 23/1 znajduje się pod pokrywą 23/2, w komorze silnikowej, nad baterią. Odkręcić śruby skrzydełkowe i zdjąć pokrywę. Bezpieczniki zabezpieczają poszczególne obwody. W komorze silnikowej jest więcej bezpieczników, 23/4.

5.14.2 Wymiana baterii akumulatorowej Zawsze odłączać najpierw biegun ujemny baterii 23/3 a potem dodatni. Zapobiega to zwarciom i uszkodzeniom ciała! Baterię można wymieniać tylko po odchyleniu na zewnątrz silnika. Patrz punkt 5.4.1 otwieranie wspornika silnika 1. Zaparkować pojazd na poziomym gruncie. Wyłączyć silnik i załączyć hamulec postojowy. 2. Najpierw odłączyć biegun ujemny a potem dodatni baterii. 3. Wyjąć baterię 4. Włożyć nową baterię 5. Podłączać najpierw biegun dodatni a potem ujemny.

Rys. 23 Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

72


Konserwacja i serwis 5.14.3 Instalacja elektryczna F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 K1 K3 K4 K5 K6 K7 K10 A1 A2

Bezpiecznik główny (50A) Stacyjka (25A) Zespół siedzenia (5A) Elektromagnes (start) (10A) Złączki (5A) Rolka, pojemnik (10A) Szczotka boczna prawa (4A) Szczotka boczna lewa (4A) Światło awaryjne (10A), opcja Oświetlenie, przód (15A), opcja Światło hamulcowe (7,5A), opcja Światło tylne, lewe (5A), opcja Światło tylne, prawe (5A), opcja Podgrzewanie (40A) Wyświetlacz błędów (4A), opcja Solenoid przepustnicy (5A) Przyłącza, kabina (10A), opcja Silnik wstrząsarki (25A) Bezpiecznik (40A), opcja Przekaźnik blokady startu Przekaźnik szczotki bocznej, prawej Przekaźnik szczotki bocznej, lewej, opcja Przekaźnik silnika wstrząsarki Przekaźnik stop RTR pojemnika Przekaźnik stop RTR pojemnika Przekaźnik migacza kierunkowskazu Przekaźnik wyłącznika pod siedzeniem Przekaźnik podgrzewania

Rys. 24

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

73


Konserwacja i serwis 5.14.4 Wymiana łańcucha antystatycznego Wymiana łańcucha antystatycznego 25/1: 1. Wykręcić śrubę z łańcucha 2. Przy pomocy śruby zamocować nowy łańcuch antystatyczny

Rys. 25

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

74


Konserwacja i serwis 5.15 Punkty smarowania Lokalizacja punktów smarowania: 1. Na siłowniku układu kierowniczego (2x), patrz rys. 26/A 2. Na cokole (2x), patrz rys. 26/B

Rys. 26

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

75


Konserwacja i serwis 5.16 Specjalne wyposażenie i części zamienne Nazwa

Opis

Daszek zabezpieczający

Dla Hako-Jonas 1900

6345

Kabina komfortowa

Z ogrzewaniem

6346

Kabina komfortowa

Z klimatyzacją (tylko Jonas 1900 D)

6347

Szczotka boczna lewa

Łącznie ze zderzakiem

6343

Lampa migowa

Do zabudowy na daszku zabezpieczającym

6305

Lampa migowa

Na słupku

6350

Pojemnik na śmieci

Łącznie z montażem (tylko przy dostawie z fabryki)

6352

Układ oświetleniowy

Oświetlenie powierzchni roboczej (zgodnie z StVZO – homologacja do ruchu drogowego)

6354

Światła robocze

Tylko w połączeniu z komfortową kabina

6351

Zapasowa szczotka obrotowa

Druty stalowe i z mieszanki włókno/arenga, szczotki standardowe

6363

Zapasowa szczotka obrotowa

Ze szczeciną PA, szczotki miękkie (pył i lekkie śmieci)

6360

Zapasowa szczotka obrotowa

Ze szczeciną PA, szczotki twarde (dla cięższych śmieci)

6362

Zapasowa szczotka boczna

Szczecina PA, czarna, standard

6355

Zapasowa szczotka boczna

Szczecina PA, biała

6358

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

Nr katalogowy

76


Deklaracja zgodności z dyrektywą Unii Europejskiej 98/37/EG

Deklaracja zgodności z dyrektywą Unii Europejskiej 98/37/EG Hako-Werke GmbH & Co. Hamburger Strasse 209-239 D-23843 Bad Oldesloe Oświadcza na własną wyłączną odpowiedzialność, że urządzenie Hako-Jonas 1900 V/D Typ 6330 którego dotyczy niniejsza deklaracja, spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy według Dyrektywy 98/37/EC i wymagania innych właściwych Dyrektyw:

W celu spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wymienionych w podanych dyrektywach zastosowano rozwiązania zgodne z wymaganiami następujących norm i specyfikacji technicznych: DIN EN 60335-2-72 DIN EN 61000-6-2 DIN EN 55012

Bad Oldesloe, 2-.03.2008

(-) Bernd Heilmann, Managing Director

89/336/EEC

Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

77


Pierwszorzędna technologia w służbie czystszego, przyjemniejszego środowiska

HAKO POLSKA Sp. z o.o. 30-392 Kraków, ul. Czerwone Maki 63 Tel ++48 12 622 16 00 Fax ++48 12 622 16 22 www.hako.pl/ biuro@hako.pl biuro@hako.pl Hako-Jonas 1900 V-D_6330-10_6330-20_Instrukcja obsługi

78

instrukcja Jonas 1900 V D  

instrukcja Jonas 1900 V D

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you