Page 1

Instrukcja obsługi Hako-Citymaster 1200 Citycleaner (1433.51./52/.53)


Wprowadzenie Wprowadzenie Szanowny Kliencie Jesteśmy pewni, że bardzo dobra jakość zakupionego pojazdu w pełni uzasadniła zaufanie okazane poprzez kupno tej maszyny Bezpieczeństwo własne i innych osób zależy od umiejętności sterowania i prowadzenia pojazdu. Przed uruchomieniem maszyny po raz pierwszy należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i przechowywać ją do wykorzystania przez ewentualnych kolejnych właścicieli. Na początku przeczytać dokładnie rozdział dotyczący bezpieczeństwa pracy by potem obsługiwać pojazd bezpiecznie. W instrukcji podane są informacje dotyczące zarówno obsługi, jak też konserwacji i serwisu urządzenia. Zawarte w niniejszej instrukcji informacje dotyczące bezpieczeństwa są wyróżnione odpowiednimi znakami. Pytania dotyczące pojazdu lub instrukcji obsługi należy kierować do dealera – Hako Polska.

Chcemy wyraźnie stwierdzić, że nie możemy zaakceptować żadnej prawnej odpowiedzialności za treść niniejszej instrukcji. Jeśli zachodzi konieczność naprawy to stosować wyłącznie oryginalne części zamienne, które jako jedyne mogą zagwarantować niezawodność maszyny i nie ograniczają prawa do gwarancji. Rezerwujemy sobie prawo do udoskonaleń technicznych. Ważne od: grudnia 2009 Hako-Werke GmbH & Co D-23843 Bad Oldesloe Hamburger Str. 209-239 Tel.: (04531)8060

2


Wprowadzenie Przeznaczenie urządzenia Maszyny Hako-Citymaster 1200 Citycleaner, przeznaczone są do użytku w przedsiębiorstwach komunalnych i przemysłowych. Zespół szorujący służy do czyszczenia Inne wykorzystanie urządzenia jest niezgodne z jego przeznaczeniem i uważane za niewłaściwe, co w rezultacie zwalnia producenta od odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku takiego użytkowania. Wykorzystanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem oznacza także przestrzeganie warunków obsługi, konserwacji i serwisu jakie zostały podane przez producenta. Maszyny mogą być wykorzystywane, obsługiwane i naprawiane tylko przez osoby, które zostały z nimi zapoznane i znają zagrożenia, które mogą powstać w wyniku nieumiejętnej obsługi urządzenia. Koncepcja, projekt i konstrukcja maszyn wprowadzanych przez nas na rynek są zgodne z powszechnie znanymi przepisami BHP określonymi w Deklaracji Zgodności. Deklaracja traci

ważność w przypadku dokonania nieuzgodnionych z nami modyfikacji Producent urządzenia nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zmian technicznych wprowadzonych bez jego zgody. Uwagi dotyczące gwarancji Stosują się tutaj warunki uzgodnione w umowie kupna. Uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień dotyczących konserwacji i serwisu nie są objęte gwarancją. Konserwację należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi Hako i potwierdzić w „Świadectwie Konserwacji”, które stanowi dokument gwarancyjny. Z gwarancji są wyłączone: Bezpieczniki, naturalne zużycie, uszkodzenia na skutek przeciążenia maszyny i uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym posługiwaniem się maszyną lub nieupoważnionymi przeróbkami. Co więcej, reklamacja nie będzie zaakceptowana jeśli uszkodzenie zostało spowodowane zamontowaniem części lub akcesoriów bez uprzedniej jednoznacznej zgody Hako lub 3

nieprzestrzeganiem instrukcji konserwacji. Odbiór urządzenia Przy dostawie urządzenia należy sprawdzić je pod względem uszkodzeń, które mogły powstać w czasie transportu. W przypadku wystąpienia tego rodzaju uszkodzeń, należy je bezzwłocznie potwierdzić w urzędzie kolejowym lub u spedytora. Protokół uszkodzeń wraz z listem przewozowym należy przesłać pocztą do: HAKO POLSKA Sp. z o.o. 30-392 Kraków, ul. Czerwone Maki 63 Tel ++48 12 622 16 00 Fax ++48 12 622 16 22 www.hako.pl/ biuro@hako.pl biuro@hako.pl


Spis treści 1. Informacja o bezpieczeństwie pracy 7  1.1 Przepisy homologacyjne ............. 7  1.2  Prawo jazdy ............................. 7  1.3  Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa ................................ 8  1.4 Symbole ostrzegawcze ............... 9  1.4.1   Symbole ostrzegawcze stosowane ogólne ......................... 9  1.5  Warunki bezpieczeństwa stosowania urządzeń lub podzespołów elektrycznych i elektronicznych ............................... 10  1.6  Warunki bezpieczeństwa pracy użytkownika .................................... 11  1.7  Informacja o ochronie środowiska ...................................... 16  1.8  Etykiety na maszynie ............. 17  1.9  Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom ................ 19  2 Opis ................................................. 20  2.1 Opis funkcjonalny...................... 20  2.1.1 Kabina ................................ 20  2.1.2  Zamiatarka.................... 20  2.1.3  Układ wody czystej ....... 21  2.1.4  Pojemnik na śmieci ....... 21  2.1.5   Układ kierowniczy i hamulce 22 

2.1.6 Zespół napędowy jazdy i 2.4.2 Przyłącza hydrauliczne z tyłu układ hydrauliczny ....................... 22  (opcja) ......................................... 40  2.2  Elementy sterownicze w kabinie 3.  Pierwsze uruchomienie ......... 41  3.1  Instruktaż ............................... 41  23  2.2.1  Przegląd ....................... 23  3.2  Przed pierwszym 2.2.2   Panele sterowania, lewy i uruchomieniem................................ 41  prawy 24  3.3  Jazda maszyną...................... 42  2.2.3   Prawa konsola robocza 27  3.3.1 Rozpoczęcie jazdy .............. 42  2.2.4  Lewa konsola robocza .. 31  3.4  Praca z maszyną ................... 43  2.2.5 Panel roboczy w dachu kabiny 3.4.1  Szorowanie ................... 43  3.4.2  Przyczyny wadliwego .................................................... 32  działania układu odsysania .......... 43  2.2.6 Pedały ................................ 36  2.2.7  Zasłona przeciwsłoneczna 3.4.3  Opróżnianie pojemnika na 37  śmieci 44  2.2.8  Narzędzie pomocnicze . 37  3.4.4  Czyszczenie maszyny... 44  2.2.9 Siedzenie kierowcy ............. 38  3.4.5  Parkowanie pojazdu ..... 45  2.3  Elementy sterownicze na 3.4.6  Holowanie pojazdu ....... 46  pojeździe ......................................... 39  3.4.7  Przewożenie przy użyciu 2.3.1 Lusterka zewnętrzne .......... 39  innego pojazdu ............................ 46  2.3.2 Zacisk przegubowy pojemnika 4.  Opcje wyposażenia maszyny 47  4.1  Informacje ogólne .................. 47  na śmieci ..................................... 39  2.3.3 Ręczny wąż ssawny (opcja) 39  4.2  Posypywarka tylna (5759**)... 47  2.3.4 Przyłącze wody do 4.3  Posypywarka tylna (5759.02**) czyszczenia dmuchawy ssącej .... 39  47  2.3.5 Dźwignia odblokowująca .... 40  4.4  Obrotowa lampa ostrzegawcza (2610).............................................. 47  2.4  Połączenia hydrauliczne ........ 40  2.4.1   Przyłącza hydrauliczne z 4.5  Ulegający rozkładowi przodu 40  biologicznemu płyn hydrauliczny (1439).............................................. 48  4


Spis treści 4.6 Pakiet wielofunkcyjny .............48  4.6.1  Hydrauliczna blokada mechanizmu różnicowego............48  4.6.2  Stojak do przechowywania pojemnika na śmieci.....................48  5 Dane techniczne ..............................49  6 Konserwacja i serwis ........................54  6.1 Uwagi ogólne .............................54  6.2 Harmonogram konserwacji ........55  1.3  Blokada sterowania ramy przegubowej ....................................60  1.4  Silnik ......................................61  6.4.1 Uzupełnianie oleju silnikowego ..................................62  6.4.2 Wymiana oleju silnikowego i filtra ..............................................62  6.5  Układ paliwowy ......................63  6.5.1  Paliwo do maszyny ........63  6.5.2  Konserwacja oddzielacza wody 64  6.5.3  Wymiana filtra paliwa ....64  6.6  Filtr powietrza .........................65  6.6.1  Czyszczenie sitka ..........65  6.6.2  Wskaźnik konserwacji ...65  6.6.3  Czyszczenie elementu filtracyjnego ..................................65  6.6.4  Wymiana wkładu bezpieczeństwa ...........................66 

6.6.5 Filtr wstępny i zaworek usuwania pyłu ............................. 66  6.7  Układ chłodzenia ................... 66  6.7.1  Czyszczenie układu chłodzenia ................................... 66  6.7.2  Uzupełnianie płynu chłodzącego ................................ 67  6.7.3  Wymiana płynu chłodzącego ................................ 67  6.8  Układ hydrauliczny ................ 68  6.8.1  Uzupełnianie płynu hydraulicznego ............................ 68  6.8.2  Wymiana filtra ssawnego powrotu płynu hydraulicznego ..... 69  6.8.3  Wymiana płynu hydraulicznego i wymiana filtra wentylacyjnego............................ 69  6.9  Układ wody czystej ................ 70  6.9.1   Napełnianie zbiornika wody czystej ................................ 70  6.9.2  Czyszczenie filtra siatkowego .................................. 70  6.9.3  Spuszczanie czystej wody 70  6.10  Zespół szorujący ............... 71  6.10.1  Wymiana szczotek........ 71  6.11 Dysza ssawna......................... 72  6.11.1 Regulacja pasków uszczelniających ......................... 72  5

6.11.2 Wymiana pasków uszczelniających ......................... 72 6.12 Układ recyklingu (opcja) .......... 73  6.12.1  Załączanie dopływu zużytej wody ................................ 73  6.12.2  Czyszczenie filtrów ....... 73  6.13 Układ dozowania (opcja)......... 74  6.1.1  Ustawianie dozowania .. 74  6.14 Pojemnik na śmieci ................. 75  6.14.1  Sprawdzanie uszczelki tylnej klapy .................................. 75  6.14.2  Czyszczenie siatek ....... 75  6.14.3   Czyszczenie dmuchawy odsysania 75  6.14.4  Woda recyrkulacyjna w pojemniku na śmieci .................... 76  6.`4.5  Podnoszenie pojemnika przy użyciu pompy ręcznej .......... 76  6.15  Punkty smarowania........... 77  6.16  Klimatyzacja (Comfort) ...... 78  6.16.1  Dmuchawa przewietrzania kabiny 78  6.16.2  Napełnianie czynnikiem chłodzącym ................................. 78  6.13.2 Wentylator kondensatora . 79  6.13.3 Klimatyzator...................... 79  6.17  Zmiana kół ........................ 80  6.17.1  Demontaż ..................... 80  6.17.2  Montaż .......................... 80 


Spis treści 6.18 Układ hamulcowy .................... 81 6.18.1  Uzupełnianie płynu hamulcowego .............................. 81  6.19 Opony ..................................... 81  6.19.1  Sprawdzanie ciśnienia .. 81  6.20 Spryskiwacz szyby przedniej .. 81  6.20.1  Uzupełnianie wody w spryskiwaczu ............................... 81  7  Układ elektryczny .................. 82  7.1 Płytka drukowana skrzynki bezpiecznikowej .............................. 82  7.2 Płytka drukowana przekaźników 83  7.3 Skrzynka bezpiecznikowa ......... 84  7.4 Skrzynka przekaźnikowa .......... 84  7.5 Bezpiecznik, sterowanie zaworem proporcjonalnym ............................. 85  7.6 Przekaźniki, sterowanie zaworem proporcjonalnym ............................. 85  Deklaracja zgodności EC ................... 89 

6


Informacja o bezpieczeństwie

1. Informacja o bezpieczeństwie pracy 1.1 Przepisy homologacyjne Zgodnie z niemieckim kodeksem drogowym podającym wymagania odnośnie do konstrukcji i użytkowania pojazdów (StVZO) Hako-Citymaster 1200 Citycleaner jest pojazdem samochodowym. Producent zapewnił ekspertyzę wymaganą dla takiego zatwierdzenia (homologacji). Na podstawie tej ekspertyzy instytucje lokalne wydają odpowiednie świadectwa rejestracji pojazdu. Przed użyciem maszyny Hako-Citymaster 1200 Citycleaner na drogach publicznych musi być wyposażona w odpowiednie tablice rejestracyjne. Zgodnie z niemieckimi przepisami (StVZO) przed użyciem na drogach publicznych maszyna musi być wyposażona w apteczkę, trójkąt ostrzegawczy i dowód rejestracyjny. Zgodnie z tymi przepisami Hako-Citymaster podlega regularnym przeglądom technicznym co 24 miesiące.

1.2 Prawo jazdy Zgodnie z przepisami niemieckiego kodeksu drogowego każda osoba prowadząca na drogach publicznych pojazd o prędkości maksymalnej 6 km/h i większej musi mieć prawo jazdy. Do prowadzenia Hako-Citymaster 1200 Citycleaner potrzebne jest prawo jazdy klasy L (pojazdy samochodowe o prędkości do 25 km/h).

7

Jakakolwiek modyfikacja maszyny Hako-Citymaster 1200 Citycleaner mająca wpływ na specyfikację homologacyjną i tam nie pokazana unieważnia homologację. Przed uzyskaniem nowej homologacji maszyna musi być poddana nowej ekspertyzie, która może oznaczać nową homologację po zatwierdzeniu przez odpowiedni urząd.


Informacja o bezpieczeństwie 1.3Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa Oprócz informacji podanych w niniejszej instrukcji obsługi należy przestrzegać wszystkich powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy i zapobiegania wypadkom. Należy zapoznać się dokładnie z wszystkimi instrukcjami dotyczącymi maszyny Hako-Citymaster 1200 Citycleaner, silnika a także dodatkowych podzespołów i narzędzi, jakie można otrzymać już podczas eksploatacji maszyny, stosować się do tych instrukcji podczas użytkowania maszyny. Zaleca się staranne zapoznane się z instrukcją zawczasu gdyż pomaga to uniknąć błędów w obsłudze i gwarantuje jej stałą sprawność a więc maszynę zawsze gotową do użytku. Maszyna Hako-Citymaster 1200 Citycleaner może być użytkowana, konserwowana i serwisowana tylko przez osoby znające maszynę i zagrożenia jakie mogą się pojawiać podczas jej eksploatacji.  W miejscu użytkowania maszyny powinny być dostępne świadectwo

 

zatwierdzenia typu (homologacji) i instrukcja obsługi Hako-Citymaster Citycleaner 1200; należy je przechowywać starannie w miejscu pracy kierowcy. W przypadku leasingu lub sprzedaży wymienione wyżej dokumenty należy przekazywać nowemu użytkownikowi. Podczas pracy Hako-Citymaster 1200 musi być wyposażona w apteczkę i trójkąt ostrzegawczy. Nalepki informacyjne i ostrzegawcze na maszynie zawierają ważne informacje o bezpieczeństwie pracy. Nieczytelne lub uszkodzone nalepki należy wymienić Zgodnie z przepisami par. 57 BGV D 29 Hako-Citymaster 1200 podlega okresowym przeglądom technicznym dla sprawdzenia bezpieczeństwa jej eksploatacji nie rzadziej niż raz w roku. Ze względów bezpieczeństwa stosowane części zamienne muszą mieć jakość co najmniej równą jakości części oryginalnych. Używanie telefonu komórkowego jest dozwolone tylko po zatrzymaniu 8

maszyny i przy użyciu specjalnej anteny zewnętrznej (patrz także punkt 1.5). Wyłączać silnik przed tankowaniem. Nie palić i nie używać otwartego ognia podczas tankowania lub pracy w pobliżu układu paliwowego lub pojemników z paliwem.


Informacja o bezpieczeństwie 1.4 Symbole ostrzegawcze 1.4.1 Symbole ostrzegawcze stosowane ogólne

Do wszystkich akapitów traktujących o bezpieczeństwie obsługi, o bezpieczeństwie maszyny lub o ochronie środowiska przypisany jest jeden z następujących symboli:

Symbol

Zagrożenie dla

Opis

NIEBEZPIECZEŃSTWO

ludzi i dóbr materialnych

niebezpieczna sytuacja spowodowana złym wykonaniem lub nieprzestrzeganiem instrukcji lub procedury roboczej

OSTRZEŻENIE

maszyny

ważna informacja dotycząca obsługi maszyny HakoCitymaster 1200 Citycleaner związana z jej sprawnością

Zagrożenie ekologiczne

środowiska

Z powodu używania substancji zagrażających zdrowiu lub środowisku

9


Informacja o bezpieczeństwie 1.5 Warunki bezpieczeństwa stosowania urządzeń lub podzespołów elektrycznych i elektronicznych Maszyna jest wyposażona w podzespoły elektroniczne podatne na promieniowanie elektromagnetyczne innych urządzeń. Takie zakłócenia mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy, jeśli nie będą przestrzegane następujące zasady: Przed zainstalowaniem kolejnego urządzenia lub podzespołu podłączanego do instalacji maszyny użytkownik musi sprawdzić czy nie powoduje on zakłóceń w pracy standardowego wyposażenia elektronicznego maszyny lub innych urządzeń.

W pierwszym rzędzie należy sprawdzić czy kolejne urządzenia jest zgodne z przepisami odnoszącymi się do zakłóceń elektromagnetycznych 2004/108/EC i mają znak CE. Oprócz tego do dodatkowo instalowanych urządzeń komunikacyjnych (telefony komórkowe, nadajniki-odbiorniki, itp.) stosują się następujące wymagania:  Montować można tylko urządzenia homologowane dla danego kraju.  Urządzenia muszą być pewnie zamocowane.

10

 

Użytkowanie przenośnych urządzeń komunikacyjnych wewnątrz pojazdu wymaga zainstalowania anteny zewnętrznej. Moduł przekaźnika należy instalować w odpowiedniej odległości od obwodów elektronicznych pojazdu. Przy instalowaniu anteny należy zapewnić dobry styk masy anteny z masą pojazdu.


Informacja o bezpieczeństwie 1.6 Warunki bezpieczeństwa pracy użytkownika Przy użytkowaniu i konserwacji maszyny Hako-Citymaster 1200 Citycleaner należy przestrzegać państwowych przepisów bezpieczeństwa i kodeksu drogowego (w Niemczech BGV D29). Niezależnie od zasad bezpieczeństwa pracy podanych w niniejszej instrukcji obsługi należy przestrzegać przepisów kodeksu pracy i stosownych przepisów bezpieczeństwa pracy. Przestrzegać także przepisów zapobiegania pożarom.

Przed rozpoczęciem użytkowania maszyny HakoCitymaster 1200 Citycleaner należy sprawdzić jej stan pod względem użytkowania i pod względem bezpieczeństwa ruchu na drogach. Natychmiast korygować wszelkie niesprawności! Przed rozpoczęciem pracy należy się zapoznać z wszystkimi podzespołami i elementami sterowniczymi i ich lokalizacją. Unikać kłopotów, jakie mogą

  

wyniknąć przy czytaniu niniejszej instrukcji dopiero podczas uruchamiania maszyny. Przy wchodzeniu i schodzeniu z maszyny nie stawać na oponę – niebezpieczeństwo ześlizgnięcia się! Korzystać tylko z lewego wejścia. Przy używaniu wejścia z prawej strony zwracać uwagę na pedał przyspiesznika! Ze względów bezpieczeństwa pod siedzeniem jest zainstalowany wyłącznik. Tego wyłącznika nie wolno bocznikować! Silnik uruchamiać tylko siedząc na siedzeniu. Nigdy nie uruchamiać silnika przez zwarcie przewodów rozrusznika. Przed uruchomieniem silnika wyłączyć napędy wszystkich narzędzi. Nigdy nie uruchamiać silnika w zamkniętym pomieszczeniu! Niebezpieczeństwo zatrucia! Unikać stref zagrożonych takich jak przegubowa rama, przyłączone narzędzia, miejsce pod 11

  

 

podniesionym pojemnikiem na śmieci. Przestrzegać dopuszczalnych obciążeń osi, ciężarów narzędzi dołączanych i ciężaru całkowitego. Podczas serwisowania maszyny z podniesionym pojemnikiem zawsze stosować podpórkę zabezpieczającą Nie pracować z Hako-Citymaster Citycleaner 1200 Citycleaner jeśli nie są zainstalowane ochrony – wszystkie osłony i drzwi. Podczas normalnej pracy nie wyłączać silnika pracującego z zakresie dużych obrotów, można tak zrobić tylko w sytuacji awaryjnej. Przed wyłączeniem silnika należy wyłączyć wszystkie napędy. Prędkość jazdy dostosowywać do warunków otoczenia i obciążenia. Unikać brania ostrych zakrętów podczas jazdy pod górę lub z góry oraz w poprzek pochyłości. Nie przełączać blokady mechanizmu różnicowego podczas brania zakrętów! Podczas jazdy operator musi brać pod uwagę lokalne warunki pracy i


Informacja o bezpieczeństwie

zwracać uwagę na inne osoby, szczególnie na dzieci. Pojemnik podnosić tylko tuż przed opróżnianiem. Przed podniesieniem pojemnika na śmieci upewnić się czy maszyna stoi na mocnym, poziomym podłożu! Zabroniona jest jazda z podniesionym pojemnikiem! Przed opróżnianiem pojemnika upewnić się czy ktoś nie znalazł się w strefie zagrożonej! Należy pamiętać, że prowadzenie maszyny przegubowej różni się znacznie od prowadzenia samochodu. Gwałtowne manewry przy dużych prędkościach lub branie zakrętów z dużą prędkością może spowodować przechylenie pojazdu. Nie czyścić części elektrycznych urządzeniami wysokociśnieniowymi. Przed opuszczeniem siedzenia kierowcy załączyć hamulec postojowy.

Paliwo dla Hako-Citymaster 1200 Citycleaner Przy manipulacjach z paliwem należy zachować szczególną ostrożność – niebezpieczeństwo pożaru!! Nigdy nie tankować w pobliżu otwartego ognia lub tam gdzie występuje iskrzenie! Nie palić! Przed tankowaniem wyłączyć silnik, wyciągnąć kluczyk i zaciągnąć hamulec postojowy. Nigdy nie tankować w pomieszczeniach zamkniętych! Rozlany olej napędowy starannie wytrzeć. Jazda Przed uruchomieniem maszyny wyregulować położenie siedzenia i lusterka by zapewnić sobie doskonałą widoczność do przodu i obszaru roboczego z tyłu! Codziennie, przed rozpoczęciem pracy i w bezpiecznym miejscu sprawdzać sprawność działania hamulców i układu kierowniczego.

12

W miejscach o ograniczonej widoczności należy zapewnić sobie pomoc drugiej osoby np. sygnalizującej możliwość jazdy Hako-Citymaster 1200 Citycleaner do tyłu. Ta druga osoba powinna być w miejscu dobrze widocznym dla kierowcy. Prędkość jazdy należy zawsze dostosować do warunków meteorologicznych i warunków otoczenia! Unikać brania ostrych zakrętów podczas jazdy pod górę lub z góry oraz w poprzek pochyłości! Pamiętać o właściwym przyłączaniu narzędzi. Przyczepione narzędzia, obciążenie użytkowe (jak napełnienie pojemnika śmieciami) ma wpływ na własności trakcyjne, prowadzenie pojazdu i stabilność maszyny. Podczas jazdy zwracać szczególną uwagę na margines bezpieczeństwa w prowadzeniu, hamowaniu i stabilności maszyny. Stosować tylko narzędzia robocze zatwierdzone przez producenta. Zwracać uwagę na specyfikację narzędzi w ich instrukcjach obsługi.


Informacja o bezpieczeństwie Podczas brania zakrętów brać pod uwagę promień zachodzenia dołączonych narzędzi i ich dynamikę! Przy dłuższej jeździe w dół pochyłości zredukować prędkość i stosować niższy bieg. Pozostawianie Hako-Citymaster 1200 Citycleaner bez dozoru Przy przerwie w pracy lub po jej zakończeniu zatrzymać HakoCitymaster 1200 Citycleaner na stabilnym, poziomym podłożu i zabezpieczyć przed przypadkową zmiana położenia! Przed opuszczeniem kabiny Hako-Citymaster 1200 Citycleaner należy wyłączyć silnik i zaciągnąć hamulec postojowy! Następnie wyjąc kluczyk ze stacyjki i zamknąć kabinę! Nigdy nie pozostawiać maszyny HakoCitymaster 1200 Citycleaner z włączonym silnikiem bez nadzoru!

Elementy sterownicze uruchamiać tylko siedząc na fotelu. Przed opuszczeniem maszyny opuścić wszystkie narzędzia i zabezpieczyć je przed niechcianymi przesunięciami. Przyczepiane narzędzia Stosować tylko narzędzia i akcesoria zatwierdzone przez producenta HakoCitymaster 1200 Citycleaner. Jakiekolwiek uszkodzenie spowodowane na skutek stosowania niezatwierdzonych podzespołów lub akcesoriów są wyłączone z odpowiedzialności producenta. Jeśli przyłączone narzędzia zasłaniają światła Hako-Citymaster 1200 lub przekroczona jest odległość pomiędzy oświetleniem zewnętrznym wtedy zgodnie z kodeksem drogowym należy zainstalować oświetlenie dodatkowe. Pamiętać o zwiększonym zagrożeniu zakleszczeniem podczas wymiany przyłączonych narzędzi. 13

Do bezpiecznego składowania oprzyrządowania lub podzespołów wbudowanych wykorzystać dostarczone stojaki. Pamiętać o zagrożeniu uszkodzeniem ciała podczas przyłączania narzędzi do HakoCitymaster 1200 Citycleaner. Zaleca się specjalną ostrożność w przestrzeni pomiędzy Hako-Citymaster 1200 Citycleaner a przyczepianym narzędziem. Narzędzie mocować używając tylko zaczepów, w jakie jest ono wyposażone. Nie wchodzić do przestrzeni pomiędzy Hako-Citymaster 1200 Citycleaner a przyczepianym narzędziem, jeśli maszyna nie jest zabezpieczona przed przetoczeniem się przez zaciągnięcie hamulca postojowego lub przez zastosowanie klinów pod koła. Nie uruchamiać dźwigni podnoszenia narzędzi podczas jazdy po drodze z podniesionymi narzędziami. Przed opuszczeniem maszyny HakoCitymaster 1200 Citycleaner należy opuścić doczepione narzędzia.


Informacja o bezpieczeństwie Przed jazdą po drogach publicznych z podniesionym narzędziem należy uruchomić ochronę transportową. Przy podłączaniu narzędzi do układu hydraulicznego zwracać uwagę na prawidłowe połączenie węży hydraulicznych. Zamiana podłączeń może spowodować odwrotne działanie funkcji narzędzia np. ruch w prawo zamiast w lewo. Niebezpieczeństwo wypadku! Nie wolno dopuszczać by narzędzia przyczepione z przodu i z tyłu maszyny spowodowały przekroczenie dopuszczalnego obciążenia osi i dopuszczalnego obciążenia maszyny. Obciążenie osi tylnej i przedniej nie powinno przekraczać 20% ciężaru pustej maszyny. Należy się co do tego upewnić zanim się kupi dodatkowe oprzyrządowanie.

Przy doczepianiu narzędzia z tyłu należy zawsze zapewnić odpowiednie obciążenie osi przedniej np. przez stosowanie ciężarków balastowych. Upewnić się czy zachowana jest właściwa sprawność układu kierowniczego. Przy doczepianiu narzędzia o ciężarze ponad 160 kg z przodu należy zawsze zapewnić odpowiednie obciążenie osi tylnej np. przez stosowanie ciężarków balastowych. Upewnić się czy zachowana jest wystarczająca zdolność hamowania. Przy stosowaniu balastu pamiętać o obciążeniu i stosownym do tego ciśnieniu w oponach. Do montażu narzędzi należy stosować zalecane przyłącza. Montaż narzędzi wymaga wyjątkowej ostrożności. Urządzenia uruchamiać tylko po prawidłowym założeniu urządzeń ochronnych. Konserwacja Części zamienne muszą spełniać wymagania jakościowe określone przez producenta. Najlepszą tego gwarancją 14

jest stosowanie części zamiennych oryginalnych.

Istnieje groźba zanieczyszczenia wód gruntowych. Nie dopuszczać do tego by olej napędowy, olej hydrauliczny lub inne substancje penetrowały grunt. Rozlane substancje natychmiast wycierać. Przed przystąpieniem do przeglądu lub konserwacji należy wyłączyć silnik. Po podniesieniu maszyny Hako-Citymaster 1200 Citycleaner podnośnikiem samochodowym należy ją dodatkowo odpowiednio podeprzeć. Nikt nie może znaleźć się na podniesionej maszynie Hako-Citymaster 1200 Citycleaner. Przy pracy związanej z oponami upewnić się czy Hako-Citymaster 1200 Citycleaner jest dobrze zabezpieczona przed przetoczeniem (włożyć kliny pod koła). Montaż opon wymaga wystarczającej wiedzy i odpowiednich narzędzi.


Informacja o bezpieczeństwie Nie spawać, nie wiercić ani nie szlifować ramy. Tylko wykwalifikowane warsztaty są upoważnione do wymiany uszkodzonych części. Stosować tylko oryginalne bezpieczniki. Stosowanie bezpieczników o większym prądzie może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego i ryzyko pożaru. Przy pracy z układem elektrycznym odłączać ujemny biegun baterii. Ostrożnie obchodzić się z baterią – żrący elektrolit! Przed rozpoczęciem spawania elektrycznego przy maszynie lub zamontowanych na jej oprzyrządowaniu odłączać ujemny biegun baterii. Ciecze takie jak olej napędowy i olej hydrauliczny wyciekające pod dużym ciśnieniem mogą powodować groźne obrażenia ciała. Należy natychmiast udać się do lekarza by uniknąć infekcji. Zachować wszelką ostrożność przy spuszczaniu gorącego oleju – niebezpieczeństwo oparzenia.

Regularnie sprawdzać układ hamulcowy. Do naprawy układów hamulcowych są upoważnione tylko wykwalifikowane warsztaty lub specjalistyczne centra napraw hamulców. Przed przystąpieniem do naprawy układu hydraulicznego należy opuścić narzędzia i odprężyć układ hydrauliczny. Wyłączyć silnik spalinowy, wyciągnąć kluczyk ze stacyjki, zaciągnąć hamulec postojowy i w razie potrzeby dodatkowo zabezpieczyć Hako-Citymaster 1200 Citycleaner przed przetoczeniem się.

15

Regularnie sprawdzać węże hydrauliczne. Wymieniać węże uszkodzone lub, które się zestarzały. Węże zamienne powinny spełniać wymagania techniczne podane przez producenta maszyny. Przygotować system usuwania wymienianych substancji i filtrów zgodnie w przepisami ochrony środowiska.


Informacja o bezpieczeństwie

1.7 Informacja o ochronie środowiska Do bezpiecznego używania substancji, które mogą szkodzić środowisku, takich jak olej napędowy, olej silnikowy, środku czyszczące, smary lub farby potrzebna jest odpowiednia wiedza. Oleje, smary, środki czyszczące, farby i inne substancje muszą być przechowywane i przenoszone w pojemnikach odpowiadających wymaganiom bezpieczeństwa podanym przez producentów. Nie należy ich przechowywać na maszynie HakoCitymaster 1200 Citycleaner. Podczas konserwacji lub naprawy należy zbierać wszystkie używane płyny do odpowiednich pojemników. Należy zapewnić usuwanie tych płynów zgodnie z przepisami usuwania odpadów i olejów przepracowanych. Nie dopuszczać by rozlany olej, olej silnikowy, smary lub inne substancje penetrowały do gruntu gdyż stwarza to niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód gruntowych. Rozlane płyny natychmiast wycierać i usuwać zgodnie

z przepisami. Zależnie od rodzaju filtrowanej substancji zużyte wkłady filtracyjne mogą być zaliczone do odpadów specjalnych i odpowiednio do tego usuwane. Baterie zawierają żrący kwas akumulatorowy i przy ich obsłudze należy zachować szczególną ostrożność. Zużyte baterie uważa się za odpady specjalne, które wymagają specjalnego sposobu usuwania.

16


Informacja o bezpieczeństwie 1.8 Etykiety na maszynie Do maszyny są zamocowane następujące znaki dotyczące bezpieczeństwa. Nieczytelne lub brakujące etykiety należy natychmiast wymieniać. Numer identyfikacyjny maszyny (Rys. 1/15). Tabliczka znamionowa Hako (Rys. 1/6 i 11).

Instrukcja obsługi (Rys 1/4)

Bezpieczna odległość (Rys 1/10)

Niebezpieczeństwo zakleszczenia (Rys 1/13)

Obszar połączenia przegubowego (Rys 1/1)

Tabliczka znamionowa (Rys. 1/14)

Części obracające się (Rys 1/7) Prędkość maksymalna (Rys 1/8)

Smarowanie (Rys 1/3)

17


Informacja o bezpieczeństwie Folia ostrzegawcza, czerwono-biała (Rys 1/9)

Sytuacja awaryjna silnika/sterowania (Rys 1/2)

Hamulec postojowy (Rys 1/5)

Myjka wysokociśnieniowa (Rys 1/12) Rys. 1

18


Informacja o bezpieczeństwie 1.9 Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom Zgodnie z przepisami BGV D29 maszyna Hako-Citymaster 1200 Citycleaner, jako pojazd samochodowy podlega okresowym, odpowiednio do potrzeb, ale co najmniej raz w roku, przeglądom technicznym. Wyniki przeglądu muszą być przechowywane do następnego przeglądu. Należy również przestrzegać: - stosownych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych - wewnętrznych przepisów bezpieczeństwa.

19


Opis

2 Opis 2.1 Opis funkcjonalny 2.1.1 Kabina Kabina (Rys.2/1) jest izolowana akustycznie, ma małe wibracje i zapewnia wspaniałe warunki pracy z bardzo dobrą widocznością dookoła; nic nie utrudnia widoczności zespołu zamiatającego. 2.1.2 Zamiatarka Zamiatarka składa się ze szczotek tarczowych i dyszy ssawnej. Szczotki tarczowe, Rys. 2/2, prowadzą śmieci do znajdującej się w miejscu ich styku dyszy ssawnej, Rys. 2/3 zaprojektowanej tak, że nie niszczy fug. Odporna na uderzenia dysza jest zawieszona elastycznie na rolkach pomiędzy przednimi kołami maszyny. Urządzenie dodatkowe Układ recyklingu, rys. 2/4, z elementami filtracyjnymi. Układ dozowania, rys. 2/5, z 10-litrowym pojemnikiem. Odpowiednie dysze zapewniają stosunek mieszania od 1: 6 do 1:512.

Rys. 2 Zasada działania

20


Opis 2.1.3 Układ wody czystej Układ wody czystej składa się ze zbiornika, pompy, zaworu i dysz natryskowych. Zbiornik wody czystej, Rys.3/1, znajduje się pod kabiną i ma pojemność 180 litrów. Pompa elektryczna dostarcza czystą wodę do dysz natryskowych znajdujących się z przodu szczotek. 2.1.4 Pojemnik na śmieci Pojemnik na śmieci znajduje się na wózku tylnym. Śmieci są zbierane do pojemnika, Rys.3/3, przy pomocy dmuchawy ssącej, Rys. 3/2. Układ recyrkulacji wody zapewnia dopływ wody do dyszy ssawnej dla związania pyłu. Zbierana woda jest zawracana do dyszy ssawnej poprzez układ separujący. Dostępny jest także ręczny wąż ssawny, rys. 3/4, umożliwiający dodatkowe czyszczenie.

Rys. 3 Zasada działania

21


Opis 2.1.5 Układ kierowniczy i hamulce Maszyna jest wyposażona w gładko działający układ kierowniczy dający kąt skrętu 42o w obydwie strony. Układ hamulcowy składa się z mechanicznego hamulca postojowego i hydraulicznego hamulca głównego. Dodatkowo możliwe jest zwalnianie maszyny przez hydrostatyczny układ jazdy. 2.1.6

Zespół napędowy jazdy i układ hydrauliczny W maszynie stosowany jest hydrostatyczny układ napędowy jazdy. Silnik wysokoprężny napędza pompę hydrauliczną, która zapewnia przepływ oleju wystarczający dla silników hydraulicznych. Podczas jazdy napędzane są tylko silniki przednie a podczas pracy (napęd na 4 koła) napędzane są wszystkie 4 silniki. Roboczy układ hydrauliczny ma 2 pompy zawiadujące ruchem pojemnika na śmieci, zamiatarką, układem kierowniczym, blokadą mechanizmu różnicowego (opcjonalnie) oraz funkcjami narzędzi przyczepianych z przodu i z tyłu.

Rys. 4 Zasada działania

22


Opis 2.2 Elementy sterownicze w kabinie 2.2.1 Przegląd 1. Panel sterowniczy prawy 2. Panel sterowniczy lewy 3. Prawa konsola sterowania 4. Lewa konsola sterowania 5. Panel sterowniczy na dachu kabiny 6. Pedały 7. Osłona przeciwsłoneczna 8. Narzędzie pomocnicze 9. Siedzenie kierowcy

Rys.5 Sterowanie narzędzi tylnych

23


Opis 2.2.2

Panele sterowania, lewy i prawy

1. Przełącznik wielofunkcyjny – migacz / klakson 2. Przełącznik kołyskowy, dmuchawa odsysająca / pompa wodna 3. (Roboczy reflektor szerokostrumieniowy 4. Lampa ostrzegawcza obrotowa 5. Migacz światła awaryjnego 6. Kierunkowskaz, lampka sygnalizacyjna 7. Temperatura płyny chłodzącego, lampka sygnalizacyjna 8. Ładowanie baterii, lampka sygnalizacyjna 9. Podgrzewanie żarowe, lampka sygnalizacyjna 10. Ciśnienie oleju, lampka sygnalizacyjna 11. Niski poziom paliwa, lampka sygnalizacyjna

Rys. 6 Kabina kierowcy

24


Opis 1. Przełącznik wielofunkcyjny, rys. 6/1 Wykorzystywany do następujących funkcji  Położenie 1 = migacz z prawej strony  Położenie 2 = migacz z lewej strony  Położenie 3 = klakson 2. Przełącznik dmuchawy odsysającej i pompy wodnej rys. 6/2 (opcjonalnie dla narzędzia z przodu)

Przełącznik 6/2 jest aktywny tylko podczas jazdy roboczej. 3. Wyłącznik roboczego reflektora szerokostrumieniowego, rys. 6/3 Włączanie i wyłączanie reflektora roboczego. 4.Wyłącznik obrotowej lampy migowej, rys. 6/4 Włączanie i wyłączanie obrotowej lampy migowej. 5. Wyłącznik świateł awaryjnych, rys. 6/5

Wykorzystywany do włączania i wyłączania dmuchawy i pompy wodnej. Ma dwa stopnie. Stopień 1 = włączenie dmuchawy Stopień 2 = włączenie wody; po załączeniu pompy wodnej zapala się zielona lampka sygnalizacyjna

Włączanie i wyłączanie ostrzeżenia o niebezpieczeństwie. Po uruchomieniu wyłącznika zaczyna migać lampka sygnalizacyjna w wyłączniku. Migacz świateł awaryjnych może działać także po wyłączeniu zapłonu.

25

6 Lampka sygnalizacyjna zielona kierunkowskazu, rys. 6/6 Lampka świeci po uruchomieniu kierunkowskazu i służy potwierdzeniu działania. Szybkie miganie sygnalizuje uszkodzenie kierunkowskazu.


Opis 7 Lampka sygnalizacyjna płynu chłodzącego, rys. 6/7 Lampka świeci przy zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze płynu chłodzącego, wtedy też włącza się sygnał dźwiękowy. 8 Lampka sygnalizacyjna ładowania baterii (czerwona), rys. 6/8 Lampka świeci przy starcie maszyny a gaśnie po uruchomieniu silnika spalinowego. 9 Lampka sygnalizacyjna świecy żarowej (żółta), rys. 6/9

Uruchomienie silnika jest możliwe tylko wtedy gdy kierowca siedzi na swoim siedzeniu. Ze względów bezpieczeństwa maszyna Hako-Citymaster 1200 jest wyposażona w specjalny wyłącznik pod siedzeniem kierowcy. 10 Lampka sygnalizacyjna ciśnienia oleju (czerwona), rys. 6/10 Lampka świeci przy starcie maszyny a gaśnie po uruchomieniu silnika spalinowego. Jeśli lampka świeci w dalszym ciągu to należy natychmiast wyłączyć silnik i sprawdzić przyczynę tego świecenia.

Lampka świeci przy podgrzewaniu zimnego silnika. Podgrzewanie trwa około 5 sekund i wtedy należy natychmiast uruchamiać silnik.

26

11 Lampka ostrzegawcza braku paliwa, rys. 6/11 Maszyna Hako-Citymaster 1200 Citymaster jest wyposażona w zbiornik paliwa o pojemności około 60 litrów. Gdy poziom w zbiorniku spada do strefy czerwonej wtedy zapala się lampka sygnalizacyjna sygnalizująca, że pozostało w zbiorniku jeszcze około 7,5 litra.


Opis 2.2.3

Prawa konsola robocza

1.

Przyciski podnoszenia, opuszczania i obracania narzędzia przyczepianego z przodu 2. Regulator obrotów silnika 3. Miernik roboczogodzin 4. Regulator obrotów szczotek 5. Blokada zapłonu 6. Wyłącznik kasowania miernika godzin jazdy 7. Gniazdo 8. Przełącznik wyboru zasilania wodą (roztwór czyszczący albo woda z odzysku) 9. Regulacja dopływu wody, zespół szorujący 10. Regulacja nacisku, zespół szorujący Włączanie/wyłączanie sygnału cofania (opcja)

Rys. 7 Prawa konsola robocza

27


Opis 1. Przyciski podnoszenia, opuszczania i obracania, rys. 7/1 Przyciski służą do podnoszenia, opuszczania i obracania doczepianej z przodu zamiatarki.

2. Regulator obrotów silnika, rys. 7/2 Służy do zmiany obrotów silnika i do ustawienia sposobu jazdy.

Przełączać z biegów przejazdowych na biegi robocze, gdy maszyna jest na pochyłości wolno tylko po załączeniu hamulca postojowego co zapobiega stoczeniu się maszyny.

Przycisk 1: podnoszenie zespołu zamiatającego Przycisk 2: opuszczanie zespołu zamiatającego

Przy przejeżdżaniu przez stopnie zwiększyć obroty

Przycisk 3: opuszczanie ssawy Przycisk 4: podnoszenie ssawy Dla utrzymania funkcji podnoszenia podczas pracy z doczepionymi narzędziami należy regulator obrotów 7/2 nastawić na preferowane obroty (2450 obr/min).

Przełączać z biegów przejazdowych na biegi robocze można tylko podczas postoju maszyny.

1 = stopień 1 2 = stopień 2 3 = stopień 3 4 = stopień końcowy

28

Prędkości  Przejazdy (napęd na koła przednie) - do przodu 0-25 km/godz - do tyłu 0-12 km/godz  Jazda robocza (napęd na 4 koła) - do przodu 0-13 km/godz - do tyłu 0-9 km/godz


Opis Tryb jazdy  Pomiędzy pierwszym a drugim stopniem: Silnik na biegu jałowym; przejazd (napęd przedni); jazda samochodowa; praca układu hydraulicznego zablokowana  Za drugim stopniem Silnik na biegu jałowym; jazda robocza (napęd na 4 koła); jazda samochodowa; praca układu hydraulicznego odblokowana  Pomiędzy drugim i trzecim stopniem Bezstopniowa nastawa obrotów biegu jałowego aż do obrotów preferowanych (praca o niskim poziomie hałasu)  Przed trzecim stopniem Preferowane obroty silnika (2450 obr/min); jazda robocza (napęd na 4 koła); praca układu hydraulicznego odblokowana  Za trzecim stopniem do końcowego stopnia: Maksymalne obroty silnika (2700 obr/min); jazda robocza (napęd na 4 koła); praca układu hydraulicznego odblokowana.

Dla krańcowych warunków eksploatacji! Jazda samochodowa Naciśnięcie pedału zwiększa zarówno obroty silnika jak i prędkość napędu jazdy. Ten tryb pracy stosować podczas jazdy na drogach lub przy wykonywaniu pracy nie wymagającej stałych obrotów doczepionego narzędzia. Napęd na cztery koła Przy ekstremalnych warunkach takich jak zaśnieżenie, zalodzenie lub trudna nawierzchnia można dla startu użyć napędu na cztery koła. Wtedy oprócz osi przedniej jest także napędzana oś tylna. Maksymalna prędkość jazdy Jeśli dźwignia nastawiania prędkości (rys 7/2) jest ustawiona pomiędzy drugim a trzecim stopem to można przez silniejsze naciśnięcie pedału (rys. 10/1 lub 10/2) na krótko zwiększyć do maksimum 2700 obr/min (przesterowanie w stosunku do nastawionej pozycji dźwigni). Po zwolnieniu pedału obroty wracają do nastawionej uprzednio wartości. 29

3 Miernik roboczogodzin, rys. 7/3 Pokazuje czas pracy. Licznik pracuje podczas pracy silnika. Zaraz po włączeniu zapłonu miernik pokazuje całkowitą ilość godzin pracy a potem przechodzi na wskazania czasu bieżącej jazdy. 4 Regulator obrotów zespołu szorującego, rys. 7/4

Służy do nastawiania obrotów szczotek odpowiednio do warunków pracy.


Opis Stacyjka, rys. 7/5

Stacyjka służy do uruchamiania silnika przez włączanie i wyłączanie układu elektrycznego. Przy niskich temperaturach należy silnik podgrzewać świecą żarową przez około 5 sekund. 0 = Silnik wyłączony (OFF) I = Włączenie zapłonu II = Podgrzewanie silnika, funkcja z podtrzymaniem III = START silnika Uruchamianie silnika powtarzać najwyżej trzykrotnie; następnie należy odczekać na ochłodzenie się rozrusznika.

Przy temperaturach otoczenia poniżej -10oC rozgrzewać silnik przez około 20 minut; przy temperaturach otoczenia 10oC i więcej rozgrzewanie silnika nie jest potrzebne. Uruchomienie silnika jest możliwe tylko wtedy, gdy kierowca siedzi na swoim siedzeniu. Silnik zostaje wyłączony, gdy kierowca zejdzie ze swojego siedzenia a naciśnie jeden z pedałów. 6 Przycisk kasowania godzin jazdy, rys. 7/6 Służy do kasowania na zero wskazania godzin jazdy.

Po uruchomieniu zimnego silnika rozgrzewać go przy nieznacznie zwiększonych obrotach biegu jałowego.

30

7 Gniazdko, rys. 7/7 Do dowolnego wykorzystania, maksymalny pobór prądu do 10A, niezależnie od włączenia stacyjki. 8 Przełącznik wyboru doprowadzenia roztworu czyszczącego lub wody recyrkulacyjnej, rys. 7/8 Służy do wyboru rodzaju wody doprowadzonej do zespołu szorującego


Opis 9 Regulacja dopływu wody, rys. 7/9

2.2.4 Lewa konsola robocza 1. Wlot zbiornika spryskiwacza szyby przedniej 2. Hamulec postojowy

1. Wlot zbiornika spryskiwacza szyby przedniej, rys 8/1 Służy do napełniania zbiornika płynem. Przy temperaturze poniżej zera stosować płyn niezamarzający.

Służy do dobrania ilości wody doprowadzanej do zespołu szorującego.

2. Dźwignia hamulca postojowego, rys 8/2 Do zaciągania hamulca postojowego. Po zaciągnięciu zatrzymuje się na zaczepie.

10 Regulacja nacisku zespołu szorującego, rys. 7/10

Służy do dobrania nacisku zespołu szorującego na posadzkę.

Rys. 8 Lewa konsola robocza

31


Opis 2.2.5 Panel roboczy w dachu kabiny 1. Zawór grzania 2. Grzanie, wentylacja i klimatyzacja (Comfort) 3. Przełącznik obrotowy, świeże powietrze / dmuchawa grzejnika 4. Wyloty powietrza 5. Lampka sygnalizacyjna, hamulec postojowy 6. Lampka sygnalizacyjna, temperatura płynu hydraulicznego 7. Lampka sygnalizacyjna, pojemnik na śmieci podniesiony 8. Wyłącznik nacisku narzędzia na podłoże 9. Szybkie opróżnianie tylnego rozrzutnika (obwód hydrauliczny 2) 10. Przycisk podnoszenia i opuszczania pojemnika 11. Światła główne / światła obrysowe 12. Wyłącznik wycieraczek i z przyciskiem spryskiwacza 13. Oświetlenie wnętrza

Rys.9 Dach kabiny

32


Opis 1. Kurek regulacji grzania, rys 9/1 Służy do włączania, wyłączania i regulacji grzania. 2. Wyłącznik klimatyzacji (Comfort), rys 9/2 Służy do włączania i wyłączania klimatyzacji. Klimatyzacja działa jeśli przełącznik obrotowy dmuchawy, rys. 9/3, jest ustawiony na pozycję różną od zera. 3. Przełącznik obrotowy dmuchawy, rys 9/3 Służy do włączania i wyłączania dmuchawy i nastawiania różnych stopni wentylacji. Załączenie = stopnie od 1 do 3 Wyłączenie = stopień „0” Dmuchawa dostarcza do kabiny powietrze świeże, podgrzane – jeśli jest włączony grzejnik, ochłodzone – jeśli jest włączona klimatyzacja.

4. Wyloty powietrza, rys 9/4 Pozwalają na doprowadzenie do kabiny powietrza ciepłego lub zimnego. Są regulowane tak, że strumień powietrza można skierować na szybę przednią, co chroni ją przed zamgleniem i zalodzeniem. 5. Lampka sygnalizacyjna (czerwona) hamulca postojowego, rys 9/5 . Świeci, gdy włączony jest zapłon i zaciągnięty hamulec postojowy. Lampka gaśnie natychmiast po zwolnieniu hamulca. 6. Lampka sygnalizacyjna (czerwona) temperatury płynu hydraulicznego, rys 9/6 . Świeci, gdy przekroczona jest maksymalna temperatura płynu hydraulicznego, jednocześnie włącza się sygnał dźwiękowy. 33

7. Lampka sygnalizacyjna (czerwona) pojemnika na śmieci, rys 9/7 . Świeci, gdy pojemnik jest podniesiony. Powinna zgasnąć natychmiast po opuszczeniu pojemnika, gdy dojdzie on do wyłącznika krańcowego.


Opis 8. Wyłącznik nacisku na posadzkę, rys 9/8 Wyłącznik ma trzy położenia: 1.Pozycja górna (załączenie – ON): podnoszenie nacisku głowicy szorującej potencjometrem 7/10 2.Pozycja neutralna: obniżanie nacisku potencjometrem 7/10. Dla przerwania operacji skręcić potencjometr 7/10 na pozycję „0” 3. Pozycja dolna (przycisk załączony): uruchamia się podwójne działanie podnośnika przedniego. Jeśli naciśnięty jest klawisz 2 „Opuszczanie” klawiatury 7/1 to następuje na krótko zwiększenie nacisku np. pługa odśnieżającego. Po zwolnieniu klawisza podnośnik automatycznie wraca do pozycji pływającej. 9. Przycisk szybkiego opróżniania rozrzutnika tylnego, rys 9/9 Służy do szybkiego opróżniania tylnego rozrzutnika. Przełącza obwód

hydrauliczny 2 na maksymalną wydajność. 10. Wyłącznik podnoszenia i opuszczania pojemnika na śmieci, rys 9/10 Wyłącznik służy do podnoszenia i opuszczania pojemnika.

11. Wyłącznik świateł głównych i pozycyjnych, rys 9/11 Wyłącznik służy do włączania i wyłączania świateł głównych i bocznych świateł obrysowych. 12. Wyłącznik wycieraczki i przycisk spryskiwacza szyby przedniej, rys 9/12 . Wyłącznik służy do włączania i wyłączania wycieraczki i włączania wycieraczki. Pompa spryskiwacza jest uruchamiana przyciskiem. 34

Przy temperaturach, gdy możliwe jest zamarzanie używać płynu niezamarzającego. 13. Wyłącznik oświetlenia wnętrza, rys 9/13 Służy do włączania i wyłączania oświetlenia wewnętrznego. Ogrzewanie kabiny Maszyna Hako-Citymaster Citycleaner jest wyposażona w ogrzewanie świeżego powietrza. Wentylacja ma trzy stopnie działania. Świeże powietrze jest pobierane przez szczeliny wentylacyjne znajdujące się za tablicą rejestracyjną i jest kierowane do wnętrza kabiny. Wyloty powietrza, rys.9/4, wyprowadzają powietrze zimne lub ciepłe. Powietrze może być skierowane na przód, co zapobiega orosieniu i zalodzeniu. Temperaturę regulować kurkiem 9/1.


Opis Klimatyzacja (wersja Comfort) W wersji Comfort maszyna HakoCitymaster Citycleaner jest wyposażona w klimatyzację. Przy obsłudze klimatyzacji postępować następująco: 1. Ciepło regulować kurkiem 9/1, który służy do włączania i wyłączania jak również do regulacji grzania. Przed załączeniem klimatyzacji kurek 9/1 zamknąć. 2. Wyłącznik klimatyzacji - A/C, 9/2, Służy do załączania i wyłączania klimatyzacji. Klimatyzacja działa, jeśli przełącznik obrotowy dmuchawy, rys. 9/3, jest ustawiony na pozycję różną od zera.

3. Przełącznik obrotowy dmuchawy, rys 9/3 Służy do włączania i wyłączania dmuchawy i nastawiania różnych stopni wentylacji. Dmuchawa dostarcza do kabiny powietrze świeże, podgrzane – jeśli jest włączony grzejnik, ochłodzone – jeśli jest włączona klimatyzacja. Jeśli przełącznik obrotowy jest ustawiony na pozycję 3 i zostanie załączona klimatyzacja to wraca on automatycznie do pozycji 2. Orosienie z przodu i na bokach można zlikwidować przez włączenie klimatyzacji. Klimatyzację załączać tylko po zamknięciu drzwi.

35

Klimatyzację załączać nawet zimą raz w tygodniu, co najmniej na 5 minut. Klimatyzacja dzięki kondensacji pary zmniejsza wilgotność chłodzonego powietrza. Tak więc plamy wody pod zaparkowaną maszyną są wtedy rzeczą normalną. Woda może wtedy kapać z przodu, z dmuchawy klimatyzacji, za kabiną i z klimatyzatora w komorze silnika.


Opis 2.2.6 Pedały

Rys. 10 Pedały 1. 2. 3. 4.

Pedał, jazda do przodu Pedał, jazda do tyłu Pedał hamulca Blokada mechanizmu różnicowego (opcja) 5. Klapa na duże śmieci

1. Pedał, jazda do przodu, rys. 10/1 Służy do regulacji prędkości jazdy do przodu. Zwiększanie nacisku zwiększa prędkość. Po zwolnieniu nacisku pedał automatycznie wraca do pozycji neutralnej i maszyna zwalnia aż do zatrzymania.

2. Pedał, jazda do tyłu, rys. 10/2 Służy do regulacji prędkości jazdy do tyłu. Zwiększanie nacisku zwiększa prędkość. Po zwolnieniu nacisku pedał automatycznie wraca do pozycji neutralnej i maszyna zwalnia aż do zatrzymania.

Jeśli hamowanie hydrostatyczne jest niewystarczające to należy dodatkowo nacisnąć pedał hamulca głównego.

3. Pedał hamulca, rys. 10/3 Zwolnienie pedału jazdy (do przodu lub do tyłu) powoduje szybkie zatrzymanie maszyny poprzez działanie napędu hydrostatycznego. Jeśli ten efekt hamowania jest niewystarczający to należy dodatkowo użyć pedału hamulca.

Zachować szczególną ostrożność przy zjeżdżaniu w dół pochyłości. Przed opuszczeniem siedzenia kierowcy włączyć hamulec postojowy.

36


Opis 4. Blokada mechanizmu różnicowego, rys. 10/4 Przy wykorzystywaniu czterokołowego napędu podczas jazdy w trudnych warunkach można zablokować mechanizm różnicowy, co zapewnia dostarczenie maksymalnego ciśnienia pompy do zablokowanego koła.

2.2.7 Zasłona przeciwsłoneczna By zapewnić kierowcy widzenie do przodu bez ograniczeń nawet przy silnym nasłonecznieniu, HakoCitymaster 1200 jest wyposażona w zasłonę przeciwsłoneczną. Zasłonę, rys. 11/1, zaciąga się pociągając uchwyt, rys. 11/2 do żądanej pozycji. Wtedy zamocować zasłonę przyssawką, rys. 11/3.

2.2.8 Narzędzie pomocnicze Narzędzie pomocnicze, rys.12/1, znajduje się w kabinie kierowcy, pod siedzeniem. Narzędzie jest wykorzystywane następująco:  W przypadku awarii klawisza podnoszenia pojemnika na śmieci („Lift dirt Hopper”) można je wykorzystać do podniesienia pojemnika. Należy w tym celu założyć narzędzie na kołek.  Narzędzie może być zmontowane w postaci haka do usuwania grubych śmieci z dyszy ssawnej i węża ssawnego. 

Rys. 11. Zasłona przeciwsłoneczna 1. Zasłona przeciwsłoneczna 2. Uchwyt 3. Przyssawka

37

Rys. 12. Narzędzie pomocnicze


Opis 2.2.9 Siedzenie kierowcy 1. Dźwignia ręczna do regulacji siedzenia 2. Pokrętło regulacji wysokości 3. Uchwyt regulacji poduszki 4. Regulacja oparcia

Siedzenie kierowcy jest wyposażony w wyłącznik posiedzeniowy.

1. Dźwignia ręczna do regulacji siedzenia, rys.13/1 Do przesuwania siedzenia wzdłuż.  Pociągnięcie dźwigni = siedzenie można przesuwać  Po regulacji dźwignia musi zaskoczyć z zaczep Nachylenie podłokietnika reguluje się śrubą znajdującą się z tyłu podłokietnika. 2. Pokrętło regulacji wysokości, rys. 13/2 Przy regulacji wysokości: - obrót w lewo = podnoszenie - obrót w prawo = obniżanie 3. Uchwyt regulacji poduszki, rys. 13/3 Do użycia tylko po włączeniu zapłonu.

Rys. 13. Siedzenie kierowcy

Do dostosowania poduszki do ciężaru kierowcy.

38

 

Wyciągnięcie uchwytu = nadmuchanie poduszki Naciśnięcie dźwigni = obniżenie poduszki Obniżyć poduszkę przed regulacją wysokości siedzenia.

4. Regulacja oparcia, rys 13/4 Podczas tej regulacji należy siedzieć na siedzeniu.  Lewą ręką pociągnąć dźwignię 13/4 do góry.  Przechylić się do tyłu by ustawić nachylenie oparcia.  Przechylić się do przodu by ustawić oparcie pionowo.  Po uzyskaniu optymalnego nachylenia pozwolić by dźwignia 13/4 zaskoczyła za zaczep by utrzymać nastawioną pozycję.


Opis 2.3 Elementy sterownicze na pojeździe 2.3.1 Lusterka zewnętrzne Lusterko zewnętrzne wykorzystuje się do obserwacji przestrzeni roboczej z tyłu i śledzenia ruchu drogowego z tyłu. Lusterka zewnętrzne Rys. 14/1 i 14/2 wyregulować tak by widoczny był cały obszar roboczy z tyłu.

2.3.2 Zacisk przegubowy pojemnika na śmieci Przed opróżnianiem pojemnika otworzyć pokrywę zaczepem przegubowym, rys. 15/1.

2.3.4 Przyłącze wody do czyszczenia dmuchawy ssącej To przyłącze wody, rys. 16/1, pojemnika na śmieci wykorzystywać przy czyszczeniu dmuchawy ssącej.

2.3.3 Ręczny wąż ssawny (opcja) Ręcznego węża ssawnego, rys. 15/2, używa się do efektywnego czyszczenia trawników i ich krawędzi jak również do opróżniania koszy na śmieci, itp.

Ustawienie lusterek sprawdzić lub przeprowadzić przed rozpoczęciem pracy.

Rys.16. Przyłącze wody Rys.14. Lusterka zewnętrzne, lewe i prawe 1. Lewe lusterko zewnętrzne 2. Prawe lusterko zewnętrzne

Rys.15. Ręczny wąż ssawny 39

1. 2.

Przyłącze wody Dźwignia odblokowująca


Opis 2.3.5 Dźwignia odblokowująca Dźwignia odblokowująca znajduje się pod pojemnikiem na śmieci. Służy do otwierania dolnej płyty pojemnika na śmieci. Dźwignia jest dostępna tylko po podniesieniu pojemnika.

2.4 Połączenia hydrauliczne 2.4.1 Przyłącza hydrauliczne z przodu 1. Przegubowe narzędzia doczepiane z przodu – do przodu – powrót 2. Przegubowe narzędzia doczepiane z przodu – do przodu – powrót (np. szczotki tarczowe) 3. Korek kodowy jednostki / oświetlenie 4. Regulacja proporcjonalna (maksimum 20 litrów) do przodu (np. napędu szczotek tarczowych) 5. Regulacja proporcjonalna (maksimum 20 litrów) 6. Podnoszenie dyszy ssawnej

Rys.17 Przyłącza hydrauliczne 2.4.2 Przyłącza hydrauliczne z tyłu (opcja) Tylne przyłącza hydrauliczne są używane do narzędzie przyczepianych z tyłu maszyny Hako-Citymaster 1200 Citycleaner, takich jak rozrzutnik tylny.

40


Pierwsze uruchomienie

3. Pierwsze uruchomienie 3.1 Instruktaż Przed pierwszym uruchomieniem maszyny konieczny jest szczegółowy instruktaż obsługi. Pierwszy instruktaż obsługi Hako-Citymaster 1200 Citycleaner powinien być przeprowadzony przez kwalifikowany personel lokalnego dystrybutora Hako. Po wysyłce maszyny informujemy naszego dystrybutora, który skontaktuje się z użytkownikiem w sprawie tego instruktażu.

3.2 Przed pierwszym uruchomieniem Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić następujące elementy Hako-Citymaster 1200 Citycleaner: 1. Blokujące ucho Poluźnić ucho blokujące na śrubie i ustawić je w pozycji roboczej, patrz paragraf 6.2 Z uchem blokującym sterowanie maszyną nie jest możliwe.

2. Poziom paliwa Sprawdzić poziom na mierniku paliwa i uzupełnić paliwo, patrz paragraf 6.5 3. Poziom oleju silnikowego Sprawdzić poziom oleju na miarce, w razie potrzeby uzupełnić, patrz paragraf 6.4.1 4. Poziom płynu hydraulicznego Sprawdzić poziom płynu hydraulicznego na mierniku i w razie potrzeby uzupełnić, patrz paragraf 6.8.1 5. Poziom płynu chłodzącego Sprawdzić poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym i w razie potrzeby uzupełnić, patrz paragraf 6.7.2 6. Ciśnienie w ogumieniu Ciśnienie w ogumieniu powinno wynosić 3.0 bar. 7. Hamulec Przy naciskaniu pedału hamulca wyraźny opór powinno się wyczuwać w połowie ruchu pedału. Sprawdzić hamowanie 41

podczas ruchu zwracając uwagę na ruch pojazdów z tyłu! 8. Układ kierowniczy Obracać koło kierownicy w lewo i w prawo i sprawdzać ruch przegubowej ramy. 9. Oświetlenie Należy sprawdzić wszystkie światła maszyny, patrz paragraf 2.2 10. Wyregulować ustawienie lusterek zewnętrznych, patrz paragraf 2.3


Pierwsze uruchomienie 3.3 Jazda maszyną Przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa!  

  

Przechowywać na maszynie instrukcję obsługi, apteczkę i trójkąt ostrzegawczy. Hako-Citymaster 1200 Citycleaner może być prowadzona tylko przez osobę przeszkoloną. Osoba ta musi się wykazać przed właścicielem lub jego pełnomocnikiem swoimi kwalifikacjami do prowadzenia maszyny. Właściciel lub jego pełnomocnik muszą wydać jednoznaczne polecenie obsługiwania maszyny. Przewożenie pasażerów nie jest dozwolone. Prędkość jazdy należy zawsze dostosować do warunków otoczenia i obciążenia maszyny. Przed przejazdem na drogach publicznych należy wyłączyć główne światła robocze.

  

  

Obciążenie maszyny i doczepione do niej narzędzia mają wpływ na jej prowadzenie, zwrotność i zdolność hamowania maszyny. Przy doczepianiu narzędzi nie wolno nigdy przekroczyć dopuszczalnych obciążeń osi przedniej i tylnej ani dopuszczalnego ciężaru całkowitego. Należy zapewnić dobre prowadzenie maszyny. W razie wątpliwości zważyć maszynę z pełnym oprzyrządowaniem. Na czas przejazdu należy podnieść i zabezpieczyć doczepione narzędzia. Pojemnik na śmieci opuszczać do końca. Silnik uruchamiać tylko wtedy, gdy kierowca siedzi na swoim siedzeniu. Nigdy nie schodzić z siedzenia podczas jazdy. Silnik nie może pracować w zamkniętym pomieszczeniu. Upewnić się co do zachowania dobrej widoczności. Przy temperaturach otoczenia o poniżej -10 C rozgrzewać silnik 42

przez około 20 minut. Przy temperaturach otoczenia powyżej o +10 C rozgrzewanie silnika nie jest potrzebne. 3.3.1 Rozpoczęcie jazdy Przed rozpoczęciem jazdy kolejno uruchomić następujące elementy sterowania: 1. Wszystkie sterownicze dźwignie i wyłączniki ustawić w pozycjach neutralnych, patrz paragraf 2.2 2. Zabezpieczyć maszynę załączając hamulec postojowy. 3. Wyregulować siedzenie kierowcy, patrz paragraf 2.2 4. Uruchomić silnik stacyjką, patrz paragraf 2.2 5. Wybrać tryb jazdy. Jazdę przejazdową (0 do 25 km/h) lub roboczą (0-12 km/h), patrz paragraf 2.2 6. Zwolnić hamulec postojowy. 7. Powoli naciskać pedał wybranego kierunku jazdy – maszyna zaczyna jechać.


Pierwsze uruchomienie 3.4 Praca z maszyną 3.4.1 Szorowanie Przed rozpoczęciem zamiatania skontrolować zespół szorujący:  Sprawdzić elementy filtracyjne układu recyklingu wody, patrz pkt. 6.12  Sprawdzić filtra siatkowy wody czystej, patrz pkt. 6.9.  Wlać maksymalną ilość czystej wody. Maksymalna ilość wynosi około 180 litrów.  Do pojemnika na śmieci wlać około 200 litrów wody recyrkulacyjnej (, patrz pkt. 6.13  Po sprawdzeniu układu wody recyrkulacyjnej i dobraniu nacisku na posadzkę (zależnie od zabrudzenia) kierowca może otworzyć dopływ wody recyrkulacyjnej, patrz pkt. 6.12 Procedura: 1. Uruchomić pojazd, patrz paragraf 3.3.1 i przejechać na miejsce użytkowania. 2. Regulator obrotów nastawić na żądane obroty, załączyć dmuchawę odsysającą.

3. Opuścić zespół szorujący. 4. Załączyć pompę roztworu czyszczącego i nastawić przepływ roztworu do zespołu szorującego. 5. Załączyć pompę wody czystej nastawić jej do zespołu szorującego. 6. Nastawić nacisk szczotek odpowiednio do stopnia zabrudzenia podłoża. 7. Załączyć obrotową lampę ostrzegawczą. 8. W razie potrzeby włączyć szeroko strumieniowe światło robocze. 9. Powoli naciskać pedał przyspiesznika aż do startu maszyny, zwiększać prędkość przez dalsze naciskanie pedału. Nie przekraczać dopuszczalnego ciężaru całkowitego. Często sprawdzać zapełnienie pojemnika na śmieci.

43

3.4.2 Przyczyny wadliwego działania układu odsysania W układzie odsysania mogą się pojawić następujące problemy:  Pojemnik na śmieci jest zapełniony  Nieprawidłowo założone pokrywki pojemnika dla ręcznego węża ssawnego.  Pojemnik śmieci nie jest zabezpieczony zaczepem.  Układ odsysania jest zatkany.  W przypadku zatkania dyszy ssawnej postępować następująco: 1. Używając pomocniczego narzędzia, znajdującego się pod siedzeniem kierowcy, starannie przeczyścić dyszę ssawną.


Pierwsze uruchomienie 3.4.3 Opróżnianie pojemnika na śmieci Gdy zauważy się pogorszenie sprawności odsysania lub zobaczy się pozostałości na ścieżce zamiatania wtedy należy: 1. Zamknąć układ recyrkulacji wody i wyłączyć dmuchawę odsysania. 2. Zamknąć dopływ wody czystej. 3. Podnieść zamiatarkę. 4. Regulator obrotów ustawić na tryb przejazdowy i przejechać do miejsca zrzutu śmieci. 5. Przed opróżnianiem pojemnika otworzyć blokadę pokrywy. Upewnić się czy maszyna będzie stała stabilnie podczas przechylania pojemnika na śmieci. 6. Cofnąć pojazdem do miejsca zrzutu śmieci. 7. Regulator obrotów ustawić na pozycję neutralną i załączyć hamulec postojowy. 8. Podnieść i opróżnić pojemnik. Otworzyć dolną klapę i usunąć śmieci.

9. Opuścić pojemnika i zablokować pokrywę pojemnika. 10. Teraz zespół szorujący może być przygotowany do następnego czyszczenia, patrz paragraf 3.4.1, lub należy oczyścić pojemnik. 3.4.4 Czyszczenie maszyny Co najmniej raz dziennie a w przypadku dużego zabrudzenia powierzchni nawet częściej, należy wykonać opisane poniżej czyszczenie. Nie czyścić parą ani przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych. Nie kierować strumienia wody na podzespoły elektryczne lub elektroniczne. 1. Uruchomić pojazd, patrz paragraf 3.3.1 i przejechać na miejsce czyszczenia. 2. Regulator obrotów ustawić na tryb roboczy i załączyć dmuchawę odsysania. 3. Do dyszy ssawnej włożyć wąż z wodą tak by woda była pobierana do pojemnika. 44

4. Połączyć wąż wodny z przyłączem wody pojemnika na śmieci tak by woda była zasysana do dmuchawy, patrz paragraf 6.13. 5. Załączyć dmuchawę odsysania. 6. Otworzyć blokadę pojemnika na śmieci i podnieść go do ogranicznika. Najpierw spuścić zebraną tam wodę! 7. Strumieniem wody wyczyścić wnętrze pojemnika łącznie z siatkami filtrującymi i klapą. 8. Odblokować i otworzyć dźwignią dolną klapę i wyczyścić klapę strumieniem wody. Patrz pkt. 2.3.5 9. Otworzyć wąż wody recyrkulacyjnej, patrz pkt. 2.3.5, oczyścić wąż strumieniem wody. 10. Zamontować wąż wody recyrkulacyjnej, zamknąć dolną klapę i opuścić pojemnik.


Pierwsze uruchomienie 3.4.5 Parkowanie pojazdu Po zakończeniu pracy: Przed opuszczeniem pojazdu wszystkie urządzenia operacyjne należy ustawić w pozycje neutralne, zabezpieczyć maszynę przed przetoczeniem się i przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Kierowca powinien parkować maszynę na pewnym gruncie. Po pracy z pełnym obciążeniem silnik wysokoprężny powinien jeszcze pracować na biegu jałowym przez 1 do 2 minut.

1. Pedał przyspiesznika ustawić w położenie neutralne lub zdjąć z niego stopę. Napęd hydrostatyczny zwalnia maszynę aż do zatrzymania. Jeśli efekt hamowanie jest niedostateczny to należy użyć dodatkowo hamulca. 2. Zaciągnąć hamulec postojowy. 3. Regulator obrotów ustawić na bieg jałowy. 4. Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki. 5. W razie potrzeby zamknąć kabinę na klucz. Przy parkowaniu na pochyłościach należy maszynę Hako-Citymaster Citycleaner zabezpieczyć dodatkowo klinami. Przed wyłączeniem silnika wyłączyć napęd doczepionych narzędzi.

45

Parkowanie podczas przerw w pracy Także przy krótkich przerwach w pracy operator musi przed opuszczeniem pojazdu ustawić element operacyjne na pozycje neutralne. Załączyć hamulec postojowy i zabezpieczyć maszynę przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Zatrzymanie maszyny z powodu nieprawidłowego działania W przypadku nieprawidłowego działania Hako-Citymaster 1200 Citycleaner należy natychmiast wyłączyć silnik. W przypadku takiej przerwy na drodze publicznej należy włączyć sygnalizację alarmową i ustawić trójkąt ostrzegawczy. Jeśli nie działa układ elektryczny to należy maszynę zabezpieczyć ustawiając lampę ostrzegawczą.


Pierwsze uruchomienie 3.4.6 Holowanie pojazdu Po zatrzymaniu silników napędowych koła są zablokowane. Jeśli konieczne jest przeholowanie lub przemieszczenie maszyny, wtedy konieczne jest otwarcie zaworu bocznikowego. Zawór ten znajduje się pod tylną ramą w obszarze sterowanie przegubowego, powyżej po prawej stronie siłownika sterującego i jest łatwo dostępny. Zawór obrócić przy pomocy klucza SW9 w kierunku przepływu (rowek na kwadratowej główce). Ucho do holowania znajduje się na przedniej ramie pojazdu.

3.4.7 Przewożenie przy użyciu innego pojazdu Po umieszczeniu Hako-Citymaster Citycleaner na przyczepie włączyć hamulec postojowy i zabezpieczyć maszynę taśmami zamocowanymi do przedniego ucha holowniczego na ramie i do zaczepów narzędzi z tyłu maszyny. Dodatkowo zakręcić ucho blokujące na śrubę, patrz paragraf 6.2. Rys. 20 Tył pojazdu 1. Punkty zaczepienia taśm zabezpieczających

Przy wyłączonym silniku możliwe jest tylko sterowanie awaryjne. Prędkość holowania nie może przekraczać 2 km/h, nie może trwać dłużej niż 30 minut i na odległość do 1 km.

Rys. 19 Przód pojazdu 1. Punkt zaczepienia taśmy zabezpieczającej

46


Opcja wyposażenia

4.

Opcje wyposażenia maszyny

4.1 Informacje ogólne Należy stosować się do wskazówek i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi jak również takich informacji zawartych w instrukcjach obsługi doczepionych narzędzi. Wyposażenie maszyny wymienione w cenniku Hako zostało przez Hako zatwierdzone do użytku. Przy respektowaniu danych technicznych podanych w instrukcjach obsługi nie ma niebezpieczeństwa przekroczenia dopuszczalnych obciążeń osi ani dopuszczalnego ciężaru całkowitego. Dla innego wyposażenia, niezatwierdzonego przez Hako, należy w każdym przypadku sprawdzić czy są spełnione wymagania odnośnie do dopuszczalnego obciążenia osi i dopuszczalnego ciężaru całkowitego.

Nie wolno dopuścić by wyposażenie doczepione do przedniego i tylnego sprzęgu trzypunktowego spowodowało przekroczenie dopuszczalnego obciążenia osi, dopuszczalnego ciężaru całkowitego i obciążenia opon. Przednia i tylna oś muszą być obciążone co najmniej ciężarem wynoszącym 20% ciężaru pustej maszyny. Upewnić się czy kupowane wyposażenie spełnia te wymagania – przed zakupem i ważeniem maszyny z wyposażeniem.

4.2 Posypywarka tylna (5759**) Do Hako-Citymaster może być doczepiony hydraulicznie napędzaną posypywarkę piasku lub żwiru. Szerokość robocza 120 cm, objętość zabieranego materiału 160 litrów.

4.3 Posypywarka tylna (5759.02**) Posypywarka taka jak wymieniona wyżej 5759** ale wyposażona dodatkowo w mieszacz i hydraulicznie napędzaną tarczę rozrzucającą. Szerokość rozrzucania do 6 m. Dostępna jest także regulacja asymetrii rozrzucania poprzez trzpień zaworu jak również bezstopniowa regulacja obrotów. Mieszacz można złożyć bez użycia narzędzi. Wyjaśnienie ** Zalecany wyrób innego producenta.

4.4 Obrotowa lampa ostrzegawcza (2610) Hako-Citymaster 1200 Citycleaner może być wyposażona w obrotową lampę migową zgodną z paragrafem 52 niemieckich przepisów budowy pojazdów (StVZO); lampa jest doczepiona do kabiny. 47


Opcja wyposażenia 4.5 Ulegający rozkładowi biologicznemu płyn hydrauliczny (1439) Możliwe jest wyposażenie HakoCitymaster 1200 Citycleaner w płyn hydrauliczny ulegający rozkładowi biologicznemu (PANOLIN HLP SYNTH 46)

4.6 Pakiet wielofunkcyjny Dla dalszego zwiększenia możliwości aplikacyjnych używane latem zamiatarka i pojemnik na śmieci można przy aplikacjach zimowych zdemontować i zastąpić różnymi akcesoriami. Warunkiem ich stosowania jest zakup pakietu wielofunkcyjnego składającego się z blokady mechanizmu różnicowego, trójkąta sprzęgającego z przodu, podpórek na kółkach dla zamiatarki i pojemnika na śmieci, układu szybko rozłączającego, platformy ładunkowej ze stojakiem na kółkach i piaskarki.

4.6.1 Hydrauliczna blokada mechanizmu różnicowego Hako-Citymaster 1200 Citycleaner może być wyposażona w sterowaną elektrycznie hydrauliczna blokadę między-osiową i osi przedniej. Uruchamianie blokady przyciskiem nożnym, patrz paragraf 2.2.6, znajdującym się obok pedałów. Podczas blokady przycisk musi być naciśnięty.

4.6.2 Stojak do przechowywania pojemnika na śmieci Stojak, rys 20/1, jest potrzebny przy demontażu pojemnika. Pojemnik należy najpierw opróżnić ze śmieci! 1. Wcisnąć stojak z boku pod pojemnik na śmieci i zabezpieczyć kołkiem gniazdowym 20/2. 2. Poluźnić kołek zabezpieczający pojemnika i zdjąć pojemnik

Uruchamiać tylko podczas jazdy roboczej.

Rys.20 Stojak pod pojemnik 1. 2.

48

Stojak Kołek gniazdowy


Dane techniczne

5 Dane techniczne Wymiary Długość z głowicą szorującą

mm

4000

Szerokość

mm

1300

Wysokość

mm

1995

Rozstaw osi

mm

1430

przód

mm

984

tył

mm

984

Promień skrętu, części stałe

mm

2750

Wewnętrzny promień zamiatania

mm

1480

Ciężar pustej maszyny zgodnie z StVZO (zależnie od wersji oprzyrządowania)

kg

1800

Dopuszczalny ciężar całkowity

kg

2500

kg

1500

kg

1500

Rozstaw kół:

Ciężary

Obciążenie osi Dopuszczalne obciążenie osi przód tył

49


Dane techniczne Silnik Producent

Yanmar Co. LTD

Typ

4 TNV 88

Rodzaj

4-suwowy

Osiągi przy 2600 1/min

KW/ECER24

33

Moment obrotowy

Nm / 1/min

143 / 1560

mm

88/90

3

2190

Średnica/skok Pojemność

cm

Stopień sprężania

19,1:1

Ilość cylindrów

4

Olej silnikowy

Devlac MX 15W-40

Ilość oleju z wymianę / bez wymiany filtra

Litry

8,2/8,6

Wkład filtracyjny filtra oleju silnikowego

PN

114-032

Obroty biegu jałowego

1/min

1100 +/- 50

Obroty robocze / obroty maksymalne

1/min

2450 / 2750 +/- 25

Chłodzenie: cieczowe, regulowane termostatem, wentylator napędzany przez wał korbowy poprzez pasek klinowy

PN

114-37 / 114-348

Płyn chłodzący (Glace Elf Auto Supra) Procent dodatku płynu chłodzącego: minimum 40%, maksimum 60%

Litry

Około 7,5

50


Dane techniczne Paliwo Olej napędowy

Olej napędowy

Pojemność zbiornika paliwa

Litry

Około 60

Filtr paliwa

PN

114-033

do przodu

km/h

0-25

do tyłu

km/h

0-12

do przodu

km/h

0-13

do tyłu

km/h

0-9

Prędkości jazdy Prędkość przejazdowa (napęd na przednie koła), Prędkość robocza (napęd na cztery koła) Układ hydrauliczny / zespół napędowy jazdy Pompa o zmiennym skoku: Bosch Rexroth

A 10 VG 45

Silnika hydrauliczny: Sauer Danfoss

TMKW 250

Olej hydrauliczny (Mobiloil)

DTE 15 M

Elementy filtracyjne oleju hydraulicznego - Filtr ssawny na powrocie

PN

109-279

- Filtr wentylacji

PN

108-260

Ilość (ponowne napełnianie)

Litry

Około 45

Układ hamulcowy Płyn hamulcowy

SAE J 1703

Ilość

Litry

51

0,5


Dane techniczne

Opony Typ opon - Standard Ciśnienie Obręcze Moment dokręcania

bar Nm

Opony (opcja) Typ opon Ciśnienie Obręcze Moment dokręcania

Nm

26x12.00-12 1,5 10,5 lx12 ET 40 130

1/min mm sztuki / mm 1/min m3 Litry Litry

2200 – 2600 180 2 / 900 0 – 200 1,0 180 200

bar

Zespół szorujący / pojemnik na śmieci Obroty dmuchawy odsysania Średnica rury ssawnej Szczotki tarczowe (ilość / średnica) Obroty szczotek Pojemnik na śmieci (pojemność) Zbiornik wody czystej Układ recyrkulacji

52

195 R 14 C 3,0 6J 14 H2 130


Dane techniczne

Układ elektryczny Prąd Napięcie nominalne Bateria startowa Numer typu Wymiary (długość/szerokość/wysokość) Alternator Rozrusznik

V V / Ah mm V / kW

Stały 12 12 / 74 57412 278/175/190 12/80 12/2,3

Poziom hałasu Moc akustyczna (LwA) mierzona według DIN EN ISO 3744, przy najgorszych warunkach roboczych, w Hako-Citymaster 1200 Citycleaner (1433) (kabina zamknięta) Ciśnienie akustyczne (LpA) mierzone według DIN EN ISO 11201, przy najgorszych warunkach roboczych, w Hako-Citymaster 1200 Citycleaner (1433) (kabina zamknięta) Niepewność pomiaru (KpA)

dB (A)

107

dB (A)

81

dB (A)

2

m/s2.

0,5

Wibracje Przyspieszenie ważone według częstotliwości, mierzone zgodnie z EN 1032, działające na kończyny dolne (stopa – pośladki) przy normalnych warunkach pracy nie przekracza

53


Konserwacja i serwis

6 Konserwacja i serwis 6.1 Uwagi ogólne Przestrzeganie harmonogramu prac konserwacyjnych, opracowanego przez producenta, gwarantuje optymalne działanie urządzenia, daje pewność, że maszyna jest do dyspozycji wtedy, gdy jest potrzebna, że jest w dobrym stanie operacyjnym. Codzienną konserwację i naprawy może wykonywać wykwalifikowany kierowca. Konserwacje i naprawy wykraczające poza ten zakres musza być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel. W przypadkach, gdy nie przestrzega się wymagań konserwacji i w przypadkach spowodowanych przez to uszkodzeń reklamacje gwarancyjne nie będą uznawane. Dla zapewnienia konserwacji zgodnie z opisanymi wymaganiami prosimy się skontaktować z dystrybutorem Hako, który przedstawi propozycję kontraktu serwisowego. Przy zamawianiu części zamiennych prosimy zawsze podawać numery fabryczne podwozia, silnika itp. – patrz paragraf 1.8.

Przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa: Przed rozpoczęciem konserwacji, regulacji lub naprawy maszyny wyłączyć silnik, zaciągnąć hamulec postojowy, wyjąć kluczyk ze stacyjki, zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym uruchomieniem lub przetoczeniem się. Płyny (paliwo, płyn hydrauliczny) wyciekające pod dużym ciśnieniem mogą przebić skórę i spowodować poważne obrażenia. W przypadku takich obrażeń należy natychmiast udać się do lekarza gdyż mogą one spowodować poważne infekcje. Przed rozłączaniem linii należy układ odprężyć. Przed ponownym uruchomieniem układu należy sprawdzić stan wszystkich linii. Małe wycieki płynu hydraulicznego są trudne do wykrycia; przy lokalizacji wycieków użyć kawałka kartonu lub drewna. Nie demontować ani nie zakładać 54

 

samodzielnie opon na obręcze, korzystać z wyspecjalizowanego warsztatu, który ma wyszkolony personel i specjalistyczne narzędzia. Przed załadowaniem maszyny Hako-Citymaster na samochód lub przyczepę oraz przed konserwacją lub naprawą zabezpieczać sterowanie przegubowe podwozia przy pomocy płyty blokującej (rys. 21/4). Przed rozpoczęciem pracy na układzie elektrycznym odłączać minus baterii. Przy konserwacji, serwisie, regulacji stosować tylko właściwe do tego narzędzia.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa stosowane części zamienne muszą mieć jakość co najmniej równą jakości części oryginalnych.


Konserwacja i serwis 6.2 Harmonogram konserwacji Klient powinien zapewnić wykonywanie następujących prac konserwacyjnych: Częstotliwość Opis czynności

Paragraf

Codziennie

Sprawdzić poziom oleju silnikowego, w razie potrzeby uzupełnić

6.4.1

o

Sprawdzić poziom płynu chłodniczego w zbiorniku wyrównawczym, w razie potrzeby uzupełnić (zimą płyn niezamarzający)

6.7.2

o

Sprawdzić chłodnicę (radiator), w razie potrzeby oczyścić

6.7.1

o

Sprawdzić sitko filtra powietrza, w razie potrzeby oczyścić

6.6.1

o

Sprawdzić poziom paliwa, w razie potrzeby uzupełnić

6.5.1

o

Silnik i układ hydrauliczny, oględziny pod kątem wycieków

6.4/6.8

o

Filtr powietrza, sprawdzić stopień zbrudzenia według wskaźnika konserwacji, w razie potrzeby oczyścić lub wymienić element filtracyjny

6.6.2

o

Układ hamulcowy: sprawdzić poziom płynu, w razie potrzeby uzupełnić

6.18.1

o

Układ recyklingu (opcja): sprawdzić element filtracyjny, w razie potrzeby oczyścić lub wymienić

6.12.2

o

Zespół szorujący: sprawdzić taśmy uszczelniające przy dyszy ssawnej, w razie potrzeby wyregulować dyszę

6.10

o

Zespół szorujący: sprawdzić dyszę odsysającą, w razie potrzeby oczyścić

6.10

o

55

Co tydzień


Konserwacja i serwis Częstotliwość Opis czynności

Paragraf

Codziennie

Zespół szorujący: sprawdzić zużycie szczotek

6.10

o

Pojemnik na śmieci: sprawdzić filtr siatkowy, w razie potrzeby oczyścić. Wyczyścić układ recyrkulacji wody (dół i rury)

6.14

o

Pojemnik na śmieci: sprawdzić uszczelnienie, w razie potrzeby wymienić

6.14

o

Pojemnik na śmieci: wyczyścić dmuchawę odsysania

6.14

o

6.20.1

o

Spryskiwacz szyby przedniej: sprawdzić ilość płynu, w razie potrzeby uzupełnić (zimą płyn niezamarzający) Smarowanie zgodnie z harmonogramem

Co tydzień

6.15

o

Opony: sprawdzić ciśnienie

6.19.1

o

Układ hydrauliczny: sprawdzić poziom płynu w zbiorniku, w razie potrzeby uzupełnić

6.8.1

o

Starannie oczyścić maszynę

3.4.4

o

56


Konserwacja i serwis Następujące prace powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis Hako: Odstępy czasu [roboczogodziny] Opis czynności

Po pierwszych

250

500

750

1000

Wymienić olej silnikowy i filtr oleju

50 godz.

o

o

o

o

Sprawdzić czy chłodnica (radiator) i węże chłodnicy nie maja przecieków, uszkodzone węże wymienić

50 godz.

o

o

o

o

Sprawdzić stan i naciąg pasków klinowych, w razie potrzeby wymienić

50 godz.

o

o

o

o

Sprawdzić obroty dmuchawy odsysania, luz łożyska i zabrudzenie

50 godz.

o

o

o

o

Układ paliwowy: wymienić filtra paliwa

50 godz.

o

o

Układ hydrauliczny: wymienić wkład filtracyjny filtra na ssaniu oleju zawracanego

50 godz.

o

o

Sprawdzić działanie hamulca głównego i postojowego

50 godz.

o

o

Sprawdzić obroty biegu jałowego i robocze, w razie potrzeby wyregulować

50 godz.

o

o

Sprawdzić czy są dobrze dociągnięte śruby kół (moment 130 Nm) – także po zmianie kół

50 godz.

Układ sterowania: Sprawdzić ciśnienie (120 bar) i kulowe główki siłownika

50 godz.

57

o o


Konserwacja i serwis Odstępy czasu [roboczogodziny] Opis czynności

Po pierwszych

250

500

750

1000

Sprawdzić filtr wlotu powietrza do kabiny, w razie potrzeby oczyścić

o

o

o

o

Sprawdzić poziom płynu hamulcowego, w razie potrzeby uzupełnić

o

o

o

o

Sprawdzić zużywającą się płytę w pojemniku na śmieci

o

o

o

o

Sprawdzić element filtracyjny powietrza

o

o

o

o

Sprawdzić czy nie ma uszkodzeń układu wydechowego

o

o

Wymienić element filtracyjny filtra powietrza

o

o

Sprawdzić hamulec postojowy, w razie potrzeby wyregulować

o

o

Układ paliwowy: wymienić filtr paliwa

o

o

Układ paliwowy: sprawdzić oddzielacz wody

o

o

Wymienić wkład bezpieczeństwa filtra powietrza

o

Silnik: sprawdzić luz zaworów wlotowych i wylotowych (0,2mm); w razie potrzeby wyregulować

o

Silnik: wymienić membranę pokrywy zaworu w układzie wentylacji silnika

o

Układ hydrauliczny: wymienić płyn hydrauliczny

o

Układ hydrauliczny: hydraulicznego

wymienić

filtra

wentylacji

zbiornika

58

płynu

o


Konserwacja i serwis Odstępy czasu [roboczogodziny] Opis czynności

Po pierwszych

250

500

750

1000

Wymienić płyn chłodzący (zimą niezamarzający)

o

Wymienić płyn hamulcowy

o

Wymienić klocki hamulcowe

o

Sprawdzić opony (uszkodzenia, głębokość bieżnika)

o

Sprawdzić czy są dobrze dociągnięte śruby kół (moment 130 Nm) – także po zmianie kół

o

Sprawdzić cięgna: wymiana w grupie silnika (1x), pompy jazdy (2x). Sprawdzić pompę hydrauliki przechylania

o

Układ sterowania: Sprawdzić ciśnienie (120 bar) i kulowe główki siłownika

o

Połączenie przegubowe: sprawdzić luz i gumowy tłumik

o

Podnośnik przedni: sprawdzić luz i opisy

o

Ruch testowy: sprawdzić podzespoły robocze i zabezpieczające

o

59


Konserwacja i serwis 1.3 Blokada sterowania ramy przegubowej Przy blokowaniu sterowani ramy przegubowej postępować następująco: 1. Wyjąć kołek 21/3 ze sworznia blokującego 21/2 wózka tylnego. 2. Nieznacznie podnieść płytę blokującą 21/4 i założyć na sworzeń 21/1 wózka przedniego. 3. Płytę blokującą i blokujący sworzeń zabezpieczyć kołkiem. Przy odblokowaniu sterowania ramy przegubowej postępować w odwrotnej kolejności.

Rys. 21. Sterowanie ramy przegubowej 1. 2. 3. 4.

Sworzeń blokujący, wózek przedni Sworzeń blokujący, wózek tylny Kołek Płyta blokująca

60


Konserwacja i serwis 1.4 Silnik

    

Przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa: Pamiętać, że po wyłączeniu silnika olej silnikowy jest nadal gorący. Rozlany olej zbierać i usuwać zgodnie z zasadami ochrony środowiska Nie rozlewać oleju podczas wymiany/uzupełniania oleju Stosować oleje i smary zgodnie z wykazem, patrz paragraf 5 Niebezpieczeństwo oparzenia! Nie otwierać pokrywy zbiornika, gdy silnik jest gorący. Układ chłodzenia jest pod ciśnieniem!

Rys. 22. Silnik 1. 2. 3. 4. 5.

Szyjka wlewu oleju silnikowego Miarka poziomu oleju Filtr oleju silnikowego Korek spustowy oleju Membrana (pokrywa zaworu)

61


Konserwacja i serwis 6.4.1 Uzupełnianie oleju silnikowego Poziom oleju silnikowego sprawdzać codziennie, uzupełniać w razie potrzeby. Po zapaleniu się lampki sygnalizacyjnej ciśnienia oleju należy sprawdzić tego przyczynę, w razie potrzeby uzupełnić olej. Przed sprawdzeniem poziomu otworzyć kołpak szyjki wlewu 22/1. Uważać by oleju nie rozlać. 1. Zatrzymać maszynę na poziomym podłożu i zaciągnąć hamulec postojowy. 2. Pojemnik na śmieci podnieść do końcowego ogranicznika. 3. Wyłączyć silnik i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki. Potrzeba kilku minut by cyrkulujący olej ściekł do miski olejowej. 4. Odkręcić kołpak szyjki wlewu 22/1. Przy pomocy miarki 22/2 sprawdzić poziom oleju. 5. Poziom oleju powinien się znajdować pomiędzy znakami minimum i maksimum na miarce; nigdy nie może spaść poniżej znaku minimum.

6. W razie potrzeby uzupełnić olej i ponownie sprawdzić jego poziom. Stosować olej silnikowy Mobiloil DELVAC MX 15W-40 lub równoważny. Poziom oleju nie może przekraczać znaczka maksimum! 7. Zakręcić kołpak i wkręcić miarkę. 6.4.2 Wymiana oleju silnikowego i filtra Olej silnikowy i filtr oleju silnikowego wymienić po pierwszych 50 godzinach pracy, a następnie co 250 godzin pracy. Olej spuszczać, gdy silnik osiągnie temperaturę roboczą. 1. Zatrzymać maszynę na poziomym podłożu i zaciągnąć hamulec postojowy. 2. Pojemnik na śmieci podnieść do końcowego ogranicznika. 3. Wyłączyć silnik i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki.

62

4. Pod korek spustowy 22/4 podłożyć 10-litrowy pojemnik. 5. Odkręcić korek spustowy i całkowicie spuścić olej. 6. Wymienić filtr oleju silnikowego 22/3 upewniając się wcześniej czy powierzchnie uszczelniające są czyste. 7. Założyć korek z nowym uszczelnieniem. 8. Odkręcić kołpak szyjki wlewu 22/1 i wlać olej silnikowy. Ilość oleju – 8,5 litra (bez filtra – 8,2 litra). Rozlany olej zbierać i usuwać zgodnie z zasadami ochrony środowiska. 9. Uruchomić silnik i odczekać kilka minut gdy pracuje na wolnych. Krótko po uruchomieniu silnika powinna zgasnąć lampka sygnalizacyjna ciśnienia oleju. 10. Wyłączyć silnik i sprawdzić czy nie ma wycieków oleju oraz sprawdzić poziom oleju. 11. Zakręcić kołpak i wkręcić miarkę.


Konserwacja i serwis 6.5 Układ paliwowy 6.5.1 Paliwo do maszyny Zbiornik paliwa znajduje się po lewej stronie tylnego wózka. Otworzyć pokrywkę zbiornika 23/3 i wlać olej napędowy zgodny z DIN 51601. Pojemność zbiornika około 60 litrów.

Nie rozlewać oleju napędowego. Rozlany olej zbierać i usuwać zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:  Przed tankowaniem wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki  Nie tankować w zamkniętych pomieszczeniach.  Podczas tankowania lub innej pracy w pobliżu układy paliwowego nie wolno palić ani używać otwartego ognia.

Rys. 23 Układ paliwowy 1. 2. 3.

Oddzielacz wody Filtr paliwa Pokrywka zbiornika

63


Konserwacja i serwis 6.5.2 Konserwacja oddzielacza wody Kondensat wody z separatora 24/1 spuszczać co 250 godzin pracy.

1. Zatrzymać maszynę na poziomym podłożu i zaciągnąć hamulec postojowy. 2. Pojemnik na śmieci podnieść do końcowego ogranicznika. Rozlany olej napędowy zbierać i usuwać zgodnie z zasadami 3. Wyłączyć silnik i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki. ochrony środowiska. 4. Odkręcić korek spustowy 24/2 i zebrać kondensat do odpowiedniego naczynia. 5. Założyć korek z powrotem.

Rys. 24 Układ paliwowy 1. 2. 3.

Oddzielacz wody Korek spustowy Filtr paliwa

64

6.5.3 Wymiana filtra paliwa Filtr paliwa 24/3 wymieniać co 500 godzin pracy. Rozlany olej napędowy zbierać i usuwać zgodnie z zasadami ochrony środowiska. 1. Zatrzymać maszynę na poziomym podłożu i zaciągnąć hamulec postojowy. 2. Pojemnik na śmieci podnieść do końcowego ogranicznika. 3. Wyłączyć silnik i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki. 4. Odkręcić filtr paliwa 24/3 i umieścić razem z resztą paliwa w odpowiednim pojemniku. 5. Zainstalować nowy filtr paliwa. 6. Wkręcić z powrotem korek spustowy.


Konserwacja i serwis 6.6 Filtr powietrza Filtr powietrza 29/1 znajduje się po prawej stronie tylnego wózka. 6.6.1 Czyszczenie sitka Powietrze do filtra jest pobierane przez sitko 25/2. Należy codziennie sprawdzać zabrudzenie tego sitka i w razie potrzeby je czyścić.

6.6.2 Wskaźnik konserwacji Zabrudzenie filtra powietrza należy sprawdzać codziennie. Stopień zabrudzenia pokazuje wskaźnik konserwacji 26/1.

Rys. 26 Element filtracyjny

Rys. 25 Filtr powietrza 1.

2.

Filtr powietrza Sitko

1. 2. 3. 4. 5.

Wskaźnik konserwacji Element filtracyjny Wkład bezpieczeństwa Filtr wstępny Zaworek usuwania pyłu

65

6.6.3 Czyszczenie elementu filtracyjnego Zabrudzenie wkładu filtracyjnego 26/2 należy sprawdzać i czyścić go odpowiednio do wskazań wskaźnika konserwacji 26/1. 1. Zatrzymać maszynę na poziomym podłożu i zaciągnąć hamulec postojowy. 2. Pojemnik na śmieci podnieść do końcowego ogranicznika. 3. Wyłączyć silnik i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki. 4. Wyjąć element filtracyjny i oczyścić sprężonym powietrzem (maksimum 3 bar) starannie przesuwając rurkę w górę i w dół. 5. Bardzo zabrudzony lub uszkodzony element filtracyjny wymienić. 6. Oczyścić wnętrze obudowy filtra. 7. Zainstalować element filtracyjny z powrotem. Nie możemy dać gwarancji pracy elementu oczyszczonego. Nigdy nie uruchamiać silnika bez włożonego elementu filtracyjnego!


Konserwacja i serwis 6.6.4 Wymiana wkładu bezpieczeństwa W filtrze znajduje się też wkład bezpieczeństwa 26/3, który zapobiega penetracji brudu podczas wymiany lub czyszczenia filtra. Wkład bezpieczeństwa wymieniać co 1000 godzin pracy lub łącznie z wymianą wkładu filtracyjnego. Wkładu bezpieczeństwa nie czyścić! Nigdy nie uruchamiać silnika bez włożonego elementu filtracyjnego! 6.6.5 Filtr wstępny i zaworek usuwania pyłu W obudowie filtra jest zintegrowany filtr wstępny 26/4. Jego zastosowanie wydłuża znacznie żywotność wkłady filtracyjnego. Cząstki pyłu zbierające się w obudowie filtra są usuwane przez zaworek 26/5.

6.7

Układ chłodzenia

Nie używać pary ani urządzeń wysokociśnieniowych. Nie kierować strumienia wody na podzespoły elektryczne lub elektroniczne.

Złożony radiator (chłodnica) chłodzi zarówno wodę chłodzącą silnik jak i olej hydrauliczny układu roboczego. 6.7.1 Czyszczenie układu chłodzenia Wentylator pobiera powietrze chłodzące przez siatki 27/1 znajdujące się po prawej i po lewej stronie tylnego wózka. Siatki i radiator sprawdzać codziennie, w razie potrzeby oczyścić. Żeberka radiatora są bardzo cienkie i łatwo je uszkodzić. 1. Zatrzymać maszynę na poziomym podłożu i zaciągnąć hamulec postojowy. 2. Wyłączyć silnik i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki. 3. Otworzyć tylną klapę 27/2 4. Sprawdzić zabrudzenie siatki i radiatora i w razie potrzeby oczyścić sprężonym powietrzem lub strumieniem wody.

66

Rys. 27 Radiator złożony (chłodnica) 1. 2.

Siatka Tylna klapa


Konserwacja i serwis 6.7.2

Uzupełnianie płynu chłodzącego Poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym sprawdzać codziennie, w razie potrzeby płyn uzupełniać. Rozlany płyn chłodzący zbierać i usuwać zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

Rys. 28 Zbiornik wyrównawczy 1. 2.

Zbiornik wyrównawczy Pokrywa

1. Zatrzymać maszynę na poziomym podłożu i zaciągnąć hamulec postojowy. 2. Pojemnik na śmieci podnieść do końcowego ogranicznika. 3. Wyłączyć silnik i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki. Odczekać na ochłodzenie się silnika.

6.7.3 Wymiana płynu chłodzącego Płyn chłodzący wymieniać co 1000 godzin pracy.

Niebezpieczeństwo oparzenia! Nie otwierać pokrywy, gdy silnik jest gorący. Układ chłodzenia jest pod ciśnieniem! 4. Sprawdzić poziom płyny chłodzącego. Po ochłodzeniu silnika poziom płynu powinien być pomiędzy znaczkami minimum i maksimum. 5. Odkręcić pokrywkę 32/2 zbiornika wyrównawczego 32/1. 6. Uzupełnić płyn chłodzący. Płyn chłodzący: Glaceelf Auto Supra Dodatek płynu w granicach 40% do 60%. Nie pracować silnikiem bez dodatku w płynie. 7. Sprawdzić ponownie poziom płynu chłodzącego, w razie potrzeby uzupełnić. 8. Zamknąć pokrywkę. 67

Rys. 29 Korek spustowy 1.

Korek spustowy

1. Zatrzymać maszynę na poziomym podłożu i zaciągnąć hamulec postojowy. 2. Pojemnik na śmieci podnieść do końcowego ogranicznika. 3. Wyłączyć silnik i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki. Odczekać na ochłodzenie się silnika.


Konserwacja i serwis 4. Pod korek spustowy 29/1 podłożyć 10-litrowy pojemnik.

6.8 Układ hydrauliczny

Niebezpieczeństwo oparzenia! Nie otwierać pokrywy, gdy silnik jest gorący. Układ chłodzenia jest pod ciśnieniem! 5. Otworzyć tylną klapę 27/2, otworzyć korek spustowy i wypuścić płyn chłodzący. 6. Zamknąć korek spustowy i odkręcić pokrywkę zbiornika 30/2. Wlać płyn chłodzący. Płyn chłodzący: Glaceelf Auto Supra Dodatek płynu w granicach 40% do 60%. Nie pracować silnikiem bez dodatku w płynie. 7. Zamknąć pokrywkę. Włączyć silnik, nagrzać go i wyłączyć z powrotem. 8. Sprawdzić ponownie poziom płynu chłodniczego, w razie potrzeby uzupełnić. Całkowita ilość płynu chłodniczego, łącznie z nagrzewnicą, wynosi 7,7 litra.

6.8.1 Uzupełnianie płynu hydraulicznego Poziom płynu hydraulicznego sprawdzać na wskaźniku 30/1, w razie potrzeby uzupełniać, w odstępach tygodniowych. Stosować wyłącznie płyny hydrauliczne (HVLP 46) aprobowane przez producenta, np. Mobiloil DTE 15 M. Rozlany płyn hydrauliczny zbierać i usuwać zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

Rys. 30 Układ hydrauliczny 1. 2. 3. 4.

Wskaźnik napełnienia Pokrywka Filtr wentylacji z filtrem wlewu Zbiornik płynu hydraulicznego

68

1. Zatrzymać maszynę na poziomym podłożu i zaciągnąć hamulec postojowy. 2. Pojemnik na śmieci podnieść do końcowego ogranicznika. 3. Wyłączyć silnik i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki. Odczekać na ochłodzenie się silnika. 4. Odkręcić filtr wentylacyjny 30/3 i uzupełnić płyn hydrauliczny. 5. Poziom płynu hydraulicznego powinien być pomiędzy znaczkami minimum i maksimum. 6. Zainstalować z powrotem filtr wentylacyjny


Konserwacja i serwis 6.8.2 Wymiana filtra ssawnego powrotu płynu hydraulicznego Filtr ssawny wymienić po pierwszych 50 godzinach pracy a następnie wymieniać co 500 roboczogodzin. 1. Zatrzymać maszynę na poziomym podłożu i zaciągnąć hamulec postojowy. 2. Pojemnik na śmieci podnieść do końcowego ogranicznika. 3. Wyłączyć silnik i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki. Odczekać na ochłodzenie się silnika. 4. Odkręcić pokrywkę 30/2 i wyjąć filtr ssawny powrotu płynu hydraulicznego. 5. Zamontować nowy filtr ssawny i zamknąć pokrywkę. 6.8.3 Wymiana płynu hydraulicznego i wymiana filtra wentylacyjnego Płynu hydrauliczny i filtr wentylacyjnego wymieniać co 1000 godzin pracy. Stosować wyłącznie płyny hydrauliczne (HVLP 46) aprobowane przez producenta, np. Mobiloil DTE 15 M. Pojemność układu – około 45 litrów.

Rozlany płyn hydrauliczny zbierać i usuwać zgodnie z zasadami ochrony środowiska. 1. Zatrzymać maszynę na poziomym podłożu i zaciągnąć hamulec postojowy. 2. Pojemnik na śmieci podnieść do końcowego ogranicznika. 3. Wyłączyć silnik i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki. 4. Pod wąż spustowy podłożyć co najmniej 10-litrowy pojemnik. 5. Odkręcić filtr wentylacyjny 30/3. 6. Poluźnić wąż spustowy 31/1 u dołu zbiornika płynu hydraulicznego i płyn spuścić. 7. Wąż hydrauliczny umieścić na poprzednim miejscu i wlać płyn hydrauliczny. 8. Poziom płynu hydraulicznego powinien być pomiędzy znaczkami minimum i maksimum. 9. Ponownie sprawdzić poziom płynu, w razie potrzeby uzupełnić. 10. Zamontować nowy filtr wentylacyjny.

69

Rys. 31. Wąż spustowy 1.

Wąż spustowy


Konserwacja i serwis 6.9 Układ wody czystej 6.9.1 Napełnianie zbiornika wody czystej Zbiornik rys. 32/1 napełniać aż poziom osiągnie maksimum, rys.32/4. Potrzeba około 180 litrów wody.

6.9.2 Czyszczenie filtra siatkowego Filtr siatkowy 32/1 sprawdzać co tydzień, w razie potrzeby czyścić.

Przy podłączaniu do sieci wodociągowej używać węża z przyłączem „D”.

6.9.3 Spuszczanie czystej wody Przy dłuższych spadkach temperatury otoczenia poniżej o 0 C (niebezpieczeństwo zamarznięcia) spuszczać wodę ze wszystkich elementów, takich jak pojemnik, węże, pompy. Otworzyć korki 32/3 dla opróżnienia zbiornika wody czystej 32/2. Dla opróżnienia węży włączyć na krótko pompę wodną.

Nie używać wody przy ujemnej temperaturze otoczenia.

Rys. 32 Zbiornik wody czystej 1. 2. 3.

Filtr siatkowy Zbiornik wody czystej Korek spustowy

70


Konserwacja i serwis 6.10 Zespół szorujący 6.10.1 Wymiana szczotek Opracowany przez Hako układ zatrzaskowy pozwala na szybką wymianę szczotek bez użycia narzędzi. Szczotki są blokowane przy pomocy dwóch dźwigni, rys. 33/1.

Rys. Zespół szorujący

71


Konserwacja i serwis 6.11 Dysza ssawna 6.11.1 Regulacja pasków uszczelniających Dysza ssawna jest wyposażona w trzy paski uszczelniające. Wymianie podlegają dwie boczne paski uszczelniające, rys. 34/1 zaś prawidłowo ustawiony pasek uszczelniający tylny, rys. 34/2, nie ulega zużyciu. Ustawianie całej dyszy ssawnej w stosunku do podłoża wykonuje się przy pomocy gwintowanych drążków, rys. 34/3. Prześwit w części przedniej (A) powinien wynosić około 5mm. W części tylnej (B) prześwit powinien być zerowy. 6.11.2 Wymiana pasków uszczelniających Konstrukcja bocznych pasków uszczelniających pozwala na jednokrotne odwrócenie zużytego paska. Pasek zużyty z obydwu stron należy wymienić. W tym celu należy poluźnić radełkowane śruby i szynę mocującą.

Rys.34 Dysza ssawna

72


Konserwacja i serwis 6.12 Układ recyklingu (opcja) 6.12.1 1. 2.

3. 4.

Załączanie dopływu zużytej wody Do pojemnika na śmieci wlać maksimum 200 litrów wody. Podłączyć złącze, rys.35/1, dopływu zużytej wody (pojemnik na śmieci) do przyłącza tej wody na zespole szorującym. Podłączyć złącze, rys.35/2, dopływu wody świeżej do przyłącza tej wody na zespole szorującym. Na prawej konsoli sterowania przestawić przełącznik, rys. 35/3, na pracę z wykorzystaniem wody zużytej.

6.12.2 Czyszczenie filtrów Dwa wkłady filtracyjne, rys. 35/4, trzeba czyścić po każdym użyciu. Proste płukanie: Poluźnić zakrętkę rys. 35/5 i wypuszczać brudną wodę przez 5 sekund. Czyszczenie dokładne: Odkręcić filtr, wyjąć wkład filtracyjny i go starannie oczyścić.

Rys. 35 Układ recyklingu wody

73


Konserwacja i serwis 6.13 Układ dozowania (opcja) 6.1.1 Ustawianie dozowania Rozłączyć złączki rys. 36/2 i 36/3. Złączkę rys. 36/3 podłączyć do przyłącza (B) dozownika. Wąż ssawny pojemnika z chemikaliami ma dyszę rys. 36/1. Stosunek mieszania jest określany poprzez dobór dyszy. Komplet dysz znajduje się w zestawie akcesoriów.

Rys.36 Układ dozowania

74


Konserwacja i serwis 6.14 Pojemnik na śmieci Przy serwisowaniu maszyny z podniesionym pojemnikiem zawsze używać rozpórki zabezpieczającej. 6.14.1

Sprawdzanie uszczelki tylnej klapy Uszczelkę tylnej klapy, rys. 37/2, sprawdzać codziennie i w razie potrzeby wymieniać, 6.14.2 Czyszczenie siatek Siatki rys. 37/4, dolną płytkę klapy, rys. 37/5 i dmuchawę odsysania w pojemniku na śmieci należy czyścić codziennie, po opróżnieniu pojemnika. 6.14.3

Czyszczenie dmuchawy odsysania Do czyszczenia dmuchawy służy przyłącze wodne rys. 37/3 na pojemniku.

Rys. 37 Pojemnik na śmieci 1. 2. 3. 4. 5.

Ręczna pompa Uszczelka klapy tylnej Przyłącze wody Siatki filtrujące Rozpórka zabezpieczająca

75


Konserwacja i serwis 6.14.4 Woda recyrkulacyjna w pojemniku na śmieci By zapewnić długie zamiatanie bezpyłowe należy wlać do pojemnika około 200 litrów wody. Nie używać wody przy ujemnych temperaturach otoczenia! 6.`4.5 Podnoszenie pojemnika przy użyciu pompy ręcznej W przypadku wadliwego działania przycisku ”Podnoszenie pojemnika na śmieci” do podniesienia pojemnika można wykorzystać pompę ręczna i narzędzie znajdujące się pod siedzeniem: 1. Pomocnicze narzędzie założyć na dźwignię roboczą rys. 7/1 ręcznej pompy. 2. Otworzyć zawór rys. 7/2 i pompować aż pojemnik znajdzie się w położeniu krańcowym.

Rys. 8 Pojemnik na śmieci 1. 2.

Ręczna pompa Zawór

76


Konserwacja i serwis 6.15

Punkty smarowania

Znaleźć wszystkie punkty smarowania podzespołów pokazane w kółkach. Punkty te smarować co tydzień, niezależnie od czasu pracy. 1. 2. 3.

Pedał jazdy (1x) Połączenie przegubowej ramy (2x) Siłownik podnośnika przedniego, lewy/prawy (4x) 4. Połączenia przechylania, lewe/prawe (2x) 5. Siłowniki podnoszenia pojemnika na śmieci, lewe/prawe (4x) 6. Ramię podnoszące, lewe/prawe (2x) 7. Pedał hamulca (1x) 8. Zawiasy (4x)

Rys. 39 Punkty smarowania

77


Konserwacja i serwis 6.16

Klimatyzacja (Comfort)

6.16.1 Dmuchawa przewietrzania kabiny Co miesiąc a w przypadku dużego zapylenia częściej sprawdzać zanieczyszczenie maty filtracyjnej 40/4. Przy demontażu postępować następująco: 1. Zatrzymać maszynę na poziomym podłożu i zaciągnąć hamulec postojowy. 2. Wyłączyć silnik i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki. 3. Odkręcić śruby dachowe 40/1 4. Odkręcić śruby mocujące 40/2 i 42/5 (śruby z łbem gniazdowym). 5. Zdjąć ruszt ochronny 40/3. 6. Zdjąć matę filtracyjną 40/4. 7. Wyczyścić matę lub w razie potrzeby wymienić.

Rys. 40 1. 2. 3. 4. 5.

Układ klimatyzacji Śruby dachowe Prawa śruba mocująca Ruszt ochronny Mata filtracyjna Lewa śruba mocująca

78

6.16.2 Napełnianie czynnikiem chłodzącym Napełnianie układu chłodniczego klimatyzatora jest dozwolone tylko przy zachowaniu odpowiednich wymagań i musi to wykonywać personel wykwalifikowany. Pokrywka wlewu znajduje się pod kondensatorem. Ilość do napełnienia: około 850g Płyn chłodniczy: R 134 a Praca w lecie: Perforowaną płytkę znajdującą się za matą filtracyjną 40/4 włożyć tak by nosek (po prawej stronie płytki) znalazł się u góry oznakowanie „S”. Przepływ powietrza jest zredukowany. Praca w zimie: Perforowaną płytkę znajdującą się za matą filtracyjną 40/4 włożyć tak by nosek (po prawej stronie płytki) znalazł się u dołu oznakowanie „W”. Przepływ powietrza jest zwiększony.


Konserwacja i serwis 6.13.2 Wentylator kondensatora Co tydzień sprawdzać zabrudzenie wentylatora 41/1 i kondensatora. W razie potrzeby czyścić miękką szczotką lub strumieniem wody (nie stosować czyszczaków wysokociśnieniowych) przy silnym zabrudzeniu.

6.13.3 Klimatyzator Co 250 godzin pracy sprawdzać pasek klinowy klimatyzatora 42/1: 1. Zatrzymać maszynę na poziomym podłożu i zaciągnąć hamulec postojowy. 2. Pojemnik na śmieci podnieść do końcowego ogranicznika. 3. Wyłączyć silnik i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki. 4. Sprawdzić stan i naciąg paska klinowego 42/2. W razie potrzeby wyregulować napięcie lub wymienić pasek.

1. Zatrzymać maszynę na poziomym podłożu. 2. Zaciągnąć hamulec postojowy. 3. Wyłączyć silnik i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki. 4. Poluźnić dwie śruby z łbem gniazdowym u góry i z boku. Rys. 41 Wentylator kondensatora Uwaga! Jeśli układ pracował to mogą tam być gorące części! Grozi oparzeniem!

Rys. 42 Klimatyzator 1. 2.

79

Klimatyzator Pasek klinowy


Konserwacja i serwis 6.17.2 Montaż 1. Włożyć koło na pierścień centrujący i lekko przykręcić śruby. 2. Opuścić stronę podniesioną na podnośniku. 3. Dokręcać śruby „na krzyż” używając klucza dynamometrycznego.

6.17 Zmiana kół Naprawy opon i kół może wykonywać tylko specjalistyczny warsztat. Przy wymianie kół upewnić się czy podnośnik jest prawidłowo ustawiony.

Śruby dokręcać momentem 130Nm.

Rys. 43 Wózek tylny 1.Wzmocnione miejsca wózka tylnego

Rys. 43 Wózek przedni 1.Wzmocnione miejsca wózka przedniego

6.17.1 Demontaż 1. Zatrzymać maszynę na poziomym podłożu i zabezpieczyć przed przetoczeniem się. 2. Wyłączyć silnik i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki. 3. Ustawić starannie podnośnik pod punktem 43/1 lub 44/1. 4. Podnieść jeden bok osi i ponownie sprawdzić czy maszyna stoi stabilnie. 5. Wykręcić śruby i zdjąć koło. 80

4. Ponownie dokręcić śruby po 50 godzinach pracy maszyny.


Konserwacja i serwis 6.18 Układ hamulcowy Operator powinien sprawdzać sprawność układu hamulcowego codziennie, przed rozpoczęciem jazdy. Naprawy układu hamulcowego można wykonywać tylko w autoryzowanym warsztacie. Rozlany płyn hamulcowe zebrać i usunąć zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

1. 2. 3.

4.

wskazywać na zużycie klocków hamulcowych! Odkręcić płytę 47/2 znajdującą się pod siedzeniem kierowcy. Odkręcić zakrętkę zbiorniczka płynu hamulcowego i sprawdzić poziom. Uzupełnić oryginalnym płynem hamulcowym aż do znaczka maksimum. Dokładnie dokręcić pokrywkę zbiorniczka.

6.18.1

Uzupełnianie płynu hamulcowego Poziom płynu hamulcowego sprawdzać codziennie. Zbiorniczek płynu hamulcowego 45/1 znajduje się pod siedzeniem kierowcy. Zachować wyjątkową czystość! Zabrudzony płyn hamulcowy może spowodować uszkodzenie układu hamulcowego. Bardzo niski poziom płynu hamulcowego może

6.19 Opony 6.19.1 Sprawdzanie ciśnienia Ciśnienie w ogumieniu należy sprawdzać cotygodniowo. Prawidłowe ciśnienia dla poszczególnych rodzajów opon są podane w tabeli w pkt. 5.

6.20 Spryskiwacz szyby przedniej 6.20.1

Uzupełnianie wody w spryskiwaczu Poziom wody w zbiorniku sprawdzać codziennie. Zbiornik wody znajduje się w kabinie i jest zintegrowany z lewą konsolą. Przy temperaturach poniżej 0oC (niebezpieczeństwo zamarznięcia) stosować płyn niezamarzający. Przestrzegać zalecanego stosunku mieszania!

Rys. 47 Zbiornik płynu hamulcowego 1. 2.

Zbiornik płynu hamulcowego Płyta

81

W razie potrzeby można uzupełniać odpowiednim detergentem. Przestrzegać zalecanego stosunku mieszania!


Układ elektryczny

7

Układ elektryczny

7.1 Płytka drukowana skrzynki bezpiecznikowej F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F21 F22 F23 F24

Światła post. prawe/ tylne 7,5A Światło post. lewe / tylne 7,5A Lampa obrotowa 7,5A Bezpiecznik 30A Bezpiecznik 30A Bezpiecznik 30A Wyłącznik pod siedzniem 3A Klimatyzacja 20A Gniazdo bezpiecznika 10A Wentylator grzejnika 15A Bezpiecznik (Y6) 3A Hamulec/klakson 10A Zawory hydrauliczne 10A Bezpiecznik (Y13) 5A Zawór paliwa 25A Oświetlenie jazdy 5A Wycieraczka 10A Światła robocze 15A Lampki sygnaliz. silnika 7,5A (Y9, Y10) radio 7,5A Y4 7,5A Pompa wodna 10A Światła awaryjne 15A Rys. 46 Płytka drukowana skrzynki bezpiecznikowej 82


Układ elektryczny 7.2 Płytka drukowana przekaźników K1 K1 K3 K4 K5

Przekaźnik 40/20 Zespół wyłącznika pod siedzeniem Przekaźnik klimatyzacji Przekaźnik blokady Przekaźnik zaworu proporcjonalnego K6 Przekaźnik praca/transport K7 Przekaźnik zabezpieczający restartu dmuchawa/kosiarka K8 Przerywana praca wycieraczki (opcja) K9 Przekaźnik zwalnia kosiarki K10 Przekaźnik ZAŁ/WYŁ kosiarki K11 Przekaźnik migacza

Rys. 47 Płytka drukowana przekaźników 83


Układ elektryczny 7.3 Skrzynka bezpiecznikowa F30 Bezpiecznik główny 80A F31 Sygnalizacja cofania (opcja) 5A F32 Bezpiecznik elektroniczny baterii (opcja) 3A

7.4 Skrzynka przekaźnikowa K12 Sterowanie świecą żarową K14 Kontrola poziomu płynu chłodzącego K16 Układ czasowy zaworu paliwa K17 Zawór paliwa K18 Zwolnienie startu K19 Przekaźnik 12V – 20/10A K20 Sygnalizacja cofania (opcja) K23 Przekaźnik 12V – 20/10A K24 Zapasowy

Rys. 48 Skrzynka elektryczna

84


Układ elektryczny 7.5 Bezpiecznik, sterowanie zaworem proporcjonalnym F33 Bezpiecznik, Hako Citymaster 1200 Citycleaner 15A

7.6 Przekaźniki, sterowanie zaworem proporcjonalnym K21 Posypywanie zależne od drogi K25 Regulacja nacisku szczotek K26 Regulacja nacisku szczotek

Rys. 49 Sterowanie zaworem proporcjonalnym

85


86


Potwierdzenie wykonania konserwacji

Konserwacja po 50 roboczogodzinach

Konserwacja po 250 roboczogodzinach

Konserwacja po 500 roboczogodzinach

Konserwacja po 750 roboczogodzinach

Pieczęć warsztatu

Pieczęć warsztatu

Pieczęć warsztatu

Pieczęć warsztatu

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Konserwacja po 1000 roboczogodzinach

Konserwacja po 1250 roboczogodzinach

Konserwacja po 1500 roboczogodzinach

Konserwacja po 1750 roboczogodzinach

Pieczęć warsztatu

Pieczęć warsztatu

Pieczęć warsztatu

Pieczęć warsztatu

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Konserwacja po 2000 roboczogodzinach

Konserwacja po 2250 roboczogodzinach

Konserwacja po 2500 roboczogodzinach

Konserwacja po 2750 roboczogodzinach

Pieczęć warsztatu

Pieczęć warsztatu

Pieczęć warsztatu

Pieczęć warsztatu

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

87

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy


Wstęp Zmiany tekstu we Wprowadzeniu: Przed pierwszym użyciem maszyny starannie przeczytać instrukcję obsługi i działać zgodnie z zawartymi w niej informacjami; instrukcję przechowywać w bezpiecznym miejscu i przekazywać kolejnym użytkownikom. Przeznaczenie maszyny Zmiany tekstu w tym paragrafie: Koncepcja, projekt i konstrukcja maszyn wprowadzanych przez nas na rynek są zgodne z powszechnie znanymi przepisami BHP określonymi w Deklaracji Zgodności. Deklaracja traci ważność w przypadku dokonania nieuzgodnionych z nami modyfikacji Producent urządzenia nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zmian technicznych wprowadzonych bez jego zgody. Złomowanie Nowy tekst we Wprowadzeniu: Maszyna niezdatna do użytku nie może stwarzać zagrożenia dla dzieci.

Złomować zgodnie z odpowiednimi, lokalnymi przepisami. Dalsze informacje o dalszym podstępowaniu i recyklingu można uzyskać u autoryzowanego dealera Hako, który maszynę dostarczył. Zużyte baterie akumulatorowe z symbolem recyklingu zawierają użyteczne materiały. Jednocześnie jednak zawarte w nich ciężkie metale stwarzają zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Nigdy nie otwierać baterii ani ich nie niszczyć. Nie dotykać, nie wdychać ani nie połykać zawartości baterii. Zagrożenie dla zdrowia! Nie dopuszczać by zanieczyściły środowisko. Ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych! Zgodnie z symbolem przekreślonego pojemnika na śmieci nie wolno ich wkładać do śmieci komunalnych. Zwrot baterii do recyklingu należy uzgodnić z dealerem Hako, zgodnie z Przepisami dla Baterii par. 6 i par. 8. Emisja hałasu Poziom ciśnienia dźwięku (LpA) (przy uszach operatora), mierzony zgodnie z 88

DIN EN 11201, w normalnych warunkach pracy: 83 dB(A). Niedokładność pomiaru (KpA): 2 dB(A) Poziom mocy dźwięku (LwAd), mierzony zgodnie z DIN EN 23744, w maksymalnych warunkach pracy: 106 dB(A). Poziom mocy dźwięku (LwAd), mierzony zgodnie z 2000/14/EG, w maksymalnych warunkach pracy: 107 dB(A). Wibracje Ważona skuteczna wartość przyspieszenia, mierzona zgodnie z ISO 5349-1, działająca na członki górne (ręce-ramiona) w normalnych warunkach pracy: oczekuje się wartości <2,5 m/s2. Ważona skuteczna wartość przyspieszenia, mierzona zgodnie z ISO 2631-1, działająca na członki dolne (pośladki-stopy) w normalnych warunkach pracy: oczekuje się wartości <0,5 m/s2.


Deklaracja zgodności z dyrektywą Unii Europejskiej 2006/42/EC

Deklaracja zgodności EC

Oświadcza na własną wyłączną odpowiedzialność, że urządzenie

W celu spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wymienionych w podanych dyrektywach zastosowano rozwiązania zgodne z wymaganiami następujących norm i specyfikacji technicznych:

Hako-Citymaster 1200 Typ 1433

EN 13019 DIN EN ISO 14982

Hako-Werke GmbH & Co. Hamburger Strasse 209-239 D-23843 Bad Oldesloe

którego dotyczy niniejsza deklaracja, spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy według Dyrektywy 2006/42/EC i wymagania innych właściwych Dyrektyw: 2004/108/EC

Bad Oldesloe, 27.10/2010 Dr Rainer Bavendiek Director R&D

89

Nazwisko osoby odpowiedzialnej w Hako za kompletację dokumentacji: Ludger Luettel


Pierwszorzędna technologia w służbie czystszego, przyjemniejszego środowiska

HAKO POLSKA Sp. z o.o. 30-392 Kraków, ul. Czerwone Maki 63 Tel ++48 12 622 16 00 Fax ++48 12 622 16 22 www.hako.pl/ biuro@hako.pl biuro@hako.pl

90

instrukcja CM 1200 CC  
instrukcja CM 1200 CC  

instrukcja CM 1200 CC

Advertisement