Page 1

Nummer 1, 2014


38-ste jaargang, nr. 1, februari 2014 Verschijnt 4 keer per jaar. p/a Veerstraat 93 6703 CB Wageningen Bank: NL70 INGB 0003 5334 40 KNMV Nr: 0537 Iedere vrijdagavond in JoJo’s Café vanaf 21.00 uur Gewoon lidmaatschap: € 20,- per jaar Gezinslidmaatschap: € 15,- per jaar Jeugdlidmaatschap: € 15,- per jaar E-mail: info@rijnridders.nl Internet: www.rijnridders.nl

HET VIZIER Clubblad van Motor en Trial Club

“DE RIJNRIDDERS” Bestuur: Voorzitter Secretaris Penningmeester Toercommissaris Trialcommissaris

Marten Renkema Dick Eimers Frans Steenhuis Michiel Schoutsen Frans Steenhuis

0317-417143 06-12378680 0317-416834 024-3501858 0317-416834

Redactie: Ton Blokzijl Frans Steenhuis

0317-422073 0317-416834

-1-


Redactioneel Ook de redactie is weer aan een nieuw jaar begonnen. Dit jaar hopen we dat we een paar keer NEE moeten zeggen tegen te veel kopij! Het Vizier zal dan te dik worden en de verzendkosten te hoog. Dus pak je pen of je toetsenbord of spreek een verhaaltje in als je niet typen kan en maak het niet te lang. De opmaak kun je gerust aan ons overlaten. Dat is natuurlijk een beetje koffiedik kijken, maar nu we dat toch aan het doen zijn…. Gaan we binnenkort pannenkoeken eten in” Onder de Linden” of een pizzaatje eten in voormalig Troost. Hé, hé, weer wat om over te kletsen, maar zijn geruchten waar…. Wel gezellig onder die grote lindebomen. Hopelijk is het dan rookvrij geworden zodat de blauwe walmen ons niet meer tegemoet komen. Bij deze Vizier diverse stukken voor de komende ALV, zoals de Voorzitter al in zijn praatje vertelt. Neem ze mee, maar lees ze eerst even door, dan hoeven we met de ALV niet zoveel te bladeren! Verder zagen jullie op de voorzijde natuurlijk al Hugo, ons erelid, die dit jaar 80 is geworden, maar toch nog even naar Rusland gaat op de motor. Veel leesplezier. Frans en Ton

Inhoudsopgave Praatje van de Voorzitter

Marten

3

Contributieverzoek

Frans

4

Tussen Twee Wielen

5

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

Dick

7

Jaarverslag Toercommissie

Michiel

9

Uitslag Toercompetitie

Michiel

12

Uitslag Trialcompetitie

Frans

13

Jaarverslag Trialcommissie

Frans

14

Hugo 80 jaar Nieuwjaarsreceptie

15

Verslag Snertrit

Ton

17

Op een Motorfiets/Verkeersboetes

Ton

19

Notulen ALV 8 februari 2013

Dick

20

Uitslagen Clubtrials

Frans

23

Batavierenrace Medewerkers Gezocht

24

Het volgende Vizier komt uit op vrijdag 2 Mei 2014. Leef je uit; schrijf een leuk stukje, een mooi reisverslag of maak een inspirerende fotoreportage. En stuur dit op naar redactie@rijnridders.nl - Kopij inleveren voor zondag 27 April 2014! -2-


Praatje van de voorzitter. Een nieuw jaar, nieuwe kansen! Met een uitstekend begin mag ik zeggen: het feestje van Hugo. 80 alweer . Wat vliegt de tijd. Gelukkig gaan wij net zo hard mee. We houden hem in het vizier. Was een super leuk feest, met een daverende opkomst. Tussendoor nog even de prijsuitreiking en nieuwjaarsborrel gedaan. Hoe efficiënt kan je zijn als club. Grapje ..... Hugo, bedankt kerel en maak er een mooi 2014 van. Over tot de orde van de dag vrienden. We hebben nog een hoop werk te verzetten en dito kilometers te rijden. Om dat allemaal in goede banen leiden beginnen we in februari met de ALV. Zoals altijd een belangrijke bijeenkomst en ik hoop op een volle zaal. Koffie en koekjes worden geserveerd en Dick gaat om 4 uur ’s middags de kachel opstoken. En dan niet de lampen uit doen, want dan slaat de kachel weer af . De triallisten trekken zich trouwens van dit alles niets aan en zijn vandaag al weer aan de bak geweest. Zoals Edwin vorig jaar reeds opmerkte hebben we statutair nog een bestuurslid nodig. Als iemand van jullie zin heeft in een bestuursfunctie, laat het ons weten. Het wordt bijzonder op prijs gesteld. Verder bespreken we op de ALV uiteraard de belangrijkste evenementen voor 2014. Ik zie dat Pasen laat is, dus een opportunity? Pinksteren en het SuperClubWeekend zijn de andere vaste evenementen natuurlijk. Dan hebben we het over de kampeerweer weekenden, maar eerst is er dan in April onze 40-ste Rijnroute. Start en finish in principe weer bij Nol. Volgens ingewijden is de route al klaar en gaat het een prachtige dag worden .... als de zon schijnt en het daarvoor geregend heeft (geen stof ) Inmiddels is TussenTweeWielen ook weer opgetuigd en is het doel eens in de maand een tochtje te doen. We beginnen in februari met de Koude Poten Tocht van de Kraats, etc, etc. Veel punten weer te verdienen hoor. Volle maanritten gaan er ook weer komen, als het moet het hele jaar door, zolang het maar op vrijdag of zaterdag is. Jullie snappen het al: de ambitie is niet kinderachtig en als we dit met elkaar waar maken zijn we spekkoper in 2014. Ik kijk nu al uit naar de naar de eindejaarsborrel met de definitieve cijfers.... Groet, Marten


Contributie 2014 Hierbij wil ik alle leden, die hun contributie voor dit jaar nog niet betaald hebben, vragen dit zsm. te doen. Je kunt de contributie overmaken op NL70 INGB 0003 5334 40 van MC. De Rijnridders te Wageningen. Een gewoon lid betaalt 20,- per jaar, een gezinslid 15,- en een jeugdlid ook 15,-. Verder zou ik degenen, die een districtlicentie voor trial hebben aangevraagd van de club, willen verzoeken om 60,- over te maken. Alvast bedankt. Met vriendelijke groeten,

Frans Steenhuis, Penningmeester Tel: 0317-416834 e-mail: f.steenhuis@upcmail.nl


Februari 2014 Zondag 9 Februari

Koude Februaririt, MC De Kraats Ede

Vrijdag 14 Februari

Algemene Leden Vergadering, Aanvang 20:30 uur Het Volkshuis, Vergersweg 22-24, Wageningen

Zondag 16 Februari

2e Clubtrial, haven Wageningen, Aanvang 12:00u 11:00u Uitzetten 10:30u Koffie Frans

20 t/m 23 Februari

Motorbeurs Utrecht

Maart 2014 Zondag 9 Maart

3e Clubtrial, haven Wageningen, Aanvang 12:00u 11:00u Uitzetten 10:30u Koffie Frans

Zaterdag 15 Maart

Volle Maanrit

Zondag 30 Maart

Voorrijden Rijnroute. Start 10:00u Nol in het Bos

April 2014 Zondag 6 April

4e Clubtrial, haven Wageningen, Aanvang 12:00u 11:00u Uitzetten 10:30u Koffie Frans

Zondag 6 April

Voorrijden Rijnroute. Start 10:00u Nol in het Bos

Zondag 13 April

40e Rijnroute, Start van 09:00 tot 11:00u Vertrek: Restaurant ‘Nol in het Bos‘

Mei 2014 Zondag 4 Mei

5e Clubtrial, haven Wageningen, Aanvang 12:00u 11:00u Uitzetten 10:30u Koffie Frans

Juni 2014 7 t/m 9 Juni

Pinksterweekend

Zaterdag 14 juni

6e Clubtrial, TCA Apeldoorn, Aanvang 12:00u

Za 28 Juni/ Zo 29 Juni

7e Clubtrial, Bilstain (België)


Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering op vrijdag 14 februari 2014

Plaats: Volkshuis, Vergersweg 22-24, Wageningen Aanvang 20:30 uur. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ontvangst met koffie en gebak Opening en mededelingen. Notulen ALV – 8 februari 2013 Financieel verslag 2013 Verslag kascontrolecommissie Verslag toercommissaris Verslag trialcommissaris

bijlage bijlage Marian en Harrie bijlage bijlage

8. Aftreden huidig bestuur en verkiezing van het nieuwe bestuur Functie Voorzitter Secretaris Penningmeester Toercommissie Toercommissie Trialcommissaris

is Marten Renkema Dick Eimers Frans Steenhuis Michiel Schoutsen Vacature Frans Steenhuis

blijft / wordt Marten Renkema Dick Eimers Frans Steenhuis Michiel Schoutsen Vacature Frans Steenhuis

Kandidaten voor één van deze functies kunnen zich t/m 13 februari 2014 melden bij het bestuur. 9.

PAUZE

10. Aantreden nieuw bestuur. 11. Begroting 2014 12. Samenstelling commissies 2014 is: Redactie Frans, Ton Kascontrole Marian en Harrie Trial Frans en Jochem

Zie bijlage wordt: Frans en Ton? Marian en Harrie? Frans en Jochem?

13. 40e Rijnroute zondag 13 april a.s. (route van Gerard…ligt al klaar) Proefrijden is gepland op zondag 30 maart en zondag 6 april. Voor de volgende Rijnroute-taken worden personen gezocht:  Financieel beheer tijdens de Rijnroute  Public relations  Verzorgen routebeschrijvingen GPS (GDB, GPX en ITN)  Beheer inschrijftafel + hand- en spandiensten 14. Evenementen 2014: Paas- (18-21 april); Pinksterweekend (6-9 juni); Superclubweekend (19-21 september); 15. Wat er verder ter tafel komt. 16. Rondvraag 17. Sluiting


Toercommissie Jaarverslag 2013 De koude poten rit van De Kraats werd zoals gebruikelijk afgelast en een opwarmritje op 16 maart werd slechts door Marten gereden. Door de lang aanhoudende koude begon het echte toeren in 2013 pas na Pasen. Kamperen met Pasen was voor de Rijnridders dan ook niet aan de orde. Rijnroute Er was net genoeg tijd om de Rijnroute voor te rijden (Ik herinner me dat er een koude wind stond). Een week later was het prima weer en de opkomst was dan ook verbluffend: 110 betalende deelnemers, tegen 28 in 2012.

Sjokotoer Daags voor de Rijnroute werd er nog een Sponsorrit verreden in Veldhoven ten bate van MS Research. Ik was de enige deelnemende Rijnridder en koos voor de allroad-variant. Het was net als de dag erna prachtig weer. Koningsdagroute Gerard heeft naast de Rijnroute in het voorjaar een aantal routes gemaakt. Het bleek nog lastig om voor al die routes een passende datum te vinden waarop zowel deelnemers als uitzetter beschikbaar waren. Omdat het beter uit kwam werd de koningsdagroute daarom precies een dag na koningsdag gereden. Volle maanrit Er kwamen plannen voor een volle maanrit, maar die werd bij gebrek aan deelnemers verzet. Gerard en Ada hebben de route overdag eens voorgereden en verder zijn we niet gekomen. Maar er was meer: Pinksteren Pinksteren dat meestal garant staat voor minimaal drie dagen mooi weer en met 12 to 15 man kamperen viel dit jaar helemaal in het water. Uiteindelijk toch met 7 man in huisjes en tenten. De camping in Ouren was slechts op een paar plaatsen droog genoeg om een tent op te zetten en alleen zaterdagmiddag hebben we heerlijk op het terras gezeten. De routes door Luxemburg (wederom Gerard dankjewel) waren er niet minder om. Het huisje dat Corine en ik huurden was precies groot genoeg om met 7 mensen geflambeerde pannenkoeken te eten. Het straalkacheltje zorgde voor voldoende warmte en ook de kantine van de camping was een prima plek om te vertoeven. Helaas kon de motor van Cindy niet op eigen kracht


naar huis, maar toen Jan Dokter daar een nieuwe gelijkrichter, accu en dynamo in gezet had, deed ie het weer naar behoren. Kampeerweek Noord Frankrijk Het kampeergebeuren in Alpirschbach tijdens het lustrumjaar was Edwin goed bevallen. Dat was de reden om afgelopen juni maar weer eens met wat liefhebbers te kamperen. Het voltrok zich in het Noorden van Frankrijk waar je naast leuk motorrijden ook prettig kunt wandelen. Mooie Brabantrit Tussen diverse vakanties door werd nog gauw een mooie rit door Brabant gereden. Rijnweekmotortocht Dit jaar met zijn drietjes. Hugo, Dick en mijzelf. Er werd in principe op GPS gereden maar er waren ook een paar grote groepen die met voorrijder reden. Deze groepen werden zo’n beetje in een vloeibare beweging ingehaald waarna het wel aardig doorreed. Op terras nog met een paar leden van de Kraats bijgepraat. Uiteindelijk werd het later op de dag zo warm dat we bij McDuiven een ijsje hebben gegeten en toen de route hebben afgebroken. In augustus toerden we weer verder

Theo van der Heidenrit Cindy maakte haar debuut als routeuitzetter met de Theo vd Heidenrit. De opkomst was enorm: 19 deelnemers en we hadden prachtig weer, tot uiteindelijk bij Heteren er een enorme wolkbreuk losbarste. In de laatste 15km nog even iedereen helemaal zeiknat. Toen we een goede twintig minuten later in Opheusden bij het veerhuis zaten was het leed weer snel vergeten en werd het nog gezellig op het terras met Anneke en Martijn (vrouw en zoon van Theo). Hugo en Jan waren er niet bij want die waren uit kamperen met ASOM uit Zevenaar in het Teutoburgerwald. 3daagse Anseremme Een week erna was er een 3daagse toer naar Anseremme, waar Corine en ik de beschikking over een vakantiehuisje hebben. We wisten dat we zes bedden hadden, maar schrokken wel even toen er maar 5 matrassen bleken te zijn. Dick heeft zich opgeofferd en volgens mij heerlijk op de driezitsbank geslapen. De terugweg was weer net als Pinksteren, zeik en zeik nat. Op de terugweg was na 4km de groep al weer


uit elkaar gevallen en zijn we de snelweg opgedraaid. Bij Echt zagen de RR de RRR nog voorbij komen, maar inhalen was niet meer aan de orde. Rondje Rees / zomerse zondagtocht Uit de plannen voor de Volle Maan rit die uiteindelijk nooit gereden werd, kwam waarschijnlijk wel weer inspiratie voor een Rondje Rees voort. Dat rondje is inmiddels op verschillende data in alle richtingen door diverse lieden 2x gereden. Een keer in ieder geval op 8 september op een druilerige zondagochtend. Later die dag werd het nog redelijk weer en hebben we buiten koffie met plaatselijke lekkernij gegeten. SuperClubWeekend Niet lang daarna was het Superclubweekend. Dat werd wederom dicht bij huis gehouden. Dat maakte dat niet alleen heel veel motorrijdende deelnemers naar Someren afreisden, maar ook Greet, Nicoline en Pieternel de moeite hadden genomen om mee te komen kamperen en niet te vergeten voor een heerlijke BBQ hebben gezorgd. Marjan was er trouwens ook. De route op zaterdag was half droog, half nat, grotendeels (99,99%) verhard met hier en maar vooral daar een onoverkomelijk grindpaadje. En we sloten het weekend als vanouds af met een heerlijk ontbijt in de zon. Hoteltoer Na het superclubweekend stond er buiten een paar ritjes nog een groot evenement op de kalender: De eerste Rijnridders Hoteltour. 6 Dagen prachtige ritten door maar liefst vier landen met onderweg goede hotels en culinaire hoogstandjes. Jammer dat ik er niet bij kon zijn. Zultrit Zultrit had geen deelnemende Rijnridders. Snertrit Ik citeer Frans: We hebben met Harrie, Hugo, Frans, Edwin en Stein de Snertrit gereden. Ton reed trouwens ook mee. Volgens mij was het 100 km. 's Morgens zag het weer er niet uit, de regen viel met bakken uit de hemel. Tijdens de rit nauwelijks regen gezien. En we kregen ook nog behoorlijk wat zon. De snert smaakte prima en we waren om 13:30u weer thuis.

En daar sloten we het jaar mee af. Hieronder volgt nog de uitslag van de toercompetitie. Er gaan al weer geluiden op om iets aan de puntentelling te doen. Metname de meerdaagse evenementen drukken te zwaar hun stempel op de podiumplaatsen.


Uitslag toercompetitie 2013

Naam kmpunten Donker, Nico 5560 Eimers, Dick 4182 Reuvekamp, Jan 3709 Broers, Hugo 3418 Schoutsen, Michiel 3403 Poiesz, Edwin 2929 Bhรถmer, Henk ten 2869 Steenhuis, Frans 2837 Boer, Alex de 2347 Holst, Cindy van 2213 Boshoven, Gerrit 1544 Molenaar, Gerard 1451 Dam, Marc van 1343 Renkema, Marten 1231 Hendriks, Jan 843 Koppes, Harrie 698 Wiggerman, Ada 635 Blokzijl, Ton 408 Renkema, Hotze 398 Renkema, Claas 398 Steenhuis, Guus 208 Steenhuis, Koen 208 Driessche, Peter van de 208 Kuypers, Han 208 Montoya, Pedro 200 Pothoven, Ruud 190

De achteropzitters Naam Bhรถmer, Dini ten Strausz, Corine Buitenhuis, Lydia Raspe, Josefine Skowron, Gosia

kmpunten 2869 2543 1544 408 208


Jaarverslag Trial 2013 Clubtrials. De Clubtrial-competitie bestond in 2013 uit 12 wedstrijden, waarvan er een in september werd afgelast. De laagste 3 resultaten worden geschrapt. 9 wedstrijden werden verreden aan de Wageningse haven, 1 wedstrijd bij de regiotrialcompetitie in Enschede en de 7e Clubtrial als tweedaagse begin juli in Bilstain(BelgiĂŤ). Aan het begin van het jaar is het vrij druk, wat langzaam aan minder wordt. Gelukkig trekt het in het naseizoen weer aan. A-klasse. Koen wordt voor de dertiende keer kampioen. Hij heeft 7 wedstrijden meegedaan, en won deze allemaal op een na. De wedstrijd in Enschede werd gewonnen door Maxx van den Top. Maxx doet aan de Wageningse wedstrijden zelden mee. Hotze wordt tweede en deed slechts 4 wedstrijden mee. B-klasse. Tot de laatste trial is het spannend wie hier kampioen gaat worden. Jochem, Marten en Frans hebben vrijwel evenveel punten. Jochem wint deze laatste wedstrijd en Marten wordt tweede en zo is het dus ook in de eindstand. Marten heeft echter wel een wedstrijd minder gereden. Frans heeft alle wedstrijden meegedaan en wordt derde. Harrie vierde. Klaas besluit om over te stappen naar de C-klasse evenals Lowie en Adriaan, die vanaf Bilstain weer mee gaat doen. Marcel wordt zesde en Indy zevende, hoewel ook hier het aantal deelnemingen zeer beperkt is. C-klasse. Adriaan en Klaas voelen zich hier veel beter op hun plek. Eric en Eva doen 1 maal mee in Enschede en Lowie de laatste trial. Rien doet mee vanaf november. ONK Trial. Koen deed weer mee in de nationale klasse, de tweede klasse van Nederland. Hij wordt uiteindelijk zesde van de elf deelnemers Hoogste score is een derde plaats in Rotterdam. Frans rijdt in de Sportklasse-B, maar valt te vaak uit voor een serieuze klassering. Deelname aan de tweedaagse kampioenstrial in Nunspeet brengt hem toch nog op de zesde plaats. NK Jeugd. Maxx doet het zeer goed bij de jeugd en wordt Nederlands kampioen.

Trialdemonstratie Open Havendag Juni Wageningen 750 Wij houden een Trialdemo tijdens de open havendag, die een extra feestelijk tintje heeft vanwege Wageningen 750 jaar. We maken gebruik van een oplegger via Marc van Dam. De oplegger is een groot succes. De demonstraties hadden wel wat meer publiek mogen hebben, wat het een beetje af laat weten door het mindere weer.


Trialterrein. Er zijn een aantal grote betonblokken bijgeplaatst wat het terrein meer mogelijkheden geeft. Er zijn ook een aantal rioolbuizen, die nog definitief geplaatst moeten worden. Vooruitblik 2014. Het Clubtrialschema is inmiddels bekend, zie elders in dit Vizier. Dit jaar weer 12 wedstrijden, waarvan er 9 aan de haven worden verreden, een bij de regiotrial in Apeldoorn, een eind juni in Bilstain (tweedaagse) en een bij de regiotrial in Enschede. Bij de regiotrial geldt voor de C-klasse alleen de eerste drie rondes. Koen doet mee bij de ONK. Maxx zowel bij de NK-jeugd (verplicht) als bij de ONK. De trialcommissie. Hugo 80 Jaar Nieuwjaarsreceptie Op vrijdag 3 januari vierde Hugo zijn 80 mjaar tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Rijnridders. Het was een feest met eten en drinken. De cadeaus gingen in de vorm van een gift naar de Manege zonder Drempels. Het was een zeer geslaagde avond. Hieronder een aantal foto’s.


Snertrit MSV Ophemert, Niet te koud was het dit jaar, zelfs de zon ging schijnen in de middag. Uit Fijnaart waren Edwin en Stein op hun motoren naar de start gekomen samen met Harrie, Frans, Hugo en Ton toch een leuke afvaardiging voor de tijd van het jaar. Na een bakkie koffie weg voor de start Edwin wilde met z’n Garmin voorop rijden. Hij had de route nog iets aangepast en wilde dat uittesten. Geen probleem toch. Na de gebruikelijke weggetjes in de Betuwe het Amsterdam-Rijnkanaal over en bij Rijswijk de dijk op. Gaat het nou toch weer een beetje harder op de dijk ??? Gelukkig is daar de pont naar Elst en gaan we even varen. Richting Leersum is niet zo moeilijk, maar in Leersum rijden we toch een paar straatjes rond, en komen toch weer verrassend op de N225 terug. Dan naar Maarsbergen en via de binnenlanden onder de inmiddels wel bekende “Pon” spoorlijn door, veel modder op de weg hier, maar ja we waren ook al paardenhopen tegen gekomen midden op de rijbaan. Spoorlijn over en ja daar heb je de Haarweg weer, blijft mooi, noord Veenendaal wordt aangedaan! Verder over de Slapersdijk ’t Veen in. De Slaperdijk moet de prov. Utrecht beschermen tegen een dijkdoorbraak bij Wageningen. Hij ligt daar dus gewoon te slapen en loopt door tot Renswoude, in het verleden (rond 1600) was het de bedoeling dat deze dijk door zou lopen tot Ede, maar die verstandhouding was niet zo best dus is het Renswoude geworden. Er zit nog wel een gat in bij de Arnhemse weg tussen de Klomp en Renswoude, maar daar liggen de afsluitbalken voor klaar. Terug naar de rit, de rondweg is niet echt spec-taculair en bij Rest.La Montagne draaien we rechtsaf het bos in ri Elst, dan op de N225 bij de DELM weer naar het bos via de (nu) mooie slingerweg naar Rhenen. Dan de Rijnbrug over en via goed be-rijdbare wegen en navigatie app. die allemaal wat anders aanwijzen, naar het A’dam Rijnkanaal en bij Zoelen kun je de erwtensoep al ruiken. Leuke rit voor een zondag.

Soep was prima en hadden we ook verdient! Tot de snertrit 2014. Ton.


Op een motorfiets… Op televisie worden programma’s uitgezonden waarin politieagenten worden gevolgd die boetes uitdelen in het verkeer. Ooit is dit bedacht voor Nederland 1, maar later gingen de commerciëlen ermee aan de haal en zijn naam is De Haas. Hoe dan ook, wie deze programma’s kijkt weet dat je voor de kleinste overtredingen bekeurd kan worden. Getinte ruiten,defecte lampjes,kentekenplaten die met elastiekjes bevestigd Zijn aan een fietsenrek,te weinig profiel, te lage carrosserie,een meertonige claxon die met een druk op de knop het horst Wessellied toetert: er zijn een onnoemlijk aantal dingen die je niet mag in het verkeer. Verbazingwekkend is dan ook wat WEL mag. Volg me even in het nu volgende dialoogje.: “Hé, ik heb dus een fiets op twee wielen ”ja,prima”. Daar zit een motor op, waardoor ik harder kan dan 120. “Ja ook prima, geen punt” Oké, daar zit ik dus op een zadel, zonder mezelf ergens aan vast te maken! “Hmm, ja dat kan allemaal.” Oké, eh, ik neem dus een vriendin mee, die gaat op dezelfde fiets zitten. ACHTER mij! “Ja, akkoord” En die houdt zich weer alleen aan mij vast, terwijl ik mezelf aan het stuur vast houd. En dan gaan we 130 rijden, “ja man geen probleem!” Met alle respect voor Koos Spee (die is allang gestopt,op SBS heet hij inmiddels “verkeersexpert”in”plaats van ”landelijk verkeersofficier van Justitie”, maar ik vind dit wel erg onredelijk. Je mag dus bijna geen koffie aan je mond zetten als je in een auto rijdt, maar als je achterop een tweewieler gaat zitten volstaat het om een helm op te doen en je handen om het middel van de bestuurder te slaan. “Oké” …,ik weet het goed gemaakt: Ik bouw een hokje om mij en mijn vriendin en we monteren twee extra wielen. “Dat is goed, maar vergeet dan niet: de ruiten,twee koplampen,de binnenspiegel,de achterruitverwarming, twee kentekenplaten, een stoel met hoofdsteun en een driepuntsgordel.” Mag mijn vriendin dan nog wel haar arm om mijn middel slaan? “Nee zeg, dat lijkt me niet zo veilig!”

Verkeersboetes in 2014 iets in prijs gestegen: -Door rood rijden € 230 -rijden met telefoon in de hand € 230 -Rijden zonder gordel € 140 -Rijbewijs vergeten € 90 -Verlopen APK € 130 -Rijden over de busbaan € 140 -Onleesbare kentekenplaat € 130 -Rechts inhalen € 220 -overbodig claxonneren € 90 -niet stoppen bij stopbord € 230 -eenrichtingsweg inrijden (verboden richt.) € 90 -doorgetrokken streep overrijden € 230 -inhalen vlak voor een zebra € 360 -30 km te hard buiten bebouwde kom € 301 -Dronken rijden : tussen € 350 en € 750, mogelijk cursus EDMA enz. en evt. weg rijbewijs Nog meer weten, zie: Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen van het Openbaar Ministerie.


NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 8 FEBRUARI 2013 Aanwezig bestuur (5): Marten Renkema, Frans Steenhuis, Jan Hendriks, Michiel Schoutsen, Dick Eimers. Aanwezige leden (13): Jochem Adams, Ton Blokzijl, Marian van Brakel, Hugo Broers, Marc van Dam, Leo van Dorp, Harrie Koppes, Gerard Molenaar, Edwin Poiezs, Gosia Skowron, Greet Steenhuis, Koen Steenhuis en Ada Wiggerman. Afgemeld (6): Pieternel Claassen, Nico Donker, Lydia van Galen, Corine Strausz, Hotze en Claas Renkema 1. Ontvangst met koffie en gebak Deze worden met gretigheid aanvaard. Na het nuttigen hiervan dirigeert de voorzitter de aanwezige leden naar de vergaderruimte. 2. Opening en mededelingen De voorzitter opent om 20:37 de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom. Hierbij dankt de voorzitter de redactie voor het verzorgen van het nodige papierwerk. Tevens deelt de voorzitter mede dat er een aantal leden zich hebben afgemeld. (zie boven) 3. Notulen ALV 10 februari 2012 Deze worden per pagina op vragen/opmerkingen afgehandeld en goedgekeurd. Inhoudelijk geen opmerkingen en goedgekeurd. De voorzitter bedankt de secretaris voor het maken van de notulen. 4. Financieel verslag 2012 Frans geeft nadere uitleg over het financieel verslag van 2012. Deze is na te lezen in het Vizier nr. 1 van 2013. De ALV heeft geen aan- of opmerkingen en het financieel verslag wordt goedgekeurd. De voorzitter bedankt de penningmeester voor het maken van het verslag. 5.Verslag kascontrolecommissie Harrie en Marian zijn bij Frans op bezoek geweest en hebben geconstateerd, niet onder invloed van de traditionele versnapering, dat de kas er keurig uit zag en hebben geen onregelmatigheden in de boekhouding kunnen constateren. De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie voor hun verslag. 6. Verslag toercommissaris Michiel geeft een korte samenvatting met statistieken van wat we het afgelopen jaar allemaal georganiseerd hebben en hoeveel deelnemers er per evenement hebben meegedaan. Deze is na te lezen in het Vizier nr. 1 van 2013. Het verslag spreekt verder voor zich, verder zijn er geen vragen. De voorzitter bedankt de toercommissaris voor zijn verslag. 7.Verslag trialcommissaris Frans geeft een korte samenvatting van het afgelopen trialjaar en blikt vooruit op dit jaar. Frans geeft te kennen dat hij het komend jaar meer “thuis” wedstrijden wil organiseren omdat de belangstelling voor het rijden van wedstrijden bij andere clubs toch wat tegen valt. Dit houdt echter in dat de kosten iets oplopen i.v.m. de verzekeringspremie. Voor iedere wedstrijd sluit de club een verzekering af tegen mogelijke calamiteiten. Tevens zal er een trialdemo gehouden worden op zaterdag 1 juni in het kader van de open havendag / Wageningen 750. Op de vraag hoe het staat met het nieuwe bestemmingsplan is te melden dat deze in de loop van het najaar vastgesteld zal worden. Mogelijk zal het “Natura 2000” gebied nog aangepast worden (lees verkleind) om de bedrijvigheid in de haven mogelijk te houden. Het verslag is na te lezen in het Vizier nr. 1 van 2013.


8.9.10.11 Aftreden huidig bestuur / Prijsuitreiking Toer -Trial / Pauze / Aantreden nieuw bestuur Marten deelt mede dat het aantal bestuursleden slinkt tot een wellicht kritisch niveau. Jan heeft te kennen gegeven dat hij i.v.m. zijn drukke werkzaamheden zijn bestuurstaken als toercommissaris wil neerleggen. Jan wordt bedank voor zijn inzet met een flesje van zijn favoriete versnapering. Als compensatie voor het aftreden van Jan geeft Gerard Molenaar te kennen dat hij wel enige handen spandiensten op het toervlak wil verrichten voor de club. Dit aanbod wordt hem zeer in dank afgenomen. Tevens wordt Dick als ad interim toercommissaris aangewezen. Echter op de vraag van Edwin of er volgens de statuten geen probleem rijst i.v.m. het minimum aantal bestuursleden van 5, is het antwoord dat de vacature van toercommissaris open blijf staan. Edwin spreekt de waardering uit richting het bestuur over een heel mooi lustrumjaar en de ALV is het hier helemaal mee eens. Prijsuitreiking Toer- en Trialcompetitie. I.v.m. de afgelasting van de nieuwjaarsreceptie als gevolg van het plotseling overlijden van Theo van der Heiden vindt de prijsuitreiking tijdens deze ALV plaats. De winnaars worden d.m.v. diverse bekers “in het zonnetje” gezet. De bestuurswisseling wordt door de voorzitter, met toestemming van de ALV, met 1 hamerslag afgehandeld. Functie Voorzitter Secretaris Penningmeester Toercommissaris Toercommissaris Trialcommissaris

Was Marten Renkema Dick Eimers Frans Steenhuis Michiel Schoutsen Jan Hendriks Frans Steenhuis

Is geworden/gebleven Marten Renkema Dick Eimers Frans Steenhuis Michiel Schoutsen Vacature Frans Steenhuis

12. Begroting 2011 Frans geeft uitleg over de begroting van 2013. Deze is na te lezen in het Vizier nr. 1 van 2013. Vanuit de ALV komt de opmerking dat de contributie voor het lidmaatschap van de KvK is komen te vervallen. Frans zal hier over navraag doen. De ALV heeft geen aan- of opmerkingen en de begroting wordt goedgekeurd. 13. Trialterrein / Open havendag Op zaterdag 1 juni wordt in het kader van Wageningen 750 en de Open havendag een trialdemo georganiseerd. Marten legt e.e.a. uit over de geplande activiteiten en vraag om medewerking van clubleden. Koen, onze hoofdattractie, geeft zich bij deze al op voor de demo. 14. Samenstelling commissies 2013 Commissie 2012 Redactie Ton en Frans Kascontrole Marian en Harrie Trial Frans en Jochem

2013 Ton en Frans Marian en Harrie Frans, Jochem

15. De 39e Rijnroute zondag 14 april a.s. Ook dit jaar zal Hotel Rest. “Nol in het Bosch” weer als startplaats fungeren. Marten zal daar voor nog even contact opnemen met de eigenaar om het definitief vast te leggen.


Tevens is besloten om geen consumptie muntjes meer uit te delen aan de leden i.v.m. de kosten. Wel zullen de betalende deelnemers nog een muntje ontvangen. Gerard Molenaar heeft nog een geschikte route “op de plank” liggen en zal hier voor gebruikt worden. Gerard en Dick zullen de route per auto voor Garmin en TomTom controleren. Uit ervaringen van voorgaande Rijnroutes is gebleken dat er weinig vraag is naar papieren versies. Daarom is er besloten om geen papieren route meer beschikbaar te stellen. Het proefrijden is gepland op zondag 24 maart en zondag 7 april. De taakverdeling is als volgt: Uitzetten GPS route: Bewegwijzering met pijlen: Financieel beheer: Verzorgen papieren routebeschrijving: Beheer inschrijftafel:

Gerard Molenaar (GDB,GPX), Dick Eimers (ITN) Niet meer van toepassing Frans Steenhuis Niet meer van toepassing Michiel Schoutsen en Dick Eimers

16. Evenementen 2013 Paasweekend (29 maart - 1 april): Ada en Gerard geven te kennen dat ze dit (o.v.b.) willen organiseren. Wanneer zij dit doen zullen zij dit bekend maken. Pinksterweekend (17-20mei): Marten zal kijken of er in noord Frankrijk ergens een leuke plek te vinden is voor dit evenement. Kampeerweek (8-9 juni): Edwin Poiesz heeft het idee opgevat om rond het weekend van 8-9 juni een kampeerweekje/weekend te organiseren. Edwin zal zijn plannen op Topshare bekend maken. Superclubweekend (20-22 september o.v.b.): Het bestuur zal hier over nog met een voorstel komen. Hotel Toer (29 september-4 oktober): Dick zal zijn plannen voor een hoteltoer op Topshare publiceren. Michiel zal e.e.a. op “Tussen 2 Wielen” inplannen 17. Wat er verder ter tafel komt Frans komt met het idee om een “Theo van der Heiden” toertocht te komen. De bedoeling is om een toertocht te organiseren waarbij er met nadruk rustig gereden zal worden en de route niet vooraf bekend gemaakt wordt. Cindy wil dit evenement wel trekken en zal zorgen voor een mooie route en contact opnemen met Michiel voor de inpassing op de kalender. 16. Rondvraag/Suggesties  Hugo: wil het “Teutenburgerwoud” – weekend van de Graafschaprijders promoten  Het bestuur zal nagaan wanneer dit evenement plaats vindt en kijken of het in te passen is op de kalender. 17. Sluiting Marten sluit om 22:18 uur de vergadering, dankt iedereen voor hun komst en nodigt de ALV uit voor een aangeklede borrel. 18. Borrel Met dank aan de inspanningen van Frans en Greet doet de ALV zich te goed de versnaperingen.


`wMedeMedewerjer worden

estafetteloop voor en door studenten

Medewerker Worden? Op zaterdag 10 mei 00.00 uur wordt het startschot gegeven voor de 42e Batavierenrace, dĂŠ studenten hardloopestafette van Nijmegen naar Enschede. Voor de Batavierenrace zijn we op zoek naar 150 motorrijders, die in ploegen de gehele route beveiligen. Ben jij te goed om te laten lopen en lijkt het jou leuk om hierbij mee te helpen?

Wil je de grootste estafetteloop ter wereld mede mogelijk maken? Meld je dan nu aan via www.batavierenrace.nl/nl/dashboard/. Overigens mogen er ook vrienden of vriendinnen achterop de motoren worden meegenomen, graag zelfs. Laat hem/haar zich aanmelden als duo. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je kijken op de site of mailen naar enschede@batavierenrace.nl.

www.batavierenrace.nl

Vizierfeb2014  
Vizierfeb2014  
Advertisement