Page 1

p/a Veerstraat 93, 6703 CB Wageningen

Nummer 1, 2013


37-ste jaargang, nr. 1, november 2013 Verschijnt 4 keer per jaar. p/a Veerstraat 93 6703 CB Wageningen Giro: 3533440 KNMV Nr: 0537 Iedere vrijdagavond in JoJo’s Café vanaf 21.00 uur Gewoon lidmaatschap: € 20,- per jaar Gezinslidmaatschap: € 15,- per jaar Jeugdlidmaatschap: € 15,- per jaar E-mail: info@rijnridders.nl Internet: www.rijnridders.nl

HET VIZIER Clubblad van Motor en Trial Club

“DE RIJNRIDDERS” Bestuur: Voorzitter Secretaris Penningmeester Toercommissaris Toercommissaris Trialcommissaris

Marten Renkema Dick Eimers Frans Steenhuis Jan Hendriks Michiel Schoutsen Frans Steenhuis

0317-417143 06-12378680 0317-416834 026-3794563 024-3501858 0317-416834

Redactie: Ton Blokzijl Frans Steenhuis

0317-422073 0317-416834

-1-


Redactioneel Een nieuw jaar, met helaas een zeer treurig begin door het overlijden van Theo. Je vindt op pagina 5 een In Memoriam. Verder is dit het zogenaamde wisselings-Vizier met verslagen van vorig jaar en een uitnodiging voor de ALV, die dit jaar een wat meer aangekleed karakter zal hebben. Natuurlijk zie je de geplande toertochten en trialwedstrijden in Tussen Twee Wielen. We hopen verderop in het jaar natuurlijk weer op de nodige verslagen. Onze vast verslaggever Hugo heeft er nog twee geproduceerd van toertochten aan het eind van het vorig seizoen in de hem bekende stijl. Veel leesplezier. Ton en Frans

Inhoudsopgave Praatje van de Voorzitter

Marten

3

In Memoriam Theo van der Heijden

Marten

5

Tussen Twee Wielen

7

Contributieverzoek

Frans

8

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

Dick

9

Verslag Zultrit

Hugo

11

Verslag Toercommissie 2012

Michiel

12

Eindstand Toercompetitie 2012

Michiel

15

Verslag Trialcompetitie 2012

Frans

16

Eindstand Trialcompetitie 2012

Frans

18

Uitslagen Clubtrials

Frans

19

Aankondiging Ital Trackday

20

Verslag Snertrit

Hugo

21

Verslag ALV 10 feb 2012

Dick

22

Het volgende Vizier komt uit op vrijdag 3 Mei 2013. Leef je uit; schrijf een leuk stukje, een mooi reisverslag of maak een inspirerende fotoreportage. En stuur dit op naar redactie@rijnridders.nl - Kopij inleveren voor zondag 28 April 2013! -

-2-


Praatje van de voorzitter. Allereerst beste vrienden en vriendinnen de allerbeste wensen voor 2013 en dat het voor ons allen een mooi motorjaar mag worden. De jaarwisseling werd helaas overschaduwd door het trieste bericht van het overlijden van Theo van der Heiden. Op onze website is er veel aandacht voor geweest. Velen van jullie waren op de begrafenis. Samen met de deelnemingen op de site hebben Anneke (zijn vrouw) en Martijn (zoon) dit bijzonder op prijs gesteld. Waarvoor hartelijk dank! Inmiddels is het eind januari en vriest het dat het kraakt. We hadden nog een mooi AllRoad ritje staan voor de 19-de, maar sneeuw en ijs was ons de baas. Dat wil niet zeggen dat we ons uit het veld laten slaan. Inmiddels staat TussenTweeWielen bomvol met ritten. We hoeven ons niet te vervelen. Heb je voorstellen voor evenementen, schroom dan niet dit te melden. Ons eerste evenement zal dus de ALV worden op 8 februari aanstaande. Altijd weer een belangrijke gebeurtenis. Het bestuur legt verantwoordig af en doet voorstellen over het komende jaar. Geen spannende agenda zoals afgelopen jaar, maar jullie komst wordt op prijs gesteld. Want de Rijnroute moet nog geregeld worden, we doen op 1 juni mee met de Open Havendag in het kader van Wageningen 750. En wat te doen met Pasen? Sommigen willen een Hoteltour..... Kan dat zo maar? Ik doe een voorstel om met Pinksteren naar een onherbergzaam gebied te gaan. Ben ik dan in mijn eentje? Enz, enz, enz. O ja, voordat ik het vergeet; we gaan tijdens de ALV ook de prijzen uitreiken. Toer en Trial. En we zoeken trouwens zoals altijd nieuwe bestuursleden. Jan heeft het te druk om in het bestuur te blijven. En versterking is altijd welkom. Ik ga er even vanuit dat de rest mag blijven. Je weet het maar nooit natuurlijk. Al met al ziet 2013 er nu reeds florisant uit. Dat is voor veel mensen plezant, maar voor ondergetekende die graag wat reuring brengt, minder. Nou ja, ik verzin wel iets voor de volgende keer ď Š. Ten slot wil ik onze ziekenboeg onder de aandacht brengen. Pieternel loopt weer als een kievit, maar is nog maanden verwijderd van een potje tennis. Michiel heeft van de week zijn vinger in de wasmachine gestoken, wat slecht beviel. Snap ik niet, waarom niet als ieder ander de handen wassen boven de gootsteen? Beterschap! Groet, Marten

Mr. M


In memoriam Theo van der Heiden Op 29 december 2012 is Theo van der Heiden onverwacht overleden. Theo is bijna 3 jaar lid geweest van de Rijnridders en kwam binnen als de joviale man uit Rhenen. Goedlachs en gezellig. Dat bleek op de eerste tocht rond het IJsselmeer. Theo voelde zich thuis binnen de groep en werd dat weekend meteen beschouwd als 1 van ons. En zo is dat gebleven. Theo en zijn Triumph Tiger waren een 'stel' dat wij er graag bij hadden. Wat was het leuk om Theo te zien inpakken na een weekend kamperen. De stapel achterop de buddy en rek werd met de minuut groter en Theo verzekerde ons dan dat het zou blijven zitten tot aan huis. En dat was ook zo. "Met welke groep rij je mee?" vroegen we dan. "Ach, ik sluit me aan bij de groep Rustig Rijdende Rijnridders." zei Theo. Omdat de Tiger toch wat lomp was in het terrein, werd er een Trial motor aangeschaft. Theo hoefde niet zo nodig mee te doen aan de onze Trial competitie, maar een beetje rondknorren over het terrein was prima. Het ging om de gezelligheid. Een praatje maken, vertellen over vroeger toen hij met een enduro motor de bossen rond Rhenen onveilig maakte. Een praatje maken op vrijdagavond in de kroeg over zijn andere passie, de automotive wereld. Veel kennis over gereedschap, olie en wat er mee te doen. Een bijzonder sociale man, die het liefste op de achtergrond bleef. Mooie kadootjes bedacht en aanleverde voor onze competitie deelnemers. "Uitreiken moet jij maar doen. Heb je stoelen nodig, tafels? Ik kom ze wel effe langsbrengen. Ik weet er nog wel een setje te staan in Rhenen". Theo, je voelde je prima op je gemak binnen de club en jouw deelname aan al die evenementen en uitjes was voor ons van grote waarde. Het is zo jammer dat je veel te vroeg moest gaan. We zullen je ongelooflijk missen. Rust in vrede. Marten


Februari 2013 Zaterdag 2 Februari

Rondje All-Road

Vrijdag 8 Februari

Algemene Leden Vergadering, Aanvang 20:30 uur Het Volkshuis, Vergersweg 22-24, Wageningen

Zondag 10 Februari

2e Clubtrial, haven Wageningen, Aanvang 12:00u 10:30u koffie Frans, 11:00u Uitzetten

Zondag 10 Februari

23 Koude Februaririt bij de buren (MC de Kraats)

21 t/m 24 februari

Motorbeurs Utrecht

Maart 2013 Zaterdag 16 Maart

Ritje om er weer in te komen

Zondag 17 Maart

3e Clubtrial, haven Wageningen, Aanvang 12:00u 10:30u koffie Frans, 11:00u Uitzetten

Zaterdag 23 Maart

Warme Sjokotoer

April 2013 Zondag 7 April

Voorrijden Rijnroute

Zondag 14 April

39e Rijnroute, Start van 09:00 tot 11:00u Vertrek: Restaurant ‘Nol in het Bos‘

Zondag 28 April

4e Clubtrial, haven Wageningen, Aanvang 12:00u 10:30u koffie Frans, 11:00u Uitzetten

Mei 2013 Zondag 12 Mei

5e Clubtrial, haven Wageningen, Aanvang 12:00u 11:00u Uitzetten

17–20 Mei

Pinksterweekend

Zaterdag 25 Mei

Volle Maanrit vertrek 21:30u

Juni 2013 Zaterdag 1 juni

Trialdemo Open Havendag Wageningen 750 jaar

Zondag 2 Juni

6e Clubtrial, haven Wageningen, Aanvang 12:00u 11:00u Uitzetten


Contributie 2013 Hierbij wil ik alle leden, die hun contributie voor dit jaar nog niet betaald hebben, vragen dit zsm. te doen. Je kunt de contributie overmaken op girorekening 3533440 van MC. De Rijnridders te Wageningen. Een gewoon lid betaalt 20,- per jaar, een gezinslid 15,- en een jeugdlid ook 15,-. Verder zou ik degenen, die een districtlicentie voor trial hebben aangevraagd van de club, willen verzoeken om 50,- over te maken. Alvast bedankt. Met vriendelijke groeten,

Frans Steenhuis, Penningmeester Tel: 0317-416834 e-mail: f.steenhuis@upcmail.nl


Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering op vrijdag 8 februari 2013

Plaats: Volkshuis, Vergersweg 22-24, Wageningen Aanvang 20:30 uur. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ontvangst met koffie en gebak Opening en mededelingen. Notulen ALV – 10 februari 2012 Financieel verslag 2012 Verslag kascontrolecommissie Verslag toercommissaris Verslag trialcommissaris

bijlage bijlage Marian en Harrie bijlage bijlage

8. Aftreden huidig bestuur en verkiezing van het nieuwe bestuur Functie Voorzitter Secretaris Penningmeester Toercommissie Toercommissie Trialcommissaris

is Marten Renkema Dick Eimers Frans Steenhuis Michiel Schoutsen Jan Hendriks Frans Steenhuis

blijft / wordt Marten Renkema Dick Eimers Frans Steenhuis Michiel Schoutsen Vacature Frans Steenhuis

Kandidaten voor één van deze functies kunnen zich t/m 7 februari 2013 melden bij het bestuur. 9. Uitreiking prijzen Toer- en trialcompetitie 10. PAUZE 11. Aantreden nieuw bestuur. 12. Begroting 2013

Zie bijlage

13. Trial / Openhavendag 14. Samenstelling commissies 2013 is: Redactie Frans, Ton Kascontrole Marian en Harrie Trial Frans en Jochem

wordt: Frans en Ton? Marian en Harrie? Frans en Jochem?

15. 39e Rijnroute zondag 14 april a.s. (route door Gerard?) Proefrijden is gepland op zondag 24 maart en zondag 7 april. Voor de volgende Rijnroute-taken worden personen gezocht:  Bewegwijzering met pijlen (indien nog nodig?)  Financieel beheer tijdens de Rijnroute  Public relations  Verzorgen routebeschrijvingen (papier, nog nodig?) + GPS  Beheer inschrijftafel 16. Evenementen 2013: Paas- (29maart-1 april); Pinksterweekend (17-20mei); Superclubweekend (20-22 september); Kampeerweek (Edwin, voorjaar?); Rijnridders Hotel Toer (najaar) 17. Wat er verder ter tafel komt. 18. Rondvraag 19. Sluiting 20. Borrel


De 9e Zultrit van MTC den Bosch. Woensdagavond 17 oktober. Net thuis van Wok Paleis Rhenen, met het FNV Belasting Service Team de fooienpot wezen verbrassen. Mailtje van de Stelviolist: "Zondag mooi weer en de Zultrit....heb je zin ?" Nu had Ruud Verkamp mij al eerder hierover gepolst. Want vorig jaar zouden wij, op zijn voorstel nota bene, die rit rijden. Maar ja, dat gelazer met en van de trap bij het Vlaermoestreffen, hield hem toen te bedde. Donderdagmiddag, omstreeks Grontmij's lunchtijd. Mobieltje mekkert:"Huug mail gezien. Zullen we de Zultrit rijden?" Nou, dat moest ik nog even met onze man in Zwolle kortsluiten. Maar Jan vond het prima. En zo ist gekomen, dat op zondag- morgen 21 oktober omstreeks half 10 bij de Kastanjeweg 3, voor het kwartet Rijnridders Dick, Jan, Harrie en Hugo het lied "Ën dat gaat naar den Bosch toe" kon worden aangeheven. Dit in harmonieuze samenklank met de stichtelijke gezangen der godvruchtigen aan de overkant. We staken de Rijn niet via de A50 over, maar westelijker bij Rhenen, iets voorbij het eerder genoemde Wok Paleis. Daar stond, tot onze aangename verrassing een gele tijger klaar voor de sprong over de rivier. Met op zijn rug mr.TTT himself. Kwartet werd dus kwintet en wij tetterden vrolijk verder. Via een leuke route voerde de koptetter ons naar Motoport den Bosch, startplek. Voor 5 euro inschrijfgeld kreeg je een routebeschrijving (papier of GPS) en bij de finish een snee roggebrood met spek of zure zult. Nou, met die papieren versie kon ik Dick nachecken. Op punt 99 b.v. na 130,5 km (volgens mijn teller minder en daarom voor mij lastig van papier te rijden !), reed Dick na een afslag naar rechts niet meteen weer naar rechts, zoals de tekst luidde. Maar hij reed door. Ik Dick ingehaald. Commentaar: "Ja,ik weet het, zag het te laat, maar we kunnen later wel rechtsaf". Overigens, ik had inschrijfnummer 153 en volgens mij waren er wel 200 inschrijvingen. Maar mocht er een opleving komen in het toerrijden, dan kan het deelnemerstal bij de Rijnroute best hoger. Over de rit zelf niets dan lof. We konden heel mooi de aanzet van een pracht herfst zien en later zelfs in die zachte gloed van een scheidende zomer gereden. Bij Plasmolen de lunch gebruikt bij de Malle Jan. Bij de finish in Cafe De Poeling nam Ome Dick alvast een voorproefje op zijn toercompetitie overwinning en betaalde ruimhartig de versnaperingsrekening. Daarna in een fiks tempo over de A59 en A50 terug. Na de Rijnbrug ging Jan door naar Zwolle en ging het kwartet nog even bij Marten langs. Om de nieuwe aanwinst te bewonderen en op ziekenbezoek bij het gekwetste exemplaar. En Theo om zijn bestelling op te halen. Na de rotonde bij de Belmonteflats, toen Dick en Theo richting verkeerslicht gingen, dacht ik: kom laat mij een shortcut maken via de Bosrand-weg. Harrie dacht hetzelfde en ging achter mij aan. Die 650 cc X-challengers zijn best leuke dingen. Met hun up-side-down voorvork en de laag geplaatste tank, in combinatie met het nog zuinigere blok dan die van mijn twin, geeft dat ding een leuke mix van laag zwaartepunt plus nette actieradius.J e komt wel andere toestanden tegen. Lees maar verder. Later van Dick een mailtje, met o.a. de mededeling dat zijn fiets bij de Zultrit zo'n 1 op 13 had weggehapt. Daarom start bij Dick binnenkort een operatie waar muziek in zit, n.l. operatie herstelviool. Wasdatnouweer? Nou de huidige proefmapping terug tunen naar de oorspronkelijke mapping. Een en ander onder het motto: "Beter een reutelmapping dan een gulzige happing". In dit jaargetijde van vallende blaadjes kan het vallen van een kwartje iets langer duren. Welk kwartje dan wel ? En met betrekking tot welk fenomeen ? Nou, over de vraag waarom op de Stelvio zo’n buitenproportioneel-overgedimensioneerd brandstof reservoir troont. Van bijkans 1/3 hectoliter maar liefst. Vandaar. En BMW maar denken dat ze met hun tanks van 24 liter fors uitpakken. Ze moeten in dat ei uit het adelaarsnest toch wel hun meerdere erkennen en sieren hun opponent annex concullega zij-bultenaren met het predikaat S.T.a.R! Dus toch nog een eretitel ? Nou...oordeel zelf : Sprit Tank auf Raeder !!! Hugo.


Verslag Toercommissie 2012: Het toerseizoen kwam pas laat op gang. De eerste rit (koude februaririt van MC de Kraats) werd vanwege sneeuw en gladheid afgelast. Zo begon ons toerseizoen 2012 met de motorbeurs. De koude was nog niet helemaal vertrokken en ook de daaropvolgende rit met TLM was behoorlijk fris. Dit zou later het jaar helemaal goed gemaakt worden. Maar eerst moest de Rijnroute uitgezet worden. Gerard heeft een mooie Rijnroute uitgezet over de mooiste weggetjes van de Achterhoek. Nadat de route, die voor het eerst vanaf Nol in’t Bosch vertrok, een aantal keer voorgereden en goedbevonden was, is ie uiteindelijk door 28 deelnemers verreden. Het lage aantal deelnemers is waarschijnlijk grotendeels te wijten aan het regenachtige weer, maar is ook een kenmerk van deze tijd waarin mensen niet meer afhankelijk zijn van een georganiseerde rit en gewoon een route van het internet kunnen pakken. Een belangrijke ontwikkeling in de goede richting: Naast de vaste evenementen en diverse ritjes bij andere clubs en motorzaken, zijn er dit jaar ook weer wat initiatieven vanuit de eigen leden ontsprongen. Zo maakte Gerard 2 ontzettend leuke ritjes, werd er een Volle Maan-rit gereden en hebben Michiel en Edwin de avontuurlijk ingestelde Ridders mee op het onverharde pad genomen. Als club hopen wij komend jaar op meer van zulke initiatieven te kunnen rekenen. Ondanks verschillende evenementen waar diverse leden in hun eentje op af zijn gegaan, hebben wij tijdens de vakantie- en kampeerweekenden van afgelopen lustrumjaar als club laten zien dat “samen” een bijzonder goed is. De opkomst was in tijden niet zo hoog geweest. Dit gold overigens ook voor de buitentemperatuur tijdens de lustrumvakantie.


Half november werd als seizoensafsluiter de Snertrit verreden. Al met al een druk toerjaar met 31 ritten, 12overnachtingen, gemiddeld 221km en 9 deelnemers per rit. Als je overal aan meegedaan had, had je 6878 toerpunten kunnen scoren. Dick Eimers wist er hier 4948 van te behalen en hiermee mag hij zich winnaar van de toercompetitie van 2012 noemen. De Duo-zitters hebben het dit jaar druk met andere zaken gehad denk ik. Vanwege de lustrum vakantie wist Corine toch nog een respectabele 2813 punten te pakken waarmee ze voor de derde keer op rij de duo-troffee in handen heeft gekregen. 12 Overnachtingen: Waren de Rijnridders in vroeger tijden allemaal keiharde kampeerders, nu niet meer zo. Een aantal van jullie is die periode naar eigen zeggen ontgroeid en prefereert wat meer overnachtingscomfort. Er is daarom bij meerdaagse evenementen steeds geprobeerd om de locaties zo te kiezen dat er alternatieven voor de tent mogelijk waren. Hier is met een beetje creativiteit meestal wel een mouw aan te passen.

Plannen komend jaar: Als jullie zelf iets leuks bedenken of een ritje willen organiseren, schroom niet en zet het op ons forum. De toercommissie is altijd bereid te helpen en een route hoeft ook niet perfect voorbereid te zijn.


Eindstand toercompetitie De toercompetitie 2012 is voorbij. Het zijn nog steeds dezelfde namen in de top 3, maar de volgorde is wederom gewijzigd. Dick heeft de voorsprong niet meer losgelaten. Hugo heeft in de eindsprint toch nog de tweede plek bemachtigd. Chapeau! Bij de Duo-trofee begint het een beetje eentonig te worden. Ook in 2012 heeft Corine deze trofee met ruime voorsprong gewonnen. Gefeliciteerd! Uitreiking is tijdens de ALV op Vrijdag 8 februari. Gr. De toercommissie Deelnemers Eimers, Dick Broers, Hugo Schoutsen, Michiel Koppes, Harrie Molenaar, Gerard Wiggerman, Ada Renkema, Marten Hendriks, Jan Reuvekamp, Jan Steenhuis, Frans Strausz, Corine Poiesz, Edwin Boer, Alex de Blokzijl, Ton Pothoven, Ruud Donker, Nico Bhรถmer, Henk ten Bhรถmer, Dini ten Heiden, Theo van der Boshoven, Gerrit Buitenhuis, Lydia Skowron, Gosia Boer, Graham de Holst, Cindy van Claassen, Pieternel Steenhuis, Guus Montoya, Pedro Steenhuis, Koen Driessche, Peter van de Kuypers, Han De Boer, Ed Renkema, Hotze Raspe, Josefine

Totaal behaalde punten(km) 4948 4713 4613 3908 3710 3485 3442 3222 2937 2900 2813 2799 2388 2079 1843 1674 1600 1600 1599 1591 1456 1029 800 728 700 530 516 504 476 476 428 382 338

Aantal deelnemingen 22 21 20 17 12 12 15 12 13 14 12 10 8 6 6 8 4 4 10 8 7 5 3 5 2 4 4 4 4 4 2 2 3


Jaarverslag Trial 2012 Clubtrials. De Clubtrial-competitie bestond in 2012 uit 12 wedstrijden, waarvan de laagste 3 resultaten geschrapt worden. 8 wedstrijden werden verreden aan de Wageningse haven, 3 wedstrijden bij de regiotrialcompetitie in (Apeldoorn, Lochem en Enschede) en de 7e Clubtrial als tweedaagse begin juli in Bilstain(BelgiĂŤ). Zoals bekend is de 7e clubtrial in Bilstain afgelast door de val, die Jochem maakte in de beek voorafgaand aan de clubtrial. Hij moest direct naar het ziekenhuis en werd geopereerd vanwege een inwendige bloeding. Gelukkig kon hij de laatste clubtrial van het jaar weer meedoen. Voor de 8e Clubtrial in Lochem was geen belangstelling. A-klasse. Koen wordt voor de twaalfde keer kampioen. Hij heeft 9 wedstrijden meegedaan, en won deze allemaal. Hotze wordt verdienstelijk tweede en deed slechts 5 wedstrijden mee. Het is jammer, dat er niet meer concurrentie is in deze klasse. B-klasse. Jochem is nu ook in de B-klasse gaan rijden en strijd met zijn nieuwe Ossa met Marten om de eerste plaats in de clubtrials aan het begin van 2012. Jochem wint uiteindelijk, maar heeft ook meer wedstrijden gereden dan Marten. Frans kan de tweede plaats opeisen omdat hij meer wedstrijden heeft gereden dan Marten. Marten wordt zodoende derde. De stand wordt vooral bepaald door het aantal deelnames en er hoeft geen gebruik gemaakt worden van schrap-resultaten. Harrie wordt vierde, Klaas vijfde en Adriaan zesde. Indy en Marcel worden zevende en achtste, maar doen ook maar 4 wedstrijden mee. Lowie wordt laatste en doet eenmaal mee.

ONK Trial. Koen deed weer mee in de nationale klasse, de tweede klasse van Nederland. Hij wordt uiteindelijk derde van de dertien deelnemers Hoogste score is een tweed plaats in Landgraaf. Frans rijdt in de Sportklasse-B, maar valt te vaak uit voor een serieuze klassering.


NK Jeugd. Maxx en Indy doen mee in de jeugdcompetitie. Maxx gaat steeds beter rijden en stapt aan het einde over naar de hoogste klasse. Indy doet na 4 wedstrijden niet meer mee. Lowie rijdt een aantal wedstrijden in de open klasse, waarvoor geen totaalstand wordt bijgehouden. Ek Trial Zelhem In september werd voor het eerst een Ek trial verreden in Nederland enwel in Zelhem. Daar kun je pas echt zien wat trialrijders uit andere landen echt kunnen. Het terrein van Zelhem was hiervoor behoorlijk aangepakt. Via een toertocht (B.E.E.T.) zijn een aantal leden er geweest.

Trialterrein. Bij een trialclinic werd het terrein een keer behoorlijk gemaaid en voor de laatste clubtrial werd het terrein op een zaterdag flink opgeschoond. Het terrein is nu weer goed berijdbaar. Vooruitblik 2013. De belangstelling voor de thuiswedstrijden is groter dan voor de deelname aan de regiotrials. Daarom worden er komend jaar 10 wedstrijden aan de haven verreden. Het Clubtrialschema is inmiddels bekend, zie elders in dit Vizier. Dit jaar weer 12 wedstrijden, waarvan er 10 aan de haven worden verreden, een in juli in Bilstain (tweedaagse) en een bij de regiotrial in Enschede. Wageningen 750 jaar. We zijn gevraagd om deel te nemen aan de Open Havendag tijdens de viering van Wageningen 750 jaar. Zoals het er nu naar uitziet wordt dit een trialdemo. Nadere informatie volgt nog. Overlijden Theo van der Heiden. Na de jaarwisseling bereikte ons het bericht, dat Theo plotseling was overleden. Hij was een aantal keren controleur en later aanwezig met zijn GasGas, hoewel hij nooit deelnam. We zullen hem missen. De trialcommissie.


MSV Ophemerts Snertrit 2012. Voor ons begon het met Michiel’s aankondiging op TS. "Zondag 18 november 2012 gaan we weer een bakkie snert halen bij MSV Ophemert. Het wordt prachtig weer. Wie gaat er mee? Vertrek 11.00 u in Kerk Avezaath bij dorpshuis "de Avezathen". Ik had er mijn twijfels over, getuige mijn reactie op TS. Want Marco Verhoef’s illustraties bij zijn weerpraatje op woensdag, lieten voor die bewuste zondag toch ruimte voor 'n gans andere interpretatie, met van die wel degelijk zichtbare regenstrepen uit een somber zwerk nederdalend. Maar zoals de oude Engelsen al beweren: "The proof of the pudding is in the eating". Of anders geformuleerd voor bikkelharde bikers: "The experience of the weather is in the riding". Vrijdagavond 16 november bij Jojo's werd mij de vraag gesteld of ik de snertrit ging rijden. Eigenlijk net iets te snel zei ik "ja". En zo is ‘t gekomen, dat ik op zaterdagavond Harrie's mededeling kreeg, dat hij op zondagmorgen plm.kwart over 10 bij mij zou zijn. En mr. TTT (Triumph Tiger Theo) meldde, dat hij bij de Rhenense Rijnbrug zou staan wachten. Uit Fijnaart zouden 2 uitwaaiers komen, de Poieszes, Sr. & Jr. Zondagmorgen 10 over 10 kwam Harrie aanrijden. Nog even gewacht tot kwart over 10 op eventuele andere liefhebbers en toen op naar Rhenen,waar bij de oprit naar de Rijnbrug de gele tijger bemand met mr. TTT himself, startklaar stond. Op de parkeerplaats van "de Avezathen"was het niet bepaald druk. Geen wonder. Het was niet bepaald echt droog en het beloofde dat voorlopig ook niet te worden. Binnen zagen we o.m. Anja en Ton bij de inschrijving, maar Ton zou niet meerijden. Omstreeks afspraaktijd kwamen Edwin en Stein binnen en was de Rijnridders-brigade compleet: 5 deelnemers. Voor Stein was het de vuurdoop op zijn wit met rode motor. Een XT 660 ? Maar geen angst voor vuur vandaag. Bluswater zat uit god’s uitspansel. Niks mooi droog gedurende zo'n 85 km. Pas na de laatste 20 km hoefde ik mijn vizier niet meer droog te wissen met mijn in zwabbers veranderde HEMA handschoenen. Want het verwachte droge weer, doemde bijna tegen het einde van de rit uit het westen op als mosterd na de maaltijd. Vanaf toen vergezelden mooie blauwe luchtpartijen ons. Gelukkig ging de rit niet al te veel over boerenweggetjes met klei-en/of mestplakkaten. Dus tamelijk veel doorgaande/provinciale wegen, met af en toe een stuk snelweg. En zowel Garmin als TomTom gebruikers hadden moeite om de rit vlekkeloos te volbrengen. Koprijder Harrie moest enkele keren "corrigeren". Volgens Ton was er een TomTom rijder bij die al te snel terug was. De snertrit van 2011 lijkt mij, om nog eens na te rijden op een mooie lentedag veel aantrekkelijker. Na zo'n 105 km op mijn teller, volgens Edwin‘s Garmin na 106 km en volgens de papieren versie na 99 km waren we weer terug. Tijd voor de erwtensoep, die alweer goed gevuld was en van prima kwaliteit. Volgens Ton waren er die dag 33 deelnemers. Voor hun doen niet veel dus, dit jaar. Na nog wat nababbelen, hebben Harrie en ik samen maar weer de "boven-de Rijnse contreien" opgezocht. Deze keer wat laat - maar dat beter dan nooit - in steeds mooier wordend weer! Hugo.


NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 10 FEBRUARI 2012 Aanwezig bestuur (5): Marten Renkema, Frans Steenhuis, Jan Hendriks, Michiel Schoutsen, Dick Eimers. Aanwezige leden (14): Ton Blokzijl, Alex de Boer, Hugo Broers, Marc van dam, Nico Donker, Theo van der Heiden, Harrie Koppes, Anneke de Leeuw, Hans de Leeuw, Gerard Molenaar, Corine Strausz, Gosia Skowron, Josefine Raspe, Ada Wiggerman. Afgemeld (7): Jochem Adams, Marian van Brakel, Lydia van Galen, Cindy van Holst, Edwin Poiezs, Greet Steenhuis en Koen Steenhuis. 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent om 20:43 de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom. Tevens deelt de voorzitter mede dat er een aantal leden zich hebben afgemeld. (zie boven) 2. Notulen ALV 11 februari 2011 Deze worden per pagina op vragen/opmerkingen afgehandeld en goedgekeurd. - Punt 16 heeft geen inhoud dus de volgende puntnummers zijn ook niet correct. - de sluiting van de ALV was niet om 11:30uur maar 23:30uur. Inhoudelijk geen opmerkingen en goedgekeurd. De voorzitter bedankt de secretaris voor het maken van de notulen. 3. Financieel verslag 2011 Frans geeft nadere uitleg over het financieel verslag van 2011. Deze is na te lezen in het Vizier nr. 1 van 2012. De ALV heeft geen aan- of opmerkingen en het financieel verslag wordt goedgekeurd. De ALV spreekt zijn waardering uit over het feit dat Frans het voor elkaar heeft gekregen om de begroting van -300 EUR om te buigen naar een resultaat +300 EUR om te buigen. De voorzitter bedankt de penningmeester voor het maken van het verslag. 4.Verslag kascontrolecommissie Harrie en Marian zijn bij Frans op bezoek geweest en hebben geconstateerd dat de kas er keurig uit zag en hebben geen onregelmatigheden in de boekhouding kunnen constateren. Frans voegt hier aan toe dat hij nu wel blijft zitten met de whisky die hij special voor de Irish koffie in huis heeft gehaald, omdat de kascontrolecommissie af zag van de traditionele versnapering. De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie voor hun verslag. 5. Verslag toercommissaris Michiel geeft een korte samenvatting met statistieken van wat we het afgelopen jaar allemaal georganiseerd hebben en hoeveel deelnemers er per evenement hebben meegedaan. Deze is na te lezen in het Vizier nr. 1 van 2012. Het verslag spreekt verder voor zich, er zijn geen vragen, zelfs niet over de evaluatie van de toercompetitie. De voorzitter bedankt de toercommissaris voor zijn verslag. 6.Verslag trialcommissaris Frans geeft een korte samenvatting van het afgelopen trialjaar en blikt vooruit op dit jaar. Het verslag is opgemaakt door Jochem en deze is na te lezen in het Vizier nr. 1 van 2012. De spoeling in de A groep is wat dun maar een promotie/degradatie constructie wordt niet gewaardeerd. Tevens vraagt de voorzitter aandacht voor het EK trial in Zelhem. Dit is voor Nederlandse begrippen een unieke gebeurtenis. Hier voor wordt door de KNMV vrijwilligers gevraagd en dit is doorgespeeld


per mail naar de triallisten. Wellicht een evenement voor de toerkalender. Ook dit verslag spreekt verder voor zich, er zijn geen vragen. De voorzitter bedankt de Jochem voor het maken van het verslag. 7. 8.9. Aftreden huidig bestuur / Pauze / Aantreden nieuw bestuur Dit wordt door de voorzitter, met toestemming van de ALV, met 1 hamerslag afgehandeld. Functie Voorzitter Secretaris Penningmeester Toercommissaris Toercommissaris Trialcommissaris

Was Marten Renkema Dick Eimers Frans Steenhuis Michiel Schoutsen Jan Hendriks Frans Steenhuis

Is geworden/gebleven Marten Renkema Dick Eimers Frans Steenhuis Michiel Schoutsen Jan Hendriks Frans Steenhuis

10. Begroting 2011 Frans geeft uitleg over de begroting van 2012. Deze is na te lezen in het Vizier nr. 1 van 2012. De ALV heeft geen aan- of opmerkingen en de begroting wordt goedgekeurd. 11. Trialterrein Naar aanleiding van de verplichte actualisering van het bestemmingsplan voor het haventerrein door de gemeente Wageningen, hebben enkele bestuursleden diverse raadsvergaderingen van de gemeente bijgewoond. Door goede contacten is het ons gelukt om in dit nieuwe bestemmingsplan een meer definitieve plaats te krijgen. De gemeente is echter nog wel van mening dat wij een gebruiksovereenkomst met hem moeten sluiten. Harrie heeft hier een eerste opzet voor gemaakt en zal dit in oeverleg met het bestuur nader uitwerken om daarna met de gemeente hier over in conclaaf te gaan. Het enige dat nog roet in het eten kan gooien is de provincie Gelderland. Deze moet beslissen over het z.g. “Natura 2000” project dat door Brussel is vastgesteld. Ons terrein ligt in dit gebied en er rusten hier beperkingen op met betrekking op het gebruik er van (milieu/geluid/gemotoriseerd verkeer) 12. Samenstelling commissies 2012 Commissie Redactie Kascontrole Trial

2011 Ton, Frans en Marcel Marian en Harrie Frans, Jochem en Evert

2012 Ton en Frans Marian en Harrie Frans, Jochem (Evert terreinbeheerder)

De voorzitter complimenteert de redactie voor hun werk aan het vizier. 13. De 38e Rijnroute zondag 22 april a.s. Door het overlijden van Hans Boer en daardoor de (voorlopige) sluiting van “Onder de Linden” is het bestuur op zoek gegaan naar een nieuwe startplaats voor de Rijnroute. Die hebben we gevonden in Hotel Rest. “Nol in het Bosch”. We zij daar van harte welkom en Marten heeft daar voor een net contractje getekend. Ook hebben we geïnformeerd bij “Hotel de Wereld” maar die vroeg een omzetgarantie van 1500EUR. Door de hartelijke ontvangst bij “Nol in het Bosch” hebben we besloten om het proefrijden en evt. overige evenementen hier te starten. Dit om al vast aan elkaar te wennen. Het proefrijden is gepland op zondag 1 april en zaterdag 14 april.


De taakverdeling is als volgt: Uitzetten GPS route: Bewegwijzering met pijlen: Pendeldienst (ODL-NIHB): Financieel beheer: Public relations: Verzorgen papieren routebeschrijving: Beheer inschrijftafel:

Gerard Molenaar (GDB,GPX), Dick Eimers (ITN) Dick Eimers en Alex de Boer Hugo Broers Alex de Boer Michiel Schoutsen, Theo van der Heiden (allen) Harrie Koppes en Ton Blokzijl Marc van Dam en Michiel Schoutsen

14. Wat er verder ter tafel komt Harrie stelt ons nieuwe stamcafé aan de orde. Hij vindt dit een prima locatie met een uitstekende rookafzuiging. De ALV is het hier roerend mee eens. Frans wil als tegenprestatie voor de goede samenwerking met de gemeente Wageningen met Koninginnedag iets terug doen. Een trialdemo is in het verleden al eens stuk gelopen op bureaucratie en verzekeringskwesties en het blijkt bijna onmogelijk om vrijwilligers te vinden voor dit evenement. Ook wordt en gebrainstormd over een z.g. kindertrial met elektrische trialfietsen, toertocht met kinderen achter op. Frans en Ton gaan de mogelijkheden inventariseren. 15. Evenementen 2012 Paasweekend (6-9 april): Ada en Gerard geven te kennen dat ze dit (o.v.b.) willen organiseren. Wanneer zij dit doen zullen zij dit bekend maken. Pinksterweekend (25-28mei): Marten zal kijken of er in noord Frankrijk ergens een leuke plek te vinden is voor dit evenement. Superclubvakantie (18-25 augustus): I.v.m. ons 8e lustrum is er besloten om weer een korte vakantie te organiseren en wel in het Schwarzwald (D). Alex en Marten zullen hier voorstellen voor doen. Superclubweekend (21-23 september): De ALV heeft besloten om dit lustrumjaar weer eens naar Zelhem te gaan. Het bestuur zal e.e.a. verder uitwerken. 16. Rondvraag/Suggesties   

Hugo: wil het “Wildzwijntreffen” in mei promoten  Dick zal dit evenement op ons intranet zetten. Theo: Wil wel Flyeren voor de Rijnroute. Marten nodigt ons allemaal uit voor een feestje, mede ter gelegenheid van zijn nieuwe garage, bij hem in zijn achtertuin en garage op zondag 29 april a.s.

17. Sluiting Marten sluit om 22:33 uur de vergadering en dankt iedereen voor hun komst.

Vizierfeb2013  
Vizierfeb2013  
Advertisement