Page 1

Nummer 1, 2015


39-ste jaargang, nr. 1, februari 2015 Verschijnt 4 keer per jaar. p/a Veerstraat 93 6703 CB Wageningen Bank: NL70 INGB 0003 5334 40 KNMV Nr: 0537 Iedere vrijdagavond in JoJo’s Café vanaf 21.00 uur Gewoon lidmaatschap: € 20,- per jaar Gezinslidmaatschap: € 15,- per jaar Jeugdlidmaatschap: € 15,- per jaar E-mail: info@rijnridders.nl Internet: www.rijnridders.nl

HET VIZIER Clubblad van Motor en Trial Club

“DE RIJNRIDDERS” Bestuur: Voorzitter Secretaris Penningmeester Toercommissaris Toercommissaris Trialcommissaris

Marten Renkema Dick Eimers Frans Steenhuis Michiel Schoutsen Marc van Dam Frans Steenhuis

0317-417143 06-12378680 0317-416834 06-12795711 06-20540360 0317-416834

Redactie: Ton Blokzijl Frans Steenhuis

0317-422073 0317-416834

-1-


Redactioneel Op de voorkant staan de toerkampioenen. Vlnr. Cindy (derde), Hugo (eerste) en Nico (tweede) en de Duo-kampioene Corine. Tijd van winterbbq en carbidschieten is weer voorbij, prijsuitreikingen toer- en trialcompetitie weer gehad en iedereen een gelukkig Nieuwjaar gewenst. Gaan we weer voor een heel mooi motorjaar, als eerste rit de koude februaririt van onze noorder buren. Daarna de ALV waar belangrijke beslissingen genomen kunnen worden. Verder natuurlijk weer van alles te lezen in deze Vizier, de redactie heeft weer van alles bij elkaar gesprokkeld en nu ook eindelijk de onthulling van Hugo wat er nu werkelijk gebeurde tijdens de snertrit en het vervelende gevolg daarvan. Verder natuurlijk de uitslagen van de competities en een vooruitblik op alweer mooie ritten en evt een lange motorvakantie naar de PyreneeĂŤn. In Utrecht, 26 febr.tm 1 mrt de Motorbeurs! Niet vergeten in de agenda te zetten: de Rijnroute 2015! Veel leesplezier. Frans en Ton

Inhoudsopgave Praatje van de Voorzitter

Marten

Tussen Twee Wielen

3 5

Contributieverzoek

Frans

6

Uitnodiging ALV 13 februari

Dick

7

Mei Kampeerweekend

Michiel

9

PyreneĂŤn- toer

Nico

9

Eindstand Toercompetitie 2014

Michiel

10

Verslag Toercommissie

Michiel

11

Verslag Snertrit

Hugo

12

Notulen ALV 14 febr 2014

Dick

13

Voorstel Puntentelling Toercompetite

Michiel

19

Eindstand Trialcompetitie

Frans

20

Uitreiking Trialprijzen

Frans

21

Jaarverslag Trialcompetitie 2014

Frans

22

Uitslagen Trial

Frans

23

Trialkalender 2015

24

Het volgende Vizier komt uit op vrijdag 1 Mei 2015. Leef je uit; schrijf een leuk stukje, een mooi reisverslag of maak een inspirerende fotoreportage. En stuur dit op naar redactie@rijnridders.nl - Kopij inleveren voor zondag 26 April 2015! -2-


Praatje van de voorzitter. Welkom in 2015 motor-vrienden en vriendinnen. Het wordt vast een mooi jaar. Komende zondag een ritje van Kraats (ei(IJ)s en weder dienende) en de trialisten hebben de eerste wedstrijd reeds achter de kiezen. Wel heel leuk trouwens, want we hebben twee nieuwe trialisten: Claas en Milko Gerwig. De laatste met wel een hele mooie Honda Montesa 4-takt. Claas rijdt natuurlijk ook Top of the bill: Mijn Montesa . Nog meer goed nieuws is dat Edwin of anderen, zich geen zorgen meer hoeven te maken: het bestuur is met 6 man in 2015. Ik heb begrepen dat het etentje bij Cafe Onder de Linden hier debet aan was. Het minimum is trouwens 5, dus dat zat in 2014 reeds goed. Aan de andere kant, een oneven aantal bestuursleden is prettig, dus .... heb je zin, gewoon erbij komen. Dit alles wordt natuurlijk besproken op de ALV. En ik hoop jullie daar te ontmoeten. Want het bestuur is een ding, maar de Rijnroute is een ander. We weten een aantal dingen zeker: Start en Finish is weer bij Nol in ‘t Bosch, we gaan naar het oosten. Maar ik heb weer es wat nieuws en wat ouds en dat moeten we maar es effe doorspreken. Dat oude is het idee van een AllRoad route naast de asfalt route. Is wat meer werk, maar daar komen we wel uit. Het nieuwe is de lunch. Nou ja, er wordt natuurlijk al jaren geluncht, maar waarom zouden we de deelnemers niet zelf een lunch aanbieden? Ik had vorig jaar een leuk plekkie gevonden en inmiddels gepubliceerd op ons forum. En beter, Gerard heeft deze Dingspelerberg, reeds in de route opgenomen. Is dat voortvarend of is dat niet voortvarend?!  Hoe we dat allemaal gaan invullen is nog onderwerp van discussie. Op de website en op de ALV. Er is nog wel anders wat we ook op de ALV kunnen bespreken en waar we als bestuur wat meer bij stil gaan staan: motorclubs vergrijzen en het wordt steeds lastiger het ledental op peil te houden. Het is duidelijk dat in 2015 de animo om lid te worden van een vereninging afneemt. Waarom zou je lid worden, als je ook gewoon met je vriendenclubje op stap kan gaan? Dit is al langer aan de gang, ik weet het, maar moet dit jaar maar es op de agenda. En ja, dan ik vraag van de nieuwe Oranje vereniging: wij zouden het leuk vinden als de motorclub een tochtje gaat organiseren op Koningsdag ..... Of iets anders ..... Ik heb wel wat ideeën, maar schroom niet he...!  Zo zie je maar weer; 2015 wordt een belangrijk jaar. En dan heb ik het nog eens of we met Pinksteren of met Hemelvaart op stap moeten.

Groet, Marten


Februari 2015 Zondag 8 Februari

41e Koude Februari Rit. MC. De Kraats

Vrijdag 13 Februari

Algemene Leden Vergadering, Aanvang 20:30 uur Het Volkshuis, Vergersweg 22-24, Wageningen

Zondag 22 Februari

2e Clubtrial, haven Wageningen, Aanvang 12:00u 11:00u Uitzetten 10:30u Koffie Frans

26 Feb. - 1 Maart

Motorbeurs Utrecht

Maart 2015 Zaterdag 14 Maart

Kampeeruitrustingstestrit evt. met overnachting

Zondag 22 Maart

3e Clubtrial, haven Wageningen, Aanvang 12:00u 11:00u Uitzetten 10:30u Koffie Frans

Zaterdag 28 Maart

Rondje Allroad

Zondag 29 Maart

Voorrijden Rijnroute. Start 10:00u Nol in het Bos

April 2015 Zondag 12 April

Voorrijden Rijnroute. Start 10:00u Nol in het Bos

Zondag 12 April

4e Clubtrial, haven Wageningen, Aanvang 12:00u 11:00u Uitzetten 10:30u Koffie Frans

Zondag 19 April

41e Rijnroute, Start van 09:00 tot 11:00u Vertrek: Restaurant ‘Nol in het Bos‘

Mei 2015 Zaterdag 9 Mei

5e Clubtrial, Regiotrial Zelhem. Aanvang 13:00u

Hemelvaart of Pinksteren

Kampeerweekend

Augustus 2015 16 Aug. – 6 Sept.

Pyreneën-rit

September 2015 18 tot 20 September

Superclubweekend

Zondag 27 September

The Distinquished Gentlemen’s Ride 2015


Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering op vrijdag 13 februari 2015

Plaats: Volkshuis, Vergersweg 22-24, Wageningen Aanvang 20:30 uur. 1. Ontvangst met koffie en gebak 2. Opening en mededelingen. 3. Notulen ALV – 14 februari 2014

bijlage

4. Financieel verslag 2014

bijlage

5. Verslag kascontrolecommissie

Marian en Harrie

6. Verslag toercommissaris

bijlage

7. Verslag trialcommissaris

bijlage

8. Aftreden huidig bestuur en verkiezing van het nieuwe bestuur Functie Voorzitter Secretaris Penningmeester Toercommissie Trialcommissaris Bestuurslid Bestuurslid

is Marten Renkema Dick Eimers Frans Steenhuis Michiel Schoutsen Frans Steenhuis Marc van Dam Vacature

blijft / wordt Marten Renkema Dick Eimers Frans Steenhuis Michiel Schoutsen Frans Steenhuis Marc van Dam Vacature (Peter van de Driessche?)

Kandidaten voor één van deze functies kunnen zich t/m 12 februari 2014 melden bij het bestuur. 9.

PAUZE

10. Aantreden nieuw bestuur. 11. Begroting 2015 12. Samenstelling commissies 2015 is: Redactie Frans, Ton Kascontrole Marian en Harrie Trial Frans en Jochem

Zie bijlage wordt: Frans en Ton? Marian en Harrie? Frans en Jochem?

13. Voorstel nieuwe puntentelling toercompetitie. Zie bijlage 14. 41e Rijnroute zondag 19 april a.s. Proefrijden is gepland op zondag 29 maart en zondag 12 april. Voor de volgende Rijnroute-taken worden personen gezocht:  Financieel beheer tijdens de Rijnroute  Public relations  Verzorgen routebeschrijvingen GPS (GDB, GPX en ITN)  Beheer inschrijftafel + hand- en spandiensten 15. Evenementen 2015: Paas- (3-6 april); Pinksterweekend (22-25 mei); Superclubweekend (18-20 september); 2e Rijnridders Hoteltoer (oktober 2015) 16. Regiotrial 17. Wat er verder ter tafel komt. 18. Rondvraag 19. Sluiting


Mei Kampeerweekend Zoals elk jaar zal er ook in Mei 2015 weer gekampeerd worden door de RijnRidders. Waar wat en hoe is altijd weer een verrassing. De eerste ideeĂŤn zijn: een van onze buurlanden, ergens in een grensstreek of misschien eens het water over? Zoals al een aantal jaren gebruikelijk is, wordt er gezocht naar een camping waar naast een kampeerplek ook trekkershutjes of iets dergelijks kunnen worden gehuurd. Om een zo hoog mogelijke opkomst te bereiken, vorig Pinksterweekend had slechts 6 deelnemers, wil ik graag polsen of er animo is voor Pinksteren (22 t/m 25 mei) of dat we het kampeerweekend misschien eens met Hemelvaart (14-t/m 17 mei) moeten organiseren. Kort na het verschijnen van dit vizier zal ik er een discussie op ons forum aan wijden.


Pyreneeën- toer 2015

( +/- 3weken ; vertrek zondag 16 augustus )

Initiatiefnemer; Nico De plannen worden al iets concreter. De tocht gaat een vrijblijvend karakter krijgen. Alles kan en niks moet en er is geen strakke planning. De Pyreneeën zal waarschijnlijk 1 basiskamp krijgen. Gezien de tijd zit een dwarsdoorsteek er niet in. Op weg hiernaartoe komen we door mooie streken waar je niet elke dag komt en een extra toerdag waard zijn. De voorlopige planning tot nu toe is om de 1e dag tot ergens onder Besançon te rijden via snelweg en doorgaande wegen. Daarna via de streken Ardeche en Tarn met een eventueel extra dag verblijf om hier nog een extra dag te toeren. Hierna richting omgeving Perpignan met een extra toerdag naar o.a. de George de Galamus. Rond dag 8 richting camping Pyreneeën voor ongeveer 1 week. Hiervoor zijn al enkele suggesties maar op 150km westelijk van Andorra heb ik een motorvriendelijke camping gevonden in een mooie omgeving alwaar ook hutten/caravans e.d. te huur zijn. Dit biedt weer mogelijkheden voor degene die een weekje mee willen. Op deze camping worden ook motoren verhuurd om het terrein in te gaan. https://www.motorcamping.eu/spanje/aragon/camping-isabena.html De terugrit zal waarschijnlijk binnendoor via (zuid)oost Frankrijk gaan. De tussentrajecten zitten nog in de ontwikkelingfase en moeten nog op dagetappe-wegensoort-kms-tijdinschattingslogica worden berekend. Dit geld ook voor de retourrit. Voor verdere info en updates zie Topshare. Komt allen !


Eindstand toercompetitie 2014 Naam Broers, Hugo

kmpunten 2474

Donker, Nico

2199

Holst, Cindy van

1839

Dam, Marc van

1790

Molenaar, Gerard

1730

Steenhuis, Frans

1690

Eimers, Dick

1586

Reuvekamp, Jan

1549

Wiggerman, Ada

1525

Koppes, Harrie

1453

Pothoven, Ruud

1341

Renkema, Marten

1249

Hendriks, Jan

1114

Schoutsen, Michiel

869

Renkema, Hotze

655

Renkema, Claas

655

Kuypers, Han

655

Driessche, Peter van de

655

Boshoven, Gerrit

610

Poiesz, Edwin

450

Galen, Lydia van

450

Claassen, Pieternel

450

Oostrom, Marc

450

Oostrom, Mary

450

Steenhuis, Koen Steenhuis, Guus Boer, Alex de Montoya, Pedro

305 205 205 175

De achteropzitters Naam Strausz, Corine Skowron, Gosia Buitenhuis, Lydia

kmpunten 450 295 205

Het laatste ritje van Cindy heeft nog een kleine aanpassing in de top 10 gebracht, maar geen schokkende veranderingen tot gevolg gehad. Op de nieuwjaarsborrel zijn de top 3 en de achteropzittende top 1 geĂŤerd. Een verslag van alle evenementen staat onder jaarverslag toercommissie. Voor volgend seizoen zijn er gewijzigde spelregels. Je leest ze elders in dit Vizier.


Verslag toercommissie 2014 Hieronder volgt het jaarverslag 2014 van de toercommissie. Er zijn in 2014 twaalf evenementen geweest. Diverse eendaagse ritjes maar ook een aantal meerdaagse en natuurlijk onze RijnRoute. Helaas was de animo voor veel ritjes maar mondjesmaat, wat weer werd goedgemaakt door goedbezochte evenementen als de Rijnroute en het Superclubweekend. Hieronder neem ik jullie graag even mee door de toerkalender van 2014: Februari We begonnen het jaar met de “Koude februaririt”. Vier RRRR, rustig racende RijnRidders deden mee en kregen een week later nog een aandenken thuisgestuurd. Helaas niet van de Kraats maar van het CJIB. Verder was er in februari 2014 nog de Motorbeurs in Utrecht waar alleen Koen met de motor naartoe is geweest. Ook in februari, was de ALV, geen rit, maar wel een vermeldenswaardige gebeurtenis. Marc van Dam voegde zich bij het bestuur en kreeg een commissariaat in de toercommissie. Maart Maart stond in het teken van voorbereiding van de Rijnroute en er werd een Volle maanrit verreden. De laatste van het jaar, want de overige maanritten zijn bij gebrek aan deelnemers steeds afgelast. We hopen dat de korte avondritjes in 2015 weer eens wat beter bezocht gaan worden. April Na een gedegen voorbereiding in maart en begin april werd 13 april de Rijnroute verreden. Voor de derde keer vanuit Nol in’t Bosch. Het weer zat tussen goed en slecht in, en het aantal inschrijvingen ,54 rijders m/v, was dan ook navenant. Mei In mei was het relatief rustig met ritten. Drie van onze leden bezochten een treffen in Koersel (België). Juni Het traditionele kamperen met Pinksteren, dat afgelopen jaar in juni viel, werd slechts door zes deelnemers bezocht. We hopen dat dit in 2015 toch weer eens naar ultieme hoogtepunten komt. Gelukkig hadden we nog Gerard’s Bloesemtocht. Juli De twee toertocht van Gerard werd in juli verreden. Voor de ook in juli geplande avondvierdaagse van de MSV Ophemert was geen animo. Augustus In augustus nam Cindy het stokje over van Gerard en organiseerde de toerrit ter nagedachtenis aan Theo van der Heiden. Dit was het eerste en ook het laatste ritje in augustus. Het was wel heel goed bezocht. September


September is standaard de maand van ons superclubweekend. Dit jaar meerden we met velen aan in Zandvoort aan Zee. Op zaterdag reden we een mooie toertocht over NoordHollandse dijken en na het bezoeken van TT-winnaar Wil Hartog, picknickten we aan het IJsselmeer. Dit jaar zal er weer een Superclubweekend zijn. We zullen zeer waarschijnlijk richting Zuiden of Oosten rijden. Maar ook in september was er de Market Garden Toer, ’s middags voor vertrek naar het superclubweekend. Ter ere van het 70-jarig jubileum van de Operatie Market Garden hebben Harrie en Frans, op verzoek van de KNMV, een tocht georganiseerd langs graven van gesneuvelde para troopers. Deelnemers waren nabestaanden van de gesneuvelden. Zij werden begeleid door verschillende leden van onze club aangevuld met wat liefhebbers vanuit de GSclub. Een zeer geslaagde dag, zo heb ik van meerdere kanten gehoord. Oktober Begin oktober werd er Vlaermoes getroffen. Niet in Neede, maar op een nieuwe locatie in Diepenheim. De vaste bezoekers aan dit treffen troffen elkaar hier weer en er werd bier gedronken, veel bier. Ondertussen organiseerde Gerard een mooie route over diverse bergen in Overijssel. Namelijk de Luttenberg, Lemelerberg en Holterberg en vervolgens weer terug naar de Wageningse Berg. Van de gelegenheid om op 8 oktober de volle maan te begroeten werd wederom geen gebruik gemaakt. November Cindy organiseerde naar zoals later bleek het laatste ritje van het jaar. Met deze rit werd de competitie afgesloten waarna we Hugo Broers, de man die in 2014 tachtig jaar oud werd en nog een oogoperatie heeft ondergaan, mochten feliciteren als toermeister van 2014. Vooruitblik 2015 2015 is reeds begonnen. De toercompetitie zullen we net als vorig jaar aanvangen met de “Koude februaririt van de Kraats”. We hopen dat hiermee de eerste toon gezet kan worden en dat er nog maar veel toerkm mogen volgen. Voor de benzineprijs hoeven we het niet meer te laten, dus: “Hup, in het zadel en gas erop!” Tot ziens!


MSV OPHEMERTS SNERTRIT 2014. Op de november superclubavond bij Jojo's, waar we toch nog met ons tienen waren, vroeg ik Ton Blokzijl terloops wanneer die tocht nu ook weer was. "Morgen',was het antwoord. Het was inmiddels nipt zaterdag geworden. Ietwat overmoedig,ik was al enkele fluitjes gevorderd, zei ik spontaan: "Dan ga ik die morgen rijden".Om toch nog een terugtrekmogelijkheid open te houden, voegde ik er nog wel aan toe: "Als jij ook gaat rijden en ik achter jou aan kan".Ik wist toen nog niet, dat ze bij MSV Ophemert geen papieren versie van de routebeschrijving meer hadden, om als eventueel excuus aan te voeren voor terugkrabbelen. En ik had verdorie bij de Emmaus Kringloopwinkel voor 1 euro een routerol op de kop getikt, door de vorige eigenaar liefdevol en ingenieus verbeterd en vatbaar voor een patent-aanvraag. En z.g.a.n.Of van den beginne af aan nooit gebruikt. Kennelijk het wrochtsel van een miskend genie, die op een moment van helder inzicht hetzelfde dacht over zijn makelij als wat de oude Grieken - met voruitziende blik-zoals bekend reeds erover zeiden in hun steenkool Engels :"In these modern times of Garmin & Tomtom transformed into useless garbage".Het laconieke "Oke" van Ton deed mij mijn troost maar zoeken bij nog een fluitje, van 200 cent. Gelukkig was de weersverwachting voor zondag 9 november van dien aard, dat ik daar mijn kracht uit kon putten, gelijk een recht in de leer zijnde ouderling dat doet uit alle zondagen, weer of geen weer.De donderpreken vanaf de kansel kunnen wat hem betreft niet knetterend genoeg zijn. Wat de rest van het gezelschap betreft, de trialisten hadden die zondag hun ding. De anderen hun dong. En Dikkiedik wilde op zijn reeds gepoetste denkedeng geen dung (van eventuele plofkippen). Op zaterdag nog getracht snertmeeeters te verschalken. Edwin & Son te F hadden al iets.Nico te W dan. Patty die ik aan de draad-tam-tam kreeg: "Huug, zondag speelt Vitesse".Ik wist genoeg. Dan maar Jan te Z.Beet. Het is maar goed ook dat die goede man toen nog niet wist wat hem boven het hoofd hing. Zondagmorgen kwart voor 1o de roffel van Jans BMW. Nog snel even tanken en op naar Ophemert. Jan reed nog wel wat voorzichtig achter mij. maar wat wil je, na 2 bekeuringen voor te snel rijden. Op de parkeerplaats van MSV Ophemert niet al te veel motoren. Naar later zou blijken toch nog 32 inschrijvingen. Hoewel wat magertjes, het weer in aanmerking genomen. Want volgens mij heb ik nog nooit zulk mooi snertweer gehad. Op de heenweg naar Ophemert 8 a 9 graden C; later tijdens de rit 12 graden en op de terugweg zelfs 13,5 graden C. En dit met een zonnetje waar menige dag in de zomer jaloers op zou zijn. De route zelf was perfect. Lekkere stille dijkwegen; geen boze fietsers. In den beginne schiep Ton verwarring, zou aldus de ten tonele opgevoerde ouderling opmerken.Want hij had bij een te nemen afslag meer oog voor enkele fris en fruitig ogende Jogsters dan voor de GPS.Zijn excuus: " Ik heb geen oor en moet het dus alleen doen met loeren ". Dus keren. En later verdacht veel autosnelwegen, kilometers lang. Niet bepaald een snertroute. Verklaring: "GPS gaf een enkele dikke streep en zonder spraakassistentie miste ik de afslag". In Leerdam bij "Het Veerhuis" gepauzeerd met koffie en stoofperenvlaai met slagroom. Niet slecht. En nu moet ik eens eindelijk op de proppen komen met datgene wat Jan boven het hoofd hing en waar hij nog geen weet van had toen we uit Wageningen vertrokken. Het gebeurde in de gemeente Neerrijnen. De juiste locatie is : hoek Waalbandijk en de Esperweg. Ik had Ton op een gegeven moment nog net schielijk rechtsaf kunnen volgen naar de Esperweg, na eerst nog flink in de ankers te hebben moeten gaan.Achter mij hoorde ik een vreemd schrapend, metaalachtig geluid als van een om olie smekende betonmolen en voelde gelijk een duwtje. Ik zag Ton stoppen en van zijn motor stappen.Ik stopte en keek om en zag een motor op de weg liggen. Gauw er naar toe en met behulp van enkele wielrenners hebben we Jans motor weer overeind gekregen. Behoorlijk veel schade op het eerste gezicht maar gelukkig geen persoonlijk letsel. Later zou blijken dat het ging om 3500 euro. Er lag ook nog een kentekenplaat op straat. Dat nummer kwam me heel bekend voor: MZ-GG-58 . Verdorie, de mijne. Naar mijn geparkeerde motor loerend zag ik de missing link. Provisorisch het nummerbord op zijn plek herplaatst en verder maar naar de finish. En de snert. En zo ist gekomen, dat ik aan het einde van mijn motorrijderslatijn ben. Alaaf, Hugo.


NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 14 FEBRUARI 2014 Aanwezig bestuur (4): Marten Renkema, Frans Steenhuis, Michiel Schoutsen, Dick Eimers. Aanwezige leden (16): Ton Blokzijl, Alex de Boer, Josefine de Boer-Raspe, Marian van Brakel, Hugo Broers, Marc van Dam, Cindy van Dam-van Holst, Nico Donker, Patty Donker, Jan Hendriks, Harrie Koppes (later), Gerard Molenaar, Greet Steenhuis (later), Koen Steenhuis, Gosia Skowron, Corine Strausz. Afgemeld (3): Lydia van Galen, Edwin Poiesz, Ada Wiggerman 1. Ontvangst met koffie en cake en slagroom Deze worden met gretigheid aanvaard. Na het nuttigen hiervan dirigeert de voorzitter de aanwezige leden naar de vergaderruimte. 2. Opening en mededelingen De voorzitter opent om 20:39 de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom. Hierbij dankt de voorzitter de redactie voor het verzorgen van het nodige papierwerk. Tevens deelt de voorzitter mede dat er een aantal leden zich hebben afgemeld. (zie boven) 3. Notulen ALV 8 februari 2013 Deze worden per pagina op vragen/opmerkingen afgehandeld en goedgekeurd. Inhoudelijk geen opmerkingen (op de nummering van de onderwerpen na) en goedgekeurd. De voorzitter bedankt de secretaris voor het maken van de notulen. 4. Financieel verslag 2013 Frans geeft nadere uitleg over het financieel verslag van 2013. Deze is na te lezen in het Vizier nr. 1 van 2014. De begroting is niet gehaald i.v.m. het niet meenemen van vooruitbetaalde contributie. De ALV heeft geen aan- of opmerkingen en het financieel verslag wordt goedgekeurd. De voorzitter bedankt de penningmeester voor het maken van het verslag. 5.Verslag kascontrolecommissie Harrie en Marian zijn bij Frans op bezoek geweest en hebben geconstateerd, niet onder invloed van de traditionele versnapering, dat de kas er keurig uit zag en hebben geen onregelmatigheden in de boekhouding kunnen constateren. De enige opmerkingen uit de kascommissie zijn dat de taart bij de afgelopen ALV en de koffie bij de Rijnroute wel aan de prijzige kant was. Marten zal de prijs van de koffie bij de komende Rijnroute meenemen in de onderhandelingen met Nol in 't Bosch. Verder adviseert de kascontrolecommissie het saldo van de balans in het kasboek te plaatsen. De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie voor hun verslag. 6. Verslag toercommissaris Michiel geeft een korte samenvatting met statistieken van wat we het afgelopen jaar allemaal georganiseerd hebben. E.e.a. is na te lezen in het Vizier nr. 1 van 2013. Het verslag spreekt verder voor zich, verder zijn er geen vragen. Voor 2014 worden door de leden diverse toezeggingen gedaan om ritjes te organiseren. Verder is er wel afgesproken dat er geen externe evenementen op de toerkalender gezet worden als er op dezelfde datum door de club zelf een evenement georganiseerd wordt. De voorzitter bedankt de toercommissaris voor zijn verslag. 7.Verslag trialcommissaris Frans geeft een korte samenvatting van het afgelopen trialjaar en blikt vooruit op dit jaar. Het verslag is na te lezen in het Vizier nr. 1 van 2014. Michiel vraagt hoeveel actieve triallisten er zijn binnen de club. Na enig rekenwerk komt de trialcommissaris uit op 10. Het loopt niet storm met nieuwe aanmeldingen. Er wordt door de club geen actieve campagne gevoerd om meer trialleden te werven. Marten dankt de trialcommissaris voor zijn bijdrage.


8.9.10 Aftreden huidig bestuur / Pauze / Aantreden nieuw bestuur Marten vraagt de ALV of hij bovenstaande agendapunten in één keer kan afhandelen. De ALV stemt hier mee in . Het bestuur is wordt ontheven van zijn taken en er wordt opnieuw een bestuur gekozen. Marten deelt mede dat het bestuur er in geslaagd is om de openstaande vacature op te vullen, en wel met Marc van Dam. De ALV gaat hier volgaarne mee akkoord De bestuurswisseling wordt door de voorzitter, met toestemming van de ALV, met 1 hamerslag afgehandeld. Functie Voorzitter Secretaris Penningmeester Toercommissaris Toercommissaris Trialcommissaris

Was Marten Renkema Dick Eimers Frans Steenhuis Michiel Schoutsen Vacature Frans Steenhuis

Is geworden/gebleven Marten Renkema Dick Eimers Frans Steenhuis Michiel Schoutsen Marc van Dam Frans Steenhuis

11. Begroting 2014 Frans geeft uitleg over de begroting van 2014. Deze is na te lezen in het Vizier nr. 1 van 2014. Vanuit de ALV komen geen op- en/ aanmerkingen en keurt de begroting goed. De voorzitter bedankt de penningmeester voor het maken van de begroting. 12. Samenstelling commissies 2014 Alle commissies behouden dezelfde samenstelling voor 2014. Marten bedank de diverse commissies voor hun inzet en wenst ze voor 2014 veel succes. Commissie Redactie Kascontrole Trial

2013 Ton en Frans Marian en Harrie Frans en Jochem

2014 Ton en Frans Marian en Harrie Frans, Jochem

13. De 40e Rijnroute zondag 13 april a.s. Ook dit jaar zal Hotel Rest. “Nol in het Bosch” weer als startplaats fungeren. Marten zal daar voor nog even contact opnemen met de eigenaar om het definitief vast te leggen. Tevens zal Marten, op verzoek van de kascontrolecommissie, de prijs van de koffie ter sprake brengen. Gerard Molenaar heeft nog een geschikte route “op de plank” liggen en zal hier voor gebruikt worden. Gerard en Dick zullen de route per auto voor Garmin en TomTom controleren. Uit ervaringen van voorgaande Rijnroutes is gebleken dat er weinig vraag is naar papieren versies. Daarom is er besloten om geen papieren route meer beschikbaar te stellen. Het proefrijden is gepland op zondag 30 maart en zondag 6 april. Harrie vraagt hoe om te gaan met de juridische aansprakelijkheid van het bestuur nu er geen voorblad meer meegegeven wordt aan de deelnemers. Het bestuur zal zich hier over beraden in de eerstvolgende bestuursvergadering. De taakverdeling is als volgt: Uitzetten GPS route: Financieel beheer: Public Relations (stukje in de krant): Beheer inschrijftafel: Hand- en spandiensten:

Gerard Molenaar (GDB,GPX), Dick Eimers (ITN) Frans Steenhuis Marten Renkema Marian van Brakel en Dick Eimers Marc van Dam

14. Evenementen 2014 Paasweekend (18 - 21 april): Ada en Gerard geven te kennen dat ze dit (o.v.b.) willen organiseren. Wanneer zij dit doen zullen zij dit bekend maken.


Kampeerweek (o.v.b. eind mei ): Nico Donker wil dit evenement wel organiseren en op de kalender zetten. Pinksterweekend (6-9 juni): Het bestuur neem deze taak op zich. Superclubweekend (19-21 September o.v.b.): Harrie geeft zich op om dit weekend tot een succes te maken. 15. Wat er verder ter tafel komt Michiel heeft signalen opgevangen binnen de club dat de puntentelling bij de toercompetitie onevenredig gunstig uitvallen bij (lange) meerdaagse evenementen. Er komen uit de ALV meerder suggesties om dit te beperken. Besloten is dat Michiel met een voorstel komt voor een vernieuwde puntentelling van de toercompetitie. 16. Rondvraag/Suggesties Hugo deelt mee dat de opbrengst van zijn verjaardagsdonaties â‚Ź 532.50 is (incl. de â‚Ź 100,- bijdrage van de club). Hij heeft uit charitatieve overwegingen verdubbeld en inmiddels is er â‚Ź 1065,- over gemaakt naar de "Manege zonder drempels" in Bennekom 17. Sluiting Marten sluit om 22:00 uur de vergadering, dankt iedereen voor hun komst en nodigt de ALV uit voor een aangeklede borrel. 18. Borrel Met dank aan de inspanningen van Frans doet de ALV zich te goed de versnaperingen.


Voorstel puntentelling toercompetitie 2015: We draaien nu een paar jaar de toercompetitie louter op aantal km gereden tijdens ritten die op de toerkalender staan. Hierbij worden de officiële km genomen en worden toertochten tijdens meerdaagse ritten meegeteld. Deelnemers aan deze meerdaagse evenementen bouwen vaak een enorme voorsprong op waardoor de competitie vaak niet meer te winnen is voor mensen die alleen 1-daagse ritjes rijden. Daarom zal vanaf 2015 de toercompetitie via een nieuwe puntentelling verlopen: Er kunnen als volgt punten verdiend worden met deelname aan evenementen en met gereden km.   

15 punten per dag dat aan een evenement is deelgenomen 15 extra punten voor de organisator van het evenement Voor elk evenement worden de km-punten van maximaal één toerrit (de langste) toegekend aan de deelnemers.

Voorbeelden: 

 

Dick organiseert een hoteltoer van zes dagen en vijf overnachtingen. Er worden 5 ritten gemaakt van 305, 245, 400, 200 en 324km. Resultaat: deelnemers aan dit evenement krijgen 6x15 punten + 400km-punten= 490 punten ipv 1474punten. Dick krijgt 15 punten extra voor de organisatie. Cindy organiseert een toertocht in november van 135km. De deelnemers krijgen elk 15+135= 150punten. Cindy krijgt 165 punten ivm de organisatie Hugo en Jan doen mee aan een 2daagse rit van MC de Kraats 160km heen 140km terug. Ze krijgen hiervoor 2 dagen x15 punten+160km-punten= 190 punten. Omdat ze het niet zelf organiseren krijgen ze uiteraard geen organisatiepunten.

Rijnroute:   

Het uitzetten van de rijnroute levert geen extra 200 punten meer op Wel krijg je 15 punten voor de organisatie van het evenement “voorrijden” en de rijnroute zelf. Ook mensen die de inschrijftafel bemannen (m/v) krijgen 15 punten+km-punten.

Als de huidige toercompetitie 2014 via deze telling zou zijn verlopen, zou de winnaar hetzelfde zijn. De verschillen zouden echter kleiner zijn waardoor een laatste ritje op 31 december nog het verschil kan maken. Ook wordt het organiseren van ritjes beloond. De voorwaarde dat een rit minimaal 14 dagen van te voren op TTW moet zijn geplaatst blijft gehandhaafd. Toercup B-leden: Het aantal achterop mee toerende B-leden is afgelopen jaar zeer beperkt geweest en het aantal deelnames aan toerevenementen was zo laag dat er eigenlijk geen sprake van een competitie is geweest. Er zal een onderdrempel zijn van 4 evenementen en minstens 500km. Michiel


Koen en Hotze, eerste en tweede in de A-klasse Trial.

Marten (tweede), Jochem (eerste) en Frans (derde) in de B-klasse Trial,


Jaarverslag Trial 2014 Clubtrials. De Clubtrial-competitie bestond in 2014 uit 12 wedstrijden. De laagste 3 resultaten worden geschrapt. 9 wedstrijden werden verreden aan de Wageningse haven, 2 wedstrijden bij de regiotrialcompetitie in Apeldoorn en Enschede en de 7e Clubtrial als tweedaagse eind juni in Bilstain(België). De wedstrijd in Bilstain verregende volledig en werd ingekort tot 1 dag. Gemiddeld doen er zo’n 8 man mee. De wedstrijd in Apeldoorn werd alleen door Klaas bezocht. A-klasse. Koen wordt voor de veertiende keer kampioen. Hij heeft 10 wedstrijden meegedaan, en won deze allemaal. Maxx doet aan de Wageningse wedstrijden niet mee. Hotze wordt tweede en deed 7 wedstrijden mee. B-klasse. Dit is de spannendste klasse, hoewel Jochem er toch wel bovenuit steekt. Hij wordt dan ook eerste. Daarachter wisselt het nogal eens van positie. Marten wint de laatste wedstrijd en wordt in de totaalstand tweede. Frans derde en Harrie vierde. C-klasse. Klaas en Adriaan worden eerste en tweede, maar hebben gezelschap gekregen van Rien, die derde wordt. Joan van de Pol deed een wedstrijd mee. ONK Trial. Koen deed weer mee in de nationale klasse, de tweede klasse van Nederland. Hij heeft het behoorlijk zwaar en doet na de zomervakantie niet meer mee. Maxx haalt zeer goede resultaten en wordt uiteindelijk derde in de nationale klasse. Jochem doet een drietal keer mee in de Sportklasse B en Frans één maal. Hoewel Eva en Erik een licentie hadden in de Sportklasse B doen ze maar een enkele keer mee. NK Jeugd. Maxx heeft in 2014 wat meer tegenstand bij de jeugd maar wordt toch weer Nederlands jeugdkampioen. Trialterrein. Het terrein wordt na de zomer gedeeltelijk onkruidvrij gemaakt. Het onkruid rukt steeds verder op. Er zijn nog steeds een aantal rioolbuizen, die definitief geplaatst moeten worden. Marc van Dam brengt nog een mooi vierkant betonblok, waarbij hij de bobcat bijna niet meer uit de modder krijgt. Vooruitblik 2015. Het Clubtrialschema is inmiddels bekend, zie elders in dit Vizier. Dit jaar weer 12 wedstrijden, waarvan er 9 aan de haven worden verreden, drie bij de regiotrials en wel in Zelhem, in Apeldoorn en een in Enschede. Bij de regiotrial geldt voor onze C-klasse alleen de eerste drie rondes. Er zijn ideeën voor het houden van een regiotrial aan de haven. Hier zal bij de ALV over gesproken worden aangezien er veel medewerking van clubleden nodig is. Er is een nieuw triallid Milko Gerwig en ook Marten’s zoon Claas gaat meedoen aan de clubtrials dus het wordt gelukkig weer wat drukker. Koen doet weer mee bij de nationale klasse van de ONK en Jochem in de Sportklasse B. Maxx heeft helaas zijn trial-activiteiten beeindigd. De trialcommissie.


Trial kalender 2015 Datum zo-18-jan za-07-feb zo-22-feb za-07-mrt zo-15-mrt zo-22-mrt za-28-mrt 11/12-apr zo-12-apr za-18-apr zo-19-apr 25/26-4 zo-26-apr zo-03-mei za-09-mei za-30-mei 30/31-mei zo-31-mei 6/4-jun zo-07-jun zo-07-jun za-13-jun zo-14-jun zo-14-jun za-27-jun zo-28-jun zo-28-jun zo-28-jun 4-5-jul 18/19-jul 25/26-jul 15/16-aug 22/23-aug zo-30-aug za-05-sep zo-06-sep zo-06-sep 12/13-sep zo-13-sep vr-18-sep 19/20-sep za-03-okt zo-11-okt zo-11-okt 24/25-okt 31/1-nov zo-08-nov za-21-nov do-03-dec zo-22-nov zo-13-dec

Wedstrijd MCRR 01 Wintercup 3 MCRR 02 Regio NO 1 & Wintercup 4 ONK 1 MCRR 03 NK Jeugd 1 EK outdoor MCRR 04 NK Jeugd 2 MCRR RijnRoute 41 WK outdoor 1 ONK 2 NK Jeugd 3 MCRR 05/Regio NO 2 NK Jeugd 4 WK outdoor 2; Women 1 ONK 3 WK outdoor 3 NK Jeugd 5 MCRR 06 WK outdoor 4 ONK 4 WK outdoor 4 WK outdoor 5 NK Jeugd 6 WK outdoor 5 MCRR 07 WK outdoor 6 EK outdoor WK outdoor 7 EK outdoor EK outdoor ONK 5 WK outdoor 8 MCRR 08/Regio NO 3 WK outdoor 8 WK outdoor 9; Women 2 NK Jeugd 7 WK outdoor Women 3 Trial des Nations ONK 6 NK Jeugd 8 MCRR 09 ONK 7 kampioenstrial NK Jeugd 8 kampioenstrial MCRR 10/Regio NO 4 Regio NO 5 Wintercup 1 MCRR 11 MCRR 12

Plaats Wageningen Nunspeet Wageningen Nunspeet Maasbree Wageningen Nunspeet Pietramurata Wageningen Apeldoorn Wageningen Motegi Europoort Schijndel Zelhem Zelhem Sokolov Zelhem Boras Texel Wageningen Penrith Sleen Penrith Andon Europoort Andon Wageningen Sant Julia Lucerna S.Giovanni Steppingstone Range Bilstain Grimalp Landgraaf Pacos de Ferreira Apeldoorn Pacos de Ferreira Jerze de la Frontera Sleen Tarragona Tarragona Nunspeet Breda Wageningen Schijndel Maasbree Enschede Sleen Nunspeet Wageningen Wageningen

Tijd Land 11:00u 11:30u 11:00u 11:30u 11:00u ITA 11:00u

JPN

13:00u CZE SWE 11:00u GBR GBR FRA FRA 11:00u AND ITA USA BEL SUI POR 12:00u POR SPA SPA SPA

11:00u

12:00u 12:00u 11:30u 11:00u 11:00u

Vizierfeb15  
Vizierfeb15  
Advertisement