vizier nr 1 2019

Page 1

HET VIZIER Nummer 1, Feb. 201946-ste jaargang, nr. 1, februari 2019 Verschijnt 4 keer per jaar. Motorclub de Rijnridders p/a Veerstraat 93 6703 CB Wageningen Regiobank: NL82 RBRB 0944425283 KNMV Club Nr: 0537 Clubavond iedere eerste vrijdag van de maand In JoJo’s Café vanaf 22.00 uur Gewoon lidmaatschap: € 20,- per jaar Gezinslidmaatschap: € 15,- per jaar Jeugdlidmaatschap: € 15,- per jaar E-mail: info@rijnridders.nl Internet: www.rijnridders.nl

HET VIZIER Clubblad van Motor en Trial Club

“DE RIJNRIDDERS” Bestuur:

bestuur@rijnridders.nl

Voorzitter Secretaris Penningmeester Toercommissaris Algemeen lid Trialcommissaris

vacature Dick Eimers Frans Steenhuis vacature Marc van Dam Frans Steenhuis

Redactie:

redactie@rijnridders.nl

Ton Blokzijl Frans Steenhuis

06-12378680 06-15471559 06-20540360 06-15471559

06-53393482 06-15471559

-1-


Redactioneel Op de voorkant een actiefoto van de nieuwe trialkampioen Hotze. Gefeliciteerd! Meer details in het Jaarverslag Trial. Een oplettende lezer heeft gezien, dat de jaargang drastisch is aangepast. De jaargang van Het Vizier is in het verleden een aantal keren niet opgehoogd bij een nieuw jaar. Het eerste Vizier kwam uit in 1974. Wie heeft hem nog? Aangezien er elk jaar Viziers zijn verschenen moeten we dus nu op jaargang 46 zitten. (Vorig jaar stond er jaargang 42) Dit Vizier staat in het teken van de ALV met de jaarverslagen en de notulen van de ALV van vorig jaar. Als bijlage voor leden de kalender T2W, de Trialkalender, het Financieel verslag met de Toelichting en het Privacy Beleid met Verklaring Niet Publiceren. Veel leesplezier! Frans en Ton

Inhoudsopgave Contributieverzoek

Frans

3

Viziers digitaal op onze website

Harrie

3

Tussen Twee Wielen

5

Agenda Algemene Leden Vergadering

Dick

7

Weekend Mei Drenthe

Dick

9

Verslag Toercommissie

Dick

10

Foto’s Nieuwjaarsreceptie

Frans

12

Foto’s Eindejaarsetentje

Frans

15

Verslag Trialcommissie

Harrie

16

Eindstand Trial 2018

Frans

18

Uitslagen Clubtrials

Frans

19

Foto’s Workshop MyRouteApp

Frans

21

Notulen ALV 2018

Dick

22

Het volgende Vizier komt uit op vrijdag 3 mei 2019. Leef je uit; schrijf een leuk stukje, een mooi reisverslag of maak een inspirerende fotoreportage. En stuur dit op naar redactie@rijnridders.nl - Kopij inleveren voor zondag 28 april 2019! –

-2-


Contributie 2019 Hierbij wil ik alle leden, die hun contributie voor dit jaar nog niet betaald hebben, vragen dit zsm. te doen. Je kunt de contributie overmaken op NL82 RBRB 0944 4252 83 van MC. De Rijnridders te Wageningen. Een gewoon lid betaalt 20,- per jaar, een gezinslid 15,- en een jeugdlid ook 15,-. Viziers digitaal leesbaar Al langer leefde bij een aantal mensen de wens om de Viziers en het archief van Viziers digitaal beschikbaar te maken. Begin dit jaar heb ik de taak op me genomen om alle Viziers, voor zover we die nog konden terugvinden, te digitaliseren (voor zover nodig) en te publiceren op onze nieuwe site. Vlak voor het einde van 2018 heb ik die taak afgerond, 38 jaargangen van het Vizier zijn te lezen onder 'over ons' subpagina ‘archief vizier’. Hier kun je door de viziers bladeren alsof ze voor je liggen. Ik heb Viziers terug gevonden vanaf 1981, met dank aan het archief van Ada en Gerard en van onze secretaris. Mocht je nog oudere nummers hebben, we bestaan tenslotte sinds 1972, dan hou ik me aanbevolen.

Enkele opvallende artikelen die ik zoal tegenkwam: Verslag sexbeurs (no 4, 1993), Kritiek op bovenstaand stuk (no 5, 1993), Verslag Tsjechië reis, 20 pagina’s (no 5, 1993), Handgeschreven stukken (no 2 1992), Diverse verslagen Schotlandreis, waaronder één van 20 pagina’s (1992), Kettingbrief (nieuw lid stelt zich voor) van Marten die toen al jaren lid was (no 1, 1985) Wat details: Vanaf 2004 had ik de elektronische versies beschikbaar, met dank aan de redactie (Frans) voor het leveren daarvan. Voor 2004 heb ik dankbaar gebruik gemaakt van het papieren archief van Gerard en Ada en later nog van het archief van onze secretaris. Deze versies moesten echter wel pagina voor pagina gescand worden, 101 viziers, gemiddeld 32 pagina's, ruim 3200 scans! Mooi om al die oude verhalen weer voorbij te zien komen. Alles is nu rustig terug te lezen. Veel leesplezier! Harrie. -3-Februari 2019 Vrijdag 1 Februari

Superclubavond, JoJo’s Café Vanaf 22:00u

Zondag 10 Februari

29e Koude Februaririt MC. De Kraats (120 km met snert) Aanvang van 10:00u tot 13:00u

Donderdag 14 t/m Zondag 17 Februari

Motorbeurs Utrecht

Zondag 17 Februari

2e Clubtrial, haven Wageningen, Aanvang 12:00u 11:00u Uitzetten 10:30u Koffie Frans

Vrijdag 22 Februari

Algemene Leden Vergadering, Aanvang 20:30 uur Bij Frans, Veerstraat 93, Wageningen

Maart 2018 Vrijdag 1 Maart

Superclubavond, JoJo’s Café Vanaf 22:00u

Zondag 17 Maart

3e Clubtrial, haven Wageningen, Aanvang 12:00u 11:00u Uitzetten 10:30u Koffie Frans

Zondag 31 Maart

Voorrijden Rijnroute Vertrek: 10:00u ‘Nol in het Bos‘

April 2018 Vrijdag 5 April

Superclubavond, JoJo’s Café Vanaf 22:00u

Zondag 7 April

Voorrijden Rijnroute Vertrek: 10:00u ‘Nol in het Bos‘

Zondag 14 April

45e Rijnroute, Start van 08:30u tot 11:00u Vertrek: Restaurant ‘Nol in het Bos‘

Zaterdag 27 April

Koningsdag Toerritten en Tent met BBQ en Fris

Zondag 28 April

4e Clubtrial, haven Wageningen, Aanvang 12:00u 11:00u Uitzetten 10:30u Koffie Frans

Mei 2018 Vrijdag 3 Mei

Superclubavond, JoJo’s Café Vanaf 22:00u

10 t/m 12 Mei

Drenthe Weekend Tentoonstelling Egbert Streuer en Jumping Jack Assen

Zondag 19 Mei

5e Clubtrial, haven Wageningen, Aanvang 12:00u 11:00u Uitzetten 10:30u Koffie Frans

Zondag 26 Mei

Nationale Motortrialdag MC Arnhem

Juni 2019 Vrijdag 7 Juni

Superclubavond, JoJo’s Café Vanaf 22:00u

Vrijdag 7 Juni t/m Maandag 10 Juni

Pinksterkampeerweekend Camping “De Hei” Siebengewald Toertocht op zondag 9 juni

Zondag 16 Juni

6e Clubtrial, haven Wageningen, Aanvang 12:00u 11:00u Uitzetten 10:30u Koffie Frans -5-Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering op vrijdag 22 februari 2019

Plaats: Frans en Greet Steenhuis, Veerstraat 93, Wageningen Aanvang 20:30 uur 1. Ontvangst met koffie. 2. Opening en mededelingen. 3. Notulen ALV – 16 februari 2018 bijlage 4. Financieel verslag 2018 bijlage 5. Verslag kascontrolecommissie Marian en Harrie 6. Verslag toercommissaris bijlage 7. Verslag trialcommissaris bijlage 8. Aftreden huidig bestuur en verkiezing van het nieuwe bestuur Functie is blijft / wordt Voorzitter Dick Eimers (interim) Dick Eimers Secretaris Dick Eimers Harrie Koppes Penningmeester Frans Steenhuis Frans Steenhuis Toercommissie Vacature Vacature Trialcommissaris Frans Steenhuis Frans Steenhuis Bestuurslid Marc van Dam Marc van Dam Kandidaten voor één van deze functies kunnen zich t/m 15 februari 2019 melden bij het bestuur. 9. PAUZE 10. Aantreden nieuw bestuur. 11. Begroting 2019

Zie bijlage

12. Samenstelling commissies 2019 is: Redactie Frans en Ton Kascontrole Marian en Harrie Trial Frans, Jochem en Harrie Website Opgeheven

wordt: Frans en Ton? Marian en ……? Frans, Jochem en Harrie? Michiel, Frans, Harrie, Marten…..?

13. 45e Rijnroute zondag 14 april a.s. Proefrijden is gepland op zondag 31 maart en 7 april. Voor de volgende Rijnroute-taken worden personen gezocht:  Financieel beheer tijdens de Rijnroute  Uitzetten route (Harrie heeft zich opgeworpen om de route te maken  …alternatieve ideeën zijn natuurlijk ook welkom  Verzorgen routebeschrijvingen GPS (GPX en ITN)  Beheer inschrijftafel + hand- en spandiensten 14. Evenementen 2019: Koningsdag ? zaterdag 27 april, Hemelvaartweekend (30mei - 2 juni), Pinksterweekend (7 – 10 juni) of alternatief weekend: ‘Jumping Jack’ (Middelburg) weekend in Assen. (17-19 mei) 15. Toekomst toer- en trialevenementen 16. AVG: Harrie heeft n.a.v. de commotie omtrent de wetgeving over de nieuwe privacy wet e.e.a. uitgezocht hoe we om zouden kunnen gaan met deze nieuwe wet. Met name wie en wat voor een gegevens (data / foto’s) we mogen publiceren op onze openbare website, ons besloten forum en het clubblad. (zie bijlage) 17. Wat er verder ter tafel komt. - Rijnridders website / Homepage / Forum / Facebook (nieuw) - Trialtraining en terreinonderhoud elke 2e woensdag van de maand 18. Rondvraag………19. Sluiting

-7-Weekend ‘brommers kieken’ in Assen, 10 t/m 12 mei 2019 Drenthe is de provincie met een speciale relatie tot motorrijden. De TT is daarvan natuurlijk het summum. Dit voorjaar zijn er nog een paar andere zaken die met motorrijden te maken hebben die interessant zijn om te bezoeken:

Jumping Jack Een toneelvoorstelling, op het TT-circuit over het leven van de legendarische coureur Jack Middelburg. zie: https://www.buog.nl/project/jumping-jack of https://www.drenthe.nl/evenementenactiviteiten/1089981361/motor-muziek-theater-jumping-jack Kosten: 37,50 (er zijn goedkopere plaatsen maar dit lijkt me de beste prijs/kwaliteit) Egbert Streuer Wie kent hem niet, Egbert Streuer, samen met bakkenist Bernard Snieders vierde hij successen in het zijspanracen in de jaren 90 van de vorige eeuw. Eeuwige rivaal Berndt Biland achter zich latend. Twee keer wist hij de TT te winnen. Daarna zette hij zich aan het ontwikkelen van een eigen blok voor de zijspanracerij, de ‘Stredor’. Die hebben we nooit zien racen overigens. Het drents museum heeft een tentoonstelling ingericht met het levensverhaal van Egbert. Zie: https://drentsmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/egbert-streuer. Kosten: 15,00 euro pp. Als we met meer als 10 zijn wordt dat 12,00 euro dus hoe meer zielen hoe meer vreugd. Nou leek het mij leuk om deze twee zaken te combineren met een weekendje kamperen in Drenthe. Aangezien niet alle jongelui in een tentje willen slapen moeten we natuurlijk verblijven op een camping die ook een vast dak bieden. Dat heb ik gevonden bij camping Camping dianaheide. Huisje voor 4 personen (geen gescheiden slaapkamers), 75 euro voor 2 nachten. Ik nodig jullie uit met ons mee te gaan in het weekend van 10 t/m 12 mei 2019. Vrijdag 10 mei; Aankomst, biertje, nootje, bietje kletsen. Zaterdag 11 mei; bezoek museum (en als er tijd is, is er nog een speciale ‘Egbert Streuer’ toertocht langs mooie bochten in Drenthe), ’s avonds voorstelling TT- circuit Zondag 12 mei Eitje bakken, ontbijt en naar huus Aangezien ik de kaartjes voor de voorstelling op het circuit tijdig moet bestellen wil ik jullie vragen om voor 15 februari kenbaar te maken of je mee gaat. Opgeven kan op ons forum www.rijnridders.nl/forum of bij info@rijnridders.nl. Groet Harrie Koppes Tel. 06-27053417 -9-


Verslag Toercommissie 2018 Januari 2018 Nieuwjaarsreceptie met prijsuitreiking toer- en trialcompetitie. Gezellig evenement in JoJo’s Café op vrijdag 5 januari Februari 2018 Op zondag 11 februari werd door een aantal leden de 28e Koude Februaririt MC. De Kraats (120 km met snert) verreden. Op vrijdag 16 februari werd de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden in Tuindorp. Het bestuur ging terug van 6 naar 3 leden. Van donderdag 22 Februari t/m Zondag 25 Februari werd de Motorbeurs in Utrecht door een aantal leden bezocht (al dan niet op de motor) Maart 2018 De 44e Rijnroute werd 2 maal voorgereden in Maart.

April 2018 Op zondag 8 April werd de 44e Rijnroute verreden met start in Restaurant ‘Nol in het Bosch‘. Dankzij veel publicatie was dit met 90 inschrijvers van buiten en 20 deelnemende clubleden een zeer geslaagd evenement. Op vrijdag 27 April (Koningsdag) waren we aanwezig met een stand met BBQ en frisdrank. Er konden ook routes gereden worden door belangstellenden. Mei 2018 Van 11 to 13 Mei werd het Wild Zwijn Treffen bezocht door Nico en Hugo Het Pinksterkampeerweekend Camping “De Hei” Siebengewald werd door een aantal leden bezocht en voor de toertocht op zondag melden zich nog een aantal rijders extra. Juni 2018 Op initiatief van de Italiaanse motorclubs waren op zaterdag 2 juni 4 Italiaanse motormusea rond Amsterdam geopend. Met een toertocht hebben we er 3 bezocht. De Club BBQ op Chateau Renkema op vrijdag 15 juni was weer prima in orde en was goed bezet.

- 10 -


Juli 2018 Op zondag 8 Juli werd met een toertocht het Stoomgemaal “De Tuut” in Appeltern bezocht. Het was tevens stoomweekend en het motorenmuseum was geopend. Op vrijdag 27 Juli was de Volle Maan Rit. De maansverduistering was moeilijk te zien. Augustus 2018 Op zondag 5 Augustus werden de Classic Races in Mill bezocht door Harrie en Frans. Op zondag 19 Augustus was er een toertocht door het Groene Hart in de Randstad. Dit was een flinke tocht van meer dan 250 km. September 2018 Het Superclubweekend werd gehouden op Motorcamping “Bij het Vuur” in Ziewent met pannenkoeken van de club op vrijdag, een toertocht op zaterdag en een gezamenlijke BBQ op zaterdagavond. Kampeermogelijkheid is goed. Overnachting in caravans enzo matig. Op vrijdag 21 september hebben 9 leden de Market Garden veteranen begeleid langs de diverse begraafplaatsen.

In de week van 22 t/m 29 September werd de 3e Hoteltoer naar de Dolomieten in Italië georganiseerd door Dick met 4 deelnemers van onze club en drie van buiten. Vreselijk mooi weer, prachtige wegen en mooie uitzichten. November 2018 Op zondag 11 november namen 4 leden deel aan de 28e Koude Novemberrit De Kraats (120 km met snert). Beetje fris, maar mooi weer en prachtige herfsttinten op de Veluwe. December 2018 Op zaterdag 22 december het Eindejaarsfeestje met kaas- en vlees-fondue (in Arachide-olie!) Met 27 deelnemers goed bezocht. En met een ijs-toetje op kosten van de club. Op donderdag 27 december werd er een voorlichtingsavond gehouden over MyRouteApp. Deze avond was voor beginners en werd door 6 man bijgewoond. Evaluatie Het was de bedoeling om meer initiatief van de leden te krijgen voor het organiseren van toertochten en evenementen. Dit is gedeeltelijk gelukt bij het Pinksterweekend (Peter), de Koningsdag en de BBQ (Marten) en de toertocht naar de Tuut (Harrie). Meer initiatief is welkom. De deelname aan toertochten buiten de clubweekenden is mager. Dit wordt apart besproken op de ALV. Frans - 11 -


Nieuwjaarsborrel 4 januari 2019 De Nieuwjaarsborrel werd gehouden in JoJo’s CafÊ.

Dit jaar met een speciaal tintje vanwege de 85-ste verjaardag van Hugo, hier dromend van zijn nieuwe Honda Rebel.

Het rondje van Hugo smaakt best.

Wandelvrienden van Hugo zijn ook uitgenodigd.

- 12 -


De aanwezigen luisteren gespannen naar de felicitaties van Marten aan Hugo

De winnaars in afwachting van de prijsuitreiking. Zie Jaarverslag Trialcommissie voor deze foto’s.

- 13 -Foto’s Eindejaars-etentje 23 december 2018 In de bovenzaal van restaurant H41 het jaarlijkse eindejaarsetentje met zowel kaas- als vleesfondue (in arachide olie) De club deed ook een duit in het zakje door voor een ijstoetje te zorgen.

- 15 -


Jaarverslag Trial Competitie Wageningen De gemiddelde opkomst over de twaalf clubwedstrijden was dit jaar 7,75 tegen 7,33 van vorig jaar. Dat is mooi. Voor de uitslagenlijst zie elders in dit blad, hier een verassing in de A-klasse. Hotze wint en Koen wordt tweede. Dit wel vanwege grote verzuim van Koen maar we zien ook dat de niveaus dichter bij elkaar komen. In de B-klasse ook een verschuiving, maar dan op de plaatsen twee en drie. Jochem wint met hiernaast twee nieuwe podiumgasten Milko en Harrie. John Germans kwam al een paar jaar met Milko mee en was al bijna onze vaste controleur. Dit jaar (2018) reed hij voor het eerst een seizoen mee en wint de C-klasse. Voor de strijd misschien jammer dat Adriaan minder vaak aanwezig was. Al met al een geslaagd seizoen met een vaste nieuwe deelnemer. Gemeente Wageningen bezig is met een bestemmingsplan Haven en Costerweg. In dit gebied ligt ons trialterrein. E.e.a. wordt gevolgd en heeft voorlopig geen gevolgen voor ons trialterrein.

Competitie Elders De meest bekende trialcompetities voor moderne trialmotoren in Nederland buiten de clubcompetities zijn (aantal wedstrijden): - Regio NO competitie(5)> We hebben dit jaar nauwelijks aan Regio wedstrijden deelgenomen en we zijn zelfs niet naar Enschede geweest. - ONK (8) > Jochem, Sport B, slechts 1 wedstrijd meegereden en dus laatste geworden. - ONK Jeugd (10) > Rinze, 4e bij de D-klasse (Pupillenklasse) - Wintercub Nunspeet(4)> Harrie en Jochem hebben hier meegedaan. Erg leuke wedstrijden en echt aan te raden. - Xmas Pleasure Trial(1)> Ook een leuke, wel drukke, wedstrijd in het mulle zand. Hier doen zowel moderne als klassieke motoren mee, met ieder hun eigen spoor. Hier kunstenaars op 100kg+ motoren die gewoon in het rode spoor met de moderne motoren meedoen. - 16 -


Trainingsavonden De trainingsavonden op woensdag zijn een blijvertje en worden binnenkort weer ingepland. In het kort: Elke tweede week op woensdag heeft de trial een trainingsavond waar ook andere leden welkom zijn om eens op een trialmotor te rijden of alleen te kijken en wat bij te kletsen. We doen dan ook terreinonderhoud of bouwen een non-stop. Er is altijd drank en een versnapering. Een ieder welkom. KOMEND JAAR - Er staan weer 12 clubwedstrijden op de kalender, eerste is alweer in de blubber verreden. - Trainingsavonden, zie training kalender. - 22/23 Juni is er een WK-trial in ZELHEM, NEDERLAND, ( https://trialgp2019.nl ) het is echt een aanrader om hier eens te gaan kijken. Je kan hier de wereldtop bezig zien. De WK wedstrijden zijn zeer toegankelijk en kunt vrijwel alles goed zien. Ook rijdt hier de jeugd en de nieuwe E-klasse mee. Kun je op 22/23 juni niet maar had je het wel graag willen zien, dan is er een tweede kans. Een week later is het circus verhuist naar Comblain au Pont, BELGIE. - Wintercup is weer gestart nog twee wedstrijden te gaan 1e zaterdag in februari en maart. - Dit jaar wel naar Enschede? - 26 mei Nationale Motortrial-dag in Arnhem. (www.motorclubarnhem.nl) - 5 juli Avondtrial in Rhenen. DANK AAN Familie Steenhuis voor de gastvrijheid, de wedstrijd begint voor velen met koffie aan de Veerstraat. Harrie en Jochem voor het onderhoud aan het trialterrein. (maaien) Jochem

Winnaars B-klasse. Jochem 1e, Milko 2e en Harrie 3e John Germans, 1e in de C-klasse

- 17 -


- 18 -


- 19 -


Hoofdvestiging: Hertogstraat 74 Nijmegen Centrum Showroom occasions: 3e Walstraat 61 Nijmegen Centrum Werkplaats: 3e Walstraat 7 Nijmegen Centrum T. 024 322 9575 E. info@termaatmotoren.nl W. www.termaatmotoren.nl

Openingstijden winkel: Maandag : 13:00 - 18:00 Di. tm vr. : 09:00 - 18:00 Donderdag koopavond tot 21:00 Zaterdag : 09:00 - 17:00 Wij pauzeren van 12:45 tot 13:45 Openingstijden werkplaats: Maandag t/m zaterdag: 08:00 - 12:30 13:00 - 17:00

Leden van de Rijnridders 15% korting (behalve op motoren en aanbiedingen)


Workshop MyRouteApp Onder de bezielende leiding van Dick werd op 27 december een geslaagde workshop over MyRouteApp gegeven. Hieronder de foto’s.

- 21 -


NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 16 FEBRUARI 2018 Aanwezig bestuur (6): Marten Renkema, Frans Steenhuis, Michiel Schoutsen, Marc van Dam, Peter van de Driessche, Dick Eimers. Aanwezige leden (8): Ton Blokzijl, Marian van Brakel, Cindy van Dam-van Holst, Nico Donker, Jan Hendriks, Margo Hendriks, Harrie Koppes, Greet Steenhuis. Afgemeld (12): Jochem Adams, Alex de Boer, Gerrit Boshoven, Hugo Broers, Pieternel Claassen, Patty Donker, Lydia van Galen, Edwin Poiesz, Josefine Raspe, Claas Renkema, Hotze Renkema, Corine Strausz. 1. Ontvangst met koffie en cake Deze worden met gretigheid aanvaard. Na het nuttigen hiervan dirigeert de voorzitter de aanwezige leden naar de vergaderruimte. 2. Opening en mededelingen De voorzitter opent om 20:42 de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom. Hierbij dankt de voorzitter de redactie voor het verzorgen van het nodige papierwerk. 3. Notulen ALV 17 februari 2017 Deze worden per pagina op vragen/opmerkingen afgehandeld. Inhoudelijk zijn er geen vragen/opmerkingen en worden daarna goedgekeurd. De voorzitter bedankt de secretaris voor het maken van de notulen. 4. Financieel verslag 2017 Frans geeft nadere uitleg over het financieel verslag van 2017. Deze is na te lezen in het Vizier nr. 1 van 2018. De begroting is ruimschoots gehaald en we hebben een goed financieel jaar gehad. Er wordt besloten om â‚Ź200,- aan de reservering voor het 10e lustrum toe te voegen. Tevens wordt gedacht aan een vergoeding voor de leden die hebben bijgedragen aan het onderhoud van het trialterrein. De ALV heeft geen aan- of opmerkingen en het financieel verslag wordt goedgekeurd. De voorzitter bedankt de penningmeester voor het maken van het verslag. 5.Verslag kascontrolecommissie Harrie en Marian zijn bij Frans op bezoek geweest en hebben geconstateerd dat de kas er keurig uit zag en hebben geen onregelmatigheden in de boekhouding kunnen constateren. De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie voor hun verslag. 6. Verslag toercommissaris Michiel geeft een samenvatting met statistieken van wat we het afgelopen jaar allemaal georganiseerd hebben. E.e.a. is na te lezen in het Vizier nr. 1 van 2018. Hierbij concludeert de toercommissaris dat de animo om mee te doen aan toerevenementen niet altijd even succesvol is en is tot de conclusie gekomen dat hij niet meer als toercommissaris wil fungeren en uit het bestuur stapt. De voorzitter bedankt de toercommissaris voor zijn verslag. 7.Verslag trialcommissaris Jochem heeft dit jaar het trialverslag geschreven en Frans geeft een korte samenvatting van het afgelopen trialjaar en blikt vooruit op dit jaar. Het verslag is na te lezen in het Vizier nr. 1 van 2018. Marten dankt de trialcommissaris voor zijn bijdrage.

- 22 -


8. Discussie Rijnridders 2018 Voordat Marten het woord neemt over zijn plannen voor 2018 neemt Frans het woord. I.v.m. de beëindiging van Topshare (onze homepage) wil de club Marten bedanken voor het gebruik maken van deze faciliteiten en hosting. Hierbij overhandigd Frans een cadeaubon van Simako en bedankt Marten voor zijn inzet de afgelopen jaren. Marten heeft zijn gedachten laten gaan over de toekomst van de Rijnridders en zijn inzet hierbij. Hij heeft e.e.a. op papier gezet en geeft een uitgebreide toelichting. Zijn aanblijven als voorzitter is mede afhankelijk van de uitkomst hier van. 1. De vrijdagavonden: Om elkaar wat alerter te bereiken (niet iedereen leest dagelijks Topshare) is er een WhatsApp groep ontstaan op initiatief van Harrie. Een goede zaak vindt Marten. De ALV is het er mee eens en Harrie zal e.e.a. ook onder de aandacht brengen van de overige leden. Iedereen is overigens ook beheerder, dit omdat iedereen dan ook een ander lid kan maken van de WhatsApp groep. 2. Organiseren van evenementen door het bestuur. Marten ergert zich er aan dat het organiseren van evenementen alleen maar op het bordje van het bestuur ligt. Hij stelt voor om het aantal , door het bestuur te organiseren evenementen, te beperken tot Nieuwjaarsborrel, BBQ, Superclubweekend en Eindejaarsdiner. De ALV is het eens met deze opzet en wil deze opzet wel experimenteren. Frans zou graag zien dat ook de Rijnroute tot de taken van het bestuur blijft behoren. 3. Rijnroute: Marten ziet het aantal deelnemers aan de traditionele Rijnroute sterk terug lopen. Daarom wil hij een ander opzet. De Rijnroute zou gecombineerd moeten worden met een evenement op Koningsdag. Hij heeft daar al toestemming en contact gelegd met de organisator van Koningsdag. Na een heftige discussie wordt toch besloten om de Rijnroute in zijn huidige vorm voorlopig te handhaven. Marten is desalniettemin voornemens om een evenement te organiseren op Koningsdag. 4. Lidmaatschap KNMV Ja/Nee: Wordt ingetrokken, huidige situatie blijft gehandhaafd. 5. Aansprakelijkheidsverzekering KNMV Ja/Nee: Wordt ingetrokken, huidige situatie blijft gehandhaafd. 6. Ongevallenverzekering KNMV: Na een discussie wordt geconcludeerd dat deze eigenlijk overbodig is en zal m.i.v. 01-01-2019 worden opgezegd. 7. Basislicentie Trial: De KNMV korting €10,- wordt terug gegeven aan de houders van deze licentie. 8. Clubtrials: Deze evenementen worden niet meer al club-wedstrijd maar als club-training bestempeld. Hierdoor komt de afdracht van €30,- voor wedstrijdgeld aan de KNMV(verzekering) te vervallen. De verzekering van de deelnemers vallen dan onder de basislicentie van de triallisten. Tevens wordt er besloten dat (indien financieel noodzakelijk) de 3 bestuursleden het (automatisch) KNMV lidmaatschap voor 50% zelf zullen financieren. Nu wordt dat nog volledig door de club gefinancierd. Al met al heeft Marten geconcludeerd dat hij de voorzittershamer aan de wilgen wil hangen. Frans neemt het woord en dankt alle aftredende bestuursleden (Marten, Michiel en Peter) voor hun inzet de laatste jaren, met een presentje in de vorm van twee biertjes van onze zuiderburen. Dick neemt na een ingelaste pauze de functie van voorzitter tijdelijk over. Het bestuur ziet er nu als volgt uit: 9.10.11 Aftreden huidig bestuur/Pauze/Aantreden nieuw bestuur Functie Voorzitter Secretaris Penningmeester Toercommissaris Trialcommissaris Bestuurslid Bestuurslid

Was Marten Renkema Dick Eimers Frans Steenhuis Michiel Schoutsen Frans Steenhuis Marc van dam Peter van de Driessche

Is geworden/gebleven Vacature (interim Dick Eimers) Dick Eimers Frans Steenhuis Vacature Frans Steenhuis Marc van Dam - 23 -


12. Begroting 2018 Frans geeft uitleg over de begroting van 2018. Deze is na te lezen in het Vizier nr. 1 van 2018 De meeste posten zijn gelijk gebleven, echter door de daling van het ledental zijn de contributie inkomsten en uitgaven voor het Vizier iets minder begroot. Vanuit de ALV komen er voor de rest geen op- en/of aanmerkingen en keurt de begroting goed. De voorzitter bedankt de penningmeester voor het maken van de begroting. 13. Samenstelling commissies 2018 Alle commissies behouden dezelfde samenstelling. Commissie Redactie Kascontrole Trial

2017 Ton en Frans Marian en Harrie Frans en Jochem

2018 Ton en Frans Harrie en Marian Frans, Jochem en Harrie

14. De 44e Rijnroute zondag 8 april a.s. Frans heeft te kennen gegeven dat hij grote waarde hecht aan een traditionele Rijnroute en wil in deze wel het voortouw nemen…… Ook dit jaar zal dus Hotel Rest. “Nol in het Bosch” weer als startplaats fungeren. Voorrijden op zondag 25 maart en zaterdag 31 maart beide om 10.00uur bij Nol in ’t Bosch. Wel is de ALV er van bewust dat er een goede Rijnroute zal moeten komen die, desnoods de zaterdag voor de Rijnroute, nog een keer nagereden zou moeten worden……. De taakverdeling is als volgt: Uitzetten GPS route: Frans Steenhuis, Cindy van Dam-van Holst (GPX-track / ITN) Financieel beheer: Frans Steenhuis Beheer inschrijftafel/hand en spandiensten: Marc van Dam, Margot Hendriks, Harrie Koppes en Dick Eimers 15. Evenementen 2018 Het organiseren van de overige evenementen worden aan de individuele leden over gelaten. Het pinsterweekend wordt evenals vorig jaar georganiseerd door Peter v.d. Driessche met een toertocht. 16. Wat er verder ter tafel komt Aangezien er een einde komt aan Topshare zullen we een nieuwe website moeten creëren. Inmiddels is er een commissie ingesteld die bestaat uit: Michiel, Marten, Frans en Harrie. Michiel vraagt aan de ALV welke functionaliteiten onze nieuwe website zou moeten hebben. Hier is uitgekomen dat er 1 voorpagina zou moeten komen met een link naar een forumachtige omgeving. 17. Rondvraag/Suggesties/Opmerkingen Er zijn voor de rest geen vragen gesteld. 18. Sluiting/Borrel De interim voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 23:45 uur.

- 24 -


Met plezier geprint Bevrijdingsstraat 32 Wageningen www.copypoint.nl