Page 1

p/a Haagsteeg 16, 6708 PM Wageningen

Nummer 1, 2011


36-ste jaargang, nr. 1, februari 2011 Verschijnt 4 keer per jaar. p/a Haagsteeg 16 6708 PM Wageningen Giro: 3533440 KNMV Nr: 0537 Iedere vrijdagavond in Café ‘Onder de Linden’ vanaf 21.00 uur A-lidmaatschap: € 17,50 per jaar B-lidmaatschap: € 12,50 per jaar E-mail: info@rijnridders.nl Internet: www.rijnridders.nl

HET VIZIER Clubblad van Motor en Trial Club

“DE RIJNRIDDERS” Bestuur: Voorzitter Secretaris a.i. Penningmeester Toercommissaris Toercommissaris Trialcommissaris Side-kick

Marten Renkema Dick Eimers Frans Steenhuis Ton Blokzijl Michiel Schoutsen Frans Steenhuis Dick Eimers

0317-417143 06-12378680 0317-416834 0317-422073 024-3501858 0317-416834 06-12378680

Redactie: Ton Blokzijl Marcel Jurrius Frans Steenhuis

0317-422073 06-19838309 0317-416834

-1-


Redactioneel Een nieuw jaar en een nieuwe Vizier. Deze keer gaat het vooral over de verslagen van het afgelopen jaar en de A.L.V. van 11 februari. Zoals jullie al wel gezien hebben is de omslag gesierd met foto’s van de Toer- en Trialkampioen van 2010. Verder in dit Vizier nog foto’s van de fondue-avond en de prijsuitreiking. Achterin is nog een verhaal over de benzine voor de toekomst. Als bijlage voor leden is er de Tussen Twee Wielen en de Trialkalender van 2011 en het financiële verslag van 2010 en de begroting voor 2011. We zien jullie graag op de ALV in het Volkshuis. Probeer ondertussen vast wat toerkilometers te maken. Er zitten best wel aardige dagen tussen, ook in de winter. Voor de trialrijders gaat de competitie gewoon door of het nu zomer is of winter. Veel leesplezier! Ton, Marcel en Frans

Inhoudsopgave Praatje van de voorzitter

Marten

3

Tussen Twee Wielen

-

5

Contributieverzoek

Frans

6

Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Dick

7

Verslag Toercommissie 2010

Michiel

9

Foto’s Fondue-avond

Frans

11

Foto’s Uitreiking Prijzen Toercompetitie

Corine

12

Foto’s Uitreiking Prijzen Trialcompetitie

Corine

13

Eindstand Trialcompetitie 2010

Frans

14

Jaarverslag Trialcompetitie 2010

Frans

15

Uitslagen Clubtrials

Frans

16

Notulen A.L.V. 12 maart 2010

Lena

17

Benzine voor de Toekomst

-

22

Het volgende Vizier komt uit op vrijdag 6 Mei 2011. Leef je uit; schrijf een leuk stukje, een mooi reisverslag of maak een inspirerende fotoreportage. En stuur dit op naar redactie@rijnridders.nl - Kopij inleveren voor zondag 1 Mei 2011! -

-2-


Praatje van de voorzitter. Goeiedag allemaal! Je kan je kont nog niet keren of we zitten alweer in 2011 en een nieuw Vizier ligt in de bus. De eerste Trialwedstrijd is inmiddels geweest met spijtoptant Harrie. Goed gereden! En Theo en ondegetekende hebben er voor gezorgd dat de de kop bij het toergebeuren ook af is. Dit eerste Vizier is altijd een belangrijke, want het staat vol met informatie over de komende ALV. Die ALV moeten we verplicht houden volgens de statuten. We zijn immmers een officiele vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ook in dit Vizier en op ons intranet, de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement. Confirm de wens van de ALV vorig jaar, hebben we beide aangepast. We gaan voor de ALV naar de notaris om alles definitief te maken en hopenlijk is het dan een hamerstuk op de ALV. Belangrijkste wijziging is de leden opbouw. Deze was scheefgegroeid en met name de wens om duo-passagiers (wij noemen ze "gezinsleden") stemrecht te geven staat nu vast. De statuten kunnen alleen gewijzigd worden door de notaris, het huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden door de ALV. Het huishoudelijk reglement geeft meer details. Hier kun je dus aanscherpen. Tijdens de ALV vindt de jaarlijks bestuurswisseling plaats en ik ben blij te kunnen melden dat het bestuur wederom compleet is: voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 toercommissarissen. 5 man/vrouw is eigenlijk het minimum, maar meer mag. Dus wil je toetreden, laat het ons weten. Op onze zeer gezellige nieuwjaarsborrel heb ik reeds aangegeven dat er met de Rijnridders niks mis is. We hebben 70 leden, een mooie Trial afdeling en driekwart van de leden is actief in welke vorm dan ook. We gaan derhalve verder op de ingeslagen weg. We houden de toercompetitie zoals in 2010 en hopen dat vele van jullie meegaan op een van toertochten of kampeerweekenden. Anders zit je weer met de opmerking "De thuisblijvers hadden ongelijk". Zelf ga ik de trial weer serieus oppakken, vorig jaar teveel gemist, en wil ik wat meer off-road ritten gaan rijden. Jammer dat ik in mei niet kan, want anders was ik met Dick, Hugo en Jan meegegaan naar Marokko. Zo zie je maar weer; goede voornemens zat en ik hoop dat de mijne en die van jullie uitkomen. Ik heb d'r zin an! Marten

Mr. M


Februari 2011 Vrijdag 11 Februari

Algemene Leden Vergadering, Aanvang 20:30u Het Volkshuis, Vergersweg 22-24

Zondag 13 Februari

2e Clubtrial, Haven Wageningen, Aanvang 12:00u 10:30u Koffie bij Frans, 11:00 uur uitzetten

Donderdag 24 Februari Motorbeurs Utrecht t/m Zondag 27 Februari Maart 2011 Zondag 6 Maart

2e Clubtrial, Haven Wageningen, Aanvang 12:00u 10:30u Koffie bij Frans, 11:00 uur uitzetten

Zondag 20 Maart

Voorrijden 37e Rijnroute Vertrek: Café ‘Onder de Linden’, Aanvang 10:30u

April 2011 Zaterdag 2 April

Voorrijden 37e Rijnroute Vertrek: Café ‘Onder de Linden’, Aanvang 10:30u

Zondag 3 April

4e Clubtrial, Haven Wageningen, Aanvang 12:00u 10:30u Koffie bij Frans, 11:00 uur uitzetten

Zondag 10 April

37e Rijnroute, Start van 09:00 tot 11:00u Vertrek: Café ‘Onder de Linden’

Zondag 17 April

25e Motorzegening Grubbenvorst

Zaterdag 30 April

Trialdemo Koninginnedag? Markt Wageningen

Mei 2011 Zondag 8 Mei

5e Clubtrial, Haven Wageningen, Aanvang 12:00u 10:30u Koffie bij Frans, 11:00 uur uitzetten

Juni 2011 Vrijdag 10 t/m Maandag 13 juni

Pinksterkampeerweekend Boele’s Place Heimborn (Duitsland) www.boelesplace.eu

Zaterdag 18 juni

6e Clubtrial, Regiotrial Apeldoorn Aanvang 12:00u


Motorclub "de Rijnridders" Toer & Trial

Betreft: Contributie 2012 Wageningen, 1 februari 2012 Hallo, Hierbij wil ik alle leden, die hun contributie voor dit jaar nog niet betaald hebben, vragen dit zsm. te doen. Je kunt de contributie overmaken op girorekening 3533440 van MC. De Rijnridders te Wageningen. Een gewoon lid betaalt 20,- per jaar, een gezinslid 15,- en een jeugdlid ook 15,-. Verder zou ik degenen, die een districtlicentie voor trial hebben aangevraagd van de club, willen verzoeken om 45,- over te maken. Alvast bedankt. Met vriendelijke groeten,

Frans Steenhuis, Penningmeester Tel: 0317-416834 e-mail: f.steenhuis@upcmail.nl

Clubavond: vrijdags JoJo’s Café, Bevrijdingsstraat 7 MC De Rijnridders p/a Veerstraat 93 6703 CB Wageningen

Postbank KvK KNMV

: 3533440 : V121732 : 0537

E-mail : info@rijnridders.nl Homepage: http://www.rijnridders.nl


Uitnodiging Algemene Leden Vergadering op vrijdag 11 februari 2011 Plaats: Volkshuis, Vergersweg 22-24, Wageningen Aanvang 20:30 uur. 1. Opening en mededelingen. 2. Notulen ALV – 12 maart 2010

bijlage

3. Financieel verslag 2010

bijlage

4. Verslag kascontrolecommissie

Marian en Harrie

5. Verslag toercommissaris

bijlage

6. Verslag trialcommissaris

bijlage

7. Aftreden huidig bestuur en verkiezing van het nieuwe bestuur Functie is blijft / wordt Voorzitter Marten Renkema Marten Renkema Secretaris Magdalena Skowron Dick Eimers Penningmeester Frans Steenhuis Frans Steenhuis Toercommissie Michiel Schoutsen Michiel Schoutsen Toercommissie Ton Blokzijl Jan Hendriks Trialcommissaris Frans Steenhuis Frans Steenhuis (tegen) Kandidaten kunnen zich t/m 10 februari 2011 melden bij het bestuur. 8. PAUZE 9. Aantreden nieuw bestuur. 10. Begroting 2011

Zie bijlage

11. Contributieverhoging va. 2012 12. Goedkeuring nieuwe Statuten en Reglementen

Zie bijlage

13. Samenstelling commissies 2011 is: Redactie Ton, Frans en Marcel Jurrius Kascontrole Marian en Harrie Trial Frans, Jochem en Evert

wordt: Ton, Frans en Marcel Jurrius? Marian en Harrie? Frans, Jochem en Evert?

14. 37e Rijnroute zondag 10 april a.s. (organisatie door ?) Proefrijden is gepland op zondag 20 maart en zaterdag 2 april. Voor de volgende Rijnroute-taken worden personen gezocht:  Bewegwijzering met pijlen  Financieel beheer tijdens de Rijnroute  Public relations  Verzorgen routebeschrijvingen (papier) + GPS  Beheer inschrijftafel 15. Wat er verder ter tafel komt. 16. Evenementen 2011: Paas- (22 - 25 april) Pinkster- (10 – 13 juni) en Superclubweekend (16-18 september?) 17. Rondvraag 18. Sluiting


De toercompetitie 2010 In het afgelopen jaar zijn er 21 georganiseerde tochten gereden. Dit varieerde van door andere clubs georganiseerde toertochten, zelf uitgezette routes tot tochten met een cultureel dan wel motoraangelegen doel. Aan de 21 evenementen deden gemiddeld 6,8 motoren mee en kon gemiddeld 225 punten worden gescoord. Als je dus aan alles had meegedaan had je 4.727 punten verzameld. Niemand binnen de club heeft het volle aantal punten behaald, maar samen hebben we toch een respectabele 33.500km verreden. De winter duurde lang. Echter reeds op 7 februari gaf onze voorzitter het juiste voorbeeld en werden de eerste 120km bijgeschreven. Twee maanden later kwam de competitie pas echt op gang: op 11 april was het weer behoorlijk fris, maar toch reden maar liefst 13 mensen mee bij de eerste keer voorrijden van de Rijnroute. Een aantal dat alleen bij het “rondje IJsselmeer” werd geevenaard. Daarna werd het sprokkelen voor nog wat extra punten. De koploper sprokkelde vrolijk mee, werd niet meer ingehaald en zo kwam Marten aan 4096 punten waarmee hij op ruime voorsprong de toercompetitie heeft gewonnen. De duopassagiers: 4 in totaal, zijn aanzienlijk minder vaak mee geweest dan het jaar ervoor. Corine won voor de tweede keer de Duo-cup door 1983km achterop te zitten. Hieronder de top 5 van de A leden: Renkema, Marten Schoutsen, Michiel Koppes, Harrie Broers, Hugo Eimers, Dick

4096 3619 3460 3185 2601

De Duo’s: Strausz, Corine Buitenhuis, Lydia Skowron, Gosia Jurrius, Sofie

1983 696 204 142

Statistieken: 20 A-deelnemers 4 B-deelnemers Max aantal deelnemers 13 per evenement, gemiddeld 6,8 deelnemers. 21 evenementen Max aantal te behalen 4727 punten Gemiddeld 225 km per evenement Totaal gereden 33.500km


Fondue-avond 11 december 2010


Uitreiking Toerprijzen

Marten 1e prijs

Michiel 2e prijs

Harrie 3e prijs

Corine 1e prijs Duo


Uitreiking Trialprijzen

De prijswinnaars in de A-klasse. Koen (was ziek) Jochem en Hotze.

Marcel 3e in de B-klasse

Indy (1e) en Lowie (2e) in de C-klasse


Jaarverslag Trial 2010 Jeugd. Vanaf begin 2010 doen 3 nieuwe jeugdleden mee samen met vader Marcel. Het zijn Indy, Lowie en Sophie. Later in het jaar wordt ook Maxx jeugdlid. Dat geeft een gezellige drukte en soms moet de groep gesplitst om sneller door de non-stops te kunnen gaan. Verzekering. Op ons aandringen maakt de KNMV een aparte categorie voor de wedstrijdcoupons indien het aantal deelnemers kleiner is dan 25. Hierdoor betalen we 15,- ipv. 25,- per wedstrijd. Clubtrials. De Clubtrial-competitie bestond in 2010 uit 11 wedstrijden, waarvan de laagste 3 resultaten geschrapt werden. 8 wedstrijden werden verreden aan de Wageningse haven, 2 wedstrijden bij de regiotrialcompetitie in (Apeldoorn en Enschede) en de 7e Clubtrial als tweedaagse begin juli in Bilstain(Belgié). Resultaten A-klasse. Koen wordt voor de tiende keer kampioen. Hij heeft maar 7 wedstrijden meegedaan, maar won deze allemaal. Jochem wordt tweede. Hij heeft als enige alle wedstrijden meegedaan. Hotze wordt derde omdat hij maar 7 wedstrijden meedeed. Evert doet maar een aantal wedstrijden mee omdat hij met een grote verbouwing bezig is. Joop doet eenmaal mee in de A-klasse en kan zich daar goed redden. B-klasse. Frans wordt weer eerste, maar heeft grote concurrentie van Marten, die hem 3 keer verslaat. Adriaan wordt tweede en rijdt steeds beter. Klaas en Marcel eindigen precies gelijk en dus krijgen ze beiden de derde prijs. Marten doet maar 5 wedstrijden mee en wordt vijfde. C-klasse. De jeugd rijdt in de C-klasse, maar ontwikkelt zich door het jaar razendsnel. Indy wint van zijn jongere broer Lowie. Sophie, die in september gestopt is wordt derde. Maxx doet slechts 3 keer mee en wordt vierde. ONK. Koen deed weer mee in de nationale klasse, de tweede klasse van Nederland. Hij wordt uiteindelijk achtste van de zeventien. Jochem doet eenmaal mee in de Sportklasse A in Maasbree. Frans rijdt in de Sportklasse-B en werd negende van de 16 deelnemers. NK Jeugd Alle jeugdleden hebben ook meegedaan aan de NK jeugd competitie. Het begin was moeilijk, zeker omdat ze op dezelfde motor moesten rijden. Later ging het veel beter en hebben Maxx en Indy goede resultaten bereikt. Trialterrein. In oktober werd er flink gegraven vooral om de begroeiing aan de achterzijde te verwijderen. Vooruitblik 2011. Het Clubtrialschema is inmiddels bekend, zie elders in dit Vizier. Dit jaar weer 11 wedstrijden, waarvan er 8 aan de haven worden verreden, 2 bij de regiotrials en één in juli in Bilstain (tweedaagse). De trialcommissie.


NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 12 MAART 2010 Aanwezig bestuur: Marten Renkema, Magdalena Skowron, Frans Steenhuis, Harrie Koppes, Ton Blokzijl, Dick Eimers, Hugo Broers Aanwezige leden: Michiel Schoutsen, Corine Strausz, Marian van Brakel, Jan Hendriks, Gosia Skowron, Gerard Molenaar, Ada Wiggerman, Leo van Dorp, Marcel Jurrius. Later arriveren: Cindy van Holst en Joop van de Pol Afgemeld: Nico Donker, Pieternel Claassen, Greet Steenhuis, Koen Steenhuis 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent om 21:20 de vergadering. Voor aanvang heeft de voorzitter enkele mededelingen te weten; Afgemeld hebben zich Pieternel Claassen, Greet Steenhuis, Koen Steenhuis en Nico Donker. Nico heeft per mail zijn mening doen kennen omtrent de eventuele invoering van het stemrecht voor B-leden: B-leden mogen stemrecht hebben, onder de voorwaarde dat B-leden een band hebben met een A-lid en dat in andere gevallen het bestuur beslist omtrent de toelating. 2. Notulen ALV 20 februari 2009 Na enkele opmerkingen goedgekeurd. 3. Jaarverslag 2009 Marten geeft een korte uitleg van wat de club het afgelopen jaar heeft beziggehouden. Geconcludeerd wordt dat de vereniging een goed jaar achter de rug heeft. 4. Financieel verslag 2009 Frans geeft nadere uitleg over het financiĂŤle verslag van 2009. De club heeft in 2009 een klein negatief saldo behaald, terwijl dit fors negatief was begroot. De ALV heeft geen aan- of opmerkingen en het financieel verslag wordt goedgekeurd. 5.Verslag kascontrolecommissie Aangezien Ed Alofsen zijn lidmaatschap heeft opgezegd is de kascontrole uitgevoerd door Ada en Marian. Zij hebben geen onregelmatigheden in de boekhouding kunnen constateren. 6. Verslag toercommissaris Harrie geeft een korte samenvatting van wat we het afgelopen jaar allemaal georganiseerd hebben. Met name de verhoogde opkomst bij de Rijnroute (grotendeels te danken aan de toevoeging van de offroad route) was opvallend, de offroad route komt er dit jaar zeker weer. Het superclubweekend bij camping Boeles Places was weer eens wat (totaal) anders, maar zeker een succes. Het afgelopen jaar is in ieder geval heel duidelijk geworden dat de hang naar offroad steeds groter wordt. Het verslag spreekt verder voor zich, er zijn geen vragen. 7.Verslag trialcommissaris Frans geeft een korte samenvatting van het afgelopen trialjaar en blikt vooruit op dit jaar. Er zijn meer veiligheidsmaatregelen getroffen en het streven is om in 2010 meer wedstrijden in de haven te rijden. Ook dit verslag spreekt verder voor zich, er zijn geen vragen.


8. Aftreden huidig bestuur De voorzitter wijst nog even op het bestaan van een anarchistische periode tussen het dechargeren van het huidige bestuur en het chargeren van het komende bestuur (met dan aan Wikipedia). Dit schijnt voorkomen te kunnen worden door een gezamenlijke hamerslag van de nieuwe en de huidige voorzitter, nu dit een en dezelfde persoon is levert dit geen bijzonderheden op. Marten dechargeert het huidige bestuur en chargeert het nieuwe bestuur. De bestuurssamenstelling is gedurende 2010 als volgt: Functie Voorzitter Secretaris Penningmeester Toercommissaris Toercommissaris Trialcommissaris Mede secretaris Ambassadeur

Was Marten Renkema Magdalena Skowron Frans Steenhuis Harrie Koppes Ton Blokzijl Frans Steenhuis Dick Eimers Hugo

Is geworden/gebleven Marten Renkema Magdalena Skowron Frans Steenhuis Michiel Schoutsen Ton Blokzijl Frans Steenhuis Dick Eimers geen bestuursfunctie meer

Harrie en Hugo worden bedankt voor hun inspanningen in bestuur en de club in het algemeen, beiden krijgen namens het bestuur een afscheidscadeau aangeboden. Er wordt bevestigd dat Hugo ambassadeur blijft, maar geen deel meer zal uitmaken van het bestuur. 9. Aantreden nieuw bestuur Michiel wordt welkom geheten als nieuwe toercommissaris in het bestuur. Het nieuwe bestuur was al gechargeerd dus kan er gerust worden overgegaan tot een korte pauze. 10. Pauze 11. Bespreking statuten en HR i.v.m wijziging datum ALV en invoering stemrecht Bleden In de ALV van 2009 hebben enkele leden te kennen gegeven dat zij voorstander zijn van het verlenen van stemrecht aan B-leden. Hierover zou in de eerstvolgende ALV gestemd worden. Allereerst moet er echter vastgesteld worden hoe deze wijziging in de statuten en het HR opgenomen dient te worden. Na enige discussie heeft de ALV met het volgende voorstel wat betreft de wijziging van het HR ingestemd door unaniem instemmend te knikken: Er wordt meer onderscheid gemaakt tussen de verschillende ‘soorten’ leden, in het vervolg zal er sprake zijn van: Jeugdleden (18jr en jonger) zonder stemrecht, B-leden met stemrecht (18+ zonder rijbewijs, met een band met een A lid), A-leden met stemrecht en donateurs (dit i.v.m. de trial; zo kunnen de deelnemers een trainingspas krijgen o.g.v. het lidmaatschap, voor zover het trialisten betreft zonder A rijbewijs en zonder band met een A-lid). Marten zorgt ervoor dat deze wijziging via de notaris doorgevoerd wordt. Wat betreft de Statuten; de regeling met betrekking tot verschillende soorten leden zal hierin zo ruim mogelijk worden opgenomen, dit in overleg met de notaris. Een volgende punt dat eventueel gewijzigd dient te worden in de Statuten is de datum van de ALV. Deze is momenteel vastgesteld op de eerste helft van de maand februari. Het bestuur zou hier graag wat meer vrijheid in willen hebben. Het voorstel is om deze datumbepaling te


vervangen door: “ in het eerste kwartaal” ofwel “ in februari”. Hierover wordt gestemd met de volgende uitkomst: ALV in februari: ALV in Q1:

10 voor 6 voor

6 tegen 10 tegen

Hiermee is vast komen te staan dat art. 11 van de Statuten zodanig gewijzigd zal worden dat de ALV gehouden dient te worden in februari (dit is echter afhankelijk van het oordeel van de notaris, het is niet zeker of dit wel mag). Marten zal ook dit bespreken met de notaris. 12. Begroting 2010 Voor het uitbrengen van het Vizier is meer begroot i.v.m. de hogere drukkosten. Marcel Jurrius stelt voor het Vizier enkel digitaal uit te brengen. De leden hebben echter behoefte aan een bladerbaar boekje en daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met de belangen van de adverteerders (en de belangen van de club hierbij). De statutenwijziging dient nog begroot te worden op ongeveer 300 euro. Verder is de begroting goedgekeurd. 13. Samenstelling commissies 2010 Commissie Redactie Kascontrole Trial

2009 Koen, Ton en Frans Marian en Ed Frans, Jochem en Evert

2010 Ton, Frans en Marcel Jurrius Marian en Harrie Frans, Jochem en Evert

14. De 36e Rijnroute zondag 25 april a.s. Het proefrijden is gepland op zondag 11 en zaterdag 17 april. De allroad route zal dit jaar meer offroad zijn dan vorig jaar, zowel deze route als de asfaltroute worden voorgereden. De taakverdeling is als volgt: Uitzetten allroad route: Uitzetten asfalt route: Bewegwijzering met pijlen: Financieel beheer: Public relations: Verzorgen routebeschrijving: Beheer inschrijftafel:

Michiel Schoutsen, Marten Renkema en Hans de Leeuw Michiel Schoutsen, Harrie Koppes en Ton Blokzijl Dick Eimers en eventueel Alex de Boer Cindy van Holst, Gosia Skowron, eventueel Marc van Dam Toercommissie Dick Eimers (GPS) en Harrie Koppes (papier) Cindy van Holst, Gosia Skowron, eventueel Marc van Dam

15. Wijziging reglement toercompetitie Tijdens de ALV van 2009 is de toercompetitie al aan een wijziging onderhevig geweest, verder wijzigingen blijken echter nodig te zijn nu er in het huidige geval niet echt sprake is van een competitie (de winnaars zijn eigenlijk aan het begin van het jaar al bekend) en de huidige competitie niet voldoende aanzet tot deelname aan clubevenementen. Het bestuur heeft in deze context een nieuw concept ingediend voor het reglement van de toercompetitie, dit concept is tijdig bekend gemaakt aan de leden. De ALV keurt het voorstel van het bestuur goed. Het nieuwe reglement geldt vanaf dit jaar en wordt geplaatst op Topshare.


16a. Trial: verzekeringen/betalingen KNMV Op het moment betalen de Rijnridders 25 euro voor een verzekeringscoupon per wedstrijd. Dit is in verhouding met het aantal wedstrijden te veel. Dit probleem is meerdere keren aan de KNMV voorgelegd, zonder dat hier reactie op kwam. De ALV komt tot de conclusie dat de juiste aanpak inhoudt dat er de komende tijd 12.50 euro betaald zal worden voor de coupons en dat de reactie van de KNMV hierop afgewacht zal worden. 16b. Trial: onderhoud van het trialterrein en plaatsing container Marcel Jurrius geeft aan dat er meer uit het huidige trialterrein gehaald kan worden, de huidige faciliteiten zijn sober. Zo mist het terrein een opbergplaats, afbakeningslinten, etc. Zijn idee is om een zeecontainer neer te zetten als opbergplaats/bar. Marten geeft aan dat de gemeente Wageningen het bestaan van dit terrein slechts gedoogd en dat wij als club niet teveel rechten moeten opeisen. Uiteindelijk wordt de conclusie getrokken dat dit soort plannen teveel tijd/moeite kosten, het onderwerp is echter nog niet afgesloten. 16c. Trial: Indoor trial Marcel Jurrius stelt voor naast de jaarlijkse Rijnroute nog een jaarlijks evenement te organiseren, namelijk een indoor trial. Uiteindelijk blijkt hier geen animo voor te zijn binnen de vereniging. 17. Paas (3 – 5 april ), Pinkster (21 – 24 mei ) en Superclubweekend (17 – 19 september). Paasweekend: er zal dit jaar geen paasweekend georganiseerd worden i.v.m. te weinig animo Pinksterweekend: Dick zal dit weekend organiseren, we gaan naar Bouillon. Superclubweekend: Michiel stelt voor in de buurt van de bierbrouwerij van Arcen te gaan zitten. Corine geeft aan dat er mensen zijn die niet meer in een tent willen overnachten; dit zal meegenomen worden bij de organisatie, daarnaast zal er rekening mee worden gehouden dat het mogelijk moet zijn om alleen voor de BBQ te komen. 18. Rondvraag  Joop: is het mogelijk om de volgende keer eerder te beginnen aangezien we nu heel laat eindigen?  Bestuur: uiteraard, maar dit is ook gezellig  Harrie: de ledenlijst op Topshare is niet up to date  Frans: de ledenlijst wordt eens paar jaar geüpdate en geplaatst in het Vizier  Marcel: de ledenlijst is dus gedateerd  Marten: de lijst op Topshare moet up to date zijn, hij zal hier zelf zorg voor dragen.  Dick: levert de bestuurswissel wederom zoveel geromslomp met de KvK op?  Magdalena: nee hoor, dit gaat deze keer vrij snel en is wel nodig  Michiel: wie ruimt de ALV locatie op na afloop? Hij biedt hulp aan  Het bestuur waardeert dit, alle hulp is welkom. 19. Sluiting Marten verontschuldigd zich voor het vergeten van het agendapunt “ wat verder ter tafel komt”, maar niemand lijkt hier problemen mee te hebben. De ALV wordt gesloten om 00:40 uur.


BENZINE voor de TOEKOMST Hieronder een vertaling van een artikel over brandstof alsmede een vraag en antwoordsessie met de Duitse milieuminister uit het decembernummer van het ADACmagazine. Daar gaat ie.

"JETZT KOMMT DAS BIO-BENZIN ". Met de jaarwisseling komt gelijk een nieuwe brandstof: "E 10" heet de benzine met een groter bio aandeel. Autobezitters moeten opletten: menige auto kan dit mengsel niet aan. Fuellsave, Exellion,Ultimate - die veelvoud aan namen bij de pompen in Duitsland is verwarrend. En begin 2011 wordt het nog onoverzichtelijker, omdat de Bondsregering zichzelf strenge bio-quota heeft opgelegd: E 10 zullen de nieuwe brandstoffen voor Ottomotoren (explosiemotoren) heten, die er dan naast de huidige brandstoffen zullen zijn. We leggen uit, wat er aan de nieuwe brandstof gelegen is en wat automobilisten moeten weten. WAT IS ER ANDERS AAN DIE E 10 BRANDSTOF? E 10 onderscheidt zich van de huidige benzine, dat het 10 i.p.v. 5 volumeprocenten bio-ethanol bevat. Bio-ethanol is een uit biomassa (die als nagewas is geteeld) geproduceerde brandstof. Die hogere bijmenging (dus 10 % i.p.v. 5 %) stoelt op EUmilieu doelen en een bondswet uit 2009, volgens welke in de toekomst bij de gezamenlijke brandstofafzet ( rond 50 miljoen ton per jaar), 6,25 % bio moet zijn. Reeds in 2008 had de regering een poging ondernomen E 10 in te voeren. Omdat de ADAC kon aantonen, dat verscheidene milioenen auto's met benzine motoren de nieuwe brandstof niet kon verwerken, trok Berlijn dit plan weer in. Op dit moment is men, dank zij de ADAC er van verzekerd, dat super met een geringer bioaandeel (5%) overal verkrijgbaar blijft. Die is daaraan herkenbaar, dat bij die brandstof de naamstoevoeging E 10 ontbreekt. IS BIO-BRANDSTOF MILIEUVRIENDELIJK? Tot op heden worden er over de milieuvoordelen van de "groene brandstoffen " volstrekt controvers gediscuteerd. Het grondidee van bio-brandstof is: bij het verbranden van de plantaardig gewonnen alcohol komt enkel die hoeveelheid CO2 vrij, die de planten tevoren uit de lucht hebben gebonden. Deze redenering gaat zeker slechts dan bij benadering op, wanneer voor het verbouwen van de planten en de productie van de brandstof zo min mogelijk energie gebruikt zou zijn en wanneer er geen bossen, weide of braakliggende terreinen in extra akkerland veranderd werd. Anders zou reeds bij de teelt duidelijk meer CO2


vrijkomen, dan er zich later door de bio-brandstof laat besparen, waarschuwen milieubeschermers. WELKE AUTO'S VERDRAGEN E 10? Ongeveer 90 % van de toegelaten auto's op benzine kunnen E 10 probleemloos aan. Of uw auto daarbij zit, kunt u direct te weten komen bij de fabrikant van uw auto of op internet onder www.adac.de/e10. Deze check moet iedere automobilist gedaan hebben, voor hij voor het eerst E 10 tankt. WAT GEBEURT ER BIJ VERKEERD TANKEN ? Dat moet beslist vermeden worden. Auto's die E 10 niet verdragen, kunnen reeds door eenmalig tanken beschadigd worden, omdat ethanol bij die motoren een niet te stuiten corrosie aan aluminium onderdelen in de motor en het brandstofsysteem kan inzetten. Daarom is de genoemde geschiktheidtest zo belangrijk. Wie niet zeker is, moet de gebruikelijke benzine (zonder de naamstoevoeging E 10) tanken. ZAL KLASSIEKE SUPER DUURDER WORDEN DAN E 10 SUPER ? Hoogstwaarschijnlijk. De ADAC gaat ervan uit, dat de oliemultinationals een licht prijsvoordeel aan de E 10 zullen geven. Voor de verwezenlijking van het bio-quotum moet de afzet van de nieuwe brandstof aangezwengeld worden. De club (ADAC) zal de markt echter precies in de gaten houden en zijn leden over unfaire prijzen direct informeren. HOE LANG ZAL DE GEBRUIKELIJKE SUPER ER NOG ZIJN? De Bondsregering belooft dat er onbeperkt E5 naast de nieuwe E10 zal zijn. HEBBEN OOK MOTORBEZITTERS HIERMEE TE MAKEN? Die moeten ook bij de dealers of bij de fabrikant naar de geschiktheid voor E10 navraag doen. Een gemeenschappelijke geruststellendheidslijst (!?) van de motorrijwielindustrie is er niet, zeker zijn goedkeuringen van de fabrikanten deels reeds in de DAT-lijsten verwerkt die bij de ADAC te krijgen zijn. In beginsel geldt ook hier: bij twijfel de gebruikelijke benzine tanken. WAAR MOET JE IN HET BUITENLAND OP LETTEN ? Sommige landen - zoals b.v. Frankrijk - bieden haast nog slechts super met 10% biotoevoeging aan. Auto's die E10 niet verdragen moeten daar met de duurdere superplus getankt worden


HOE ZIET HET VOOR DE DIESELVOERTUIGEN UIT? Reeds begin 2009 werd het bio-aandeel in diesel van 5% tot 7% volumeprocenten verhoogd. Negatieve gevolgen voor de motoren zijn niet bekend en er hoeft niet gevreesd voor te worden. ***************************************************************************** "DE OUDE SUPERBENZINE BLIJFT ZONDER TIJDSLIMIET VERKRIJGBAAR ". (Interview met de Duitse milieuminister). WAAROM WORDT E10 INGEVOERD? Biobrandstoffen spelen een belangrijke rol bij de klimaatsbescherming en bij de energievoorziening. Wanneer wij biobrandstoffen gebruiken, daalt onze afhankelijkheid van steeds schaarser wordende aardolie. Aardolie moeten wij invoeren, een groot gedeelte van de benodigde grondstof voor bioethanol daarentegen groeit in Duitsland of Europa. Daarom heeft de EU besloten het bio-benzine aandeel in het verkeersgebeuren te verhogen. HOE LANG ZAL ER NAAST E10 OOK DE GEBRUIKELIJKE E5 VERKRIJGBAAR ZIJN ? In Duitsland zijn de brandstofaanbieders per verordening verplicht door te gaan met E5 super aan te bieden en wel zonder tijdslimiet. Deze verplichting zou slechts door verandering van de verordening ongedaan gemaakt kunnen worden, hetgeen echter niet gepland is. Daarmee gaat Duitsland verder dan wat de EU belooft: De Eu verlangt slechts een verplicht aanbieden (van E5) tot het jaar 2013. SPAART E10 WERKELIJK HET MILIEU? E10 veroorzaakt in vergelijking tot E5 minder broeikasgassen en verbruikt geringere hoeveelheden aan aardolie. Het is zeker belangrijk dat de biobrandstof op duurzame wijze geproduceerd wordt - daartoe zijn er voor de hele EU geldende duurzaamheidcriteria. ******************************************************************************

Vizier feb 2011  
Vizier feb 2011  
Advertisement