Vizier feb 2009

Page 1

p/a Haagsteeg 16, 6708 PM Wageningen

Nummer 1, 2009


34-ste jaargang, nr. 1, februari 2009 Verschijnt 4 keer per jaar. p/a Haagsteeg 16 6708 PM Wageningen Giro: 3533440 KNMV Nr: 0537 Iedere vrijdagavond in Café ‘Onder de Linden’ vanaf 21.00 uur A-lidmaatschap: € 17,50 per jaar B-lidmaatschap: € 12,50 per jaar E-mail: info@rijnridders.nl Internet: www.rijnridders.nl

HET VIZIER Clubblad van Motor en Trial Club

“DE RIJNRIDDERS” Bestuur: Voorzitter Secretaris Penningmeester Toercommissaris Toercommissaris Trialcommissaris Ambassadeur

Alex de Boer Dick Eimers Frans Steenhuis Harrie Koppes Ton Blokzijl Frans Steenhuis Hugo Broers

0317-421886 06-12378680 0317-416834 0318-418419 0317-422073 0317-416834 0317-427374

Redactie: Koen Steenhuis Adrian Alofsen

06-19838309 06-24272317

-1-


Redactioneel Wat is het koud! Ik ben dit weekend op de motor in Wageningen vanuit Harderwijk maar het valt niet mee met de thermometer rond de 0°. Adrian is deze keer helaas afwezig, hij is opnieuw erg druk in Hilversum met werk voor school. Hij zal dan ook dit jaar de redactie gaan verlaten. Ik wil hem bij deze alvast hartelijk bedanken voor de leuke en fijne samenwerking afgelopen twee jaar. Hij heeft mij al wel beloofd zijn leuk geschreven motoravonturen te blijven inzenden. Zoals jullie gewend zijn staat dit februari-vizier weer vol met jaarverslagen, eindstanden en natuurlijk een aankondiging voor de ALV 2009. Tot dan! Veel leesplezier, Koen

Inhoudsopgave Superclubavond Theorie bijspijkeren

Harrie

2

Praatje van de voorzitter

Alex

3

Tussen Twee Wielen

-

5

Uitnodiging ALV

Bestuur

7

Notulen ALV feb 2008

Dick

8

Verslag Toercommissie

Ton

13

Avondje “slachtofferen”

Ton

17

Eindstand Trialcompetitie 2008

Frans

18

Jaarverslag Trial 2008

Frans

19

Notulen Bestuursvergadering 3 okt 2008

Dick

20

Notulen Bestuursvergadering 14 nov 2008

Dick

22

Email aan: Het bestuur

Marten

24

Het volgende Vizier komt uit op vrijdag 1 mei 2009. Leef je uit; schrijf een leuk stukje, een mooi reisverslag of maak een inspirerende fotoreportage. En stuur dit op naar redactie@rijnridders.nl -Kopij inleveren voor vrijdag 27 april 2009!-

SUPERCLUBAVOND 6 MAART 2009, Theorie Bijspijkeren Weten we het nog? Vorig jaar op een donkere clubavond hebben we gezamenlijk onze theoriekennis getest. Wat een afgang zeg, van de 30 aanwezige leden was er welgeteld EEN die zijn theorie haalde (natuurlijk de toercommissaris, hoe kan het anders). Veel van ons hebben het papiertje gehaald toen paard en wagen nog een veel voorkomend obstakel in het verkeer was en de tram van Wageningen naar Ede nog liep! Tijden zijn veranderd jongens en meisjes! We gaan ons eens haarfijn laten uitleggen wat er de laatste jaren zoal gewijzigd is op het gebied van verkeersregels. We hebben hiertoe de hulp ingeroepen van rijschool 'van den Top' in ons o zo burgerlijke Bennekom (Wageningen heeft geeneens meer een motorrijschool!) -2-


Praatje van de voorzitter. Alweer het eerste vizier van het nieuwe jaar met mijn eerste en tevens laatste praatje als voorzitter. Ik stop met mijn activiteiten voor het bestuur omdat ik niet de tijd vrij kan maken om dit voor mij naar behoren uit te voeren. Bovendien vind ik het na 4 jaar mooi geweest. Het bestuur is nog naarstig op zoek naar een nieuwe kandidaat c.q. slachtoffer, dus misschien voelt iemand zich geroepen om ook eens iets voor de club te doen in plaats van altijd op de achtergrond te blijven want het is toch eigenlijk te gek dat het altijd dezelfde mensen zijn die hier voor op draaien. Op 20 febr. is er de ALV waar onder andere het nieuwe toerreglement besproken gaat worden, gezien de discussie op Topshare zal dit een hot item worden . Zelf kan ik mij wel vinden in het idee om alleen de evenementen die in TTW staan te tellen om zodoende meer mensen met de clubevenementen mee te laten doen. Je kan ten slotte ook zelf activiteiten organiseren en op de toerkalender laten zetten in overleg met de toercie. Ook het idee van een alternatieve Rijnroute zal aan bod komen,wat mij zelf overigens een erg leuk idee lijkt. Betreffende het Superclubweekend ben ik van mening dat het wat dichter bij huis gezocht moet worden zodat je eventueel ook op vrijdag na het werk en school nog naar de camping kan gaan. Ik hoop op de komende ALV heel veel leden te zien en ook een voltallig nieuw bestuur.

Groetjes Alex.


Februari Vrijdag 6 februari

Superclubavond ‘Café Onder de Linden’, vanaf 21:00u

Zaterdag 7 februari

2e Clubtrial, Wintercup Nunspeet, Aanvang 11:30u

Vrijdag 20 februari

Algemene Leden Vergadering ‘Café Onder de Linden’, Aanvang 21:00u

Maart Vrijdag 6 maart

Superclubavond Theorie bijspijkeren. Rijschool 'Van de Top', Bennekom Info in dit Vizier. Opgave topshare of toercommissie.

Zondag 15 maart

3e Clubtrial, haven, aanvang 11:00u (10:30u. koffie bij Frans)

April Vrijdag 3 april

Superclubavond Café 'Onder de Linden', vanaf 21:00u.

Zondag 5 april

Voorrijden Rijnroute Vertrek: 10:30 Cafe ‘Onder de Linden’

Vr. 10 april/Ma. 13 april

Paaskampeerweekend. Informatie volgt

Zaterdag 18 april

Voorrijden Rijnroute Vertrek: 10:30 Cafe ‘Onder de Linden’

Zondag 19 april

4e Clubtrial, haven, aanvang 11:00u (10:30u. koffie bij Frans)

Zondag 19 april

Motorzegening Grubbenvorst. Nadere info volgt. Start: Cafe ‘Onder de Linden’

Zondag 26 april

35e Rijnroute, toertocht 200 km, Inschrijven 08:30 – 11:00u Start: Café 'Onder de Linden'

Mei Vrijdag 1 mei

Superclubavond ‘Café Onder de Linden’, vanaf 21:00u

Zondag 17 mei

5e Clubtrial, haven, aanvang 11:00u (10:30u. koffie bij Frans)

Vr. 29 mei/ Ma. 1 juni

Pinksterkampeerweekend Informatie volgt


Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering op vrijdag 20 februari 2009

Plaats: Café “Onder de Linden”, Haagsteeg 16, Wageningen Aanvang 21.00 uur. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Opening en mededelingen. Notulen ALV - 15 februari 2008 Financieel verslag 2008 Verslag kascontrolecommissie Verslag toercommissaris Verslag trialcommissaris

bijlage bijlage Marian en Ed bijlage bijlage

7. Aftreden huidig bestuur en verkiezing van het nieuwe bestuur Functie Voorzitter Secretaris Penningmeester Toercommissie Toercommissie Trialcommissaris Ambassadeur

is Alex de Boer Dick Eimers Frans Steenhuis Harrie Koppes Ton Blokzijl Frans Steenhuis Hugo Broers

blijft / wordt Vacature/Dick Eimers Dick Eimers/ Vacature Frans Steenhuis Harrie Koppes Ton Blokzijl Frans Steenhuis Hugo Broers

(tegen) Kandidaten kunnen zich t/m 13-02-2009 melden bij het bestuur. 8.

PAUZE

9.

Aantreden nieuw bestuur.

10. Begroting 2009

Zie bijlage

11. Samenstelling commissies 2009 is: Redactie Koen en Adrian Kascontrole Marian en Ed Trial Frans, Jochem, Marten en Evert

wordt: Koen, Frans en ….? Marian en Ed? Frans, Jochem, Marten en Evert?

12. 35e Rijnroute zondag 26 april a.s. (organisatie door Ton en Harrie) Proefrijden is gepland op zondag 5 en zaterdag 18 april. Voor de volgende Rijnroute-taken worden personen gezocht:  Bewegwijzering met pijlen door Alex en Dick  Financieel beheer tijdens de Rijnroute  Public relations  Verzorgen routebeschrijvingen (papier) + GPS  Beheer inschrijftafel 13. Wijziging reglement toercompetitie. 14. Paas- (10-13 april) Pinkster- (29 mei – 1 juni) en Superclubweekend (18-20 september) 15. Rondvraag 16. Sluiting


Notulen van de Algemene Leden Vergadering op 15 februari 2008 Aanwezig bestuur: Alex de Boer, Frans Steenhuis, Hugo Broers, Harrie Koppes, Ton Blokzijl en Dick Eimers. Aanwezige Leden: Jochem Adams, Adrian Alofsen, Anja Blokzijl, Hans Boer, Marian van Brakel, Antoon Claessen, Leo v. Dorp, Nico Donker, Jan Hendriks, Rieke Meindertsma, Gerard Molenaar, Joan v.d. Pol, Marten Renkema, Gosia Skowron, Magdalena Skowron, Ada Wiggerman en Koen Steenhuis, Afgemeld: Edwin Poiesz heeft zich afgemeld. 1. Opening en mededelingen: De voorzitter (Alex de Boer) opent om 21:11 uur de vergadering, voor de rest heeft Edwin Poiesz zich afgemeld. 2. Notulen ALV op 2 maart 2007. Er zijn geen opmerkingen, dus worden de notulen goedgekeurd. 3. Financieel verslag 2007. De penningmeester geeft een toelichting bij het verslag. Contributie: De begroting is ruim gehaald. Er zijn een aantal B-leden bij gekomen.. Sweater/Handdoek.: Er zijn 25 extra handdoeken gekocht om te verkopen. Vizier: Drukkosten zijn veel lager dan begroot omdat er bij Lincoln wordt gedrukt. Verzenden via Post-service bevalt goed. Trialdemo: Wel geslaagd, maar weinig toeschouwers. Gebroken stuur betaald van Lars. Rijnroute: Meer inschrijvers dan verwacht, hoewel het vrij kleinschalig blijft. Geen uitnodigingen verstuurd en geen kosten voor routebeschrijvingen. Verzekering/lidm: Geen opmerkingen. Admin/Repr.: Domeinregistratie is verhuisd en reservering is verrekend. Postbus is een grote kostenpost. Wordt opgezegd. Clubbijdragen: Weinig uitgegeven voor trial. Terrein moet nog worden opgeknapt. Kosten prijzen zijn nog niet bekend. Lustrum: We hebben een aantal zeer geslaagde evenementen gehad. Eur 100,subsidie van de gemeente. De handdoeken als lustrumgift zijn nog niet allemaal opgehaald. Saldo: We hebben een klein positief saldo behaald, terwijl dit negatief was begroot. De rest van het verslag spreekt voor zich en er zijn verder geen vragen. 4. Verslag kascontrolecommissie. Marian was als vanouds weer bij Frans op bezoek geweest (Ed was wegens familieomstandigheden verhinderd) en, voor of na de traditionele Ierse Koffie (onduidelijk), heeft ze geen onregelmatigheden kunnen constateren. Het was volgens Frans weer een hele klus. Of dit nu op de Irish Koffie sloeg of op de stukken is onduidelijk gebleven. Complimenten voor de penningmeester, hij had het weer keurig voor elkaar! 5. Verslag toercommissaris. Harrie geeft een korte uitleg van wat we allemaal het afgelopen jaar georganiseerd hebben. Voor vele was dit een bekend gegeven maar op de vraag waar nou verbeteringen uitgevoerd konden worden zijn er een aantal punten naar voren gekomen. - De Rijnroute zal dit jaar al experiment weer eens op een zaterdag gehouden worden. En wel op zaterdag 26 april. We hopen hiermee wat meer deelnemers te trekken - Adrian komt met de vraag of er nu iets voor de jongere garde van de rijnridders georganiseerd kan worden. Hij rijdt zelf in een clubje met vrienden die hij ook wil betrekken bij de club. Echter


je moet ze wel de voordelen van het lidmaatschap kunnen uitleggen. Er is afgesproken dat Adrian met de toercie. om de tafel gaat zitten om zijn ideeĂŤn uit te werken. Verder wordt afgesproken dat zijn vriendenclubje bij inschrijving op de volgende Rijnroute 1 jaar gratis lidmaatschap cadeau krijgen. - Marian doet een voorstel om op een doordeweekse avond eens een toerritje te gaan rijden. Vorig jaar stonden deze woensdagavondritjes al op de toerkalender maar er was weinig belangstelling voor. - Marten geeft hierbij aan dat dit niet alleen de verantwoording is van de toercie maar de leden kunnen ook zelf initiatieven tonen via onze site op Topshare dat men een eindje wil gaan rijden. Iedere Rijnridder heeft toegang tot de site en kan zijn emailnotification aan zetten zodat men online de laatste info krijgt voor een ingelast evenement!! De rest van het verslag spreekt voor zich en er zijn verder geen vragen. 6. Verslag trialcommissaris. Jochem geef een korte uiteenzetting over het afgelopen jaar en een vooruitblik op 2008. Een en ander staat ook te lezen in het 1e Vizier van 2008. Te melden valt dat we dit jaar weer een nieuw lid bij hebben, Klaas Boersma. De Trialclinic (eigenlijk geen Rijnriddersevenement maar een privĂŠ initiatief van Marten) ondanks de regen een zeer groot succes was onder de GS rijders en de opbrengst hiervan boven verwachting goed was (zie ook de rondvraag in dit verslag). Ook de helpers en begeleiders hadden het erg naar hun zin. Het trial terrein dit jaar weer op de kop zal worden gezet. De trialcie. zich heeft gebogen over de bestuursaansprakelijkheid van de activiteiten van de triallisten en zijn met een voostel gekomen voor 2008. Zie elders in dit verslag. De rest van het verslag spreekt voor zich en er zijn verder geen vragen. 7. Aftreden huidig bestuur. Er nog steeds onduidelijkheid over de juiste procedure. Maar het bestuur treedt bij deze af. 8. Pauze. PAUZE met de bekende versnaperingen van de club, wordt met applaus begroet! 9. Aantreden nieuw bestuur. Voordat de vergadering verder gaat is het verzoek gekomen van Marian om tijdens de vergadering niet te roken. Hier wordt (schoorvoetend) mee ingestemd. Er zijn geen bestuursleden die opstappen en er hebben zich ook geen tegenkandidaten gemeld. Het bestuur wordt dus weer in genade aangenomen voor het jaar 2008. Echter Alex heeft te kennen gegeven dat hij dit jaar voor het laatst voorzitter wil zijn dus zal het bestuur op zoek moeten naar een nieuwe samenstelling van het bestuur voor 2009. Functie Voorzitter Secretaris Penningmeester Toercommissaris Toercommissaris Trialcommissaris Ambassadeur

is Alex de Boer Dick Eimers Frans Steenhuis Harrie Koppes Ton Blokzijl Frans Steenhuis Hugo Broers

10. Begroting 2008. Frans geeft uitleg over zijn begroting: Contributie: Handdoeken: Vizier: Trialdemo:

Hetzelfde begroot. Van de voorraad moet voor EUR 50,- verkocht worden. Begroting blijft hetzelfde. Niet begroot, maar gaat ivm. vakantie waarschijnlijk niet door.


Rijnroute: Verzekering/lidm.: Admin/Repr: Clubbijdragen: Lustrum: Saldo:

Hetzelfde begroot. Wordt dit jaar op zaterdag verreden. Geen opmerkingen. Postbus wordt opgezegd. Domeinregistratie is goedkoper. Superclubweekend weer Eur 100,-. We wachten een jaar met reserveren. Bij een evt. positief saldo kan er vast gereserveerd worden. Het saldo zal volgens begroting met EUR 210,- dalen. Dit is geen probleem, omdat het hoog genoeg is.

Voor de rest zij er geen aan- of opmerkingen over de begroting en wordt bij dezen vastgesteld. 11. Samenstelling commissies. Redactie Koen Steenhuis en Adrian Alofsen (met assistentie van Marit) Kascontrole Ed Alofsen en Marian van Brakel Trial Frans Steenhuis, Jochem Adams en Evert Bosch Toer Harrie Koppes en Ton Blokzijl 12. 34 Rijnroute op ZATERDAG 26 april a.s. in cafe “Onder de Linden Proefrijden is gepland op 6 en 13 april a.s. Uitzetten Route: Ton en Anja Blokzijl aangevuld met Marten Renkema Bewegwijzering: Alex de Boer en Dick Eimers Public relations: Adrian Alofsen zorgt voor flyers (evt. Dalux TV / Kranten / Flyers) Financieel beheer: Frans Steenhuis Routebeschrijvingen: Frans Steenhuis bij zijn “huisdrukker” op de zaak. Harrie/Dick zullen e.e.a. digitaal voor de Garmin en de TomTom regelen. Op verzoek worden de digitale bestanden naar de aanvragers gemaild met het verzoek deze op de dag van de Rijnroute af te komen rekenen. Na de Rijnroute wordt deze op www.Rijnridders.nl gratis beschikbaar gesteld. Beheer inschrijftafel Dick Eimers en Anja Blokzijl. Prijzen: Harrie en Ton. 13. Paasweekend, Pinksterweekend en Superclub(lustrum)weekend.  Paasweekend: Ada heeft zich opgeworpen om het Paasweekend te organiseren. Dit jaar op camping de Roggeberg in Appelscha. Datum 21-24 maart.  Pinksterweekend: Deze wordt verzorgd door Dick en gaat dit jaar naar camping International in Ouren op het drielandenpunt Belgie/Luxemburg/Duitsland. Datum 9-12 mei  Het voorstel om het Superclub(lustrum)weekend dit jaar weer in Zelhem te organiseren is eigenlijk een beetje te gemakkelijk vonden enkele leden. We zijn daar nu al 2x achter elkaar geweest en sommige vinden dit geen goed idee. Marten komt nu met het voorstel om eens wat verder te gaan. Een weekendje over de grens bijvoorbeeld. Het bestuur zal t.z.t. hier een beslissing over nemen. Wel wordt er hierbij opgemerkt dat dit tegen de principes ingaat die een locatie dicht bij huis voorschrijven. De datum voor dit evenement is al wel vastgesteld t.w. 19 – 21 september. 14. Trialdemo op 30 april. Dit jaar komt deze datum slecht uit i.v.m. de lange voorjaarsvakantie die zowel de Hemelvaart en de het Pinksterweekend bevat. Hierdoor zijn de organisatoren van de trialcie grotendeels op vakantie en zal er dus dit jaar geen trialdemo op 30 april gegeven worden. De locatie achter de Hema en de matige belangstelling vorig jaar is ook al geen aansporing om er iets leuks van te maken. Volgend jaar zullen we toch misschien een andere opzet/locatie moeten vinden. Marten zal contact opnemen met de Oranjevereniging om deze beslissing mede te delen. 15. Bestuursaansprakelijkeheidsverzekering. Het bestuur heeft zich gebogen over de aansprakelijkheid van het bestuur door de activiteiten binnen de club. Harrie heeft zich hier over bij diverse instanties laten voorlichten te weten bij de KNMV, KVK e.d..


We zijn nog in contact met Harrie Beugelink van de KNMV om een op maat gesneden polis samen te stellen maar dit schiet niet echt op. De conclusie is dat het bestuur voor de meeste gevallen wel ingedekt is of dat de financiële consequenties zodanig zijn dat dit wel op te lossen is door onze reguliere WA club verzekering. Echter de trialactiviteiten binnen de club kunnen een (zeer) klein risico vormen voor de individuele bestuursleden. Deze risico’s zijn bijvoorbeeld gelegen in letselschade die zou kunnen ontstaan, wanneer deelnemers aan een trialwedstrijd toeschouwers aanrijden. Zelfs wordt de mogelijkheid besproken om de trialafdeling af te splitsen van de Rijnridders en zodoende het bestuur buiten schot te houten. Na een emotionele discussie liggen 2 voorstellen op tafel: 1. Niets doen en laten zoals het is. Dit houdt in dat het grootste gedeelte van het bestuur per direct af treed om de financiële risico’s te mijden. 2. Een pakket maatregelen samen te stellen om beide afdelingen binnen de club te houden. Het pakket maatregelen houdt het volgende in: a) Alle deelnemers aan een clubwedstrijd moeten in het bezit zijn van een geldige licentie. Dit kan een districtlicentie zijn of een nationale licentie voor trial. Deze licentie zorgt ervoor dat je als berijder WA verzekerd bent tijdens het rijden van de wedstrijd op het wedstrijdterrein. Hiermee is het risico voor de individuele rijders gedekt. De kosten van een districtlicentie zijn voor het jaar 2008 EUR 38,50 euro, per rijder. De licenties zijn verkrijgbaar bij Frans Steenhuis, trialcommissaris in het bestuur. b) Onze clubwedstrijden worden aangemeld zijn bij de KNMV. We krijgen dan een verzekeringscoupon per wedstrijd. De kosten hiervan zijn 25,- euro per wedstrijd. De motorclub de Rijnridders zal deze kosten voor haar rekening nemen. In het programma zijn een aantal regiotrials opgenomen als clubwedstrijd. Dan blijven er nog 6 à 7 clubwedstrijden in Wageningen per jaar over. Zo drukken we de kosten van de verzekeringscoupons. c) Bij elke wedstrijd wordt de ingang van het terrein, bij de hoogspanningsmast, afgezet met een lint waarbij een bord staat dat op het terrein met motorfietsen gereden wordt en dat toeschouwers daar rekening mee moeten houden. Omgekeerd staat er als uitgang een bord waarop staat dat de berijders vanaf dat punt de openbare weg op gaan en dus niet meer verzekerd zijn. d) Triallisten die komen trainen in de haven doen dit op eigen risico. Frans zal op zoek gaan naar een financieringsmogelijkheid voor de 25 EUR die de verzekeringscoupons kosten. Tijd voor een adempauze en het bestuur geeft weer een rondje van de club. Na de pauze wordt er gestemd: Voorstel 1 (2 stemmen) voorstel 2 (13 stemmen), onthoudingen 2. Het voorstel 2 is aangenomen en het bestuur zal in samenwerking met de trialcie. een brief naar alle triallisten sturen met de daar in genomen maatregelen. Tevens zal het bestuur i.s.m. de trialcie. er op toezien dat deze regels ook gehandhaafd worden. 16. Rondvraag.  Marten is een beetje teleur gesteld over de (geen) reactie van het bestuur over de extra inkomsten uit de trialclinic. Afgesproken was 200 EUR vergoeding voor de club voor de assistentie van 2 triallisten en het gebruik van het triallterrein. Echter er werd 400 EUR overgemaakt naar de club als extra compensatie voor de extra helpers.  Het bestuur verontschuldigt voor de gang van zake en belooft beterschap en zal met Marten in conclaaf treden hoe nou de (extra) inkomsten zo goed mogelijk besteed kunnen gaan worden. Een ding is zeker. De inkomsten zullen besteed gaan worden in


de trialsfeer. Of dit nu aan het opknappen van het terrein of aan de dekking van de extra te nemen verzekeringsmaatregelen valt nog te bezien.  Marten vraagt waarom er in het vizier geen uitslag van de toercompetitie zit.  Foutje. Zal door Harrie op Topshare recht gezet worden.  Jan wijst op een hiaat in de KNMV toerkalender. Geen Tom Tom vermelding.  Harrie zal e.e.a. recht zetten.  Adrian vraag om meer stimulans om jongere motorrijders bij de club te betrekken. Hij stelt voor om zijn eigen motorclubje voor 1 jaar gratis lid te laten worden als zij de Rijnroute komen rijden. En zodoende wat meer re ruiken aan de club.  Prima idee vindt iedereen.  Adrian vraag om een uiterste inschrijfdatum in te stellen voor evenementen met een beperkte capaciteit. Zodat eventuele aspirant-leden zich ook aan kunnen melden  Hiermee zal bij het volgende evenement rekening gehouden worden.  Hugo heeft een stukje in Motormagazine gelezen over een studentenmotorclub in Nijmegen. Gezien ons verleden als studentenclub hebben we wel iets gemeen.  Magdalena zal contact met hun opnemen.  Joan v.d. Pol complimenteert het bestuur voor de poging trialafdeling bijeen te houden, ook voor de triallisten die weinig kunnen komen.  Wordt met dank aanvaardt.  Rieke deelt mede dat er dit jaar ook weer en open dag is en wel op 24 mei a.s.  Zal in T2W worden opgenomen.  Rieke deelt mede dat Ollie weer opgenomen is in de st.Maartenskliniek in Nijmegen. Zijn been wordt nogmaals gebroken om hem echt recht te zetten.  Ollie is inmiddels al weer thuis en het gaat een stuk beter. 17. Sluiting. Alex bedankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit om 00:16 uur de vergadering.


Winnaars Toercompetitie: Marten, Ton en Jan


Verslag toercommissie over het jaar 2008 Er was weer genoeg te toeren dit jaar, belangstelling was erg wisselend. Winterprogramma: Eind januari was er weer de Motorbeurs in Utrecht, weinig bezoekers op de motor ivm ijzel e.d. Eerste vrijdag van maart hadden we dan het reeds beruchte theorie examen! Beschamend veel onvoldoendes. Harrie was de enige met een voldoende en dus geslaagd! Dat doen we over. Het jaar werd afgesloten met het bekende kaas- en vlees fondue. Clubweekenden: Paasweekend ging niet door, te weinig animo. Pinksterweekend in Ouren, België was een groot succes, met toertochten die meer op enduro leken. Goed voor het zelfvertrouwen! Heerlijke BBQ aan de camper van Maarten en Lily. Superclubweekend in Oudenaarde, België.Veel deelnemers en er konden zelfs hutjes gehuurd worden,goed toeren daar met wel af en toe gladde stukken!Zelfs de Muur van Geraardsbergen zat in de toertocht van zaterdag, organisatie: Marten. Rijnroute: Dit jaar georganiseerd door Marten en Ton, op zaterdag. Tocht met weinig drempels, wel een paar pontjes en leuk rijden in Duitsland. Jammer dat er zo weinig deelnemers waren, volgend jaar maar weer op zondag houden! Veel rijders die met GPS rijden.Toch blijven er rijders die de route vanaf de routerol willen rijden. Toertochten: Tweemaal Rijnroute voorrijden is voor de papieren versie echt nodig, voor de GPS niet! Motorzegening Grubbenvorst; wat een happening, nog zelden (nou ja TT) zoveel motoren bij elkaar gezien en allemaal 1 voor 1 gezegend, de pastoor moet wel een ‘zegenarm’ hebben daarna. Bezoek is voor herhaling vatbaar! Dommelrit in st.Oedenrode werd niet zo’n succes met het GPS gebeuren, toertocht voortgezet onder leiding van Michel. Museum terug in de tijd, bezoek voor de tweede keer, nu wel museum bezocht, echt de moeite waard. TT-trainingen, niemand die de trainingen wilde zien en de organisator was te druk op zijn werk, gecancelled! Avondrit Renswoude, zo dicht bij de deur en slechts een Rijnridder die hem verreden heeft. BBQ, dit keer in Renkum bij de familie Alofsen. Uitstekend bezocht, heerlijk gegeten, prima organisatie! Demo races Barneveld, redelijk groepje die de oldtimers bekeken hebben, mooie slingerwegen er naar toe. Veluwe rit, door Jan Hendriks uitgezet en op de verjaardag van Corine, dus appeltaart en koffie midden in een bos.Leuke rit niet veel deelnemers. Rondje IJsselmeer, uitgesteld. Superclubweekend Belgie,Oudenaarde.Mooie toertochten in en naar het Vlaamse land. Goed bezocht, leuke kampeerplek en goede voorzieningen. Organisator Marten. IJssellinie, wat een weer zeg! Erg leerzaam en natuurlijk was de hernieuwde kennismaking met een stel oud leden erg leuk. Echt interessant wat daar allemaal tot stand is gebracht en later weer afgebroken! Zultrit in ’s Hertogenbosch, mooie route, veel heel kleine weggetjes en natuurlijk roggebrood met zure zult na afloop.


Snertrit, altijd de hekkensluiter van de toertochten, redelijk aantal deelnemers, aantal motoren toch al in de winterstalling???? Jaarafsluiting, kaas- en vleesfondue in de stamkroeg, 25 deelnemers dus lekker vol! Toercompetitie 2008. Niet zoveel deelnemers, 9 mensen, toch veel strijd om de eerste plaats. Spannende strijd tussen Marten en Ton. Het verschil blijkt nog minder dan een toertochtje te zijn! De GS wint het van de RS, ja verschil moet er zijn. Jan volgt als derde in het rijtje prijswinnaars. Tijdens de uitwerking blijkt toch altijd weer dat iedereen zijn eigen interpretatie van de regels hanteerd. De toercommissie heeft alles zo eerlijk mogelijk berekend. Voor de ALV ligt er een voorstel rond toertochten bij evenementen. Elk jaar een hele puzzel om de puntenlijsten met een kritische blik te bekijken, kost toch een avondje! Resumé voor 2008 Vorig jaar hadden we het tweede man principe ingevoerd, maar met alle GPS systemen vervalt dat eigenlijk. De KNMV wil graag “bolletje pijltje”systeem voor een papieren toerversie, maar weinig clubs die daar nu nog in investeren. Meeste toertochten worden met GPS verreden. Voorkeur heeft het van te voren opvragen van de digitale route zodat ze zelf even na te zien zijn en evt aan te passen voor andere GPS systemen.Maar dat hoort bij het werk van een toercommissie. Verder zijn er twee “District Oost Toeroverleg” vergaderingen bezocht en een vergadering (ook van de KNMV) voor de toerkalender 2009. In het eerste DOT-overleg was er een spreker uitgenodigd die een uitgebreide uitleg gaf over het monteren van een camera op je motor. Natuurlijk met opgenomen beelden en uitleg over de apparatuur.Dit alles nadat de KNMV hun zegje gedaan hadden. Het tweede DOT-overleg werd opgevuld met een spreker (dhr Frijters)van een bekend GPS verkooppunt. Hij trachtte uit te leggen hoe eenvoudig het is om routes in div. formaten over te zetten. Dat dit niet zo eenvoudig is bleek wel in de loop van de avond toen hij met heel veel vragen uit de zaal geconfronteerd werd. De toercommissie wenst iedereen een gezond en gelukkig 2009 toe met heel veel veilige kilometers en….doe mee aan de toercompetitie! Hieronder de uitslag van de toercompetitie 2008. Naam Marten Renkema Ton Blokzijl Jan Hendriks Dick Eimers Frans Steenhuis Hugo Broers Harrie Koppes Adrian Alofsen Koen Steenhuis

Evenementen 920 985 655 545 290 250 320 90 170

Kilometers 175 92 125 113 137 124 47 173 48

Aantal punten Plaats 1095 1 1077 2 780 3 658 4 427 5 374 6 367 7 263 8 218 9


Avondje “slachtofferen” Terwijl een ander allemaal onzin zit uit te kramen op de site, hebben ondergetekende en Frans een erg leerzame avond gehad bij de EHBO afdeling Renkum-Wageningen in het voormalig Rode Kruisgebouw in de Tarthorst. Bij het bestuur van de club was een mail binnengekomen voor hulp bij een “MotoRescue” avond. Zo’n avond wordt verzorgd door de KNMV die daarvoor o.a. een training “helm afzetten” gemaakt heeft. Deze methode is door de KNMV artsengroep ontwikkeld en tot tevredenheid van veel gebruikers toegepast. Frans belde en met helm en motorpak togen we naar het leslokaal. Dat de cursusleider (Hans Bakker) ruim twintig jaar op een ambulance gezeten had was goed te merken aan de professionele uitleg en de vele praktijkvoorbeelden. Eerst was er uitleg over hoog energetisch letsel. Met pak aan wegen motorrijders toch tussen de 80 of 90 kilo (of meer), als zo’n massa ineens tot stilstand komt, wil het lichaam doorgaan met de beweging die het heeft. Binnenin zo’n lijf gebeurt dan van alles, het komt er gewoon op neer dat alles verplaatst wordt! Daarna werden de gevaren besproken van behandelingen, maar vooral de regel: Denk aan je eigen veiligheid! Let op dat jezelf geen slachtoffer wordt! De diverse typen helmen kwamen langs en dan natuurlijk de verschillende sluitingen. Dat het erg moeilijk is om een bewegingsloos slachtoffer een beetje veilig een helm af te zetten blijkt wel uit de praktijkoefeningen. Gevaarlijkste punt is dat motorrijders vaak nekletsel oplopen bij een buiteling. De bovenste halswervel heet atlas en de tweede halswervel heet de draaier. Deze heeft een puntvormig uitsteeksel op het wervellichaam. Draai je je hoofd van links naar rechts(of andersom) dan draait de atlas om het puntje van de draaier. Dat puntje kan bij een val door de grote energie afbreken en als dan je kin naar je hals geknikt wordt (door iemand of iets) komt er veel spanning op de zenuwen die in de halswervel lopen. En als dan het puntje van de draaier afgebroken is ontstaan er heel snel beklemmingen of beschadigingen van deze zenuwen en dat kan een verlamming veroorzaken. Waarom zou een helm dan af moeten, kun je hem beter laten zitten tot er professionele hulp op komt dagen!? Als het slachtoffer bij kennis is, gewoon laten zitten. Voor hartmassage zou hij ook niet af moeten, want bij 100 massages per minuut komt er genoeg lucht in de longen om weer actief te worden. Maar begint het slachtoffer dan te braken dan heb je een probleem! Het kan stikken in zijn eigen braaksel, dus dan moet de helm af. Na de theorie mochten Frans en ik op de grond gaan liggen, met helm op en twee personen hielpen een slachtoffer. Daarbij kwam naar voren dat een systeemhelm toch voordelen heeft voor hulpverleners omdat het kinstuk met een druk op de knop geopend kan worden en er beter zicht op het slachtoffer is. Afijn, een EHBO-er op zijn knieën achter de helm en met twee handen de helm proberen rechtstreeks naar achteren te trekken. De andere EHBO-er zit ook op zijn knieën naast het hoofd van zijn slachtoffer en stopt z’n rechterhand in de helm en probeert deze een beetje te sturen zodat die niet achter z’n neus blijft haken terwijl de andere voluit trekt! Met z’n andere hand ondersteunt hij het hoofd van het slachtoffer. Ontzettend, zo strak een helm zit , als je hem zelf afzet trek je de schaal iets uit elkaar zodat je meer ruimte hebt, maar in het EHBO geval gaat dit niet op! Er werd zelfs zo hard getrokken dat ik gewoon wegschoof met mijn ruim 80 kilo. De neus heeft ook nog wel wat te lijden en soms helpt het om wat rare smoelen te trekken die helpen bij het afdoen. Dan klinkt plotseling het commando “slachtoffer braakt” en wordt je op je zij getrokken door degene die naast je zit. Degene aan het hoofdeinde draait het hoofd netjes mee (tenminste zo hoort het) en daarna zou mondinspectie moeten volgen, effe met je vinger door de mond om hem leeg te maken. Ik neem me voor om de eerste de beste die dat doet keihard in de vinger te bijten, maar gelukkig is dat niet nodig. Daarna moet het slachtoffer weer terug gedraaid worden, ik weet niet meer precies hoe die ondersteuning moest, het was heel ingewikkeld om dat hoofd goed te ondersteunen. De EHBO-er kreukelt bijna om je heen en stiekem naar Frans kijkend had die er toch wel schik in met z’n vrouwelijke EHBO-ers, in de kluwen kon ik hem haast niet ontdekken! Nadat iedereen aan de beurt was geweest om een helm af te zetten werd er nog een powerpoint presentatie gehouden die niet zoveel nieuwe inzichten gaf in de materie. Al met al een leerzame en leuke avond. Onze conclusie was dat de gemiddelde leeftijd van EHBOers erg hoog was (in ieder geval op die avond) jeugdige aanwas is gewenst! Ton BlokzijlJaarverslag Trial 2008 Verzekering 2008 begon met wat rumoer omtrent de trialverzekeringen. Iedereen, die aan een trialwedstrijd deel wil nemen moet in het bezit zijn van een geldige districtlicentie of een nationale licentie (ONK trial). Verder worden onze wedstrijden aangemeld bij de KNMV. Hiervoor moet 25,- betaald worden, wat met een aantal deelnemers van minder dan 10 veel te veel is. Wij hebben hierover contact opgenomen met de KNMV, maar nog geen antwoord gekregen. Clubtrials De clubtrialcompetitie bestond in 2006 uit 12 wedstrijden, waarvan de laagste 3 resultaten geschrapt werden. 7 wedstrijden werden verreden aan de Wageningse haven, 4 wedstrijden bij de regiotrialcompetitie in (Nunspeet, Apeldoorn, Lochem en Enschede) en de 7e Clubtrial als tweedaagse begin juli in Bilstain(Belgié). Resultaten A-klasse. Koen wordt voor de achtste keer kampioen. Hotze wordt onbedreigd tweede (vorig jaar nog vierde) en neemt Marten’s plaats dus over. Jochem wordt weer derde. Evert kan steeds beter uit de voeten in de A-klasse en wordt vierde op 1 punt van Jochem. Marten wordt vijfde, ook vanwege het geringe aantal gereden wedstrijden. B-klasse. De B-klasse leek met 5 man goed bezet, maar na het afhaken van Joan en Joop viel de competitie een beetje weg.. Frans wordt weer eerste. Klaas wordt mooi tweede, maar had iets meer concurrentie van Adriaan moeten krijgen als Adriaan maar wat meer had meegedaan. Zoals al genoemd haken Joan en Joop af na april. Joan (vader) wordt vierde en wint maar net van Joop, die vijfde wordt. Joey, die één clubtrial won (Apeldoorn), wordt wegens te weinig wedstrijden slechts zesde. ONK. Koen deed weer mee in de nationale klasse, de tweede klasse van Nederland. Hij wordt uiteindelijk zesde van de twaalf. Jochem reed in de Sportklasse A, maar bevindt zich in de achterhoede. Frans rijdt in de Sportklasse-B en werd achtste van de 16 deelnemers. Hotze rijdt een aantal keren mee in de sportklasse A met zijn districtlicentie, maar komt daarom dus niet in de totaaluitslag voor. Trialclinics. Marten heeft voor de GS-club een tweetal trialclinics georganiseerd ism. Bjorn Bachus van ikwiltriallen.nl. Hoewel dit buiten onze club omgaat hebben een aantal van onze leden hier aan meegewerkt. Vooral de eerst trialclinic nog in januari was een verschrikkelijk natte dag, maar ondanks dit weer bleef iedereen de hele dag helpen. Deze trialclinics hebben een groot bedrag opgeleverd voor onze clubkas. Trialterrein. Ondanks allerlei beloftes is er weinig aan het terrein gedaan. Slechts een aantal kleine aanpassingen. Na de zomer is er behoorlijk gemaaid, maar de begroeiing blijft een probleem. Dit jaar willen we het geld van de trialclinic gebruiken om wat meer hoogteverschillen aan te brengen. We denken, dat er genoeg materiaal ligt voor een nonstop of 6. Van de extra aanwezige bielzen zal iets leuks gemaakt worden. Vooruitblik 2009. Het clubtrialschema is inmiddels bekend, zie elders in ditt Vizier. Dit jaar weer 12 wedstrijden, waarvan er 6 aan de haven worden verreden, een wedstrijd in Nunspeet bij de laatste wintercup, 3 bij de regiotrials, één in juli in Bilstain (tweedaagse) en één bij het NK jeugd. De beste negen resultaten gelden voor het clubkampioenschap. Er zijn geen verschuivingen in de klassen gemeld. De trialcommissie.


Notulen bestuursvergadering vrijdag 3 oktober 2008 Aanwezig: Ton, Frans (m.k. later), Harrie, Hugo en Dick. Afwezig: Alex (ziek) Opening: Harrie opent om 21:16 uur de vergadering Mededelingen: Alex heeft zich afgemeld wegens ziekte. Harrie neemt het voorzitterschap waar. Frans komt iets later. Notulen vorige vergadering: Geen opmerkingen en goedgekeurd. Relevante ingekomen stukken: Gemeente Wageningen: notulen vergadering sportraad Wageningen, Actieplan sport & bewegen. Brief beëindiging functie beleidsmedewerker sport H.Kamminga, uitnodiging presentatie voor verengingen/bedrijven op de “beursvloer” op 13-11-2008 in Junushoff. KNMV: Nieuwsbrief september 2008 (mail), factuur verzekeringscoupon 14-09-2008, uitnodiging voorzittersoverleg trialclubs 21-10-2008, info 30e kampioenstrial op 25/26 oktober in Sleen. Diverse clubbladen, diverse uitnodigingen voor toertochten. Evaluatie evenementen: 

Superclubweekend: Ondanks hobbelige en soms gladde Belgische kasseien een zeer geslaagd en leuk weekend. De combinatie van kamperen/trekkershut was ook geen probleem. Het bestuur vraagt zich af in hoeverre de afstand heet meegespeeld in de opkomst. Er is bij het bestuur 1 melding geweest dat dit een probleem opleverde. Tevens wordt Marten hartelijk bedankt voor de organisatie van dit evenement.

Evenementen: 

    

Bezoek IJssellinie: Harrie heeft alles geregeld. We kunnen koffie drinken bij Grietje en Eddy in Olst. De Gids is geregeld. De kosten van de gids (35 EUR) betaalt de club en de entree (3 EUR) is voor rekening van de deelnemers. Na afloop van dit evenement zullen we Gerrit Boshoven met een bezoekje vereren om hem met zijn 50e verjaardag te feliciteren. Zultrit: Ton heeft contact op met de organisatie om de route in TomTom te krijgen. Deze wordt pas om het laatste moment vrijgegeven omdat de route op zaterdag nog wordt nagereden. Snertrit: Ton zal e.e.a. regelen en probeert ook een digitale route te krijgen. Winterevenement nieuwe verkeersregels: Harrie is hier nog mee bezig. Eindejaarsfeestje: De datum van 20 december reeds gereserveerd. Op de invulling komen we op de volgende vergadering op terug. Nieuwjaarsborrel: Op 2 januari is de Nieuwjaarsborrel in ons café. Op de invulling komen we op de volgende vergadering op terug.


Algemene Leden Vergadering: De A.L.V. van 2009 is vastgesteld op vrijdag 20 februari. Dit is precies 2 weken na het uitkomen van het vizier met daar in de benodigde stukken.

WVTTK: 

 

Rijnroute 2008: Hugo, Ton en Dick zijn naar de toerkalendervergadering geweest. Omdat onze voorkeursdatum van zondag 19 april ongunstig uit kwam met de Bloesemrit van de buddyrijders is deze verplaatst naar zondag 26 april. Op verzoek van Harrie wordt de “Openstaande actiepunten”voor de “Ingekomen stukken” op de agenda gezet. Naar aanleiding van de reglementswijziging m.b.t. het lidmaatschap van de bestuursleden aan KNMV is het volgende besloten. Volgens de nieuwe KNMV-reglementen worden de voorzitter, penningmeester en secretaris automatisch lid van de KNMV. We hebben als bestuur besloten dat deze gereduceerde kosten t.o.v. een “normaal” lidmaatschap door de club betaald zal worden. In de oude situatie was de erkenningsbijdrage 75 EUR plus drie lidmaatschappen uit het bestuur (2x49 + 1x115 EUR). Vanaf 1 januari 2009 zal er een totaal bedrag van 174 EUR in rekening gebracht worden incl. de kosten voor het lidmaatschap van de 3 bestuursleden. Er is nog overwogen om het lidmaatschap van de KNMV dan maar op te zeggen maar dit levert te veel problemen op met de trial- en toerevenementen van onze club.

Openstaande/nieuwe actiepunten: Alex: Terug bellen eigenaar weiland naast trialterrein. Alex: Kraamschudden bij Carla en Marcel. Frans: Overleg met trialcie. en Marten besteding opbrengst trialclinic. Frans: Premiekorting, voor trialwedstrijden met weinig deelnemers, proberen te regelen bij de KNMV.  Harrie: Winterevenement lezing/theorie-examen wegenverkeerswet rijschoolhouder.  Ton: Inschrijflijst Snertrit op Topshare zetten en een digitale route regelen.    

Rondvraag:  Frans vraagt om kopij voor het Vizier.  Wordt aarzelend op gereageerd. Ton zegt toe een stukje te schrijven over de IJssellinie. Volgende vergadering Vrijdag 14 november 2008 om 21.30 uur in café “Onder de Linden” Sluiting Harrie sluit om 10:20 uur de vergadering.


Notulen bestuursvergadering vrijdag 14 november 2008 Aanwezig: Alex, Ton, Frans, Harrie, Hugo en Dick. Afwezig: niemand Opening: Alex opent om 21:47 uur de vergadering Mededelingen: Geen Notulen vorige vergadering: Geen opmerkingen en goedgekeurd. Relevante ingekomen stukken: Gemeente Wageningen: Agenda en uitnodiging vergadering Sportraad, uitnodiging vrijwilligersborrel 07-11-2008. KNMV: Uitnodiging DOT vergadering. Rijn IJssel Hotel de Nieuwe Wereld: Aanvraag advertentiemogelijkheden. AON: Nieuwsbrief. Diverse clubbladen, diverse uitnodigingen voor toertochten. Evaluatie evenementen:  Bezoek IJssellinie: Erg NAT. Leuk om weer eens kennis te maken met leden die je niet zo vaak ziet. Eddie en Grietje hartelijk bedank voor de gastvrije ontvangst in Olst. De rondleiding was zeer leerzaam en werd prima bezocht. Frans heeft echter nog geen rekening gekregen voor de rondleiding. Afgesproken is dat Frans 35 EUR zal overmaken naar de organisatie. Over de individuele entree is nog niets bekend.  Zultrit: Er waren 6 deelnemers en 4 motoren. Leuke rit echter op het eind een beetje veel links/recht afslagen. Verder was er wat vaker behoefte aan een peukenpauze langs de weg. Afgesproken is dat er minimaal 1x per uur een peukenpauze langs de weg wordt ingelast. Winterevenementen:  Theorie-examen avond 6 maart 2009: Harrie heeft bij rijschool v.d. Top in Bennekom een theorie-examen avond weten te regelen. Er worden zo tussen de 10 en 20 leden verwacht. De kosten a 5 EUR p.p. zal door de club betaald worden.  Eindejaarsfeest: Op zaterdag 20 december is het weer zo ver. De jaarlijkse kaas-vlees fondue avond. Dick zorgt voor de taakverdeling binnen het bestuur. Aanvang 19:00 uur bestuur aanwezig om 18:00 uur. Max. aantal deelnemers 32 VOL=VOL!  Nieuwjaarsreceptie: De nieuwjaarsreceptie zal gehouden worden op 2 januari. Tevens de prijsuitreiking van de toer en trial. WVTTK:  Opbrengst Trialclinics: De totale opbrengst van de 2 trialclinics is ca. 700 EUR. Frans zal op de komende ALV een voorstel doen voor het verdelen van deze gelden.  Frans heeft geïnformeerd hoe andere trialclubs omgaan met de verzekeringscoupons van de KNMV. Daar uit blijkt dat deze clubs geen onderlinge wedstrijden houden maar “trainingen” en hier voor zijn dus de verzekeringscoupon niet nodig.


  

Bestuur 2009: Alex treedt af als voorzitter. Er wordt nog gebrainstormd over zijn opvolging. Het is niet wenselijk om het bestuur verder in te krimpen gezien de drukke agenda’s van iedereen. De rest van het bestuur blijf aan. Het bestuur maakt zich zorgen over het voortbestaan van de redactie van het Vizier. Gezien de ervaringen van het laatste jaar was Frans regelmatig (te) druk bezig met het Vizier. Frans zal de huidige redactie polsen over 2009. Contributie niet betalende leden. Tot op heden hebben de volgende leden hun contributie nog niet betaald: Addie Stam, Louis v. Gelder en Hans de Leeuw. Frans zal Addie en Hans nog 1x bellen en Louis wordt van de ledenlijst geschrapt. Rondjes geven op de clubavond. Het aloude discussiepunt steekt de kop weer op. Mag wel maar in principe NIET. Iedereen betaalt voor zich zelf.

Openstaande/nieuwe actiepunten:  Frans: Voorstel maken voor de verdeling van de opbrengst van de trialclinics.  Frans: Nagaan in hoeverre wij de onze clubtrials kunnen bestempelen als trainingen en dus geen verzekeringscoupons meer nodig hebben.  Harrie: Theorie-examen avond regelen bij rijschool v.d. Top op vrijdag 6 maart 2009.  Frans: 35 EUR overmaken, voor de gids, naar de IJssellinie.  Frans: Kascontrolecommissie uitnodigen ter goedkeuring van de financiële stukken.  Frans/Harrie/Ton: Prijzen regelen voor de toer- en trialcompetitie.  Frans: Financiële stukken maken voor de volgende bestuursvergadering.  Frans: Trialverslag maken  Harrie/Ton: Toerverslag maken  Frans: Adverteerders rekening sturen  Frans: Polsen redactie Vizier voor 2009.  Frans: Leden bellen over hun contributie achterstand.  Dick: Publicatie eindejaarsfeest op site  Regelen voor de fondue avond:  Ton: Rauwkost, Salades, 3 tafels met bijbehorende stoelen, ijs, sfeerverlichting.  Dick: Fonduestellen, zonnebloemolie, spiritus, sauzen, (RIWOJO) borden/bestek, dessertschaaltjes, papieren tafellaken, servetten.  Frans: Kaasfondue, kruidenboter, stokbrood (zowel voor vlees- als kaasfondue)  Hugo: Vlees bij Elings Rondvraag:  Ton vraagt hoe het staat met de advertentieaanvraag van Rijn IJssel Hotel de Nieuwe Wereld.  Er is terug gemaild met onze tarieven. Nog geen reactie ontvangen. Volgende vergadering Vrijdag 16 januari 2009 om 21:30 uur in café “Onder de Linden” Sluiting Alex sluit om 22:54 uur de vergadering.


Email aan: Het bestuur Best bestuur, In opperste verbazing heb ik jullie voorgestelde (God zij dank) wijzigingen met betrekking tot de Toercompetitie gelezen. Vol ongeloof ben ik in de kerkers van mijn woning een fles bier gaan halen om een en ander te laten bezinken. Even hoopte ik nog dat ik over de titel heengelezen had. De titel die zou kunnen heten: Nieuwe competie -> Actiefste Rijnridder. Maar nee, het staat er echt: wijziging toercompetie Mijn gedachten lopen terug naar een jaar geleden toen tijdens de ALV jonge snotneuzen zomaar opperden dat zij graag een actievere club hadden. Een club met leven in de brouwerij. Een club waarbij je je jong blijft voelen. En dat daar dan een beloning bij zou horen, een spelletje van bijvoorbeeld wie rijdt het het meest, hoort daar dan bij. Die snotneus had eigenlijk wel gelijk en ook bestuur knikte heftig vanachter de Bobo-tafel. Behoudens het feit dat er blijkbaar geen enkele visie achter dit voorstel zit (op jullie houden het geheim, dat kan), leidt het voorstel tot verdere aftakeling van onze toch al zo dementerende club. Ik kreeg rare visioenen van een bestuur die met een zorgzame, doch keiharde lijn, de leden verleiden vooral niet te veel kilometers te gaan rijden, zo weinig mogelijk evenementen te laten bezoeken (druk, warm, gevaarlik, je kan zomaar dood vallen), vooral niet bij vreemden op bezoek gaan (Altzheimer patienten ben je zomaar kwijt), laat staan met hun meerijden (want dan kan de zorg niet geboden worden). Nee, blijven jullie onder onze hoede, wij weten wat goed je is en met mocht er wat gebeuren, twee Thuiszorg medewerkers/leden staan voor je klaar. En als we een weekendje uitgaan, graag dicht in de buurt en vooral niet via een toertocht (lees langere weg, gevaar, er kan zomaar wat gebeuren), maar rechtstreeks naar de camping, waar de huisjes voor jullie klaar staan. Trouwens, maximaal twee weekendjes per jaar, Pasen is al jaren leeg, want de zorg kost een hoop tijd van de vrijwilligers. De schamele beloning per kilometer, die al jaren ver onder het markt-conform gemiddelde zit, gaat gelukkig nog niet verder naar beneden. Stel je voor dat rijden en kilometers maken beloond zou worden. Dan is er helemaal geen houden meer aan. Een andere nare gedachte die in mij opkwam, vanwege een schampere opmerking van een van de bestuursleden, dat als er een lid zijn kop te ver boven het maaiveld uitsteekt (lees: is nog vrolijk, avontuurlijk, organiseert, zoekt uit, rijdt gemiddeld 5 x zoveel als de gemiddelde RR-er, rijdt harder dan 32.5 km/u gemiddeld, etc), deze onmiddellijk onthoofd moet worden. Om dit onthoofden niet te letterlijk te nemen, gebruiken jullie het woordje discriminatie, alsof er tijdens een weekend geen andere tochten zijn. Wie discrimineert er nu? Maar goed, het wordt dus niet gewaardeerd dat we naar de Historische wegraces gaan, of naar de TT (O, jee...) of de Isle of Man, want de wedstrijden zijn 1 daagse evenementen. Waarschijnlijk wel een uitzondering voor de motorzegening? Het is een feit dat dementerende mensen hun toevlucht zoeken in de religie en God weer bovenaan zetten. Ben ik even blij dat we in cafĂŠ Onder de Linden zitten. Worden we goed verzorgd, kunnen we oud worden. En dan rijden we een paar zondagen per jaar een rondje rond de kerk: het tochtje begint om 1 uur (rustig wakker worden, kopje koffie), de lengte is onder de 100 km (want ja, bij 32.5 km gemiddeld ben je al gauw 3 uur onderweegs) en zijn we rond 4 uur weer thuis om een kopje thee te drinken bij de buren. "Leuk weekend gehad?" Ja, wij wel, hele weekend met motorclub op stap geweest... , nou ja, de hele dag, ... middag. "Goh, mooi man" Ja, ik het extra leuke is, ik sta ook nog nummer 1 in de toercompetitie! "Waooohhh!!" Goed he! Over vier weken ga ik weer mee, rondje Wageningen, Ede, Wolfheze (onze nieuwe kamer bekijken), Oosterbeek, Wageningen. Toch weer mooi 40 punten.