Page 1

T.C YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI EYÜP AYGAR Fen Lisesi Müdürlüğü 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı 07.10.2012 tarihinde yapılacak olan Okul Aile Birliği Genel Kurulu Gündem Maddeleri: 1.SAYGI DURUŞU 2.İSTİKLAL MARŞI 3.OKUL MÜDÜRÜNÜN KONUŞMASI 4.OKUL AİLE BİRLİĞİ VE DENETLEME KURULU İÇİN DİVAN BAŞKANI VE İKİ YAZMAN SEÇİMİ 5.OKUL AİLE BİRLİĞİ DENETİM KURULU RAPORUNUN OKUNMASI 6.OKUL AİLE BİRLİĞİ GELİR VE GİDER TABLOSUNUN OKUNMASI 7. OKUL AİLE BİRLİĞİ FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI VE AKLANMASI 8. OKUL AİLE BİRLİĞİ KASIM 2011-KASIM 2012 YILI TAHMİNİ BÜTÇENİN OKUNMASI VE OYLANMASI 9. OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULUNUN SEÇİLMESİ 10. OKUL AİLE BİRLİĞİ DENETİM KURULUNUN SEÇİLMESİ 11.2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM AİDATININ BELİRLENMESİ 12.DİLEK VE TEMENNİLER 13.ÖĞRENCİ DURUMLARININ GÖRÜŞÜMESİ İÇİN SINIFLARA ÇIKILMASI

07.10.2012 Hakkı YAVUZ Okul Müdürü

Bilişim  

okulailebirligi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you