Page 1

E R G N O İ K N E T L BÜ


Kongre Düzenleme Kurulu Kübülay Özbek

TMMOB

Sinan Güngör

Ege Üni.

Hüseyin Yeşil

Hasbi İsmailoğlu

N. Sedat Gülşen

İzmir Şubesi

TMMOB

Kocaeli Üni.

Cengiz Göltaş

İzmir Şubesi

EMO

Mehmet Mak

H. Avni Gündüz

Adana Şubesi

Neriman Usta

İzmir Şubesi

EMO

Özenç Akdağ

Taner İriz

Ankara Şubesi

Mehmet Bozkıroğlu EMO İrfan Şenlik EMO

Rüştü Bekdikhan

Murat Kocaman

İzmir Şubesi

Antalya Şubesi

Hulki Artut

Dilek Menteşeoğlu

İzmir Şubesi

Bursa Şubesi

Hamza Koç

İzmir Şubesi

EMO

Arif Dönmez

M. Macit Mutaf

Denizli Şubesi

Erhan Karaçay

İzmir Şubesi

EMO

Serhat Berat Efe

M. Emin Özger

Diyarbakır Şubesi

Fatih Kaymakçıoğlu EMO Ercan Dursun EMO

M.Murat Çavuş

Hacer Şekerci Öztura

İzmir Şubesi

Eskişehir Şubesi

Mehmet Merkepçi

Hasan Şahin

İzmir Şubesi

Gaziantep Şubesi

Özcan Kalenderli

İzmir Şubesi

İTÜ

Saadet Nuruileh Güleç İstanbul Şubesi

Özcan Uğurlu

Sermin Onaygil

İzmir Şubesi

İTÜ

Mehmet Yavuz Alkan

Bülent Uzunkuyu

İzmir Şubesi

Belgin Türkay

İzmir Şubesi

İTÜ

Ali Fuat Aydın

Murat Yapıcı

İzmir Şubesi

Tarık Duru

Barış Aydın

H. Avni Haznedaroğlu

Kocaeli Şubesi

Kocaeli Üni.

İzmir Şubesi

Önder Güler

Mersin Şubesi

İTÜ

Mutlu Boztepe

Seyfettin Atar

İzmir Şubesi

Tolga Sürgevil

Samsun Şubesi

Dokuz Eylül Üni.

Mustafa S. Çınarlı

Muammer Özdemir

İzmir Şubesi

Tuncay Değermenci

Trabzon Şubesi

Kongre Bilim Kurulu Prof.Dr. Adnan Kaypmaz

Beykent Ünv.

Doç.Dr. Önder Güler

İTÜ

Prof.Dr. Eyüp Akpınar

DEÜ

Doç.Dr. Neslihan Serap Şengör

İTÜ

Prof.Dr. Özcan Kalenderli

İTÜ

Doç.Dr. Banu Manav

Kültür Üni. (ATMK)

Prof.Dr. Sermin Onaygil

İTÜ (ATMK)

Doç.Dr. Haluk Görgün

YTÜ

Prof.Dr. Aydoğan Özdemir İTÜ Prof.Dr. Belgin Türkay İTÜ

Yrd.Doç.Dr.Muammer Özdemir

19 Mayıs Üni.

Yrd.Doç.Dr.İrfan Şenlik

19 Mayıs Üni.

Prof.Dr. Alpin Yener

İTÜ (ATMK)

Yrd.Doç.Dr.Tolga Sürgevil

DEÜ

Prof.Dr. Murat Aşkar

İzmir Ekonomi Üni.

Yrd.Doç.Dr.Bilal Gümüş

Dicle Üni.

Prof.Dr. Tarık Duru

Kocaeli Üni.

Yrd.Doç.Dr.Mutlu Boztepe

Ege Üni.

Prof.Dr. Nevzat Özay

ODTÜ

Yrd.Doç.Dr.Sinan Güngör

Ege Ün.

Prof.Dr. Galip Cansever

YTÜ

Yrd.Doç.Dr.Lale Tükenmez Ergene

İTÜ

Prof.Dr. Rengin Ünver

YTÜ (ATMK)

Yrd.Doç.Dr.Hasbi İsmailoğlu

Kocaeli Üni.

Doç.Dr. M.Timur Aydemir

Gazi Üni.

Yrd.Doç.Dr.Rana Kutlu

Kültür Üni. (ATMK)

Yrd.Doç.Dr.Hacer Şekerci

Yaşar Üni.

Kongre Yürütme Kurulu N. Sedat Gülşen (Yürütme Kurulu Başkanı)

Mustafa S. Çınarlı

M. Emin Özger

M. Yavuz Alkan

H. Avni Gündüz

Hacer Şekerci Öztura

Ali Fuat Aydın

Taner İriz

Hasan Şahin

Barış Aydın

Murat Kocaman

Özcan Uğurlu

Mutlu Boztepe

Dilek Menteşeoğlu

Bülent Uzunkuyu

Talat Canpolat

M. Macit Mutaf

Murat Yapıcı

Kongre Sekreteri Ali Fuat Aydın


ııı. elektrik tesisat ulusal kongre ve sergisi 21-24 kasım 2013

III.ELEKTRİK TESİSAT ULUSAL KONGRE VE SERGİSİ ÜÇÜNCÜ KEZ İZMİR’DE...

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından, elektrik, elektronik, enerji, aydınlatma, otomasyon gibi elektrik mühendisliğinin önemli sektörlerinin yer aldığı Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi ve Fuarı; ilki 7-10 Mayıs 2009, ikincisi 24-27 Kasım 2011 tarihlerinde olmak üzere İzmir Fuar Alanı’nda iki kez düzenlendi. Elektrik Mühendisler Odası İzmir Şubesi olarak; meslek alanımıza ilişkin gelişmelerin izlenmesi, kongre, sergi, fuar, panel, bildiri vb. teknik etkinlikler aracılığıyla üniversiteler ile sanayi arasında işbirliğinin sağlanması, mühendislik uygulamalarının ve etkileşim içinde bulunan diğer alanlardaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sunulması, değerlendirilmesi ve tartışılması amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerin bir yenisini 21-24 Kasım 2013 tarihlerinde İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde III. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi adı altında gerçekleştiriyoruz. Kongre çerçevesinde VII.Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, VI. Kontrol Otomasyon ve Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu, Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu ve SMM (Serbest Müşavir Mühendis) Forumu düzenlenenerek katılımcıların zengin içerikli etkinliklerle buluşması sağlanacaktır. Uygulamaları, projeleri, hedefleri ile ülkemiz sanayisinin gelişmesine katkıda bulunmak isteyen, elektrik, elektronik, enerji, aydınlatma, otomasyon sektörlerinin bileşeni tüm kişi ve kuruluşlarla Kongre ve Sergimizde birarada olmayı diliyoruz. Kongre Yürütme Kurulu

emo izmir şubesi

3


ııı. elektrik tesisat ulusal kongre ve sergisi 21-24 kasım 2013

VI. Kontrol-Otomasyon ve Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak enerji, elektrik, elektronik, otomasyon, aydınlatma gibi meslek alanımızı doğrudan ilgilendiren konuların içerisinde yer aldığı Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi’nin üçüncüsü 21-24 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Kongre içeriğine uygun olarak daha önce örgüt birimlerimiz tarafından beş kez düzenlenen Kontrol Otomasyon Sempozyumu ile ilk defa Şubemiz tarafından 2009 yılında gerçekleştirilen Elektronik Güvenlik Sistemleri Sempozyumu birleştirilerek Kontrol Otomasyon ve Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu adı altında etkinlik gerçekleştirilecektir. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte yapı elektronik sistemleri yapı tesis sürecinin en önemli parçalarından biri olmuştur. Tesislerde elektronik sistemlerin kullanımındaki artış nedeniyle mühendislik hizmetlerinin sağlıklı uygulanması, yaygınlaştırılması, denetlenmesi, tüketiciye sunulması da gittikçe önemini arttırmaktadır. Yapı elektronik sistemleri kapsamında hizmet üreten firmaların sorunlarının tespit edilmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi açısından da anılan etkinlik tüm sektör bileşenlerine faydalı olacaktır. Kontrol otomasyon sistemleri ise hayatımızın her alanında yer almakta olup, gelişimini yazılım, donanım, kontrol ve elektronik gibi mühendislik alanlarından sağlamaktadır. Endüstriden enerji üretimi iletimi ve dağıtımına, yapı tesis sürecinden akıllı bina uygulamalarına kadar hayatımızın her alanında yer alan otomasyon sistemleri, gerek konfor gerekse verimlilik açısından mühendislik uygulamalarının önemli paydaşı durumundadır. Kongre ve bu kapsamda düzenlenecek sempozyuma yapı elektronik sistemleri, kontrol ve otomasyon alanında faaliyet gösteren tüm kişi, kurum ve kuruluşların katılımını bekliyor, görüş ve önerilerini sunmaya davet ediyoruz.

Sempozyum Konuları • Yangın Algılama ve Uyarma Sistemleri • Elektrik Kaynaklı Yangınlar • Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri • Acil Durum Aydınlatması ve Yönlendirmesi • Soygun Alarm Sistemleri • Geçiş Kontrol Sistemleri • Sismik Algılama Sistemleri • IP Tabanlı Güvenlik Sistemleri • Geçiş Kontrol Sistemleri • Kapalı Devre Teknoloji Sistemleri • Üst Arama ve Paket Arama Sistemleri

• Akıllı Binalar • Akıllı Kontrol Sistemleri • Endüstriyel Otomasyon • Bina Otomasyonu • Makina Otomasyonu • Enerji Otomasyonu • Tıp Otomasyonu • Mekatronik • Robotik ve Robot Uygulamaları • Otomasyon ve Nanoteknoloji • Otomasyon Eğitimi

• Ölçme ve Ölçme Teknikleri, Ölçme Donanımları • Standartlar ve Yönetmelikler • Denetim, Kabul, İşletme ve Bakım Prosedürleri

Sempozyum Yürütme Kurulu H. Hanri AKYÜZ M. Yavuz ALKAN Tanyel ATALAR Ergun BALBOZAN

4

Alparslan ÇELİK Sabri GÜNAYDIN Nuray ÖZMEN Sabri ÖZMUTLU

Asım RASAN Hasan ŞAHİN Sinem ŞENOL E. Toygar TURGUT

Aydın TUTUMLU Özcan UĞURLU Mahir ULUTAŞ Attila YAPAR Murat YAPICI

emo izmir şubesi


ııı. elektrik tesisat ulusal kongre ve sergisi 21-24 kasım 2013

Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu Sanayileşme, teknolojideki hızlı gelişme ve günümüzün yaşam standartları gibi unsurlar dikkate alındığında Dünyadaki siyasi sürecin oluşmasında, ülkelerin enerji kaynakları, bu kaynakları denetleme ve geliştirebilme yetenekleri, enerji taleplerini karşılamadaki bağımsız olma amaçları belirleyici olmaktadır. Enerji, teknolojinin gelişmesi ve buna bağlı olarak günümüz yaşam standartlarının giderek konforlu hale gelmesi açısından hayatın vazgeçilmez unsuru hale gelmiştir. Aynı zamanda ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimlerinin de birer göstergesidir. Elektrik enerjisinin üretiminden iletimine dağıtımından tüketiciye sunulmasına kadar olan süreçte enerjinin kalitesi ve kesintisiz olması hiç şüphesiz ki üretim, iletim ve dağıtım sistemlerindeki alt yapı iyileştirmeleri ve gelişen teknolojinin izlenmesi ile mümkündür. Bu amaçla Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak 21-24 Kasım 2013 tarihlerinde III.Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi kapsamında Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu gerçekleştirilecek olup, güç ve enerji sistemlerine yönelik ülkemiz ve dünya ölçeğinde yapılan çalışmalar katılımcılarla paylaşılacaktır. Enerji, elektrik, elektronik, otomasyon, aydınlatma gibi meslek alanımızı doğrudan ilgilendiren konuların sunulacağı III. Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi ve bu kapsamda gerçekleştirilecek Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu’nun teknolojiyi üreten, uygulayan ve kullananların bir araya getirildiği, mühendis, mimar, akademisyen, kurum ve kuruluş temsilcileri ve sanayicilerin ortak platformu olacağı inancıyla ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini etkinliğimize katılmaya, katkı ve önerilerini sunmaya davet ediyoruz.

Sempozyum Konuları • Santraller • Jeneratör Seçimi ve Uygulamaları • Kesintisiz Güç Kaynakları • Hibrit Sistemler ve Şebekeye Bağlantı Uygulamaları • Direkler • İletkenler ve Kablolar • Hava Hattı İzolatörleri • Transformatörler • Yüksek Gerilim Anahtarlama Elemanları • Havai ve Yeraltı İletim Hatları

• Dağıtım Tabloları (Şebeke Planlaması) • Yeşil Enerji – Yenilenebilir Enerji Sistemler • Akıllı Şebekeler • Elektrik Tesislerinde Güvenlik • Bina içi AG / YG Tesisleri • Patlayıcı Ortamlarda Elektrik Tesisatları • Enerji Verimliliği ve Kalitesi • Ölçme ve Ölçme Teknikleri, Ölçme Donanımları • Standartlar ve Yönetmelikler • Denetim, Kabul, İşletme ve Bakım Prosedürleri

Sempozyum Yürütme Kurulu Yrd. Doç. Dr. Mutlu BOZTEPE Yrd. Doç. Dr. Hacer ŞEKERCİ Sarper BAŞAK Talat CANPOLAT Mustafa S. ÇINARLI Serkan ÇOLAKKAYA Sabri GÜNAYDIN H. Avni GÜNDÜZ

emo izmir şubesi

Taner İRİZ M. Emin ÖZGER Olgun SAKARYA Kürşat SELÇUK Cevdet ŞENKAL Bülent UZUNKUYU Ümit YALÇIN Selman YERLİKAYA

5


ııı. elektrik tesisat ulusal kongre ve sergisi 21-24 kasım 2013

VII. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu Aydınlatma Türk Milli Komitesi ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası işbirliği ile 2001 yılından bu yana her iki yılda bir düzenlenen “Ulusal Aydınlatma Sempozyumu”nun yedincisi İzmir’de yeniden gerçekleştiriliyor. Sempozyum, 2009 yılından itibaren enerji, elektrik, elektronik, otomasyon, aydınlatma gibi meslek alanımızı doğrudan ilgilendiren konuların yer aldığı Elektrik Elektronik Sistemleri Kongresi kapsamına alınmış olmasına rağmen ayrı bir etkinlik olarak gerçekleştirilmekte, sektörün sorunlarının, gelişmelerinin, uygulayıcı, üretici, düzenleyici ve tasarımcılarıyla birlikte tartışıldığı ortamlar yaratılmaktadır. Bu dönem de “VII.Ulusal Aydınlatma Sempozyumu”nu Aydınlatma Türk Milli Komitesi birlikteliği ve sempozyuma özgü oluşturulan Yürütme ve Bilim Kurullarının katkılarıyla 21-24 Kasım 2013 tarihlerinde düzenlenecek III. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi etkinliği kapsamında gerçekleştiriyoruz. Sempozyum ile birlikte aydınlatma sektöründe yer alan firmalara sergi olanakları da sağlanacak olup, aşağıda belirtilen konulardaki teknik ve idari bildirilerin yanı sıra uygulamacıların, ulusal ve uluslar arası firmaların uygulama projelerini sunarak, sergi katılımcısı ya da izleyici olarak Sempozyum’da yer almaları arzu edilmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve bağlı birimleri, Türk Standartları Enstitüsü, Üniversiteler, Elektrik Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Aydınlatma Türk Milli Komitesi, Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği ve sektörel firmaların davet edildiği etkinliğe tüm sektör bileşenlerinin katılımını bekliyoruz.

Sempozyum Konuları • Görme ve Renk • Işık ve Işınım Ölçümleri • Aydınlatma Genel Konuları •• Işık Kaynakları •• Aydınlatma Aygıtları •• Aydınlatma Ekonomisi •• Terminoloji •• Eğitim

• İç Aydınlatma • Dış Aydınlatma • Kentsel Aydınlatma ve Işık Kirliliği • Ulaşımda Aydınlatma ve Sinyalizasyon • Görüntü Teknolojisi • Fotobiyoloji ve Fotokimya • LED Teknolojileri ve Aydınlatma • Aydınlatma Otomasyonu

Sempozyum Yürütme Kurulu Prof. Dr. Sermin ONAYGİL Prof. Dr. Rengin ÜNVER Çağdaş BAYTEKİN Bülent Şevket DEMİRAL

6

Engin CEBECİ Mustafa S.ÇINARLI Dilek MENTEŞEOĞLU M.Macit MUTAF

emo izmir şubesi


ııı. elektrik tesisat ulusal kongre ve sergisi 21-24 kasım 2013

SMM Forumu Elektrik Mühendisleri Odası`nda günümüzde Serbest Müşavir Mühendis (SMM) olarak faaliyet yürüten 3 bini aşkın üyenin meslek hayatlarında yaşadığı sorunların tespit edilmesi, çözüm önerilerinin oluşturulması, çözüme yönelik girişimlerin başlatılması için yerel ve ülke çapında çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Tüm bu etkinliklerde sektörde yaşanan gelişmeler, bu gelişmelerin üyelere yansımaları ve özelde SMM üyelerin yaşadığı sorunların tartışılması, önerilerin geliştirilmesi ve gerek SMM üyeler ile EMO arasındaki, gerekse SMM üyeler ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki sorunların çözümlerinin konuşulması amaçlanmış, SMM hizmetlerinin ulusal ölçekte konumu tespit edilerek bu alandaki evrensel değişim ve gelişimin irdelenmesi, geleceğe yönelik yeni açılımlarda bulunulması hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra anılan etkinlikler belgelendirme ve yetkilendirme konularını da tartışmaya açma platformu olarak düşünülmüştür. 21-24 Kasım 2013 tarihlerinde İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilmesi planlanan III. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi’nin alt etkinliklerinden biri de SMM Forumu olacaktır. SMM üyelerin mesleğini yaparken yaşadığı sorunların tespit edilmesi, çözüm önerilerinin oluşturulması, çözüme yönelik girişimlerin başlatılması için önemli bir görev üstlenen SMM Forumu’nda mühendislerin ve diğer teknik elemanların görev yetki ve sorumlulukları hakkında farklı ülkelerdeki uygulamaların incelenerek, ülkemizdeki uygulamalar ile karşılaştırılması konusunda çalışma yapılması da hedeflenmektedir. Bütün üyelerimizin SMM Forumu`na katkı ve katılımlarını bekliyoruz.

Forum Yürütme Kurulu Ali Fuat AYDIN Can Polat BÜLBÜL Volkan CANKANAT Bülent DAMAR Muhammet DEMİR Onur KAYA Ali Fuat ÖZBAY

emo izmir şubesi

Serdar ÖZDEMİR Hakan ÖZDİNÇ M. Emin ÖZGER Gökçe Haver TOPRAK Alişer PARLAK Bülent UZUNKUYU

7


ııı. elektrik tesisat ulusal kongre ve sergisi 21-24 kasım 2013

Kent ve Elektrik Temalı Fotoğraf Sergisi ve Elektrik Müzesi İlki 24-27 Kasım 2011 tarihlerinde düzenlenen kongre kapsamında gerçekleştirilen “Kent ve Elektrik” temalı fotoğraf sergisi ile tarihi özellikli elektrik malzemelerinin sergilendiği “Tarihi Elektrik Müzesi” III.Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi kapsamında yeniden düzenlenecektir. Konuya duyarlı tüm kişi, kurum ve kuruluşların, Fotoğraf Sergisinde ve Elektrik Müzesinde kullanılmak üzere arşivinde bulunan fotoğraf, elektrik malzemesi, doküman ve materyaller ile etkinliğe katılımı beklenmektedir. Fotoğraf Sergisi Katılım Koşulları: 1. Katılımcılar en fazla üç fotoğraf ile sergiye katılabilirler. 2. Fotoğraflar, kısa kenarı 20 cm‘den küçük, uzun kenarı 45 cm‘den büyük olmayacak şekilde paspartusuz teslim edilecektir. 3. Dileyen katılımcıların fotoğrafları sergi sonunda iade edilecektir. 4. Sergilenecek fotoğraflar EMO‘nun yayınlarında telif ücreti ödenmeksizin kullanılabilecektir. 5. Fotoğraflar renkli ve/veya siyah beyaz olabilecektir. 6. II. Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi süresince dijital ortamda gerçekleşecek gösterimlerde kullanılmak üzere katılımcılar yapıtlarını EMO‘ya dijital olarak da teslim edebileceklerdir. 7. Fotoğrafların teslim tarihi 1 Kasım 2013, teslim yeri EMO İzmir Şubesi‘dir.

Kongre ve Sergi Katılımcı Profili • • • • • • • •

8

Elektrik, elektrik ve/veya elektronik mühendisleri Üniversite temsilcileri – akademisyenler Mimar, inşaat yüklenicileri, yatırımcılar ve diğer teknik elemanlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı temsilcileri TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Enerji, elektrik tesisat, aydınlatma, otomasyon, elektronik güvenlik alanında imalat, tasarım, montaj, yüklenim, belgelendirme, işletme, bakım ve satış hizmeti gerçekleştiren firmalar, Belediye, TOKİ, İl Özel İdaresi, OSB müdürlükleri, hastane vb. kamu ve özel kuruluşların temsilcileri, Sektörel dernekler ve yayın organları.

emo izmir şubesi


ııı. elektrik tesisat ulusal kongre ve sergisi 21-24 kasım 2013

I.ELEKTRİK TESİSAT ULUSAL KONGRESİ 7-10 MAYIS 2009 Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi (UETK) TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası adına EMO İzmir Şubesi tarafından 7-10 Mayıs 2009 tarihlerinde İzmir Fuar Alanı‘nda gerçekleştirildi. Kongre kapsamında önceki dönemlerde Elektrik Mühendisleri Odası’nın farklı birimleri tarafından farklı zaman ve yerlerde düzenlenen Aydınlatma Sempozyumu ve Otomasyon Sempozyumu ile ilk kez düzenlenen Elektronik Güvenlik Sistemleri Sempozyumu, Yüksek Gerilim Çalıştayı ve Serbest Müşavir Mühendis (SMM) Forumu gerçekleştirildi. 3 sempozyum, 1 çalıştay ve 1 forumda toplam 75 özgün bildiri, 2 panel ve bir özel oturumdan oluşan Kongreye ücretli olarak ülkemizin çeşitli illerinden 404 delege, EMO Şubelerinden 136, kongre bildiri sunucuları, diğer izleyici katılımlarıyla birlikte toplam 1024 kişi katıldı.

KONGRE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER

1) V. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu

Aydınlatma Sempozyumu, aydınlatma kavram ve uygulamalarının tartışılmasında sektörde yaşanan sorunların yanı sıra bilimsel gelişmelerin paylaşıldığı bir etkinlik oldu. Sempozyumda, binalarda enerji verimliliği kanunu ve ikincil mevzuatların aydınlatma alanına yönelik yansımaları, LED’li aydınlatmalar, aydınlatmada verimlilik kriterleri, iç aydınlatma konusunda yasal mevzuatlar ve diğer bir çok konu yer almış, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. V. Aydınlatma Sempozyumu’nda; 2 gün boyunca 5 oturumda 22 bildiri sunularak, Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği Çerçevesinde Aydınlatmanın Yeri ve Önemi konulu, Çevre ve Şehircilik Başkanlığı, Aydınlatma Türk Milli Komitesi, Türk Standartları Enstitüsü, Elektrik Mühendisleri Odası ve İTÜ Enerji Enstitüsü’nden temsilcilerin yer aldığı bir de panel düzenlenerek yönetmeliğin aydınlatma alanına yönelik etkileri değerlendirildi.

2) V.Otomasyon Sempozyumu TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından 2001 yılından başlayarak sırasıyla İzmir, Manisa, Denizli, Samsun‘da gerçekleştirilen Otomasyon Sempozyumu‘nun beşincisi 9 Mayıs 2009 tarihinde Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi kapsamında yine İzmir’de düzenlendi. Endüstriyel otomasyon sistemlerinin yanı sıra yazılım, donanım, kontrol ve elektronik gibi mühendislik alanlarında gelişmelerin irdelendiği, SCADA yazılımları,endüstriyel otomasyon projelendirme ve montaj esasları, endüstriyel robotların yapıları vb. konuların yer aldığı V. Otomasyon Sempozyumu’nda; 4 oturumda toplam 16 bildiri sunuldu.

emo izmir şubesi

9


ııı. elektrik tesisat ulusal kongre ve sergisi 21-24 kasım 2013

3) Elektronik Güvenlik Sistemleri Sempozyumu Sempozyumda can ve ürün güvenliğini doğrudan ilgilendiren bu alana yönelik sistemlerin tasarım, montaj ve işletme süreçlerinde yaşanan yanlış uygulamalar ve çözüm önerileri dile getirilerek, sektörde yaşanan teknolojik gelişmeler katılımcıların bilgisine sunuldu. Sempozyumda; iki gün boyunca 6 oturumda 22 bildiri sunumu, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in Mesleki Açıdan Değerlendirilmesi konulu bir de panel gerçekleştirildi. Panele Türkiye Yangından Korunma Vakfı, Elektrik Mühendisleri Odası, Çevre ve Şehircilik Başkanlığı temsilcilerinin katılımı sağlandı.

4) SMM Forumu SMM (Serbest Müşavir Mühendis) üyelerimize yönelik ilki 2005 yılında Ankara’da SMM Sorunları Sempozyumu, ikincisi 2007 yılında Antalya’da II. SMM Sempozyumu adı altında düzenlenen SMM sorunlarına yönelik etkinliklerin üçüncüsü; kongre kapsamında 9 Mayıs 2009 tarihinde forum şeklinde düzenlenerek katılımcıların kendilerini ifade edeceği serbest kürsü oldu. Ülkemizin bir çok yerinden serbest olarak proje, danışmanlık, işletme sorumluluğu, yüklenim işi yapan 300’ü aşkın elektrik mühendisinin katıldığı Forum’da yüksek gerilim işletme sorumluluğu hizmetleri, mesleki denetim uygulamaları değerlendirilerek, TUS, yapı denetim, yasal mevzuat vb. konular tartışmaya açıldı.

5) Yüksek Gerilim Çalıştayı Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi kapsamında 10 Mayıs 2009 tarihinde düzenlenen Yüksek Gerilim Çalıştayı’nda Türkiye‘de faaliyet gösteren orta ve yüksek gerilim konularında çalışan ve hizmet üreten mühendisler, akademisyenler, ilgili Bakanlık temsilcileri ve sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi sağlandı. Teknik konularda işbirliğinin artırılması, endüstriyel tesislerde yüksek gerilim ölçümleri konusunda ilgililerin bilgilendirilmesi, karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin değerlendirilmesi hedeflendiği Çalıştay; ilk kez yapılan ve tekrarlanmasında yarar görülen bir etkinlik olarak değerlendirildi Yüksek Gerilim Çalıştayı’na, yüksek gerilim düzeyinde cihaz ve ürün tasarımı/üretimi yapan elektromekanik sanayi temsilcileri, bakım/onarım desteği sağlayan, deney/ölçüm cihazları kullanan ve teminini sağlayan kuruluş temsilcileri, yüksek gerilim ölçme ve deneyleri hakkında bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşmak isteyen akademisyen, sektör çalışanı ve mühendisler katıldı. Çalıştay’da; biri Enerji Kalitesi ve Bölgesel Sorunlar başlıklı özel oturum olmak üzere toplam 5 oturumda 3’ü çağrılı toplam 17 bildiri sunuldu.

10

emo izmir şubesi


ııı. elektrik tesisat ulusal kongre ve sergisi 21-24 kasım 2013

II.ELEKTRİK TESİSAT ULUSAL KONGRESİ 24-27 KASIM 2011

Bu kongrede, 2009 yılındaki kongreden farklı olarak SMM Forumu ve VI.Ulusal Aydınlatma Sempozyumu dışında diğer sempozyumlar II.Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi adı altında birleştirildi. Kongrenin ana teması “Elektrik Tesislerinde Yeni Teknolojiler ve Verimlilik” olarak belirlenerek, ana temaya uygun olarak dünyada enerjinin etkin ve verimli kullanılması konusunda gelişmeler, tesislerin enerji tüketimlerinin yeni teknolojiler kullanılarak azaltılmasına ilişkin uygulamalar konunun uzmanları tarafından tartışılarak katılımcıların ve kamuoyunun dikkatine sunuldu. Kongrede 1 sempozyum, 1 forum ile birlikte toplam 93 bildiri, 3 özel sunum, 3 uygulama sunumu, 3 panel gerçekleştirildi. Kongreye çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından, belediyelerden, özel ve kamu üniversitelerinden, meslek yüksek okullarından, özel sektörden 908’i kayıtlı delege olmak üzere değişik illerden toplam 1.348 kişinin katılımı sağlandı. Kongre ile eşzamanlı olarak düzenlenen EBİTO”11 III.Elektrik Tesisat Fuarı ile teknolojik gelişmelerin sergilenmesi ve katılımcıların bu ürünlerle buluşması sağlandı.

PANELLER Bina Elektronik Sistemlerinde Denetim ve Standart Sorunları konulu ilk gün gerçekleştirilen panelde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ve Elektrik Mühendisleri Odası temsilcileri yer alarak binaların yangın güvenlik ve elektronik güvenlik sistemlerindeki gelişmeler, yaşanan bu gelişmelere karşın denetim ve standart sorunları konunun uzmanları tarafından tartışıldı. Kongrede düzenlenen diğer panel ise Ülkemizde İç Tesisat Alanına Yönelik Yönetmelikler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri başlığı altında gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Standartları Enstitüsü ve Elektrik Mühendisleri Odası temsilcilerinin yer aldığı panelde, meslek alanımızın ve elektrik tesisat sektörünün önemli bir bölümünü oluşturan iç tesisat alanına yönelik günümüzde yaşanan mevzuat ve uygulama sorunları tartışıldı.

VI. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu Aydınlatma Türk Milli Komitesi birlikteliğiyle 2001 yılından başlayarak sırasıyla İzmir, Diyarbakır, Ankara’da gerçekleştirilen Aydınlatma Sempozyumu‘nun altıncısı 24-25 Kasım 2011 tarihlerinde II.Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi kapsamında İzmir’de gerçekleştirildi.

emo izmir şubesi

11


ııı. elektrik tesisat ulusal kongre ve sergisi 21-24 kasım 2013

VI. Aydınlatma Sempozyumu’nda; 2 gün boyunca 5 oturumda 16 bildiri, 3 açılış sunumu, 3 uygulama sunumu ile birlikte “Aydınlatmada LED Teknolojileri, Uygulamalar ve Sorunlar” konulu panel düzenlendi. Sempozyumda, enerji verimliliği çalışmalarında aydınlatmanın önemi, aydınlatmada temel ölçüm büyüklükleri, görsel konfor ve aydınlatma, aydınlatma sistemlerinin otomasyonu ve enerji verimliliğine katkısı, acil aydınlatma sistemleri, enerjinin etkin kullanımına yönelik mimari uygulamalar, BEPTR yazılımı ve binaların enerji performansının değerlendirilmesinde aydınlatma ve yöresel faktörler, cam teknolojisinin enerji etkin kullanımına katkısı, LED teknolojisindeki gelişmeler ve enerji verimliliğine etkisi, LED aydınlatma sistemlerinin yol, yapı yüzü ve iç mekan aydınlatmasına dönük uygulamalarını içeren sunumlar ile kapsamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Panel Sempozyum kapsamında düzenlenen Aydınlatmada LED Teknolojileri, Uygulamalar ve Sorunlar” konulu panele Aydınlatma Türk Milli Komitesi, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği ile sektörden üretici ve uygulayıcı firma temsilcilerinin katılımı sağlandı. Son yıllarda LED aydınlatmalara ilginin önemli oranda artmasına karşın LED kullanımı hakkında doğru bilincin oluşturulması ve kamuoyuna duyurulması amacıyla düzenlenen panelde, LED’ler hakkında projelendirme, imalat ve uygulamalar tartışıldı. Çözüm önerilerinin oluşturulmasına yönelik görüşler alınarak konu hakkında katılımcılara kapsamlı bilgi verildi.

SMM Forumu Kongre kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerden biri olan SMM Forumu, Serbest Müşavir Mühendislerin (SMM) mesleğini yaparken yaşadığı sorunların tespit edilmesi, çözüm önerilerinin oluşturulması ve çözüme yönelik girişimlerin geliştirilerek sürdürülmesinde önemli bir görev üstlenmektedir. 26 Kasım 2011 tarihinde üç oturum halinde düzenlenen forumda katılımcılara EMO İzmir Şubesi tarafından hazırlanan tartışma metinleri üzerinden tartışma ortamı yaratılarak SMM üyelerin konular hakkındaki görüş ve önerileri alındı. Ülkemizin bir çok bölgesinde serbest olarak proje, danışmanlık, işletme sorumluluğu, yüklenim işi yapan 400’ü aşkın elektrik mühendisinin katıldığı forumda mesleki denetim uygulama farklılıkları ve çözüm önerileri, YG işletme sorumluluğu hizmetlerinin sunumunda karşılaşılan sorunlar ile kamu kurumları ve özelleştirilen dağıtım şirketleri ile yaşanan sorunlar konuları değerlendirildi. EMO Yönetim Kurulu’na iletilen görüşler ile bu konuda merkezi görüşün oluşmasına katkı sağlandı.

12

emo izmir şubesi


ııı. elektrik tesisat ulusal kongre ve sergisi 21-24 kasım 2013

Kent ve Elektrik Temalı Fotoğraf Sergisi Kongre süresince “Kent ve Elektrik” temalı Fotoğraf Sergisi düzenlenerek ülkemizin çeşitli illerinden gönderilen ve seçici kurul tarafından sergilenmeye değer görülen 52 adet fotoğraf kongre süresince Fuar alanında sergilendi.

Tarihi Elektrik Müzesi Ülkemizde ilk defa bir fuar alanında geçmişte kullanılan cihazların yer aldığı Tarihi Elektrik Müzesi düzenlenerek 96 adet elektrik, elektronik, haberleşme alanında kullanılan malzeme kongre süresince Fuar alanında sergilenmesi sağlandı. Kongre ve fuar katılımcıları tarafından yoğun ilgi gören müzede, yüksek gerilim ve elektronik haberleşme alanında 1900’lü yıllardan yakın zamana kadar kullanılan izolatör, şalter, voltmetre frekansmetre, sürücüler, havalı kesici, az yağlı kesici, yağ tasfiye cihazı, aşırı akım rölesi, ölçü aletleri enerji bölümünde sergilenirken, haberleşme alanında kullanılan manuel telefon santralleri, manyetolu telefon makineleri, Ankara ve İzmir’de kurulan ilk otomatik telefon santraline ait parçalar, telsiz, radyo yayıncılığında kullanılan RF lambalar sergilendi. Duyarlı üyelerimizin evlerinde ve işyerlerinden paylaştığı eski araç-gereçlerle gerçekleştirilen Müze’nin sonraki etkinlikler için zenginleştirilmesi amacıyla duyurusunun genişletilmesi hedeflenmektedir.

Kongre Hazırlık Çalışmaları – Ziyaretler Kongre hazırlık sürecine yönelik kurum ve kuruluşlar ile birlikte bir çok sektörel firma ziyaret edilerek Kongre’ye bildiri sunucusu, izleyici ya da sergi katılımcısı olarak kuruluşların ve çalışanlarının katılımı sağlandı. Bu kapsamda ziyaret edilen kurum ve kuruluşlar aşağıda belirtilmektedir. • Türkiye Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürü • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü • Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürü • Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürü • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü • Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı

emo izmir şubesi

13


ııı. elektrik tesisat ulusal kongre ve sergisi 21-24 kasım 2013

• Gediz EDAŞ Şirket Müdürü • Gediz EDAŞ İzmir İl Müdürü • Gediz EDAŞ Manisa İl Müdürü • TEİAŞ III.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürü • TEİAŞ Yük Tevzii İşletme Müdürü • ESHOT Genel Müdür Yardımcısı • İZSU Genel Müdürü • İzmir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri • İzmir Ulaştırma Bölge Müdürü Üniversite Ziyaretleri • İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı • YTÜ Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı • İTÜ Enerji Enstitüsü Bölümü • DEÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü • Ege Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü • İYTE Elektronik Mühendisliği Bölümü • Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

EBİTO 2011 ELEKTRİK TESİSAT FUARI Kongre ile eşzamanlı olarak düzenlenen EBİTO 2011 III. Elektrik Tesisat Fuarı’nda ulusal ve uluslararası firmaların ürünlerinin sergilenmesi sağlanarak Kongre ve Fuar katılımcılarına genel ve yerel markaların teknolojik ürünlerinin tanıtılması sağlandı. Elektrik çevriminden, test ölçü ve bakım hizmetlerine, yenilenebilir enerji sistemlerinden AG-YG tesis ekipmanlarına, elektronik güvenlik sistemleri, elektronik malzeme ve yardımcı ekipmanlardan aydınlatma sistemlerine, endüstriyel otomasyon kontrol sistemlerinden otomasyon sistem ve yazılımlarına, makine elemanlarından yüzey işleme makine ekipmanlarına, kadar bir çok teknolojik ürünü tanıtma görevini üstlenen EBİTO 2011’de Kongre ile birlikte yapı sektörünün ana bileşenleri olan enerji, otomasyon, elektronik güvenlik, aydınlatma gibi mühendislik uygulamalarının sunulduğu önemli bir platform oldu. EBİTO 2011; ülkemizin önemli sanayi ve yatırım alanlarından Ege Bölgesi’nde sektörel fuar olarak önemli bir eksikliği giderdi.

14

emo izmir şubesi


ııı. elektrik tesisat ulusal kongre ve sergisi 21-24 kasım 2013

SPONSORLUK KOŞULLARI- DESTEK VE KATKILAR TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından 21-24 Kasım 2013 tarihlerinde İzmir’de III.Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi gerçekleştirecektir. Kongre sürecinde aşağıda sıralanan noktalarda kuruluşların destek vererek tanıtım yapma olanağı sunulmaktadır. Kongre süresince firmaların üstleneceği ve etkinlikler aşağıda sıralanmıştır. 1.Kokteyl : Kokteyl salonunda firmanın flama ve afişlerine yer verilecektir. Sempozyum program broşüründe, bildiri kitapçığında ve CD’sinde destek veren kuruluşlar arasında ismi, logosu yer alacaktır. Kokteyl sırasında firma/kurum görsel tanıtım araçları ile faaliyetlerini katılımcılara duyurabilir. 2.Kongre Çantası : 1000 adet olacaktır. Çanta tipi Kongre Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir. Çanta içyüzünde destek veren firma olan kuruluşun ismi, logosu yer alacaktır. 4. Bloknot : 1000 adet ve A5 büyüklüğünde olacaktır. Bloknotta destek veren firma olan kuruluşun ismi, logosu ve reklam sayfası bulunacaktır. 5.Kalem : 1000 adet olacaktır. Kalemde kongre ismi ve logosuyla birlikte destek veren firma olan kuruluşun ismi, logosu bulunacaktır. 6. CD veya USB Bellek : 1000 adet olacaktır. CD veya bellekte kongre ismi, destek veren firma ve logosu bulunacaktır. 7. Kitap Reklam Bedelleri (Her etkinliğin kitabı ayrı olacaktır.) İş Bankası Ankara Yenişehir Şubesi (4218) Hesap No : 5960545 Hesap Adı : TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi IBAN : TR10 0006 4000 0014 2185 9605 45

III. ELEKTRİK TESİSAT ULUSAL KONGRE VE SERGİSİ YERLEŞİM ALANLARI K1 katı

K2 katı

emo izmir şubesi

15


İLETİŞİM TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 1337 Sokak No: 16 K:8 Çankaya-İzmir Tel : 0232 489 34 35 Faks : 0232 445 49 49 e-posta : izmir@emo.org.tr www.izmir.emo.org.tr www.etuk.emo.org.tr

Tesisat Kongresi Bülteni  

Tesisat Kongresi Bülteni

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you