Page 1

Adı Soyadı:…………………………… Sınıfı:…… No:…….

Sınav Süresi : 40 Dakikadır

1)Bisiklete binerken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A) Ellerin gidondan ayrılmaması. B) Kask takılması C) Dirsekliklerin takılması D) Dizliklerin takılmaması 2) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Özel araçlarda emniyet kemerini herkes takmalıdır. B) Özel okul servislerinde herkes emniyet kemeri takmalıdır. C) Emniyet kemeri sadece uzun yolculuklarda takılmalı. D) 10 yaşından küçük olanlar ön koltuğa oturamaz. 3)Bisiklet,kaykay,kızak,paten gibi araçları kullanırken neden kask takılmalıdır? A) Başımızı korumak için B) Kollarımızı korumak için C) Dizlerimizi korumak için D) Ellerimizi korumak için 4) Aşağıdakilerden hangisi, güvenli oyun yerlerinden biridir? A) Yaya kaldırımları C) İnşaat alanları

B) Yoldan uzak boş arsa D) Hastane bahçeleri

5) Aşağıdakilerden hangisi insanlardan kaynaklanan trafik kazalarının nedenlerinden biri olamaz ? A) Uykusuzluk B) Alkol C) Dikkatsizlik D) Yolun kaygan olması 6) Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisinin anlamı yanlış verilmiştir? A) B) C) D)

Yaya giremez

At arabası giremez

Yaya geçidi

Kaygan yol

7) Aşağıdakilerden hangisi bisiklet,kaykay ve paten kayarken kullanılması gerekenlerden biri değildir? A) Gözlük

B) Dizlik

C) Kask

D)Dirseklik

8) Bir toplu taşıma aracında yolculuk yaparken aşağıda belirtilen davranışlardan hangisini yapan bir yolcu uyarılmalıdır? A) Kulaklıkla müzik dinleyen yolcu B) Koltuklara resim çizen yolcu C) Kitap okuyan yolcu D) Etrafı izleyen yolcu 9) Aşağıdakilerden hangisi yayaların trafik ortamında yaptığı yanlış davranışlardan birisidir? A) Kara yolunda güvenli geçiş yerlerinin bulunduğu yerlerden geçmek. B) Cadde ve kaldırımlarda koşmamak. C) Alt ve üst geçitlerin bulunduğu yerlerde, bu yolları kullanmak. D) Sarı ışık yandığında koşarak karşıya geçmek. 10) Aşağıdakilerden hangisi karşıdan karşıya geçişin güvenli olmadığı yerdir? A) Trafik polisinin bulunduğu yerler C) Yaya geçitleri.

B) Üst geçitler. D)Trafik işaret cihazının bulunmadığı yerler.


11) Gece yürüyüşlerinde sürücüler tarafından kolay fark edilmek için aşağıdakilerden hangisi

yapılmalıdır? A) Siyah renkli elbise giymeliyiz. B) Hızlı hareket edilmelidir.

B) Yansıtıcı özelliği olan kıyafetler tercih edilmelidir. D) Yeşil renkte elbise giymeli .

12) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A) Taşıtlar için sarı ışık yanıyorsa, taşıtlar geçmelidir. B) Yeşil ışık yayalar için yanıyorsa, yayalar kaldırımda beklemelidir. C) Kırmızı ışık taşıtlar için yanıyorsa, yayalar karşıya geçmelidir. D) Yeşil ışık yayalar için yanıyorsa, taşıtlar geçmelidir. 13) Yol kenarında,üzerinde “H” harfi olan bir levha görürseniz, bu ne anlama gelir? A) İleride hapishane var C) İleride hastane var

B) İleride hamam var D) İleride haritalık var.

14)Aşağıdaki işaret levhasının anlamı nedir? A) Bisiklet yolu B) Bisiklet ile girilemez C) Bisiklet ve motosikletle girilemez D) Bazı günler bisikletle girilebilir 15)Aşağıdakilerden hangisi yayaların yaya kaldırımlarında uyması gereken kurallardan biridir? A ) Yaya yollarında koşmamalı. B ) Başkalarını rahatsız etmeli. C ) Diğer yayaları engellemeli. D ) Yan yana yürümeli. 16-Boşlukları aşağıdaki uygun kelimelerle dolduralım.( 2x4= 8 ) güvenliğimiz

taşıtta

kırmızı

sağ

sarı

Trafikte taşıtlara yeşil ışık yanarken yayalara…………….………..…..ışık yanar.

Toplu taşıma araçlarına…………………….........…vermek ülke ekonomisini olumsuz etkiler.

İlkyardım çantasının her ………………..……..…bulunması zorunludur.

Bisiklete binerken ……………………………..…..için gerekli önlemleri almalıyız.

17)Karayolunda karşıdan karşıya geçişin güvenli olduğu yerleri yazınız. ( 16 puan )

a)..…………………………………………………………………………………………… b)……………………………………………………………………………………………… c).……………………………………………………………………………………………… d).……………………………………………………………………………………………… 18) Güvenli oyun alanları nerelerdir?Yazınız.(16 puan)

a)..…………………………………………………………………………………………… b)……………………………………………………………………………………………… c).……………………………………………………………………………………………… d).……………………………………………………………………………………………… NOT BAREMİ: Çoktan seçmeli ilk 15 sorunun doğru cevabı 4’er puan.

16.soru 8 ve 17-18.sorular 16’şar puandır.

zarar


Cevap Anahtarı:

1- D 2- C 3- A 4- B 5- D 6- C 7- A 8- B 9- D 10- D 11-B 12-C 13-C 14-B 15-A 16- KIRMIZI, ZARAR, TAŞITTA, GÜVENLİĞİMİZ

Trafik 1 yazılı hazır 2  
Trafik 1 yazılı hazır 2  
Advertisement