Page 1

7. SINIFLAR

A

TÜRKÇE TESTİ 1.

Saçlarını dağıtmıştı yağmur. Yanağını, kaşını, kirpiğini yalayıp yıkamış; gözlerinin bebeğinde kara bir su birikintisi gibi noktalamıştı. Her dalında narin bir çiçek ya da küçük meyveler asılan bir ağaca benzetmişti onu yağmur.

5. 1

gizlemek 3

2

çürümek

uçmak 4 dalmak

Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) benzetme C) onaylama

2.

B) açıklama D) karşılaştırma

Ey kahraman Türk neferi, Ne olursun dönme geri. Ta bin yetmiş birden beri Hep ileri, hep ileri…

Yukarıdaki uçak, oluş fiilin bulunduğu buluta hareket edecektir. Kaç numaralı buluta hareket etmelidir? A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Halefi Bir ulusun aydınlarına, düşünürlerine ulusun seçkinleri adı verilir. Seçkinler, yüksek bir öğrenim ve eğitim görmüş olmakla halktan ayrılmış olanlardır. İşte halka doğru gitmesi gerekenler bunlardır.

6.

(Not: 2 ve 3. soru şiirden hareketle yapılacaktır.)

……….?

Şiirde hangi söz sanatı kullanılmıştır? A) Benzetme B) Kişileştirme C) Tezat(Zıtlık) D) Konuşturma

3. Şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Lirik C) Didaktik

B) Epik D) Satirik Hacivat

4. I. Her zaman olduğu gibi yalnız o anlatıyor ve dostları dinliyordu. II. Alacakapı’dan Meydanbaşı’na giderken yol üzerinde Esma’ya rastladım. III. 1990 yılları idi. IV. Yanında Esmanur, Pınar ve Tuba vardı.

Karagöz

Karagöz, Hacivat’ın hangi sorusuna cevap vermiştir?

A) B) C) D)

Numaralandırılmış cümlelerden bir parça oluşturulursa, doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? A) I-II-IV-III B) IV-I-III-II C) II-III-I-IV D) III-II-IV-I

1

Seçkinlerin eğitim seviyesi nedir? Bir ulusun seçkinleri, niçin halktan ayrılmıştır? Ulusun aydınlanmasında seçkinlerin rolü nedir? Halka doğru gidecek olanlar kimlerdir?


7. SINIFLAR

A 10. CEMRE: İkide bir alnına düşen saçları üfledi.

ELA: Ele aldığı konuyu derinlemesine inceler. O, zaten Ziya Gökalp üzerinde konuşmak, üzüntülerini söyleşmek ihtiyacında idi. Ben 1984 yılından geldiğimi açıkça belirttim.

7.

Yukarıdaki kullanılmamıştır? A) yönelme C) bulunma

parçada

hangi

hal

eki FÜSUN: Onun bu davranışı bir incelikti.

ELVAN: Sırtındaki elbisesi çok yıpranmış.

B) ayrılma D) belirtme

Hangisine ait cümlede ek eylem kullanılmıştır? 8. A) FÜSUN D) ELVAN

Sabır, diğer kuvvetlerinde zinde tutulması için gerekli bir kuvvettir. Sabır olmazsa, diğer kuvvetler ziyan olabilir. Üstün çalışma gücüne sahip birisi, gerektiğinde sabırlı davranamazsa çalışma gücü ziyan olur gider. Demek ki sabır, diğer kuvvetlerimizin sevkinde önemli rol oynar. Bir bela karşısında gerekli olan sabır, bir başarı karşısında da gereklidir. Bela karşısında gösterilen sabır nasıl belanın sıkıntılarını azaltırsa, başarı karşısında gösterilen sabır da başarıyı artırır.

11. İlk karşıma çıkan lüks otelden içeriye girdim. Oteldeki iç mimari gözlerimi kamaştırmıştı. Otelde çalışan küçük çocuğun gözbebekleri “sabahın altısında bu adamın burada ne işi var?” der gibiydi. Çocuk, beni odama kadar götürüyordu. Çok sempatik bir görünüşü vardı. On altıncı katta asansörden indik. Bana odayı gösterecek çocuğun peşlinden yürüyordum. Çocuk kısa bir koridoru geçti, bir odanın önünde durdu. Ben de durdum. Kapıyı açtı, içeri girdik. Perdeler sıkı sıkıya kapalı. Çocuk perdeleri açıp dışarıyı göstermek istedi. Engel oldum. Lambaları yaktı. Bir şey isteyip istemediğimi sordu. İstemediğimi söyledim. Bahşişini verdim, gitti. Bu parçadaki olay, yer, zaman ve kişiler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Paragrafın ana düşüncesi, aşağıdakilerden hangisidir? A) Sabır, insan başarısını etkileyen en önemli özelliktir. B) Sabır, olumlu ve olumsuz tüm durumlarda vazgeçilmez bir unsurdur. C) İnsanlar, sabırla olgunlaşırlar. D) Üstün çalışma gücünün temelinde sabır vardır.

OLAY

9.

Yazarın

YER

ZAMAN

KİŞİLER

Otel odası

Gece

Yazar ve otel odası

Yazarın otel adasına gitmesi Otelin güzelliği

Otel

Sabah

Yazar ve çocuk

Koridor

Akşam

Çocuk ve güvenlik görevlisi

Otelde bir

Asansör

Öğlen

Adam ve yazar

A) tatil

Rüzgâr eser dallarınız atışır Kuşlarınız birbiriyle ötüşür Ören yerler bu bayramda pek üşür Sümbül niçin yaslı bakışır dağlar

macerası

B)

C)

Yukarıdaki şiirde şair, kime seslenmektedir? A) rüzgâra C) sümbüle

B) CEMRE D) ELA

B) kuşlara D) dağlara

D) gezinti

2


7. SINIFLAR

A 14. Gittiğimiz kitaplıkta, aradığımız kitabı bulamadık.

12.

ZÖHRE TEYZE: Ev işlerinde annesine yardım eder.

Günümüzün önemli bir bölümü kitaplıkta geçiyor.

ZELİHA TEYZE: Şiir her şeyden önce bir zevk işidir.

Sporda amaç,her zaman üstün gelmek olmalıdır. İşini bitirdiğinde,büyük bir başarı kazanmış olacak.

DÖNE TEYZE: Kar yağınca hava birden soğudu.

Hangisine ait cümlede “-de “ eki, eklendiği kelimeyi zaman zarfı görevine koymaktadır?

HALİSE TEYZE: Bugün evde kitap okudum.

A)

Hangisine ait cümlede sebep-sonuç ilişkisi vardır? A) HALİSE TEYZE B) ZELİHA TEYZE C) ZÖHRE TEYZE D) DÖNE TEYZE

B)

C)

D)

15.

Bildiğimiz kadarıyla, yüksek seviyede bir dili kullanmak insana özgüdür. İnsan, var olduğu müddetçe dil de vardır. İnsan doğar, yaşar ve ölür; çünkü canlıdır. Dil ise, ilk insanla beraber bir kere doğmuştur; belki (…………)

13.

A) sonsuza kadar yaşayacaktır. B) bir lügat oluşturmak için çaba Öğrenci Sayfa 3 24.06.2013harcayacaktır. C) son insanla beraber bir kere de ölecektir. D) İnsanların dile sahip çıkmasını bekleyecektir.

Halkımız masal ve destanlarında, ninnilerinde daima derdinin ve arzusunu ifade etmeye çalışmıştır. Onun için halk edebiyatı incilerine yalnız sanat eserleri gözü ile değil, aynı zamanda tarihimizin ayrı ayrı devirlerini aksettiren, geçip geldiğimiz yollardan haber veren tarihi senetler gözü ile bakmalıyız.

16.

Paragrafa göre, halk edebiyatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) B) C) D)

Nesir türüne önem verildiği Halkın duygularını anlattığı Eserlerinin yalnız sanat eserleri olmadığı Tarihi olayları ansıttığı

T

İ

M

L

A

F

V

U

V

Y

C

B

R

A

F

E

A

K

A

Y

K

A

L

K

İ

R

L

İ

K

İ

A

P

I

G

T

A

B

A

R

Ş

I

N

Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin eşanlamlısı yukarıdaki bulmacada yoktur? A) Çamurlu sokaklarda bir o yana, bir bu yana gidiyordu. B) Küçük, donmakta olan elleriyle çiçek satıyordu. C) Parçadaki yazım yanlışlarını bulabildin mi? D) Böylesi insanlar, zamanın nasıl geçtiğinin farkına bile varmaz.

3


7. SINIFLAR

A

17. 20.

Masamda düşünen eski lambayı Yakmayın, odamız karanlık olsun; Gecenin ufkunda yükselen ayı Görelim, perdemiz üstüne vursun.

Gülmece yazılarıyla tanındığım için, başladığı günden beri “Bizimkiler”e güldürü damgası vuruldu. Amacım salt güldürmek değil. Hiçbir zaman temeli olmayan gülmece yapmadım. Muz kabuğuna basılıp düşünce de gülünür; ama sağlıklı değildir. Biz dizide günlük gerçekler üzerine örülmüş mesajlar sunuyoruz. Bir tarafta uygarlık ve demokratik ilkelerle son derece çelişen zorbalık; diğer tarafta yumuşak, kurallara uyan kentli ailesi. Bu gerçek öğeleri üzerine kurduğumuz dizi, dramatik öğeleriyle güldürüyor ve düşündürüyor.

Yukarıdaki dizelerde kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir? A) perde C) lamba

B) oda D) masa

18. Aşık Veysel’i Ahmet Kutsi Tecer, Sivas Lisesinde öğretmenlik yaparken keşfetmiştir.

Bu parçada gülmeceyle ilgili olarak anlatılmak istenen nedir? A) Gülmece insanları güldürürken, kimi sorunlar üzerinde düşündürmelidir de. B) Yetenekli bir gülmece yazarı konu sıkıntısı çekmez. C) Belli bir kültür birikimi olan yazar, her şeyde güldürecek bir yan bulur. D) Gülmece yaşanan gerçekliği yansıtmalıdır.

Aşık Veysel’in otuz beş tane didaktik şiiri vardır.

Aşık Veysel, Halk edebiyatında geniş yer tutan mistik duyguları anlatan güzel şiirler yazmıştır.

21.

Bu şiir de hece sayısı bakımından Kara Toprak şiirinin aynısıdır.

Şimdi üç yaşındaki oğluyla denize doğru koşuyordu.

Merkez Bankasının faizleri artırmasıyla hububat fiyatları da fırladı.

Aşık Veysel hakkında konuşan yukarıdaki kahramanlardan hangisinin cümlesi, kişisel görüş ifade etmektedir? A)

19.

B)

C)

Doğduğumuzdan bu yana hiç ayrılmadık birbirimizden.

Gözünü açmasıyla birlikte, başını yastıktan kaldırdı.

D)

Alınız!

Alınız gözlerimin önünden Bu yeşil yeşil olmayan yosunu. Ben kırmızı balık, Al al kırmızı, turuncu turuncu İstemiyorum hürriyetimin gömüldüğü Bu kavanozu!...

Hangisine ait cümlede mecaz anlamlı bir kelime kullanılmıştır?

A) Şiirde balıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılır? A) Hiçbir yosunu sevmediği B) Kırmızı rengi sevdiği C) Yalnızlıktan bunaldığı D) Doğal çevresini istediği

B)

C)

D)

- TÜRKÇE TESTİ BİTMİŞTİR – 4


7. SINIFLAR

A

MATEMETİK TESTİ 5. 1. 1. (2) 3  8 2. (+3) 3  27 3. (-4) 0  0 4. (-5) 2  25 5. (-1) 2008  1 Yukarıdaki işlemlerden kaç tanesi doğrudur? A)1 B)2 C)3 D)4

2.

c=

olduğuna göre a,b

ve c sayılarının sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A) a<b<c B)a<c<b C)b<c<a D)b<a<c

6. 0,15 devirli ondalıklı sayısının rasyonel sayıya çevrilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? a)

5 33

b)

1 6

c)

14 99

d)

14 90

7.

a)60

b)50

c) 120

d) 130

8. Aşağıdaki süslemenin kodunu bulunuz.

a)(8,4,4)

5

b) (8,4,8)

c) (8,6,4)

d) (8,8,8)


7. SINIFLAR

A

9.

13.

a)40

b)50

c) 60

d) 70

10.Aşağıdakilerden hangisi bir rasyonel sayı değildir? 8 2 0 C) 4

A)

4 3 5 D) 0

B) -

11.

14. Aşağıdakilerden hangisi bir süslemenin kodu olamaz? A) (3;4;3;4;3)

B) (6;4;3;4)

C) (6;6;3;3)

D) (6;6;6;6)

15. Sayı doğrusunda E noktasına karşılık gelen rasyonel sayı kaçtır? 12.

1 2 1 D) 2 2 A) 3

6

B)

2

3 5

C)

3

3 5


7. SINIFLAR

A

16.

18.

a)36

b)108

c) 72

d) 90

17. Kenar sayısı 8 olan bir düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü kaç derecedir ? a) 30 b) 45 c) 90 d) 135

- MATEMATİK TESTİ BİTMİŞTİR –

7


7. SINIFLAR

A

FEN TEKNOLOJİ TESTİ 7. Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin sindirimi sonucu oluşan zehirli maddeyi üreye dönüştürür?

1. Aşağıdaki organlardan hangisinde hem kimyasal hem de fiziksel sindirim gerçekleşir?

a)Böbrek c)Akciğer

A) Mide B) Yutak C) İnce Bağırsak D) Kalın bağırsak

b)Karaciğer d) Deri

8. Guatr hastalığına hangi bezin salgıladığı hormon 2.Hangi seçenekte belirtilen organların tamamı atık

sebep olur?

maddelerin vücudumuzdan uzaklaştırılmasında görevlidir?

a)tiroit

A)Karaciğer-dalak-akciğer B)Karaciğer-deri-akciğer C)İnce bağırsak-pankreas-deri D)Akciğer-pankreas-ince bağırsak

b)hipofiz c)tükürük bezleri d) pankreas

9. Bir adam ağırlığı 300 N olan bir yükü kendi doğrultusunda 2m uzağa taşıyor.Yapılan iş ne olur? A ) 600 j B) 60 j C ) 6000 j D ) 600000 j

3. I.büyüme hormonu salgılar II.Beynin alt kısmında bulunur. III.Tüm iç salgı bezlerinin çalışmasını düzenler. Yukarıda verilen ifadeler hangi iç salgı bezini anlatır? A)tiroit

B)Hipofiz

C)Pankreas

10. İç salgı bezlerinin ürettiği salgılar, görevini düzenleyecekleri organlara “kan yoluyla” taşınır. İç salgı bezleri, deneteme ve düzenleme görevlerini “hormon” üreterek yerine getirir. İç salgı bezlerimiz, denetleyici ve düzenleyici görevlerini kısa süreli ve çok hızlı olarak gerçekleştirir. Her bir hormon vücutta aynı etkiye sahiptir.

D)yumurtalık

4. Koku almakla görevli duyu almaçları burun boşluğunun üst kısmında toplanır.bu kısma ne ad verilir? A)Kör nokta bölge

B)Tulumcuk

C)Mukoza

D)Sarı

Yukarıda iç salgı bezleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre, yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

5. Görüntü sarı lekenin arkasına düşer.İnce kenarlı mercekle düzeltilir.Kişi yakını göremez. Yukarıdaki cümleler hangi göz kusurunun özellikleridir?

A) 1

A)Miyopluk B) Hipermetrop C)Astigmatizm D) Katarakt

11. 6. Adrenalin hormonunun kana salgılanmasıyla vücutta göz bebeklerinde büyüme vb. faaliyetler gerçekleşir. Aşağıda belirtilen hangi olayda bu faaliyetler gerçekleşmez? a. b. c. d.

Havlayan köpekten korkma Hızlı tempoda koşma Ders çalıştıktan sonra uyuma Annesinden azar işitme

8

B) 2

C) 3

D) 4


7. SINIFLAR

A 16. Yerden belli bir yükseklikte bulunan cismin konumundan dolayı sahip olduğu enerjiye ne ad verilir? A) Çekim potansiyel enerji B) Kinetik enerji C) Elektrik enerjisi D) Elektrik enerjisi

12. Korku, heyecan, mutluluk ve öfke durumlarında vücutta adrenalin hormonu seviyesi artar. Buna göre, aşağıdaki durumların hangisinde Özgür’ün adrenalin hormonu seviyesinde artma beklenir? A) Yemek yerken su içtiğinde B) Ders çalıştıktan sonra uyuduğunda C) Fen ve Teknoloji sınavından en yüksek puanı alıp sevindiğinde D) Her gün, ev işlerinde annesine yardım ettiğinde

17. Basit makinelerin sağladığı yararlara ilişkin aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğrudur? A)İşten kazanç sağlaması B)Hem yoldan hem kuvvetten kazanç sağlaması C)Sadece yoldan kazanç sağlaması D)Sadece iş yapma kolaylığı sağlaması

13. Dinamometre ile aşağıdaki ölçümleri yapan bir öğrenci, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşır? A) K ve L cisimleri eşit ağırlıktadır. B) Ağırlığı en küçük olan cisim K’dır. C) Ağırlığı en küçük olan cisim M’dir. D) L ve M cisimleri eşit ağırlıktadır.

18. Desteğin ortada olduğu bir kaldıraçta yükün desteğe uzaklığı 35cm, kuvvetin desteğe uzaklığı ise 25cm’dir. 210N’luk yükü kaldırmak için uygulanması gereken kuvvet kaç N’dur? A) 220 B) 200 C) 294 D) 150

14. Aşağıdaki sindirim şekillerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) Besinlerin dişlerle parçalanması. B) Besinlerin ağızda tükürükle parçalanması. C) Besinlerin mide asiti ile parçalanması. D) Yağların pankreas öz suyu ile parçalanması

-FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ BİTMİŞTİR-

15. Bir insanın kanında şeker miktarı sürekli normalin üstünde bir seviyede bulunuyorsa aşağıdaki bezlerden hangisi hormonal salgısını tam olarak yapmıyordur? A) Böbrek Üstü B) Pankreas C) Tiroit D) Hipofiz

9


7. SINIFLAR

A

SOSYAL BİLGİLER TESTİ

8.Aşağıdakilerden hangisi nüfus amaçlarından değildir? a)Kent nüfusunu belirlemek b)Nüfusun cinsiyet oranını belirlemek

1. Aşağıdakilerden hangisi iletişim becerilerinden biri değildir? a)kendini tanımak b)empati kurabilme c)spor yapmak d)ilgili dinlemek

c)Nüfusun yaş oranını belirlemek d)Suç işleyenleri tespit etmek

2. Milli mücadelede halkın işgal altında olmasından dolayı iletişim oldukça güçleşmiştir. Aşağıdaki iletişim kurumlarından hangisi o döneme damgasını vurmuştur? a)TRT b)Anadolu Ajansı c)İstanbul radyosu d)Ceride-i resmiye

9. Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşında sonra Anadolu da kurulan ilk Türk devletlerinden değildir?

a) Saltuklular c) Eyyubiler

b)dinlemek

c)uygulamak

d)not tutmak

4. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçları arasında yer almaz?, a)Bilgisayar b)elektrik

c)gazete

b) Danişmentliler d) Artukluklar

10. Bir ülkede nüfus artışına; doğumların ölümlerden fazla oluşu ve sağlık hizmetlerindeki gelişmeler önemli katkılar sağlar. Buna göre, Türkiye’de nüfus miktarının yıllara göre artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? a)Yurtdışından Türkiye’ye yapılan göçler b)Salgın hastalıklarla mücadelenin artmış olması c)Köyden kente yapılan göçler d)Çocuk ölümlerinin azalması

3. Olumlu iletişimim ilk basamağı hangisidir? a)İzlemek

sayımının

d)dergi

5. Kişilerin eşyalarını gizlice kullanmak veya eşyalarını kurcalamak kişinin hangi hakkını ihlal edildiğini gösterir? a)Dokunulmazlık b)Özel hayatın gizliliği c)düşünceyi açıklama

11. Aşağıdaki tabloda bazı merkezlerin yüzölçümleri ve nüfusları verilmiştir. Merkez

Yüzölçümleri Nüfus 2 (km ) (ki i) I 110 000 10 000 II 420 000 70 000 III 50 000 100 000 IV 75 000 50 000 Aritmetik nüfus yoğunluğu; toplam nüfusun yüzölçümüne bölünmesiyle elde edilmektedir. Buna göre, hangi merkezde nüfus yoğunluğunun daha fazla olduğu söylenebilir? A) I B) II C) III D) IV

d)güvenlik hakkı

6. Temel haklarımızın kısıtlandığı durumlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın kısıtlandığı durumlardan değildir? a)Savaş hali b)seferberlik hali c)olağan üstü hal d)seyahat hali

7. Bazı yerleşim merkezlerinin nüfuslarında mevsimlere göre belirgin bir artış olur. Aşağıdaki şehirlerden hangisi buna örnek gösterilemez? a)Fethiye b)Bodrum c)Alanya d)Akşehir

10


7. SINIFLAR

A

12.Türkiye Selçukluları, yaptıkları kervansaraylarda yolcuları her türlü ihtiyacını karşılıyorlardı. Burada yolcular hayvanlarıyla birlikte ücretsiz kalabiliyorlar Hasta olanlar tedavi ediliyor hatta fakir yolculara gerekli malzemeler veriliyordu Bu uygulamanın temel nedeni olarak hangisi söylenebilir? A) Yerli halkın birlik ve beraberliğini sağlamak B) Ülke sınırlarını genişletmek C) Ticari faaliyetleri geliştirmek D) Haçlılara karşı göç oluşturmak

17-Aşağıdaki olaylardan hangisi Ramazan ayında meydana gelmiştir? a)Hz.Muhammed dünyaya gelmiştir. c) Haz.Muhammed Medine’ye hicret etmiştir. b) Hz.Adem’in tevbesi kabul olmuştur. d) Kur’an-ı Kerim indirilmeye başlanmıştır.

18-Meleklerin varlığına inanan bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

13. Aşağıdakilerden hangisi Divan Üyesi değildir? A) Kazaskeri B) Defterdar C) Müderris Şeyhülislam

D) a)Öğretmenlerine verdiği sözü tutar. c) Arkadaşlarına yalan söylemekten kaçınmaz. b) Girdiği sınavlarda kopya çekmez. d) Ailesini okul durumu hakkında yanlış bilgilendirmez

14. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Fethinin Dünya Tarihi açısından sonuçlarından biri değildir? A) Osmanlının balkanlardaki ilerleyişi hızlandı B) Coğrafi keşifler başladı C) Bizans İmparatorluğu yıkıldı D) Rönesans ve Reform Hareketleri başladı

- SOSYAL BİLGİLER TESTİ BİTMİŞTİR -

15.Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Mısır’ın fethiyle halifelik Osmanlıya geçti B) Ankara Savaşıyla Osmanlı Fetret Dönemine girdi C) Kırım’ın fethiyle Karadeniz Türk gölü haline geldi D) Varna Savaşıyla Osmanlı Balkanlarda taarruza geçti

16-Müslümanların Ramazan ayında oruç tutmalarının öncelikli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a)Nefislerine hakim olma arzusu c)Allah’ın emrini yerine getirmeleri b) Sağlıklı yaşamak istemeleri d)Çevreleriyle iyi ilişkiler kurma isteği

11


7. SINIFLAR

A

İNGİLİZCE TESTİ

9-…A:I have a toothache. B:………………….. going to dentist?

1- There isn’t __________in this bag. It is empty. a) anything b) something c) everything d) every thing.

a )Shall we

2-Aşağıdaki soruyu resme göre cevaplayınız.

A) B) C) D)

c)how about

d)let’s

10- If you ____hard, you ______succesful. a)don’t go /want b)study/ will be c)are / will be d)don’t study/won’t be

11- My house is ……………… her house a)big than b)bigger when c)bigger than d)bigger this .

Do park here! Don’t park here! Park here! We should park here!

3. Kerem: I am very bored. Ersin: ……..we……. a film? A) B) C) D)

b)why don’t you

12-

“ A lorry is …….. than a car.” a)as big as c)bigger

Let’s / watch Why don’t/watching How about/ watch Shall/watch

4. We ………………………..eat fruits and vegetables.

b) smaller d) as small as

13- Hangi cümle doğru? Jack is 60 kg. John is 65 kg. a)John is fatter than jack. b)Jack is fatter than John. c)Jack is taler than John. d)John is thinner than Jack.

A Should. B. Are C. Shouldn’t D. Do

14- Antalya is …………… a) a thing to eat b) a souvenir to buy c) a thing to buy d) a place to visit

5- He is interested in _________ a) listening to music b) reading book c) writing book d)playing volleyball 6- We have got___milk ___tomotes in the firdge a) little- few

c)few—little

b)any- some

d) any- much

15- His computer is _____________ than my computer. a) good b) bad c) the worst d) worse

7- Ramazan ______newspaper everyday a) read

b) does read

c) is reading

- İNGİLİZCE TESTİ BİTMİŞTİR -

d) reads

8- I can’t drink cold water………….I have a cold a) but b) and c)so d)because

12

7.sınıf Deneme sınavı - 1  

7.sınıf Deneme sınavı

7.sınıf Deneme sınavı - 1  

7.sınıf Deneme sınavı

Advertisement