Katalog Edvard Andersson

Page 1

EDVARD ANDERSSON

DET ÄR ÖVER 100 ÅR SEDAN EDVARD ANDERSSON HADE SIN FÖRSTA UTSTÄLLNING.

1918, 27 år gammal, hade Edvard Andersson sin första utställning på Killbergs konstsalong i Helsingborg. De senaste utställningarna var på Vikingsbergs konstmuseum i Helsingborg 1991, i samband med att det var 100 år sedan han föddes och 2021 på Galleri SolLång i Björkhagen.

Nu vill vi återuppväcka konstverken och hälsar er alla välkomna till en digital utställning på edvardandersson.se.

Barnbarnen

Kontakt: marten.ferno@med.lu.se & haakan@mac.com

Edvard Andersson föddes i Helsingborg 1891. Han förblev staden trogen till sin död 1967. Till professionen verkade han som teckningslärare vid stadens båda högre allmänna läroverk.

Konsten var hans stora intresse livet igenom. Hans barn har berättat att deras bestående minne av fadern var att han alltid tecknade eller målade var än han befann sig, vid middagsbordet, på söndagspromenad, i umgänget med goda vänner, i skolan.

Många är de elever, som blivit förevigade av Edvard Anderssons tecknarhand.

Sin första separatutställning hade Edvard Andersson 1918 på Killbergs konstsalong i Helsingborg. Den kom att följas av flera bl.a. i Malmö, Helsingborg, Stockholm, Köpenhamn och postumt i Paris och Florida. Han deltog också i samlingsutställningar såväl i Sverige som utomlands. Edvard Andersson lämnade efter sig en rik konstproduktion i olja, akvarell, gouache, kol och blyerts. Det är spännande att följa hans konstnärliga gärning, som på ett personligt sätt visar att han hämtat impulser från de europeiska mästarna under flera decennier.

FÖRE 1920

Edvard Andersson visade redan som mycket ung en utpräglad talang för teckning. Han utbildade sig till teckningslärare vid Högre Konstindustriella skolan (nuvarande Konstfack) i Stockholm. Efter examen återvände han till Helsingborg, där han övertog faderns tobaksaffär. 1916 gifte han sig med Ingeborg Silfverstrand. 1918 fick de sitt första barn, dottern Kerstin. Han började också vikariera som teckningslärare på Gossläroverket.

FÖRE 1920, 60 X 46 CM

20–TALET

I samband med sonen Götes födelse 1922 tillkom ”Paradissviten”. Sviten består av teckningar och akvareller. Dessa bilder utstrålar glädje över livet och en ljus översinnlighet.

Under 20-talet gjorde Edvard Andersson två studieresor, till Dresden och Berlin 1923 och till Paris 1927. Han besökte ateljéer, utställningar och museer.

I slutet av 20-talet blev målningarna mer naturalistiska. Konstnären hämtade ofta motiv från familjens regelbundna söndagsutflykter i nordvästra Skåne.

20-TALET, 57 X 44 CM
20-TALET, 46 X 59 CM

20-TALET

1920-TALET, 35 X 21 CM (BÅDA)

30–TALET

Familjen som begrepp var ett återkommande tema i Edvard Anderssons konst. Barn och ungdomar var ofta motiv i hans porträttkonst. Både hans egna och grannskapets barn samt skolelever fick ställa upp som modeller. Samtidigt experimenterade konstnären med de kubistiska uttrycksformerna, som resulterade i abstrakta målningar och kompositioner. 1939 utställer han på Liljevalchs Konsthall i Stockholm.

Tobaksaffären såldes när Edvard Andersson 1933 fick en ordinarie tjänst som teckningslärare på Flickläroverket. Tack vare den behövde han inte försörja sig på sin konst. Idag finns därför en unik och nästan intakt samling som ger goda möjligheter att studera faserna i hans konstnärskap..

1931 (BÅDA), 35 X 21 CM (OVAN); 60 X 62 CM (TILL HÖGER)

30-TALET

1939, 54 X 53 CM 30-TALET, 36 X 42 CM
30-TALET MELLAN 1930 OCH 1935, 37 X 41 CM
1931, 38 X 49 CM

30-TALET BJÄRE

HOVS HALLAR, 30-TALET, 35 X 28 CM HOVS HALLAR, 1937, 48 X 38 CM

HOVS HALLAR, 1938, 48 X 38 CM

HOVS HALLAR, 1931, 61 X 46 CM

30-TALET

1934, 43 X 50 CM 30-TALET, 38 X 48 CM 1939, 47 X 62 CM 1931, 28 X 37 CM
1932, 31 X 41 CM

Den franske journalisten och konstkritikern Gerald Schurr, i boken Les petits maîtres de la peinture 1820–1920, utgiven av Éditions de l'Amateur 1969–1989

30-TALET
MELLAN 1930 OCH 1934, 43 X 54 CM (OVAN) MELLAN 1935 OCH 1939, 38 X 48 CM (TILL HÖGER)
"Svensken Edvard Andersson är en oberoende fri konstnär som det inte är möjligt att inordna under någon speciell konstriktning"

40–TALET

Under 1940-talet blir konstnärens måleri alltmer abstrakt men innehåller ofta naturalistiska element.

Journalisten Carl Schill skriver i Skånska Socialdemokraten den 29 mars 1947 i artikeln Vårutställningen på Vikingsberg: ”Edvard Anderssons spekulativa och koloristiskt starkt vägande kompositioner i stramt hållna och högst personligt präglade stilar drar som vanligt inte bara uppmärksamheten utan också diskussionen till sig”.

HELSINGBORG, 40-TALET, 100 X 70 CM

40-TALET

1940, 61 X 46 CM 1941, 72 X 49 CM 1940, 41 X 31 CM
1945, 46 X 38 CM
40-TALET
1947, 34 X 36 CM 1946, 61 X 82 CM
40-TALET 1949, 82 X 62 CM
1948, 49 X 60 CM

40-TALET KNÄBÄCK

Edvard Andersson tillbringade

ett flertal perioder i den gamla

fiskebyn Knäbäck på Österlen

i Skåne. Till denna by sökte sig

på 1940- och 1950-talen många konstnärer, författare, tonsättare och skådespelare; Axel

Nilsson, Stig Dagerman, Evert

Taube, Lillebror Söderlundh och Anita Björk – bara för att nämna några.

KNÄBÄCK MELLAN 1948 OCXH 1952 44 X 22 CM
1948, 35 X 27 CM 1948 – 1952, 35 X 27
27 CM 1948 – 1952, 61 X 32 CM

50–TALET

Under 1950-talet dominerar de abstrakta målningarna, ofta med stiliserade bilder av kvinnor. 1956 visas omkring 500 verk på en stor separatutställning på Den Frie Udstilling i Köpenhamn.

1953 låter Edvard Andersson och hans hustru Ingeborg bygga en sommarstuga med en stor ateljé i det natursköna Hovs Hallar, beläget mellan Båstad och Torekov i nordvästra Skåne. Huset ritades av sonen Göte, nybliven arkitekt.

1952, 61 X 62 CM
50-TALET
1951, 45 X 37 CM
1950, 61 X 87 CM

60–TALET

Under Edvard Andersson sista decennium övergår han från oljemålning till akvarell, ofta med stilistiska inslag av figurer och ansikten. Hans stora intresse för rymdgeometri kan också spåras i hans konstnärliga verksamhet.

Postumt uppmärksammas han även internationellt med utställningar i Ancona, New York, Paris, Biarritz, Palm Beach och London. I samband med en utställning på Galerie Mouffe i Paris 1969 skriver den franska konstnärinnan och konstkritikern Reva Rémy i La Revue Moderne: ”Hans akvareller utstrålar en stillsam glädje och öppenhet inför livet. Intuitionen, spontaniteten och det ungdomliga sinnet skapar en helhet som vibrerar av liv”.

OMKRING 1960, 32 X 40 CM OMKRING 1960, 32 X 40 CM
60-TALET 1966, 32 X 40 CM
1955, 32 X 40 CM
1964, 32 X 40 CM
60-TALET
1960-TALET, 32 X 40 CM

VÄVNADER

EFTER EDVARD ANDERSSONS MÅLNINGAR UTFÖRDA AV ELSA-MARIA ANDERSSON

Under 50- och 60-talen blev många av Edvard Anderssons målningar uppvävda av hans svärdotter Elsa-Maria Andersson. De flesta var i stort format, upp till tre meter breda. Flera var med vid utställningen i Köpenhamn.

Se mera på http://elsamaria.art

1960-TALET, 140 X 180 CM
1950-TALET, 00 X 00 CM
1950-TALET, 210 X 140 CM
VÄVNADER
1950-TALET, 190 X 140 CM
VÄVNADER

Vid Hovs Hallars klippor, bara ett par minuters promenad från sommarateljén, hittade Edvard Andersson många motiv för sina landskapsmålningar.

Här sitter hustrun Ingeborg modell en blåsig sommardag på 50-talet.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.