Page 1

Screencast-o-matic_ Screencast-o-matic_Screencast-o-matic_Screencast-o-matic_ Screencast-o-matic

Vejledning til screencast-O-matic Programmet Screencast-O-matic kan bruges til at lave “liveoptagelser” af, hvad der sker på skærmen. Her ses et meget simpelt eksempel på, hvordan sådan en optagelse kan se ud: Hvordan åbner man programmet Word: http://www.screencast-o-matic.com/watch/cljQDc76x

Som det fremgår, kan man optage lyd samtidig, hvor man typisk forklarer det, man gør på skærmen.

Sådan opretter man en konto Screencast-O-matic

Åbn Internet Explorer og gå ind på websiden http://www.screencast-o-matic.com/.


Screencast-o-matic_ Screencast-o-matic_Screencast-o-matic_Screencast-o-matic_ Screencast-o-matic

For at oprette en konto trykkes på i øverste højre hjørne. På højre del af skærmen vises de felter, der ses til højre for denne tekst.

Skriv din email-adresse, samt et selvvalgt password ind i de relevante felter og sæt flueben i feltet

. Efter tryk på

er

kontoen oprettet . Du er samtidig blevet logget ind, hvilket ses af, at dit brugernavn til Screencast-Omatic er vist i øverste højre hjørne af skærmbilledet.

En instruktionsvideo til oprettelse af en konto kan ses på adressen http://www.screencast-o-matic.com/watch/clhvqTGg7

Sådan logger man ind i Screencast-O-matic

Først åbnes Screencast-O-matic på adressen http://www.screencast-o-matic.com/ og man trykker på

.

Så fremkommer det skærmbillede, der ses øverst på næste side.


Screencast-o-matic_ Screencast-o-matic_Screencast-o-matic_Screencast-o-matic_ Screencast-o-matic

Nu logges ind ved at skrive sin emailadresse og sit password i i felterne vist til højre for denne tekst

.Til sidste trykkes på

, hvorefter du er logget ind.

Sådan starter man en optagelse i Screencast-O-matic

Efter tryk på næste side.

, ser skærmen således ud som vist øverst på


Screencast-o-matic_ Screencast-o-matic_Screencast-o-matic_Screencast-o-matic_ Screencast-o-matic

Den stiplede firkant markerer, hvilken del af skærmen, der skal optages. Typisk vil man gerne optage næsten hele skærmen. Det opnås ved at sætte musen på de små firkanter lige inden for de stiplede linier og trække som på billedet vist på næste side:


Screencast-o-matic_ Screencast-o-matic_Screencast-o-matic_Screencast-o-matic_ Screencast-o-matic

Når du har tilpasset den stiplede firkant, er du klar til at optage. Tryk på knappen

. Så vises et skærmbillede, hvor der tælles ned til optagelse

sluttende med dette billede:

En instruktionsvideo til, hvordan man logger ind og starter en optagelse kan ses på adressen http://www.screencast-o-matic.com/watch/clhvYIGkb

Herefter kommer optagelsen. Den stoppes ved at trykke på skærmen vist på næste side:

, hvorefter man får


Screencast-o-matic_ Screencast-o-matic_Screencast-o-matic_Screencast-o-matic_ Screencast-o-matic

Man kan gennemse optagelsen ved at trykke på

, men det sikreste er straks at

gemme optagelsen i sin private Screencast-O-matic-mappe ved trykke på . Efter filmen er gemt ser skærmen således ud:

Læg mærke til, at optagelsen har sin helt egen webadresse: . Den kan man kopiere ind i


Screencast-o-matic_ Screencast-o-matic_Screencast-o-matic_Screencast-o-matic_ Screencast-o-matic

dokumenter eller i Lectio, så elever kan tilgå filmen direkte. Vil man gemme en kopi af optagelsen på sin egen computer, trykkes på 

.

Vil man have et overblik over alle ens optagelser, trykkes på

.

Så fås en oversigt som vist nedenfor

En længere instruktionsvideo (6 minutter), der vha. en case om brug af Lectio viser, hvordan man kan udnytte af Screencast kan ses på adressen http://www.screencast-o-matic.com/watch/clhvYAGkp

Haka 2012 , PIT, Screencastvejledning (rev. nr. 1)

Vejledning til Screencast-O-matic  

Vejledning til Screencast-O-matic på dansk