Page 7

3.7. Képek felvillantásával a H-kötés természetben betöltött szerepét, jelentőségét néztük meg (papír, DNS, fehérjék, savak stb.).

Bemutatkozik a szerző: Zajáczné Kovács Margit Zalaegerszegen élek, a Csány László Közgazdasági Szakközépiskolában dolgozom. Kémia–fizika szakos középiskolai tanári diplomámat a József Attila Tudományegyetemen szereztem 1981-ben. Oktatásinformatikusi képzésre a saját iskolámban jártam, Devecz Ferenc és Nagy Zoltán kollégáimtól sajátíthattam így el a számítógép és internet magasabb szintű használatát, tőlük tanultam meg a multimédia alapjait is. Bár előtte is használtam óráimon számítógépet – főleg fizikai mérésekhez – , azóta rendszeresen felhasználom a számítógép nyújtotta lehetőségeket. A digitális tananyagkészítést „mélyvízben” kezdtem: néhány kollégámmal jelentkeztünk és felvételt nyertünk a Celebrate munkacsoportba. Még az Unióba lépésünk előtti években tizenegy uniós ország tanáraival készítettünk elektronikus anyagokat, és óráinkon ki is próbáltuk azokat. A géptermekben tartott szaktárgyi órák nekünk és a gyerekek nek is újak, izgalmasak voltak. Eben az időszakban tanultam meg a Flash program használatát is – ami úgy tűnik, nagyon népszerű és alapvető szoftver lett a digitális tananyagfejlesztésben. A Celebrate folytatásaként a múlt évben a Calibrate programban külföldi tananyagokat próbáltunk ki, nagyrészt a volt szocialista országok tanáraival. Közvetetten ugyan, de egy picinykét dolgoztam az SDT-re is. Az IKT kompetenciafejlesztés keretében az Eduweb Multimédia RT megbízásából az IKT B projektben készítettem IKT kompetenciafejlesztéshez tevékenységterveket és dolgoz tam ki tanmenetet, tantervet kémia tantárgyhoz (középiskolait). Szívesen indulok hazai és nemzetközi pályázatokon. Két munkám (A tükrök, ill. A kémiai kötések) az európai digitális tananyagversenyen – az eLearning Awardson – felkerült a Top 100-as listára.

Iskolánk a számítástechnika oktatásában kezdetektől kiveszi részét. A 60-as évek közepétől működik nálunk számítástechnikai, prog ra mozói, ill. napjainkban informatikai ágazat. Digitális és multimédiás eszközökkel így mindig is jól felszereltnek mondhattuk magunkat. Az első aktívtáblákat egy éve kaptuk – bemutatás után azonnal ki is próbáltam, és ha van rá lehetőségem, használom, sőt kollégáimat is okítgattam a tábla használatára. Jelenleg öt aktívtáblánk van – reményeink szerint szeptembertől tíz körülire emelkedik a számuk. Az aktívtáblát egy nagyon praktikus eszköznek tartom, magába integrálja mindazokat a lehetőségeket, amelyeket korábbi oktatástechnikai eszközeink együtt kínáltak. Bár sok, korábban projektorral vagy tanulói gépeken – gépteremben – használt elektronikus tananyag alkalmazható a táblán is, az igazi lehetőséget abban látom, hogy a teljes óra vezetését is meg lehet oldani vele – többnyire egész órás táblaanyagokat készítek. A tananyag összeállításához általában a tábla saját szerkesztőszoftverét használom. SMART tábláink vannak, így Notebook szoftverrel szerkesz tem a táblaanyagaimat – ennek a szoftvernek folyamatosan bővülő képtára is van, ami kiegészíthető egy feladatszerkesztővel is (Lesson Activity Toolkit). A szoftvert használhatják a diákok is – a gyerekeknek nem okozott gondot otthoni gépükre is feltelepíteni. Az órai anyagaimat az iskolai hálózaton és az interneten is elérhetővé szoktam tenni, így a gyerekek otthon is tanulhatnak ezekből. (Szerencsére minden tanulónknak van számítógépe, és kb. a tanulók 2/3-a rendelkezik otthoni interneteléréssel.)

5

Táblatanító második szám  
Táblatanító második szám  

Táblanatító magazin, második szám

Advertisement