Page 6

Néhány jelenet a flash bemutatóból:

3.3. Miután megállapítottuk, hogy az apoláris molekulák között is működnek erők, egy egyszerű animáció segítségével megvizsgáltuk, mi lehet az apoláris molekulák vonzásának oka, hogyan szűnik meg ez a kölcsönhatás, ha a molekulák eltávolodnak egymástól. Megismerkedtünk a diszperziós és az indukált dipólus fogalmakkal. Amikor kérdéseket teszek fel a diákon látható képekről, a magyará zatot letakarom. Ha megbeszéltük a diákokkal a feladatot – a takarást eltávolítom. Az elemeket érdemes rögzíteni, hogy munka közben ne csússzanak el. Az apoláris molekulák alkotta anyagok tulajdonságait, a molekulatömeg és az olvadáspont kapcsolatát egy táblázat segítségével vitattuk meg. 3.4. A dipólus-molekulák kölcsönhatását a hidrogén-klorid példáján vizsgáltuk. Saját készítésű animációt használtunk. Az animáció bemutatja két dipólus-molekula ellentétes pólusaival történő összekapcsolódását és a molekulák rendeződését. 3.5. A víz szerkezetéről tanultak átismétlése után megismerkedtünk a benne kialakuló hidrogénkötéssel és annak következményeivel. Itt az SDT képek és a saját animáció mellett internetes hivatkozásokat is használtunk. A hidrogénkötés kialakulását bemutató animációt egy amerikai gyűjteményből választottam ki: www.northland.cc.mn.us/biology/Biology1111/animations/ hydrogenbonds.html

A jég modelljét a tanórán a gyerekek csoportokat alkotva összerakták. Hogy otthon is megnézhessék, elhelyeztem az anyagban egy linket a jég3D-s modelljére: www.nyu.edu/pages/mathmol/library/water/ice.wrl 3.6. A jég szerkezetének vizsgálata után megismerkedtünk annak következményeivel: a hópelyheknek is van weboldala, innen megnéztük, hogy milyen szép és változatos kristályformák alakulhatnak ki a tetraéderes elrendeződés következtében: www.its.caltech.edu/~atomic/snowcrystals/ A gyerekek már általános iskolában hallottak a víz egyedi sűrűségváltozásáról. Ezt most egy rajz és egy kép segítségével elevenítettük fel – és a hidrogénkötések irányítottságával meg is tudtuk magyarázni a jelenséget. A táblaanyagba illesztett képek az SDT-ről származnak.

4

Táblatanító második szám  
Táblatanító második szám  

Táblanatító magazin, második szám

Advertisement