Page 4

Egy tanórám aktívtáblával

A másodrendű kötések feldolgozása

aktívtábla segítségével Zajáczné Kovács Margit |

A bemutatott tananyag az Ember a természetben műveltségi területen belül a kémia tantárgy részét képezi. 9. osztályban, az anyagszerkezet témakörön belül, az elsőrendű kötések után kerül sorra.

Ezen az órán a gyerekek megismerkednek a molekulák között ható, másodrendűnek nevezett kötésekkel és azok szerkezetformáló, tulajdonságmeghatározó szerepével. Ennek a témának szerteágazó tantárgyi kapcsolatai is vannak. A másodrendű kötések meghatározzák a molekuláris anyagok halmazállapotát, uralkodóak a folyadék halmazállapotban (ezekkel a fizika tantárgy is foglalkozik). A víz a hidrogénkötések nek köszönheti egyedülálló tulajdonságát, miszerint fagyás közben megnövekszik a térfogata. Ennek messzemenő következményei vannak mindennapjainkban is – e jelenségnek köszönhetjük az élet fennmaradását a befagyó vizeink ben, a tenger áramlatok kialakulását, de fontos szerepe van a földfelszínt formáló erőkben is (földrajzórákon kerül elő). A másodrendű kötések (főleg a hidrogénkötés) nagyon fontosak a biológiai fontosságú vegyületek (szénhidrátok, fehérjék, nukleinsavak stb.) szerkezetének kialakításában is. Az aktívtáblán módomban áll ezt a sokszínűséget képekkel, animációkkal bemutatni. Ehhez kiváló fotókat találtam az SDT-n és az about.com-on az elemek galériájában, de használtam a Google-t is. Flash animációk segítségével a kötések kialakulásának folyamatát is meg tudom mutatni, ez sokat segít az ok-okozati

viszonyok feltárásában, a jelenségek megértésében. Szaktárgyaimhoz talán az animációk és szimulációk nyújtják a legnagyobb számítógépes segítséget. Vizuálisan is segítik a tanulókat a jelenségek elképzelésében, a gyorsan lezajló folyamatok megfigyelésében, a szemmel nem látható részletek kinagyításában, pl. az atomi, molekuláris szinten zajló folyamatok elképzelésében, a szerkezetek megértésében. Ez közelebb tudja hozni a tanulókhoz a nehéznek tűnő, elvont tananyagot is. A középiskolai kémia az anyagszerkezetre épít. Az ehhez szükséges animációkat magam is el tudom készíteni – de ha alkalmasat találok az interneten, belinkelem. Ebben az anyagrészben a hidrogénkötés kialakulásáról néztünk meg az internetről egy animációt. Nagyon fontosnak tartom, hogy már az új anyag tanulásának folyamatában, de utána mindenképpen oldjunk meg feladatokat. Ha lehet, a gyerekek dolgozzanak a táblánál. Kevéske aktívtáblás gyakorlatomban azt tapasztaltam, hogy a középiskolások többsége eleinte idegenkedett a táblai szerepléstől, de idővel hozzászoktak. Az év vége felé már kiselőadásaikat is a táblánál tartották. A feladatok elkészítéséhez felhasználtam a Lesson Activity Toolkit eszközeit is. Gyorsan, könnyen lehet vele látványos feladatokat összerakni. A gyakorlatokat a gyerekeknek nyomtatásban is érdemes kiadni. A gyerekek rendszerint párban vagy kisebb csoportokban szeretnek dolgozni – a legügyesebbek a táblán mutatják be a megoldásukat. 1. Az óra Tantárgy: Kémia – szakközépiskola 9. osztály Témakör: A kémiai kötések Téma: A másodrendű kötések Óra típusa: Újismeret-feldolgozó óra Tanulók: A zalaegerszegi Csány László Szakközépiskola 9. évfolyamos tanulói Megelőző ismeretek: Elsőrendű kötések, molekulák térszerkezete, polaritása.

2

A tanóra célja: A molekulák között kialakuló kapcsolatok értelmezése, a másodrendű kötések szerepének felismerése a molekularácsos anyagok viselkedésében, szerkezet és tulajdonság kapcsolatának megfigyelése.

Táblatanító második szám  

Táblanatító magazin, második szám

Advertisement