Page 22

• Szeretné tanóráit érdekesebbé, hatékonyabbá tenni? • Szeretne jártasságot szerezni az interaktív tábla használatában? • Információra van szüksége az egyes táblatípusokról, szoftverekről? • Már használja a táblát és saját tananyagegységek létrehozásához módszertani ötletekre, tippekre, fortélyokra kíváncsi?

S E G Í T Ü N K ! J E L E N T K E Z Z E N TA N F O LYA M A I N K R A ! A Műszaki Kiadó akkreditált, 30 órás módszertani interaktív képzései Matematikai tartalmak hatékony felhasználása interaktív táblán, illetve szavazóegységek használatával a kompetencia alapú oktatás segítésére Humán tantárgyi tartalmak hatékony felhasználása interaktív táblán kompetenciaalapú oktatás segítésére, szavazóegységek használatával

I N T E R A K T Í V TÁ B L A • INTERAKTÍV MÓDSZEREK A PEDAGÓGUSOK ÉS A TANULÓK KOMPETENCIAFEJLESZTÉSÉBEN • A Műszaki Kiadó szervezésében az Informatika –Számítástechnika Tanárok Egyesületének akkreditált 30 órás tanfolyama [ Bővebb információkat az ISZE honlapján találhat: www.isze.hu ] i n f o r m á c i ó , j e l e n t k e z é s : m u l l e r. a n n a @ m u s z a k i k i a d o . h u • w w w. m u s z a k i k i a d o . h u

e-tanarikar.hu

A weboldal célja, hogy egy interaktív, az újításokra nyitott tanári közösséget hívjon életre: a regisztráltak elhelyezhetik saját anyagaikat, amelyeket megoszthatnak pedagógustársaikkal, kapcsolatokat építhetnek, újíthatnak fel, a fórumban lehetőségük nyílik szabad eszmecserére. Az oldal felhasználói elsőként értesülhetnek az e-tábla programhoz kapcsolódó újdonságok ról, programok ról. A legaktívabb tagok különböző meg lepeté sekre, kedvez mé nyekre számíthatnak.

e-tanarikar.hu

e-tanarikar.hu

e-tanarikar.hu

Táblatanító Sorozatszerkesztő: Nagy György

Műszaki Kiadó

ISSN 1789-8897 ISBN 978-963-16-4344-2 Azonosító szám: MK–4344-2 Műszaki Könyvkiadó Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út 91–93. telefon: [+36 1] 437-2405 fax: [+36 1] 437-2404 www.muszakikiado.hu vevoszolg@muszakikiado.hu

20

Kiadja a Műszaki Könyvkiadó Kft., 2008 Felelős kiadó: Orgován Katalin ügyvezető igazgató Felelős szerkesztő: Teravágimov Péter Szerkesztette: Szilágyi Edit Műszaki szerkesztő: Raja Gabriella Kiadványterv, tördelés: H-moll Grafika Nyomta és kötötte: Pátria Nyomda Zrt. Felelős vezető: Fodor István vezérigazgató

Táblatanító második szám  

Táblanatító magazin, második szám

Táblatanító második szám  

Táblanatító magazin, második szám

Advertisement