Page 17

A

A MŰ Ú

JD

Ó AD

K SZA I KI

O N SÁG

A Kis kezek, nagy számok interaktív CD-ROM kedves, játékos segítséget nyújt a matematikai kompetencián belül a számlálási, számolási készségkomponens fejlesztéséhez. Óvodapedagógusok, tanítók, fejlesztőpedagógusok eredményesen használhatják az elemi számolási készség, úgymint

M K– 6 2 2 1

• számlálás, • manipulatív számolás, • számképfelismerés, • számolvasás fejlesztésére; • a szám- és műveletfogalom kialakítására; • az összeadás és kivonás közti kapcsolat megmutatására.

www.muszakikiado.hu

-4

15

Táblatanító második szám  

Táblanatító magazin, második szám

Advertisement