Page 13

Az interneten számtalan kép- és filmanyag található a rovarokról. Az anyag feldolgozása során a bőség zavarában szenvedtem, nehéz volt kiválasztani a bemutatásra szántakat. Az SOS jelzés a tanítói utasításokat tartalmazza, illetve felhívja a figyelmet a nem látható, de az óra menetében fontos lépésekre. A diákon való „közlekedést” a nyilak jelzik, illetve a bekeretezett szövegmezők hivatkozásai. A feladatok megoldása mindig csoportosan történik, alkalmat adva a tanácskozásra, vitára, közös gondolkodásra. A képek nagyméretűek, kinagyíthatók. 1. Motiváció A kerettörténet egyszerűségével igazodik a korosztály életkori sajátosságaihoz, és lehetőséget ad a környezetvédelmi ismeretek fejlesztésére, illetve a tantárgyi integrációra is. A színes figurák felidézik az előzetes ismereteket, „szóra bírják” a gyerekeket. A csoportosítás során a fogalmak még nem tisztázottak, ezek kialakítása az óra további részének feladata.

bemutatók érdekessé, izgalmassá varázsolják az elsajátítás folyamatát. A mozgásszervek megismerése egyszerűbb, a szájszerveké bonyolultabb, de ez utóbbi is alkalmat ad a már meglévő ismeretek előcsalogatására, illetve az ok-okozati összefüggések feltárására. A bogár–rovar problémáját szemléletesen lehet bemutatni, megértetni. Az ízelt láb és a hártyás szárny fogalmának mélyítését szolgálják a játékos csoportosítások. Bár nem tananyag, de érdekes a lepke szárnyának bemutatása, illetve a méh pollengyűjtését bemutató film. A felnőttek is rácsodálkoznak! Az összetett szem és a csáp működése bonyolult, a felsőbb évfolyamok tananyaga, ezért a bemutatásánál az egyszerűségre törekedtem.

2. Új ismeret

A szájszervekre bővebben ki lehet térni. Erről több ismeretük van (légy, szúnyog). Érdekesség a lepke pödörnyelve, amelyet kinagyítva is megnézhetnek. Itt felvetődik a kérdés: miért van a lepkének hosszú nyelve, a méhnek viszont nincs, holott mindkettő nektárt gyűjt?

Az egésztől haladva a részek felé először a fő testtájakat mutatjuk be a fogalmak megnevezésével. A rövid film-

Az óra folyamán nagyon kell ügyelnünk a tématartásra, a tárgyunk sokszínűsége miatt!

11

Táblatanító második szám  

Táblanatító magazin, második szám

Táblatanító második szám  

Táblanatító magazin, második szám

Advertisement