Page 11

Az interaktív tábla hasznos eszköze lehet e CD-ROM sorozat használatára. Projektorral, tábla nélkül is használható, de az előnye mindenképpen interaktív táblánál mutatkozik meg, hiszen arra is fejlesztődött. Az, hogy a diák a tábla előtt tevékenykedik, s nem egy számítógép monitora mögé bújva irányítja a programot, teljesen más élmény. A diákok úgy tanulnak meg kiállni és szerepelni, hogy közben a problémával vannak elfoglalva, szinte észrevétlenül. Mindemellett a megoldási módoknak (szituáció eljátszása, szabályszerűség keresése, egyszerűbb esettel való próbálkozás, kép, diagram rajzolása, lista vagy táblázat készítése, kísérletezés és tökéletesítés stb.) a kipróbálása, sok esetben a társak

segítségével a felfedezve tanulásnak azt az örömét adják meg, amit egy projektoros vetítéssel nem lehet elérni. Természetesen nem állítjuk, hogy ez a CD-ROM sorozat az egyedüli üdvözítő megoldás, hiszen számos szituáció létrehozható az interaktív tábla segítségével, sőt, akár a diákokkal is készíthetünk ilyen feladatokat. Azonban ez a tartalmilag jól felépített, széles spektrumot átölelő feladatsorozat mindenképpen hasznos kiegészítője lehet annak, hogy a diákok megtanulják problémamegoldásra használni a gondolkodásukat. Ma, az élethosszig tartó tanulás és a problémamegoldó gondolkodás szinte alapfeltétele annak, hogy az életben sikeresek legyenek. Kedves kollégák, eddig is megoldattunk diákjainkkal ilyen jellegű feladatokat, csak kevésbé hatékonyan. Azonban, ha e feladatok segítségével elsajátítja a diák, hogy „magamtól is rá tudok jönni”, a „társaim segítenek, ha elakadok”, „vannak jól ismert stratégiák, melyeket tudok használni”, akkor a sorozatos visszacsatolások segítségével megérti, hogy a hétköznapi problémák megoldásakor is fontos a kapcsolatteremtés a különálló tapasztalatok között. Más gondolkodásmódokat meg kell ismerni, megérteni, és kritikai, ugyanakkor kreatív gondolkodással megoldani azokat. Ez pedig a munkáltatók, cégek szempontjából nagyon fontos, hiszen olyan munkaerőre van szükségük, akiktől teljesítményt várnak, hatékonyságot, önállóságot, problémamegoldást. Bizonyíték erre bármelyik álláshirdetés „elvárások” része.

A P R O B L É M A M E G O L D Á S TA N U L H AT Ó ! MK–6181-1

MK–6182-8

MK–6183-5

mék íj a z o t t t e r d ia d e M u Ed C o m e n iu s

t e r a k t ív 6 r é s z e s in

MK–6184-2

MK–6185-9

C D - s o ro z a

t

MK–6186-6

AKCIÓ A sorozat egyes részeinek ára 29 900 Ft

AKCIÓ! A TELJES SOROZAT MEGVÁSÁRL ÁSA ESETÉN 50% KEDVEZMÉNY T ADUNK! Az akció 2008. december 31-ig tart.

Megrendelését küldje a vevoszolg@muszakikiado.hu címre! • www.muszakikiado.hu

9

Táblatanító második szám  
Táblatanító második szám  

Táblanatító magazin, második szám

Advertisement