Page 10

Egy tanórám aktívtáblával

Problémamegoldó gondolkodás és az interaktív tábla Bedő Andrea |

A problémamegoldó gondolkodás nemcsak a tanórákon, a mindennapok során is igen fontos. Bár gyakori az olyan feladat, amelyet már ismert módon, analógiákkal megoldhatunk; sokkal gyakoribb az olyan probléma, amit nekünk kell megoldanunk, és senki nem fogja helyettünk kitalálni, hogy mi a megoldás, illetve hogyan juthatunk el a megoldásig. Az is gyakran előfordul, hogy magát a problémát is saját magunknak kell felismernünk, beazonosítanunk. Él az a téves képzet, hogy a problémák megoldására a diákok tehetségüktől függően vagy rájönnek maguktól a meg tanult feladatsémák alkalmazásával, vagy nem. Ez azonban nem így van, a problémamegoldó gondolkodás tanulható. A problémamegoldásnak (angolul problem solving) komoly kutatási háttere van. A tudósok, kutatók számos olyan következtetésekre jutottak, amelyeket siker rel lehet alkalmazni a pedagógiai gyakorlatban. Felesleges hosszas elméleti fejtegetésbe kezdenünk arról, hogy interaktív táblák segítségével hogyan oktatható a problémamegoldó gondolkodás, de a mindennap a diákok előtt álló pedagógusok nem ezt várják. Ők kézzel fogható segítséget várnak, amit utána csak alkalmazniuk kell a tanórán. Erre azért is nagy szükség van, mert az egyes osztályok akár egy iskolán belül is különböző mértékben, léptékben találkoznak a problémamegoldó gondolkodással, míg jó lenne, ha ez a témakör szisztematikusan, rendszeresen és minden szinten a helyi tantervbe beépülne, és nemcsak dokumentáltan, hanem valóságos elemként. Jó megoldás lehet erre a Műszaki Kiadó által megjelentetett, s azóta Berlinben már díjat is nyert „A problémamegoldás tanulható” című, hat részből álló CD-sorozat. Az elsősorban matematikai kompetenciákra építkező CD-ROM sorozatban megvalósul a tantárgyköziség, hiszen

8

a problémaszituációk kontextusai nem csak matematikaiak, hanem olyan helyzetek, melyek a mindennapokban bármelyik diákkal előfordulhatnak. Minden CD-ROM kilenc feladatot tartalmaz, tehát ötvennégy problémamegoldó gondolkodást segítő feladatunk van. Minden feladathoz tartozik kinyomtatható tartalomismertető, illetve óravázlat, így is segítve a pedagógus felkészülését az órára. Az első CD-ROM-on a kilenc téma: testnevelésóra, a buli, sportnap, társasjáték, vásárlás, teke, házi kedvencek, játéknap, születésnapok. A feladat kiválasztásánál segít minket, hogy milyen képességszint szerint szeretnénk közelíteni illetve, hogy milyen módon célszerű a feladatot megoldani. Megoldási módok lehetnek például: szituáció eljátszása, szabályszerűség keresése, egyszerűbb esettel való próbálkozás, kép, diagram rajzolása, lista vagy táblázat készítése, kísérletezés és tökéletesítés.

Döntéseink, választásaink után megkapjuk a szűkített listát, amely alapján tudunk konkrét feladatot választani. Minden feladatnál megjeleníthető a problémamegoldás öt lépése, illetve a lehetséges stratégiák. Ezek a közös és viszonylag állandó, vizuálisan is szemléletessé tett elemek segítik az ismétlést, a bevésődést, hiszen a problémamegoldás az életünk szerves részét képezi, a helyes stratégiák ismeretével, illetve a „lépcsőfokok” megismerésével könnyebbé válik a valós probléma megoldása.

Táblatanító második szám  
Táblatanító második szám  

Táblanatító magazin, második szám

Advertisement