Page 1

Curs: 3r ESO

Grup: Haizea, Diana, Vicky, Angel, Anna

Com funciona el nostre equip? Heu planificat i temporalitzat la feina abans de començar? Heu distribuït les tasques tenint en compte les possibilitats de cadascun? Tothom ha complert amb la seva funció?

SI

NO

Data:

4.3.2013

PER QUÈ?

X X X X

Problemes amb internet a l'hora de fer el reportatge i la secció de cuina, per la resta no.

Heu tingut problemes en la recerca?

X

Hi ha hagut conflictes entre els membres del grup? Els heu pogut resoldre?

Creieu que porteu un bon ritme de treball de cara a la finalització del crèdit?

Què hauríeu de millorar i què podeu fer ?

X

Si, al distribuir-nos la feina i l'hem complert a l'hora i l'hem acabat i revisat

Com funciona e nostre equip? (1)  

Es el primer dia i tenim el primer pdf amb el que em fet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you