Page 1

VIL DU NÅ FREM og bli hørt i en verden av støy?


For ledere i alle virksomheter er markeds- og kommunikasjonsjobben blitt et digitalt hodebry.

@


Vinn kampen om oppmerksomheten I gamle dager var det enkelt å bygge opp et effektivt markedsapparat. Du fulgte bare oppskriften i læreboka om markedskommunikasjon. I dag er kommunikasjonsjobben mer komplisert enn noensinne. Vår nye digitale mediehverdag har snudd opp ned på det meste og folks lese- og medievaner er ikke som før. Kakofonien av endringer, gjør at mange er i villrede om hvordan de skal gå frem for å nå frem til folk.


Adopter en ny måte å kommunisere på Verden er blitt en sydende digital informasjonsjungel. Internett og nye smarte teknologier har endret livene våre radikalt. Aldri har folk hatt så mye lesestoff, innhold og tilbud å velge i. Samtidig bombarderes vi av enorme mengder informasjon og reklame. Den totale støyen har forandret måten vi leser og handler på. Fremfor alt er vi blitt svært utålmodige og kresne innholdskonsumenter. Vi er mer selektive i hva vi ønsker å bruke tid og oppmerksomhet på, og vi skjermer oss mot alt vi oppfatter som svadainnhold og reklamemas. I tillegg, har vi begynt å sky alt som er tungvint når vi er i handlemodus. Endringene i lese- og handlevaner krever en helt ny kommunikasjonsform. Det må alle som har noe å formidle, for alvor ta innover seg.


Unge som godt voksne, snart er vi alle blitt digitale dyr i en digital jungel. Det har forandret mĂĽten vi forholder oss til alt av informasjon, reklame og media.


Forstü folks leseog handlevaner I kjølvannet av den digitale informasjonsrevolusjonen, har forskere gjort utallige studier for ü kartlegge trendene som endrer vüre lese- og medievaner. HAIV har sammenfattet essensen av sin egen og andres forskning i en 9-punktsliste.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Vi er blitt digitale dyr Vi bruker støyfilter Vi skumleser Alt skal skje fort Vi vil ha det enkelt Vi ønsker veiledning Vi vil bli sett og hørt Vi stoler på vareprat Vi søker ting som stimulerer hele oss


Få grep om kommunikasjonen Her er hvordan du får grep om all kommunikasjon rundt din merkevare. Dine budskap må fenge, være relevante og oppleves som nyttige. Samtidig må form og innhold fungere på nett og stimulere respons. Veien til mål starter med et fagnettsted som gjør jobben for deg.

Skap kommunikasjon som folk har glede og nytte av og som driver respons.


Start med en realitetssjekk!


Få noen fra utsiden til å se på virksomheten din med nye øyne – det kan være noe av det lureste du gjør! Nye perspektiver utenfra virker ofte forløsende på kreative prosesser. Be vedkommende ta stikkprøver gjennom hele kundereisen, og sjekke om all kommunikasjon og kundehåndtering virker som det skal. Toppidrettsutøvere tester seg selv hele tiden for å bli bedre. Det samme gjør selskaper som ønsker å ligge i tet i sin bransje. Dagligvarekjeder bruker «mystery shoppers». Hoteller bruker «mystery guests». Hva om organisasjoner begynte å ta i bruk «mystery members»? Det handler om å bruke en kvalifisert person som sjekker hvordan ting ‘egentlig’ oppleves av dine kunder, medlemmer eller brukere.


Velkommen til HAIV kommunikasjon Vi er en gjeng media- og teknologifolk som hjelper organisasjoner med ü skape kommunikasjon som nür frem til folk, blir hørt og gir effekt.


NÅ FREM. BLI HØRT.

Skap effekt.


Vi er et fellesskap av fagfolk fra fire disipliner Med en unik kombinasjon av teknisk kompetanse og erfaring fra norsk organisasjonsliv og tjenestemarkedsføring. Vi er godt kjent med de problemstillingene vüre kunder ofte møter pü kommunikasjonssiden.

kommunikasjon

journalistikk

design teknologi


Våre løsninger er tilpasset organisasjoner Kort fortalt leverer vi et nøkkelferdig alt-i-ett fagnettsted og sett av hjelpemidler som gjør kommunikasjonshverdagen enklere for markedsførere, kommunikatører og webredaktører. Innbakt i systemet og hjelpemidlene finnes beste praksis fra Inbound Marketing, innholdspublisering, webdesign, netthandel og søkemotormarkedsføring.

Fellestrekket ved våre kunder er at de har et stort kommunikasjonsog kunnskapsdelingsbehov.

Forbund Institutter Foreninger Næringsklynger Kommunale regioner Interesseorganisasjoner Medlemsorganisasjoner Tjenestevirksomheter Kunnskapsbedrifter Bransjefelleskap Akademia


Vi har laget et sømløst, smidig og sikkert opplegg Alle de 8 hjelpemidlene i vår tjenestemeny spiller sammen for å hjelpe våre kunder med å skape nye inntektstrømmer og få en enklere kommunikasjonshverdag.


FAGNETTSTED

TEMASIDER

Nøkkelferdig alt-i-ett publiseringsløsning og kunnskapsplattform

Vi hjelper deg å dele innsikt gjennom temafokuserte blogger og avisbilag

INNHOLD

DISTRIBUSJON

Våre journalister og filmfolk lager innhold som blir sett, lest og delt

Vi sikrer at dine saker når frem til de rette menneskene i rette kanaler

OMDØMME Vi får din merkevare til å skinne og lager kommunikasjon som virker

INNTEKTSTRØMMER

KUNDEREISEN

KURS

Vi optimaliserer all kommunikasjon og kundehåndtering i hele kundereisen

Lær alt om innholdsmarkedsføring, PR og nettkommunikasjon

Vi utvider og aktiverer ditt nettverk av kunder, medlemmer, partnere og bidragsytere


Mange har nytt godt av vĂĽr kompetanse 55pluss ABB Akershus regionen AksjeNorge AT&T Bedriftsforbundet Energi 21 Energi Norge

Feiring Bruk Holmenkollen Park InfoSak Mazda Merck NBBL Niras NOBIO Norges Rederiforbund


NorSIS NTNU ITK PST PwC Roche SAFE

Scan Pack Scandinavian Display Sopra Steria Støttesenter mot Incest UIB IFT


Dette er ikke slutt, det er nĂĽ moroa starter. Hva venter du pĂĽ? Kontakt oss for en prat, og vi viser deg mer av vĂĽrt opplegg. + 47 926 123 53 hello@haiv.no Thorvald Meyersgate 56 B, 0552 Oslo www.haiv.no

Vil du nå frem og bli hørt i en verden av støy?  
Vil du nå frem og bli hørt i en verden av støy?  

Velkommen til HAIV kommunikasjon. Vi er en gjeng media- og teknologifolk som hjelper organisasjoner med å skape kommunikasjon som når frem t...

Advertisement