Page 1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 6 MINGGU

01

02

TEMA

1. SAYANGI DIRI

1. SAYANGI DIRI

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

a). Hak dan tanggungjawab kanakkanak

i)

- Kehidupan

iii)

a). Hak dan tanggungjawab kanakkanak

i)

- Perlindungan

iv)

ii)

ii)

i) 03

1. SAYANGI DIRI

a). Hak dan tanggungjawab kanakkanak

ii) iii)

- Perkembangan

04

1. SAYANGI DIRI

a). Hak dan tanggungjawab kanakkanak

i)

- Penyertaan

iv)

ii)

Menerangkan hak dan tanggungjawab kanak-kanak Mengamalkan hak dan tanggungjawab kanak-kanak. Menghormati hak dan tanggungjawab kanak-kanak.

CADANGAN AKTIVITI

i. Membincangkan kehendak diri dan membandingkan dengan rakan. ii. Mengadakan aktiviti sumbang saran tentang peranan dan tanggungjawab murid di rumah dan di sekolah.

Menerangkan hak dan i. Megumpul dan membincangkan tanggungjawab kanak-kanak keratan akhbar tentang isu Mengamalkan hak dan kanak-kanak dan menghasilkan tanggungjawab kanak-kanak. buku skrap. Menghargai hak dan tanggungjawab kanak. Menerangkan hak dan tanggungjawab kanak-kanak Mengamalkan hak dan tanggungjawab kanak-kanak. Menghormati hak dan tanggungjawab kanak-kanak.

i. Megumpul dan membincangkan keratan akhbar tentang isu kanak-kanak dan menghasilkan buku skrap.

i. Menghasilkan poster Menerangkan hak dan bertemakan hak kanak-kanak. tanggungjawab kanak-kanak ii. Mendeklamasikan puisi yang Mengamalkan hak dan bertemakan hak dan tanggungjawab kanak-kanak. tanggungjawab kanak-kanak. Menghargai hak dan tanggungjawab


kanak. a.

05

06

07

2. SAYANGI KELUARGA

2. SAYANGI KELUARGA

2. SAYANGI KELUARGA

Keluarga yang harmoni mengikut perspektif pelbagai agana dan Kepercayaan i. Agama

i. ii.

iii.

a. Keluarga yang harmoni mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan. i. Agama

i.

a. Keluarga yang harmoni mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan. ii. Kepercayaan

i.

ii. iii.

ii. iv.

Menghuraikan konsep keharmonian keluarga mengikut perspektif pelbagai agama. Menjalinkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama. Menyayangi ibubapa dan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama.

i. Membincangkan ciriciri keluarga harmoni.

Menghuraikan konsep keharmonian keluarga mengikut perspektif pelbagai agama. Menjalinkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama. Menyayangi ibubapa dan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama.

i. Mengumpul dan membincangkan kata-kata hikmat mengikut perspektif pelbagai agama tentang keharmonian keluarga.

Menghuraikan konsep keharmonian keluarga mengikut perspektif pelbagai agama. Menjalinkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama. Menghormati anggota keluarga

i. Melakonkan cara menghormati anggota keluarga.


08

9

2. SAYANGI KELUARGA

3. HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT

a. Keluarga yang harmoni mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan. ii. Kepercayaan a) Tanggungjawab Terhadap Kawasan Persekitaran - Harta Benda Sekolah

i. ii.

iv. i. iv. vii.

10

3.HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT

a) Tanggungjawab Terhadap Kawasan Persekitaran - Kemudahan awam

i. v. viii.

11

3. HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT

b) Pemeliharaan Kebersihan Dan Keceriaan Persekitaran. - Kawasan sekolah

ii. iv. viii.

Menghuraikan konsep keharmonian keluarga mengikut perspektif pelbagai agama. Menjalinkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama. Menghormati anggota keluarga.

i. Menghasilkan lukisan bertemakan Kehidupan Keluarga yang harmoni mengikut perspektif pelbagai agama.

Menjelaskan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat. Melibatkan diri dalam penjagaan kemudahan awam dan persekitaran. Menghargai harta benda sekolah dan kemudahan awam. Menjelaskan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat. Menjaga kemudahan awan dan persekitaran Berbangga dengan kebersihan dan keceriaan persekitaran Menghuraikan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran. Melibatkan diri dalam penjagaan kemudahan awan dan persekitaran. Berbangga dengan kebersihan dan keceriaan persekitaran.

i. Mendemonstrasikan cara mengguna dan menjaga kemudahan awam di sekolah.

i. Membuat kajian tentang keperluan kemudahan awam di kawasan setempat.

i. Menjalankan projek kebersihan dan keceriaan persekitaran: - kawasan sekolah


12

13

14

15

3. HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT

3.HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT

3. HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT

3.HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT

b) Pemeliharaan Kebersihan Dan Keceriaan Persekitaran - kawasan persekitaran

c) Peranan Agensi Tempatan - Bomba Dan Penyelamat

ii.

Menghuraikan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran. iv. Melibatkan diri dalam penjagaan kemudahan awam dan persekitaran. viii. Berbangga dengan kebersihan dan keceriaan persekitaran. iii. Menjelaskan peranan agensi tempatan. vi. Menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap agensi tempatan. ix. Menghargai peranan agensi tempatan.

i. Menjalankan projek kebersihan dan keceriaan persekitaran: - kawasan tempat tinggal murid.

i.

ii.

c) Peranan Agensi Tempatan - Majlis Daerah

c) Peranan Agensi Tempatan - Rukun Tetangga

iii. Menjelaskan peranan agensi tempatan. vi. Menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap agensi tempatan. ix. Menghargai peranan agensi tempatan.

i.

iii. Menjelaskan peranan agensi tempatan. vi. Menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap agensi tempatan. ix. Menghargai peranan agensi tempatan.

i.

ii.

ii.

Mengumpul maklumat dan menghasilkan risalah tentang agensi yang boleh membantu komuniti setempat. Menemubual anggota Bomba Dan Penyelamat tentang peranan mereka dan menyediakan laporan. Mengumpul maklumat dan menghasilkan risalah tentang agensi yang boleh membantiu komuniti setempat. Menemubual anggota Majlis Daerah tentang peranan mereka dan menyediakan laporan. Mengumpul maklumat dan menghasilkan risalah tentang agensi yang boleh membantiu komuniti setempat. Menemubual anggota Majlis Daerah tentang peranan mereka dan


menyediakan laporan. 4. KENALI BUDAYA MALAYSIA

a) Kenali dan aspresiasi kekayaan pelbagai warisan budaya Malaysia. - Agama dan kepercayaan

i. Menjelaskan kepelbagaian warisan budaya Malaysia iii. Melibatkan diri dalam usaha mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia v. Menghargai kepelbagaian warisan budaya Malaysia.

4. KENALI BUDAYA MALAYSIA

a) Kenali dan apresiasi kekayaan budaya Malaysia - Adat resam

i.

16

17

iii. v.

18

4. KENALI BUDAYA MALAYSIA

a) Kenali dan apresiasi kekayaan budaya Malaysia - Perayaan

i. iii. v.

19

20

21

4. KENALI BUDAYA MALAYSIA

4. KENALI BUDAYA MALAYSIA

4. KENALI

b) Tanggungjawab mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia - Diri

i.

b) Tanggungjawab mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia - Keluarga

i.

b) Tanggungjawab

i.

iii. v.

iii. v.

i. Menghasilkan buku skrap tentang asal-usul warisan budaya pelbagai kaum di Malaysia. ii. Mempelajari dan menghormati agama masing-masing

Menjelaskan kepelbagaian warisan budaya i. Membuat simulasi tentang adat Malaysia resam di Malaysia. Melibatkan diri dalam usaha mengekalkan ii. Membuat lawatan ke Muzium kepelbagaian warisan budaya Malaysia atau tempat yang bersesuaian Menghargai kepelbagaian warisan budaya untuk mendapatkan maklumat Malaysia. tentang kebudayaan pelbagai kaum di Malaysia. Menghuraikan kepentingan mengekalkan i. Menganjurkan dan meraikan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. sambutan hari perayaan Melibatkan diri dalam usaha mengekalkan sesuatu kaum di dalam kelas. kepelbagaian warisan budaya Malaysia. Menghargai kepelbagaian warisan budaya Malaysia. Menghuraikan kepentingan mengekalkan i. Menganjurkan dan meraikan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. sambutan hari perayaan di Melibatkan diri dalam usaha mengekalkan dalam kelas kepelbagaian warisan budaya Malaysia. Menghargai kepelbagaian warisan budaya Malaysia. Menghuraikan kepentingan mengekalkan i. Melakukan simulasi suasana kepelbagaian warisan budaya Malaysia. perayaan pelbagai kaum Melibatkan diri dalam usaha mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. Menghargai kepelbagaian warisan budaya Malaysia. Menghuraikan kepentingan mengekalkan i. Mengunjungi rumah guru,


BUDAYA MALAYSIA

mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia - Sekolah

kepelbagaian warisan budaya Malaysia. iii. Melibatkan diri dalam usaha mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. v. Menghargai kepelbagaian warisan budaya Malaysia.

22

5. MALAYSIA NEGARAKU

a. Perjuangan tokohtokoh kebangaan negara - Kemerdekaan 1957

i.

Menghuraikan perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. iii. Mencontohi semangan perjuangan tokoh kemerdekaan v. Menghormati dan menghargai peranan pemimpin negara.

i.

23

5. MALAYSIA NEGARAKU

ii.

i.

a. Perjuangan tokohtokoh kebangaan negara - Pembentukan Malaysia 1963

Menjelaskan tanggungjawab sebagai warganegara untuk mengekalkan kemerdekaan negara. iv. Mengamalkan tingkah laku patriotik v. Menghormati dan menghargai peranan pemimpin negara.

rakan dan jiran tetangga pelbagai kaum dan menghasilkan catatan ringkas tentang budaya yang di amalkan. Mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber tentang kemerdekaan negara dan membincangkan-nya. ii. Mengambil bahagian dalam aktiviti bulan kemerdekaan di kelas atau sekolah. iii. Mengumpul dan membincangkan keratan akhbar tentang kemerdekaan negara.

ii.

i. 24

5. MALAYSIA NEGARAKU

b. Tanggungjawab mengekalkan kemerdekaan - Semangat patriotik

ii.

Menjelaskan tanggungjawab sebagai warganegara untuk mengekalkan kemerdekaan negara. iv. Mengamalkan tingkah laku patriotik

Membuat kajian biografi dan sumbangan pemimpin yang memperjuangkan kemerdekaan negara. Mengumpul dan membincangkan keratan akhbar tentang kemerdekaan negara.

Mencipta puisi atau lirik lagu patriotik.


vi. ii. 25

5. MALAYSIA NEGARAKU

- Perpaduan rakyat

iv. vi. ii. 26

5. MALAYSIA NEGARAKU

-

Keharmonian dan keselamatan negara iv. vi.

27

28

6. SEDIA HADAPI CABARAN

6. SEDIA HADAPI CABARAN

a. Hidup sihat dan cergas - Menjauhi gejala sosial  Ponteng

a. Hidup sihat dan cergas - Menjauhi gejala sosial  Vandalisme

Berbangga dengan kemerdekaan negara. Menjelaskan tanggungjawab sebagai warganegara untuk mengekalkan kemerdekaan negara. Mengamalkan tingkah laku patriotik Berbangga dengan kemerdekaan negara. Menjelaskan tanggungjawab sebagai warganegara untuk mengekalkan kemerdekaan negara. Mengamalkan tingkah laku patriotik Berbangga dengan kemerdekaan negara.

i. iii. v.

i. iii.

i. ii.

Mencipta puisi atau lirik lagu patriotik. Menyanyikan lagu patriotik bersama-sama

i. Main peranan ii. Menyenaraikan nilai sivik yang diamalkan dalam situasi tertentu. - saling menghormati - tolong-menolong dan bekerjasama - perhatin terhadap kebajikan orang lain

Menghuraikan gaya hidup sihat. Membuat keputusan yang bijak untuk mengelakkan daripada pengaruh budaya negatif. Menghargai gaya hidup sihat

i.

Menghuraikan gaya hidup sihat. Membuat keputusan yang bijak untuk mengelakkan daripada

i.

ii.

ii.

Main peranan menolak pelawaan negative secara sopan. Menemu bual guru displin atau kaunseling tentang gejala ponteng di sekolah.

Mengadakan ceramah berkaitan vandalisme Mengadakan Program Bimbingan Rakan


v.

29

30

6. SEDIA HADAPI CABARAN

6. SEDIA HADAPI CABARAN

a. Hidup sihat dan cergas - Menjauhi gejala sosial  Buli

a. Hidup sihat dan cergas - Gaya Hidup sihat

ii.

pengaruh budaya negatif. Menghargai gaya hidup sihat

iii.

i.

v.

Menjelaskan kepentingan ketahanan diri untuk menjauhi gejala sosial. Membuat keputusan yang bijak untuk mengelakkan daripada pengaruh budaya negatif. Menghargai gaya hidup sihat

i. ii. v.

Menghuraikan gaya hidup sihat Mengamalkan gaya hidup sihat Menghargai gaya hidup sihat

i.

iii.

ii.

ii.

www.jebat.net

Sebaya. Meletakkan poster peringatan Di kawasan sekolah.

Mengadakan kempen anti buli Membuat borang tinjauan.

Menghasilkan Poster bertemakan gaya hidup sihat. Menolak pelawaan negatif secara sopan.

Triple $

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 6  
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 6  

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 6

Advertisement