Page 1

'MPXFST EPOUGBEF OFJUIFSTIPVME IBJSDPMPS

6QUP

-POHFS-BTUJOH)BJSDPMPS

^Óää{Ê 6 8 -Ê

I-ÞÃÌi“ÊÛðÊ-…>“«œœÊEÊ œ˜`ˆÌˆœ˜iÀ# 01 > MARTS 2005

GUN-BRITT

'MPXFS4IJFME$PNQMFY™VUJMJ[FTBOUJGBEFJOHSFEJFOUTGSPNGMPXFSTUPQSPUFDUBMMIBJSDPMPSTIBEFT

œ˜Ì>ŽÌÊ>ˆÀV>ÀiÊ >˜“>ÀŽÊ«FÊÌiivœ˜ÊÇäÊÓxÊäxÊÇäÊvœÀÊÞ`iÀˆ}iÀiʜ«Þ؈˜}iÀ

TIL EKSAMEN

FORÅRS-LOOK

MÆND OG MINUS-HÅR

LONDON-AIR

Nye frisurer – ny makeup

– nye muligheder

– og london hair


REVOLUTION L’ORÉAL PROFESSIONNEL GENOPFINDER LY S N I N G O G L A N C E R E R

NY MULTIPATENTERET TEKNOLOGI ALL DIFFERENT : EACH UNIQUE

Silkeblødt hår Skræddersyede lysningsresultater

DEN FØRSTE 100% STØVFRI LYSNINGSPASTA, KAN LYSNE OP TIL 7 TONER PÅ BÅDE NATUR HÅR OG FARVET HÅR. GIVER ET HELT NYT LYSNINGSRESULTAT VED STRIBER OG REFLEKSER, OG GIVER MULIGHED FOR PERSONLIGE OG SKRÆDDERSYEDE BLONDE RESULTATER. HÅRETS NATURLIGE GLANS BEVARES. FOR YDERLIGERE INFORMATION RING L'ORÉAL PROFESSIONEL HOTLINE: 43 24 67 08

IN THE SALONS OF THE WORLD'S GREAT HAIRST YLISTS


INDHOLD Gun-Britt om at være frisør

6

38

Hår til ham

40

Salon og økonomi

44

Studie i London

12 > Cutting Edge > De nye frisurer 18 > HairCare update > Nye hårprodukter 22 > Makeup Forår 2005 > Lancôme's makeup artist i Danmark 24 > Beauty update > Nyt til skønhed 30 > Being in Love > Feminint hår 32 > Råt og rigtigt > Korthårs frisurer 34 > Spis sundt > Får styr på dit blodsukker 36 > InHouse update > Nyheder til salonen 42 > Aktiviteter > Kurser, events og shows 44 > London Air > Hair Magazine i London 48 > Accessories update 50 > Din egen www > Vis din bedste frisure i Hair Magazine NYT SPÆNDENDE MAGASIN Hair Magazine byder Danmarks frisører og alle med tilknytning til frisørbranchen velkommen til en inspirerende rejse med Hair Magazine ind i frisørfagets utallige krinkelkroge. Hair Magazine er Danmarks nyeste magasin,som henvender sig specielt til professionelle:frisører,agenter,importører samt til leverandører af hårprodukter, inventar og redskaber, som en frisør har brug for i det daglige.Vi bringer nye strømninger fra hårmodens overdrev og viser nye looks og flotte frisurer.Hår alene gør det ikke.Makeup og mode hører sammen og kan i smuk forening udtrykke det fuldendte billede, hvor en vellykket klipning sætter prikken over i'et.I Hair Magazine kan du hente idéer til forårets nye makeup.Sæt de smarte sommerbriller i panden og oplev sammen med dit nye magasin London storbyliv. Fornem stemningen og den internationale atmosfære,når et professionelt frisør-team arbejder.Hair Magazine har ét mål:At alle vore læsere henter inspiration i den brogede buket, vi har bundet til netop dig. Karen Ellegaard chefredaktør

Redaktionschef > Karen Ellegaard Art Director > Morten Sørensen Produktion > OLESEN Distribution > PostDanmark Forsidefoto > L'oreal Professionnel Repro, forside > Anders Victor

Tryk > From & Co. Udgives af > Freeminds Frederiksberg Bredegade 7A, 2 2000 Frederiksberg Telefon +45 20 80 01 01 e-mail kontakt@hairmagazine.dk

Gengivelse af bladets artikler eller dele heraf kun tilladt med kildeangivelse.Erhvervsmæssig gengivelse af bladets annoncer er ikke tilladt. Hair magazine påtager sig intet ansvar for fejl i produkttekster og priser fra leverandører. Klik ind på hairmagazine.dk og se hvordan du kan bestille et gratis abonnement.

TIGI

®

BEDHEAD TIGI Haircare sælges kun til professionelle frisørsaloner. For mere information, ring tlf. 6613 3990 The TIGI Creative Team: Photography: Anthony Mascolo and Roberto Aguilar Make-up Pat Mascolo Hair Cut: Heath Grout Colour: Gabriel Ontiveros


Tekst > Karen Ellegaard Fotograf > Tine Harden

DENGANG HAVDE FRISØRFAGET LAVSTATUS, HVOR MAN SAGDE, AT HVIS MAN IKKE KUNNE BLIVE TIL ANDET, KUNNE MAN JO ALTID BLIVE FRISØR

EKSAMEN HVER DAG I SIN OVER 42-ÅRIGE LANGE KARRIERE SOM FRISØR HAR GUN-BRITT ARBEJDET FOR FAGETS FORTJENTE ANERKENDELSE. I DAG TEGNER GUN-BRITT TOPPEN AF FRISØRFAGET MED SIN VEDHOLDENDE IDÉ OM TRÆNING OG ATTER TRÆNING SOM DEN NØDVENDIGE VEJ TIL SUCCES I BRANCHEN. ”Hvis man arbejder seriøst som frisør og sørger for løbende at træne og efteruddanne sig, kan man skabe en god forretning med mulighed for at tjene gode penge. Læretiden stopper ikke med svendebrevet som uddannet frisør.Tværtimod er det vigtigt, at man hele tiden holder sig ajour med de nye tendenser ved at lære nye teknikker og følge med i moden.Mode,makeup og hår er tæt forbundne faktorer.” Ordene kommer fra en af Danmarks dygtigste frisører, Gun-Britt Zeller, 55 år, der allerede tidligt i Jylland drømte om at blive frisør.I dag har Gun-Britt tre saloner i Københavns indre by og en i Hellerup. Lige siden hun som 13-årig fik en frisørlæreplads i Aalborg,har Gun-Britt villet lære mere 6 > Eksamen hver dag

end det, man på den tid lavede i en frisørsalon.Allerede som elev rejste hun rundt til konkurrencer og vandt også et danmarksmesterskab. Med store ambitioner og sit svendebrev i hånden tog Gun-Britt toget til København, hvor hun blev ansat som frisør hos Helmersen på Strøget. Hun vandt både kundernes og kollegernes respekt. Men hun ville videre. Mødet med den engelske frisørguru Vidal Sassoon i Bella Centret blev afgørende for Gun-Britt. Hun besluttede sig for at rejse til London for at lære mere om klipning hos mesteren.I København begyndte kendte kunder at strømme til hos Gun-Britt. Nu var det ikke kun Erik og Margit Brandt, der skulle klippes af Gun-Britt,men også skuespillere og sangere. Selv om hendes planer var at lære mere i Paris, ville kunderne ikke slippe hende. Hun tog en hurtig beslutning

og åbnede sin egen salon. Året efter kunne hun notere sin første succes som selvstændig med 10 ansatte frisører. HØJNELSE AF FAGET ”Der er sket meget indenfor vores fag, siden jeg var i lære. Dengang havde frisørfaget lavstatus, hvor man sagde, at hvis man ikke kunne blive til andet,kunne man jo altid blive frisør. Mit mål har gennem alle årene været at højne fagets anseelse. Men respekt opnår man kun, hvis man er dygtig. Derfor mente jeg og mener stadig, at alfa og omega i vores fag er at følge med i udviklingen og dygtiggøre os.” For Gun-Britt er der slet ingen tvivl om, at træning og atter træning er den altafgørende nøgle til at skabe fagligt gode resultater. Især Eksamen hver dag < 7


D E H Y N

fordi kunderne i dag har stor viden og store forventninger, når de går til frisøren. I fjernsynet kan de se både mode- og trendsættende musikprogrammer, og i internationale modemagasiner læser de om seneste hårtrend. Den viden skal frisørerne leve op til i deres klipning.

SUPER EGO - VOKS PÅ TUBE!

”Jeg tror folk oplever, at jeg giver god og faglig vejledning med ekspertise,når jeg er på TV.Men det er jeg kun i stand til,fordi jeg selv følger med og lærer de nye teknikker.Samtidig sørger jeg altid for at være grundig orienteret om strømninger indenfor moden og ved,hvordan makeup'en skal være.”

• S TÆRKT HOLD • R Å STRUKTUR • LET AT SKYLLE UD

Sammen med Søren Pjedsted, Cha Cha Cha, er Gun-Britt den ene af TV2's faste morgengæster, som klipper og styler gæster fra hele landet i de tidlige morgentimer i tv-studiet på Københavns Hovedbanegård. SKOLE FOR FRISØRER Sin professionelle målsætning har Gun-Britt bevaret gennem alle årene. Som nyetableret med egen frisørsalon sørgede hun for, at alle de ansatte konstant fik undervisning både i København og London. Selv fik hun også træning ude. For at skaffe midler begyndte hun sin weekendskole for andre frisører i Norden, en skole som stadig kører. I Gun-Britt's egne forretninger leverer hendes ansatte superprofessionel og opdateret klipning.

EFTER 42 ÅR I BRANCHEN VED JEG, AT HEMMELIGHEDEN VED AT VEDBLIVE AT VÆRE EN GOD FRISØR BESTÅR I AT BEVARE GEJSTEN

Selv om den 55-årige frisør er kendt af alle kolleger i Danmark – og indenfor modeverdenen også i Paris, London og New York – har hun bevaret en ydmyghed overfor faget.

”Hver gang jeg klipper, er jeg til eksamen. Hvis kunden ikke er tilfreds med min klipning, ved jeg, at han eller hun ikke kommer igen. Derfor er det min og mine ansattes opgave at levere den bedste klipning. Hver gang! Mine kunder skal føle, at de både får en god og faglig vejledning og en klipning med ekspertise. Jeg har i dag ca. 40 ansatte og ca.16 elever. Hver uge trænes assistenterne i nye klippeteknikker. Fire gange årligt rejser vi til træning i London, hvor vi går på skole hos Vidal Sassoon.Selv er jeg i London hver måned.Internt har vi en række konkurrencer, hvor vi forsøger at gøre hverdagen lidt sjovere, så medarbejderne også føler, at de har noget at stile efter,” fortæller Gun-Britt. TILFREDSHED ”Efter 42 år i branchen ved jeg, at hemmeligheden ved at vedblive at være en god frisør består i at bevare gejsten. Problemet med at føle sig uinspireret og udbrændt kender jeg også til. Kun ved at hente ny inspiration blandt fagfæller føler jeg, at jeg yder mit bedste. Det kommer jo i sidste ende til kunderne til gode.” Selv om Gun-Britt er chef for sine ansatte, føler hun sig ikke hævet over dem. Meget af hendes tid går til rejser, instruktion,TV-optræden, mv., men arbejdet på skift i de fire saloner vægtes højt. ”Træning er alfa og omega i vores fag.Man har ikke råd til at lade være. Selv har jeg aldrig slækket på undervisningen - heller ikke i hårde tider. Pengene skal nok komme, hvis man er dygtig nok. Som frisør tager man et ansvar for folks udseende,og vores opgave er deres tilfredshed.

DELTAG I LODTRÆKNINGEN OM 100 GRATIS TRENDLINE SUPER EGO. UDFYLD KUPONEN OG SEND DEN TIL GOLDWELL A/S BJÆLKEVANGEN 16 - 20 • 2690 KARLSLUNDE INDEN DEN 31.03.2005

NAVN: SALON:

8 > Eksamen hver dag

TLF.:


DET

SUNDE ALTERNATIV TECNA hårfarver er nogle af markedets mest miljøvenlige produkter. TECNA hårfarver er desuden kendetegnet ved at være:

Gun-Britt i sin Hellerup salon i forbindelse med optagelse til en udsendelse i tysk TV. Gun-Britt’s opgave var at komme med forslag til kronprinsesse Mary’s bryllupsfrisure.

• Uden ammoniak • Økologisk kontrolleret • Uden ubehagelige dufte • Fri for at irritere luftvejene • Fri for dampe • Interessante for saloner som sætter pris på medarbejderpleje • Økonomisk fordelagtige i indkøb • Et positivt argument overfor sine kunder • Høj kvalitet og tryghed • Indrettet efter det kendte nummersystem

Gun-Britt Coiffure

I hele min karriere har jeg kun et par gange være udsat for,at en kunde ikke var tilfreds.Så har jeg følt det som en udfordring og er blevet ved, indtil hun blev tilfreds.”

Gun-Britt Coiffure

”Desværre er der stort frafald i branchen.Min filosofi omkring forretningen er at dygtiggøre de ansatte – og derefter beholde dem. Hos os tænker vi langsigtet og investerer i vore medarbejdere.”

...IKKE MANGE LIGGER UNDER CA. 30.000 KR. OM MÅNEDEN, FLERE LIGGER OVER

“Et af nøgleordene i en vellykket klipning er at tale med kunden, inden man går i gang.Det er vigtigt at have fornemmelse for kundens ønsker. Samtidig betyder det meget, at frisøren er engageret i sin vejledning.”

Til maj 2005 har Gun-Britt været selvstændig i 30 år. Fremtiden har hun allerede tænkt på. For tre år siden etablerede hun selskabet GunBritt ApS,hvor medarbejdere har mulighed for at købe sig ind i firmaet.

Ring på telefon 48 48 27 35 og aftal tid for en demonstration i Jeres salon, og modtag produkter til en værdi af kr. 1.353 (gælder kun for de første 30 saloner der aftaler tid for en demonstration).

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes for at aftale tid til en demonstration i vores egen salon. Jeg modtager produkter fra TECNA til en værdi af kr. 1.353 under selve demonstrationen. Salon Navn Gadenavn og nr.

GODE LØNNINGER Gun-Britt udbetaler gode lønninger, og hun skønner, at ikke mange ligger under ca. 30.000 kr. om måneden. Flere ligger over.Til gengæld kræver hun engagement og faglig dygtighed af sine medarbejdere. Foruden lønnen får de ansatte 10% i provision ved produktsalg. 10 > Eksamen hver dag

”Jeg har ikke tanker om at stoppe.Men forberedelse skader ikke.Hvis man skal tage vores fag seriøst, skal man handle seriøst. Det har jeg forsøgt i hele min karriere,” slutter Gun-Britt ■

Postummer og by Telefonnummer Send kuponen til: Tecnahaircare • Bagerstræde 1 • 3480 Fredensborg senest d. 30. marts 2005

Tecnahaircare Bagerstræde 1 3480 Fredensborg Telefon 48 48 27 35 Mobil 51 94 27 46 e-mail: info@tecnahaircare.dk www.tecnahaircare.dk


CUTTING

L'oreal Professionnel

L'oreal Professionnel

SKAL HÅRET VÆRE KORT ELLER LANGT. GLAT ELLER KRØLLET. SE DEN NYE TREND MED DE NYESTE FRISURER PÅ DENNE OG DE NÆSTE SIDER.

L'oreal Professionnel

L'oreal Professionnel

L'oreal Professionnel

L'oreal Professionnel

L'oreal Professionnel

L'oreal Professionnel

12 > Cutting edge

L'oreal Professionnel

L'oreal Professionnel

Cutting edge <13


Gun-Britt

Gun-Britt

Gun-Britt

14 > Cutting edge

Wella

Gun-Britt

Gun-Britt

Wella

Gun-Britt

Wella

Gun-Britt

Gun-Britt

Wella

Wella

Wella

Wella

Cutting edge <15


Schwarzkopt

Schwarzkopt

Lanc么me

Lanc么me

Lanc么me

16 > Cutting edge

Schwarzkopt

Schwarzkopt


Fugt-produkt Redken Clear Moisture Shampoo er et af fire produkter med Shampoo, conditioner, Water Rush Treatment og Moist Ends. Tilfører håret fugt, plejer og reparerer uden at tynge håret, ca. 200 kr.

Beskytter håret Brug OSIS Flatliner Iron Serum fra Schwarzkopf og undgå, at det varme glattejern ødelægger håret, 99 kr.

HAIRCARE PÅ DENNE OG DE FØLGENDE SIDER KAN DU LÆSE OM DE NYE PRODUKTER TIL PLEJE OG STYLING AF HÅRET.

Essentielle olier Biotherm lancerer en ny hårserie Hair re.source med indhold af mineraler og æteriske olier med rensende egenskaber. Sesrien består af tre shampoo, og conditioner, priser fra 99 kr. til 185 kr.

Ekstra klar og lys Redken ”Up to 7” er en behandling hos Redken-frisøren. Produktet er idéelt til striber, effekter eller hel blegning.To- komponent system, der virker ved rumtemperatur og trækker max 50 min.

Krøller Jelly Waver finishgloss til krøller bruges i tørt hår til at skabe alle slags krøller. Jelly Waver High Hair fra Wella,125 kr.

3-trins pleje Kérastase Reflection er et 3-trinspleje-ritual til farvet hår. Plejeprodukterne består af hårbad, Bain Miroir,155 kr., plejelotion, Lait de Soin, 185 kr., og finish, Créme de Polissage,180 kr. Udjævner hårstråets overflade og giver hårfarven glans.

American Crew Sensation Lancôme vil med Hair Sensation sætte ny standard for smukt hår. Extra Rich Color Radiance Mask er en plejende maske til farvet hår, som har mistet glans og liv, bruges 1-2 gange om ugen, 235 kr. I serien ses også Reviving Treatment Shampoo, 125 kr., og Extra-Radiance Conditioner,155 kr.

Styling i lommeformat

…gør meget ud af stylingen med fire nye produkter. Crew Matte voks er fleksibel voks,138 kr. Citrus Mint Shampoo med pebermynte, citrus og appelsin, 115 kr. Citrus Mint Conditioner er kølende balsam,115 kr., og Citrus Mint Paste fleksibel voks med glans, 138 kr. Endelig Citrus Mint Gel med maksimum hold,115 kr.

Shockfroster Hair Styling Strips fylder ikke mere end en tændstikæske. Små strips som aktiveres med vand og bliver til gelé, 20 strips 99 kr. fra Schwartzkopf. Kåret i England som ”Best Beauty Product of the Year 2004” i Woman Magazine.

18 > Haircare update / Se en komplet leverandøroversigt med kontaktoplysninger på www.hairmagazine.dk

Haircare update <19


Kontrol med Catfight Et elegant design til Catfight, der giver kontrol over frisuren. Catfight er en elastisk - næsten som tyggegummi – crèmegele fra HairMix., tilsat fugtgivende og plejende stoffer, og giver kontrol over frisuren,185 kr.

Enkel serie Terrence Renati fra Cosmobell er overskuelig med seriens ni produkter til at dække alt, hvad håret behøver til vask, pleje og styling. Priser pr. stk.109 kr.

Superstar Queen Bed Head Superstar Queen for a Day fra HairMix er en volume spray som ikke tynger håret. Den sprayes i håndklædetørt hår og føntørres,169 kr. Til endnu kraftigere hold blandes med Superstar Lotion.

De sorte flakoner Tec hot style iron fra L'oréal Professionnel er specielt beregnet til glattejern og fordeles i hele håret som derefter glattes,139 kr.

Til farvet hår L'oréal Professionnel har i sin serie tecni.art Color Show fire nye produkter speciel udviklet til farvet hår. Fix Spray giver kraftigt hold,139 kr. Color Volume Mousse påføres inden føntørring oh beskytter mod solens blegende lys,139 kr. Color Define Wax er afsluttende finish, som varmes mellem håndfladerne og påføres lidt ad gangen,119 kr.

Uden parabener, naturligvis Grøn Styling Med Biolage Touchably Soft Styling fra Matrix er vi i den grønne bølge. Serien består af Shaping CrèmeWax til kortere hår, 90 kr., Curl Defioning Crème som er plejecreme, der både definerer, fugter og former krøller, 90 kr. Smoothing Shine Milk, 90 kr.

Juice til håret Root Juice fra Fudge er en ny skum som fordeles i baner i hovedbunden og giver ekstrem fylde og et medium hold. Pris 149 kr.

En helt ny serie shampoo og balsam fra PACT. Serien er kendetegnet ved at være økologisk og aromaterapeutisk. Priser fra 119 kr.

Få styr på håret! Ny emballage til Volume Formula Alle farver i behold Color Protect Reconstructive Treatment hårkur fra Paul Mitchell er hårpleje til farvet hår med særlig lav pH-værdi.155 kr.

20 > Haircare update / Se en komplet leverandøroversigt med kontaktoplysninger på www.hairmagazine.dk

LANZA's volumeserie fra Haircare Danmark nu i ny emballage! Serien til fint hår, der skal have fylde og volume. Serien består af 6 forskellige produkter. Pris 149 kr.

Italienske SELECTIVE fra Hairstyle Danmark lancerer netop nu en ny styling serie med i alt 19 produkter! En komplet stylingserie med bl.a Volume styling, Smooth Styling, Fix Styling, Curl Styling og den ”frække” Dirty Styling. Priser fra 109 kr. til 119 kr.

Haircare update < 21


SKØNHEDENS VÆRDI

Tekst > Karen Ellegaard Fotograf > Søren Kirkegaard

HÅR OG MAKEUP HØRER SAMMEN. KOMBINATIONEN AF EN GOD FRISURE OG EN FLOT MAKEUP KAN I FORENING UDVIKLES TIL EN SMUK SYNTESE. Rie Munk, pressechef hos Lancarôme

FORÅRS-LOOK 2005 ”FØR SØGTE MAN DET PERFEKTE. NU SØGER MAN DET SPECIELLE I ETHVERT ANSIGT!” SAGT AF GERMAN MOYANO, MAKEUP-ARTIST HOS LANCÔME. HAN FLØJ TIL DANMARK FOR AT PRÆSENTERE FORÅRETS NYE LOOK. HAIR MAGAZINE MØDTE HAM OG FIK TIP OG RÅD MED I KØBET.

Forårs-look fra...

German Moyano, som er en kendt makeup-artist i sit hjemland, hvor han er den der får ansvaret for mange kendte filmskuespilleres og kunstneres udseende ved celebre lejligheder.

RIE MUNK OM MAKEUP En god frisure fremhæver de fordelagtige træk hos en person. Men uden en daglig, god hudpleje og en god makeup kommer resultatet aldrig helt til sin ret. Sammen bør de to faktorer gå op i en højere enhed. Derfor er makeup vigtig til understregning af håret.

”Det sker ofte, når jeg møder folk, at de spørger mig, hvad jeg synes om deres hår. Det viser, hvor meget håret og frisuren betyder for mennesker. Når jeg ser en kvinde, kan jeg ikke lade være med at forestille mig,hvad jeg ville gøre ved hendes ansigtet.Hvilke farver jeg ville bruge til makeup’en, og hvad jeg vil gøre for at fremhæve netop de fortrin, denne kvinde har. Efter min mening bør det også være sådan en frisør føler, når han eller hun møder sine kunder.” ROUGE-TIP German Moyano kender alt til,at kvinder vil være forskellige.Den ene dag er de til elegance og stil. Den næste til et naturligt look. Men uanset ønskerne, anbefaler han kvinder altid at bruge makeup. German Moyano sammen med sin danske model, som viser forårets nye makeupfarver.

For German Moyano er en smuk kvinde, en kvinde som forstår at fremhæve det specielle hos sig selv. ”Før søgte man det perfekte i makeup’en.Nu søger man det specielle i ethvert ansigt,” siger German Moyano, som er Lancômes nye internationale makeup-artist. Han er født i Argentina, men siden han blev ansat hos Lancôme,bor han både i Paris og i Buenos Airos.Som ganske ung begyndte han at interessere sig for kunst og teater,– en lidenskab han har bevaret i alle dens afskygninger. Nu udtrykker han sin kunstneriske formåen for Lancôme som makeup-artist. Da Lancôme for et par uger siden præsenterede det nye makeup forårs-look 2005, var Danmark var det første land, han besøgte,. FRISØRENS ROLLE ”En flot makeup uden et tilsvarende hår er ikke noget at stile efter – og omvendt.Det gælder uanset om pigen er tyve eller halvfjerds,” siger 22 > Forårs-look 2005

Rie Munk, pressechef hos Lancarôme, har i 22 år arbejdet med skønhedsprodukter fra Lancôme, Biotherm, Helena Rubinstein, Cacharel, Ralph Lauren og Giorgio Armani. I forbindelse med fotooptagelse til TV, shows, magasiner og aviser har hun lagt makeup på masser af kendte mennesker, bl.a. Leonardo di Caprio, Conni Nielsen, Sissel Kyrkjebø,TimVladimir,Nicolas Cage,Juliette Binoche,Bazz Luhrmann, Birthe Kjær, Liv Ullmann Lisbeth Dahl, Michael Falck og Janni Kjær, da hun blev gift med Simon Spies. Rie Munk har også arbejdet sammen med Ole Henriksen i Hollywood i midten af 1970’erne.

Foundation: I forhold til hårfarve ser op til 80 % af den danske befolkning bedst ud med varme, gyldne undertoner i makeup-farver. For at få et naturligt harmonisk udseende er grundmakeup/foundation i den rigtige farve vigtig i forhold til hårfarven. ...Lancôme lagt af...

”Blot en lille smule gør underværker. Og brug altid makeup-creme. Det friske og ungdommelige udseende stræber alle kvinder efter. Jeg har et lille tip med brug af rouge, som er nemt at efterleve. I stedet for at lægge rouge,hvor hun plejer,skal hun kigge ind i spejlet og smile. Læg derefter rouge midt på det sted,hvor kinderne buer mest og ton ud. Hvis rouge lægges for langt nede på kinderne, har den en optisk virkning, som trækker mundvigene nedad. For lagt oppe trækker det øjenbrynene og giver et trist udseende.” KONTRASTEN Om hår og makeup siger German Moyano:”For stor kontrast mellem hår og makeup giver et hårdt udtryk. Jeg tænker her på kvinder med pigmentpletter. De vælger ofte en makeup-creme i samme mørke nuance som pletterne. I stedet kan de med concealer dække de mørke pletter og vælge en lys og naturlig foundation.En uheldig virkning ser jeg desværre ofte hos kvinder med sort hår.Den mørke farve har en tendens til at fremhæve sorte rande under øjnene. De danske kvinder er lyse i huden, og for stor kontrast mellem hudfarve og hår er ikke ret klædelig. Hvis de fra naturens hånd er meget mørkhårede, vil jeg anbefale dem at bløde hårfarven op med miksede striber” ■

Øjenmakeup vælges i en farve,der matcher øjenfarven.Men man kan fremhæve øjenfarven og bruge kontrastfarve. Blå øjne bliver endnu mere blå med skygge, der indeholder gult (evt. sammen med blå skygge, kohl eller mascara). Det kan være gylden highlight, orange skygge eller gyldenbrun skygge. For grønne og brune øjne har farver med rødt – fx lilla og rosa samme virkning. Styrken af øjenmakeup afhænger af hvor mørkt håret er. Lyse piger er bedst med lyse skygger. Pasteller er rigtig gode. Mørke og gråhårede piger kan bære farver med knald og større kontraster.For alle gælder,at brynene harmonerer med hårfarven. Blonde, gyldne lys røde og lys brune piger matcher bedst med medium brun nuance. Rouge, læbestift eller gloss må gerne matche.Varm gyldenbrun, rustfarvet,orange eller ferskenfarvet rouge harmonerer med samme farvevalg til læberne.En rødhåret eller brunette ser flot ud med gyldne toner. Mange blonde og piger med gråt eller sort hår kan til kinder og læber vælge rosa og blålige undertoner. Husk: Blonde piger – lyse nuancer. Mørkhårede piger – kraftigere nuancer ■

...German Moyano.

Skønhedens værdi < 23


BEAUTY

Frisk og sund hud

DEN DAGLIGE HUDPLEJE AF ANSIGTSHUDEN ER GRUNDLAGET FOR EN GOD MAKEUP OG OMHYGGELIG PLEJE AF BÅDE ANSIGT OG KROP ER EN VÆSENTLIG FORUDSÆTNING FOR ET VELPLEJET YDRE.

ReFinish fra L'oréal Professionnel er en 2-trins behandling til peeling af hudens overflade.Væk med de døde hudceller og genvind hudens friske og sunde udseende.Trin 1 er en mikro-peeling, der efterfølges af efterbehandlingscreme med solfaktor. Brug de to trin to gange om ugen,170 kr.

En bid af æblet I New York og i London har de allerede taget en bid af DKNYs ny æbleduft til ham og hende. Snart er duften fremme også i Danmark. Donna Karan har ladet sig inspirere af The Big Apple og formet sin flakon som æblet med det lille klistermærke.

Caviar til huden La Prairie-navnet står for den ultimative pleje af huden. La Prairie Skin Caviar Intensive Ampoule Treatment er en 6-ugers intensiv energiindsprøjtning til huden. Det er et to-delt produkt, som beskytter huden mod ældning i utide. To ampuller blandes og rækker til en uges pleje for at mindske de synlige linier og rynker i ansigtet. Prisen hører også til i luksusklassen: 3.925 kr.

Be Delicious er navnet som i den feminine udgave er grøn og til ham i en varm gyldenbrun nuance. DKNY Be Delicious EdP, 30 ml, 250 kr., DKNY Be Delicious Men EdT, 50 ml 335 kr. Begge dufte er en del af DKNYs plejeserie til ham og hende.

Capri Flirt Helena Rubinstein flirter med foråret i look'et Capri Flirt. Stjerneprodukt er læbepaletten Ruby Cube. Læberne er forårs-look'ets absolutte centrum med både læbestift og gloss, som bruges hver for sig eller sammen. Nye farver er Stellars læbestift i Floral Coral og Bare Beige,180 kr. Palette Levres, som kun fås i en begrænset periode, koster 295 kr.

24 > Beauty update / Se en komplet leverandøroversigt med kontaktoplysninger på www.hairmagazine.dk

Beauty update < 25


Chance hos Chanel Chance Douceur Scintiallante fra Chanel er en duftende lyserød kropsgelÊ speciel velegnet til decolletÊ, hvor man ser den glitrende konsistens. Füs i en begrÌnset periode, 230 kr.

Riviera-drømme Forürsfarver fra Lancôme samlet under navnet French Riviera med varme og stÌrke farver med accenter af sarte kølige nuancer, som passer til nordiske kvinder. LÌs mere om Lancômes makeup-artist pü side 22.

Chanel No 5 Mademoiselle Gabrielle Chanel rystede parfumeverdenen, da hun i 1921 skabte sin raffinerede duft Chanel no. 5. Gennem tiderne den mest solgte duft i verden. Chanel No 5 fĂĽr med lanceringen af Seduction Collection en krops- og badeserie med tre nye eksklusive produkter. Intense Bath Oil, 535 kr., Velvet Body Cream i krukke, 465 kr., og Sensual Elixir, 485 kr.

Pressed Powder

4Â&#x2030;.+%2$50Âą.93!,/.

EstĂŠe Lauders AeroMatte Ultralucent Pressed Powder er en slank og elegant compact pudder, som fĂĽs i fire nye farver, 265 kr.

3Âą3%(%2 3TOLEMEDPUMPE 3PEJLEPĂ?VÂ?G 6ASKEANLÂ?G +LIPPESTOLMEDRYG &Â&#x2019;NTÂ&#x2019;RRE KLIPPEMASKINE 0ERMANENTPROGRAMSTYKKERPLUSFIXERING +OMPLETFINISHSERIE3HAMPOOOGFINISHPRODUKTER +OMPLETFARVESORTIMENTFARVER

Han er BOSS BOSS Soul er en ny mandeduft. BOSS-duften fĂĽs i et komplet duftende plejesortiment, der foruden Eau de Toilette spray indeholder After Shave, Shower Gel og Deodoranter, priser fra 160 kr. til 415 kr.

$IVERSE&ARVESKĂ?LE PENSLER SLAG VAT SPOLERMM

(ELEPAKKENFORKUN

KR  26 > Beauty update / Se en komplet leverandøroversigt med kontaktoplysninger pü www.hairmagazine.dk

27


YSL til foråret Yves Saint Laurent vælger i sit forårs-look 2005 både lysende pink, elektrisk blå, glitrende orange og syren-lilla. En tour de force i makeup'en fortolket dristigt. I looket er der to nyheder: Poudre sur Mesure compact pudder, som sikrer en mat hud dagen lang, fås i 5 farver samt highlighter, 315 kr. La Laque 3 i en 1 high-tech neglelak med ekstrem glans,145 kr.

PUREHAIR HAR FÅET NYT NAVN

OG NYT DESIGN! PURE HAIR = PUREPACT

Brun i en fart Spraysun fra Haircare Danmark er en allergitestet selv-bruner spray som straks giver en flot brun effekt. Den indeholder naturlige ingredienser som valnød og karamel og giver en naturlig farve. Spraysun påføres med en fin forstøver i et jævnt lag, uden at dine hænder kommer i kontakt med produktet. Kan bruges på hele kroppen. Fås også som servietter, 299 kr.

– UDEN PARABENER, NATURLIGVIS Match Det gælder om at få foundation til at matche med hudfarven. Den ny True Match foundation fra L'oréal Professionnel Paris i 10 nuancer har alle muligheder for at ramme rigtigt,110 kr.

PUREPACT er den økologiske og aromaterapeutiske del af p.a.c.t. Det er en fuldendt livsstil og uddannelse, der vil give dig den nødvendige viden for at kunne få det maksimale udbytte af produkterne. PUREPACT repræsenterer ansvarsbevidste forretningsmetoder, der er baseret på et fastforankret miljømæssigt engagement. Vores produkter kommer fra naturmæssigt ansvarlige ressourcer, indeholder ingen animalske ingredienser og er ikke testet på dyr. Vores emballage er lavet af genanvendt materiale, og der tilbydes store re-fill beholdere, således at man ved fortsat brug af vore produkter samtidig medvirker til at bevare jordens begrænsede ressourcer. Vi tilbyder de reneste, mest miljøvenligt ansvarlige topkvalitetsprodukter, der forener det sunde liv med bevarelsen af vort miljø.

Forsvarsposition Med Clinique Superdefence Triple Action Moisturizer kommer huden i virkelig forsvarsposition. Fugtcremen fås til både meget tør hud, normal og fedtet hud og er udviklet til at modstå en række negative miljøpåvirkninger. Introduktionspris 30 ml, 240 kr., 50 ml 340 kr. 28 > Beauty update / Se en komplet leverandøroversigt med kontaktoplysninger på www.hairmagazine.dk

PUREPACT forhandles af: P.A.C.T. ApS Energivej 3 4180 Sorø

Kontaktpersoner: Lise Lotte Christensen (kontor), tlf. 86 22 57 77 Benny Bergulff (Jylland/Fyn), tlf. 40 84 18 64 Jan Christensen (Sjælland/Øerne), tlf. 21 41 89 66


BEING IN LOVE HÅRET ER KLIPPET I ROMANTISKE, BLØDE LINIER MED GRADUERINGER, SOM FREMHÆVER STRUKTUREN. HÅRFARVERNE ER EN BRISE AF EKSKLUSIVITET MED PUDDERBRUNE, BLONDE OG KOBBER GRUNDFARVER MED ET TOUCH AF FLAMMENDE RØDE NUANCER ELLER PUDDERBLOND.

Wella

Wella


RÅT OG RIGTIGT KORTHÅRSFRISUREN BLØDES EN SMULE OP MED BLØDE LINJER SOM HERUNDER. OGSÅ DEN SUPER-MINIMALISTISKE STYLING, HVOR HÅRET LIGGER TÆT IND TIL ANSIGTET, PASSER TIL TIDENS TREND.TO NYE FRISURER FORÅR 2005.

Gun-Britt

Gun-Britt


Tekst > Tina Thorsted Fotograf > Henrik Mark

Lynstegte grøntsager er sund og nærende aftensmad, som ikke tager lang tid at forberede.

FÅ STYR PÅ DIT BLODSUKKER HVIS DU HAR KUNDER HELE DAGEN, ER DER IKKE MEGET TID TIL FROKOST. MANGE FRISTES TIL AT KØBE FASTFOOD, OG ANDRE GLEMMER NÆSTEN AF SPISE. BEGGE DELE ER USUNDT. KOSTEN ER DIN DAGLIGE ENERGIKILDE TIL AT KLARE DAGEN MED GOD FYSIK OG VELVÆRE. Tina Thorsted, 41 år, har i seks år beskæftiget sig med og undervist i sund og varieret kost.Tina Thorsted er franchisetager i Dansk Kostomlægning.

og blottet for viljestyrke. Det er en stor fordel at skære kraftigt ned på de kulhydrater, der får dit blodsukker til at stige voldsomt. Derfor skal du passe på med at spise sukker, kartofler, brød, pasta, ris, majs, hvidt mel. Alkohol bør drikkes med måde.

Hvis din krop skal fungere optimalt, er det vigtigt at tilføre den alle nødvendige næringsstoffer. Hver dag! Det er der alt for mange af os, som glemmer. Men gør du det til en vane at tænke over, hvad din krop har brug for, vil den hurtigt vise sin ”taknemmelighed”.Du vil vågne op om morgenen med fornyet energi. Den tunge fornemmelse,du før følte i hele kroppen forsvinder! Du bliver gladere og er mere motiveret til at fortsætte med dine nye kostvaner!

MUSKELMASSE Mange sulter sig selv i dagevis – måske i måneder,og tror at det er måden at komme overflødige kilo til livs. Eller blot for at holde vægten nede.Det er forkert!Tværtimod skal du spise meget – blot skal det være de gode ting som grøntsager og protein. Proteiner i kosten har stor betydning, hvis du gerne vil tabe fedt og samtidig bevare så meget muskelmasse som muligt. Muskelmassen har stor betydning for kroppen, fordi muskelmassen bestemmer dit hvilestofskifte!

En af årsagerne til manglende energi skyldes blodsukkeret.Symptomerne på ustabilt blodsukker kan være udpræget træthed, humørsvingninger, trang til slik og snacks. Måske overspiser du engang imellem.Hvis du er tilbøjelig til at indtage uhensigtsmæssig kost,vil du ofte føle dig deprimeret, doven, uduelig 34 > Få styr på dit blodsukker

Fedtvæv er ikke aktivt væv.Det er muskelmasse til gengæld, og den bruger masser af energi (Kcal.). Også når kroppen er i hvile. Jo mere muskelmasse du har,desto mere mad kan du tillade dig at spise uden at tage på i vægt.

HUSK FRUGTEN Protein mætter bedre end kulhydrater, og protein holder dit blodsukker i ro! Derfor anbefaler jeg, at man spiser proteinholdig mad til alle måltider. Om morgenen kan det f.eks. være ost eller æg.Til frokost kan jeg anbefale kød,fisk eller ost sammen med grøntsager.Husk endelig at spise kød,fisk,eller fjerkræ om aftenen, og spis det sammen med masser af grøntsager. Du skal dog også huske at spise lidt brød. Hvis du samtidig spiser lidt fedtstof (smør) til, vil det sænke virkningen af brødets glykæmiske index (målestok for hvor hurtigt fødevaren får blodsukkeret til at stige), og det anbefales, at du spiser brødet i forbindelse med et hovedmåltid,altså sammen med protein. Husk også at spise frisk frugt hver dag. Ikke for mange frugter, da indholdet af frugtsukker kan være stort og derfor ”irritere” dit blodsukker ■

SPIS SUNDT I SALONEN Herunder finder du et eksempel på kost, som giver dig en god og energigivende dag. Pausesmad – det lille mellemmåltid – og frokost kan du nemt tage med i salonen og dermed være sikker på at få nærende kost med tilstrækkelig ”brændstof”til hele dagen.

MORGENMAD: Frisk frugt: melon, appelsin, æble (skær frugten ud i mindre stykker, så mætter den mere). 1 stykke groft rugbrød m/lidt smør og en tyk skive ost eller 2 skiver knækbrød m/lidt smør og 2-3 skiver filet.

Tænk på dit helbred, på dine kunders hår og hovedbund og ikke mindst på miljøet! Brug farver og lysninger uden ammoniak baseret på silke. Ring til os og få en aftale om et besøg eller en demonstration af de professionelle frisørprodukter SunGlitz, BioGlitz og CHI.

PAUSEMAD: 2 dl Gaio, mager yoghurt eller ylette med frisk frugt (æble, pære eller appelsin). FROKOST: 1 stykke groft brød m/lidt smør. kogt kyllingebryst og rød peberfrugt, revet gulerod m/ lidt citronsaft og en lille håndfuld rosiner. PAUSEMAD: 2 dl Gaio, mager yoghurt eller ylette m/ lidt syltetøj i. AFTENSMAD: Lynstegte grøntsager med rejer, hummerhaler, kylling eller kalkun, evt. med stegte nudler. AFTENHYGGE: 1 frisk frugt, skær frugten ud i mindre stykker, så den syner af mere. Eksempel:1 æble skære ud i 4 kvarte stykker.

Importør og distributor af Farouk Systems i Danmark

Tlf. 55 37 00 76 e-mail: info@danhair.dk


IN-HOUSE DE NYTTIGE NYHEDER TIL DIN FRISØRSALON.

Nul spænding Århundredets orkan Hairtech er på markedet med en professionel føn på 2000 watt, med en luftgennemstrømning på hele 25 lt./sek. En af de føner på markedet med den største luftgennemstrømning, BLISS 2000. Pris 398 kr.

Med Wellas IonicStyle førtørrer bliver håret mindre elektrisk med traditionelle føntørrer. Hårtørreren udsender negativt ladede ioner, som neutraliserer de positivt ladede ioner i luften. Pris 459 kr.

Alufolie med vindue Nu kan du følge med i farveprocessen med den nye alufolie fra Hairtech. Leveres i karton med 60 meter folie. Pris 128 kr.

Nye designerstole fra Bella Vista – Hvis du kræver kvalitet

Højteknologi Create CeraMagic fra Salonsupport.dk er et højteknologisk fladjern udstyret med specielle varmelegemer og keramiske plader, som udsender far-infrarøde stråler. Derved penetreres hårstrået og håret varmes op indefra. Pris 795 kr.

Navn: U-box Design:A.Valkenhoff

Navn: Camelia Design: Macciocchi 36 > In-house update / Se en komplet leverandøroversigt med kontaktoplysninger på www.hairmagazine.dk

essential looks collection


Tekst > Karen Ellegaard Fotograf > Claus Peuckert

DET AFLUKKEDE RUM I SIT PROFESSIONELLE LIV HAR HAIR MANAGER MARC VALENTINO ALTID BESKÆFTIGET SIG MED HÅR OG HAIR EXTENSION. HAIR EXTENSION ER MODE TIL KVINDER. LANGT MERE FØLSOMT ER DET FOR MÆND AT FÅ NYT HÅR PÅ HOVEDET.

Ved juletid viste den lokale tv-station Kanal København en udsendelse med Hair Manager Marc Valentino, AddX. Han fortalte og viste Virtual Reality, hans amerikanske koncept som forsyner tyndhårede mænd med nyt hår. Ifølge Marc Valentino, 39 år, fik han efter udsendelsen utrolig stor respons – især fra unge mænd. De fik pludselig fornemmelsen af, at trods manglende hår kunne de nu få lige netop den frisure, de ønsker sig. ”De fleste vil sige, at det drejer sig om en toupé. Selv foretrækker jeg at kalde håret Virtual Reality,” fortæller Marc Valentino. Selv om det pt.er moderne blandt mænd at klippe håret skaldet,er det et spørgsmål, om moden dækker over tiltagende tyndt hår eller blot er udtryk for tidens trend.I alle tilfælde er det en kendsgerning,at mange mænd – også yngre – er tynde i toppen. Det kan Marc Valentino råde bod på. Siden 1987 har han beskæftiget sig med hair extension. ”Da jeg startede brugte man fiberhår,” fortæller Marc Valentino, som i dag kun anvender ægte hår. Han laver masser af hair extensions og mest til kvinder. Men mændene er også begyndt at konsultere ham. ”Jeg har været med til at splejse hår sammen, så man havde store klumper ved hårbunden. I dag er det langt mere raffineret, og jeg kan lave alle mulige former for hair extensions.Jeg kunne også godt tænke mig, at frisører brugte hair extensions i større omfang til at understrege en frisure.” 38 > Det aflukkede rum

TRYGHED MarcValentinos forældre er begge i parykbranchen,så det var nærliggende for sønnen at følge i forældrenes fodspor.Han er uddannet frisør, men har specialiseret sig i hair extension i alle dens afskygninger. Da han en overgang arbejdede i sin fars forretning, lærte han at lave hår til mænd. I sin egen forretning på Åboulevarden har han indrettet sig,så kunderne – især de mandlige – kan være helt private,når de skal have lavet hair extension. ”Det er vigtigt for mænd, at de kan være i et aflukket rum, hvor de føler sig trygge. Hos mig er det aflukkede rum bagerst i forretningen og er maskulint indrettet.” Rummet, som er holdt i brunlige nuancer, har en bekvem læderlænestol med drejefod, et stort spejl foran stolen, tv, askebæger og naturligvis vaskeplads. Her foregår konsultationen, hvor Marc Valentino taler med sin kunde og sammen finder frem til, hvordan håret skal laves. ”Dette vigtigste er, at kunden har noget hår, som jeg kan ”blande ind med,” siger Marc Valentino, som videre fortæller at de fleste mænd, som kommer hos ham, har en krans af hår rundt om hovedet og er skaldet foroven.Virtual Reality-håret limes på hovedet med kirurgisk lim og klippes til en frisure,så man overhovedet ikke kan se forskel på det oprindelige og det nye hår. Heller ikke, når man kigger i hovedbunden.

LØBENDE HÅRSERVICE ”Nogle af mine mandlige kunder fortæller deres koner og kærester, at de får lavet hår hos mig. Men ingen af dem har nogensinde været med herhenne. Denne del af behandlingen er så privat, at mændene ønsker at holde det for sig selv.Virtual Reality-hårpleje er en meget personlig ting,som kræver diskretion og tryghed.Når mine kunder er hos mig, skal her være stille og roligt, og netop det aflukkede rum er uhyre afgørende. Derfor tænker jeg også på at udvide med endnu et aflukket rum,” pointerer Marc Valentino.

Netop på grund af de meget personlige ting med Virtual Reality ønsker Marc Valentino ikke den store opmærksomhed omkring sin person. Hvad frisurer og hair extension til kvinder angår mener han, at man kan skabe meget smukke frisurer ved at anvende hair extension som effekter i stedet for totale ”make-overs”, hvor håret fra at være skulderlangt pludselig er meget langt og fyldigt. Brug det ekstra hår til at understrege en klipning.Da er det et super redskab.Den tætte kontakt har Marc Valentino også til frisører over hele landet. Han foretrækker,at samarbejde med den enkelte frisør i stedet for at optræde i store forsamlinger.

DET ER VIGTIGT FOR MÆND, AT DE KAN VÆRE I ET AFLUKKET RUM, HVOR DE FØLER SIG TRYGGE

”For løbende at holde frisuren pæn laver jeg en AddX Service Reality Contract med kunderne, som kommer til mig hver 3.-5.uge. Jeg beder dem faktisk forpligte sig til at komme så ofte, da deres frisure jo er mit ansigt udadtil. Hvis ikke håret holdes pænt, falder det tilbage på mig. Min hårservice koster årligt ca.15-20.000 kr., men så er håret også altid i orden. Hvis ikke håret klippes jævnligt, mister frisuren sin form.Arbejdet med Virtual Reality er en meget stor glæde for mig, da jeg oplever, hvor meget det betyder for hver enkelt kunde.”

”Jeg ser ikke mig selv som en trendsætter,men vil gerne hjælpe mennesker med Integration til tyndhårede,Virtual Reality til delvis skaldethed og hair extension til smukkere frisurer,” slutter Marc Valentino ■

Det aflukkede rum < 39


Tekst > Tinna Buch Fotograf > Claus Peuckert

DET ER EN GOD IDÉ AT HAVE ÉT BETALINGSKORT TIL SALONEN, OG ÉT TIL PRIVAT BRUG

FRISØRSALON OG PENGE REALISTISK BUDGET OG PRIVAT MÅDEHOLD, LØBENDE KONTROL MED BUDGET OG REGNSKAB GØR LIVET NEMMERE FOR DEN SELVSTÆNDIGE FRISØR. EN GOD ØKONOMI VIL ALTID VÆRE DEN VIGTIGSTE FAKTOR FOR EN VELFUNGERENDE SALON. Tinna Buch giver gode råd Tinna Buch er uddannet frisør og har haft egen frisørsalon. Siden 2004 har hun arbejdet som rådgiver hos Censor Revision ApS, Århus.Tinna vil i hvert nummer af Hair Magazine give gode råd omkring drift af saloner og behandle problematikker indenfor frisørfaget.

Selvom man har haft egen salon i kortere eller længere tid, vil behovet for rådgivning stadig være aktuelt. Enten fra erfarne frisører, som har haft forretning i en årrække eller hos professionelle rådgivere. God rådgivning kan spare dig for mange ærgrelser og måske penge! Økonomien hører til et af de allervigtigste emner for at drive en velfungerende salon og få succes. DET VIGTIGE BUDGET Budgettet er en oversigt over økonomien i salonen.Budgettet bruges også,hvis man skal låne penge i banken.En bankrådgiver får nemmere overblik over idéen bag låneanmodningen, og du får sandsynligvis større chance for at få lov til at låne pengene. Et budget indeholder desuden oplysninger om eksempelvis inventar, goodwill, husleje, løn, osv. En anden vigtig ting er, at man har gjort sig umage med at regne på, hvor stor en omsætning der forventes det første år samt eventuel indtjening. Indtægter skulle jo gerne hænge sammen med de udgifter man har. 40 > Frisørsalon og penge

Det er også vigtigt løbende at holde øje med, at budget og regnskab stemmer nogenlunde overens.Hvis der forekommer større afvigelser, er det af meget stor betydning, at tallene gennemgås for at rette op på eventuelle skævheder. Årsagerne kan evt. være manglende omsætning, for store udgifter i forhold til indtægter (pas igen på med privatforbruget!) eller dårligt rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af budget.Igen kan jeg kun anbefale at søge rådgivning hos professionelle. Vigtigt er det også at sørge for rettidig betaling af regninger. Selvstændige risikerer indberetning til incassofirma ved flere gange ikke at have overholdt betalingsfrister. DINE PENGE OG SALONENS PENGE En af de ting der er rigtig vigtig at forstå i forbindelse med at drive salon er, at de penge man tjener, altså de penge der ligger i kassen om aftenen, ikke er penge man uden videre kan bruge til shopping. Beløbet indgår i et større puslespil, hvor man bl.a. skal tænke på udgifter til skat og moms. Her begår nyetablerede, selvstændige frisører ofte en stor fejl. De opdager som regel først problemet, den dag de ikke har råd til at betale de løbende regninger. Men så er det for sent... Derfor er det en god idé at have ét betalingskort til salonen, og ét til privat brug. Med en fast lønoverførsel hver måned vil man hele tiden kunne holde styr på sit privatforbrug. På denne måde skal man kun bruge salon-dankortet, når man køber ting til salonen.

“Du kan hurtigt få klippet toppen af indtjeningen, hvis der ikke er styr på omkostningerne!“

MARKEDSFØRING Markedsføring hører også med til driften af en frisørsalon. Er der afsat et beløb til markedsføring, og er markedsføringen god nok? Skal man annoncere noget mere,sende flyers ud eller måske lave en hjemmeside på Internettet? En del af de firmaer, der sælger produkter, er ofte villige til at hjælpe med at lave tilbud. Her tilbyder de f.eks. gratis produkter, som frisøren så forærer sine kunder. Spørg dine leverandører, hvad de kan gøre for at hjælpe med at skaffe kunder. Man får ikke noget råd, hvis man ikke spørger!

HUSK:

STOP OP Man skal altid stoppe op og kigge sig selv over skulderen og vurdere,om man har opnået det som var den oprindelige plan. Glem heller ikke, at økonomien spiller en ligeså stor rolle for din salon og dens overlevelse, som det at klippe og farve hår.Husk! det er aldrig for sent at søge gode råd.Ved at følge dit eget fremlagte budget og stræbe efter dine mål, får du et langt bedre overblik i dagligdagen.Arbejdsglæden bliver også større.Orden i økonomien virker psykisk positivt og giver større mentalt overskud. Det kommer både dig selv og dine ansatte til gode ■

• løbende at kontrollere at budget og regnskab stemmer overens.

• at adskille privatforbrug og salonforbrug. • den lovpligtige kasseoptælling hver dag. • udgifterne må aldrig være større end indtjening. • at aflevere momsregnskab til tiden.

• aldrig at købe varer pr. telefon hos en ukendt leverandør.

Frisørsalon og penge < 41


AKTIVITETSKALENDER Firma/udbyder

Kursusbeskrivelse

Dato

Sted

Yderligere info

Wella Danmark

Color Basic 1. Få den perfekte introduktion til Koleston og Color Touch.

6/4 6/4 6/4 12/4 3/5

Kolding Herning Århus Aalborg Odense

Tlf. 48 19 02 22 eller www.wella.dk

Wella Danmark

Just Men.Vi viser et hav af kreative og 18/4 brugbare klippe-, farve - og styling tek- 9/5 nikker, forbeholdt jeres herre kunder.

Århus København

Tlf. 48 19 02 22 eller www.wella.dk

Wella Danmark

System Professional Introduction. En overskuelig gennemgang af System Professionals eksklusive produktsortiment.

København Aalborg Herning Århus

Tlf. 48 19 02 22 eller www.wella.dk

Goldwell

Street Wear - what's going on? 14/3 og 5/4 De sidste nye klip direkte fra gaderne 6/4 i storbyerne - mærk modens puls. 6/4 6/4

København Viborg Aalborg Odense

Tlf. 46 15 21 11 Tlf. 86 61 52 11 Tlf. 98 18 10 00 Tlf. 66 17 20 73

Goldwell

Color Special - ultimate advanced. 4/4 og 20/4 Farve i håret er mere end striber eller 13/4 trekanter.Vi afdækker sjælen i farve13/4 effekternes betydning for helheden.

København Odense Viborg

Tlf.46 15 21 11 Tlf.66 17 20 73 Tlf.86 61 52 11

Salonsupport.dkTech-Team og Gunbritt

Gunbritt inspirationskursus.

12/4 og 13/4

Valby

Tlf.36 16 16 09 (Marianne)

Cutrin Danmark A/S

Cut'n Color. Silver & Youth Edition. Cutrins svar på uddannelse indenfor de nyeste farve-, klippe- og stylingteknikker.

12/3-13/3 12/3-13/3 2/4-3/4 16/4-17/4 30/4-1/5

Århus Helsinge København Odense Esbjerg

Tlf.86 74 28 22 (Mariann Hansen) eller www.cutrin.dk

Cutrin Danmark A/S

Long Hair Seminar 2005.Weekendkursus for dig som ønsker inspiration. Der vises tricks og frisurer til både den øvede og let erfarne.

5/3-6/3 19/3-20/3 2/4-3/4 9/4-10/4

Sæby Herning Rønne Haderslev

Tlf. 86 74 28 22 (Mariann Hansen) eller www.cutrin.dk

Cutrin Danmark A/S

Den sælger jo ikke sig selv.Aftenseminar hvor I bliver ”dus” med Trevor Sorbies produkter.

7/3 21/3 4/4

Århus København Odense

Tlf. 86 74 28 22 (Mariann Hansen) eller www.cutrin.dk

Cutrin Danmark A/S

Det er bare langt hår! Gert Ravneberg vil demonstrere ideer, teknikker, og linier til konfirmation, bryllup, fest og galla.

11/4 25/4 9/5

Århus København Odense

Tlf. 86 74 28 22 (Mariann Hansen) eller www.cutrin.dk

L'oreal Professionnel

Intensivt Trend Seminar. Dream Team & Colour Collection.

6/3 3/4 1/5

København Odense Aalborg

Tlf. 43 24 64 84 (Helle Estoft)

L'oreal Professionnel

Sunset Diva Collection Show. Inspiration, kreativitet, tøjdesign og underholdning.

14/3 16/3 21/3

København Århus Odense

Tlf. 43 24 64 84 (Helle Estoft)

Colour Key. Det idéelle startkursus.

29/3 18/4 19/4 2/5

København Odense Århus Aalborg

Tlf. 43 24 64 84 (Helle Estoft)

9/3 11/4 12/4 13/4

København Randers Odense Aalborg

Tlf. 43 24 64 84 (Helle Estoft)

L'oreal Professionnel

L'oreal Professionnel

Perfect Blondes. En dag med skræddersyet blond hår.

8/3 9/3 14/3 25/4

I aktivitetskalenderen kan du få et overblik over kurser, events, shows som afholdes i frisørbranchen i Danmark. Du kan finde yderligere oplysninger på www.hairmagazine.dk

TRÆNGER DIN SALON TIL NYT UDSEENDE? HAR DIN NUVÆRENDE SALON BEHOV FOR ET NYT LOGO OG EN NY VISUEL IDENTITET, OG ØNSKER DU EN ØGET OMSÆTNING OG AKTIVITET I DIN SALON, SÅ LÆS VIDERE. Reklamebureauet Freeminds tilbyder at hjælpe og rådgive omkring udvikling af nyt logo og visuel identitet samt alle former for reklameopgaver der er med til at øge aktiviteten. Og dette uden at du behøver at betale for det hele på én gang. I stedet tilbyder vi dig, at afdrage for vores arbejde over en længere periode på fx 12 måneder, med lige store månedlige afdrag. Vi kan hjælpe dig med følgende opgaver:

Ring til

på telefon 20 80 01 01 og hør hvad vi kan gøre for dig!

KAMPAGNETILBUD Nyt logo Ny brevlinie Forslag til annonce Forslag til brochure

KUN kr. 949,pr. måned i 12 måneder

◗ En ny designlinie for dit firma; fx nyt logo og brevpapir med konvolutter og visitkort ◗ Annoncer til aviser ◗ Design af hjemmesider ◗ Plakater til salonen ◗ Brochurer, fx i samarbejde med leverandører ◗ Produktblade med kampagnetilbud ◗ Udvikling af reklamekampagner ◗ Flyers til omdeling i lokalområdet ◗ Andre lokale tiltag der skaffer kunder i salonen


Tekst > Karen Ellegaard Fotos > Mauro Carou, Bed Head Studio, og Karen Ellegaard

FEINSMECKER HÅR OG FAHRENHEIT BESØG MED FORHINDRINGER HOS STJERNEFRISØREN ANTHONY MASCOLO I HANS INTERNATIONALE BED HEAD STUDIO I LONDON

Anthony Mascolo er International Artistic Director forToni & Guy og TIGI Haircare i London. Måske siger navnet Anthony Mascolo ikke danske frisører alverden.Men med oplysningen om,at han er lillebror til de verdenskendte topfrisørerToni og Guy og en del af familiefirmaet med italienske rødder, vil de fleste nikke genkendende. Anthony Mascolo er uden tvivl en af de mest respekterede frisører i verden. I over 20 år har han skabt, udviklet og udvidet en af verdens betydningsfulde og største Global ArtTeam og endnu engang cementeret kendskabet til London og England blandt frisører. Det er stadig i London, det nyeste sker indenfor hårmoden. Det sørger Anthony Mascolo bl.a. for. KREATIVE FOTOS Ligesom sine brødre er Anthony Mascolo uddannet frisør. Men hans kreativitet har ført ham videre til foruden at være indehaver af TIGI Haircare hårprodukter også som indehaver af Bed Head Studio i Battersea, et af Londons nye, trendy kvarterer ved Themsens sydlige bred.Selv har han gennem de senere år også arbejdet med kameraet. 44 > Feinsmecker hår og Fahrenheit

Han er manden bag en lang række fotos,som har vakt global opmærksomhed.Som autodidakt fotograf har han anvendt nye og overraskende metoder i sin fotografi, hvor frisurebillederne har fået ny dimension. Anthony Mascolo har ikke langt til sit arbejde. Han bor privat øverst oppe i en lejlighed i nabohuset sammen med sin kone gennem 19 år, Pat Mascolo. Pulsen er høj i studiet, hvor Anthony Mascolo og hans Creative Team hver dag arbejder på højtryk. Indenfor er der vild gang i den. Hair Magazine er inviteret til London for at møde den karismatiske hårkunstner og fotograf og se ham arbejde. Hele idéen med Bed Head Studio er, at frisører fra London, New York, København – ja, fra hele verden kan komme og få taget flotte plakater til deres saloner. ORDEN I KAOS Denne dag er der i studiet tre modeller,som skal klippes,styles og fotograferes.Fladjern og hårprodukter ligger i et virvar sammen med makeup, modemagasiner, askebægre og papæsker med fastfood. Der er to frisører i gang med hver af modellerne, hvis hår bliver stylet med fladFeinsmecker hår og Fahrenheit < 45


jern eller krøllejern godt suppleret medTIGI-stylingprodukter.Makeupartister lĂŚgger farver i ansigtet, og en anden stylist sørger for tøjet. Fotoassistenter lĂŚgger lys og gør klar til fotografen. En helt syvende er i gang med videokamera for at optage hele seancen, der varer hele dagen.Alt er hektisk â&#x20AC;&#x201C; men pĂĽ den professionelle mĂĽde,hvor alle kender deres opgaver. SĂĽ bag det tilsyneladende kaos er der er styr pĂĽ tingene. CASTING I forkontoret,som vender ud til en lille solbeskinnet plads med en kanal for enden, dukker en af Londons kendte frisører op til casting af nye modeller. Hver af de hĂĽbefulde unge modeller, som bĂĽde er af han- og hunkøn,afleverer deres mappe med fotos.Frisøren giver dem hĂĽnden til goddag og beder dem gĂĽ et par skridt frem og tilbage.Hans blik fortĂŚller, at ham med det samme ser, om de kan bruges:Thank You! I'll keep in touch. Du hører fra mig! NĂŚste! For Anthony Mascolo er det nĂŚsten en livsnødvendighed, at hans team føler sig veltilpas pĂĽ arbejdet. Han er i sit studio i tide og utide. Ifølge hans PR Manager Alex Bickers er det ham magtpĂĽliggende til stadighed at give sin viden videre og øse af sine erfaringer, sĂĽ de mennesker, der arbejder med projekter i Bed Head Studio fĂĽr al den viden, de har brug for.

â&#x20AC;&#x153;

MED 105 GRADER FAHRENHEIT I FEBER VAR ANTHONY MASCOLO TVUNGET TIL AT HOLDE SENGEN

â&#x20AC;?

Til trods for sin status som en af â&#x20AC;?de storeâ&#x20AC;? blandt frisører kan Alex Bickers fortĂŚlle, at hendes boss er en mand med begge ben solidt plantet i et sundt menneskesyn,et nĂŚsten ud over det sĂŚdvanlig venligt og rart menneske,som helst ser at alle omkring ham føler sig godt tilpas.

SKĂ&#x2020;BNENS UGUNST Sammenlignet med de store internationale hĂĽrfirmaer synerTIGI omsĂŚtningsmĂŚssigt ikke af ret meget. Men Anthony Mascolo og hans team kan glĂŚde sig over, at vĂŚre dem stjernerne opsøger for at fĂĽ sat hĂĽret.VĂŚggene i forkontoret er plastret til med fotografier af kendte og deres autografer â&#x20AC;&#x201C; med Britney Spears og JustinTimberlake i spidsen â&#x20AC;&#x201C; som takker for god behandling og gode produkter.Til nĂŚste ĂĽr lĂŚgger Anthony Mascolo og TIGI ud med en annoncekampagne i de store magasiner som Cosmopolitan, Glamour, Marie Claire og Vogue for shop-in-shop idĂŠen i frisørsaloner med TIGIs hĂĽrprodukter Catwalk og Bed Head.

NY HJEMMESIDE FOR HELE FRISĂ&#x2DC;RBRANCHEN I FORBINDELSE MED UDGIVELSEN AF HAIR MAGAZINE, GĂ&#x2026;R VI I LUFTEN MED EN HELT NY HJEMMESIDE TIL HELE FRISĂ&#x2DC;RBRANCHEN DEN 1. MARTS. NYHEDSBREV VIA E-MAIL Hver mĂĽned udsender Hair Magazine en nyhedsmail via e-mail med nyheder og alt andet godt fra hele branchen.Der vil vĂŚre link til ajourført aktivitetskalender, produktnyheder, ledige stillinger, annoncer for køb og salg af saloner/inventar og mange andre spĂŚndende ting. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet pĂĽ www.hairmagazine.dk.

KĂ&#x2DC;B OG SALG AF SALONER OG INVENTAR GĂĽr du med tanker om at sĂŚlge eller købe salon, er der mulighed for at annoncere efter dette pĂĽ hjemmesiden, hvor du ogsĂĽ vil kunne købe og sĂŚlge (eller bytte?) inventar og udstyr. Hvis du søger medarbejdere til din salon, eller du selv søger job, kan du ogsĂĽ gøre dette pĂĽ hjemmesiden.

INDHOLD PĂ&#x2026; HJEMMESIDEN PĂĽ selve hjemmesiden vil du kunne holde dig opdateret om, alt hvad der sker i frisørbranchen.Vi vil lĂŚgge alle nye artikler fra Hair Magazine ud pĂĽ hjemmesiden samt alle produktnyhed, der er relevante for dig der har tilknytning til frisørbranchen.Du vil ogsĂĽ kunne finde en komplet aktivitetskalender med informationer om kurser, shows og events i frisørbranchen. Hvis du har behov for et komplet overblik over leverandører indenfor branchen,kan du ogsĂĽ finde dette i vores overskuelige leverandøroversigt.

FRISĂ&#x2DC;RENS EGNE BILLEDER Har du lige klippet og sat den smukkeste eller mest dristige bryllupsfrisure,du kan forestille dig,sĂĽ skynd dig at tage et billede med et digtial kamera og send det ind til Hair Magazine via e-mail. SĂĽ lĂŚgger vi det ud pĂĽ www.hairmagazine.dk. Herefter kan alle gĂĽ ind pĂĽ hjemmesiden og se netop dine billeder. Det er ikke kun bryllupsfrisurer, men alle slags frisurer,fx fest- og konkurrencefrisurer,du kan sende ind. MĂĽske bliver der senere pĂĽ ĂĽret afstemning om de bedste billeder..? LĂŚs mere pĂĽ hjemmesiden hvordan du gør.

KLIK IND PĂ&#x2026; WWW.HAIRMAGAZINE.DK, HJEMMESIDEN MED OVERBLIK OVER HELE FRISĂ&#x2DC;RBRANCHEN.

)RUHVWLOGLJDWGLWEDUQYDUDOYRUOLJW V\JRJDWGHQEHKDQGOLQJVRP NDQKM OSHLNNHHUJRGNHQGWDIGHW GDQVNHVXQGKHGVY VHQ0DWLOGHV IRU OGUHHUQHWRSLGHQQHVLWXDWLRQ RJGHUIRUEHœUYLGLJ

6WÂĄW0DWLOGHVDPPHQPHG 0DUWLQ-ÂĄUJHQVHQRJ &RVV'DQPDUN

SkĂŚbnen ville, at selv stjerner kan bukke under for banal influenza.Vi mødte ham ikke,da vi besøgte hans studio i London,men mĂĽtte nøjes med at sende lange blikke til nabohusets øverste etage.Med 105 grader Fahrenheit i feber var Anthony Mascolo tvunget til at holde sengen. Til gengĂŚld oplevede vi hans kreative ĂĽnd igennem hele team'et i Bed Head Studio â&#x2013;5LQJRJKÂĄUKYRUGDQ,JÂĄUSnWOI 46 > Feinsmecker hĂĽr og Fahrenheit


*LYGLQHIULVÂĄUNXQGHUHQRSOHYHOVH

HĂĽrnĂĽlen Super enkel hĂĽrnĂĽl fra Gun-Britt. Sat pĂĽ den rigtige mĂĽde giver den et tilfĂŚldigt, lidt rĂĽt og rodet look til frisuren. FĂĽs i Gun-Britt's saloner, pris 195 kr.

6 3 $ ACCESORIES

2YHUYHMHU GX RJVn KYRUGDQ GX OÂĄEHQGHNDQIRUEHGUHGLQVHUYLFHRJ WMHQH PHUH Sn NXQGHUQH" 6n WLOE\G GHP HQ HNVNOXVLY 6SD0DQLFXUHÂ&#x160; IUD &UHDWLYH1DLO'HVLJQÂ&#x160;

ACCESSORIES â&#x20AC;&#x201C; ELLER TILBEHĂ&#x2DC;R â&#x20AC;&#x201C; SOM ER DET DANSKE ORD FOR DEN LANGE RĂ&#x2020;KKE AF TING,VI BRUGER I VORES PĂ&#x2026;KLĂ&#x2020;DNING FOR AT UNDERSTREGE DET PERSONLIGE UDTRYK. LIGE NU ER SĂ&#x2020;SONENS NYE SOLBRILLER NETOP KOMMET FREM.

6SD0DQLFXUHÂ&#x160; HU HQ WULQ IRU WULQ PDQLFXUH VRP GX QHPW RJ HQNHOW NDQWLOSDVVHGLQVDORQ'XNDQYÂ OJH PHOOHPRJPLQXWWHUVPDQ LFXUHDOWHIWHUWHPSHUDPHQWRJWLGV SODQ 6HOY PHG HQ NRUW PDQLFXUH JLYHU GX GLQH NXQGHU HQ OXNVXULÂĄV RJ EH KDJHOLJRSOHYHOVHI[PHQVGHYHQ WHU PHG IDUYH L KnUHW 'LQH QÂĄJOH NXQGHU EOLYHU HQGQX JODGHUH RJ GX WMHQHUHQGQXPHUH 0HG HW 6SD0DQLFXUHÂ&#x160; VWDUWNLW NRPPHU GX KXUWLJW LJDQJ 'X InU SURGXNWHU WLO FD  EHKDQGOLQJHU EOD$+$GREEHOWYLUNHQGHSHHOLQJ EOÂĄGJÂĄUHQGH ORWLRQ ROLH ODNNH FX WLFOH HUDVHU RJ XGIÂĄUOLJ YLGHR VDPW VNULIWOLJYHMOHGQLQJSnGDQVN

Cool Glem de klassiske og diskrete solbriller. Dine nye solbriller er müske Cool Chanel med funky simili-front. Solbrillerne mü gerne vÌre oversize. Modellen füs dog ogsü i en stor og mindre størrelse. Pris 2.190 kr.Alle briller forhandles af Synoptik.

Glamourøs Versace er kendt for sit glamourøse design og lÌkre detaljer. Solbrillerne har bruntonede glas, der passer til indtagelsen af en cafÊ latte pü cafÊen. Füs hos Synoptik, pris 1.580 kr. (øverst) og 1.480 kr. for de øvrige.

.RPSOHW VWDUWNLW WLO SURIHVVLRQHOOH IULVÂĄUHU HNVNOPRPV 

NU

Manhattan bag 2005 Uma Thurman er denne sĂŚsons model for Louis Vuitton i forĂĽr-sommerkollektionen 2005. Her prĂŚsenterer modellen forĂĽrets nye taske, Manhattan bag, i Louis Vuittons klassiske materiale med Monogram. Kan det vĂŚre mere eksklusivt!

48 > Accesories update / Se en komplet leverandøroversigt med kontaktoplysninger pü www.hairmagazine.dk

Forürs-ben Ved prÌsentationen af MaxMaras strømpekollektion Forür 2005 i Milano var de elegante strømper i intense farver med orientering mod naturen en raffineret detalje. Her var nøgleord høj kvalitet blandet med moderigtigt udtryk.

%HVWLO GLW VWDUWNLW PHG GHW VDPPH ULQJSnWOI

&UHDWLYH1DLO'HVLJQHULIDPLOLHPHGEOD$PHULFDQ&UHZRJ0239LHUYHUGHQVVWÂĄUVWHSUR GXFHQWDISURIHVVLRQHOOHSURGXNWHUWLOKÂ QGHUIÂĄGGHURJQHJOHRJGLVWULEXHUHVL'DQPDUNYLD 1DLOV &RPSDQ\$60HGHWVWRUWXGEXGDIXGGDQQHOVHULEnGH.ÂĄEHQKDYQcUKXV$DOERUJ 9HMOHRJ2GHQVHHUYLRJVnODQGHWVVWÂĄUVWHXGGDQQHOVHVFHQWHUIRUSURIHVVLRQHOOHQHJOHWHNQLNHUH

7OI ZZZQDLOVFRPSDQ\GN


DIN BEDSTE FRISURE PÅ HAIR MAGAZINE'S HJEMMESIDE HAR DU FRA I DAG CHANCEN FOR AT VISE BILLEDER AF DINE ALLERBEDSTE KLIPNINGER

FÅ HAIR MAGAZINE SENDT GRATIS!

Er du ferm til at håndtere saksen? Mener du, at resten af Danmark skal have mulighed for at se din bedste klipning?

Hvis du arbejder i frisørbranchen, som mester, assistent, elev eller har anden relation til branchen, så har du mulighed for at få tilsendt Hair Magazine på din private bopæl gratis. Hair Magazine udkommer tre gange mere i 2005, næste gang d.15. maj.

Hvis du synes, at du hører til Danmarks bedste frisører, har du her mulighed for at vise det.Fra i dag kan du sende digitale billeder af dine bedste klipninger til Hair Magazine's hjemmeside,hvor frisurerne vises, så alle i Danmark (og hele verden med) kan se netop dine kreative evner.

Hvis du er interesseret i at få Hair Magazine tilsendt gratis fremover, skal du skrive en e-mail til kontakt@hairmagazine.dk med følgende oplysninger: Navn, privatadresse, i hvilken salon du arbejder, mobilnummer,egen e-mailadresse (så modtager du fremover et elektronisk nyhedsbrev fra Hair Magazine via e-mail hver måned).

Klik ind på www.hairmagazine.dk og læs, hvordan du bliver ”danmarks”-kendt i hele frisørbranchen.

Dare

Dare

Form det! Byg det op! Leg med det! Kreativ voks til dit hår. Skab dit individuelle look!

Dare

på www.hairmagazine.dk kan du lægge dine egne billeder af klipninger ind.

REALISER DINE KUNDERS DRØMME MED HAIRAISERS EXTENSIONS – MAKE A DIFFERENCE!

4-play: Blød og meget cremet moduleringsvoks. Ideel til både tørt eller fugtigt - kort eller langt hår. God til at twiste - uden at fedte.

BELLA VISTA A/S • DK-8600 Silkeborg • Tlf.: 86 80 48 11 • info@bella-vista.dk • www.bella-vista.dk • Inventar • Indretning • Design • Belysning • Montering • Installation • Finansiering

Call the experts for further information: Waldorf-Ragn 47 38 50 22, AddX 31 20 23 39, e-mail hairaisers@addx.dk


'MPXFST EPOUGBEF OFJUIFSTIPVME IBJSDPMPS

6QUP

-POHFS-BTUJOH)BJSDPMPS

^Óää{Ê 6 8 -Ê

I-ÞÃÌi“ÊÛðÊ-…>“«œœÊEÊ œ˜`ˆÌˆœ˜iÀ# 01 > MARTS 2005

GUN-BRITT

'MPXFS4IJFME$PNQMFY™VUJMJ[FTBOUJGBEFJOHSFEJFOUTGSPNGMPXFSTUPQSPUFDUBMMIBJSDPMPSTIBEFT

œ˜Ì>ŽÌÊ>ˆÀV>ÀiÊ >˜“>ÀŽÊ«FÊÌiivœ˜ÊÇäÊÓxÊäxÊÇäÊvœÀÊÞ`iÀˆ}iÀiʜ«Þ؈˜}iÀ

TIL EKSAMEN

FORÅRS-LOOK

MÆND OG MINUS-HÅR

LONDON-AIR

Nye frisurer – ny makeup

– nye muligheder

– og london hair

1. udgave 2005  

Hair Magazine 1. udgave 2005

1. udgave 2005  

Hair Magazine 1. udgave 2005

Advertisement