Page 1

Service Agreement Garantievoorschriften 24*7 volautomatische foliedispenser Hairfoil Nederland


Service Agreement/ Garantievoorschriften 24*7 volautomatische foliedispenser Procare UK levert de beste haarfolie dispensers die uit hoogwaardige materialen zijn gefabriceerd en met zorg zijn geassembleerd. Bij iedere 24*7 haarfolie dispenser wordt een gebruiksaanwijzing geleverd. Leest u deze v贸贸r gebruik zorgvuldig door. Mocht er zich onverhoopt een probleem voordoen, wendt u zich dan eerst tot de meegeleverde gebruiksaanwijzing en/ of probleemoplosser voor het oplossen van mogelijke problemen. Ook te vinden op www.hairfoil.nl (Probeer niet zelf het apparaat te repareren!) Mocht dit niet werken, dan kunt u contact opnemen met Hairfoil Nederland te bereiken op telefoonnummer 020-4638258/ 06-50222572 of 06-39837558 Houdt bij het bellen de serienummer van het apparaat bij de hand. U vindt het serienummer op het label aan de achterkant van de machine. U heeft een garantietermijn van 1 jaar op de 24*7 volautomatische foliedispenser, mits voldaan aan de volgende punten: 1. U heeft de punten uit het service agreement en probleemoplosser gevolgd en uitgevoerd 2. U heeft contact gehad met uw lokale importeur en oplossingen doorgesproken 3. De dispenser is onder normale (salon) omstandigheden gebruikt en goed onderhouden volgens de gebruiksomstandigheden (regelmatig reinigen van folie-residu, stof, haar en andere resten) en er is gebruik gemaakt van originele folierollen 4. De foliedispenser is voorzien van originele stroomvoorziening en beschermd tegen stroomfluctuaties 5. De foliedispenser is niet beschadigd of schoongemaakt door bekende dan wel onbekende chemische stoffen en/ of haarproducten 6. De foliedispenser is niet door de klant gerepareerd of beschadigd 7. U heeft Hairfoil Nederland/ Procare UK voorzien van een serienummer dat uitgeleverd is door Hairfoil Nederland. Indien u apparatuur heeft aangeschaft via andere kanalen, behalve Hairfoil Nederland of door hen aangewezen tussenpersonen, dient u eventuele garantieafspraken met hen op te lossen. Hairfoil Nederland is niet verantwoordelijk voor apparatuur die via overige kanalen verkregen zijn. Algemeen 1. Onder deze garantie op de 24*7 volautomatische foliedispenser van 1 jaar (die niet overdraagbaar is) zal Hairfoil Nederland / Procare UK, naar eigen keuze, de reparatiekosten of een vervangend onderdeel voor haar rekening nemen. Als blijkt dat reparatie of het vervangen van een onderdeel niet mogelijk blijkt te zijn, dan neemt Hairfoil Nederland/ Procare UK de kosten voor een vervangende dispenser voor haar rekening. 2. Wanneer u om service verzoekt of een vordering indient uit hoofde van de garantie, en het apparaat functioneert naar behoren, dan kan het zijn dat wij u kosten berekenen voor verzending en onderzoekskosten. 3. De garantie geldt niet voor eventuele gevolgschade. Na reparatie of vervanging, zal de relevante garantietermijn worden berekend vanaf de oorspronkelijke datum van de aankoop. 4. Alle vorderingen uit hoofde van deze garantie moet schriftelijk worden ingediend bij Hairfoil Nederland en mag niet later ontvangen zijn dan de laatste dag van de garantieperiode. De vorderingen moeten voorzien zijn van de originele factuur/ garantiebewijs met vermelding van het serienummer.

Hairfoil Nederland is een geregistreerde handelsnaam van Alebi VOF Middenweg 44 1097 BR Amsterdam Tel: 020- 4638258 06-50222572/ 06-39837558 Internet: www.hairfoil.nl Email: sales@hairfoil.nl KvK: 34380003 Banknr: 157302083 Btw: NL821998717B01 Pagina 2 van 3


5. Hairfoil Nederland is niet aansprakelijk in relatie tot het product als gevolg van vertraging in de uitvoering of niet-nakoming van haar verplichtingen, indien dit te wijten is aan een oorzaak buiten de controle van Hairfoil Nederland. 6. De volgende feiten worden beschouwd als oorzaken buiten de redelijke controle Hairfoil Nederland/ Procare UK: • natuurrampen, explosie, overstroming, storm, brand of ongeval; • oorlog of dreiging van oorlog, sabotage, oproer, onlusten of vordering; • handelingen, beperkingen, verordeningen, bij wet verboden of maatregelen opgelegd door een regerings-, parlementaire of lokale overheid; • invoer of uitvoer regelgeving of embargo's; • stakingen, uitsluitingen of andere industriële acties of handelsgeschillen (Al dan niet met medewerkers van Hairfoil Nederland/ Procare UK of van een derde partij); • moeilijkheden bij het verkrijgen van grondstoffen, arbeid, brandstof, onderdelen of machines. 7. Procare UK voert een beleid van continue productontwikkeling en daarom behoudt ze zich het recht, evenals Hairfoil Nederland, om het product, de verpakking en documentatie te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. 8. Alle garanties, voorwaarden of andere (wettelijke) bepalingen komen te vervallen, als het product verkocht is aan een consument of een persoon die handelt als consument. 9. De garantie wordt in de 1e instantie beheerst door Engels recht, i.v.m. oorsprong van de leverancier. Het Nederlands recht zal daar waar nodig aanvullen of uitsluiten.

Hairfoil Nederland is een geregistreerde handelsnaam van Alebi VOF Middenweg 44 1097 BR Amsterdam Tel: 020- 4638258 06-50222572/ 06-39837558 Internet: www.hairfoil.nl Email: sales@hairfoil.nl KvK: 34380003 Banknr: 157302083 Btw: NL821998717B01 Pagina 3 van 3

Service Agreement Garantie Hairfoil Nederland 2013  
Advertisement