__MAIN_TEXT__

Page 1

VAAHTOKARKKI 4.8-2.9.2012 H a i h a r a n Ta i d e k e s k u s

Ta i t e i l i j a t : Sini Anttila-Rodriguez, Sini-Meri Hedberg, Kati Heljakka, Niina Huovinen, Katri Ikävalko, J o n n a J o h a n s s o n , P i r j o K a a r t i n e n , J e s s i c a Koivistoinen, Matti Kur onen, Anne Lehtelä, V irpi L e i n o n e n , Maria Leppänen, Johanna Lonka, Ninni Luhtasaari, Tu u l i M u k k a , A l p o N u m m e l i n , T i i n a P o u t a n e n , Katja Saksanen, Heidi Wikström.


Esipuhe Jo muinaiset egyptiläiset tunsivat Althaea officinalis -ruohokasvin, suomenkieliseltä nimeltään rohtosalkoruusun, lääkitsevän voiman. Juurista, lehdistä ja kukinnoista valmistetut uutteet ovat auttaneet kipeytyneitä kurkkuja ja ärtyneitä limakalvoja jo kauan ennen ajanlaskumme alkua. Kiinalainen lääketiede on vuosituhansia soveltanut rohtosalkoruusua mm. imettävien äitien maidontuotannon tukena. Englantia puhuvissa maissa Altahea officianalis tunnetaan nimellä marshmallow. Sen juuresta eksraktoitua ainesta on laajalti käytetty tunnetun Lähi-idän herkun, halvan, maustamiseen. Ranskalaiset ovat myöhemmin jalostaneet tältä pohjalta oman pâte de guimauvensa, joka lienee viimeisimpiä evoluutiovaiheita ennen nykyistä vaahtokarkkia. Amerikkalaisen Alex Doumakin vuonna 1948 patentoima automaattinen vaahtokarkkien valmistusprosessi toimii yhä pohjana miltei kaikkien teollisesti valmistettujen vaahtomakeisten tuotannossa. Kehitys ei kuitenkaan ole pysähtynyt, vaan uusiin maku-, koostumus- ja muotokokeiluihin törmää alituseen kiihtyvällä tahdilla. Vaahtokarkki on kulkenut ja kehittynyt ihmisen mukana aikain saatossa, ottaen hahmonsa kulloisessakin ajassa ja paikassa aina hieman aiemmista inkarnaatioista poikkeaviksi. Aina sille on kuitenkin ollut tarvetta, aina se on löytänyt ystävänsä. Pitkälti samaan tapaan ihminen on kuljettanut mukanaan taiteita. Runous, musiikki tahi kuvataide ovat aina kommentoineet ja tallentaneet ympäröivää aikaa ja tilaa, ja siksi taide kertoo meille usein laajempaa tarinaa kuin mitä yksittäinen teos aktuaalisella sisällöllään välittää. Otetaanpa esimerkiksi vaikkapa afrikkalainen maalaus 1600-luvulta. Voi olla että kuvassa on esimerkiksi nainen ja kirahvi. Maalaus välittää silti meille jotain määrättömästi kuva-aihettaan suurempaa informaatiota. Se kertoo myös nyt jo kadonneesta maailmasta, jossa kauan sitten ajasta ikuisuuteen siirtynyt taiteilija sen on tehnyt. Viesti on varmasti erilainen kuin vuonna 2012 missä tahansa pohjoismaassa maalatun maalauksen jonka kuva-aiheena on nainen ja kirahvi. Aivan samaan tapaan eri aikojen ja paikkojen vaahtokarkki­ reseptit puhuvat meille siitä ympäristöstä, jossa ne ovat muokattu. Tuhatvuotinen halva-resepti Iranista puhuu meille eri kieltä kuin vaikkapa nykypäivän Espanjassa tuotettu makeinen. Myös oma ymmärryksemme molemmista on erilaisten haasteiden edessä. Uusimmat maut ja koostumukset voivat tuntua oudoilta, koska koemme vanhan ja tutun turvalliseksi. Historiallinen resepti taas on nykyihmiselle kenties vielä kummastuttavampi, koska sen luonut maailma on meille vieras.


Itse näen vaahtokarkin ajallisen jatkumon ja taidehistorian kehityskaaret hyvin pitkälti toisiaan vastaavina ilmiöinä. Molemmista voidaan sanoa että ne eivät kuulu ihmisen välittömiin perustarpeisiin kuten perusravinto, lepo, suku­puoliaktit, suoja sääolosuhteita vastaan ja toimiva suoli. Näin sanoessa kuitenkin unohdetaan, että ihminen on kautta aikain alkanut valmistaa herkkuja ja kuvittaa luolan seinää välittömästi kun em. perustarpeet ovat tyydytetty. Ihmisen tapa luoda ympärilleen pelkkää selvitymisstrategiaa laajempi kult­tuuri onkin mitä ilmeisimmin eräänlainen perustarve sekin. Ainakin se on juuri osa olemassaoloamme mikä tekee meistä ihmisiä eläinten sijaan. Tässä ajassa vaahtokarkit ja nykytaide ovat mielestäni juuri niitä ilmiöitä yhteiskunnassa, joiden kautta sadan vuoden päästä voidaan hahmottaa ajan kokonaiskuvaa. Kuinka veistäjä on valinnut aiheensa ja materiaalinsa, millainen on ollut tekemisen prosessi? Kuinka vaahtokarkki on pakattu, mitkä ovat tärkeimmät maut ja millainen tuotantokoneisto sen on val­ mistanut? Nämä ovat niitä kysymyksiä, jotka johtavat laajemman yhteiskunnalisen ymmärryksen äärelle. Kenties näemme ympäröivän aikamme toisin, tarkemmin silmin jo muutaman kymmenen vuoden kuluttua. Siinä meitä varmasti auttavat sekä tämän hetken taideteokset että aikamme makeistuotannon tutkiminen. Toivotan onnea ja menestystä Haiharan taidekeskuksen Vaahtokarkkikutsunäyttelyyn kutsutuille. Teidän työtänne ei kenties käsitetä tänä kesänä, mutta ajan myötä se väistämättä muodostaa tärkeän merkin ihmisyyden aikakartalla!

Kasimir F. Björkenlöf Taiteen kerääjä Mekrijärven makeistehtaan kehitysjohtaja evp.


Sleepless (2012) 180 x 140cm รถljy kankaalle


w w w. s i n i a n t t i l a r o d r i g u e z . n e t | s i n i . a - r @ k o l u m b u s . f i

Vaikka maalauksissani toistuu eläinhahmo, kertovat ne kuitenkin enemmän ihmisistä ja meidän suhteestamme eläimiin. Maalauksissani flora ja fauna on usein röykkiöinä asetettu katsottavaksi ikäänkuin seinälle nostetut metsästysmuistot trofeet tai niistä rakennetut asetelmat. Teoksissa esiintyvät myös näyttelykoirat. Creative grooming on laji jossa koiria värjätään, muokataan ja koristellaan muistuttamaan jotain toista eläintä, hyönteistä, lintua yms. Eläimestä tulee materiaali, kun ihminen kilpailee luovuudesta.

Sini Anttila-Rodriguez s. 1973 Helsinki


Sarjasta “Haaveita” (2011) 50 x 50 cm akr yyli- ja öljyväri


w w w. s i n i m e r i h e d b e rg . c o m | w w w. k u v a t a i t e i l i j a m a t r i k k e l i . f i

Jo vuosien ajan olen tutkinut punaista väriä. Kyllästymättä tähän vahvaan väriin olen maalannut kerroksellisia abstrakteja tutkielmia punaisen värin syvyydestä ja luonteesta. Tyttäreni syntymän myötä tummanpunaisetsävyt ovat hempeytyneet vaaleanpunaiselle asteikolle. Samalla teosteni lähtökohta on laajentunut etsimään kuvallista vastinetta tunteille, unelmille ja haaveille. Maalauksissani on havaittavissa myös maisemallisia elementtejä.

Sini-Meri Hedberg s . 1 9 7 2 Tu r k u


There are no rules (2011) 120 x 120 cm sekatekniikka; hiekkalaatikko ja väriarpakuutiot


Olen lelututkija. Taiteelliseen työskentelyyni sisältyvät nykyajan lelut, joita kuvaan eri ympäristöissä. Tuloksena on sarja yhden kuvan tai tilan mittaisia tarinoita, joissa autenttinen maisema yhdistyy lelulle ominaiseen pinnan lumoon. Osallistun Vaahtokarkki-näyttelyyn teoksella, joka sisältää ajatuksellisia siltoja lelukulttuuriin ja leikin teoriaan -aiheisiin, jotka liittyvät valmisteilla olevaan, aikuisten leluleikkiä käsittelevään väitöskirjaani. Installaatiosta voi nauttia myös sellaisenaan!

Kati Heljakka w w w. k a t i h e l j a k k a . c o m

s. 1975, Pori


Ta i v a s ( 2 0 1 2 ) akr yyli ja lyijykyn채 kankaalle 165 x 156 cm


w w w. n i i n a h u o v i n e n . c o m | h u o v i n e n n i i n a @ g m a i l . c o m

Niina Huovisen ekspressiiviset maalaukset tutkivat eri medioiden ilmaisutapoja. Haiharassa esillä olevassa maalauksessa lentää pieni helikopteri suurella maalauspohjalla. Tämän kopterin lyijykynällä piirretyt ääriviivat määrittävät koko maalauksen olemuksen ja mittasuhteet.

Niina Huovinen s. 1984, Nurmes


L a n d s c a p e | T h e D a y ( 2 0 1 0 ) K i v i l i t o g r a f i a 53 x 75 cm


Pääpaino taiteellisessa työskentelyssäni on kivilitografiassa ja yksittäisten vedosten lisäksi yhdistän niitä muun muassa installaatioiksi sekä taiteilijakirjoiksi. Kuva-aineistoni syntyy lakanoista ja niiden sisällyttämästä symboliikasta. Vuodevaatteet ovat samanaikaisesti sekä levon että pelon tyyssija, joihin ihminen kääriytyy joka yö. Niistä henkii tarinallisuus ja miljoonat kuvamaailmat, jotka jäävät vain kokijansa tietoisuuteen. Tämä tasapainon ja kaaoksen ristiriita synnyttää mielenmaisemia, jotka näkyvät vedospaperin pinnalla.

Katri Ikävalko kartiorama@gmail.com

s . 1 9 8 5 Ta m p e r e


Avaruuskappale (2010) himmelitekniikalla, Uponorin vesiputki 180 x 200 x 200 cm Kuva: H채meen taidetoimikunnan H2010-aluen채yttelyst채, Lahti


h t t p : / / w w w. l a h d e n t a i t e i l i j a s e u r a . f i / l a i n a a m o / a r t i s t i . p h p ? a i d = 2 0 9 | p i k a @ p h n e t . f i

Taiteellisen työskentelyni lähtökohtana on useimmien lähiympäristömme ja suomalainen muuttuva maisema. Työskentelen sekä maalaamalla että eri tiloihin ja paikkoihin installaatioita tehden. Teoksissani haluan tuoda esille huomioitani ja mietteitäni muutoksista ja kehityksestä, jotka omassa asuinympäristössämme tapahtuvat ihan huomaamattamme.

Pirjo Kaartinen s.1951, Maaria


Pirun makea auto (2012 ) 50 x 30 x 40 cm Papier machĂŠ kuva: Viljami Schleutker


Olen itseoppinut kuvataiteilija ja työskentelen pää­ asiallisesti paperin kanssa. Minua miellyttää paperin tarjoamat mahdollisuudet ja päätekniikakseni on muodostunut papier maché. Saan inspiraatioita kauhu­ elokuvista, saduista, erilaisista mytologioista ja mielikuvitteellisista olennoista. Taiteellisten projektien lisäksi olen tehnyt lavasteita, naamioita ja nukkeja erilaisiin tuotantoihin mm. nukketeatteriin, animaatiolyhytelokuviin, musiikivideoihin ja lasten tv-ohjelmaan.

Jessica Koivistoinen http://paperfrankenstein.blogspot.fi

s. 1979 Helsingissä


Punainen pilvi polttaa Rauhan piippua (2012) yksityiskohta, Rauha kaksiosainen tilateos/vanuveistostos


Olen kuvataiteilijana tutkimusmatkailija ja olen tutkinut monien erillaisten materiaalien mahdollisuuksia kuvataiteen tekemiseen. Aloin valmistaa teoksia vanusta 2011. Minua kiehtoo vanun pilvim채inen ajatuksille tilaa antava ominaisuus. Edellinen vanusta valmistettu n채yttelyni oli Taidekeskus M채ltinrannassa Tampereella alkuvuodesta 2012.

Matti Kuronen ma.kur@hotmail.com

s.1959 Tampere


vita bonbon (2012) installaatio a i n e s o s a t : h e d ä l m ä m e h u , a g a r- a g a r, s o k e r i , lisätyt väriaineet: sahrami, mustikka vitamiinit: A,B,C,D n. 150 x 150 cm


Toistuvana teemana Lehtelä pohtii töissään yhteiskunnan sekä ihmisen itse itselleen luomia rajoja, kontrollia ja eristäytymistä. Mitä on olla ihminen tässä maailmassa ja yhteiskunnassa? Kuka laatii säännöt, kuka noudattaa niitä ja millä kustannuksella.Vihanneksiin lisätään A-vitamiiniä, maitoon D-vitamiinia, kalaöljysi saat kätevästi maustettuna mansikalla ja koirankekseistä lemmikkisi saa kaikki tarpeelliset hivenaineet. Vita Bonbon -teoksessa kyseenalaistetaan elintarvikkeiden jatkuvaa keinotekoista parantelua ja terveyshypeä, jolla ravinnonmuokkaus myydään kuluttajille.

w w w. a n n e l e h t e l a . c o m | a n n e . l e h t e l a @ g m a i l . c o m

Anne Lehtelä A s u u j a t y ö s k e n t e l e e Ta m p e r e e l l a


w w w. j o n n a j o h a n s s o n . n e t | w w w. t e m p o r a r y s p a c e . o rg

Käsittelen teoksissani laajalla perspektiivillä ihmisyyttä ja tutkin globaaleja ilmiöitä yksittäisen ihmisen tasolla. Välineinä käytän pääosin maalausta ja installaatiota.

Sweet paradise (2010-) Installaatio, yksityiskohta

Jonna Johansson s. 1975, Espoo


Va a h t o k a r k k i e n e l ä m ä s t ä | o s a : Va a h t o k a r k k i e n e k s t r e m e l a j i ( 2 0 1 2 )   valokuva, tuloste


Valokuvaan, maalaan, tutkin. Seurasin vaahtokarkkien elämää osallistuvana havainnoijana. Valokuvasin tilanteita näiden rohkeiden, salaviisaiden seikkailijoiden elämästä, johon kuuluvat niin hauskuus kuin murhe, niin mahtailu kuin syvä myötätunto.

Virpi Leinonen w w w. v i r p i l e i n o n e n a r t . n e t

s . 1 9 5 0 , K a l a n t i


Mister Universum | osa Naistenmies (2012) maalausinstallaatio 30 lautasta posliiniv채ri vanhoille posliinilautasille


w w w. m a r i a l e p p a n e n . c o m | m a r i a @ m a r i a l e p p a n e n . c o m

Keräilen vanhoja esineitä. Kierrätän asioita teoksissani. Käytän löytämiäni turhia tavaroita maalausteni malleina. Pidän temperalla maalaamisesta, mutta hurahdin myös posliiniväreihin.

Maria Leppänen s. 1982, Kar via


Helmiäispöllö versio 1.2. | The Pearly Owl version 1.2. (2011) yksityiskohta teoksesta veistosinstallaatio n. 200 x 200 x 35 cm


Johanna Lonka on tamperelainen kuvataiteilija ja hän työskentelee useilla tekniikoilla – viime vuosina pääosin veistosinstaallation, piirustuksen ja äänen parissa. Töissään hän käsittelee lajeja faktan ja fiktion kehyksessä, muuntautumista olosuhteiden muutoksissa sekä ihmislajin suhdetta ympäristöönsä erilaisten prosessien siivittämänä. Lähtökohtana on usein tilastotiedon karu kieli, poikkeamat tai kansanperinteeseen pohjaavat uskomukset. Leimaavaa työskentelylle on materiaalin herättämä innostus oli sitten kyseessä lahosieni, sokerikuorrutettu kakkukoriste tai hylätyt keinonahkapöksyt.

w w w. j o h a n n a l o n k a . c o m | j o h n l o n k a @ h o t m a i l . c o m

Johanna Lonka s. 1975, Hamina


Maki ja sen fanit (2012) Üljyväri, akr ystal, akr yyli n. 13 x 16 x 9 cm (/veistos)


w w w. n i n n i l u h t a s a a r i . c o m | n i n n i . l u h t a s a a r i @ g m a i l . c o m

Olen primitiivinen viihdyttäjä ja peloton nolostelija. Työskentelen intuitiivisesti ja löydän teemani kokemuksista, joita ei sanallisteta. Idea määrittää välineen. Veistän, maalaan, valokuvaan ja yhdistelen liikkuvaa kuvaa ja ääntä. Teen myös musiikkia yhtyeessä Pintandwefall ja Ninni Forever Band on sooloprojektini.

Ninni Luhtasaari s.1987 Espoo


Suojakuvio (2011) Kollaasi (valokuvat ja kangas) 98 x 76 cm


Teokseni pohtivat usein Ihmisen sisäistä ja ulkoista olemusta, minäkuvaa sekä kontakteja ympäristöön - yksityisen ja julkisen minän eroja. Työni samalla paljastavat ja peittävät. Sympoliikalla, kieli- ja mielikuvilla on oma, minulle tärkeä, roolinsa ja materiaalit sekä tekotavat puolestaan vaihtelevat töistä ja teossarjoista toiseen jotta innostus työskentelyyn säilyisi ja uudistuisi.

Tuuli Mukka s.1966 Pello


Homage to causality (2012) Loisteputkivalaisimet, v채rikalvo kuva: Jussi Matilainen (Porin Juhlaviikot, Galleria 3H+K, Pori)


Käsittelen töilläni tilan ominaisuuksien ja hahmotuksen välistä vuorovaikutusta. Käytän pääasiallisena välineenäni valo- ja ääni-installaatiota. Minua kiinnostaa kuinka taustatekijät, kuten mentaalinen tieto määrittävät käsitystämme tilan ominaisuuksista ja rajapinnoista. Mitkä tekijät ei-tiedollisesti ohjaavat käsitystämme ympäröivästä todellisuudesta ja kuinka näitä tekijöitä voi manipuloida?

Alpo Nummelin w w w. a l p o n u m m e l i n . c o m

s.1986, Pori


Risteyksiä - Crossroads (2012) hiilipiirros ja vannekulta kar tongille, Üljy + pigmentit vanerille. pikagrafiikka vanerille 150 x 700 cm


h t t p : / / w w w. s c i . f i / ~ h o r u s / p o u t a n e /

Jotain sitä on ihmisen tehtävä elääkseen.

Tiina Poutanen s. 1967


Kiinni unesta (2011) akvarelli, muste, guassi 28 x 45 cm


Tutkin teoksillani haaveiden ja tunnemaailman suhdetta arkielämän vaatimuksiin – kuinka unelmointi ja elämän realiteetit kohtaavat ja törmäilevät. Kuvapinnat käyvät vuoropuhelua keskenään ja mittelevät vahvimman paikasta. Herkän uneksijan vaaleanpunaiseen, ilmavaan ja pehmeään maailmaan huolet ja järki pistävät pieniä piikkejä. Näiden ristiriitaisten elementtien käsittelystä syntyvät maalaukseni.

Katja Saksanen katja.saksanen@gmail.com

s. 1984, Lappeenranta


Kulkija (2012) akr yylipinnoitteinen v채rivalokuva 10x9cm


Työskentelen paljon sadun ja fantasian parissa, ja alkuperäiset kuvan kohteet saavatkin teoksissani uuden merkityksen. Esitän teokseni usein kuvasarjoina, jolloin muodostuu kertomus. Se ei ole tarkasti määritelty, vaan jokaiselle katsojalle omanlaisensa, riippuen hänen persoonastaan ja elämänkokemuk­ sistaan. Nyt esillä oleva kuvasarja ”Pikkuruisia” on kurkistus hyvin pienten olentojen maailmaan.

Heidi Wikström

heidiwi@dlc.fi

s. 1966

Profile for haiharantaidekeskus

Vaahtokarkki  

Haiharan taidekeskuksen teemanäyttely 2012

Vaahtokarkki  

Haiharan taidekeskuksen teemanäyttely 2012

Advertisement