Raportul Fundației Împreună pentru Solidaritate Socială pe 2021

Page 1

Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială

2 0 Raport anual 2021

R a p o r t n

l

www.solidaritatesociala.ro

Cuprins Cuprins

I. Mesajul directorului.........................................................................................1

II. Misiune, viziune, principii călăuzitoare........................................................2

III. Scurtă prezentare.......................................................................................3

IV. Cine suntem................................................................................................5

V. Proiecţii cartografice.................................................................................16

VI.ProiectepermanentealeFundaţiei ........................................................22

VI. 1. Centrul Social Educativ „Popasul Iubirii Milostive”.....................22

VI. 2. Atelierul de croitorie broderie „Armonia”..................................23

VI. 3. Jurnal FM ....................................................................................25

VI. 4. Radio Ciufulici .............................................................................25

VI. 5. Editura Jurnal Spiritual....................................................................26

VII.Activităţisocial-filantropice .................................................................30

VII. 1. Campania „Dar din dar se face Rai”, ianuarie - februarie 2021......32

VII. 2. Campania „Lumina lui Hristos luminează tuturor”, martie aprilie 2021.............................................................................................................33

VII. 3. Campania „Dăruieşte cu respect”, mai – august 2021...............34

VII. 4. Campania „Măsoară timpul cu faptele tale”, septembrie-octombrie 2021............................................................................................35

VII. 5. Campania „Îngerii păzitori”, noiembrie 2021.............................36

VII. 6. Campania „Ucenicii lui Moş Nicolae”, decembrie 2021...............37

VII. 7. Campania „Fii Moş Crăciun pentru un copil”, decembrie 2021....38

VII. 8. Campania „Rugă pentru părinţi ” , decembrie 2021.........................39 VIII. Programe şi proiecte cultural educaţionale............................................40 VIII. 1. Departamentul Cultură-Media....................................................40 VIII. 2. Cursuri de limba engleză finanțate de Ambasada SUA, la Săvinești..43 VIII. 3. Together to Help........................................................................45 IX. Sponsori şi parteneri în proiectele derulate................................................46 Sponsori 2021.....................................................................................46 Parteneri 2021........................................................................................47

www.solidaritatesociala.ro

X. Ştiri evenimente...........................................................................................48 XI. Voluntari 2021.........................................................................................72 XII. Contact.....................................................................................................................76

I. Mesajul directorului

răim ntr-o istorie. Orice clipă prezentă se adaugă clipelor trecute care devin istorie

Trăim is asemene

- Solidaritatea socială -

Solidaritatea socială este expresia responsabilității personale față de tot ce se întâmplăîncomunitateasauloculundeîțidesfășoriactivitatea. Responsabilitatea nu este o datorie impusă cuiva din afară, ci este răspunsul la o solicitarecaretepreocupă,oposibilitateaprietenieișiadeschideriispreceilalți.

Un neam sau popor înseamnă mai mult dacât suma celor care îl formează, dar este oare posibil să ne imaginăm un popor sau neam puternic alcătuit din oameni slabi, un popor religios format din oameni ce mimează (după actele publice) religiosul, un popor inteligentformatdinpersoanemanipulabile,unpoporharnicformatdinoamenicețintesc doarspreajutoaresociale,unpoporcinstitformatdinindivizicorupți?

Cuvântul„responsabilitate“arerădăcinaînlatinescul„respondere“,ceînseamnă„a răspunde“; a fi responsabil înseamnă a fi dispus să răspunzi. A fi dispus să răspunzi, presupunepreocuparesauafecțiunepentruceilalți,respectulpentrudemnitatealor.

Dacăamreușiîmpreunăsăadunămaceastălibertateresponsabilă,prinnoitoțicare reprezentăm neamul, atunci am face și saltul spre responsabilitatea istorică pe care am puteasăne-oasumăm,pentrugenerațiileviitoare.

Dacăsolidaritateasocialăreprezintăsuperlativullibertățiiresponsabile,arînsemna căamfimailiberilaunloc,împreună,dacăamconștientizaaceasta.

Suntem un popor straniu, pentru că avem caracteristici pe care nu avem forța sau determinareadealeexersaîncolectivitățilenoastre.

Toțioameniiaunevoiedeajutor,depindemuniideceilalți.Solidaritateasocialăeste condițianecesarăpentruînflorireaoricăruiindivid.

Director, Pr. Petru Munteanu

1 www.solidaritatesociala.ro

II. Misiune

Misiunea fundației noastre este de a combate marginalizarea socială prin redarea demnităţii umane, ajutorarea şi încurajarea persoanelor defavorizate din comunitate, prin solidaritate şi angajamentsocial.Nepropunemsusţinereacomunităţiilocalepentruîmbunătăţireacalităţiivieţiisociale şi culturale, prin apărarea drepturilor omului şi valorilor morale creştine.

Viziune:

Misiunea fundației noastre este de a combate marginalizarea socială prin redarea demnităţii umane, prin ajutor material și educațional îndreptat spre persoanele defavorizate din comunitate, prin solidaritate şi angajament social. Ne propunem susţinerea comunităţii locale pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii sociale şi culturale, prin apărareadrepturiloromuluişivalorilormoral-religioase.

Viziune:

Viziunea noastră este de a contribui la materializarea principiilor religioase prin caritate,solidaritateșipacesocială.

Principii călăuzitoare și valori:

Suntem fideli valorilor etice creştine, care asigură sens şi dau demnitate persoanei umane. Credem că educaţia trebuie să descopere viaţa ca un dar de la Dumnezeu, care poate fi apărat şi cultivat în comuniunea iubirii. Promovăm solidaritatea socială prin asigurarealegăturiidintrelibertatearesponsabilăşiimplicarealuiactivăîncomunitate.

II.Misiune
2 www.solidaritatesociala.ro

III. Scurtă prezentare

Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială este o organizație nonguvernamentală, care se implică în sprijinirea persoanelor defavorizate din comuna Săvinești, județul Neamț în special, precum și alte comunități defavorizate din regiunea Nord-Estațăriinoastre. În anul 2021 de proiectele fundaţiei au beneficiat peste de persoane defavorizate, atât copii, cât și familii aflate în situații sociale dificile (șomaj, familii monoparentale,romi),persoanecudizabilități,bătrânietc. Înființată în anul 1995, fundația noastră și-a desfășurat activitățile, în primii 10 ani, în municipiul Rădăuți, județul Suceava. Primele campanii au constat în strângerea sau colectarea de obiecte de uz casnic de la persoane fizice sau juridice, obiecte care mai puteau fi folosite și distribuirea acestora familiilor vulnerabile din municipiul Rădăuți. Ulterior, părintele Petru Munteanu a fost propus și ales în Consiliul de Administrație, fapt careapermisrelocareaproiectelorsocialeșisprejudețulNeamț.

550 3 www.solidaritatesociala.ro

Încei26deanideexperiență,dobânditădeechipacareapusbazelefundației,am avut ocazia să identificăm principalele nevoi ale comunităților în cadrul cărora ne desfășurăm activitatea, astfel, în acest moment derulăm proiecte în următoarele domenii:

- Economie socială: În primăvara anului 2016 a fost înființat Atelierul de croitoriebroderie „Armonia”, în cadrul căreia sunt angajate persoane cu dizabilități, precum și persoanecareprovindinmediidefavorizatesocial.Credemcăceimaivulnerabilimembri ai societății au nevoie de sprijin constant pentru a avea o viață demnă și de aceea ne implicăm în organizarea de proiecte și activități ce au drept scop ajutorarea copiilor defavorizați, familiilor aflate în situații dificile din punct de vedere social, bătrânilor, persoanelorcudizabilități.

- Cultură - Educație: susținem creșterea accesului la educație al copiilor, prin implementarea de activități precum: cursuri de limbă străină pentru copii, cantină socială, tabără de vară, consiliere educațională și psihologică, precum și alte proiecte educaționale.

- Voluntariat: încurajăm voluntariatul în comunitate, pentru a deveni o valoare normalăasocietății;înacestmomentfundațiaareunnumărdepeste50devoluntari.

4 www.solidaritatesociala.ro

IV. Cine suntem

Director

Birou Executiv

Pr. Petru Munteanu

„Toate sunt cu putinţă celui ce crede.” (Evanghelia după Marcu, 9:23)

Brîndușa Dediu

„Zâmbește lumii dar nu lăsa lumea să-ți schimbe zâmbetul.” (jurnalspiritual.eu)

Corina Băhneanu

„Toat

„Fii bun de câte ori se poate. Și întotdeauna se poate.” (Dalai Lama) t cu p M

IV.Cinesuntem
www.solidaritatesociala.ro 5

Ciprian Băbuşanu

Comitetul Director

Director

Pr. Petru Munteanu

„Ai curajul să îți asculți inima și intuiția! Ele știu deja ceea ce vrei tu să devii cu adevărat.” (Steve Jobs)

Olimpia Butnariu

„Ataşează-te de cei care te pot face mai bun, primeşte pe cei pe care, la rândul tău, îi poţi face mai buni.” (Seneca)

e su n t cu p

Bogdan Ion

„Ce faci pentru tine, dispare odată cu tine, ce faci pentru alţii, rămâne pentru eternitate.”

Teodora Munteanu

ă celui ce crede ” (Evanghelia d u p ă Marcu, 9:23)

„Cea mai mare glorie nu o dobândeşti atunci când nu eşti doborât, ci atunci când te ridici după ce ai căzut.” (Confucius)

www.solidaritatesociala.ro 6

Toate sunt c

Toate sunt c

Cristian Hurgheș

„Ceea ce contează cu adevărat este ceea ce crezi.” (Dan Brown)

Toate sunt c

Mihaela Tinică

„Sufletul este unitatea cu care se măsoară omul.”

Av. Angela Trifescu

„Ceea ce nu trăim la timp, nu mai trăim niciodată.” (Octavian Paler)

Toate sunt c

Alexandrina Asavei „Natura ne aseamănă. Educaţia ne deosebeşte.” (Confucius)

www.solidaritatesociala.ro 7

Atelierul de Croitorie - Broderie „Armonia”

Toate sunt c

Toate sunt c

Nicoleta Ploscaru

„Dacă tu crezi că nu poţi, ai dreptate. Dacă tu crezi că poţi, din nou, ai dreptate.” (Henry Ford)

Toate sunt c

Maria Potoschi

„Dacă vrei să îţi faci duşmani, încearcă să schimbi ceva.” (Woodrow Wilson)

Daniel Jingoi

„Întotdeauna fac ceea ce nu ştiu, pentru a învăţa cum o pot face.” (Pablo Picasso)

IV . Cinesuntem
www.solidaritatesociala.ro 8

Echipa Centrului social-educativ „Popasul Iubirii Milostive”

Toate sunt c

Toate sunt c

Lavinia Nechita

„Eşti aşa cum eşti pentru că aşa vrei să fii. Dacă realmente ai vrea să fii altfel, ai fi deja în plin proces de schimbare.” (Fred Smith)

Toate sunt c

Bianca Bețoaea

„Fericirea este armonia dintre ceea ce gândești, ceea ce spui și ceea ce faci.” (Gandhi)

Simona Baghiu „Fapte mărunte, înmulţite de milioane de oameni, pot transforma lumea.” (Howard Zinn)

Toate sunt c

Lucian Crețu

„Fericirea este bunul suprem. Locul fericirii este Aici. Timpul fericirii este Acum. Calea fericirii este să împărtășești cu ceilalți toate acestea.” (Robert G. Ingersoll)

r
9
www.solidaritatesociala.ro

Toate sunt c

Toate sunt c

Liviu Dumitrache „Încearcă sa fii un om de valoare și nu neapărat un om de succes.” (Albert Einstein)

Toate sunt c

Mihai Teodorescu „Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.” (Albert Einstein)

Cosmin Moroșanu

„Vorbele bune pot fi scurte și repede rostite, dar ecoul lor este nesfârșit.” (Maica Tereza)

Toate sunt c

Dan Lăpușneanu

„Victoria aparţine celui perseverent.” (Napoleon Bonaparte)

www.solidaritatesociala.ro 10

Brîndușa Dediu „Zâmbește lumii dar nu lăsa lumea să-ți schimbe zâmbetul.” (jurnalspiritual.eu)

Echipa Jurnal FM

Corina Băhneanu „Fii bun de câte ori se poate. Și întotdeauna se poate.” (Dalai Lama)

Bogdan Ion „Ce faci pentru tine, dispare odată cu tine, ce faci pentru alţii, rămâne pentru eternitate.” (Albert Einstein)

Ciprian Băbuşanu „Ai curajul să îți asculți inima și intuiția! Ele știu deja ceea ce vrei tu să devii cu adevărat.” (Steve Jobs)

IV.Cinesuntem
www.solidaritatesociala.ro 11

Toate sunt c

Toate sunt c

Ana Hîrleț

„Opiniile supraviețuiesc doar dacă ți se dă prilejul de a lupta pentru ele.” (Thomas Mann)

Cristian Hurgheș

„Ceea ce contează cu adevărat este ceea ce crezi.” (Dan Brown)

Sabina Tudor

„Uitarea şi mersul mai departe sunt cea mai mare înţelepciune.” (Friedrich Nietzsche)

Toate sunt c

Liviu Postolache

„Timpul linişteşte și lămureşte. Nicio stare sufletească nu poate rămâne neschimbată de-a lungul timpului.” (Thomas Mann)

www.solidaritatesociala.ro 11 12

Elena Andrei

„Lucrurile nu sunt greu de făcut. Greu este să te pui în stare de a le face.” (Constantin Brâncuşi)

Petru Damian Artimon

„Marile succese nu sunt rezultatul puterii, ci al perseverenței.” (Newt Gingrich)

Carmen Vîntu-Moisă

„Nu e momentul să te gândeşti la ceea ce nu ai. Gândeşte-te la ceea ce poţi face cu ceea ce ai.” (Ernest Hemingway)

Carmen Ionică „Nu spune niciodată nu se poate, ci începe cu să vedem.” (Nicolae Iorga)

Florin Ștefănescu

„Sinceritatea este forma cea mai îndrăzneaţă a curajului.” (William Somerset

Florin Crăciun

„O mare plăcere în viață este să faci lucrurile pe care ceilalți susțin că nu le poți face.” (Walter Bagehot)

www.solidaritatesociala.ro 11 13

Mădălina Rotaru

„Oamenii se schimbă şi uită să își spună unii altora.” (Lillian Hellman)

Dan Apetrei

„Perseverența înseamnă să cazi de 19 ori și să reușești a 20-a oară.” (Julie Andrews)

Geanina Humă

„Perseverenţa este răbdare concentrată.” (Thomas Carlyle)

Ciprian Solomon

„Odată ce ai ales speranța, totul este posibil.” (Cristopher Reeve)

Monica Isciuc „Sufletul nu cunoaşte situaţii de viaţă fără ieşire.” (Marcel Proust)

Radu Găitan

„Poate alergăm, mergem, ne împiedicăm sau zburăm. Dar să nu uităm niciodată scopul călătoriei sau să pierdem vreo șansă de a vedea un curcubeu.” (Gloria Gaither)

www.solidaritatesociala.ro 12

Toate sunt c

Toate sunt c

Carmen Polgar

„Să fii pe locul doi înseamnă a fi primul care pierde.” (Edgar Allan Poe)

Toate sunt c

George Barb

„Schimbă ceea ce poate fi schimbat, acceptă ceea ce nu poate fi schimbat şi elimină ceea ce este inacceptabil.” (Denis Waitley)

Ionuț Lovin

„Să nu-ţi subestimezi niciodată puterea de a te schimba.” (H. Jackson Brown)

Toate sunt c

Petronela Barb

„Secretul să înaintezi este să porneşti.” (Mark Twain)

ar www.solidaritatesociala.ro 13
Z one din Eur opa unde au ajuns pr odusele r ealiz a t e la Funda ția V . Pr oiecţii c art ogr a fice SpaniaMadrid It alia –R oma BelgiaBrux elles OlandaAms t er dam www.solidaritatesociala.ro 14

Libr ăriile Bibliopolis (Neam ț)

Libr ăriile Ale x andria (Ar ad, Bis triț aNăsăud, Mur eș, Sibiu, V âlcea, Buz ău, V r ancea, Iași,

azine part ener e ț, Iași, Bac ău, a, Alba eș ti) Z one din R omânia unde au ajuns pr odusele noas tr e:

Libr ăriile Do x ologia (Neam ț, Iași) Mag azine:

www.solidaritatesociala.ro 15

Lăcașurile de cult din România unde au ajuns produsele noastre: o Mănăstirea Neamț; o Mănăstirea Pângărați; o Mănăstirea Petru Vodă; o Mănăstirea Secu; o Mănăstirea Sihăstria; o Parohia „Nașterea Maicii Domnului” –Piatra Neamț; o Parohia „Sf. Gheorghe” – Piatra Neamț; o Parohia „Sf. Ioan” – Piatra Neamț; o Parohia „Sf. Nicolae” – Zănești; o Parohia „Sf. Voievozi” – Săvinești;

o Mănăstirea Cășiel (Cluj); o Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și a Clujului.

o Arhiepiscopia Romanului și a Bacăului

www.solidaritatesociala.ro 16

Lăc așurile de cult din Jude țul Neam ț unde au ajuns pr odusele o P ar ohia „Sf . Nic olae” –Zăneș ti; o P ar ohia „Sf . V oie v o zi ” –Să vineș ti;

www.solidaritatesociala.ro 17

Frecvenţe Jurnal FM

Rădăuți Bicaz

Onești Bârlad

o Rădăuți (județul Suceava) - 99.2 FM;

o Onești (județul Bacău) - 87.8 FM;

o Bârlad (județul Vaslui) – 103.3 FM;

o Piatra Neamț (județul Neamț) – 92 FM;

o Bicaz (județul Neamț) – 96.1 FM;

o Bacău (județul Bacău) – 94.00 FM;

o Suceava (județul Suceava) – 89.9 FM.

www.solidaritatesociala.ro 18

Harta sponsorilor şi partenerilor noştri:

Sponsori 2021

S.C. Acq Expert S.R.L. – Bacău, Bacău

S.C. Gauss Optic S.R.L. – Bacău, Bacău S.C. Adridan S.R.L. – Piatra Neamț, Neamț S.C. International Bax Logistic S.R.L. – Târgu S.C. Agricola International S.A. – Bacău, Neamț, Neamț Bacău

S.C. Kapitan Construct S.R.L. – Piatra Neamț, S.C. Almat Procons S.R.L. – București Neamț

S.C. APS Business Planning S.R.L. – București S.C. P.M.S. Internațional S.R.L. – Bacău, Bacău

Cabinet Medical – Elena Trofin - Bacău, Bacău S.C. Rifil S.A. - Săvinești, Neamț

S.C. Classic-Way S.R.L – Bacău, Bacău S.C. River Brokerage S.R.L. - Constanţa, Constanța S.C. Crystal Deea S.R.L. – Piatra Neamț, Neamț S.C. Safour Dania S.R.L. – Roznov, Neamț

S.C. Darimode Style S.R.L – Focșani, Vrancea S.C. Ser Contractor S.R.L. – București

S.C. Decor Lux S.R.L. – Piatra Neamț, Neamț S.C. Sineuro S.R.L. - Piatra Neamţ, Neamț

S.C. Dinamic 92 Distribution S.R.L. – Piatra S.C. Tranzicom Industrial - S.R.L. - Piatra Neamț, Neamț, Neamț Neamţ, Neamț

S.C. Euromarchet Impex S.R.L. – Letea Veche, S.C. Woodbiz Forest S.R.L. – Letea Veche, Bacău Bacău

S.C. Eva Coffee Bar S.R.L. – Piatra Neamț, S.C. Yarnea S.R.L. – Săvinești, Neamț Neamț

S.C. ZMZ Cherestea S.R.L. – Săvinești, Neamț S.C. Fibrexnylon S.A. - Săvineşti, Neamţ

Parteneri 2021

Ambasada Statelor Unite în România

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane - Bacău

Birou Notarial Elena Cristudor - Bacău

Cabinet de avocatură Angela Trifescu - Piatra Neamţ

Fundaţia Solidaritate şi Speranţă - Filiala Săvineşti - Neamţ

Parohia ortodoxă „Sf. Voievozi” - Săvineşti, Neamţ

S.C. EuroCont Audit S.R.L. - Piatra Neamţ

S.C. Forum Print S.R.L. - Piatra Neamţ

S.C. Schwank S.R.L. - Piatra Neamţ

Școala Profesională Specială Ștefan cel Mare –Neamț

Together to Help – Las Vegas, SUA

www.solidaritatesociala.ro 19

VI. Proiecte permanente ale Fundaţiei

VI. 1. Centrul Social-Educativ „Popasul Iubirii Milostive”

Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială susține copiii proveniți din medii defavorizate social, acordându-le șansa la o viață mai sănătoasă. Totodată, combate marginalizarea socială prin redarea demnităţii umane, ajutorarea şi încurajarea persoanelor defavorizate din comunitate, prin solidaritate şi angajament social. Cooperează împreună cu cei din comunitatea locală pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii socialeşiculturale,prinapărareadrepturiloromuluişivalorilormoralereligioase. Prin activitățile fundației se urmărește slujirea celor mai nobile principii de caritate și ajutorare a persoanelor marginalizate din punct de vedere economic sau educativ, persoaneaflateînstarededificultatesocială. Înanul2005,Parohia„SfinţiiVoievozi”–SăvineştiaobţinutCentrulSocialPolivalent intitulat sugestiv „Popasul iubirii milostive”, care deserveşte, în parteneriat cu fundația nemțeană,zecidecopiiproveniţidinfamiliidefavorizate. CantinaestesituatăpestradaGeneralBuniș,nr.6dinSăvineștișioferăcelormiciun spațiugenerospentruaputeadesfășuramaimulteactivități. Centrul social-educativ „Popasul Iubirii Milostive” a găzduit de-a lungul anilor diverse activități social-filantropice, precum și cultural educative. A fost primul spațiu unde s-a organizat Tabăra de creație „Aripi de Înger”, călcându-i pragul peste 900 de copii beneficiari, în acești 16 ani, fiecare primind, pe lângă donațiile materiale și financiare, un zâmbet,oîmbrățișare,unalintînmomentelecrucialedinviațalor.

www.solidaritatesociala.ro 20 22

VI. 2. Atelierul de croitorie-broderie „Armonia”

Atelierul „Armonia” funcționează în localitatea Săvinești, str. General Buniș, nr. 6, județul Neamț. Acesta a fost înfiinţat cu scopul de a sprijini proiectele sociale ale fundaţiei,înprimăvaraanului2016.

Obiectele de activitate autorizate sunt: activităţi de broderie, croitorie, prelucrare materiale textile; producția de: ii tradiționale brodate, obiecte de îmbrăcăminte accesorizate, obiectededecorbrodate/personalizate,accesorii brodate/personalizate, obiecte pentru casă și gradină.

Cufondurilestrânseînurmacomercializării produselor realizate în cadrul atelierului sunt susţinute activităţile social educative şi filantropicealeorganizaţiei.

www.solidaritatesociala.ro 21

În primăvara anului 2014 a fost înfiinţat postul de radio online „Jurnal FM”, care, până în prima parte a anului 2019 și-a desfăşurat activitatea într-un studio amenajat în localiateaSăvineşti,dupăcares-amutatînPiatraNeamț,peBulevardulRepublicii,nr.13. Acesta şi-a propus să fie un radio cu format cultural, oferind ascultătorilor muzică, informaţiişidezbateriocolitederadiourilelocaleşiinternaţionale-comerciale.

Cele7licențedeemisieFMdeținutesunt:

Rădăuți(județulSuceava)-99.2FM; Ÿ Onești(județulBacău) -87.8FM; Ÿ Bârlad(județulVaslui) 103.3FM; Ÿ PiatraNeamț(județulNeamț) 92.00FM; Ÿ Bicaz(județulNeamț)-96.1FM; Ÿ Bacău(județulBacău) 94.00FM; Ÿ Suceava(județulSuceava)-89.9FM.

Ÿ

VI. 3. Jurnal FM VI. 4. Radio Ciufulici

În primăvara anului 2016 a fost înfiinţat postul de radio online „Radio Ciufulici”. Acesta şi-a propus să fie un radio dedicat celor mici, dar şi pentru mămici, tătici, bunici. „Ciufulici” oferă ascultătorilor oportunitatea de a auzi poveşti nemuritoare, teatru radiofonicşideaurmărionlinedeseneanimateeducativepentrucopii. www.radiociufulici.ro

22
www.solidaritatesociala.ro

VI. 5. Editura Jurnal Spiritual

La începutul anului 2016 a fost înfiinţată editura Jurnal Spiritual. Ca în fiecare an editura își urmează cursul, publicându-se de-a lungul timpului mai multe cărți, broșuri, calendare.

„Poveștiînpovești”–Pr.PetruMunteanu;

„Șoaptedinclepsidră”–Pr.PetruMunteanu;

„Merecoapte”–Pr.PetruMunteanu;

„Scrieri”–Prof.Pr.DumitruFecioru;

„ViațaSfântuluiIoanDamaschin”–Prof.Pr.DumitruFecioru;

„JurnalulSeniorilor”–DumitrițaDidaVasilca;

„Poeziidinsuflet,pentrusuflet”–ElenaCristudor;

„Compasiuneaestelimbajuliubirii”–CristinaToma;

„Despreeducațiacopiilor”–SfântulIoanGurădeAur;

„Ghiddetabără”–AndraAvasilcăi;

„Iubirea–luminășibogățiesufletească”–CristinaToma;

„Călătoriepringânduri”–MihaelaLoredanaMușetescu;

Calendar–„Șoapteleînțelepților”;

Calendar–„Cuvinteduhovnicești”;

Ÿ
Ÿ
www.solidaritatesociala.ro 23 25
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

„Povești în povești”

- Pr. Petru Munteanu -

„Mere coapte”

- Pr. Petru Munteanu -

„Șoapte din clepsidră”

- Pr. Petru Munteanu -

„Scrieri”

- Prof. Pr. Dumitru Fecioru -

www.solidaritatesociala.ro 24

„Viața Sfântului Ioan Damaschin”

- Prof. Pr. Dumitru Fecioru -

„Poezii din suflet, pentru suflet” - Elena Cristudor -

„Jurnalul Seniorilor”, vol. I-III - Prof. Dumitrița Dida Vasilca -

„Compasiunea este limbajul iubirii” - Cristina Toma -

www.solidaritatesociala.ro

25

„Despre educația copiilor”

- Sfântul Ioan Gură de Aur -

Ghid de tabără - Andra Avasilcăi -

„Iubirea – lumină și bogăție sufletească” - Cristina Toma -

„Călătorie prin gânduri” - Mihaela Loredana Mușetescu -

26
www.solidaritatesociala.ro

- Calendar„Șoaptele înțelepților”

- Calendar„Cuvinte duhovnicești”

- Calendar„Cuvinte de folos”

- Calendar„365 glume”

www.solidaritatesociala.ro 27

VII. Activităţi social-filantropice

Activitatea de ajutorare a persoanelor vulnerabile din societate (copii dezavantajaţi din punct de vedere social şi economic, bătrâni instituţionalizaţi, persoane cu dizabilităţi), îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi oferirea de noi oportunităţi beneficiarilororganizaţieireprezintăoocupaţieconstantăafundaţieinoastre. Prin campanile de ajutor umanitar („Ucenicii lui Moş Nicolae”, „Fii Moș Crăciun pentru un copil”, „Rugă pentru părinți”) fundaţia a venit în sprijinul persoanelor de toate vârstele,aflateîndificultate,dincomunitateşinunumai,identificateprinanchetesociale sau certificate medicale. În cadrul acestor campanii au fost donate bunuri, constând în alimente,medicamente,rechizite,produseigienico-sanitare,obiectedeîmbrăcăminteşi încălţăminte,cadredemers,cărucioare,elevatoare,mobilăetc.careaufostdistribuiteîn diversecomunităţi,parohii,şcoli,grădiniţe,asociaţii,centresocialedinţarăş.a.m.d.

Fundaţiaseimplicăactivşiconstantînacţiunideajutorfinanciaroferiteelevilorce provin din medii defavorizate, în vederea continuării studiilor, precum şi donaţii financiareînvederearezolvăriiunorproblememedicale.

www.solidaritatesociala.ro 28

Donațiile fundației pe parcursul anului 2021

Campania „Dar din dar se face Rai” (9.500 lei)

Campania „Lumina lui Hristos luminează tuturor” (17.125 lei)

Campania „Dăruiește cu respect” (43.200 lei)

Campania „Măsoară timpul cu faptele tale” (5.300 lei)

Campania „Îngerii păzitori” (14.910 lei)

Campania „Ucenicii lui Moș Nicolae” (3.650 lei)

Campania „Fii Moș Crăciun pentru un copil” (10.950 lei)

Campania „Rugă pentru părinți” (5.000 lei)

Valoare totală donată: 109.635 lei

www.solidaritatesociala.ro 29

VII. 1. Campania „Dar din

dar se

face Rai”, ianuarie - februarie 2021

În cadrul campaniei „Dar din dar se face Rai”, desfăşurată în prima parte a anului, în lunile ianuarie – februarie 2021, s-au făcut donaţii constând în jucării de pluş, articole de îmbrăcăminte,articoledeîncălţăminte,păturişidulciuri,învaloarede9.500lei.

www.solidaritatesociala.ro 30

VII. 2. Campania „Lumina lui Hristos luminează tuturor”, martie - aprilie 2021

Campania se desfășoară în fiecare an, în perioada Postului Mare, şi are ca scop oferirea unui sprijin material şi moral persoanelor aflate în situaţii dificile, instituţionalizatesaucareprovindinmediivulnerabilesocial. În perioada martie-aprilie 2021 s-au donat în cadrul campaniei articole de îmbrăcăminte,încălţăminte,jucării,produsedeuzcasnicşiigienăînvaloarede17.125lei. BeneficiariidarurilorsuntpersoaneaflateînevidențelePrimărieiComuneiDochia, din județul Neamț și persoane aflate aflate în evidența Biroului de Asistență Socială a ProtopopiatuluiRoznov,dinjudețulNeamț.

www.solidaritatesociala.ro 31

VII. 3. Campania „Dăruieşte cu respect”, mai – august 2021

Simplulfaptdeadărui,fărăaaşteptaînschimbrecompensemateriale,nefacemai buni. Un dar nu trebuie să fie material pentru a însenina ziua cuiva, trebuie făcut din suflet, iar zâmbetul şi lumina de pe faţa celui care a primit darurile necesare, sunt mai multdecâtoricerecompensăfizică.Fiecaredintrenoiartrebuisăfieconştientdeputerea de a dărui şi mai ales de puterea exemplului. Orice gest, oricât de mic, înseamnă foarte multpentruoameniiaflaţiînsituaţiimaipuţinfavorabile.Bucuriaseciteşteşipechipurile celorcedăruiesc,darmaialespealecelorcareprimescdarurilenecesare. În cadrul acestei campanii s-au donat bunuri, în valoare de 43.200 lei, persoanelor vulnerabiledincomunaRăzboieni,județulNeamț.

www.solidaritatesociala.ro 32

VII. 4. Campania „Măsoară timpul cu faptele tale”, septembrieoctombrie 2021

În cadrul campaniei s-au donat bunuri în valoare de 5.300 lei, constând în mobilier şcolar, articole de îmbrăcăminte, articole de încălţăminte, jucării, ghiozdane și materiale deconstrucții. www.solidaritatesociala.ro

33

VII.

5. Campania „Îngerii păzitori”

, noiembrie 2021

Încadrulcampanieis-audonatbunuriînvaloarede14.910lei,constândînmobilier, articole de îmbrăcăminte, articole de încălţăminte, jucării, cărucioare, cadre cu roți, unui numărde3organizațiidinjudețulNeamț.

www.solidaritatesociala.ro 34 36

VII. 6. Campania „Ucenicii lui Moş Nicolae”, decembrie 2021

Una din cele mai îndrăgite sărbători din timpul anului e cea închinată Sfântului Nicolae. În tradiţia populară, această zi marchează sfârşitul anului vechi. Oamenii se pregătesc pentru un nou început, în care să-şi pună în gând să devină mai buni şi mai înţelepţi. Tocmai pentru a marca acest nou început, se obişnuieşte să fie oferite şi daruri, fiind obiceiul cel mai cunoscut care se practică de Sfântul Nicolae. Nu e exclus ca printre darurisăseregăseascăînsăşionuieluşă.

Astfel, și copiii din Săvinești au primit daruri de la „Ucenicii lui Moș Nicolae” – din cadrulcampanieicuacelașinume.Acțiuneaafostderulatăîndatade6decembrie2021de către Parohia „Sfinții Voievozi” Săvinești în parteneriat cu Fundația Împreună pentru SolidaritateSocialădinPiatraNeamț.

Bunurile donate au constat în îmbrăcăminte și încălțăminte, jocuri și jucării, valoareaacestorafiindde3.650lei.

www.solidaritatesociala.ro 35

VII. 7. Campania „Fii Moş Crăciun pentru un copil”, decembrie 2021

Sărbătoarea Nașterii Domnului ne aduce bucurie și ne amintește cu precădere de aniicopilăriei,deemoțiaîmpodobiriibradului,demomentelecândnepiteampedupăușă pentrua-lvedeapeMoșCrăciun,măcarpentruoclipă.

Din păcate, nu toți copiii și familiile acestora se pot bucura de minunile Crăciunului. Acest aspect ne-a motivat ca, în cadrul Fundației Împreună pentru Solidaritate Socială, să organizăm și în acest an Campania Umanitară „Fii Moș Crăciun pentru un copil”, pentru a ajutacopiiișifamiliilevulnerabilesocialdinzonaMoldovei,familiimuncitoare,darcarenu reușescsăoferecopiilorunCrăciunașacumaceștiamerită.

În data de 25 decembrie 2021 au fost distribuite pachete – cadou beneficiarilor Centrului de Servicii Sociale „Samariteanul Milostiv”, dar și copiilor prezenți la Sfânta Liturghie desfășurată la biserica „Sfinții Voievozi” din Săvinești. Aceștia au primit hăinuțe,

www.solidaritatesociala.ro 36

VII. 8. Campania „Rugă pentru părinţi”, decembrie 2021

În fiecare an, la data de 27 decembrie, Fundaţia Împreună pentru Solidaritate Socială,înparteneriatcuParohia„SfinţiiVoievozi”dinSăvineşti,deruleazăacţiuneasocial filantropică:„Rugăpentrupărinţi”laCentrupentrupersoanevârstniceRoznov.

Voluntarii Fundaţiei Împreună pentru Solidaritate Socială le-au dăruit bătrânilor pachetecudulciurişifructe,precumşiarticoledetippampers,valoareatotalăabunurilor donatefiindde5.000lei.

www.solidaritatesociala.ro 37

VIII. Programe şi proiecte cultural-educaţionale

VIII. 1. Departamentul Cultură-Media

Activităţiledesfăşurateîncadruldepartamentuluisuntreprezentatede: JurnalFM Platformaonlinejurnalfm.ro RadioCiufulici

www.radiociufulici.ro

EdituraJurnalSpiritual

www.solidaritatesociala.ro

38

Radio Jurnal FM

este un post de radio cu format cultural, oferind ascultătorilor muzică, informații și emisiuni cultural – educative, precum și informații din sfera socială, careîiprivescdirectpeascultătoriidinzonadeacoperire.JurnalFMemiteînorașelePiatra Neamț,Bicaz,Rădăuți,Suceava,Bacău,Onești,Bârlad. Colaborăm cu specialiști din domenii diverse – medici, profesori, istorici, psihologi, scriitori,reprezentațiaiautoritățilorlocale,cucaredezvoltămsubiectedeinteres.

Suntem pe unde FM din anul 2017, când am obținut prima frecvență la Rădăuți. DupăcincianideradioJurnalFMputemspunecăreușitanoastrăseregăseșteînapelurile primiteîndirectdelaascultătoriinoștri,interacțiuneaacestoracurealizatoriideemisiuni, avândînvederecărealizămemisiuniîndirectpetotparcursulzilei.

De asemenea, avem încheiate parteneriate cu instituțiile cultural - educative de la nivelul fiecărei locații, unde Jurnal FM emite, cu administrațiile locale, fiind astfel, mereu, prezențilaevenimenteculturaleorganizatedeacesteinstituții.

Existăparteneriatesemnateculiceeledinzonanoastrădereferință.Tineriisuntmai „pretențioși”,săspunem,suntmaimobili,într-ocontinuămișcare,regăsindu-semaimult înmediulon-line.Darșipentrueiamcreatposibilitățideainteracționacunoi,deacolode undeeipetrecmaimulttimp–rețelelesocialmedia.

Ceea ce ne mai reprezintă și diferențiază de celelalte posturi de radio sunt buletinele de știri, oferite 24 de ore din 24, ce cuprind informații locale și din zonele limitrofe.

Genurilemuzicalepecareleabordămlaacestpostderadiosunt:

-Muzicăuşoară internațională/românească;

-Muzicăcountry.

Radio Jurnal FM este un susţinător atât al oamenilor, cât şi al evenimentelor de cultură,răspunzândastfeluneinevoigeneraledecultură.

Echipa este formată din jurnaliști radio, cu experiență, capabili să comunice rapid, eficientșipeînțelesulpubliculuioselecțiedeinformații.

Deschiscătrecomunitateșipentrucomunitate,RadioJurnalFMfoloseșteșipuneîn valoare informațiile oferite atât de invitații prezenți la emisiuni, dar și de publicul ascultător prin intervenții telefonice în direct și mesaje transmise redacției. Acest tip de comunicareaduceunplusdedinamismprogramelorpostului.

PostulnostruderadioJurnalFMemitepeurmătoarelefrecvențe: Ÿ

Rădăuți(județulSuceava)-99.2FM;

Onești(județulBacău) -87.8FM;

Bârlad(județulVaslui) –103.3FM;

PiatraNeamț(județulNeamț)–92.00FM; Ÿ

Bicaz(județulNeamț)–96.1FM;

Ÿ
Ÿ
Ÿ
www.solidaritatesociala.ro 39 41

Ÿ Bacău(județulBacău)–94.00FM;

Ÿ Suceava(județulSuceava)–89.9FM.

Postul de radio online cuprinde programe dedicate copiilor precum şi părinţilor acestora. Acesta își propune mediatizarea proiectelor cultural educative identificateîncântece,proverbeșizicători,poveștișipovestiri,snoaveșivorbecutâlc.Ne dorim să realizăm un spațiu al iubirii de frumos, descoperit de scrierile și tradițiile locale românești.

Radio Ciufulici

Ne-au fost alături şi ne-au sprijinit în activitate, realizând promo-uri, persoane publice precum: Leo Iorga, Alexandra Nicoleta Andreş, Ana Hegyi, Alexandru Constantin, Raluca Arvat, Alina Mîndru, Marius Silviu Chivu, Titi Dincă, Răzvan Hîncu, Ramona Pandele,Ramona Ghioca,MirelaBuhuşi, IrinaPavlenco,CrinaZvobodă, IuliaDalica,Oana Bănuţă,AntonioTadeusMincă,ElaProdanşimembriiformaţieiK1.

Editura Jurnal Spiritual

s-a înfiinţat ca o completare firească a tuturor celorlalte activităţiculturaleşieducaţionaledesfăşurateîncadrulFundaţiei.

În orice domeniu de activitate se solicită oamenilor împrospătarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor profesionale, tehnice, ceea ce se realizează prin pregătire, învăţare. Acumularea şi asimilarea cunoştinţelor prin cercetarea cărţilor presupune descifrarea şi decodificarea informaţiilor, citind. Cititul te schimbă, te transformă, duce la îmbogăţirea sinelui, la o nouă modalitate de percepere a lumii interioare şi exterioare şi modelează mentalitatea.

Prin concepția și calitatea realizării, încercăm să facem din carte nu doar un instrumentdeinformare,cișiunobiectcuundesigncaresăsporeascăbucurialecturii.

Edituraîşipropunesăprezinteşisăoferepubliculuilargcărţinecesareşiimportante pentru viaţa culturală, asigurarea standardelor de excelenţă, atât pentru conţinut, cât şi pentru formă, promovarea publicaţiilor atât la nivel naţional cât şi internaţional, încurajareatinerilorscriitori.

Edituraasigurădistribuireavolumelorpesite-ul

www.retetedelabunica.eu.

40
www.solidaritatesociala.ro
42

VIII. 2. Cursuri de limba engleză finanțate de Ambasada SUA la Săvinești

Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială a derulat în perioada decembrie 2020 –decembrie 2021 al doilea proiect educațional „English Language Program for Youth”, în parteneriatcuAmbasadaSUAlaBucurești. Proiectulaavutdreptobiectivîmbunătățirea cunoștințelor de limba engleză, precum și mai buna cunoaștere a culturii și istoriei Statelor Unite aleAmericiidecătreunnumărde30decopii,elevi ai Școlii Gimnaziale „I. Gervescu” Săvinești, Școlii Gimnaziale nr. 3 din Piatra Neamț și ai Școlii Gimnaziale„ReginaMaria”dinBicaz. Pentru îndeplinirea obiectivului, echipa de proiect, formată din cadre didactice, profesori de limba engleză, doamna Brândușa Albert, doamna Daniela Cozma și doamna OanaGavriliu,arecrutat30detinerinemțeni,cuvârsteîntre12și14ani,careauparticipat laactivitățilederulateîncadrulproiectului.

www.solidaritatesociala.ro

41

„Am ales să includem în programul nostru copii care sunt interesați să își îmbunătățeascăcunoștințeledelimbaenglezășisăaflemaimultedespreStateleUniteale Americii, cu speranța că acest lucru le va crește mai târziu șansele de a fi admiși mai departelaliceedeprestigiu,deafiinclușipepiațamunciimaiușorși,îngeneral,deaavea acceslaoviațămaibună”,amenționatpărintelePetruMunteanu.

Tinerii au beneficiat de cursuri de limba engleză americană, care au cuprins gramatică și vocabular englez, în funcție de vârsta și nivelul de competențe lingvistice ale participanților, au inclus cunoștințe despre istoria, geografia și cultura SUA (de exemplu, IstoriaAmericiicoloniale,colinde,poezii,obiceiuriamericane,valorișiprincipii),precumși literatura americană (Ernest Hemingway, Mark Twain). Tinerii au aflat necesitatea și frumusețea lucrului în echipă, și-au descoperit potențialul creativ și au experimentat o gamăcâtmaivariatădemetodedeeducațienon-formală.

Noutateaîncadrulceluide-aldoileaproiect„EnglishLanguageProgramforYouth”a fost alfabetizarea mediatică. Aceasta este necesară tinerilor pentru a învăţa cum să consume în mod sigur și eficient conținutul media, ceea ce a confirmat şi proiectul fundației. Școlăreii au beneficiat de câteva ore de alfabetizare mediatică, susținute de jurnalișticuexperiență,delapostulderadioJurnalFM. Copiiiimplicațiînproiectși-auîmbunătățitcunoștințeledeengleză,darșideistorie, geografie, cultură, studii civice americane, iar atitudinea lor față de învățarea și frecventarea școlii în general s-a schimbat într-un mod pozitiv. Profesorii lor au confirmat că interesul elevilor pentru limba engleză și, de asemenea, pentru alte materii a crescut, ceeaces-areflectatșiînrezultatemaibunelaînvățătură.

www.solidaritatesociala.ro 42

VIII.

3. Together to Help

TTH este o platformă online care susține și promovează ONG-uri implicate în plan social - filantropic și cultural - educativ. Echipa noastră are o experiență de peste 16 ani în aceste activități. TTH vine să consolideze comunitățile și să încurajeze ONG-urile active în proiectelepecareledesfășoarăînslujbacomunității.

TTH este o soluție de solidaritate socială pentru ONG-urile din România. Platforma Together To Help este o soluție garantată și testată la nivel mondial. Prin mijloacele moderne de diseminare a mesajului online, ne dorim să facem cunoscute cazurile sociale ale ONG-urilor. Alături de partenerii noștri din țară și din străinătate, am creat această „punte” online dintre ONG-uri - cazuri sociale și persoanele care doresc să doneze. TTH este un garant al acestor servicii, dar și un partener în tot ce înseamnă dezvoltarea unui astfeldeproiect.

Plecând de la ideea platformei online tth.ro, creată de Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială, în anul 2020 a fost încheiat un parteneriat cu organizația Together to HelpdinLasVegas,alcăreipreședinteestedoamnaIulianaPopescuHatch. Together to Help este o organizație nonguvernamentală, ce are drept scop sprijinirea comunicării interculturale dintre România și America, implicând toate domeniile de activitate, pentru a veni împreună și a sprijini viața socială și educațională. Acțiunile acesteia sunt construite pe dragoste creștină, valori morale și încurajează virtuțilecaritabilealeomului.

Centrul muncii noastre sunt programele de punte culturală între România și America, care asigură diversitatea culturală și implicarea comunităților. Împreună ne propunem să combatem marginalizarea socială prin restabilirea demnității umane, ajutând și încurajând persoanele defavorizate din diversele noastre comunități, prin educațieșiangajamentsocial.

www.solidaritatesociala.ro 43

IX. Sponsori şi parteneri în proiectele derulate

Sponsori 2021

S.C. Acq Expert S.R.L. – Bacău, Bacău S.C. Adridan S.R.L. – Piatra Neamț, Neamț S.C. Agricola International S.A. – Bacău, Bacău S.C. Almat Procons S.R.L. – București

S.C. APS Business Planning S.R.L. – București Cabinet Medical – Elena Trofin - Bacău, Bacău S.C. Classic-Way S.R.L – Bacău, Bacău S.C. Crystal Deea S.R.L. – Piatra Neamț, Neamț S.C. Darimode Style S.R.L – Focșani, Vrancea S.C. Decor Lux S.R.L. – Piatra Neamț, Neamț

S.C. Dinamic 92 Distribution S.R.L. – Piatra Neamț, Neamț S.C. Euromarchet Impex S.R.L. – Letea Veche, Bacău S.C. Eva Coffee Bar S.R.L. – Piatra Neamț, Neamț S.C. Fibrexnylon S.A. - Săvineşti, Neamţ S.C. Gauss Optic S.R.L. – Bacău, Bacău S.C. International Bax Logistic S.R.L. – Târgu Neamț, Neamț S.C. Kapitan Construct S.R.L. – Piatra Neamț, Neamț S.C. P.M.S. Internațional S.R.L. – Bacău, Bacău S.C. Rifil S.A. - Săvinești, Neamț S.C. River Brokerage S.R.L. - Constanţa, Constanța S.C. Safour Dania S.R.L. – Roznov, Neamț S.C. Ser Contractor S.R.L. – București S.C. Sineuro S.R.L. - Piatra Neamţ, Neamț S.C. Tranzicom Industrial - S.R.L. - Piatra Neamţ, Neamț S.C. Woodbiz Forest S.R.L. – Letea Veche, Bacău S.C. Yarnea S.R.L. – Săvinești, Neamț S.C. ZMZ Cherestea S.R.L. – Săvinești, Neamț

www.solidaritatesociala.ro 44

Parteneri 2021

Ambasada Statelor Unite în România

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane - Bacău

Birou Notarial Elena Cristudor - Bacău

Cabinet de avocatură Angela Trifescu - Piatra Neamţ

Fundaţia Solidaritate şi Speranţă - Filiala Săvineşti - Neamţ

Parohia ortodoxă „Sf. Voievozi” - Săvineşti, Neamţ

S.C. EuroCont Audit S.R.L. - Piatra Neamţ

S.C. Forum Print S.R.L. - Piatra Neamţ

S.C. Schwank S.R.L. - Piatra Neamţ

Școala Profesională Specială Ștefan cel Mare – Neamț

Together to Help – Las Vegas, SUA

www.solidaritatesociala.ro 45

X. Ştiri evenimente

www.solidaritatesociala.ro 46

este bucuria de a face altora bucurie”

„Ededouăorimaimarebinefacereadacăajungerepedelacellipsit.”–PubliliusSyrus

Fundaţia Împreună pentru Solidaritate Socială, Piatra Neamț, prin inițiativele părintelui director Petru Munteanu, ajută anual sute de persoane defavorizate social. Fie că vorbim despre copiii care provin din familii vulnerabile social sau despre bătrâni neajutorați, susținerea și respectul față de semeniinoștritrebuiesăprimeze.

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor sociale tot mai mari ale semenilor noştri, pentru a îndeplini cât mai activ slujirea aproapelui, Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială derulează mai multe activitățisocial-filantropice.

Astfel, miercuri, 24 februarie 2021, prin inițiativa părintelui director Petru Munteanu, echipa fundaţiei a desfășurat primaacțiunesocial-filantropică,dincadrulcampaniei„DardindarsefaceRai!”,beneficiarii acesteia fiind 50 de familii din comuna Bahna, județul Neamț, familii vulnerabile, în special bătrâni.

Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, pături, cărucioare pentru copii, cârje, bastoane, cadre de mers cu roți, produse de igienă, mobilier, în valoare de 9.500 lei au ajuns lapersoanepentrucarenevoiledebazăreprezintăunlux. Echipa Primăriei Bahna, formată din asistenții sociali: Mirela Pletea și Nicoleta Jipa, asistenții medicali: Gabriela Olaru și Claudia Radu, s-a ocupat de distribuirea bunurilor în comunitate.

„Mulțumimfundațieipentrugenerozitateașiprieteniacucareneînconjoară.Bunurile

www.solidaritatesociala.ro 47
„Dragostea

donateauajunslacaselefamiliilorvulnerabilesocial.Ceicareaubeneficiatdeajutoraufost selectați cu ajutorul asistenților sociali, aceștia cunoscând situația fiecărei familii din comună. Aceste acţiuni de caritate au o importanţă deosebită pentru cei aflaţi în nevoie, contribuind astfel la crearea unei lumi mai darnice, mai milostive, în care oamenii nu se gândesc doar la binele lor, ci şi la bunul mers al celor de lângă ei”, a declarat Claudia Radu, asistentmedicalcomunitarîncadrulPrimărieiBahna. Ajutorarea aproapelui fără a primi o răsplată materială este un act de voluntariat şi solidaritate faţă de încercările vieţii.

Bunurile donate au ajuns la familiile care aveau nevoie de un sprijin, așa cum se menționează și înscrisoareademulțumire,primită de la reprezentanții Primăriei Bahna. Prin campaniile desfăşurate decătreFundaţiaÎmpreunăpentru Solidaritate Socială foarte multe persoane defavorizate social îşi găsesc măcar pentru o perioadă alinarea sufletească, atât de necesarăvremurilordeazi.

Corina Băhneanu

www.solidaritatesociala.ro 48

Împreună pentru mai bine

„Cu un bănuţ dăruit poţi cumpăra cerul.Nufiindcăcerularfiatâtdeieftin,ci fiindcă Dumnezeu este atât de plin de iubire. Dacă n-ai nici măcar acel bănuţ, atunci dă un pahar cu apă rece!” (Sfântul IoanGurădeAur)

A dărui, a fi milostiv sau a face acte de caritate sunt acțiuni ce se înscriu pe lista virtuților individuale, care, alături de liberul arbitru, pun bazele unui sistem de principii și valori morale după care se ghideazăocomunitate.

Joi, 1 aprilie 2021, echipa Fundației Împreună pentru Solidaritate Socială a ajutat la desfășurarea unei acțiuni filantropice susținută de Andreea Francesca Hellsten, reprezentantă a Asociației„TogetherforBetter”dinFinlanda.

La inițiativa părintelui paroh Petru Munteanu, echipa fundației împreună cu doamna Andreea Francesca Hellsten au desfășurat acțiunea de ajutorare, beneficiarii fiind 180 de copii care provin din familii nevoiașe sau familii numeroase, care locuiesc în localitățileSăvineștișiDochiadinjudețulNeamț.

„Amrămasprofundimpresionatădesituațiacopiilordinaceastăzonă.Îmidoresc tare mult ca acești copii să învețe, să meargă la școală, iar în viitor să reușească să ducă un trai decent. Pe mine mă interesează foarte mult educația, pentru că formăm viitorul prin educație, dar sunt și alte domenii în care cu siguranță vom găsi pârghii de a face schimburideexperiență,deaîmbunătățiceseîntâmplăînjurulnostrudintoatepunctele de vedere. Dacă vom derula împreună un proiect, îmi doresc foarte mult să facem un schimb de experiență, sunt convinsă că finlandezii ar pleca cu o altă imagine despre România”, a menționat doamna Andreea Francesca Hellsten, reprezentanta Asociației „TogetherforBetter”dinFinlanda.

Pe lângă un zâmbet, o vorbă bună, o mângâiere sufletească sau o atitudine pozitivă, „mesagerii binelui” au oferit un mic ajutor copilașilor – bunuri ce au constat în hăinuțe.

„Beneficiarii noştri trăiesc în condiţii greu de imaginat, astfel că am iniţiat o acțiune de ajutorare. Avem ca partener Asociația Together for Better, care a venit în

www.solidaritatesociala.ro 49

sprijinul persoanelor nevoiașe din Săvinești și Dochia, împărțind pachete cu bunuri, constând în hăinuțe, unui număr de 180 de copilași. Doamna Hellsten, reprezentanta Asociației Together for Better, a vizitat familiile pe care fundația noastră le ajută constant,fiindvizibilimpresionatădemediulîncaretrăiesc”,aprecizatCorinaBăhneanu, angajatăaFundațieiÎmpreunăpentruSolidaritateSocială.

Atunci când dăruim, simțim o revărsare a iubirii noastre, o mulțumire sufletească șioîmplinirespirituală.

De aceea, în ciuda faptului că trăim într-o lume în care oamenii sunt prea ocupați pentruaofericevadezinteresat,esteesențialsănuuitămsăiubim,săzâmbim,săoferim.

Corina Băhneanu www.solidaritatesociala.ro

49

„English Language Program for Youth” – proiect de învățare a limbii engleze

Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială a derulat în perioada octombrie 2020–iunie2021 aldoileaproiecteducațional,„EnglishLanguageProgramforYouth”,în parteneriatcuAmbasadaSUAlaBucurești.

Proiectul are drept obiectiv îmbunătățirea cunoștințelor de limba engleză, precum șimaibunacunoaștereaculturiișiistorieiStatelorUnitealeAmericiidecătreunnumărde 30 de copii, elevi ai Școlii Gimnaziale „I. Gervescu” Săvinești, Școlii Gimnaziale nr. 3 din PiatraNeamțșiaiȘcoliiGimnazialenr.1dinBicaz. Tinerii învățăcei provin din medii defavorizate din Săvinești, Bicaz și Piatra Neamț, județul Neamț, iar acest curs îi susține pentru a câștiga încredere în limba engleză și astfel pentruaoptimizaaccesullorlaînvățământulsuperiorșilaoportunitățiledemuncă. Școlăreii implicați în proiect și-au îmbunătățit cunoștințele de engleză și de istorie,

www.solidaritatesociala.ro

50

geografie, cultură, studii civice americane, iar atitudinea lor față de învățarea și frecventarea școlii în general s-a schimbat într-un mod pozitiv, deoarece profesorii lor au confirmat că interesul tinerilor pentru limba engleză și, de asemenea, pentru alte materii școlareacrescut,ceeaces-areflectatșiînrezultatemaibunelaînvățătură.

Din cauza contextului pandemic generat de COVID 19, în țara noastră și în județul Neamț, școlile au continuat cursurile online, prin urmare activitățile proiectului au fost desfășurate și online, folosind platforme de învățare precum: Microsoft Teams, Google MeetșiZoom. Lecțiile au cuprins gramatică și vocabular englez, în funcție de vârsta și nivelul de competențe lingvistice ale participanților, au inclus cunoștințe despre istoria, geografia și cultura SUA (de exemplu, Istoria Americii coloniale, colinde, poezii, obiceiuri americane, valorișiprincipii),precumșiliteraturaamericană(ErnestHemingway,MarkTwain). www.solidaritatesociala.ro

51

În urma unei întâmplări fericite am ajuns să fac parte din proiectul English LanguageforYouth.Chiardelaprimeleore,amobservatinteresulpecareîlacordăelevii orelordelimbaengleză.Darîncadrulacestorîntâlniri,eleviinuînvațădoarlimbaengleză, ciîșiîmbogățescșicunoștințeledespreculturașicivilizațiaamericană.Încadruloreloram folosit platforma Google Meet și am utilizat resurse digitale, canalul YouTube și aplicația Whatsapp.EleviicareaufostcooptațiînproiectsuntdelaȘcoalaGimnazială«I.Gervescu» Săvinești.Copiiis-audoveditfoarteentuziaștișiinteresațisăaflecâtmaimulteamănunte despre istoria americană, societatea, cultura și geografia SUA. Au fost spontani, creativi, dornici să lege prietenii noi cu colegii de grupă și orele s-au desfășurat într-o atmosferă relaxată.Nedorimcaacestproiectsăcontinueșianulviitor.Înacestfel,altegrupedeelevi vor avea șansa să-și consolideze cunoștințele de limba engleză și să intre în contact cu civilizația și cultura americană” , a evidențiat Daniela Cosma, profesor coordonator al grupuluidinSăvinești. Faptul că aceste cursuri au avut loc online a fost avantajos, deoarece au avut ocazia să se întâlnească cu un fost voluntar al Corpului Păcii, Scott Fenwick, care obișnuia să se

www.solidaritatesociala.ro 52

ofere,dinpropriainițiativă,săparticipeladiferiteactivitățialeunuiliceudinPiatraNeamț, întreanii2005-2007.Elafostdispussăseîntâlneascăcutineriiînvățăcei,dinnou,pebază devoluntariat,șiadiscutatcueidespreistoriaS.U.A.,elementedegeografie,democrație, implicare civică etc. Astfel, copiii au avut șansa să comunice cu un vorbitor nativ de limba engleză,fiindfoartemotivantpentruei.

Maimult,peperioadaproiectului,participanțiiauavutocaziasăsteadevorbăcuun jurnalist, care a discutat cu ei subiecte precum diferența dintre știrile reale și cele false, cumsăscrieunarticoldeștiribunșicorect,elementeintroductiveînjurnalism.

La începutul cursului, după ce au participat la câteva ore, unii elevi și-au dat seama că nu le pot frecventa în mod regulat, fie din cauza altor sarcini, fie din cauza conexiunii slabe la internet. Deoarece au existat mai mulți studenți eligibili și interesați să participe, amreușitsă-iînlocuimpeceicarenumaiputeauparticipa.

Laînceputcopiiiaufosttimizișimaipuținîncrezătoriînaseexprimaliberînlimba englezăsauapuneîntrebăridespremateriapredată,poateșidincauzafaptuluicăsuntdin clase diferite. Acum s-au sudat ca grup, s-au legat prietenii, iar procesul de învățare este mult ușurat de acest lucru. Important pentru mine este că nu și-au pierdut interesul și curiozitatea și că sunt nerăbdători să arate și finanțatorilor noștri ce au învățat în cadrul proiectului” , a declarat Albert Brîndușa, profesorul coordonator al grupei din Piatra Neamț.

Datorită impactului major asupra elevilor participanți și a răspunsului pozitiv din parteafamiliilorlor,așcoliișiacomunității,Fundațiaintenționeazăsăsolicitecontinuarea programului, astfel încât mai mulți elevi din medii defavorizate să aibă șansa de a-și aprofundacunoștințeledelimbaengleză.

„Programul fundației s-a desfășurat în parteneriat cu Ambasada Americii în România și cu Școala Gimnazială din Bicaz. Un grup de elevi de la această școală a participat săptamânal la ore în limba engleză în cadrul programului «English Language ProgramforYouth».Astfel,timpdeunan,s-auconsolidatcunoștințedelimbaengleză,sau conturat cunoștințe de istorie și geografie a Statelor Unite ale Americii și s-au legat prietenii.Pentrumine,caprofesorcoordonatoralgrupuluidinBicaz,aceastăexperiențăa fost deosebită prin faptul că mi-a oferit oportunitatea de a lucra cu elevii într-un cadru relaxat, fără a avea ca și repere examene finale sau note. Ghidul nostru a fost starea de bine și acumularea de cunoștințe plăcute și utile. Închei acest curs cu mulțumirea unui lucrubinefăcutșicusperanțacăvomputeacontinuașianulviitor”, spune Oana Gavriliu, profesorcoordonatoralgrupuluidinBicaz. După cum este exprimat în fișele de evaluare obișnuite, majoritatea elevilor au considerat că ar trebui să continue programul în anul școlar următor, întrucât au

www.solidaritatesociala.ro 53

consideratcăesteuntimppetrecut într-unmodproductivșiplăcut.

„Cursuldeenglezăpecare-lparcurgemnefacesădescoperimlucrurideosebitedin istoria Americii. Avem, astfel, ocazia să aflăm informaţii necesare, care să ne dea o imagine completă a întregului tablou”, Ioana Catană, cls. a VI-a, Scoala Gimnazială nr. 3, PiatraNeamţ.

„Atmosfera este minunată, învățăm altfel decât la cursurile școlare, e foarte fain. Sinceră să fiu, dacă aş mai avea din nou şansa să mă înscriu, m-aş mai înscrie” , Bianca Vrînceanu,cls.aVI-a,ȘcoalaGimnazialănr.3,PiatraNeamţ.

„Pentrumine,acestcursafostfoarteinteresantşieducativ.Amînvăţatcumestesă lucrezi în echipă şi să-ţi ajuţi prietenii. De asemenea, mi-au plăcut foarte tare jocurile pe care le-am învățat sau activitatea de Crăciun. I love America!”, Mara Dabija, cls. a VI-a, ȘcoalaGimnazialănr.3,PiatraNeamţ.

Prin intermediul programului, direct şi indirect, se încearcă modificarea percepţiei elevilor şi a familiilor lor despre educaţie şi importanţa acesteia, iar participanţii la programaufostmotivaţisăîşicontinueparcursulşcolar.

www.solidaritatesociala.ro 54
Brîndușa

Joi, 26 august 2021, centrul de zi din Săvinești, al Fundației Împreună pentru Solidaritate, a primit vizita doamnei Brigitte Katte din Germania, însoțită fiind de familia Rotariu Constantin și Lenuța, și de doamnaCondreDaniela,încalitatedetranslator.

Vizita doamnei Brigitte Katte nu este întâmplătoare, este prietenă veche a fundației, susținânddemaimulteoriproiecteleorganizației.

La centru, membrii delegației au fost întâmpinați cu brațele deschise de părintele director Petru Munteanu, invitându-i să viziteze atelierelefundației,croitoria,patiseria.

Cunoscând activitățile de la Școala Veche, taberele de vară organizate de către Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială, la care participau sute de tineri din întreaga țară, doamna Brigitte Katte a dorit să revadă acele locuri, care acum sunt un șantier în lucru, construindu-se un centrudezipentrupersoanevârstnice,unproiectîn valoare de 600.000 euro, cu fonduri europene, derulat de Primăria Săvinești în parteneriat cu ParohiaSfințiiVoievozi.

Unnouproiect,inauguratînaprilie2020,nua rămasnevizitat,membriidelegațieifiindinteresați de Casa de tip familial „Ştefan” din Săvineşti, locuinţă care a fost ridicată pentru aproximativ zececopiiinstituţionalizaţi,peosuprafaţădeteren în valoare de 30.000 de euro. Terenul a fost donat de către Parohia Sfinții Voievozi, cu binecuvântareaÎnaltpreasfinţituluiPărinteTeofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

Un ultim popas a fost făcut la studioul radio Jurnal FM din Piatra Neamț, unde musafirii au fost

53
„Asta am vrut să fac și eu când mi-a fost mai bine, să ajut și eu alți oameni”
www.solidaritatesociala.ro

întâmpinați de directorul radioului, doamna Elena Andrei și de directorul tehnic domnul CristianHurgheș,făcându-leoprezentareapostuluideradio. Preot luteran, doamna Brigitte Katte s-a născut într-o familie creștină, în anul 1939, ne-aîmpărtășitopartedinamintiriledomnieisale:„ÎmiamintescdevremeacânderaHitler, trăiam cu frică, cădeau bombe,erarăzboi.Tatăl meu era în război, mama, mătușa și cei cinci copii ne ascundeam în pivniță de bombe. Ne rugam mereu: «Doamne, ține mâna Ta peste casa noastră și ne apără!», aveam 6 ani. După războiammerslașcoală.ÎnDDRcreștiniinuerau văzuțibine.Amfostoelevăbunășiamterminat școala cu note bune, dar nu am fost în organizațiile comuniste pentru tineret. După școală am vrut să fiu profesoară. Dar din cauza credinței mele nu am putut. A trebuit să aleg între biserică, (să fac parte din biserică) sau comunism. M am hotărât imediat să aleg biserica.Amalessădevinprofesoarădereligieîn cadrul bisericii. Apoi am studiat teologia și am devenitprofesoară.”

Întrebată fiind de ce a ales această misiune, de a fi preot luteran și de unde a pornit ideea de a se implica în activitățile social – filantropice, doamna Brigitte Katte a menționat: „Amîncercattotdeaunasăajutoameniișicuprobleme(fărăajutor).ÎnBibliescriecăDomnul Iisus spune: «Dacă faceți cuiva un bine, Mie mi-ați făcut». Aceasta m-a motivat să ajut. Ca preot, în timpul comunismului am primit bani puțini, aveam patru copii. Am primit multe pacheteșiajutoaredinGermaniadeVest.Astaamvrutsăfacșieucândmi-afostmaibineși maiușor.Săajutșieualțioameni.”

Mergând pe firul amintirilor doamna Brigitte a continuat: „În mai 1999, un tânăr din Germania a vrut să vină cu un grup de tineri, în România, să le arate că sunt țări mult mai nevoiaședecâtlanoi,înGermania.Aînchiriatunmicrobuz,eraupatrubăiețișitreifete.Avea nevoie de o însoțitoare pentru fete, deoarece trebuiau să doarmă în corturi. M-a întrebat dacă vreau să facem un transport de ajutoare pentru România. Așa am ajuns în România pentru prima dată. Am găsit o mare ospitalitate în România. Toți oamenii pe care i-am cunoscutaufostfoarteprietenoșișirecunoscători.Așaamcunoscutmulțiromâni.”

O fire caldă și care empatizează cu cei din jur, preotul luteran a mai menționat: „Îmi place foarte mult să fiu înconjurată de oameni. Vizitez mulți oameni care sunt singuri și au nevoiedeajutor.Călătorescfoartemult.Îmiplacesăslujescînbiserici,înmultesate.Îmifac

www.solidaritatesociala.ro 54
Poză din arhiva familiei, doamna Brigitte împreună cu cei patru copii ai săi.

timp pentru activități cu oameni în vârstă. Îmi place mult muzica, cânt la orgă și fac parte dintr-ungrupundecântămlafluier(flaut).Citescfoartemultcărțibune,ceealerecomandși celortineri.”

Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială, prin voluntarii și angajații acesteia, vine în sprijinul mai multor categorii de persoane: bolnavi cronici, bătrâni singuri, familii monoparentale și familii cu mai mult de patru copii cu o situație financiară precară, și în aceastăperioadăîncarecutoțiisuntemcumvaobligațisăneadaptămlaunnoustildeviață. Vremurile actuale, în contextul pandemiei de coronavirus ne-a „condamnat” să fim uniți, solidari și alături de cei care au avut mare nevoie de sprijin. Situația pe care încă o traversăm este o ocazie pentru noi toți să fim mai buni, mai implicați, mai aproape de comunitate,atâtcâtreușeștefiecare.

Dorim și pe această cale să-i mulțumim doamnei Brigitte Katte pentru implicarea și interesul manifestat față de proiectele fundației nemțene, dorindu-i sănătate și putere să ducămaideparteproiecteleinițiate.

www.solidaritatesociala.ro 54

„Felul în care dăruiești contează mai mult decât cadoul”

Felul în care dăruiești contează mai mult decât cadoul.”–PierreCorneille FundaţiaÎmpreunăpentru Solidaritate Socială, prin inițiativele părintelui director Petru Munteanu ajută anual sute de persoane defavorizate social. Fie că vorbim despre copiii care provin din familii vulnerabile social sau bătrâni neajutorați, ajutorul și respectul față de semenii noștri trebuiesăprimeze.

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor sociale tot mai mari ale semenilor noştri, pentru a îndeplini cât mai activ slujirea aproapelui, Fundația Împreună pentru Solidaritate Socialăderuleazămaimulteactivitățisocial-filantropice.

Pe lângă sprijinul moral, se încearcă și remedierea problemelor din comunitate, ajutorareafamiliilorcuosituaţiematerialăprecară.

Activitățile Fundației Împreună pentru Solidaritate Socială din Piatra Neamț urmăresc slujirea celor mai nobile principii de caritate și ajutorare a persoanelor marginalizate,aflateînstarededificultatesocială.

Campania umanitară „Îngerii păzitori”, derulată în luna noiembrie, se adresează persoanelor vulnerabile social din zona Moldovei şi nu numai, având ca scop ajutorarea acestora.

Pentru a veni în întâmpinarea persoanelor defavorizate social, voluntarii fundației, prin inițiativele președintelui, părintele Petru Munteanu, pregătesc donații pentru diferite organizațiinonguvernamentale,școli,grădinițe,parohii,precumșipersoanelorfizice.

Astfel, la data de 10 noiembrie 2021, voluntarii fundației au pregătit un transport cu mobilierșcolarpentruColegiulNaționaldeInformaticădinPiatraNeamț,valoareadonației fiindde3.110lei.

Vă mulțumim pentru gestul dumneavoastră și pentru dărnicia pe care ați arătat-o față de elevii școlii noastre. Este minunat că încă mai există persoane care își îndreaptă privirea și spre cei mai mici, dar cu vise mari, călăuzindu-le calea spre reușită. Dorim să aducemmulțumirilenoastreFundațieiÎmpreunăpentruSolidaritateSocială,pentrumodul încareseimplicăîncomunitateșiînacțiunilesociale,odovadăînacestsensfiinddonațiape care ne-ați acordat-o. În speranța că această colaborare nu se va opri aici, elevii și cadrele didactice de la Colegiul Național de Informatică vă mulțumesc și vă urează mult succes în activitățileviitoare” ,adeclaratDirectorprofesordoctorDanielaNeamțu. www.solidaritatesociala.ro 57

Syrus

Fundaţia Împreună pentru Solidaritate Socială, Piatra-Neamț, prin inițiativele părintelui director Petru Munteanu, ajută anual sute de persoane defavorizate social. Fie că vorbim despre copiii care provin din familii vulnerabile social sau bătrâni neajutorați, ajutorulșirespectulfațădesemeniinoștritrebuiesăprimeze.

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor sociale tot mai mari ale semenilor noştri, pentruaîndeplinicâtmaiactivslujireaaproapelui,FundațiaÎmpreunăpentruSolidaritate Socialăderuleazămaimulteactivitățisocial-filantropice.

Pe parcursul lunii noiembrie 2021, Fundaţia Împreună pentru Solidaritate Socială deruleazăCampaniaumanitară„Îngeriipăzitori”.

Astfel, vineri, 12 noiembrie 2021, prin inițiativele părintelui director Petru Munteanu, echipa fundaţiei a desfășurat prima acțiune social-filantropică, din cadrul campaniei.

Beneficiarii acestei prime acţiuni de ajutorare provin din familii vulnerabile, în special copii, dar şi persoane vârstnice, neputincioase din localitatea Dragomirești, judeţulNeamţ.

Donația făcută către Parohia Izvorul Tămăduirii – Dragomirești, păstorită de părintele paroh Mihai Meraru, a fost în valoare de 1.600 lei și a constat în mobilier școlar, băncișiscaune.

„Parohia Izvorul Tămăduirii Dragomirești a primit donație în luna noiembrie, anul 2021, din partea Fundației Împreună pentru Solidaritate Socială, zece bănci școlare și cincisprezece scaune. Această donație este binevenită pentru parohia noastră, pentru

„E de două ori mai mare binefacerea dacă ajunge repede la cel lipsit.” – Publilius www.solidaritatesociala.ro

„E de două ori mai mare binefacerea dacă ajunge repede la cel lipsit”
58 62

bunadesfășurareaactivitățilorcucopiiișitineriidinparohiaDragomirești,înactivitatea pastoral - misionară «Hristos împărtășit copiilor». În parohia noastră avem un număr de douăzeci de copii și tineri care participă activ la solicitarea noastră, acest mobilier școlar fiind de un real folos la această activitate. În perioada vacanței de vară organizăm o tabărădepictură,oredecatehezeșiactivitățisportiveînaerlibercucopiiidinparohieșila aceste activități ne este de folos această donație. Pe această cale dorim să mulțumim frumosmembrilorfundațieișiînmoddeosebitpărinteluidirectorPetruMunteanucarea făcut posibilă această donație către parohia Dragomirești”, a relatat părintele Mihai Meraru.

Ajutorarea aproapelui fără a primi o răsplată materială este un act de voluntariat şi solidaritatefaţădeîncercărilevieţii.

PrincampaniiledesfăşuratedecătreFundaţiaÎmpreunăpentruSolidaritateSocială foarte multe persoane defavorizate social îşi găsesc măcar pentru o perioadă alinarea sufletească,atâtdenecesarăvremurilordeazi.

Printreprincipalelepreocupărialefundaţieiseaflăîncurajareaşisprijinireacopiilor dinfamiliicuproblemesocialesăurmezestudiile.

Misiunea fundației noastre este de a combate marginalizarea socială prin redarea demnităţii umane, ajutorarea şi încurajarea persoanelor defavorizate din comunitate, prinsolidaritateşiangajamentsocial.

Ne propunem susţinerea comunităţii locale pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii socialeşiculturale,prinapărareadrepturiloromuluişivalorilormoralecreştine.

Corina Băhneanu www.solidaritatesociala.ro

59

lui Moș Nicolae” vin în fiecare an la Săvinești

Cele mai importante şi aşteptate sărbători tradiţionale româneşti sunt cele de iarnă, serbate din 6 decembrie până în 6 ianuarie printr-o serie de manifestări şi tradiţii. Datinile specifice acestei perioade diferă de la o zonă la alta a ţării, dar cu toate acestea, solidaritateaşicredinţapentrucelesfintesuntpestetotaceleaşi.

Ziua de 6 decembrie este ziua Sfântului Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinţi ai creştinătăţii, considerat ocrotitorul copiilor, în special al celor săraci,darşialmarinarilor,albrutarilor,al fetelor nemăritate şi al celor acuzaţi pe nedrept.

Înfiecarean,înnoapteade5spre6 decembrie, copiii ştiu că trebuie să-şi lustruiască ghetuţele sau cizmuliţele deoareceMoșNicolaevavenipelaeisăle aducă daruri. În schimb, copiii mai neascultători primesc lângă dar şi o nuieluşăsăleaducăamintecătrebuiesăascultedepărinţiişibuniciilor. Bunătateanuestemonedădeschimb,esteostaresufletească Înfiecarean,ladatade6decembrie,FundațiaÎmpreunăpentruSolidaritateSocială desfășoarăcampaniasocial-filantropică„UceniciiluiMoșNicolae”. Anul acesta, printre „Ucenicii lui Moș Nicolae” s-au numărat și membrii echipei societățiiInternationalBaxLogisticSRL,prindoamneleCuibaruLilianașiPavălAlexandra, care s-au alăturat fundației nemțene și au oferit celor 73 de beneficiari, un zâmbet și un cadou de la Moș Nicolae. Bucurie mare pe chipurile tuturor prichindeilor, dar și familiile lorși-audescrețitfrunțilebrăzdatedegreutățilevieții.

„Nu contează cât dăruiești, ci cât de multă dragoste pui în ceea ce DĂRUIEȘTI. Pentrutoți,delamiclamare,MoșNicolaetrebuiesăexiste,atâtînsufletelenoastre,câtși prindorințadeadăruidinpuținulnostru.Mulțumirialeseseîndreptăcătreceicuinițiativa de a ajuta semenii noștri, SC International Bax Logistic SRL, prin persoana domnului AdministratorAnechiteiIonel”,amenționatdoamnaCuibaruLiliana.

Comunitatea din Săvineşti aşteaptă cu emoţie manifestarea „Fii Moș Crăciun pentruuncopil”.Eavaavealoc,deasemenea,lunaaceasta. MoşNicolaeînlume

www.solidaritatesociala.ro 60
„Ucenicii

Legenda lui Moş Nicolae s-a răspândit în toată lumea şi a luat caracteristicile fiecăreiţări.

În Europa, în secolul al XII-lea, ziua Sfântului Nicolae a devenit ziua darurilor şi a activităţilorcaritabile.

Pe lângă ghetuţe, copiii pregătesc în ajun o scrisoare în care îşi aştern toate dorinţele, precum şi câţivamorcovipentrucaiimoşului.

Copiii din Franţa, din Belgia şi Luxemburg lasă pentru Moş Nicolae, în ajun, un pahar de vin, iar pentru măgăruşul lui – morcovi şi puţin zahăr. În ziua de 6 decembrie, ei primesc ciocolată, turtă dulce, fructe şi trimit scrisori rudelor pentru a le ura sărbătorifericite.

Moş Nicolae este foarte iubit și de copiii din Austria, care-l ştiu ca pe un bătrân înveşmântat asemenea unui episcop, cu o carte mare în care îngerii au scris toate faptele celor mici şi călătorind alăturideKrampus,careţineînmânăonuiadestinată micuţilorcarenuaufostcuminţi. În Germania, Sfântul avea un ajutorpenumeKnechtRuprechtcarele dădea bețe, pietre sau cărbuni copiilor care nu știau rugăciunile. Tot în această țară, imaginea lui Moş Nicolae este a unui bătrân ce poartă un sac în spate şi o nuieluşă în mână. Dacă n-au fost cuminţi, copiii primesc nuieluşe, cartofi sau cărbuni. În unele regiuni din Germania, copiii se costumează în Moş Nicolae şi colindă la casele vecine, pentruaprimidulciuri. Sărbătorifericite!

www.solidaritatesociala.ro 61
Brîndușa Dediu

Proiectul educațional „English Language Program for Youth” 2020 – 2021 a ajuns la final

Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială a derulat în perioada decembrie 2020 – decembrie 2021 al doilea proiect educațional „English Language Program for Youth”,înparteneriatcuAmbasadaSUAlaBucurești.

Proiectul a avut drept obiectiv îmbunătățirea cunoștințelor de limba engleză, precumșimaibunacunoaștereaculturiișiistorieiStatelorUnitealeAmericiidecătreun numărde30decopii,eleviaiȘcoliiGimnaziale„I.Gervescu”Săvinești,ȘcoliiGimnaziale nr.3dinPiatraNeamțșiaiȘcoliiGimnaziale„ReginaMaria”dinBicaz. Pentru îndeplinirea obiectivului, echipa de proiect, formată din cadre didactice, profesoridelimbaengleză,doamnaBrândușaAlbert,doamnaDanielaCozmașidoamna Oana Gavriliu, a recrutat 30 de tineri nemțeni, cu vârste între 12 și 14 ani, care au participatlaactivitățilederulateîncadrulproiectului.

Tinerii au beneficiat de cursuri de limba engleză americană, care au cuprins gramaticășivocabularenglez,înfuncțiedevârstașiniveluldecompetențelingvisticeale

www.solidaritatesociala.ro 62

participanților,auincluscunoștințedespreistoria,geografiașiculturaSUA(deexemplu, IstoriaAmericiicoloniale,colinde,poezii,obiceiuriamericane,valorișiprincipii),precum și literatura americană (Ernest Hemingway, Mark Twain), dar au descoperit și necesitatea și frumusețea lucrului în echipă, și-au descoperit potențialul creativ și au experimentatogamăcâtmaivariatădemetodedeeducațienon-formală.

Noutatea în cadrul celui de-al doilea proiect „English Language Program for Youth” a fost alfabetizarea mediatică. Aceasta este necesară tinerilor pentru a învăţa cum să consume în mod sigur și eficient conținutul media, ceea ce a confirmat şi proiectul fundației care tocmai s-a încheiat. Școlăreii au beneficiat de câteva ore de alfabetizare mediatică, susținute de jurnaliști cu experiență, de la postul de radio Jurnal FM.

Copiii implicați în proiect și-au îmbunătățit cunoștințele de engleză și de istorie, geografie, cultură, studii civice americane, iar atitudinea lor față de învățarea și frecventareașcoliiîngenerals-aschimbatîntr-unmodpozitiv,deoareceprofesoriilorau confirmatcăinteresultinerilorpentrulimbaenglezăși,deasemenea,pentrualtematerii școlareacrescut,ceeaces-areflectatșiînrezultatemaibunelaînvățătură. Miercuri, 22 decembrie 2021, proiectul „English Language Program for Youth” a ajunslafinal,marcatfiindprinorganizareauneiîntâlnirionline,dardedataaceastaîntre grupele participante și reprezentanți ai Ambasadei SUA la București prin persoana ExcelențeiSale,domnulWilliamO`Connor–AtașatCulturalșiadoamneiCorneliaVlaicu – Asistent cultural. Evenimentul a avut loc în studioul radioului Jurnal FM, din Piatra Neamț, iar întreaga echipă a radioului a asigurat suportul tehnic pentru ca întâlnirea să decurgăfărăincidente.

„Bineațivenitlaevenimentulnostruceîncheieunproiectspecial,lacareamluat parteunîntreganșcolar,EnglishLanguageProgramforYouth.

Maiîntâi,așvreasăsalutpeoaspețiinoștrideonoare,domnulWilliamO'Connor, AtașatulculturalalAmbasadeiSUAlaBucureștișipedoamnaCorneliaVlaicu,asistentul atașatului cultural al Ambasadei SUA. Vă mulțumim că ați rupt din timpul dumneavoastrăpentruaneîntâlni!

De asemenea, alături de noi se află și părintele Petru Munteanu, președintele Fundației Împreună pentru Solidaritate Socială, precum și alți membri ai aceleiași Fundații.

Ne-amadunatastăzisusținători,profesori,elevipentruaneîmpărtășiimpresiileși concluziile și pentru a mulțumi oamenilor și instituțiilor care au făcut posibil acest proiect”, a menționat, în deschiderea festivității, doamna profesor Brîndușa Albert, www.solidaritatesociala.ro

63

coordonatorulgrupeideelevidincadrulȘcoliiGimnazialenr.3dinPiatraNeamț.

A urmat un cuvânt al părintelui Petru Munteanu, care a dorit să le mulțumească prietenilordelaAmbasadaSUAlaBucurești,dupăcumîiplacesă-inumească.

„Suntrecunoscător,înprimulrând,domnuluiWilliamO'Connor,careesteprezent la această conferință, suntem recunoscători acestei oportunități pe care ne-ați oferit-o, de asemeni, și doamnei Cornelia Vlaicu. De asemenea, sunt recunoscător domnului Laurențiu Gheorghe și doamnei Mihaela Paraschivescu, care au fost apropiați proiectuluinostrușine-aususținutcusugestii,pecareamîncercatsăleîmplinim.

PentruFundațianoastrăafostomareoportunitatedeadezvoltaserviciilepecare le oferă Ambasda SUA la București copiilor cu mai puține oportunități (s-au adăugat activităților noastre obișnuite, care includ masa zilnică, rechizite școlare pentru începutul anului școlar, tabere de vară, cadouri ocazionale pentru Crăciun și Paște). Am ales să includem în programul nostru copii care sunt interesați să-și îmbunătățească cunoștințeledelimbaenglezășisăînvețemaimultedespreStateleUnite,însperanțacă

www.solidaritatesociala.ro 64

acestlucrulevacreșteulteriorșanseledeafiadmișiînliceedeprestigiu,inclușipepiața munciiși,îngeneral,avândacceslaoviațămaibună.”

Părintele director a lansat invitația de a veni la Piatra Neamț, domnului William O'Connor,precumșidoamneiVlaicu:

„Va fi o onoare pentru noi dacă veți veni să ne vizitați. Suntem aproape la celălalt capăt de lume, în Piatra-Neamț, dar e și aproape de inima Corneliei Vlaicu, care s-a născutprinapropiere.Cândvăvețiîntoarceacasă,anunțați-neșivăvomarătaoamenii deaicișiîmprejurimile.”

Înderulareaagendeievenimentului,aurmatintervențiadomnuluiO'Connor,care și-a arătat regretul de a nu putea participa față în față cu tinerii și doamnele profesoare, dea-lîntâlnipepărinteledirectorlaacestfrumoseveniment.

„Permiteți-mi să încep, spunând că ar fi o plăcere absolută pentru Cornelia și pentruminesădemarămlucrurilepentruaajungeladumneavoastră.Nerugămcatoată lumea să fie la sfârșitul acestei perioade groaznice de pandemie și să putem începe să facem ceea ce trebuie să facem din nou. Ar trebui să fiu acolo în persoană cu acești

www.solidaritatesociala.ro 65

studenți fantastici, cu toți, cu profesorii, cu dumneavoastră, părinte, cu toată lumea, cu administratorii care au făcut acest lucru posibil cu elevii. Și nu putem din cauza acestei situații groaznice. Mă rog doar să fim la sfârșitul pandemiei, de a o vedea în spatele nostru,săolăsămînurmă. Mulțumescfiecăruiprofesorcareafăcutacestlucruposibil.Vămulțumimpentru fiecareadministratorcareafăcutacestlucruposibil.Esteoperioadăprovocatoare.Vom păstradatascrisă,astfelîncâtsăvăașteptăm,vomfibucuroșisăvăîntâmpinămaici,dar nu am fost niciodată în Piatra- Neamț. Am fost în regiune, dar nu acolo și vom remedia asta.

Mai mult decât orice, vreau să le mulțumesc acestor studenți, vreau să vă mulțumescpentru munca depusă. Știu că acesteprograme nu sunt ușoare.Pentru noi e un pic mai ușor, analizăm programele, spunem, hei, aceștia sunt mari administratori, maridirectori,mariprofesori,unONGfenomenalFundațiaÎmpreunăpentruSolidaritate Socială.Fantastic.Muncanoastrăeușoară.Darvoifacețimuncagrea.Știucăestegreu săînvețioaltălimbă.Știucăestegreusăstudiezioaltălimbă.Dacăașfaceastaînlimba română astăzi, toți ar avea un motiv întemeiat să râdă. Mi-ar lua două ore să încerc să spun corect și toți prietenii mei ar trebui să mă antreneze. Apreciez ceea ce ați făcut. Apreciezpașiipecarei-ațifăcutpeaceastăcale.Știucănuafostușorșitotușiațifăcut-o. Ațifăcutunpasincredibilpentruavăconfiguraunsuccesviitoruimitor.Șisuntemmândri să vă numim parteneri. Și suntem mândri să vă întâmpinăm în familia de absolvenți ai programuluidelimbăenglezăamericană.

Vă alăturați unei rețele uriașe acum, care este o rețea de oportunități excelente pentrudumneavoastră.Obținemmultăreclamăpentrucăneconsolidămprieteniile.Dar este vorba cu adevărat de a vă forma după cele mai bune reguli, pentru a merge mai departe,pentruafacepartedinviitorulluminosalacesteinațiuni.

Desigur, mă concentrez doar pe lucrurile bune, nu? Asta tind americanii să facă uneori și de aceea vrem să implicăm oamenii. Este vorba despre formarea voastră, pentruaficeimaibunisusținătoripentrunațiunea,culturavoastră,oameniișicredința voastră,concetățeniităidinumanitate,dinîntreagalume,cuabilitățilingvisticecaresățiofereplatformapentruaspunecevreisăspuișisăfiiauzitdemaselelumii.

Cumamspus,suntnorocos.Englezaestelimbameamaternă,vorbescaltecâteva. Dar cu toții ați făcut pași incredibili pe drumul către un viitor incredibil de luminos și luminospentruregiuneadumneavoastră,pentruvoiînșivă,pentrufamiliavoastră.”

În încheierea discursului, domnul O'Connor a conchis: „Dacă cineva vrea să vorbească cu mine pentru un proiect școlar, dacă cineva vrea să vorbească cu mine

www.solidaritatesociala.ro 66

pentru un interviu, dacă cineva vrea să vorbească cu mine sau să ne vorbească, cu siguranțădespreproiectelecarevormergemaideparte,oportunitățidestudiuînStatele Unite.Nutrebuiesăfieoficial,dacăsunidoarlaambasadășispui,hei,amfostîntr-unul dintre programe și aș dori să vorbesc cu Billy. Sunt singurul Billy aici în ambasadă. S-ar putea să nu mă întorc imediat la tine, dar promit că o voi face. Sunt întotdeauna disponibil pentru a ajuta la un proiect scolastic, pe o tematică culturală, sau pentru a discutadinnoudespreoportunitățiînStateleUnite,desprestudiiviitoaresauprograme viitoarepecarelevomface.Vămulțumesctuturor.Mulțumesctuturorpentruacestapel. Suntmereuaici.Uneoriseparecăsuntaicipreamult,darsuntîntotdeaunaaici.Văinvit cuadevăratdinadânculinimiimele.Vomfiacoloînfebruarie,dacăvrețisămutămdata, atunci putem să găsim o soluție. Și cum să spun, din suflet, Crăciun fericit, La mulți ani tuturor,(Frommyheart,MerryChristmasand aHappyNewYearforeveryone).

Pe parcursul întrevederii au dorit și cadrele didactice implicate în proiect să-și manifeste recunoștința pentru oportunitatea de a fi partedinacestproiect.

„Participarea la proiect a fost o întâmplare fericită. La început mi s-a părut ca este o aventurășioprovocareînacelașitimp.Afost oprovocaresăgăsescmaterialepotrivitecare să poată fi adaptate pentru copii de 12 – 13 ani.ÎndemersulnostruamutilizatplatformedigitaleGooglemeet,YouTube,Whatsapp șinumeroasematerialedepesite-uridespecialitate.Eleviiau fostspontanișicreativiși aufostbucuroșisă-șifacăprieteninoiprintrecopiiidingrupă.Amfostbucuroasăsăvăd căsuntinteresațideculturașicivilizațiaStatelorUnite,deistorieșigeografie.Proiectula fost,deasemenea,unbunprilejpentruîmbunătățireacunoștințelordelimbaengleză,de vocabular și gramatică. Consider că proiectul a fost deosebit de interesant atât pentru elevicâtșipentruminecaprofesor”, a evidențiat Daniela Cosma, profesor coordonator algrupuluidinSăvinești. „Așdorisăvămulțumescpentrucăamavutșansasăparticiplaaceastăactivitate. Pentrumineșieleviimeiafostoșansăcareavenitînmomentegrele,cândnuamputut găsiechilibrulîntreprezentulplindeîndoialășiviitorulplindeincertitudine.Cursulafost o oportunitate de a ne întoarce în trecutul unei mari națiuni. Din nou, am putut săpa

67
www.solidaritatesociala.ro

după aur în pământul american, dar de data aceasta, aurul a fost format din mărețe figuri istorice. Modele pe care le admirăm și la care ne întoarcem la fiecare pas al drumuluinostru.

Am avut și ceva ajutor în călătoria noastră prin crearea Americii. Era un fost voluntar al Corpului Păcii, domnul Scott Fenwick, un profesor de istorie cu care doamna Albertșicuminesuntemprietenidepeste20deani.Pentruarezuma,vămulțumescîncă o dată și lemulțumesc tuturor elevilormeipentru că sunt atât de deschișila minte,atât demuncitorișiatâtdecurioși!”,aexprimatdoamnaprofesorOanaGavriliu,coordonator algrupuluidinBicaz.

„Programul fundației s-a desfășurat în parteneriat cu Ambasada Americii în România și cu Școala Gimnazială din Bicaz. Un grup de elevi de la această școală a participat săptamânal la ore în limba engleză în cadrul programului «English Language ProgramforYouth». Astfel,timpdeunan,s-auconsolidatcunoștințedelimbaengleză, s-auconturatcunoștințedeistorieșigeografieaStatelorUnitealeAmericiișis-aulegat prietenii.Pentrumine,caprofesorcoordonatoralgrupuluidinBicaz,aceastăexperiență afostdeosebităprinfaptulcămi-aoferitoportunitateadealucracueleviîntr-uncadru relaxat, fără a avea ca și repere examene finale sau note. Ghidul nostru a fost starea de bine și acumularea de cunoștințe plăcute și utile. Închei acest curs cu mulțumirea unui lucrubinefăcutșicusperanțacăvomputeacontinuașianulviitor”,spuneOanaGavriliu, profesorcoordonatoralgrupuluidinBicaz.

„Laînceputcopiiiaufosttimizișimaipuținîncrezătoriînaseexprimaliberînlimba engleză sau a pune întrebări despre materia predată. Poate și datorită faptului că sunt din clase diferite. Acum s-au sudat ca grup, s-au legat prietenii, iar procesul de învățare estemultușuratdeacestlucru.Importantpentrumineestecănuși-aupierdutinteresul și curiozitatea și că sunt nerăbdători să arate și finanțatorilor noștri ce au învățat în cadrul proiectului”, a declarat Albert Brîndușa, profesorul coordonator al grupei din PiatraNeamț.

După cum s-au exprimat și în fișele de evaluare obișnuite, majoritatea elevilor au considerat că ar trebui să continue programul în anul școlar următor, întrucât au consideratcăesteuntimppetrecut într-unmodproductivșiplăcut.

„Cursuldeenglezăpecarel-amparcursne-afăcutsădescoperimlucrurideosebite dinistoriaAmericii.Amavut,astfel,ocaziasăaflăminformaţiinecesare,caresănedeao imaginecompletăaîntreguluitablou”, Talida Iustina Beșu, cls. a VI-a, Școala Gimnazială nr.3,PiatraNeamţ.

„Atmosferaafostminunată,amînvățataltfeldecâtlacursurileșcolare,afostfain.

www.solidaritatesociala.ro 68

Sinceră să fiu, dacă aş mai avea din nou şansa să mă înscriu, m-aş mai înscrie ”, Bianca Vrînceanu,cls.aVI-a,ȘcoalaGimnazialănr.3,PiatraNeamţ.

„Pentru mine, acest curs a fost foarte interesant şi educativ. Am învăţat cum este sălucreziînechipăşisă-ţiajuţiprietenii.Deasemenea,mi-auplăcutfoartetarejocurile pecarele-amînvățatsauactivitateadeCrăciun.IloveAmerica!”,MaraDabija,cls.aVI-a, ȘcoalaGimnazialănr.3,PiatraNeamţ.

Pentru finalul întâlnirii copiii au pregătit un mic program artistic, interpretând colinde americane, (Rudolph the Red Nosed Reindeer, Jolly Old St. Nicholas/The Little Drummer Boy, We wish you a Merry Christmas), dar au cântat și un colind în limba română,(Colindăm,colindămiarna)spreîncântareaauditoriului.

Ceremonia nu se putea încheia fără înmânarea certificatelor de absolvire a programuluieducațional„EnglishLanguageProgramforYouth”.

Prin intermediul programului, direct şi indirect, s-a încearcat modificarea percepţiei elevilor şi a familiilor lor despre educaţie şi importanţa acesteia, iar participanţiilaprogramaufostmotivaţisăîşicontinueparcursulşcolar.

Brîndușa Dediu www.solidaritatesociala.ro

69

Estera Proboteanu

„Încrederea nu vine din faptul că ai mereu dreptate, ci din faptul că nu ţi-e frică să greşeşti.”

(Peter T. Mcintyre)

Irina Pușcalău

„Când faci tot ce poţi mai bun, nu ştii niciodată ce miracol apare în viaţa ta sau în viaţa altui om.”

(Helen Keller)

Carmen Donici „

Cand dai, la început dai din ceea ce ai, apoi, de la un moment dat, dai din ceea ce ești”

(Aesenie Boca)

Cecilia Ghiorghiu

„A ierta e o manieră teribilă de a te răzbuna.”

(Cezar Petrescu)

Crin Oglage

„Cine caută adevărul îşi asumă riscul de a-l găsi.” (Isabel Allende)

Flavius Popa

„Marea taină a existenţei nu constă în a trăi, ci în a şti pentru ce trăieşti.”

(Feodor Dostoievski)

XI.
2021
Voluntari
www.solidaritatesociala.ro 70

Georgeta Păduraru

„Fericirea nu e ceva gata făcut, ea vine din faptele tale.” (Dalai Lama )

Ioana Mirăuțe

„Dacă văd o nedreptate şi nu fac nimic s-o îndrept, sunt laş.” (Confucius)

Geta Lupoi

„Dacă în drumul tău întâlneşti un om prea obosit ca să-ţi poată dărui un surâs, lasă-i-l pe al tău.”

(Dale Carnegie)

Gheorghe Măriuța

„A şti să râzi în clipele tragice înseamnă a stăpâni tragicul.” (Marin Preda)

Iulia Romedea

„Fii bun de câte ori se poate. Și întotdeauna se poate.”

(Dalai Lama)

Lăcrămioara Dumitrache

„Luați în considerare cât de greu este să te schimbi și veți înțelege ce șanse mici aveți ca să-i schimbați pe ceilalți.”

www.solidaritatesociala.ro 71

Pr.

Ciprian Ungureanu

„Domnul Hristos nu vrea să fim o ceată de tânguitori, ci o ceată de înmulţitori de bucurie.” (pr. Teofil Părăian)

Pr. Diacon Daniel Dimitriu Sîrghie „În cele din urmă, cununa şi rodul tuturor virtuţilor, ale tuturor creştinilor şi ostenelilor duhovniceşti este dragostea.” (pr. Alexander Schmemann)

Pr. George Soponaru

„Cunoaşterea fără dragoste este vătămătoare.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Silvia Munteanu

Pr. Ioan Măriuța

„Un cuvânt aspru îi înrăieşte şi pe cei buni, pe când un cuvânt bun aduce folos tuturor.” (Patericul)

Pr. Mihai Meraru

„A avea credinţă înseamnă să crezi în ceea ce nu vezi, iar răsplata pentru această credinţă va fi să vezi ceea ce crezi.” (Fericitul Augustin)

„Nu se ascunde adevărul credinţei de dragul păcii.”

(Sfântul Maxim Mărturisitorul)

www.solidaritatesociala.ro 72

Ştefania Dumitrache

„Să nu te gândeşti niciodată că nişte oameni simpli, cărora le pasă, nu pot să schimbe lumea. Pentru că de fapt, asta a şi schimbat-o.” (Margaret Mead)

Tincuța Vasîlca „Învaţă să-ţi scrii tristeţile pe nisip şi bucuriile pe stâncă.” (Fericitul Augustin)

Vasilica Dimitriu Sîrghie

„Măsura iubirii lui Dumnezeu e să-L iubim fără măsură.” (Bernard de Clairvaux)

www.solidaritatesociala.ro 73

Fundaţia Împreună pentru Solidaritate Socială C.I.F.: RO7933040 CEC Bank, Piatra Neamţ, Jud. Neamţ IBAN ROL: RO46 CECE NT01 30RO N099 9002

Adresa: Str. Mihail Sadoveanu, nr. 23 610077, Piatra Neamț, Judeţul Neamţ, România

mânia www.solidaritatesociala.ro

Telefon: 0040-751-250-508

XII. Contact solidaritate.sociala@gmail.com www.solidaritatesociala.ro www.solidaritatesociala.ro

E-mail: Web site: 74