Page 1

fofa

fine Art Album 1 เพื่อนๆ ชุดที่ 1 photograph by jaroon sivawooth 1


หรู ช่วงปี 26-27 ช่วงกําลังเตรียมเข้า fine art CMU

2


หรู ช่วงปี 27 ช่วงกําลังขึ้นดอย 3


หรั่ง•น้อย•หมึก

(ปี 2529) 4


หรั่ง•หมึก 5


หมึก 6


หรั่ง 7


ต้น•เม่น•หรั่ง•ชนต•มนต์•หมึก•น้อย 8


นพ 9


หมู 10


นพ 11


หรั่ง•มนต์•....... 12


13


นุ•หรั่ง•น้อย•พี่ต่าย•หรู•เม่น 14


หรั่ง•นิด 15


ปู

16


ปู

17


ตาลทิพย์ • กอล์ฟ 18


ต้น

19


กอล์ฟ • ปิง • เม่น • สาโรจน์ • นก 20


ตาลทิพย์ • อ้น 21


ตาลทิพย์ • อ้น 22


ตาลทิพย์

23


ตาลทิพย์ • อ้น

24


ตาลทิพย์•กอล์ฟ 25


ปู • สาโรจน์

26


ปิง • ต้น • ปู

27


เปิ้ล

28


29


นก 30


ตาลทิพย์•ปู 31


ตาลทิพย์•สาโรจน์ 32


พี่คม 33


เล็ก

34


35


พี่คม 36


หมึก

37


เปิ้ล 38


ภายในโดม 39


นิด 40


ดํารงค์ จารุ•เด๊ะ 41


อ้อม 42


อ้อม 43


อ้อม 44


หรั่ง•นพ 45


พี่คม 46


เม่น 47


เต้ 48


เต้ 49


เต้ 50


ปู

51


ดํารงค์ น้อยหมอ 52


นพ 53


พี่เล็ก

54


55


หรั่ง

56


พี่ต่าย 57


พี่คม 58


ภายในงาน thank 27 59


60


61


ขวัญชัย•หรั่ง 62


แจ๋ม 63


บอย• แจ๋ม 64


หยิก 65


66


67


หรั ่ง บรรยกาศในห้ องประชุมสโมสรสมัยแรก 68


บรรยกาศในห้องประชุมสโมสรสมัยแรก 69


บรรยกาศในห้องประชุมสโมสรสมัยแรก 70


บรรยกาศในห้อง drawing 71

fine art album 1  

Photo album : HRU

fine art album 1  

Photo album : HRU