Page 26

oktatás – néptánc

Játék és tánc az iskolában

60 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés OKM – 1/104/2010 Kapcsolat | Dóra Fruzsina, (+36-1) 225-6086, dora.fruzsina@hagyomanyokhaza.hu A 60 órás képzést olyan pedagógusoknak ajánljuk, akik szeretnének megismerkedni a néptánc alapjaival, a népi játékok rendszerezésével és típusaival, átadásuk módszertanával, és tudásukat alkalmazni szeretnék az óvodai és iskolai nevelőmunkában, tanórákon vagy szakköri foglalkozásokon. A gyakorlatokon a résztvevők elsajátíthatják a néptánc alaptechnikáit (ritmika, plasztika, dinamika, zenei hangsúlyok) és a dunántúli ugrós, lassú és friss csárdás, valamint a szatmári verbunk, lassú és friss csárdás 4–12 éveseknek megtanítható alapmotívumait, a motívumalkotás szabályait, valamint a táncok módszertanilag megalapozott továbbadását. A néprajz alapjaiból, a jeles napok és ünnepi szokások témaköréből, valamint táncfolklorisztikai alapismeretekből álló elméleti ismeretek átadásával a hallgatók általános tájékozódását kívánjuk előmozdítani. Jelentkezési határidő: 2014. szeptember 8. Tanfolyamkezdés: 2014. szeptember 22., vizsga: 2015. január 26.

Tanfolyami órák hétfőnként 16 órától 19 óráig lesznek

Oktatók: dr. Sándor Ildikó, Némethné Bakonyi Erika, Babinecz Sándor, Tálas Ágnes Tanfolyami díj: 40 000 Ft., vizsgadíj: 5000 Ft

26

2014/2015 bérletek, sorozatok, képzések  

A Hagyományok Háza 2014/2015 évi bérletei, képzései, programsorozatai

2014/2015 bérletek, sorozatok, képzések  

A Hagyományok Háza 2014/2015 évi bérletei, képzései, programsorozatai

Advertisement