Page 5

Visste du att ...

... om datorn stängs av helt vid arbetsdagens slut använder den 2,7 kWh per år till uppstart och avstängning. Om datorn istället sätts i energisparläge under den tid som den inte används under dygnet blir elanvändningen 15 kWh per år. Om företaget har 1 000 datorer som inte stängs av blir det 12 300 kWh extra i elanvändning, vilket kostar cirka 12 300 kr per år. Källa: Klimatsmart på kontoret

3

4 Investera i en ”Followme-print”-lösning

När det gäller användningen av papper huggs det varje år ner ca 18 träd per var 10:e anställd. En stor del av de dokument som skrivs ut går rakt ner i papperskorgen, eller i bästa fall pappersåtervinningen.

e Vinst båd n jö il för m omin! och ekon

Genom att investera i en ”Follow-me-print”-lösning kan du undvika detta då i princip ingenting onödigt behöver skrivas ut. Flera undersökningar visar att pappersåtgången minskar med upp till 30 % efter att ”follow-me-print” installerats. En vinst för miljön men även för företagets ekonomi.

Hur funkar det? Genom att använda ditt passerkort, din tagg eller kod får du tillgång till din utskriftskö och kan välja fritt vilket eller vilka dokument som du vill skriva ut. Dubbletter och felaktiga utskrifter tar du bort. På så vis får du full kontroll men också en hög säkerhet, då inga känsliga dokument blir liggandes i skrivaren för allmän beskådan om du inte hinner fram först.

Varför ”Follow-me-print”? Michael Kimby, Säljare Uppsala – Många företag jag träffar har ingen aning om vad deras utskriftsmiljö kostar. En ”followme-print”-lösning är ett bra alternativ där du inte bara får koll på dina kostnader utan även sänker dem samtidigt som miljön gynnas. Win-win-win!

Återvinn din förbrukade toner med Xerox Green World Alliance Xerox initiativ Green World Alliance har resulterat i att flera miljoner kassetter och tonerbehållare returneras för återanvändning eller återvinning varje år. Eftersom portot är förbetalt och förpackningarna från de nyinköpta produkterna kan användas, är det enkelt för dig som kund att returnera begagnade artiklar för återvinning.

Quick fix

för ett hållb art Skaffa ener gism

kontor

art belysni Byt ut glöd ng lampor mot LED-lampo konventione r. Byt ut lla lysrörs ar maturer mot smarta HFenergiarmaturer m ed T5-lysrör .

Välj miljöm är

kt

a produkte Papper, tvål r , diskmedel och rengörin gsmedel m.m .

Källsortera i

fika

rummet Papper, glas , burkar, ba tterier, mat kartong, pl rester, ast och elek triska artik lar.

Stäng av al la ap

parater när Apparater i de inte anvä standby-läge nds drar ström. Därför är de Mycket strö t bäst att st m. änga av dem helt.

Inför en milj

öp

olicy Utse även en miljöansvar ig som ser til arbetet blir l att miljögjort och hå ller sig uppd Välj den som aterad. tycker att up pgiften verk då blir resulta ar rolig, tet troligen bättre. 5

Kontorskoll nr 3  
Kontorskoll nr 3  
Advertisement