Page 5

Enkel grundkurs i GDPR Samla inte mer personuppgifter än nödvändigt. Spara inte personuppgifter längre än nödvändigt. När det inte längre behövs för det ändamål det en gång samlades in så ska de tas bort om inte andra krav från annan lagstiftning säger något annat. Informera när du samlar in uppgifter. Se över så du har stöd i lagen för att samla in uppgifterna. Skydda personuppgifterna som hanteras, så att uppgifterna inte stjäls eller oavsiktligt ändras eller raderas. Företag och andra organisationer är skyldiga att ha ett register som beskriver hur man hanterar personuppgifter.

Hur påverkas e-post och skanning av GDPR?

Vad är en personuppgift? Personuppgift är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet, exempelvis personnummer, namn och adress. Även fotografier på personer anses som personuppgifter. Till och med ljudinspelningar som lagras elektroniskt kan vara personuppgifter även om det inte nämns några namn i uppspelningen. Ett bolagsnummer är ofta inte en personuppgift men är det om det hanlar om en enskild näringsverksamhet. Registreringsnumret på en bil kan vara en personuppgift om det går att knyta till en fysisk person medan registreringsnumret på en firmabil som används av flera, kanske inte är en personuppgift. Källa: Datainspektionen

Patrik Quadt

– När du skickar iväg ett mail lämnar det din multifunktionsskrivare och transporteras i många fall utanför väggarna via en mailleverantörs e-postserver. Om inte mailtrafiken är krypterad utan skickas helt öppen kan känslig information lättare hamna i fel händer. I våra maskiner har vi inbyggt stöd för kryptering av e-post.

DINO DINO DINO28 28 28 CCCAUTO AUTO AUTOFEED FEED FEED Analytiker Features Features Features

Ett enkelt och säkert skydd!

AUTO AUTO AUTO FEED FEED FEED SYSTEM SYSTEM SYSTEM

CONTROL CONTROL CONTROL PANEL PANEL PANEL WITH WITH WITH LEDs LEDs LEDs

SEPARATE SEPARATE SEPARATE CUTTING CUTTING CUTTING UNIT UNIT UNIT FOR FOR CDs/DVDs FOR CDs/DVDs CDs/DVDs

Paper Paper Paper stacks stacks stacks of of upup oftoup to 150 to 150 sheets 150 sheets sheets can can be can be be placed placed placed into into the into the feeding the feeding feeding compartment compartment compartment of of thethe of the innovative innovative innovative auto auto auto feed feed feed system system system forfor automatic for automatic automatic shredding. shredding. shredding.

Easy Easy Easy operation operation operation viavia push via push push buttons buttons buttons forfor forward/ for forward/ forward/ stop/reverse. stop/reverse. stop/reverse. LEDs LEDs LEDs indicate indicate indicate thethe operational the operational operational status status status of of thethe ofshredder. the shredder. shredder.

Separate Separate Separate feed feed opening feed opening opening forfor shredding for shredding shredding CDs/DVDs CDs/DVDs CDs/DVDs or or plastic or plastic plastic cards cards cards with with awith special a special a special cutting cutting cutting head. head. head. A A A separate separate separate binbin allows bin allows allows easy easy easy waste waste waste separation. separation. separation.

Dokumentförstörare

Dokumentförstöraren är den kontorsmaskin du ska använda när du vill vara säker på att viktiga handlingar och dokument inte ska hamna i orätta händer när du har kastat dem. Ett enkelt och säkert skydd mot informations- och identitetsskydd. 5

Kontorskoll nr1 2018  
Kontorskoll nr1 2018  
Advertisement