Page 1

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ

Δ. ΑΛΑΜΠΑΝΟΥ, Μέλος Δ.Σ. ΟΕΦΕ, Υπεύθυνη Επιτροπής Ποιότητας


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

1. Δοκιμασμένη Αποτελεσματικότητα. 2. Εξειδίκευση στην προετοιμασία των Πανελλαδικών εξετάσεων. 3. Συνθήκες για κοινωνική συναναστροφή και δημιουργία υποστηρικτικού κλίματος στις ανάγκες των μαθητών. 4. Επαγγελματικός Προσανατολισμός.


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

5. Μη μονιμότητα καθηγητών – κίνητρο για συνεχή βελτίωση. 6. Ανταγωνισμός μεταξύ φροντιστηρίων. 7. Άμεση προσαρμοστικότητα στις αλλαγές του Εκπαιδευτικού Συστήματος. 8. «Απελευθέρωση Επαγγέλματος» Τροπολογία νόμου 3844/2010


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

1. Λαϊκισμός – Προπαγάνδα Επίσημης Πολιτείας – Μ.Μ.Ε. όπου μας αποκαλούν Παραπαιδεία. 2. Δυσβάστακτο κόστος για κάθε οικογένεια.


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

1. Μη σύνδεση της ύπαρξής μας, με την έννοια της Επιχειρηματικότητας (κάλυψη μαθητών σε κάποια μαθήματα, κυνήγι ιδιαιτέρων, στοιχειώδης ή πολλές φορές ανυπαρξία οργανωτικής δομής των φροντιστηρίων μας , ευκαιριακή αντιμετώπιση των συνεργατών μας).

2. Έλλειψη επαρκούς ενδιαφέροντος – στρατηγικής για μαθητές χαμηλών επιδόσεων.


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

5. Μη ύπαρξη αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης της δουλειάς μας (εγγραφές, συνέχιση φοίτησης μαθητών μας, βελτίωση απόδοσής τους, επιτυχίες , κλπ) .

6. Στοιχειώδης ή και ανύπαρκτη επικοινωνία – συνεργασία με τις οικογένειες των μαθητών μας. 7. Μεγάλος κίνδυνος επισφάλειας διδάκτρων 8. Αύξηση του κόστους λειτουργίας των μονάδων μας.


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

1. Η βαρύνουσα σημασία του στόχου εισαγωγής της στο Πανεπιστήμιο. 2. Η αλλαγή του Εκπαιδευτικού Συστήματος – Δυνατότητα άμεσης προσαρμογής μας. 3. Η σύνθεση της απόδοσης στο Λύκειο με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 4. Μείωση εισοδημάτων – Περιορισμός φοροδιαφυγής αλλάζουν ριζικά το χάρτη των ιδιαιτέρων μαθημάτων.


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

2. Να ισορροπήσουμε τον εκπαιδευτικό και επιχειρηματικό μας ρόλο. 3. Διαμόρφωση στρατηγικής και στόχων (βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα) στη δουλειά μας. 4. Απόκτηση κουλτούρας – φιλοσοφίας συνεργασιών, σύνθεσης απόψεων και ποιότητας.


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

1. Αλλαγή φιλοσοφίας του νέου συστήματος:  Διαθεματικότητα - Ενιαία εξέταση μαθημάτων  Πανελλαδικές εξετάσεις χωρίς συγκεκριμένη ύλη  Απαίτηση για κριτική σκέψη, σύνθεση γνώσεων μαθητών από την παπαγαλία και τεχνική εξετάσεων, που είχαμε μέχρι τώρα.  Τέλος της εξειδίκευσης γνώσεων – Απαίτηση για πολλαπλό μας ρόλο (Εκπαιδευτικό – Παιδαγωγικό – Ψυχολογικό)


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

2. Ραγδαία συμπίεση μεσαίας τάξης, μεγάλη αύξηση ανεργίας. 3. Ρόλος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε σχέση με τη Γενική Εκπαίδευση (το 20% - 80% θα αλλάξει). 4. Αντικειμενικά δεν θα σπουδάζουν όλοι (φέτος 1 στους 3 έμεινε έξω από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση). 5. Η εμμονή μας στις παλιές αντιλήψεις, απόψεις και πρακτικές μας. 6. Η βίαιη απαίτηση νομιμότητας και τήρησης νόμων – γραφειοκρατίας.


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

1. Δημιουργήθηκε με τη συνδρομή της Ομοσπονδίας μας το 2008 «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης-Κριτήρια Αξιολόγησης και Ποιότητας Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και Κέντρων Ξένων Γλωσσών» . 2. Αποφασίστηκε από το προηγούμενο Δ.Σ να αποτελέσει κύριο στόχο της Ομοσπονδίας μας. 3. Το τωρινό Δ.Σ. προχωράει με όλες τις δυνάμεις του τον συγκεκριμένο στρατηγικό στόχο.  Αξιοποίηση και αναβάθμιση της Επιτροπής Ποιότητας.  Ανταπόκριση στην ανάγκη των συναδέλφων μας για ενημέρωση και στήριξη στην Πιστοποίηση των μονάδων τους. Μέχρι 4/7/2011 είχαμε 26 Πιστοποιημένες Μονάδες.


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

1. Συνεργασία με επιλεγμένο από την ΟΕΦΕ Σύμβουλο (κ. Τζανακάκη Κατερίνα –εταιρεία Quali Systems) για τη Δημιουργία του Φακέλου. 2. Πιστοποίηση από τον επιλεγμένο από την ΟΕΦΕ φορέα πιστοποίησης (TUV AUSTRIA HELLAS). Εκδίδεται για πρώτη φορά το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (ισχύει για 3 χρόνια) και γίνεται μία ετήσια επιθεώρηση, κατά την οποία ελέγχεται η εφαρμογή του. Αναλυτικές Πληροφορίες στο link του site της ΟΕΦΕ http://www.oefe.gr/anakoinwseis.aspx?i_naid=431&i_ncsid=2&rft=true


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

Α. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1.Μέχρι 99 μαθητές 2.Από 100-150 μαθητές 3.Από 151-200 μαθητές 4.Από 201-250 μαθητές 5.Για περισσότερους μαθητές

Β. ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι. Επιθεώρηση Πιστοποίησης 1.Από 1-7 διδάσκοντες 2.Από 8-20 διδάσκοντες 3.Πάνω από 20 διδάσκοντες. ΙΙ. Ετήσια Επιθεώρηση 1.Από 1-7 διδάσκοντες 2.Από 8-20 διδάσκοντες 3.Πάνω από 20 διδάσκοντες

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ QUALI.TRAK

370 Ευρώ, 400 Ευρώ 450 Ευρώ, 500 Ευρώ 550 Ευρώ

320 ευρώ, 460 ευρώ, 600 ευρώ. 290 ευρώ, 420 ευρώ, 560 ευρώ.

1.Για ένα χρήστη 80 ευρώ / χρόνο, 2. Για δύο χρήστες 100 ευρώ / χρόνο, 3.Για 4 χρήστες 120 ευρώ / χρόνο. Έλεγχος από σύμβουλο 35 ευρώ το χρόνο

Σε Σεπερίπτωση περίπτωσηπερισσότερων περισσότερων μονάδων μονάδωνμε μετην τηνίδια ίδιαεπωνυμία επωνυμίαέχει έχει σταλεί σταλείπροσφορά προσφορά ειδική ειδικήαπό απόTUV TUV AUSTRIA HELLAS AUSTRIA HELLAS

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ33ΧΡΟΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το Τοποσό ποσότης τηςΣυμβούλου Συμβούλουδεν δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ, ενώ το περιλαμβάνει ΦΠΑ, ενώ τοποσό ποσό του τουΦορέα ΦορέαΠιστοποίησης Πιστοποίησηςείναι είναι εκτός εκτόςΦΠΑ(23%). ΦΠΑ(23%).Το Τοκόστος κόστοςτου του προαιρετικού προαιρετικούπρογράμματος προγράμματοςQUALI QUALI TRAK έχει ΦΠΑ 23%. TRAK έχει ΦΠΑ 23%.


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

1. Οργάνωση (πως λειτουργούμε)

2. Σχεδιασμός (προγραμμάτων σπουδών, φυλλαδίων-βοηθημάτων, κλπ)

3. Εγγραφές (τι ακριβώς χρησιμοποιούμε στις εγγραφές)

4. Εφαρμογή (π.χ. κατάσταση βαθμολογιών, εικόνα τμήματος, έντυπο για αίθουσες, πρόγραμμα ,κλπ)

5. Προβλήματα (καταγράφουμε ότι συμβαίνει σε ειδικό έντυπο)

6. Συντήρηση (ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, φωτοτυπικό, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, κλπ)

7. Προμήθειες (αγορά μέσων υποδομής, γραφική ύλη ,κλπ)


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

8. Βελτίωση (απόδοση μαθητών στα διαγωνίσματα, επιτυχία στις εξετάσεις, αριθμός μαθητών ανά τάξη , κλπ)

9. Εκπαίδευση (εκπαίδευση καθηγητών, σεμινάρια μαθητών, γονέων , κλπ)

10. Αξιολόγηση (ερωτηματολόγια γονέων, μαθητών, συνεργατών – αποτελέσματα Πανελλαδικών)

11. Ανασκόπηση (βλέπουμε τα πάντα 1 φορά το χρόνο πριν τον έλεγχο του φορέα, ελέγχονται οι στόχοι των προηγούμενων χρόνων – μπαίνουν καινούργιοι)


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

 Να αποκτήσουμε οργάνωση και γνώσεις για την αντιμετώπιση της δουλειάς μας ως εκπαιδευτικοί και ως επιχειρηματίες.  Να κατακτήσουμε την Ομαδικότητα και Συνεργασία με τους ανθρώπους μας (Καθηγητές – Διοικητικό προσωπικό).  Να πετύχουμε βελτίωση της απόδοσης των μαθητών μας, συνέχιση της φοίτησής τους και αύξηση εγγραφών.  Να διαμορφώσουμε οργανωτικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο ( ένταξη όλων των μαθημάτων στο πρόγραμμά μας), για την κάλυψη συνολικά των αναγκών των μαθητών μας.  Να παρέχουμε συνολικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες με λογικό κόστος και υψηλού επιπέδου στους μαθητές μας.


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

Στη συνεχή βελτίωση και ανανέωση των προγραμμάτων μας , καλύτερα αποτελέσματα, περισσότερους επιτυχόντες, φήμη, καταξίωση στην τοπική κοινωνία, κ.λπ. Στο διαρκή έλεγχο και βελτίωση του τρόπου διενέργειας όλων των καθημερινών ενεργειών, (εξυπηρέτηση μαθητών και γονέων από την Γραμματεία, αποτελεσματική διεξαγωγή των διαγωνισμάτων, πως ο καθηγητής θα μεταφέρει το πρόβλημα του μαθητή ώστε να επιλυθεί, κλπ).

Στη δημιουργία μιας φιλοσοφίας συνεχούς βελτίωσης - ποιότητας σε ότι κάνουμε. Φιλοσοφία για εμάς τους φροντιστές, τους συνεργάτες μας (καθηγητές διοικητικό προσωπικό), τους μαθητές μας και τους γονείς τους.


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

• Η παροχή ολοκληρωμένων ποιοτικών

• •

εκπαιδευτικών υπηρεσιών προσθέτει αξία και δίνει προοπτική στη δουλειά μας, δεν προσφέρεται για μάρκετινγκ ούτε για την αυτοπροβολή μας. Πρέπει να αποτελεί φιλοσοφία όχι μόνο της δουλειάς μας αλλά και της ίδιας της ζωής μας. Μας κάνει καλύτερους εκπαιδευτικούς, μας δίνει γνώσεις και εργαλεία επιχειρηματικότητας αλλά και σοφότερους


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανακαλύψει νέους ωκεανούς αν δεν έχει το κουράγιο να χάσει την θέα της ακτής…

Αλλάζουμε ή Βουλιάζουμε  
Αλλάζουμε ή Βουλιάζουμε  

Η εισήγηση της Δήμητρας Αλαμπάνου στο Παγκρήτιο Συνέδριο του Ρεθύμνου αποτελεί βάση συζήτησης και αναγκαία αφετηρία πρωτοβουλιών του κλάδου...

Advertisement